UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Karis glass og keramikkverksted Kari Bjørnsrud 3628 Veggli - Tlf. verksted: / Juleutstilling åpner fredag 18. november Olav Grimstad: "Ikkje skap seg" (Skapinnstallasjoner) Anita Eriksen: Sølv Elin Osa Søreng: Toving Grethe Kjøntvedt: Ullbilder Kari Bjørnsrud: Keramikk og glassfusing ÅPENT: Alle hverdager Lørdag Søndagsåpent 1. advent I DETTE NUMMERET: Valg 2011 Snekkerbua Idrettshall Fotoarkivet Omstilling og nyskaping Huldrehistorier Barnehagene Nei til mobbing Vegglifjell Hoppgruppa Julehuset i Numedal -der fjo/snissen bor Julehuset er nå proppfullt av julenisser, håndarbeid, skinn, lys og andre gaveartikler. Grupper som ønsker å besøke oss må ta kontakt for avtale. DEN STORE FJØSFLØTTERKVELDEN Lørdag 18. desember kl Møt opp og hils på fjøsnissene når de flytter i fjøset. Husk klær etter vær - her er det kaldt. Alle som kommer er med i trekningen av en stor nisse. Fugleåsen gård, 3628 Veggli Tlf ÅPNINGSTIDER: Juli - des.: Tirs.- lør (m/forbehold) Jan. - juni: Etter avtale. UNDER VARDEN Ta kontakt for utgivelsesplan og annonsefrister: Åshild Stanghelle, Rollag kommune Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Forsidefoto: Bakkesetra. Foto: Frode Bakke. Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / UNDER VARDEN nr

3 Ordførers hjørne Hilsen fra ordfører Det første høstrimet har lagt seg over landskapet, og en skarp høstluft siver inn gjennom vinduer på gløtt sammen med dagslyset. Bak oss ligger en av de fuktigste somre i manns minne. Kommunevalget er gjennomført. Et nytt kommunestyre med historisk lav gjennomsnittsalder, skal ta fatt på en ny periode med mange spennende muligheter. Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for mye av det som skal skje fremover. Håpet er at mange skal la seg engasjere og inspirere til å bidra når åpne møter arrangeres og handlingsplaner skal utarbeides. Status som omstillingskommune gir oss muligheter i tillegg som forhåpentligvis vil komme godt med i dette arbeidet. Kommunestyret har valgt medlemmer til omstillingsstyret, og de er allerede i gang med strategi og forankringsfasen. Fokuset i omstillingsarbeidet vil være økt verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser. Det blir avgjørende viktig at vi evner å engasjere og involvere alle ressursmiljøer og lokalt næringsliv på en god måte. Følg med på informasjon som kommer på hjemmesidene og ellers i ulike medier fremover vinteren og våren. 150 år er gått siden vitenskapsmannen og polfareren Fritjof Nansen ble født. Den 6. april 1899 signerte Nansen kjøpekontrakter med flere av bygdens menn, og sikret seg dermed betydelige områder rundt Sørkjevatnet med jakt og fiskeretter. Her hadde han og hans familie sitt fristed frem til hans kjære kone Eva døde i desember På forsommeren 1908 solgte han alt. Eva og Fritjof Nansen fikk god kontakt med bygdefolket, noe som omtales bl.a. i boka Fritjof Nansens kongerike som ble utgitt i sammenheng med 100-årsmarkeringen i Sørkjeområdet, som Nansen altså omtalte som sitt kongerike, ligger fortsatt der i all sin prakt. En rusletur i dette området kan bare anbefales på det varmeste. Da synes jeg at det passer fint å runde av med et dikt som min mor en gang skrev. Som tenåring var ho med Gro Venås å gjette buskapen på Sørkje. Med dette diktet ønsker jeg dere alle en fin høst, minnerike turer i skog og fjell, med høy blå himmel over nydelige høstfarger. Dag Lislien ordfører Den høyt savnede gaupa er endelig tilbake på kommunehuset!" Ein gjetardag Nå stend eg på Viermyrnuten, eg ser meg så vide omkring. Eg ynskte eg hadde vengjir, og kunde ta meg ein sving. Høgt over Sørkjevatne, på Senhøvd og landa ned. Ja eg ser så mange nutar, eg gjerne sku flyga te. Og alt som er der bakom, det skulle eg lika å sjå. Så eg skulde nok vengjine bruka, berre eg fekk dei på. Og eg skulde nok rekke å finna, kvar einaste nut her på jord. Men inniblandt skulde eg kvila meg, heime hjå far og mor. Nå føler eg liksom at sjæla, vil seila ifrå meg her. Så eg må nok slutte å drøyma, og sjå kor kyrne er. Ja eg får nok beina bruka, om trøyte dei er iblandt. Så får eg drøyma ein annan gong, om aldrig det kan bli sandt. Men hadde eg berre tid nok, så bruka eg beina lell då. Og eg skulle nok rekkja mykje, før eg vart gamal og grå. UNDER VARDEN nr

4 MELDINGER Det er tid for oppsummering av 8 år som ordfører Det har vært noen harde tak i denne perioden. Skolesak og eiendomsskatt. Transittmottak for enslig mindreårige. Ny Brann og Ambulansestasjon blei åpna 5. oktober. Ambulansen sørger for at om du blir akutt sjuk i Rollag kommune så tar det 2 timer og ett kvarter fra du ringer 113 til er du operert på Rikshospitalet. Brannvesenet er vi stolte av og de sørger for trygghet og for å ivareta liv og helse, samt materielle verdier i akutte situasjoner. Trillemarka saken kom til en avgjørelse og passerte statsråd i desember Kommunealternativet som Rollag kommunestyre hadde bestemt var ordførers jobb å kjempe for, nådde ikke helt opp da dette blei en betent sak i Rød Grønn regjering. Men verneforskriften blei tilnærma identisk med kommunenes forslag. Sommeren 2007 hadde vi en 50 års flom som satte Rollag kommunes kriseberedskap i søkelyset. Rollag kommunes ansatte og Kriserådet takla dette på beste måte. Akuttberedskapen viste seg å være den aller beste. Som svoren demokrat har min grunnplanke alltid vært at det er kommunestyret som bestemmer hva som til en hver tid skal være Rollag kommunes politikk. Ordførers jobb er å sørge for og følge opp at kommunestyrets vedtak og vilje iverksettes. Og det vil si at en må stå i det, sjøl om det til tider kan være krevende. Det er ikke alltid at media eller folk flest ser det slik. Det er alltid lettere å IKKE ta ballen, men den som er ballfører. Nå er det også slik at ordfører blir utfordra og har ikke alltid alle fullmakter klarert av kommunestyret. Dette må ordfører leve med og alltid føle på pulsen hva som er holdninga til kommunestyret. Gruppelederne og rådmannen er de beste samarbeidspartnerne når uforutsette utfordringer dukker opp. Dette synes jeg har fungert godt i de 8 åra jeg har vært ordfører. Jeg synes tonen har vært sakelig og demokratisk. Noe som på sett og vis også er sjølsagt. At et parti har over 50 % - som Arbeiderpartiet har hatt de to siste periodene er på mange måter en politisk unntakstilstand. Den utøvende makta sitter i 4 stillinger. Ordfører, varaordfører, utvalgsleder NMR og utvalgsleder FOLK. Arbeiderpartiet kunne hatt alle med flertall i kommunestyret, men har ikke besatt alle posisjoner. Den legendariske svenske sosialdemokrat og statsminister Tage Elander sa en gang. Vår politiske jobb er å rydde dansegolvet for folket slik at de kan danse. Dette synes jeg vi har klart. Ingen kutt i de viktigste tjenestene som skole og pleie og omsorg. Kommunestyret har skaffa økonomisk handlingsrom og faktisk sørga for at Rollag kommune er på offensiven gjennom å ha blitt omstillingskommune. Noe også Rollag kunne blitt i 2002, men daværende politiske regime valgte ikke å gå inn i den prosessen. 9 år etter er vi der, så nå blir det spennende å se og være med på hva som byr seg av muligheter framover. Det er definitivt muligheter. Forutsetninga er at mange nok har kraft til å dra i rett og konstruktiv retning. Av de grunnleggende alvorlige hendelser i perioden som nå er avslutta må jeg ta fram 22. juli. I skrivende stund er dette 3 måneder siden. Dette setter nye krav til oss som demokrater og til vår offentlighet. Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen sier: En stolt tradisjon, fra Immanuel Kant over John Stuart Mill og fram til Jurgen Habermas, anser at en velfungerende offentlighet langt på vei sikrer at falsk informasjon korrigeres, usanne påstander gjendrives og fordommer parkeres. Å delta i offentligheten er å forplikte seg på demokratiets mikrostruktur, i form av partenes gjensidige orientering mot å få prøvd gyldigheten av egne så vel som andres utsagn. Etter 22. juli kommer dette til kort og vi må være mer konkrete. Hvem er aktørene i de typer offentlighet vi har i dag? Hva med brudd på, eller omgåelse av, normen om å søke korreksjon og få sitt ståsted prøvd av meningsmotstandere. MOT verdiene som er satt på dagsorden i Rollag kommune og i skolen vår. Stå for egne meninger og verdier. Vær ærlig. Mot til å si nei. Fair play. Dette får være våre motto framover. Samt å delta i en saklig offentlighet i full åpenhet. Der vi får prøvd våre meninger og holdninger overfor meningsmotstandere. Steinar Berthelsen Ordfører Foto: Kjetil Heitmann 4 UNDER VARDEN nr

5 MELDINGER VALG Følgende valg ble gjennomført for kommunestyreperioden : Ordfører: Dag Lislien, SP Varaordfører: Per Torstein Hellumbråten, H Formannskapet: Dag Lislien, SP Per Torstein Hellumbråten, H Haldis Prestmoen, SP Steinar Berthelsen, AP Ragnhild Karense Haug, AP Utvalget for FOLK: Sigrunn Seltveit, H Leder Olaf Storemoen, SP, Nestleder Gunhild Aasen, KRF Hans-Steinar Staaland, SP Øystein Morten, AP Gullik Myrann, AP Frøydis Hansen Aasen, AP Utvalget for Næring, miljø og ressurs: Gunhild Sole Fossan, SP, Leder Lars Erik Emrud, H, Nestleder Per Gunnar Løkseth, H Viel Jaren Heitmann, SP Even A. Røed, AP Ingunn Aarvelta, AP Einar Engebrethsen, AP Kontrollutvalg: Svein Bekkjorden, AP Leder Mona Lid, SP Dag Christian Nygård, H Sluttrapport for forprosjektet Idrettsskolen 2018 ble lagt fram for kommunestyret 5. mai i år. Målet er at Idrettsskolen skal være en tidsriktig og levedyktig skole også i 2018 (og videre framover), samt at skolen skal styrke sin rolle som ressurs i Numedal, som en viktig arbeidsplass og som et kompetansesenter for idrett, helse, natur og kultur. Kommunestyret ba i mai rådmannen om å komme tilbake med konkrete planer for de tidlige og høyest prioriterte gjennomføringstiltakene. I møtet 8. september ble det således lagt fram og vedtatt en plan for etablering av Idrettskolens aktivitets- og kompetansesenter (IAKS). Det ble også vedtatt å starte et utvidet forprosjekt vedrørende idrettshall, se egen artikkel om dette. IAKS vil i praksis være en videreutvikling av det eksisterende aktivitetssenteret ved Idrettsskolen (IAS) og skal ha som oppgave å utvikle, selge og gjennomføre aktiviteter og opplegg som baserer seg på bruk av Idrettsskolens ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse og omgivelser), når disse er tilgjengelige og ikke i bruk i ordinær undervisning. IAKS vil i større grad enn tidligere rette seg mot et eksternt marked, med tilbud for tilreisende gjester. Etableringsprosjektet vil etter planen pågå fram mot månedsskiftet juni/juli 2012, med sikte på en uttesting av utviklede tilbud i sommersesongen Det arbeides for øvrig med å tilrettelegge for omorganisering av Idrettsskolen til et kommunalt foretak (KF), for å få en ryddigere og mer hensiktsmessig styringsmodell. Videre er aktuelt å få i gang aktiviteter, for at skolen om mulig kan oppnå status som et nasjonalt frisklivssenter. Dette arbeidet vil måtte skje i nær samhandling med Buskerud fylkeskommune og kan ses i sammenheng med den nye samhandlingsreformen i helse-norge. Flesberg og Rollag flyktningtjeneste Kommunekomiteen i Rollag vil gratulere dere alle med et strålende resultat av innsamlingen. Som vanlig ligger vi på topp i Buskerud, og er faktisk nr 34 i landet. Hjertelig takk til alle blide bøssebærere og alle gode givere. Kommunekomiteen v/ Einar Engebrethsen - sekretær Rollag kommune har i år tatt imot flyktninger fra forskjellige land. Så langt har tre barnefamilier flyttet til kommunen. Familiene vil veldig gjerne komme i kontakt med befolkningen i Rollag og delta i samfunnet. Derfor leter flyktningtjenesten etter personer eller familier som kan tenke seg å tilbringe noe tid sammen med familiene. Det hadde vært ønskelig å kunne besøke hverandre, lære om levemåten i Rollag og andre steder i verden, delta sammen på arrangementer eller dra på små turer, hjelpe til med transport og mye mye mer. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Sonja Reberg (flyktningkonsulent, mob , tel ) UNDER VARDEN nr

6 Middelalderveksted Middelalderverkstedet på Snekkerbua ble gjennomført med 15 kursdeltagere som hadde tatt veien fra Bodø, Haugesund, Vinje, Tønsberg, Oslo og Numedal. Prosjektet hadde preg av et arkeologisk eksperiment, der vi forsøkte å brenne jern av myrmalm, smi jernet til pilespisser og montere dem på piler for skyting med bue. For å lime surringen på pilespissen, brant vi bek ut av bjørkenever. Blæsterovnen (jernovnen) ble bygget etter en modell som ble gravd ut i Trøndelag og stammer fra 600-tallet. Den består av en sjakt murt opp av leire blandet med hestemøkk, bygget inn med stein, torv og sand. Til blæsterprosessen ble det montert en gammel blåsebelg fra en av bygdas gårdssmier, og myrmalm røstet (tørket) på bål ble varmet opp med trekull. Etter en 6 timers prosess kunne vi hente ut slagg og jern, som riktignok ikke var rent nok til å smi med, men likevel viste at vi har kommet et stykke på vei i teknikken. Under Svartedauen gikk det tapt mye kunnskap om middelalderens produksjonsmetoder og håndverkskunst, noe det er spennende å forsøke å gjenoppdage. Ovnen og prosessen ble utført etter veiledning fra arkeolog Lars Erik Narmo ved Vikingmuseet i Lofoten. Arkeolog Jens Rytter hos Riksantikvaren holdt foredrag om jernutvinning i Numedal i middelalderen. Christian Øygarden fortalte om og demonstrerte hvordan vikingene lagde sine langbuer, og avsluttet med en skytedemonstrasjon. Reidar Syvertsen var vår lokale smed, som veiledet i smikunsten. Deltagerne, som var i alder fra 14 år til pensjonistenes rekker og av begge kjønn, fikk alle smi hver sin pilespiss. Arrangementet ble gjennomført ved hjelp av stor dugnadsinnsats fra mange personer, som alle fortjener en stor takk! Oppbyggingen i forkant tok mye tid og ressurser, men resultatet legger nå til rette for lignende arrangement til neste år. Det var ca. 90 besøkende innom i løpet av de 3 dagene Middelalderverkstedet foregikk. Kjell Mogen Prosjektleder 6 UNDER VARDEN nr

7 Faste aktiviteter på Snekkerbua: Kursplan Snekkerbua Musikkafé/musikalsk work-shop En lørdag i måneden. Oppstart lørdag 26. november kl Reidar Syvertsen har ledelsen og vil få med seg flere aktører for å skape et musikalsk miljø. Det er åpent for alle musikkinteresserte for å høre på eller delta. Dette er tenkt som fast arrangement framover. Det vil bli invitert musikalske gjester enkelte kvelder. Åpent for instrumentalmusikk, sang og opplesning. Kjøkkenet byr på enkel servering og kaffe. Høytlesning for barn i alderen 3-6 år. Starter lørdag 12. november kl.11 og fortsetter andre lørdagen i hver måned. Heidi Christin Falsen og Kari Sylte leser fra bøker, billedbøker, regler og rim. Turgruppe torsdager kl Oppstart torsdag 3. november. Turer i variert terreng, med og uten staver. For deg som ønsker å komme i gang med trening utendørs. Du trenger ikke treningserfaring fra tidligere, nivået tilpasses deltakerne. Ta på klær og sko tilpasset været. Treningen ledes av kommunefysioterapeut Nils Andreas Walter. Åpent verksted mandag kl Tilgang til velutstyrt snekkerverksted med moderne maskinpark med båndsag, sirkelsag, avretter- og tykkelseshøvel, dreiebenk, fresebord og kontursag. Du kan få veiledning av Erling Sandvold og betaler bare for materialer. Vi planlegger etter hvert temaer/prosjekter på mandagskveldene. Kom med forslag! Flyklubben har møte annen hver mandag på Snekkerbua kl (ulike ukenummer). Vi har innredet hobbyrom med arbeidsbenker og er i ferd med å kjøpe inn verktøy og utstyr til bygging og reparasjon. Klubben har også treff og aktiviteter på Wårviken Modellflyplass. Medlemskap kr. 300,- pr år (500,- for familiemedlemskap). Det er åpent for nye medlemmer. Datakurs videregående 12 timer fordelt over 4 kvelder med oppstart tirsdag kl Kurset fortsetter de 3 påfølgende tirsdager. Kursleder er Geir Kristiansen. Deltageravgift kr ,-. Lefse- og flatbrødbaking Kurs i flatbrødbaking lørdag 29. oktober fra kl. 09 på Snekkerbua. Bakingen ledes av Helga Wetterhus. Kurs i lefsebaking lørdag 12. november fra kl. 09 på Snekkerbua. Bakingen ledes av Gunvor Bogstrand og Kari Traaen. Deltageravgiften er kr. 300,- inkludert bakverket du tar med hjem. Gitarkurs Med Åsmund Pålerud og Håkon Traaen starter onsdag 23. november kl. 18 og vil gå over 10 kvelder, med 3 kursdager i måneden. Kurset er beregnet på nybegynnere og de som vil som friske opp gamle kunnskaper. Kursavgift kr. 500,-. Du må ha med egen gitar. Påmeldingsfrist 18. november. Førerkort 65+ Kurs arrangert i samarbeid med Folkeuniversitetet og Kåre Johansens Trafikkskole og holdes på Snekkerbua. Kursavgift kr. 950,-. Det blir kaffe og enkel servering under kurset. Sveisekurs Først og fremst reparasjonsarbeid og noe enkel nykonstruksjon, fortrinnsvis elektrosveis, med vekt på det praktiske arbeidet. Kursleder er Olaf Brevig og kurset holdes i verkstedet i Brevig-bygget. Planlagt oppstart over nyttår. Veggli Vertshus Texaco Kurs i smiing Planlegges i løpet av vårhalvåret. Det blir i første omgang smiing i gassdrevet feltesse, seinere kullsmiing når steinessa er ferdig (det gjenstår noe arbeid). Kurset legges til rette for nybegynnere uten erfaring, men også de med litt kunnskap og praksis kan være med. Interesserte kan allerede nå melde seg. Instruktør er Reidar Syvertsen. Laftekurs Steinar Berthelsen stiller som instruktør for et nytt laftekurs våren Det er begrenset med plasser på kursene og påmeldingen går etter først til mølla -prinsippet. Påmeldingen er bindende. Tidspunkt for oppstart av de kursene der dato ikke allerede er satt, blir kunngjort fortløpende på Rollag kommunes hjemmeside Snekkerbua, på Facebooksiden Møteplassen Snekkerbua og ved oppslag. Hvis du melder deg som interessert på forhånd, blir du informert direkte om nærmere detaljer. Du kan melde deg på ved: - å sende e-post til - sende SMS til , - ringe tlf til Servicetorget på kommunehuset kl på hverdager. Jernbaneklubben er i oppstarten med oppbygging av et jernbaneanlegg i hobbyrommet på Snekkerbua. Banen skal delvis bygges som modell av en sekvens av Numedalsbanen. Om du er interessert i denne hobbyen, er du velkommen som medlem. Årskontingenten er kr. 300,-. Veggli Handel Vegstasjonen Felleskjøpet Ønsker du å være med på noen av arrangementene, er det bare å møte opp! SNEKKERBUA UNDER VARDEN nr

8 MELDINGER Vikje-grenda og andre boligtomter i Rollag Reguleringsplan for Vikje ble endelig godkjent i kommunestyremøte i mai Planen for Vikje-grenda inneholder 10 romslige boligtomter mellom 1,5 og 5,8 dekar, tre tuntomter for inntil 6 boliger/leiligheter samt fradeling av det gamle tunet i Vikje med 10,9 dekar tomt. Vikje-grenda er planlagt som et unikt boligområde, med romslige tomter som et alternativ til de som ønsker å kjøpe småbruk. Vikje er en tidligere husmannsplass, og eiendommen er godt egnet til boligbygging der den ligger lunt og solrikt til med gangavstand til Veggli sentrum. Nærmere informasjon om Vikje-grenda ligger på nettsida Kommunestyret ønsker å undersøke interessen blant private utbyggere for å gjennomføre utbyggingen før kommunen eventuelt selv bygger ut. Prisantydning for tomtene er mellom og kroner. Utbygging av Vikje kan starte allerede i løpet av 2012 dersom det er interesse for tomter. Det er laget plan for utbygging av den største tuntomta, Vikje-tunet, etter modell av et tradisjonelt gårdstun fra Numedal. Rollag kommune har også flere byggeklare tomter på Kjemhushaugen i Veggli (fem tomter), Glaimsmogen vest for Veggli Handel (åtte tomter) og i boligfeltet i Rollag (11 tomter). Se kart og nærmere informasjon på kommunens internettside. Dersom du er interessert i en tomt i Vikje-grenda eller noen av de kommunale boligfeltene, ta kontakt med Gjermund Otterholt på mobil eller e-post: VEGGLIFJELLRENNET lørdag 25. februar 2012 Vi starter opp igjen med dette rennet etter at det har "ligget dødt" i mange år. Det vil bli 3 forskjellige trasèer: Familierunde v/sundtjønn ca 1 mil Familierunde Persbu ca 1 mil Lang løype: Veggli Fjellstue - Sundtjønn - Persbu - Veggli Fjellstue ca 3,5 mil De som ikke går på tid kan starte enten Vegglifjell Nord eller Vegglifjell Sør. Dette er et turrenn med og uten tidtaking. Hjemmesiden for Vegglifjellrennet er under utarbeidelse i disse dager: Der vil du finne mer info etterhvert. Vel møtt til en flott dag på Vegglifjellet! For at vi skal lykkes med rennet trenger vi flere til å hjelpe oss denne dagen. Ta kontakt med: Rollag og Veggli idrettslag, Skigruppa langrenn Rennansvarlig Gro Kristin Svingen Mobil: Rennansvarlig Turid V. Tveiten Mobil: UNDER VARDEN nr

9 Tekst: Idrettshall kan bli mulig! Det har vært flere tidligere forsøk på å få til en idrettshall i Rollag kommune. Forsøkene har strandet på grunn av høye investeringskostnader og manglende muligheter til finansiering. Nå har det imidlertid dukket opp en ny mulighet, som innebærer at realisering av en idrettshall kan være innen rekkevidde. I forbindelse med forprosjektet Idrettsskolen 2018, hvor sluttrapporten ble lagt fram for kommunestyret 5. mai i år, er det gjort utredninger som gir nytt håp når det gjelder mulighetene for å få bygd en idrettshall her i Rollag kommune. Etter en anbefaling fra fylkeskommunen, ble det tatt kontakt med Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU i Trondheim. Disse videreformidlet kontakt til et konsulentmiljø i Trøndelag (Green Advisers) som jobber med utvikling av hallkonstruksjoner i tre, som kan konkurrere prismessig med importerte stålhaller (fra Øst-Europa eller Kina). Dette innebærer at kostnadene kan bli vesentlige lavere enn for ordinære hallprosjekter. Dersom en satser på en enkel halløsning med hovedfokus på selve spilleflaten, snakker vi om en kvadratmeterpris som nærmer seg halvparten av det som er vanlig i slike tilfelle, samtidig som kvalitetskravene til idrettshaller i Norge blir oppfylt. Det er nylig oppført et industribygg basert på dette konseptet i Nord-Trøndelag, som viser at kostnader på dette nivået er mulig å oppnå også i praksis. Det er snakk om en hallstørrelse som fyller målkravene for håndball, men som også kan brukes ved trening og kamper til for eksempel volleyball, fotball, basketball, badminton og landhockey. 8. september i år vedtok kommunestyret å iverksette et utvidet forprosjekt for å få detaljprosjektert hallen, gjennomføre en brukermedvirkningsprosess og arbeide med finansieringsmulighetene. Arbeidet vil pågå ut dette året og både prosjekteringsarbeidet og prosessen for brukermedvirkning er i full gang. Dersom nødvendig finansiering kommer på plass, anses det som realistisk å få bygd hallen. Det vil være naturlig å plassere hallen i tilknytning til Idrettsskolen, for å dekke både lokalsamfunnets og skolens behov for et slikt anlegg. Hallprosjektet innebærer altså nytenking når det gjelder trekonstruksjoner og kostnadseffektive bygningsløsninger. Et konsept som innebærer rimeligere idrettshaller, vil det være stor interesse for også i andre deler av landet. Gjennom det nylig startede omstillingsprogrammet i Rollag kommune, vil det kunne bli organisert et leverandørutviklingsprogram knyttet til hallprosjektet. Målet vil da være å overføre kunnskap om konseptet til lokale bedrifter innenfor bygg og anlegg, samt legge til rette for at disse kan konkurrere om leveranser til utbyggingen. Slik kan de involverte bedriftene bli i stand til å oppnå kontrakter i tilsvarende prosjekter også i andre områder. Dersom en lykkes med å få til en idrettshall i Rollag kommune, dette kunne bidra til å oppfylle viktige mål i kommuneplanen innenfor satsingsområdene næringsutvikling, folkehelse, steds- og områdeutvikling og barn og unge. Prosjektet vil også bidra til å øke Idrettsskolens konkurranseevne i elevmarkedet. UNDER VARDEN nr

10 Noen du kjenner? 10 UNDER VARDEN nr

11 Fotogruppa er på plass att etter sommarferie. Me er å treffe på same sted til same tid, så stikk gjerne innom ein tur. Bildene strøymer inn, og me har nok å fordrive tida med. Me håpar at folk har funne ut kor dei finn bildene på nettet, og at mange er innom og ser. Det blir heile tida lagt ut nye bilder. Me fekk ingen respons på bildene i sommaravisa, men er det nokon som veit noko så gje oss gjerne eit vink. Her kjem tre nye bilder å studere. På to av dei manglar me nokre navn, og er glad for tilbakemelding på det. Bildet frå øvre Risteigen reknar me med er familie av målaren Anstein Risteigen (me har ikkje navn), og at det er han som har teke bilde. Han var ein habil fotograf og. I høst har me laga ein kalender for 2012 med gamle bilder frå arkivet, Randi og Gunhild har stått for meste arbeidet med den. Den skal vera klar til 1. november. Kalenderen blir å få tak i på kontoret vårt, og blir ellers lagt ut for salg på butikkar/kafear o.l i kommunen. Om interessa er stor nok, lagar me kanskje fleire i åra framover. Kalenderen kostar kr. 100,-. Med helsing Fotogruppa i Rollag FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Olav Brevig, Ole K. Strysse. Julegate 8. desember 2011 Byggern, Felleskjøpet og Nupro vil også i år lage en trivelig julegate mellom Felleskjøpet og Byggern. Årets julegate blir torsdag 8. desember fra kl Vårt mål er at her skal alle kunne gjøre de siste forberedelsene til jul og kjøpe inn både gaver, pynt og julemat! Det blir servering av graut, kjøring med hest og slede og vi håper nissen dukker opp! Vi innbyr alle i Rollag som har noe å selge til jul, til å delta i julegata. Dette foregår hovedsakelig utendørs og det koster ikke noe å være utstiller. Har du julegaver, mat og andre passende produkter og ønsker å delta, ta kontakt med Gry Møll Kleiv på Nupro, Marit Bergan på Felleskjøpet eller Geir Kongsjorden på Byggern. Velkommen til både utstillere og publikum! Rollag kommune LEIETRANSPORT Personer som har dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for bruk av snøscooter til leietransport i hytteområdene: NORDRE VEGGLIFJELL Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Nils og Odd Bekkeseth / Svein Bjørkgarden / Tore Eggerud / Halvor Halvorsen / Bjørn Erik Haugen Olav Svensrud Steffen Brevig SØRE VEGGLIFJELL Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka Knut Bakke / Thor-Arne Bjørkgarden / Tor S. Fulsaas / Alf Jensen Norsk Folkehjelp BLEFJELL Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Asbjørn Gjellerud / Sigurd Storemoen / Nils Anund Ødegården UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Høstens boktips Da var høsten over oss, og vinteren banker på døra. Mørke høstkvelder i sofaen foran peisen, med en god bok og varmt drikke er en av livets virkelig herlige goder. Et annet tegn på at det er gode tider for boklesing, er også alle bøkene som blir utgitt på denne tiden av året. Det er med andre ord all grunn til å sette seg ned og koble av fra verden, ved å rett og slett gå inn i en annen. Og her skal du få noen tips til å gjøre akkurat dette: I vargens tid: en sang om is og ild bok 1 av George R.R. Martin I en verden der årets sesonger ikke følger året, men hvor vinteren kan vare i flere tiår, kjemper flere familier i de syv kongeriker om maktsetet Jerntronen. Maktkampen er preget av konspirasjoner, drap, forræderi, grådighet, krig og kjærlighet. I sør truer krigen, mens trusselen vokser i nord. Dette er en av tidenes mestselgende og anerkjente sagaer som George R.R. Martin har skrevet. Det er fantastisk litteratur for voksne, men den er så bra at om du vanligvis ikke leser denne sjangeren, så gjør et unntak med denne. Det er stor sjanse for at du blir hektet! Huset du elsket av Tatiana de Rosnay Vi er i Paris i 1860-årene, og den store byfornyelsen er i full gang. For å få plass til det nye Paris som vi kjenner i dag, må gammel bebyggelse vike. Rose er en kvinne i 60-årene som har bodd i samme hus hele sitt voksne liv, et hus som har vært i mannens familie i mange generasjoner. Hun hadde lovet mannen sin, før han døde, at hun skulle ta vare på hjemmet deres. Dessverre når byfornyelsen også deres kvartal etter hvert, og huset må rives. Rose protesterer og nekter å forlate hjemmet deres. Hun skal gjøre alt hun kan for å redde huset, samt alle minnene de har her, og blant disse, en grusom hemmelighet som hun i over 30 år har tiet om. Dette er en internasjonal forfatter som har solgt veldig mye i Norge, og ikke uten grunn. Denne boka er som sjokolade, med andre ord; utrolig god! En bryggesjauers bekjennelser av Aslak Berge Her blir vi fortalt om Aker Brygge, på innsiden av meglerbransjen, som består av en salig blanding av konkurranse, glamour, shopping, champagne, raske biler og raske penger. Bak alt dette finner vi trusler, løgner, blodslit, utbrenthet og skjulte agendaer. Her kan alt kjøpes, både venner og integritet. Dette er en virkelighet som ikke er slik den burde være. Aslak Berge var en aksjeanalytiker i fire år på Aker Brygge og forteller oss sin versjon av livet innenfor den ekstreme børsturbulensen som har vært de siste årene. Oppdrag Odin av James Holland Det er april 1940, og Norge er invandert av Tyskland. Tre offiserer fra kongens Garde har som mål å redde vitenskapsmannen Hening Sandvold i å flykte fra de fremrykkende tyske styrkene. Sandvold har en hemmelighet som kan endre hele utfallet av krigen, og det er dermed helt nødvendig at han ikke blir tatt av nazistene. Sersjant Jack Tanner og den dårlig utstyrte troppen hans i Brigade 148 er den eneste militære styrken som kan hjelpe Sandvold med flukten videre. Dette er første bok i en serie om sersjant Jack Tanner, skrevet av forfatteren og historikeren James Holland. Boka er full av historiske fakta fra annen verdenskrig og er en spennende bok som er verdt å få med seg! Jeg skal gjøre deg så lykkelig av Anne B. Ragde Det er 1965 og vi befinner oss i Trondheim. Innlagt vann, kjøleskap og vaskemaskiner gjør husmødrenes arbeid lettere. I oppgang A i borettslaget Ungdommens Egen Heim lever åtte familier tett på hverandre. Her er kvinnene hjemmeværende, og selv om de hjelper hverandre med alt fra barnepass til hårpermanent, vurderer de hverandres påkledning og livsvaner med kritiske øyne. En dag kommer en altmuligmann som installerer kikkhull i dørene. Her får man et innblikk i noen husmødres hverdag på denne tiden, og viser oss de lyse og mørke sidene ved en verden som forsøker å etterligne en idyll. Ragde skuffer oss ikke med sin nye bok! 12 UNDER VARDEN nr

13 MELDINGER Boka kommer Boka kommer ; et tilbud fra biblioteket og frivillighetssentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, kan du ta kontakt med biblioteket og få bøkene levert på døra en gang i måneden. En oversikt over bibliotekets tilbud kan fåes dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker. Åpningstider Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Åpningstider Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) Det sies at det spøker på Nansenhytta, men femte, sjette og sjuende klasse på Veggli skole turte likevel å gå i Nansens fotspor. Torsdag 29. september 2011, dro mellomtrinnet ved Veggli Skole til Nansen-hytta på Sørkje. Vi kjørte buss ganske langt opp, og gikk 4 km. Det var en lang tur, men da vi kom fram ble vi glade. Guiden, Bjørg Pettersen, fortalte masse spennende om da Fridtjof Nansen var i Rollag og på Sørkje. Hun fortalte at Fridtjof, Eva og barna måtte gå fra gården Bakke i Veggli. For Nansen var det en lang vei til hytta, så når han først var på hytta var han der lenge. Eva Nansen hadde født et barn på Nansen hytta. Hun fortalte også at barna til Fridtjof og Eva ikke var døpt. Etter at hun hadde sagt masse, grilla vi. Fridtjof Nansen var en norsk vitenskapsmann. Han hadde ei hytte på Sørkje. Fridtjof Nansen ble født i 1861 og ble 69 år gammel ble han gift med Eva Nansen. De fikk fem barn. Vi dro til Nansenhytta i år i steden for Vrågå fordi Fridtjof Nansen hadde blitt 150 år i år. Hurra for Nansen! Vi synes at Fridtjof Nansen var en snill og modig mann, fordi han hjalp krigsfanger og flyktninger. Han lagde Nansenpasset som gjorde at krigsfanger og flyktninger lettere kunne komme tilbake til tryggere land. Etter hvert gikk vi ned igjen til bussene. Da var vi slitne. Fridtjof Nansen gikk over hele Grønland, og gikk til Nordpolen. Vi tror han var litt mer sliten enn oss. Kanskje han også møtte Julenissen? Vi hadde en kjempe fin tur, og koste oss veldig. Vi synes det var en fin feiring for Fridtjof Nansen. Lagd av: Jimmi, Andreas, Malin, Sofie, Nora, Knut Endre, Anne-Vilde, Ole Kristian, Sander og Synne. Redigering av: Jimmi Harald Grønvold Westerlund, Nora Landerud Svingen og Synne Fugleåsen. Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER GUDSTJENESTER 1.s. i advent 27. nov. Veggli kirke, kl Lysmesse. Nattverd Årets konfirmanter og Numedal Gospelkor Offer: Konfirmantarbeid Torsdag 1. des Rollag kirke kl Åpen kirke Elever fra Idrettsskolen deltar med sang og musikkinnslag. Hans Vidar Bråten, Audun Opland og Lars-Erik Brevig deltar også. 2.s. i advent 4. des.: Rollag kirke, kl Ljosmesse.Nattverd Gudsteneste på nynorsk Offer: Maritastiftelsen 3.s. i advent 11. des.: Vegglitunet, kl Grautmesse i adventstida Offer: M-bladet Velkommen til SØNDAGSSKOLE i Kirkestua Vi har søndagsskole annenhver søndag fra kl til kl Søndag 16.oktober: Kirkestua kl søndagsskole Søndag 30.oktober: Veggli kirke kl Sprell levende gudstjeneste. TEMA: Be om unnskyldning - få tilgivelse. OPPGAVE: Tegn noen du er glad i. Audun vil fortelle en historie om en gutt som har gjort noe fryktelig dumt. Nå lurer han på om han tør å fortelle det til foreldrene sine Søndag 13.november: Kirkestua kl søndagsskole Søndag 27. november: Kirkestua kl søndagsskole Søndag 11. desember: Kirkestua kl søndagsskole I høst har Rollag Kommune fått et ungdomsråd. Ungdomsrådet er et utvalg som representerer all ungdom i kommunen og som skal ivareta ungdommens interesser. Vi i ungdomsrådet vil arbeide for å skape noe for kommunens ungdom, for eksempel i form av arrangementer o.l. I Rollag Ungdomsråd er vi nå 7 representanter i styret i alderen 15 til 19 år, pluss en rådgiver. Etableringen av Rollag Ungdomsråd startet i oktober i 2010, og ble godkjent av FOLK og kommunestyret høsten Representantene i Rollag Ungdomsråd ble valgt på vårt første årsmøte 23. september 2011, et møte som var svært vellykket og fylt med mye engasjerende ungdom. På møtet fikk også deltakerne stemme over hovedsaker Rollag Ungdomsråd skal arbeide med, og det er noe vi i ungdomsrådet ser frem mot å arbeide med. Vi håper å fortsette å se like mye og forhåpentlig mer engasjerende ungdom! 4.s. i advent 18. des.: Kirkestua, kl Messe med nattverd Synge jula inn Julaften: Veggli kirke, kl Rollag kirke, kl Offer: Kirkens Nødhjelp 1. juledag: Rollag kirke, kl Høymesse. Nattverd Offer: Frelsesarmèen 2. juledag: Bygdeheimen, kl Høymesse. Nattverd Offer: Kirkens Bymisjon Julaften: Veggli kirke kl Familiegudstjeneste. Julaften: Rollag kirke kl Familiegudstjeneste. Julekonsert Tradisjonen tro vil det bli julekonsert med Numedal gospelkor i Veggli kirke tirsdag 13. des. (Luciadagen). På vegne av Rollag Ungdomsråd Anja Bjørkgård, leder Hele bygda inviteres til stemningsfull konsert for hele familien. Det blir to konserter denne kvelden for at alle skal få god plass. Kl 19:00 og kl 21:00 Billettsalg v/inngangen henholdsvis kl 18:30 og kr.150,-. Barn under 12 år gratis. 14 UNDER VARDEN nr

15 MELDINGER Nå er det senhøstes og vinteren nærmer seg med stormskritt. Vi har hatt en spennende høst der vi har fått kjøpt inn enda mer nytt utstyr til laget vårt takket være all støttebidrag vi har fått fra bygdefolk og hyttefolk. Klare for vintervakt igjen! Nytt i år er Beredskapshenger med utstyr og nye skredsøkere. I begynnelsen av september hadde vi aktivitetsdag på idrettsskolen for våre medlemmer. Vi klatret, rappellerte og gjorde pendelhopp. Dette var en morsom teambuilding dag for oss som vi ønsker å gjenta til neste år. Rappellering er spesielt viktig for oss med tanke på beredskap og redning i bratte fjellsider. Stor takk til Kjersti Simpson- Larsen og hennes elever for et flott opplegg. Vi er klare med døgnbemannet helgevakt på vår beredskapshytte på Sunntjønn fra slutten av januar - påsken i 2012 og vi ser frem til å komme igang på fjellet igjen. Hytta vår er nå ferdig utvendig, takket være mange dugnadstimer og hardt arbeid. Nå gjenstår det bad innvendig og gråvannsanlegg, som planlegges gjennomført i NB! Vi trenger flere som kan støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk tipping. Neste gang du tipper: si til din kommisjonær at du ønsker å støtte oss. Vi ønsker alle våre medlemmer og alle andre en riktig god jul og godt nyttår! Vennlig hilsen Tine I. Nygaard leder Husk at dere kan følge oss på facebook. Der legger vi ut bilder og du kan bli med i vår gruppe for å få mer informasjon om hva vi driver med. Husk at vår beredskapstelefon er døgnbemannet hele året! Vår telefon: Nødplakat kan redde liv En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulanse kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Alle bør ha en nødplakat på hytta. Det kan også være lurt å ha en nødplakat hjemme. Mange kommuner i Norge mangler fortsatt veiadresser. Inntil det kommer på plass kan nødplakaten være grei å ha. Her er link til nettsidene: For å lage nødplakaten klikker du deg inn på Kartverkets karttjeneste zoomer deg inn over hytta, trykker på det røde korset i menyen, klikker på hytta med cursor og klikker i teksten Klikk her for å starte Nødplakaten i menyen til høyre. UNDER VARDEN nr

16 MELDINGER/ANNONSER Rollag kommune har fått status som omstillings- og nyskapingskommune av Buskerud fylkeskommune og Kommunal og regionaldepartementet KRD. Bakgrunnen er nedgang i arbeidsplasser og folketall de siste ti årene. Statusen er gitt for 3 år med mulighet for forlengelse etter en evaluering. Omstilling og nyskaping Status som omstillings- og nyskapingskommune innebærer at Rollag i løpet av det nærmeste halvåret skal gjennom en strategi- og forankringsfase der det skal lages en forpliktende utviklingsplan som skal vise hvordan bygda skal snu trenden ved å utvikle arbeidsplasser og oppnå økning i folketallet. Næringslivet er den primære målgruppen i arbeidet med å omstille lokalsamfunnet. Utviklingsplanen vil ha en langsiktig tidshorisont. Erfaringer fra tilsvarende omstillingsarbeid er gjennomgående gode. Som eksempel kan det nevnes at 5 % av folketallet i Sigdal kan regnes som en effekt av omstillingsarbeidet som pågikk der nor noen år siden. KRD og Buskerud fylkeskommune har bevilget 2 mill. kr. til første året av omstillings- og nyskapingsarbeidet. Rollag kommune er ansvarlig for gjennomføring av arbeidet. Det er oppnevnt et eget omstillingsstyre som har fått i mandat å legge fram forslag til en strategisk plan med handlingsplan på nyåret Omstillingsstyret vil ha ansvaret for å gjennomføre planen når den er godkjent av kommunestyret og å forvalte midler som følger med omstillingsarbeidet. Fra og med mars vil det tilsettes prosjektleder i 100 % stilling for gjennomføring av omstillingsplanen. Det vil legges opp til kursing og opplæring av nøkkelpersoner i nærings- og organisasjonslivet. Gjennom omstillingsarbeidet er det tilgang på aktuell kompetanse for bedrifter som ønsker å utvikle sin virksomhet. Omstillingsstyret vil disponere midler til gjennomføring av planlegging og utviklingsprosjekter i tidlige faser, men vil i mindre grad ha midler til investering og drift i næringslivet. Her er det tilgang på ordinære midler fra Innovasjon Norge og tilsvarende offentlige tilskuddsordninger. Omstillingsstyret har satt i gang arbeidet med en strategisk utviklingsanalyse som skal foreligge tidlig i desember. I midten av november vil det avholdes et folkemøte for å presentere foreløpige resultater fra undersøkelsen. Nærmere informasjon om omstillings- og nyskapingsarbeidet ligger på kommunens hjemmeside. Ønsker du kontakt med prosjektleder, vennligst ta kontakt med prosjektleder Kjetil Heitmann, mobil e-post eller ordfører Dag Lislien, mobil , e-post 16 UNDER VARDEN nr

17 ANNONSER LOTTO OG TIPPING Åpningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl UNDER VARDEN nr

18 TEKST: Kjell Hongseth Huldrehistorier I to sesonger har jeg hatt gleden av å registrere kulturminner i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat, og ofte har vi kommet på spor etter Huldra eller Tussen eller de Underjordiske som de også omtales som. Disse må ikke forveksles med Haugfolket som bodde nær gården eller Nissen som stelte i fjøs og stall. Huldra bodde i skogen og i fjellet, og folk som var på setra eller enslige menn i skogen har opplevd nærkontakt med Huldra. Mange setrer har blitt fraflyttet etter bråk og uenighet med disse folka. Huldrefolket, jeg velger å kalle det Huldrefolket for det var ikke bare Huldra alene, hun hadde både familie og slekt som har levd sammen med oss fra tidens morgen og er der nok fremdeles. Livet til Huldrefolket har blitt vanskelig etter at alle setrene har blitt lagt ned, i dag ligger mange av setrene nedrast eller det er bare noen gamle mosegrodde stokker igjen. Det er et trist syn å se, tenk på all den historia som ligger der og som har blitt borte for oss. Vi har mistet kontakten og respekten for både de som var på setra og for Huldrefolket. Huldrefolket er nok der enda, for i Bibelen står det at det skal bo like mange under jorda som over, hov mot hov og fot mot fot, De skal være Evas gjemte barn. Adam og Eva hadde mange born. Ein føremiddag kom Vårherre vandrande. Eva skjøna at han ville sjå innom. Ho skunda seg å fli borna, men ho greidde ikkje å få alle ferdige. Vårherre såg på de velflidde borna ho viste fram, og spurde om det var alle ho hadde. Eva svarte ja til det. Då sa Vårherre: Det som er løynt for Vårherre, skal vere løynt for menneskene med. Frå dei borna som Vårherre ikkje fikk sjå, ættar alle underjordiske, og derfor er det at dei er usynlige. Men dei kan vise seg når de sjølve vil. Mange har sett dem, noen har til og med giftet seg med huldrejenter, det er flere historier om det. Mange har fortalt om store buskaper med flotte kyr og vakre gjeterjenter som tok de med inn i åsen. Andre har blitt bergtatt, de har blitt ført inn i en ås eller en fjellvegg der Huldrefolket bor. De som har kommet ut igjen har fortalt om hva de opplevde der. Det var store saler med gull og sølv og veldig rikdom. Noen har fortalt om mennesker de kjente som var blitt borte for lenge siden, men her var de! Det å komme seg ut etter å ha blitt bergtatt var ikke bare, bare. For når man prøver å rømme kastes det ofte en jernstang etter en, bare noen få har unngått den og har kunnet fortelle om hva de opplevde. Huldrefolket dreiv et vekselbruk med folka fra bygda. Om vinteren bodde de på setra og flytta ut før bygdefolket kom med buskapen sin om sommeren. Bufardagen, var dagen da folka enten reiste til seters eller måtte reise hjem med buskapen om høsten. Det var viktig å holde seg til denne dagen, de måtte ikke komme for tidlig eller var de der når Huldrefolket flytta inn om høsten kom de i trøbbel. Mye kunne hende med buskapen og folka som ble igjen. 18 UNDER VARDEN nr

19 Her kommer noen historier om Huldrefolket og seterlivet Tussen på Kraviksetra (Tussesølv, Sigdal og Eggedal Museum) Det var på Kravik i Nore. De lå på setra om sommeren og flyttet ned til gården med buskapen sin i september måned om høsten. Så var det to av karene på gården som skulle drive i skogen med bjelkehogst. Om kvelden gikk de til setra og skulle ligge der. Da de hadde fått laget seg mat og lagt seg, hadde de tusser i vente. Ei lita stund etter de hadde lagt seg fikk de høre bjelleklang, lokking og huging. Da bandt tussene inn buskapen sin oppi fjøset. Litt etter kom to jenter inn etter melkebøtter og skulle melke. Det måtte gått fort med mjølkinga, for ikke lenge etter var de inne igjen. De to tussejentene hadde lue med rød dusk, kort stakk med røde bånd rundt. De sila melka og satte den bort. Snart etter kom det inn to tussekarer og bar inn et langt bord. Kvinnfolka satte på bordet lefsekling og god mat. Brennevin og vin hadde de og. De åt drakk og ponsa, skåla, lo og prata. Da de var ferdig, rydda de av bordet. Deretter tømte tussejenten melka i en kjele, de skulle breste. De hadde noe i melka så den brast fort, osten øste de opp i en pose, og hengte den i skorsteinen så mysa rant ned igjen i kjelen. Så rørte de i kjelen, for de skulle lage prim. Da sa den ene: Skal vi røre i det til det blir kaldt, eller skal vi setta det ut til det blir kaldt? Da svara den andre at de skulle røre til det ble kaldt. Da primet hadde stått til det var kaldt, øste de det opp i et trekar. Så pussa de kjelen så blank at den skein. Men så måtte en av karene på hemsen hoste. Huff, sa den ene tussen, her er kristne folk. Dermed forsvant de ut. Morgenen etter var det så fint i bua som det kunne bli. Haugefolk i Eggedal Han Klemmet Stalbråten setra på Sølandssetra. Han såg haugafølket fløtte med buskapen sin. Krøttera gikk så fint etter ein annan kløvhesten fyst og småkrøttera til slutt. Døm fløtte fra Sølandssetra over Katten. Buskapen gikk beint i fjellet og vart borte der. Kattenberg Katten eller Kattenberg er kalt så for ein gang vart ein katt ti i inn i fjellet der. Det hadde folk sti i og sett på. Ho vart borte beint i fjellet, så døm. (Mørck: Frå gamle dagar). De underjordiske på Bjørkesett På Bjørkesett, ei heimseter til Nord-Bjørge holdt de underjordiske til. Når det lei til midnatts tider begynte de å kaste stein gjennom seterbua. De kasta så godt at de kasta tvert igjennom bua, inn den ene gluggen og ut igjen den andre. Seterfolket ble så redde at de turde ikke ligge der, de flyttet ut til en bergskut ved en ås og dåm der om natta. Da var det noen karer fra bygda som mente at dette ikke var noe å være redd for. De ville ligge der ei natt for å få has på spøkeriet. Da klokka vart 12 om natta sa den ene: No kan de kaste no! Da kom det en stein som for tvert igjennom seterbua. Da vart karene redde og rømte hjemover igjen. Siden turde det ikke verre folk der, og husa har rasa ned med åra. Huldrefolket og Gamlevollsetra Fortalt av Narve Skarpmoen til Olav Traaen. Der Gamlevollsetra lå er det i dag store grantrær inne i hustuftene. Midt i tufta der seterbua sto, står det i dag ei 200 år gammal gran og rundt på vollen vokser flere gamle trær som viser at seterdrifta her ble lagt ned for lenge siden. Det fortelles at setra ble lagt ned fordi Huldrefolket ikke lika at setra lå der under åsen ved Gamlevolltjønn. De lagde så mye leven for både folk og fe at seterfolket en sommer måtte flykte hjem igjen til gården Skarpmoen i Rollag. Men så var det en soldat på gården som ikke ville tro på at det var Huldrefolket som lagde slik leven. Han var ikke redd, sa han og ville til setra for å finne ut av dette. Han var sikker på at ståket om nettene hadde naturlig forklaring. Tidlig neste morgen kom mannen hjem til gården. Om natta hadde det blitt kastet en stor stein gjennom taket på seterbua og etterpå hadde huldrefolket kastet han ut av seterbua og langt bort på vollen. Da hadde han blitt så redd at han sprang hjem. Setra ble flyttet og det har ikke vært seterdrift på Gamlevollsetra etter dette. UNDER VARDEN nr

20 MELDINGER 20 UNDER VARDEN nr

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen.

HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 2013/00244-001 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Oppslag m.m. Sak: Sommerjobber - teknisk og renhold 2013 Dok: Annonse - sommerjobber

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sigrunn Seltveit og Olaf Storemoen ble valgt til å undertegne protokollen. Møtet ble satt med 17 representanter til stede.

HOVEDUTSKRIFT. Sigrunn Seltveit og Olaf Storemoen ble valgt til å undertegne protokollen. Møtet ble satt med 17 representanter til stede. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 13:30 15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Olaf

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed,

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed, Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før kommunestyremøtet ble satt orienterte Halvor Rostad om byggingen av Rollaghallen.

HOVEDUTSKRIFT. Før kommunestyremøtet ble satt orienterte Halvor Rostad om byggingen av Rollaghallen. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Olaf

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 18.05.2009 Tilstede: Tone Ranheim Rolfstad (sak 26), Kari Ask, Gunnar Båsen, Hege Jaren, Liv-Jorunn Ruud, Tore Kravik, Kjell Ove Hovde Forfall: Steinar Berthelsen Sted: Sigdal

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter Høst 2013 Mandagskåseri Kl 13.00 i Auditoriet (hver mandag fra 16. sept -25. nov) 16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter 23.09 De nye planene for Torvet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4, Rollag kommunehus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:30 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Viel Jaren Heitmann,, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Viel Jaren Heitmann,, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 18:00-20:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013.

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. Hei alle sammen! Da er september måned også slutt, og vi nærmer oss høsten med stormskritt. Det har vært en fin måned med fokus på trygghet, tilvenning, tur,

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Innhold Deltagere Sponsorer Arrangementskomitè Aktiviteter: Aktivitet

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer