Radiologi og samhandlingsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radiologi og samhandlingsreformen"

Transkript

1 Radiologi og samhandlingsreformen 1

2 Status 60% av helsebudsjettet til pasientens siste leveår 10% av pasientene bruker 70% av ressursene Kommunehelsetjenesten bruker mer en spesialisthelsetjenesten Yrkesaktive går dramatisk ned 7,0 yrkesaktive pr pensjonist i ,7 yrkesaktive pr pensjonist i 2020

3 Vi har lyktes!

4 Samhandlingsreformen

5 Ulike forventninger

6 Forventninger 6

7 Røntgen = viktigste diagnostiske redskap i 50 år Stor vekst utenfor bildediagnostisk avdeling Digital video Endoskopi Cardio Ultralyd Stillbilder Patologi Øyebunn EKG Overvåking/kurver Kommende revolusjon innen laboratoriemedisin

8 Alle vil til røntgen! r

9 Radiologisk samhandling Helseforetakene har valgt ulike løsningerl Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse SørøstS + stor vekst i privat radiologi Og sås får r vi røntgen r i kommunene!

10 Synkron samhandling?

11 Utveksling av pasientinformasjon Sikre at bilde og tilhørende informasjon om undersøkelse og pasient blir knyttet sammen på p en slik måte m at vi kan være v sikre på p at det er den riktige pasienten og det riktige bildet som blir gransket

12 Deling av informasjon ~ samhandlingsreformen og radiologi: HelsIT 2011 KITH

13 Behov for IKT i samhandlingsreformen Nasjonale og/eller felles tjenester eresept, syketransportordningen, repositorier med kodeverk, faglige retningslinjer, adresser og tjenestetilbud Norsk helsenett meldingsutveksling Nasjonal kjernejournal register med kritisk informasjon Informasjon til planlegging, styring og kvalitetsutvikling av tjenestene Overvåkning av behov Komparative data om og til tjenestene Tjenester spesielt for kommunenes behov elektronisk kommunikasjon med andre kommuner kommunikasjon internt mellom helsetjenestene i kommunen veiledning/kompetanseoverføring og samarbeid med spesialisthelsetjenesten 13

14 Kjernejournal Bidra med kritisk informasjon i situasjoner der EPJ og ordinær helsefaglig kommunikasjon ikke er dekkende eller tilgjengelig Forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling for både planlagt og uplanlagt behandling Øke effektiviteten i kritiske situasjoner 14

15 IHE Integrated Healthcare Enterprise 1. Definerer 2. Spesifiserer 3. Implementerer 4. Tester/ Connectathons 15

16 Hva gir IHE? Definerer ikke nye standarder Kun profiler for bruk av eksisterende standarder HL7 v3 (SOA), DICOM, Kerberos, CCOW, etc. Identifiserer behov, definerer arbeidsflyt, informasjon og teknologi Minimerer forarbeid og tilpasningsbehov og kostnader Definerer sentrale registre for samhandling på tvers av systemer Muliggjør kommunikasjon mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten Muliggjør teleradiologi og deling av journaldokumenter Gir pasienten mulighet til å gi/begrense tilgang til egne data. Både brukere og leverandører deltar All nødvendig kompetanse tilgjengelig Etterspørsel og tilbud nærmer seg hverandre Leverandører forplikter seg til å levere støtte

17 Helsevesenet i framtida Teknologisk utvikling Digitalteknologien Forandrer hva vi gjør Nanoteknologien Gjør det umulige mulig Geneteknologien Forandrer hvem vi er

18 Avansert opptrening

19 Avansert utstyr

20 Nye teknologier

21 Bildediagnostikk hos primærlegen rlegen

22 Diagnostikk nærmere n pasienten Røntgen i felt Røntgen på operasjonsstua Mobil røntgen Røntgen på Distriktsmedisinske Sentre Mobile laboratorieutstyr

23 Globale endringer 23

24 From No Doctor to E Doctors From No Doctor to E Doctors in Rural India A telemedicine company brings $1 virtual checkups to poor countries. 24

25 Helseturisme 25

26 Større ansvar for egen helse 26

27 Hjemmesykehus: Mulige metoder Fysologiske målinger Ballistisk (hjerte) Trykk (blod) Elektriske pulser (hjerte, hjerneaktivitet, muskel) Elektrisk potensiale (øye) Kjemiske (oksygenopptak etc) Fysiske (lungekapasitet, vekt etc) Temperatur Biosignaler Omgivelsesmålinger Signaler ved personens oppførsel (energiforbruk, temperatur, matinnkjøp etc) 27

28 Hjemmesykehus: Mulige sensorer Infrarød Lyssensor Temperatursensor Mekaniske brytere Forbruksmålere Strøm Væske Trykk Lyd Mikrobølger Radar Biosensorer 28

29 Velferdsteknologien 29

30 Hvor avansert skal kommunene bli?

31 Store etiske problemstillinger 31

32 580 mil NOK til samhandling om helse Pengene skal gå til å forbedre helsetilbudet der folk bor for eksempel i form av øye og øreleger, dialyse, røntgen og hjertespesialister. Pasienten sparer tid og krefter Samfunnet sparer penger. Legene bruker tiden mer effektivt når de reiser ut til pasientene 32

33 Framtidas kommunale sykehus Bedre og mer målrettede helsetjenester med et lavere ressursbruk Satsing på kompetanse God samhandling mellom kommunen og sykehuset Utfordringer Kommunene skal ha institusjoner for å motta pasienter med behov for akutt hjelp 33

34 DMS Lokalmedisinske Senter Samarbeid med sykehus om et desentralisert tilbud vedrørende spesialisthelsetjenester? Dialyse nefrologi røntgen øye ortopedi hud nevrologi Hjerte Gynekologi Diabetes revmatologi ultralyd kontroller ortopedisk spesialverksted lysbehandling. 34

35 Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) Lokalmedisinsk senter til 215 millioner kroner med 80 arbeidsplasser intermediæravdeling med observasjonsseng Halvannenlinjetjeneste mellom dagens kommunehelse og spesialisthelsetjeneste Tilbud for pasienter som krever høyere kompetanse enn det den enkelte kommune vil kunne tilby alene Avdelingen vil ha legevisitt hver dag avansert medisinskteknisk utstyr videokonferanse med sykehuset spesialister som bemanner poliklinikken 35

36 Mobil røntgen Mobil spesialisthelsetjeneste som rettes mot kommunale sykehjem Bemannet med en radiograf og utstyrt med et mobilt røntgenapparat 36

37 Sykehjem: Røntgen hyppigste henvisningsårsak 37

38 Flytte utstyr ikke pasienter 38

39 Tolkingssentre Internasjonale Nasjonale Regionale 39

40 ~ samhandling for helse og velferd K I T H

41 Organ orienterte superspesialister 41

42 Framtidens helsevesen blir enda mer digitalt!

43 Human Body Information Model 43

44 Pasienten?

45 Vi vil fortsatt ha behov for pleie og omsorg

46 Radiologi med nye øyne?

47 Bildediagnostikk i samhandlingstider 17 og 18 november 2011, Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Hva er det egentlig vi ønsker oss av servicedesign og samhandling i helsetjenesten? Statssekretær Robert Martin Kåss, HOD Konsept for mobil medisinsk service, inkl mobil røntgentjeneste. Overlege, prof. Frode Lærum, Akershus universitetssykehus Pasientgrunnlag og behov for mobil røntgentjeneste Sykehjemsoverlege Torbjørg Åmdal, Bergen kommune Radiologiske funn og erfaringer Overlege Hasan Banitalebi, Ahus/overlege dr. med. Johan Castberg Hellund, OUS Brukererfaringer fra sykehjem Overlege Jomar Bjørge Skedsmotun Bo og behandlingssenter 47

48 Røntgen og transportteknologi Overlege, prof. Frode Lærum, Akershus universitetssykehus Nett overføring av bilder Seniorrådgiver Bjørn Unneland, Norsk Helsenett Praktisk radiografi og strålehygiene i mobil rtg. Radiografene Liz Tone Thorstensen (Ahus), Sigmund Oswold (OUS) og Rune Johnsen (Ahus) Erfaringer fra etablering og bruk av mobil røntgen i Skåne. Mag Karin Eklund, röntgensjuksköterska, Bildø och funktionsdiagnostisk centrum Skånes, Universitetssjukhuset i Lund Experiences with mobile radiography in Torino Dr. Vittorio Tibaldi, Department of Medical and Surgical Disciplines Geratric Section, San Giovanni Battista Hospital, Torino, Italia 48

49 Mobilt ultraljud i hemmet och för äldreboande Dr Jaroslava Lander, Lasaradia/Landstinget i Stockholm Kostnader og finansieringsmodeller for mobil røntgentjeneste Rådmann Tron Bamrud/Pleie og omsorgssjef Idar Simonsen, Lørenskog Forventet bildediagnostikk i lokalsykehus og lokalmedisinske sentra Ordstyrer Aslak Aslaksen Lokalsykehus og distriktsmedisinsk sentre. Hva skal de inneholde og hvilke medisinske problemer skal de løse? Stortingsrepresentant Bent Høie, (H), Leder av helse og omsorgskomiteen på Stortinget Helse Midt Norges erfaringer og videre strategi for distriktsmedisinske sentra i et samhandlingsperspektiv Seniorrådgiver Daniel Haga, Helse Midt Norge 49

50 Praktiske erfaringer fra drift av et distriktsmedisinsk senter. Trenger vi desentralisert bildediagnostikk? Erfaringer fra bildediagnostikk på et lokalsykehus med ansvar for et distriktsmedisinsk senter. Et utviklingsperspektiv Radiolog Carsten Brocker, KITH og Curato Røntgen AS Er teleradiologi redningen for små sykehus og distriktsmedisinske sentra? Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, Haukeland universitetssjukehus. Leder av Radiologforeningens Teleradiologiutvalg 50

51 Utfordrende framtid Hvordan vil vi norsk helsevesen skal være i 2030? 51

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Flytte diagnostikk ikke pasienter

Flytte diagnostikk ikke pasienter Prosjektrapport november 2010 juni 2012 Mobil røntgentjeneste fra Akershus universitetssykehus til sykehjem og fengsel i 8 kommuner på Romerike. Flytte diagnostikk ikke pasienter Innhold Sammendrag...

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

Sykehjemsrøntgen på hjul

Sykehjemsrøntgen på hjul Frode Lærum Sykehjemsrøntgen på hjul Mobil, nettbasert røntgenservice for pasienter utenfor sykehus Michael 2005; 2: 168 89. Sammendrag Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon har ført til

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Nasjonalt topplederprogram Bess Margrethe Frøyshov Larvik 060411 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ny folkehelselov,

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer