TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING"

Transkript

1 TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING OG SANDSTRØING August 2009

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 GENERELLE OPPLYSNINGER 2.0 VALG AV RODER FOR SNØBRØYTING/SANDSTRØING 3.0 PRISTILBUD 2009/2010 VEDLEGG: A. BRØYTE- OG STRØRODER 2009/2010 B. KONTRAKT OG INSTRUKS FOR SNØBRØYTING C. KONTRAKT OG INSTRUKS FOR SANDSTRØING

3 3 1. GENERELLE OPPLYSNINGER: 1.1 Andebu kommune har de 5 siste årene hatt kontrakter med div. entreprenører for snøbrøyting og sandstrøing i kommunen. Gjeldene kontraktene går ut 15. september Andebu kommune v/virksomhet teknisk innbyr derfor til å gi pristilbud på snøbrøyting og/eller sandstrøing for sesongen 2009/2010 og kommende 4 sesonger (totalt 5 sesonger). Anskaffelsesprosedyre er åpen tilbudskonkurranse med forhandlinger, iht. Forskrift om offentlige anskaffelser, del II. Tilbudsdokument kan fås ved henvendelse til Andebu kommune, virksomhet teknisk tlf Tilbudskonkurransen har referansenummer 2009/ i DOFFIN Database for offentlige innkjøp. Pristilbudet skal innleveres til Andebu kommune, virksomhet teknisk, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu innen MANDAG kl Komplett tilbud Alle kostnader skal være medtatt i tilbudet og priser skal være oppgitt i NOK og ekskl. mva. Dersom tilbyder har innsigelse/forbehold mot noen del av eller formuleringer i tilbudsspesifikasjon, må tilbyder skriftlig spesifisere dette i tilbudet dersom de skal anses som gyldige. 1.3 Vedståelsesfrist Tilbudet skal vedstås i 2 måneder etter tilbudsfristens utløp. 1.4 Tildelingskriterier Det eller de økonomiske mest fordelaktige tilbud velges etter en totalvurdering ut i fra følgende kriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av: Pris 40 % Tilgjengelighet 30 % Leveringssikkerhet/utstyr 20% Referanser 10% 1.5 Attester og erklæringer Tilbyder skal vedlegge tilbudet følgende attester og erklæringer: Det skal leveres to attester utstedt av henholdsvis kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge, og tilsvarende i det landet hvor tilbyder er etablert, som bekreftelse på at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene.

4 4 Utstedende etat Kemner/kommunekasserer Skattefogden Type avgift/skatt Egen skatt Forskuddstrekk Påleggstrekk Arbeidsgiveravgift Renter Merverdiavgift Renter Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. HMS-erklæring i samsvar med vedlegg 2 i Forskrift om offentlige anskaffelser skal også leveres vedlagt tilbudet. Manglende skatteattester/erklæring kan medføre avvisning av tilbudet! 1.6 Det vil bli opprettet kontrakt med den eller de tilbydere som får sitt/sine tilbud antatt og arbeidet omfatter snøbrøyting og/eller sandstrøing iht. "Kontrakt og instruks for snøbrøyting/sandstrøing i Andebu kommune", for en eller flere av rodene i kommunen. Kontraktene vil gjelde for 5 år, dvs. til 15. september Andebu kommune er inndelt i totalt 14 roder, på følgende måte: Andebu 8 roder A1 A8 Kodal 3 rode K1 - K3 Høyjord 2 roder H1 - H2 Se vedlagte brøyte- og strøroder. Til rodene hører også plasser og veikryss. Entreprenøren må spesifisere hvilke(-n) rode(-r) han ønsker å ha ansvaret for brøyting/sandstrøing. 1.8 Entreprenøren må sørge for kjøretøy og ev. strø-/brøyteutstyr, kommunen kan stille brøyteplog (frontmontert)/strøapparat til disposisjon. Ønsker entreprenøren å benytte annen brøyteredskap, avtales dette direkte med kommunen. 1.9 Prislisten (pkt. 3) må fylles ut med priser (pr. time/km) for den brøyteredskap/ strøredskap entreprenøren har til rådighet. I tillegg skal det settes pris for beredskap for brøyting. Pris for beredskap er delt inn i et grunnbeløp, som gjelder veilengde inntil 6 km. Videre gis det en beredskapsgodtgjørelse for veilengde over 6 km, med et tillegg pr. kilometer vei utover 6 km. Beredskapsgodtgjørelse gjelder samlet veilengde som brøytes pr. kontrakt og er uavhengig av antall roder. I tillegg gis godtgjørelse pr. plass, som normalt skal være ryddet om morgenen. Det kan alternativt gis en total pris for beredskapsgodtgjørelse pr. sesong Dersom tilbudene ligger forholdsvis likt, forbeholder kommunen seg rett til å forhandle om ens pris for alle. Dersom ikke tilbudene kan godtas, forbeholder kommunen seg retten til å forhandle med hver enkelt. Kommunen forbeholder seg retten til å anta hvilke som helst tilbud, helt eller delvis, eller forkaste samtlige.

5 Da det er ønske om en 5-års kontrakt, vil pristilbudet for sesongen 2009/2010 danne grunnlaget for prisene som benyttes senere sesonger. Prisstigning blir beregnet hvert år etter kostnadsindeks for anleggsmaskiner, utregnet av NTNU. Første regulering blir for sesongen 2010/ VALG AV RODER FOR SNØBRØYTING/SANDSTRØING: VALG AV BRØYTERODER/STRØRODER (Kryss av) RODE SNØBRØYTING SANDSTRØING ANDEBU A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 KODAL K1 K2 K3 HØYJORD H1 H2 Se vedlagte inndeling av rodene i Andebu, Kodal og Høyjord.

6 6 3.0 PRISTILBUD FOR BRØYTING OG SANDSTRØING I ANDEBU KOMMUNE: TIME-, KM- OG BEREDSKAPSPRISER 20009/2010 SNØBRØYTING Traktor med motoreffekt (DIN) Enhet Pris Opptil 65 HK HK HK over 100 HK Tillegg for bruk av: Frontmontert skjær Frontlaster min kg Freser, bakmontert Freser, kantfreser Skrape Kommunalblad med ramme Lastebil m/boggi, brøyting Lastebil m/enkel aksel, brøyting Lastebil m/boggi, brøyting Lastebil m/enkel aksel, brøyting Lastebil, kjøring mellom brøytestedene Hjullaster, størrelse 10 tonn Hjullaster, størrelse 12 tonn Kr. pr. km Kr. pr. km Kr. pr. km Annet:......

7 7 TIME-, KM- OG BEREDSKAPSPRISER 2009/2010 BEREDSKAP FOR SNØBRØYTING Enhet Pris Grunnbeløp for beredskap (inntil 6 km). Pr. overstigende km (utover 6 km) Pr. plass kr/sesong kr/km kr/plass Alternativt: Totalt beredskapstillegg kr/sesong Annet: STRØING Enhet Pris Lastebil m/boggi Lastebil m/enkel aksel Traktor med strøkasse kr/time kr/time kr/time Annet: MERKNADER: Sted:... Dato: Entreprenør Adresse:... Tlf:... Mobil:...

8 8 A. BRØYTE- OG STRØRODER 2009/2010 HØYJORD Rode H1 Vei til Høyjord renseanlegg, RA2 og plass 50 Holand bru Svendsrød Moa boligfelt I og II pensjonistboligene Heimdalåsen boligfelt 760 TOTALT Til rodene hører plasser og veikryss, inkludert er plassen ved Høyjord kirke, kloakkpumpestasjonen ved Sukke bru, kloakkpumpestasjonen ved Moa og Høyjord barnehage. Rode H2 Veg Høyjord skole 200 Til roden hører veikryss og plass ved Høyjord skole. KODAL Rode K1 Sagmyra boligfelt 180 Svartsrød boligfelt m/gangvei mot Kodal skole 860 Svartsrød Sør 740 Vei til Kodal renseanlegg og plass 20 Gangvei langs Rismyrveien, fra Rv Sti Boligfelt 820 TOTALT Til roden hører plasser og veikryss, samt plasser ved Kodal kirke og PU-bolig Sagmyra Rode K2 Nomme Olavesbru 830 Til roden hører plasser og veikryss. TOTALT 830 Rode K3 Vei til Kodal skole og plass, m/rondell,g/s-vei og parkering for lærere 250 Rismyr I m/forlengelse av Måltrostveien 830 Vei til Saga pensjonistboliger 250 Rismyr II etappe 1, Rismyrveien og Fasanveien 580 Rismyr II etappe 2, Tiurveien, Årfuglveien, Jerpeveien 740 TOTALT Til roden hører plasser og veikryss.

9 9 ANDEBU Rode A1 Trollstien (Brekka) 110 Gangvei Askjemveien Andebu sentrumsbygg 50 Vei til Andebu kirke 100 Vei til omsorgsbolig Bergli 70 Vei til Andebu alders- og sykehjem 150 Vei til renseanlegg Gravdal, RA1 200 Vei til Askjemfeltet I, II, III, IV, Kjærlighetsstien pensjonistboliger og Orheim boligfelt m/bjørkeveien Vei til Askjem II del av etappe 1, forlengelse av Furuveien og hele Hasselveien og Askeveien 470 Vei til Vesteråt barnehage 40 Askjem Sør m/parkeringsplass ved Askjemveien 620 Vei til boligfelt Søndre Holt 550 Høgenhallveien 330 Vei Askjemveien Andebu sentrum til Stokke grense TOTALT Plass Omsorgsbolig på Bergli (gml. elverkstomta) Plass alders- og sykehjemmet Plass kloakkrenseanlegg Gravdal RA1 Plass barnehage Vesteråt Plass barnehage Gravdal Til roden hører plasser og veikryss, samt vei og plass på Kullerød fyllplass og trafo. Rode A2 Vei til Herredshuset 160 Vei til barne- og ungdomsskolen m/rundkjøring, samt g/s-vei til Rv Vei til Gosen og Møyland boligfelt 890 Vei til helsesenteret 30 Vei til Prestegårdsfeltet I og II 960 Vei til Døvlehavna boligfelt 520 Vei til kloakkpumpestasjon Vassenga 80 Vei til lager Døvle 50 Vei til Gulli skolemuseum 90 TOTALT Plass herredshuset Plass barneskolen Plass ungdomsskolen og p.plass v/rondell Plass helsesenteret Plass PU-bolig Møylandtunet Plass PU-bolig Skjeggerødveien Plass Psyk.bolig Skjeggerødveien Plass Møyland Barnehage Plass lager Døvle/Bomark Til roden hører plasser og veikryss. Rode A3 Torp Lakskjønn Til roden hører plasser og veikryss.

10 10 Rode A4 Tolsrød Nøklegård Rode A5 Plass ved Torp vannverk (Tilbygg til Torp nedlagte skole) Rode A6 Plass ved Torp kloakkrenseanlegg Rode A7 Boligfelt Tolsrød 340 Rode A8 Boligfelt Flåtten, inkl. del av Hauganveien til smia 820 Boligfelt Hoksrød 640 Gang- og sykkelvei Hoksrød Skjeggerød (Skjeggerødveien) 780 Vei til høydebasseng Sukke 130 Vei Haugan Vest 250 Moreneveien 280 TOTALT Til roden hører plasser og veikryss

11 11 B. KONTRAKT OG INSTRUKS FOR SNØBRØYTING I ANDEBU KOMMUNE Mellom Andebu kommune og entreprenør... er det inngått følgende avtale om snøbrøyting. Kontrakten gjelder for tidsperioden 15. september... til 15. september Entreprenøren forplikter seg til å utføre snøbrøyting i... rode nr... iht. vedlagte rodeliste. Det forutsettes at entreprenøren gjør seg godt kjent med roden/-e før brøytesesongens begynnelse. Det avholdes normalt befaring sammen med kommunens representant. Entreprenøren er forpliktet til å godta at roden forlenges med nye veier som naturlig hører inn under vedkommende rode. 2. For ovennevnte ansvar/ytelse skal entreprenøren ha en godtgjørelse iht. vedlagte prisliste. Godtgjørelse (time- og km-priser, samt beredskapsgodtgjørelse) reguleres iht. kostnadsindeks for anleggsmaskiner, utarbeidet av NTNU, med regulering pr Reguleres første gang... for sesongen... med basis i indeks for... som er... poeng. 3. Brøyting foretas i alminnelighet med frontmontert plog og kommunen kan holde snøplog, mens entreprenøren holder all øvrig redskap. Normalt ønsker entreprenøren å benytte annen brøyteredskap enn det kommunen holder, f.eks. snøfreser, og dette avtales direkte med kommunens representant. 4. Entreprenøren rykker ut til ordinær brøyting etter eget skjønn. Ved snøfall om natten, rykkes det ut slik at veier som er av betydning for allmenn ferdsel til enhver tid er farbar. Plasser og adkomstveier til institusjoner, skoler, herredshus mm. skal være ryddet for snø før arbeidstiden begynner på det enkelte sted. Entreprenøren plikter ellers å rykke ut til brøyting på forlangende av kommunens representant. 5. På steder med lokale snøansamlinger, f.eks. steder med føyke og hvor det er vanskelig med plassering av snøhauger, kan det bli aktuelt med bortkjøring/flytting av snø til andre steder. Dette gjøres i samråd med kommunens representant. 6. Entreprenøren må passe på at det fra høsten av blir brøytet godt ut til full veibredde og for øvrig holder så stor bredde som mulig. Det samme gjelder veikryss inkl. frisiktsoner på begge sider av veien. Ellers må det påses at brøyteredskaper stilles lavest mulig for å unngå at det legges opp for tykk såle. 7. Entreprenøren plikter å stille stedfortreder ved fravær, eller ved skade på eget brøytemateriell. De faste entreprenørene er ansvarlig for at brøyting, ved stedfortreder, foretas på en forsvarlig måte.

12 12 8. Entreprenøren fører liste over brøyteturer og overleverer denne på forlangende av kommunens representant. Ved brøyting etter timesatser, føres under samme betingelser timelister. Regning innsendes generelt til Andebu kommune, virksomhet teknisk, en gang pr. måned, hvis ikke annet er avtalt med kommunens representant. 9. Kommunen tar forbehold om at en entreprenør som ikke utfører brøytingen tilfredsstillende etter instruks og andre gitte pålegg eller avtaler, må regne med å kunne bli oppsagt uten erstatningsplikt for kommunen, når vedkommende på tross av skriftlig henvendelse ikke utfører arbeidet tilfredsstillende. Det tas forbehold om at entreprenørene til enhver tid må holde gyldig ansvarsforsikring for kjøretøyet. Entreprenøren er videre innforstått med at kommunen ikke er ansvarlig for skader som forvoldes under brøytingen og med at han selv eller hans forsikringsselskap svarer for krav fra skadelidte. 10. Denne kontrakt kan gjensidig sies opp før 1. juni for kommende sesong. Ved langvarig sykdom, flytting eller andre spesielt tungtveiende grunner, kan ovennevte oppsigelsesfrist fravikes. Fra kommunens side kan kontrakten sies opp med 14 dagers varsel, dersom entreprenøren forsømmer sitt arbeid. Skriftlig henvendelse vedr. forholdet skal først være sendt. 11. Dette dokument er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Sted:... dato Andebu kommune Entreprenør

13 13 C. KONTRAKT OG INSTRUKS FOR SANDSTRØING I ANDEBU KOMMUNE Mellom Andebu kommune og entreprenør... er det inngått følgende avtale om sandstrøing. Kontrakten gjelder for tidsperioden 15. september... til 15. september Entreprenøren forplikter seg til å utføre sandstrøing i... rode nr... iht. vedlagte rodeliste. Entreprenøren er forpliktet til å godta at roden forlenges med nye veier som naturlig hører inn under vedkommende rode. 2. For ovennevnte ansvar/ytelse skal entreprenøren ha en godtgjørelse iht. vedlagte prisliste. Godtgjørelse (time- og km-priser og beredskapsgodtgjørelse) reguleres iht. kostnadsindeks for anleggsmaskiner, utarbeidet av NTNU, med regulering pr Reguleres første gang... for sesongen... med basis i indeks for... som er... poeng. 3. Sandstrøing foretas i alminnelighet med strøapparat som monteres på lastevogn. Apparatet kan holdes av kommunen. 4. Den som har avtale med Andebu kommune om sandstrøing må, rykke ut til strøing etter eget skjønn. Når det blir glatt om natten, rykkes det ut slik at de veier som har rutegående kommunikasjonsmidler, til enhver tid er farbar. Forøvrig plikter entreprenøren å rykke ut på forlangende av kommunens representant. 5. Strøsand skal hentes på det sted som kommunens representant til enhver tid henviser. De veier og plasser som skal strøes framgår av rodelistene, som vedlegges dette dokument. De veier som beferdes med rutegående kommunikasjonsmiddel skal strøs først. Prioritering av de øvrige veier og plasser gjøres etter grad av viktighet. 6. Ved fravær eller skade på eget materiell, plikter entreprenøren å stille med stedfortreder. Ved skade på kommunens materiell, skal dette straks meldes til virksomhet teknisk. Spørsmål som måtte oppstå i forbindelse med sandstrøing, skal rettes til virksomhetslederen for drift- og anleggsavdelingen. 7. Alle plasser strøes ved at bilen kjører en runde inn på plassen. Manuell strøing skal skje i nødvendig utstrekning, inntil trapper osv. etter nærmere ordre. 8. Entreprenøren fører liste over strøturer og overleverer denne på forlangende av kommunens representant. Ved strøing etter timesatser, føres under samme betingelser timelister. Regning innsendes generelt til Andebu kommune, virksomhet teknisk, en gang pr. måned, hvis ikke annet er avtalt med kommunens representant.

14 14 9. Kommunen tar forbehold om at en entreprenør som ikke utfører strøingen tilfredsstillende etter instruks og andre gitte pålegg eller avtaler, må regne med å kunne bli oppsagt uten erstatningsplikt for kommunen, når vedkommende på tross av skriftlig henvendelse ikke utfører arbeidet tilfredsstillende. Det tas forbehold om at entreprenørene til enhver tid må holde gyldig ansvarsforsikring for kjøretøyet. Entreprenøren er videre innforstått med at kommunen ikke er ansvarlig for skader som forvoldes under strøingen og med at han selv eller hans forsikringsselskap svarer for krav fra skadelidte. 10. Denne kontrakt kan gjensidig sies opp før 1. juni for kommende sesong. Ved langvarig sykdom, flytting eller andre spesielt tungtveiende grunner, kan ovennevte oppsigelsesfrist fravikes. Fra kommunens side kan kontrakten sies opp med 14 dagers varsel, dersom entreprenøren forsømmer sitt arbeid. Skriftlig henvendelse vedr. forholdet skal først være sendt. 11. Dette dokument er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Sted... dato Andebu kommune Entreprenør

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Elektrikertjenester I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer