Våre ansatte vil enten finne en vei eller bygge den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre ansatte vil enten finne en vei eller bygge den"

Transkript

1 Våre ansatte vil enten finne en vei eller bygge den

2 Leder Case Ledelse Forretningsområder Tjenester Faveo konsernet Jobb i Faveo Regnskap Miguel Guirao Konsernsjef

3 Pågående Prosjekter 2010 Utbygging: 1129 Bygg 605 Utbygging 232 Industri 38 Samferdsel 114 Eiendomsutvikling 140 Virksomhetsutvikling: 530 IKT 56 Forretnings- og organisasjonsutvikling 216 Prosjektteknikk 258 Energi: 78 Spesialtjenester: 203 Kvalitet og miljø 160 Kurs og opplæring 43 Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i bygg- og anleggsbransjen med betong, armeringsjern eller kabler. I Faveo er vi mest opptatt av mennesker. Vi er menneskene som planlegger, styrer og gjennomfører prosjekter slik at våre oppdragsgivere kan sove godt om natten. Det handler mest om samhandling og fokus på å gjøre andre gode. 3

4 Det koster mindre å gjøre jobben riktig enn å forklare hvorfor det gikk galt Kristiansand får et flott kultursenter, trafikken suser under Malmø og et tidligere industriområde er forvandlet til et friområde i Timrå kommune. De ansvarlige for prosjektene som er ferdigstilt er stolte over at alt gikk som det skulle. Det ble ingen avisoverskrifter om kostnadsoverskridelser, forstyrrelser i nabolaget ble håndtert på en god måte, åpningen gikk av stabelen som planlagt og alle de involverte aktørene med ulike interesser ble enige om målet. Det er ikke alltid sånn. Et prosjekt er en kompleks arbeidsform, enten det handler om å bygge en tunnel, miljøsertifisere en bedrift eller bli seriemester i fotball. Vi hører ofte mest om de fremragende resultatene og om det som gikk feil. Bak suksessene finnes det gjennomarbeidede prosesser og dyktige prosjektledere og lagledere som har evnen til å styre og lede, samhandle og kommunisere. 4

5 Ny nordisk aktør Vi introduserer nå Nordens mest ekspansive selskap innen profesjonell prosjektledelse Faveo. Faveo er det latinske ordet for hjelp og støtte, og er stammen til ord som favour, favourable og favoritter. Navnet skal minne oss om vår rolle, å skape trygghet for våre oppdragsgivere og alle som jobber i prosjektene. Selskapet er en sammenslåing av svenske Swepro og norske PTL, som begge gjennom flere år har hatt en sterk vekst. Som nordisk aktør kan vi tilby større kapasitet og et bredere tjenestespekter. Vår ambisjon er å levere markedets mest profesjonelle prosjektledelse. Det handler ikke om enkeltpersoner, men evnen til å kombinere lederskap, strukturkapital og humankapital. Filosofien om at vi blir enda bedre ved å by på vår kunnskap står sterkt i vår kultur. Det praktiserer vi både internt og i samhandling med våre kunder og samarbeidspartnere. Uavhengighet er et annet sentralt begrep for oss. Vi skal unngå å havne i situasjoner hvor vår habilitet kan trekkes i tvil. Fordi vi er medarbeidereid, er det naturlig for oss å opptre uten bindinger til andre selskaper. På de neste sidene har vi illustrert hva vi tilbyr gjennom fire case der oppdragsgiver også uttaler seg om hvordan det er å jobbe sammen med oss. Du vil videre finne litt nærmere informasjon om selskapet, enten du er på jakt etter regnskapstall, hva vi kan bidra med eller har lyst til å jobbe hos oss. Miguel Guirao Konsernsjef 5

6 Case: Kulturbyggeren Kilden Teater og konserthus Ytterst på Odderøya i Kristiansand, der hav møter land, reiser kulturkjempen Kilden seg. Kjempens bølgende eikevegger skal gi Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Kulturhusavdelingen et trygt nytt hjem, og bli et senter for scenekunst for hele Sørlandet når dørene åpner i For å reise en slik kjempe kreves det en symfoni av ingeniører, arkitekter, snekkere, murere, akustikere, elektrikere og rørleggere fra hele verden. Faveos prosjektleder er dirigent og pådriver på byggeplassen for kulturbygging. Totalbudsjett NOK 1,6 mrd - Kilden er det mest komplekse norske kulturprosjektet ved siden av Operaen i Oslo, sier Ernst Aukland, administrerende direktør i Kilden IKS. Faveo møter denne kompleksiteten ved å sette sammen team med omhu og skape en god prosjektkultur. Metodikken er bra, men til syvende og sist er det menneskene det kommer an på. Faveos prosjektleder, Per Egil Steen, er en utrolig engasjert og kunnskapsrik prosjektleder, som har glimrende styring og oversikt over prosessene som foregår. Han evner å fokusere på hver enkelt bidragsyter i prosjektet. Steen har doktorgrad fra NTH og mange års erfaring som prosjektleder. Kombinasjonen av akademisk tilnærming og praktisk ballast kommer godt med når nærmere tonn betong skal forsterkes med 918 kilometer armeringsjern og det regionale prestisjeprosjektet følges med argusøyne. Krav til akustikk, spesialmodulerte overflater og tekniske løsninger gjør konsertsalen til den største utfordringen i prosjektet. Mange av håndverkerne får erfaring med problemstillinger og løsninger de aldri har jobbet med tidligere. - Kjernen i profesjonell prosjektledelse er å bygge en organisasjon og en prosjektkultur der alle de involverte både vil og kan levere i henhold til definerte milepæler, jobber godt sammen og opplever et felles ansvar for kvalitet og framdrift. Det er grunnlaget for å kunne levere de resultatene som oppdragsgiver forventer, sier Per Egil Steen. 6

7 Meter armeringsjern Tonn betong Kvadratmeter bygg Sitteplasser Det er lagt 386 meter armeringsjern for hver sitteplass. Prosjektet omfatter bidragsytere fra mange land, ulike bedriftskulturer og yrker. Faveo ser på prosjektledelse som en egen profesjon, og mener etablering av en felles prosjektkultur må til for å lykkes. Tydelige krav, ansvar og roller gir forutsigbarhet, trygghet og arbeidsro fra dag én. Team settes sammen med komplementær kompetanse, og målet er at det å hjelpe hverandre blir en norm. Faveo skaper arenaer for kommunikasjon og dialog. Formelle og uformelle fora benyttes til å drøfte status og utfordringer. - Som prosjektleder er det viktig å skape en følelse av stolthet og eierskap til Kilden, sier Steen. Stikkordene er ydmykhet, respekt, ansvar og integritet. Gjennom systematisk fokus på åpenhet, pålitelighet og tillit kommer engasjementet og den ekstra innsatsen som må til for å lykkes med Kilden, legger han til. 7

8 Case: Risikostyreren Malmø CitytunnelEn Dypt under Malmø vil en ny livsnerve skape vekst i det sørvestlige hjørnet av Sverige. Citytunnelprosjektet består av tre nye togstasjoner og 17 kilometer jernbane over og under bakken i Malmø. Prosjektet, med prosjektstart i 1998 og første spadetak i 2005, vil knytte Malmø nærmere sammen med forstedene. Forbindelsen med Danmark blir bedre, sentrumstrafikken reduseres og jobbreisen for hundretusener forenkles når tunnelene åpner 4. desember 2010 under budsjett, et halvt år før tiden. Totalbudsjett NOK 7 mrd Per Åkesson, innleid prosjektleder fra Faveo, jobber side om side med Örjan Larsson, prosjektsjef og leder for prosjektorganisasjonen Citytunnelen. Tidligere jobbet de sammen på prosjektet Øresundsforbindelsen, og nå forbereder de neste storprosjekt Femernbeltforbindelsen mellom Danmark og Tyskland. Høy risiko er den viktigste fellesnevneren for disse gigantprosjektene. Ulykker, budsjettoverskridelser, miljøødeleggelser, politiske dragkamper tusen ting kan gjøre et prestisjeprosjekt til et marerittprosjekt. Analyse og styring av risiko er en forutsetning for tillit og for suksess. Åkesson har sørget for at risikostyring er integrert i prosjektorganisasjonen. - Profesjonell risikostyring handler først og fremst om research og planlegging. Størrelsen av kostnadene ved grundig risikoplanlegging før byggestart kan ikke sammenlignes med kostnadene av et større uhell eller forsinkelse, sier han. Lenge før første spadetak ble det derfor avholdt workshops med prosjektets interessenter for å kartlegge risikoelementer anleggsarbeidere 20 togvogner må til for at alle anleggsarbeiderne skal kunne kjøre gjennom tunnelen samtidig. 8

9 Foto: Citytunneln/Klas Andersson Meter jernbane Antall meter boret i døgnet 38 Antall erfarene risikostyrere 1 Felles mål, erfaringsutveksling og gjensidig tillit på tvers av organisasjonen var viktig. Men Per Åkesson ga seg ikke der; han engasjerte seg også helhjertet i underleverandørenes risikoarbeid. - Pers engasjement og helhetlige perspektiv på risiko har jeg ikke opplevd hos noen andre, sier Citytunnelens prosjektsjef Örjan Larsson. Profesjonell prosjektledelse og risikostyring har vært en verdifull del av Citytunnelprosjektet. Gjennom systematisk kartlegging og styring av risiko, er trusler blitt til muligheter. Per er opptatt av kommunikasjon og dialog. Publikum som tidligere var skeptiske til støy fra byggeprosjektet, er snudd til varme tilhengere av et prosjekt som bidrar til vekst i Malmø-regionen. - Da lokalbefolkningen begynte å invitere venner hjem på tunnelfester for å høre lyden av boremaskinen under huset, skjønte jeg at vi hadde oppnådd mye, smiler Per. Men mange ble dessverre skuffet; det ble jo ikke så mye støy. Publikum som klaget på støy ble tilbudt hotellrom, men kun et fåtall takket ja; prosjektet dekket hotellregninger for kun SEK i løpet av en femårsperiode. Aller viktigst er likevel tillit. Dette forutsetter riktig sammensetning av kompetanse og erfaring, åpenhet og kjemi. Prosjektledelse handler om mer enn metodikk for å sikre kostnadskontroll. Prosjektledelse handler om å få mennesker til å fungere godt sammen i en organisasjon, sier Per. Så enkelt, og så vanskelig. Men absolutt mulig. 9

10 Case: Fjellføreren Toyota Miljøsertifisering Toyota Norge ønsker å være en foregangsbedrift innen miljø og har satt seg som mål at hele forhandlerleddet i Norge skal ISO-sertifiseres på miljøområdet. Ledelsen innså raskt at mange av bilforhandlerne hadde en utfordrende klatretur foran seg. Toyota trengte en fjellfører, og engasjerte Faveo til å lede Toyotas forhandlere på veien mot ISO Antall prosjektledere 2 Toyotas organisasjon er desentralisert, med over 90 svært forskjellige forhandlere rundt i landet. Prosessen krever at titalls arbeidsprosesser skal beskrives og etterleves medarbeidere skal bidra til at Toyotas virksomhet i Norge blir dokumentert best i bransjen på miljø. Hanne Bjørseth, leder av Faveos miljøteam i Oslo og prosjektleder Anne Katrine Sjøholt har hjulpet Toyota på deres stigning mot ISO-sertifisering. Den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring krever at bedriftene kartlegger alle miljøbelastninger og iverksetter tiltak for å utbedre miljøprosedyrer og sikre etterlevelse 10 av disse. Faveo bidro til å forenkle og ufarliggjøre fagterminologien knyttet til ISO-sertifisering. Mange forhandlere innså at en rekke rutiner og systemer faktisk allerede var på plass, og prosessen bidro til å motivere dem til å ta tak i områder som måtte forbedres. - Ofte handler vår rolle om å vise at veien til topps ikke behøver å være så bratt, sier Bjørseth. Bjørseth synliggjorde for forhandlerne at ISO-prosessen kunne slå positivt ut på bunnlinjen. Dette skapte engasjement blant kommersielt orienterte bilforhandlere. Bedre oversikt over egen Prosjektleder Hanne Bjørseth og Anne Katrine Sjøholt

11 Redusert energiforbruk kwh/år Antall medarbeidere Antall sertifiserte forhandlere 33 ressursbruk og rutiner resulterer ofte i mer effektiv drift, og ISO-sertifisering sikrer bl.a. mer hensiktsmessig kjemikalie- og avfallshåndtering. Sjøholt har hatt ansvar for å forberede Faveo Oslos eget miljøarbeid, et arbeid som har endt i en Miljøfyrtårnsertifisering og en ISO sertifisering. Som Toyotas innleide prosjektleder, skulle hun motivere forhandlerne til å ta ansvar for prosessen i egen virksomhet, og fikk dermed erfaring fra å sitte på begge sider av bordet. Forhandlerne møtte Faveos prosjektledere i formelle og uformelle fora. Faste møter på telefon, klart definerte milepæler og jevnlige statusmøter bidro til å holde motivasjonen oppe. Resultatet er at per 30. juni 2010 er 33 av 40 forhandlere som startet prosessen ferdig sertifisert. Per Løken, miljø- og kvalitetssjef i Toyota Norge, trekker frem Bjørseths fokus på involvering av bilforhandlerne gjennom hele prosessen. - Det hadde vært enklere for oss på hovedkontoret å gjøre mye av arbeidet sentralt, med sjekklister som kunne pryde kontorveggene hos forhandlerne våre, sier Løken. - Faveo var klar på at en slik tilnærming ikke ville gi noen varig effekt. Det var viktig å sørge for at forhandlerne selv tok ansvar for prosessen før og etter ISO-sertifisering. Faveo ser på prosjektledelse som en egen profesjon, og benytter ofte metodikk og arbeidsprosesser som har som hovedmål å sette oppdragsgiveren i stand til å følge opp forbedringene selv. Det kan være krevende for en liten bedrift å gjennomføre en forbedringsprosess, sier Bjørseth. - Vi skal ikke være den strenge læreren, men en profesjonell og serviceinnstilt fasilitator som gir ledere selvtillit på veien. Vi er pådrivere, rådgivere og motivatorer. 11

12 Case: Trygghetsskaperen Fagervik Miljøsanering I småbyen Fagervik i Västernorrlands län går et gammelt industriområde en renere fremtid i møte. Sulfittproduksjon og annen tungindustri fylte grunnen i kystidyllen med arsenikk og tungmetaller i en tid da utslippstillatelser og miljøvern var fremmedord. Da siste rest av denne industrien forsvant på 1990-tallet ønsket Timrå kommune å gjøre om tomten til grønne friområder, med fotballbaner og turmuligheter for Fagerviks innbyggere. Totalbudsjett NOK 101 mill Den lille kystkommunen trengte en erfaren og trygg partner for å få jobben gjort. Jan Olofsson er prosjektleder i Faveo, med miljøsanering som ekspertfelt. Fra sin base i Sundsvall, 13 kilometer fra Fagervik, leder han et team på ti fra Faveo som har bistått kommunen med alt fra utredning og innhenting av byggetillatelser til byggeledelse og valg av entreprenører. Han har vært med i prosjektet siden 2002, og har ikke tenkt å gi seg før prosjektet er ferdig i 2011 ett år før planen. Olofsson har alltid vært lidenskapelig opptatt av miljøet. Han har drevet miljøarbeid fra Botswana til Gaza, og har drevet et eget miljøkonsulentselskap. Men idag er han mest opptatt av å gi Timrå kommune trygghet gjennom en kompleks saneringsprosess. Ved å stille med en komplett og svært erfaren prosjektorganisasjon fra Faveos miljøavdeling og anleggsavdeling, kan kommunens ansvarlige være trygge på at prosessen blir gjennomført på beste mulige måte. Faveos solide prosjektorganisasjon gir trygghet i alle ledd av prosessen, sier Stefan Grundström, prosjektansvarlig for saneringen i Timrå kommune. Faveo er en svært ryddig organisasjon som preges av klare beskjeder uten overraskelser, og det var det vi trengte. Faveo gir oss god nattesøvn, og vi er svært fornøyde med samarbeidet. Risikoen for budsjettoverskridelser er til stede i alle store prosjekter. Det kan bety økonomisk ruin for en liten kommune, for ikke å snakke om tap av tillit blant innbyggerne. Faveos erfarne prosjektorganisasjon sørger for at Fagervikprosjektet fullføres på budsjett. Trygghet kan skapes ved åpne kommunikasjonslinjer, med oppdragsgiver, 12

13 Forurenset jord m Forurenset slam m Prosjektlederstab 10 med entreprenør og med kommunens innbyggere. Olofsson møter jevnlig kommunestyret, men er også opptatt av å involvere lokalmiljøet. Et nyhetsbrev til kommunens husstander sørger for at innbyggerne prosjektets sluttbrukere - holdes løpende oppdatert om det som skjer på byggeområdet. I tillegg har Olofsson tatt initiativ til allmøter og inspeksjonsturer på saneringsområdet for naboer og andre interesserte. Innbyggerne skal kjenne seg trygge på at denne prosessen går fremover på en fornuftig måte, og skal føle at de får ta del i prosessen. Den beste måten er at de ser det med egne øyne, sier Olofsson liters bøtter Settes bøttene etter hverandre vil de strekke seg fra Bergen til Stockholm. Trygghet kan også skapes med nærhet. Om vi ikke er på byggeplassen, så kan vi alltid være der på 15 minutter om noe skulle skje, sier Olofsson. Vi kjenner styregruppen og den politiske ledelsen godt, og vi stoler helt på hverandre. Den nærheten gjør samarbeidet så mye mer problemfritt. 13

14 14 Ledelse må bedømmes ut fra hvordan den oppleves av dem som ledes Profesjonell prosjektledelse handler ikke om enkeltpersoner, men evnen til å kombinere lederskap, strukturkapital og humankapital

15 15

16 Lederskap er viktig for oss i Faveo Prosjektlederen skal i større prosjekter fungere som prosjektets daglige leder. Lederskapet handler både om å skape en god organisasjonskultur, god kommunikasjon, styre prosjektet i forhold til de ulike interessentene og sørge for at målsettinger og resultater oppnås. Våre erfarne prosjektledere kommer fra lederstillinger i privat og offentlig sektor og har lang erfaring i å lede komplekse prosjekter. Vi legger også stor vekt på å utvikle lederskapet, både i prosjektene, gjennom erfaringsutveksling og intern utdanning. Strukturkapital Vi er svært stolte av vår strukturkapital som er bygget opp gjennom mange års erfaring og i samarbeid med ledende kompetansesentra på prosjektledelse. Metodikk I vårt arbeid benytter vi anerkjente verktøy og metoder, og tilpasser disse avhengig av hvilket prosjekt vi skal lede. Det er stor forskjell på å lede et byggeprosjekt for en tunnel under Malmø by for det svenske Trafikverket, og miljøsertifisere norske Toyota forhandlere. Kompleksiteten er tilstede i begge prosjekter, men varigheten og krav til for eksempel risikostyring er ulik. Opplæring Faveo er samarbeidspartner med Project Management Institute (PMI ) i Sverige, verdens ledende kompetansesenter for prosjektledelse, som blant annet gir ut den internasjonale prosjektlederstandarden PMBOK Guide (Project Management Body Of Knowledge). Prosjektledere kan gjennom PMI bli sertifisert til blant annet Project Management Professionals (PMP ). Faveo Academy er vår egen interne utdannelse, som er bygget opp i ulike moduler med målsetting om å skape en god kunnskapsplattform for de som vil sertifisere seg gjennom PMI eller International Project Management Association (IPMA ). Utdannelsen egner seg både for erfarne prosjektledere som ønsker å dele sin erfaring med prosjektledere i andre prosjekter, og for yngre ledere som ønsker å lære prosjektledelse fra utgangspunktet. Miljø Faveo har omfattende erfaring med vurdering av prosjekters konsekvenser for nærmiljø og omgivelser, og hjelper våre oppdragsgivere med å ivareta rollen som ansvarlig samfunnsaktør. Det betyr også at vi stiller høye krav til oss selv. 16

17 Humankapital Vi er opptatt av å rekruttere mennesker med stor evne til samhandling. Verdensmestere må gjerne jobbe hos oss hvis de har evnen til å gjøre andre gode, bygge team, utvikle nettverk og sterke relasjoner. For oss handler det om gode ledere som har evnen til å trekke på fagkompetanse i vår egen stab, hos kunden eller hos våre samarbeidspartnere. Våre kunder kan være trygge på at vi har kapasitet utover enkeltpersoner, at vi kan vårt fag og at vi leverer forventede resultater. Det første en mester gjør er å lære Vi legger stor vekt på kontinuerlig kunnskapsutvikling i prosjektlederfaget. Derfor har vi utviklet en egen intern utdanning. Målsettingen er en systematisk oppbygging og overføring av kunnskap og erfaringer i selskapet. Vi deler gjerne vår kunnskap og erfaring, og kan tilby bedriftstilpassede kurs innen våre kompetanseområder. Uavhengighet Faveo er medarbeidereid, og opptrer uten bindinger til andre aktører i markedet. Vår eneste agenda er å bidra til at våre oppdragsgivere når sine prosjektmål. Vi velger strategier basert på behov i hvert enkelt prosjekt, og søker løsninger sammen med prosjekteier, kundens organisasjon og hos leverandører. Etikk Etikk er læren om fellesskapsverdiene og hvordan vi skal innrette oss i forhold til hverandre for å skape det fellesskapet vi ønsker å være en del av. Moralen viser seg i det vi faktisk gjør. Det er gjennom våre handlinger vi ser de etiske holdninger, og i Faveo ønsker vi en kultur for åpenhet der vi kan diskutere de etisk utfordrende situasjonene vi kommer opp i, og gjennom det utvikle gode holdninger og god adferd. Det inkluderer mot til å reagere og ta opp etiske spørsmål i forhold til kollegers eller samarbeidspartneres handlinger. 17

18 1+1=3 Faveo er en sammenslåing av svenske Swepro og norske PTL, to selskap som gjennom flere år har hatt en sterk vekst. For kunder vil den største forskjellen bestå i at vi nå kan tilby større kapasitet og et bredere tjenestespekter Forretningsområder Faveo jobber hovedsaklig innenfor tre forretningsområder: Energi, utbygging og virksomhetsutvikling. Energi Prosjekter innen energisektoren har vært en betydelig del av vår virksomhet siden midten av 1980-tallet. Vi har vært prosjektledere for bygging og modernisering av kjernekraftverk og håndtering av brensel og avfall. Våre prosjektledere bidrar også til modernisering og bygging av vindkraftverk, vannkraftverk og varmekraftverk. Utbygging Utbyggings- og infrastrukturprosjekter kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte interessenter. Vi har hatt nøkkelroller i flere av Nordens største utbyggingsprosjekter med betydning for samfunnsliv, miljø og enkeltmennesker. Vi tilbyr prosjektledelse og spesialtjenester ved oppføring av industribygg, kontorbygg, kulturbygg, samfunnsbygg og boligutbygging. Våre prosjektledere gjennomfører prosjekter og tilbyr spesialtjenester innen utbygging av vei, jernbane, havneanlegg, flyplasser og kommunale anlegg. Virksomhetsutvikling Selskapet har sitt fundament i bygg- og anleggsbransjen der målene er tydelige og resultatene målbare. Byggeaktivitet involverer mennesker, miljø, drift, organisasjon, framtidsperspektiv og konkurransekraft. Vår erfaring fra ledelse av prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen er relevant for prosesser som handler om effektivisering og forbedring av organisasjoner. Vi kan tilby spesialister på utvikling av virksomheter og bidrar i økende grad som prosjektledere innen strategiutvikling, organisasjonsutvikling, IKT, effektivisering og Lean Management. 18

19 19

20 20

21 Et puslespill med mange brikker Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse i både små og store prosjekter innen flere ulike bransjer Tjenester Vi kan enten ha en rolle i en tidlig fase av prosjektet, i hovedfasen, avslutningsfasen eller lede prosjektet fra start til mål. Vi kan også levere spesialisttjenester i en eller flere faser av prosjektet. Vi har spesialistkompetanse og verktøy innen følgende områder: Våre tjenester Målstyring Tidsstyring Økonomistyring Kvalitetssikring Risikostyring Personalstyring Innkjøp og kontrakt Informasjonsstyring Miljø SHA/HMS På følgende fire områder er vi fremtredende i bransjen: Risiko og sikkerhet Effektiv risikostyring er en av de viktigste faktorene for vellykket gjennomføring av prosjekter. Faveo tilbyr tjenester innen risikohåndtering i prosjekt, personsikkerhet, trafikksikkerhet og trafikkstyring. Miljø Miljøspørsmål er avgjørende for resultatet i alle type prosjekter, både når det gjelder økonomi og samfunnsansvar. Faveo har solid kompetanse og lang erfaring i å vurdere miljørisiko, utarbeide og implementere miljøstrategier, håndtere avfall og oppnå miljøsertifisering. Vi hjelper kommuner og industri med å utrede konsekvenser av industrielt avfall. Vi er byggherrens miljørådgiver i forbindelse med store utbyggingsprosjekter, der vi tar ansvar for tilstandsrapport, myndighetskontakt og miljøteknisk byggledelse. Vi gjennomfører Environmental Due Diligence. Vi hjelper virksomheter på vei mot miljøsertifiseringer og integrering av miljøstrategier. Vi har lang erfaring med prosjektledelse for sertifiseringsordningene ISO 14001, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Svanemerking og Miljøfyrtårn. Vi har selvfølgelig også sertifisert oss selv i henhold til ISO Vi tilbyr bedriftstilpasset kursvirksomhet på miljøområdet. SHA- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Faveo kan bidra med å etablere hensiktsmessige, effektive og brukervennlige HMS styringssystemer. Vi hjelper kommuner og industri med samordning av byggarbeidsmiljø både i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Våre sertifiserte arbeidsmiljørevisorer gjennomfører revisjoner underveis i prosjektet. Vi støtter prosjekter, bedrifter og organisasjoner i å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø eksempelvis i henhold til standarden Occupation Health and Safety Assessment Series (OHSAS). Vi tilbyr bedriftstilpasset kursvirksomhet i arbeidsmiljøspørsmål. Innkjøp og kontrakt I mange prosjekter er håndtering av anbudsprosesser avgjørende for prosjektets fremgang. En tydelig og gjennomtenkt anbudsprosess skaper grunnlaget for gode kontrakter. Vi hjelper våre kunder med å utvikle en anbudsstrategi og å planlegge og gjennomføre anbudsprosesser i privat og offentlig sektor. Vi har spesialkompetanse i Lov om offentlige anskaffelser, og har vært prosjektledere for store internasjonale anbud. 21

22 Det man selv eier, passer man bedre på Faveo er eid av medarbeidere i Norge og Sverige. Selskapet har over 320 ansatte og nådde en samlet omsetning i 2009 på over 400 millioner norske kroner FAVEO Management AS Holdingselskap FAVEO Prosjektledelse AS FAVEO Projektledning AB 100% eide datterselskap i hhv Norge og Sverige FAVEO KONSERNET Selskapsetableringen - et norsk holdingselskap - var på plass fra 4. januar Miguel Guirao, tidligere administrerende direktør for svenske Swepro, er konsernsjef. Thorbjørn Overholt, som har vært styremedlem i PTL, er styreleder i det nye selskapet. Den norske virksomheten ledes av Sven Erik Nørholm, mens Patric Ramberg leder virksomheten i Sverige. Selskapet har kontorer i Gøteborg, Kristiansand, Luleå, Malmø, Oslo, Stockholm, Sundsvall, Trondheim, Tromsø og Ørnskøldsvik. 22

23 Om å jobbe i faveo Som ansatt i Faveo tilbys du arbeidsoppgaver i prosjekter som har en betydning for samfunnet rundt oss. Du får gode muligheter til faglig utvikling som prosjektleder eller spesialist innenfor våre kunnskapsområder. Som nyansatt møtes du av en bedriftskultur som preges av samhørighet, likeverdighet og trivsel. Dette henger nøye sammen med vår eierform, som innebærer at selskapet er medarbeidereid. Som nyansatt tilbys du deleierskap. Du får også ta del i vårt ambisiøse program for kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring. Medarbeidertilfredsheten i Faveo er høy. Personlig utvikling, kontinuerlig kompetanseutvikling og god helse er prioriterte områder hos oss. Sitat fra to av våre ansatte: I Faveo har jeg lært mye om profesjonell prosjektledelse. Bredden av oppdrag sikrer varierte arbeidsoppgaver og mange muligheter. Selv om vi er konsulenter med fokus på salg og lønnsomhet, opplever jeg at Faveo preges av en sterk menneskelig dimensjon. Organisasjonen preges også av mangfold; her har vi teologer, filosofer, biologer, ingeniører og økonomer. Ledelsen ser den enkelte ansatte, og det er takhøyde for både meningsutveksling og nye måter å løse oppgaver på. Det er rom for enkeltmennesket i Faveo. - Prosjektleder Hanne Bjørseth Jeg brenner for å drive miljøarbeid, og trives svært godt i Faveo. Det er inspirerende og lærerikt å jobbe med så mange kunnskapsrike og hyggelige mennesker. Med sammenslåingen med PTL ble dette ennå bedre: Vi har vokst veldig i styrke, og som Nordens største prosjektlederorganisasjon har vi et enda bedre utgangspunkt når vi rekrutterer nye medarbeidere. - Prosjektleder Jan Olofsson 23

24 KonsernRESULTATREGNSKAP 2009 Norge nok nok Prosjekt- og teknologiledelse* Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ( ) ( ) Årsresultat KonsernBALANSE 2009 Norge nok nok Prosjekt- og teknologiledelse* Eiendeler Anleggsmidler Sum immatrielle eiendeler Sum varige driftsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger, utsatt skatt Sum avsetninger Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Avsatt til utbytte Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld * Den svenske og norske virksomheten skiftet navn i 2010 til hhv Faveo Projektledning AB og Faveo Prosjektledelse AS 24

25 Koncernresultaträkning 2009 Sverige SEK SEK Swepro Management* Rörelsesintäkter Sum rörelsens kostnader Rörelsesresultat Netto finansposter ( ) ( ) Resultat efter finansiella investeringar Skatt på årets resultat ( ) ( ) Årets resultat Koncernbalansräkning 2009 Sverige SEK SEK Swepro Management* Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Sum bundet eget kapital Sum fritt eget kapital Sum eget kapital Skulder Övriga skulder til kreditinstitut Sum långfristiga skulder Skulder til kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övrige kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital * Den svenske og norske virksomheten skiftet navn i 2010 til hhv Faveo Projektledning AB og Faveo Prosjektledelse AS 25

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen COWI AS 2007 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer