Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7"

Transkript

1

2

3

4 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet 3. Økonomiutvalget s Kommunikasjonsutvalget s Finansieringsutvalget s Familieutvalget s Frivillighetsutvalget s Misjonsutvalget s Musikk og kulturutvalget s Diakoniutvalget s Trosopplæringsutvalget s : side : side 26. Speiderne: side 28. KRIK: Gudstjenesteutvalget s Kirkelige nøkkeltall s. 32 C. Komiteer, prosjekter og arbeidsgrupper s Førjulsmessen s.37, Torsdagsklubben s.37, Bønnetjenesten s.38, Kirkebussen s.38, Kirkekroa s. 39, HMV s.40, Holmen Y s Men s Club s.41 Ansatte-bevegelser i Holmen 2013 s. 42 Felles tiltak for Asker prosti innen diakonien s. 43 Menighetens økonomi s. 45 Balanse for Holmen menighet totalt, avd for 2013 Driftsregnskap for Holmen menighet totalt, avd for 2013 Noter til regnskap 2013 for Holmen menighet Driftsbudsjett 2014 for Holmen menighet totalt, avd Avdelingsregnskap 2013/Budsjett 2014 Holmen menighetsråd avd Merknader til regnskap 2013 for Holmen menighetsråd, avd Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 70 Diakoni Holmen Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 70 Lørdagsklubben Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 75 Kirkebussen Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 90 Barnehagen Telefonliste pr. januar 2014

5 Årsmelding for Holmen menighet 2013 Årsmeldingen skal gjenspeile menighetens liv og virke gjennom året. Det blir en anledning til å se på hovedtrekk og enkeltsaker som har preget menighetslivet i Hva er Holmen menighet for den enkelte av oss? Hvordan opplever vi å kunne delta, finne tilhørighet og ha mulighet til å influere på virksomheten? På menighetens årsmøte 30. mars vil vi kunne dele synspunkter og stille spørsmål om virksomheten. Det er mye som skjer i Holmen og mange mennesker i alle aldre er innom hver uke. Det er et variert tilbud fra år! Og søndagens gudstjenester er svært godt besøkt. En dyktig stab og mange frivillige gjør dette mulig. Befolkningsantallet innenfor Holmen sokn teller pr personer. Av disse er medlemmer av den norske kirke. Årsmeldingen er satt opp med en generell innledning om menighetsrådets virksomhet først, etterfulgt av rapporter fra de enkelte råd og utvalg, generelle opplysninger og regnskap. STRATEGIPLANEN En levende menighet har et gjennomgående behov for å målbære sin virksomhet. I vår strategiplan har menighetsrådet nedfelt arbeidsmål, verdiforankring og hvordan dette skal innarbeides og nås. For å holde planen levende er det viktig å la den være et bruksinstrument som vi kan måle aktivitetene opp mot. Det er også viktig å se fremover og stadig være våkne for endringer, kutt og nødvendig nytenkning. Menighetsråd og stab arbeider sammen om dette. NYE ANSATTE Etter at kateket Hege Medlie Mathiassen søkte permisjon og senere begynte i annen stilling i Bærum prosti, startet Anders Helset Eriksen sitt år som vikar med hovedarbeidsfelt blant konfirmantene. På slutten av året ble stillingen utlyst og Maria Maimunatu Krogtoft Liholt begynte i fast stilling som kateket fra nyttår Hun fikk en frisk start med 147 konfirmanter, festival og høy aktivitet. Kapellan Aleksander Garmann Gullaksen er langtidssykemeldt og Bjørn Eirik Bjerkrheim- Bentzen var vikar fra mai til 31. oktober Og fra 13. januar i år er Gustav Kristoffer Schmidt engasjert som vikarkapellan. ØKONOMI Årets netto driftsresultat ble et overskudd på kr ,-. Det er en økning fra fjoråret og skyldes bl.a. en overføring fra Asker kirkelige Fellesråd og en gave fra et medlem i menigheten. Videre ble det et flott resultat fra førjulsmessen også dette året, med et netto overskudd på kr ,- og overskudd fra Elvis-konserten og Allsang i Holmen på ca. kr ,-. Noen eksempler fra offerinntekter kan nevnes: Kr ,- på konfirmasjonsgudstjenestene og kr ,- på julaften. Offeret på julaften går i sin helhet til faste misjonsprosjekter. I alt bevilget Holmen menighet kr ,- til annen virksomhet og misjon i En giro til Diakoniutvalget lagt i «Kirkebakken» innbrakte kr ,-. I tillegg til bankterminal er det også gitt mulighet for å gi offer via SMS under gudstjenestene. Det har hittil ikke gitt stor uttelling. Y`s mens kunstmønstring ga også et godt resultat og var en fin opplevelse. 5

6 Tallene er positive, men menigheten vår står stadig overfor utfordringer. Det er et omfattende og variert engasjement og menigheten har et stort ansvar for å lønne medarbeidere. Ofringer og givertjeneste har et betydelig bedringspotensiale. FØRJULSMESSEN Det var stor usikkerhet rundt forberedelsene til årets førjulsmesse. Kun én fra komiteen fant å kunne fortsette enda ett år. Men Randi Mollan Bølset, Tor Arne Knutsen og Tom R. Gunntveit, sammen med Åse Johnsen i komiteen, tok utfordringen. Sammen med mange gode hjelpere under selve messen og en stor innsats ble resultatet hele kr ,-. MUSIKK Mange gode musikkopplevelser fikk vi i året som gikk. Det nye flotte orgelet har hatt noen justeringer, men er til stor glede for kantor og menighet. Vi har hatt kor- og instrumentalinnslag på mange gudstjenester, allsangkvelder, Elvis Gospel og Lessons and Carols gledet også mange. NY SALMEBOK Første søndag i advent ble den nye salmeboken introdusert. 100 stk. er på plass i hyllene bak i kirken. I tillegg er det 20 salmebøker med stor skrift. Det er også kjøpt inn en digital salmebok som blir benyttet ved bruk av power-point i gudstjenesten m.m. FLOMLYS Etter en periode med savnet lys på kirken, kom det nye stolper med ledlys, og det er fint å oppleve en illuminert vakker kirkebygning igjen. OPPUSSING I KONTORBYGGET Vegger er malt, gulvbelegg er skiftet ut i barnehagen og nye kontormøbler er på plass i kontorbygget. Det er også foretatt en oppgradering av digitale hjelpemidler. Dette gjelder erstatning av foreldet pc-utstyr og prosjektor og lerret på kirkeloftet. Prosjektor og lerret er også på plass i kirkestuen. VENTILASJONSANLEGG Nytt ventilasjonssystem har forbedret inneklimaet betraktelig i kontorbygget. En reparasjon av lekkasje i taket er gjennomført. Likedan en radonoppfølging. JUBILEUMSFORBEREDELSER Første søndag i advent 1965 ble Holmen kirke innviet med bl.a. mange prominente personer og lokale iherdige kirkebyggere tilstede. Det betyr at i 2015 kan vi feire 50 år som egen menighet i vår egen kirke. En komite har begynt å tenke og planlegge til dette jubileet. Mye flott vil skje i perioden fra mars og til advent i jubileumsåret! På vegne av menighetsrådet og stabsledelsen vil vi til slutt rette en stor takk til alle medvandrere i kirken vår; alle ulønnede, engasjerte og villige medarbeidere og stab som gjør det mulig å drive et variert og godt menighetsarbeid og være en kirke som er åpen, der alle kan føle seg ivaretatt i ulike faser i livet, oppleve tilhørighet tro trygghet og tjeneste. Tove Refsnes Lise-Lill Helgestad Anne Beate Tjentland daglig leder leder i Holmen menighetsråd sokneprest

7 A) Lovpålagte utvalg 1 STYRET I BARNEHAGEN Holmen menighets barnehage Holmentoppen barnehage - hadde full dekning i 2013 og et nytt år med flere på venteliste etter opptak. Barnehagen er godkjent for 18 barn, men barn under 3 år tar 2 plasser. Vi har dette året hatt 15 barn, fordelt på 8 barn i 4 5 års gruppa og 7 barn fra 1 3 år. Barna er sammen frem til kjernetiden starter kl Så blir de delt i to grupper og har opplegg tilrettelagt for sin alder. Etter lunsj er alle sammen ute og har felles aktiviteter frem til ettermiddagsmåltid kl. 15, så fremt været tillater det. Virksomheten Frem til sommeren 2013 har vi jobbet med sosialkompetanse. Målet har vært å ruste barna i det miljøet de er, og til det som møter dem etter barnehagealder. Fra høsten 2013 har vi hatt Løft (løsningsfokusert tilnærming) som satsningsområdet. Dette går ut på at personalet skal fokusere på det positive ved hvert enkelt barn og bruke tiden på å fremheve adferd vi ønsker mere av. Vi skal gi mer oppmerksomhet til ønsket adferd og mestring og gi mindre oppmerksomhet til uønsket adferd. Målet er å utvikle barna til den beste versjon av seg selv. Vi har også fortsatt å jobbe med natur og miljø, oppdage naturens mangfold og utforske dette. I den forbindelse har vi brukt det pedagogiske opplegget Svanhild. Alle de 7 fagområdene er berørt i dette opplegget. Barna lærer om miljøvern og viktigheten av å ta vare på dyr, planter og alt som vokser og lever der. Gjennom året har vi samarbeidet med andre barnehager og hatt felles teater og konsert. De eldste barna 4 og 5 åringer, har hatt yogakurs hos instruktør på Prana-huset som ligger på Vestre Nes. Dette var veldig lærerikt og populært. Barna har sunget på Holmen Kirkekro på sommertreff og til jul. Og vi har vært på besøk på Vestre Nes omsorgssenter og gått i Luciatog for beboerne der. Foreldresamarbeidet har fungert bra. Vi har gjennomført to foreldremøter og har hatt samarbeidssamtaler med alle foreldre på våren og høsten. På personalsiden har det ikke vært forandring. Barnehagen har fortsatt et stabilt personale. Barnehagen har fått gjerde utenfor inngangen, noe vi er veldig fornøyd med. Det er nå trygt å slippe barna ut og vi er ikke redd for at de skal løpe ned i veien før foreldrene sine ved henting. Det er også fint at de som ønsker kan være ute og leke, mens andre holder på med aktiviteter inne. Samarbeidsutvalget i barnehagen Det har vært to møter i løpet av året. Asker kommune har hatt ny brukerundersøkelse på alle barnehagene i kommunen. På en skala fra 1 til 6 hvor 6 er svært god/fornøyd var resultatet: Innhold og kvalitet 5,10 Brukermedvirkning 5,45 Service og tilgjengelighet 5,57 Fysisk miljø 4,76 Helhet i tjenestetilbudet 5,32 Brukertilfredshet totalt 5,43 Holmentoppen barnehage v/styrer Gunn Warløs 7

8 2 EIENDOMSUTVALGET Sammensetning: Tove Refsnes, Per Muren, Lasse Wang, Lise Lill Helgestad og Jan Arne Austnes (leder). EU har hatt 4 ordinære møter i perioden og flere ad hoc kontakter for praktiske avklaringer. Virksomhet: Holmen menighets eiendomsutvalg har som ansvar å sørge for at bygnings- og anleggsmessige behov knyttet til kirken blir ivaretatt, og at disse sakene blir prioritert og fremmet overfor menighetsrådet og Asker kirkelige fellesråd. Videre skal utvalget i samarbeid med administrasjonen følge opp at det faktiske arbeidet blir utført i henhold til menighetsrådets, fellesrådets og Riksantikvarens retningslinjer. Eiendomsutvalget skal også påpeke og følge opp behov for innvendig vedlikehold og fornyelse av kirkens utsmykking. Niku-rapporten og egen vedlikeholdsliste var grunnlaget for utvalgets oppsatte vedlikeholdsliste i begynnelsen av perioden hvorav følgende større poster er sluttført eller under arbeid: Ny flombelysning for kirken ble planlagt og grunnarbeidet utført allerede mot slutten av Denne installasjonen er sluttført og satt i drift i Orgel og luftfuktighet var et aktuelt tema vinteren 2011/2012. Hvorvidt dette problemet har funnet sin naturlige løsning eller krever en teknisk installasjon, vil bare driftserfaringene vise. Siste vinter har vært snillere med orgelet når det gjelder lav luftfuktighet. Kjøkkenet i kirken er utpekt for ombygging og oppgradering til storkjøkkenstandard i samsvar med den faktiske bruk av anlegget. Med ekstern konsulenthjelp ble et skisseutkast utarbeidet i begynnelsen av året. Gjennomføringen må foregå på sommerstid og ettersom alle planforhold ikke kunne avklares i tide i 2013, ble fortsettelsen av arbeidet utsatt til Radontetting langs gulvplaten i barnehagen ble utført i 2012 og fornying av golvbelegg i enkelte rom i 2013 har gitt ytterligere radonreduserende virkning i Nå planlegges nye målinger for å bekrefte dagens tilstand. Barnehagens kjøkken er rehabilitert med ny IKEA-innredning og samtidig er utført radonreduserende tettingstiltak langs golvet. Nye, spesialtilpassede inngangsdører er installert i kontorbyggets 2 innganger. Ventilasjonsanlegget i kontorbygget er fullstendig ombygget til et balansert anlegg for kontorlokalene. Dette har medført vesentlige bygningsmessige tilpasninger. Anleggs- og installasjonsarbeidet har vært krevende for driften som likevel er opprettholdt uavbrutt. Himlingen på Kirkeloftet og i kontorforgangen er ombygget i sammenheng med ombyggingen av ventilasjonsanlegget. Dette har også gitt forbedret belysning av disse lokalene. Fast installerte video-prosjektorer er nå på plass i fire store bruksrom tilveksten dette året har vært for Kirkestuen og Kirkeloftet. Sidedøren i kirkerommet har vært gjenstand for planer om rehabilitering/ombygging. Døren er

9 så godt reparert at den holder ennå en tid, men denne viktige rømningsveien bør få en mere tilfredsstillende løsning. Et planstudium for egnede utendørs informasjonstavler ble gjennomført allerede i 2012 uten at dette kom til realisering i Her er fortsatt et arbeid å sluttføre. Som følge av stor aktivitet og mange brukergrupper har kirkeanlegget vært preget av mye utstyr som i flyter rundt. Lydanleggets utstyr er kommet i orden og en kartlegging av videre lagerbehov og utforming av tiltak er kommet i gang. Mye planarbeid er utført også for kommende vedlikehold og investeringer; her pekes på ombygging av kjøkkenet kirken. Vedlikehold er en kontinuerlig prosess i kirkeanlegget som utsettes for betydelig bruksslitasje. Eiendomsutvalget takker spesielt for brukerengasjement og dugnadsinnsatser som er utført. Jan Arne Austnes leder 9

10 B) Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet 3 ØKONOMIUTVALGET Sammensetning: Bjørn Plyhn (leder), Hans H. Forberg og Irene Egset. Fra administrasjonen har Tove Refsnes og Tone Ruth møtt regelmessig på utvalgets møter. Økonomiutvalget har hatt fire møter i 2013 for å behandle kvartalsregnskapene, årsregnskapet og budsjettet for Administrasjonen har fremlagt regnskap til hvert møte, samt utkast til budsjett. Dette har gitt utvalget gode muligheter til å følge utviklingen i menighetens økonomi. Nøkkeltall fra årsregnskapet for 2013 for Holmen menighet Driftsregnskap Sum driftsinntekter kr kr Sum driftsutgifter kr kr Renteinntekter kr kr Netto driftsresultat (overskudd) kr kr Netto driftsresultatet fordelt på avdelinger: Menighetsrådet (avd 10-60): Kr Diakoni Holmen: Kr Diakoni prosti (Lørdagsklubben): Kr Kirkebussen: Kr Barnehagen: Kr Holmen menighet har gått med overskudd i Driftsinntektene ble redusert med kr og driftskostnadene med kr sammenlignet med På nyåret 2013 fikk menigheten en ekstraordinær overføring fra AKF på kr som egentlig vedrørte Korrigert for denne ekstraordinære inntekten, blir resultatet for 2013 kr Balansen Kap 2.10 Kasse, bank kr kr Sum omløpsmidler kr kr Sum Bundne fond kr kr Sum disposisjonsfond kr kr Sum egenkapital kr kr Økning i arbeidskapital fra er kr Det er ikke regnskapsført investeringer i anleggsmidler i I driftsregnskapet er renteinntektene i sin helhet ført på menighetsrådet (avd ) og ikke fordelt på de enkelte regnskapene, som tidligere har vært praksisen. Begrunnelsen er at bankomkostninger i sin helhet er ført som utgift i regnskapet for menighetsrådet. Renteinntekter godskrives fra og med 2014 disposisjonsfondet for hvert enkelt regnskap, samt barne- og ungdomsfondet. Kjøp av IT-utstyr (kto 12050) er overskredet med nesten kr i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig installasjon av trådløst nett, kjøp av nye pc er og prosjektorer. Anskaffelser og vedlikehold har vært underbudsjettert.

11 Kto Lønn viser et underforbruk. Dette skyldes hovedsakelig for høyt budsjett for pensjonskostnader. Kirkebussen har et netto driftsunderskudd på kr Budsjettert underskudd for 2014 er kr Da vil disposisjonsfondet være ca kr pr Ved tilsvarende utvikling vil det bli behov for å subsidiere bussen i løpet av Bjørn Plyhn Leder 11

12 4 KOMMUNIKASJONSUTVALGET Kommunikasjonsutvalget har bistått stabens medarbeidere i arbeidet med å gjøre Holmen kirke og aktivitetene i menigheten synlige for publikum. Utvalget har særlig vært med på å markedsføre arrangementene Elvis Gospel, Allsang i Holmen (2 ganger), Førjulsmessen og julegudstjenestekonserten Lessons and Carols. Utvalgets medarbeidere har vært opptatt av å bidra til at folk som går i Holmen kirke av og til, komme oftere til kirkens mange aktiviteter. Det har vært viktig å ta i bruk flere kommunikasjonskanaler for å nå ulike mennesker i ulike aldre og med ulike motiv for å gå i kirken. I tillegg til kunngjøring i gudstjeneste, kirkens nettsider, Kirkebakken i både ukentlig og kvartalsvis utgave og i lokalmedia, har Facebook, nyhetsbrev og elektronisk e-postmarkedsføring blitt en sentral del av de brukte kommunikasjonskanalene. Kommunikasjonsutvalgets medlemmer har i 2013 vært Harald Daasvand, Jacob F. Conradi, Gjermund Johre, Staben i Holmen kirke v/elisabeth Brøndal og Tove Refsnes, og Mette Hægeland Blom (leder). Vi er også glade for å ha fått med Magnus Mysen (ungdomsleder) i første del av Mette Hægeland Blom Leder

13 5 FINANSIERINGSUTVALGET Medlemmer: Trond Arne Hauge, Sigurd Rugsland (MR representant), Lars Duvaland, Camilla Robstad og Øyvind Hillesund (MR representant). Aktiviteter 2013: Hovedfokus for Finansieringsutvalget har i 2013, som de siste årene, vært på den faste givertjenesten. Våre giverglededager gjennom året fortsetter. På tross av noe frafall, har vi klart å holde antallet faste givere på 69, som er det samme som ved starten av En annen aktivitet som har hatt fokus i 2013, er etableringen av en SMS-tjeneste for gaver til Holmen kirke. Etter behandling i MR i juni ble det bestemt at vi skulle opprette en ett års prøveordning for å gi gaver til Holmen kirke ved hjelp av mobiltelefonen. Vi fikk et tilbud fra Vianett der vi ble fritatt for faste abonnementskostnader, noe som betød en innføring av SMS-tjeneste uten økonomisk risiko for Holmen. Opplegget ble startet opp i oktober og har så langt gitt en del ekstra kollektinntekter, uten at det har «tatt helt av» så langt. Vi håper at mer markedsføring skal bidra til økte inntekter denne veien i Det har også vært et ønske om å etablere et enkelttiltak for å utfordre til å gi gaver til Holmen og valget falt etterhvert på en fornyelse av lokalene for ungdommene; Ungdomssalen. En komite ble nedsatt under ledelse av Lars Duvaland og denne har jobbet både med å vurdere behov, samt se på mulige finansieringsveier for dette tiltaket. Med hjelp fra Kristin Walstad fikk vi i 2013 fornyet Giverglede-materiellet med ny tekst og layout. Dette materiellet ble benyttet ved flere gudstjenester. Takk til Kristin for dette! Harald Daasvand, som har vært medlem av Finanseringsutvalget helt siden det ble opprettet, valgte høsten 2013 å tre av for å prioritere annet frivillig arbeid i Holmen menighet. Vi takker Harald for god innsats i Finansieringsutvalget gjennom mange år. Førjulsmessen: Førjulsmessen har de siste årene vært formelt organisert under Finansieringskomiteen. Førjulsmessen var i 2013 godt besøkt, med et meget bra økonomisk resultatet nok en gang; et overskudd på kr Tusen takk til Førjulsmessekomiteen for en flott gjennomført Førjulsmesse! Planer for 2014: Utvalget vil fortsette å jobbe med den faste givertjenesten som fokus i Dette skal gjøres gjennom fortsatt synlighet i kirkens arrangementer og på nett. SMS-tjenesten vil følges opp videre og evalueres mot slutten av året. I tillegg satses det på å gjennomføre en kampanje for kronerulling til oppgradering av Ungdomssalen, som sårt trenger fornyelse. Sannsynligvis vil det bli gjennomført flere arrangementer med dette som mål. I tillegg til å samle inn penger til ungdomsarbeidet i Holmen håper vi at det gjennom denne kampanjen kan skapes en større bevissthet rundt behovet for - og gleden ved - å være med å støtte arbeidet i Holmen menighet økonomisk, slik at også den faste Givertjenesten vil kunne vokse videre gjennom denne kampanjen. Øyvind Hillesund 13

14 6 FAMILIEUTVALGET Familieutvalget i Holmen menighet skal skape aktiviteter for familier i Holmen menighet. Vi skal stimulere til frivillighet og se og inkludere alle. Som middel for å nå målet er vi organisert som et lokallag av KRIK. Etter årsmøte består utvalget av Kristin Walstad (styreleder), Katrin Lantz (nestleder), Wenche Kråkenes (styremedlem), Sigurd Rugsland, Aud-Sissel Svilosen og Tord Haugstvedt. Aktiviteter i januar: Menighetstur til Hermon Høyfjellsenter, skilek, bibeltimer og sosial sammenkomst. Anne Beate Tjentland deltok fra menighetens stab. 75 deltakere. 10.februar: Deltakelse på menighetens Holmenknottdag. 14. april: Tur etter gudstjenesten til Henie Onstad kunstsenter. 16. juni: Sommergrilling på Hvamodden etter gudstjenesten. 28. august: Årsmøte i KRIK Holmen, hos Kristin og Tord Walstad. 1. september: Tur til Grosetkollen etter gudstjenesten. 20. oktober: Gratis svømming i Landøyahallen, vi leide svømmehallen i 2 timer. 1. desember: Adventssamling, spill og pepperkakebaking hjemme hos Kristin Walstad og Tord Haugstvedt. 50 deltakere. Familieutvalget Holmen menighet

15 7 FRIVILLIGHETSUTVALGET Medlemmer: Ann Helen Frivold, Birgitte Tveter, Trond Arne Hauge, Anne-Grete Aamodt, sekretær. Øystein Glosli, leder. Frivillighetsutvalget har hatt 4 møter i Fokus: Utvalget har også dette året hatt fokus på rekruttering av nye frivillige, særlig rettet mot behov for frivillige innen barnearbeid og trosopplæringstiltak. Utvalget har deltatt på to temagudstjenester hvor man har rettet søkelyset på frivillighet/tjeneste med behov for nye medarbeidere. På høstens temagudstjeneste ble «englevaktkonseptet» introdusert av Ann Helen Frivold. De første voksne/foreldre fikk mulighet til å melde seg som «englevakter»/frivillige til Halloween. (Englevakt er foreldre som melder seg som frivillige til enkelttiltak innen trosopplæringen). Erfaringer: Utvalgets erfaring er at stillingsannonsene på menighetens nettside har gitt liten rekruttering, de fleste nye frivillige blir vervet gjennom å bli spurt direkte, «face to face». Fast punk på stabsmøtene Frivillige Medarbeidere der alle i staben melder inn endringer/nye medarbeidere, er opprettholdt. Utvalgets vurdering er at rekruttering av nye frivillige medarbeidere til menighetens faste arbeid har vært tilfredsstillende. Re-starting av miljøgruppen er ikke oppnådd. Videre ser man at behovet for nye frivillige i 2014 vil øke i takt med at mange nåværende frivillige avslutter sitt engasjement pga høy alder. Øystein Glosli Leder 15

16 8 MISJONSUTVALGET Misjonsutvalget har hatt følgende deltakere: Aud Grenness, Menighetsrådet, Bjørg Malme, Det Norske Misjonsselskap, Aslaug Henriksen, Normisjon, Gro H. Aschehoug, Normisjon, Ingrid Hillesund, Misjonssambandet og Håkon Burø, Himal Partner. Misjonsutvalget arrangerer misjonsfester hver vår og høst: Tirsdag 16.april 2013: Normisjon. Taler: Aslaug Irene Halden Gjerulv. Emne: Ecuador - land, folk, kultur, menighetsbygging, ledertrening. Tirsdag 8.oktober 2013: Misjonsfest i kirkestuen. Misjonssambandet. Taler : Liv Marit og Morten Pedersen. Emne: Peru - kyst, fjellkjeder og regnskog - videre med evangeliet. Misjonsprosjekter: Holmen Menighet har 4 misjonsprosjekter : Himal Partner (tidl.tibetmisjonen): Hjelpefond for fattige ved Tansen sykehus NMS (Misjonsselskapet): Trosopplæring i Kamerun NLM (Misjonssambandet): Skoleprosjekt for jenter i Pokot i Kenya Normisjon: Lederopplæring i Equador Ved ofringene julaften 2013 kom det inn kr til disse prosjektene. Misjonsforeningene i Holmen rapporterer som følger: NMS: Har jevnlig møter hvor 8-10 deltar. Normisjon: Deltar i misjonsutvalget, arrangerer misjonsfester. Gro Aschehoug vil være kontaktperson fremover. NLM: Har møter av og til og arrangerer misjonsfester og deltar i regionale samlinger. Himal Partner: Det blir arrangert regionale møter for Oslo området. Helgen november ble 75 års jubileet feiret ved seminarer på Litteraturhuset og med festmiddag om kvelden. Håkon Burø Leder

17

18 9 MUSIKK OG KULTURUTVALGET Musikk- og kulturutvalget har bistått stabens medarbeidere i arbeidet med å utvikle, planlegge og gjennomføre musikk og kulturtilbud i Holmen kirke. Av spesielle arrangementer kan nevnes Elvis Gospel, Allsang i Holmen (2 ganger), Førjulsmessen og julegudstjenestekonserten Lessons and Carols. Alle korene: Småtroll, Holmentroll, His Angels, Crossing og HMV har vært delaktig i større og mindre arrangementer. Utvalget har vært opptatt av å skape aktivitet primært gjennom egne lokale krefter både på og av scenen. Året var preget av høy aktivitet og svært positivt engasjement fra små og store. Musikk- og kulturutvalgets medlemmer har i 2013 bestått av Johan Tausjø (leder), Jacob F. Conradi, Mette Hægeland Blom og staben i Holmen kirke v/ Tove Refsnes og Marilyn Brattskar.

19 10 DIAKONIUTVALGET Sammensetning: Inger Friedl Sveum, leder, Bjørn Schwensen, MR repr, Anne-Grete Aamodt, diakon. Thomas Hauge, Kari Hasting. Norun Edvardsen, krovertinne, har møterett. Diakoniutvalget har hatt 9 møter og behandlet 58 saker. Diakoniutvalget har flere arbeidsgrupper som har ansvar for hver sine oppgaver: Sorggrupper, jubilanthilsener, turer, romjulslunsj, PU arbeid, stillhetsarbeid og miljø/forbruk/rettferd. Under utvalget er også Kroa og Kirkebussen, som har egne styringsgrupper og økonomi. Forbønnstjenesten er også knyttet opp mot utvalget. Hovedmålet er å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og styrke menighetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød. Dette gjelder innenfor alle aldersgrupper både lokalt og globalt. Strategi- og tiltaksplan som er utarbeidet etter menighetsrådets mal følges, evalueres og justeres jevnlig og årsmeldingen er strukturert etter denne. Det er et tett og nært samarbeid med diakonen som leder arbeidet, er en inspirator for de frivillige og en viktig koordinator mot andre menigheter, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. Diakoniutvalgene i prostiet legger vekt på samarbeid for at mangfoldigheten kan bli større. Østenstad tilbyr Prep-kurs (samlivskurs) for hele Asker. Lørdagsklubben, tiltak for psykisk funksjonshemmede, er for hele Asker. Holmen, Østenstad, Asker og Vardåsen tilbyr sorggrupper på tvers av menighetene. Vi samarbeider i prostiet om sorggruppene, i året som var 3 grupper i gang. Vi møtes to ganger i året og har også innledet samarbeid med kommunens sorgstøttearbeid. Det er ansatte diakoner i Asker, Vardåsen, Østenstad og Holmen. Diakonene samarbeider med Røde Kors, Frivillighetssentralen og hjemmesykepleien ang. besøkstjenesten. Diakonene jobber nå med en prostiplan for diakontjenesten frem mot sommeren ÅNDELIG LIV: Mål: Bidra til livsnære gudstjenester og liknende fora der mennesker kan kjenne seg møtt i den livssituasjon de er. Gjennomført: Tatt initiativ til og deltatt i to forbønnsgudstjenester, en temagudstjeneste; Diakoni, to grønne messer, den ene som friluftsgudstjeneste på Hvamodden i juni. Minnegudstjeneste for etterlatte på Allehelgensøndagen. Hatt ansvar for og ledet vandring mot påske 4 kvelder. Bønnetjenesten er opprettholdt. Kvinnenes internasjonal bønnedag, fellesgudstjeneste. Frelsesarmeen, Asker. UNDERVISNING Mål: Gi mulighet for møteplasser der voksne kan utvikle sitt trosliv. 19

20 Gjennomført: Meditasjonskvelder før påske. Tilbud om bibelgrupper, informasjon om gruppe på en kirkekaffe.. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Mål: Rekruttere, styrke og inspirere frivillige medarbeidere til tjeneste ut fra den enkeltes nådegaver, evner, interesser og ønsker. Gjennomført: Diakonen hadde en Inspirasjons- og veiledningssamling for besøkere, og 1 samling for besøkere, bønnetjenesten og bussjåførene. Har veiledning og informasjonssamtaler med nye medarbeidere. Det er rekruttert 3 nye besøkere til omsorgsbolig og hjemmet. TJENESTE Mål 1: Møte mennesker i sorg og andre livskriser. Gjennomført: 1 sorggruppe ledet av diakon og Inger Sveum. 4-8 personer har møttes regelmessig i den åpne sorggruppen frem til nov. En gruppe har fortsatt som vennegruppe, ledet av Frøydis Hartmann. Gjennomført 2 samarbeidsmøter om sorgarbeidet i prostiet. Diakon har deltatt på et fagseminar om sorg/kriser på Modum Bad. Mål 2: Arbeide for at menigheten er et inkluderende fellesskap gjennom holdningsskaping og konkrete tiltak. Gjennomført: Kroa er et populært sted med en lav terskel. Se egen rapport. Jubileumshilsen: Kartoteket holdes à jour av Reidun Austnes og kontoret. Besøkskorpset på 50 frivillige delte ut ca. 150 blomster til eldre jubilanter. Gratulasjonskort sendes til alle 75-åringer. Kroa besøkte den gamle Jansløkka skole, som nå er museum. 3 forskjellige besøksgrupper som går til Torstadtunet og Vestre Nes, og 3 konfirmantgrupper har vært med på Torstadtunet. 10 registrerte besøkere som regelmessig besøker hjemmeboende. I tillegg foregår en skjult besøkstjeneste ved at naboer og bekjente vises aktiv omsorg, noe som gjør at Holmen er en levende omsorgsmenighet langt ut over det som skjer eller registreres fra kirkens hus. Vi arrangerte 3 sommerturer; en dagstur og to formiddagsturer. Den ene, arrangert av Kroa, gikk til Jansløkka skole, den andre med beboere fra Torstadtunet gikk til Operaen. En vellykket dagstur i august gikk til Drammen/Drammenselva.

21 Nyttårslunsj hadde ca 80 deltakere og juleselskapet for de som ønsker et noe enklere program hadde ca 45 deltakere, inkludert hjelpere til begge. Prostitilbud til psykisk utviklingshemmede fortsetter på lørdager med en enkel gudstjeneste som avslutning. Lørdagsklubben har deltatt på to gudstjenester i prostiet, hatt egen sommertur og juletrefest. Trilletreff har hatt 26 samlinger. Annenhver uke tas ulike tema opp av fagpersoner, ledet av trosopplærer. Den andre uken er det babysang, ledet av diakonen som også har ansvar for å skaffe temaholdere og sende ut invitasjoner. Gjennomsnittlig har det vært 18 deltakere pr. gang. Mål 3: Skape økt bevissthet om ansvaret for å forvalte skaperverket og arbeid for rettferdig fordeling. Som grønn menighet er vi forpliktet til å jobbe videre med å øke bevisstheten og engasjementet rundt miljø, forbruk og rettferd. Tiltakene i handlingsplanen av 2007 er satt ut i livet, men skal stadig følges opp og videreutvikles. Grønn uke som har blitt en tradisjon i oktober - ble gjennomført under temaet transport. I tilknytning til skaperverkets dag var det friluftsgudstjeneste på Hvamodden i juni. Vi har også fått en grønn søstermenighet First Lutheran Church Decorah, Iowa, USA. Kjernen i vennskapsarbeidet vil være erfaringsutveksling, moralsk støtte og inspirasjon til arbeidet. Prostigruppa har fortsatt sitt arbeidsfellesskap på tvers av menighetene og med to nye grønne menigheter i 2013 nærmer vi oss målet om et grønt Asker prosti. Sammen har vi også gjennomført to arrangementer i Asker Sentrum, begge i samarbeid med blant annet Kirkens Nødhjelp. Deltakelse på kommunens miljødag 1.juni med fokus på Klimavalg 2013 og markering av grønn uke 19.oktober. Grønn gruppes mangeåriges virksomhet er nå innarbeidet i Diakonatets rapport. Deltakere har i løpet av året «lagt opp», og gruppa har ikke vært operativ siden våren. Nye interesserte bes ta kontakt med diakonen. Ta ansvar og vær en aktiv representant for Holmen - vår grønne menighet! UTSENDELSE Mål: Forkynne evangeliet i handling. Dette er et ønske som vi håper å medvirke til skal fungere i vår menighet. VIDERE ARBEID Større etterspørsel av besøkstjeneste. Det er etablert samarbeid med hjemmesykepleien i vårt distrikt. Dette har utløst større etterspørsel etter besøksvenner i menigheten. Viktig å fortsatt jobbe aktivt videre for rekruttering i samarbeid med Frivillighetsutvalget. Samtalegruppe (Familieklubben) for familier der en eller flere er rammet av rusproblemer er på vent. Dette tilbudet er for hele prostiet. Vi vil fortsatt ha fokus på enslige foreldre og deres behov, samt nye innflyttere som kommer på våre arrangementer. 21

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

HOLMEN MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HOLMEN MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HOLMEN MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HOLMEN MENIGHETSKONTOR Nesbruveien 55, 1396 Billingstad, Tlf: 66 85 50 30, Fax: 66 85 50 31, e-post: holmen.menighet@asker.kirken.no, web: http://www.holmenkirke.no, Asker-kirkene:

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

HOLMEN MENIGHET ÅRSMELDING 2015

HOLMEN MENIGHET ÅRSMELDING 2015 HOLMEN MENIGHET ÅRSMELDING 2015 1965-2015 HOLMEN MENIGHET Nesbruveien 55 1396 Billingstad Tlf.: 66 85 50 30 e-post: holmen.menighet@asker.kirken.no web: www.holmenkirken.no og www.facebook.com/holmenkirke/

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet.

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. KONFIRMANT 2018 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. med invitert være firmant rer kir- DU er dette til å koni Skåke Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer