DNSSEC-prosjekt referat fra arbeidsgruppemøte i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNSSEC-prosjekt referat fra arbeidsgruppemøte i Oslo 2013-02-28"

Transkript

1 UN (13) DNSSEC-prosjekt referat fra arbeidsgruppemøte i Oslo Referat fra DNSSEC arbeidsmøte

2 UN (13) Document History Date Revision Author Comment p1 Trond Haugen Initiell versjon av referat fra arbeidsmøte. List of contents: 1 Introduksjon Diskusjonspunkter Avklare hvordan en kan gjøre det enkelt og forretningsmessig interessant for registrarene å tilby DNSSEC til sine kunder Krav til kompetanse hos registrarer og mulige opplegg for å opparbeide denne Konkrete endringer i EPP-grensesnittet Hvilke DNSSEC utvidelser skal vi ta i bruk? Hvordan skal registrarbytte (transferprosedyren) være? Rolleavklaringer for registrarer, DNS-tilbydere, registry og registranter, hvordan oppdatere nøkler i registry? Problemstillinger ved skifte av DNS operatør Hvilke hjelpe-verktøy og/eller -tjenester Norid bør tilby Hjelpe til med å få slått på validering hos resolveroperatører Utarbeide krav og/eller anbefalinger for DNSSEC-relatert programvare som passer for registrarer Opplegg for utrulling av og blæsting om DNSSEC for.no Annen informasjon fra Norid DNSSEC Policy and Practice Statement (DPS) HSM (Hardware Storage Module) eller ikke? Sonefilproduksjonen... 13

3 UN (13) 1 INTRODUKSJON Dato: Møtested: Felix konferansesenter I Oslo Til stede: Alle som var innmeldt til møte, se agenda for liste over deltakere. Tema: Se agenda for innhold og temapunkter for møtet. 2 DISKUSJONSPUNKTER Agendaen lister 9 punkter/temaer som ble gjennomgått. Punktene gjengis under, med de kommentarer som framkom under møtet. For noen punkter har Norid har lagt til noen tilleggskommentarer for å supplere informasjonen. 2.1 Avklare hvordan en kan gjøre det enkelt og forretningsmessig interessant for registrarene å tilby DNSSEC til sine kunder. 1) Registrarlistene Norid vil merke DNSSEC-kapable registrarer i registrarlistene som vi publiserer på weben. Dagens lister kan med forel slås sammen til en matrisepresentasjon, hvor man kan sortere feks. på kolonner. 2) DNSSEC-støtte bør bli påkrevd på sikt: En registrar må kunne håndtere DNSSEC, feks. innen innen 2 år etter prodstart. Det som da bør kreves er å kunne håndterere håndtere innlegging og fjerning av DS/DNSKEY i EPP som minimum. Et basiskrav om å måtte håndtere DNSSEC for å være registrar kan da inngå i registrarkontrakt 3) Viktig å unngå innlåsing av kunder, må kunne flytte en kunde like enkelt som i dag. 4) Gi incitamenter (økonomi/rabattordninger): Registrarer ønsker en rabattordning. Tilbakebetaling etterskuddsvis er greit. Hvert halvår er litt sjeldent, kvartalsvis eller hver måned er bedre. NL/SE krever forøvrig også at domenener validerer også før tilbakebetaling utføres. 5) Norid må gjøre det enkelt å ta i bruk DNSSEC, derfor må EPP-klienten støtte dette. 6) Norid bør synliggjøre at DNSSEC er i bruk eller ikke på et domene (whois). 7) DNS-sjekker kunne feks hinte om at DNSSEC anbefales dersom det mangler. 8) PTs nettsjekk eller nettfart-tjeneste kunne si noe om DNSSEC er tilgjengelig eller ikke hos ISPer/resolvere. Via mediakanaler kan tekniske sluttbrukere bli interessert. 9) La markedet ellers styre utviklingen. her er det jo også et konkurranseaspekt, ved at registrarene kan promotere seg med at: en registrar som tilbyr DNSSEC er mer seriøs og 'i front' enn n som ikke gjør det et sikret domene er tryggere enn et usikret, og dermed et bedre produkt DNSSEC muliggjør nye tjenester (DANA..)

4 UN (13) 10) Andre viktige kommentarer: Hyppigere soneoppdateringer må komme (24/7/365) Norid er klar over dette, og utvikler for tiden en automatisert sonefil-pipeline, som skal brukes for DNSSEC-produksjon. En første versjon av denne skal kunne brukes i dagens system, og da kan vi endelig få i gang automatisert produksjon og publisering. Frekvens for publisering vil da være en ren konfigurasjonssak, men med en nedre praktisk grense for hyppighet, typisk ikke oftere enn hver. 2. time. Navnetjenersjekken må fjernes/justeres, med DNSSEC kan eierskifte bli enda vanskeligere. Heller sjekk DNS offline, og send (gjerne også mailbasert) varsel til registrarer om de som har problemer. Merk: at offline DNS-sjekking pågår i dagens system, og at statusdumper som lister domener med DNS-problemer ligger på registrarweb. Dersom man må oppdatere DS, og navnetjenersjekken feiler, så avvises DS oppdatering, derfor MÅ navnetjenersjekken også fjernes! Norid nevner også: at vi anser at det er greit at en registrar signerer alle sine delgeringer uten å innhente eksplisitt tillatelse fra hver abonnent, et slikt krav vil undergrave muligheten for å nå målene som Norid har om antall signerte domener. Om vi får med de 10 største registrarene vil vi kunne nå målet på 65% signerte domener. Norid vil snakke med PT og myndigheter for å se om de kan legge press på viktige aktører i samfunnet om å bruke DNSSEC. 2.2 Krav til kompetanse hos registrarer og mulige opplegg for å opparbeide denne Hva behøver en registrar å vite? Hvordan finner han ut det han trenger å vite? Kan dot-enno hjelpe til, og hvordan? Bør Norid hjelpe til, og hvordan? (Sponse kurs, holde kurs, annen måte?) 1) Norid bør kunne kreve DNSSEC-støtte på sikt fra alle registrarer, feks. innen to etter oppstart. 2) Det er lettere nå enn før å tilegne seg kunnskap. Det er registrarer som samtidig er DNS-operatører som vil ha største jobben, og de kan feks. starte med å signere et domene hos.se feks. og få erfaring. 3) Større registrarer finner ut av dette selv. 4) Opplæring av små registrarer er viktig dersom alle de også skal med. (Dersom de ikke drifter navnetjenere selv er vel ganske enkle.).se har kjørt kurs mot teknisk personale hos registrarer. 5) Lurt å opprette en DNS-operatør kanal (e-post-liste/forum for å kunne diskutere DNS og DNSSEC aspekter mellom hostingleverandører/isper.)

5 UN (13) 2.3 Konkrete endringer i EPP-grensesnittet Hvilke DNSSEC utvidelser skal vi ta i bruk? Norid tenker å bruke standard DNSSEC EPP utvidelser som definert i SecDNS-1.1 versjonen, se RFC5910, Vi har allerede en tentativ kravspesifikasjon, men den har noen åpne punkter vi ønsker hjelp på. 1) Kap. 3.3 'Maximum Signature Lifetime' Norid foreslår: Dette er en valgfri parameter, og er en klientstyrt levetid på RRSIG signaturen over sine DS. Vi ser problemer med å kunne støtte denne gjennom en signerings-pipeline, og ønsker å avvise denne i EPP-snittet. (AT og flere andre forbyr denne i sine EPP-snitt, så vi tror det skal være greit å utelate støtte for denne). Denne parameteren ble ikke omtalt/diskutert på arbeidsmøtet. Er det noen som ser problemer med å avvise bruk av denne? 2) Kap. 4: DS Data Interface and Key Data Interface. Et av disse alternativene skal velges i EPP snittet. Det er tre mulige varianter. E1, E2 og E3 under illustrerer disse, alle er hentet fra E1: Example use of the secdns-1.1 DS Data Interface for a create: <secdns:dsdata> <secdns:keytag>12345</secdns:keytag> <secdns:alg>3</secdns:alg> <secdns:digesttype>1</secdns:digesttype> <secdns:digest>49fd46e6c4b45c55d4ac</secdns:digest> </secdns:dsdata> E2: Example use of secdns-1.1 DS Data Interface with option key data for a create: <secdns:dsdata> <secdns:keytag>12345</secdns:keytag> <secdns:alg>3</secdns:alg> <secdns:digesttype>1</secdns:digesttype> <secdns:digest>49fd46e6c4b45c55d4ac</secdns:digest> <secdns:keydata> <secdns:flags>257</secdns:flags> <secdns:protocol>3</secdns:protocol> <secdns:alg>1</secdns:alg> <secdns:pubkey>aqpj////4q==</secdns:pubkey> </secdns:keydata> </secdns:dsdata> E3: Example use of the secdns-1.1 Key Data Interface for a create: <secdns:keydata> <secdns:flags>257</secdns:flags> <secdns:protocol>3</secdns:protocol> <secdns:alg>1</secdns:alg> <secdns:pubkey>aqpj////4q==</secdns:pubkey> </secdns:keydata>

6 UN E1 og E2 er DS-varianter, mens E3 er en ren DNSKEY-variant. 6 (13) Norid foreslår: å gjøre som.nl og bruke E3-varianten fra kap. 4.2: 'Key Data Interface' (DNSKEY-varianten). Det innebærer altså at kap. 4.1: 'DS Data Interface' ikke støttes, og forsøk på innsending av DS data som I E1 eller E2 vil bli avvist I EPP-snittet. Effekter: Registry må generere DS selv. Varianten skulle gi et enklere liv for registrarene da de bare behøver å forholde seg til DNSKEY. Digestalgoritme kan bestemmes av registry, og evt. algoritme-rollover kan da også gjøres av registry uten å blande inn registraren. Domeneshop mener at DS bør brukes, ikke DNSKEY, da DS er mest utbredt. Ref. også 'Operational practices': hvor det påpekes at DS gjør det mulig å bruke algoritmer som ikke støttes av registry. Larsen Data sier at DNSKEY er brukt av flere (NL etc) Norid spørsmål: Litt avhengig om vi velger DNSKEY eller DS så kan forskjellige policysjekker legges til i EPP-snittet. Bør vi policy-begrense tillatte algoritmer slik at f.eks. de nyeste og lite utbredte/kjente (som GOST og nyere) ikke kan benyttes, eller er dette unødvendig, dvs. vi lar registraren bestemme dette fritt selv, og han må selv ta ansvaret for følgene? Merk: Vi kan komme til å begrense algoritmer som registry ikke støtter og som vi er avhengige av å kunne støtte ifm. interne sjekker etc.

7 UN (13) Hvordan skal registrarbytte (transferprosedyren) være? Transferprosedyren, hvordan bør den utføres: a) Mellom to registrarer som støtter DNSSEC: Her er det bare å overføre DNSSEC data! b) Til ny registrar som ikke støtter DNSSEC: Flg. alternativer finnes: a) avvise transfer b) utføre transfer, men beholde (kopiere) DNSSEC data. Vi forventer da at ny registrar som minimum er i stand til å selv fjerne DNSSEC data etter transfer, feks. ved å bruke vår EPP-klient. c) Utføre transfer, men registry sletter DNSSEC data. Skal noen/abonnnent varsles her, hvem, hvordan? Vi kan la være å varsle, men heller forutsette at registrar informerer om konsekvenser mot abonnent før transfer, dvs. at delegeringen vil ende opp med å være usikret. Kopier svensk modell - behold DS-data ved transfer! Ikke rør DNSSEC data ved bytte av registrar Ikke test at DNSSEC validerer. Vurder mail/notify til registrar ved transfer, evt. velge kanal for varsling på regweb (EPP default). Det må være enkelt å bytte registrar - ingen låsing. 2.4 Rolleavklaringer for registrarer, DNS-tilbydere, registry og registranter, hvordan oppdatere nøkler i registry? Oppdatering av nøkler må kunne utføres mot registry hvordan? 1) Kun via registrar og EPP-kanal 2) Abonnent/DNS-operatør kan gjøre det direkte mot registry via en ny tjeneste? Kommentar: Klar konklusjon: 1) skal gjelde, alt skal gå via registraren, ingen spesialtjeneste skal lages!

8 UN (13) 2.5 Problemstillinger ved skifte av DNS operatør Skifte av DNS operatør er ikke dekket av EPP-protokollen. Skifte behøver ikke, men kan innebære registrarskifte. Det finnes en draft som beskriver problemstillingen og foreslår en prosedyre og løsning: dokumentet supplerer kap i Ved skifte av DNS operatør vil nye nøkler brukes av ny operatør, mens bare gammel operatør sine nøkler finnes i DNS. Ubrutt sikret delegering og validering er ønskelig, men da må nøkkelutveksling mellom operatørene finne sted. Men, å gå usikret er bedre enn å havne i situasjon med valideringsfeil. 1) Ny operatør kan finne nøkkel for gammel operatør i DNS, og leggedenne til i sin kopi av sonen. 2) Gammel operatør må få ny nøkkel fra ny operatør på en eller annen *sikker* måte, og så publisere ny nøkkel i tillegg til den gamle. en foreslår at registry kan tilby en sikker 'dropbox' for utveksling av ny nøkkel fra ny til gammel operatør. Hvordan forholder vi oss til problemstillingen? Skal registry legge til rette for en dropbox (DNSKEY relaying) funksjon, som omtalt i draften? Dette er interessant kun dersom/når det kommer en RFC, ikke prioriter dette. Prosedyren er ellers registrarenes og DNS operatørenes ansvar. Vanlig rutine vil være som i dag. Med DNSSEC blir det i tillegg å avsikre, bytte og sikre igjen, for 99.8% av alle kunder er dette helt uproblematisk. Evt. lage anbefalinger på hvordan et bytte skal gjøres. Må ha høyde for at tredjepart er hva som helst. Saken holdes på is, men vi følger med på utviklingen.

9 UN (13) 2.6 Hvilke hjelpe-verktøy og/eller -tjenester Norid bør tilby 1) En del generell informasjon om DNSSEC vil komme på web, på norsk og engelsk. To vinklinger: En for mannen i gata En seksjon for registrarer eller tekniske krav. 2) EPP-tjenesten blir selvsagt oppdatert med DNSSEC iht. EPP-spesifikasjonen. 3) Vi kommer til å utvide vår EPP-klient med full DNSSEC støtte iht. EPP-spesifikasjonen, til hjelp for små registrarer. 4) Registrarprøven Denne vil bli utvidet med støtte for å teste DNSSEC-parametre også. 5) Registrarweb Ny parameter innføres som sier om en registrar er 'DNSSEC-kapabel' eller ikke. Kan brukes for å tillate bruk av DNSSEC-parametre i domain-create/update, samt styre hvordan transfer-prosedyren skal oppføre seg. Dersom DNSSEC-sertifisering skal utføres, ved at ny DNSSEC-del i registrarprøven skal være gjennomført, kan verdien skrus på kontrollert av Norid når sertifisering er utført og bestått. I dette tilfellet må parameteren kunne settes kun av Norid. Kommentar: La registrarene styre denne om det er praktisk mulig. 6) Vi kommer til å tilby en oppgradert dnschecker, med DNSSEC-støtte 7) Registrarweb-dumper. Vi tenker å ta med DNSSEC info. i regwebdumper, får se om DNSSEC data legges i ny dump eller utvide en av dagens dumper 8) Whois-tjenesten: DNSSEC info. må vises. To varianter av detaljer kan tenkes: Vise kun et flagg som sier signert (y/n)? Vise flere detaljer, også DS poster på samme måte som NS y/n burde holde. En bruker kan bli forvirret dersom key/ds-data vises. Ellers burde layout på whois-proxy gjøres mye mer brukervennlig. Til slutt kom det opp et spørsmål om Norid burde tilby en proxy-funksjon for sonefiloverføring mellom operatører? Stor motstand mot det, så den ble lagt død fort.

10 UN (13) 2.7 Hjelpe til med å få slått på validering hos resolveroperatører ISPer og andre som driver resolverende navnetjenere må skru på validering i sin konfigurasjon. Kan registrarene hjelpe til å etablere kontakt med disse og få dette til? Registrarene bør kjøre noe som validerer selv (siden en del kjører navnetjenere selv). Finne hvilken windowsversjon som støtter DNSSEC og anbefale at validering skrus på TDC hadde ingen tro på at de kan kontakte noen og få ting slått på. Fra e-post til dnssec-lista fra Ståle: Det er fremdeles et problem at det finnes en del ødelagte resolvere der ute. For eksempel har bind og en alvorlig bug som gjør at de ikke klarer å validere wildcard-records signert med NSEC3 (fikset i 9.7.5, og 9.9.x). Utrolig nok er det noen ISPer som fremdeles bruker disse gamle versjonene og som har skrudd på dnssec-validering! Jeg snakket senest i går med en stor svensk kunde av oss som hoster noen hundre tusen siter på et wildcard-domene, og de opplevde plutselig at mange av deres brukere ikke kom inn på sidene etter at vi skrudde på dnssec på sonen deres for noen dager siden. Vi har derfor vært nødt til å skru av dnssec igjen for denne kunden. Slike ting lover IKKE bra for utrulling av dnssec, og når en stor Linux-distributør som Debian fremdeles shippes med en ødelagt bind resolver, så er det så man får lyst til å stange hodet hardt i skrivepulten... En liste over plattformer/versjoner/opsyser og status hadde vært nyttig. Kommuniser gjennom en NOC (liste) over nettverksoperatører at dette er viktig. Ikke bare et norsk problem - må kommunisere med hele verden. ISPer kan skru på validering i forkant, men da kan det smelle når vi skrur på for.no, så da må de informeres om at så skjer, og at de må følge med. Ha en tjeneste som viser valideringsstatus. Kan kjøre en kampanje - her kan du sjekke ditt domene. AltiBox, Get, NextGenTel, Canaldigital kan kontaktes her. Ellers kjører bare Norid sitt løp uavhenging av hva som skjer på valideringssiden, og validering vil komme på etterhvert, og kan bearbeides i ro og mak etterhvert.

11 UN (13) 2.8 Utarbeide krav og/eller anbefalinger for DNSSEC-relatert programvare som passer for registrarer Programvare Rutiner/roller HSM (Hardware Storage Module) eller ikke Norid vil selv bruke OpenDNSSEC i starten, med SoftHSM. Migrasjon til HSM etterhvert kun dersom nødvendig. IInformasjon på Norids sider om gode SW-pakker og også best practices. Men verden sett fra Norid og en registrar/operatør kan være forskjellig, så Norid bør også kunne ta i mot tips om sw som finnes, og legge det til i oversikten. Altså: Slik vi har gjort for EPP-systemet/Draupne.

12 UN (13) 2.9 Opplegg for utrulling av og blæsting om DNSSEC for.no. Norid snakker med PT og myndigheter og forsøker å få dem til å legge føringer. Hva behøves mot markedet ellers, kan registrarene bidra eller ha forslag? PT bør signere sitt egen domene. En statsråd bør innhentest til å si at dette er viktig - samt forestå en åpning. NORCERT/NSM kan brukes. Informasjon om at nå er det mulig å sikre sitt domene, og at de aktivt kan sjekke sitt domene på en gitt tjeneste. Den spesielle 'sjekk ditt domene' tjenesten kan blæste dvs. si at hey, ditt domene er ikke sikret, gå til dinregistrar og få slått på DNSSEC. Abonnenter må i tillegg kreve av sine ISPer at de validerer, da kommer presset derfra også.

13 UN (13) 2.10 Annen informasjon fra Norid Ting vi hadde på lista på møtet, men som det ble lite snakk om. Til informasjon DNSSEC Policy and Practice Statement (DPS) Norid kommer til å lage et DPS (DNSSEC Policy and Practice Statement) iht. format og innhold som anbefalt av RFC6841 (http://tools.ietf.org/html/rfc6841). En DPS inneholder bla. beskrivelse av registryets nøkkelvalg, algoritmevalg, prosedyrer for rollover, og litt om infrastruktur og hvordan vi har sikret signeringskjede og nøkkelinformasjon. Vi vil baserere våre valg av algoritmer og andre verdier på best-practices fra se, nl og at. DPS-dokumentet skal publiseres på vår web sammen med annen teknisk informasjon. Vi lager en første versjon og sender til kommentering hos arbeidsgruppa HSM (Hardware Storage Module) eller ikke? En HSM kan brukes for generering og sikker lagring av nøkler, samt signering. Norid vil forsøke å bruke SoftHSM i starten, og evt. migrere til HSM dersom behovet dukker opp, eller noen evt. 'krever' det. Registrarene (eller egentlig DNS operatørene) må selv finne ut hva de behøver. Tips: SoftHSM følger med OpenDNSSEC pakken, men kan brukes som en separat HSM-modul også Sonefilproduksjonen Som nevnt under punkt 2.1, så jobber Norid med en ny, og automatiserbar pipeline for produksjon av sonefiler. Settes først i drift for usignerte soner. Signeringsmodul kan så plugges inn. For signeringen av no-sonen ser vi for oss å bruke NSEC3 med opt-out i starten, det virker å være en anbefalt og mye brukt variant i startfasen, og er hensiktsmessig så lenge et mindretall delegeringer er signert.

DNSSEC arbeidsmøte. 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC

DNSSEC arbeidsmøte. 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC arbeidsmøte 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC Agenda 09:30: Velkommen - presentasjon av arbeidsgruppa 09:40: DNSSEC - hva og hvorfor 10:00: DNSSEC-prosjektet i Norid 10:15-11:30: Problemstillinger

Detaljer

DNSSEC-prosjektet Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC

DNSSEC-prosjektet Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC-prosjektet 2013-12-04 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC - prosjektet Prosjektet er delt inn i to hovedfaser: - Fase 1: Automatisert sonefilproduksjon - Forutsetning for DNSSEC - Planlagt

Detaljer

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås Omlegging til nytt registreringssystem 25. august 2010 Unni Solås Oversikt Forberedelser til omleggingen Perioden 30. september 8. oktober Etter 8. oktober Før selve omleggingen Registrarprøven - Frist

Detaljer

Veien videre med DNSSEC for.no

Veien videre med DNSSEC for.no Veien videre med DNSSEC for.no Jarle Greipsland Norid 2012 10 30 Outline Tidspunkt for DNSSEC DNSSEC hos Norid Felles utfordringer Arbeidsgruppe for DNSSEC Tidspunkt for DNSSEC Teknologien begynner å bli

Detaljer

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Gjengangere fra kundesenteret Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Papirmølleproblemer Når legal-c ikke kan signere for overføring eller sletting Når et domenenavn egentlig befinner seg hos

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen Tekniske problemer Feil ifm. signering med PGP Feilformatterte e-poster Får ikke svar på innsendt søknad Får avvisning av innsendt søknad Ikke

Detaljer

DNSSEC Hva, Hvorfor og Hvordan? Nettsamling 11 des 2012 Håvard Eidnes, UNINETT

DNSSEC Hva, Hvorfor og Hvordan? Nettsamling 11 des 2012 Håvard Eidnes, UNINETT DNSSEC Hva, Hvorfor og Hvordan? Nettsamling 11 des 2012 Håvard Eidnes, UNINETT Innhold DNSSEC hva er det? Hvorfor bry seg med DNSSEC? Hvordan kan DNSSEC implementeres? 2 Hva er DNSSEC? Kryptografisk sikring

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Draupne status og vei videre. Registrarseminar Oslo, 27. november 2008 Trond Haugen

Draupne status og vei videre. Registrarseminar Oslo, 27. november 2008 Trond Haugen Draupne status og vei videre Registrarseminar Oslo, 27. november 2008 Trond Haugen Innhold Historie Status - Hvor er vi nå? - Hva pågår og hva gjenstår? - Når er vi ferdige med utviklingen? - Når vil Draupne

Detaljer

DNSSEC. Jarle Greipsland. Norid

DNSSEC. Jarle Greipsland. Norid DNSSEC Jarle Greipsland Norid 2013 12 04 Outline DNSSEC repetisjon DNSSEC hos Norid Norids registreringsystem Norids registreringsystem DNSSEC hos registrarene DNSSEC - mål for aktiviteten Spørsmål og

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Draupne Norids nye registrysystem

Draupne Norids nye registrysystem Norids nye registrysystem Jarle Greipsland Norid 27. november 2008 Innhold Bakgrunn Dagens system Nye krav EPP Systemskisse Datamodell EPP transfer Registrarkonto m.m. Annet Innhold Bakgrunn Dagens system

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

Unit4 Access Point. Innleveringstjeneste for leverandører Thore Johnsen. In business for people.

Unit4 Access Point. Innleveringstjeneste for leverandører Thore Johnsen. In business for people. Unit4 Access Point Innleveringstjeneste for leverandører 2016-11-09 Thore Johnsen Hvilke krav settes til aksesspunktene? Overskriften er tatt fra DIFI s agenda og lover mer enn det vi har full oversikt

Detaljer

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland NORIDs registrysystem Jarle Greipsland Innhold Kort om systemets oppbygning og virkemåte Nyttige tilleggstjenester Registrarweb, auto-test, sonesjekker Vanlige uvanlige problemer Fornying av domener Autentisering

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar Registrarmodellen Hilde Thunem NORID Norids registrarseminar Innhold Hvem er Norid? Registrarmodellen Forhold mellom partene Sentrale dokumenter Ansvar og plikter Norid Registraren Søker Å være registrar

Detaljer

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Hvem er Norid? UNINETT AS heleid av staten (UFD) Norid er heleid av UNINETT AS Privatrettslig organisert, men eid av staten

Detaljer

1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen. Innhold. 1.1 Innledning

1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen. Innhold. 1.1 Innledning 1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen Innhold 1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen 1 1.1 Innledning................................. 1 1.2 Enkel bruk av pakkesystemet....................... 2 1.2.1

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO .no VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO Du har inngått en registraravtale med Norid. Din håndtering av oppgaven som registrar er svært viktig både for dine kunder og for oss. Vi ønsker å bidra til at du kan

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 Jarle Greipsland Innhold Bakgrunn Prosessen så langt Introduksjon til EPP Systemets oppbygning og virkemåte Viktige endringer fra dagens system Overgang

Detaljer

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Innhold Forvaltningsmodell for.no Registrarmodellen Hvorfor registrarer? Rollen som registrar Registrarmodellen Parter Avtaleforhold

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Releaseinfo i Winorg 3.0 FEB-2016

Releaseinfo i Winorg 3.0 FEB-2016 Innhold Basis... 2 DM-koder standardverdier... 2 Kampanje... 2 Forbedret hastighet i kampanje... 2 Flere kampanjekoblinger på samme kampanje og målgruppe... 2 Match... 2 Fadderinnbetalinger... 2 Innbetalinger

Detaljer

DNSSEC. Jarle Greipsland. Norid

DNSSEC. Jarle Greipsland. Norid DNSSEC Jarle Greipsland Norid 2012 10 30 Outline Problem: DNS har en protokollsvakhet DNS lynrepetisjon Injisering av falske svar Midlertidige tiltak Løsning: DNSSEC Egenskaper og byggeklosser Signerte

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Status juni 2012: Brukte ca. 2 uker i timeverk på en oppgradering. Gjorde dette en gang pr. år, burde vært 2 ganger pr. år. Noen

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Educatia AS. Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering. Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia.

Educatia AS. Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering. Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia. Educatia AS Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia.no Side 1 av 9 Introduksjon Dette dokumentet beskriver hvordan Educatias programmeringsgrensesnitt

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Verden - Del 2. Steg 0: Oppsummering fra introduksjonsoppgaven. Intro

Verden - Del 2. Steg 0: Oppsummering fra introduksjonsoppgaven. Intro Verden - Del 2 Nybegynner Processing Intro Denne oppgaven bygger på oppgaven med samme navn som ligger på introduksjonsnivå her i Processingoppgavene. Klikk her for å gå til introduksjonsoppgaven av verden.

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Sikrere norske domenenavn med DNSSEC

Sikrere norske domenenavn med DNSSEC UNINETT Norid AS NO-7465 Trondheim Besøksadresse: Abels gt. 5, Teknobyen Telefon: 07355 E-post: info@norid.no www.norid.no Desember 2016 Sikrere norske domenenavn med DNSSEC I takt med at internett blir

Detaljer

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger For å fullføre denne konfigurasjon trenger du en PC med Linux (jeg bruker Ubuntu 10.10), fast Internett forbindelse og en 2m radio med TNC.

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før.

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Verdien av design Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Ny design på gamle produkter økte salget i snitt med 45 %. Ett produkt økte omsetning med 370 %! Forholdet nye gtlder

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon 1 Prosjektinformasjon Prosjektnummer: Dato: Prosjektnavn: Byggherre: Adresse Postnummer Poststed 2 DAK-koordinatorer i. Ansvarlig DAK-koordinator (3.2.1) Firma

Detaljer

og tjenesten "Småjobber" hos FINN.no

og tjenesten Småjobber hos FINN.no og tjenesten "Småjobber" hos 22. januar 2015 Ida Maria Haugstveit SINTEF IKT Innhold Om Småjobber Kartlegging av forventet kundereise Kartlegging av reelle kundereiser Tilbakemeldinger fra Om Småjobber

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker KJENTE UTFORDRINGER OG HVORDAN VÆRE PROAKTIV? Inger Johanne Røyseland / Ingvild Skurtveit WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er vi? Inger Johanne Røyseland Seniorkonsulent

Detaljer

Til: Prosjekt Digital Eksamen Fra: Claus Wang Dato: 12.06.2013. Evaluering av piloter, Ny Fronter Eksamensløsning

Til: Prosjekt Digital Eksamen Fra: Claus Wang Dato: 12.06.2013. Evaluering av piloter, Ny Fronter Eksamensløsning Til: Prosjekt Digital Eksamen Fra: Claus Wang Dato: 12.06.2013 Sak: Evaluering av piloter, Ny Fronter Eksamensløsning Bakgrunn En ide fra Halvard Øysæd om en egen variant av Fronter, bare til eksamensformål,

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving: DNS Domain Name System Oppgave a og b kan gjøres uansett hvilken nettverkskonfigurasjon du har. I oppgave c-e må du bruke samme nettverksoppsettet som i øving

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE Oktober 2016 FORORD Som en del av HMS-Charteret som forplikter bygge- og anleggsbransjen til tiltak for å hindre skader på

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2015 Øving 3 Frist: 2014-02-07 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Veiledning til bildegalleri

Veiledning til bildegalleri Eiker padleklubb Veiledning til bildegalleri For: Eiker padleklubb Revision: 2013-04-14 By: Michael Schollert Om dette dokumentet Dette dokumentet ment som en veiledning til alle brukere av EPK sit bildegalleri.

Detaljer

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Internasjonale aktører i domeneverden Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Aktuelle aktører IANA og ICANN - Internasjonalt ansvar for koordinering av adresser og protokoller - Privatrettslig

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk

Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Intentor Helpdesk - Installasjon Step #1: Generell informasjon Dokumentasjon levert av: Prosjekt:. Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR.

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Kursdokumentasjon. Unique Aksess. Visma Unique AS

Kursdokumentasjon. Unique Aksess. Visma Unique AS Kursdokumentasjon Visma Unique AS Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Norsk Data Senter AS Oppgradering av Intentor Helpdesk

Norsk Data Senter AS Oppgradering av Intentor Helpdesk Intentor Helpdesk - Oppgradering Step #1: Generell informasjon Dokumentasjon levert av: Prosjekt:. Norsk Data Senter AS Oppgradering av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR.

Detaljer

BankID 2.0. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

BankID 2.0. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS BankID 2.0 Rune Synnevåg, Uni Pluss AS First Hotel Marin 27. - 28. oktober 2014 BankID 2.0 Hva er BankID, og hva kan det brukes til? Signere.no AS Hvorfor BankID 2.0? Hvordan fungerer det? BankID 2.1 Demo

Detaljer