Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no"

Transkript

1 Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

2 Ordføreren har ordet HULDRA 2010 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord Legekontor NAV Vakttelefon E-post Lardal kommunes hjemmeside: Trykk ETN Erik Tanche Nilssen as Opplag Utgaver Juni Desember Deadline Utgivelse Uke 26 Uke 51 Ansvarlig redaktør Rådmann Harry Bjørnestad Redaksjon Inger Kalleberg Else Engelstad Det er like fantastisk å få oppleve at naturen våkner til nytt liv hvert år. En ser flotte jorder, som for noen uker siden var dekket av snø, ligge nysådde med muligheter for mat til mennesker og dyr. Jeg er stolt over å være ordfører i en kommune med aktivt landbruk og skogbruk, og de verdiene som de skaper. FNs organisasjon for mat og landbruk slår fast at vi må øke verdens matproduksjon med 70 % innen Vi i Norge må øke vår produksjon med 20 % innen 2030 for å opprettholde samme selvforsyningsgrad som i dag, og aller helst bør den økes. Noe å tenke på, også lokalt. I kommunen er det mye som det arbeides med. Kommunedelplanen for Svarstad er, når dette skrives, ute til høring. Folkemøte er avholt, og innspill derfra er viktig å ta med seg videre. Det er viktig i slike store saker at innbyggerne i Lardal er aktivt med. Formannskapet har vært styringsgruppe og det har vært stor grad av enighet. Vi har hatt mye fokus på etablering av nye boligområder. Fortetting i sentrum mener vi er viktig for at det da blir flere til å dele de kommunale avgiftene. Vi ser også viktigheten av at dette vil gi en gevinst i forhold til klima og miljø, da det på den måten blir mindre bilkjøring. Prestegårdsjordet er et område vi nå foreslår til bruk for boligbygging. Dette er dyrka mark der en må ha gode argumenter for utbygging. Men blant flere områder med dyrka mark ble det flertall for å gå videre med Prestegårdsjordet. Hvis det blir bygging her, skal en legge stor vekt på god tilpassing til landskapet og ta hensyn til kulturmiljøet Lardal Prestegård. Vi ser for oss at planen blir vedtatt på kommunestyrets møte i august. Utbyggingen av skolene og flerbrukshall blir en sak i kommunestyrets junimøte. En arbeidsgruppe som ser på forskjellige behov, og det å få en funksjonell skole, er i full sving. I dag er skolene svært trangbodde, og skal vi få kvalifiserte lærere er det også viktig å ha en skole med gode lokaler. En annen viktig sak som vil ha stor betydning er gang- og sykkelvei til Solbergåsen. Vi ønsker å legge til rette for mer boligbygging i et allerede etablert bolig-område, og da må vi få på plass gang- og sykkelvei. Dette har lenge vært et ønske. Det vil være svært positivt for hele området at ungene kan ta seg risikofritt til skole og fritidsaktiviteter. Her ser man også en klar helsegevinst, så fordelene er mange. Det arbeides med planen, og møte med blant andre grunneierne er avholdt. Å få dette på plass vil være en god investering for oss i dag og for kommende generasjoner. For å forbedre Svarstad sentrum har vi blant annet hatt idédugnad. Der kom det inn mange forslag til hvordan vi kan få det triveligere. Vi har starta litt på denne prosessen. På Bjørkhaugen er det blitt rydda kvist og kvast for å få fram den vakre utsikten. Benker og bord er på plass, slik at kaffekoppen en nå kan få kjøpt på Spar, kan nytes med flott utsikt. Ellers har gartner Mortensen gjort en kjempejobb med å skjære ned og få orden i buskene rundt bibliotek og skole. Med ny bark har det blitt veldig fint. Det som er viktig nå er at vi holder orden og ikke kaster fra oss søppel hvor som helst. Jeg vil også oppfordre oss som lufter dyra våre i sentrum om å bli flinkere til å ta opp etterlatenskaper. Det er ikke mye koselig når dette ligger igjen i veien eller på fortauet. Vi kan alle bidra til å få det trivelig rundt oss. Så vil jeg ønske alle en fin sommer med mange gode opplevelser. Hedersprisen 2010 Redaksjonen ønsker alle lesere en riktig god sommer! Hedersprisen er en honnør til enkeltpersoner som utmerker seg gjennom stor innsats til beste for bygdas innbyggere. Prisen henger høyt og ble siste gang tildelt i Hedersprisen gikk denne gang til Lars W. Solheim og Gerd Helgeland. Vi gratulerer prisvinnerne! Forsidebilde: Hedersprisvinnerne Gerd Helgeland og Lars W. Solheim samt 10/01 ordfører Liv Grinde. Huldra Foto: Per Foss Side 2

3 Rådmannen har ordet Vi er inne i en vakker årstid. Å bevege seg rundt i kommunen i disse dager gir energi til å glede seg og få inspirasjon til å ta vare på alt dette som vi så stolt kan knytte til vårt lille lokalsamfunn den styrken som ligger i nærhet og tilhørighet. Mest av alt må vi sørge for å gi ungdommen vår den styrken som ligger i det å oppleve at de har røtter. Også denne våren er et nytt kull med tiendeklassinger ferdig med grunnskolen. De skal fortsette utdannelsen andre steder, først videregående skole og senere vil mange fortsette på høyskoler og universiteter. Av alle gode ting er det et ønske som står høyest på min ønskeliste at ungdommen kommer tilbake til bygda. Dette ønsket kan bli en verdiløs ønskedrøm om ikke ungdommen får med seg en lengsel en lengsel om en gang å få komme tilbake. Ungdommene er kloke. De forstår hva som er ekte og uekte - og de husker. De må oppleve gode kvaliteter spirer og vekster som gror. Det er ikke nok å bli fortalt og høre. Det er opplevelsene som teller. Lære å kjenne gleden av natur utsikten, luften, planteliv og dyreliv. Samholdet og de gode vennene, de gode minnene fra skolen det å mestre og det å bli sett. Jeg vil tilbake - jeg vil hjem. Fra en svunnen tid Det er tydelig at mange av ungdommene får med seg mye av dette. Ta en titt på hjemmesiden til kommunen og se på de prosjektoppgavene som tiendeklasse har levert i håndarbeid. Her er god forankring i tradisjon og ekte opplevelse. Jeg vet også at flere av de unge har vært sammen med gamlekara på sine møter om torsdagskveldene og lært fra seg til de unge. Det er nettopp slike opplevelser og kvaliteter det dreier seg om. Jeg ville vært stolt om jeg var far eller mor. Vi har lagt bak oss driftsåret 2009 og tatt fatt på I 2009 ble det 30 flere innbyggere i Lardal. Regnskapstallene for 2009 viser at kommunen klarer å holde budsjettet og fikk et lite overskudd i driften. Til tross for finanskrisen fikk vi høyere avkastning på Elverksfondet enn vi hadde budsjettert med slik at 2009 ble et godt år rent økonomisk. Tallene viser ellers at samlet ble det utført 147 årsverk. 34 % av den økonomiske rammen ble brukt til pleie- og omsorgstjenester, 28 % til barneog ungdomskolen, 12 % til helse, sosial, barnevern, 5 % til tekniske tjenester, 4 % til kultur og kirke, 3 % til barnehagene og 14 % til administrasjon. På kommunens nettsted ligger årsmeldingen for 2009 hvor man kan lese flere detaljer. Starten på 2010 har vært preget av at det har vært skifte av flere enhetsledere og ny ledergruppe er etablert. I tillegg til ny rådmann og stabsleder har det vært skifte av leder på ungdomsskolen. Ny leder for Svarstad barnehage vil tiltre 1. juli og ny leder for sykehjemmet tiltrer i august. I tillegg har flere stillinger i staben vært utlyst, bl.a. nyopprettet stilling som heltids kulturmedarbeider, ny IT-ansvarlig og ikke minst ny skolefaglig medarbeider. I årene som kommer er det mange utfordringer som venter kommunesektoren. Kravene blir større og oppgavene andre, spesielt innenfor helsetjenestene. Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er d e t viktigste hind e r e t for å g j ø r e helstjenesten e n d a b edr e. S t o r - t i n g e t h a r nettopp vedtatt samhandlingsreformen. Dette er en helsereform og berører både måten helsearbeidet mellom sykehus og kommuner er organisert, men også de helsetjenestene som tilbys, bl.a slik at arbeidet med folkehelse og forebygging får større betydning. Man ser for seg at det er nødvendig å ha et befolkningsgrunnlag på innbyggere for å kunne bygge opp et forsvarlig tjenestetilbud. Samhandlingsreformen vil med andre ord stille nye krav til småkommunene om å samarbeide med andre når nye helsetilbud skal etableres. For meg som ny rådmann har starten på 2010 vært preget av å gjøre meg kjent med musikken i veggene slik at jeg kan ta fatt og føre videre det arbeidet som er påbegynt. Mest er jeg opptatt av at vi arbeider systematisk med å få til god dialog med brukere slik at vi gjennom dialog og tilbakemelding hele tiden kan utvikle og forbedre oss. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet om vårt felles mål - en trygg og god kommune. God sommer til alle. Harry Bjørnestad Gamle Lardaluttrykk: Har u tidd kjærringa? = Har du gjort kona gravid? Har u skvetti itor? = Har du slanka deg? Fortsatt ønsker vi tips fra publikum om gamle ord/uttrykk, små fortellinger fra gamle dager osv. Vi har fått hjelp til å tidfeste bildet av huset vi hadde i forrige nummer av Huldra. Astrid Sjulstad var så vennlig å stikke innom vårt kontor og hadde følgende å si: Hennes bestefar, Ole Amundsen bygget huset til handelssted i Huset ble brukt til landhandleri i mange år. Etter hvert ble det manufaktur der, først leide Gunda Engrønningen, og på 50-tallet kom Sofie Løwe som drev manufaktur i mange år. Tusen takk til Astrid Sjulstad! Huldra 10/01 Side 3

4 Eide bensinstasjon før og nå Begge bildene er tatt fra gamle Rv 40 av bygningen på bensinstasjonen på Eide. Kjell Harangen er foto- grafen bak fargebildet som er tatt i mai i år. Fotografen bak svart/hvitt-bildet er ukjent. Sommeren 2010 på Nordgardsetra Serveringstider på Nordgardsetra er: Mandag til fredag: Lørdag og søndag: Salg av vafler, lefser, is og mineralvann. Rømmegrøt serveres bare i helgene, men kan forhåndsbestilles i uka. Telefon til setra i sesongen: Dato Arrangement Fredag 18. juni Buferdsdag Lørdag 19. juni Offisiell åpning av setersesongen kl ved Fylkesmann Erling Lae Lørdag 26. juni Plantefarging ved Eva Lie Søndag 27. juni Skogdag med forskjellige aktiviteter Lørdag 3. juli Spikking av seljefløyter. Hvem finner den fineste Knerten? Søndag 4. juli Friluftsgudstjeneste. Kl Sang ved Lardal Kantori Lørdag 10. juli Tema: Sauen Søndag 11. juli Kl Historisk vandring bjønnestiller og køllabånner med Tor Bjørvik Lørdag 17. juli Skinnfell, nålbinding ved Inger Mathisen Søndag 18. juli Gamle tradisjoner med fletting av flisfat, lage tarer, neverbokser, steking på takke og andre spennende håndtverk. Lørdag 24. juli Seterjentene swinger seg? Søndag 25. juli Gråtasstraktorer kommer på besøk Lørdag 31. juli Markedsdag Søndag 1. august Barnas dag med tusser og troll, barneridning Lørdag 7. august Kl Vandring på gamle seterstier med Tor Bjørvik Søndag 8. august Kongsberg trekkspillklubb. Mattradisjoner Fredag 13. august Årsmøte Nordgardsetras venner kl med dans på setervollen Søndag 15. august Vi gjør klar for buferd ned til bygda igjen Huldra 10/01 Seterkurs i helgene Ta med familien og opplev en helg på setra. Du vil få ta del i arbeidet med dyrestell og alt som hører med innen seterdrift. Kr. 400,- pr. døgn som inkluderer overnatting, måltider og opplæring. For bestilling: Kontakt daglig leder, Steinar Sletsjø på telefon Side 4

5 Forbud mot å gjøre opp ild I sommervarmen er det viktig å huske på skogbrannfaren. Et lite bål kan føre til skogbrann og få store konsekvenser. Glasskår og engangsgriller er vanlige skogbrannårsaker, og selv en liten sigarettsneip kan stifte brann. Skogbranner er svært ressurskrevende og slokkekostnadene kan bli store. I Norge er det derfor forbudt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september. Vi ber folk å være ytterst forsiktige med ild og tennkilder når de ferdes i nærheten av skog, sier avdelingsleder beredskap Rune Toverud ved Kongsberg brann- og redningstjeneste. Brannvesenet er likevel godt forberedt på skogbranner. I tillegg til de faste brannmannskapene i Hvittingfoss og på Kongsberg er beredskapen i sommermånedene ytterligere forsterket med en egen skogbranntropp, forklarer Toverud. Skogbranntroppen består av erfarne skogbrukere med lokal tilhørighet. Disse vil være en stor ressurs for brannvesenet med sitt utstyr og kunnskap om skogen. I tillegg har disse fått ekstra opplæring i skogbrannbekjempelse. I Lardal er det Kåre Finnerud og Ole Adolf Eide som er representert i skogbranntroppen. Dette kan du gjøre hvis du oppdager en skogbrann: Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket. Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning. Vis største forsiktighet. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser! Avdelingsleder beredskap Rune Toverud Grillvettregler Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale. Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill. Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling. Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning. Bruk ikke tennvæske på varm grill. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. Unngå at du eller dine nærmeste blir skadet bruk grillvett! Engangsgrill Engangsgrillen plasseres på et ubrennbart underlag. Grillen blir svært varm på undersiden og kan antenne underlaget. Etter grilling, pass på at grillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann. Ta grillen med hjem. Tenk på miljøet ikke kast engangsgrillen i naturen. Husk at det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark 15. april til 15. september. Gassgrill Gjør deg kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og -slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen. Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes. Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken. Flytt flasken til et sikkert sted dersom det er mulig. Fjern alle varmekilder. Gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet på tlf 110. Grilling på balkong På balkong er elektrisk grill det tryggeste alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer. Huldra 10/01 Side 5

6 TV aksjonen 2010 TV-aksjonen går av stabelen søndag 24. oktober. I år går innsamlingensmidler fra TV-aksjonen til Flyktninghjelpen for deres arbeid for mennesker i kriserammede områder. Dette er flyktningehjelpen: Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig. En uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden De fleste medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i om lag 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Flyktninghjelpen har over 800 kvinner og menn i sine beredskapsstyrker som kan rykke ut på 72 timers varsel over hele verden for å bistå FN og andre internasjonale organisasjoner. Kilde: Flyktningehjelpen Lardal pensjonistforening Etter stiftelsesmøtet i september 2008 har nå Lardal pensjonistforening 60 medlemmer. Årsmøtet 2. mars valgte følgende styre: Leder Aslaug Evju Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Ruth Kråkemo Bjørn Solstad Mai B. Grimholt Gerda Andersen Høstens program er som følger: Mandag 6. september: Mette Stensholt Skaug: Nyttige tips til hagen. Mandag 1. november: Gunnar Sønsteby (med forbehold). Mandag 6. desember: Adventshygge med musikk av Morten Solli. Alle møtene starter klokka og er på Klokkergården. På møtene er det servering og utlodning. Vi ønsker alle pensjonister hjertelig velkommen, medlemmer eller ikke! Lardal pensjonistforening Styremedlem Vara til styret Vara til styret Egil Hem Kjell Grønseth Ragnvald Kviberg Skolerute for skoleåret 2010/2011 Høsthalvåret: Onsdag 18. august - onsdag 22. desember 2010 Vårhalvåret: Mandag 3. januar fredag 17. juni 2011 MÅNED ANT. DAGER FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER August 10 Første skoledag: Onsdag 18/8 September 22 Oktober 16 Høstferie uke 40: 4/10-8/10 November 22 Desember 16 Siste skoledag: onsdag 22/12 Januar 21 Første skoledag: mandag 3/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 21/2 25/2 Mars 23 April 15 Påskeferie: 18/4-25/4 Mai 20 Fridager: 16/5 og 17/5 Juni 10 Fridager: 2/6 3/6 og 13/6. Siste skoledag fredag 17/6 Huldra 10/01 Side 6

7 Automatisk frikort for helsetjenester innføres fra 1. juni Frikort for helsetjenester på en enklere og tryggere måte NAV saksbehandler ikke lenger frikort Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har overtatt 1. juni 2010 innføres en ny ordning hvor du slipper å søke om frikort for helsetjenester. Du får frikortet automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt egenandeler over kr Egenandelene blir automatisk registrert fra 1. januar Det blir ikke registrert diagnose, medisiner eller sykdom. Du kan reservere deg mot automatisk frikortordning, men må da selv søke om frikort. For reservasjon, se frikort eller ring Frikorttelefonen Informasjon om dine egenandeler: Oversikt over registrerte egenandeler blir sendt deg sammen med frikortet, i vedtaksbrevet. Du kan ringe til Frikorttelefonen og be om å få en oversikt over dine registrerte egenandeler er et overgangsår når det gjelder reiser: Reiser uten rekvisisjon: Søknad sender du til Pasientreiser ANS. Da blir egenandelene automatisk registrert i frikortløsningen. Reiser med rekvisisjon føres på kvitteringskortets hvite del. Den sender du til Pasientreiser ANS for manuell behandling. Spørsmål om pasientreiser? Ring Adresse: Pasientreiser ANS, Postboks 2533, 3702 SKIEN Frikort med egenandelstak 2 er ikke automatisk. Send søknad og kvitteringer til HELFO når du har betalt mer enn kr i godkjente egenandeler. Adresse: HELFO Region Sør, Postboks 2415, 3104 Tønsberg Aktivitetskalender for Styrvoll ungdomslag høsten Sommerkonsert i Kjærra Topptur til Pinås Halloweenfest for barn Quiz-aften med pub Premiere BUT Åpen forestilling BUT Juleverksted for voksne Juleverksted for barn dagsfest m/premiere skuespill Juletrefest Takk! Selv om vi nå skriver juni 2010 vil Lardal Handelsforening sende en stor takk til alle bidragsytere til julegatebelysningen i Svarstad sentrum til jul i fjor. De lyspyntede trærne er med på å skape julestemning og er et flott skue i vintermørket. Huldra 10/01 Side 7

8 Nyansatte i Lardal kommune Grete Sandmann stabsleder Grete Sandman er 42 år og bosatt i Skien. Hun har utdanning og praksis fra Forsvaret gjennom 15 år, og har senere innehatt ledende stillinger i trygdeetaten og attføringsbransjen, hvor hun parallelt har utdannet seg til gestaltterapeut. De siste tre årene har hun også hatt selvstendig praksis som gestaltpsykoterapeut i Skien. Nå har jeg vært her i denne vakre kommunen i nesten et halvt år og det har vært en udelt positiv opplevelse; Mange flinke folk i administrasjonen, utviklingsorienterte politikere og hyggelige innbyggere gjør det til en glede å komme på jobb hver dag, sier hun. Kjetil Vik enhetsleder i Svarstad barnehage Kjetil Vik er 44 år og oppvokst og bosatt ved Stavern. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Larvik Golfbane AS. Kjetil har bred erfaring fra barnehager. Han har arbeidet i store og små barnehager, private og kommunale barnehager, nye og gamle barnehager, tradisjonelle og naturbarnehager. Felles for alle disse barnehagene har vært et sterkt brukerfokus, og bruk av naturen som læringsarena. Kjetil gleder seg til å ta fatt på jobben som styrer og RE-leder i Svarstad barnehage. Dugnad på sykehjemmet For andre året på rad har personalet på sykehjemmet (Dementavdelingen) hatt dugnad i sansehagen. Vi har en fin hage som vi har mye glede av på fine sommerdager, både beboere og personale. Men en skikkelig vårrydding må til. Vi luker, klipper roser, legger bark og planter sommerblomster. May, Lise, Tove, Malena, Anne Grete, Andrea, Oddvar og Anne Marit var med på dugnaden i mai i år. Fotograf: Anne Marit Lardal bygdebok etterlysning! Kommunen har et ganske stort lager av bind 1 og 2 av bygdebøkene for Lardal. Bind 3 derimot som omfatter Hem og Styrvold er utsolgt. Vi vet ikke grunnen til at det ble kjøpt inn så få eksemplarer av dette bindet, og så mange av de andre 2. En mulig forklaring kan kanskje være at salget av de 2 første bindene var såpass lite at man ikke ville bestille så mange av det siste bindet?? Så da er spørsmålet: Er det noen som har et eksemplar eller to til overs og som ikke er i bruk? I så fall kunne vi tenke oss å ta imot dem på servicetorget. Prisen blir vi enige om. Det er en del etterspørsel etter bygdebøkene, og det hadde vært hyggelig å kunne tilby alle 3 bindene. Hilsen Servicetorget Huldra 10/01 Side 8

9 Siste 17. mai-feiring på Breidablikk i Styrvoll Det siste toget til Breidablikk Det har vært 17. mai-feiring på Breidablikk helt siden lokalet ble bygd i 1911, altså 99 år. Før dette ble 17. mai feiret på Hannevoll. Styrvoll hadde 2 skoler, Gåserud skole og Steinsholt skole. Ungene fra Gåserud-skolen gikk i tog uten musikk til Styrvoll kirke, de måtte bruke egne sangstemmer på veien. Ungene fra Steinsholt skolen gikk med hornmusikken til Styrvoll kirke. Etter gudstjenesten gikk alle i samlet tropp til Breidablikk. Når toget gikk forbi Hanevollsvevet gikk salutten og ungene ropte høyt hurra. Salutten, som besto av dynamitt, ble avfyrt fra både Hanevoll, Lysjordåsen og på stolper. Dynamitten skaffet Harry Christiansen. På Breidablikk ble toget møtt av en stor sinkbalje med poser til alle barna, i papirposen var det boller og wienerbrød. Styrvoll hadde egen hornmusikk, men under krigen var ikke dette tillatt. Styrvoll hornmusikk startet opp igjen etter krigen i ca og øvelsene var da i sandtaket i Lofstadåsen. Ca 1950 slo Styrvoll hornmusikk seg sammen med Svarstad og ble da hetende Lardal musikkorps. Hvarnes hadde ikke egen musikk, så da spilte de også der. Da gikk de fra Bjerkely til Hvårasaga, så til Skåtan og deretter tilbake til Bjerkely. Styrvoll guttemusikk ble startet i 1956 eller Arne Tveiten var dirigent i noen år, deretter var det Marcus Bergstå, som var den siste dirigenten. På Breidablikk var det taler, underholdning av forskjellig slag og leiker for barna. Borgertoget, som gikk fra lokalet (Breidablikk) før dansefesten og ned til Steinsholt-skolen og opp igjen. I senere tider snudde toget i krysset til Skiensveien. De har også gått mye kortere, men det er mulig dette var i dårlig vær. I dette toget var det ingen musikk. Det ble også arrangert dans på kvelden, med innleid musikk, gjerne felemusikk og trekkspill. Etter krigen ble diverse band leid inn til å spille. Disse festene ble arrangert helt frem til slutten av 1970-tallet. Dans nevnes første gang på et 17. mai-arrangement i 1906, og den ble først avsluttet kl på natten. Det var Styrvoll hornmusikk som spilte, så de måtte sannelig ha litt av et reper- toar. 17. mai ble arrangert av laget i mange år. For å fortelle litt om programmet tar vi et eksempel fra 1912: Tale for barna v/lærer Steinsholt Tale for kongen og de kongelige v/ole J. Steinsholt Tale for stortinget v/kristen Røsholt Deretter pause med kaffe og kaker, og så gikk dansen til kl Festene ble innledet med foredrag, og de fikk skussmål som oppbyggelige, lærerike osv. Etterpå var det kaffe og mat, før man trådte dansen, som nok var den mest populære delen. Men foredraget tok jo vare på den sunde og forædlede aanden. Slik holdt det på i mange år, men så ble musikken borte. Dette kan jo sies å være begynnelsen på slutten, i og med at musikken forsvant. Da ble strukturen på feiringen forandret, og etter hvert forsvant skolene og dermed har 17. mai-feiringen i Styrvoll blitt mindre og mindre. Barnetoget i Styrvoll forsvant i 1996 da Gåserud-skolen ble lagt ned, og det ble da bare borgertog på ettermiddagen. Styrvoll ungdomslag og Lardal skytterlag ville ikke gi slipp på 17. mai-feiringen og har til i dag stått for dette arrangementet. Det første musikkkorpset i Styrvoll Bildet er tatt først på 1900 tallet og viser fra venstre øverst: Nils Røsholt (Flaaten), Olaf A. Røsholt Anton Hannevold Nederst: Kristen Røsholt Anton Jøstrud Nils Jacob Lofstad Hans Hannevold Huldra 10/01 Side 9

10 Velkommen til kulturskolen i Lardal skoleåret 2010/2011 Søknadsskjema for elevplass ved Lardal kulturskole Jeg søker med dette om plass ved Lardal Kulturskole for: Navn: Født: Klassetrinn (kommende skoleår): Adresse: Postnr./sted Foresattes navn: Telefonnr.: Søknadsfrist 15. juli 2010 Søknadsskjemaet kan leveres på kulturskolens kontor på barneskolen, gis til kontaktlærer eller sendes i posten til: Lardal Kulturskole, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad E-postadresse: Foresattes personnummer (den som betaler): *********************** Kurs: 1. prioritet: Kurs: 2. prioritet: ********************** Har søkeren fått undervisning tidligere: Hvis ja, hvilket kurs og antall år: Har søkeren søsken som søker plass/har plass i kulturskolen? Jeg er kjent med ordninger og bestemmelser trykket i denne brosjyren. Dato: Foresattes underskrift: UNDERVISNINGSTILBUD Piano: Målgruppe: 3. kl 10. kl., inntil 8 plasser. Beskrivelse: For nybegynnere og viderekommende. Alle pianoelever må ha tilgang til piano slik at eleven skal kunne øve og ha godt utbytte av undervisningen. Keyboard er ikke godt nok for pianospill. Kulturskolen gir gjerne råd om anskaffelse av piano. Et brukt piano trenger ikke koste særlig mye. Lærer: Kjell Håkestad Kirkeorgel: Målgruppe: kl., inntil 2 plasser. Beskrivelse: I utgangspunktet et tilbud til elever som har spilt piano tidligere, men for elever i ungdomsskolen kan tilbudet også være for nybegynnere. For elever som synes dette er gøy, kan det bli muligheter for å være organistvikar i Lardal. Elevene vil bli tildelt øvingsplass i en av Lardals kirker. Lærer: Kjell Håkestad Gitar: Målgruppe: 4. kl. 10. kl., inntil 6 plasser. Beskrivelse: For nybegynnere og viderekommende. Bassgitar. Elektrisk gitar. Akustisk gitar Lærer: Jonas Jenssen Pop-band: Målgruppe: 5. kl kl., inntil 5 plasser Beskrivelse: Elevene får opplæring el-gitar, el-bass, keyboard, slagverk og/eller sang. Lærer: Jonas Jenssen NYHET!! Kultur inntrykk, uttrykk og opplevelse Målgruppe: 5. kl.- 7. kl., inntil 8 plasser Undervisningen foregår i 4 deler à 8 uker gjennom hele skoleåret. Det vil si at alle elever er med på alle kursene. Det er ikke mulig å bare delta på enkeltkurs. Del I FOTO / BILDE Tidsrom: Uke Datoer: Torsdag 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 14/10, 21/10, 28/10 Beskrivelse: Gruppa fotograferer med digitalt kamera. Elevene lærer hvordan man skal ta et godt bilde. Deretter ser man på hva man kan gjøre med bildene etter at de er lastet inn på PC. Innføring i enkle bildebehandlingsrutiner. Enkel bildeforståelse. Forstå litt mer av den digitale bildehverdagen. (bilde/ video/tv/film) Vi bruker datalab på ungdomsskolen og studio (Sandum Foto) Vi leker oss med bildene slik at bilder og bildebehandling skal oppleves som morsomt. Lærer: Øivind Sandum Huldra 10/01 Side 10

11 Info om kulturskolen fortsetter Del II KUNST / HÅNDVERK Beskrivelse: Vi bygger videre på noen av resultatene fra kurset Foto/Bilde Elevene lærer å bruke forskjellige teknikker innen kunst og håndverk. Lærer: Merethe Solberg Del III: KERAMIKK Beskrivelse: Lek og lær forming med leire. Lær forskjellige teknikker for å skape skulptur, bruksgjenstander m.m. For nybegynnere og viderekommende. Lærer: Michiko Takahashi Nilsen Del IV: NATUR / FRILUFTSLIV Beskrivelse: Vi skal bli litt kjent med og oppleve naturen rundt oss. Se på alt det rare som kryper fram om våren. Lage mat og redskaper fra naturen og lære om hvordan vi mennesker bruker og høster fra naturen. Lærer: Gunn Elisabeth Rekvik Politiske vedtak i Lardal kommunestyre Startlån fra Husbanken Opptak av lån i Husbanken for å kunne tilby videreutlån til kommunens innbyggere. Vedtak: Lardal kommune søker opptak av startlån fra Husbanken for videre utlån med kr for Rådmannen nedsetter tildelingsutvalg. Husbankrenten påplusses 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader og eventuelle tap. Prosjekt kommunal skoleskyss Vurdering av tiltak i forhold til stor økning i kostnader til skoleskyss. Årsakene til økningen er bl at kommunen av trafikksikkerhetsmessige hensyn skoleskyss på strekninger som er mindre enn det som er lovpålagt. Vedtak: Følgende medlemmer velges fra Lardal kommune til prosjektgruppa for Prosjekt kommunal skoleskyss : Ove Berrefjord (KrF) og Una Edland (SP). Prosjektets mandat er å foreslå etablering av mulige strekninger for gang- og sykkelstier revurdere hva som er farlige skoleveier vurdere om definisjon av farlig skolevei for noen strekninger kan gjøres aldersrelatert vurdere om definisjon av farlig skolevei for noen strekninger kan gjøres sesongrelatert ta stilling til innholdet i vedlegg 8 i budsjettdokumentet for Utvidelse av Vestviken 110 IKS I hht lov om vern mot brann m.m. er alle kommuner pålagt å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om brann og andre ulykker innen en fastsatt region. Dette skjer gjennom drift av landets 110-sentaler. Vedtak: 1. Vestviken 110 IKS utvides ved at kommunene Andebu, Larvik, Re, Sandefjord og Stokke, samt Vestfold interkommunale brannvesen IKS (eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg) blir medeiere i selskapet i tillegg til de nåværende eierkommuner. 2. Vedlagte selskapsavtale for det utvidede selskapet godkjennes. 3. De nye deltakerne skyter inn egenkapital i selskapet i forhold til eierandel. 4. Ansattes rettigheter opprettholdes i samsvar med gjeldende avtaler 5. Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre kurante saker angående eventuell videre utvidelse av deltakerkommuner Deltakelse i Opplev Larvik AS Opplev Larvik AS er et selskap som skal utvikle, koordinere, markedsføre og selge Larvik som reisemål, både i forhold til turisme, arrangementer, konferanser og andre gode grunner til å besøke kommunen.. selv om navnet på selskapet inneholdt Larviknavnet, dreide det seg om et selskap som skulle omfatte hele Larvikområdet inkludert Lardal. Vedtak: Lardal kommune kan kjøpe aksjer for inntil kr ,- i Opplev Larvik AS, og avgrenset til at kommunens eierandel i selskapet ikke skal være mer enn 6% av den totale aksjekapitalen i selskapet. Lardal kommune yter et årlig destinasjonsbidrag til selskapet på inntil kr ,-. Når de endelige beløpene er kjent, legges det fram en sak om budsjettinndekning. Aksjetegningen forutsetter at Opplev Larvik AS i sin profil og sine vedtekter tydeliggjør at selskapets geografiske nedslagsfelt ikke er avgrenset til Larvik by eller kommune, men naturlig også omfatter de reisemål, attraksjoner, arrangementer m.m. som til enhver tid finnes i Lågendalen. Hedersprisen 2010 (se for øvrig annet sted i Huldra) Invitasjon til å komme med forslag til hederspriskandidater for 2010 ble utlyst i ØP og på kommunens hjemmesider. Vedtak: Lardal kommunes hederspris 2010 tildeles Gerd Helgeland og Lars W. Solheim Prisen deles ut under 17. mai-feiringen 2010 Ordfører får fullmakt til å kjøpe inn egna kunstgjenstander innenfor en økonomisk ramme på kr Huldra 10/01 Side 11

12 Minibanken Huldreredaksjonen beklager at et innlegg vedr. minibanken i Svarstad ble uteglemt i forrige nummer av Huldra. Bakgrunnen for eldrerådets aksjon er at DnbNor ved nyttårstid 2009 fjernet minibanken. Dette ble møtt med sterke protester fra innbyggerne/brukerne. Eldrerådet satte seg derfor i spissen for en protestaksjon for å få minibanken tilbake. Anstrengelse- Ordfører Liv Grinde og representanter fra Sparebank 1 har åpnet minibanken. I bakgrunnen representanter fra Lardal eldreråd. ne ble kronet med hell idet Sparebank1 tok tak i saken, og i juni i fjor kunne eldreråd, kunder og representanter for Sparebank1 juble for nyåpning av minibank i Svarstad. En fornøyd Anders Hoff fra Lardal eldreråd viser at det finnes penger i minibanken. Iberiaskogsneglene har kommet! Sneglene har kommet. Vi oppfordrer folk til å plukke iberiaskogsnegler! Lardal kommune vil være med i kampen om bekjempelse av iberiaskogsnegler. Det er observert en del snegler rundt Prestegården/Sognsveien, men vær obs også andre steder i Lardal. En måte å bli kvitt snegler på er å plukke disse. Plukk snegler i en bøtte og hell over kokende vann, da dør sneglene raskt. Deretter kan du helle ut sneglevannet/ slimet på bakken. Du dreper ikke planter o.l. ved å gjøre dette på denne måten. Ønsker du hjelp ta kontakt med Hagelaget v/ Tove Hvaal på telefon: Mer informasjon finner du på Lardal kommunes hjemmeside: Solidaritetsaksjonen kroner til Tahiti Onsdag 14. april gikk årets solidaritetsaksjon av stabelen ved Lardal barneskole. Elever, lærere og assistenter hadde forberedt seg grundig og representanter fra FAU stilte opp med servering og mer til. Aksjonen er en dugnad til inntekt for et godt formål, og denne gangen fikk vi inn mer enn Huldra 10/01 kroner som i år går til SOS barneby på Tahiti. Et viktig mål med arrangementet er at elevene skal få erfaring i å samarbeide om å lage større arrangementer. Gleden og forventningene var tydelig å se både i forberedelsene og gjennomføringen. Det er både morsomt og lærerikt. Og når vi samtidig kan hjelpe barn som ikke har det så godt som oss, blir det et meningsfylt og flott tiltak både for voksne og barn. Salget av Smoothie går unna! Side 12

13 OL-dronninga til Pinåsløpet i Styrvoll! Forberedelsene til årets utgave av Pinåsløpet har pågått en stund, og arbeidet med å få noen kjente profiler på startstreken har gitt resultater. I eliteklassen for damer kommer bl.a. verdens beste langrennsløper Marit Bjørgen sammen med Kristin Størmer Steira og Vibeke Skofterud. Marit er ute etter løyperekorden til Kristin, så vi kan garantere en spennende duell over Pinås! Eliteklassen for herrer har i flere år vært dominert av Anders Aukland med Odd Bjørn Hjelmeset like bak. Begge kommer på besøk til Styrvoll for å se om det er mulig å flytte løyperekorden. Men for å gi gamlegutta kamp har vi skaffet noen spreke unggutter fra Trøndelag med Didrik Tønseth i spissen. Didrik har solide resultater fra flere motbakkeløp rundt i landet, så kanskje løyperekorden blir tatt over av en trønder? Ellers er det mulig for alle å delta i Pinåsløpet, enten på tid, eller i trimklassen uten tid. Mer info på løpets nettsider : Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til Pinåsløpet 2010 lørdag 21. august! Pinåsløpet v/løpsleder Ole Wiik Tlf / Informasjon fra legekontoret vedrørende transport Lardal legekontor ønsker å informere deg om rettigheter og rutiner for transport til og fra sykehus, spesialister og fastlege. Dine rettigheter Egenandelen for reise følger de til enhver tid gjeldene satser bestemt av offentlige myndigheter. Ut over egenandelen dekkes reiseutgiftene på rimeligste måte, dvs buss eller tog. Bruk av taxi eller privatbil, begrunnet medisinske årsaker, krever erklæring fra din fastlege ved første reise til sykehus/spesialist. Ved senere reiser til sykehus, er det behandlende lege på sykehuset som må avgjøre hvordan du skal reise. Bestillingsrutiner for pasienter med rekvisisjon Reisen bestilles direkte fra pasientreisekontoret, tlf 05515, på åpningstid mandag-fredag kl til Trenger du hjelp til å planlegge og/eller bestille langturer i kombinasjon med f. eks buss, tog, eller taxi, eventuelt hotell, kan du ringe Huldra 10/01 Side 13

14 Qigong nytt kurs Vi starter nytt kurs i Qigong/avspenning ved Gavelstad hotell etter stor interesse i vår. Kurset er for videregående og nybegynnere. Følg med på Lardal kommunes webside, der vil det bli lagt ut dato for kursstart i september, eller ta kontakt med Alexander`s fysioterapi Lardal for påmelding. Hvorfor trene Qigong? Qigong-trening minsker stress og blokkeringer, bedrer nattesøvnen og gir deg mer overskudd i hverdagen, slik at du blir mer avslappet, fokusert og kreativ. Qigong er en godt egnet forebyggende treningsform som passer for alle uansett alder og fysisk form. Alexander Thorgersen - Fysioterapeut Jarle Wolden - Instruktør Har du en ledig leilighet? Har noen en ledig leilighet fra 15/8 10 til 15/2 11? Lardal kommune får ny turnuslege fra høsten og han vil gjerne bo i Lardal. Svømmehallen er stengt i perioden 1. juni til 1. september. Billettpriser Voksne: kr 40 Barn: kr 20 God service Stab og støttefunksjonen har som mål å yte god service til innbyggerne. Vi forsøker så langt det er mulig å ta imot deg og bistå med de spørsmål du evt. måtte ha. Dersom du møter opp uten en avtale kan det dessverre skje at den saksbehandler du ønsker å treffe er opptatt. Vi oppfordrer derfor til å lage en avtale i forkant dersom du ønsker å være sikker på å få snakke med rett saksbehandler. Lensmannskontoret Er sommerstengt i perioden mandag 21. juni t.o.m. søndag 22. august. Politiet kan kontaktes på telefon Servicetorget åpningstid i juli I hele juli er servicetorget og sentralbordet åpent/betjent fra kl til kl Lardal bibliotek Åpningstider Siste åpningsdag på biblioteket før ferien er torsdag 17. juni. Vi åpner igjen mandag 16. august. Innlevering på servicetorget Husk at dere kan levere det dere har lånt på servicetorget når biblioteket er stengt! Legekontoret Vi holder stengt på fredager i hele juli. Ellers åpent fra Blodprøver tas før kl Vi har lunsj fra kl Fint om dere bestiller medisin i god tid før ferien pga redusert bemanning i juli og august. GOD SOMMER! Trekning Huldrestier 2009 Styret har foretatt trekning blant de som har besøkt 8 topper i Vinnerne ble: Navn Roger Thorsås 11 Thorunn Ovesen 11 Jorunn Bårnes 8 Antall topper Huldra 10/01 Side 14

15 Huldresti 1. Tanumkollen, 271 m.o.h. Blåmerket fra hovedveien ved Tanum. (1/2t) 2. Kråkemoåsen, 340 m.o.h. Kort (1 t) og lang (2 1/2 t) rundløpe, blåmerket fra skogsbilvei ved Brandsrud. 3. Herlandseter, 521 m.o.h. Blåmerket fra Lisetra. Følg merking til Liåsen og videre nordover. Parkering ved fylkesveien nær bommen. (1 3/4 t) 4. Liåsen, 424 m.o.h. Blåmerket fra Toreveien ved Herland. (1 t) Alternative løyper opp, se skilting. Her er noen ekstra spennende utfordringer på toppen. Du kan besøke Rappens hule og bjørnerøysa. Informasjontavle er satt opp. Parkering ved fylkesveien nær bommen. 5. Skalhogg, 424 m.o.h. Rødmerket fra parkering ved Flåtavannet. Løs bomavgift ved Berg og følg skogsbilvei mot Lindsverksetra, men ta til vensre mot Flåtavannet før Lindsverksetra. (3/4 t) 6. Myraåsen, 250 m.o.h. Blåmerket fra Lindsverkvatninga. Parker ved Hukstrøm bru. (3/4 t) 7. Ruketuten, 602 m.o.h. Merket fra brua før Langemyrstua. Løs bomavgift ved Borgen. Du kan velge mellom rød og blå løype, begge går til samme mål. Rød løype er den gamle stien til brannvakta. (1 t) 8. Borgen Raubergkastet, første del av gammel ferdselsåre over til Siljan. Gulmerket fra skogsbilvei mot Hellingsrud. (2 2 1/2 t) Registreringsbok på løypas høyeste punkt 9. Opsalfjell, 517 m.o.h. Rundløype ca. 9 km blåmerket fra parkeringen i Svarstad Skisenter. Følg merking forbi campingplassen (2 1/2 t). Rundløypen starter ved skiltene etter ca. 15 min. gange. 10. Aschjemåsen, 435 m.o.h. Blåmerket fra parkeringen ved Svarstad Skisenter. FølgVestfoldingen til toppen av skibakken. (1 t) 11. Tyriås, 449 m.o.h. Blåmerket fra bom på skogsbilvei ved Gavelstad (1 1/2 t.) Ved løsing av bomavgift og kjøring til parkering i enden av Høymyrveien tar turen ca. 1/2 t. 12. Pinås, 368 m.o.h. Rødmerket rundløype fra Dalen i Styrvoll. (3 t) Parkering på rasteplass ved Daleelva. Følg skilting fra gamlebrua over elva. 13. Vettakollen (VARDEN), 456 m.o.h. Oransjemerket fra den gamle «bakveien» ved Bergan. Følger skogsbilvei over mot Siljan et stykke før den tar av til venstre. Du kan parkere ved bommen. (2 t) Tiden som er angitt i parentes er beregnet ut fra vanlig tempo. Kjøring på skogsbilveiene skjer på eget ansvar. På hver topp ligger det en bok hvor du kan skrive navn og dato. Har du vært på minst 8 topper, er du med i trekningen av en svipptursekk + ekstrapremier. Skriv derfor tydelig. God tur i skogen! Vidunderpillen for bedre helse er mosjon Registreringsbøkene byttes ut hver høst. En gang etter elgjakta, men før 1. desember. Arr: Svarstad I.L. og Lardal O.Lag (Se kart på baksiden, med nummerering i samsvar med lista ovenfor. Klipp ut!) Vanningsrestriksjoner Loppemarked For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må det innføres slik vanningsplan for Svarstad og Steinsholt vannverk fra 1. juni til 31. august 2010: Husstander kan vanne etter forbokstav i familienavnet på følgende dager: A-J: mandag, onsdag og fredag K-Å: tirsdag, torsdag og lørdag Vanningen er begrenset til tidsrommet Borettslag har vanningsdag etter borettslagets navn Til vanningen tillates kun en spreder pr. eiendom Vannslangen skal være frakoblet utenom vanningsdagene Det er lov å vanne med kanne hver dag Ved brannutrykning må all vanning stoppes Lopper ønskes til loppemarked lørdag 4. september. Kan leveres fredag 3. september fra kl på ungdomsskolen. Ikke klær eller store hvitevarer. Elektriske ting må virke/være i stand. Dersom ting må hentes vennligst ring Loppemarkedet arrangeres av 10. klasse til inntekt for Polentur. Huldra 10/01 Side 15

16 Huldra 10/01 Side 16 - landets beste bokommune

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Månedsrapport for Noor, mai 2015

Månedsrapport for Noor, mai 2015 Månedsrapport for Noor, mai 2015 Vi på Noor håper at både store og små har hatt en strålende mai måned og en fin 17. mai feiring Det har vært deilig med mange fridager i mai, og forhåpentligvis så har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Evaluering av Oktober og November

Evaluering av Oktober og November Evaluering av Oktober og November Denne perioden har hatt meget skiftende vær og vi har fått kjenne på de fleste årstidene. Vi har vært mye ute på formiddagene - både på tur utenfor barnehagen og på barnehagens

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2013.

Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Pannekaker Minste: Ellen 4 Minste: Ellen 5 8 12 9 Vanngruppa får besøk av de eldste i Vardenbarnehage. 10 Fiskesuppe 11 12

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 13

Arbeidsplan for Rødhette desember 13 Arbeidsplan for Rødhette desember 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen Felles Adventsamling i Agora kl 11 00 Sommerfuglgruppa pynter juletre kl 10 Kulturskole

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår juni -14

Arbeidsplan for Gullhår juni -14 2 åringene har kulturskole kl 10.00. Arbeidsplan for Gullhår juni -14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. 3. 4. 5. Aktiviteter på Aktiviteter på Dugnad i barnehagen kl 15.30 6. Planleggingsdag. Barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for barna på SFO er torsdag 1. august. SFO har stengt 4 uker i juli og 5 planleggingsdager pr. år. Egne påmeldingsskjemaer for skoleferier/fridager

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september?

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september? SEPTEMBER 2017 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi vil ønske spesielt velkommen til dere som er nye på avdelingen i år og håper dere vil trives hos Romlingene. I august har vi hatt fokus

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Månedsplan for april.

Månedsplan for april. Månedsplan for april. Temaer vi arbeider med på Larven denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode 1.august 2016 går startskuddet for barnehagens nye prosjekt «Fortell for meg» Rammeplanen for

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Trolleprosjekt: I begynnelsen av mars hadde vi en «Trolleprosjektuke» der vi forberedte oss til den store trollefesten. Barna var med og laget sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 1 Ikke denne dagen p.g.a høstferie. Popcorn gruppa tur Sommerfugl gruppa tur 2 Eldste: Marianne Minste: Ellen Makaroni grateng

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 DATO MÅNED HVA, HVORFOR OG HVORDAN HUSK 3.8 Planleggingsdag 4.8 Oppstart 19. 8 Skolestart AUGUST MOTTAK AV NYE OG GAMLE BARN MÅL: Barna skal oppleve trygghet

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014 Når mai er forbi, så tar vi en tur i steinrøysa nedi bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa nedi bakken. Og blåklokka står i ringler og kratt, når

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra JUNI 2015 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Mandag Uke nr 23 1 Tirsdag Onsdag Torsdag 2 3. 5 Formingsaktivitet og språk Barna må leveres til kl 0900

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden september 2013.

Arbeidsplan for Askeladden september 2013. Arbeidsplan for Askeladden september 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Samling: Ann Karin Samling: Mette Turdag: Gravfeltet 5 år kl 9:30 Varm mat: Grønnsaksuppe Heming begynner på Askeladden

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer