Årsmelding for Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2009. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre"

Transkript

1 Årsmelding for 2009 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

2 Forbundet KYSTEN Side 2

3 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. - Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. - Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. - Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg. Forbundet KYSTEN Side 3

4 Innhold Forord Tillitsvalgte Landsstyret - fra 18. april 2009: Valgkomité valgt av landmøtet: Redaksjonsrådet: Ungdomsutvalget (KUL): Revisjon: Sekretariatet Medlemstall og kontingent Medlemsutvikling lokallagene: Endringer: Kontingent: Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Oversikt over organisasjoner som tidsskriftet KYSTEN distribueres til: Forbundet KYSTENs møter Landsmøtet: Landsstyret: Valgkomiteen: Fagrådet: Ungdomslag (KUL): Forbundet KYSTENs arrangementer Landsstevnet: Forbundet KYSTENs råseilseminar: Seminar for kystlagene i Nordland Representasjon Representasjon eksternt Representasjon internt Forbundet KYSTEN er medlem av: Norges kulturvernforbund Folkekulturforbundet Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Frivillighet Norge European MaritimeHaritage : Deltakelse på seminarer: Båtbygging og robåtbruk i Nordland Arrangementer i kulturminneåret Kystkulturseminar i Fredrikstad Europaseminar Seminar om UNESCO-konvensjonen Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Forbundet KYSTEN Side 4

5 8.1.3 Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Riksantikvaren (RA) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: Presentasjon av Kulturminnefondet Møte med Kystverket Møte om verneplan for fartøyer Høringer i komiteer Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Den Norske Turistforening (DNT) Fortidsminneforeningen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Voksenopplæringsforbundet Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Årsmøtet til Folkekulturforbundet Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Informasjonsvirksomheten Tidsskriftet KYSTEN: Kystenbrevet: Internett: Annen informasjonsvirksomhet: Saker som kommenteres spesielt Trygg i tradisjonsbåt: Studiearbeid: Hvordan best ivareta små og åpne båter: Kystens UngdomsLags aktiviteter: Kystled: Økonomi og regnskap for Forbundet KYSTEN Side 5

6 Forord Fra mitt ståsted som nyvalgt leder av Forbundet KYSTEN synes jeg at 2009 må kunne kalles et aktivt og godt år for Forbundet KYSTEN. Personlig synes jeg året har vært fullt av spennende oppgaver og utfordringer. En viktig tråd gjennom hele 2009 var de mange store og små arrangementene i forbindelse med Kulturminneåret. Kystlagene rundt om har vært gode ambassadører for Forbundet KYSTEN og jeg synes vi har grunn til å være stolte over vår gjennomføring og markering av Kulturminneåret. Når det gjelder medlemsutviklingen så har forbundet et klart og presist mål om en netto medlemstilvekst på 5 % pr år. Nettoøkningen i 2009 ble på 375 medlemmer (4,2 %) og ved inngangen til 2010 hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer kvinner og 6695 menn. Vi fikk 3 nye kystlag i fjor, men dessverre ble også tre nedlagt. Landsmøtet på Brekstad fortjener honnør for gode debatter, saklig argumentasjon og konstruktive tilbakemeldinger på ting som kunne vært gjort bedre. Men mest av alt fortjener landsmøtet honnør for at det valgte et ungt og ekspansivt landsstyre, et landsstyre med en fin mix mellom erfarne ringrever og nye koster. Selv har jeg hatt gleden av å besøke flere kystlag siden jeg ble valgt som leder. Alltid trivelig og lærerikt å komme rundt i kystlagene og få et innblikk i hva de forskjellige lagene holder på med. Jeg setter også stor pris på medlemmer som ringer til meg for å diskutere en eller annen utfordring eller mulighet som de ser der og da. Årets landsstevne må kunne sies å føye seg pent inn i rekken av vellykkede stevner. Selv om det ble trangt om plassen i havna, seilasen ble litt amputeret, defileringa tatt av vinden og noen syntes det var langt å gå, så sitter jeg igjen med det bestemte inntrykket at folk koste seg på Vega. Erfaringer fra de siste års landsstevner har vist oss at det var nødvendig med en revisjon av forbundets stevneveileder. Bl.a. var det behov å presisere eierskap og synliggjøre Forbundet KYSTEN sterkere. Jeg har tro på at den nye stevneveilederen skal bli et godt verktøy for både forbundet og kommende arrangører av Forbundet KYSTENs landsstevner. Arbeidet med en kommunikasjonsplan for Forbundet KYSTEN er også kommet godt i gang og jeg har forventninger om at også dette arbeidet skal bidra til et mer synlig Forbundet KYSTEN. Høsten 2009 ble det gjennomført en ny kystlagsundersøkelse. Selv om svarprosenten godt kunne vært høyere forventer jeg at undersøkelsen skal gi oss nyttig informasjon om hva som rører seg i lagene. Selvfølgelig håper jeg også på at undersøkelsen vi gi oss mange gode innspill og forslag til forbedringer i forhold til hvordan Forbundet KYSTEN bør drives. Takk til alle som har bidratt til å gjøre 2009 til et positivt og godt år for Forbundet KYSTEN. Takk til sekretariatet, landsstyret og alle rundt om i lokallagene. God bør inn i et nytt ti-år! Aha Forbundet KYSTEN Side 6

7 1. Tillitsvalgte 1.1 Landsstyret - fra 18. april 2009: Leder: Arne H. Andreassen Nestleder: Kari Wigstøl Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem: Marte Bolette Glosli Styremedlem: Emil Skjærvik Styremedlem: Sindre Nilsen Styremedlem: Gunhild Louise Forselv 1. vara. Marny Tønnessen 2. vara. Karen S. Andersen 3. vara. Jan-Kåre Amdal Fra venstre: Marte Glosli, Emil Skjærvik, Sindre Nilsen, Asgeir Svendsen, Arne Andreassen, Kari Wigstøl og Jan-Kåre Amdal. 1.2 Valgkomité valgt av landmøtet: Karin Buberg (Nærsnes kystlag) Anita Andreassen (Bergen kystlag) Trond Martinsen (Leirong kystlag) 1.3 Redaksjonsrådet: Medlem oppnevnt av Landsstyret: Asgeir K. Svendsen Medlemmer oppnevnt av redaktøren: Åsmund Kristiansen (Hardanger fartøyvernsenter) Pål Christensen (Museum Nord Melbu) Marianne Mathisen (Tromsø Museum) Klaus Olesen (Vest-Agder Fylkeskommune) 1.4 Ungdomsutvalget (KUL): Oddveig Andersen (Leirong kystlag) Marte Bolette Glosli (direktemedlem) Ninja Røreng (direktemedlem) Tora Heide (Kystlaget Trondhjem) Forbundet KYSTEN Side 7

8 1.5 Revisjon: Vardens revisjonskontor Per-Arne Auster 2. Sekretariatet Generalsekretær: Per Hillesund 100 % stilling Kontormedarbeider: Mona Vasskog Johansen 80 % stilling Organisasjonskonsulent: Tore Friis-Olsen 100 % stilling Redaktør: Bente Foldvik 75 % stilling Tore Friis-Olsen gikk over til full stilling med virkning fra 1. mars 2009 og fikk endret stillingsinstruks til organisasjonskonsulent. Sekretariatet til Forbundet KYSTEN holder til i Oslo Maritime Kulturverns lokaler på Akershuskaia i Oslo. Fra Venstre: Per Hillesund, Mona Vasskog Johansen, Tore Friis-Olsen og Bente Foldvik Forbundet KYSTEN Side 8

9 3. Medlemstall og kontingent 3.1 Medlemsutvikling lokallagene: Per hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer. Det er en økning på 375 medlemmer i forhold til året før. Forbundet har nå 115 tilsluttede kystlag. Det har kommet tre nye kystlag på listen siden i fjor og tre kystlag har blitt nedlagt. Navn Jeløya kystlag Sum Østfold fylke Kystlaget Viken Sum Oslo fylke Kystlaget Vestsiden Nesodden kystlag Soon Water kystlag Sum Akershus fylke Nærsnes kystlag Sum Buskerud Fylke Loggen kystlag Gokstad kystlag Tjøme kystlag Kystlaget Fredriksvern Hortentangen kystlag Sum Vestfold fylke Langesundsfjorden kystlag Brevikkysten Telemark kystlag Kragerø kystlag Sum Telemark fylke Agder fylkeskystlag Oksefjorden kystlag Kystlaget Immanuells venner (Nedlagt i 2009) Kystlaget Terje Vigen Blindleia kystlag Kystlaget Øster Riisøer (Nytt i 2008) Bragdøya kystlag Søgne kystlag Mandal kystlag Sæløer og Lista kystlag Hitterøy kystlag Flekkefjord kystlag Lindesnes kystlag Sum Aust- og Vest-Agder fylker Egersund kystforening Jæren kystlag Kystlaget Sandnes Rygja kystlag Veteranskibslaget Rogaland Kystlaget Kormt Leirong kystlag Haadyret kystlag Forbundet KYSTEN Side 9

10 Navn Rennesøy kystlag Riska kystlag (Nytt i 2008) Sum Rogaland Fylke Kystlaget Romsa Bergen kystlag Askøy kystlag Fjell kystlag Sund kystlag Hope trebåtlag Austevoll kystlag Sagvågen kystlag Tysnes kystlag Bømlo kystlag Kvinnherrad kystlag Sveio kystlag Keipane kystlag Holsnøy kystlag Hardangerfjorden kystlag (nytt i 2009) 5 Sum Hordaland fylke Kystlaget Hornelen Indre Sogn kystlag Kalvåg kystlag Kinn kystlag Kystkulturlaget i Vågsøy Sum Sogn og Fjordane Sunnmøre kystlag Herøy museumsbåtlag Herøy kystlag Bjørkedalen kystlag Romsdal kystlag Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag Stene notlag Geitbåtens venner Straumsnes utrorslag Otnesbrygga veteranbåtklubb Vestnes kystlag Imarsundet kystlag Sum Møre og Romsdal fylke Trøndelag fylkeskystlag Kystlaget Trondhjem Kjeungen kystlag Åfjordbåten kystlag Hemne kystlag Frøya kystlag Innherred kystlag Folla kystlag Jøa kystlag (Nytt i 2008) Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker Kystlaget Salta Gildeskål kystlag Meløy kystlag Rødøy kystlag Steigen kystlag Forbundet KYSTEN Side 10

11 Navn Vestvågøy kystlag Vågan kystlag Sortland kystlag Øksnes kystlag Hadsel kystlag Bø kystlag Evenes kystlag Ballangen kystlag (nedlagt 2009) Lødingen kystlag Rana kystlag Vefsn kystlag Lurøy kystlag Bremhesten kystlag (nedlagt 2009) Dønna kystlag Alstadhaug kystlag Kystlaget Torghatten Vega kystlag Narvik kystlag Nesna kystlag Saltdal kystlag (Nytt i 2008) 70 9 Sum Nordland fylke Nord-Troms kystlag Arctandria - Tromsø kystlag Sørreisa kystlag Kystlaget Alvestad Astafjord kystlag Gratangen kystlag Kvæfjord kystlag Salangen kystlag Skånland kystlag Tranøy kystlag (Nytt i 2008) Kystlaget Lyra (Nytt i 2009) 12 Sum Troms fylke Altafjord kystlag Kjøllefjord kystlag Nordvågen kystlag (Nytt i 2009) 6 Sum Finnmark fylke Totalsum kystlagsmedlemmer Direktemedlemmer Totalt antall medlemmer Medlemmene var fordelt på hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer. Det er ett æresmedlem sentralt og 12 æresmedlemmer i lokallagene. Det er menn og kvinner, dvs. 25 % kvinner i Forbundet KYSTEN. 3.2 Endringer: Det ble opprettet tre nye lokallag i Det er Hardangerfjorden kystlag, Hordaland, Lyra kystlag, Troms og Nordvågen kystlag, Finnmark. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Ballangen kystlag, Bremhesten kystlag og Immanuells venner ble nedlagt som kystlag i Forbundet KYSTEN. Forbundet KYSTEN Side 11

12 3.3 Kontingent: Kontingenten for medlemmer i 2009 var: - Hovedmedlem kr. 350,- - Familiemedlem kr. 50,- Fordelingen i organisasjonen er: Forbundet KYSTEN kr. 220,-, Kystlaget kr. 130,-. Til sammen kr. 350,- Andel av kontingenten til fylkeskystlag og sammenslutninger er på kr. 30,- for hvert hovedmedlem. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Troms fylkeskystlag Trøndelag fylkeskystlag Hordaland fylkeskystlag Rogaland fylkeskystlag Agder fylkeskystlag Indre Oslofjord Kystsamling (IOKS) 3.5 Oversikt over organisasjoner som tidsskriftet KYSTEN distribueres til: Foruten kystlagene er omkring 45 foreninger og stiftelser, 23 bedrifter, 66 biblioteker 24 skoler og 45 museer tilknyttet Forbundet KYSTEN. Foreninger og stiftelser som er medlem av Forbundet KYSTEN: BB 11 Klubben BUL Kristiansand Bømlo teaterverksted Det Norske sjømannskor Engøyholmen kystkultursenter Foreningen Onsøybeviset Fredrikstad fartøyvernsenter Frøya hisorielag Halden historiske samlinger Hardanger Fartøyvernsenter Helgelandslagets Båteierforening AL Hundvåg og Øyane historielag Indre Bunnefjords Motorskøyteklubb KNM Alta Kystgruppa Hermes II Kystsogeveka, Stiftinga Litle Færøyna kystkulturlag Mandal seilforening Mandal sjømannsforening Nord Norsk Fartøyvernsenter Norges Husflidslag Norges Roforbund Norges Råfiskelag Norsk Seilskuteklubb Norsk Sjøfartsmuseum Ormestad båtforening Redningsselskapet Salten veteranbåtlag Sjøskolen i Asker Speidergruppe 1: Søgne sjø Stiftelsen Anna Rogde Stiftelsen Fiskeværmuseet Stiftelsen Frohavet Stiftelsen Guldholmen fyr Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Landsteilene Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter Stiftelsen Listerskøyta Stiftelsen R/S Risør II Stårheim båtlag Tananger Sjøspeidere Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb Venneforeningen til Brødrene av Sand Veteranbåtlaget EKAR Veteranredningsskøyteforeningen Årdal sogelag Forbundet KYSTEN Side 12

13 4. Forbundet KYSTENs møter 4.1 Landsmøtet: Forbundet KYSTEN arrangerte landsmøte på Ørland, Sør-Trøndelag april Det samlet 63 deltakere fra hele landet. Det var første gang representasjonen forgikk direkte fra hvert kystlag og det førte til noe lavere oppmøte enn det har vært på de siste landsmøtene. Det ble et greit møte som behandlet de ordinære sakene, samt to innkomne saker fra kystlagene. Det ble en god debatt om representasjon på landsmøtet og hva som kunne gjøres for å få flere til å delta fra kystlagene. Det ble også en god debatt på forslaget fra Kystlaget Viken om at Forbundet KYSTEN må engasjere seg sterkere i å fremme den maritime historieforståelsen i skoleverket. Landsstyret fikk i oppdrag å følge opp saken videre. Det var Kjeungen kystlag som var lokalt vertskap og de tok deltakerne med på en flott tur til kystlagets lokaler på Gulteigbrygga. Derfra gikk turen med Jekta Pauline ut til Kjeungskjær fyrstasjon, som drives av kystlaget som et overnattingssted. 4.2 Landsstyret: Landsstyret har hatt fire møter i Det var i Kragerø i Telemark, februar, Oslo, mai, Gratangen i Troms, september og i Egersund i Rogaland november Det ble behandlet 52 saker i landsstyret. 4.3 Valgkomiteen: Valgkomiteen deltok på landsstyremøtet i Kragerø og gjennomførte samtaler med noen av styrerepresentantene. Valgkomiteen deltok også på landsmøtet og la fram sitt forslag til ny styresammensetning der. 4.4 Fagrådet: Fagrådet har ett årlig møte om høsten for å oppsummere året som gikk, samt planlegge neste års utgivelser. I 2009 ble det avviklet med fire medlemmer til stede på Melbu fra 23. til 25. oktober med Vesterålsmuseet som vertskap. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og telefon, samt under seminarer og stevner. 4.5 Ungdomslag (KUL): I løpet av 2009 har KUL hatt ett møte, der søknad til Kirke- og kulturdepartementet for neste års prosjekt ble behandlet. Utover det er det holdt kontakt og planlagt aktiviteter via e-post, telefon og internett. Informasjon legges ut på internett, sendes ut på e-post og i aktuelle Facebook-grupper. Forbundet KYSTEN Side 13

14 5. Forbundet KYSTENs arrangementer 5.1. Landsstevnet: Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres på forskjellige steder på kysten hvert år. Det er en stor begivenhet for medlemmer og andre interesserte. Landsstevnet i 2009 ble avholdt på Vega, med Vega kystlag som lokale arrangører. Landsstevnet ble arrangert i dagene juli Landsstevnet hadde så stor pågang av båter som ønsket å delta at landsstevnekomiteen måtte stenge påmeldingen to dager før stevnet begynte. Antall båter som deltok kom opp i over 230 båter, der Sjøkurs, som tidligere var hurtigruta Ragnvald Jarl, var det største skipet. Det ble arrangert flere seminarer, blant annet om dunværtradisjonene på Vega. På seminaret fikk vi møte de nye fuglevokterne som passer på ærfuglen i de fraflyttede værene som Lånan og andre steder. Vi fikk innblikk i verdensarvområdet og ederdunens betydning for tidligere tiders beboere. Som vanlig under landsstevner ble det delt ut følgende priser under samlingen lørdag kveld. Juryen bestod denne gangen av Birger Mikkelsen fra Gratangen kystlag, Kjell Grimsø fra Vega kystlag og Arne H. Andreassen fra landsstyret. Prisen for Best bevarte åpne fartøy gikk til Rasmus, en båt fra ca en plass i Romsdal. Båten eies av Sunnmøre museum. Prisen for Det beste, tradisjonelle nybygg ble tildelt til åfjordsvengbåten Mjølner, som er eid av Elin og Harald Rånes.. Best vedlikeholdte fartøy ble gitt til Skreien, en motorskøyte som eies av Steinar Jacobsen, Kabelvåg. Juryens åpne pris gikk denne gang til et fartøy som er velkjent langskysten etter mer enn 50 års seilas. Prisen gikk til Sjøkurs ex. Ragnvald Jarl, som kom opp til Vega fra Kristiansand. Prisen for beste håndverker ble gitt som honnør til hpndverket og innsatsen til eierne av Tvende Brødre etter 28 års jobb.. Prisen for Lengst utseilt distanse ble i år delt ut til Bellis fra Nesøya som hadde en utseilt distanse på rundt 900 nautiske mil. Forbundet KYSTEN Side 14

15 Mest lovende restaureringsprosjekt gikk til Tirulla, en randesunder eid av Magne Skjærvik. Prisen for best bevarte motor eller teknisk innretning gikk til Gamle Salten. 5.2 Forbundet KYSTENs råseilseminar: Årets råseilsseminar ble avholdt ved Smørhamn handelstad, Bremanger, september engasjerte deltakere var til stede og deltok på seilaser og fikk høre mange gode foredrag. Det var jektefarten og seiling med jekter som stod på dagsorden. Lokal arrangør var Kystlaget Hornelen i samarbeid med Kystkulturlaget i Vågsøy. Styremedlem Gunhild Forselv var Forbundet KYSTENs representant. 5.3 Seminar for kystlagene i Nordland Det ble arrangert regionalt seminar i Lovund for alle kystlagene i Nordland, helgen september Styreleder Arne Andreassen og organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok. 6. Representasjon 6.1 Representasjon eksternt Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og lokalt. I 2009 var Forbundet representert i: Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Arne Andreassen Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. Norges Fiskarlags jury til kystkulturprisen ved redaktør Bente Foldvik. Styrerepresentant til Norges kulturvernforbund, ved styremedlem Kari Wigstøl. Nestleder i Folkekulturforbundet, ved organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen. Sentral arbeidsgruppe for Kystens dag, ved generalsekretær Per Hillesund. Satt i juryen for kåring av nasjonalbåten, ved organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen Arbeidsutvalg for UNESCO-konvensjonen for immateriell kulturarv, ved organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen Styringsgruppe for Nordisk kystkultur, ved styremedlem Marte Glosli og Anita Andreassen. 6.2 Representasjon internt Både styreleder Arne Andreassen og generalsekretær Per Hillesund deltok på Bergen kystlags 25 års feiring 25. oktober Styreleder Arne Andreassen deltok da Sigurd Bjørkedal fikk kongens fortjenestemedalje i sølv i slutten av november Generalsekretær Per Hillesund var med på åpningen av Gloppehuset i kulturminneåret. Huset eies av Kystlaget Kormt og ble valgt til Karmøy kommunes kulturminne i Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok på Troms Fylkeskystlags årsmøte i mars Forbundet KYSTEN Side 15

16 7. Forbundet KYSTEN er medlem av: 7.1 Norges kulturvernforbund Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende kulturvernorganisasjoner. Norges kulturvernforbund har 19 medlemsorganisasjoner med over enkeltmedlemmer. Et viktig mål for kulturvernforbundet er i første omgang å fremme samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv. 7.2 Folkekulturforbundet Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Folkekulturforbundet i desember Folkekulturforbundet er ett av 22 godkjente studieforbund som får støtte til drift og opplæring gjennom Kunnskapsdepartementet. Folkekulturforbundet består av organisasjonene Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag, Hålogaland Amatørselskap, Kringkastingsringen, DIS-Norge, Vestlandske Teaterselskap, Norsk Målungdom og Landslaget for Lokalhistorie. Folkekulturforbundet har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund. 7.3 Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Friluftslivets Fellesorganisasjon våren Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). 7.4 Frivillighet Norge Forbundet KYSTEN ble medlem høsten Frivillighet Norge er et nyetablert samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Så langt er 110 organisasjoner medlemmer. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. 7.5 European MaritimeHaritage Forbundet KYSTEN har assosiert medlemskap i EMUH, som er et europeisk samarbeid om fartøyvern og kystkultur. Forbundet KYSTEN ble medlem i : Deltakelse på seminarer: Gjennom å arrangere eller delta på seminarer ønsker Forbundet KYSTEN å fokusere på ulike sider ved kystkulturen, og få satt nye problemstillinger på dagsorden. Emnene varierer fra år til år Båtbygging og robåtbruk i Nordland Seminaret ble arrangert på Rana museum, Mo i Rana januar Seminaret var om båtbygging og robåtbruk i Nordland mulighet for næring, læring og fysisk aktivitet. Arrangør var Polarsirkelen Friluftsråd i samarbeid med fleire kystlag i området. Generalsekretær Per Hillesund var der og holdt innlegg. Forbundet KYSTEN Side 16

17 7.6.2 Arrangementer i kulturminneåret 2009 Åpningsarrangementet til Kulturminneåret 2009 ble avholdt i Trondheim februar Der deltok styremedlem Kari Wigstøl, generalsekretær Per Hillesund, organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen og to fra Kystlaget Trondhjem som ble invitert på organisasjonens vegne. Avslutningsarrangementet ble avholdt i Tromsø, november Der deltok generalsekretær Per Hillesund, organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen og to inviterte gjester fra Arctandia kystlag. Det ble arrangert frihavndager i Kristiansand i juni Det var verdiskapningsprosjektenes bidrag til kulturminneåret 2009 og styreleder Kari Wigstøl og generalsekretær Per Hillesund deltok Kystkulturseminar i Fredrikstad Verdiskaping og kystkultur stod på dagsorden da Riksantikvaren, ABM-utvikling og Fiskeridepartementet inviterte til seminar i Fredrikstad mai Redaktør Bente Foldvik og generalsekretær Per Hillesund deltok Europaseminar Det ble avholdt på Voksenåsen den oktober Arrangør var Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren. Seminaret tok for seg støtteordninger for europeiske prosjekter og hvordan man kan skaffe seg samarbeidspartnere. Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok Seminar om UNESCO-konvensjonen Det ble arrangert seminar om UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv på Lillehammer den 16. oktober Organisasjonskonsulent Tore Friis-Olsen deltok. 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN samarbeider i varierende grad med en rekke departementer, direktorater, foreninger og organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne Forbundet KYSTEN har: 8.1. Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Kulturminnevernet i Norge sorterer under Miljøverndepartementet, og departementet bevilger hvert år driftsmidler til forbundet. Disse midlene forvaltes av Informasjonsseksjonen, som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle organisasjoner (som Forbundet KYSTEN). Seksjon for kulturminner i Miljøverndepartementet forvalter bl. a. Kulturminneloven og tar seg av registrering av og forskning om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter friluftspolitikken, og har bl.a. ansvar for arbeidsområdet båt/kyst/friluftsliv Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeridepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som Forbundet KYSTEN er engasjert i. Fiskeridepartementet har ansvar for havner, fyrstasjoner, lostjenesten, sjømerker og fisket i landet. Det gjør at forbundet arbeider for å opprettholde en god dialog Forbundet KYSTEN Side 17

18 med departementet. Fiskeri- og kystdepartementet organiserer arbeidet med en kystens dag, og Forbundet er med i en arbeidsgruppe for utvikling av dagen Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for virksomheter som museene, de store seilskipene, lokalhistorie, husflid m.m. Det gjør at det ofte er enkeltstående prosjekt Forbundet KYSTEN samarbeider med KKD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales iblant som frivillighetsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) Forbundet KYSTEN samarbeider med KD gjennom voksenopplæringen og medlemsskapet i Folkekulturforbundet Riksantikvaren (RA) Riksantikvaren er ytre etat til Miljøverndepartementet med status som direktorat. Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele (kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN har vært med i et samarbeid mellom RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kystkultur skal være ett av satsningsområdene. DN ser positivt på det arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens vandreled" med bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen Fylkeskommuner og kommuner I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og dets lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: En av Forbundet KYSTENs oppgaver er å være en pådriver overfor myndighetene i kulturvernsaker, spesielt på områder som gjelder kystkultur og fartøyvern. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner som vi har felles interesser med. Den viktigste kontakten med myndighetene i 2009 var: Presentasjon av Kulturminnefondet Det har vært et møte og 5 års markering av kulturminnefondet den februar 2009 på Røros. Der presenterte Jon Suul utviklingen som fondet hadde gått igjennom og delte noen tanker om utviklngen fremover. Det var også møte med Kulturminnefondet den 15. oktober Generalsekretær Per Hillesund deltok på begge møtene Møte med Kystverket Det ble avholdt et årlig informasjonsmøte med kystverket fredag den 22. oktober 2009 der frivillige organisasjoner som samarbeider med etaten ble innkalt. Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet. Forbundet KYSTEN Side 18

Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre Årsmelding for 2008 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Innholdsfortegnelse 4 5 6 7 14 21 21 22 28 30 31 32 33 Velkommen Årsmøteprogram Konstituering av årsmøtet Årsmelding Regnskap Fastsettelse av kontingent Eksklusjon

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014 Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Når vi nå ønsker dere velkommen til Landsstevnet i 2014 ligger det en mangeårig

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Det nasjonale Kulturminneåret 2009 ble formelt åpnet med en konferanse i Trondheim 3. februar. Året ble avsluttet

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer