Brukermanual TYPO3. Versjon Utarbeidet av: Erik Svendsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen"

Transkript

1 Brukermanual TYPO Utarbeidet av:

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7 Sidemodul... 9 Vis side... 9 Listemodul Infomodul Filer filliste Bruker Oppgaver og Bruker Oppsett...12 Hjelp Administrator funksjoner tøm hele cachen...13 Legge inn og redigere innhold...13 Legge inn «vanlig» innhold (tekst, bilder etc)...13 Innholdselementer Oversettelse av artikkel...19 Mer om å legge inn i tekstelement (linker og tabeller)...22 Lage nye sider Redigere sideopplysninger...27 Lage og redigere metatagger...28 Lage en linker til nedlastbare filer...28 Legge inn og redigere nyheter...31 Litt om typer nyheter (generelt)...37 Oversettelse av nyheter...37 Krysspublisering... 38

4 4

5 5 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende webadresse, Skriv inn brukernavn, passord. Klikk på Log In. Boksene her vil bli endret tekst på till norsk før oppsettet er ferdig. Det vi muligens også legges til et nytt valg. Dokumentasjonen vi da endres. Følgende side vil komme opp Lykkes man ikke med innlogging, sjekk at Cookies og Javscript er påslått.

6 6 Modulmeny Skjermbildet består av en modulmeny til venstre. Den vil variere litt etter hvilke funksjoner den enkelte bruker har tilgjengelig, her vises standardoppsett. De ulike valgene forklares nærmere lengre ned, men det er også noen korte forklaringer i høyre del (hoveddelen av skjermbildet) Før modulene gjennomgås, bør (skal man) endre sine brukersinntillinger (passord og navn) Klikk på Oppsett i modulmenyen

7 7 Skriv inn navn. Epostadresse og nytt passord. Lagre oppsett. Fra oppsett kan du også bestemme hvilken modul TYPO3 skal åpne når du logger inn. Velg fanen Åpning, så Start up in the following.. Velger du her Web, Page vil du alltid starte opp i den vanlige modulen for innholdsredigering. Beskrivelse av de ulike modulene Sidetre og innholds-/informasjonsområde Sidetre Sidehode Innhold Innholds- og informasjonsområde

8 8 Sidetreet viser nettstedets struktur, og ser man på selve nettstedet, vil man se at menyer har samme struktur. Legges innhold inn under siden Om oss i sidetreet, vil dette innholdet vises når man klikker på Om oss i menyen på nettstedet. Sidetreet kan skjules, ved at man klikker på den lille trekanten i kanten mellom sidetre og innholdsområde. Innholds- og informasjonsområdet viser litt ulik informasjon, avhengig av hvilken modul som er valt i modulmenyen. Her er Sidemodulen valgt, og det som vises er innholdet på siden. De fleste ikoner i TYPO3 er gjennomgående og betyr det samme uansett hvor man er i programmet. Men avhengig av hvilket element de er plassert ved, så gir de litt ulike muligheter. Derfor en kort beskrivelse av de ikoner som vises i dette skjembildet, samt noen til. Ikoner i sidetreet. Vanlig side. Denne vises i menyerog har sideinnholdet tilknyttet. Vanlig side som er skjult i meny (dvs siden fungerer som normalt, men den vises ikke i menyer. Snarvei. Siden vises i menyen, men klikkes den på vi man ende på siden denne linker til. Link til ekstern side/nettsted. Siden er skjult. Vises ikke i meny og det er ikke tilgang til siden på nettstedet. Siden er adgangsbegrenset Lagringsmappe. Vises ikke i menyer. Brukes til å lagre diverse innhold som skal brukes på flere steder på nettstedet. Skille (spacer). Brukes bare for å markere tydeligere skiller i sidestrukturen. Har ingen virksning på nettsidene. Ikoner i innholdsområdet Blyant. Åpner element i redigeringsmodus. Er blyanten i sidehode åpnes egenskaper for side, er blyanten i et element åpnes elementet. Vis siden som nettside (slik den ser ut for en vanlig leser) Kopier Lag referanse til elementet Klipp ut Slett element (det blir egentlig ikke slettet, men gjøres utilgjengelig). I sidemodus (TemplaVoila) blir elementet linket fra siden. Sett inn nytt element. Dette er de viktigste. Ellers viser alle ikoner en kort tekst når man plasserer musmarkøren på de. Øverst til høyre finner vi et område som alltid vises. Her finnes brukernavn, logg ut knappen, snarveiikon, rens mellomlager (clear cache), oversikt

9 9 over åpne dokumenter og en søkeboks (søker i backend). Særlig åpne dokumenter er en litt elegant funksjon, da den gir oversikt over de sist åpnede sidene/innholdslementene Sidemodul Sidemodulen viser som nevnt ovenfor den enkeltes sides innhold i høyre del. Her er brukt en modul som heter TemplaVoila, der ulike elementer er definert på nettsiden. Området for tekst er gitt navnet Hovedomraade for tekst. Man kan ha flere slike områder. Alle områdene som genereres automatisk, dvs menyer, topp, søkeboks og bunntekt vises ikke. På nettsiden er det det merkede feltet som gjelder. Hovedområde for tekst Modulen fungerer ikke på sider av type snarvei, link til ekstern side og lagringsmappe. Vis side Viser nettsiden slik som den vil bli seende ut i høyre del av «backend» (bilde neste side).

10 10 Listemodul Viser innholdet som en liste. Kan brukes på alle typer sider, men er hovedsaklig egnet til å håndtere innhold i lagringsmapper, eller annen innhold som er listebasert. Må ikke brukes til å legge til og redigere vanlig sideinnhold, da den ikke linker innholdet inn på sida, og heller ikke definerer elementenes plassering i forhold til hverandre.

11 11 Her er det vist innholdet i lagringsmappen Nyheter. Men listevisning kan brukes på vanlige sider for å sjekke oversettelser, skjult sideinnhold etc. Infomodul Infomodulen gir mulighet til å finne informasjon om ulike ting, f.eks hvilke sider som er oversatt eller ikke. Eller man kan bruke det til å få en full oversikt over sidetreet sammen med diverse informasjon.

12 12 Filer filliste Filer filliste gir tilgang til et eget område for å laste opp og administrere bilder, dokumenter med mer. Alt som lastes opp hit er tilgjengelig for alle med tilgang til mappene, og kan gjenbrukes. Også her har vi et sidetre, og et område med selve innholdet. Man kan her lage nye kataloger (Ny), laste opp filer (Last opp filer) og gjøre diverse andre operasjoner med filene. Valgene for å lage nye kataloger/filer, laste opp med mer finnes over selve filene. Rekkefølgen er, Last opp, Ny katalog/fil, refresh, opp i sidetre og lag snarvei hit. Bruker Oppgaver og Bruker Oppsett. Bruker Oppgaver kan gi tilgang til ulike funksjoner som arbeidsflyt, handlinger (en form for hurtigvalg) og et beskjedsenter. Denne funksjonaliteten er ikke konfigurert for bruk. Hjelp Gir tilgang til noe hjelpetekster, men ikke i en slik grad at det er reelt til hjelp.

13 13 Administrator funksjoner tøm hele cachen. I TYPO3 lagres en side første gang den åpnes i en spesiell tabell. Her lagres den med HTMLkoder og alt. Neste gang samme side åpnes sjekkes det først om siden finnes i denne tabellen, deretter om det finnes innhold til siden som er nyere. Finnes ikke det hentes siden fra denne tabellen. På denne måte reduseres antall spørringer til databasen, og siden lastes mye fortere. Ulempen er at det enkelte ganger skjer at nytt innhold ikke blir oppdaget. Med å tømme cachen blir denne tabellen tømt for innhold, og siden blir generert på nytt. Ikonet er et lyn øverst til høyre på siden. Det anbefales å klikke på denne når man har lagt inn nytt innhold på nettstedet. Legge inn og redigere innhold Legge inn «vanlig» innhold (tekst, bilder etc). Nå er ikke innholdet mer vanlig enn annet innhold, men i TYPO3 lages og lagres innhold på litt ulike måter. Vi kan enten skrive innholdet direkte inn på den enkelte side (som innholdselement), eller vi kan genere innholdet fra lister med innhold (f.eks liste over bedrifter, nyheter, medlemmer). Den første måten bruker vi på innhold som endres relativt sjeldent eller har innhold som ikke passer for lister (dokumentasjon kan være et eksempel). Innholdet i en nyhetsliste (f.eks 4 siste nyheter) kan endres mange ganger pr dag, og da lar vi den generes automatisk på bakgrunn av innlagte nyheter. Men for å legge inn vanlig tekstinnhold (også bilder) klikk på Side i modulmenyen. Skjembildet vil nå bli som følger. Vi skal nå legge inn noe nytt innhold på siden Om oss. Klikk på siden i sidetreet. Følgende bilde kommer fram.

14 14 Innholdselementer Vi skal nå legge inn innhold i Hovedomraadet for tekst kolonnen. Klikk på under hoveområdet, og følgende kommer opp i den høyre ramma (kolonnen) De fleste elementene i denne listen er relativt selvforklarende. Alminnelig tekstelement er det det mest vanlige. I tillegg brukes ofte elementene tekst med bilder under eller til høyre. Punktliste og tabell kan legges inn i disse elementene. Men enkelte ganger kan det være hensiktsmessig å lage disse som slevstendige element. Det finnes også elementer lengre ned på lista. I utgangspunktet har man bare bruk for elementene Fil linker og Multimedia Vi klikker derfor på elementet Tekst med bilder til høyre. Og følgende kommer opp i høyre kolonne.

15 15 Kort om de ulike elementene (se bildet ovenfor, og nedenfor på neste side). Dersom ikke alle valgene vises, bla nederst på siden og huk av for Vis sekundære muligheter. Legg først merke til de 4 fanene, Standard, Text, Media og Access. (Det er noen mangler i oversettelsen av versjon 4.2, grunnet feil på den serveren som håndterer oversettelser) Antall faner kan være fra 2 til 5 avhengig av type element. Videre beskrives de kort. Type: Forteller hva slags innholdselement det er snakk om. F.eks. Tekst, tekst m/bilde, bare bilde, bare overskrift, punktliste osv. Språk: Hvilket språk innholdet er på. Standard = Bokmål. Legg også merke til at det øverst er angitt hvilket språk elementet er knyttet til. Ramme: Må brukes. To valg er aktuelle, vanlig element og prikket linje over element. Dersom ramme ikke brukes blir det en liten feil i layout. Det er valgt å ikke automatiser at utseende blir på en spesifikk måte, da det faktisk medfører minsket fleksibilitet, samt at andre feil oppstår. Skjul: Vil gjemme element fra visning på nettsiden. Overskrift: Gir en overskrift til innholdselementet. Type (overskrift): Gir mulighet til å velge nivå eller spesielt utseende på overskrift, blant annet for å ivareta semantikk. Normal er det vanlige valget. Dato: Vil gi datoen for når innholdet er publisert.

16 16 Tekst: Selve teksten legges inn her. Teksten kan som i Word formatteres med fet, kursiv, overskriftsnivåer. Punktlister, tabeller og innrykk kan legges inn, og linker kan lages. Bilder kan også settes inn, men primært bør denne ikke brukes (måten beskrevet lengre ned er bedre når det er snakk om 1 4 bilder knyttet til en tekst) Begrensing av muligheter skyldes i hovedsak at man ikke skal bryte opp sidenes design.

17 17 Bilder: Bilder kan hentes i fillager på selve nettstedet, eller lastes opp fra egen PC (Men opplasting fra egen PC må foregå gjennom fillageret). Man trenger ikke å tilpasse størrelsen på bildet før det lastes opp, dette gjøres automatisk i TYPO3. Men det er lite hensiktsmessig å laste opp bilder som er større enn ca 1000 piksler i bredde. Klikk på mappeikonet, og det åpnes et eget vindu for å se i fillageret. Man velger her hvilken mappe som bildene skal lagres i (man kan ikke lage nye mapper, det kan kun gjøres i Fillistemodulen). Inntil tre bilder kan lastes opp i slengen. Klikk på + tegnet for å velge bilder. Med plusstegnet kan flere velges uten at vinduet lukkes. Posisjon: Man kan definere hvor bildet skal plasseres i forhold til tekst (Ikonene viser hvordan det ser ut). I tillegg kan det defineres om det skal være flere kolonner med bilder. Kolonner er særlig aktuelt om mange bilder skal legges inn (f.eks. Et enkelt fotogalleri). Ramme brukes sjeldent, men gir en markant kant på bildet. Bredde: Angir bredden på bildet i piksler. Bredde på piksler er svært vanlig. Høyde

18 18 kan også settes (brukes sjelden). Bildelinker: Klikk-forstørr gir muligheten til å klikke på bildet, og få en større versjon i eget vindu. Link gir mulighet til å linke bilde til annen side eller eksternt nettsted. Kan bare brukes på et bilde. Bildetekst: Tekst som vil plasseres under bildet. Dersom man har flere bilder, skilles bildetekst for hvert bilde med linjeskift. Alternativ tekst: Må fylles ut for å gi bildet en tekst som kan leses av skjermlesere for blinde eller ikke grafiske nettlesere. Kopier bildeteksten. Flere bilder skilles med linjeskift. Tittel-tekst: Gir en tekst som vises når musmarkør føres over bildet. Ikke obligatorisk (men kan brukes) Under fanen Access: Start, her kan det angis at sideinnholdet først skal vises ved denne

19 19 datoen. Slutt, sideinnholdet skal ikke vises etter denne datoen. Adgang: Gir mulighet til bare å vise innholdet for innloggede brukere. Ellers finnes det 6 viktige ikoner helt øverst. Disse er for det meste selvforklarende, og hjelpetekst kommer fram når musen føres over ikonene. Men kort beskrevet betyr ikonene følgende. Lukk uten å lagre Lagre Lagre og vis siden Lagre og lukk Slett element Lag snarvei til dette elementet. Disse går igjen mer eller mindre alle steder hvor elementer lages. Trykker vi Lagre og vis siden med de dataene som er lagt inn vil følgende vises i nytt vindu. Oversettelse av artikkel Å lage en oversettelse av et element er svært enkelt.

20 20 Bare klikk på Lag en kopi for oversettelse. Dette nye elementet vi være en kopi av standardelementet. Men teksten [Translate to Nynorsk] vil komme først. For å redigere oversettelsen, slik at det blir en oversettelse og ikke bare en kopi, er det bare å klikke på teksten. Som bildet under viser, ser det ut omtrent som for et vanlig element. Forskjellen er at «standardteksten» vises. Alle elementene kan faktisk endres, slik at oversettelsen kan bruke andre bilder, etc. Når oversettelsen er gjort ferdig, klikker man Lagre og lukk. Oversettelsen vil vises på nettsidene dersom leser velger Nynorsk. Derfor er det lurt å skjule oversettelsen til den er ferdig. Det gjøres ved å høyreklikke på ikonet foran [Translate..], og velge Skjul. Da vises standard (bokmål) i stedet. Når oversettelsen er ferdig, kan man høyreklikke på ikonet igjen og velge Vis.

21 21 En oversatt versjon kan faktisk se såpass ulik ut.

22 22 For at man skal kunne lage oversettelser av innholdet, må faktisk selve siden være oversatt. For å få til det må det lages et element på siden som heter Alternativt sidespråk. Den enkleste måten å lage dette på er å lage det ved hjelp av Vis oversettelser, Lag ny oversettelse i vanlig sidemodus. Klikk på Vis oversettelser og velg deretter hav man skal oversette til. Neste skjermbilde har flere av feltene fra Sideoppsett. Vi skriver bare inn sidetittelen på nynorsk og Lagrer og lukk. Da har vi muligheten for å lage språkversjoner av elementer. Når oversettelser finnes kan man også redigere sideegenskaper, velge å vise artikler på bestemte språk etc fra samme meny. Mer om å legge inn i tekstelement (linker og tabeller) De neste skjermbildene er hentet fra et annet oppsett, i og med at fremagansmåten er identisk.

23 23 Merk ordet som skal ha en link til eksternt nettsted, annen side på gjeldende nettsted eller epostadresse. Klikk deretter på ikonet for link, og følgende vil komme opp i eget vindu. Her kan eksisterende link fjernes, link til side på nettstedet lages, link til fil, link til ekstern nettadresse og til epost. Her er det laget et eksempel med link til eksternt nettsted. URL må angis med først. Mål: forteller om at linken skal åpnes i nytt vindu eller ikke Tittel: Kan fylles ut. Velges Side, får man tilgang til sidetreet på nettstedet og link til intern side lages ved å klikke på sidenavnet. Fjern link, fjerner linken. Fil, gir ingen muligheter uten at tilgang til mapper er satt opp E-post, gir mulighet til å skrive inn epost adresse. Skrives som Vil bli kryptert når kryptering er slått på. For å legge inn tabeller klikk på. Det vil gi følgende bilde i nytt vindu. Og her er det behov for å forklare litt:

24 24 Beskrivelse: Beskrivelse er tittelen på tabellen, dvs en overskrift. Sammendrag er en skjult tekst (som alt-tekst) som kan beskrive tabellen. Hjelper screenreaders Mellomrom og marger: Det trengs ikke fylles ut. Size and headers: Rader og kolonner forklarer seg selv. Som i Word kan tabellen utvides underveis. Headers gjør at cellene på toppen eller til venstre blir tittelceller. CSS-stil: Ikke i bruk ennå. Layout: Bredde bestemmer bredde på tabellen % er et godt valg. Justering: Tekstjustering vil gjøre at teksten enten blir venstrestilt, sentrert eller høyrestilt i cellen for hele tabellen. Vertikal justering bestemmer om teksten skal forankres øverst, i midten eller nederst i cella (omtrent som i Word). Trolig vil man ikke se tabellen. For å se denne klikk på ikonet for å slå av og på rammestreker. I tillegg har man nå fått tilgang til ikoner for håndtering av tabellelementer Etter å ha skrevet inn tekst i tabellen ser den slik ut For å høyrejustere tekst plasserer man markør i cella og velger «Justify Right» under Block style.

25 25 For å sette fast bredde på kolonner høyreklikker man på øverste cella i kolonnen, og angir bredde i % Tabellfunksjonaliteten er nå på det nærmeste ferdigkonfigurert, men si fra om feil. Ellers er det bare å prøve seg frem. Trykk nå lagre og lukk for å avslutte arbeidet med innholdselementet. Som en ser, tekstelementet gjengis. Nytt element kan legges inn både foran og etter elementet ved å klikke på nytt element ikonet. Elementet kan redigeres ved å klikke på blyanten, det kan kopieres, det kan lages referanse til det, klippes ut og flyttes, samt slettes fra siden. Lage nye sider Kort om hvordan man lager nye sider. Enklest gjøres dette i sidetreet. Høyreklikk på ikonet (eller teksten) for siden man skal lage ny side etter eller under. Her har jeg høyreklikket på Kjørekontor Helse Sør-ØSt

26 26 I menyen velges Ny. (kort forklaring av de andre valgene Vis: Vis siden i nettleser (selve nettsiden) Rediger: Rediger elementer Info: Ikke intersant Kopier: siden med innhold kopieres Klipp ut: siden med innhold klippes ut. Skjul: siden skjules Endre sideoppsett: Konfigurasjon av selve siden kan endres.) Etter ny er valg kommer følgende skjermbilde opp til høyre. Det er flere valg for å legge inn ulike typer innhold her, men det er bare Side (inn i), og Side (etter) som brukes til å lage nye sider. De andre mulighetene kommer vi tilbake til. Side (inn i) lager en side på nivået undere den markerte siden. Side (etter) lager en side på samme nivå, men etter. Du kan også bruke Opprett ny side for å lage ny side. Da kan vi plassere siden hvor vi vil. Vi klikker Side (inn i). Skjermbilde blir seende slik ut.

27 27 Vi mår her fjerne avkrysningen i Skjul side, om den er markert I skjermbildet som kommer opp må/bør følgende fylles ut. Sidetittel: Vi kaller denne Kjørekontor Oppland Undertittel: Denne blir til en «tittel» på menyvalget når vi tar musa over. Lag derfor en litt mer beskrivende tekst her. Denne kan droppes dersom beskrivelse fylles ut. For Metadata (egen fane)fylles også Sammendrag, Nøkkelord og Beskrivelse ut. Feltene vises ikke i detalj. Og så klikker vi Lagre og lukk. I sidetreet har vi nå fått en underside til Kjørekontor Helse Sør-Øst. Jevnt over bruker man valgene side (inn i = underside), og side (etter), da det er færre klikk. Det er bare å prøve seg fram, sider kan slettes og flyttes i ettertid, så feil gjør ingeting. Redigere sideopplysninger. For å redigere sideopplysninger er fremgangsmåten til en viss grad likeartet. Høyreklikk på siden der opplysningene skal redigeres, og velg Endre sideoppsett. Man åpner da skjemaet for sideoppsett. Er Type Standard, endre denne til Avansert. Fyll ut nødvendige felt, og Lagre og lukk.

28 28 Lage og redigere metatagger. Metatagger lages/redigeres ved å legge inn innhold i feltene Sammendrag, Nøkkelord og Beskrivelse i Sideoppsettet Lage en linker til nedlastbare filer. Klikk på Lag nytt element bilde. (vi legger det etter på Om oss siden). Velg Fillinker i neste Skriv inn overskrift dersom ønsket (er ikke nødvendig) i neste skjembilde. Husk å velge korrekt ramme (her bruker jeg Prikket linje...) Klikk på fanen Filhyperkoblinger, Velg mappeikonet (Finn filer), til høyre under Filer. Bildet under viser slik det vil se ut etter filer er lagt til.

29 29 I PopUp vinduet velges katalogen der man har dokumentene, eller katalogen man vil laste opp dokumentene til. I dette tilfellet har jeg alt lastet opp dokumentene, så jeg klikker bare på + tegnet for de filene som skal være med og lukker vinduet. Under beskrivelser skriver man en beskrivelse for hver fil på en enkelt linje. Dvs med tre filer, skal det være tre linjer i beskrivelsen. Lagre og lukk

30 30 Klikk Lagre og lukk. En begrensing med denne er at man bare kan ha 10 filer i et element. Vil nå se slik ut i backend.

31 31 Og slik på nettsidene Legge inn og redigere nyheter Nyheter håndteres/produseres på en litt annen måte enn vanlig sideinnhold på en side. Grunnen til dette er at det er det mest dynamiske innholdet på et nettsted. I tillegg er det også slik at nyheter ofte ønskes vist i flere formater og flere steder. Det vanlige er at man ønsker 3 5 av de mest aktuelle nyhetene presentert i kortform på nettstedets forside. Alle nyheter innen siste 15, 30 eller 60 dager listet opp på en nyhetside. Alle eldre nyheter tilgjengelig i et arkiv Ved å klikke på nyhet på forside eller liste, gis tilgang til nyheten i sin helhet. En nyhet kan være alt fra en kort notis, link til andre sider/nettsteder eller en lengre artikkel. Nyheter legges inn via Listemodulen (Liste i venstre kolonne). Det finnes en annen måte, men den er ikke satt opp. Nyhetene lagres ikke på siden der de vises, men i en egen lagringsmappe som heter Nyheter. Den finnes nesten nederst i sidetreet. Grunnen til at nyheter lagres slik, er at det enkelt skal kunne brukes på flere steder, dvs både forside og nyhetside (eventuelt også på lokale sider). Da legger vi inn en ny nyhet. Velg Liste i Modulmenyen og Nyheter i sidetreet. Og slik vil deler av skjermbildet se ut.

32 32 Definisjon av nynorsk som ekstra språk. For å kunne oversette nyhetsartikler Listede nyheter (også oversettelser vist) Klikk på Nytt element i seksjonen Nyheter (finnes rett foran Tittel). Også Opprett nytt element lenger ned på sida kan brukes, men det første valget gir direkte en ny nyhet, og vi sparer et klikk. Høyre del av skjermbildet vil nå se slik ut. Først ser vi på valgene under fanen Standard.

33 33 Tittel, Forfatter, Epost og Tekst er såpass logisk at de ikke kommenteres nærmere. Det er ellers en meget god skikk å skrive inn forfatter på nyheter. Avkrysningsboksen Skjul må være blank (for at nyheten skal vises), Start, Stopp virker som for andre elementer, dvs at brukes start vises ikke nyheten før den datoen, og ved stopp skjules nyheten den datoen. Dato gir den datoen som blir angitt på nyheten. Stilles automatisk til gjeldende tidspunkt, men kan endres. Arkivdato gir en dato for når nyheten skal legges i arkiv (den forsvinner ikke). Fylles ikke dette ut, arkiveres nyheten etter f.eks 30 dager. Undertittel gir mulighet til å lage en ingress i nyheten. Denne utheves når nyheten vises, og brukes i lister over nyheter for å beskrive innholdet. Type gir mulighet å velge tre typer nyheter, Nyhet, Link til intern side og Link til ekstern URL. De to siste er hva teksten beskriver, nemlig link til en annen side/nettsted. Nøkkelord gir muligheten til ord i kommaseparert liste som brukes til å forbedre søking, metainfo. Under fanen Relations finner vi følgende skjermbilde Under Kategory velges kategorien i høyre liste som nyheten skal knyttes til. En nyhet kan knyttes til flere kategorier. Tilgjengelige kategorier er ikke alle som skal være med ennå. Grunnen til bruk av kategorier er:

34 34 Gir mulighet til å styre publisering til bestemte side. Gir leser mulighet til å sortere nyheter på kategorier. Kategorier er foreløpig ikke lagt inn Bilder virker på akkurat samme måte som bilder i et vanlig innholdselement. Unntaket er at her vil alltid bildene plasseres til høyre. Under Linker kan det legges inn linker til andre nettsteder/sider på formatet eller ved hjelp av full HTML kode <a href="http://www.side.com/nyhet1.html" title="link til annen nyhet">nyheter fra</a> Under Relaterte nyheter kan det linkes til andre nyheter/sider på nettstedet, og under Filer kan Word, Excel, pdf og andre filer vedlegges. Filer legges inn som bilder. Relaterte nyheter finner man ved å klikke på mappeikonet (Finn database elementer) og finne enten en side, nyhet eller aktivitet i sidetreet.

35 35 Når alle opplysninger er fylt inn, trykk på Lagre og lukk. Tilbake i lista vil man se en ny nyhet. For å sjekke hvordan nyheten ser ut gå til forsiden på nettsidene, og oppdater siden. Nyheten skal komme fram i lista av nyheter, f.eks som følger.

36 36 Den vises øverst i lista Klikker man på linken i nyheten vil følgende skjermbilde komme fram (neste side). Boksene til høyre er ikke justert ferdig når det gjelder design. Også i nyhetslista i «backend» kan man ved hjelp av blyanten redigere innholdet. Før musmarkør over de ulike ikoner for forklaring på hva de gjør.

37 37 Litt om typer nyheter (generelt) Det finnes 4 typer nyheter, Nyhet, Link til intern side, Link til ekstern URL og Blog post. Den siste krever at en blogmodul er satt opp, noe den ikke er gjort her, og den vises derfor ikke. Link til intern side, gir mulighet til å lage en nyhet når man har lagt inn nytt innhold på en annen side. Velger man denne typen ser man at det store tekstfeltet forsvinner, samt mulighet til å vedlegge filer etc. Men man får mulighet til å lage en snarvei til siden med det nye innholdet. Dette kan være aktuelt når man f.eks legger ut nye brosjyrer, endring av retningslinjer etc.. Link til ekstern URL, er identisk med foregående, men snarvei til side er byttet ut med Ekstern URL. Den skrives på formatet men den enkle måten er å klippe ut linken fra nettsiden som skal linkes til og lime inn her. Oversettelse av nyheter. Det er bare å klikke på Nynorsk (eller annet språk) i under den enkelte nyhet. Da lages det en kopi av nyhetene som kan oversettes. Husk at også her kan det være lurt å skjule elementet til det er ferdig oversatt.

38 38 Krysspublisering Samme innhold kan publiseres på flere steder. En måte er som forklart under nyheter, der samme nyhet kan vises på flere sider. Men mer eller mindre alle former for innholdselementer kan krysspublisere. Krysspublisering kan gjøres gjennom kopiering, der de to elementene i ettertid vil måte redigeres hver for seg, eller krysspubliseringen kan gjøres som en referanse der enhver endring vil være identiske i alle kopier (referanse). Hele sider kan gjøres til referanse, og hvert enkelt innholdselement kan gjøres til en referanse. Som eksempel er det laget noe innhold under Dine rettigheter, Rekvisisjon. Dette elementet skal også være under Jeg har rekvisisjon, Rekvisjon. For å lage referansen klikker jeg på (Lag referanse) i ikonlinja for elementet. Legg merke til at ikonet får en rød hake, og at følgende ikon vises i området for å legge inn elementer (Lim inn element). Gå så til siden der referansen skal legges inn (jf ovenfor). Og klikk på Lim inn element på denne siden.

39 39 Legg merke til at tittellinja for elementet er gulaktig og at blyanten er borte. Man kan allikevel klikke på selve elementet for å åpne det i redigeringsmodus. Og uansett om det er orginalen eller referansen som blir åpnet, vil innholde bli identisk alle steder. Ikke trykk på ikonet, da oppheves referansen og det lages en lokal kopi i stedet. Som skjermbildet viser, følger også oversettelser med. Den andre måte er å lage referanser til sider. Dette egner seg særlig der to sider skal være identiske. Som eksempel er det laget to innholdselementer under Dine rettigheter, Egenandel. Gå nå til Jeg ordner reisen selv, Egenandel. Klikk på blyanten i sidehodet, Rediger sideoppsett (den foran forstørrelsesglasset). Dersom det ikke er valgt alt, må man velge Type, Avansert. Bla ned til Vis innhold fra denne siden istedenfor Klikk på mappeikonet, og bla fram til den siden som skal vises

40 40 Klikk Lagre og lukk. Og utseende i Backend endrer seg På disse to måtene løses krysspublisering.

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Prosjektsider - Fylkesmannen

Prosjektsider - Fylkesmannen 2014 Prosjektsider - Fylkesmannen Solfrid Helvik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 10.06.2014 1 Introduksjon Fylkesmannen nyttar i dag Episerver 7 på prosjektsider og intranettsider Malene er basert på det

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer