PALLREG REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE"

Transkript

1 PALLREG REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE Oslo, Tekno Inform AS

2 INNHOLDSFORTEGNELSE PALLREG REGNSKAP...3 Hva er Pallreg Teknologi... 3 Rettigheter Innledning...4 Generelt... 4 Hastighet på beregninger... 5 Utskrift til fax, mail, andre formater Registrering (bilagsregistrering)...6 Meldinger under registrering... 6 Feltbeskrivelser Kvittering (pallekvittering)...8 Feltbeskrivelser Mndsaldo (oversikt og utskrift)...9 Feltbeskrivelser Total (oversikt alle konti i valgt tidsperiode)...11 Feltbeskrivelser Søk (vis utvalgte bilag)...12 Resultat på skjerm og skriver Feltbeskrivelser Notater (dine egne) Oppsett (systemets oppførsel)...16 Emballasjetyper Kontonavn Test av omregning/iterasjon Kontrollér bilagenes dato under registering Detaljkontrollér andre bilag Endring av innstilt kapasitet Tekst på (palle-)kvittering Programmet lisensiert til Detaljerte meldinger fra systemet Ukens tips SOS Spørsmål Og Svar Kapasitet (endring ved behov) Eksempler på Anvendelse og Oppsett) Enkel oppfølging av antall inn/ut Oppfølging med bruk av samlekonti Oppfølging av svinn, kjøp og fakturering av paller Varehotell, tredjeparts lager med pallebytter og ompalletering Avansert bruk...25 Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 2 av 26

3 PALLREG REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE Hva er Pallreg 2.1 Pallerg 2.1 er et dataprogram, for å forenkle bedriftens rutiner i forbindelse med utveksling av paller og transportemballasje. Programmet er velegnet i driftsavdelingen, og forsterker og forenkler rutiner rundt oppfølging, samtidig som evt. svinn avdekkes. Gjennom interaktiviteten og løpende status, får man en helt annen motivasjon for oppfølgingen enn en statusrapport månedlig eller endog hvert år. Programmet følger opp antall enheter med valgfrie benevnelser, og også kroneverdier i omløp. Svinn fremkommer direkte som et løpende tall. Svinn og tapet kan skyldes ulike kriterier ved vurdering av kvaliteten, og da gir programmet gir deg mulighet til å se dette over tid. De siste år har transportørene innført gebyr på 7-8 kroner ved utveksling av pall. Dette programmet gjør det enkelt å kontrollere at gebyrene er korrekte. Programmet har et fleksiblet oppsett, samtidig som det er enkelt og raskt å anvende i registreringsarbeidet. Bedriften bestemmer selv hvor detaljert man ønsker anvende kontroller og oppfølging. Programmet har vært anvendt i mange år av flere norske bedrifter, derav en del større grossister. Teknologi Programmet er en utvidelse av Microsoft Excel, som er det mest utbredte regneark program i dag og som de fleste bedrifter allerede anvender. Dette gjør at man har tilgang til alle muligheter i Excel. Pallreg 2.1 har tatt det beste og bygget videre et sett av spesialfunksjoner på en måte du garantert ikke har sett før! Her er kontroller, rapporter og lister, søking, meldingssystem etc. Med hensikt er ikke anvendt makrospråk som jo kan innebære en sikkerhetsrisiko. Rettigheter Dette er en distribuert kopi som kan endres under visse betingelser. Kopien er ikke nødvendigvis identisk med den offisiell versjon. For siste versjon og andre nyheter, gå til internett Tekno Inform AS Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 3 av 26 Palleregnskap er et verktøy for å strukturere administrativt arbeid reduserer tidbruk og kostnader

4 0. Innledning Denne manualen beskriver hvordan de enkelte skjermbilder i Pallreg 2.1 anvendes. Det anbefales at du skriver den ut på papir, og har den foran deg når du går gjennom de ulike skjermbilder i programmet. Mer informasjon og opplæring er tilgjengelig i programmets moduler Intro og 8.SOS spørsmål og svar. Selve startoppsetter er beskrevet i vedlegg, i form av praktiske eksempler fra bedrifter som ønsker ulike detaljering og oppfølging. Velger du starte med det enkleste for å komme raskt i gang, kan du naturligvis endre senere. Generelt Programmet er inndelt i flere moduler, Intro, 1.Registrering, 2.Kvittering, 7.Oppsett osv. I programmet velges disse på arkfliken nederst på skjermen. I manualen her, tilsvarer dette kapittelnummeret, eks. 7.Oppsett er kapittel 7. Brukeren kan kun skrive i felt som er lysegrønne av farve. Alle andre felt er beskyttet mot skriving. Hjelpefelt: De fleste felt har en hjelpebeskrivelse. Før markøren over kommentarsymblet (ofte en rød trekant oppe til høyre i en celle). Jokertegn (wildcard): Når du i rapportene skal angi kontonavn og andre spesifikasjoner, er jokertegn svært anvendelig: * angir ett eller flere ukjente tegn? angir ett ukjent tegn. Eksempel: LG-? vil finne LG-1, LG-3 men ikke LG-12, LG-Oslo. LG-* vil finne alle disse. Med jokertegn * kan du selektere mange linjer og grupper samtidig. Endring av felt: Så snart du har endret et felt, starter programmet å arbeide med dette. Du trenger ikke vente på klarsignal, men kan gå videre til neste felt med en gang. Bruk gjerne piltastene (opp,ned,venstre,høyre) i stedet for Return (Execute), da flytter markøren seg samtidig videre til neste felt. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 4 av 26

5 Hastighet på beregninger Hver kontering medfører en rekke omregninger, slik at data er oppdatert til enhver tid. Noen tips som: Du trenger ikke vente på klarsignal, før du begynner på neste kontering. På flere av undersidene (modulene) vil tegnet "X" i regnefeltet tilsi at siden skal beregnes for hver endring. Fjerne tegnet om du vil øke hastigheten, og sett inn tegnet senere når du vil regnet ut denne siden. Har du andre store Excelprogrammer oppe samtidig, kan Pallreg2.1 forsinkes for at de andre programmene skal omregnes. Prøv å avslutte disse.. Utskrift til fax, mail, andre formater Utskriftene er satt opp til normal verdier. Brukeren kan gjøre en del viktige endringer. Endre format og størrelser: Dette gjøres i Excel-menyen under Skriv eller Sideoppsett. Utskrift til fax: Dersom bedriften har et faxprogram satt opp som skriver, velg dette i stedet for standard skriver. Utskrift til mail: Sender man en side som mail, ønsker man ikke å sende selve regnearket. I noen mailprogrammer kan du bli nødt til å kopiere og lime inn (Merk ut området du vil sende og Kopier med Ctrl+C, gå over til mailprogrammet og Lim inn Ctrl+V). Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 5 av 26

6 1. Registrering (bilagsregistrering) I denne modulen registreres alle bilag, en linje for hvert mottak eller forsendelse. Felt som er lysegrønne kan fylles ut. Ved siden av obligatoriske felt som dato, avsender, mottaker, samt antall av minst én emballasjetype, er det valgfrie felt som referanse nr. (eks. pallekvitteringsnr.) og kommentarer (et ubegrenset fritekstfelt). Under registrering, utføres en kontroll av de data som legges inn og at de samsvarer med de begrensninger man har satt i modul 7 Oppsett. Ved feil, kommer opp feilmeldinger, se nedenfor. Vi forutsetter at du har tatt stilling til hvordan systemet skal anvendes og definert kontonavn og emballasjetyper. Se 7.Oppsett omkring dette. Da er registeringen av hvert bilag helt enkelt, samtidig som du får hjelp og kommentarer underveis. Fig. Skjermbilde registrer bilag, 3 paller utlevert til Linjegods , som datosjekken feilvarsler. Til forskjell fra større systemer, har brukeren full tilgang til å korrigere alle registreringer når som helst og registreringer kan legges inn i valgfri rekkefølge, f.eks. kan man 3 måneder etterpå legge inn et uteglemt bilag. Fordelen er at det er svært enkelt å korrigere slik at dette blir riktig. Ulempen er faren for sletting, men risikoen ved normal databruk er naturligvis svært liten. Meldinger under registrering Oppe til venstre på skjermen: står dagens dato og tidspunkt siste nye bilag ble lagt inn. Når du starter programmet, kan du således se at du arbeider med riktig versjon. Oppe til høyre på skjermen, 1.linje: Løpende statistikk for alle registreringer: neste bilagsnr, antall bilag totalt, sum totalt av hver emballasjetype. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 6 av 26

7 Oppe til høyre på skjermen, 2.linje: Meldinger under registrering: Skriver du datoen på et nytt bilag, forteller systemet at du skal fortsette med Avsender, deretter Mottaker, og antall. Følg med her, for her vil også eventuelle feilmeldinger og systemmeldinger komme, f.eks feil avdekket i en registrering (feil kontonavn, dato utenfor tillatt periode, antall ikke oppgitt). Skjermbildet viser feilelding ved en registrering utenfor tillatt datointervall. Feltbeskrivelser Dato: Skriv inn bilagets dato som dag og måned, eksempelvis 15.3 for 15.mars. Ved annet årstall enn inneværende, skriv f.eks for 31.des Avsender: Angi de første bokstaver i kontonavnet på avsender (den som leverer dere paller/emballasje). Aufofyll-funksjonen fyller ut slutten av kontonavnet (fungerer best på Excel-2000 elle nyere). Ta evt. en titt på 7.Oppsett om du er usikker på kontonavn, eller skal legge til en. Mottaker: Angi de første bokstaver i kontonavnet på mottaker. Se Avsender ovenfor. Hver av emb.typene: Overskriftene er brukerbestemt i oppsettet. Angi antall som utveksles av hver av emballasjetypene. Minst ett felt må fylles ut, hvis ikke aksepteres ikke bilaget (skal du absolutt omgå dette, vil et lavt desimaltall 0, gjøre nytten). Referanse nr: Oppgi ekstern referanse, eksempelvis pallekvitteringsnr. om egen pallekvitteringblokk anvendes. Anmerkninger: Skriv inn egne kommentarer og andre forhold som kan være viktige å holde orden på her. Eksempel Dersom en 3.de part utfører oppdraget på vegne av din faste transportør, kan dette noteres her til senere. Teksten kommer med på rapportene. Bruk referanse og anmerkninger for å ta vare på viktig historikk og erfaring. Skriv Ctrl+G (hold inne Ctrl og G samtidig) for å gå til et bestemt bilagnummer. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 7 av 26

8 2. Kvittering (pallekvittering) Med denne modulen kan du skrive ut kvitteringer som anvendes ved mottak og forsendelse, én original som mottaker signerer på og som avsender beholder, samt en identisk kopi som mottaker beholder. Bilagene er laget med positiv og negativ tekst og kontrollsum, slik at de ikke kan endres etterpå uten at det synes. Anvender transportøren egne kvitteringer som du må anvende, trenger du dog ikke denne. Gjør først registreringen ferdig (1.Registr) og gå til denne modulen. Alt som er oppgitt under registeringen, også referansenr. og anmerkninger, kommer med. Feltbeskrivelser Fig. Skjermbilde vis originalkvittering med kontrollfelt, som signeres. Bilag nr.: angi her hvilket bilag du vil vise. Et tomt felt angir siste bilag, -1 angir første bilag før det siste, -2 angir andre bilag før det siste osv. Du kan også taste bilagsnr. direkte. Skriver du inn 156 vil du få se bilag nr Skriv ut på skriver. I utgangspunktet skal utskriften passe. Du kan evt. justere utskriften v.h.a. Excel kommandoer først. Se også om Utskrift i kapittelet Innledning. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 8 av 26

9 3. Mndsaldo (oversikt og utskrift) Denne modulen gir deg månedsvis oversikt for et helt kalenderår om gangen. Du velger en konto eller flere (samlekonti) og emballasjetype. Resultatet summert pr. måned er antall inn, antall ut, akkumulert saldo, og tilhørende kronebeløp. Hensikten er at du enkelt skal kunne informere andre om gjeld og tilgodehavende overfor dere. Gjør man dette regelmessig, oppnår man få lettere aksept for at dette er riktig og et. avvik kan tas tidligere. Dermed unngår man også tidkrevende diskusjoner lang tid i etterkant. Fig. Skjermbilde vis status europall mot Linjegods i 2002, antall og kroneverdi. Du velger kontonavn, årstall, emballasjetype pr. måned, pr. konto eller samlekontogruppe og pr. emballasjetype. Månedsoversikten kan skrives direkte ut, eller via faxprogram om du har dette installert. Korriger mottakerinfo på skjermen før utskrift. Alt du endrer på her, blir stående til neste gang. Du kan eksempelvis endre den foreslåtte standardteksten, egen personlig informasjon, telefon og fax. etc. Se også om Utskrift i kapittelet Innledning. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 9 av 26

10 Feltbeskrivelser Sett X for å oppdatere: Rapporten lages når du skriver X her, gjerne etter at du har fylt inn søkekriteriene nedenfor. Står det et tegn her fra før, må det slettes før du kan lage ny rapport. Kontonavn: Skriv kontonavnet. her. Om du angir samlekonto (eks. LG-* angir alle som begynner LG-), viser programmet de første 7-10 kontonavn som inngår, og i parentes pallepris kr/stk bak hver konto) Vis for årstall: Angi årstall, eller la det stå tomt for å angi inneværende år. Emb.type (1/2/3): Skriv 1, 2 eller 3 for å angi en av emballasjetypene, i samsvar med de 3 typene i 7.Oppsett. Programmet forteller deg uansett hvilken type du har valgt. Vis Kr (J/): Fyll inn J dersom du ønsker at kronebeløp skal beregnes, ikke bare antall. Dette åpner opp for større økonomisk fokus. Send denne rapporten slik den er, ukentlig eller månedlig, og du sikrer at begge parter har samme saldo. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 10 av 26

11 4. Total (oversikt alle konti i valgt tidsperiode) Denne modulen beregner og viser alle konto og emballasjetyper samlet. For hver konto får du antall innlevert, antall utlevert, saldo antall og saldo kroner. Dette gjentas for hver emballasje type, med totalt kronebeløp. Du kan avgrense innenfor årstall og måned, for å se f.eks. bare en bestemt måned et år. Denne siden kan skrives ut, se om Utskrift i kapittelet Innledning. Feltbeskrivelser Sett X for å oppdatere: Rapporten lages når du skriver X her, gjerne etter at du har fylt inn søkekriteriene nedenfor. Står det et tegn her fra før, må det slettes før du kan lage ny rapport. Måned nr: Skriv måned nr. 1 12,eller la stå tomt om du se rpå hele året. Årstall: Angi årstall, eller la stå tomt om vil se på alle registreringer. Rapporten som viser total oversikt pr. år eller pr. måned for alle konti. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 11 av 26

12 5. Søk (vis utvalgte bilag) Fig. Skjermbilde søk i alle bilag i datointevall , sortert på stigende dato. Med denne modulen kan du søke i alle registrerte bilag, vise utvalgte bilag på skjermen, sortere dem lynraskt og skrive ut (og faxe om du har faxprogram installert, eller klipp/lim til mail). I stedet for å kopiere et og et bilag, kan du altså her liste all info om alle bilag. Dere sparer således svært mye tid om noen etterspør bilagene. Du angir søkekrav, altså hvilke bilag vil du vise. Dette kan være innenfor bilagsnr, datointervall (som i figuren over), kontonavn mm. Du kan også avgrense til f.eks. bare bilag større enn 400, må ha referansenr. som begynner å 1234, eller at et spesielt ord skal være med i anmerkningsfeltet. På en slik måte kan du vise de bilag du ønsker. Generelt gjelder at desto bedre du klarer å avgrense søket, desto raskere går det. Avgrensning innenfor tidsperiode og/eller bilagsnr. er spesielt virkningsfulle. Jokertegn (wildcard): Dette er nyttig i alle tekstfelt om du ikke vet eksakt skrivemåte eller ønsker angi flere ulike skrivemåter. Dette er anvendeling her og i mange andre programmer:? angir ett ukjent tegn. * angir ett eller fler ukjente tegn Vil du liste opp alle bilag hvor ordet container står i anmerkningsfeltet, kan du spesifisere *container* i søkefeltet Anmerkninger. Kombinerer du dette med datointervall, f.eks. etter 1.jan og før 1.april, er du sikret svært raskt oppslag. Resultat på skjerm og skriver Bilagene som er spesifisert, vises på skjermen ett bilag pr. linje, inkludert all informasjon slik det ble registrert. I tillegg vises summert antall for hver emballasjetype. Summen er sett fra kontoen du ser på (kontonavn i feltet Vis konto ). Vanligvis fremkommer Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 12 av 26

13 nettosum (saldo) som tar hensyn til om det er mottak eller utlevering, men du kan be om bruttosum (antallet enheter mottatt og utlevert summert sammen) Bilagene du ser på skjermen, kan skrives ut samlet til skrives, mail eller fax. Se om Utskrift i kapittelet Innledning. Feltbeskrivelser Sett X for å oppdatere: Rapporten lages når du skriver X her, gjerne etter at du har fylt inn søkekriteriene nedenfor. Står det et tegn her fra før, må det slettes før du kan lage ny rapport. Vis sortert på: Skriv B, D, 1, 2, eller 3 for om du vil sortere i stigende rekkefølge de viste bilag på bilagsnr. (default), dato, antall av emballasjetype 1, 2 eller 3. Du kan Føyer du til minusteng -, sorteres i synkende rekkefølge, altså B-, D-, 1-, 2- eller 3- Du kan sortere på skjermen etter at alle bilag er søkt frem, dette får lynrakst. Summering: Vanligvis vises nettosum (summert med fortegn). Sett inn X for å se bruttosum slik at du ser total varestrøm uavhengig av retning. Søkekriterier: Du velger selv hvor mange av disse kriteriene du skal anvende. Prøv deg gjerne frem. Alle feltene har naturlige default verdier, slik at du bare trenger fylle ut de relevante feltene. Eksempelvis: skriver du bare inn dato i dato-fra feltet, skjønner systemet at du mener alle bilag fra denne dato frem til i dag. Bilagnr fra-til: angi høyeste eller laveste bilagnr du vil søke i. Default er laveste hhv. høyeste bilagsnr. i bruk. Du kan angi bare de siste bilag om, skriv f.eks. 100 for de 100 siste. Har dere tusenvis av bilag, vil avgrensing innenfor bilagsnr. forbedre søkehastigheten, dere kan kanskje la Dato fra-til: Her kan du avgrense datointervall for bilagene du søker. En dato angis som tidligere og styres av Excel (eks eller 15-3 vil være 15.mars i år, mens vil være 15.mars i 2001). Har dere tusenvis av bilag, vil avgrensing innenfor datointervall forbedre søkehastigheten. Vis konto: Oppgi den konto eller samlekontogruppe du vil se på. Husk Jokertegn ved samlekonto. mot Konto: Oppgi her om du vil avgrense til å se på transaksjoner mellom bare 2 konti (eller samlekontogrupper). Eksempel, angir du Vis Konto: Eget-lager og mot Konto: LG-* betyr det alle transaksoner mellom Eget-Lager og alle konti som start med LG- (og dette kan f.eks. være alle konto tilhørende Linjeods). Antall pr. emballasjetyper: Angi intervall for antall, om dette er relevant. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 13 av 26

14 Referansenr: Angi deler av referansenr. om dette er relevant. Bruk wildcard, eks. 1234* for alle som begynner på Anmerkning: Angi deler av teksten du søker, om dette er relevant. Bruk jokerteng, eks. *dette* Har du ført lært hvordan du søker, finner du alle bilag du ønsker og får sortert dem i valgfri rekkefølge før utskrift. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 14 av 26

15 6. Notater (dine egne) Denne modulen er for at du skal kunne skrive din egen fritekst, ulike ting ang. utveksling av emballasje du ønsker huske. eller at andre som anvender programmet skal kjenne til. Vi foreslår du anvender dette slik Dato: dagens dato Kommentar: Her legger du teksten, plass til masse tekst. Status: Ikke ok, Må diskuteres, Viktig etc. etc. Ok: Skriv JA dersom punktet er løst. Sign: Navn eller initialer på den hadde saken sist. Et sted du kan legge viktig notater til senere bruk for deg selv eller andre. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 15 av 26

16 7. Oppsett (systemets oppførsel) Basismodulen er den sentrale delen hvor du bestemmer hvordan systemet skal oppføre seg, hvilke felter og feltverdier skal være tillatt, hvor du foretar visse sjekker av systemet, og hvor du kan studere feilmeldinger mer inngående. Modulen er beregnet for systemansvarlig. Se eget vedlegg om caser, for hvordan velge systemets oppførsel og hvorledes anvende av kontonavn til ulike formål. Fig. Skjermbilde oppsett, med egendefinerte typer og priser, kontonavn, datointervall, tekster mm. Emballasjetyper Legg inn beskrivelse av inntil 3 emballasjetyper, samt default verdi per transportenhet. Bruk gjerne navnet "Ledig" på emballasjetype du ikke anvender. Kontonavn Legg inn inntil 100 kontonavn (kunder, leverandører, transportører) for de firma du utveksler med. For de konti som ikke anvender default verdi, kan du angi den spesifikke verdien her per konto per emballasjeenhet. Angir du samme kontonavn to ganger, får du en feilmelding. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 16 av 26

17 Test av omregning/iterasjon Excel må settes opp slik at man foretar omregninger (iterasjoner). Skriv X for å teste: Sett inn X i feltet, da starter kontrollen av dette. Dersom ikke tilstrekkelig verdi opnås i resultatfeltet, er ikke Excel riktig oppsatt. Gå da inn i Verktøy, Tillegg, Beregning. Kryss ut for omregning og oppgi et antall (lik antall bilag nærmeste måned). Slå av med å fjerne X. Dersom funksjonen er aktiv, kommer varsel i registreringsbildet. Kontrollér bilagenes dato under registering Programmet vil varsle umiddelbart under registrering dersom ulovlig dato oppgis. Her bestemmer du lovlig tidsperiode. Dato høyere eller lik: Settes lik datoen på de første bilag som anvendes Dato lavere eller lik: Sett inn en dato noen måneder frem i tid. Detaljkontrollér andre bilag Man trenger egentlig bare sjekke det siste bilaget når man registerer. Programmet sjekker likevel de 100 siste bilag, slik at man får hjelp også om man ønsker korrigere tidligere bilag. Anvender du denne funksjonen kan du teste andre enn de 100 siste bilag, f.eks. dersom det er mistanke om feil i gamle bilag. Forskyv: Angi bilagsnr. som sjekken skal starte på. Oppgir du 210, sjekkes bilag 210 til 309. Skal du test de første bilag, starter du altså med å skrive 100 her og kontrollere evt. feilmeldinger, deretter 200, osv. Når funksjonen er aktiv, kommer varsel i registreringsbildet. Endring av innstilt kapasitet Forteller deg om gjenværende kapasitet i programmet. Når kapasiteten er lav, må du gå til modul 9.Kapasitet og øke kapasiteten (om du har den utvidete versjonen). Tekst på (palle-)kvittering Legg inn egendefinert tekst som skal stå på (palle-)kvitteringen, f.eks. Bilnr eller Sjåfør referanse. Programmet lisensiert til Her vises programmets lisensnr. og andre faste bedriftsdata på lisenstaker. Aktiveringskode: Her legger du inn aktiveringskoden du får fra leverandør. Om denne må fornyes, får du varsel i registreringsbildet. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 17 av 26

18 Kontaktperson: Her legger du inn navn og evt. tlf. nr. til bedriftens interne kontaktperson. Dette vises i flere andre skjermbilder, slik at andre brukere av programmet enkelt vet hvem de skal henvende seg til. Detaljerte meldinger fra systemet Her listes opp alle varsel og feilmeldinger i systemet, og gir deg således mulighet til å skjønne mer om et problem eller feilmelding som er utstedt. Meldingene vises i prioriterte rekkefølge, og det er alltid den øverste av disse som anses viktigst og dermed vises i registreringsbildet. Ukens tips Her kan systemansvarlig skrive inn en rekke tips, som da vil bli synlig for alle andre brukere ett tips pr. uke fremover. Nyttige påminnelser, husk, ikke glem, sjekk osv. osv. Funksjonen kan slås av eller på. Riktig oppsett her lar deg styre hvordan programmet skal oppføre seg, og hvilke sjekker og kontroller som skal foretas underveis. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 18 av 26

19 8. SOS Spørsmål Og Svar Modulen Spørsmål-og-Svar gir deg en svar på en del vanlige problemstillinger. Gjør deg kjent med denne, kanskje du får nye idéer og forslag til hvordan fleksibiliten i programmet kan anvendes. Her får du en rekke råd og tips til nye måter å anvende systemet på. 9. Kapasitet (endring ved behov) Denne funksjonen er tilgjengelig i den utvidete versjonen, dersom antall registreringer overstiger den innstilte verdien. Programmet gjør beregningene lynraskt, bl.a. siden denne modulen lagrer unna mellomresultater. For at programmet skal være like fleksibelt både for små og store virksomheter, bestemmer man selv programmets kapasitet. Har man noen hundre bilag, arbeider således programmet raskere enn om man har bilag registrert. Dette gjør at det ikke finnes noen grense for antall bilag oppover, dog innenfor begrensninger til Excel, operativsystem og maskinvare. Utvidelsen gør man typisk 1-2 ganger pr. år, og er vel beskrevet i programodulen. Dette gjelder kun for store datamengder, i den utvidete versjonen. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 19 av 26

20 10. Eksempler på Anvendelse og Oppsett) Velg hvor avansert du vil ha oppfølgingen og definer kontonavn i forhold til dette, fra den enkleste inn/ut-registrering, til oppfølging av svinn og pallekjøp, og evt. til lagerhotellet. Eksemplene anvender praktiske kontonavn, f.eks. er Eget lager vårt eget lager og det sted vi egentlig følger opp. Alle konti og emballasjetyper må legges inn i programmets modul 7.Oppsett, og regisreringen av bilag gjøres med modul 1.Registr. Modulene er beskrevet i manualen. Eksemplene nedenfor er våre råd og anbefalinger, men din bedrift kan naturligvis velge å anvende dette anderledes. 1. Enkel oppfølging av antall inn/ut For bedriften som bare ønsker oversikt over antall paller inn og ut. 1. Anvend enkle konto, f.eks. din bedrift som Eget Lager, dine transportører som Linjegods, Tollpost, osv. 2. Anvend emballasjebeskrivelsene som følger systemet, og sett inn default verdien, eks. 70 kr. for EUR-pall. 3. Gå i gang med registrering av bilag med en gang. Eksempel: Du mottar 40 godkjente paller, og 10 ikke-godkjent: Dato: Avsender: Linjegods Mottaker: Eget Lager EUR: 40 Ikke godkjent: 10 Eksempel: Du sender fra deg 25 godkjente paller og 5 ikke godkjente: Dato: Avsender: Eget Lager Mottaker: Linjegods EUR: 25 Ikke godkjent: 5 Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 20 av 26

21 2. Oppfølging med bruk av samlekonti For bedriften som også ønsker å kategorisere noen av sine kunder/transportører 1. Anvend konto, f.eks. din bedrift som Eget Lager. Definer eks. NorCargos konti som f.eks. NC-Oslo, NC-Drammen, NC-Hedmark, NC-Østfold osv. Sørg altså for at alle i en kategori starter med de samme tegn slik at du senere kan referere til dem som NC-* om du vil. 2. Anvend emballasjebeskrivelsene som følger systemet, og sett inn default verdien, eks. 75 kr. for EUR-pall. 3. Gå i gang med registrering av bilag med en gang. Eksempel: Mottar du 40 godkjente paller, og 10 ikke-godkjent: Dato: Avsender: NC-Hedmark Mottaker: Eget Lager EUR: 40 Ikke godkjent: 10 Eksempel: Sende fra seg 25 godkjente paller og 5 ikke godkjente: Dato: Avsender: Eget Lager Mottaker: NC-Oslo EUR: 25 Ikke godkjent: 5 Om du i modulen 3.MndSaldo eller 5.Søk ber om oversikt for NC-*, vil du se at samlet har NorCargo tilgode 15 EUR-paller (40 25=15). Du kan naturligvis se hver enkelt avdeling, ved å be om oversikt for NC-Hedmark og NC-Oslo hver for seg. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 21 av 26

22 3. Oppfølging av svinn, kjøp og fakturering av paller For bedriften som kjøper paller regelmessig eller som ønsker kontroll rundt svinn 1. Definer konto Eget Lager og kunder som ovenfor. 2. Definer konto for FAKTURERT, STARTSALDO, KORREKSJON 3. Definer verdi pr. emballasjetype, normalverdi. For hver konto kan du opprette avvikende pris for hver emballasjetype. 4. Legg inn startsaldo pr. konto Eksempel tilgode 250 paller fra Norcargo Oslo: Dato: Avsender: STARTSALDO Mottaker: NC-Oslo EUR: 250 Eksempel, skylder 180 paller til NorCargo Hedmark: Dato: Avsender: NC-Hedmark Mottaker: STARTSALDO EUR: 180 I modul 3.MndSaldo vil du se at samlekontoen NC-* skylder 70 paller ( ) 5. Registrer kjøp av paller (fysisk mottak av paller): Eksempel, kjøper 100 paller (som vil bli fakturert): Dato: Avsender: FAKTURERT Mottaker: Eget Lager EUR: Registrer kjøp av saldo, uten å motta selve pallene: Eksempel, mottar faktura på 180 paller for å utligne saldo mot NC-Hedmark: Dato: Avsender: FAKTURERT Mottaker: NC-Hedmark EUR: Selg paller (fysisk utlevering) som blirt fakturert (og følgt opp av økonomisystemet): Eksempel, selger 70 paller: Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 22 av 26

23 Dato: Avsender: Eget Lager Mottaker: FAKTURERT EUR: Selg saldo på paller, uten å utlevere selve pallene. Eksempel, fakturer 250 paller for å utligne saldo mot NC-Oslo: Dato: Avsender: NC-Oslo Mottaker: FAKTURERT EUR: Avdekke svinn Gå inn på modul 4.Total og les av programmets saldo på Eget Lager. Er saldo mindre enn 0, skal dette tilsvare antall paller i bedriftens beholdning. Er saldo større enn 0, har bedriften fått tilført paller uten at det er registrert. Eksempel: Saldo Eget lager er lik 250, beholdning er lik 130 paller. Dato: Avsender: Eget lager Mottaker: KORREKSJON EUR: 120 (kan også skrives slik: = ) Eksempel: Saldo Eget lager er lik +250, beholdning er lik 130 paller. Dato: Avsender: KORREKSJON Mottaker: Eget lager EUR: 380 (kan også skrives slik: = ) Ser man deretter på konto KORREKSJON vil den løpende vise korrigeringene man gjør (pga svinn og annet), og samlet per periode. 4. Varehotell, tredjeparts lager med pallebytter og ompalletering Disse operasjonene kan virke komplekse, men har man denne problemstillingen, er det formpålstjenlig å investere litt tid i å skjønne dette. Caset nedenfor dekker mottak av 3de parts varer og bytting av paller med transportør, ompalletering av paller på varelageret, lagring med korrekt saldo hele tiden både antall varepaller og EUR-paller, og distribusjon ut med endringer av saldo. Eks: Motta 50 varepaller, men 27 europaller tihører ikke varen og transportøren skal ha dette med seg tilbake. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 23 av 26

24 Først overfører man (låner ut) til KUNDEN antallet EUR-paller transportøren får med seg: Dato: Avsender: Eget Lager Mottaker: 3.PARTS KUNDE EUR: 27 (antallet paller man gir transportør) Deretter foretar man et vanlig mottak av hele partiet, og følger opp EUR-pall og antall Varepaller hver for seg: Dato: Avsender: 3.PARTS KUNDE Mottaker: Eget Lager VAREPALL: 50 Resultatet av transaksjonene nå er at KUNDEN har tilgode på vårt lager 50 Varepaller, og skylder 27 EUR-paller. Disse 27 pallene står sammen med hans vareparti. Når varepartiet sendes ut, foretas følgende: Dato: Avsender: Eget lager Mottaker: KUNDE VAREPALL: 50 Resultatet nå er at KUNDEN skylder til Eget Lager ialt 27 EUR-paller, de 27 man ga til transportøren først. Om man derimot i forsendelsen fortsetter å holde rede på de 27 løse pallene, og får 27 paller av den nye transportøren, vil tilleggstransaksjonen se slik ut: Dato: Avsender: KUNDE Mottaker: Eget Lager EUR: 27 Resultatet er nå at KUNDEN s saldo er 0, og vi har fått tilbake de 27 pallene vi først la ut. PS! Hadde vi i mellomtiden belastet (fakturert) kunden for de 27 pallene slik som beskrevet over, ville regnskapet nå naturligvis vist at kunden hadde 27 paller tilgode. Eks: Ompalleterer 10 paller til 18 paller på lageret Dato: Avsender: Eget Lager Mottaker: KUNDE EUR: 8 (overfører 8 EUR-paller til varepartiet) Dette er eksempler som viser bredden i anvendelsesområde. Tekno Inform AS Brukermanual Pallreg 2.1 Side 24 av 26

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, www.nlpool.no, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Brukerveiledning Versjon 1.3

Brukerveiledning Versjon 1.3 Brukerveiledning Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Registrering i elektronisk gjesteliste... 4 Tillatelser for gjestene... 4 Servicenivå... 4 Adgangsnivå... 4 Egendefinert... 4 Registrering

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer