ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling"

Transkript

1 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2009

2 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 805, «Special Considerations Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: Formatert: Norsk (bokmål) Formatert: Norsk (bokmål) Formatert: Norsk (bokmål) *** Internasjonal revisjonsstandard 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 805, «Special Considerations Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement». Formatert: Norsk (bokmål)

3 3 ISA 805 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 805 SÆRLIGE HENSYN VED REVISJON AV ENKELTSTÅENDE REGNSKAPSOPPSTILLINGER OG SPESIFIKKE ELEMENTER, KONTOER ELLER POSTER I EN REGNSKAPSOPPSTILLING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner... 6 Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonsstandardens virkeområde... A1 A4 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget... A5 A9 Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen... A10 A14 Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse... A15 A18 Vedlegg 1: Eksempler på spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling Vedlegg 2: Eksempler på uttalelser om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller om et spesifikt element i en regnskapsoppstilling Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling» må leses i sammenheng med ISA 200 «Uavhengig revisors overordnede mål og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene». 3

4 4 ISA 805 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. De internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) i serien gjelder ved revisjon av regnskaper og skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av annen historisk finansiell informasjon. Denne ISA-en omhandler særlige hensyn ved anvendelse av disse ISA-ene i forbindelse med revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element, en konto eller en post i en regnskapsoppstilling. Den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet, kontoen eller posten i en regnskapsoppstilling kan være utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt eller spesielt formål. Dersom det er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål, gjelder også ISA for revisjonen. (Jf. punkt A1 A4) 2. Denne ISA-en gjelder ikke for uttalelsen avgitt av en revisor for en konsernenhet som resultat av arbeid utført på den finansielle informasjonen til en konsernenhet etter anmodning fra et konsernoppdragsteam i forbindelse med revisjon av et konsernregnskap (se ISA 600) Denne ISA-en overstyrer ikke kravene i de andre ISA-ene. Den omhandler heller ikke alle særlige hensyn som kan være relevante ut fra omstendighetene ved oppdraget. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger eller spesifikke elementer, kontoer eller poster for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger eller spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling utarbeidet per en bestemt dato, gjelder denne ISA-en ved revisjon av slik informasjon utarbeidet per 31. desember 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål ved anvendelse av ISA-ene ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element, konto eller post i en regnskapsoppstilling, er å sikre en hensiktsmessig håndtering av de særlige hensynene som er knyttet til: (a) (b) (c) Definisjoner Aksepten av oppdraget; Planleggingen og gjennomføringen av oppdraget; og Utarbeidelse av en konklusjon og avgivelse av en uttalelse om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet, kontoen eller posten i en regnskapsoppstilling. 6. For denne ISA-ens formål vil henvisninger til: (a) et «element i en regnskapsoppstilling» eller «element» bety «et element, en konto eller en post i en regnskapsoppstilling»; 1 2 ISA 800 «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål». ISA 600 «Spesielle hensyn ved revisjon av konsernregnskap (herunder arbeidet til revisorer for konsernenheter)». 4

5 5 ISA 805 (b) (c) «IFRS» bety International Financial Reporting Standards som er internasjonale finansielle rapporteringsstandarder utgitt av International Accounting Standards Board; og en enkeltstående regnskapsoppstilling eller til et spesifikt element i en regnskapsoppstilling omfatte de tilhørende notene. De tilhørende notene omfatter vanligvis et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre utfyllende opplysninger som er relevante for regnskapsoppstillingen eller elementet. Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Anvendelse av ISA-ene 7. ISA 200 krever at revisor etterlever alle ISA-ene som er relevante for revisjonen. 3 Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling gjelder dette kravet uavhengig av hvorvidt revisor også er valgt til å revidere enhetens fullstendige regnskap. Dersom revisor ikke også er valgt til å revidere enhetens fullstendige regnskap, skal revisor ta standpunkt til hvorvidt det er praktisk mulig å gjennomføre revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i dette regnskapet i samsvar med ISA-ene. (Jf. punkt A5 A6) Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt 8. ISA 210 krever at revisor tar standpunkt til hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. 4 Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling skal dette omfatte hvorvidt anvendelse av rammeverket for finansiell rapportering vil resultere i en presentasjon som gir tilstrekkelige opplysninger til at de tiltenkte brukerne forstår informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet, og virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser på informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet. (Jf. punkt A7) Form for konklusjon 9. ISA 210 krever at de avtalte vilkårene for revisjonsoppdraget omfatter den forventede formen på enhver uttalelse som skal avgis av revisor. 5 Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling skal revisor vurdere hvorvidt den forventede formen på konklusjonen er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. (Jf. punkt A8 A9) Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen 10. ISA 200 angir at ISA-ene er utarbeidet for revisjon av regnskaper; de skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av annen historisk finansiell informasjon. 6 7 Ved planlegging og gjennomføring av revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt 18. ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt 6(a). ISA 210 punkt 10(e). ISA 200 punkt 2. ISA 200 punkt 13(f), forklarer at begrepet «regnskap» vanligvis viser til et fullstendig regnskap, som fastsatt av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 5

6 6 ISA 805 regnskapsoppstilling skal revisor følge alle ISA-ene som er relevante for revisjonen, i den grad det er nødvendig ut fra omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A10 A14) Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse 11. Når revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, skal revisor anvende kravene i ISA og tilpasse dem slik revisor finner det nødvendig ut fra omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A15 A16) Avgivelse av en beretning om enhetens fullstendige regnskap og en uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i dette regnskapet 12. Dersom revisor påtar seg å avgi en uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling i forbindelse med et oppdrag som går ut på å revidere enhetens fullstendige regnskap, skal revisor gi uttrykk for separate konklusjoner for hvert enkelt oppdrag. 13. En revidert enkeltstående regnskapsoppstilling eller et revidert spesifikt element i en regnskapsoppstilling kan offentliggjøres sammen med enhetens reviderte fullstendige regnskap. Dersom revisor konkluderer med at presentasjonen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling ikke i tilstrekkelig grad skiller seg fra det fullstendige regnskapet, skal revisor be ledelsen om å rette opp forholdet. I henhold til punkt 15 og 16 skal revisor også holde konklusjonen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling atskilt fra konklusjonen om det fullstendige regnskapet. Revisor skal ikke avgi revisjonsuttalelsen som inneholder konklusjonen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling, før revisor er tilfreds med måten regnskapsoppstillingen er differensiert fra det fullstendige regnskapet på. Modifisert konklusjon, presiseringsavsnitt eller avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen til enhetens fullstendige regnskap 14. Dersom konklusjonen i revisjonsberetningen om en enhets fullstendige regnskap er modifisert, eller dersom beretningen inneholder et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om «andre forhold», skal revisor vurdere hvilken virkning dette kan ha på revisors uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i regnskapet. Når det anses hensiktsmessig, skal revisor modifisere konklusjonen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling, eller tilføye et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om «andre forhold» i revisors uttalelse. (Jf. punkt A17) 15. Dersom revisor konkluderer med at det er nødvendig å gi uttrykk for en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om enhetens fullstendige regnskap sett under ett, tillater ikke ISA 705 at revisor i samme revisjonsberetning inkluderer en ikke-modifisert konklusjon om en enkeltstående regnskapsoppstilling som utgjør en del av dette regnskapet eller om et spesifikt element som utgjør en del av dette regnskapet. 9 Dette skyldes at en slik ikke-modifisert konklusjon ville ha motsagt den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om enhetens fullstendige regnskap sett under ett. (Jf. punkt A18) 16. Dersom revisor konkluderer med at det er nødvendig å gi uttrykk for en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om enhetens fullstendige regnskap sett under ett, men revisor i forbindelse med en separat revisjon av et spesifikt element som inngår i dette regnskapet, 8 9 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper». ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning» punkt 15. 6

7 7 ISA 805 likevel finner det hensiktsmessig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om dette elementet, skal revisor kun gjøre det dersom: (a) (b) (c) lov eller forskrift ikke forbyr revisor å gjøre det; konklusjonen kommer til uttrykk i en revisjonsuttalelse som ikke offentliggjøres sammen med revisjonsberetningen som inneholder den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet; og det spesifikke elementet ikke utgjør en større del av enhetens fullstendige regnskap. 17. Revisor skal ikke gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om en enkeltstående regnskapsoppstilling som inngår i et fullstendig regnskap, dersom revisor har gitt uttrykk for en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om det fullstendige regnskapet sett under ett. Dette gjelder også selv om revisors uttalelse om den enkeltstående regnskapsoppstillingen ikke offentliggjøres sammen med revisjonsberetningen som inneholder den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Dette skyldes at en enkeltstående regnskapsoppstilling anses å utgjøre en større del av regnskapet. *** Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonsstandardens virkeområde (Jf. punkt 1) A1. ISA 200 definerer begrepet «historisk finansiell informasjon» som finansiell informasjon knyttet til en bestemt enhet, som primært er hentet fra enhetens regnskapssystem, om økonomiske hendelser som har forekommet i tidligere perioder eller om økonomiske forhold eller omstendigheter på bestemte tidspunkter i fortiden. 10 A2. ISA 200 definerer begrepet «regnskap» som en strukturert fremstilling av historisk finansiell informasjon, herunder tilhørende noter, som har til hensikt å kommunisere en enhets økonomiske ressurser eller forpliktelser på et bestemt tidspunkt, eller endringene i dem over en tidsperiode, i samsvar med et rammeverk for finansiell rapportering. Begrepet viser vanligvis til et fullstendig regnskap, som fastsatt av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 11 A3. ISA-ene er utarbeidet for revisjon av regnskaper; 12 de skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av annen historisk finansiell informasjon, for eksempel en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling. Denne ISA-en bistår revisor i dette arbeidet. (Vedlegg 1 lister opp eksempler på slik annen historisk finansiell informasjon.) A4. Et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet og som ikke er revisjon av historisk finansiell informasjon, utføres i samsvar med den internasjonale standarden for attestasjonsoppdrag (ISAE) ISA 200 punkt 13(g). ISA 200 punkt 13(f). ISA 200 punkt 2. ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». 7

8 8 ISA 805 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Anvendelse av ISA-ene (Jf. punkt 7) A5. ISA 200 krever at revisor etterlever (a) relevante etiske krav, herunder krav til uavhengighet, knyttet til revisjon av regnskaper, og (b) alle ISA-ene som er relevante for revisjonen. Den krever også at revisor oppfyller alle kravene i en ISA, med mindre, ut fra omstendighetene ved oppdraget, hele ISA-en ikke er relevant eller kravet ikke er relevant fordi det er betinget og betingelsen ikke er oppfylt. Under svært spesielle omstendigheter kan revisor bedømme det som nødvendig å avvike fra et relevant krav i en ISA ved å utføre alternative revisjonshandlinger for å nå målet med det aktuelle kravet. 14 A6. Etterlevelse av kravene i ISA-ene som er relevante for revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, vil ikke alltid være praktisk mulig dersom ikke revisor også er valgt til å revidere enhetens fullstendige regnskap. I slike tilfeller har revisor ofte ikke den samme forståelsen av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, som en revisor som også reviderer enhetens fullstendige regnskap. Revisor har heller ikke det revisjonsbeviset for den generelle kvaliteten på regnskapsmaterialet eller andre regnskapsopplysninger som revisor ville ha innhentet ved revisjon av enhetens fullstendige regnskap. Revisor kan følgelig ha behov for ytterligere bevis for å underbygge revisjonsbevis innhentet fra regnskapsmaterialet. Ved revisjon av et spesifikt element i en regnskapsoppstilling krever visse ISA-er et revisjonsarbeid som kan være uforholdsmessig omfattende i forhold til elementet som revideres. For eksempel, selv om kravene i ISA i utgangspunktet er relevante ut fra omstendighetene ved revisjon av en oppstilling over utestående fordringer, vil etterlevelse av disse kravene ikke alltid være praktisk gjennomførbare som følge av revisjonsinnsatsen som kreves. Dersom revisor konkluderer med at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling i samsvar med ISA-ene, kan revisor diskutere med ledelsen hvorvidt en annen oppdragstype kan være mer gjennomførbar. Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt (Jf. punkt 8) A7. En enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling kan være utarbeidet i samsvar med et gjeldende rammeverk for finansiell rapportering som er basert på et rammeverk for finansiell rapportering etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon for utarbeidelse av et fullstendig regnskap (for eksempel internasjonale standarder for finansiell rapportering). Når dette er tilfellet, kan det å ta standpunkt til hvorvidt det gjeldende rammeverket er akseptabelt, innebære en vurdering av hvorvidt rammeverket inneholder alle kravene i det underliggende rammeverket som er relevante for presentasjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling som gir tilstrekkelige opplysninger. Form for konklusjon (Jf. punkt 9) A8. Hvilken form for konklusjon revisor skal gi uttrykk for, avhenger av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering og eventuelle relevante lover eller forskrifter. 16 I samsvar med ISA 700: ISA 200 punkt 4, 18 og ISA 570 «Fortsatt drift». ISA 200 punkt 8. ISA 700 punkt

9 9 ISA 805 (a) (b) Når revisor gir uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om et fullstendig regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde, skal revisors konklusjon, med mindre noe annet er fastsatt i lov eller forskrift, bruke en av de følgende formuleringene: (i) (ii) regnskapet gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling i samsvar med [det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering]; eller regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med [det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering]; og når revisor gir uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om et fullstendig regnskap utarbeidet i samsvar med et regelbasert rammeverk, skal revisors konklusjon angi at regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med [det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering]. A9. Når det gjelder en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, vil ikke alltid det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering eksplisitt omhandle presentasjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet. Dette kan være tilfellet når det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er basert på et rammeverk for finansiell rapportering etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon for utarbeidelse av et fullstendig regnskap (for eksempel IFRS). Revisor vurderer derfor hvorvidt den forventede formen for konklusjon er hensiktsmessig i lys av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Faktorer som kan påvirke revisors vurdering av hvorvidt revisor i sin uttalelse skal bruke formuleringen «i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling» eller «gir et rettvisende bilde», omfatter blant annet: Hvorvidt det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering eksplisitt eller implisitt er begrenset til utarbeidelsen av et fullstendig regnskap. Hvorvidt den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling: Fullt ut oppfyller hvert av de kravene i rammeverket som er relevante for regnskapsoppstillingen eller elementet, og om presentasjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet omfatter de tilhørende notene. Dersom det er nødvendig for å oppnå en dekkende fremstilling, gir tilleggsopplysninger ut over dem det er særskilt krav om i rammeverket, eller, i svært sjeldne tilfeller, avviker fra et krav i rammeverket. Revisors beslutning om den forventede formen for konklusjon er gjenstand for profesjonelt skjønn. Den kan være påvirket av hvorvidt bruk av formuleringene «i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling» eller «gir et rettvisende bilde» i revisors konklusjon om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde, er allment akseptert i den aktuelle jurisdiksjonen. Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen (Jf. punkt 10) A10. De enkelte ISA-enes relevans krever en grundig overveielse. Selv om bare et spesifikt element i en regnskapsoppstilling er gjenstand for revisjon, vil ISA-er som ISA 240, 18 ISA og ISA 570 i ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper». ISA 550 «Nærstående parter». 9

10 10 ISA 805 prinsippet være relevante. Dette skyldes at elementet kan inneholde feilinformasjon som følge av misligheter, virkningen av transaksjoner med nærstående parter, eller feilaktig anvendelse av forutsetningen om fortsatt drift i henhold til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. A11. Videre er ISA-ene utarbeidet for revisjon av regnskaper; de skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling. 20 For eksempel vil skriftlige uttalelser fra ledelsen om det fullstendige regnskapet bli erstattet av skriftlige uttalelser om presentasjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. A12. Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling i forbindelse med revisjonen av enhetens fullstendige regnskap, er det mulig at revisor ved revisjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet kan bruke revisjonsbevis innhentet som en del av revisjonen av enhetens fullstendige regnskap. ISA-ene krever imidlertid at revisor må planlegge og gjennomføre revisjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for konklusjonen om regnskapsoppstillingen eller elementet. A13. De enkeltstående regnskapsoppstillingene som utgjør et fullstendig regnskap, og mange av elementene i disse regnskapsoppstillingene, herunder tilhørende noter, henger sammen. Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling vil revisor derfor ikke nødvendigvis være i stand til å vurdere regnskapsoppstillingen eller elementet isolert. Revisor kan følgelig være nødt til å utføre handlinger knyttet til de innbyrdes sammenhengende postene for å nå målet med revisjonen. A14. Videre kan vesentligheten fastsatt for en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling være lavere enn vesentligheten fastsatt for enhetens fullstendige regnskap, noe som vil påvirke typen, tidspunktet og omfanget av revisjonshandlingene og evalueringen av ikke-korrigert feilinformasjon. Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse (Jf. punkt 11, 14) A15. ISA 700 krever at revisor, når han danner seg en mening, evaluerer hvorvidt regnskapet gir tilstrekkelige opplysninger til at de tiltenkte brukerne forstår virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser på informasjonen i regnskapet. 21 Når det gjelder en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, er det viktig at regnskapsoppstillingen eller elementet, herunder tilhørende noter, ut fra kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, gir tilstrekkelige opplysninger til at de tiltenkte brukerne forstår informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet, og virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser på informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet. A16. Vedlegg 2 i denne ISA-en inneholder eksempler på revisjonsuttalelser til en enkeltstående regnskapsoppstilling og til et spesifikt element i en regnskapsoppstilling ISA 200 punkt 2. ISA 700 punkt 13(e). 10

11 11 ISA 805 Modifisert konklusjon, presiseringsavsnitt eller avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen til enhetens fullstendige regnskap (Jf. punkt 14 15) A17. Selv om den modifiserte konklusjonen om enhetens fullstendige regnskap, presiseringsavsnittet eller avsnittet om «andre forhold» ikke er knyttet til den reviderte regnskapsoppstillingen eller det reviderte elementet, kan revisor likevel vurdere det som hensiktsmessig å vise til modifikasjonen i et avsnitt om «andre forhold» i en uttalelse om regnskapsoppstillingen eller elementet fordi revisor bedømmer det som relevant for brukernes forståelse av den reviderte regnskapsoppstillingen eller det reviderte elementet, eller den tilhørende uttalelsen (se ISA 706). 22 A18. I revisjonsberetningen til en enhets fullstendige regnskap tillates det at revisor gir uttrykk for en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om resultatet og kontantstrømmer, der det er relevant, og uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om den finansielle stillingen, ettersom konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg, kun gjelder resultatet og kontantstrømmene, og ikke regnskapet sett under ett ISA 706 «Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i revisors beretning» punkt 6. ISA 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse» punkt A8 og ISA 705 punkt A16. 11

12 12 ISA 805 Vedlegg 1 (Jf. punkt A3) Eksempler på spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling Kundefordringer, avsetning for tap på fordringer, varelager, påløpte forpliktelser knyttet til en privat pensjonsplan, den registrerte verdien av identifiserte immaterielle eiendeler, eller avsetning til dekning av inntrufne, men ikke rapporterte skader, såkalte «incurred but not reported» (IBNR)-skader i en forsikringsportefølje, herunder tilhørende noter. En oppstilling over eksternt forvaltede eiendeler og inntekt for en privat pensjonsplan, herunder tilhørende noter. En oppstilling over netto materielle eiendeler, herunder tilhørende noter. En oppstilling over utbetalinger knyttet til en utleieeiendom, herunder forklarende noter. En oppstilling over bonusordninger, herunder forklarende noter. 12

13 13 ISA 805 Vedlegg 2 (Jf. punkt A16) Eksempler på revisors uttalelser om en enkeltstående regnskapsoppstilling og om et spesifikt element i en regnskapsoppstilling Eksempel 1: En uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt formål (i dette tilfellet et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde). Eksempel 2: En uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål (i dette tilfellet et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde). Eksempel 3: En uttalelse om et spesifikt element, en konto eller post i en regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål (i dette tilfellet et regelbasert rammeverk). 13

14 14 ISA 805 Eksempel 1: Omstendighetene omfatter følgende: Revisjon av en balanse (det vil si en enkeltstående regnskapsoppstilling). Balansen er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med de kravene i rammeverket for finansiell rapportering i jurisdiksjon X som er relevante for utarbeidelsen av en balanse. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde som oppfyller behovet for finansiell informasjon som er felles for en bred brukerkrets. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Revisor har funnet det hensiktsmessig å bruke formuleringen «gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling» i uttalelsen. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Vi har revidert den vedlagte balansen for ABC AS per 31. desember 20X1 og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger (samlet kalt «regnskapsoppstillingen»). Ledelsens 24 ansvar for regnskapsoppstillingen Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende fremstilling i samsvar med de kravene rammeverket i jurisdiksjon X som er relevante for utarbeidelsen av en slik regnskapsoppstilling, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapsoppstillingen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapsoppstillingen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapsoppstillingen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapsoppstillingen som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 24 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 14

15 15 ISA 805 mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. 25 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapsoppstillingen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi mener at regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1 i samsvar med de kravene i det rammeverket for finansiell rapportering som er relevante for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsuttalelsen] [Revisors adresse] 25 I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, vil denne setningen bli formulert slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene.» 15

16 16 ISA 805 Eksempel 2: Omstendighetene omfatter følgende: Revisjon av en oppstilling over inn- og utbetalinger (det vil si en enkeltstående regnskapsoppstilling). Regnskapsoppstillingen er utarbeidet av enhetens ledelse etter kontantprinsippet for å svare på en anmodning om kontantstrømopplysninger fra en kreditor. Ledelsen kan velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde, som er beregnet på å oppfylle spesifikke brukeres behov for finansiell informasjon. 26 Revisor har funnet det hensiktsmessig å bruke formuleringen «gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling» i revisjonsuttalelsen. Distribusjon eller bruk av uttalelsen er ikke begrenset. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Vi har revidert den vedlagte oppstillingen over inn- og utbetalinger for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger (samlet kalt «regnskapsoppstillingen»). Regnskapsoppstillingen er utarbeidet av ledelsen i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse etter kontantprinsippet beskrevet i note X. Ledelsens 27 ansvar for regnskapsoppstillingen Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende fremstilling i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse etter kontantprinsippet beskrevet i note X. Dette innebærer å ta standpunkt til hvorvidt regnskapsavleggelse etter kontantprinsippet er et akseptabelt grunnlag for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen etter omstendighetene, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapsoppstillingen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapsoppstillingen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av ISA 800 inneholder krav og gir veiledning om formen på og innholdet i regnskaper som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 16

17 17 ISA 805 risikoene for at regnskapsoppstillingen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapsoppstillingen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi mener at regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av inn- og utbetalingene for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse etter kontantprinsippet beskrevet i note X. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til regnskapsoppstillingen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til kreditor XYZ. Som et resultat av dette, er regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis egnet for andre formål. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsuttalelsen] [Revisors adresse] 17

18 18 ISA 805 Eksempel 3: Omstendighetene omfatter følgende: Revisjon av avsetning til dekning av inntrufne, men ikke rapporterte skader i en forsikringsportefølje (det vil si et element, en konto eller en post i en regnskapsoppstilling). Den finansielle informasjonen er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene etablert av en tilsynsmyndighet for å oppfylle kravene til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et regelbasert rammeverk utformet for å oppfylle spesifikke brukeres behov for finansiell informasjon. 28 Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Distribusjonen av revisors uttalelse er begrenset. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Vi har revidert den vedlagte oppstillingen over avsetning til dekning av inntrufne, men ikke rapporterte skader for ABC Forsikringsselskap per 31. desember 20X1 («oppstillingen»). Oppstillingen er utarbeidet av ledelsen på bakgrunn av [beskriv de finansielle rapporteringsbestemmelsene etablert av tilsynsmyndigheten]. Ledelsens 29 ansvar for oppstillingen Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av oppstillingen i samsvar med [beskriv de finansielle rapporteringsbestemmelsene etablert av tilsynsmyndigheten], og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en oppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om oppstillingen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at oppstillingen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i oppstillingen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at oppstillingen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av oppstillingen med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra ISA 800 inneholder krav og veiledning om formen på og innholdet i regnskaper som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 18

19 19 ISA 805 omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av oppstillingen. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi mener at den finansielle informasjonen i oppstillingen over avsetning til dekning av inntrufne, men ikke rapporterte skader for ABC Forsikringsselskap per 31. desember 20X1 i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med [beskriv de finansielle rapporteringsbestemmelsene etablert av tilsynsmyndigheten]. Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til oppstillingen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. Oppstillingen er utarbeidet for å hjelpe ABC Forsikringsselskap med å oppfylle kravene fra Tilsynsmyndighet DEF. Som et resultat av dette anses ikke oppstillingen nødvendigvis å være egnet til andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ABC Forsikringsselskap og Tilsynsmyndighet DEF og skal ikke distribueres til andre parter enn ABC Forsikringsselskap eller Tilsynsmyndighet DEF. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsuttalelsen] [Revisors adresse] 19

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 1. november 2012 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

MGPPs ÅRSMELDING 2015

MGPPs ÅRSMELDING 2015 Midt-Gudbrandsdal Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste Fron Fron Representantskapssak 17/16 MGPP-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 MGPPs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON 15 sp onsdag 21. mai 2014 kl. 09.00 15.00 i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.7.13 og nasjonale retningslinjer fra

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer