MALVIK IL 50 ÅR Forsiden av jubileumsheftet utgitt Forside-design: Roger Aasback. Heftet ble gjenopptrykket i 1992

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MALVIK IL 50 ÅR - 1933-1983. Forsiden av jubileumsheftet utgitt 1983. Forside-design: Roger Aasback. Heftet ble gjenopptrykket i 1992"

Transkript

1 MALVIK IL 50 ÅR Forsiden av jubileumsheftet utgitt 1983 Forside-design: Roger Aasback Heftet ble gjenopptrykket i 1992 IDRETTSAKTIVITET GJENNOM 50 ÅR HISTORISK TILBAKEBLIKK Organisert idrettsarbeid har røtter helt tilbake til før århundreskiftet også i Malvik. Det går fram av bygdeboka at allerede i 1896 ble det arrangert skirenn i Hommelvik, - og det ble konkurrert både i hopp og langrenn. Det var stor industriell aktivitet i Hommelvik omkring århundreskiftet, og her lå også tyngden av bosettingen i kommunen. Dette førte naturlig nok også til at den største aktiviteten på idrettsfronten kom til å ligge i Hommelvik de første tiårene etter århundreskiftet. Hommelvik Skiklubb ble stiftet allerede i og i årene som fulgte figurerer flere deltagere fra ytre del av kommunen Øverst på premielista både i hopp og langrenn. Vi kan også nevne at sykkelsporten har tradisjoner tilbake til århundreskiftet Hommelvik-rittet er landets eldste landeveisritt, - og ble arrangert første gang først på 1900-tallet. Velosipedklubben Fram i Hommelvik arrangerte sitt første sykkelritt allerede i 1913, på strekningen Hommelvik Skatval og retur. Og senere fra 1927 ble Forra-rittet arrangert i flere år. FORHOLDENE l YTRE MALVIK Det eldste idrettslaget i Malvik er Markabygda Idrettslag som ble stiftet i Aktivt arbeid i idrettslaget har ikke vært drevet siden 1930, om en ser bort fra et lite blaff i Lagets mangeårige klubbhus "Myrvang" er nå revet. Idrettslaget Vidar, som etter krigen ble sammensluttet med "gamle" Malvik Idrettslag, er en utløper av Ungdomslaget Vidar som ble stiftet i Men idrettslaget ble ikke stiftet før Lagets første styre besto av: Otto Hansen, formann Arthur Skjølsvold, kasserer Ola Lium, styremedlem Bernhard Teigseth, styremedlem Magne Bjørnstad, styremedlem Tormod Haugan, styremedlem l 1930-årene er det enda ett idrettslag i Ytre-Malvik, Malvik Turn & Idrettsforening. Laget arbeidet meget aktivt i årene før krigen. Langrenn var den dominerende idrettsgren, og medlemmene deltok i en rekke renn, bl.a. Fjellseterstafetten der laget i 1938 ble slått med 39 sek. av Leksvik etter at laget tidligere år hadde sikret seg to napp i pokalen. Om sommeren ble det først og fremst spilt fotball.

2 Men da krigen brøt ut, ble også det organiserte arbeidet stanset. Medlemmene gikk etter krigen inn i Malvik Idrettslag. POLITISKE SKILLELINJER INNEN IDRETTEN De politiske skillelinjer som eksisterte i de fleste massebevegelser etter første verdenskrig, finner vi også innen idretten. Arbeiderbevegelsen hevdet tidlig at idrettsbevegelsen var preget av nasjonalisme og militarisme. Det endelige bruddet fikk vi da idrettsfolk opptrådte som streikebrytere i flere arbeidskonflikter, - og Arbeidernes Idrettsforbund ble stiftet i l årene som fulgte var idrettslige aktiviteter politisk atskilt. MALVIK IDRETTSLAG - DE FØRSTE ÅRENE På denne politiske bakgrunnen er det forståelig at initiativet til dannelsen av "gamle" Malvik Idrettslag blir tatt av Malvik Arbeiderlag. Det blir arrangert et åpent møte, som velger en arbeidskomité bestående av Alf Bye, Gunnar Svedahl og Ivar Olsen. Konstituerende møte blir holdt søndag på "Lidskjalv" - og som lagets første styre velges: Ivar Olsen, formann Johan Vikhammermoe, kasserer Ottar Nøstvoll, viseformann Alf Bye, styremedlem Bjarne Malvik, sekretær Det blir enstemmig besluttet å melde laget inn i Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, som er tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund. Fra protokollen på lagets første møte heter det: "Der besluttedes å oprette følgende utvalg: Skiutvalg, Skytterutvalg, Svømmeutvalg og Friidretsutvalg, med 3 medlemmer i hvert utvalg." Senere blir det også valgt bueskytterutvalg, skøyteutvalg og atletutvalg, men ingen av disse utvalgene får lang levetid. Derimot blir både lagets sjakklubb og studiesirkel drevet godt i årene før krigen. Det blir også en tid drevet med boksing i laget, men eget bokseutvalg blir ikke opprettet. l styremøte den vedtar laget å anskaffe banner. Videre blir det på samme møte besluttet å forandre stiftelsesdatoen til 1. februar 1933, BREDDE OG AKTIVITET l 30-ÅRENE Av alle disse idrettsgrenene blir det ski, skytning og svømming som kommer til å stå i sentrum i årene fra stiftelsesdatoen fram til krigen. Gunnar Svedal, sentralt medlem i laget de første årene. sier om svømmingen i et jubileumsintervju: "Svømming ble vår paradegren de første årene. Vi skaffer oss svømmeflåte på ca. 3 x 4 møter. Den ble liggende på Rota og Midtsanden. Treninga foregikk der og også i Lauftjønna. Vær og temperatur kunne vi sjølsagt ikke være så nøye med. Vi fikk en tysker som svømmetrener. Han het Kovac. Han hadde rømt fra Hitler-Tyskland i 33 med kano over Østersjøen til Sverige. Derfra kom han hit til Norge og virket som svømmetrener for A.I.F. Han var trener her i Malvik og også i Hommelvik måtte han rømme igjen, til Sverige!'

3 Svømmeutvalgets medlemmer besørger selv bygging og vedlikehold av svømmeflåten. Likeledes blir det lagt ut 25 meters svømmebane. Laget arrangerer både kretsstevner, klubbmesterskap og merkesvømming. Og medlemmene deltar også i stevner utenbygds. Vi kan blant annet nevne at flere medlemmer deltar i et stevne på Orkanger i august 1936 og vi finner følgende navn på resultatlisten: Nils Sjøtrø, Edvin Øvre, Jakob Olsen og Ingvald Refseth. SKI Skiutvalget har ikke egen skibakke fra starten av i 1933, men avtaler med Hommelvik idrettslag å leie Stavsjøbakken, uten avgift. Men laget nedsetter straks en bakkekomité med G. Svedal og Bjarne Malvik i spissen. Og disse får i stand 5-årig leiekontrakt med John Børseth, Wullum om leie av grunn til hoppbakke. For dette betaler laget en årlig avgift på kr 10,- og kr 30, - for den skog som hogges. Bakken blir leid med samme årlige avgift helt fram til krigen. Om hoppsporten sier Gunnar Svedal: "Skihopping var mer "folkesport" da enn nå. Smågutan lå strødd i småbakkan bortetter etter skoletid. Vi hadde bare ett par ski og et par beksømsko og de hoppet du på ski med, gikk langrenn med og deltok i marsjkonkurranser med. De samme skoene måtte du gå på jobben i. Du ble spart for valgets kval." Laget arrangerer egne hopprenn og langrenn, og medlemmene deltar også i de renn de får anledning til å delta i utenfor bygda. Det største problemet for medlemmene er Økonomien. For å delta i konkurranser utenfor bygda må det være penger både til startkontingent og reise. Styret i laget behandler Ofte dette spørsmålet. Den 8. mars -36 bevilger styret kr til startkontingent og halv dekning av reisepenger for deltakere i Sørumsrennet (i samme området som Nygaardsvollheimen nå ligger). Sørumsrennet er den store mønstringen i kretsen på den tida. Fra resultatlisten, langrenn klasse C, hvor det startet hele 142 løpere, finner vi flere Malvik-navn hederlig plassert: Fredr. Midtsand, Torleif Aasbjørg, Otto Øwre og Ludvig Stav. l kvinneklassen finner vi: Herdis Svedal og Margit Wullum. ANDRE IDRETTSGRENER Laget har også på denne tida en rekke aktive skyttere. Skytterutvalget kjøper eget luft- og salonggevær, og arrangerer årlig en rekke konkurranser, blant annet terrengskyting, pokalskyting, serieskyting og ett år også K.M. ved Stamtjønna. De første årene ser vi også at friidrettsutvalget arbeider aktivt. Medlemmene deltar i stafetter og terrengløp. Fotball nevnes ennå ikke som idrettsgren. Men på halvårsmøte i Dalheim søndag gjør møtet følgende vedtak: "Refererte en skrivelse fra friidrettsutvalget angående innkjøp av fotball. Det blev besluttet og kjøpe inn fotball."

4 Fotballen blir kjøpt, og koster kr 14,14. Senere samme år blir det søkt Hommelvik idrettslag om leie av fotballbane. Det går også fram av protokollen at noen av lagets medlemmer deltar i sykkelritt og marsjkonkurranser. MØTEVIRKSOMHET Idrettsarbeid for ungdom i 30-årene, er mer enn å trene og delta i konkurranser. Medlemmene føler større ansvar og forpliktelse over sitt lag til å delta i ulike aktiviteter. Dette ser vi blant annet på oppmøte på medlemsmøter og årsmøter. På alle lagets møter de første årene deltar medlemmer. Om dette sier Gunnar Svedal: "Det var jo slik den gangen at alle lagets tillitsmenn som regel var aktive idrettsmenn, og de deltok i flere grener attpå til. Fedre og mødre som tillitsvalgte var et helt ukjent begrep. Vi gjorde alt sjøl. Lagets medlemsmøter holdes i Dalheim, et gammelt losjelokale ovenfor Sandbakken skole, etterpå Lidskjalv i Malvik sentrum. Dalheim blir også brukt til innendørstrening. Leie av Lidskjalv i 1936 koster kr 5,-. Laget benytter seg ved flere anledninger av å leie "Lillestua" hos Alf Viktil. For dette blir det betalt kr 5,-, som dekker utgiften både til husleie, ved og til melk som er den drikken som serveres på møtene. AKTIVITETEN UNDER KRIGEN Under krigen i 1940 blir alt organisert idrettsarbeid lagt ned. Dette forhindrer ikke at det også under krigen blir drevet fysisk aktivitet i stor grad. Men det finnes rimeligvis lite og ingenting av skriftlig materiale som kan dokumentere idrettsaktiviteten i bygda på denne tida. Vi er avhengig av folks egne beretninger. Om disse aktivitetene under krigen sier Rolf Sandtrø, både aktiv og administrator gjennom en rekke år i idrettslaget: Bernt Melvold, Johan Brevik, Arvid Brevik, Otto Rønne, Helge Sivertsen, Svein Aalmo, Olaf Bye, Aksel Jørstad, Bjørn Andersen, Arnulf Ørsjødal og Rolf Sandtrø. Om vinteren gikk vi også mye på ski. Konkurransen ble også improvisert ved at vi avtalte oss imellom å møtes til renn. Disse foregikk både ved Oppsjøen, Myrvang og i Fosslidalen SAMLET IDRETTSBEVEGELSE Nesten umiddelbart etter at krigen er over, er det mange som ønsker å komme raskt i gang igjen med organisert idrettsarbeid. Tidlig sommeren 1945 er det et møte der mange idrettsinteresserte ungdommer fra hele bygda er samlet. Av disse har noen tidligere vært medlem av idrettslag, mens en god del aldri har hatt medlemskap i idrettslag. Møtedeltakerne vedtar å danne et idrettslag med navnet Vidar og søker om medlemskap i idrettsforbundet. Idrettslaget Vidar skal være sjølstendig og uavhengig i forhold til ungdomslaget med samme navn. På landsplan blir det på samme tid arbeidet med at Arbeidernes Idrettsforbund og Landsforbundet for Idrett skal gå sammen til ett Idrettsforbund. Dette arbeidet var kommet godt i gang da krigen brøt

5 ut og kommer i 1945 så langt at de to forbundene i praksis fungerer som ett. Formelt skjer sammenslutninga til ett forbund - Norges Idrettsforbund Fra forbundshold kommer det beskjed om at det ikke går an å få medlemskap under navnet Vidar. - Navnet er opptatt" - forbundet har allerede et idrettslag med navnet Vidar på sin medlemsliste. Samtidig oppfordrer forbundet til å ta kontakt med andre eksisterende lag i bygda, og fra Vidar rettes det så en henvendelse til Malvik IL med forespørsel om en sammenslutning. Parallelt med dette arbeider også medlemmer i "gamle" Malvik idrettslag med samlingstanken. Medlemsmøte i "gamle" Malvik idrettslag vedtar "Enstemmig vedtak om at O. Svingen skal konferere med Trones om samlingen" blir forslag om ett idrettslag behandlet på felles styremøte mellom Vidar og Malvik idrettslag, og på medlemsmøte I blir sammenslutningen gjennomført. Lagets navn blir MALVIK IDRETTSLAG. Et par år senere blir det bestemt at lagets stiftelsesdato skal dateres til stiftelsesdatoen til "garnle" Malvik IL - nemlig På ekstraordinært årsmøte , blir lagets lover vedtatt. Det første styret etter samlingen får denne sammensetningen: Ole A. Aamo, formann Fredrik Midtsand, nestformann Jostein Lium, sekretær Arnulf Ørsjødal, kasserer Johan Melvold, styremedlem Ideer som er framtredende i tiden har med dette fått gjennomslagskraft også i lokalsamfunnet. l gjennoppbyggingen etter krigen skal folket stå samlet også om idrettsarbeid. Fra nå av er det bare en idrettsbevegelse i Ytre Malvik. AKTIVITETEN DE FØRSTE ÅRENE ETTER KRIGEN Sommeren 1945 får vi en kraftig oppblomstring av idrettslivet i Malvik. Det er lett å få folk med - nærmere 170 er medlemmer i Malvik idrettslag. Etter krigsår med idrettsstreik og forbud mot større sammenkomster fyller idretten på mange måter et stort behov. Mange får anledning til å bli kjent med et godt idrettsmiljø og delta i fredelig kappestrid. l tillegg har idretten sin betydning som underholdningsfaktor og samlende kraft i bygda. Ennå er det for tidlig til arrangement av betydning på krets- og forbundsplan, men i lokalsamfunnet er det forholdsvis stor aktivitet. l 1945 har idrettslaget avdelinger for ski, fotball og friidrett. I tillegg er det egen dameavdeling. Fotball og friidrett samler klart flest deltagere, og mange er det som er med på begge disse aktivitetene.

6 SKI Fra 1946 blir det konkurrert i skiidrett. Enkelte representerer laget i kretsrenn. l årene omkring 1950 ser vi bl.a. Paul Stubban hevder seg godt i kretssammenheng både i langrenn og kombinert. Hovedsakelig er det likevel innenfor kommunens grenser de fleste konkurrerer. Årlig blir det arrangert Pokalkonkurranse mellom Mostadmark, Hommelvik og Malvik. Det konkurreres i langrenn og hopp, men lagkonkurransen blir ikke avgjort før terrengløpet er gjennomført i sommersesongen. Såvidt vi vet holder dette arrangementet seg langt ut i 50-årene. FOTBALL Allerede i 1945 spilles det privatkamp i fotball både med smågutte-, gutteog seniorlag. Men idrettslaget har ikke egen bane, så kampene må spilles andre steder. Før laget får egen bane, blir banen i Hommelvik mest benyttet til "heimekampene". Det hender også at heimekampene blir lagt til Ranheim. Fra sesongen 1946 kommer fotball inn i mer organiserte former. Både smågutte-, gutte- og hele to seniorlag blir påmeldt til kretsserien. Fra nå av melder idrettslaget hvert år på fotballag til seriespill. Laget er medlem av SørTrøndelag Fotballkrets. FRIIDRETT Det blir kort tid til å organisere og forberede friidrettssesongen Likevel deltar utøvere fra Malvik såvidt på arrangement utenfor bygda Året etter synes det som om avdelinga for alvor begynner å bil drevet godt, Dette året gjøres det forsøk på å blåse liv igjen i Malvik-stafetten - et stevne som i tidligere år er blitt arrangert av Malvik Turn og Idrettsforening; Løypa starter ved forsamlingshuset Lidskjalv på Malvik. Herfra går løypa til Vikhamar, rundt om Bostad og Forbord og ned igjen til Lidskjalv. Stafetten er ca. 10 km og har 8 etapper. Malvik idrettslag er ubeskjeden nok til å vinne sin egen stafett. Dessverre blir det året etterpå påmeldt så få lag at stafetten ikke blir arrangert flere ganger. l de følgende år vokser det fram et svært godt friidrettsmiljø, og det er nok først og fremst utøverne fra denne idrettsgrenen som gjør laget kjent utad. Utøverne fra Malvik gjør seg bemerket over alt hvor de er representert. Heldigvis har vi nok-så sikre kilder i form av en samling avisutklipp fra denne tiden. Sin første norgesmester får laget i 1948 når Hans Thronæs vinner kulestøtkonkurransen i NM for junior i Haugesund. Thronæs er en allsidig kaster som i de kommende år skaffer laget mange poeng både i kule, spyd og diskos. Framfor alt er det løpsøvelsene som står i fokus og engasjerer langt de fleste. Følgende avissitat fra signaturen Real etter åpningsløpet på Leangen våren 1949, viser at løperne våre nå for alvor blir lagt merke til. "Ellers var dagen i første rekke Malvik Idrettslags. Malvikguttene har forberedt seg godt og har en stab av terrenglpere som avtvinger den største respekt. Klubben stakk avgårde med pokalen for beste femmannslag i senior og beste tremannslag i junior."

7 Det bør nevnes at det deltar hele 238 senior og juniorløpere. De fem som vinner seniorenes pokal, er: Sverre Haugan, Johan H. Jensen, Birger Haugan, Aksel Aamo og? Våre tre juniorer er: Leif Malvik, Erling Vikhammer og Arne Lorvik. Rekrutteringen er også i orden. Malvik vinner både første og femteplass i lagkonkurransen i terrengløp som idrettslaget arrangerer for åringer. 72 løpere deltar, og på Malviks førstelag regnes Erling Vikhammer, Leif Malvik, Odd Olsen og Bjørn Welde. Dette året vinner Johan H. Jensen flere terrengløp og markerer seg som en av Trøndelags beste mellomdistanseløpere. Idrettslaget hevder seg utmerket i stafettsesongen med disse plasseringene: Nr. 6 i eliteklassen i Fjellseterstafetten, nr. 1 i Buvikstafetten, nr. 1 i klasse 1 b i Trønderstafetten (for 3. år på rad), nr. 2 i klasse A i Lerkendalstafetten. l Stjørdalstafetten stiller Malvik i juniorklassen og blir nr. 2. Malvik blir også kretsmester på 4 x 1500 m stafett (A. Aarno, J. Sundsett, T. Haugan og J.H. Jensen) og på 4 x 400 m stafett (A. Lorvik, A. Aarno, J. H. Jensen og T. Haugan). På den korteste stafetten tangerer de kretsrekorden. Dessuten blir Malvik beste lag i kretsmesterskapet og vinner aksje i "Den Lille Kongepokalen" Den beste individuelle prestasjonen står Tormod Haugan for. Han blir Malvik idrettslags første landslagsdeltaker. Tormod blir uttatt både på 800 m individuelt og på Norges stafettlag på 4 x 400 m etter å ha satt kretsrekorder på begge distansene. Kretsrekordene blir lydende på og GULLÅRET 1950 Dette inspirerer både Tormod og hans lagkamerater til økt satsing. Og satsingen gir ytterligere framgang for friidrettsgutta. Toppen når de nok i 1950, ja dette året kan trygt karakteriseres som gullåret for friidrettsavdelingen i Malvik. Når sesongens første terrengløp er over, skriver avisen: "Femmannspokalen for seniorene gikk til Malvik, som i år er gått inn for å lage alle tiders stafettsesong." Vårt femmannslag består denne gang av J.H. Jensen, S. Haugan, A. Aarno, T. Haugan og Oddlef Lium. Avisen får rett med hensyn til stafettsesongen. Etter Trønderstafetten er avisoverskriften: «Malvik utklasset favorittlagene i Trønderstafetten." Og suksessen fortsetter med klare seire i Stjørdalsstafetten og Buvikstafetten, mens en 4. plass i eliteklassen blir resultatet i Fjellseterstafetten. Årets kretsmesterskap går like bra som fjorårets med ny aksje i "Den lille Kongepokalen" og seire på 4 x 400 m og 4x 1500 m stafett. De som deltar på stafettlagene er mange. Det hender at Malvik stiller med to seniorlag i enkelte stafetter, noe som vitner om en imponerende bredde. Så vidt vi har klart å finne ut, deltar følgende i en eller flere stafetter dette året:

8 Per Bye, Erling Vikhammer, Aksel Aarno, Oddleif Lium, Arne Lorvik, Sverre Haugan, Johan H. Jensen, Tormod Haugan, Leif Malvik, Rolf Stjernen, Birger Haugan, Bjørn Welde, Per Bolstad' Paul Stubban, John Nybrodal, Thomassen og Bjørn Sunnset. Dette året står Malvik idrettslag som arrangør av Trøndersk Mesterskap i terrengløp. l avisomtalen etter løpet får laget fin kritikk for avviklingen av arrangementet. Det gis også rosende omtale av den gode løypa som har start og innkomst ved Vikhammeråsen. (I en parantes bemerket i området hvor byggefeltet Vikhammeråsen er anlagt i våre dager.) At lagets egen Johan H. Jensen vinner mesterskapet, setter nok malvikingene mer pris på enn godord om selve arrangementet. Ved slutten av sesongen står Malvik idrettslag som vinner av Trøndelagsserien i friidrett, og Tormod Haugan har igjen satt ny kretsrekord. Denne gang med på 800 m. Friidrettsavdelingens oppvisning i disse årene, skyldes ikke i første rekke enkeltpersoner. Laget har mange som er med, lagånden er utmerket og en har dyktige ledere. Det er verdt å nevne at Arnulf Ørsjødal er formann i avdelingen i disse årene. NYE AVDELINGER ORIENTERING Like før 1950 kommer en ny idrett inn i laget. Olaf Bye går i spissen for å få folk til å bli kjent med kart og kompass. Det begynner så smått med instruksjon i enkel teori. Dette utvikles videre til praksis i marka i enkle treningsløyper som det går på omgang å legge. Fra 1950 har laget egen orienteringsavdeling som blir tilsluttet Sør-Trøndelag orienteringskrets. Laget avvikler treningsløp regelmessig. Kartet som blir benyttet, er et nok så grovt kart - i hovedsak omegnskart blad IV. Etter hvert drister lagets utøvere seg til å være med i o-løp andre steder og hevder seg bra. Blant dem som er med den første tida er Helge og Ole Austvik, Kari Ove og Per Eskild Skaanes, Olaf og Per Bye, Gunnar Søbstad, Ruth Nøstberg, Otto Rønne, Arne Lorvik, Henry Malvik, Tore Sehm, Arnfinn Malvik o.fl. Fra den første tiden er det spesielt ett løp o-løperne i Malvik kommer til å huske lenge - Nattorienteringsløp m/start i Revdalen på Malvik. Løpet blir en utrolig opplevelse både for deltakerne som snubler seg rundt i det stupbratte terrenget - og ikke minst for alle som sitter på post med parafinlamper med rødt kreppapir på. Utrolig nok kommer alle velberget rundt, men det er nok ikke løypeleggernes skyld. Løypelegging med slikt veivalg, tilfredsstiller neppe de krav som stilles til løypelegging i SYKKELAVDELING Først på 50-tallet blir det opprettet sykkelavdeling. Laget er to.m. medlem av Norges Sykkelforbund. Men avdelingens liv blir i denne omgang kortvarig. På årsmøtet i 1955 blir det ikke valgt medlemmer til utvalg. Noe vedtak om at sykkelavdelingen skal opphøre og eksistere er ikke protokollført og en kan ikke finne noen direkte årsak til at avdelingen blir lagt ned. Nå går det mange år før det på nytt blir snakk om sykkelavdeling.

9 FRIIDRETT FÅR EN NY TOPP Etter toppårene omkring 1950 avtar friidrettsaktiviteten en del. Flere av de som har vært aktive, legger opp, mens andre forlater klubben. Helt dødt er det ikke, men laget kan langt fra vise fram samme imponerende, bredde i løpsøvelsene som noen år tidligere. Men midt på 50-tallet bedrer situasjonen seg. Fra nå av får friidretten et nytt kraftig oppsving. Harald Skjervold er leder for avdelingen, og under hans ledelse får vi igjen en friidrettsavdeling med utøvere som gjør laget kjent. Spesielt er det mange gutter og juniorer som dominerer sine klasser i Trøndelag. Blant de mange lovende juniorene fra denne tida, merker vi oss sprinterne Andreas Forbord og Jarle Malvik, hekkeløperen Jan Ottesen, mellomdistanseløperne Idar Wikmark og Kåre Holm og kasteren Per Lorvik. Også noen av seniorene slår ut i full blomst. Den allsidige Otto Rønne vinner bronsemedalje i NM i mangekamp. Rønne regnes for øvrig også som en støttespiller på fotballaget. Sin andre landslagsdeltaker får laget når stavhopperen Anders Vikhammer forsvarer Norges farger i to landskamper i Vikhammer setter flere ganger kretsrekord og ender til slutt opp med 3.80 som personlig rekord. Fra Vikhammers plasseringer kan vi nevne at han bl.a. vinner flere kretsmesterskap, blir vinner av stavhoppkonkurranser i landsdelskamper mot Jamtland/Harjedalen og får bronsemedalje i junior NM Vikhammer deltar også en del i mangekamp og er kjent som en habil sleggekaster. TILLITSMANNSKRISE? Mot slutten av 50-årene står flere idretssgrener sterkt. Friidrettsavdelingen har gode stafettlag, fotballaget tar avdelingsmesterskap i kretsseriens 3. divisjon i 1957, orienteringsavdelingen vokser, og til skøytebanen strømmer mange unge. Etter stor dugnadsinnsats er Viksletta stadion ferdig, og her får utøverne gode treningsforhold. Men for å holde aktiviteten på topp, kreves det mye av lagets ledere. Etter å ha stått på i en årrekke, Ønsker flere tillitsvalgte en pause. Et dårlig besøkt årsmøte i 1959 klarer ikke å få valgt styre. Først på det fortsettende årsmøte i 1959 lykkes det å få det gamle styret til å ta gjenvalg. UTVIKLINGEN l 50-ÅRENE Femtiårene starter med større bredde i aktivitetstilbudet i idrettslaget. Likevel er det ikke slik at antall utøvere øker og at idrettsprestasjonene bedrer seg helt i takt med dette. SKI Mangel på gode hoppbakker ser ut til å virke inne på interessen for skisport. De fleste år blir det imidlertid arrangert klubbrenn. En finner også protokollført på midten av femtitallet at Magnar Fosseide skal komme og gi skiinstruksjon enkelte søndager. FOTBALL Fotballaktiviteten ligger noe nede de første år etter l 1953 må A-laget av økonomiske grunner trekke seg fra seriespill. Men etter den tid kommer flere og flere aktive til avdelingen.

10 De fleste år har en foruten seniorlag også smågutte- og guttelag med i seriespill. Seniorlaget er med i kretsseriens 3. divisjon. Serieordningen er slik at landets beste lag spiller i hovedserien, de nest beste i landsdelsserien, mens resten spiller i kretsseriens divisjoner. Spill i kretsseriens 3. divisjon kan en regne for spill i 5. divisjon i Dette til tross for at det på medlemsmøte samme år blir reist kritikk for dårlig oppmøte på treningen. Fra 1959 får vi ny serieordning. Hovedserien går over til å bli 1. divisjon, og landsdelsserien blir 2. divisjon. Dette året spiller Malvik i 4. divisjon. Aret etter ønsker Malvik å gå ut av Sør-Trøndelag Fotballkrets. Først blir laget overført til Nord- Trøndelag Fotballkrets. Laget protesterer på dette, og blir etter eget ønske innmeldt i Trondheim Fotballkrets før sesongen starter i INN l SEKSTIÅRENE LITT OM FRllDRETT "Formannen (Harald Skjervold) sa seg glad for at så mange hadde møtt opp. Han håpet dette var et bevis for at interessen for lagets arbeid ikke var sluknet, som man før berettiget hadde fryktet." (Fortsettende årsmøte, ). Vi tar med overstående sitat, sikkert en spissformulering, for å gi en liten pekepinn om den generelle situasjonen i Malvik idrettslag ved utgangen av femtiårene. Til tross for dette sitter en igjen med inntrykket av at virksomheten rusler og går, jevnt og trutt, i flere avdelinger. l alle fall gjelder dette friidrettsavdelingen. Harald Skjervold leder denne avdelingen i en årrekke, og han er med i utvalget et par år inn i sekstiårene. (Aktiviserer seg da i fotballavdelingen). Etter 1963-sesongen innehar laget tre kretsrekorder. Det er Anders Vikhammer med 3,80 m i stav, Eli Melvold med 70,4 sek. på 400 m for damer og Jarle Malviks 10,9 sek. på 100 m. Mellom en del andre aktive utøvere, er disse tre blant de fremste i vårt friidrettsmiliø. Vi vil gjerne understreke betydningen av at det faktisk finnes et slikt miljø. At det støtes kule, kastes diskos, at noen hopper stav og løper stafett. For rundt omkring står unge jenter og gutter med store Øyne og kanskje, kanskje tennes gnisten? Dette "gamle" friidrettsmiljøet er etter 1965-sesongen tydelig svekket. Sentrale personer er bortreist eller driver med tidkrevende utdanning. BANEN DEMPER AKTIVITETEN Selv om idrettsbanen åpnes i 1958, er problemene på langt nær løst en gang for alle. Forholdene ved banen er et stadig tilbakevendende tema som så avgjort legger en demper på virksomheten i friidrettsavdelingen. Til en viss grad hindrer forholdene virksomheten. 'Vi har ikke tatt standpunkt til friidrettsarrangement neste år, da banen er i en sørgelig forfatning". ( ) Året etter er det samme nøden. Laget ser seg ikke i stand til å arrangere stevner på grunn av arbeid som skal foregå på banen. Sannsynligvis er det forbedring og bearbeiding av grusdekket det her siktes til. Også senere dukker det lignende bemerkninger opp i protokollene. Et sted heter det at

11 baneproblemet blir drøftet fram og tilbake på medlemsmøtet, men diskusjonen munner "bokstavelig talt ut i sagflis. Løsningen blir i stor grad å arrangere slike stevner som ikke setter krav til skikkelig friidrettsanlegg. Årlig arrangeres et større terrengløp på Vikhamarløkka. Ellers avvikles også enkelte stevner på leid grunn i Trondheim. (Mellom annet KM i friidrett, junior, på Stadion i 1964). INTERESSEKONFLIKT Høsten 1968 åpnes den nye grasbanen. Under planleggingen av denne viker friidrettsavdelingens interesser for kravet om god fotballbane. Løpebanen går tapt Dette indikerer at friidretten i Malvik idrettslag på dette tidspunkt står svakt i forhold til forballinteressene. Flere ganger senere blir fullføring av løpebanen lovet utført, men der står saken. Inn i denne konflikten kommer et tankekors, nemlig forholdene omkring rekrutteringen i laget. Foran sesongen 1963 beslutter friidrettsavdelingen å legge større vekt på utdanning av egne instruktører og ledere. Siktemålet er bedre grunntrening og skikkelig rekruttering blant de helt unge. Dette er et arbeid som langt på veg lykkes. Slik yrer det formelig av unge med god vilje til aktiv deltakelse omkring midten av sekstitallet. Etter 65-sesongen skriver utvalget at klubbmesterskapet for klasse år samler ca 60 jenter og gutter. Interessen er enorm og alle vil de være med og trene til vinteren. Det henstilles på det innstendigste om å ta seg av de yngste som virkelig er på frammarsj. Arbeidet følges opp gjennom innendørstrening på Charlottenlund skole. Oppmøtet betegnes igjen som meget oppmuntrende når det gjelder lagets yngste. Også gjennom sommersesongen viser de stor interesse og møter til trening to ganger i uka. Dette faller samtidig med at interessen svikter hos de eldre aktive, og at friidrettsbanen reduseres. ORIENTERINGSSPORTEN GJENNOM 60-ÅRENE Innen orienteringssporten gjennom 60-årene ser det ut til at en kan foreta en grovinndeling i tre ulike faser. De første fire til fem årene er preget av optimisme og pågangsmot. Det er stor interesse for orientering og god aktivitet. Fra omkring 1965 stamper orienteringsfolket i tyngre sjø, avdelingen er nede i en bølgedal. Men med jevnt og trutt arbeid fra en håndfull trofaste slitere, bringes orienteringssporten fram mot lysere tider igjen, i det en går inn i 70-årene. La oss her kort berøre disse tre ulike fasene. FRISKT MOT Den første fasen av 60-årene preges altså av stor interesse for orientering og god aktivitet. l tillegg til de terminfestete løpene har orienteringsavdelingen ambisjoner om å avvikle en hel rekke interne treningsløp. Det lykkes. Årsberetningen for 1964 forteller at laget utover våren og forsommeren som regel arrangerer to treningsløp i uka. De første løpene i sesongen går fra Fjølstadåsen. Der tiner snøen først, men i 1964 er forholdene likevel bedre egnet for vinteridrett enn sommersport når det første løpet går. Dette forteller noe om treningsiveren blant orienteringsløpene. Flere andre forhold vitner også om ganske høyt ambisjonsnivå i denne fasen: Årlige klubbmesterskap (forsøksvis), klubben har egen rankingpokal, det arrangeres ski- og nattorienteringsløp.

12 er laget representert ved 25 nasjonale/internasjonale løp med ca 120 starter, samt ved et ukjent antall treningsløp, som det heter i beretningen. l den tida trøndelagskretsene tar sommerferie, reiser flere av de aktive til andre strøk av landet for ikke å gå glipp av stadig konkurransetrening. Dette vitner vel om stor interesse, men også om trivsel i et miljø. Orienteringsutvalgets beretning for 1962 slutter med at det er all grunn til å respektere "vår rutinerte stab av orienteringsløpere som i løpet av sesongen har reist hundrer av mi og representert laget på en fremragende måte, uten å motta et Øre i reisegodtgjørelse". STORE ARRANGEMENT Både i 1962 og 1963 arrangerer utvalget større konkurranser dreier det seg om et nasjonalt orienteringsløp med innlagt KM for høyere skoler, og distriktsmesterskap for politiet. Skytterhuset er samlingsplass, og løpet går etter et spesialkart i målestokk 1: og med 10 meters ekvidistanse. Kartegner og løypelegger er Peder Solem. Sammen med en stor stab av lagets medlemmer yter han en helhjertet innsats, og sammen med det gode været kan de alle dele æren for et perfekt avviklet arrangement med omkring 170 deltakere. 1. september 1963 arrangerer utvalget et større kretsløp med start/innkomst på Vikhammervolden. Her deltar de aller beste løperne fra de tre trøndelagskretsene, i alt 140 stykker. Igjen er det Peder Solem som er karttegner og løypelegger. l tillegg nevnes Olaf Bye som "allesteds nærværende og altmuligmann", samt utvalgsformannen, Olav Bromset, som er løpsleder. '1 det fine høstværet ble det en fin orienteringsdag, men de store masser av bilende tyttebærplukkere gjorde det broget for oss som arrangerte..." skriver Orienteringsutvalget i en artikkel i Medlemsbladet ved 30-årsjubileet i EN RØD TRÅD Når det dreier seg om orienteringssporten i Malvik, er det et navn som går igjen som en rød tråd gjennom hele 60-tallet, og vel så det. Et navn som skiller seg ut i spissen for vår rutinerte stab av orienteringsløpere: Kirsten Herjuaune (nå Vullum). Herjuaune-navnet er i det hele tatt et meget godt navn i orienterings-sammenheng i Malvik. Men vi begrenser oss her til å ta med noen spredte glimt fra Kirsten Herjuaunes karriere som o-løper. Hun blir kretsmester i Samme år deltar hun på orienteringslandslaget for junior i landskamp mot Sverige. Hun vinner i Varteigs internasjonale løp, der Nordens beste løpere deltar. Totalt tar hun femten førsteplasser dette året Aret etter løper Kirsten Herjuaune sitt første år som senior. Hun er overlegent best blant de trønderske orientererne. Blir kretsmester, trøndersk mester, vinner i "Fjelldilten" på Lillehammer, der hun slår nr to, Babben Enger, med ni minutter. Sammen med Ingrid Thoresen deler hun førsteplassen i "Dølaspretten". Hun innleder ellers sin rekke med deltakelser i NM... Og slik fortsetter det ut gjennom 60-årene. Det vil føre alt for langt å gå i detaljer. La oss bare nevne at i 1970 vinner Kirsten, nå Vullum klubbmesterskapet, lang løype, damer. I klasse kort løype, jenter, dukker et nytt navn opp: Kjellrun Sporild.

13 UT AV BØLGEDALEN "Avdelingene for ski og orientering viser liten aktivitet" Hermann Buchmann, formann Når orienteringssporten er inne i en litt tyngre periode på denne tida, skyldes det på ingen måte at det plutselig har dukket opp nye problemer. Enkelte problemer har vært der hele tida, men kanskje begynner de å slite på avdelingen nå og tappe litt av det nødvendige overskuddet? En bør huske at det i stor grad er de samme lederne som til enhver tid sliter med oppgavene. REKRUTTERING OG BREDDE På samme måte som orienteringslederne utgjør en liten, stabil og trofast gruppe, gjør også de aktive løperne det. Avdelingen arbeider med å skape et godt tilbud både til aktive løpere på et høyt nivå, og til nybegynnere. Etter 1961-sesongen uttrykker avdelingen skuffelse vedrørende rekrutteringen. Årsaken ligger antakelig i at det legges for stor vekt på de terminfestete løpene. De rutinerte løperne får fin trening i slike løp, men nybegynnerne drister seg ikke til å starte. Ar etter år fram gjennom 60-tallet setter avdelingen inn på å løse dette problemet. Det drives instruksjonskurs der "skogsportens vanskelige kunst" gjennomgås i teori og praksis, arrangeres lette treningsløp og holdes foredrag med lysbildeserie til. Strategiene vurderes og revurderes, men målsetningen er den samme: Få med nye løpere, skape større bredde. Våren 1968 gjøres et forholdsvis vellykket instruksjonsframstøt. Dette følges opp med en serie på tre enkle treningsløp, men nei. Her varierer deltakerantallet fra null til fire, og avdelingen ser seg nødt til å fastslå: "Utvalgets rekrutteringsforsøk er mislykket. Vi beklager det dypt". Et annet problem som sikkert sliter over tid, er mangelen på brukbare orienteringskart over Malvikmarka. Høsten 1968 varsler et lyspunkt på dette området, i og med at et førsteklasses kart, trykt i farger, over Sjøvoll-området er ferdig. At det er avdelingen selv som står bak dette veldige arbeidet, bør så absolutt poengteres. Et annet lyspunkt som også bør huskes, er at den lille gruppen av aktive løpere hevder seg godt, år ut, år inn. Og orienteringsavdelingen er i siget, arbeidet gir resultater, det går framover, ut av sekstiårene, inn i syttiårene. Ved slutten av 1970-sesongen kan en mellom annet foreta denne oppsummeringen: "Også i år ble orienteringssesongen åpnet med "o-sportens dag" 18. mai. Det ble arrangert et propagandaløp på Leistadåsen. Tross dårlig vær var det over 30 deltakere som prøvde seg på løypene. Senere har utvalget arrangert trenings- og instruksjonsløp en kveld hver uke helt til høstmørket gjorde det umulig. Det ble 13 løp, og deltakerantallet var i gjennomsnitt 12 stk. Det er i minste laget når en tar i betraktning det arbeid det er med løypeleggingen, men utvalget mener en bør fortsette med slike løp også kommende år i håp om at deltakerantallet skal stige". (Vår utheving). HANDBALL OG DAMEUTVALG "Formannen kom med den tanken at et brev til lagets damer ville få litt mere fart i dem." ( ) Dameavdelingen er en av de eldre avdelinger innen laget. Med få unntak mangler beretningen fra denne avdelingen på alle årsmøter gjennom sekstiårene. Men utvalget eksisterer, nytt utvalg velges år etter år. Om aktivitetene som drives, forteller dokumentene heller lite.

14 I 1960 har dameavdelingen innendørstrening en gang pr. uke. Handballjentene utgjør en gruppe innen avdelingen. De er tilsluttet Sør-Trøndelag handballkrets - det ser en av purring etter kontingent og påminnelse om manglende rapport for I 1962 får gruppen innvilget søknaden sin om å bli opptatt i Trondheim og omegn handballkrets vedtas dameavdelingens forslag om å melde et lag i damer B og et småpikelag på til serien i handball. Senere på året melder sentrale spillere seg ut av laget. I oktober arrangeres et medlemsmøte spesielt for handballgruppen. I spissen for ti jenter fra småpikelaget møter Siri Frost. Formannen i laget, Erling Krogh, er også til stede. Pikene mener de har for liten støtte i laget De fremhever spesielt baneforholdene og manglende drakter. Erling Krogh kan bare beklage dette med draktene, det er forlengst gitt klarsignal til innkjøp. DE FLINKE PIKENE OG DE SLEMME DAMENE På dette møtet som skal rydde opp i forholdene, oppnås det enighet om at småpikelaget representerer idrettslaget på en bra måte. Damelaget derimot, må en si det motsatte om, konkluderer møteprotokollen. Laget er strøket av serien på grunn av at spillerne ikke møtte til to kamper. Dette resulterer i at de pådrar seg en større mulkt. Det kommer også fram at dameutvalget ikke har holdt et eneste møte dette året. På årsmøtet i 1965 blir et forslag om å sløyfe dameavdelingen enstemmig vedtatt. Det opprettes handballavdeling. Det samme forslaget er også fremmet tidligere, men blir da avvist fordi en ikke Ønsker noen ny avdeling. Her sees handball som et tillegg til dameavdelingen. l 1968 meldes et småpikelag og et pikelag på til Trondheim handballkrets. Innen utvalget er det problemer med å finne habile ledere. Handballutvalget som velges på årsmøtet i 1968 rakner. Flertallet trekker seg, og nytt utvalg velges derfor på ekstraordinært årsmøte på etterjulsvinteren Sommeren det året ligger handballaktiviteten nede, og årsmøtet samme år vedtar: "...at det valgte styret må stå fritt til å opprette en handballavdeling, og komme med et forslag på handballutvalg til det fortsettende årsmøtet, hvis det er grunnlag for dette." På det fortsettende årsmøtet ( ) blir det imidlertid ikke valgt nytt handballutvalg. FOTBALL PÅ GRUS OG GRAS Malvik idrettslag blir som tidligere nevnt tilsluttet Trondheim fotballkrets i Gjennom hele sekstiårene deltar seniorlaget i krets-serien. Det samme kan sies om gutte- og småguttelaget, men i et par - tre år fra 1965 varierer guttelaget mellom litt og ingenting. Lilleputtlaget kommer med fra bredden Øker. Klassen for junior er den som vanskeligst lar seg etablere i sekstiårene. Men det gror og spirer i klassene under. og ved overgangen til syttiårene kommer juniorene for fullt. l 1971 vinner juniorlaget sin avdeling. Ja, det leder til og med finalekampen om kretsmesterskapet til et stykke ut i andre omgang, men må da gi tapt for Rosenborg. Ved inngangen til sekstiårene har Malvik tre lag med i serien. l 1970 dreier det seg om seks lag. Senior B er siste tilskudd på stammen. Hva preger sekstiårene? Økt bredde, Økt trening, Økt kvalitet på instruksjonen, Økende ambisjoner, og mot slutten av sekstiårene bedre forhold? Ett spørsmål skaper liv og røre og får diskusjonen til å bølge gjennom en årrekke. Allerede i begynnelsen av 1960-tallet diskuteres anlegging av grasbane.

15 På årsmøtet i 1962 fremmer fotballavdelingen forslag om å opprette slikt anlegg på Viksletta. Dette noe radikale forslag faller mot en mer moderat utgave med samme intensjon. Det nye styret pålegges å komme med forslag til en komité som skal undersøke mulighetene for anlegg av grasbane. Komiteen må søkes sammensatt av mest mulig kompetente medlemmer, heter det i vedtaket Dermed er kverna i gang, den maler langsomt men sikkert Gjennom hele sekstitallet er fotballavdelingen den avdelingen som trekker langt det største antall aktiv. Resultatmessig er svingningen ganske store, men ved inngangen til både seksti- og syttiårene er fotballavdelingen inne i sterke perioder. (Nest best i fjerdedivisjonen). La oss streife gjennom fotballaktiviteten og se på litt av det som rører seg. OPP TIL TOPPEN... Vi skriver Hovedstyret beslutter å tildele Bjørn Welde pokal for 300 spilte kamper for Malvik. Etter flere år i 4. divisjon spiller Malviks bestelag nå i femtedivisjonen. Det er brukt i alt 22 spillere på laget, så utvalget er godt. i tillegg til seriekampene spiller laget 18 privatkamper, og i alt spilles 28 kamper i sesongen. Fotballutvalget summerer opp situasjonen og sier seg meget tilfreds over de sportslige prestasjoner. Utvalget har ambisjoner om å komme langt og ser optimistisk på framtida. Laget har det spillemateriell som trengs, men det må gjøres mye for å bedre forholdene. Alle fotballspilleres drøm er gressbane og treningsbane. Knut Sundli er sesongens målscorer med 15 mål. Laget når fram til sitt mål for sesongen: Det blir mester i femtedivisjonen og spiller fra våren 1965 i fjerde. Det går på langt nær så bra med de andre malviklagene. Det er påmeldt junior-, gutte-, smågutte- og lilleputtlag til serien. Guttelaget trekkes på et tidlig tidspunkt ut av serien, småguttelaget blir utelukket grunnet manglende oppmøte. Problemer på dette nivå skyldes mangel på ledere. Junior og lilleputtlaget kommer begge nest sist på tabellen.... OG NED PÅ BUNNEN Laget må i løpet av sesongen avgi flere spillere til militærtjeneste. Utvalget har problemer med banen, som de hevder må være den dårligste i kretsen: "Slik den er i dag, egner den seg ikke til fotball." Det er lite positivt å komme med når det gjelder sportslige resultater etter denne sesongen. Laget greier ikke å holde seg i 4. divisjonen etter å ha havnet nederst på tabellen. Ellers spiller Malvik også i lilleputt- og smågutteserien. Lilleputtene hevder seg best, de er blant de aller beste lagene i serien. MIDT PÅ TREET Resultatmessig sier en seg fornøyd med seniorlaget etter denne sesongen. Laget blir nr. 4 blant femten lag med 21 poeng av 28 oppnåelig. Omkring 20 spillere har vært innom laget i obligatoriske kamper, og Knut Sundli er igjen toppscorer. Alle seniorlagets kamper er spilt på bortebane dette året, man hadde håp om at opparbeidelsen av gressbane skulle komme i gang. Men nei!

16 Foruten seniorlaget deltar også lilleputt-, smågutte- og guttelaget Guttelaget må trekkes ut av serien etter sommerferien grunnet manglende interesse. Lilleputtlaget setter seg derimot i kraftig respekt og røper at det kan drive det langt så sant guttene får skikkelig instruksjon. Toppscorer her er Kjell Myrenget med 13 av i alt 15 innsatte mål Voksenlaget spiller i alt 21 kamper, 14 seriekamper og syv privatkamper. Den store målscorer er som før Knut Sundli. 19 spillere er med i seriekamper og bringer laget fram til en fjerdeplass på tabellen, akkurat som året før. Ellers deltar også lilleputt- og småguttelaget i serien. OPP IGJEN A-laget går til topps i femtedivisjonen. Opp til fjerde i 1968! BREDDE 00 KVALITET Etter fotballutvalgets mening har laget aldri tidligere stått så godt rustet med gode fotballspillere i alle aldre før, selv om det bare går så som så med seniorlaget. Heldige omstendigheter berger laget i 4. divisjon, men nest siste plass blir det. Småguttelaget ender på andreplass. Guttelaget viser lovende takter og ender på femteplass og lilleputtene avslutter som nr. 6 på tabellen. l denne sesongen engasjeres den tidligere rosenborgtreneren Knut Næss. NYE TONER Akkurat som året før oppnår seniorene niendeplass i fjerdedivisjonen. Nytt av året er at det også påmeldes B-lag. Dette blir imidlertid ingen suksess. B-laget møter ikke til kamp mot Heimdal og blir dermed strøket. Kretsstyret må tåle kritikk for denne avgjørelsen, etter fotballavdelingens mening vises det liten forståelse for den aktive idrett ved denne anledning. Takket være et godt system med ansvarlige ledere for hvert lag, samt systematisk trening, er nivået nå hevet. La oss sitere i sin helhet sluttordene fra 1970-beretningen til fotballavdelingen. Ordene bærer med seg toner en ikke har hørt for mye til: " Forberedelsene til neste sesong har allerede startet med utetrening hver tirsdag og innetrening hver fredag. Knut Næss leder fortsatt treningen, og det er vi meget takknemlig for. Oppmøtet har vært godt. Vi savner noen spillere, men vi får håpe at de innfinner seg etter hvert. Vi har god bruk for alle de som var aktive i denne sesong, da vi vil melde på lag i alle klasser. Det vil bli minst seks lag. I år trener senior og junior sammen. Utvalget vil ikke forfordele noen, men det er ingen hemmelighet at det vil satse ekstra mye på juniorlaget. Utvalget er sikker på stor framgang for fotballsporten i Malvik Forholdene er glimrende. Vi har flott gymnastikksal. Brukbar gressbane, som vil bli bedre. Dessuten treningsbane med lys. Snart får vi også egne garderober. Vi har ca. 40 aktive i rett alder, og de har også den rette innstillingen.

17 Dessuten, og kanskje det viktigste, vi har som instruktører, to av landets beste trenere i herrene Næss og Hjelsvold. Målet er: 2.divisjonsnivå i jubileumsåret 1973." A-lagets plasseringer: 1960/61 6.plass i 4.div. 1961/62 2.plass i 4.div plass i 4.div plass i 5.div plass i- 4.div. (sist) plass i 5.div plass i 5.div plass i 5.div plass i 4.div plass i 4.div plass i 4.div sisteplass i 4.div plass i 5.div sisteplass i 5.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 6.div plass i 5.div. SKISPOR GJENNOM SEKSTIÅRENE De "gamle skigutta" i Malvik idrettslag, en gruppe på 8-12 stykker, var allsidige karer som opererte som aktive innen flere avdelinger. De tilhørte laget, ikke en bestemt avdeling. Fram gjennom sekstiårene forsvinner disse ut av de aktives rekker, og en Økende spesialisering melder seg. Skiavdelingen, som representerer en av de opprinnelige idrettsgrenene i laget, har en forholdsvis beskjeden aktivitetsgrad i første halvdel av sekstiårene. Flere sesonger spoleres mer eller mindre på grunn av dårlige værforhold. (F.eks. 60/61). l 1962 og 1963 arrangeres det klubbmesterskap i langrenn og hopp. Under premieutdelingen etter 63-sesongen bemerker Bjørn Welde at interessen i disse grenene er stor og at deltakelsen har vært overveldende stor. I årsmeldingen fra arbeidsutvalget i 1964 heter det: "Skiavdelingen har i år ikke hatt framgang. To av lagets lovende yngre løpere har meldt seg inn i andre lag. Utvalgets tillitsmenn kan i denne sak ikke ha vært sin stilling bevisst."

18 skriver formannen Herman Buchmann: "Avdelingen for ski viser liten aktivitet." SKI OG VEL - VEL OG BRA Heldigvis gir ikke dette et helt korrekt bilde av skiaktiviteten i Malvik i disse årene. Det skjer ting i regi av skolene og velforeningene. Vinteren 1966 avvikler Vikhamar Vel et stort barneskirenn med over hundre deltakere i langrenn og hopp. Interessen er der altså, bare mulighetene byr seg. Dette er et arrangement vi merker oss av to grunner. For det første, Malvik idrettslag forholder seg ikke likegyldig til det som skjer. Laget gir gavepremier til rennet og får på den måten en viss tilknytning til begivenheten. For det andre klarer laget å trekke primus motor for rennet, formannen i Vikhamar Vel. Peder Emstad, inn i idrettslagets skiavdeling. Dette blir et vendepunkt for skiidretten i laget. TILTAKSLYST OG LIVSTEGN Dermed kommer det mot slutten av sekstiårene flere kraftige livstegn fra skiavdelingen. Det kommer i gang skitrening. På et jorde ved riksvegen på Vikhamar trenes det ivrig i ei Ski-sløyfe, runde for runde. Og vegbelysningens gule skinn må greie seg som lysløype - til så lenge. Men så alt for lenge blir det ikke, for nå nedsettes det også lysløypekomité og arbeidet med denne skyter fart. Som (tidligere) selbygg har Peder Emstad gode forbindelser. Kristen Kvello dukker opp som overmåte kyndig instruktør. Og så er ikke vegen langt til enda en viktig endring. Idar Dahl blir ansatt som trener i skiavdelingen. Sverre Stensheim blir også benyttet som instruktør. Alt i alt er dette navn som ikke hvilket som helst idrettslag kan stille opp med. Arrangementsmessig røper tiltakslysten seg ved at laget påtar seg KM på ski Dette er siste året hele stevnet avvikles på samme dag, et meget stort og vellykket arrangement med start fra Vikhammeråsen. EN SKØYTEHISTORE Magne Thomassen blir trøndersk mester På skøyter i Han vinner alle løpene overlegent og er stevnets store navn. Den gode Magne har nettopp gjort sitt gjennombrudd som skøyteløper. Ungene samles rundt han, løper etter hvor han enn står og går, ivrige med sine autografbøker. Det står et sus omkring hele stevnet. For det er knallblå himmel og stålblå is. En bitende vind gufser inn fra fjorden og smeller i flaggene i Østre sving. Men malvikingene bare stuer seg tettere sammen og trives. Det er lørdag 2. mars 1963, det er Trøndersk mesterskap på skøyter, det er selve jubileumsstevnet i forbindelse med idrettslagets 30-årsdag, og det er på deres eget stadion, Viksletta, at alt sammen foregår. Trøndersk mesterskap 1963 huskes med stolthet og glede. Stevnet kan sies å markere høgdepunktet i idrettslagets skøytehistorie. En historie som kan karakteriseres med ord som kortvarighet, intens, slitsom, sterkt personavhengig, - og John Thorvaldsen er selve nøkkelpersonen.

19 PROBLEMER - OG LØSNINGER Såpass tidlig som i september 1957 blir tanken om islegging av Viksletta kastet fram på et medlemsmøte. Dette skaper, den gang som mange ganger senere, heftig debatt. Noen mener banen ligger for lavt, at klimaet erfaringsvis er for mildt. I desember samme år forteller Einar Lillesand at han kan skaffe gratis bil til bruk under anlegging av skøytebane, bare laget kan skaffe resten. Formannen svarer at bil er det lett nok å skaffe, men det er verre med vasstønne og det andre... Men så skulle det altså dukke opp en ildsjel som kunne skaffe både "vasstønne og det andre" - og mye mer i tillegg. Sa vi vasstønne? Nei, John Thorvaldsen tigger seg to digre vinfat på "Polet" sveiser stativ med spreder og meier, og dermed er idrettslaget spart for det problemet. Senere lager han plog og skyfler til snørydding, og arbeider og sliter uavbrutt med vannforsyning, avløp, stendere, flombelysning og høytaleranlegg. Tusen praktiske problemer i tillegg til stadig brevskriving om Økonomisk støtte og hjelp. På styremøte i januar 1959 refereres skriv fra Malvik formannskap vedrørende bevilgning til anlegg av skøytebane på Viksletta.. Formannen bemerker at sprøyting allerede er igangsatt og at banen kan tas i bruk med det første. Årsmøtet i 1960 vedtar enstemmig å opprette skøyteavdeling og melde laget inn i Norges Skøyteforbund. Dermed braser skøyteavdelingen inn i sin meget aktive periode som varer fram mot midten av sekstitallet. HJULENE SETTES l GANG Noe av forklaringen på hvorfor skøyteaktiviteten blomstrer opp på denne tida, ligger også i at krefter innen idrettslaget lenge har arbeidet med å finne gode aktivitetstilbud til barn og ungdom. Flere er opptatt av at laget i femtiårene i litt for stor grad ble de aktive voksnes lag. Som tilbud til de unge viser skøyte-aktiviteten seg å bli en suksess. Nå går det slag i slag framover. Det holdes møter for å motivere de unge. Hjalmar Andersen holder kåseri og viser filmer. "Hjallis" er spirituell og morsom og faller i smak. Forbundstrener Asbjørn Wold deltar også i trenings- og instruksjonsvirksomheten. Han bringer med seg russiske skøytefilmer og legger vekt på å gi en innføring i det systematiske treningsopplegg som en toppidrettsmann bør gjennomføre. "Et populært innslag er en kondisjonstest mellom Bjørn Welde og Arne Herjuaune." ( ) Det kommer i gang innendørs forhåndstrening under temmelig kummerlige forhold. Treningen foregår mellom søylene i hallen, og bortetter den til knyttete korridoren i -nyskolen". Den starter opp først i oktober og varer til skikkelig trening på is er mulig, - to ganger i uka. Oppmøtet viser at interessen er stor, med over tretti deltakende jenter og gutter mellom 10 og 15 år hver gang. Dette er nesten mer enn de disponible rom tillater, men det går. Energiske instruktører er John Thorvaldsen og Arne Herjuaune.

20 HESTSJØLØPENE La oss også ta med noen linjer om de løpene klubben arrangerer i løpet av de tre til fire første årene av sekstitallet. Men først, bare for å illustrere hva det kan innebære og arrangere skøyteløp, litt om to løp i etter-jul-sesongen januar skal det være åpent gutte/jente-stevne på Viksletta Gjentatte ganger gjennom førjulsvinteren forsøkes det å få islagt banen, men værforholdene er umulige og det lykkes aldri. Men forholdene på Hestsjøen er brukbare, dermed flyttes stevnet dit Men akkurat i siste liten før stevnet, setter det inn med mildvær og snøfall og de brukbare isforholdene på Hestsjøen er med ett en saga blott. Likevel, is- og værforhold trosses, stevnet gjennomføres. Tross alt venter omkring hundre jenter og gutter på å få løpe på skøyter. Litt senere i sesongen arrangerer Malvik Trøndersk mesterskap for jenter og gutter. Igjen må en ty til Hestsjøen. Det igangsettes et voldsomt arbeid med sprøyting og brøyting med velvillig assistanse fra medlemmene. Men så blir det igjen kraftig snøfall og regn i siste liten. Og denne gangen går det ikke. Til tross for langvarig og tungt forberedelsesarbeid, det lar seg ikke gjøre å avvikle stevnet Resultat: Stevnet flyttes til Løkken. LØP Men til tross for slike omstendigheter arrangeres det omkring tolv skøyteløp på Viksletta i løpet av de tre til fire første årene av sekstitallet. Etter -63-sesongen hadde avdelingen ambisjoner om å få til ett treningsløp i uka, dessuten "skøytegåing hver søndag, så fremt isen tillot det". Hovedtyngden av de løpene som faktisk blir arrangert, er interne klubboppgjør. For Øvrig dreier det seg om noen åpne løp, samt en klubbkamp mellom Strindheim Charlottenlund - Malvik. ø tillegg kommer en del løp for voksne og juniorer. mellom annet TM i 1963). TO NAVN Utover dette er MIL-løperne flittige deltakere i de fleste stevner i Trondheim og Trøndelag i denne perioden. Av de aktive skal vi her bare trekke fram to navn. Arne Herjuaune oppnår flere gode resultater. Etter hvert avslører han et sprintertalent av klasse, og det vedkjennes også at klubben ikke kan gi et slikt talent de tilbud og den støtte det har krav på. Derfor er det i full forståelse med John Thorvaldsen at Arne Herjuaune går inn i Trondhjem Skøyteklubb, hvor han får sitt gjennombrudd. Men vi kan med stolthet hevde at det miljøet som her beskrives, fostrer en løper av Arne Herjuaunes kaliber. På jentesiden er det naturlig å nevne Inger Thorvaldsen. Hun vinner stort sett de løp hun deltar i. l 1964 får hun Malvik kommunes pokal for sin innsats på skøyter og i friidrett. DET RØYNER PÅ På bakgrunn av de omtalte Hestsjø-løpene er det ikke vanskelig å tenke seg hvilke krav til pågangsmot og arbeidskraft som stilles til medlemmene av' skøyteavdelingen. For ikke å nevne talent i' improvisasjonens vanskelige kunst... Forholdene tatt i betraktning må det sies å være imponerende hva skøyteavdelingen i denne perioden klarer. Utover i sekstiårene trenger flere andre spørsmål seg inn i idrettslaget og krever tid,

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 av Morten Haave Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et idrettshallkompleks klar der klubben

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Posten - 2 L H. Vi ønsker alle en riktig God Jul og minst 90 Nye oggode idrettsår! 90 ÅR 2. Medlemsblad for Holmen IF - Jubileumsnummer 2008

Posten - 2 L H. Vi ønsker alle en riktig God Jul og minst 90 Nye oggode idrettsår! 90 ÅR 2. Medlemsblad for Holmen IF - Jubileumsnummer 2008 191 90 ÅR 2 0 0 Medlemsblad for Holmen IF - Jubileumsnummer 200 Posten L H O M EN - I F 1 9 1-2 0 0 Leder - HolmenSenter og idretten...side 2 Marcialonga - på ski på Italias tak...side 7 Skøyteløp på Syverstad-dammen...side

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Dans Fotball Turn Lederen har ordet Foregangsklubb Nylig kunne vi lese en leder i Sør-Trøndelag som

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30 Røros Idrettslag Nr.2 Desember 2006 37. årgang Dyrisk turnjente i hundre Se side 8 Ung med rett til å påvirke Se side 22 Skihopping er kjempegøy Se side 30 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE Røros Idrettslag Organ

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer