Årsmelding for Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2009. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre"

Transkript

1 Årsmelding for 2009 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

2 Forbundet KYSTEN Side 2

3 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. - Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. - Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. - Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg. Forbundet KYSTEN Side 3

4 Innhold Forord Tillitsvalgte Landsstyret - fra 18. april 2009: Valgkomité valgt av landmøtet: Redaksjonsrådet: Ungdomsutvalget (KUL): Revisjon: Sekretariatet Medlemstall og kontingent Medlemsutvikling lokallagene: Endringer: Kontingent: Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Oversikt over organisasjoner som tidsskriftet KYSTEN distribueres til: Forbundet KYSTENs møter Landsmøtet: Landsstyret: Valgkomiteen: Fagrådet: Ungdomslag (KUL): Forbundet KYSTENs arrangementer Landsstevnet: Forbundet KYSTENs råseilseminar: Seminar for kystlagene i Nordland Representasjon Representasjon eksternt Representasjon internt Forbundet KYSTEN er medlem av: Norges kulturvernforbund Folkekulturforbundet Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Frivillighet Norge European MaritimeHaritage : Deltakelse på seminarer: Båtbygging og robåtbruk i Nordland Arrangementer i kulturminneåret Kystkulturseminar i Fredrikstad Europaseminar Seminar om UNESCO-konvensjonen Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Forbundet KYSTEN Side 4

5 8.1.3 Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Riksantikvaren (RA) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: Presentasjon av Kulturminnefondet Møte med Kystverket Møte om verneplan for fartøyer Høringer i komiteer Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Den Norske Turistforening (DNT) Fortidsminneforeningen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Voksenopplæringsforbundet Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Årsmøtet til Folkekulturforbundet Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Informasjonsvirksomheten Tidsskriftet KYSTEN: Kystenbrevet: Internett: Annen informasjonsvirksomhet: Saker som kommenteres spesielt Trygg i tradisjonsbåt: Studiearbeid: Hvordan best ivareta små og åpne båter: Kystens UngdomsLags aktiviteter: Kystled: Økonomi og regnskap for Forbundet KYSTEN Side 5

6 Forord Fra mitt ståsted som nyvalgt leder av Forbundet KYSTEN synes jeg at 2009 må kunne kalles et aktivt og godt år for Forbundet KYSTEN. Personlig synes jeg året har vært fullt av spennende oppgaver og utfordringer. En viktig tråd gjennom hele 2009 var de mange store og små arrangementene i forbindelse med Kulturminneåret. Kystlagene rundt om har vært gode ambassadører for Forbundet KYSTEN og jeg synes vi har grunn til å være stolte over vår gjennomføring og markering av Kulturminneåret. Når det gjelder medlemsutviklingen så har forbundet et klart og presist mål om en netto medlemstilvekst på 5 % pr år. Nettoøkningen i 2009 ble på 375 medlemmer (4,2 %) og ved inngangen til 2010 hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer kvinner og 6695 menn. Vi fikk 3 nye kystlag i fjor, men dessverre ble også tre nedlagt. Landsmøtet på Brekstad fortjener honnør for gode debatter, saklig argumentasjon og konstruktive tilbakemeldinger på ting som kunne vært gjort bedre. Men mest av alt fortjener landsmøtet honnør for at det valgte et ungt og ekspansivt landsstyre, et landsstyre med en fin mix mellom erfarne ringrever og nye koster. Selv har jeg hatt gleden av å besøke flere kystlag siden jeg ble valgt som leder. Alltid trivelig og lærerikt å komme rundt i kystlagene og få et innblikk i hva de forskjellige lagene holder på med. Jeg setter også stor pris på medlemmer som ringer til meg for å diskutere en eller annen utfordring eller mulighet som de ser der og da. Årets landsstevne må kunne sies å føye seg pent inn i rekken av vellykkede stevner. Selv om det ble trangt om plassen i havna, seilasen ble litt amputeret, defileringa tatt av vinden og noen syntes det var langt å gå, så sitter jeg igjen med det bestemte inntrykket at folk koste seg på Vega. Erfaringer fra de siste års landsstevner har vist oss at det var nødvendig med en revisjon av forbundets stevneveileder. Bl.a. var det behov å presisere eierskap og synliggjøre Forbundet KYSTEN sterkere. Jeg har tro på at den nye stevneveilederen skal bli et godt verktøy for både forbundet og kommende arrangører av Forbundet KYSTENs landsstevner. Arbeidet med en kommunikasjonsplan for Forbundet KYSTEN er også kommet godt i gang og jeg har forventninger om at også dette arbeidet skal bidra til et mer synlig Forbundet KYSTEN. Høsten 2009 ble det gjennomført en ny kystlagsundersøkelse. Selv om svarprosenten godt kunne vært høyere forventer jeg at undersøkelsen skal gi oss nyttig informasjon om hva som rører seg i lagene. Selvfølgelig håper jeg også på at undersøkelsen vi gi oss mange gode innspill og forslag til forbedringer i forhold til hvordan Forbundet KYSTEN bør drives. Takk til alle som har bidratt til å gjøre 2009 til et positivt og godt år for Forbundet KYSTEN. Takk til sekretariatet, landsstyret og alle rundt om i lokallagene. God bør inn i et nytt ti-år! Aha Forbundet KYSTEN Side 6

7 1. Tillitsvalgte 1.1 Landsstyret - fra 18. april 2009: Leder: Arne H. Andreassen Nestleder: Kari Wigstøl Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem: Marte Bolette Glosli Styremedlem: Emil Skjærvik Styremedlem: Sindre Nilsen Styremedlem: Gunhild Louise Forselv 1. vara. Marny Tønnessen 2. vara. Karen S. Andersen 3. vara. Jan-Kåre Amdal Fra venstre: Marte Glosli, Emil Skjærvik, Sindre Nilsen, Asgeir Svendsen, Arne Andreassen, Kari Wigstøl og Jan-Kåre Amdal. 1.2 Valgkomité valgt av landmøtet: Karin Buberg (Nærsnes kystlag) Anita Andreassen (Bergen kystlag) Trond Martinsen (Leirong kystlag) 1.3 Redaksjonsrådet: Medlem oppnevnt av Landsstyret: Asgeir K. Svendsen Medlemmer oppnevnt av redaktøren: Åsmund Kristiansen (Hardanger fartøyvernsenter) Pål Christensen (Museum Nord Melbu) Marianne Mathisen (Tromsø Museum) Klaus Olesen (Vest-Agder Fylkeskommune) 1.4 Ungdomsutvalget (KUL): Oddveig Andersen (Leirong kystlag) Marte Bolette Glosli (direktemedlem) Ninja Røreng (direktemedlem) Tora Heide (Kystlaget Trondhjem) Forbundet KYSTEN Side 7

8 1.5 Revisjon: Vardens revisjonskontor Per-Arne Auster 2. Sekretariatet Generalsekretær: Per Hillesund 100 % stilling Kontormedarbeider: Mona Vasskog Johansen 80 % stilling Organisasjonskonsulent: Tore Friis-Olsen 100 % stilling Redaktør: Bente Foldvik 75 % stilling Tore Friis-Olsen gikk over til full stilling med virkning fra 1. mars 2009 og fikk endret stillingsinstruks til organisasjonskonsulent. Sekretariatet til Forbundet KYSTEN holder til i Oslo Maritime Kulturverns lokaler på Akershuskaia i Oslo. Fra Venstre: Per Hillesund, Mona Vasskog Johansen, Tore Friis-Olsen og Bente Foldvik Forbundet KYSTEN Side 8

9 3. Medlemstall og kontingent 3.1 Medlemsutvikling lokallagene: Per hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer. Det er en økning på 375 medlemmer i forhold til året før. Forbundet har nå 115 tilsluttede kystlag. Det har kommet tre nye kystlag på listen siden i fjor og tre kystlag har blitt nedlagt. Navn Jeløya kystlag Sum Østfold fylke Kystlaget Viken Sum Oslo fylke Kystlaget Vestsiden Nesodden kystlag Soon Water kystlag Sum Akershus fylke Nærsnes kystlag Sum Buskerud Fylke Loggen kystlag Gokstad kystlag Tjøme kystlag Kystlaget Fredriksvern Hortentangen kystlag Sum Vestfold fylke Langesundsfjorden kystlag Brevikkysten Telemark kystlag Kragerø kystlag Sum Telemark fylke Agder fylkeskystlag Oksefjorden kystlag Kystlaget Immanuells venner (Nedlagt i 2009) Kystlaget Terje Vigen Blindleia kystlag Kystlaget Øster Riisøer (Nytt i 2008) Bragdøya kystlag Søgne kystlag Mandal kystlag Sæløer og Lista kystlag Hitterøy kystlag Flekkefjord kystlag Lindesnes kystlag Sum Aust- og Vest-Agder fylker Egersund kystforening Jæren kystlag Kystlaget Sandnes Rygja kystlag Veteranskibslaget Rogaland Kystlaget Kormt Leirong kystlag Haadyret kystlag Forbundet KYSTEN Side 9

10 Navn Rennesøy kystlag Riska kystlag (Nytt i 2008) Sum Rogaland Fylke Kystlaget Romsa Bergen kystlag Askøy kystlag Fjell kystlag Sund kystlag Hope trebåtlag Austevoll kystlag Sagvågen kystlag Tysnes kystlag Bømlo kystlag Kvinnherrad kystlag Sveio kystlag Keipane kystlag Holsnøy kystlag Hardangerfjorden kystlag (nytt i 2009) 5 Sum Hordaland fylke Kystlaget Hornelen Indre Sogn kystlag Kalvåg kystlag Kinn kystlag Kystkulturlaget i Vågsøy Sum Sogn og Fjordane Sunnmøre kystlag Herøy museumsbåtlag Herøy kystlag Bjørkedalen kystlag Romsdal kystlag Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag Stene notlag Geitbåtens venner Straumsnes utrorslag Otnesbrygga veteranbåtklubb Vestnes kystlag Imarsundet kystlag Sum Møre og Romsdal fylke Trøndelag fylkeskystlag Kystlaget Trondhjem Kjeungen kystlag Åfjordbåten kystlag Hemne kystlag Frøya kystlag Innherred kystlag Folla kystlag Jøa kystlag (Nytt i 2008) Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker Kystlaget Salta Gildeskål kystlag Meløy kystlag Rødøy kystlag Steigen kystlag Forbundet KYSTEN Side 10

11 Navn Vestvågøy kystlag Vågan kystlag Sortland kystlag Øksnes kystlag Hadsel kystlag Bø kystlag Evenes kystlag Ballangen kystlag (nedlagt 2009) Lødingen kystlag Rana kystlag Vefsn kystlag Lurøy kystlag Bremhesten kystlag (nedlagt 2009) Dønna kystlag Alstadhaug kystlag Kystlaget Torghatten Vega kystlag Narvik kystlag Nesna kystlag Saltdal kystlag (Nytt i 2008) 70 9 Sum Nordland fylke Nord-Troms kystlag Arctandria - Tromsø kystlag Sørreisa kystlag Kystlaget Alvestad Astafjord kystlag Gratangen kystlag Kvæfjord kystlag Salangen kystlag Skånland kystlag Tranøy kystlag (Nytt i 2008) Kystlaget Lyra (Nytt i 2009) 12 Sum Troms fylke Altafjord kystlag Kjøllefjord kystlag Nordvågen kystlag (Nytt i 2009) 6 Sum Finnmark fylke Totalsum kystlagsmedlemmer Direktemedlemmer Totalt antall medlemmer Medlemmene var fordelt på hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer. Det er ett æresmedlem sentralt og 12 æresmedlemmer i lokallagene. Det er menn og kvinner, dvs. 25 % kvinner i Forbundet KYSTEN. 3.2 Endringer: Det ble opprettet tre nye lokallag i Det er Hardangerfjorden kystlag, Hordaland, Lyra kystlag, Troms og Nordvågen kystlag, Finnmark. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Ballangen kystlag, Bremhesten kystlag og Immanuells venner ble nedlagt som kystlag i Forbundet KYSTEN. Forbundet KYSTEN Side 11

12 3.3 Kontingent: Kontingenten for medlemmer i 2009 var: - Hovedmedlem kr. 350,- - Familiemedlem kr. 50,- Fordelingen i organisasjonen er: Forbundet KYSTEN kr. 220,-, Kystlaget kr. 130,-. Til sammen kr. 350,- Andel av kontingenten til fylkeskystlag og sammenslutninger er på kr. 30,- for hvert hovedmedlem. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Troms fylkeskystlag Trøndelag fylkeskystlag Hordaland fylkeskystlag Rogaland fylkeskystlag Agder fylkeskystlag Indre Oslofjord Kystsamling (IOKS) 3.5 Oversikt over organisasjoner som tidsskriftet KYSTEN distribueres til: Foruten kystlagene er omkring 45 foreninger og stiftelser, 23 bedrifter, 66 biblioteker 24 skoler og 45 museer tilknyttet Forbundet KYSTEN. Foreninger og stiftelser som er medlem av Forbundet KYSTEN: BB 11 Klubben BUL Kristiansand Bømlo teaterverksted Det Norske sjømannskor Engøyholmen kystkultursenter Foreningen Onsøybeviset Fredrikstad fartøyvernsenter Frøya hisorielag Halden historiske samlinger Hardanger Fartøyvernsenter Helgelandslagets Båteierforening AL Hundvåg og Øyane historielag Indre Bunnefjords Motorskøyteklubb KNM Alta Kystgruppa Hermes II Kystsogeveka, Stiftinga Litle Færøyna kystkulturlag Mandal seilforening Mandal sjømannsforening Nord Norsk Fartøyvernsenter Norges Husflidslag Norges Roforbund Norges Råfiskelag Norsk Seilskuteklubb Norsk Sjøfartsmuseum Ormestad båtforening Redningsselskapet Salten veteranbåtlag Sjøskolen i Asker Speidergruppe 1: Søgne sjø Stiftelsen Anna Rogde Stiftelsen Fiskeværmuseet Stiftelsen Frohavet Stiftelsen Guldholmen fyr Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Landsteilene Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter Stiftelsen Listerskøyta Stiftelsen R/S Risør II Stårheim båtlag Tananger Sjøspeidere Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb Venneforeningen til Brødrene av Sand Veteranbåtlaget EKAR Veteranredningsskøyteforeningen Årdal sogelag Forbundet KYSTEN Side 12

13 4. Forbundet KYSTENs møter 4.1 Landsmøtet: Forbundet KYSTEN arrangerte landsmøte på Ørland, Sør-Trøndelag april Det samlet 63 deltakere fra hele landet. Det var første gang representasjonen forgikk direkte fra hvert kystlag og det førte til noe lavere oppmøte enn det har vært på de siste landsmøtene. Det ble et greit møte som behandlet de ordinære sakene, samt to innkomne saker fra kystlagene. Det ble en god debatt om representasjon på landsmøtet og hva som kunne gjøres for å få flere til å delta fra kystlagene. Det ble også en god debatt på forslaget fra Kystlaget Viken om at Forbundet KYSTEN må engasjere seg sterkere i å fremme den maritime historieforståelsen i skoleverket. Landsstyret fikk i oppdrag å følge opp saken videre. Det var Kjeungen kystlag som var lokalt vertskap og de tok deltakerne med på en flott tur til kystlagets lokaler på Gulteigbrygga. Derfra gikk turen med Jekta Pauline ut til Kjeungskjær fyrstasjon, som drives av kystlaget som et overnattingssted. 4.2 Landsstyret: Landsstyret har hatt fire møter i Det var i Kragerø i Telemark, februar, Oslo, mai, Gratangen i Troms, september og i Egersund i Rogaland november Det ble behandlet 52 saker i landsstyret. 4.3 Valgkomiteen: Valgkomiteen deltok på landsstyremøtet i Kragerø og gjennomførte samtaler med noen av styrerepresentantene. Valgkomiteen deltok også på landsmøtet og la fram sitt forslag til ny styresammensetning der. 4.4 Fagrådet: Fagrådet har ett årlig møte om høsten for å oppsummere året som gikk, samt planlegge neste års utgivelser. I 2009 ble det avviklet med fire medlemmer til stede på Melbu fra 23. til 25. oktober med Vesterålsmuseet som vertskap. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og telefon, samt under seminarer og stevner. 4.5 Ungdomslag (KUL): I løpet av 2009 har KUL hatt ett møte, der søknad til Kirke- og kulturdepartementet for neste års prosjekt ble behandlet. Utover det er det holdt kontakt og planlagt aktiviteter via e-post, telefon og internett. Informasjon legges ut på internett, sendes ut på e-post og i aktuelle Facebook-grupper. Forbundet KYSTEN Side 13

14 5. Forbundet KYSTENs arrangementer 5.1. Landsstevnet: Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres på forskjellige steder på kysten hvert år. Det er en stor begivenhet for medlemmer og andre interesserte. Landsstevnet i 2009 ble avholdt på Vega, med Vega kystlag som lokale arrangører. Landsstevnet ble arrangert i dagene juli Landsstevnet hadde så stor pågang av båter som ønsket å delta at landsstevnekomiteen måtte stenge påmeldingen to dager før stevnet begynte. Antall båter som deltok kom opp i over 230 båter, der Sjøkurs, som tidligere var hurtigruta Ragnvald Jarl, var det største skipet. Det ble arrangert flere seminarer, blant annet om dunværtradisjonene på Vega. På seminaret fikk vi møte de nye fuglevokterne som passer på ærfuglen i de fraflyttede værene som Lånan og andre steder. Vi fikk innblikk i verdensarvområdet og ederdunens betydning for tidligere tiders beboere. Som vanlig under landsstevner ble det delt ut følgende priser under samlingen lørdag kveld. Juryen bestod denne gangen av Birger Mikkelsen fra Gratangen kystlag, Kjell Grimsø fra Vega kystlag og Arne H. Andreassen fra landsstyret. Prisen for Best bevarte åpne fartøy gikk til Rasmus, en båt fra ca en plass i Romsdal. Båten eies av Sunnmøre museum. Prisen for Det beste, tradisjonelle nybygg ble tildelt til åfjordsvengbåten Mjølner, som er eid av Elin og Harald Rånes.. Best vedlikeholdte fartøy ble gitt til Skreien, en motorskøyte som eies av Steinar Jacobsen, Kabelvåg. Juryens åpne pris gikk denne gang til et fartøy som er velkjent langskysten etter mer enn 50 års seilas. Prisen gikk til Sjøkurs ex. Ragnvald Jarl, som kom opp til Vega fra Kristiansand. Prisen for beste håndverker ble gitt som honnør til hpndverket og innsatsen til eierne av Tvende Brødre etter 28 års jobb.. Prisen for Lengst utseilt distanse ble i år delt ut til Bellis fra Nesøya som hadde en utseilt distanse på rundt 900 nautiske mil. Forbundet KYSTEN Side 14

15 Mest lovende restaureringsprosjekt gikk til Tirulla, en randesunder eid av Magne Skjærvik. Prisen for best bevarte motor eller teknisk innretning gikk til Gamle Salten. 5.2 Forbundet KYSTENs råseilseminar: Årets råseilsseminar ble avholdt ved Smørhamn handelstad, Bremanger, september engasjerte deltakere var til stede og deltok på seilaser og fikk høre mange gode foredrag. Det var jektefarten og seiling med jekter som stod på dagsorden. Lokal arrangør var Kystlaget Hornelen i samarbeid med Kystkulturlaget i Vågsøy. Styremedlem Gunhild Forselv var Forbundet KYSTENs representant. 5.3 Seminar for kystlagene i Nordland Det ble arrangert regionalt seminar i Lovund for alle kystlagene i Nordland, helgen september Styreleder Arne Andreassen og organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok. 6. Representasjon 6.1 Representasjon eksternt Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og lokalt. I 2009 var Forbundet representert i: Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Arne Andreassen Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. Norges Fiskarlags jury til kystkulturprisen ved redaktør Bente Foldvik. Styrerepresentant til Norges kulturvernforbund, ved styremedlem Kari Wigstøl. Nestleder i Folkekulturforbundet, ved organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen. Sentral arbeidsgruppe for Kystens dag, ved generalsekretær Per Hillesund. Satt i juryen for kåring av nasjonalbåten, ved organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen Arbeidsutvalg for UNESCO-konvensjonen for immateriell kulturarv, ved organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen Styringsgruppe for Nordisk kystkultur, ved styremedlem Marte Glosli og Anita Andreassen. 6.2 Representasjon internt Både styreleder Arne Andreassen og generalsekretær Per Hillesund deltok på Bergen kystlags 25 års feiring 25. oktober Styreleder Arne Andreassen deltok da Sigurd Bjørkedal fikk kongens fortjenestemedalje i sølv i slutten av november Generalsekretær Per Hillesund var med på åpningen av Gloppehuset i kulturminneåret. Huset eies av Kystlaget Kormt og ble valgt til Karmøy kommunes kulturminne i Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok på Troms Fylkeskystlags årsmøte i mars Forbundet KYSTEN Side 15

16 7. Forbundet KYSTEN er medlem av: 7.1 Norges kulturvernforbund Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende kulturvernorganisasjoner. Norges kulturvernforbund har 19 medlemsorganisasjoner med over enkeltmedlemmer. Et viktig mål for kulturvernforbundet er i første omgang å fremme samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv. 7.2 Folkekulturforbundet Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Folkekulturforbundet i desember Folkekulturforbundet er ett av 22 godkjente studieforbund som får støtte til drift og opplæring gjennom Kunnskapsdepartementet. Folkekulturforbundet består av organisasjonene Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag, Hålogaland Amatørselskap, Kringkastingsringen, DIS-Norge, Vestlandske Teaterselskap, Norsk Målungdom og Landslaget for Lokalhistorie. Folkekulturforbundet har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund. 7.3 Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Friluftslivets Fellesorganisasjon våren Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). 7.4 Frivillighet Norge Forbundet KYSTEN ble medlem høsten Frivillighet Norge er et nyetablert samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Så langt er 110 organisasjoner medlemmer. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. 7.5 European MaritimeHaritage Forbundet KYSTEN har assosiert medlemskap i EMUH, som er et europeisk samarbeid om fartøyvern og kystkultur. Forbundet KYSTEN ble medlem i : Deltakelse på seminarer: Gjennom å arrangere eller delta på seminarer ønsker Forbundet KYSTEN å fokusere på ulike sider ved kystkulturen, og få satt nye problemstillinger på dagsorden. Emnene varierer fra år til år Båtbygging og robåtbruk i Nordland Seminaret ble arrangert på Rana museum, Mo i Rana januar Seminaret var om båtbygging og robåtbruk i Nordland mulighet for næring, læring og fysisk aktivitet. Arrangør var Polarsirkelen Friluftsråd i samarbeid med fleire kystlag i området. Generalsekretær Per Hillesund var der og holdt innlegg. Forbundet KYSTEN Side 16

17 7.6.2 Arrangementer i kulturminneåret 2009 Åpningsarrangementet til Kulturminneåret 2009 ble avholdt i Trondheim februar Der deltok styremedlem Kari Wigstøl, generalsekretær Per Hillesund, organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen og to fra Kystlaget Trondhjem som ble invitert på organisasjonens vegne. Avslutningsarrangementet ble avholdt i Tromsø, november Der deltok generalsekretær Per Hillesund, organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen og to inviterte gjester fra Arctandia kystlag. Det ble arrangert frihavndager i Kristiansand i juni Det var verdiskapningsprosjektenes bidrag til kulturminneåret 2009 og styreleder Kari Wigstøl og generalsekretær Per Hillesund deltok Kystkulturseminar i Fredrikstad Verdiskaping og kystkultur stod på dagsorden da Riksantikvaren, ABM-utvikling og Fiskeridepartementet inviterte til seminar i Fredrikstad mai Redaktør Bente Foldvik og generalsekretær Per Hillesund deltok Europaseminar Det ble avholdt på Voksenåsen den oktober Arrangør var Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren. Seminaret tok for seg støtteordninger for europeiske prosjekter og hvordan man kan skaffe seg samarbeidspartnere. Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok Seminar om UNESCO-konvensjonen Det ble arrangert seminar om UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv på Lillehammer den 16. oktober Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok. 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN samarbeider i varierende grad med en rekke departementer, direktorater, foreninger og organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne Forbundet KYSTEN har: 8.1. Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Kulturminnevernet i Norge sorterer under Miljøverndepartementet, og departementet bevilger hvert år driftsmidler til forbundet. Disse midlene forvaltes av Informasjonsseksjonen, som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle organisasjoner (som Forbundet KYSTEN). Seksjon for kulturminner i Miljøverndepartementet forvalter bl. a. Kulturminneloven og tar seg av registrering av og forskning om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter friluftspolitikken, og har bl.a. ansvar for arbeidsområdet båt/kyst/friluftsliv Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeridepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som Forbundet KYSTEN er engasjert i. Fiskeridepartementet har ansvar for havner, fyrstasjoner, lostjenesten, sjømerker og fisket i landet. Det gjør at forbundet arbeider for å opprettholde en god dialog Forbundet KYSTEN Side 17

18 med departementet. Fiskeri- og kystdepartementet organiserer arbeidet med en kystens dag, og Forbundet er med i en arbeidsgruppe for utvikling av dagen Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for virksomheter som museene, de store seilskipene, lokalhistorie, husflid m.m. Det gjør at det ofte er enkeltstående prosjekt Forbundet KYSTEN samarbeider med KKD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales iblant som frivillighetsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) Forbundet KYSTEN samarbeider med KD gjennom voksenopplæringen og medlemsskapet i Folkekulturforbundet Riksantikvaren (RA) Riksantikvaren er ytre etat til Miljøverndepartementet med status som direktorat. Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele (kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN har vært med i et samarbeid mellom RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kystkultur skal være ett av satsningsområdene. DN ser positivt på det arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens vandreled" med bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen Fylkeskommuner og kommuner I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og dets lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: En av Forbundet KYSTENs oppgaver er å være en pådriver overfor myndighetene i kulturvernsaker, spesielt på områder som gjelder kystkultur og fartøyvern. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner som vi har felles interesser med. Den viktigste kontakten med myndighetene i 2009 var: Presentasjon av Kulturminnefondet Det har vært et møte og 5 års markering av kulturminnefondet den februar 2009 på Røros. Der presenterte Jon Suul utviklingen som fondet hadde gått igjennom og delte noen tanker om utviklngen fremover. Det var også møte med Kulturminnefondet den 15. oktober Generalsekretær Per Hillesund deltok på begge møtene Møte med Kystverket Det ble avholdt et årlig informasjonsmøte med kystverket fredag den 22. oktober 2009 der frivillige organisasjoner som samarbeider med etaten ble innkalt. Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet. Forbundet KYSTEN Side 18

19 8.2.3 Møte om verneplan for fartøyer Riksantikvaren holdt møte for arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer tirsdag den 6. januar Det ble også arrangert et miniseminar om verneplanen den 8. oktober Generalsekretær Per Hillesund deltok på begge møtene Høringer i komiteer Det var høring i Næringskomiteen angående nye regler for båter opp til 12 passasjerer den 27. februar Det var høring om statsbudsjettet i Transport og kommunikasjonskomiteen den 2. november og Energi og Miljøkomiteen den 3. november Generalsekretær Per Hillesund deltok på alle høringene. Organiasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok i Energi og Miljøkomiteen. 8.3 Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Vi har et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak Den Norske Turistforening (DNT) Det er innledet et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak Fortidsminneforeningen Det er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og Fortidsminneforeningen i forbindelse med saker som gjelder kulturvern. Det har også vært samarbeid i forbindelse med kulturminneprosjektet der forbundet er representert i styringsgruppen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk Forening for Fartøyvern og Forbundet KYSTEN samarbeidet om kulturvern, og da spesielt fartøyvern. Det er innledet samarbeid om verneplan for fartøyer og det er en gjensidig informasjonsutveksling Norsk fagpressesforening Forbundet KYSTEN og tidsskriftet KYSTEN er medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Foreningen organiserer 230 medlemsblader og er Norges eldste presseorganisasjon, etablert i Foreningen tilbyr veiledning i pressespørsmål, kurs, undersøkelser, med mer Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Ble arrangert på Olavsgård hotell i dagene april Styremedlem Kari Wigstøl og generalsekretær Per Hillesund deltok Voksenopplæringsforbundet Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok på konferanse om den nye voksenopplæringsloven juni Han deltok også på arbeidsseminar den 22. september og læringskonferansen Tid for læring den 23. oktober Forbundet KYSTEN Side 19

20 8.4.3 Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Ble arrangert på Holmenkollen Park hotell 12. mai Organisasjonskonsulent Tore Friis- Olsen deltok Årsmøtet til Folkekulturforbundet Ble arrangert på Felix konferansesenter i Oslo, 25. mai Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Det blir arrangert faste generalsekretærmøter hos Friluftslivets Fellesorganisasjon og der har generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Det blir arrangert faste møter for organisasjonene i Norges Kulturvernforbund, der det blir utvekslet erfaringer og informasjon. Generalsekretær Per Hillesund deltar. 9. Informasjonsvirksomheten Målet med informasjonsarbeidet er å synliggjøre Forbundet KYSTENs virksomhet overfor myndigheter, media, organisasjoner og allmennhet. Det er også et mål å bedre kontakt og samhold mellom medlemmene, og bevisstgjøre dem med hensyn til KYSTENs rolle og ansvar innen kystkultur-bevegelsen. Det gjøres gjennom tiltak som: 9.1. Tidsskriftet KYSTEN: Tidsskriftet kom ut med fem numre i år 2009, tre numre i vårhalvåret og to i høsthalvåret. Tidsskriftet eies av Forbundet KYSTEN og er et landsdekkende fagtidsskrift som søker å nå et bredt publikum av begge kjønn og ulike aldersgrupper. Tidsskriftets innhold og profil redigeres i tråd med Forbundet KYSTENs formålsparagraf og prinsipprogram. Tidsskriftet skal både speile organisasjonens virksomhet og på fritt, redaksjonelt grunnlag presentere tema tilknyttet norsk kystkultur i fortid og samtid overfor medlemmer, offentlige myndigheter og allmennhet. Tidsskriftet skal redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat, Tekstreklameplakaten og de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for Den Norske Fagpresses Forening. Fagrådet bistår redaktøren i å utvikle tidsskriftets faglige profil, samt sikrer en god kommunikasjon med forbundets styrende organer. Forbundet KYSTENs representant er Asgeir K. Svendsen, landsstyret. Øvrige rådgivere er Åsmund Kristensen, Hardanger Fartøyvernsenter, Pål Christensen, Museum Nord, Melbu, Mariann Mathiesen, Tromsø. For å sikre god geografisk og temamessig spredning har fagrådet har blitt supplert med ett medlem fra Sørlandet, Klaus Olesen, som har bakgrunn fra Bredalsholmen fartøyvernsenter, kjennskap til fyrhistorie og er medlem av Bragdøya kystlag. Pål Christensen er også rådgiver og korrekturleser for bladet, han er historiker, forfatter og direktør på Museum Nord. Redaktør Bente Foldvik har tre kvart stilling og er den eneste ansatte. Hun driver redaksjonen fra Kviby utenfor Alta, kjøper inn stoff fra hele landet, og reiser så mye som tiden og reisebudsjettene tillater. Tidsskriftet blir satt sammen av typograf Liselotte Sarilla i Alta og Forbundet KYSTEN Side 20

Årsmelding for 2010. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2010. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2010 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre Årsmelding for 2008 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid

Detaljer

Årsmelding for 2011. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2011. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2011 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Årsmelding for 2012. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2012. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2012 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Formål. Forbundet KYSTEN Side 2

Formål. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn

Detaljer

Forbundet KYSTEN Side 2

Forbundet KYSTEN Side 2 Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

Detaljer

Årsmelding for 2013. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2013. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2013 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Det nasjonale Kulturminneåret 2009 ble formelt åpnet med en konferanse i Trondheim 3. februar. Året ble avsluttet

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norges Kulturvernforbund. Regionmøte Bodø 18. februar 2017

Norges Kulturvernforbund. Regionmøte Bodø 18. februar 2017 Norges Kulturvernforbund Regionmøte Bodø 18. februar 2017 Hovedsektorene i kulturvernet Myndigheter Stat, direktorater, fylkeskommune og kommuner Museer 3800 årsverk Kulturvernorganisasjoner 230 000 medlemmer

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år. Styremøte i FNM, 21. mai. Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo Til stede: Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Organisering og organisasjonsarbeid

Fartøyvernets ABC. Organisering og organisasjonsarbeid Fartøyvernets ABC Organisering og organisasjonsarbeid ORGANISASJONSFORMER Det er fartøyene som er medlemmer i NFF. Rundt hvert fartøy er det en gruppering mennesker som er organisert på forskjellige måter.

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

17. Norskdomsrørsla. Kommentarar: tekstdel s. 121

17. Norskdomsrørsla. Kommentarar: tekstdel s. 121 17. Norskdomsrørsla Kommentarar: tekstdel s. 121 17.1 Medlemstal for norskdomsorganisasjonane 1896 2008 F 17.1 Medlemstal i Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag 1896 2008 17.2 Medlemer i Noregs Ungdomslag

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN april 2017

Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN april 2017 Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN 21. 23. april 2017 Sandven hotell, Norheimsund i Hordaland Oslo, 21. februar 2017 Til Forbundet KYSTENs lokallag Innkalling til landsmøte i Forbundet KYSTEN,

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 I statsbudsjettet 2009 har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Redningsselskapet UNG

Redningsselskapet UNG Redningsselskapet UNG En liten del av Redningsselskapet Basert på aktiviteter Redningsselskapet Ung Alder 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 Elias Klubb og lokallag Lillevik Barnehager Sjøvettdager

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017

Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017 Strategi Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017 Mål Riksantikvaren vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å oppnå en god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer