Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE"

Transkript

1 Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

2 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell nr European Language Portfolio: accredited modell No Portfolio européen des langues: modèle accrédité no Utgiver: Utdanningsdirektoratet Layout: Magnolia design as Illustrasjon: Elisabeth Moseng This model confirms to common Principles and Guidelines STEERING COMMITTEE FOR EDUCATION EUROPEAN VALIDATION COMMITTEE Ce modèle est conforme aux principes et directives communs LE COMITE DE COORDINATION POUR L EDUCATION COMITE EUROPEEN DE VALIDATION The descriptors in this ELP model are based on the Council of Europe data bank of descriptors. They were especially inspired by the Irish model: nr Milestone - Model for learners of the host community language, and by the Dutch model: The Netherlands (CINOP) - Model for adult second language learners.

3 EUROPEISK SPRÅKPERM for voksne innvandrere Språkpermen for voksne innvandrere, en norsk versjon av European Language Portfolio (ELP), er utviklet etter retningslinjer fra Europarå og i tråd med Det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Språkpermen er et redskap som sammenfatter og konkretiserer ideene i rammeverket. Den bygger på kjente prinsipper for læring av og undervisning i fremmedspråk og andrespråk. Målet er å fremme læring og dokumentere språkferdigheter. Språkpermen har derfor både en kartleggingsfunksjon og en pedagogisk funksjon. Språkpermen synliggjør innehaverens medbrakte erfaringer og kompetanse, tilegnet gjennom formell utdanning og/eller praktisk erfaring. Språkpermen er personlig, og bruken må tilpasses til innehaverens utdanningsbakgrunn, språkferdigheter, progresjon og mål. For innehaveren blir språkpermen til i en prosess der egenvurdering og refleksjon omkring egen læring og egne læringsmål på kort og lang sikt står sentralt. Den bør bygges ut etter hvert som de enkelte, relevante delene tas i bruk. Språkpermen består av tre deler: språkpass, språkbiografi og språkmappe. 1 Språkpasset gir en oversikt over innehaverens språkferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer. 2 Språkbiografien er både en slags fortettet livshistorie som sier hva den enkelte har gjort før han/hun kom til lan, og en dagbok/loggbok om læringsprosessen i vertslan. 3 I språkmappen innehaveren oppbevare både egenproduserte tekster og viktige dokumenter som gjelder språklæring, handlingsplan og yrkesliv. Selv om denne Språkpermen ble spesielt utviklet for bruk i opplæringen av norsk som andrespråk, alle delene brukes til alle språk innehaveren lærer eller har lært. Ta kopi av enkelte sider, for eksempel sjekklister. På den samme måten du også oppdatere alt innhold i Språkpermen din. INNLEDNING 1

4 Bruk av Språkpermen Til deg som lærer norsk som andrespråk Språkpermen er et redskap for å vise hva du på norsk å sette deg mål, planlegge og evaluere språklæringsprosessen å finne fram til hvordan du lærer best å presentere medbrakt kompetanse: utdanning, arbeidserfaringer, språklige og andre ferdigheter Til læreren Språkpermen er et redskap for å planlegge opplæringen og å ta hensyn til innehaverens individuelle behov å hjelpe innehaveren til innsikt i egen læring og egenvurdering av språkferdighetene å se hva innehaveren på ulike språk Til arbeidsgivere, offentlige kontorer og utdanningsinstitusjoner Språkpermen gir informasjon om innehaverens norskferdigheter og hvordan han/hun har lært norsk innehaverens samlede kompetanse: utdanning, arbeidserfaringer, språkkompetanse og interkulturelle erfaringer INNLEDNING 2

5 Innhold side Språkbiografi 1 1 Om meg selv 2 Slik lærer jeg norsk Språkbiografi 2 - Sjekklister 3 Lytting 4 Lesing 5 Muntlig samhandling 6 Muntlig produksjon 7 Skriving Språkmappe 8 Eget arbeid 9 Dokumenter INNHOLD 3

6 SPRÅKBIOGRAFI 1 Language Biography 1

7 Språkbiografi 1 Language Biography 1 Del 1 Om meg selv 1.1 Personlige opplysninger 1.2 Språkportrett 1.3 Språk jeg har lært på skolen 1.4 Språk jeg har lært utenfor skolen 1.5 Planer og mål 1.6 Oversikt over utdanning 1.7 Oversikt over arbeidserfaring 1.8 Min språkprofil 1.9 Skjema for egenvurdering side Del 2 Slik lærer jeg norsk 2.1 Språklig nivå ved starten 1 begynner her 2 Kontakt med norsk språkmiljø 2.2 Språklige mål og planlagte kurs 1 Mine forventninger til egne språkferdigheter etter norskkurset 2 Dette er nivået/nivåene jeg ønsker å oppnå på slutten av planlagte kurset 3 Faser i språkopplæringen 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder 1 Framdriftsplan 2 Slik lærer jeg 3 Å lære om å lære: ulike læringsmetoder 2.4 Praktiske språkoppgaver på skolen 2.5 Læring av språk utenfor skolen 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur 1 Interkulturelle erfaringer 2 Kontakt med norsk kultur 3 Aktiviteter, hobbyer, interesser 2.7 Se bakover og framover 1 Se bakover 2 Se framover. Lag en handligsplan for neste periode 2.8 Progresjon 1 Læringsmål og ferdighetsprofil 2 Læringsmål og ferdighetsprofil mer aljert side SPRÅKBIOGRAFI 1 4

8 Språkbiografi 1 Language Biography 1 Del 1 Om meg selv About myself I denne delen av biografien har jeg samlet opplysninger om meg selv, mine språkkunnskaper og mine mål. Her oppsummerer jeg hvordan jeg har lært språk tidligere, og hvilke ferdigheter jeg har i ulike språk. lager en oversikt over min utdanning og yrkesbakgrunn. har begynt å sette meg egne mål for framtiden og å bestemme meg for hva jeg må gjøre for å nå målene. (Du fornye sidene etter en stund ved å ta kopi. Spesielt målarkene vil du ha behov for å bytte ut etter hvert som du når dine mål eller begynner på et nytt kurs.) SPRÅKBIOGRAFI 1 5

9 1.1 Personlige opplysninger Personal Background Fyll ut Fornavn: Etternavn: Adresse: Telefonnr.: Fødselsdato: Fødested, land: Morsmål: Yrke: Utdannelse: Ankomst til Norge: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 6

10 1.2 Språkportrett My languages Eksempel forstår Tv-programmer på tysk snakker tyrkisk med min familie snakker engelsk med venner snakker norsk på skolen, i butikker leser aviser på engelsk skriver brev på tyrkisk Fyll ut forstår forstår forstår forstår snakker snakker snakker leser leser skriver skriver Mine kommentarer: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 7

11 1.3 Språk jeg har lært på skolen Languages I have learnt at school Hvilket språk snakket læreren og elevene sammen? Hvilke andre språk lærte du? Ta bare med du mener er viktig. Eksempel Fag og skole Språk Hvor Når/Alder Alle fag i grunnskolen Alle fag i videregående skole Høyskole / univeristet dari dari/engelsk dari/engelsk Kabul, Afghanistan Kabul Afghanistan Kabul Afghanistan år år år Fyll ut Fag og skole Språk Hvor Når/Alder Mine kommentarer: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 8

12 1.4 Språk jeg har lært utenfor skolen Languages I have learnt outside of formal education Ta bare med du mener er viktig. Eksempel Språk Forstå? Lese? Snakke? Skrive? Hvordan Hvor Når Tysk forstå og snakke Arbeid på restaurant Antalaya, Tyrkia Norsk forstå snakke lese Praksisplass på kafé Kristiansand 5 måneder 2005 Fyll ut Språk Forstå? Lese? Snakke? Skrive? Hvordan Hvor Når Mine kommentarer: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 9

13 1.5 Planer og mål Plans and goals Hva gjør du nå, og hva gjør du om 5 år? Hvilke mål har du satt deg, og hva må du gjøre for å nå målene dine? Nå Om 5 år Fyll ut Hva gjør du nå? Hva gjør du om fem år? Hva må du gjøre for å nå målene dine? Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 10

14 1.6 Oversikt over utdanning Education Vitnemål, diplom eller annen dokumentasjon legges i mappen din. Fyll ut Navn Dato for utfylling: Fødselsdato: Fyll ut Skolens navn Sted Type utdanning Fag Fra til Bevis SPRÅKBIOGRAFI 1 11

15 1.7 Oversikt over arbeidserfaring Work experience Lønnet og ulønnet arbeid, arbeid i hjemmet. Attester og annen dokumentasjon legges i mappen. Fyll ut Navn Dato for utfylling: Fødselsdato: Fyll ut Yrke Arbeidssted Beskrivelse Fra til Bevis SPRÅKBIOGRAFI 1 12

16 1.8 Min språkprofil My Profile of Language Skills Fargelegg rutene opp til nivået du er på i de forskjellige ferdighetene. Bruk ett rutenett for hvert språk. Husk at du også fargelegge halve ruter SPRÅKBIOGRAFI 1 13

17 1.9 Skjema for egenvurdering Self-assessment grid SKRIFT TALE FORSTÅELSE SKRIFTL. PROD. MUNTL. PROD. MUNTL. SAMHANDL. LESING LYTTING A1 A2 B1 B2 C1 C2 kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som har med meg selv, min familie og mine nære omgivelser å gjøre, når man snakker langsomt og tydelig. forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av umiddelbar personlig betydning (f.eks. svært enkel informasjon som gjelder meg selv, min familie, nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv). oppfatte hovedinnhol i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger. forstå hovedinnhol i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid. forstå hovedinnhol i mange radioog TV-program om aktuelle saker eller om emner som er av personlig eller faglig interesse for meg, når man snakker relativt langsomt og tydelig. forstå lengre, sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogram på TV. forstå de aller fleste filmer der man bruker standard tale. forstå lengre, sammenhengende tale også når den ikke er tydelig strukturert, og når deler av innhol er underforstått og ikke kommer tydelig fram. forstå fjernsynsprogram og filmer uten altfor store anstrengelser. forstår uten problemer alle former for muntlig språk både i virkelige liv og i mediene, også når morsmålsbrukere snakker i et naturlig og hurtig tempo, dersom jeg får litt tid til å gjøre meg kjent med dialekten. oppfatte kjente navn og forstå ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger. lese svært korte, enkle tekster. finne konkrete, forutsigbare opplysninger i enkel, dagligdags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller. forstå korte, enkle, personlige brev. forstå tekster der språket i stor grad er preget av frekvente, dagligdagse ord og uttrykk eller er knyttet til arbei mitt. forstå personlige brev med beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker. lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger der forfatteren gir uttrykk for spesielle holdninger eller synspunkter. forstå prosalitteratur fra vår egen tid. forstå lange, komplekse faktatekster og skjønnlitterære tekster og legge merke til trekk som er typiske for ulike stilnivå. forstå fagartikler og lengre, tekniske instruksjoner selv når de ligger utenfor mitt felt. leser uten problemer praktisk talt alle former for skriftlig språk, også tekster om abstrakte emner og tekster som er komplekse når gjelder språk eller struktur, som instruksjoner, fagartikler og litterære verk. delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe meg med å formulere meg. stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner. delta i enkle og rutinepregede samtaler som innebærer enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående. klare meg språklig i de fleste situasjoner som oppstå når man reiser i et område der språket snakkes. uforberedt delta i samtaler om kjente emner, emner av personlig interesse eller emner som er viktige i dagliglivet (f.eks. familie, hobby, arbeid, reise, aktuelle hendelser). bruke språket så flytende og spontant at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlige problemer. delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger, og jeg uttrykke og begrunne synspunktene mine. uttrykke meg flytende og spontant uten at i særlig grad merkes at jeg leter etter uttrykksmåter. bruke språket fleksibelt og effektivt både i sosiale og faglige sammenhenger. formulere ideer og meninger presist og forholde meg til samtalepartnerne på en hensiktsmessig måte. uten anstrengelse delta i alle former for samtale og diskusjon og har god kjennskap til idiomatiske uttrykk og alminnelige talemåter. uttrykke meg flytende og formidle finere meningsnyanser på en presis måte. Hvis jeg får et språklig problem, jeg omformulere meg slik at nesten ikke merkes. bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive ste der jeg bor, og mennesker jeg kjenner. bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte å beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdanningsbakgrunn og min nåværende eller tidligere jobb. gi en enkel, sammenhengende framstilling av hendelser, erfaringer, drømmer, håp og planer. kort forklare og begrunne mine meninger og planer. fortelle en historie eller gjenfortelle handlingen i en bok eller film og beskrive reaksjonene mine. gi klare og aljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner knyttet til mitt interessefelt. forklare et synspunkt på en gitt problemstilling og gjøre rede for fordeler og ulemper ved ulike alternativer. gi klare og aljerte beskrivelser av komplekse emner der jeg trekker inn delmomenter, utdyper enkelte punkter og runder av med en passende konklusjon. beskrive og drøfte/ argumentere på en klar og flytende måte, bruke et språk eller en stil som passer i sammenhengen, og strukturere jeg sier, på en hensiktsmessig og logisk måte, slik at den som lytter, legge merke til og huske viktige poeng. skrive et enkelt postkort, f.eks. et julekort. fylle ut skjema med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. skrive, korte, enkle beskjeder om saker knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet. skrive et svært enkelt personlig brev, f.eks. et takkebrev. skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. skrive personlige brev der jeg beskriver opplevelser og inntrykk. skrive klare, aljerte tekster om et vidt spekter av emner knyttet til mine interesser. skrive en sammenhengende framstilling eller rapport for å formidle informasjon eller argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. skrive brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser og erfaringer har for meg. skrive klare og strukturerte tekster og gi uttrykk for mine synspunkter på en utfyllende måte. skrive om komplekse emner (i brev, rapporter, artikler eller stil ) og understreke hva jeg mener er de viktigste punktene. velge en stil som passer til den som skal lese teksten. skrive klare tekster med god flyt i en egnet stil. skrive komplekse brev, rapporter og artikler der jeg legger fram en sak på en hensiktsmessig, logisk og strukturert måte som hjelper mottakeren til å legge merke til og huske viktige poeng. skrive sammendrag og anmeldelser både av faglige og litterære arbeider. SPRÅKBIOGRAFI 1 14

18 Språkbiografi 1 Language Biography 1 Del 2 Slik lærer jeg norsk How I learn Norwegian I denne delen av språkbiografien planlegger, kartlegger og vurderer jeg min egen språklæring. tenker gjennom hvilke måter jeg lære norsk på, både på og utenfor skolen. skriver om mine erfaringer med andre samfunn og kulturer. vurderer hvilken kontakt jeg har med norskspråklige miljøer. sammenlikner aktiviteter jeg drev med før, med dem jeg driver med nå. setter meg personlige læringsmål og lager framdriftsplan. Med jevne mellomrom vurderer jeg min framgang, og justerer mål og datoer hvis er nødvendig. SPRÅKBIOGRAFI 1 15

19 2.1 Språklig nivå ved starten My starting level 1 begynner her Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Spor (1, 2 eller 3): Antall undervisningstimer i uken: Sett kryss Lytte Samtale Snakke Lese Skrive B1 A2 A1 Under A1 SPRÅKBIOGRAFI 1 16

20 2.1 Språklig nivå ved starten My starting level 2 Kontakt med norske språkmiljøer Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Sjelden/Aldri Av og til Ofte I familien Med naboer Med venner På skolen til barna I barnehagen Gjennom post, reklame, aviser Gjennom TV og radio SPRÅKBIOGRAFI 1 17

21 2.2 Språklige mål og planlagte kurs My goals and courses I have planned 1 Mine forventninger til egne språkferdigheter etter norskkurset Disse listene inneholder bare eksempler på ferdigheter på hvert nivå. Likevel illustrerer de en progresjon fra A1 til B2. Du fylle ut hvilke mål du setter deg. Disse målene du forandre og supplere etter hvert. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Muntlig (mitt mål: jeg...) hilse på folk gi enkle opplysninger om meg selv og familien min gjøre avtaler med f.eks. lege og tannlege spørre om ting i en butikk snakke med naboen(e) om dagligdagse ting snakke med læreren til barna mine snakke med kolleger på jobben holde en enkel tale eller et innlegg i klassen forstå norske radio- og TV-programmer fortelle om en bok jeg har lest eller en film jeg har sett fortelle om mine hobbyer og interesser klare meg på egen hånd hos legen eller på et kontor argumentere for mitt syn og begrunne mine meninger om et tema diskutere politikk holde foredrag om et tema som interesserer meg delta i alle slags telefonsamtaler A1 A2 B1 B2 C1 SPRÅKBIOGRAFI 1 18

22 Sett kryss Skriftlig (mitt mål: jeg...) fylle ut enkle skjemaer skrive enkle kort og beskjeder lese postkort med kort, enkelt innhold forstå skilt og oppslag lese korte informasjonstekster skrive om familien min, hjembyen min, skolen min eller yrket mitt finne ting på en liste, i en katalog eller en ordbok gjøre egne notater og skrive beskjeder til andre lese enkle avisartikler skrive søknad på jobb forstå bruksanvisninger skrive om en bok jeg har lest eller en film jeg har sett skrive et innlegg i lokalavisen lese tidsskrifter og fagblader skrive en utførlig rapport med argumentasjon lese artikler og reportasjer om aktuelle hendelser A1 A2 B1 B2 C1 SPRÅKBIOGRAFI 1 19

23 2.2 Språklige mål og planlagte kurs My goals and courses I have planned 2 Dette er nivået/nivåene jeg ønsker å oppnå ved slutten av planlagte kurset Oppgi bruksområde. For eksempel: trenger B2 i alle ferdigheter for å kunne studere. må kunne lytte, samtale og snakke, nivå A2, for å ha kontakt med skolen/barnehagen til barna. trenger B1 i alle ferdigheter i den jobben jeg vil ha. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Fyll ut Lytte Samtale Snakke Lese Skrive C2 C1 B2 B1 A2 A1 Spesifisering: SPRÅKBIOGRAFI 1 20

24 2.2 Språklige mål og planlagte kurs My goals and courses I have planned 3 Faser i språkinnlæringen Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Læringsforløpet i norsk A1 A2 B1 B2 C1 Fra til Fra til Fra til Fra til Fra til Språkpraksisplass: Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Bruk av norsk i forbindelse med arbeid, kurs eller utdanning: Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til SPRÅKBIOGRAFI 1 21

25 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder My progress and ways of learning 1 Framdriftsplan Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Kurstype, nivå: (Eksempel: spor 2, A1) Eksempel Aktiviteter, læremidler, lærebok, kapitler, nivå Planlagt innen Fullført Resultat, kommentarer Bok:..., kapitlene 1, 2, 3 og 4 Før juleferien 20. desember 20 alle ordene; synes uttalen er vanskelig; trenger å øve mer Fyll ut Aktiviteter, læremidler, lærebok, kapitler, nivå Planlagt innen Fullført Resultat, kommentarer SPRÅKBIOGRAFI 1 22

26 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder My progress and ways of learning 2 Slik lærer jeg Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Når jeg leser Sjelden Av og til Ofte kjenner igjen ord og uttrykk fra andre språk jeg. ser på bilder til teksten. prøver å lese hele teksten selv om jeg ikke forstår alt. bruker ordbok. streker under nye ord og fører dem opp i en egen ordliste. prøver å gjenfortelle hovedinnhol. Når jeg samtaler Sjelden Av og til Ofte øver meg på å snakke når er mulig. tør snakke selv om jeg vet at jeg gjør feil. Hvis jeg mangler et ord, prøver jeg å uttrykke meg på en annen måte. SPRÅKBIOGRAFI 1 23

27 Sett kryss Når jeg samtaler Sjelden Av og til Ofte prøver å få den jeg snakker med, til å hjelpe meg. bruker kroppsspråk i tillegg til ord. pleier å be folk gjenta hvis jeg ikke forstår. ber om forklaring hvis er et ord jeg ikke forstår. tolker kroppsspråket til samtalepartneren. Sett kryss Når jeg skriver Sjelden Av og til Ofte bruker andre tekster som modell. skriver selv om jeg vet at ikke alt er riktig. bruker hjelpemidler; ordbok eller grammatikk. lager en plan før jeg skriver en lang tekst. prøver å finne ord som passer for å binde teksten sammen. pleier å kontrollere teksten min for å finne feil. SPRÅKBIOGRAFI 1 24

28 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder My progress and ways of learning 3 Å lære om å lære: ulike læringsmetoder Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Aldri Av og til Alltid Nye mål Oppnådde mål (dato) organiserer nye ord i effektive kategorier eller ordlister samler notater og arbeider i mappen, slik at de være nyttige for meg i framtiden tenker gjennom hva jeg har lært, og hvor viktig er for meg snakker om hva jeg gjør, og hva jeg lære av forklarer hvordan jeg lærer best setter meg små og store læringsmål vurderer hvordan jeg har utført en oppgave, og finner ut om jeg har nådd mitt læringsmål eller ikke SPRÅKBIOGRAFI 1 25

29 Sett kryss Aldri Av og til Alltid Nye mål Oppnådde mål (dato) forklarer forskjellen mellom ulike måter å lære på sammenlikner hvordan jeg lærte før, og hvordan jeg lærer nå tar notater om hva jeg har lært, og bruker notatene til å sette meg nye læringsmål samarbeider med andre for å nå mine mål bruker hjelpemidler effektivt (ordbok, grammatikkbøker, arbeidsbok osv.) planlegger tiden effektivt for å støtte opp under læringsprosessen SPRÅKBIOGRAFI 1 26

30 2.4 Praktiske språkoppgaver på skolen Tasks practiced in class Skriv på tabellen nedenfor hvilke oppgaver du har fullført på skolen. Noter hvilket bevis du har for at du har fullført oppgavene. For eksempel: En innspilt kassett eller et brev vise at en oppgave er fullført. Før opp hvilket bevis du har for at oppgaven er fullført, og oppbevar beviset i språkmappen. Nummerer oppgavene! Ta nødvendige kopier. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Navn og nummer på oppgaven Lesing, egen tale, lytting, samtale eller skriving Språknivå Fullført (dato) Bevis ja/ nei Egen vurdering(dato) Bra Prøv igjen Lærerens vurdering Bra Prøv igjen SPRÅKBIOGRAFI 1 27

31 2.5 Læring av språk utenfor skolen What I do to learn Norwegian outside class Skriv på tabellen nedenfor hva du gjør for å lære norsk i dagligdagse situasjoner utenfor skolen. Noter i de første kolonnene hva du har planlagt å gjøre, eller hva du har gjort. Vurder i de andre kolonnene hvordan gikk. Hvis du har bevis for den praktiske språkoppgaven, du skrive ja i bevis-kolonnen. Eksempel: Du har en samtale med læreren til barnet ditt i grunnskolen. Be denne læreren signere i bevis-kolonnen. Nummerer språksituasjonene! Ta nødvendige kopier. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Type situasjon og nummer Lesing, egen tale, lytting, samtale eller skriving Hvor, med hvem? Fullført (dato) Egen vurdering Bra Prøv igjen Bevis? SPRÅKBIOGRAFI 1 28

32 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur Intercultural experiences and contact with Norwegian culture 1 Interkulturelle erfaringer Hva har du lagt merke til når gjelder forskjeller og likheter mellom din kultur (andre kulturer du kjenner) og den norske? Her du skrive stikkord, for eksempel som utgangspunkt for diskusjon eller for skriftlige oppgaver som du legger i språkmappen. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: 1 Dagligliv (familie, boforhold, mat, klær, omgangsformer, høflighet) Hva, når? Kommentar: 2 Arbeidsliv/skole Hva, når? Kommentar: 3 Tradisjoner (høytider, merkedager, fester) Hva, når? Kommentar: 4 Historie Hva, når? Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 29

33 5 Kunst og litteratur Hva, når? Kommentar: 6 Annet Hva, når? Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 30

34 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur Intercultural experiences and contact with Norwegian culture 2 Kontakt Fyll ut med norsk kultur Navn: Dato for utfylling: Litteratur jeg har lest (dikt, eventyr, noveller, romaner). Noter tittel, forfatter, antall sider. Kommentar: Aviser jeg har lest (tittel, dato, artikkel osv.) Kommentar: Norske filmer jeg har sett (tittel, sjanger, skuespillere) Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 31

35 Fyll ut Norske radio- og TV-programmer jeg har hørt og sett (tittel, al, type program, deltakere, dato) Kommentar: Norsk musikk jeg har hørt (artist/ gruppe, sjanger osv.) Kommentar: Kontakt med norskspråklige miljøer (på skolen, utenfor skolen, naboer, venner, på jobb, i fritiden, brev, telefon, e-post, sms...) Kommentar: Annet Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 32

36 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur Intercultural experiences and contact with Norwegian culture 3 Aktiviteter, Fyll ut hobbyer, interesser Navn: Dato for utfylling: I hjemlan mitt Aktiviteter, hobbyer, interesser Hvor ofte I eller utenfor hjemmet Sammen med familie, gruppe eller i en organisasjon Hva jeg synes om te SPRÅKBIOGRAFI 1 33

37 Fyll ut I Norge Aktiviteter, hobbyer, interesser Hvor ofte I eller utenfor hjemmet Sammen med familie, gruppe eller i en organisasjon Hva jeg synes om te SPRÅKBIOGRAFI 1 34

38 2.7 Se bakover og framover Looking back and looking ahead 1 Se bakover Vurder den siste perioden: Hvordan har du lært norsk? Er du fornøyd? Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Periode fra til 1 Hva har du gjort? Ta for deg de sjekklistene som passer til ditt språknivå. Kryss av du har øvd på i den siste perioden. Skriv hvor vanskelig eller lett du synes har vært: synes er vanskelig ikke ennå Diskuter listene med læreren din. 2 Hva er du ferdig med? Hvis du klarer de fleste oppgavene på sjekklisten lett, har du antakelig nådd språknivået som er beskrevet. Diskuter med læreren din om er noe som mangler! 3 Lag en oversikt Ta vare på du har gjort i denne perioden i språkmappen: en liste over språksituasjonene resultater på eventuelle prøver/tester resultatet på eventuell avsluttende prøve, f.eks. trinn 1, trinn 2, trinn 3 SPRÅKBIOGRAFI 1 35

39 2.7 Se bakover og framover Looking back and looking ahead 2 Se framover. Lag en handlingsplan for neste periode Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Periode fra til Handlingsplan: Hva vil du gjøre videre? Hvilke språklige mål setter du deg for neste periode? Hvilket tidsperspektiv? Ta de sjekklistene som passer til ditt nivå/dine nivåer. Kryss av du vil øve spesielt på i den neste perioden. Hvis du vil, du føye til egne punkter/språkoppgaver. SPRÅKBIOGRAFI 1 36

40 2.8 Progresjon My progress Bruk én av tabellene nedenfor, 1 eller 2, til å sette opp egne læringsmål og registrere egen progresjon. Du bruke ulike farger for å markere forhol mellom dine nåværende ferdigheter og de målene du har satt deg. 1 Læringsmål og ferdigheter I denne tabellen merker jeg av hvor langt jeg er kommet i språklæringen, og hvilke mål jeg har. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Lytte Samtale Snakke Lese Skrive C1 B2 B1 A2 A1 SPRÅKBIOGRAFI 1 37

41 Progresjon My progress 2 Læringsmål Fyll ut og ferdigheter mer aljert Navn: Dato for utfylling: a) Egne læringsmål Marker på figur A, på skalaen for hver språklige aktivitet 1, nivået du ønsker å oppnå. Sett et merke på toppen av nivået, og diskuter med læreren din. skriving 3 4 C 1 B lytting 2 B 1 3 A 2 1 A A1 1 egen tale lesing samtale 2 1 Figur A: Mål og progresjon 1 Oversikt over ferdigheter og språklige aktiviteter på neste side. SPRÅKBIOGRAFI 1 38

42 2.8 Progresjon My progress 2 Læringsmål og ferdigheter mer aljert Oversikt over ferdigheter og språklige aktiviteter Lytting 1 Å forstå innfødte språkbrukere 2 Å lytte som medlem av en forsamling 3 Å lytte til meldinger og instruksjoner 4 Å lytte til radio, TV, video- og lydopptak Lesing 1 Å lese korrespondanse 2 Å lese for å orientere seg 3 Å lese for å innhente informasjon 4 Å lese instruksjoner Muntlig samhandling 1 Uformell konversasjon 2 Formelle diskusjoner og møter 3 Målorientert samhandling. / Å få ting gjort 4 Utveksling av informasjon Muntlig produksjon 1 Monologer 2 Presentasjoner Skriving 1 Korrespondanse 2 Beskjeder, meldinger og skjemaer 3 Rapporter og stiler 4 Kreativ skriving SPRÅKBIOGRAFI 1 39

43 2.8 Progresjon My progress 2 Læringsmål og ferdigheter mer aljert Fyll ut Navn: Dato for utfylling: b) Registrer din egen progresjon Dokumenter dine nåværende ferdigheter i forhold til de målene du har satt opp på figur A. Fargelegg de aktuelle seksjonene for de nivåene du har oppnådd på hver skala for språklige aktiviteter. Noter datoene for vurderingene i tabellen. Be læreren din signere på lista. Dato for vurdering Ferdigheter Lærerens underskrift Skolens stempel SPRÅKBIOGRAFI 1 40

44 SPRÅKBIOGRAFI 2 Language Biography 2

45 SJEKKLISTER LYTTING CHECKLISTS LISTENING Lytting A1 forstå korte, enkle instrukser. forstå korte, enkle beskrivelser av veien til... forstå navnet på dagene og månedene. forstå tall, priser og klokkeslett. Lytting A2 Når jeg lytter til samtaler, forstår jeg hva folk snakker om. forstå forklaringer og instruksjoner om kjente ting. forstå når noen forteller meg noe eller spør meg om noe. gjenkjenner kjente navn og forstår hovedpunktene i nyhetene på TV. forstå beskjeder fra en telefonsvarer eller på intercom. Lytting B1 vanligvis forstå hovedinnhol i en samtale jeg lytter til. forstå aljerte instrukser og enkel teknisk informasjon. forstå en kort forklaring om et kjent emne. forstå hovedinnhol i radio- og TV-programmer video- og lydkassetter. forstå informasjon og instrukser jeg hører på automatiske telefonsvarere. Lytting B2 forstå og følge en samtale. forstå viktigste i forelesninger og presentasjoner. forstå instrukser og beskjeder om både konkrete og abstrakte tema. forstå dokumentarprogrammer i radio og på TV, underholdningsprogrammer, intervjuer og de fleste filmer. Lytting C1 med letthet følge med i samtaler og diskusjoner. relativt lett følge med i de fleste forelesninger, diskusjoner og debatter. forstå beskjeder og meldinger over en høyttaler selv om kvaliteten på lyden er dårlig og er mye støy. forstå de fleste radio- og TV-programmer og filmer. Lytting C2 side side side side side side 63 SJEKKLISTER LYTTING 41

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Tilpasset opplæring Språkpermen Språklæring Læringsstragier Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

Den europeiske språkpermen og metasamtalen. Mette-Lise Mikalsen

Den europeiske språkpermen og metasamtalen. Mette-Lise Mikalsen Den europeiske språkpermen og metasamtalen Sett i lys av John Flavells teori om metakognitiv kunnskap: Personvariabler Oppgavevariabler Strategivariabler (J. Flavell, 1979) Resultater: Liten grad av metakognisjon

Detaljer

Språkpass Language Passport Sprachenpass Passeport des langues Pasaporte lingüístico

Språkpass Language Passport Sprachenpass Passeport des langues Pasaporte lingüístico Språkpass Language Passport Sprachenpass Passeport des langues Pasaporte lingüístico Språkpasset har samme form og innhold i alle Europarådets medlemsland. All tekst skal stå på minst ett av de offisielle

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting B1 Jeg kan følge en hverdagssamtale hvis det snakkes tydelig og på standardspråk. Jeg kan forstå hovedpoengene i en diskusjon om et kjent tema, hvis det snakkes tydelig og på standardspråk. Jeg

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Språkpasset mitt COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Språkpasset mitt COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Språkpasset mitt Eg og språka mine Me and my languages Em và ngôn ngu cua em... Bilete Picture Eg heiter My name is Eg snakkar I speak Ja govorim Eg bur i/på I live in Fødselsdagen min My birthday is SPRÅKPASSET

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting B2 Jeg kan forstå samtaler i hverdagssituasjoner på standardspråk om kjente og mindre kjente temaer. Jeg kan forstå informasjon og beskjeder om abstrakte og konkrete temaer på standardspråk, hvis

Detaljer

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig Plan God i norsk, tekstbok, arbeidsbok, lærernettsted, elevnettsted Til God i norsk har vi laget en periodeplan der de fleste kompetansemålene og alle domeneemnene er inkludert. Vi har tatt utgangspunkt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting C2 Jeg har ingen problemer med å forstå muntlig språk, selv når det snakkes forholdsvis fort. Jeg kan forstå aksenter og dialekter som avviker noe fra standardspråket, hvis jeg kan bruke tid på

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lysgata 9 1482 Nittedal Telefonnumre +0047 67074540 Mobil: +0047 91353961 E-postadresse(r) muring@nokab.no Nasjonalitet(er) Norsk Fødselsdato

Detaljer

Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 -

Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 - Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 - Gølin Kaurin Nilsen Doktorgradsstipendiat, IGIS Fakultet for utdanning og humaniora Universitetet i Stavanger B1/B2-prøven Nivå B2, skriftlig og muntlig, gir

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

DEN EUROPEISKE SPRÅKPERMEN Heike Speitz Telemarksforsking-Notodden

DEN EUROPEISKE SPRÅKPERMEN Heike Speitz Telemarksforsking-Notodden DEN EUROPEISKE SPRÅKPERMEN Heike Speitz Telemarksforsking-Notodden Den europeiske språkpermen (European Language Portfolio / Portfolio européen des langues) er et pedagogisk verktøy som skal gi elever,

Detaljer

Kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk Skoleeiernettverket grunnskole 18.11.2013 Else Ryen MultiLing, UiO / NAFO Kartleggingsverktøy for norskferdigheter: Kartleggingsmateriell Språkkompetanse

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet?

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskopplæring på veien til arbeid, Oslo 20.-21. oktober 2014 Cecilie Hamnes Carlsen, Vox, Bergen Mål Prøver som portvakt eller som døråpner Norskprøvens betydning

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk æring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUC OF UROP CO D 'UROP Felles referansenivåer abell 1. Felles

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting A1 Jeg kan forstå en del ord og korte uttrykk om meg selv og min familie, hvis den andre snakker langsomt og tydelig. Jeg kan forstå enkle beskjeder i undervisningen. Jeg kan forstå navn på ting

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting C2 Eg har ingen problem med å forstå munnleg språk, sjølv når det blir snakka forholdsvis fort. Eg kan forstå aksentar og dialektar som avvik noko frå standardspråket, dersom eg kan bruke tid på

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast)

Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast) Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast) Utarbeidet av Hilde Paaske-Knauer, Anne Rebekka Øiseth og Olav Gåsemyr Myking ved Bjørkelangen vgs. Kommentarer og forslag til endringer

Detaljer

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAG: TRINN: 10. TRINN Kompetansemål Språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i. FAUSKE mars 2009 Hanne Haugli

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i. FAUSKE mars 2009 Hanne Haugli Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk FAUSKE mars 2009 Hanne Haugli Kartlegging Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens språkferdigheter

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting C1 Eg kan følgje eit munnleg innlegg eller ein samtale av noka lengd, sjølv når innhaldet er ustrukturert og det ikkje finst nokon tydeleg raud tråd. Eg kan forstå eit stort spekter av idiomatiske

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting B1 Eg kan følgje ein kvardagssamtale dersom det blir snakka tydeleg og på Eg kan forstå hovudpoenga i ein diskusjon om eit kjent tema, dersom det blir snakka tydeleg og på Eg kan følgje korte forteljingar

Detaljer

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER 5. APRIL 2016, 14.00-15.00 PROGRAM 14.00-15.00 Oppbygging av UDIRs Kartleggingsmateriell:

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter Skolens interne arbeidsdokument, unntatt offentlighet Skal scannes inn på elevmappen MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN Bakgrunnsopplysninger Navn Fødselsdato Skole Klassetrinn Morsmål

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best?

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best? Læringsstiler Hvordan lærer jeg best? Hensikten med dette spørreskjemaet er at du skal finne ut noe om hvilken læringsstil du foretrekker når du arbeider med informasjon. Du har antakelig en læringsstil

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Ord Lærerveiledning. Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138. Om tekstene. Å utvikle lesestrategier. Om tekstene. Arbeid med teksten etter lesing

Ord Lærerveiledning. Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138. Om tekstene. Å utvikle lesestrategier. Om tekstene. Arbeid med teksten etter lesing Ord Lærerveiledning Del 8: Arbeid med tekstboka side 103 138 Om tekstene Arbeid med teksten etter lesing Arbeid med teksten før lesing Arbeid med teksten under lesing Aktiviteter Om tekstene Tekstene i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Vurdering av skriveferdigheter i engelsk og fremmedspråk med hjelp fra Europa

Vurdering av skriveferdigheter i engelsk og fremmedspråk med hjelp fra Europa COMMUNICARE 2016 VURDERING Teksten er en forkortet og bearbeidet versjon av en artikkel i antologien Vurdering av skriving fra Fagbokforlaget Vurdering av skriveferdigheter i engelsk og fremmedspråk med

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Kompetansemål talestrategier. - og knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. regler, sanger, eventyr og fortellinger. engelskspråklige rim, regler, sanger,

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

felles fag på 6. og 7. årstrinn

felles fag på 6. og 7. årstrinn Forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6. og 7. årstrinn til foreldre og elever 2010 2012 Vi reiser mer og møter stadig flere språk og kulturer. Kontakt med omverdenen blir viktigere. Barn opplever

Detaljer

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 2 Innhold Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 3 Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Appellative tekster: Sakprosatekster som har som mål å påvirke den som ser teksten, kalles appellative tekster. Eksempel på dette er reklametekster.

Appellative tekster: Sakprosatekster som har som mål å påvirke den som ser teksten, kalles appellative tekster. Eksempel på dette er reklametekster. Sakprosa Stoffet er hentet og bearbeidet fra Tekst og tanke Norsk for grunnkurset. Lære og Litteraturbok. Aschehoug. 2000 og Tekst og tanke Norsk for VKI og VKII Lærebok. Aschehoug 2003 Sakprosatekster

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer