NORDSTRAND TENNISKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDSTRAND TENNISKLUBB"

Transkript

1 NORDSTRAND TENNISKLUBB 2010 ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT 2011

2 Nordstrand Tennisklubb Styrets beretning for 2010 Klubben Nordstrand Tennisklubb ble etablert i Klubbens tennisanlegg i Seterveien består av et moderne klubbhus, garderobeanlegg, 6 utendørs grus tennisbaner, 2 minitennisbaner og et parkeringsanlegg. Videre eier klubben en permanent tennishall, NTK-hallen, med 4 innendørsbaner og tilhørende servicefunksjoner. Klubben har også 37,5 % eierandel i Riksanlegget for Tennis A/S med 11 innendørsbaner og diverse utleielokaler. Klubben har 726 medlemmer som har betalt kontingent innen utgangen av året, hvorav 3 æresmedlemmer og 74 passive (se medlemsstatus). Aktivt medlemskap gir rett til bruk av anlegget i Seterveien og fortrinnsrett til leie av timer i NTK-hallen og deltagelse på tenniskurs. Klubben driver organisert kurs- og treningsvirksomhet for ca 330 personer. Denne treningen omfatter barn, juniorer, voksne nybegynnere og videregående og konkurransespillere både på junior, senior og veteransiden. Klubben har stor pågang av nye unge spillere til våre barnekurs. Også voksenkurs har stor pågang og banekapasitet er en mangelvare. Medlemsstatus pr Seniorer Juniors Passive Totalt Kvinner Menn Drift Klubbens styre består av 7 personer og 1 varamann. Det er avholdt 8 ordinære styremøter i løpet av året. I tillegg er det avholdt diverse møter i de ulike komiteene. Klubben har komiteer hvor medlemmer på frivillig basis tar del i driften av klubben. Dette gjelder bl.a. sportskomite, anleggskomite, sosialkomite og turneringskomite. Klubbsekretær Aasa Auensen er ansatt på full tid. Sverre Kildahl engasjert i 60% stilling som daglig leder. I tillegg er hallen bemannet av hallvakter (skoleelever) på kveldstid og i helgene. Klubben er medlem av CTC, Centernary tennis Clubs med hovedsete i Geneve. Medlemmer er klubber som er eldre enn 100 år og består av ca 50 klubber over hele verden. Økonomi 2010 ble igjen et godt år for NTK med større aktivitet, gode resultater og god økonomi.

3 Regnskapet for ble gjort opp med et driftsoverskudd på kr ,- og et overskudd etter avskrivninger på kr ,-. Klubbens totalomsetning i 2010 var kr ,- hvilket er en økning på kr ,- i forhold til 2009 og bedre enn budsjett. Økning i driftsinntekter skyldes i hovedsak bedre rutiner og større aktivitet. Sponsor inntekter var noe under budsjett. Det er inngått gode nye sponsor avtaler for Klubbens samlede driftsutgifter gikk litt opp i forhold til 2009, dette skyldes økt aktivitet. Samlede lån var ved årsskiftet ,- Klubben har i tillegg stilt en garanti for Riksanlegget på kr ,- frem til 1 juni NTK kjøpte i ,5% av aksjene i RA for kr ,-. Kjøpet ble finansiert med kortsiktig lån på kr ,- med løpetid på 3 år. Det er nedbetalt med kr ,- pr Se vedlagt årsregnskap med noter for flere detaljer. Styret er meget godt fornøyd med drift Klubbens likviditet og egenkapital er god. Sportslig aktivitet Våre tilbud i 2010 har vært: Tennisskolen (6-12 år) Spirit (sosial aktivitet) Rookies (konkurransespillere) Voksenkurs Klubbaktiviteter Veterantennis Innendørssesongen Klubben har i 2010 økt banekapasiteten kraftig på Riksanlegget (RA). Totalt har vi brukt 4 baner i fire timer, fire dager i uken. Dette har vi gjort for å frigjøre aktivitet for Tennisskolen i NTK-hallen og forbedre treningstilbudet for konkurransespillerne. Vi har derfor hatt yngre spillere i trening på Riksanlegget. Resultatet er bedre tilbud for alle, men også litt mer reising for de som er på RA. Klubben har også dratt nytte av samarbeide med Homenkollen som er den andre store eieren på RA. Gjennom matching på tvers av klubbene har spillerne fått utfordret hverandre og knyttet sosiale bånd. NTK har en betydelig eierandel i RA og vi utnytter nå maksimal banekapasitet i uken. Det vil si at tilbudet vårt er forsterket gjennom færre spillere pr bane. Banekapasiteten er presset på NTK som i resten av hovedstaden. NTK er likevel fornøyd med den kapasiteten vi har under innendørssesongen selv om det medfører noen utfordringer med transport til RA. Ønsket vårt er økt banekapasitet på Nordstrand og det jobbes det med. Utendørssesongen

4 Vi klarte også i 2010 å åpne banene til 1. mai til tross for mye snø gjennom vinteren. Konkurransespillerne fikk åpnet sesongen litt tidligere gjennom grusoppkjøring i Skummeslöv i Sverige der mange deltar og det sosiale ivaretas. Det er stort press på banene på uteanlegget. Tennisskolen foregår i NTK-hallen for å frigjøre kapasitet på uteanlegget. I tillegg til at mange medlemmer bruker banene i mai og juni har vi lagkamper som legger beslag på banene. Vi har også trening for konkurransespillerne på utebanene i sommerhalvåret. Ved dårlig vær tar vi også i bruk NTK-hallen for konkurransespillere. Treningen foregår fra formiddagen og utover ettermiddagen, og de første konkurransepartiene bruker mange baner. Vi forsøker å legge til rette for klubbmedlemmer som kommer for å spille mens vi har trening. Breddetennis I breddetennisen følger NTK prinsippene fra NTF og ITF med Play & Stay konseptet. Kortfattet dreier dette seg om ferdighetsutvikling med tilpasset utstyr. Tennisskolen har som tidligere år vært preget av stor aktivitet og er en av de største i Norge. Klubben er opptatt av at Tennisskolen har høy kvalitet gjennom god organisering og høyt kvalifiserte trenere og assistenter. Tennisskolen har også høy aktivitet i helgene hvor spillerne gjennom internturneringer får et møte med tennis som konkurranseidrett. Det er likevel en høy sosial faktor på disse turneringene som avsluttes med pizza og brus. Utover Tennisskolen består den organiserte delen av breddetennis av Spiritgruppen, voksenkurs og veterantennis. Spiss Rookiesgruppen består av de juniorspillerne som spiller turneringer. Høsten 2010 ble det vedtatt i styret å skille ut en liten gruppe for de som ønsker å satse internasjonalt. Det er åpnet for fire spillere i en slik gruppe, og i 2010 hadde vi to spillere i denne gruppen. Satsingen finansieres i stor del gjennom en høy egendandel for disse spillerene. Samtidig som denne satsingen gir de aller beste spillerne en mulighet til å gjennomføre en internasjonal satsing vil dette også være til inspirasjon for våre andre spillere. For våre øvrige Rookies-spillere har vi et timebasert treningstilbud basert på en kurspris. Utover dette blir det gjort individuelle tilpasninger for spillere som ønsker mer trening. Utviklingen på tvers av klubb viser at de yngre konkurransespillerne trener mer enn før og nærmere seg internasjonal standard. Dette viser seg også i større deltakelse i internasjonale turneringer i tidlig alder. NTK vant bl.a. Skummesløvspelen i 2010 som beste klubb og vant flere individuelle finaler. I tillegg har våre juniorer deltatt mer enn noen gang i Tennis Europe turneringer. Vi hadde i 2010 nærmere 50 Rookiesspillere. Klubben ser det som veldig viktig å ha bredde i konkurransegruppen. Vi er ikke tilfreds med at gruppene er små for de eldste juniorene. Samtidig som klubben har ønsket å gjøre tiltak for å holde på dem er det også viktig å legge til rette for at så mange som mulig i de relativt store gruppene i de yngre årskullene fortsetter med tennisen. Utviklingen med at det er få spillere i de eldre årskullene er ikke spesielt for NTK, men et generelt problem for norsk tennis. Våre beste NTK juniorer vant internasjonale turneringer i fjor. Melanie Stokke vant 3 Tennis Europe turneringer og 1 double med Pauline Jahren. Melanie Stokke avsluttet

5 sesongen som nr. 1 på norgesrankingen og med en meget sterk 36. plass på Europa rankingen under 14 år. Melanie vant NM u14 år både i singel og mixed med Viktor. Viktor Durasovic vant også 1 Tennis Europe og avsluttet sin sesong som nr. 1 på norgesrankingen og som nr. 106 på Europa rankingen. Viktor spiller også under 14 i 2011! Pauline, Melanie og Viktor representerte Norge i Nordisk, mens Melanie og Viktor også representerte Norge i EM. I EM nådde dessverre ikke Melanie og Victor helt opp, men fikk verdifull erfaring. Ulrikke Eikeri avsluttet sin junior karriere som den beste i norsk historie og var ved årsslutt ranket ca 600 WTA. Hun har representert det norske landslaget for seniorer og spilte Grand Slam for juniorer i Ulrikke fikk 2pl singel NM senior og vant turnering både i singel og double i Portugal. På seniorsiden avsluttet Fredrik Ask som nr. 3 på norges rankingen og ca 1300 ATP. Han kom til semifinalen i singel i NM senior. Helene Auensen vår tidligere konkepokalvinner er fremdeles kneskadet, men til tross for dette spilte Helene double i lag NM. I tillegg har hun trent våre juniorer og vært lagkaptein for damelaget. Andre resultater: NTK ble kåret til beste klubb under NM senior i august. NTK s pikelag under 12 år vant lagturnering. Harald Messel og Cato Bryn ble nordiske mestere i klassen 55. De vant også NM double inne i H55. Jon Paldan deltok i VM i Tyrkia for veteraner. Bente & Bamseprisen Prisen ble utdelt til Ulrikke Eikeri og Carl Magnus Heiberg. Trenere i NTK Martin Brocki hovedtrener. Martin Brocki avsluttet sitt engasjement på høsten 2010 og har flyttet til Miami. Det ble avholdt avslutningsfest for Martin Brocki på La Manga Club med totalt 55 gjester. Martin var trener i 8 år i NTK. Bruno Alcala Serrano heltidstrener og ansvarlig for internasjonalt Team. Jordi Fernandez heltidstrener og ansvarlig for konkurransespillere. Joachim Jensen heltidstrener og ansvarlig for Tennisskolen. Nicolai Herlofson timeansatt for gruppene Tennisskolen, Spirit og voksenkurs Fremtidig utvikling Sportskomiteen har i gang satt et prosjekt for å utvikle Tennis skolen i tidlig alder. Mer ferdighetsutvikling (spilletid i uken) blant flere vil gi bedre forutsetninger for effektiv trening senere. For å få til dette kreves kompetanseheving, organisering og banekapasitet. Det er økt fokus på fysisk trening og testing. Klubbene profesjonaliseres og er flinkere til å dele informasjon. På privat og klubbmessig basis trener juniorene mer med hverandre og i utlandet. NTK har sannsynligvis Norges beste trenerteam. Vi har 2 spanske trener som viser vei for økt intensitet og en annerledes tenniskultur. Flere var skeptiske tidligere vedrørende språkbarrieren, men til nå har dette vært udelt positivt. Vi har forsterket teamet med dametrener Kristina Andlovic (tidligere topp 500 på WTA). Ivrige foreldre engasjerer seg på kurs og er med på å høyne det generelle kompetansenivået. Sportskomiteen planlegger å avholde 2 sportsforum i 2011 med flere inviterte som kan bidra til et nyansert og bredt diskusjonsforum. Stian Støvland er ansatt som sportssjef og den sportslige

6 administrasjonen har overtatt det operative ansvaret som sportskomiteen har drevet tidligere. NTK ønsker også å legge til rette for et godt samarbeid med NTF og det nye Topptennissenteret som ble opprettet mot slutten av året. Turneringer i 2010 Nordstrand tennisklubb arrangerte flere turneringer i Dette var Norges Cup u16 år i mars, turnering u10 år i juni, landsturnering u12 år i august, Norges Cup u14 år i oktober og NTV-cup for veteraner i desember. Landsturnering under 12 år var et stort arrangement som krevde mye av arrangør. Det var 179 påmeldte spillere som deltok i singel, double og mixed. Vi måtte leie baner på Bekkelaget for å klare å gjennomføre turneringen i løpet av en uke. Pga regn måtte enkelte kamper spilles på Riksanlegget og i NTK-hallen. Det ble arrangert players night med disco for alle deltakere og hele uken ble det servert frokost, lunsj og deilig middag fra kafeteriaen. En stor takk til alle frivillige foreldre som var med og gjorde dette arrangementet så fantastisk som det ble. Det var veldig mange foreldre som bidro denne uken sammen med en fantastisk flott arrangementskomite som gjorde en strålende jobb. NTK`s 105 års jubileum 105 års jubileet ble feiret på Nordstrandhuset i april festkledde medlemmer var tilstede. Det ble en strålende kveld med nydelig mat, taler og ikke minst mange positive og hyggelige mennesker. Sverre Lie ble fortjent utnevnt til æresmedlem av klubben for sin innsats gjennom mange år. Helene Auensen og Ulrikke Eikeri ble tildelt klubbens gullmerke for flott innsats og meget gode sportslige resultater de siste årene. NTK-hallen Hallen ble åpnet ultimo august Det var skyhøye forventninger til banedekke, lys, garderober og fasiliteter for øvrig. NTK-hallen har svart til forventningene og vel så det. Behovet er minst det vi forventet. Driften har vært meget tilfredsstillende med en økning i utleien år for år. NTK-hallen har altså vært en investering i sunn fysisk aktivitet, godt miljø og god økonomi. Klubbens styre ser på mulighetene for å utvide hallen med to nye baner. Dette prosjektet er ennå i sin tidlige fase. Årets økonomiske drift står referert i regnskapet. Utgiftssiden har vært holdt kraftig i tømme i 2010 for å forbedre klubbens likviditet. Dette er på en måte bra, men vi bærer med oss et etterslep til Utvendig: Klubbens anleggsansvarlige (Vidar Pederstad, Børre Magnussen og Lars Velle) har i år som tidligere kalt inn hallens egen taskforce når det har vært behov for dugnadsarbeid i og rundt hallen. Denne gruppen består av positive ja-mennesker fra NTK. Denne gruppen fungerer godt, og har stilt opp til 3 felles dugnader rundt hallen i år. I tillegg har vi i år to ganger lagt ut på hjemmesidene at vi skal ha dugnad, for å se om vi klarte å trekke inn flere positive mennesker. Det har dratt inn en person til i gruppen. Det har vært servert brus og pølsemiddag etter hver dugnad. Både før sommeren og vinteren gjorde vi hogst rundt hallen og langs veien inn til hallen. Vi laget en 1,5 meter tre og busk fri sone langs hallveggene, takrennenes nedløp ble rensket og gravd frem, samt at det ble tynnet ned mot Ekebergveien. Dette var viktig for å forhindre at trær og busker begynte å vokse inn i vegger og tak samt å lage en trase for å kunne komme til når vi må reparere vegg,

7 tak og takrenner. Innvendig: Styrkerommet er blitt delt av så det nå er låsbart. Rommet er laget større og innredet med ribbevegg, medisinballer, strikker, spinningssykler og matter. Dette er blitt et yndet oppholdsrom, som det byr på utfordringer å holde ryddig. Utover dette er det utført forefallende vedlikehold i form av utskifting av utslitt materiell, knust rute, og den vanlige fjerning av tagging. Resepsjonsområdet kan med fordel males opp, men det er ikke kritisk, slik at økonomien får avgjøre. Hallen er kanskje blitt NTK s viktigste område. Hallen er åpen 10 måneder i året og er klubbens knutepunkt. Bane og anlegg Takk til alle som har deltatt på dugnaden i Etter en hard vinter med mye snø og ekstrem kulde klarte vi å begynne dugnaden som planlagt 15. april. Våren kom veldig sent i år også, så det var usikkert om snøen var smeltet på banene til dugnaden startet. Vi hadde innkalt nesten 30 personer pr. dag den første dugnadsuken, fordi erfaringsmessig er det den første tiden man trenger mye hjelp. De første dagene var det veldig få som møtte opp, noe som igjen førte til at de som møtte opp fikk mye mer å gjøre. Av større oppgaver vi fikk utført før åpningen var fjerning av to trær mot skinnegangen (betalt av sporveiene), fjernet øya, asfaltert parkeringsplassen samt merket opp hele parkeringsplassen. I tillegg fikk vi installert et nytt skilt med NTK logo og klubbens WEB adresse. Alt ble gjort klart til åpningen 1. mai. Vi stengte ned anlegget i midten av oktober. Takk til alle som stilte opp på kort varsel for å hjelpe til med nedstengingen. Påsken kommer veldig sent i 2011 og vi må derfor splitte opp dugnaden i to, både før og etter påske. Det er derfor veldig viktig at folk stiller når de blir innkalt. Vi bør være ferdig med de oppgavene som ikke har med banene å gjøre før påsken starter. Krystian fungerte også i 2010 som banemann og gjorde en utmerket innsats. Riksanlegget (RA) Nordstrand Tennisklubb eier ved utgangen av ,5% av RA. Holmenkollen innehar en tilsvarende posisjon, mens Heming har 25%. Driften og økonomien ved RA var i 2010 tilfredsstillende, men styret er opptatt av å forbedre begge deler gjennom å fokusere oppgavene RA skal løse og bedre utnyttelsesgraden. Dette forventes å gi bedre resultater allerede i RA sliter fremdeles med gulvet som ble lagt etter brannskadene høsten RA ligger i en tvist med entreprenør og leverandør av gulvet, som etter all sannsynlighet vil ende i en rettssak. Målet er å avklare ansvaret og alternativt legge nytt gulv i løpet av sommeren Foreløpige tall for 2010 viser et driftsresultat før finanskostnader på ca 1,25 mill. Tilsvarende for 2009 er ca 1,8 mill. RA har operatøransvar for tennisanlegget i Frognerparken. Dette bidrar positivt til RA`s økonomi. Det forhandles nå med Oslo Kommune om en 5 års kontrakt og tilgang på midler for å oppgradere Frognerparken tennisanlegg.

8 NTK har i 2010 vært representert med 2 personer I RA styret, Sverre Kildahl og Vidar Pederstad (styreformann). Holmenkollen har 2 personer og Heming har et styremedlem. RA bærer preg av slitasje og lite vedlikehold. Banene er av ulik standard og kvalitet. Styret jobber med en konkret plan for betydelig oppgradering av anlegget. Planen består av 8 punkter som inkluderer nytt og likt banedekke med internasjonale mål på alle baner, utvendig dekorering, nytt inngangsparti/foajé, nye garderober, utnyttelse av 2 etg. til tennisrelaterte servicetilbud som treningssenter, helsetilbud osv. Kontorer kun i 3 etg. Foreløpig estimater viser at en slik oppgradering vil koste ca 10 mill. Finansiering er ikke avklart, men det jobbes med ulike alternativer. Målet er at planen skal gjennomføres sommeren 2011 og sommeren Turneringer i 2011 Klubben skal arrangere 3 juniorturneringer og en veteranturnering i Disse er Norges Cup under 16 år i mai, juniorturnering under 12 år i juni, Norges Cup under 14 år i oktober og en NTV-cup for veteraner i desember. Tillitsvalgte I perioden 1.1 til har klubben hatt følgende tillitsvalgte: Mads Syversen, formann Styremedlemmer: Tom Stokke, sportslig ansvarlig Vidar Pederstad, ansvarlig for anlegg Lars Velle, ansvarlig for drift og vedlikehold av hallen Stian Støvland Mariann Heiberg Bjørg Holm Bjark Børre Magnussen, varamedlem Revisor : Beckman Lundevall Revisjon AS Valgkomitè: Sverre Lie (formann), Kristin Jahren og Live Smith-Erichsen Kontrollkomitè: Sverre Lie, Pål Erik Jahren, Henning Tobiasson (varamedlem) og Harald Messel (varamedlem) Sportskomiteen:

9 Tom Stokke (leder), Sverre Kildahl, Geir Krogh, Stian Støvland og Martin Brocki (sluttet okt 2010) Anleggskomite: Vidar Pederstad, Stian B. Støvland, Rolf Riisnæs, Lars Velle, Torgeir Foss, Asle Hagen, Tom Kjærnsmo, Erlend Sogn, Arvid Krogh, Sverre Lie, Hans Helmen, Erik Haslev, Geir Krogh, Mads Syversen og Børre Magnussen (leder for anleggskomiteen). Sosialkomite: Mariann Heiberg, Bjørg Holm Bjark, Kristin Frigstad og Gro Berg Turneringskomite: Hege Bømark, Gro Berg, Gisela Sogn og Aasa Auensen Infokomite: Stian Støvland, Kristin Jahren, Hege Bømark og Anja Hegg Eksterne styreverv: Sverre Lie, styremedlem i NTF og NTV Sverre Kildahl og Vidar Pederstad, styremedlem i RA Jon Paldan, styremedlem i NTV Hans Helmen, formann i Hederstegnkomiteen NTF Oslo, 4. mars 2011 Styret i Nordstrand Tennisklubb Mads Syversen Tom Stokke Børre Magnussen Lars Velle Mariann Heiberg Stian Støvland Vidar Pederstad Bjørg Holm Bjark

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

mulighetenes klubb Strategi og plan

mulighetenes klubb Strategi og plan mulighetenes klubb Strategi og plan 2016 2026 Vårt utgangspunkt Tennis er godt etablert i Asker Tennis er en idrett man kan dyrke hele livet og helseaspektet er en viktig faktor. Det er stort engasjement

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Styret i HTK i 2010 : Leder Knut Botten Heieren valgt for 09 og 10 Nestleder Kurt Erik Brinch 09 og 10 Sekretær ivaretatt av leder Kasserer John Olav Rønning valgt for 09

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Vi har fått ny sportssjef og trenerkabalen faller på plass. Klubben har et trenerteam av meget høy kvalitet.

Vi har fått ny sportssjef og trenerkabalen faller på plass. Klubben har et trenerteam av meget høy kvalitet. Årsmelding 2016 1 Ord fra formannen - 2016 Det økonomiske resultatet for 2016 er akseptabelt; 199.000 i overskudd. Takk til alle ansatte som har bidratt til at inntektene har økt og holdt utgiftene under

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt.

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt. Årsrapporter - 2011 Tennisskolen 2011 har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi har om lag 300 barn, ungdom og voksne i trening på ukentlig basis. Vi

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Q1 Kjønn 1 / 19. Kundetilfredshet i Asker Tennis. Besvart: 150 Hoppet over: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 42,00% 63

Q1 Kjønn 1 / 19. Kundetilfredshet i Asker Tennis. Besvart: 150 Hoppet over: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 42,00% 63 Q1 Kjønn Kvinne Mann Kvinne Mann 42,00% 63 58,00% 87 Totalt 150 1 / 19 Q2 Hvor ofte spiller du tennis i snitt? Flere ganger i uken? 1-2 ganger i uken? 1-2 ganger i måneden? Noen ganger i året? Aldri? Flere

Detaljer

REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3

REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3 Sportslig Plan 2013-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. Medlemmer og banekapasitet... 4 3. Nesodden Tennisklubb- Strategisk platform... 4 4. Sportslig ambisjoner og satsning... 5 5. Tennisskolen...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsrapporter fra gruppene 2. Årsregnskap 2012 med revisors beretning, samt budsjett for

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK.

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Halden Tennisklubb www.haldentennis.com Handlingsplan 2014 2016 Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Medlemmer, NTA, trenere og styremedlemmer.

Detaljer

Guide til turneringer. Nesodden tennisklubb

Guide til turneringer. Nesodden tennisklubb Guide til turneringer Nesodden tennisklubb 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 4 Juniorturneringer... 5 Klubbmesterskapet... 5 Follo-tour... 5 Team tennisskolen... 5 Red... 5 Orange... 5

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte Randesund Idrettslag

Årsmøte Randesund Idrettslag Årsmøte TENNIS Randesund Idrettslag Torsdag 17.03 2016 kl 18.00 Dagsorden: 1. Konstituering med valg av: Møteleder Sekretær 2 personer til å undertegne årsmøte protokollene 2. Årsberetning 2015 3. Regnskap

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS

LARVIK OG STAVERN TENNIS LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2009 Brunla Tennishall ANS ble i 2009 meldt oppløst og Larvik og Stavern Tennisklubb er nå eier av tennishallen. Årsberetningen inneholder derfor også tall og innformasjon

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb TIRSDAG 4. mars 2014 kl. 19:00 i klubbhuset Dagsorden

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb TIRSDAG 4. mars 2014 kl. 19:00 i klubbhuset Dagsorden Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb TIRSDAG 4. mars 2014 kl. 19:00 i klubbhuset Dagsorden 1.0 Godkjenning av de stemmerettigede 2.0 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Sportslig utvikling 2016 ÅRSMØTE 20. MARS 2017

Sportslig utvikling 2016 ÅRSMØTE 20. MARS 2017 Sportslig utvikling 2016 ÅRSMØTE 20. MARS 2017 Agenda Personal Medlemsutvikling Kursvirksomhet Turneringsvirksomhet Klubbens måltall Personal 7,4 årsverk Fast ansatte Antonio Rivera, hovedtrener, 100 %

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2015

Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2015 Årsberetning for Paradis Tennisklubb 2015 Klubbens toppspiller og heltidstrener Claudio Rivera vant gull i innendørs NM for seniorer på BTA 11.-16. desember 2015. [Foto: Guro Vaagbø] 1 Innledning Paradis

Detaljer

Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017

Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017 tennis Njård tennis ønsker velkommen til Årlig medlemsmøte 2017 Mandag 27. februar 2017 kl 19.00 i klubbhuset (Jensmessveien 1 ved bobla) Saksliste Årsberetning 2016 Regnskap/balanse 2016 Valg Budsjett

Detaljer

Årsberetning for Nordberg Tennisklubb 2015

Årsberetning for Nordberg Tennisklubb 2015 Årsberetning for Nordberg Tennisklubb 2015 1) Styret Styret har i 2015 bestått av: formann: Hans Erik Lie på valg nestformann: Nils Petter Dale ikke på valg styremedlem: Hege Saastad Haugan ikke på valg

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Stavanger Tennisklubb Medlemsundersøkelse

Stavanger Tennisklubb Medlemsundersøkelse Stavanger Tennisklubb Medlemsundersøkelse Tilnærming og gjennomføring av medlemsundersøkelse for Stavanger Tennisklubb I samarbeid med Stavanger Tennisklubb (STK) har hatt det overordnede ansvaret for

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10. Klubbens virksomhetside: Klubbens hovedmålsetting: Klubben skal kjennetegnes av:

Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10. Klubbens virksomhetside: Klubbens hovedmålsetting: Klubben skal kjennetegnes av: Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10 Klubbens virksomhetside: Legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha mulighet for

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat Styremøte Strømmen IF

Referat Styremøte Strømmen IF Sted Strømmen Stadion VIP Rommet Dato 31.08.2016 Kl. 18:00 - Tilstede Geir Morten Sørensen Leder Espen Hoff Nestleder Camilla Stensaas Styremedlem Hilde Elisabeth Sandum Styremedlem Per Ole Otterness Styremedlem

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2015 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2015 Side 2 Forord I 2014 satte styret fokus på å lage en bred plattform for konkurransespillerne

Detaljer

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 1. TOPPFOTBALLENS STYRE Leder: Styremedlemmer: Trond Tostrup Tor R. Jensen Roar Norheim Larsen Inger Andersen Arild Nygård Svein Erik Gevelt Kenneth Karlsen har vært sportslig

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

STYRETS BERETNING 2007

STYRETS BERETNING 2007 STYRETS BERETNING 2007 Konstituering av styre På det ordinære årsmøte 13 mars 2007 ble følgende endringer av styret vedtatt; Per Måreid gikk ut av styret og Eilif Brodtkorb ble valgt inn som nytt styremedlem.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 4. mars 2013 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden

Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 4. mars 2013 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden Ordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Mandag 4. mars 2013 kl 1900 i klubbhuset Dagsorden 1.0 Godkjenning av de stemmerettigede 2.0 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

HANDLINGSPLAN Innhold

HANDLINGSPLAN Innhold Handlingsplan 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere/breddetennis... 5 2.3 Turneringer og turneringsformer...5

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 19.januar 2017 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 ORGANISASJON. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Helene Abusdal Nestleder: Erik Lia Kasserer : Knut Abusdal Styremedlem: Ronny Reinertsen Styremedlem:

Detaljer