STYRETS OG STYRELEDERS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS OG STYRELEDERS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2014"

Transkript

1 STYRETS OG STYRELEDERS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2014 Oppsummering: Året 2014 har vært tilfredsstillende med hensyn til utvikling i faglig nivå, antall medlemmer, administrasjon og økonomi. En ny nettside og et administrasjonssystem er etablert innenfor budsjett. Antall betalende medlemmer er redusert fra 770 i 2013 til 767 i 2014, en reduksjon som er ubetydelig i forhold til nedgangen i forrige periode som var på 60. Når det gjelder seminarvirksomheten har det i 2014 vært gjennomført 16 aktiviteter (14 i 2013) med 786 deltakere (732 i 2013). På MAD var det 288 påmeldte (321 i 2013). Gjennomgående får foreningen gode tilbakemeldinger på kvalitet på seminarene. Styret er meget tilfreds med ny redaktør og redaksjonen for Analysen (Svein Roar Hult) og det arbeidet som legges ned i faggruppene. Spesielt hyggelig er det å se at faggruppen Marketing Analytics er kommet meget godt i gang i løpet av Styret er også tilfreds med kontakten med instituttlederne gjennom interesseorganisasjonen i Virke. Styrets arbeid vil i tiden fremover fortsatt dreie seg om å gjøre foreningen mer relevant og mer synlig. Økt relevans dreier seg om at foreningen blir dyktigere til å rekruttere og engasjere medlemmer som er faglig opptatt av de digitale informasjonsstrømmer og analyse av disse for bruk i markedsføring, både strategisk og taktisk. Økt synlighet dreier seg om å være mer tilstede og mer engasjerende i ulike arenaer. Særlig vekt vil foreningen legge på å arrangere seminarer for brukere av markedsanalyse hvor verdien av markedsanalyse synliggjøres. Styrets mål er fremdeles å øke antall deltakere og deltakernes delaktighet på seminarer og andre møteplasser. Faggruppenes ledelse og arbeid er de viktigste virkemidlene for dette. Lederne av faggruppene er igjen bedt om å komme opp med forslag som øker antall deltakere og deres deltakelse på seminarer og andre møteplasser. Analysen er et annet viktig virkemiddel for å øke antall deltakere. Styret mener foreningen kan spille en viktig rolle i fagmiljøet for markedsanalyse også i fremtiden. På kort sikt vil det fortsatt være noen økonomiske utfordringer med hensyn til å skape et positivt økonomisk resultat, men disse vurderes som mindre krevende enn tidligere. 1. Styrets arbeid Styret har avholdt 8 styremøter i foreningsåret Hovedoppgavene til styret har vært koordinering med faggruppene, koordinering av MAD sammen med MAD-komiteen, og arbeidet med nettløsningen.. Styret har i tillegg sammen med tillitsvalgte, faggruppeledere og administrasjonen gjennomført den årlige strategisamlingen, også denne gang i lokalene til Ipsos MMI. Styret retter en stor takk til samtlige tillitsvalgte og frivillige for omfattende og profesjonell dugnadsinnsats. Seminarvirksomheten er av stor faglig og sosial interesse for foreningens medlemmer og av økonomisk betydning for foreningens økonomi. Eva takkes også for utmerket innsats. Sammensetningen av styret har vært: Styremedlemmer: Fred Selnes (ny styreleder) Pål Listuen Varamedlemmer: Kjell Gabrielsen (ny) Isabelle Valette Eva Hagan Line Marie Vilming Anders Heli Jørn Olsen

2 2. Administrasjon Eva Rasmussen er daglig leder av foreningen og har med sin 80 % stilling full kontroll på driften. Eva er et lyspunkt for oss alle og vi takker henne nok en gang for en fantastisk fin innsats. 3. Analysen Analysen har igjen hatt et produktivt år. Redaktør er Svein Roar Hult (TNS). Det ble notert 3 utgivelser i 2014, det aller meste av det redaksjonelle er basert på frivillig arbeid. DRD har stått for layout, produksjon og utsendelse av bladet. Annonsesalget har sekretariatet og DRD vært ansvarlige for. Analysen gir foreningen god merkevareprofilering og er attraktiv både for medlemmer og annonsører. Redaksjonens sammensetning ved utgangen av året: Svein Roar Hult (redaktør), Tom Hansen, Christina Smitt, Nevjard Guttormsen, Folke Dalskau, Even Løvås, Ragnar Madsen 4. Faggrupper Foreningen har hatt seks aktive faggrupper gjennom året med ansvar for tilrettelegging av foreningens mange seminarer, med unntak av Markedsanalysens Dag som består av en egen MAD-komité hvert år. Det faglige nivået har vært meget høyt og evalueringsresultatene gode. Samlet gir frokostmøter, kurs og heldagsseminarer den bredde som gjør medlemskap i foreningen attraktiv. Faggruppenes sammensetning ved utgangen av året: B2B: Per B. Dahl (leder), Anders Mamen, TREND: Kjell Opheim (leder), Rolf Munk Blaker, Harald Pedersen, Benthe Sande MERKEVARE: Maria Heimisdottir Brennodden (leder) Rachel Øverås, Marianne Myhrer, Katrin Sundal MEDIA: Heidi Thomassen (leder), Camilla Gare, Kristin Ellingsen, Isis Myklebust METODE Line Marie S. Vilming (leder), Ole Marksten MARKETING ANALYTICS: Isabelle Valette (leder), Ahmet Demirel, Auke Hunneman, Stian Eide, Torulf Mollestad 5. Lokalavdelinger Det har ikke vært aktivitet i lokalavdeling i Kurs og seminar KS Agenda Møtesenter har huset de fleste seminaraktivitetene i Noen har også blitt avholdt på Felix Konferansesenter Aker Brygge ved behov. Dette har fungert godt. Oversikt over utvikling av arrangement og kursdeltakelse de siste årene: Antall arrangement Antall deltakere Gj.snitt pr. møte

3 2003/ ,9 2004/ , , , , , , , , , , ,1 Oversikt over gjennomførte arrangement i 2014: Antall Type seminar/ Dato Tema Deltakere Evaluering Faggruppe Segmentering i praksis 54 4,1 Frokost/B2B Content Marketing 29 4,9 Frokost/B2B Årsmøtet 11 NMF Hvordan bygge merkevarer og endre vaner 38 4,2 Halv/Trend Spørreskjema fra et kundeperspektiv 16 4,6 Frokost/Metode Bli mer lojal til dine kunder 26 4,5 Frokost/MA Merkevarebygging Innovasjon 55 4,5 Hel/Merkevare På sporet av best practice 10 4,0 Frokost/Metode ROI i Sosiale medier 42 4,1 Frokost/B2B Folks Medievaner 80 4,3 Heldag/Media Neuromarketing 27 4,7 Frokost/B2B Merkevarebygging Innovasjon 22 4,7 Frokost/Merkevare Kundesentrisk organisasjon 48 4,4 Hel/MA Markedsanalysens Dag (kveld) 4,2 Hel/kveld/NMF Fremtidsseminaret 28 4,5 Halv/B2B/Trend Juletreff m/fun-facts 12 Ettermiddag/NMF

4 7. Medlemsstatistikk Antall medlemmer har det siste året vært stabilt. Medlemmer (endring) Bedriftsmedlemmer (endring) (+83) 59 (-2) (+67) 64 (+5) (+75) 66 (+2) (-109) 75 (+9) (-384) * 67 (-8) (-14) 61 (-6) (-3) 61 (0) (+2) 59 (-2) (-5) 55 (-4) (-60) 51 (-4) (-3) 51 (0) *Vi redefinerte fra dette tidspunkt medlemmer som betalende medlemmer, noe som fikk store konsekvenser for medlemsantallet. 8. Komitéer for klagesaker Disiplinærkomitéen og faglig komité for meningsmålinger har ikke hatt noen saker til behandling i 2014 Komiteenes sammensetning i 2014 var: Disiplinærkomité: Jeanette Bergquist (leder) Magne Rideng Nils Kristian Skodje John Richard Hewitt (vara) Faglig komité for meningsmålinger: Helge Holbæk-Hanssen (leder) Leif Aage Fredsted Øisten Wahl Ole Jacob Eide (vara) 9. Det norske marked for omsetning av markedsanalyse VIRKE har ansvaret for innsamlingen av data til omsetningsstatistikken. Innsamlingen er foretatt blant de byråene som var byråmedlemmer pr For å få en riktig bruttoomsetning for bransjen samlet, er det fratrukket for dobbelt omsetning, dvs. fakturering mellom byråene. Omsetningstallene for 2013 viser at bransjens totale omsetning var 853,9 mill kroner mot 868,5 mill kroner i Oversikt over utviklingen i totalmarkedet de siste ni årene: ,9 mill kroner (32 byråer) ,5 mill kroner (31 byråer) ,4 mill kroner (25 byråer medlemmer av byrågruppen)

5 2008 (rev.) 921,5 mill kroner (22 byråer medlemmer av byrågruppen) ,3 mill kroner (22 byråer medlemmer av byrågruppen) ,4 mill kroner (21 byråer medlemmer av byrågruppen) ,7 mill kroner (21 byråer medlemmer i VIRKE + de som var med for 2010 for å kunne sammenligne med fjoråret) ,5 mill kroner (18 byråer - medlemmer i VIRKE + aktuelle for sammenligning) ,9 mill kroner (16 byråer medlemmer i VIRKE + aktuelle for sammenligning) Resultatene fra 2013 er hentet fra artikkel publisert i Analysen nr Årets markedsanalytiker Prisen Årets Markedsanalytiker gikk denne gangen til Anders Mamen med følgende begrunnelse: «Årets Markedsanalytiker 2014 er en lederskikkelse og en fremtredende drivkraft i det norske markedsanalysemiljøet. Anders har gjennom mange år bidratt med foredrag, artikler i Analysen, tillitsverv og innspill til hvordan vi kan bli bedre som forening. Tidligere styreleder, Bjørn Haugland sier at det fine med Anders er at han alltid leverer mer enn forventet, selv om forventningene hver gang blir skrudd høyere opp. Han er grundig, analytisk, idérik og har ikke minst en sterk gjennomføringsevne. Han har en enorm nysgjerrighet og er alltid interessert i å lære mer og har tatt flere mastergrader (ved siden av full jobb, fire barn, kone og et fotballag han trener). Han vil rett og slett være den som er best på faget markedsanalyse, men føler i følge pålitelige kilder som står ham nær et enormt behov for å lære mer. Han er i følge de samme kilder ikke spesiell ydmyk. Han er på grensen til å være en nerd i alle fall slik noen vil se det utenfra. Men han er som Dovre; pålitelig, lojal og en god lagspiller. Anders arbeider i dag i TNS Gallup og jobber hver dag med å skape innsikt i hvordan bedrifter og organisasjoner kan bruke markedsanalyse til å styrke sin markedsføring og lønnsomhet. Han er høyt respektert både i egen organisasjon, hos sine kunder og i bransjen som sådan. Anders Mamen: Er faglig sterkt og i mange år bidratt med svært gode faglige bidrag i markedsanalysebransjen Har tatt ansvar og bidratt til utvikling av en høy faglig standard i bransjen blant annet gjennom arbeid i NMF Er aktiv i sosiale medier med å fremme NMF» 11. Økonomi Det ble for 2014 budsjettert med en omsetning på ca kr 1,96 mill og et underskudd på. kr Vi endte med en omsetning på drøye 1,87 og et underskudd på Om lag av resultatforbedringen skyldes at innbetaling i ny nettløsning er utsatt til Balansen viser en egenkapital i foreningen på kr ved utgangen av 2014 som gir en tilfredsstillende buffer og trygghet for å kunne møte de investeringer som kommer fremover for å videreutvikle nettsatsingen og fremdeles ha en trygg økonomi.

Datakilder muligheter og utfordringer

Datakilder muligheter og utfordringer NUMMER 1 2015 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Datakilder muligheter og utfordringer BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF TEKNOLOGI JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 2 Tiltrekke nye kunder Vi effektiviserer

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

NUMMER 3 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Neuromarketing BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 3 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Neuromarketing BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 3 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Neuromarketing BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 3 Utvikle nye produkter og tjenester Vi forankrer dine innovasjonsprosesser

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer