Når denne spretter 1 meter opp i lufta og detonerer, dreper den alt i en radius av 100 meter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når denne spretter 1 meter opp i lufta og detonerer, dreper den alt i en radius av 100 meter"

Transkript

1 Nr 7/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Når denne spretter 1 meter opp i lufta og detonerer, dreper den alt i en radius av 100 meter

2 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) Leder side 3 Statens vegvesen: Sikkerheten først side 4 Statens vegvesen: En god arbeidsplass side 6 Bra, men med mangler Statsbudsjettet viderefører hovedtrekkene i en langsiktig økonomisk politikk som er bra for arbeidstakerne. Men budsjettet har også svakheter. Webadresse: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmenes Redaktør: Astor Larsen E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Opplag: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Statens vegvesen: Ny FLT-leder side 8 Bosnia: FLT støtter minerydding side 10 Bosnia: Vanskelig for fagbevegelsen side 12 Lofoten: Få alle fakta på bordet side 14 Sydvaranger: Gruvedriften er i gang side 16 Tips for tillitsvalgte side 22 Stormøte på Kongsberg side 25 Kronikk: En farlig ny verden side 26 Utdanning: Dette tilbyr FLT side 28 Fra vitenskapens verden side 32 Bank og forsikring side 34 Budsjettet inneholder mye positivt om arbeidsliv og likestilling, herunder foreldrepermisjon og kamp mot ufrivillig deltid. Det er bra at kommuneøkonomien styrkes både for å sikre velferdspolitikken generelt og for å sikre enkeltsatsinger som vi ser gjennom kulturløftet og overfor barnevern. Satsingen på samferdsel er fremtidsrettet. Styrkingen på 8.5 prosent til samferdsel er rekordstort og viser at regjeringen er villig til å satse på infrastruktur. FLTs syn på organisering av tilsyn av vei vant fram. Regjeringa foreslår at tilsynsoppgavene til Statens vegvesen skal organiseres som en egen enhet direkte under vegdirektøren. Dette er et syn FLT har stått for. Det er bra at vi har en regjering som prioriterer velferd, fremfor skattelette til de aller rikeste. Særlig er vi i FLT glad for økningen av antallet studentboliger, som bidrar til at boligprisene ikke øker for mye, og som gir studenter en mulighet til å skaffe et sted å bo til ikke alt for høy leie. Dette er en sak som FLT har hatt fokus på i lang tid. Arbeidsløsheten i Norge er langt lavere enn i resten av Europa. Men det er viktig at beredskapen mot arbeidsløshet beholdes, det er stor usikkerhet hvordan resten av Europa vil klare seg og hvilke utslag budsjettkrisene vil få. Norsk eksport kan bli rammet og dermed norske arbeidsplasser. Arbeidsmarkedstiltakene virker underdimensjonerte i forhold til utfordringene framover. Det er lagt opp til tiltaksplasser, cirka færre enn nivået i fjor. Antallet tiltaksplasser burde minst ha vært på 2010-nivå. Behovet har endret seg i liten grad for dem som trenger attføringshjelp, og det er også mange langtidsledige som trenger arbeidsmarkedstiltak. Dette statsbudsjettet er derfor ikke offensivt nok i forhold til de utfordringer en står ovenfor på dette feltet. Også på området livslang læring er budsjettet for svakt. Dessuten bryter budsjettet med løftet fra den første Soria Moria-erklæringen, der det ble lovet å satse på etter- og videreutdanning. I erklæringen fra 2005 står det: «Regjeringen vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for å legge det økonomiske grunnlaget for at ansatte kan ta utdanning. Det er behov for et system for tilstrekkelig finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon, slik at retten til etter- og videreutdanning blir reell». Det ligger ikke penger til dette denne gangen heller. For at Norge skal hevde seg internasjonalt i et arbeidsliv i stadig endring må vi være en kunnskapsnasjon, og regjeringen bidrar med dette statsbudsjettet til at vi ikke vil nå det målet. FLT vil fortsatt arbeide for etter- og videreutdanning og livslang læring, og vi gjør dette gjennom handling. Nesten 30 prosent av FLTs over medlemmer har benyttet seg av forbundets stipendordning eller tilbud om etter- og videreutdanning. Denne kompetanseøkningen har vært positiv både for den enkelte, men også for bedrifter og samfunnet i sin helhet. Astor Larsen Redaktør Foto: Tor Berglie Forsidefoto: Kjetil Holm Klavenes 3

3 Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet Tekst: ASTOR LARSEN Foto: JAN LILLEHAMRE Snart er det vinter og mange vogntog er ikke skodd for snø og slaps. Det forteller Aage Kristiansen i Statens vegvesen. Han er selvsagt medlem i FLT. Det er sikkerheten som står i fokus hos Statens vegvesen. Derfor blir det også avholdt mange kontroller, ikke minst av vogntog. På Taraldrud, rett utenfor bygrensa til Oslo, ligger det en stor kontrollstasjon. Det er arbeidsplassen til Aage. Dårlige dekk er en gjenganger, forteller Aage, først og fremst på utenlandske vogntog. Men dekkene kan se bra ut, men likevel ikke holde under norske vinterforhold. Det har å gjøre med gummiblandingen, den er for hard. De kan være bra på sommerføre og ha nok mønster, men det hjelper ikke hvis det laver ned snø. Kjettinger gjør vel susen i Norge om vinteren? Mange av de utenlandske sjåførene har ikke peiling på hvordan de skal legge dem på, og svært mange har kjettinger som ikke er tilpasset bilen de kjører. Her er det stor forskjell på de profesjonelle norske sjåførene og mange utlendinger. Jeg har sett sjåfører som legger på kjettinger bare på noen minutter og som kommer fram. Kulturforskjeller Dere klipper av skiltene på bilene som er trafikkfarlige? På norske biler kan vi det og det hender jo vi gjør det. På utenlandske biler blir det litt annerledes. De må ofte repareres på stedet eller bli tauet til verksted. Men det hender vi tar skiltene der også, ganske enkelt fordi vi frykter at sjåførene ikke får reparert bilen slik de skal. - Hvordan er den tekniske standarden? Den er blitt mye bedre de siste årene. Den er slett ikke verst, men vi sliter fortsatt en del med polske biler og biler fra det tidligere Jugoslavia. Så forteller han om vogntoget med vel dårlige bremser, det klarte ikke å stoppe på en strekning på over 100 meter. Veien var tørr og god. Det er jo et mordredskap, som han uttrykker det. Sjåførene blir bøtelagt, men det er slutt på at kontrollørene fra Veivesenet blir forsøkt bestukket. Det har jo forekommet, men jeg tror de fleste sjåførene også de fra Øst- Europa er klar over at det ikke går å gi oss noen hundrelapper rett i hånda. De veit at straffen for å forsøke seg er hardere enn å ha mangelfulle lys. Det er flere år siden vi har opplevd sånne forsøk, både når det gjelder kontroller og oppkjøring til førerprøven. Sjåførene blir vel sinte og ubehagelige når de får bøter? Nei, det er lite av det. De fleste er blide og høflige. Men det fins selvsagt unntak. Kontroll Kontrollen er i gang på Taraldrud, det er bare å slå på en bryter og vogntogene eller rettere alle biler over 3500 kilo må innom stasjonen. Papirene blir gjennomgått, ferdsskriverne sjekket. Noen av bilene blir sjekket grudigere enn andre. Vi har jo en viss erfaring og veit hva vi skal se etter, og hvilke firmaer som bør passes på, forteller Aage. Hender det at sjåførene bare overser beskjeden om å kjøre inn på kontrollstasjonen og bare fortsetter på veien. Ja, det skjer i ny og ne, men vi fanger opp disse bilene også. Et er bare å jegge seg etter dem og blinke dem inn. Vi har en bil stående klar til å gjøre dette. Dere samarbeider med tollvesenet? Ja, og med utrykningspolitiet (UP). Et par ganger i året er Arbeidstilsynet også her. Det tverrfaglige samarbeidet går bra. Er det mye smugling? Det er nok en del. Men lite storsmugling, en del har kanskje med seg noen flasker vin for mye, eller en kartong sigaretter. Men tollvesenet er jo ute etter å ta de store fiskene. Ingen avskiltinger denne dagen i oktober. Ingen gebyrer ble skrevet ut heller. En viktig grunn til dette er jo nettopp at Statens vegvesen er ute og kontrollerer og at yrkesjåfører og bedrifter er klar over dette. Statens vegvesen Statens vegvesen er en norsk, statlig etat med ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier og fylkesveier og tilsyn med kjøretøyer og trafikanter. Etaten består av Vegdirektoratet, 5 regionveikontorer (offisielt kalt regionvegkontorer) og 30 distriktskontorer. Innen hvert distrikt ligger flere trafikkstasjoner (tidligere kalt biltilsynsstasjoner). Store utbyggingsprosjekter organiseres i egne enheter direkte underlagt regionveikontorene. Etaten er underlagt Samferdselsdepartementet, men regionveikontorene er underlagt fylkeskommunene i spørsmål om fylkesveier. Produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble i 2003 skilt ut i det statlige aksjeselskapet Mesta. FLT i Statens vegvesen (tidligere Norsk Vegteknisk Forening, NVF) er det største LO-forbundet i etaten. 4 5

4 En god arbeidsplass Aage Kristiansen er fornøyd med Statens vegvesen som arbeidsgiver selv om han sine høner å plukke med ledelsen. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: JAN LILLEHAMRE Aage Kristiansen er ikke den som klager og først kommer alle godordene. Det blir jo investert mye her ute på Taraldrud i nytt teknisk utstyr. Det er dessuten meningen å kle inn overbygningen her sånn at det blir bedre og enklere å kontrollere bilene. Etter hver blir det vel også ansatt non flere her ute på Taraldrud kontrollstasjon. Nå er vi bare tre stykker her. Men vitsen må jo være å holde mest mulig åpent. Vi snakker om sikkerhet. Norge er langt framme når det gjelder trafikksikkerhet? Ja, det er vi, riktignok ikke best i verden, det er Sverige som har den plassen. Men vi er inne på topp-fem-lista om vi ser på antall drepte i forhold til kjørte kilometer. Lønn Men du har en høne å plukke med Veivesenet? Ja, det gjelder dette med likelønn. Mange ser jo på det som bare et kjønnsspørsmål. Det aspektet er bare selvsagt viktig, det er klart. Men det dreier seg også om andre ting. Når Veivesenet i dag ansetter nye medarbeidere hender det at disse får langt høyere lønn enn de som allerede er ansatte, til tross for samme utdannelse. Veivesenet unnskylder seg med at de må gå opp i lønn for å ta få inn ny arbeidskraft, ellers går de andre steder. Resultatet? Kanskje en forskjell på , samme kvalifikasjoner. Det burde jo nesten vært omvendt, ansiennitet skal jo også telle. Denne uheldige praksisen er ikke Statens vegevesen aleine om. Det samme forekommer også i skoleverket i Oslo, nytilsatte lærere blir lønna høyere enn de som allerede er ansatt, angivelig for å få de beste kreftene inn i skolen. Uansett: Det fører til misnøye både i Oslo kommune og Statens vegvesen. Aage mener dessuten at det blir gjort for lite for å få inn personer med handikap inn i Statens vegvesen. Vi er en IA-bedrift, men forholdene blir ikke lagt til rette. Vi i fagbevegelsen ønsker jo å få inn dem som kanskje ikke har 100 prosent arbeidsevne, men Veivesenet gjør ikke nok her. Staten som arbeidsgiver bør vel ha et spesielt ansvar, påpeker Aage. Sosial dumping Så forteller Aage om sosial dumping. Vi snakker jo en del med sjåførene fra Øst-Europa. Ofte kjører de for en svært dårlig lønn, kanskje bare 5000 euro i måneden. De utkonkurrerer jo norske bedrifter på den måten. Aage kan også fortelle at mange av sjåførene knapt har råd til salt i maten når de er i Norge. Vi har truffet på sjåfører som skal være i Norge i dagesvis og alt de har er 100 kroner. De har knapt råd til mat, og slett ikke til å kjøpe olje til bilen om den plutselig skulle trenge det. Og svært mange av de utenlandske sjåførene må selv betale eventuelle gebyr som vi ilegger dem. Det gjør jo aldri en norsk sjåfør kroner i gebyr blir plutselig en stor sum? - Ja, det kan du godt si. En polsk sjåfør sa for øvrig til meg en gang: Jeg har en grei arbeidsgiver. Jeg spurte han om det betydde at han slapp å betale gebyret selv. Det måtte han, men arbeidsgiver var grei og lot han betale det i rater. 6 7

5 Ny i førersetet Det er gått en halv times tid. Alf Edvard har lagt ut om FLT i Statens vegvesen (tidligere Norsk Vegteknisk Forening, NVF), om utfordringene og planene, om trafikksikkerhet, om privatisering og anbudsregime. Så begynner han å tromme med fingrene og så smeller det: Kan vi ikke snakke om fotball i stedet? Og fotball det betyr Tromsø (TIL) og Manchester United, fortsetter han. Tar det senere, er svaret. Så enes vi om at av alle uviktige ting så er fortball den viktigste. Skifte Det har skjedd et lederskifte i FLT i Statens Vegvesen. Det kom overraskende? Det gjorde kanskje det. Det er vel et signal om delegatene på den FLT i Statens Vegvesen har fått ny leder. Alf Edvard Masternes er til daglig bosatt i Tromsø og helst vil han snakke om fotball. I tillegg til arbeidet i fagbevegelsen er han også leder av Isberget TILs supporterklubb. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE siste landskonferansen vil ha visse endringer i måten vi jobber på. Så store endringer tror jeg for øvrig ikke det blir, men jeg håper vi kan forbedre oss på noen områder. Det ble for øvrig også gjort en endring i handlingsprogrammet vårt, punktet om rekruttering. På det området må vi bli bedre. Så forteller han om utfordringen: Statens vegvesen øker i antall tilsatte, for å få en frikjøpt tillitsvalgt må man ha mer enn 10 prosent av de ansatte i etaten som medlemmer. Vi holder oss foreløpig godt innenfor den grensa. Vi har rundt 680 yrkesaktive medlemmer i dag, men vi skal ikke duppe mye ned eller Veivesenet bli flere før vi nærmer oss grensa på 10-prosent. Skal vi rekruttere nye må vi være synlige, kjøre saker som er viktige for medlemmene våre og potensielt nye medlemmer. Vi må signalisere hva vi mener i viktige spørsmål, for eksempel i spørsmålet om fristilling av Veivesenet, lage et tilsyn på linje med Luftfartsverket. Det er ikke veien å gå, vil bare bety et nytt byråkratisk ledd. Vi må si fra om hva vi mener om anbudstyranniet xsom hersker. Det fungerer ikke bra, ofte får vi bare en tilbyder når prosjekter blir lagt ut på anbud. Vi må presse på slik at drift og vedlikehold av veiene blir tilbakeført til Statens Vgvesen. Det er ikke sånn at privatisering og New Public Management (NPM) ordner opp i alle problemer. Husk vi står foran store utfordringer på veisektoren blant annet på grunn av klimaendringer. Så vender han tilbake til rekruttering: Det er viktig for oss, gjennomsnittsalderen til medlemmene våre er faretruende høy. Vi må ikke dø på rot. Trafikksikkerhet Som nesten alle ansatte i Statens vegvesen; Alf Edvard er opptatt av trafikksikkerhet. Trafikken øker, men antall ulykker går ned. Norge ligger svært høyt opp på lista over trafikksikre land. Det er tre forhold som er viktige, veien og områdene tett opp mot veien, bilen, de bør ikke bli for gamle, føreren og hans kvalifikasjoner. Det er ikke nok å se på trafikksikkerhet stykkevis og delt, eller sagt på en annen måte: Det er ikke nok med midtdelere. Han fortsetter: Ulykker skjer ofte under de beste føreforholdene, og ikke på de verste veiene som enkelte tror. Midtdelere er det ikke noe galt med, men dødsulykker skjer likevel. Det er nok å se på Tromsø og tunellen som fører over til fastlandet, her er det to løp, alle kjører i samme retning, det skjer dødsulykker der også. Det fins ingen enkel resept. Isberget Du er tillitsvalgt på heltid, har du tid til å samtidig lede supporterklubben til Tromsø, Isberget? Først, jeg er alltid tilgjengelig for medlemmene i FLT, Det er ikke belastende å være leder for Isberget, først og fremst gir det meg overskudd, det er befriende å gå på kamp på Alfheim. Men det er klart, jeg sitter ikke mye aleine hjemme om kveldene. Hvilke kvaliteter besitter du som gjør at du er egnet som leder på flere områder? Skal jeg nevne et par ord så er det: Strukturert og tydelig. Men jeg syns det er vanskelig å komme med en karakteristikk av meg selv. Spør heller regionslederne i FLT i Statens Vegvesen. Så begynner han igjen. Tromsø og Manchester United. 8 9

6 Tekst og foto: KJETIL HOLM KLAVENES Fra valp til redskap mot miner Hver dag risikerer mennesker i over 85 land å bli rammet av en mine. Ved Norsk Folkehjelps minehundesenter i Sarajevo tar de tak i de små valpene alt fra de enda ikke har åpnet øynene, og trener dem opp til å søke etter miner. Fakta - I en periode fra støtter FLT Norsk Folkehjelps arbeid i Sarajevo med kroner, kroner hvert år hunder og 27 ansatte er nå på hundeskolen. - Over 250 hunder har så langt blitt sendt ut i verden på jakt etter miner. - Bosnia-Herzegovina er etter krigen på 90-tallet på topp i å være minelagt. En av fire innbyggere bor i områder FLT har forpliktet seg til å støtte Norsk Folkehjelps arbeid i Sarajevo med kroner fordelt på perioden Forbundsstyret besøkte minehundesenteret og fikk kunnskap om arbeidet av lederen ved hundesenteret Terje Groth Berntsen. Bare de beste På hundeskolen er det omlag 130 hunder som til daglig trenes for å lete seg frem til miner rundt om i verden. Senteret utdanner hunder, trenere og hundeførere, og har per dags dato 27 ansatte. Hundene er av rasen belgisk fårehund, og stimuleres fra de er født. De blir kost med, snakket med og åpner av den grunn øynene før andre valper. Fra de er syv uker gamle skilles de ad med sin mor, så de i størst mulig grad blir knyttet opp med sin hundefører. Hunderasen belgisk fårehund er ikke aggressiv, og det har til nå ikke vært noen hundeslagsmål eller angrep på hundetrenerne. Over 250 hunder har blitt sendt ut fra dette senteret fra 2004, og en selekterer hvem som blir brukt alt etter 10 uker. Disse minehundene holder ut i nesten fem timer hver dag, siden arbeidsoppgavene ofte vil kreve at konsentrasjonen oppe selv under svært vanskelige forhold, ofte i temperaturer over 40 grader. Hund er et viktig redskap - En hund kan rydde hele 1700 kvadratmeter på en dag. Et menneske rekker bare litt over 10 kvadratmeter på samme tid. Under normale forhold kan de finne spor ned til halvannen meter, sier leder ved hundesenteret Terje Groth Berntsen. Men for å utnytte senterets område i best mulig grad, også når det er vinter, har hundesenteret, med bakgrunn av pengestøtten fra FLT, fått bygd en innendørshall der hundene kan lukte seg frem, selv om det er mange minusgrader utenfor. Jonny og hundene Det var lett å se at forbundsleder Jonny Simmenes trivdes med hundene og han var ikke vanskelig å be om å holde noen ukers gammel valp. Han var imponert over hva de har fått til og viktigheten av det arbeidet som blir gjort. - Det er imponerende at en har lykkes så godt med minehundearbeidet. At vi i FLT kan bidra med å gjøre treningen enda bedre, som med innendørshallen er veldig positivt, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Simmenes understreket også det viktige arbeidet minehundene bidrar til i forhold til målet om en minefri verden. En trent minehund kan jo som vi har hørt finne miner 20 ganger raskere enn et menneske som gjør søk med metalldetektor. De som ikke er gode nok blir narkohunder for toll og politi Men nesten en av tre kommer ikke igjennom det strenge nåløyet. Her er det trening og prøver, og om hunden ikke holder mål til den svært krevende oppgaven blir de brukt av grensepoliti som narkohunder. Av den grunn er nå en stor andel av politihundene i Bosnia fra minehundesenteret til Norsk Folkehjelp. Men nesten 70 prosent blir altså brukt til mineryddearbeid, og grunnen til den høye prosenten er et omfattende avlingsprogram der en systematisk ser hvilke stamtre og krysninger som gir de beste valpekullene. Alle får samme behandling i forhold til treningsopplegg, og dermed kan en fra det se hvem som er aller best. Berntsen viser til et motsatt eksempel, der den som vinner for eksempel en hundekonkurranse blir brukt til avl. - Dette er jo ikke nødvendigvis den beste hunden genetisk. For en vet jo ikke hvilket miljø de ulike hundene har vært i. Med vår systematiske metode der alle får samme vilkår, får en også frem de aller beste, sier Berntsen. Det er en krevende trening. Fra hundene er noen uker gamle lærer de seg å finne en plastikk leke, som senere blir omgjort til en så liten del at øyet knapt kan se det. Så bytter en ut med andre lukter, slik at de lærer seg å finne frem til lukten av sprengstoff eller andre lukter. En av de senere øvelsene er å gjenkjenne lukten ved å bruke en slags karusell, som har flere bokser, med ulik lukt i, der hunden skal lære å finne hva den leter etter i konkurranse med andre lukter, det være grus, trebit etc. som er plassert i metallbokser. Belønning, ikke straff Belønningen til hunden er å få leke med sin leke. Lederen ved senteret Terje Groth Berntsen sier at å bruke dette som virkemiddel er bedre enn å gi en godbit som er en mer kortsiktig belønning. Men noen straff får de ikke, bortsett fra at de blir tatt ut av leken, som er å lukte seg frem, før de igjen får sjansen til å leke nok en gang. Lek er dermed redskapet en bruker for å få hundene til å ha lyst til å finne gjenstanden som er gjemt. Det er vesentlig at hunden klarer å finne hva den leter etter uansett hvem som er hundefører. Dette for at hunden skal kunne bli sendt ut til flere konfliktområder, og kunne klare å tilpasse seg ulike forhold. Kvinnelige hundeførere Kvinner fungerer ofte best som hundeførere, siden de er mer omsorgsfulle og ser raskere hvordan hunden føler seg, sier Berntsen. Derfor er det ofte ønskelig at det nettopp skal være kvinner som fører hunden, selv om det er enkelte land der det stort sett bare brukes mannlige førere. Minelagt Nesten 1600 kvadratkilometer av Bosnia-Herzegovina består av områder som er minelagt, og det betyr at nesten en million mennesker, av fire millioner innbyggere, er berørt. Det er estimert at det er over miner som fortsatt ligger under bakken. Forbundsstyret fikk se flere miner, og den mest skrekkelige av dem kan fyke en halv meter over bakken og dele seg i tusenvis av biter, for så å kunne drepe i opp til 100 meter omkrets. Dette var også den minen som var mest skremmende for de som jobbet med miner, og den minen det var mye av i nettopp Bosnia-Herzegovina. De minene som sprenger vekk en fot, er derimot ikke farlig for de på 10 meters avstand

7 Tekst og foto: KJETIL HOLM KLAVENES Bosnisk fagforening øker FLTs forbundsstyre har vært på besøk hos den bosniske fagforeningen STBIH som organiserer folk blant annet innenfor tilsvarende HK. På dette møte fikk forbundsstyret informasjon om hvor vanskelig situasjonen er for arbeidstakere i Bosnia, og hindringer for å få flere organisert. fra gamle Jugoslavia var ofte gode for ansatte, men problemet er at lovene ofte ikke følges. Offisiell ledighet på 42 prosent En av historiene som ble fortalt var denne: «For kort tid siden hadde de snakket med en arbeidsgiver som fremstod veldig positiv til at de skulle få komme og snakke med de ansatte, men når møtet skulle starte sørget arbeidsgiveren for at alle måtte jobbe overtid ved å sette i gang med vareopptelling». Slike historier var det mange av, fortalte den bosniske fagforeningslederen. - Men vi har også gjennomslag. Ofte kommer en langt bare ved å prate med arbeidsgivere når noen har et problem. Men sanksjonsmulighetene er små, siden det er få arbeidsplasser der vi har stor organisasjonsgrad, fortalte lederen for forbundet STBIH Mersiha Beširovic. FLT ga støtte i 2006 FLT ga sin støtte til STBIH i 2006, ved å hjelpe forbundet i få tak i en bil. Bilen blir brukt til å reise rundt og organisere medlemmer i Bosnia- Herzegovina. FLT bevilget til STBIH senest i fjor kroner for renovering av lokaler og innkjøp av datautstyr. Medlemskap i STBIH Det koster 4,50 kroner å være medlem per måned, og den gjennomsnittelige lønnen er på kroner i måneden i nettolønn. Det er 11 medlemmer av forbundsstyret i STBIH, og av dem er 7 kvinner og 5 av disse er yngre enn 35 år. Organisasjonen har fem regioner. Medlemstallet var på 8366 i I 2010 har det vært en økning så langt på hele 9.6 prosent. Lover fra gamle Jugoslavia Lovene i landet kommer fra gamle Jugoslavia da lover bare ble skrevet av og omgjort til bosniske lover. Dette ser en spor av når det gjelder rettigheter innen arbeidsliv. Lovene Det er ekstrem høy ledighet i Bosnia, og de offisielle tallene er på 42 prosent. Men det er antatt at om en legger inn den grå økonomien, så er ledigheten nærmere 26 prosent. Det er et stort problem i Bosnia at en stor andel av de yrkesaktive jobber i det svarte markedet, og dermed heller ikke betaler skatt eller har en skikkelig helseforsikring. En annen utfordring er korrupsjon, og landet ligger på topp 5 på korrupsjonslisten i Europa. Bare bosniske serbere, kroater og muslimer kan ha politiske toppstillinger Lederen i forbundet STBIH, Mersiha Beširovic, fortalte om valget som skulle holdes den 3. oktober. Det de fryktet mest var at valget ikke ville bli godkjent av EU, siden kun bosniske serbere, kroater eller muslimer kan inneha politiske toppstillinger. Dette er nedfelt i den Bosniske grunnloven på bakgrunn av krigen på 90-tallet. Det ble også fortalt om hvordan sosialdemokratene (arvtakere til kommunistpartiet) styrte landet, og de privatiserte i stor stil, og la ned store arbeidsplasser. Dette var bakgrunnen til at det ikke som i Norge et nært fagligpolitisk samarbeid mellom de bosniske fagforeninger og det sosialdemokratiske partiet. Den store politiske sprengkraften ligger i at den delen av Bosnia som det bor flest bosniske serbere, Republikk Srpska, har ytret ønske om å bli selvstendig på samme måte som Kosovo ble det fra Serbia. Dette er en debatt som vekker store følelser i landet, og de nasjonalistiske følelsene blir dermed pisket opp nå som valget er nært

8 Tekst: ULF MADSEN, 1. nestleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk Foto: SAMFOTO og TOR BERGLIE Få alle fakta på bordet For å kunne ta en best mulig beslutning om en bør lete etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen trenger vi mer kunnskap. Slik vi i FLT ser det vil nei til konsekvensutredning være det samme som å si nei til mer kunnskap. Konsekvensutredning er en viktig sikkerhetsventil for å ta hensyn til andre interesser som fiskeri og miljø. 7. august var Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete i Lofoten for nok en gang å slå fast deres motstand mot konsekvensutredning. Til VG sa Kristin Halvorsen: - Oljetilhengerne skjønner at de er på defensiven. Jo mer informasjon som kommer ut, jo dårligere sak viser det seg at de har. Sp leder Liv Signe Navarsete uttalte seg i mer ulne former i DN to dager senere med dette: - Senterpartiets standpunkt er at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden. Jeg mener det dermed ikke er naturlig å starte en konsekvensutredning nå. Hvorfor så redd for fakta og kunnskap? For å ta en god beslutning må en ha mest mulig kunnskap. Da kan en avveie argumentene og få en beslutning som tar de nødvendige hensyn. Hvorfor er SV, SP og V så redde for å få mer fakta på bordet? Er det fordi de er redde for at resultatet av det som blir utredet vil være at det er forsvarlig med olje- og gassaktivitet i nord? Vi i FLT mener at norsk olje- og gasspolitikk fortsatt skal bygge på en ambisjon om at alle petroleumsforekomster på norsk sokkel bør utnyttes. Havområdene vest for Lofoten og Vesterålen må konsekvensutredes for å bedre kunnskapsbasen før en beslutning tas. Leting og utvinning må innebære en aktiv bruk av norsk verdensledende teknologi som ivaretar hensynet til miljø, sikkerhet og god sameksistens med andre næringer. En videre ekspansjon av petroleumsvirksomheten i våre nordlige farvann er en drivkraft for den videre teknologiske utviklingen. Mulig åpning av nye områder fører til at teknologiutviklingen akselererer Petroleumsnæringen står for 1/4 av BNP, 1/3 av statens inntekter og 1/2 av eksportinntektene her til lands. Næringen sysselsetter direkte og indirekte nær I 2007 ble det anslått at om lag årsverk arbeidet med spesialiserte leveranser til olje- og gassvirksomheten. Norsk leverandørindustri er ledende på flere områder, som design og konstruksjon av installasjoner, seismikk, boring og undervannsanlegg og flytende produksjon. Mye kan oppnås på norsk sokkel gjennom tiltak for økt utvinning på eksisterende felt. Men erfaringen tilsier at det først og fremst er gjennom åpning av nye områder for leting at verdiskapning, aktivitet og teknologiutvikling akselererer. Gjennom 40 år har norsk olje- og gassindustri bidratt til økt velferd for den enkelte nordmann, nyskapende arbeidsplasser og verdens beste teknologi innen petroleumsindustri. Rapporten til Faglig forums om Barentshavet Lofoten som er lagt frem i april i år viser at sannsynligheten for uhellshendeler er lavere enn i andre norske havområder. Med det faglige grunnlaget som nå eksisterer mener vi at en konsekvensutredning kan igangsettes. Fakta om konsekvensutredning En konsekvensutredning betyr å innhente mer spesifikk kunnskap knyttet til et bestemt område, for så å fatte en beslutning basert på denne kunnskapen. Formålet med konsekvensutredning er å klarlegge miljømessige virkninger av petroleumsvirksomhet og mulig fare for forurensninger, samt de økonomiske og sosiale virkningene utnyttelse av olje- og gassreserver kan ha for et område. På bakgrunn av en slik utredning foretar Stortinget en samlet vurdering av fordeler og ulemper av virksomheten. Konsekvensutredning er ikke det samme som åpning av et område for petroleumsvirksomhet. For eksempel er deler av Nordland 6 konsekvensutredet, men ikke åpnet for petroleumsvirksomhet. Beslutningen om å åpne et nytt område for petroleumsvirksomhet blir fattet av Stortinget. Regjeringen må snarest vedta konsekvensutredning, det kan ikke være behov for å utsette dette. Ap kan ikke bøye av for SV og SP i denne saken, valgresultatet for et år tilbake viser jo oppslutningen i folket spesielt i nord til disse partiene, hvor de gikk til valg på sin motstand mot utvinning av olje og gass i nordlige områder. Å få fakta på bordet for å så ta en grundig avgjørelse der en tar hensyn til de ulike næringer er hva vi i FLT mener må til. Å være motstander av kunnskap virker for vår del merkelig. Særlig en kunnskapsminister burde jo være opptatt av at all fakta kom på bordet før en endelig beslutning ble tatt. Eller er Kristin Halvorsen bare for mer kunnskap i de saker der kunnskapen støtter opp om SVs politikk? 14 15

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 3-2014 Redaktøren har ordet

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk jarle Molde er død Slutt på porselen i Porsgrunn innhold LEDER astor.larsen@fl t.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no www.flt.no Nr 5/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT sponser palestinerne i Norway Cup det viktigste er ikke å vinne, men å delta... eller? 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy www.flt.no Nr 3/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy Akerselva et kulturminne av verdensformat Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

Lokalpatriotisme i Trondheim

Lokalpatriotisme i Trondheim Storgevinst til Verdal www.flt.no Nr 6/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Lokalpatriotisme i Trondheim in n ho ld Led er astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku.

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. www.flt.no Nr 2/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no

Detaljer

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Neste år passerer det her 100.000 biler i døgnet www.flt.no Nr 4/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse

www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 1-2013 Redaktøren har ordet astor.larsen@flt.no Vrøvl

Detaljer

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Nr 1/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Forbundet for Ledelse og Teknikk www.flt.no Forbundet for Ledelse og

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet www.flt.no Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Leder side 3 Kjør debatt Postadresse:

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på 1 Innhold Foto: Samfoto LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b.

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 6-2013

Detaljer

Norway Cup stolte palestinere

Norway Cup stolte palestinere Norway Cup stolte palestinere www.flt.no Nr 5/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT og Lederne samlet kanonene Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 5-2012 Redaktøren

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Sør-Afrika. ...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Fare for gruvestengning i Kirkenes. Alle trenger kunnskap om pensjon

Sør-Afrika. ...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Fare for gruvestengning i Kirkenes. Alle trenger kunnskap om pensjon www.flt.no Nr 2/2015 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Fare for gruvestengning i Kirkenes Alle trenger kunnskap om pensjon Fra laugsvesen til moderne fagbevegelse Fjellstrand UNI Global

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer