Den gode prestasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den gode prestasjonen"

Transkript

1 Den gode prestasjonen Sunn forhandlerdrift Jarle Viuls Ettermarkedsforum BIL Laholmen hotell, Strømstad 3. juni 2010

2 Sunn forhandlerdrift Beskrivelse av BOS Vare-Last-Buss AS Snuoperasjon/omstilling Gode på drift Utvikling, drømmer og ambisjoner Ledelse og medarbeidere Rekruttering Resultatet

3 Forretningsområder BOS VLB Salgsavdeling for nye og brukte biler Personbiler Varebiler Lastebiler Busser Van, Bus & Truck Store, nasjonalt bruktbilsenter Vi har lang erfaring fra å selge nyttekjøretøy og ønsker å være en god transportrådgiver som bidrar til gode løsninger for våre kunder Deleavdelingen For egne mekaniske og skade verksteder Dele og tilbehørs forretning Egen eksternsalgsavdeling for våre bedriftskunder Vi vet hvor viktig det er å holde et nyttekjøretøy på veien, så vi har eget lager som vi rullerer 12 ganger i året

4 Forretningsområder BOS VLB Mekanisk verksted for personbiler, varebiler, lastebiler og busser vogngjennomganger i året Flertallet av våre kunder lever av bilen og må ha bilen raskt tilbake på veien. Dette krever god planlegging for alltid å ha kapasitet til å hjelpe våre kunder. Arbeidstiden er fra kl , men lyset er ikke grønt før krysset er tømt. Det vil si at vi jobber til bilen er ferdig, når kunden venter på bilen. Utover normal arbeidstid har vi 24h, en vaktordning som gjelder 24 timer i hele Norge. I vårt distrikt har vi 2 servicebiler med døgnvakt. Automatisk vaskemaskin for store biler, åpen 24 timer i døgnet Dieselpumpe ved siden av vaskehallen Skadeverksted varebiler, lastebiler og busser I Norge har vi besluttet å satse på skade tungtvogn hos to forhandlere ihhv Bergen og Oslo Vi har tilpasset vår kapasitet og har i dag alt nødvendig utstyr for å takle alle typer skader innenfor tungtvogn

5 Forretningsområder BOS VLB Werk Lørenskog Ombygnings og montasjeverksted for nyttekjøretøy Klargjør alle våre biler og forestår norsk utstyrsmontering Innreder varebiler Bygger spesialkjøretøy til Brannvesen Bygger Vito politibil Bygger spesialkjøretøy for forsvaret og Politiet Brukte deler Monterer ned brukte biler Selger brukte deler til eget forhandlenett og eksterne kunder Brukes til å reparere eldre biler, både på mekanisk og skade Reduserer kostnader for våre kunder og har kort leveringstid Bilutleie Vi har 40 utleiebiler, som gjenspeiler vårt produktspekter Utleie parken er beregnet på våre verkstedkunder, for å redusere ståtid

6 Nøkkeltall BOS VLB Ansatte 180 personer (105 av dem er mekanikere) Vogngjennomganger Bilsalg 1200 nye og brukte Omsetning 545 millioner i fjor Resultatet Skal jeg vise dere senere

7 Den gode prestasjonen i BOS VLB Siden 2004 kan tiden i BOS VLB kan deles i tre faser; 1. Snuoperasjon/omstilling 2. Bli gode på drift 3. Utvikling

8 Snuoperasjon/omstilling For å gjøre denne jobben trengte jeg hjelp. Jeg er en person som får mye hjelp og som gir hjelp. Styret utfordret og støttet oss BOS Detalj sentralt var en solid støttespiller Konsernet støttet og hadde (heldigvis) styrefart til å absorbere våre tap Full støtte internt i BOS VLB, alle forsto hvor alvorlig situasjonen var Lojale medarbeidere, som bidro til en nødvendig omstilling

9 Snuoperasjon/omstilling Fett gjør blind, for mange aktiviteter på for mange steder Fra minus resultater til pluss, mandatet var 3 % driftsmargin I denne fasen var det kritisk å prioritere vår kjernevirksomhet, å være forhandler for MB nyttekjøretøy En rekke strakstiltak; Omorganisere ledergruppen Reduserte bemanningen med 25 årsverk Avvikle virksomhet og lokasjoner som ikke hadde med vår kjernevirksomhet å gjøre Innførte 10 bud for god fakturabehandling Avviklet kostnadsdrivende skiftordning Endret forutsetningene for resultatbasert lønn

10 Gode på drift I den ekspansive perioden ble driften nedprioritert. Drift var vi historisk gode til, så nye prosjekter var mye mer spennende Resultatet var at vi var blitt dårlige på drift og det kostet oss mye penger. Det er fire tiltak jeg vil fremheve som grunnlag for en forbedret prestasjon Verkstedprosessen Teambasert ledertrening BOS sin visjon og kjerneverdier Resultatsikring

11 Gode på drift Verkstedprosessen førte til; Full omorganisering av verkstedadministrasjonen/kundemottak Reduserte bemanningen med 11 administrative årsverk Gjennomgang og utvikling av alle våre forretningsprosesser Vellykket implementering av Save Teambasert lederutvikling Vår lederutvikling utviklet seg annerledes enn vi hadde trodd.. I tillegg til utvikle oss som mennesker og bygge team følelse jobbet vi med konkrete tiltak i forhold til forbedringsarbeide i vår egen forhandler Hjemmeleksen til neste samling var gjennomføring av egen tiltaksplan Resultatet ble at vi ble gode på gjennomføring Vi har følgt opp lederutviklingen med lederevaluering og gjennomført tiltak basert på resultatene av evalueringen

12 Personbil og Transporter verksted 01. August 2009

13 Lastebil og Buss verksted 01. August 2009

14 Skade og montasje avdelingen 01. August 2009

15 Gode på drift BOS sine kjerneverdier Vi ønsker oss medarbeidere med gode holdninger For å utvikle våre holdninger bruker vi aktivt vår visjon og kjerneverdier Resultatsikring Vi resultatsikrer to ganger i mnd Første gang 2dre tirsdagen i mnd, da ser vi raskt på resultatet for forrige mnd og så går vi grundig igjennom inneværende mnd. Vi teller timer, deler og biler klarer vi resultatet denne mnd? Vi gir oss ikke før vi er enige om å nå målet Siste tirsdagen i mnd kvalitetssikrer vi, stemmer det vi sa sist? Eller må vi korrigere kursen i innspurten?! På denne måten blir vi forutsigbare

16 Utvikling I hverdagen er vi veldig konsentrert på oppgaven og å levere det vi har avtalt Vi har fra tid til behov for å stoppe opp og løfte blikket, hvor skal vi og hvordan gjør vi det? Vi har svært god erfaring fra å gjennomføre ledersamlinger med ledergruppen. På disse samlingene løser vi utfordringer og skaper nye muligheter for å øke vår inntjening Vi har forbedret våre prestasjoner ved å utvikle; Werk Lørenskog Brukte deler Skade tungt

17 Utvikling Werk Lørenskog avansert påbygger Relokalisert i tidsriktige lokaler Redusert konkurranseutsatt produksjon Øker i nisjer med mindre konkurranse Brukte deler Relokalisert i tidsriktige lokaler Ukurante bruktbiler selges bit for bit. Fra problem til ressurs Betydelig leverandør av deler til biler på servicekontrakt Skade tungt Doblet kapasiteten, ved å rive en vegg mellom mekanisk og skade Slått sammen en mekanisk gruppe og skade gruppen Tilgang til traverskran i det mekaniske verkstedet Fornyet tillit hos forsikringsselskapene

18 Utvikling Strategi prosess sammen med BOS Detalj Fra drift til utvikling BOS Detalj har deltatt på to av våre strategisamlinger og bidro til at vi løftet blikket skikkelig og drømte om ting vi ikke trodde var mulig Hva skal vi bli når vi blir store? Hva er drømmebilde for vår forhandler?

19 Det handler om å tørre å gå etter sine innerste drømmer og ambisjoner Mest attraktive bilforhandleren i bransjen! Hvordan skal vi nå dette målet?

20 Utvikling Vi tok med strategiplanen hjem og presenterte den i avdelingene og ga alle en mulighet til å påvirke/involvere seg i planen Avdelingene har kommet tilbake med endringer og tillegg som har komplettert vår strategiplan Resultatet er en strategiplan med scorecard for hver avdeling, brutt ned til konkrete tiltak med ansvar for gjennomføring Eksempel på et konkret resultat av vårt strategiarbeid; For å være attraktive for våre kunder ønsker vi å levere alle produktkategorier fra MB også personbil

21 Alle ansatte har bidratt til vår plan som skal sørge for at vi blir: Den mest attraktive bilforhandleren i bransjen for våre ansatte, kunder, leverandører og eiere

22 Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Vår visjon; Gode opplevelser Våre kjerneverdier; Profesjonalitet Kremmerskap, Sannferdighet Lagspill I tillegg har vi et overordet mål for vår forhandler om å bli den mest attraktive forhandleren i bransjen Mest attraktive for våre; Ansatte Kunder Leverandører Eiere

23 Ambisjon BOS VLB Mest attraktive bilforhandler i bransjen Energi: Kundemåling: Markedsandel: Driftsmargin: 24 6,0 6,3 21% 12% 3% + Hurtighet Vinnerinstinkt Ambisjon

24 Hvordan jeg jobber som leder Jeg ønsker å være leder ikke sjef Stiller store krav til meg selv Innfri de forventingene jeg skaper (hvis ikke la vær) Gjennomfører det vi har avtalt Leder med utgangspunkt i våre kjerneverdier Profesjonalitet Sannferdighet Lagspill Kremmerskap

25 Hvordan jeg jobber med ledelse Ledelse gjennom medarbeidere, så et frø.. og følg opp Struktur avklare roller og ansvar Kommunisere beslutte Forankre beslutning Avklare forventning Etablere realistiske mål som vi har mulighet til å oppnå skape vinnerkultur Måle resultat Evaluere Hvordan velge riktige oppgaver Det er mange gode forslag på hva som burde gjøres Etablere prioriteringer i samarbeid med ledergruppen I ledergruppen trener vi på grenseløse gode beslutninger Egen To do list Med mine prioriterte arbeidsoppgaver Orden i egne oppgaver for å takle kaoset og kravet fra andre Den 7 sans, et møte er ikke vellykket før et nytt er planlagt

26 Hva jeg forventer av mine medarbeidere (og meg selv) Å være leder stiller krav til gode holdninger, du skal med din adferd være et eksempel for dine medarbeidere. Grunnsynet som leder må harmonisere med våre lederprinsipper. Tørre å være ærlig, si det du mener vi tåler det. I våre beslutningsprosesser er det full takhøyde, men når en beslutning er tatt skal den gjennomføres. Lojalitet til beslutningen. Gjøre hele jobben, det vil si gjennomføre på hele spekteret fra det morsomme til rutine og kjedelige oppgaver.

27 Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs De ansatte har påvirkningsmuligheter gjennom Turtelleren og oljetrykket Gjennomføre tiltak basert på resultatene av undersøkelsene For å forbedre trivselen internt er det viktig med møteplasser: Mål og utviklingssamtaler Medarbeidersamtaler Team/gruppearbeid, gjerne med ide-dugnader Avdelingsmøter Allmøter Sosiale samlinger, feire måloppnåelse Vi ønsker å skape møteplasser for å dele kunnskap, gi hverandre ros og ris og konstruktive tilbakemeldinger.

28

29 Rekruttere til Bransjen Tørre å ta inn lærlinger, også i dårlige tider tørre å ta noen sjanser Synliggjøre karrieremulighetene i bransjen Bygge merkevaren bilbransjen, være gode historie fortellere Gode holdninger er avgjørende for å lykkes. Kultur spiser strategi til frokost!

30 CV Jarle Viuls Ansatt i Bertel O. Steen 1. august Lærling lastebilverkstedet på Lørenskog Mekaniker - formannsvikar Assistent i salgsavdelingen Salgsrepresentant Produktsjef Salgssjef på Rud Daglig leder på Rud Salgsdisponent på Lørenskog Salgsdirektør Lastebil Import Direktør Nyttekjøretøy Adm. direktør BOS VLB Kjøper 9,9% av BOS VLB Styreleder i OOBF, BOS Kristiansand AS, MotorTrade AS og styremedlem i BOS Møre og Romsdal AS

31 Nøkkeltall BOS VLB AS Finansielle nøkkeltall Omsetning Garanti Bruttofortjeneste Kostnader Driftsresultat Driftsmargin -2,83 % -0,07 % 2,00 % 3,80 % 4,20 % 4,50 % I dag er vi 180 ansatte Selger 1200 nye og brukte biler i året vogngjennomganger på verkstedene i året I tillegg til vår hovedvirksomhet på Lørenskog, har vi et nyttekjøretøy verksted på Rud i Bærum og et buss verksted på Alnabru i Oslo

32 Fast Start Tønsberg Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Årets varebilforhandler 2009 og Årets lastebilforhandler 2009 Konsernets mest lønnsomme enhet 2009

33 Godt lagspill gir gode resultater!

34 En enkel filosofi... Medarbeidere Kunder Eiere det handler om å skape gode opplevelser Takk for oppmerksomheten!

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Gardermoen ruster opp for fremtiden

Gardermoen ruster opp for fremtiden Nummer 3 Oktober 2014 Gardermoen ruster opp for fremtiden Nye verktøyssortiment på plass i hyllene Nytt butikkkonsept i Finland Vellykket fusjon i Karlshamn Ahlsell Office smarte funksjoner i Ahlsell lommeformat

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer