Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Følg bare anvisningene som gjelder for din modell. 54 Innhold Sikkerhet Avfallshåndtering..... Opplysninger om emballasjen.... Deponering av gamle kjøle-/fryseskap Fjerning av transportsikringer.... Oppstilling..... Plassering.... Kjøle-/fryseskapet trenger ventilasjon... Vatring

3 . Elektrisk tilkobling Omhengsling av dørene.... Justering av dørene... Apparatbeskrivelse Før idriftsetting. Idriftsetting - temperaturinnstilling Avstenging Innvendig utstyr

4 . Platehyller / trådhyller..... Fleksibel dør Lagringssymboler / frysekalender Riktig lagring... Innfrysing Dypfrysing..... Isbiter.... Avriming...

5 .... Kjøleskapet avrimes automatisk.. Avriming av fryseskapet Rengjøring og vedlikehold.. Energisparetips Feilretting Utskifting av lyspære Kundeservice... Støyproblemer Bestemmelser, normer, direktiver.

6 Faguttrykk Sikkerhet Våre kjøle-/fryseskap oppfyller myndighetenes generelle tekniske sikkerhetskrav og offentlige sikkerhetsforskrifter. Likevel anbefaler vi at du setter deg inn i følgende sikkerhetsregler: Bruk av kjøle-/fryseskapet Ì Dette kjøle-/fryseskapet er beregnet til bruk i en vanlig familiehusholdning. skapet tas i bruk Ì Undersøk om kjøle-/fryseskapet har eventuelle transportskader. Et skadet apparat må under ingen omstendigheter tilkobles strømnettet! Ta kontakt med leverandøren hvis det er skader på skapet. Ì Ved transport og oppstilling av skapet må du passe på at ingen deler av kjølemiddelkretsløpet blir skadet. Pass på barnas sikkerhet Ì Deler av emballasjen (f.eks. plastfilm, styropor) kan være farlig for barn! Kvelningsrisiko! Hold derfor emballasjen langt borte fra barn. Ì Gamle og uttjente kjøle-/fryseskap må gjøres ubrukelige før de kastes. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og kapp av ledningen. Fjern eller ødelegg eventuelle smekklåser eller låseklakker slik at lekende barn ikke kan bli sperret inne i apparatet (kvelningsrisiko!) eller kommer i andre livsfarlige situasjoner. Ì Mange barn er slett ikke klar over hvor farlig det kan være å leke med husholdningsapparater. Hold dem derfor under oppsikt og la dem ikke leke med slike apparater. Daglig drift Ì Beholdere med brennbare gasser eller væsker kan bli utette når de kjøles ned. Eksplosjonsfare! Beholdere med brennbare stoffer som f. eks. spraybokser, bokser med lightergass og lignende må derfor ikke oppbevares i kjøle-/fryseskapet. Ì Flasker og bokser må ikke oppbevares i fryseskapet. De kan bli sprengt når innholdet fryses ned - hvis de inneholder kullsyre kan de til og med eksplodere! Legg derfor aldri brus-, saft-, øl-, vin-, champagneflasker eller lignende i fryseskapet. Det finnes ett unntak: brennevin med høy alkoholprosent kan godt lagres i fryseren. Ì Ta ikke dessertis eller isbiter i munnen direkte fra fryseren. Isen er da så kald at den kan fryse fast på leppene eller tungen og gi frostskader. Ì 56 Ì La ikke elektriske apparater (f.eks. elektriske ismaskiner, røreapparater m.m.) være i drift inne i kjøleskapet. Ì Før du rengjør kjøle-/fryseskapet, må du slå det av og trekke ut støpselet av stikkontakten eller koble ut den aktuelle strømkursen (fjerne sikringen). Ì Hold alltid i støpselet når du trekker det ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen. Ì Dersom det skulle forekomme en feil på apparatet, bør du først lese det som står under "Feilretting" i bruksanvisningen. Dersom de anvisningene du får der ikke hjelper, må du ikke foreta reparasjoner på skapet selv. Ì Reparasjoner må bare utføres av faglært personell. Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan medføre alvorlige ulykker for brukerne. Tilkall derfor en faglært servicemontør fra forhandleren eller vår kundeservice. Avfallshåndtering Opplysninger om emballasjen Det er utelukkende brukt miljøvennlige materialer. Den kan avleveres og brennes i søppelforbrenningsanlegg uten fare for miljøet. Om materialene: plastmaterialene kan også gjenbrukes og er merket på følgende måte: >PE< for polyetylen, f.eks. den ytterste emballasjen og posene inne i skapet; >PS< for skum av polystyrol, f. eks. polstring, som prinsipielt er KFK-fri. Kartongdelene er laget av returpapir og bør avleveres for gjenbruk. Deponering av gamle kjøle-/fryseskap Av hensyn til miljøet må gamle kjøle-/fryseskap deponeres på godkjent mottaksstasjon. Det gjelder ditt gamle apparat - og det nye apparatet når det en gang med tiden er uttjent. Advarsel! Gamle og uttjente kjøle-/fryseskap må gjøres ubrukelige før de kastes. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og kapp av ledningen. Fjern eller ødelegg eventuelle smekklåser eller låseklakker slik at lekende barn ikke kan bli sperret inne i apparatet (kvelningsrisiko!) eller komme i andre livsfarlige situasjoner.

7 Fjerning av gamle skap: Kjøle-/fryseskap må ikke kastes sammen med vanlig dagrenovasjon eller forbruksavfall. Kjølemiddelkretsløpet, spesielt varmeveksleren på baksiden av apparatet, må ikke skades. Opplysninger om avhentingstidspunkter eller mottaksplasser for husholdningsapparater kan fåes ved henvendelse til kommunens tekniske forvaltning. 57 Fjerning av transportsikringer Skapet og deler av det innvendige utstyret er sikret mot transportskader. Før du setter skapet i drift, må du fjerne alle limbånd og all plastfolie, emballasje og polstring. Tips: Eventuelt limrester kan fjernes med rensebensin. Oppstilling Plassering Plasser kjøle-/fryseskapet i et godt ventilert og tørt rom. Romtemperaturen har betydning for strømforbruket. Derfor bør skapet: ikke utsettes for direkte sollys ikke stå nær varmeovner, komfyrer eller andre varmekilder bare stå et sted der temperaturen ligger innenfor den klimaklassen skapet er beregnet for. Klimaklassen er oppført på typeskiltet, som befinner seg inne i apparat til venstre. Tabellen under viser hvilke romtemperaturer som gjelder for de forskjellige klimaklassene. Klimaklasse SN N ST N for romtemperatur +10 til +32 C +16 til +32 C +18 til +38 C +18 til +43 C Hvis det ikke kan unngås å plassere kjøle-/fryseskapet ved siden av en varmekilde, må følgende minimumsavstander overholdes til hver side: til elektriske komfyrer 3 cm; til oljeeller kullkomfyrer 30 cm. Dersom disse avstandene ikke kan overholdes, må det settes en varmeisoleringsplate mellom komfyren og kjøle-/fryseskapet. Dersom kjøle-/fryseskapet står ved siden av et annet kjøle-/fryseskap, skal det være en avstand på 5 cm mellom dem slik at det ikke dannes kondens på de utvendige sidene. 58 Kjøle-/fryseskapet trenger ventilasjon Lufttilførselen skjer foran under døren, og luften fortsetter oppover langs bakveggen (fig. 1/A). Disse lufttilførselsåpningene må ikke tildekkes eller sperres slik at luftsirkulasjonen forhindres. Viktig! Hvis kjøle-/fryseskapet plasseres under f.eks. et overskap, skal det være en avstand på minst 10 cm mellom overkanten av kjøle-/fryseskapet og overskapet (fig. 1/B). Fig Oppstilling Vatring Ì Når skapet skal settes på sin endelige plass, er det tilstrekkelig å trykke lett til lagring) 65 Før idriftsetting Alle nye kjøle-/fryseskap har en "ny" lukt. Vask derfor innersiden av skapet og det innvendige utstyret før skapet tas i bruk (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold"). Idriftsetting - temperaturinnstilling Termostaten (fig. 11/A) er samtidig også PÅ/AV-bryter. Termostaten kan innstilles på fra "0" til "4". Fig. 11 Stilling "0" betyr: Dreiing mot "1": AV Den grønne driftslampen ved siden av termostaten lyser. Den innvendig lampen slås på, kompressoren går i gang og reguleres automatisk. Lavest kjøleeffekt (varmest innstilling). Høyest kjøleeffekt (katas ut eller flyttes til andre holdere. Fig. Fig. Fig. temperaturen i fryseskapet med et termometer. også avsnittet "Apparatbeskrivelse", fig. 10). bør ikke fylles helt opp til kanten med flytende eller grøtaktige varer, da slike varer utvider seg når de fryses ned. Opplysninger til prøveanstalter Skjemaer til beregning av fryseeffekt/oppvarmingstid kan rekvireres direkte fra produsenten. 71 Dypfrysing Merk! Før du legger allerede nedfryste varer inn i fryseskapet for første gang, må du kontrollere med et termometer at det er kommet ned på den nødvendige lagringstemperatur på 18 C. Legg bare inn matvarer som er pakket i lufttett emballasje slik at de ikke tørker ut, mister smaken eller avgir smak til andre frysevarer. Vær oppmerksom på frysevarenes maksimale lagringstid eller holdbarhetsdato. Tips: Legg frysevarene atskilt etter varetyper i de forskjellige skuffene. På noen modeller følger det med merker som kan festes over lagringssymbolene på forsiden av skuffen (se avsnittet "Lagringssymboler / frysekalender"). På den måten får du bedre overblikk over hva som ligger hvor, og trenger ikke holde døren åpen så lenge. Det sparer strøm. Isbiter Ì Fyll isbitskålen 3/4 full med kaldt vann og sett den i en skuff. Ì Det er lett å få ut isbitene ved å vri litt på skålen eller holde den under rennende, varmt vann et kort øyeblikk. Advarsel! Hvis en isbitskål har fryst fast, må du ikke bruke spisse eller skarpe gjenstander til å løsne den. Bruk enden av en skje eller lignende. Avriming Kjøleskapet avrimes automatisk Det danner seg rim på bakveggen i kjøleskapet når kompressoren går. Rimen tiner automatisk når kompressoren står stille. Smeltevannet renner ned i avløpsrennen nederst på bakveggen og ledes ut gjennom et avløpshull til en skål over kompressoren hvor det fordamper. Avriming av fryseskapet No_frost-skap No_frost-fryseskap trenger ikke avrimes. Luftfuktigheten nedfeller seg som rim på en fordamper som befinner seg utenfor fryseskapet. Den avrimes automatisk, og smeltevannet ledes ned i skålen over kompressoren hvor det fordamper. På den måten holdes fryseskapet fritt for rim og is. 72 Skap uten no_frost I skap uten no_frost avsetter fuktigheten i luften seg som rim inne i fryseskapet under driften og hver gang døren åpnes. Dette rimlaget må fjernes fra tid til annen med den plastskrapen som følger med. Bruk ikke metallgjenstander til dette. Kraftig rimdanning inne i fryseskapet øker strømforbruket. Skapet bør derfor avrimes når rimlaget har en tykkelse på ca. 4 mm eller minst en gang i året. Det beste tidspunktet å foreta en avriming på er når fryseskapet er tomt eller bare inneholder få varer. Advarsel! Bruk ikke elektriske varmeapparater eller andre mekaniske eller kunstige hjelpemidler til å fremskynde avrimingen med unntak av det som er nevnt i denne bruksanvisningen. Forsiktig! Ta ut matvarene fra fryseskapet. Pakk frysevarene i flere lag avispapir og still dem tildekket et kaldt sted. La døren til fryseskapet stå åpen. Fig. for elektriske støt! Visse stoffer angriper plastdeler.

8 Noen slike stoffer finnes også i matvarer (f.eks. Pass på at kjøle-/fryseskapets deler ikke kommer i kontakt med slike stoffer. Bruk ikke skuremidler, da de lager riper. Ì Ta ut matvarene fra kjøle-/fryseskapet. Pakk frysevarene i flere lag avispapir og still dem tildekket et kaldt sted. Skap uten no_frost: fryseskapet må avrimes før det kan vaskes (se avsnittet "Avriming"). Ì Vask innersiden av skapet og det innvendige utstyret med en fuktig klut og lunkent vann. Bruk eventuelt et vanlig oppvaskmiddel. Vask etter med rent vann og tørk av grundig. Ì Kontroller at smeltevannsavløpet i bakveggen i kjøleskapet ikke er tilstoppet (fig. 17). Er det tilstoppet, må det renses med den medfølgende rensepinnen. Ì Når alt er tørt, kan kjøle-/fryseskapet settes i drift igjen. Fig Ì Rens også kondensatoren på baksiden av skapet en gang om året med en myk børste eller en støvsuger. Merk: Støvansamlinger på kondensatoren reduserer kjøleeffekten og øker strømforbruket. Energisparetips Ì Plasser ikke kjøle-/fryseskapet i nærheten av komfyrer, varmeovner eller andre varmekilder. Når omgivelsestemperaturen er høy, går kompressoren oftere og lenger. Ì Sørg for god ventilasjon rundt skapet. Ventilasjonsåpningene må ikke være tildekket. Ì La varme retter kjøle av før du setter dem inn i kjøle-/fryseskapet. Ì Legg dypfryste varer til opptining i kjøleskapet. Kulden i frysevarene utnyttes dermed til kjøling av matvarene i kjøleskapet. Ì La ikke dørene stå åpne lenger enn strengt nødvendig. Ì Still ikke inn lavere temperatur enn nødvendig. Ì Sørg for at kondensatoren på baksiden av apparatet alltid er ren og fri for støv. Feilretting En driftsforstyrrelse skyldes kanskje bare en mindre feil som du lett kan rette selv på grunnlag av våre anvisninger. Dersom disse anvisningene ikke hjelper, må du ikke foreta reparasjoner på skapet selv. Advarsel! Reparasjoner på kjøle-/fryseskapet må bare utføres av faglært personell. Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan medføre alvorlige ulykker for brukerne. Tilkall derfor en faglært servicemontør fra forhandleren eller vår kundeservice. Driftsforstyrrelser Kompressoren går ikke Mulige årsaker / feilretting Skapet er ikke slått på. Støpselet er ikke satt i eller sitter løst i stikkontakten. Stikkontakten er defekt. Kontroller dette (f.eks. ved å tilkoble en bordlampe). Feil på strømnettet må bare repareres av en fagmann. Temperaturen er ikke innstilt korrekt (se avsnittet "Idriftsetting - temperaturinnstilling") Dørene har stått åpne i lang tid, eller det har blitt lagt inn større mengder matvarer til innfrysing i fryseskapet innenfor de siste 24 timer. Sett termostaten kortvarig på en kaldere innstilling. Husk å stille den tilbake senere! Kjøle-/fryseskapet står i nærheten av en varmekilde (se avsnittet "Plassering"). 75 Utilstrekkelig kjøle-/frysetemperatur Kjøle-/fryseskapet kjøler for kraftig Etter idriftsetting eller endring av termostatinnstillingen starter kompressoren ikke med det samme Termostaten er satt på for lav temperatur. Sett termostaten på en litt varmere innstilling. Dette er helt normalt. Det er ikke noe i veien med skapet. avsnittet "Idriftsetting temperaturinnstilling"). C). Trekk samtidig tetningslisten i form med hånden til den slutter helt tett. Vann i kjøleskapet Merkelige lyder Smeltevannsavløpet er tilstoppet. Rens avsløpshullet i avløpsrennen (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold"). Skapet står kanskje ikke helt vannrett. Still på de justerbare bena. Se etter om deler av skapets innvendige utstyr (grønnsakskuffer, dørhyller, platehyller) er satt ordentlig på plass. Skapet berører veggen eller andre gjenstander. Flytt eventuelt skapet litt ut. En del på skapets bakside, f.eks. er tilgjengelig fra undersiden av termostathuset (fig. 18). Advarsel! Fare for elektrisk støt! V, maks. 15 W, fatning E 14 Fig. å spare deg selv og oss for unødvendig tidsforbruk og utgifter ber vi deg opplyse følgende data om kjøle-/fryseskapet: Modellbetegnelse Produktnummer (E-nr.).. Serienummer (F-nr.).... Du finner disse opplysningene på typeskiltet i venstre side inne i apparatet. Vi anbefaler at du noterer disse dataene her slik at du alltid har dem ved hånden. Merk: Garantidekningen omfatter ikke servicetilkall som viser seg å være ubegrunnet. 77 Lyder når skapet er i drift Følgende lyder er typiske for kjøle-/fryseskap: Klikkelyder Summing Du vil alltid høre et klikk når kompressoren kobles inn eller ut. Du vil høre en svak summing når kompressoren er i gang. Boble-/rislelyder Når det strømmer kjølemiddel inn i tynne rør, kan du høre en boblende/rislende lyd. Også etter at kompressoren kobles ut, er det vanlig å høre slike lyder en kort stund. Suselyder På no_frost-skap sørger en vifte for at luften sirkulerer. Det forårsaker en lett suselyd. Bestemmelser, normer, direktiver Kjøle-/fryseskapet er beregnet til bruk i en vanlig familiehusholdning og er produsert i samsvar med gjeldende normer for apparater av denne type. Kjølemiddelkretsløpet har vært underkastet en tetthetskontroll. Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller følgende EF-direktiver: 73/23/EØF av lavspenningsdirektiv 89/336/EØF av (inkl. endringsdirektiv 92/31)EØF) - EMV-direktiv. 78 Faguttrykk Kjølemiddel Væsker som kan brukes til å transportere varmeenergi, kalles for kjølemidler. De har et forholdsvis lavt kokepunkt, så lavt at varmen fra matvarene i kjøleskapet kan få kjølemiddelet til å koke/fordampe. Kjølemiddelkretsløp Lukket kretsløpsystem som kjølemiddelet befinner seg i. Kjølemiddelkretsløpet består hovedsakelig av fordamper, kompressor, kondensator og rørledninger. Fordamper Kjølemiddelet fordamper i fordamperen. Som alle væsker trenger kjølemiddelet varme til fordampningen.

9 Powered by TCPDF ( Denne varmen tar den fra det innvendige rommet i skapet, som på den måten blir nedkjølt. Derfor er fordamperen plassert inne i skapet eller pakket inn i skumplast rett bak bakveggen slik at den ikke er synlig. Kompressoren ser ut som en liten tønne. Den drives av en innebygd elektromotor og befinner seg i sokkelen på baksiden av skapet. Kompressoren har til oppgave å trekke kjølemiddel i dampform ut av fordamperen og komprimere det, for så å lede det videre til kondensatoren. Kondensatoren er som regel formet som et gitter. I kondensatoren blir det komprimerte kjølemiddelet flytende. Det frigir varme som avgis til omgivelsesluften via den store overflaten på kondensatoren. Kondensatoren er derfor plassert utvendig på kjøle-/fryseskapet, vanligvis på baksiden. Kompressor Kondensator 79 3 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG AUS ERFAHRUNG GUT H / ET / 96.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kyl/fryskombinationer Køle-frysekombinationer Kjøle-frysekombinasjoner

Kyl/fryskombinationer Køle-frysekombinationer Kjøle-frysekombinasjoner Kyl/fryskombinationer Køle-frysekombinationer Kjøle-frysekombinasjoner Bruksanvisningar Brugsanvisning Bruksanvisning AUS ERFAHRUNG GUT Kjære kunde! Før du tar det nye kjøle-/fryseskapet i bruk, bør du

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZFC18/7K http://no.yourpdfguides.com/dref/646691

Din bruksanvisning ZANUSSI ZFC18/7K http://no.yourpdfguides.com/dref/646691 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøleskap med boks. Før du tar det nye skapet i bruk. Kjære kunde! Merk! God fornøyelse! Kjøleskap med boks...24 Kjære kunde!

Kjøleskap med boks. Før du tar det nye skapet i bruk. Kjære kunde! Merk! God fornøyelse! Kjøleskap med boks...24 Kjære kunde! Kjøleskap med boks Kjære kunde! Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Gratulerer med ditt valg av nytt kjøle- /fryseskap. Det er et svært fornuftig valg, fordi dette skapet forener økonomi

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Bruksanvisning. Vinkjøleskap

Bruksanvisning. Vinkjøleskap Bruksanvisning Vinkjøleskap Gratulerer med valget av et Gorenje-produkt. Vi håper at du vil få glede av det i mange år fremover. Denne innretning er ment eksklusivt for oppbevaring av vin. Vinkjøleskapet

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX S2643KG6 http://da.yourpdfguides.com/dref/608052

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX S2643KG6 http://da.yourpdfguides.com/dref/608052 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må fryseren plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Pass på at ikke ventilasjonsåpningene

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

SERVICEMANUAL KJØLESKAP VESTFROST M200

SERVICEMANUAL KJØLESKAP VESTFROST M200 SERVICEMANUAL KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes innen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kombiskap IKF 3300 IKF 3300

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kombiskap IKF 3300 IKF 3300 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kombiskap IKF 3300 IKF 3300 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kombiskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EC3203N

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EC3203N Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG RZ80EBBB http://no.yourpdfguides.com/dref/3378350

Din bruksanvisning SAMSUNG RZ80EBBB http://no.yourpdfguides.com/dref/3378350 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3688KG8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3688KG8 i bruksanvisningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk INSTRUKSJONER for kullsyremaskinen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet ved bruk av kullsyremaskinen Viktige forholdsregler 6 Sikker håndtering av kullsyremaskinen 7 Spesifikasjoner av maskinkapasitet 8

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Side FØR DU BRUKER APPARATET 59 MILJØVENNLIG BRUK 59 GENERELLE RÅD 60 FØRSTEGANGS BRUK 61 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 61 FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR 61 STRØMBRUDD 61 BRUKE KJØLESKAP- OG

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI Z144T http://no.yourpdfguides.com/dref/666715

Din bruksanvisning ZANUSSI Z144T http://no.yourpdfguides.com/dref/666715 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

N.fm Page 96 Monday, December 4, :43 AM BRUKSANVISNING

N.fm Page 96 Monday, December 4, :43 AM BRUKSANVISNING 60202006N.fm Page 96 Monday, December 4, 2006 11:43 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EC 1909

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EC 1909 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX A70320-GS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX A70320-GS i bruksanvisningen

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer