TRADE FORUM Bransjesamarbeid gir resultater. Felix konferansesenter Aker Brygge,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRADE FORUM Bransjesamarbeid gir resultater. Felix konferansesenter Aker Brygge, 15.11.07"

Transkript

1 TRADE FORUM Bransjesamarbeid gir resultater Felix konferansesenter Aker Brygge,

2 Trade Forum 13: :30-14:10 14:10-14:30 14:30-14:50 14:50-15:15 15:15-15:45 Verdien av bransjesamarbeid Bransjeløsninger gir resultater EPD-basen Kjederegistrene Pause Potensial for ytterligere gevinster med ny bransjeløsning Salgsdatabasen Bruk av salgsdata i eget datavarehus Oppsummering Egil Sætveit, Coop & Helge Hasselgård, DLF Sven-Erik Andersen & Stefan Lid, Tradesolution Roar Smith, Tradesolution May Heggset, Mills Sigmund Berle Jensen, Tradesolution 2

3 Verdien av bransjesamarbeid Direktør Egil Sætveit, Coop Norden Adm. direktør Helge Hasselgård, DLF

4 Samarbeid en nødvendighet Norge er et langstrakt land med en håndfull mennesker spredt utover En butikk på hvert ytterste nes og i den innerste dal med samme brødpris Effektiv vareflyt i Annerledeslandet forutsetter samarbeid Gjensidig avhengighet mellom leverandør og handelsmann har lagt grunnlag for et samarbeidsklima som er unikt i nordisk og europeisk perspektiv 4

5 Gode fora for samarbeid Dialog mellom Dagligvarehandelens miljøforum (DMF) og Dagligvareleverandørenes forening (DLF) Felles eierskap til ECR Norge med sekretariat hos Tradesolution Felles eierskap i GS1 Norway Felles eierskap i Tradesolution AS Felles eierskap i Norsk Lastbærerpool 5

6 Samarbeidet har gitt resultater Standardisert informasjon Felles varekoder Innføring av strekkoder og satsing på RFID Etablering av EAN Norge / GS1 Norway Etableringen av EDI/XMLmeldinger STAND Fordeling av holdbarhetstid Definisjon av servicegrad Emballasjesamarbeid Retur og gjenvinning, Materialselskapene Emballasjeoptimering Norsk Lastbærerpool (NLP) Tradesolution AS EPD basen Kjederegistrene Målestasjon for dagligvarehandelens produkter Felles markedspraksis Lanseringsvinduer Tidspunkt for prisjusteringer Distribusjonsoptimering Sporbarhet Prosjekt esporing Merkeordninger Miljømerking Sunnhetsmerking 6

7 Neste steg - deling av salgsdata Fremtidens løsninger må baseres på standardiserte modeller for datautveksling for å senke kostnadene og øke effektiviteten Konkurransen må skje på andre parametere Dagens løsninger trenger konkurranse slik at de blir billigere for brukerne Samordning gir bedre datakvalitet som gir grunnlag for bedre prognoser Bedre prognoser vil gi høyere servicegrad, mindre tomt i hylla og mer fornøyde forbrukere Utveksling av salgsdata er neste steg! 7

8 Verdien av bransjesamarbeid En effektiv og konkurransedyktig bransje Gode konkurransevilkår innen bransjen En bedre dagligvarehandel for forbrukeren 8

9 Sven-Erik Andersen Avd.sjef EPD EPD-basen Bransjesamarbeid gir resultater

10 Verdikjeden nye produkter hvert år 4,4 MILL paller engros 1,8 MRD kunder og 17,7 MRD produkter vogntog Effektivitet = Utnyttelse av IT-systemer = Korrekt produktinformasjon 10

11 Eksempler på bruken i verdikjeden Kalkyler Pris og sortiment Innkjøpssystemer Transport Lager/ logistikk Space/ hylleplassering Øvrige EDImeldinger Butikkdatasystemer 11

12 EPD-basen, ett effektiviserende bindeledd mellom handel og leverandører EPD-basen inneholder i dag: Over produktsett Mer enn GTIN Hvert år registreres det rundt nye produktsett i basen Kvalitetssikring av all informasjon Over 500 valideringer og logiske kontroller Gjennom EPD-basen utføres det MILL 1,290 endringer pr. år Space-bilder av mer enn produktsett 12

13 EPD-basen bidrar til forenkling og besparelser for handel og leverandører Rasjonale ligger i: en helpdesk for assistanse alle snakker samme språk alle har samme definisjoner og regelverk Tidsbesparelser for leverandørene, da de har 1 database for registrering og 5 kjeder som daglig mottar informasjonen. EPD-basen bidrar til tidsbesparelser ifbm. produktregistrering 13

14 Hva kan feil informasjon i EPD-basen medføre? Legge beslag på unødvendig ressursbruk mellom handelspartnere Generere unødvendige kostnader ved håndtering av varen Forsinkelser i forbindelse med produktlanseringer Et dårlig samarbeidsklima 14

15 Industristudie kvantifiserer kostnadene ved feil Feil grunndata Mengde: 30% av produktinformasjonen Kostnad: mellom $60-$80 pr. feil Medgått tid: 25 minutter pr. pakn. pr. år Faktura feil Mengde: 60% er feil Konsekvens: 43% medfører fradrag Kostnad: Mellom $40-$400 Tapt salg Mengde: 3.5% pga. ukorrekte data 15

16 Kostnadsreduserende tiltak Transport Korrekt produktinformasjon bidrar til å sikre korrekt antall biler, med riktig størrelse Korrekte grunndata reduserer transportkostnadene og sparer miljøet 16

17 Kostnadsreduserende tiltak I butikken 40% av logistikkostnadene ligger i hylleplassering av varene. Korrekte grunndata reduserer logistikkostnadene 17

18 Hvordan sikre ett godt samarbeidsklima? Kvaliteten på den informasjonen som legges inn i EPD-basen må være korrekt Vær realist mht. tider Legg inn den informasjon man har om produktene Levere produkter uoppfordret til EPD Sjekkpunkt for kontroll av fysisk informasjon spacebilde-fotografering 18

19 Spacebilder Tradesolution leverer spacebilder til aktørene (www.tradesolution.no) 19

20 Bransjesamarbeidet gjennom EPD-basen Dagligvarebransjen i Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder utveksling av gode grunndata produktsett nye varer i året 12,6 MILL informasjonsfelter 1,290 MILL endringer pr år Mer enn 500 maskinelle kontroller Kvalitetssikret logistikkinformasjon Space-bilder Verdikjedekompetanse Kvaliteten på dataene i EPD-basen har aldri vært høyere Kravet til kvalitet har aldri vært større Samarbeidet gjennom EPD-basen gir store kostnadsbesparelser for både leverandør og kjede 20

21 Stefan Lid Avd.sjef Kjede og Salgsdata Kjederegistrene Bransjesamarbeid gir resultater

22 Visste du at.. Kiwi har åpnet 24 nye butikker hittil i år og blitt landsdekkende 6 av disse nord for Trondheim Åpner totalt 28 butikker i

23 Visste du at.. Statoil har 395 stasjoner som selger kioskvarer 19 av disse ligger i Telemark 23

24 Visste du at.. Gress Gruppen består av vel 600 medlemmer Olav Thon Gruppen utgjør 66 av disse 24

25 Visste du at.. Haugesund har: 32 Dagligvarebutikker 13 Gatekjøkken 36 Kiosker 8 Bensinstasjoner 34 Restauranter Tapt 2-0 mot Lillestrøm i cupfinalen på søndag 25

26 Visste du at.. I dag åpner det 3 nye dagligvarebutikker Rema 1000 Rørvik Rema 1000 Vadsø Bunnpris Otta 26

27 Visste du at.. Sandefjord har: 9,8 % større dagligvareomsetning enn Larvik til tross for at Sandefjord har 5 færre butikker Dagligvareomsetningen i Sandefjord ligger på vel 1 mrd. 27

28 Kjederegistrene inneholder ca enheter Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv. 28

29 Følgende fordeling av registrene dagligvarebutikker enheter innenfor KBS enheter innenfor Storhusholdning enheter innenfor Faghandel spesial-adresser for kjedekontor, grossister og div...og totalt ca informasjonsfelter 29

30 Informasjonsgivere Kjeder Direkte distributører Kunder Grossister Fagtidsskrifter / aviser Diverse offentlige registre 30

31 Informasjonstilgang Vi har rutiner for å verifisere all informasjon som kommer inn til Kjederegisteret Sjekkes mot: Brønnøysund Telefonkatalog internett Telefon 31

32 I dag vedlikeholdes mange registre og versjoner i bransjen Oppdatering og vedlikehold av et register krever mye tid og ressurser Mange data- og informasjonsinnhentingspunkter Mange ulike filformater og systemer; epost, fax, telefon, web Varierende kvalitet på datainput og informasjonskilder Varierende frekvens på kilde-oppdateringer Mange kontaktpunkter som skal holdes informert og som skal motta informasjon Komplekse datastrukturer Mye manuelt arbeid som krever nøyaktighet Dette arbeidet gjøres igjen, og igjen, og igjen hos forskjellige aktører 32

33 Jobben er allerede gjort! Tid kan frigis til analyse av dataene; hvorfor selges det færre dagligvarer i Larvik enn i Sandefjord? Kjederegisteret utfører ca endringer og oppdateringer i året! 33

34 Roar Smith Salgs- og Markedssjef Salgsdata i regi av Tradesolution Potensial for ytterligere gevinster gjennom ny bransjeløsning

35 Deling av ulike data er en forutsetning for effektiv varehandel! Utnyttelse av data i hele verdikjeden er viktig for å sikre en effektiv og konkurransedyktig bransje Deling av informasjon, i- og mellom selskaper, blir stadig viktigere i fremtidens verdikjede En del av Høstmøtedeltagerne til DLF var med på en uhøytidlig undersøkelse om dette temaet av disse rangerte 71,5% at tilgang på- og deling av ulik informasjon og data ville være av stor betydning i verdikjeden i 2016 Det er av strategisk betydning at bransjen selv har kontroll på utviklingen, prisen, kvaliteten og tilgangen på data og informasjon 35

36 Hva er det vi er satt til å gjøre? Eksisterende løsning Ny bransjeløsning 36

37 Tilgang på data styres av egne avtaler med informasjonsgiverne Avtaleregulering 1:1 Dataflyt Avtaleregulering 37

38 Hvorfor er vi satt til å gjøre dette? Standardiseringer av dataflyten vil resultere i effektivisering av datautvekslingen en til en Synergier mot dagens produkter, tjenester, systemer og kompetanse i Tradesolution som leverandørene i stor grad benytter Økt kvalitet på tjenestene gjennom åtilføre nødvendig bransjekompetanse Økt bransjekontroll på utviklingen av tjenesteområdet Utvide kompetansen om denne type driftstjenester Øke og forenkle tilgjengelighet av basis salgsdata i bransjen Salgsdata fra Kjeder, Gross og Dir.distributører Salgsdatabasen Salgsdatafiler til leverandør Samlet vil dette gi resulterer i form av lavere kostnad og høyere nytte for bransjen (tilsvarende det som oppnås rundt grunndata EPD) Produktdata fra leverandører EPD Basen Grunndata til kjeder og grossister Identifikasjon av aktører GLN Basen Grunndata til aktører Kjederegister med GLN Kjederegistrene Grunndata til leverandører 38

39 Ny løsning etablert på rekordtid! 39

40 Det betyr vi må lage 1-size fits all løsning i versjon 1.0 Første versjon leverer i henhold til oppdraget, men er likevel en plattform for videre utvikling Det vil være begrensinger på hva v1.0-løsningen omfatter mht omfang, funksjonalitet og effektivitet; Informasjonsgivere (dagligvare, KBS og Storhusholdning, andre) Databredde (leveranseinnhold) Format (ny standard) Leveranser (fleksibilitet og frekvens) Funksjonalitet (leveringsmetode, rapportering, etc.) Prosessering (automatisering, hastighet, osv.) Første versjon vil levere mht til pris og kvalitet! Vi har allerede i gang med neste versjon

41 Vi har dataene, som vi mottar daglig! Har dere de nødvendige avtalene? Vi mottar nå data fra de fleste informasjonsgivere som er tenkt dekket gjennom løsningen Noen vi fremdeles jobber med, og som vi gjerne ser at leverandørene hjelper til med er; Statoil Menigo ServiceGrossistene 41

42 Overføring av dataforsendelsene skjer i puljer sikrer dere en kontrollert overgang Coop Andhøy Tradesolution Ica + Rema Andhøy Tradesolution NG Andhøy Tradesolution 14.jan 18.feb 17.mar 42

43 Ny løsning søkes implementert uten behov for store tekniske endringer Filen vil dermed gi leverandør samme informasjon om hver enkelt fakturalinje som i dag I grove trekk vil det si: Hvilket av dine produkter ble levert? Hvilken butikk mottokt produktet? Hvem leverte det der? Hvor mange enheter ble levert? Når (dato) ble fakturalinjen fakturert? Beskrivelse av filformat og filinnhold kan lastes ned fra våre hjemmesider! 43

44 Avtale og testfil kan bestilles på våre hjemmesider 44

45 Vi leverer kun data til markedet! Hver leverandør avgjør selv hvordan dataene skal prosesseres Eget datavarehus Andhøy/Arawin Andre Vi kan selvsagt sende data direkte til f.eks Andhøy 45

46 Leveringsfrekvens kan tilpasses deres behov! Levering Standard: 1 gang per mnd Opsjon: 1 per uke, 1 per dag Pris Fastledd: Kr ,- per mnd Record 1: Kr. 0,053,- per fl. ( /mnd) Record 2: Kr. 0,015,- per fl. (< /mnd) Litt å spare! Fastledd: Kr ,- per mnd Fastledd 2008: Kr. 562,- per mnd 46

47 Om Tradesolutions arbeid med utveksling av salgsdata Jeg vil gi honnør til de som har stått på og fått oss på bedre tanker, for dette er bra! Svein Fanebust i ECR rådsmøte om Tradesolutions arbeid med salgsdata 47

48 Bruk av detaljistdata i konsernets datavarehus May Heggset Mills DA

49 Agra Gruppen K. K. Heje startet Agra Margarinfabrikk i Kristiania (Oslo) 1885 Delikat Fabrikker grunnlegges 1931 Eid av familien Heje / Unilever 1000 ansatte 11 fabrikker Omsetning ca MNOK

50 Mills viktigste merker

51 Nye produkter i Vita Mills Delikat

52 En reise i Mills sin datavarehus utvikling En forvirret adm.dir. på søken etter fakta Tid Detaljistdata OLAP DVH Strategisk Salgsrapportering m/metadata & historikk Ny IT/IS-strategi Hyperion BI Konvert. til Oracle Nye ERP systemer Grossistdistribuert 2xDatavarehusprisen 6

53 Systemarkitektur relevant for datavarehuset

54 Hvorfor har vi lykkes med datavarehus BI/datavarehus har god forankring og eierskap i ledelsen/konsernet» BI-moden organisasjon Forretningsdrevet datavarehus» Forretningsområdene setter selv ambisjonsnivået og definerer behov» De har ansvaret for datakvaliteten og dokumentasjon» Superbrukere i linjen har et definert ansvar og oppgaver Tett samarbeid mellom IT/IS og fagområdene» Premissgivere, superbrukere, ledelse og it/is Holder fast på viktige prinsipper og strategier».

55 BI/EDW Prinsipper og strategi Dynamikk» Strukturer og hierarkier bygges på nytt hver natt» Informasjon fra hovedsystemer gjenspeiles i datavarehuset Enkel arkitektur» Høy endringsberedskap» Lav Time-to-market Grunndata og datakvalitet» Fokus på kvalitet» Grunndata En gang - Ett sted vedlikeholdes kun i SAP Definisjoner» Entydige definisjoner i konsernet» Metadata i datavarehuset holder definisjonene og formler Automatiskkontroll og overvåkning» Avstemming av datamodeller» Sporbarhet av data kildeinfo» Tilbakerulling ved feil» Automatisk overvåkning av dataflyten

56 Hvordan utnytter Mills detaljistdata

57 Hvorfor detaljistdata inn i eget varehus For å sikre kontroll og kvalitet på dataene» Mange aktører gir rom for mange tolkninger - som igjen kan medføre mange feil» Kvalitet, kvalitet og kvalitet Sammenstille data fra flere kilder» Gir muligheter til å følge verdikjeden» Kobling av data gir interessante analysemuligheter» Alt inn i analysekuber med mange dimensjoner og hierarkier Brukerne forholder seg til et system» Samme grensesnitt uavhengig av datakilde Tilgjengelighet» Dataene skal i prinsippet være like tilgjengelig som mail

58 Hva bruker Mills salgsdataene til Salgs utvikling - kjeder, profilhus og butikk» Gir kunnskap og beslutningsgrunnlag» Benyttes av salgsapparat og KAM i dialog med kunde Oppfølging pr region, distrikt og salgskonsulent\slk» Styringsverktøy for salgssjef, regionssjef og distrikssjef» Oppfølging av target Simuleringsmodeller» Kombinerer egne salgsdata og detaljistdata» Simulerer volum, pris og rabatt endringer Bruttofortjeneste» Følger utvikling av kjedensbruttofortjeneste på produkter og grupper i egen analysekube

59 Hva bruker Mills salgsdataene til (2) Oppfølging, kontroll og resultatmåling» Sortiment\listing» Krediteringer (returer og rabatter) i butikk» Aktiviteter \ kampanjer» Konkurranser i salgsapparatet» Lansering av nyheter» Rabattkrav og egne avsetninger

60 Hva sier Salgsapparatet om datavarehusets rapportering Styringsverktøy for alle ledd» Salgssjef, RS, DS, ned til konsulent Utmerket kontrollverktøy» Lett å måle utvikling på alle nivåer» Hvor effektive er vi i butikk antall besøk Motivasjonsverktøy» Tall skaper engasjement og mersalg Tilgjengelig» 90 mann henter ut sine tall Får god oppdatering/sekundering gjennom systemene» Resulterer i bedre innsats og giring Faste standardrapporter som er tilpasset hvert stillingsnivå» Lett å bruke Lett å forstå

61 Analysekuber OLAP Teknologi Online Analytical Processing Multi dimensjonal OLAP gir enorme analysemuligheter OLAP gir brukerne stor frihet til å lage egne rapporter på direkten dimensjoner i alle analysekuber Et eller flere rapporteringshierakier pr dimensjon Drill-Down muligheter i alle hierarkier Eksempler på dimensjoner: Kjeder ned på butikk basert på Kjederegisterne Varegrupper, merker og produkter Regioner, distrikter, konslunter\slk til butikk År, kvartal ned på dag Grossister i strukturer Bransjer strukturert i Dagligvare, KBS, Horeca Lanseringsperioder Emballasjevarianter

62 Salgsutvikling pr Distrikt

63 Oppfølging av listing pr slk/butikk

64 Besøksplanlegging og oppfølging

65 Oppfølging av nyheter

66

67 Vi takker alle for fremmøtet og oppmerksomheten! besøk oss gjerne på

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Business Intelligence for SMB

Business Intelligence for SMB Business Intelligence for SMB Helle Benjaminsen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eric Monteiro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Økonomi og administrasjon Løsning 2

Økonomi og administrasjon Løsning 2 Sluttrapport Økonomi og administrasjon Løsning 2 Et prosjekt innenfor IT-Program for bergindustrien Trondheim 28/1-02 Sekretariat: Institutt for geologi og bergteknikk Tlf: 73 59 48 56 Alfred Getzv. 2

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer