Denne presentasjonen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne presentasjonen:"

Transkript

1 Denne presentasjonen: Mor, far og alkohol drikkemønster før, under og etter svangerskapet. Har det betydning for samlivskvaliteten? Sonja Mellingen Psykologspesialist KoRUS Vest Bergen Prosjektets sammenheng Samliv og alkohol Teoretisk forståelse Noen forskningsresultater Samliv og helse I Prosjekt som startet opp i 2007 Ledes av Professor Frode Thuen, Senter for Kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen Består av 4 stipendiater Delprosjekt 1: Samliv og overgang til foreldreskap disputasjon høst 2013 Delprosjekt 2: Sammenhenger mellom alkoholforbruk og samlivskvalitet og sivil status forhåpentligvis innlevering snart Delprosjekt 3: Samliv og fysisk og psykisk helse Delprosjekt 4: Samliv og funksjonshemming hos barn Hører også under paraplyen Bergen Family Research Group Større gruppe av familieforskere i Bergen tverrfaglig sammensatt med psykologer, jordmødre, helsesøster, etnolog, samfunnsvitere, psykometrikere. Samliv og helse II Mor & Barn-studien (MoBa Folkehelseinstituttet) 6. versjon inneholder: barn mødre fedre Design: Longitudinelt Spørreskjema Rekruttering ( ) Tidsspenn 8 års periode Måleantall: 9 (mor 8 far 1) Måletidspunkt mor uke <17 Før uke 22 fødsel uke 30 6 mnd 18 mnd 36 mnd 5 år 7 år Etter fødsel Samliv og helse III Far rekruttert gjennom mor Et måletidspunkt uke < 19 Spørreskjema Delstudie Samliv og helse 1000 foreldrepar første barn Så langt to surveyundersøkelser med både far og mor 2-4 mnd etter fødsel mnd etter fødsel Betydelig nedgang i kvalitet på samlivet de første 18 mnd etter fødsel Delprosjekt 2: Sammenhengen mellom alkoholforbruk og samlivskvalitet/(sivil) status 3 artikler I: «Changes in alcohol use and relationship satisfaction in Norwegian couples during pregnancy» II:» Predictors of postpartum change in alcohol use in Norwegian mothers» III: «The moderating effects of relationship quality on alcohol use in Norwegian mothers» 1

2 Teoretisk perspektiv I Teoretisk perspektiv II Sosiale roller (social roles) Role accumulation flere roller er belønnende og øker kvinnens tilfredshet ikke behov for å drikke (det forutsetter at hun opplever at hun mestrer rollene) Role overload mange roller/krav kan være mer stressende enn tilfredsstillende drikker for å dempe ubehag Mulighetsstrukturer (opportunity perspective) Ulike sosiale roller gir ulike muligheter til å drikke og det er mulighetene heller enn ser på alkoholbruk mer som en funksjon av kontekstuelle faktorer enn individuell psykologi Sosial konstruksjonsteori Hva definerer/konstruerer innholdet i ulike roller? Samfunnet gjennom ulike insitament (pappapermisjon)/kjønnsroller kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet/grad av likestilthet i samfunnet (forskjeller mellom Norge/Norden og USA. Lever rollene uavhengig av hverandre eller konstrueres de i samspill? Overgangsutfordringer In transition ofte regnet som kritiske faser i utvikling/utviklingsoppgaver Art.II:Predictors of postpartum change in alcohol use.. Hvordan er gjenopptakingsmønsteret av alkoholbruk hos norske mødre etter svangerskapet? Sivil status Antall barn Strukturelle faktorer Art.I: Changes in alcohol consumption Alkohol- Konsum Relasjonelle faktorer Art.III: The moderating effect of relationship quality on alcohol use Hvilken betydning har samlivskvalitet/bonding for sammenhengen mellom partneres alkohol konsum? I: «Changes in alcohol use and relationship satisfaction in Norwegian couples during pregnancy» Medforfattere: Torbjørn Torsheim Frode Thuen «Changes in alcohol use and relationship satisfaction in Norwegian couples during pregnancy» II Background I Alkoholkonsum varierer med livsfaser, cohorter, alder, samlivsstatus og hvorvidt man har barn Lite forskning på «vordende» fedre generelt (Bachman et al., 1997) Fars rolle gjennom svangerskapet kan variere med ulik grad av likestilthet i det samfunnet han lever høy grad av likestilling kan innebære en likere tilpassing til svangerskap som det vi ser hos kvinner? Hvilke forventninger erfarer fedre er rettet mot seg? Å ta del i forberedelsene Å ta vare på den gravide partneren sin Å så tilfelle utvikler de en ny sosial rolle Mange sosiale roller Mer struktur i livet mindre muligheter til å drikke Høyere grad av likestilling Mindre alkohol konsum «Changes in alcohol use and relationship satisfaction in Norwegian couples during pregnancy» II Background II Forsknings-spørsmål: Hvorfor er fars drikking så viktig? Kan påvirke mors drikking (HED far er forbundet med mer drikking hos gravide kvinner) Generelt vet vi at menns drikking påvirker kvinners Endringer i drikking kan påvirke samlivet ettersom vi vet at alkohol påvirker samlivet Diskrepans tenkning Kunnskapshull: Hvordan er relasjonen ml far og mor mht alkohol i svangerskapet? Hvordan endrer kvinner seg, og gjør menn det også? Når begynner denne endringen? Er det forskjell ml føstegangs og flergangs foreldre? Mulige ikke-spesifikke gevinster helsemessig jfr. Totalkonsum og reduksjon «harm-to-others» 1. Kartlegge alkoholbruk/mønstre hos gravide og deres partnere, før svangerskapet og inn i svangerskapet Tre mål: HED/frekvens/AU per event 2. Måle styrken i assosiasjonen mellom foreldres status «first-time» vs. «experienced» 3. Måle hvorvidt partenes individuelle alkoholbruk før og inn i svangerskapet er assosiert med samlivskvalitet 2

3 Metode Prosedyrer og design MoBa 6. versjon Rekruttert ved ultralyd % deltakelse Participants «first-timers» ( sv.sk mødre og fedre) Demografiske spm mor Individuell spm mor og far Cohort nå: barn/ mødre/ fedre Denne studien inneholder svangerskap Totalt 8 måletidspunkt for mor, her brukes T1 (uke 17) Far målt på ett tidspunkt (uke 18/19) Deskriptive karakteristika av utvalget Samlivsstatus Samboere 52.2% Gifte 47.8% Foreldrestatus Erfarne 45.6% Førstegangs 54.4% Etnisitet Norsk 88.5% Ikke-Norsk 11.5% Etnisitet2. Norsk 83.8% Ikke-Norsk 16.2% Utd. Mor * Utd.Far * Alkoholspørsmål Frekvens how often did you consume alcohol/ in three or six months before and in pregnancy? Heavy episodic drinking (HED) 5 or more units at one single occasion How many alcohol units (AU) did you normally drink before you/your partner became pregnant? Mål og variabler Samliv Relationship satisfaction (RS) five items scored on a Likert agreement scale Opprinnelig 10 item skala (Cronbarch Alpha 0.91) Quality of Marriage Index (r = 0.92) 5 RS Cronbarch Alpha 0.85 for mødre og 0.82 for fedre 5RS-10RS (r = 0.98 for fedre og r = 0.96 for mødre) Lengde på forholdet målt med tidspunkt fra seksuell relasjon Resultater Fars deltakelse er forutsatt av mors godkjenning Analyse på seleksjon hos far Flere førstegangsfedre med Gift større sjanse de er med Jo mer fornøyd mor er jo større sjanse for å være med Etnisitet ikke norske mindre sjanse far er med Mors alder ingen betydning Mors frekvens alkohol i svangerskapet jo mindre sjanse for at far er med i studiet Fars deltakelse er betinget av mor Mors alder + Samlivslengde - Førstegangsforeldre + Gift + Utdanning + Samlivskvalitet + Etnisitet - HED mor før sv.sk HED mor i sv.sk Alkoholenheter før sv.sk Alkoholenheter i sv.sk - Frekvens alkohol før sv.sk + Frekvens alkohol i sv.sk - 3

4 Endring fra før sv. skap til inn i sv.skap Figur 1: Endring fra før sv.sk. til i sv.sk. ml «førstegangs» og «erfarne» Endring fra før sv. skap til inn i sv.skap førstegangsfødende Førstegangsfødende mødre og fedre endrer seg mest Far red HED 0.48 pr.mnd* Far frekv. red 0.21 pr. uke* Far red 0.78 AU pr. gang* Signifikant p< % mødre stoppet å drikke 2.2 % fedre stoppet å drikke Endring fra før sv.skap til inn i sv.skap erfarne foreldre Erfarne foreldre endrer seg mindre Far red HED 0.25 pr. mnd* Far frekv. Red 0.11 pr. uke* Far red 0.43 AU pr. gang* 82.5 % mødre stoppet å drikke 2.1% fedre stoppet å drikke Endringene påvirket av karakteristika ved parene Gifte hadde lavere forbruk av alkohol enn samboere, før sv.sk., og viste mindre endring Etnisitet lavere ant. HED pr. mnd. og færre AU pr. drikke-episode, men høyere frekvens Høyere utdanning forbundet med høyere alkohol-frekvens før sv.sk., men færre AU Det var ikke sign.utslag knyttet til de to gruppene på disse variablene Hvordan påvirkes paret av hverandre? Førstegangsforeldre Før sv.nivå ml mor og far r=0.41 (AU) til r=0.52 (frekvens) Mors endring høyt korrelert med hennes nivå før sv.sk. Mors og fars endring var moderat korrelert; r=0.31(frekvens) Erfarne foreldre Mors endring høyt korrelert med hennes nivå før sv.sk Mors og fars endring moderat korrelert; r=0.25 (frekvens) Alkohol og samliv Førstegangs mødre: Alk.konsum før sv.sk. ass. med lavere samlivstilfredshet Mors alk.konsum før sv.sk. var også ass. med fars samlivs-tilfredshet Fars alkohol konsum predikerte ikke mors samlivs-tilfredshet, men høyt før sv.sk. nivå hos far, var forbundet med at han selv ikke var så tilfreds. 4

5 Hvordan kan vi forstå disse funnene? Konklusjon Fars endring er en nyhet internasjonalt Likestilling? Endringene i alk.konsum ser i liten grad ut til å være påvirket av hverandre og kommer antagelig «innenfra» Forståelig mht press mot mor Men hvorfor far? Overgangs-situasjonen Studier av psykisk helse hos far (Condon et. Al., 2004) Klassisk rolle-teori flere roller, forventninger, jo mindre alkohol (Kuntsche et al., 2011). Hvorfor påvirker ikke ulike nivå i alk. konsum forholdet? Situasjonen Sv.sk. høy tilfredshet i forholdet (Mitnick et al., 2009 Målemetodene? En kompleks sammenheng. Noen begrensninger Måletidspunkt Kjønns-spesifikke referansetidspunkt Utdanningsnivå Seleksjon mht fars deltakelse Viktig studie fordi den ser på far Den skiller mellom førstegangs og erfarne foreldre Reduksjon i konsum har betydning generelt for befolkningens helse mht ulykker og «harm-to-others» Gir informasjon om en viktig forebyggings arena 5

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Færre menn blir fedre 1 Kari Skrede

Færre menn blir fedre 1 Kari Skrede Økonomiske analyser 6/04 Færre menn blir fedre Færre menn blir fedre Kari Skrede Barnløsheten øker mer for menn enn for kvinner i dagens unge og yngre generasjoner. Det har også vært en markert nedgang

Detaljer

4 God start-tidlig livsstilkartlegging

4 God start-tidlig livsstilkartlegging 4 God start-tidlig livsstilkartlegging God start-tidlig livsstilkartlegging 5 Rusfag nr. 1 2013 Av: Hilde Isdahl Rogde, Bergen kommune, KoRus - Bergen og Solveig Storbækken, KoRus -Bergen Bergen kommune

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder Førsteamanuensis Gunnar Vold Hansen Høgskolen i Østfold Avd. helse-og sosialfag 1757 Halden gunnar.v.hansen@hiof.no Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater»

Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater» Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater» Øyvind Wiborg, Clara Åse Arnesen, Jens B. Grøgaard, Liv Anne Støren og Vibeke Opheim

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet Ida Kahlbom AKAN publikasjon 1/2012 «De setter pris på at du integrerer

Detaljer

Evaluering av Program for foreldreveiledning

Evaluering av Program for foreldreveiledning Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på International Child Development Programme Norsk sammendrag Rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Juni 2011 GJENNOMFØRT AV

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340 Forord Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det?

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Eivind Grip Fjær & elisabeth Backe-hansen Rapport nr 9/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Å ha

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer