NORDSTRAND TENNISKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDSTRAND TENNISKLUBB"

Transkript

1 NORDSTRAND TENNISKLUBB 2010 ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT 2011

2 Nordstrand Tennisklubb Styrets beretning for 2010 Klubben Nordstrand Tennisklubb ble etablert i Klubbens tennisanlegg i Seterveien består av et moderne klubbhus, garderobeanlegg, 6 utendørs grus tennisbaner, 2 minitennisbaner og et parkeringsanlegg. Videre eier klubben en permanent tennishall, NTK-hallen, med 4 innendørsbaner og tilhørende servicefunksjoner. Klubben har også 37,5 % eierandel i Riksanlegget for Tennis A/S med 11 innendørsbaner og diverse utleielokaler. Klubben har 726 medlemmer som har betalt kontingent innen utgangen av året, hvorav 3 æresmedlemmer og 74 passive (se medlemsstatus). Aktivt medlemskap gir rett til bruk av anlegget i Seterveien og fortrinnsrett til leie av timer i NTK-hallen og deltagelse på tenniskurs. Klubben driver organisert kurs- og treningsvirksomhet for ca 330 personer. Denne treningen omfatter barn, juniorer, voksne nybegynnere og videregående og konkurransespillere både på junior, senior og veteransiden. Klubben har stor pågang av nye unge spillere til våre barnekurs. Også voksenkurs har stor pågang og banekapasitet er en mangelvare. Medlemsstatus pr Seniorer Juniors Passive Totalt Kvinner Menn Drift Klubbens styre består av 7 personer og 1 varamann. Det er avholdt 8 ordinære styremøter i løpet av året. I tillegg er det avholdt diverse møter i de ulike komiteene. Klubben har komiteer hvor medlemmer på frivillig basis tar del i driften av klubben. Dette gjelder bl.a. sportskomite, anleggskomite, sosialkomite og turneringskomite. Klubbsekretær Aasa Auensen er ansatt på full tid. Sverre Kildahl engasjert i 60% stilling som daglig leder. I tillegg er hallen bemannet av hallvakter (skoleelever) på kveldstid og i helgene. Klubben er medlem av CTC, Centernary tennis Clubs med hovedsete i Geneve. Medlemmer er klubber som er eldre enn 100 år og består av ca 50 klubber over hele verden. Økonomi 2010 ble igjen et godt år for NTK med større aktivitet, gode resultater og god økonomi.

3 Regnskapet for ble gjort opp med et driftsoverskudd på kr ,- og et overskudd etter avskrivninger på kr ,-. Klubbens totalomsetning i 2010 var kr ,- hvilket er en økning på kr ,- i forhold til 2009 og bedre enn budsjett. Økning i driftsinntekter skyldes i hovedsak bedre rutiner og større aktivitet. Sponsor inntekter var noe under budsjett. Det er inngått gode nye sponsor avtaler for Klubbens samlede driftsutgifter gikk litt opp i forhold til 2009, dette skyldes økt aktivitet. Samlede lån var ved årsskiftet ,- Klubben har i tillegg stilt en garanti for Riksanlegget på kr ,- frem til 1 juni NTK kjøpte i ,5% av aksjene i RA for kr ,-. Kjøpet ble finansiert med kortsiktig lån på kr ,- med løpetid på 3 år. Det er nedbetalt med kr ,- pr Se vedlagt årsregnskap med noter for flere detaljer. Styret er meget godt fornøyd med drift Klubbens likviditet og egenkapital er god. Sportslig aktivitet Våre tilbud i 2010 har vært: Tennisskolen (6-12 år) Spirit (sosial aktivitet) Rookies (konkurransespillere) Voksenkurs Klubbaktiviteter Veterantennis Innendørssesongen Klubben har i 2010 økt banekapasiteten kraftig på Riksanlegget (RA). Totalt har vi brukt 4 baner i fire timer, fire dager i uken. Dette har vi gjort for å frigjøre aktivitet for Tennisskolen i NTK-hallen og forbedre treningstilbudet for konkurransespillerne. Vi har derfor hatt yngre spillere i trening på Riksanlegget. Resultatet er bedre tilbud for alle, men også litt mer reising for de som er på RA. Klubben har også dratt nytte av samarbeide med Homenkollen som er den andre store eieren på RA. Gjennom matching på tvers av klubbene har spillerne fått utfordret hverandre og knyttet sosiale bånd. NTK har en betydelig eierandel i RA og vi utnytter nå maksimal banekapasitet i uken. Det vil si at tilbudet vårt er forsterket gjennom færre spillere pr bane. Banekapasiteten er presset på NTK som i resten av hovedstaden. NTK er likevel fornøyd med den kapasiteten vi har under innendørssesongen selv om det medfører noen utfordringer med transport til RA. Ønsket vårt er økt banekapasitet på Nordstrand og det jobbes det med. Utendørssesongen

4 Vi klarte også i 2010 å åpne banene til 1. mai til tross for mye snø gjennom vinteren. Konkurransespillerne fikk åpnet sesongen litt tidligere gjennom grusoppkjøring i Skummeslöv i Sverige der mange deltar og det sosiale ivaretas. Det er stort press på banene på uteanlegget. Tennisskolen foregår i NTK-hallen for å frigjøre kapasitet på uteanlegget. I tillegg til at mange medlemmer bruker banene i mai og juni har vi lagkamper som legger beslag på banene. Vi har også trening for konkurransespillerne på utebanene i sommerhalvåret. Ved dårlig vær tar vi også i bruk NTK-hallen for konkurransespillere. Treningen foregår fra formiddagen og utover ettermiddagen, og de første konkurransepartiene bruker mange baner. Vi forsøker å legge til rette for klubbmedlemmer som kommer for å spille mens vi har trening. Breddetennis I breddetennisen følger NTK prinsippene fra NTF og ITF med Play & Stay konseptet. Kortfattet dreier dette seg om ferdighetsutvikling med tilpasset utstyr. Tennisskolen har som tidligere år vært preget av stor aktivitet og er en av de største i Norge. Klubben er opptatt av at Tennisskolen har høy kvalitet gjennom god organisering og høyt kvalifiserte trenere og assistenter. Tennisskolen har også høy aktivitet i helgene hvor spillerne gjennom internturneringer får et møte med tennis som konkurranseidrett. Det er likevel en høy sosial faktor på disse turneringene som avsluttes med pizza og brus. Utover Tennisskolen består den organiserte delen av breddetennis av Spiritgruppen, voksenkurs og veterantennis. Spiss Rookiesgruppen består av de juniorspillerne som spiller turneringer. Høsten 2010 ble det vedtatt i styret å skille ut en liten gruppe for de som ønsker å satse internasjonalt. Det er åpnet for fire spillere i en slik gruppe, og i 2010 hadde vi to spillere i denne gruppen. Satsingen finansieres i stor del gjennom en høy egendandel for disse spillerene. Samtidig som denne satsingen gir de aller beste spillerne en mulighet til å gjennomføre en internasjonal satsing vil dette også være til inspirasjon for våre andre spillere. For våre øvrige Rookies-spillere har vi et timebasert treningstilbud basert på en kurspris. Utover dette blir det gjort individuelle tilpasninger for spillere som ønsker mer trening. Utviklingen på tvers av klubb viser at de yngre konkurransespillerne trener mer enn før og nærmere seg internasjonal standard. Dette viser seg også i større deltakelse i internasjonale turneringer i tidlig alder. NTK vant bl.a. Skummesløvspelen i 2010 som beste klubb og vant flere individuelle finaler. I tillegg har våre juniorer deltatt mer enn noen gang i Tennis Europe turneringer. Vi hadde i 2010 nærmere 50 Rookiesspillere. Klubben ser det som veldig viktig å ha bredde i konkurransegruppen. Vi er ikke tilfreds med at gruppene er små for de eldste juniorene. Samtidig som klubben har ønsket å gjøre tiltak for å holde på dem er det også viktig å legge til rette for at så mange som mulig i de relativt store gruppene i de yngre årskullene fortsetter med tennisen. Utviklingen med at det er få spillere i de eldre årskullene er ikke spesielt for NTK, men et generelt problem for norsk tennis. Våre beste NTK juniorer vant internasjonale turneringer i fjor. Melanie Stokke vant 3 Tennis Europe turneringer og 1 double med Pauline Jahren. Melanie Stokke avsluttet

5 sesongen som nr. 1 på norgesrankingen og med en meget sterk 36. plass på Europa rankingen under 14 år. Melanie vant NM u14 år både i singel og mixed med Viktor. Viktor Durasovic vant også 1 Tennis Europe og avsluttet sin sesong som nr. 1 på norgesrankingen og som nr. 106 på Europa rankingen. Viktor spiller også under 14 i 2011! Pauline, Melanie og Viktor representerte Norge i Nordisk, mens Melanie og Viktor også representerte Norge i EM. I EM nådde dessverre ikke Melanie og Victor helt opp, men fikk verdifull erfaring. Ulrikke Eikeri avsluttet sin junior karriere som den beste i norsk historie og var ved årsslutt ranket ca 600 WTA. Hun har representert det norske landslaget for seniorer og spilte Grand Slam for juniorer i Ulrikke fikk 2pl singel NM senior og vant turnering både i singel og double i Portugal. På seniorsiden avsluttet Fredrik Ask som nr. 3 på norges rankingen og ca 1300 ATP. Han kom til semifinalen i singel i NM senior. Helene Auensen vår tidligere konkepokalvinner er fremdeles kneskadet, men til tross for dette spilte Helene double i lag NM. I tillegg har hun trent våre juniorer og vært lagkaptein for damelaget. Andre resultater: NTK ble kåret til beste klubb under NM senior i august. NTK s pikelag under 12 år vant lagturnering. Harald Messel og Cato Bryn ble nordiske mestere i klassen 55. De vant også NM double inne i H55. Jon Paldan deltok i VM i Tyrkia for veteraner. Bente & Bamseprisen Prisen ble utdelt til Ulrikke Eikeri og Carl Magnus Heiberg. Trenere i NTK Martin Brocki hovedtrener. Martin Brocki avsluttet sitt engasjement på høsten 2010 og har flyttet til Miami. Det ble avholdt avslutningsfest for Martin Brocki på La Manga Club med totalt 55 gjester. Martin var trener i 8 år i NTK. Bruno Alcala Serrano heltidstrener og ansvarlig for internasjonalt Team. Jordi Fernandez heltidstrener og ansvarlig for konkurransespillere. Joachim Jensen heltidstrener og ansvarlig for Tennisskolen. Nicolai Herlofson timeansatt for gruppene Tennisskolen, Spirit og voksenkurs Fremtidig utvikling Sportskomiteen har i gang satt et prosjekt for å utvikle Tennis skolen i tidlig alder. Mer ferdighetsutvikling (spilletid i uken) blant flere vil gi bedre forutsetninger for effektiv trening senere. For å få til dette kreves kompetanseheving, organisering og banekapasitet. Det er økt fokus på fysisk trening og testing. Klubbene profesjonaliseres og er flinkere til å dele informasjon. På privat og klubbmessig basis trener juniorene mer med hverandre og i utlandet. NTK har sannsynligvis Norges beste trenerteam. Vi har 2 spanske trener som viser vei for økt intensitet og en annerledes tenniskultur. Flere var skeptiske tidligere vedrørende språkbarrieren, men til nå har dette vært udelt positivt. Vi har forsterket teamet med dametrener Kristina Andlovic (tidligere topp 500 på WTA). Ivrige foreldre engasjerer seg på kurs og er med på å høyne det generelle kompetansenivået. Sportskomiteen planlegger å avholde 2 sportsforum i 2011 med flere inviterte som kan bidra til et nyansert og bredt diskusjonsforum. Stian Støvland er ansatt som sportssjef og den sportslige

6 administrasjonen har overtatt det operative ansvaret som sportskomiteen har drevet tidligere. NTK ønsker også å legge til rette for et godt samarbeid med NTF og det nye Topptennissenteret som ble opprettet mot slutten av året. Turneringer i 2010 Nordstrand tennisklubb arrangerte flere turneringer i Dette var Norges Cup u16 år i mars, turnering u10 år i juni, landsturnering u12 år i august, Norges Cup u14 år i oktober og NTV-cup for veteraner i desember. Landsturnering under 12 år var et stort arrangement som krevde mye av arrangør. Det var 179 påmeldte spillere som deltok i singel, double og mixed. Vi måtte leie baner på Bekkelaget for å klare å gjennomføre turneringen i løpet av en uke. Pga regn måtte enkelte kamper spilles på Riksanlegget og i NTK-hallen. Det ble arrangert players night med disco for alle deltakere og hele uken ble det servert frokost, lunsj og deilig middag fra kafeteriaen. En stor takk til alle frivillige foreldre som var med og gjorde dette arrangementet så fantastisk som det ble. Det var veldig mange foreldre som bidro denne uken sammen med en fantastisk flott arrangementskomite som gjorde en strålende jobb. NTK`s 105 års jubileum 105 års jubileet ble feiret på Nordstrandhuset i april festkledde medlemmer var tilstede. Det ble en strålende kveld med nydelig mat, taler og ikke minst mange positive og hyggelige mennesker. Sverre Lie ble fortjent utnevnt til æresmedlem av klubben for sin innsats gjennom mange år. Helene Auensen og Ulrikke Eikeri ble tildelt klubbens gullmerke for flott innsats og meget gode sportslige resultater de siste årene. NTK-hallen Hallen ble åpnet ultimo august Det var skyhøye forventninger til banedekke, lys, garderober og fasiliteter for øvrig. NTK-hallen har svart til forventningene og vel så det. Behovet er minst det vi forventet. Driften har vært meget tilfredsstillende med en økning i utleien år for år. NTK-hallen har altså vært en investering i sunn fysisk aktivitet, godt miljø og god økonomi. Klubbens styre ser på mulighetene for å utvide hallen med to nye baner. Dette prosjektet er ennå i sin tidlige fase. Årets økonomiske drift står referert i regnskapet. Utgiftssiden har vært holdt kraftig i tømme i 2010 for å forbedre klubbens likviditet. Dette er på en måte bra, men vi bærer med oss et etterslep til Utvendig: Klubbens anleggsansvarlige (Vidar Pederstad, Børre Magnussen og Lars Velle) har i år som tidligere kalt inn hallens egen taskforce når det har vært behov for dugnadsarbeid i og rundt hallen. Denne gruppen består av positive ja-mennesker fra NTK. Denne gruppen fungerer godt, og har stilt opp til 3 felles dugnader rundt hallen i år. I tillegg har vi i år to ganger lagt ut på hjemmesidene at vi skal ha dugnad, for å se om vi klarte å trekke inn flere positive mennesker. Det har dratt inn en person til i gruppen. Det har vært servert brus og pølsemiddag etter hver dugnad. Både før sommeren og vinteren gjorde vi hogst rundt hallen og langs veien inn til hallen. Vi laget en 1,5 meter tre og busk fri sone langs hallveggene, takrennenes nedløp ble rensket og gravd frem, samt at det ble tynnet ned mot Ekebergveien. Dette var viktig for å forhindre at trær og busker begynte å vokse inn i vegger og tak samt å lage en trase for å kunne komme til når vi må reparere vegg,

7 tak og takrenner. Innvendig: Styrkerommet er blitt delt av så det nå er låsbart. Rommet er laget større og innredet med ribbevegg, medisinballer, strikker, spinningssykler og matter. Dette er blitt et yndet oppholdsrom, som det byr på utfordringer å holde ryddig. Utover dette er det utført forefallende vedlikehold i form av utskifting av utslitt materiell, knust rute, og den vanlige fjerning av tagging. Resepsjonsområdet kan med fordel males opp, men det er ikke kritisk, slik at økonomien får avgjøre. Hallen er kanskje blitt NTK s viktigste område. Hallen er åpen 10 måneder i året og er klubbens knutepunkt. Bane og anlegg Takk til alle som har deltatt på dugnaden i Etter en hard vinter med mye snø og ekstrem kulde klarte vi å begynne dugnaden som planlagt 15. april. Våren kom veldig sent i år også, så det var usikkert om snøen var smeltet på banene til dugnaden startet. Vi hadde innkalt nesten 30 personer pr. dag den første dugnadsuken, fordi erfaringsmessig er det den første tiden man trenger mye hjelp. De første dagene var det veldig få som møtte opp, noe som igjen førte til at de som møtte opp fikk mye mer å gjøre. Av større oppgaver vi fikk utført før åpningen var fjerning av to trær mot skinnegangen (betalt av sporveiene), fjernet øya, asfaltert parkeringsplassen samt merket opp hele parkeringsplassen. I tillegg fikk vi installert et nytt skilt med NTK logo og klubbens WEB adresse. Alt ble gjort klart til åpningen 1. mai. Vi stengte ned anlegget i midten av oktober. Takk til alle som stilte opp på kort varsel for å hjelpe til med nedstengingen. Påsken kommer veldig sent i 2011 og vi må derfor splitte opp dugnaden i to, både før og etter påske. Det er derfor veldig viktig at folk stiller når de blir innkalt. Vi bør være ferdig med de oppgavene som ikke har med banene å gjøre før påsken starter. Krystian fungerte også i 2010 som banemann og gjorde en utmerket innsats. Riksanlegget (RA) Nordstrand Tennisklubb eier ved utgangen av ,5% av RA. Holmenkollen innehar en tilsvarende posisjon, mens Heming har 25%. Driften og økonomien ved RA var i 2010 tilfredsstillende, men styret er opptatt av å forbedre begge deler gjennom å fokusere oppgavene RA skal løse og bedre utnyttelsesgraden. Dette forventes å gi bedre resultater allerede i RA sliter fremdeles med gulvet som ble lagt etter brannskadene høsten RA ligger i en tvist med entreprenør og leverandør av gulvet, som etter all sannsynlighet vil ende i en rettssak. Målet er å avklare ansvaret og alternativt legge nytt gulv i løpet av sommeren Foreløpige tall for 2010 viser et driftsresultat før finanskostnader på ca 1,25 mill. Tilsvarende for 2009 er ca 1,8 mill. RA har operatøransvar for tennisanlegget i Frognerparken. Dette bidrar positivt til RA`s økonomi. Det forhandles nå med Oslo Kommune om en 5 års kontrakt og tilgang på midler for å oppgradere Frognerparken tennisanlegg.

8 NTK har i 2010 vært representert med 2 personer I RA styret, Sverre Kildahl og Vidar Pederstad (styreformann). Holmenkollen har 2 personer og Heming har et styremedlem. RA bærer preg av slitasje og lite vedlikehold. Banene er av ulik standard og kvalitet. Styret jobber med en konkret plan for betydelig oppgradering av anlegget. Planen består av 8 punkter som inkluderer nytt og likt banedekke med internasjonale mål på alle baner, utvendig dekorering, nytt inngangsparti/foajé, nye garderober, utnyttelse av 2 etg. til tennisrelaterte servicetilbud som treningssenter, helsetilbud osv. Kontorer kun i 3 etg. Foreløpig estimater viser at en slik oppgradering vil koste ca 10 mill. Finansiering er ikke avklart, men det jobbes med ulike alternativer. Målet er at planen skal gjennomføres sommeren 2011 og sommeren Turneringer i 2011 Klubben skal arrangere 3 juniorturneringer og en veteranturnering i Disse er Norges Cup under 16 år i mai, juniorturnering under 12 år i juni, Norges Cup under 14 år i oktober og en NTV-cup for veteraner i desember. Tillitsvalgte I perioden 1.1 til har klubben hatt følgende tillitsvalgte: Mads Syversen, formann Styremedlemmer: Tom Stokke, sportslig ansvarlig Vidar Pederstad, ansvarlig for anlegg Lars Velle, ansvarlig for drift og vedlikehold av hallen Stian Støvland Mariann Heiberg Bjørg Holm Bjark Børre Magnussen, varamedlem Revisor : Beckman Lundevall Revisjon AS Valgkomitè: Sverre Lie (formann), Kristin Jahren og Live Smith-Erichsen Kontrollkomitè: Sverre Lie, Pål Erik Jahren, Henning Tobiasson (varamedlem) og Harald Messel (varamedlem) Sportskomiteen:

9 Tom Stokke (leder), Sverre Kildahl, Geir Krogh, Stian Støvland og Martin Brocki (sluttet okt 2010) Anleggskomite: Vidar Pederstad, Stian B. Støvland, Rolf Riisnæs, Lars Velle, Torgeir Foss, Asle Hagen, Tom Kjærnsmo, Erlend Sogn, Arvid Krogh, Sverre Lie, Hans Helmen, Erik Haslev, Geir Krogh, Mads Syversen og Børre Magnussen (leder for anleggskomiteen). Sosialkomite: Mariann Heiberg, Bjørg Holm Bjark, Kristin Frigstad og Gro Berg Turneringskomite: Hege Bømark, Gro Berg, Gisela Sogn og Aasa Auensen Infokomite: Stian Støvland, Kristin Jahren, Hege Bømark og Anja Hegg Eksterne styreverv: Sverre Lie, styremedlem i NTF og NTV Sverre Kildahl og Vidar Pederstad, styremedlem i RA Jon Paldan, styremedlem i NTV Hans Helmen, formann i Hederstegnkomiteen NTF Oslo, 4. mars 2011 Styret i Nordstrand Tennisklubb Mads Syversen Tom Stokke Børre Magnussen Lars Velle Mariann Heiberg Stian Støvland Vidar Pederstad Bjørg Holm Bjark

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 1 Fotballgruppa: Styrets årsberetning 2012 2012 har vært et godt år for Fotballgruppa i Haugerud IF. Vi er i vekst i antall medlemmer, vi har fått i gang nye jentelag,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer