MALVIK IL 50 ÅR Forsiden av jubileumsheftet utgitt Forside-design: Roger Aasback. Heftet ble gjenopptrykket i 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MALVIK IL 50 ÅR - 1933-1983. Forsiden av jubileumsheftet utgitt 1983. Forside-design: Roger Aasback. Heftet ble gjenopptrykket i 1992"

Transkript

1 MALVIK IL 50 ÅR Forsiden av jubileumsheftet utgitt 1983 Forside-design: Roger Aasback Heftet ble gjenopptrykket i 1992 IDRETTSAKTIVITET GJENNOM 50 ÅR HISTORISK TILBAKEBLIKK Organisert idrettsarbeid har røtter helt tilbake til før århundreskiftet også i Malvik. Det går fram av bygdeboka at allerede i 1896 ble det arrangert skirenn i Hommelvik, - og det ble konkurrert både i hopp og langrenn. Det var stor industriell aktivitet i Hommelvik omkring århundreskiftet, og her lå også tyngden av bosettingen i kommunen. Dette førte naturlig nok også til at den største aktiviteten på idrettsfronten kom til å ligge i Hommelvik de første tiårene etter århundreskiftet. Hommelvik Skiklubb ble stiftet allerede i og i årene som fulgte figurerer flere deltagere fra ytre del av kommunen Øverst på premielista både i hopp og langrenn. Vi kan også nevne at sykkelsporten har tradisjoner tilbake til århundreskiftet Hommelvik-rittet er landets eldste landeveisritt, - og ble arrangert første gang først på 1900-tallet. Velosipedklubben Fram i Hommelvik arrangerte sitt første sykkelritt allerede i 1913, på strekningen Hommelvik Skatval og retur. Og senere fra 1927 ble Forra-rittet arrangert i flere år. FORHOLDENE l YTRE MALVIK Det eldste idrettslaget i Malvik er Markabygda Idrettslag som ble stiftet i Aktivt arbeid i idrettslaget har ikke vært drevet siden 1930, om en ser bort fra et lite blaff i Lagets mangeårige klubbhus "Myrvang" er nå revet. Idrettslaget Vidar, som etter krigen ble sammensluttet med "gamle" Malvik Idrettslag, er en utløper av Ungdomslaget Vidar som ble stiftet i Men idrettslaget ble ikke stiftet før Lagets første styre besto av: Otto Hansen, formann Arthur Skjølsvold, kasserer Ola Lium, styremedlem Bernhard Teigseth, styremedlem Magne Bjørnstad, styremedlem Tormod Haugan, styremedlem l 1930-årene er det enda ett idrettslag i Ytre-Malvik, Malvik Turn & Idrettsforening. Laget arbeidet meget aktivt i årene før krigen. Langrenn var den dominerende idrettsgren, og medlemmene deltok i en rekke renn, bl.a. Fjellseterstafetten der laget i 1938 ble slått med 39 sek. av Leksvik etter at laget tidligere år hadde sikret seg to napp i pokalen. Om sommeren ble det først og fremst spilt fotball.

2 Men da krigen brøt ut, ble også det organiserte arbeidet stanset. Medlemmene gikk etter krigen inn i Malvik Idrettslag. POLITISKE SKILLELINJER INNEN IDRETTEN De politiske skillelinjer som eksisterte i de fleste massebevegelser etter første verdenskrig, finner vi også innen idretten. Arbeiderbevegelsen hevdet tidlig at idrettsbevegelsen var preget av nasjonalisme og militarisme. Det endelige bruddet fikk vi da idrettsfolk opptrådte som streikebrytere i flere arbeidskonflikter, - og Arbeidernes Idrettsforbund ble stiftet i l årene som fulgte var idrettslige aktiviteter politisk atskilt. MALVIK IDRETTSLAG - DE FØRSTE ÅRENE På denne politiske bakgrunnen er det forståelig at initiativet til dannelsen av "gamle" Malvik Idrettslag blir tatt av Malvik Arbeiderlag. Det blir arrangert et åpent møte, som velger en arbeidskomité bestående av Alf Bye, Gunnar Svedahl og Ivar Olsen. Konstituerende møte blir holdt søndag på "Lidskjalv" - og som lagets første styre velges: Ivar Olsen, formann Johan Vikhammermoe, kasserer Ottar Nøstvoll, viseformann Alf Bye, styremedlem Bjarne Malvik, sekretær Det blir enstemmig besluttet å melde laget inn i Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, som er tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund. Fra protokollen på lagets første møte heter det: "Der besluttedes å oprette følgende utvalg: Skiutvalg, Skytterutvalg, Svømmeutvalg og Friidretsutvalg, med 3 medlemmer i hvert utvalg." Senere blir det også valgt bueskytterutvalg, skøyteutvalg og atletutvalg, men ingen av disse utvalgene får lang levetid. Derimot blir både lagets sjakklubb og studiesirkel drevet godt i årene før krigen. Det blir også en tid drevet med boksing i laget, men eget bokseutvalg blir ikke opprettet. l styremøte den vedtar laget å anskaffe banner. Videre blir det på samme møte besluttet å forandre stiftelsesdatoen til 1. februar 1933, BREDDE OG AKTIVITET l 30-ÅRENE Av alle disse idrettsgrenene blir det ski, skytning og svømming som kommer til å stå i sentrum i årene fra stiftelsesdatoen fram til krigen. Gunnar Svedal, sentralt medlem i laget de første årene. sier om svømmingen i et jubileumsintervju: "Svømming ble vår paradegren de første årene. Vi skaffer oss svømmeflåte på ca. 3 x 4 møter. Den ble liggende på Rota og Midtsanden. Treninga foregikk der og også i Lauftjønna. Vær og temperatur kunne vi sjølsagt ikke være så nøye med. Vi fikk en tysker som svømmetrener. Han het Kovac. Han hadde rømt fra Hitler-Tyskland i 33 med kano over Østersjøen til Sverige. Derfra kom han hit til Norge og virket som svømmetrener for A.I.F. Han var trener her i Malvik og også i Hommelvik måtte han rømme igjen, til Sverige!'

3 Svømmeutvalgets medlemmer besørger selv bygging og vedlikehold av svømmeflåten. Likeledes blir det lagt ut 25 meters svømmebane. Laget arrangerer både kretsstevner, klubbmesterskap og merkesvømming. Og medlemmene deltar også i stevner utenbygds. Vi kan blant annet nevne at flere medlemmer deltar i et stevne på Orkanger i august 1936 og vi finner følgende navn på resultatlisten: Nils Sjøtrø, Edvin Øvre, Jakob Olsen og Ingvald Refseth. SKI Skiutvalget har ikke egen skibakke fra starten av i 1933, men avtaler med Hommelvik idrettslag å leie Stavsjøbakken, uten avgift. Men laget nedsetter straks en bakkekomité med G. Svedal og Bjarne Malvik i spissen. Og disse får i stand 5-årig leiekontrakt med John Børseth, Wullum om leie av grunn til hoppbakke. For dette betaler laget en årlig avgift på kr 10,- og kr 30, - for den skog som hogges. Bakken blir leid med samme årlige avgift helt fram til krigen. Om hoppsporten sier Gunnar Svedal: "Skihopping var mer "folkesport" da enn nå. Smågutan lå strødd i småbakkan bortetter etter skoletid. Vi hadde bare ett par ski og et par beksømsko og de hoppet du på ski med, gikk langrenn med og deltok i marsjkonkurranser med. De samme skoene måtte du gå på jobben i. Du ble spart for valgets kval." Laget arrangerer egne hopprenn og langrenn, og medlemmene deltar også i de renn de får anledning til å delta i utenfor bygda. Det største problemet for medlemmene er Økonomien. For å delta i konkurranser utenfor bygda må det være penger både til startkontingent og reise. Styret i laget behandler Ofte dette spørsmålet. Den 8. mars -36 bevilger styret kr til startkontingent og halv dekning av reisepenger for deltakere i Sørumsrennet (i samme området som Nygaardsvollheimen nå ligger). Sørumsrennet er den store mønstringen i kretsen på den tida. Fra resultatlisten, langrenn klasse C, hvor det startet hele 142 løpere, finner vi flere Malvik-navn hederlig plassert: Fredr. Midtsand, Torleif Aasbjørg, Otto Øwre og Ludvig Stav. l kvinneklassen finner vi: Herdis Svedal og Margit Wullum. ANDRE IDRETTSGRENER Laget har også på denne tida en rekke aktive skyttere. Skytterutvalget kjøper eget luft- og salonggevær, og arrangerer årlig en rekke konkurranser, blant annet terrengskyting, pokalskyting, serieskyting og ett år også K.M. ved Stamtjønna. De første årene ser vi også at friidrettsutvalget arbeider aktivt. Medlemmene deltar i stafetter og terrengløp. Fotball nevnes ennå ikke som idrettsgren. Men på halvårsmøte i Dalheim søndag gjør møtet følgende vedtak: "Refererte en skrivelse fra friidrettsutvalget angående innkjøp av fotball. Det blev besluttet og kjøpe inn fotball."

4 Fotballen blir kjøpt, og koster kr 14,14. Senere samme år blir det søkt Hommelvik idrettslag om leie av fotballbane. Det går også fram av protokollen at noen av lagets medlemmer deltar i sykkelritt og marsjkonkurranser. MØTEVIRKSOMHET Idrettsarbeid for ungdom i 30-årene, er mer enn å trene og delta i konkurranser. Medlemmene føler større ansvar og forpliktelse over sitt lag til å delta i ulike aktiviteter. Dette ser vi blant annet på oppmøte på medlemsmøter og årsmøter. På alle lagets møter de første årene deltar medlemmer. Om dette sier Gunnar Svedal: "Det var jo slik den gangen at alle lagets tillitsmenn som regel var aktive idrettsmenn, og de deltok i flere grener attpå til. Fedre og mødre som tillitsvalgte var et helt ukjent begrep. Vi gjorde alt sjøl. Lagets medlemsmøter holdes i Dalheim, et gammelt losjelokale ovenfor Sandbakken skole, etterpå Lidskjalv i Malvik sentrum. Dalheim blir også brukt til innendørstrening. Leie av Lidskjalv i 1936 koster kr 5,-. Laget benytter seg ved flere anledninger av å leie "Lillestua" hos Alf Viktil. For dette blir det betalt kr 5,-, som dekker utgiften både til husleie, ved og til melk som er den drikken som serveres på møtene. AKTIVITETEN UNDER KRIGEN Under krigen i 1940 blir alt organisert idrettsarbeid lagt ned. Dette forhindrer ikke at det også under krigen blir drevet fysisk aktivitet i stor grad. Men det finnes rimeligvis lite og ingenting av skriftlig materiale som kan dokumentere idrettsaktiviteten i bygda på denne tida. Vi er avhengig av folks egne beretninger. Om disse aktivitetene under krigen sier Rolf Sandtrø, både aktiv og administrator gjennom en rekke år i idrettslaget: Bernt Melvold, Johan Brevik, Arvid Brevik, Otto Rønne, Helge Sivertsen, Svein Aalmo, Olaf Bye, Aksel Jørstad, Bjørn Andersen, Arnulf Ørsjødal og Rolf Sandtrø. Om vinteren gikk vi også mye på ski. Konkurransen ble også improvisert ved at vi avtalte oss imellom å møtes til renn. Disse foregikk både ved Oppsjøen, Myrvang og i Fosslidalen SAMLET IDRETTSBEVEGELSE Nesten umiddelbart etter at krigen er over, er det mange som ønsker å komme raskt i gang igjen med organisert idrettsarbeid. Tidlig sommeren 1945 er det et møte der mange idrettsinteresserte ungdommer fra hele bygda er samlet. Av disse har noen tidligere vært medlem av idrettslag, mens en god del aldri har hatt medlemskap i idrettslag. Møtedeltakerne vedtar å danne et idrettslag med navnet Vidar og søker om medlemskap i idrettsforbundet. Idrettslaget Vidar skal være sjølstendig og uavhengig i forhold til ungdomslaget med samme navn. På landsplan blir det på samme tid arbeidet med at Arbeidernes Idrettsforbund og Landsforbundet for Idrett skal gå sammen til ett Idrettsforbund. Dette arbeidet var kommet godt i gang da krigen brøt

5 ut og kommer i 1945 så langt at de to forbundene i praksis fungerer som ett. Formelt skjer sammenslutninga til ett forbund - Norges Idrettsforbund Fra forbundshold kommer det beskjed om at det ikke går an å få medlemskap under navnet Vidar. - Navnet er opptatt" - forbundet har allerede et idrettslag med navnet Vidar på sin medlemsliste. Samtidig oppfordrer forbundet til å ta kontakt med andre eksisterende lag i bygda, og fra Vidar rettes det så en henvendelse til Malvik IL med forespørsel om en sammenslutning. Parallelt med dette arbeider også medlemmer i "gamle" Malvik idrettslag med samlingstanken. Medlemsmøte i "gamle" Malvik idrettslag vedtar "Enstemmig vedtak om at O. Svingen skal konferere med Trones om samlingen" blir forslag om ett idrettslag behandlet på felles styremøte mellom Vidar og Malvik idrettslag, og på medlemsmøte I blir sammenslutningen gjennomført. Lagets navn blir MALVIK IDRETTSLAG. Et par år senere blir det bestemt at lagets stiftelsesdato skal dateres til stiftelsesdatoen til "garnle" Malvik IL - nemlig På ekstraordinært årsmøte , blir lagets lover vedtatt. Det første styret etter samlingen får denne sammensetningen: Ole A. Aamo, formann Fredrik Midtsand, nestformann Jostein Lium, sekretær Arnulf Ørsjødal, kasserer Johan Melvold, styremedlem Ideer som er framtredende i tiden har med dette fått gjennomslagskraft også i lokalsamfunnet. l gjennoppbyggingen etter krigen skal folket stå samlet også om idrettsarbeid. Fra nå av er det bare en idrettsbevegelse i Ytre Malvik. AKTIVITETEN DE FØRSTE ÅRENE ETTER KRIGEN Sommeren 1945 får vi en kraftig oppblomstring av idrettslivet i Malvik. Det er lett å få folk med - nærmere 170 er medlemmer i Malvik idrettslag. Etter krigsår med idrettsstreik og forbud mot større sammenkomster fyller idretten på mange måter et stort behov. Mange får anledning til å bli kjent med et godt idrettsmiljø og delta i fredelig kappestrid. l tillegg har idretten sin betydning som underholdningsfaktor og samlende kraft i bygda. Ennå er det for tidlig til arrangement av betydning på krets- og forbundsplan, men i lokalsamfunnet er det forholdsvis stor aktivitet. l 1945 har idrettslaget avdelinger for ski, fotball og friidrett. I tillegg er det egen dameavdeling. Fotball og friidrett samler klart flest deltagere, og mange er det som er med på begge disse aktivitetene.

6 SKI Fra 1946 blir det konkurrert i skiidrett. Enkelte representerer laget i kretsrenn. l årene omkring 1950 ser vi bl.a. Paul Stubban hevder seg godt i kretssammenheng både i langrenn og kombinert. Hovedsakelig er det likevel innenfor kommunens grenser de fleste konkurrerer. Årlig blir det arrangert Pokalkonkurranse mellom Mostadmark, Hommelvik og Malvik. Det konkurreres i langrenn og hopp, men lagkonkurransen blir ikke avgjort før terrengløpet er gjennomført i sommersesongen. Såvidt vi vet holder dette arrangementet seg langt ut i 50-årene. FOTBALL Allerede i 1945 spilles det privatkamp i fotball både med smågutte-, gutteog seniorlag. Men idrettslaget har ikke egen bane, så kampene må spilles andre steder. Før laget får egen bane, blir banen i Hommelvik mest benyttet til "heimekampene". Det hender også at heimekampene blir lagt til Ranheim. Fra sesongen 1946 kommer fotball inn i mer organiserte former. Både smågutte-, gutte- og hele to seniorlag blir påmeldt til kretsserien. Fra nå av melder idrettslaget hvert år på fotballag til seriespill. Laget er medlem av SørTrøndelag Fotballkrets. FRIIDRETT Det blir kort tid til å organisere og forberede friidrettssesongen Likevel deltar utøvere fra Malvik såvidt på arrangement utenfor bygda Året etter synes det som om avdelinga for alvor begynner å bil drevet godt, Dette året gjøres det forsøk på å blåse liv igjen i Malvik-stafetten - et stevne som i tidligere år er blitt arrangert av Malvik Turn og Idrettsforening; Løypa starter ved forsamlingshuset Lidskjalv på Malvik. Herfra går løypa til Vikhamar, rundt om Bostad og Forbord og ned igjen til Lidskjalv. Stafetten er ca. 10 km og har 8 etapper. Malvik idrettslag er ubeskjeden nok til å vinne sin egen stafett. Dessverre blir det året etterpå påmeldt så få lag at stafetten ikke blir arrangert flere ganger. l de følgende år vokser det fram et svært godt friidrettsmiljø, og det er nok først og fremst utøverne fra denne idrettsgrenen som gjør laget kjent utad. Utøverne fra Malvik gjør seg bemerket over alt hvor de er representert. Heldigvis har vi nok-så sikre kilder i form av en samling avisutklipp fra denne tiden. Sin første norgesmester får laget i 1948 når Hans Thronæs vinner kulestøtkonkurransen i NM for junior i Haugesund. Thronæs er en allsidig kaster som i de kommende år skaffer laget mange poeng både i kule, spyd og diskos. Framfor alt er det løpsøvelsene som står i fokus og engasjerer langt de fleste. Følgende avissitat fra signaturen Real etter åpningsløpet på Leangen våren 1949, viser at løperne våre nå for alvor blir lagt merke til. "Ellers var dagen i første rekke Malvik Idrettslags. Malvikguttene har forberedt seg godt og har en stab av terrenglpere som avtvinger den største respekt. Klubben stakk avgårde med pokalen for beste femmannslag i senior og beste tremannslag i junior."

7 Det bør nevnes at det deltar hele 238 senior og juniorløpere. De fem som vinner seniorenes pokal, er: Sverre Haugan, Johan H. Jensen, Birger Haugan, Aksel Aamo og? Våre tre juniorer er: Leif Malvik, Erling Vikhammer og Arne Lorvik. Rekrutteringen er også i orden. Malvik vinner både første og femteplass i lagkonkurransen i terrengløp som idrettslaget arrangerer for åringer. 72 løpere deltar, og på Malviks førstelag regnes Erling Vikhammer, Leif Malvik, Odd Olsen og Bjørn Welde. Dette året vinner Johan H. Jensen flere terrengløp og markerer seg som en av Trøndelags beste mellomdistanseløpere. Idrettslaget hevder seg utmerket i stafettsesongen med disse plasseringene: Nr. 6 i eliteklassen i Fjellseterstafetten, nr. 1 i Buvikstafetten, nr. 1 i klasse 1 b i Trønderstafetten (for 3. år på rad), nr. 2 i klasse A i Lerkendalstafetten. l Stjørdalstafetten stiller Malvik i juniorklassen og blir nr. 2. Malvik blir også kretsmester på 4 x 1500 m stafett (A. Aarno, J. Sundsett, T. Haugan og J.H. Jensen) og på 4 x 400 m stafett (A. Lorvik, A. Aarno, J. H. Jensen og T. Haugan). På den korteste stafetten tangerer de kretsrekorden. Dessuten blir Malvik beste lag i kretsmesterskapet og vinner aksje i "Den Lille Kongepokalen" Den beste individuelle prestasjonen står Tormod Haugan for. Han blir Malvik idrettslags første landslagsdeltaker. Tormod blir uttatt både på 800 m individuelt og på Norges stafettlag på 4 x 400 m etter å ha satt kretsrekorder på begge distansene. Kretsrekordene blir lydende på og GULLÅRET 1950 Dette inspirerer både Tormod og hans lagkamerater til økt satsing. Og satsingen gir ytterligere framgang for friidrettsgutta. Toppen når de nok i 1950, ja dette året kan trygt karakteriseres som gullåret for friidrettsavdelingen i Malvik. Når sesongens første terrengløp er over, skriver avisen: "Femmannspokalen for seniorene gikk til Malvik, som i år er gått inn for å lage alle tiders stafettsesong." Vårt femmannslag består denne gang av J.H. Jensen, S. Haugan, A. Aarno, T. Haugan og Oddlef Lium. Avisen får rett med hensyn til stafettsesongen. Etter Trønderstafetten er avisoverskriften: «Malvik utklasset favorittlagene i Trønderstafetten." Og suksessen fortsetter med klare seire i Stjørdalsstafetten og Buvikstafetten, mens en 4. plass i eliteklassen blir resultatet i Fjellseterstafetten. Årets kretsmesterskap går like bra som fjorårets med ny aksje i "Den lille Kongepokalen" og seire på 4 x 400 m og 4x 1500 m stafett. De som deltar på stafettlagene er mange. Det hender at Malvik stiller med to seniorlag i enkelte stafetter, noe som vitner om en imponerende bredde. Så vidt vi har klart å finne ut, deltar følgende i en eller flere stafetter dette året:

8 Per Bye, Erling Vikhammer, Aksel Aarno, Oddleif Lium, Arne Lorvik, Sverre Haugan, Johan H. Jensen, Tormod Haugan, Leif Malvik, Rolf Stjernen, Birger Haugan, Bjørn Welde, Per Bolstad' Paul Stubban, John Nybrodal, Thomassen og Bjørn Sunnset. Dette året står Malvik idrettslag som arrangør av Trøndersk Mesterskap i terrengløp. l avisomtalen etter løpet får laget fin kritikk for avviklingen av arrangementet. Det gis også rosende omtale av den gode løypa som har start og innkomst ved Vikhammeråsen. (I en parantes bemerket i området hvor byggefeltet Vikhammeråsen er anlagt i våre dager.) At lagets egen Johan H. Jensen vinner mesterskapet, setter nok malvikingene mer pris på enn godord om selve arrangementet. Ved slutten av sesongen står Malvik idrettslag som vinner av Trøndelagsserien i friidrett, og Tormod Haugan har igjen satt ny kretsrekord. Denne gang med på 800 m. Friidrettsavdelingens oppvisning i disse årene, skyldes ikke i første rekke enkeltpersoner. Laget har mange som er med, lagånden er utmerket og en har dyktige ledere. Det er verdt å nevne at Arnulf Ørsjødal er formann i avdelingen i disse årene. NYE AVDELINGER ORIENTERING Like før 1950 kommer en ny idrett inn i laget. Olaf Bye går i spissen for å få folk til å bli kjent med kart og kompass. Det begynner så smått med instruksjon i enkel teori. Dette utvikles videre til praksis i marka i enkle treningsløyper som det går på omgang å legge. Fra 1950 har laget egen orienteringsavdeling som blir tilsluttet Sør-Trøndelag orienteringskrets. Laget avvikler treningsløp regelmessig. Kartet som blir benyttet, er et nok så grovt kart - i hovedsak omegnskart blad IV. Etter hvert drister lagets utøvere seg til å være med i o-løp andre steder og hevder seg bra. Blant dem som er med den første tida er Helge og Ole Austvik, Kari Ove og Per Eskild Skaanes, Olaf og Per Bye, Gunnar Søbstad, Ruth Nøstberg, Otto Rønne, Arne Lorvik, Henry Malvik, Tore Sehm, Arnfinn Malvik o.fl. Fra den første tiden er det spesielt ett løp o-løperne i Malvik kommer til å huske lenge - Nattorienteringsløp m/start i Revdalen på Malvik. Løpet blir en utrolig opplevelse både for deltakerne som snubler seg rundt i det stupbratte terrenget - og ikke minst for alle som sitter på post med parafinlamper med rødt kreppapir på. Utrolig nok kommer alle velberget rundt, men det er nok ikke løypeleggernes skyld. Løypelegging med slikt veivalg, tilfredsstiller neppe de krav som stilles til løypelegging i SYKKELAVDELING Først på 50-tallet blir det opprettet sykkelavdeling. Laget er to.m. medlem av Norges Sykkelforbund. Men avdelingens liv blir i denne omgang kortvarig. På årsmøtet i 1955 blir det ikke valgt medlemmer til utvalg. Noe vedtak om at sykkelavdelingen skal opphøre og eksistere er ikke protokollført og en kan ikke finne noen direkte årsak til at avdelingen blir lagt ned. Nå går det mange år før det på nytt blir snakk om sykkelavdeling.

9 FRIIDRETT FÅR EN NY TOPP Etter toppårene omkring 1950 avtar friidrettsaktiviteten en del. Flere av de som har vært aktive, legger opp, mens andre forlater klubben. Helt dødt er det ikke, men laget kan langt fra vise fram samme imponerende, bredde i løpsøvelsene som noen år tidligere. Men midt på 50-tallet bedrer situasjonen seg. Fra nå av får friidretten et nytt kraftig oppsving. Harald Skjervold er leder for avdelingen, og under hans ledelse får vi igjen en friidrettsavdeling med utøvere som gjør laget kjent. Spesielt er det mange gutter og juniorer som dominerer sine klasser i Trøndelag. Blant de mange lovende juniorene fra denne tida, merker vi oss sprinterne Andreas Forbord og Jarle Malvik, hekkeløperen Jan Ottesen, mellomdistanseløperne Idar Wikmark og Kåre Holm og kasteren Per Lorvik. Også noen av seniorene slår ut i full blomst. Den allsidige Otto Rønne vinner bronsemedalje i NM i mangekamp. Rønne regnes for øvrig også som en støttespiller på fotballaget. Sin andre landslagsdeltaker får laget når stavhopperen Anders Vikhammer forsvarer Norges farger i to landskamper i Vikhammer setter flere ganger kretsrekord og ender til slutt opp med 3.80 som personlig rekord. Fra Vikhammers plasseringer kan vi nevne at han bl.a. vinner flere kretsmesterskap, blir vinner av stavhoppkonkurranser i landsdelskamper mot Jamtland/Harjedalen og får bronsemedalje i junior NM Vikhammer deltar også en del i mangekamp og er kjent som en habil sleggekaster. TILLITSMANNSKRISE? Mot slutten av 50-årene står flere idretssgrener sterkt. Friidrettsavdelingen har gode stafettlag, fotballaget tar avdelingsmesterskap i kretsseriens 3. divisjon i 1957, orienteringsavdelingen vokser, og til skøytebanen strømmer mange unge. Etter stor dugnadsinnsats er Viksletta stadion ferdig, og her får utøverne gode treningsforhold. Men for å holde aktiviteten på topp, kreves det mye av lagets ledere. Etter å ha stått på i en årrekke, Ønsker flere tillitsvalgte en pause. Et dårlig besøkt årsmøte i 1959 klarer ikke å få valgt styre. Først på det fortsettende årsmøte i 1959 lykkes det å få det gamle styret til å ta gjenvalg. UTVIKLINGEN l 50-ÅRENE Femtiårene starter med større bredde i aktivitetstilbudet i idrettslaget. Likevel er det ikke slik at antall utøvere øker og at idrettsprestasjonene bedrer seg helt i takt med dette. SKI Mangel på gode hoppbakker ser ut til å virke inne på interessen for skisport. De fleste år blir det imidlertid arrangert klubbrenn. En finner også protokollført på midten av femtitallet at Magnar Fosseide skal komme og gi skiinstruksjon enkelte søndager. FOTBALL Fotballaktiviteten ligger noe nede de første år etter l 1953 må A-laget av økonomiske grunner trekke seg fra seriespill. Men etter den tid kommer flere og flere aktive til avdelingen.

10 De fleste år har en foruten seniorlag også smågutte- og guttelag med i seriespill. Seniorlaget er med i kretsseriens 3. divisjon. Serieordningen er slik at landets beste lag spiller i hovedserien, de nest beste i landsdelsserien, mens resten spiller i kretsseriens divisjoner. Spill i kretsseriens 3. divisjon kan en regne for spill i 5. divisjon i Dette til tross for at det på medlemsmøte samme år blir reist kritikk for dårlig oppmøte på treningen. Fra 1959 får vi ny serieordning. Hovedserien går over til å bli 1. divisjon, og landsdelsserien blir 2. divisjon. Dette året spiller Malvik i 4. divisjon. Aret etter ønsker Malvik å gå ut av Sør-Trøndelag Fotballkrets. Først blir laget overført til Nord- Trøndelag Fotballkrets. Laget protesterer på dette, og blir etter eget ønske innmeldt i Trondheim Fotballkrets før sesongen starter i INN l SEKSTIÅRENE LITT OM FRllDRETT "Formannen (Harald Skjervold) sa seg glad for at så mange hadde møtt opp. Han håpet dette var et bevis for at interessen for lagets arbeid ikke var sluknet, som man før berettiget hadde fryktet." (Fortsettende årsmøte, ). Vi tar med overstående sitat, sikkert en spissformulering, for å gi en liten pekepinn om den generelle situasjonen i Malvik idrettslag ved utgangen av femtiårene. Til tross for dette sitter en igjen med inntrykket av at virksomheten rusler og går, jevnt og trutt, i flere avdelinger. l alle fall gjelder dette friidrettsavdelingen. Harald Skjervold leder denne avdelingen i en årrekke, og han er med i utvalget et par år inn i sekstiårene. (Aktiviserer seg da i fotballavdelingen). Etter 1963-sesongen innehar laget tre kretsrekorder. Det er Anders Vikhammer med 3,80 m i stav, Eli Melvold med 70,4 sek. på 400 m for damer og Jarle Malviks 10,9 sek. på 100 m. Mellom en del andre aktive utøvere, er disse tre blant de fremste i vårt friidrettsmiliø. Vi vil gjerne understreke betydningen av at det faktisk finnes et slikt miljø. At det støtes kule, kastes diskos, at noen hopper stav og løper stafett. For rundt omkring står unge jenter og gutter med store Øyne og kanskje, kanskje tennes gnisten? Dette "gamle" friidrettsmiljøet er etter 1965-sesongen tydelig svekket. Sentrale personer er bortreist eller driver med tidkrevende utdanning. BANEN DEMPER AKTIVITETEN Selv om idrettsbanen åpnes i 1958, er problemene på langt nær løst en gang for alle. Forholdene ved banen er et stadig tilbakevendende tema som så avgjort legger en demper på virksomheten i friidrettsavdelingen. Til en viss grad hindrer forholdene virksomheten. 'Vi har ikke tatt standpunkt til friidrettsarrangement neste år, da banen er i en sørgelig forfatning". ( ) Året etter er det samme nøden. Laget ser seg ikke i stand til å arrangere stevner på grunn av arbeid som skal foregå på banen. Sannsynligvis er det forbedring og bearbeiding av grusdekket det her siktes til. Også senere dukker det lignende bemerkninger opp i protokollene. Et sted heter det at

11 baneproblemet blir drøftet fram og tilbake på medlemsmøtet, men diskusjonen munner "bokstavelig talt ut i sagflis. Løsningen blir i stor grad å arrangere slike stevner som ikke setter krav til skikkelig friidrettsanlegg. Årlig arrangeres et større terrengløp på Vikhamarløkka. Ellers avvikles også enkelte stevner på leid grunn i Trondheim. (Mellom annet KM i friidrett, junior, på Stadion i 1964). INTERESSEKONFLIKT Høsten 1968 åpnes den nye grasbanen. Under planleggingen av denne viker friidrettsavdelingens interesser for kravet om god fotballbane. Løpebanen går tapt Dette indikerer at friidretten i Malvik idrettslag på dette tidspunkt står svakt i forhold til forballinteressene. Flere ganger senere blir fullføring av løpebanen lovet utført, men der står saken. Inn i denne konflikten kommer et tankekors, nemlig forholdene omkring rekrutteringen i laget. Foran sesongen 1963 beslutter friidrettsavdelingen å legge større vekt på utdanning av egne instruktører og ledere. Siktemålet er bedre grunntrening og skikkelig rekruttering blant de helt unge. Dette er et arbeid som langt på veg lykkes. Slik yrer det formelig av unge med god vilje til aktiv deltakelse omkring midten av sekstitallet. Etter 65-sesongen skriver utvalget at klubbmesterskapet for klasse år samler ca 60 jenter og gutter. Interessen er enorm og alle vil de være med og trene til vinteren. Det henstilles på det innstendigste om å ta seg av de yngste som virkelig er på frammarsj. Arbeidet følges opp gjennom innendørstrening på Charlottenlund skole. Oppmøtet betegnes igjen som meget oppmuntrende når det gjelder lagets yngste. Også gjennom sommersesongen viser de stor interesse og møter til trening to ganger i uka. Dette faller samtidig med at interessen svikter hos de eldre aktive, og at friidrettsbanen reduseres. ORIENTERINGSSPORTEN GJENNOM 60-ÅRENE Innen orienteringssporten gjennom 60-årene ser det ut til at en kan foreta en grovinndeling i tre ulike faser. De første fire til fem årene er preget av optimisme og pågangsmot. Det er stor interesse for orientering og god aktivitet. Fra omkring 1965 stamper orienteringsfolket i tyngre sjø, avdelingen er nede i en bølgedal. Men med jevnt og trutt arbeid fra en håndfull trofaste slitere, bringes orienteringssporten fram mot lysere tider igjen, i det en går inn i 70-årene. La oss her kort berøre disse tre ulike fasene. FRISKT MOT Den første fasen av 60-årene preges altså av stor interesse for orientering og god aktivitet. l tillegg til de terminfestete løpene har orienteringsavdelingen ambisjoner om å avvikle en hel rekke interne treningsløp. Det lykkes. Årsberetningen for 1964 forteller at laget utover våren og forsommeren som regel arrangerer to treningsløp i uka. De første løpene i sesongen går fra Fjølstadåsen. Der tiner snøen først, men i 1964 er forholdene likevel bedre egnet for vinteridrett enn sommersport når det første løpet går. Dette forteller noe om treningsiveren blant orienteringsløpene. Flere andre forhold vitner også om ganske høyt ambisjonsnivå i denne fasen: Årlige klubbmesterskap (forsøksvis), klubben har egen rankingpokal, det arrangeres ski- og nattorienteringsløp.

12 er laget representert ved 25 nasjonale/internasjonale løp med ca 120 starter, samt ved et ukjent antall treningsløp, som det heter i beretningen. l den tida trøndelagskretsene tar sommerferie, reiser flere av de aktive til andre strøk av landet for ikke å gå glipp av stadig konkurransetrening. Dette vitner vel om stor interesse, men også om trivsel i et miljø. Orienteringsutvalgets beretning for 1962 slutter med at det er all grunn til å respektere "vår rutinerte stab av orienteringsløpere som i løpet av sesongen har reist hundrer av mi og representert laget på en fremragende måte, uten å motta et Øre i reisegodtgjørelse". STORE ARRANGEMENT Både i 1962 og 1963 arrangerer utvalget større konkurranser dreier det seg om et nasjonalt orienteringsløp med innlagt KM for høyere skoler, og distriktsmesterskap for politiet. Skytterhuset er samlingsplass, og løpet går etter et spesialkart i målestokk 1: og med 10 meters ekvidistanse. Kartegner og løypelegger er Peder Solem. Sammen med en stor stab av lagets medlemmer yter han en helhjertet innsats, og sammen med det gode været kan de alle dele æren for et perfekt avviklet arrangement med omkring 170 deltakere. 1. september 1963 arrangerer utvalget et større kretsløp med start/innkomst på Vikhammervolden. Her deltar de aller beste løperne fra de tre trøndelagskretsene, i alt 140 stykker. Igjen er det Peder Solem som er karttegner og løypelegger. l tillegg nevnes Olaf Bye som "allesteds nærværende og altmuligmann", samt utvalgsformannen, Olav Bromset, som er løpsleder. '1 det fine høstværet ble det en fin orienteringsdag, men de store masser av bilende tyttebærplukkere gjorde det broget for oss som arrangerte..." skriver Orienteringsutvalget i en artikkel i Medlemsbladet ved 30-årsjubileet i EN RØD TRÅD Når det dreier seg om orienteringssporten i Malvik, er det et navn som går igjen som en rød tråd gjennom hele 60-tallet, og vel så det. Et navn som skiller seg ut i spissen for vår rutinerte stab av orienteringsløpere: Kirsten Herjuaune (nå Vullum). Herjuaune-navnet er i det hele tatt et meget godt navn i orienterings-sammenheng i Malvik. Men vi begrenser oss her til å ta med noen spredte glimt fra Kirsten Herjuaunes karriere som o-løper. Hun blir kretsmester i Samme år deltar hun på orienteringslandslaget for junior i landskamp mot Sverige. Hun vinner i Varteigs internasjonale løp, der Nordens beste løpere deltar. Totalt tar hun femten førsteplasser dette året Aret etter løper Kirsten Herjuaune sitt første år som senior. Hun er overlegent best blant de trønderske orientererne. Blir kretsmester, trøndersk mester, vinner i "Fjelldilten" på Lillehammer, der hun slår nr to, Babben Enger, med ni minutter. Sammen med Ingrid Thoresen deler hun førsteplassen i "Dølaspretten". Hun innleder ellers sin rekke med deltakelser i NM... Og slik fortsetter det ut gjennom 60-årene. Det vil føre alt for langt å gå i detaljer. La oss bare nevne at i 1970 vinner Kirsten, nå Vullum klubbmesterskapet, lang løype, damer. I klasse kort løype, jenter, dukker et nytt navn opp: Kjellrun Sporild.

13 UT AV BØLGEDALEN "Avdelingene for ski og orientering viser liten aktivitet" Hermann Buchmann, formann Når orienteringssporten er inne i en litt tyngre periode på denne tida, skyldes det på ingen måte at det plutselig har dukket opp nye problemer. Enkelte problemer har vært der hele tida, men kanskje begynner de å slite på avdelingen nå og tappe litt av det nødvendige overskuddet? En bør huske at det i stor grad er de samme lederne som til enhver tid sliter med oppgavene. REKRUTTERING OG BREDDE På samme måte som orienteringslederne utgjør en liten, stabil og trofast gruppe, gjør også de aktive løperne det. Avdelingen arbeider med å skape et godt tilbud både til aktive løpere på et høyt nivå, og til nybegynnere. Etter 1961-sesongen uttrykker avdelingen skuffelse vedrørende rekrutteringen. Årsaken ligger antakelig i at det legges for stor vekt på de terminfestete løpene. De rutinerte løperne får fin trening i slike løp, men nybegynnerne drister seg ikke til å starte. Ar etter år fram gjennom 60-tallet setter avdelingen inn på å løse dette problemet. Det drives instruksjonskurs der "skogsportens vanskelige kunst" gjennomgås i teori og praksis, arrangeres lette treningsløp og holdes foredrag med lysbildeserie til. Strategiene vurderes og revurderes, men målsetningen er den samme: Få med nye løpere, skape større bredde. Våren 1968 gjøres et forholdsvis vellykket instruksjonsframstøt. Dette følges opp med en serie på tre enkle treningsløp, men nei. Her varierer deltakerantallet fra null til fire, og avdelingen ser seg nødt til å fastslå: "Utvalgets rekrutteringsforsøk er mislykket. Vi beklager det dypt". Et annet problem som sikkert sliter over tid, er mangelen på brukbare orienteringskart over Malvikmarka. Høsten 1968 varsler et lyspunkt på dette området, i og med at et førsteklasses kart, trykt i farger, over Sjøvoll-området er ferdig. At det er avdelingen selv som står bak dette veldige arbeidet, bør så absolutt poengteres. Et annet lyspunkt som også bør huskes, er at den lille gruppen av aktive løpere hevder seg godt, år ut, år inn. Og orienteringsavdelingen er i siget, arbeidet gir resultater, det går framover, ut av sekstiårene, inn i syttiårene. Ved slutten av 1970-sesongen kan en mellom annet foreta denne oppsummeringen: "Også i år ble orienteringssesongen åpnet med "o-sportens dag" 18. mai. Det ble arrangert et propagandaløp på Leistadåsen. Tross dårlig vær var det over 30 deltakere som prøvde seg på løypene. Senere har utvalget arrangert trenings- og instruksjonsløp en kveld hver uke helt til høstmørket gjorde det umulig. Det ble 13 løp, og deltakerantallet var i gjennomsnitt 12 stk. Det er i minste laget når en tar i betraktning det arbeid det er med løypeleggingen, men utvalget mener en bør fortsette med slike løp også kommende år i håp om at deltakerantallet skal stige". (Vår utheving). HANDBALL OG DAMEUTVALG "Formannen kom med den tanken at et brev til lagets damer ville få litt mere fart i dem." ( ) Dameavdelingen er en av de eldre avdelinger innen laget. Med få unntak mangler beretningen fra denne avdelingen på alle årsmøter gjennom sekstiårene. Men utvalget eksisterer, nytt utvalg velges år etter år. Om aktivitetene som drives, forteller dokumentene heller lite.

14 I 1960 har dameavdelingen innendørstrening en gang pr. uke. Handballjentene utgjør en gruppe innen avdelingen. De er tilsluttet Sør-Trøndelag handballkrets - det ser en av purring etter kontingent og påminnelse om manglende rapport for I 1962 får gruppen innvilget søknaden sin om å bli opptatt i Trondheim og omegn handballkrets vedtas dameavdelingens forslag om å melde et lag i damer B og et småpikelag på til serien i handball. Senere på året melder sentrale spillere seg ut av laget. I oktober arrangeres et medlemsmøte spesielt for handballgruppen. I spissen for ti jenter fra småpikelaget møter Siri Frost. Formannen i laget, Erling Krogh, er også til stede. Pikene mener de har for liten støtte i laget De fremhever spesielt baneforholdene og manglende drakter. Erling Krogh kan bare beklage dette med draktene, det er forlengst gitt klarsignal til innkjøp. DE FLINKE PIKENE OG DE SLEMME DAMENE På dette møtet som skal rydde opp i forholdene, oppnås det enighet om at småpikelaget representerer idrettslaget på en bra måte. Damelaget derimot, må en si det motsatte om, konkluderer møteprotokollen. Laget er strøket av serien på grunn av at spillerne ikke møtte til to kamper. Dette resulterer i at de pådrar seg en større mulkt. Det kommer også fram at dameutvalget ikke har holdt et eneste møte dette året. På årsmøtet i 1965 blir et forslag om å sløyfe dameavdelingen enstemmig vedtatt. Det opprettes handballavdeling. Det samme forslaget er også fremmet tidligere, men blir da avvist fordi en ikke Ønsker noen ny avdeling. Her sees handball som et tillegg til dameavdelingen. l 1968 meldes et småpikelag og et pikelag på til Trondheim handballkrets. Innen utvalget er det problemer med å finne habile ledere. Handballutvalget som velges på årsmøtet i 1968 rakner. Flertallet trekker seg, og nytt utvalg velges derfor på ekstraordinært årsmøte på etterjulsvinteren Sommeren det året ligger handballaktiviteten nede, og årsmøtet samme år vedtar: "...at det valgte styret må stå fritt til å opprette en handballavdeling, og komme med et forslag på handballutvalg til det fortsettende årsmøtet, hvis det er grunnlag for dette." På det fortsettende årsmøtet ( ) blir det imidlertid ikke valgt nytt handballutvalg. FOTBALL PÅ GRUS OG GRAS Malvik idrettslag blir som tidligere nevnt tilsluttet Trondheim fotballkrets i Gjennom hele sekstiårene deltar seniorlaget i krets-serien. Det samme kan sies om gutte- og småguttelaget, men i et par - tre år fra 1965 varierer guttelaget mellom litt og ingenting. Lilleputtlaget kommer med fra bredden Øker. Klassen for junior er den som vanskeligst lar seg etablere i sekstiårene. Men det gror og spirer i klassene under. og ved overgangen til syttiårene kommer juniorene for fullt. l 1971 vinner juniorlaget sin avdeling. Ja, det leder til og med finalekampen om kretsmesterskapet til et stykke ut i andre omgang, men må da gi tapt for Rosenborg. Ved inngangen til sekstiårene har Malvik tre lag med i serien. l 1970 dreier det seg om seks lag. Senior B er siste tilskudd på stammen. Hva preger sekstiårene? Økt bredde, Økt trening, Økt kvalitet på instruksjonen, Økende ambisjoner, og mot slutten av sekstiårene bedre forhold? Ett spørsmål skaper liv og røre og får diskusjonen til å bølge gjennom en årrekke. Allerede i begynnelsen av 1960-tallet diskuteres anlegging av grasbane.

15 På årsmøtet i 1962 fremmer fotballavdelingen forslag om å opprette slikt anlegg på Viksletta. Dette noe radikale forslag faller mot en mer moderat utgave med samme intensjon. Det nye styret pålegges å komme med forslag til en komité som skal undersøke mulighetene for anlegg av grasbane. Komiteen må søkes sammensatt av mest mulig kompetente medlemmer, heter det i vedtaket Dermed er kverna i gang, den maler langsomt men sikkert Gjennom hele sekstitallet er fotballavdelingen den avdelingen som trekker langt det største antall aktiv. Resultatmessig er svingningen ganske store, men ved inngangen til både seksti- og syttiårene er fotballavdelingen inne i sterke perioder. (Nest best i fjerdedivisjonen). La oss streife gjennom fotballaktiviteten og se på litt av det som rører seg. OPP TIL TOPPEN... Vi skriver Hovedstyret beslutter å tildele Bjørn Welde pokal for 300 spilte kamper for Malvik. Etter flere år i 4. divisjon spiller Malviks bestelag nå i femtedivisjonen. Det er brukt i alt 22 spillere på laget, så utvalget er godt. i tillegg til seriekampene spiller laget 18 privatkamper, og i alt spilles 28 kamper i sesongen. Fotballutvalget summerer opp situasjonen og sier seg meget tilfreds over de sportslige prestasjoner. Utvalget har ambisjoner om å komme langt og ser optimistisk på framtida. Laget har det spillemateriell som trengs, men det må gjøres mye for å bedre forholdene. Alle fotballspilleres drøm er gressbane og treningsbane. Knut Sundli er sesongens målscorer med 15 mål. Laget når fram til sitt mål for sesongen: Det blir mester i femtedivisjonen og spiller fra våren 1965 i fjerde. Det går på langt nær så bra med de andre malviklagene. Det er påmeldt junior-, gutte-, smågutte- og lilleputtlag til serien. Guttelaget trekkes på et tidlig tidspunkt ut av serien, småguttelaget blir utelukket grunnet manglende oppmøte. Problemer på dette nivå skyldes mangel på ledere. Junior og lilleputtlaget kommer begge nest sist på tabellen.... OG NED PÅ BUNNEN Laget må i løpet av sesongen avgi flere spillere til militærtjeneste. Utvalget har problemer med banen, som de hevder må være den dårligste i kretsen: "Slik den er i dag, egner den seg ikke til fotball." Det er lite positivt å komme med når det gjelder sportslige resultater etter denne sesongen. Laget greier ikke å holde seg i 4. divisjonen etter å ha havnet nederst på tabellen. Ellers spiller Malvik også i lilleputt- og smågutteserien. Lilleputtene hevder seg best, de er blant de aller beste lagene i serien. MIDT PÅ TREET Resultatmessig sier en seg fornøyd med seniorlaget etter denne sesongen. Laget blir nr. 4 blant femten lag med 21 poeng av 28 oppnåelig. Omkring 20 spillere har vært innom laget i obligatoriske kamper, og Knut Sundli er igjen toppscorer. Alle seniorlagets kamper er spilt på bortebane dette året, man hadde håp om at opparbeidelsen av gressbane skulle komme i gang. Men nei!

16 Foruten seniorlaget deltar også lilleputt-, smågutte- og guttelaget Guttelaget må trekkes ut av serien etter sommerferien grunnet manglende interesse. Lilleputtlaget setter seg derimot i kraftig respekt og røper at det kan drive det langt så sant guttene får skikkelig instruksjon. Toppscorer her er Kjell Myrenget med 13 av i alt 15 innsatte mål Voksenlaget spiller i alt 21 kamper, 14 seriekamper og syv privatkamper. Den store målscorer er som før Knut Sundli. 19 spillere er med i seriekamper og bringer laget fram til en fjerdeplass på tabellen, akkurat som året før. Ellers deltar også lilleputt- og småguttelaget i serien. OPP IGJEN A-laget går til topps i femtedivisjonen. Opp til fjerde i 1968! BREDDE 00 KVALITET Etter fotballutvalgets mening har laget aldri tidligere stått så godt rustet med gode fotballspillere i alle aldre før, selv om det bare går så som så med seniorlaget. Heldige omstendigheter berger laget i 4. divisjon, men nest siste plass blir det. Småguttelaget ender på andreplass. Guttelaget viser lovende takter og ender på femteplass og lilleputtene avslutter som nr. 6 på tabellen. l denne sesongen engasjeres den tidligere rosenborgtreneren Knut Næss. NYE TONER Akkurat som året før oppnår seniorene niendeplass i fjerdedivisjonen. Nytt av året er at det også påmeldes B-lag. Dette blir imidlertid ingen suksess. B-laget møter ikke til kamp mot Heimdal og blir dermed strøket. Kretsstyret må tåle kritikk for denne avgjørelsen, etter fotballavdelingens mening vises det liten forståelse for den aktive idrett ved denne anledning. Takket være et godt system med ansvarlige ledere for hvert lag, samt systematisk trening, er nivået nå hevet. La oss sitere i sin helhet sluttordene fra 1970-beretningen til fotballavdelingen. Ordene bærer med seg toner en ikke har hørt for mye til: " Forberedelsene til neste sesong har allerede startet med utetrening hver tirsdag og innetrening hver fredag. Knut Næss leder fortsatt treningen, og det er vi meget takknemlig for. Oppmøtet har vært godt. Vi savner noen spillere, men vi får håpe at de innfinner seg etter hvert. Vi har god bruk for alle de som var aktive i denne sesong, da vi vil melde på lag i alle klasser. Det vil bli minst seks lag. I år trener senior og junior sammen. Utvalget vil ikke forfordele noen, men det er ingen hemmelighet at det vil satse ekstra mye på juniorlaget. Utvalget er sikker på stor framgang for fotballsporten i Malvik Forholdene er glimrende. Vi har flott gymnastikksal. Brukbar gressbane, som vil bli bedre. Dessuten treningsbane med lys. Snart får vi også egne garderober. Vi har ca. 40 aktive i rett alder, og de har også den rette innstillingen.

17 Dessuten, og kanskje det viktigste, vi har som instruktører, to av landets beste trenere i herrene Næss og Hjelsvold. Målet er: 2.divisjonsnivå i jubileumsåret 1973." A-lagets plasseringer: 1960/61 6.plass i 4.div. 1961/62 2.plass i 4.div plass i 4.div plass i 5.div plass i- 4.div. (sist) plass i 5.div plass i 5.div plass i 5.div plass i 4.div plass i 4.div plass i 4.div sisteplass i 4.div plass i 5.div sisteplass i 5.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 5.div. SKISPOR GJENNOM SEKSTIÅRENE De "gamle skigutta" i Malvik idrettslag, en gruppe på 8-12 stykker, var allsidige karer som opererte som aktive innen flere avdelinger. De tilhørte laget, ikke en bestemt avdeling. Fram gjennom sekstiårene forsvinner disse ut av de aktives rekker, og en Økende spesialisering melder seg. Skiavdelingen, som representerer en av de opprinnelige idrettsgrenene i laget, har en forholdsvis beskjeden aktivitetsgrad i første halvdel av sekstiårene. Flere sesonger spoleres mer eller mindre på grunn av dårlige værforhold. (F.eks. 60/61). l 1962 og 1963 arrangeres det klubbmesterskap i langrenn og hopp. Under premieutdelingen etter 63-sesongen bemerker Bjørn Welde at interessen i disse grenene er stor og at deltakelsen har vært overveldende stor. I årsmeldingen fra arbeidsutvalget i 1964 heter det: "Skiavdelingen har i år ikke hatt framgang. To av lagets lovende yngre løpere har meldt seg inn i andre lag. Utvalgets tillitsmenn kan i denne sak ikke ha vært sin stilling bevisst."

18 skriver formannen Herman Buchmann: "Avdelingen for ski viser liten aktivitet." SKI OG VEL - VEL OG BRA Heldigvis gir ikke dette et helt korrekt bilde av skiaktiviteten i Malvik i disse årene. Det skjer ting i regi av skolene og velforeningene. Vinteren 1966 avvikler Vikhamar Vel et stort barneskirenn med over hundre deltakere i langrenn og hopp. Interessen er der altså, bare mulighetene byr seg. Dette er et arrangement vi merker oss av to grunner. For det første, Malvik idrettslag forholder seg ikke likegyldig til det som skjer. Laget gir gavepremier til rennet og får på den måten en viss tilknytning til begivenheten. For det andre klarer laget å trekke primus motor for rennet, formannen i Vikhamar Vel. Peder Emstad, inn i idrettslagets skiavdeling. Dette blir et vendepunkt for skiidretten i laget. TILTAKSLYST OG LIVSTEGN Dermed kommer det mot slutten av sekstiårene flere kraftige livstegn fra skiavdelingen. Det kommer i gang skitrening. På et jorde ved riksvegen på Vikhamar trenes det ivrig i ei Ski-sløyfe, runde for runde. Og vegbelysningens gule skinn må greie seg som lysløype - til så lenge. Men så alt for lenge blir det ikke, for nå nedsettes det også lysløypekomité og arbeidet med denne skyter fart. Som (tidligere) selbygg har Peder Emstad gode forbindelser. Kristen Kvello dukker opp som overmåte kyndig instruktør. Og så er ikke vegen langt til enda en viktig endring. Idar Dahl blir ansatt som trener i skiavdelingen. Sverre Stensheim blir også benyttet som instruktør. Alt i alt er dette navn som ikke hvilket som helst idrettslag kan stille opp med. Arrangementsmessig røper tiltakslysten seg ved at laget påtar seg KM på ski Dette er siste året hele stevnet avvikles på samme dag, et meget stort og vellykket arrangement med start fra Vikhammeråsen. EN SKØYTEHISTORE Magne Thomassen blir trøndersk mester På skøyter i Han vinner alle løpene overlegent og er stevnets store navn. Den gode Magne har nettopp gjort sitt gjennombrudd som skøyteløper. Ungene samles rundt han, løper etter hvor han enn står og går, ivrige med sine autografbøker. Det står et sus omkring hele stevnet. For det er knallblå himmel og stålblå is. En bitende vind gufser inn fra fjorden og smeller i flaggene i Østre sving. Men malvikingene bare stuer seg tettere sammen og trives. Det er lørdag 2. mars 1963, det er Trøndersk mesterskap på skøyter, det er selve jubileumsstevnet i forbindelse med idrettslagets 30-årsdag, og det er på deres eget stadion, Viksletta, at alt sammen foregår. Trøndersk mesterskap 1963 huskes med stolthet og glede. Stevnet kan sies å markere høgdepunktet i idrettslagets skøytehistorie. En historie som kan karakteriseres med ord som kortvarighet, intens, slitsom, sterkt personavhengig, - og John Thorvaldsen er selve nøkkelpersonen.

19 PROBLEMER - OG LØSNINGER Såpass tidlig som i september 1957 blir tanken om islegging av Viksletta kastet fram på et medlemsmøte. Dette skaper, den gang som mange ganger senere, heftig debatt. Noen mener banen ligger for lavt, at klimaet erfaringsvis er for mildt. I desember samme år forteller Einar Lillesand at han kan skaffe gratis bil til bruk under anlegging av skøytebane, bare laget kan skaffe resten. Formannen svarer at bil er det lett nok å skaffe, men det er verre med vasstønne og det andre... Men så skulle det altså dukke opp en ildsjel som kunne skaffe både "vasstønne og det andre" - og mye mer i tillegg. Sa vi vasstønne? Nei, John Thorvaldsen tigger seg to digre vinfat på "Polet" sveiser stativ med spreder og meier, og dermed er idrettslaget spart for det problemet. Senere lager han plog og skyfler til snørydding, og arbeider og sliter uavbrutt med vannforsyning, avløp, stendere, flombelysning og høytaleranlegg. Tusen praktiske problemer i tillegg til stadig brevskriving om Økonomisk støtte og hjelp. På styremøte i januar 1959 refereres skriv fra Malvik formannskap vedrørende bevilgning til anlegg av skøytebane på Viksletta.. Formannen bemerker at sprøyting allerede er igangsatt og at banen kan tas i bruk med det første. Årsmøtet i 1960 vedtar enstemmig å opprette skøyteavdeling og melde laget inn i Norges Skøyteforbund. Dermed braser skøyteavdelingen inn i sin meget aktive periode som varer fram mot midten av sekstitallet. HJULENE SETTES l GANG Noe av forklaringen på hvorfor skøyteaktiviteten blomstrer opp på denne tida, ligger også i at krefter innen idrettslaget lenge har arbeidet med å finne gode aktivitetstilbud til barn og ungdom. Flere er opptatt av at laget i femtiårene i litt for stor grad ble de aktive voksnes lag. Som tilbud til de unge viser skøyte-aktiviteten seg å bli en suksess. Nå går det slag i slag framover. Det holdes møter for å motivere de unge. Hjalmar Andersen holder kåseri og viser filmer. "Hjallis" er spirituell og morsom og faller i smak. Forbundstrener Asbjørn Wold deltar også i trenings- og instruksjonsvirksomheten. Han bringer med seg russiske skøytefilmer og legger vekt på å gi en innføring i det systematiske treningsopplegg som en toppidrettsmann bør gjennomføre. "Et populært innslag er en kondisjonstest mellom Bjørn Welde og Arne Herjuaune." ( ) Det kommer i gang innendørs forhåndstrening under temmelig kummerlige forhold. Treningen foregår mellom søylene i hallen, og bortetter den til knyttete korridoren i -nyskolen". Den starter opp først i oktober og varer til skikkelig trening på is er mulig, - to ganger i uka. Oppmøtet viser at interessen er stor, med over tretti deltakende jenter og gutter mellom 10 og 15 år hver gang. Dette er nesten mer enn de disponible rom tillater, men det går. Energiske instruktører er John Thorvaldsen og Arne Herjuaune.

20 HESTSJØLØPENE La oss også ta med noen linjer om de løpene klubben arrangerer i løpet av de tre til fire første årene av sekstitallet. Men først, bare for å illustrere hva det kan innebære og arrangere skøyteløp, litt om to løp i etter-jul-sesongen januar skal det være åpent gutte/jente-stevne på Viksletta Gjentatte ganger gjennom førjulsvinteren forsøkes det å få islagt banen, men værforholdene er umulige og det lykkes aldri. Men forholdene på Hestsjøen er brukbare, dermed flyttes stevnet dit Men akkurat i siste liten før stevnet, setter det inn med mildvær og snøfall og de brukbare isforholdene på Hestsjøen er med ett en saga blott. Likevel, is- og værforhold trosses, stevnet gjennomføres. Tross alt venter omkring hundre jenter og gutter på å få løpe på skøyter. Litt senere i sesongen arrangerer Malvik Trøndersk mesterskap for jenter og gutter. Igjen må en ty til Hestsjøen. Det igangsettes et voldsomt arbeid med sprøyting og brøyting med velvillig assistanse fra medlemmene. Men så blir det igjen kraftig snøfall og regn i siste liten. Og denne gangen går det ikke. Til tross for langvarig og tungt forberedelsesarbeid, det lar seg ikke gjøre å avvikle stevnet Resultat: Stevnet flyttes til Løkken. LØP Men til tross for slike omstendigheter arrangeres det omkring tolv skøyteløp på Viksletta i løpet av de tre til fire første årene av sekstitallet. Etter -63-sesongen hadde avdelingen ambisjoner om å få til ett treningsløp i uka, dessuten "skøytegåing hver søndag, så fremt isen tillot det". Hovedtyngden av de løpene som faktisk blir arrangert, er interne klubboppgjør. For Øvrig dreier det seg om noen åpne løp, samt en klubbkamp mellom Strindheim Charlottenlund - Malvik. ø tillegg kommer en del løp for voksne og juniorer. mellom annet TM i 1963). TO NAVN Utover dette er MIL-løperne flittige deltakere i de fleste stevner i Trondheim og Trøndelag i denne perioden. Av de aktive skal vi her bare trekke fram to navn. Arne Herjuaune oppnår flere gode resultater. Etter hvert avslører han et sprintertalent av klasse, og det vedkjennes også at klubben ikke kan gi et slikt talent de tilbud og den støtte det har krav på. Derfor er det i full forståelse med John Thorvaldsen at Arne Herjuaune går inn i Trondhjem Skøyteklubb, hvor han får sitt gjennombrudd. Men vi kan med stolthet hevde at det miljøet som her beskrives, fostrer en løper av Arne Herjuaunes kaliber. På jentesiden er det naturlig å nevne Inger Thorvaldsen. Hun vinner stort sett de løp hun deltar i. l 1964 får hun Malvik kommunes pokal for sin innsats på skøyter og i friidrett. DET RØYNER PÅ På bakgrunn av de omtalte Hestsjø-løpene er det ikke vanskelig å tenke seg hvilke krav til pågangsmot og arbeidskraft som stilles til medlemmene av' skøyteavdelingen. For ikke å nevne talent i' improvisasjonens vanskelige kunst... Forholdene tatt i betraktning må det sies å være imponerende hva skøyteavdelingen i denne perioden klarer. Utover i sekstiårene trenger flere andre spørsmål seg inn i idrettslaget og krever tid,

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Dette er en invitasjon til det 15. åpne Bjørnejægermesterskap i hopp på ski. Vi vil markere dette jubileet ved å servere et mer eksklusivt festmåltid enn vanlig, men ellers vil arrangementet følge de årelange

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HSB-CUP ORIENTERING 2013

HSB-CUP ORIENTERING 2013 INVITASJON TIL HSB-CUP 2013 - ORIENTERING Mo O-klubb vil i samarbeid med Helgeland Sparebank arrangere HSB-cup i orientering i 2013. Dette er en videreføring av Skattejakta og følger på en måte samme mal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede:

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober 2016 Tilstede: Franck Ude Ann Cathrin Fossum Marta Myhr Thore Tvete Magne Christiansen Stine Berg Anton Bryhn Trond Roar Almlid Jarle Selven Tronstad Sak 1) Leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke

Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke Hommelvik Idrettslag Friidrett endelig i mål 1 2 3 4 5 6 offisielt program for åpning av bane med fast dekke Drømmen som ble virkelighet FOTO FOTO Gjennom ulike tillitsverv i Hommelvik idrettslag tilbake

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

KM mellomdistanse og KM stafett

KM mellomdistanse og KM stafett Haugesund IL Orientering har gleden av å invitere til spennende KM mellomdistanse og KM stafett Lørdag 27. og søndag 28. august 2016 Frammøte Haugaland Golfklubb, Leiteveien Sveio. 1 km nord for Sveio

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 Nord-Norsk mesterskap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer