INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE /05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE - 2004/05"

Transkript

1 FELLESSKAP, HUMØR OG UTVIKLING

2 R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes største idrettslag med ca 350 medlemmer fordelt på håndballskole, junior- og senioravdeling. Rælingen Håndballklubb har en visjon: 'Gjennom trygghet og fellesskap skal Rælingen Håndballklubb utvikle enkeltspillere og lag til gode sportslige resultater' Rammeplan for sportslig aktivitet, 7-17 år Rælingen Håndballklubb har utviklet en egen rammeplan for de aldersbestemte lagene i klubben. Denne tar for seg viktige tema som treningsmengde, antall kamper, resultatmål og hva det skal trenes på innen de enkelte alderstrinnene. Den definerer også sosiale mål for hvert enkelt alderstrinn. Rammeplanen er distribuert til alle trenere. Ønsker du å motta denne i digitalt format, kontakt oppmannen på ditt lag 1

3 Rælingen Håndballklubb Styre Årsmøtet som avholdes før utløpet av april, velger hvert år et styre som håndter de saker som kommer opp i løpet av sesongen. Styrets funksjonstid er fra 1. april et år til 31. mars det påfølgende år. Etter årsmøtet i mars 2004 gjelder følgende styresammensetning: Funksjon Person Kontaktinfo Oppgaver Leder Elin Østby Sundenga 18B 2008 Fjerdingby Mobil Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig leder (1.styremedlem) Økonomileder (2.styremedlem) Arrangementsleder (3.styremedlem) 1.varamedlem 2.varamedlem 3.varamedlem 4.varamedlem 5.varamedlem Frode Sten Slynga 29 Heidi Kielland Sissel Søgård Blomsterveien 39B Svein H. Strømberg Skovengsveien Fjerdingby Hans Rune Skarsbø Rudsbergshaugen 29 Kjell Pedersen Tiurveien 2B 2006 Løvenstad Stig Verner Wesselsvei 13 Henning Steen Mårstien Blystadlia Unni Amundsen Smedstadveien 12A 2008 Fjerdingby Frank Borghagen Blomsterveien 35D Magne Johnsen Stormyrveien 4 astrazeneca.com Mobil Mobil optiroc.no Mobil strombergs-plast.no Mobil rhk.info Mobil no.enersysinc.com Mobil Mobil ralingen.online.no Tlf rkl.no Mobil powerhansen.no Mobil vaktservice.no Mobil online.no - Administrere klubben - Gjennomføre styremøter 1 gang pr. mnd. i håndballsesongen, og fremlegge for styret alle saker som har betydning for klubben - I samarbeid med de øvrige styremedlemmer ansvarlig for klubbens resultater, utarbeide budsjetter, oppdatere rammeplan etc - Ansvarlig for klubbens ansatte. - Utsendelse aktivitetsavgift og følge opp innbetalinger - Administrere klubben i samarbeid med leder - Innkaller til styremøter, skriver mørereferater og distribuerer disse - Ha oversikt over alle lag, lagslister - Ha ansvar for postfordeling i avdelingen - Ansvar for klubbens regnskap og rapporterer dette ved styremøter - Følge opp trener-, oppmanns- og styre- godtgjørelser - Kontakt med regnskapsfører revisor - Medlem av økonomisk utvalg - Leder av sportslig utvalg - Ansvarlig for trenere, dommere og lagenes resultater i henhold til rammeplan - Påse at alle lag har et kvalitetsmessig tilfredstillende trenertilbud - Sammen med utd.kont. sette opp en plan for å dekke utdanningsbehovet - Være trenernes kontakt i styret på administrative spørsmål - Gjennomføre trenermøter - Ansvar for innsalg av sponsormidler, dugnader, lotterier etc.. - Leder økonomisk utvalg - Ansvar for å koordinere søknad om tider til RHKs arrangementer - Ansvar for å søke om treningstider - Ansvar for å sette opp vaktlister for tilsyn i hall og på arrangementer - Leder av Julecupen - Hovedoppmann - Utdanningskontakt - Leder Håndballens dag - Materialforvalter - Dommer og kretskontakt - Medlem av økonomisk utvalg - Medlem av arrangementkomité Hovedoppmenn Hovedoppmenn Henning Steen Mårstien Blystadlia Lise E. Johnsen Stormyrveien 4 Tlf c2i.net Mobil online.no - Følge opp at alle lag har en oppmann som fungerer godt - Ha jevn kontakt med oppmenn i alle lag og være deres kontaktperson i styret. - Gjennomføre oppmannsmøter. - I samarb. med øko-leder, sørge for at lagene gjennomf. dugnader, lotteri etc - Samordne Cup deltagelser - Utarbeide og utgi foreldreinfo i begynnelsen av sesongen - Delta i oppfølging av fadderordningen mot seniorlagene (samarbeid med SU) - Administrere utdeling av forb.materiell (legekofferter), drakter og treningsutstyr 2

4 Sportslig utvalg Leder Sportslig utvalg Koordinator Håndballskolen Sportslig utvikling 9-15 år Sportslig utvikling Senior Svein H. Strømberg Skovengveien Fjerdingby Geir Kagnes Støtterudveien Fjerdingby Jan Arnesen Michael Strømberg Utdanningskontakt Unni Amundsen Smedstadveien 12A 2008 Fjerdingby Dommerkontakt Frank Borghagen Blomsterveien 35D - Hovedansvarlig forplanlegging og gjennomføring av klubbens sportslige aktiviteter - Primærkontakt med styre - Hovedansvarlig for oppsett av treningstider - Ansvarlig for Håndballskolen, herunder instruktører og kontakt med skolene for rekruttering. - Ansvarlig for at målsetting følges i forhold til rammeplan på årstrinnet - Organisere overgangen fra håndballskolen til ordinære spillende lag - Ansvarlig for å holde trenermøter for årstrinnet - Administrere tildelte treningstider gjennom året for årstrinnet - Ansvarlig for å vurdere behovet for nye trenere og kompetansebehov - Ansvarlig for at målsetting følges i forhold til rammeplan på årstrinnet - Ansvarlig for å holde trenermøter for årstrinnet - Administrere tildelte treningstider gjennom året for årstrinnet - Ansvarlig for å skaffe trenere og eventuelt rekruttere spillere utenfra etter behov i samarbeid med trenere. - I samarbeid med hovedoppmenn tilrettelegge fadderordning - Ansvarlig for å holde trenermøter og rapportere fra spillermøter. - Administrere tildelte treningstider gjennom året for seniorlagene - Følge opp tilbud til trenere om videreutdanning - Følge opp tilbud til ledere og tillitsvalgte om videreutdanning - I samarbeid med dommerkontakt følge opp tilbud om videreutd. av dommere - Klubbens bindeledd til kretsen når det gjelder dommere - Rekruttere dommere - Gjennomføre dommermøter og jobbe med å motivere dommere og legge til rette for at spillere kan videreutvikle seg til dommere Økonomisk utvalg Leder Økonomisk utvalg Medlem Medlem Hans Rune Skarsbø Rudsbergshaugen 29 Sissel Søgård Blomsterveien 39B Magne Johnsen Stormyrveien 4 - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i ØU Koordinere budsjettarbeid Informasjon Web-redaksjon Web-ansvarlig Web-redaksjon Web-redaksjon Tore Aasgaard Hilton Kløfta Svein H. Strømberg Frode Sten - Ansvarlig for teknisk utvikling og vedlikehold av hjemmeside, herunder back-up - Ansvarlig for opplæring av personer tilknyttet lagene slik at disse kan legge ut informasjon - Ansvarlig for å tilknytte seg interesserte for kontinuitet og utvikling av dette. Web-redaksjon Trond Mjelde - Brukerstøtte Lag og grupper Ønsker du å sende informasjon som kan være aktuelt for send dette til 3

5 Julecup Turneringsleder Arrangementskoordinator Arrangementskoordinator Arrangementskoordinator Arrangementskoordinator Dommer koordinator Stig Verner Wesselsvei 13 Mobil Kjell Pedersen Tiurveien 2B 2006 Løvenstad Magne Johnsen Stormyrveien 4 Hans Rune Skarsbø Rudsbergshaugen 29 Frank Borghagen Blomsterveien 35D - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring Julecupen - Ansvarlig for gruppemøter og delegering av oppgaver til medlemmer, støttegruppe og foreldre - Ansvarlig for kontakt med media eller oppnevne person til denne funksjonen - I samarbeid med de 2 andre medlemmene sette opp kampprogram - Ansvarlig for premiering og deltakerprofilering - Ansvarlig for å evaluere arrangementet i etterkant og rapportere til styret - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig for å skaffe dommere av best mulig kvalitet - Ansvarlig for dommeroppsett, informasjon og oppfølging av dette. - Ansvarlig for å sette opp turneringsjury Arrangementet Håndballdagen / presentasjonsdag Leder Koordinator Koordinator Koordinator Unni Amundsen Smedstadveien 12A 2008 Fjerdingby Magne Johansen Stormyrveien 4 Henning Steen Mårstien Blystadlia Marianne Fekete Ragnild Jølsensvei Løvenstad - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring håndballdagen - Ansvarlig for gruppemøter og delegering av oppgaver til medlemmer, støttegruppe og foreldre - Ansvarlig for å evaluere arrangementet i etterkant og rapportere til styret - Assistere leder - Assistere leder - Assistere leder Klubbutvikling Vi har målsetting om å etablere en uformell nettverksgruppe som skal arbeide med visjoner og ideer, gjerne med kontaktnett mot andre idretter og bedrifter. 4

6 Som spiller for lag i Rælingen Håndballklubb har du følgende forpliktelser: D u må være medlem av Rælingen Håndballklubb. Medlemskontingent koster kr.200,- for alle aldersklasser og støttemedlemmer. Som medlem kommer du inn gratis på alle seriekamper (NM gjelder ikke) For å dekke deler av kostnadene i forbindelse med trening og påmelding betaler man treningsavgift som er: Kr. 400,- Håndballskole Kr. 700,- Aldersbestemte 9-15 år Kr. 800,- Aldersbestemte år Kr ,- Senior med betalt trener Kr ,- Senior uten betalt trener Søskenmoderasjon kr.100,- pr. barn Foreldrene må påregne og delta på noen dugnader for å dekke opp de resterende kostnadene. Dugnadene kan være loddsalg eller annen dugnadsjobbing. Hvert enkelt lag har også sin egen økonomi i form av lagskasse som foreldrene betaler inn til for dekning av turneringer, sosiale aktiviteter, etc.. 50% av inntektene fra dugnader går til lagskassene. 5

7 Støtteapparatet for lagene S tøtteapparatet for hvert lag i Rælingen Håndballklubb består av trener, oppmann og foreldrekontakt. I henhold til rammeplanen gjelder følgende: 'Oppmann er lagets valgte hovedleder(e), og formelt trenerens nærmeste overordnede. Oppmenn og trenere er direkte underlagt styret og sportslig utvalg. Oppmenns primære ansvar er å ivareta de praktiske og utenomsportslige gjøremål i samarbeid med foreldrekontakten. Det sportslige ansvar samt laglederfunksjonen under kamp er trenerens ansvar. For sesongen ser lagoversikten med oppmenn ut som følger: Årskull Lag Oppmann Tlf e-postadresse G9 Tor-Einar Furre Kristin Strømberg J9.2 Sissel Søgaard J9.1 Ann Kristin Pedersen Øyvind Dalvang G10 Gro Jørgensen Frank Rytterager J10.1 / J10.2 Margrethe Tangre G11 Stig Werner J11 Kristine Moen J12 Gro Langdalen J13.1 / J13.2 Tone Borghagen J14.1 / J14.2 Elin Østby J15 Lars Ditmarsen J16 Lars Ditmarsen J17 Torill Sæby Dybvik Senior DB Unni Amundsen Senior DA Rune Johannessen Senior HA Kari Norum Veteran H33 H40 Thor Berg Håndballskolen har ikke egne oppmenn. Instruktørene er ansvarlige. Det skal dog søkes å velge en forelderkontakt på hver håndballskole. 6

8 Oppmannsinstruks Våre oppmenn spiller en meget sentral rolle som bindeledd mellom styret og hvert enkelt lag, og som organisatoriske ledere for sine lag. Instruksen for våre oppmenn, er nedfelt i vår rammeplan, og gjengis nedenfor. Instruks 1 Oppmannen er kjent med Rælingen Håndballklubbs målsetting og plikter å rette seg etter gjeldende retningslinjer 2 Oppmannen har ansvar for å arrangere spillemøter, holde kontakten med de foresatte- og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen 3 Det er oppmannens ansvar at økonomiske aktiviteter laget/foreldrene blir pålagt blir utført. Foresatte og spillere bør få beskjed i god tid før arbeidet skal gjøres, følgelig bør det lages oversikt / plan over de økonomiske aktiviteter. 4 Oppmannen skal lage og ajourholde liste over spillere med fødselsår/dato, adresse og telefon 5 Ved behov lages kjørelister for kjøring til/fra trening og kamper. Oppmannen har videre ansvar for å informere om og få besatt sekretariatsfunksjon under kamp. 6 I samarbeid med trener lages kamp- og treningsprogram for sesongen. Oppmannen skal så langt det er mulig være tilstede under trening og kamp. 7 Oppmannen plikter å holde styret orientert om saker av betydning for laget og utarbeider hvert år ved sesongslutt en årsberetning for laget. 8 Oppmannsfunksjonen er et tillitsverv og i prinsippet uoppsigelig i sesongen. Ved opphør av samarbeid, kan Rælingen Håndballklubb kreve tilbakelevert utlånt. materiell. Tips og konkrete aksjoner a) Gjøre deg kjent med oppmannsinstruksen. b) Gjøre deg kjent med innholdet i oppmannspermen c) Gjøre deg kjent med de generelle delene av rammeplanen samt årsklassens delkapittel a) Sørg for at laget har en foreldrekontakt b) Avtal tidspunkt for spillermøter med trener, reserver møterom og gi skriftlig info til spillerne/foreldre c) Avtal tidspunkt for foreldremøte med foreldrekontakt, reserver møterom og gi skriftlig info. Til spillerne/foreldre og styret. d) Bruk oppmannskontakt ved behov a) Sørg for at alle spillere får utdelt giro for aktivitetsavgift. b) Kontrollere at spillere fra 13 år har løst håndball-lisens c) Sørg for at laget har en lagskasse/lagskonto for å dekke kostnader som ikke blir dekket av klubben (for eksempel cupdeltakelse, sos. Aktiviteter etc.) d) Organisere (sammen med foreldrekontakten) lagets (foreldrenes) deltakelse på dugnader e) Hold oversikt (for egen del) over de enkelte foreldres deltakelse. a) Fyll ut/oppdater lagsliste og send til sekretær b) Gi beskjed til oppmannskoordinator når nye spillere kommer eller ved spilleravgang. Oppdater lagsliste i samråd med oppmannskoordinator c) Sjekk at alle spillere har fylt ut Søknad om medlemsskap i Rælingen Håndballklubb d) Sjekk at lagets spillere har de foreskrevne forsikringene i orden. (Fra 13 år) a) Se til at kjørerutiner ved trening/kamp fungerer b) Hjemmelaget har sekretariat i hver kamp. Ved sesongstart (når terminlisten har kommet), fordel sekretariatsfunksjon på foreldrene, lag liste og kopier til foreldrene c) Sekretariatet betaler (kontant) dommerutgiftene, som dekkes av klubben. Oppmannen får forskudd av kasserer ved behov. a) Informer om (kopier) terminlisten til alle spillere og trenere når den kommer fra kretsen b) I samarbeide med trener lag søknad til klubben om treningstider for laget. c) Informer spillere/foreldre om tildelte treningstider og endringer d) Det er meget positivt at foreldre og oppmenn er tilstede både på treninger og kamper a) Sørg for at du som oppmann eller din foreldrekontakt deltar på oppmannsmøtene. b) Sørg for at skjema Rapport fra lagene blir utfylt innen fristen (på nyåret hvert år) c) Følg med på hjemmesiden til klubben. d) Sørge for oversikt over lagets draktsett, utlevering ved sesong start og innsamling ved sesong slutt. Formalitet 7

9 . Trenere for lagene i Rælingen Håndballklubb sesongen Årskull Lag Trenere Tlf e-postadresse Håndballskole Nordby Tore Johansen Helge Mood Håndballskole Fjerdingby Geir Kagnes Håndballskole Rud May Korsnes Hanne Andersen Bjørn Gunnar Lund G9 Tonje Sæby Dybvik J9-2 Heidi Ibenholt Sand J9.1 Marianne Aanerød G10 Jan Arnesen Jan-Erik Johnsen Kjersti Borghagen J10.1 / J10.2 Marianne Aanerød G11 Hilde Magelsen J11 Svein H. Strømberg Ellen Sæther J12 Petter Lundby Thor Berg J13.1 / J13.2 Elisabeth Kvarme Kristin Gulbæk J14 Ketil Moen Anette Raasok J15 Jan Arnesen Jan-Erik Johnsen Kjersti Borghagen 1988 J16 Jan Arnesen Ketil Moen J17 Espen Storetvedt Marit Barkenes Senior DB Marianne Aanerød Bjørn-Erik Børresen Senior DA Bjørn-Erik Børresen Rune Johannessen Senior HA Espen Storetvedt Tore Aasgaard Veteran H33 H40 Thor Berg I Rælingen Håndballklubb har treneren det sportslige ansvaret i sitt lag. En egen stillingsinstruks for trenere er nedfelt i rammeplanen. Denne instruksen er gjengitt nedenfor. 1. Organisatorisk tilknytning Trener er direkte underlagt styret og sportslig utvalg. Faglig er trenerkoordinator den nærmeste overordnede. 2. Målsetting Treneren plikter å gjøre seg kjent med og etterleve Rælingen Håndballklubbs til en hver tid gjeldende målsetting og vedtatte retningslinjer. 3. Arbeidsoppgaver a) Trener bør lage skriftlige sesongplaner samt detaljplaner for måned /uker. Planene bør godkjennes av trenerkoordinator. b) Trener er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling og laglederfunksjon under kamp. c) Trener bør arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget, og i samarbeid med oppmann arrangere spillemøter og foreldremøter med jevne mellomrom. 4. Fravær Trener skal i utgangspunktet være tilstede ved all trenings- og kamp- aktivitet, og ved andre aktiviteter laget er involvert i. Dersom trener av spesielle grunner ikke kan være tilstede, er det treners ansvar å skaffe annen ansvarlig person og gi vedkommende detaljert program for treningsopplegg, og eventuelle notater for kampforberedelser /gjennomføring. 8

10 Foreldrevett-regler Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare til din datter eller sønn Oppmuntre i både medgang og motgang - ikke gi kritikk Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser dommerens avgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke lagleder Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap... Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen spør da om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Tribune med smil gir håndball med stil! 9

11 For mer informasjon se klubbens hjemmeside bl.a. - Treningstider / kamper for ditt lag - Kontaktinfo til alle tillitsmenn - Tilsyn- og arrangementslister med instrukser COMET SPORT AS Solheimsgt Lillestrøm Her får du kjøpt alt du trenger av håndballutstyr til meget fordelaktige priser. Med medlemsbevis fra RHK vil du få klubb-pris på alt du handler. 10

12 Rammeplan for Rælingen Håndballklubb yngres avdeling 'Formålet med å utarbeide en rammeplan for aktiviteten er å sikre spillerne et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Med utfordrende mener vi her et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har. Et annet mål med rammeplanen er å gi nye trenere/oppmenn en innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag. I tillegg vil dette sikre spillerne en kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/oppmannsskifte.' 'Målsetting er å gi et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet. Gjennom trening, kamper og samvær på og utenfor banen utvikles individuelle ferdigheter og samspill, sportslig og sosialt. Prestasjonsjag skal ikke prege aktiviteten, alle skal gis muligheter for utvikling ut fra sine forutsetninger. Instruksjon skal preges av høy faglig standard og være lystbetont sett fra spillernes side. Yngres avdeling omfatter aldersgruppen fra 6 t.o.m. 17 år. Kravene til sportslig standard øker naturlig nok med alderen, men lagsammensetningen t.o.m. 12 år skal ikke skje etter sportslige kriterier, mulighetene skal være like for alle.' Utdrag av sportslig innhold for de forskjellige aldersklasser er gjengitt nedenfor: Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep 8-10 år Utgangsstilling Plassering Bevegelse Parade av høy ball/hoftehøyde Skudd fra straffekast Utgangsposisjoner Sidelengs Støting Blokkering av skudd 6-0 Pådrag Ben og kroppsfinter Grunnskudd/hoppskudd Linjeskudd Straffekast Grunnleggende fallteknikk Grunnoppstilling Spille med dybde/bredde Spill mot år år år år innlært teknikk fra 8-10 Parade av stuss-skudd Vurdere skytters skuddplassering Utkast av kontringspasning innlært teknikk Parade av stuss Utkast Taktisk vurdering av skuddvaner hos skyttere Reaksjonstrening innlært teknikk Vurdere riktig spiller i utkast Vurdere skuddplassering etter tilløpet Åpne luke og tette til / invitere innlært teknikk Parader mot spesialskudd Utvikle nye typer inviteringsteknikker fra kant/linje/nærskudd Samarbeidsteknikker/plassering er med forsvar Utvikle evnen til å bli offensiv i M-V rollen innlært teknikk Blokk av grunnskudd og hoppskudd Skjerming/sperring Overtaking innlært teknikk Pressing/plasskifte Trening av snapping Armparade av froskeskudd Armparade av underarmsskudd innlært teknikk Parade av underarmsskudd Parade av spesialskudd innlært teknikk Parader av spesialskudd Evnen til å lede/styre angriper Vedlikeholde og utvikle Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk 5-1 med bevegelig ener Spill i 5-0 Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk Bevegelig markering av flere spillere Mann mot mann systemer Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk Spesielle oppdekking systemer Spill i ulike type tempo innlært teknikk Kryssløping på linja Sperring på linja Høyt og lavt grunnskudd Hoppskudd Straffekast fall på brystet innlært teknikk Kryssløping bakspillere Kryssløping/gjenlegging Finter v-h, h-v Sperring Innhopp/sats på begge ben Underarmsskudd Rulling etter skudd innlært teknikk Bakspillernes plasskifte Utbygging av kombinasjonsfinter Doble finter, v-h-v, h-v-h Rulling motsatt etter skudd fra kant innlært taktikk Spill med variert tempo Spill mot spesielle forsvars systemer Fase 4 - utbygging av to og to samarbeidet Spill mot 5-0 innlært taktikk Pådragsøvelser mot kryssing av linja Fase Fase 4 - enkle kombinasjoner 2 spillere Utvikle og vedlikeholde innlært taktikk Pådragsøvelser/kryssløp med gjenlegging Utbygging av fase innlært taktikk Fase 2 Fase 3 Spill mot bevegelig markering av flere spillere Spill mot mann til mann Spill mot spesialformasjoner 11

13 Håndballisensen 2003/2004 (siste offisielle versjon 20.oktober 04) Særlige vilkår for NHF's lisensforsikring (idrettsforsikring) LISE og LISE PLUSS LISE 1.1. Generelt. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring IDR 1-1 og de generelle vilkår såfremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor Hvem som er forsikret. Alle som har betalt lisens etter reglene på forsiden. Spillere under 13 år er dekket av NIF's barneidrettsforsikring Hva forsikringen gjelder. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle- som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse Når forsikringen gjelder. a) Forsikringen gjelder idrettsskade under kamper som er godkjent av forbund eller krets samt trening organisert av laget. Omfattet er også landskamper/kretskamper/samlinger. b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. c) Under reise/opphold som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet - dog høyst en uke før første og tre dager etter siste kamp - enten spillerne reiser samlet eller hver for seg Hvilke begrensninger som gjelder. a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg b) Forsikringen gjelder ikke spiller som er sykmeldt. c) Forsikringen forutsetter at behandling/ operasjon skal skje ved det offentlige helsevesen. Før operasjon ved privat sykehus/klinikk som overstiger kr ,- avtales, skal det fremlegges skriftlig dokumentasjon fra offentlig sykehus om at ventetiden på tilsvarende operasjon er minst 3 måneder. d) Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor krever LISE PLUSS. e) Operasjoner ved private sykehus/klinikker inntil kr ,- krever LISE PLUSS. (se pkt. c ovenfor). (kr ,- under LISE og i tillegg kr ,- under LISE PLUSS). 1.6 Nærmere om ytelsene. Forsikringssummer: Se tabell. FORSIKRINGSYTELSER LISE LISE og LISE PLUSS A Idrettsdødsfall/ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død : Utbetales til ektefelle/samboer eller barn som er begunstiget , ,- B Progressiv invaliditetserstatning Erstatning utbetales prosentvis i forhold til forsikringssummen. Utvidet forsikringssum ved invaliditetsgrad over 50% Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50%. Ved 100% varig medisinsk invaliditet utbetales 200% av forsikringssummene dvs. 1 million i erstatning. Gjelder bare for de som har betalt utvidet lisens, LISE PLUSS. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning. C Behandlingsutgifter : Gjelder medisinsk behandling av en idrettsskade i inntil 2 år etter skadedato (inkl. operasjon v/priv. sykehus/klinikker). 1 Operasjoner v/private sykehus/klinikker 2 Fysioterapi-/kiropraktor-behandling 3 Støtteskinner/bandasjer for knær, ankler, albuer 4 Transportutgifter for skoleelever 5 Belastningsskader 6 Spillebriller/kontaktlinser (kun kamp) , , , , , , , , , , , , , ,- 12

14 EGENANDEL LISE OG LISE PLUSS D For behandlingsutgifter er egenandelen For behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker. Spillebriller/kontaktlinser 1.000, , , ,- 0, Behandlingsutgifter. Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker er dekket. Reiseutgifter til og fra behandling er dekket. Kjøring med privat bil dekkes med kr 1,30 pr.km. Omfattet er også sykehusopphold, forbindingsaker og medisiner forordnet av lege/tannlege Tannskader. Gjelder for behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra lege eller tannteknikker, foretas innen 2 år fra skadedagen. LISE PLUSS - UTVIDET LISENS Gjelder for de som har betalt LISE PLUSS i tillegg til LISE.. 1. Utgifter til operasjoner inntil kr ,- Totalt kr ,- (se pkt. 1.5 c ovenfor). 2. Fysikalsk- og kiropraktorbehandling etter håndballskade. Behandlingen må være foreskrevet av lege. 3. Støtteskinner/bandasjer for arm/ben og som er anbefalt av lege/fysioterapeut etter håndballskade. 4. Transportutgifter til og fra skole som ikke dekkes av Trygdekontoret. 5. Belastningsskader oppstått under kamp eller trening. Beløpsbegrensningen gjelder også hvor operasjon er nødvendig. 6. Spillebriller/kontaktlinser som skades eller går tapt under kamp. Gjelder ikke under trening. EGENANDELER For behandlingsutgifter og tannskader er egenandelen kr 1.000,-. Ved behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker er egenandelen kr 2.000,-. Ved bruk av tannbeskytter trekkes ingen egenandel ved tannskader. Det settes krav til godkjennelse fra skadeavdelingen før man inngår avtale om operasjon ved private sykehus/klinikker inntil kr ,-. Det skal fremlegges dokumentasjon fra lege/sykehus om at ventetiden på tilsvarende operasjon ved et offentlig sykehus er min. 3 mndr. Norges Håndballforbund har en unik forsikringsordning for sine spillere gjennom LISE og LISE PLUSS. I tillegg er både Forbundet og samtlige håndballklubber/lag forsikret gjennom: ANSVARSFORSIKRING FOR NHF OG KLUBBER/LAG TILSLUTTET NHF Her er meldingen fra forsikringsselskapet: "Norges Håndballforbund har tegnet en ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvar, som foruten forbundet selv, kretser, klubber og lag tilsluttet NHF kan pådra seg under utøvelse av sin håndballvirksomhet. Den gjelder for de ovennevnte som arrangører av landskamper, kretskamper, turneringer, trening og annen virksomhet som naturlig hører sammen med håndballsporten. Forsikringen omfatter ikke medlemmenes private ansvar og klubbenes ansvar som eier av idrettsanlegg, hall, klubbhus o.l. (Her må hver klubb sørge for sin egen forsikring hvis de er eier av slike.) Unntatt er også skade som deltagerne påfører hverandre og skade påført utstyr, fast eiendom eller fast installasjon som brukes i forbindelse med et arrangement. Rettes det krav om erstatning på grunnlag av et ansvarsforhold, må NHF kontaktes så snart som mulig. Det må ikke overfor skadelidte erkjennes noen erstatningsplikt. Dette vil NHFs forsikringsselskap ta seg av." Altså: Kommer du som arrangør opp i en situasjon der det blir spørsmål om ansvarsforhold og mulig erstatningsrett/plikt, kontakt Håndballforbundets forsikringsselskap: Norges Håndballforbund, avd. skade. Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 Oslo Tlf :31 Frode Asdal SHS.DOC.info_til_spillere-foresatte_

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer