Veierlendingen18. I Karins hus. Nr.: 43

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veierlendingen18. I Karins hus. Nr.: 43"

Transkript

1 Løssalg kr 21,- (verdi kr 22,-) Nr.: 43 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Vei er land Telefon BAI: Telefon SA: Postgiro: E-post: Hjemmesider: Veierlendingen18 Opplag: 280 Nummer Årgang I Karins hus (SA) Over 170 års veierlandshistorie gjemmer seg i husveggene hos Karin Brynildsen. For Karin er huset en livslang kjærlighet, og det eneste stedet som er virkelig i bøkene hennes om Jutøy. Her bodde nemlig hvalskytteren Gustav Daniel Davidsen, modell for Daniel Davidsen, en av hovedpersonene i Havet ble blod og Jag etter vind. De to bøkene forteller om øysamfunnets gleder og sorger gjennom 1800-tallet, og om kontrastene til de mer bemidlede i Tønsberg, der hvalkongen Svend Foyn la grunnlaget for det som etter hvert skulle bli livsgrunnlaget for hele Vestfold, hvalfangsten. Svend Foyn - Du har ikke noe særlig til overs for Svend Foyn, skal vi tro din beskrivelse av ham i Jutøy-bøkene. - Nei, jo mer jeg fikk vite om ham, jo verre opplevde jeg ham. Kombinasjonen av ekstrem religion og kapitalisme er ikke god. Svend Foyn skapte en mengde arbeidsplasser, men han var en stor egoist, som gjerne brukte religionen for å tukte folk. Dessuten var behandlingen av Jacob Walsøe meget tvilsom. Walsøe skapte granatharpunen, men Svend Foyn sikret seg patentet. Walsøe ble til slutt funnet død i Akerselva i Oslo. Etter at boken kom, fikk jeg et meget hyggelig brev fra en av hans etterkommere. Jeg er glad for å ha bidratt til hans gode minne. Og Fortsettelse side 6

2 Veierlendingen Redaktør: Bjørn Arve Iversen og Svein Aurmark Kunstneriske innslag: Ellen og Jacek Ellers: Boliggruppa ved Veierland vel har fått 4 sider til disposisjon. Veierland vels styre/formann disponerer dessuten en side. Skolen har sommerferie. Tanker om sommeren 2006 hh INFO Annonsepriser 1 side... kr 950,- 1/2 side... kr 450,- 1/3 side... kr 300,- 1/4 side... kr 200,- 1/8 side og mindre... kr 180,- 50% rabatt til medlemmer av VNF. Internettannonse Etablering... kr 220,- Månedsavgift... kr 50,- Endringer... kr 110,- Etablering inkluderer tekst (som du må forfatte selv)+ kart som viser hvor virk som he ten be finner seg på øya. Kartet kan erstattes med din tegning eller ditt bilde. Du kan også få inn link til dine egne sider. 50% rabatt til med lem mer av VNF. Bli abonnent Abonnentene får avisa først og de får den rett hjem i post kas sa. 10 nr... kr 220,- I utlandet... kr 280,- Vi trenger fortsatt skrivehjelp og forsøker å skaffe maskiner til de som er interessert. WWW Internett Besøk våre internettsider: Tomter og helårsboliger annonseres gratis på Vei er len ding ens internettsider. Meld fra om feil!!! HOLD AVSTAND ved brann, 112 til politi og 113 til lege. Kalender Våre nettsider inneholder i tillegg til alt annet en kalender som forteller om hva som skjer når på Veierland. Det vil si dersom vi får beskjed. Meld fra om alle begivenheter som hører hjemme i kalenderen. Vi er helt avhengig av lesernes tilbakemeldinger dersom vi skal få en brukbar kalender. Side 2

3 muntert Halvgamle ny he ter og små plukk Vi har fått aviser i retur fra Jon i Elverum, Theoline i Drammen, Joh. Fr. fra Eiksmarka, Odd Jacob fra Asker, Erik fra Tønsberg, Peter fra Oslo, Jon fra Elverum og Kristin fra Oslo. Det er jo leit at vi ikke får levert aviser. Enda verre er det at vi ikke får sendt regninger. (BAI) Trinaberget er åsen der Caroline og Morten har satt opp huset sitt. Det er Grete Skogen som forteller dette etter at vi spurte for et par nummer siden. (BAI) Badetrappa på Båsløkka drev av i dårlig vær en stormfull dag rundt årsskifte. Freddy fergeskipper og Jan Ove reddet den inn på grunnt vann med fergen som bukserbåt. Her ble den forsvarlig fortøyd til en brygge. Senere tro Odd Arne og Kristian til og fikk løfte den på land. Dersom du skal bade bør du altså ikke forsøke å hoppe fra badetrappa. (red2) Det ser ut til å gå veien for båtplasser på Båsløkka. Rådmannen er positiv, hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk er positive, fylkeskommunen har ingen innvendinger, NVE, Statens veivesen og fylkesmannen i Vestfold ser ingen grunn til å uttale seg og vi bare gleder oss til å flytte båten fra Mågerø til Båsløkka. (BAI) For 15 år siden syklet jeg en tur til butikken. På veien syklet jeg forbi noe som fikk meg til å tenke at «jøss, har Egil kjøpt seg jernbanevogn». Jernbanevogna viste seg å være en Moelvenbrakke. I denne åpnet Anne en uteservering og kiosk. I år er Dagros en institusjon som går inn i sin 15. sesong. Gratulerer Anne. Dagros åpner 28. april tror jeg. Det er lørdagen før 1. mai som er en tirsdag. Anne regner med at dugnadsgjengen stiller denne helgen. (red2) Røde kors har holdt førstehjelpskurs på vellet. Først hjertestarteren, så et ordinært førstehjelpskurs.. På førstehjelpskurset var det 8-10 deltagere. (red2) Veierland Næringslivsforening har hatt sitt årsmøte med julebord. Som alltid ble det servert pinnekjøtt. Det ble valgt nytt styre bestående av Else Berit Brynildsen, Geir Prytz og Egil Torgersen. Styret skal ha en gjennomgang av foreningens vedtekter(red2) Fynord og rre godord Therkelsen --- Sve v r» alvo v Fra «I muntert «I «Fra alvo Man velger så ulikt blant rosebusktyper for en liker roser og en liker nyper v r» Sve v Therkelsen rre Side 3

4 Fire fra Sandefjord og Oslo Signe-Margrete, Terje, Sara og Ida Tvinnereim har overtatt huset til Kirstin og Atle på Vestgården. Vi ønsker de fire velkommen til Veierland og håper de trives. Hvor kommer de fra? De kommer flyttet «ut av byen» i Byen var Oslo og ut av byen ble til Sandefjord. De trivdes godt i Sandefjord, men hadde fått med seg noe brosjyremateriell fra Veierland når de var runden som boligsøkende i De vurderte å kjøpe et hus her ute den gang, med droppet det. Siden hadde de jevnlig kontakt med boliggruppa (les Marite) og Atle/ Kirstin. I fjor sommer la Atle og Kirstin ut sitt hus til salgs og inn flyttet familien Tvinnereim. Hva de gjør på jobb og skole Signe-Margrete er operasjonssykepleier ved SiV hvor hun har en 3-delt turnus. Hun reiser derfor til og fra Tenvik. Det sier seg selv at turnusordningen er en utfordring i forhold fergetidene, men hun sier selv at det ikke er noe stort problem. Terje jobber ved Grenland Group Technology som ikke ligger så langt fra Torp. Her er han Engineering Leader. Han reiser altså i retning Engø og to biler blir et must. Ida og Sara er tvillinger og går i 4. klasse på Veierland skole. Det er for det meste 4 elever i klassen og alle er tvillinger. De har nå en hest som de deler med resten av tvillingene i 4. klasse. D.v.s. Johanna og Anna Kristina Paulsen. på fritiden Med eget hus og to barn er jo mye av tiden allerede disponert. Alikevel har de fått tid til å engasjere seg i Veierlandmiljøet. Terje sitter i velstyret og Signe-Margrete er aktivt i Saniteten. Sterkt. Veierland så langt De har fått et positivt bilde av Veierland. De finner mye av det de har lett etter. Samhold, aktiviteter for barna og roen for de voksne. Side 4

5 Støtte fra Nøtterøy kommune Veierlendingen var en spesiell utgave av avisa. Den var stor, den måtte raskt ut og den ble raskt uinteressant for alle som ikke er spesielt interessert i samfunnet her ute og boplikt. Økonomi Veierlendingen er en bitte liten avis som kommer med 2 til 6 utgaver i året. Vanligvis balanserer økonomien i avisa. Det er selvfølgelig fordi det er en ren hobbyavis der ingen tar ut lønn eller annen godtgjøring. Tvert om. Avisa har i dag 142 abonnenter. Første nr kom i Siste nr var altså spesialnummeret som først og fremst omhandlet boplikten. Boplikt I god tid før folkeavstemningen hadde avisa oppslag på ferge og oppslagstavler. Alle som leverte innlegg før en gitt frist skulle få innleggene sine inn i avisa. Dette førte til 10 innlegg i tillegg til at boliggruppa ved Veierland vel fikk disponere 4 sider. Normalt er avisa på 12 sider. Denne gangen ble vi nødt til å utvide. Først til 16, deretter til 21 sider. Dessuten kom mange av innleggene rett før fristens utløp. Dette førte til at det tok mer tid enn beregnet å få avisa ferdig og vi måtte sende ut med A-post for å være sikker på at abonnentene fikk avisa før folkeavstemningen. Normalt benytter vi B-post. Det koster mye mer å trykke 21 sider enn 12. Det koster mye mer i porto å sende 21 sider enn 12, særlig når vi i tillegg må sende dette som A-post i steden for B-post. På toppen kommer at vi nå har problemer med å selge ut restopplaget (vi har aldri blitt sittende med aviser i rest). Dagros, som er vår viktigste salgskanal ér stengt og en halvt år gammel avis med innlegg til en allerede utført folkeastemning er kanskje ikke så lett å selge til våren. Opplaget denne gang var på 280 eksemplarer (forrige nummer ble trykket i 300 eksemplarer og ble raskt utsolgt). Støtte Derfor søkte vi om støtte fra formanskapet i Nøtterøy kommune. Beløpet vi søkte om var summen av trykking (4.275,-) og porto (1.841,-). Vi søkte altså om kr 6.116,. Magdal foreslo å bevilge halvparten og slik ble det med 7 mot 4 stemmer. D.v.s. at vi fikk kr 3.058,-. Selv om vi ikke fikk dekket hele beløpet er vi naturligvis glade for at vi fikk det vi fikk. Veierlendingen er hobby og en kan ikke alltid regne med at det er gratis. Utgifter ville vi hatt med et ordinært nummer også. Økonomi Avisa har aldri tidligere mottatt noen form for støtte fra det offentlige. Denne utgaven ble imidlertid spesielt kostbar for oss. Side 5

6 Fortsettelse fra side 1 da patentet til Foyn gikk ut, flyktet hvalfangere i store mengder over til konkurrerende rederier. - Det var folk som var mindre begeistret for hvalfangsten også i dens tidligere år? - Ja, blant annet var arbeiderpartipolitikeren Alfred Eriksen var en ihuga hvalfangstmotstander. Han var prest og mente at fangsten ødela for fiskeriene. Og han hadde en trofast menighet. Den besto bare av fiskere, som alle støttet hans syn. Med etterpåklokskapens klare blikk kan vi jo i dag se at det var en miljøkatastrofe. Jeg kjente en hvalskytter her ute, Alf Amundsen og far til Reidar på butikken, som burde vært historiker. Han var en stor forteller. Men han ble også stadig hjemsøkt av mareritt etter hvalfangsten. Ikke alle hadde det sånn, selvfølgelig, og ofret det knapt en tanke. Men Alf hadde til og med sett Den flygende hollender. Og han var ikke alene da det skjedde; en finne som var om bord gikk rett i dørken og døde av hjerteinfarkt. Det gamle huset Huset ved Vestgården sto der iallfall i Det er den tidligste nedtegnelsen om det. I 1927 ønsket Karins far å kjøpe seg et landsted. Han hadde en søster som var gift på Nøtterøy, og hun ble bedt om å se etter et litt avsides beliggende sommersted. Da dette huset var til salgs, ble det handel. Arkitekt Ahasverus Vejre (som blant annet tegnet ombyggingen av Veierland kirke), var også liebhaber, men kom for sent. - Det hørte jeg mange år etterpå. Da gikk det kaldt nedover ryggen min. Tenk om vi ikke hadde fått kjøpe det. Da tror jeg faktisk jeg hadde vært et helt annet menneske i dag, sier Karin. Med på kjøpet fulgte også en del innbo, blant annet to gamle skap og en del kobber. Samt gamle Davidsens håndharpun. Karins mor var flink til å ta vare på alt det gamle, og det er derfor fortsatt en del av Karins daglige omgivelser. Bestemte seg tidlig Forfatterinnen Karin Brynildsen, ble tidlig klar over hva hun skulle bli. Og ikke minst hvor hun skulle bo. Ti år gammel hadde hun bestemt seg. Hun skulle skrive, og hun skulle bo på Veierland. Hver eneste sommer var hun her ute. Da hun giftet seg med forfatteren Aasmund Brynildsen, brukte fortsatt hennes mor huset som sommersted, og de unge begynte å se seg om etter et hus hvor de kunne bosatte seg. Oscar Amundsen hadde bygget det som vi i dag kjenner som Bjørneboe-huset i Da han døde i 1960 kjøpte Karin og Aasmund det, og flyttet inn med de to eldste barna. Som for øvrig er i alders rekkefølge Nina, Anders, Ivar og Martin. - Aasmund hadde jo så mye av sin barndom fra Hudø (Hui), og syntes han fant mye igjen herfra på Veierland. Men da det gamle sommerhuset vårt tilfalt meg i 1972, flyttet vi, og fikk to gode år sammen her, før Aasmund døde fra meg i Dere må ha vært noen av de tidligste sommergjestene på Veierland? - Nei, det var nok noen før oss. Glem ikke Edvard Munch! Men vi var nok de første som eide noe, de andre leide. Det er grunnen til at jeg står så hardt på boplikten. Det er simpelt folkevett kanskje tilsatt en dash dårlig samvittighet. Forfatterdebut i 1951 Karin debuterte som forfatter allerede i 1951, med romanen Glemte vinger. Bøkene om Jutøy ble utgitt i 1978 og Det aner oss at det må ligge et stort arbeid med faktainnsamling bak, før hun kunne sette seg til skrivemaskinen. - Egentlig ikke. Jeg fikk så mye gratis. Jeg har alltid vært opptatt av å snakke med gamle mennesker, og den gang var det mange her ute som var enestående fortellere. Jeg lyttet, og husket det de fortalte. Jeg så det også derfor som en plikt å føre det videre, det er som en liten nedbetaling på en stor gjeld, sier hun. Karin har hatt en stor produksjon, romaner, noveller og dikt. En av romanene Blues fra 1968 er filmet. I 1976 fikk hun Aschehoug-prisen. - Men det var oversetterarbeidet som holdt liv i meg og barna. Ikke spesielt godt betalt arbeid, men med timers innsats per døgn ble det en brukbar inntekt. Mine egne ting ble bare en bonus. - Personene i Jutøy-bøkene dine er så levende. Man blir simpelthen glad i dem. Det hadde vært fint med enda en bok. Du tenkte aldri på det? - Jo da, det var meningen at det skulle være en trilogi. Men så syntes jeg på en måte at det var greit å avslutte med det som var starten på storhetstiden for hvalfangsten. Jeg Side 6

7 berører det litt videre i romanen Fjerne seil, men syntes i grunnen historien var ferdigskrevet. - Du skriver i etterordet til Havet ble blod at den eneste av personene i boka som virkelig har bodd på Veierland er Daniel Davidsen. Men jeg må nok si at jeg etter å ha lest Veierlandsminner, iallfall ser noen andre modeller. For eksempel står det at den nye brygga rett nedenfor butikken til Petra Jansen. Det lukter litt Vestgården? - Ja, det går selvsagt an å finne slike likheter. Huset her er for eksempel Lia. Nordsnes er Alby. Men alle historiene som knytter seg til personer er oppdiktet. - Og hvordan står det til med vår egen Jutøy i dag? Barnas Veierland - Ingenting er som det var. Men fortsatt kan man jo oppleve små barn som står og gråter når de skal reise hjem etter sommerferien. Barn var det som preget Veierland da jeg selv var ung. En masse barn. Jeg hadde et utall lekekamerater, og vi var enormt oppfinnsomme når det gjaldt leken. En lykkelig øy må ha mange barn, sier Karin. Og formodenlig også katter, engler og dukker. Karin liker dem alle sammen. Til sommeren skal mange av hennes dukker og andre gamle leker være med på en utstilling i Rispestua. Men også engler har en plass i hennes hjerte. Oppe ved alteret i Veierland kirke henger en flott utskåret engel, som er en gave fra Karin og barna, til minne om ektefelle og far. - Engler er et synlig og håndfast uttrykk for en åndelig realitet, slå Karin fast, og oppfordrer oss alle til å slutte opp om kirken vår. Kirken - Det ligger meg tungt på hjertet. Det er bare noen få av oss som bruker kirken regelmessig. Nå leste jeg forleden i Aftenposten at man kanskje skal nedlegge kirker med dårlig besøk. Det bør vi tenke litt over. Ikke minst i våre ganske utrolige tider, synes jeg at vi bør ta bedre vare på kulturarven vår. Et par timer i måneden i kirken tar ingen skade av. Og prestene i dag har ikke noe svovel i sine prekener, det er varme og gode mennesker. Selv er jeg jo nå kommet i en alder hvor det ikke er snakk om å gjøre så mye lenger, men det gir meg stor glede å pusle rundt i og utenfor kirken vår. Jeg tror alle som kommer hit, vil oppdage at det er et hyggelig sted å være. - Så flere bøker kommer det ikke fra deg. - Nei, det er jamt slutt! - Ditt eget liv her ute, hvordan har det vært? - Jeg har hatt fine år på Veierland. Jeg er riktignok ikke så glad i trafikkutviklingen, og synes gjerne at folk kunne bruke bena litt mer. Jeg har heller aldri forstått hvorfor turistene skal rase rundt på sykkel. Kan de ikke komme hit og spasere? Det er på tide å runde av. Den siste kakebiten er fortært, noen kaffekopper tømt. Og en god pipe tobakk er røkt. Hos Karin er det riktignok lavloftet, men høyt under taket. Og det er lov å ta seg en snadde. Karin selv vender tilbake til en av sine mange engelske bøker. TV har hun ikke. Aviser og radio holder. Og småfuglene i flere fuglematere utenfor vinduet er TV godt som noe. Både for Karin og pusene! Kulturprisen til Kari Paulsen (SA) Kari Paulsen er tildelt Nøtterøy kommunes kulturpris for 2006 for sitt engasjement for lokalsamfunnet på Veierland. - Sjelden har en kulturpris vært mer fortjent! I mer enn 50 år har du stått på og jobbet hardt for å fremme Veierlands interesser. Du har bl.a. sittet 21 år i Nøtterøy kommunestyre for Høyre, vært leder av Veierland Vel i en årrekke, sittet i menighetsrådet og vært en ivrig deltaker i offentlig debatt, alltid med øyfolkets ve og vel på hjertet. Ikke rart at du går under navnet fru Veierland, sa lederen av hovedutvalget for oppvekst og kultur, Erik Holmelin (H), da han overrakte Kari Paulsen en sjekk på kroner og et grafisk trykk. Holmelin mintes han med glede samarbeidet med Kari Paulsen da kommunen laget en Veierland-plan på slutten av 90-tallet. Karis kongstanke var å øke den faste bosettingen på Veierland fra ca. 140 mennesker til minst 300 på lengre sikt. Da måtte vi gjøre noe for å få bygd boliger, bedre kloakkforholdene og bedre ferjeforbindelsen. Nå er vi i ferd med å lykkes, sa Holmelin. Side 7

8 Leirskole på Høvringen Vi har vært på Den norske fjellskolen! Vi skal lage et lite referat av det som skjedde der. Mandag: På mandag dro vi med ferga kl 08:00. Så kjørte vi bil fra Tenvik til Tønsberg tog stasjon Så kjørte vi tog til Otta. Så tok vi buss fra Otta til Høvringen. Jorid, Yasmina og Johanna var ganske nervøse! Litt etter vi kom fram spiste vi middag. Vi hadde hamburger. Yasmina, Johanna og Jorid kom med noen skikkelige bråkebøtter, men Stian kom med noen snille gutter. Kl 20:00 hadde vi møte nede i Tussebo som var møtehuset. Arne ønsket oss velkommen og fortalte ting om Den norske fjellskolen. Så dro vi ned i det huset vi bodde, Fjøset. Der bodde det en jente som heter Marita og moren hennes. Tirsdag: På tirsdag var det skileik. Da gikk vi to kilometer for å komme til plassen hvor vi skulle leike. Det var skihopp, Slalåm, sisten og kuleløype. Alle tryna! På tilbakeveien tok Stian og Jorid og gikk en annen vei en Johanna og Yasmina. Da vi kom hjem igjen var vi slitne, men ikke så slitne som vi kom til å bli på onsdag Onsdag: I dag gikk vi nesten 14 kilometer på ski og 3 av de kilometerne var i løssnø. Men heldigvis fikk vi ha en pause på Dovrehytta oppi fjellet. Dere kjøpte vi Dovrebolle og koste oss. Da vi kom tilbake gikk Jorid, Yasmina Kryssorder 1. Hvilket lag fik sølv i fotball VM 2006? 2. Hvilket fotballlandslag spiler Andreson Deco på? 3. Hva er veierland? 4. Hva er jordkloden? 5. En sport med ball. og Johanna til stallen for å ri. Yasmina red en fjording, Johanna en nordlandshest og Jorid en kaldblods. Imens fikk Stian masse nye venner. Torsdag: I dag dro vi og lagde soggholo som de kalte snøhule der. Yasmina, Johanna og Jorid frøs seg nesten i hjel så de fikk gå litt tidligere. Da vi kom tilbake fra snøhulegravingen var frileik til kl 18:00 for da var det middag etter middag dro Jorid, Yasmina og Johanna for å ha dyrestell men Stian var med vennene sine å spilte kort. Så ca kl 21:00 var det disko og Stian, Jorid og Yasmina dro unntatt Johanna for hun var syk. Yasmina og Jorid spilte Black Jack med en gutt og Stian spilte sjapp tier med Marita, men så syntes Jorid synd på Johanna og gikk for å holde henne med selskap. Yasmina ble igjen for å spille ferdig kortspillet og for å ta handbak med noen. Fredag: i dag var det på tide å dra hjem til Veierland igjen, alle ville unntatt Stian og Yasmina. På toget hjem koste vi oss med godteri og brus! Så kom Ellen og hentet oss fra Tønsberg stasjon. 1 Hvem vant vm i fotball i Hvem vant vm i fotball i Hva hetter den åttende måneden 4 hva hetter ben lille jenta med rød kjole i mumitrollene 5 Hvilken planet er nemmest jorden 6 Hvilket land er nærmest Portugal 7 hva heter verdens største hest Laget av Pål Iversen Side 8

9 3. og 4. trinn på Veierland skole har jobbet med avis og intervjuet noen av de andre elevene på skolen. INTERVJU MED ÅNUND Tekst og foto: Jakob Karlowitz Navn: Ånund Alder: 10 år Bosted: Vestgårdsveien INTERVJU MED SCOTT Tekst og foto: Hauk Thorvaldsen Sandvik Navn: Scott Alder: 11 år Bosted: Veierland Har du en hobby? Ja, playstation, gamecube og fotball. Har du en hobby? Ja, turning Hva er yndlingsfaget ditt? Gym Hva er ditt ynglings fag? Gym Har du et kjæledyr? Ja, katt. Har du et kjæledyr? Ja, pinnedyr! INTERVJU MED JORID Tekst og foto av SaraTvinnereim INTERVJU MED SILJE Hva heter du? Jorid Thorvaldsen. Hvor gammel er du? 12år. Hvor bor du? Krikaveien 5 Veierland. Har du noen hobby? Ridning og fotball. Hva gjør du i fritiden? Rir og spar møkk. Liker du å samarbeide? Ja. Har du noen favorittfag? Ja, gym. Hvordan trives du på Veierland? Bra INTERVJU MED JOHANNA Intervjuet av Anna Kristina Paulsen Navn: Johanna Alder: 12 Bosted: Tangen Hva gjør du i fritiden? Er med venner og spiller piano Har du en hobby? Ja dansing, synge og lese og mye mer! Hva er ditt yndlingsfag? Norsk og samfunnsfag. Trives du på Veierland? ja veldig! INTERVJU MED ANNA Tekst og foto av Johanne Paulsen. Navn: Anna Olsen Ellingvåg Alder: 7 år Bosted :Veierland Hva gjør du på fritiden? Leker med broren min Håkon. Liker du deg på Veierland skole? Ja veldig. Har du noen hobbyer? Nei. Har du noen favoritt fag? Ja, matematikk. Hva synes du om og bo på Veierland? Det er veldig bra. Intervjuet av Ida Tvinnereim NAVN:SILJE ALDER: 6 År BOSTED: Veierland Har du en hobby? Ri Hvordan trives du på Veierland skole? Bra Hva er ditt ynglings fag? Kunst og håndtverk Hva gjør du i fritiden? Leker INTERVJU MED LUDVIG Tekst og foto: Johanne Paulsen Navn: Ludvig Sundby. Alder: 61/2 år. Bosted: Vestgårdsveien. Har du noen yndlingsdyr? Katt og hund. Hvilken årstid liker du best? Alle. Liker du hester? Ja. Beste boka du har lest? En stor bok om verdensrommet. Veierland skole Skoleåret 2006/2007 er det 20 elever ved Veierland skole. Skolen er todelt, de 12 elevene på trinn går sammen og de 8 elevene på trinn går sammen. De yngste holder til i 1. etasje, men de store er oppe. Det er tre lærere samt en morsmålslærer ved skolen. I tillegg er det en «vaktmester» og en renholder her. Side 9

10 Nyttårskonsert på Vellet (SA) Så fikk vi vår egen nyttårskonsert! 3. januar inviterte veierlendingen Bernt Kasberg Evensen oss alle til å høre Franz Schuberts Vinterreisen på Vellet. Sammen med pianisten Anders Båtstrand ga Bernt oss en uforglemmelig time. Ja, for sangsyklusen Vinterreisen byr på en hel times sammenhengende sang. En kraftprestasjon i seg selv. Bernt fortalte også om Schubert, som også er kjent for sangsyklusen Die schöne Müllerin, og om teksforfatteren Wilhelm Müller. Heldigvis valgte han å synge André Bjerkes norske gjendiktning, slik at vi kunne følge med i den sørgelige kjærlighetshistorien. Skal nyttårskonsert bli en ny tradisjon på Vellet? Golfbanen på Alby Planene for en golfbane på Veierland startet i 2002, med en forespørsel fra hyttefolk. De lurte på om ikke Tor Jacobsen kunne ta initiativet til å anlegge en liten, intim bane på Nordre Alby. Og nå, fem år senere, er den en realitet. Veierland Golf Pitch & Put A/S heter selskapet som har bygget banen. Pitch & Put er en egen form for golf, enkelt fortalt dreier det seg om en korthullsbane. Alle hullene er par 3 (tre slag). Det vil si at man ideelt bør bruke 3 slag pr. hull, totalt 18 slag på en runde. Banen på Veierland har seks hull. Spleiselag Den er kommet i stand etter et spleiselag. Det finnes tre former for aksjer. A-aksjene er en familieaksje med inntil åtte spillerrettigheter. Den koster kroner og har 4000 kroner i årsavgift. B-aksjen er en aksje for en enkelt spiller, hvor prisene er henholdsvis kroner og 6000 kroner. Disse med spillerett hele sesongen. Og endelig finnes det en C-aksje med spillerrettigheter fra 20. august til 20. juni, altså utenom den mest hektiske sommersesongen. Den koster 6000 kroner og har en årsavgift på 3500 kroner. Kanskje den som egner seg best for veierlendingene, som ellers stort sett er på sjøen om sommeren? Bedrifter kan også leie banen og i fjor var det 70 fallskjermhoppere som brukte den som landingsplass under et arrangement. Selskapet har i dag 33 A-aksjer og 1 B-aksje. Det betyr at anlegget, som har kostet kr kroner, er fullfinansiert. Neste investering er i et automatisk vanningsanlegg på greenene. Eneste økologiske golfbane Veierlandsbanen er Norges enest økologiske golfbane. Det vil si at den ikke gjødsles med kunstgjødsel, men med en blanding av hønemøkk og lupinfrø. Det er Tor Mjøen, ansett som en av Norges beste greenkeepere, som har designet banen. En annen sentral person i utviklingen av Veierlandsgolfen er Bernt Christensen, Europamester i Pitch & Put, og sentral når det gjelder grønt kort-kurs her ute, på Nøtterøy og Husøy. Banen har også et godt samarbeid med Nøtterøy Golf. Med seks hull som alle er par tre, betyr det at par for en runde er 18. Rekorden hittil er 17 slag, men de fleste bruker slag, forteller Tor Jacobsen. Det vil i år som i fjor bli holdt kurs for nybegynnere og også konkurranser for alle ferdigheter. Side 10

11 Fra (ikke så) gamle Veierland Veierlandsfest 1951 (red 2) På 50 år har altså misjonen forsvunnet. Hvem er Thoralf Bonden og Bernt Berntsen mon tro? De sang gjerne duetter på disse festene. Og hvem var kunstneren som tegnet hvaler og kunstferdige border? Side 11

12 B-POST Returadresse.: N-3144 Veier land Badetrappa på Båsløkka Reddet i siste øyeblikk De grå spalter Kr 20,- pr «punkt» Kr 10,- for medlemmer av VNF (red2) Badetrappa på Båsløkka ble tatt av en storm i høst. Den ble observert drivende i sjøen. Freddy som var fergekaptein den dagen klarte å skyve den inn til en av bryggene. Jan Ove var med og fortøyde trappa til brygga. Senere kom Odd Arne og Kristian fra Beltegraving og fikk heist den på land. Den trenger et par tre timer med en god snekker så er den klar for utsetting igjen. Vi får håpe det lar deg ordne. Den er utrolig mye brukt. Av barn, voksne, sommegjester og fastboende. Det er ikke så lett å kopmme opp og ned fra fjellet der borte uten trappa. Hint -- hint. De grå spalter Annonser under «De grå spalter» står fra gang til gang og oppdateres ikke uten at annonsøren kontakter oss og ber om oppdatering/sletting. Kjøp og salg Dagros Anne Tor ger sen Kioskvarer. Servering Dagros Anne Tor ger sen Servering spisested Alle rettigheter. Tjenester Arne Torgersen Bygg mes ter Brygger Nybygg og tilbygg Restaurering Vaktmestertjenester Vedlikehold. Beltegraving a.s Graving beltegraver Sprengning Frakt på land og vann Støping Riving Trefelling Bleieskift. Informasjon om an non sø re ne Arne Torgersen Telefon/fax: Mobil: Beltegraving a.s Nokart Brynildsen: Egil Torgersen: Dagros Anne Tor ger sen Telefon:

Veierlendingen. Solveig og Torger forteller. Nr.: 38

Veierlendingen. Solveig og Torger forteller. Nr.: 38 Løssalg kr 18.- (Verdi kr 19,-) Nr.: 38 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland Telefon BAI: 333 88 222 Telefon GSP: 333 88 026 Telefon SA: 333 45 333 Postgiro: 0540.0827399 E-post: baiversen@mac.com

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 2 mars 2009 trives i rømskog Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Kjøkkensjefen på Zen Resort & Spa, Wolfgang Løwenherz, trives godt som nybakt rømsjing. Side 6 og 7 bil og Lakk

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Farvel bryggene En overlevering fra gamle pensjonister til nye pensjonister og eldre innflyttere Bryggene som blir borte Ennå

Detaljer

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011 Jakten på nattergalen på Jomfruland Sett fra Sildebukta Celina Midelfart vil bygge badebasseng på sin hytte-eiendom på Portør. Det blir avisskriverier og hele bygningsrådet skal

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Grenseland AVISA. Endelig sommerferie! Ørje-Suksess for 60-tallet. Familiebedrift På offensiven. Portrettet side 6 og 7. samarbeid lønner seg

Grenseland AVISA. Endelig sommerferie! Ørje-Suksess for 60-tallet. Familiebedrift På offensiven. Portrettet side 6 og 7. samarbeid lønner seg Nr. 3 Juni 2008 Endelig sommerferie! Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Femteklassingene på Rømskog skole gleder seg til sommerferien. Da skal de reise, fiske og bare kose seg. S side

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking Nr. 2 April 2008 utvekslingsstudenter Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Les om utvekslingsstudentene Carmen og Birthe, som bor hos vertsfamilier i henholdsvis Aremark og Rødenes i

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer