Brukermanual TYPO3. Versjon Utarbeidet av: Erik Svendsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen"

Transkript

1 Brukermanual TYPO Utarbeidet av:

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7 Sidemodul... 9 Vis side... 9 Listemodul Infomodul Filer filliste Bruker Oppgaver og Bruker Oppsett...12 Hjelp Administrator funksjoner tøm hele cachen...13 Legge inn og redigere innhold...13 Legge inn «vanlig» innhold (tekst, bilder etc)...13 Innholdselementer Oversettelse av artikkel...19 Mer om å legge inn i tekstelement (linker og tabeller)...22 Lage nye sider Redigere sideopplysninger...27 Lage og redigere metatagger...28 Lage en linker til nedlastbare filer...28 Legge inn og redigere nyheter...31 Litt om typer nyheter (generelt)...37 Oversettelse av nyheter...37 Krysspublisering... 38

4 4

5 5 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende webadresse, Skriv inn brukernavn, passord. Klikk på Log In. Boksene her vil bli endret tekst på till norsk før oppsettet er ferdig. Det vi muligens også legges til et nytt valg. Dokumentasjonen vi da endres. Følgende side vil komme opp Lykkes man ikke med innlogging, sjekk at Cookies og Javscript er påslått.

6 6 Modulmeny Skjermbildet består av en modulmeny til venstre. Den vil variere litt etter hvilke funksjoner den enkelte bruker har tilgjengelig, her vises standardoppsett. De ulike valgene forklares nærmere lengre ned, men det er også noen korte forklaringer i høyre del (hoveddelen av skjermbildet) Før modulene gjennomgås, bør (skal man) endre sine brukersinntillinger (passord og navn) Klikk på Oppsett i modulmenyen

7 7 Skriv inn navn. Epostadresse og nytt passord. Lagre oppsett. Fra oppsett kan du også bestemme hvilken modul TYPO3 skal åpne når du logger inn. Velg fanen Åpning, så Start up in the following.. Velger du her Web, Page vil du alltid starte opp i den vanlige modulen for innholdsredigering. Beskrivelse av de ulike modulene Sidetre og innholds-/informasjonsområde Sidetre Sidehode Innhold Innholds- og informasjonsområde

8 8 Sidetreet viser nettstedets struktur, og ser man på selve nettstedet, vil man se at menyer har samme struktur. Legges innhold inn under siden Om oss i sidetreet, vil dette innholdet vises når man klikker på Om oss i menyen på nettstedet. Sidetreet kan skjules, ved at man klikker på den lille trekanten i kanten mellom sidetre og innholdsområde. Innholds- og informasjonsområdet viser litt ulik informasjon, avhengig av hvilken modul som er valt i modulmenyen. Her er Sidemodulen valgt, og det som vises er innholdet på siden. De fleste ikoner i TYPO3 er gjennomgående og betyr det samme uansett hvor man er i programmet. Men avhengig av hvilket element de er plassert ved, så gir de litt ulike muligheter. Derfor en kort beskrivelse av de ikoner som vises i dette skjembildet, samt noen til. Ikoner i sidetreet. Vanlig side. Denne vises i menyerog har sideinnholdet tilknyttet. Vanlig side som er skjult i meny (dvs siden fungerer som normalt, men den vises ikke i menyer. Snarvei. Siden vises i menyen, men klikkes den på vi man ende på siden denne linker til. Link til ekstern side/nettsted. Siden er skjult. Vises ikke i meny og det er ikke tilgang til siden på nettstedet. Siden er adgangsbegrenset Lagringsmappe. Vises ikke i menyer. Brukes til å lagre diverse innhold som skal brukes på flere steder på nettstedet. Skille (spacer). Brukes bare for å markere tydeligere skiller i sidestrukturen. Har ingen virksning på nettsidene. Ikoner i innholdsområdet Blyant. Åpner element i redigeringsmodus. Er blyanten i sidehode åpnes egenskaper for side, er blyanten i et element åpnes elementet. Vis siden som nettside (slik den ser ut for en vanlig leser) Kopier Lag referanse til elementet Klipp ut Slett element (det blir egentlig ikke slettet, men gjøres utilgjengelig). I sidemodus (TemplaVoila) blir elementet linket fra siden. Sett inn nytt element. Dette er de viktigste. Ellers viser alle ikoner en kort tekst når man plasserer musmarkøren på de. Øverst til høyre finner vi et område som alltid vises. Her finnes brukernavn, logg ut knappen, snarveiikon, rens mellomlager (clear cache), oversikt

9 9 over åpne dokumenter og en søkeboks (søker i backend). Særlig åpne dokumenter er en litt elegant funksjon, da den gir oversikt over de sist åpnede sidene/innholdslementene Sidemodul Sidemodulen viser som nevnt ovenfor den enkeltes sides innhold i høyre del. Her er brukt en modul som heter TemplaVoila, der ulike elementer er definert på nettsiden. Området for tekst er gitt navnet Hovedomraade for tekst. Man kan ha flere slike områder. Alle områdene som genereres automatisk, dvs menyer, topp, søkeboks og bunntekt vises ikke. På nettsiden er det det merkede feltet som gjelder. Hovedområde for tekst Modulen fungerer ikke på sider av type snarvei, link til ekstern side og lagringsmappe. Vis side Viser nettsiden slik som den vil bli seende ut i høyre del av «backend» (bilde neste side).

10 10 Listemodul Viser innholdet som en liste. Kan brukes på alle typer sider, men er hovedsaklig egnet til å håndtere innhold i lagringsmapper, eller annen innhold som er listebasert. Må ikke brukes til å legge til og redigere vanlig sideinnhold, da den ikke linker innholdet inn på sida, og heller ikke definerer elementenes plassering i forhold til hverandre.

11 11 Her er det vist innholdet i lagringsmappen Nyheter. Men listevisning kan brukes på vanlige sider for å sjekke oversettelser, skjult sideinnhold etc. Infomodul Infomodulen gir mulighet til å finne informasjon om ulike ting, f.eks hvilke sider som er oversatt eller ikke. Eller man kan bruke det til å få en full oversikt over sidetreet sammen med diverse informasjon.

12 12 Filer filliste Filer filliste gir tilgang til et eget område for å laste opp og administrere bilder, dokumenter med mer. Alt som lastes opp hit er tilgjengelig for alle med tilgang til mappene, og kan gjenbrukes. Også her har vi et sidetre, og et område med selve innholdet. Man kan her lage nye kataloger (Ny), laste opp filer (Last opp filer) og gjøre diverse andre operasjoner med filene. Valgene for å lage nye kataloger/filer, laste opp med mer finnes over selve filene. Rekkefølgen er, Last opp, Ny katalog/fil, refresh, opp i sidetre og lag snarvei hit. Bruker Oppgaver og Bruker Oppsett. Bruker Oppgaver kan gi tilgang til ulike funksjoner som arbeidsflyt, handlinger (en form for hurtigvalg) og et beskjedsenter. Denne funksjonaliteten er ikke konfigurert for bruk. Hjelp Gir tilgang til noe hjelpetekster, men ikke i en slik grad at det er reelt til hjelp.

13 13 Administrator funksjoner tøm hele cachen. I TYPO3 lagres en side første gang den åpnes i en spesiell tabell. Her lagres den med HTMLkoder og alt. Neste gang samme side åpnes sjekkes det først om siden finnes i denne tabellen, deretter om det finnes innhold til siden som er nyere. Finnes ikke det hentes siden fra denne tabellen. På denne måte reduseres antall spørringer til databasen, og siden lastes mye fortere. Ulempen er at det enkelte ganger skjer at nytt innhold ikke blir oppdaget. Med å tømme cachen blir denne tabellen tømt for innhold, og siden blir generert på nytt. Ikonet er et lyn øverst til høyre på siden. Det anbefales å klikke på denne når man har lagt inn nytt innhold på nettstedet. Legge inn og redigere innhold Legge inn «vanlig» innhold (tekst, bilder etc). Nå er ikke innholdet mer vanlig enn annet innhold, men i TYPO3 lages og lagres innhold på litt ulike måter. Vi kan enten skrive innholdet direkte inn på den enkelte side (som innholdselement), eller vi kan genere innholdet fra lister med innhold (f.eks liste over bedrifter, nyheter, medlemmer). Den første måten bruker vi på innhold som endres relativt sjeldent eller har innhold som ikke passer for lister (dokumentasjon kan være et eksempel). Innholdet i en nyhetsliste (f.eks 4 siste nyheter) kan endres mange ganger pr dag, og da lar vi den generes automatisk på bakgrunn av innlagte nyheter. Men for å legge inn vanlig tekstinnhold (også bilder) klikk på Side i modulmenyen. Skjembildet vil nå bli som følger. Vi skal nå legge inn noe nytt innhold på siden Om oss. Klikk på siden i sidetreet. Følgende bilde kommer fram.

14 14 Innholdselementer Vi skal nå legge inn innhold i Hovedomraadet for tekst kolonnen. Klikk på under hoveområdet, og følgende kommer opp i den høyre ramma (kolonnen) De fleste elementene i denne listen er relativt selvforklarende. Alminnelig tekstelement er det det mest vanlige. I tillegg brukes ofte elementene tekst med bilder under eller til høyre. Punktliste og tabell kan legges inn i disse elementene. Men enkelte ganger kan det være hensiktsmessig å lage disse som slevstendige element. Det finnes også elementer lengre ned på lista. I utgangspunktet har man bare bruk for elementene Fil linker og Multimedia Vi klikker derfor på elementet Tekst med bilder til høyre. Og følgende kommer opp i høyre kolonne.

15 15 Kort om de ulike elementene (se bildet ovenfor, og nedenfor på neste side). Dersom ikke alle valgene vises, bla nederst på siden og huk av for Vis sekundære muligheter. Legg først merke til de 4 fanene, Standard, Text, Media og Access. (Det er noen mangler i oversettelsen av versjon 4.2, grunnet feil på den serveren som håndterer oversettelser) Antall faner kan være fra 2 til 5 avhengig av type element. Videre beskrives de kort. Type: Forteller hva slags innholdselement det er snakk om. F.eks. Tekst, tekst m/bilde, bare bilde, bare overskrift, punktliste osv. Språk: Hvilket språk innholdet er på. Standard = Bokmål. Legg også merke til at det øverst er angitt hvilket språk elementet er knyttet til. Ramme: Må brukes. To valg er aktuelle, vanlig element og prikket linje over element. Dersom ramme ikke brukes blir det en liten feil i layout. Det er valgt å ikke automatiser at utseende blir på en spesifikk måte, da det faktisk medfører minsket fleksibilitet, samt at andre feil oppstår. Skjul: Vil gjemme element fra visning på nettsiden. Overskrift: Gir en overskrift til innholdselementet. Type (overskrift): Gir mulighet til å velge nivå eller spesielt utseende på overskrift, blant annet for å ivareta semantikk. Normal er det vanlige valget. Dato: Vil gi datoen for når innholdet er publisert.

16 16 Tekst: Selve teksten legges inn her. Teksten kan som i Word formatteres med fet, kursiv, overskriftsnivåer. Punktlister, tabeller og innrykk kan legges inn, og linker kan lages. Bilder kan også settes inn, men primært bør denne ikke brukes (måten beskrevet lengre ned er bedre når det er snakk om 1 4 bilder knyttet til en tekst) Begrensing av muligheter skyldes i hovedsak at man ikke skal bryte opp sidenes design.

17 17 Bilder: Bilder kan hentes i fillager på selve nettstedet, eller lastes opp fra egen PC (Men opplasting fra egen PC må foregå gjennom fillageret). Man trenger ikke å tilpasse størrelsen på bildet før det lastes opp, dette gjøres automatisk i TYPO3. Men det er lite hensiktsmessig å laste opp bilder som er større enn ca 1000 piksler i bredde. Klikk på mappeikonet, og det åpnes et eget vindu for å se i fillageret. Man velger her hvilken mappe som bildene skal lagres i (man kan ikke lage nye mapper, det kan kun gjøres i Fillistemodulen). Inntil tre bilder kan lastes opp i slengen. Klikk på + tegnet for å velge bilder. Med plusstegnet kan flere velges uten at vinduet lukkes. Posisjon: Man kan definere hvor bildet skal plasseres i forhold til tekst (Ikonene viser hvordan det ser ut). I tillegg kan det defineres om det skal være flere kolonner med bilder. Kolonner er særlig aktuelt om mange bilder skal legges inn (f.eks. Et enkelt fotogalleri). Ramme brukes sjeldent, men gir en markant kant på bildet. Bredde: Angir bredden på bildet i piksler. Bredde på piksler er svært vanlig. Høyde

18 18 kan også settes (brukes sjelden). Bildelinker: Klikk-forstørr gir muligheten til å klikke på bildet, og få en større versjon i eget vindu. Link gir mulighet til å linke bilde til annen side eller eksternt nettsted. Kan bare brukes på et bilde. Bildetekst: Tekst som vil plasseres under bildet. Dersom man har flere bilder, skilles bildetekst for hvert bilde med linjeskift. Alternativ tekst: Må fylles ut for å gi bildet en tekst som kan leses av skjermlesere for blinde eller ikke grafiske nettlesere. Kopier bildeteksten. Flere bilder skilles med linjeskift. Tittel-tekst: Gir en tekst som vises når musmarkør føres over bildet. Ikke obligatorisk (men kan brukes) Under fanen Access: Start, her kan det angis at sideinnholdet først skal vises ved denne

19 19 datoen. Slutt, sideinnholdet skal ikke vises etter denne datoen. Adgang: Gir mulighet til bare å vise innholdet for innloggede brukere. Ellers finnes det 6 viktige ikoner helt øverst. Disse er for det meste selvforklarende, og hjelpetekst kommer fram når musen føres over ikonene. Men kort beskrevet betyr ikonene følgende. Lukk uten å lagre Lagre Lagre og vis siden Lagre og lukk Slett element Lag snarvei til dette elementet. Disse går igjen mer eller mindre alle steder hvor elementer lages. Trykker vi Lagre og vis siden med de dataene som er lagt inn vil følgende vises i nytt vindu. Oversettelse av artikkel Å lage en oversettelse av et element er svært enkelt.

20 20 Bare klikk på Lag en kopi for oversettelse. Dette nye elementet vi være en kopi av standardelementet. Men teksten [Translate to Nynorsk] vil komme først. For å redigere oversettelsen, slik at det blir en oversettelse og ikke bare en kopi, er det bare å klikke på teksten. Som bildet under viser, ser det ut omtrent som for et vanlig element. Forskjellen er at «standardteksten» vises. Alle elementene kan faktisk endres, slik at oversettelsen kan bruke andre bilder, etc. Når oversettelsen er gjort ferdig, klikker man Lagre og lukk. Oversettelsen vil vises på nettsidene dersom leser velger Nynorsk. Derfor er det lurt å skjule oversettelsen til den er ferdig. Det gjøres ved å høyreklikke på ikonet foran [Translate..], og velge Skjul. Da vises standard (bokmål) i stedet. Når oversettelsen er ferdig, kan man høyreklikke på ikonet igjen og velge Vis.

21 21 En oversatt versjon kan faktisk se såpass ulik ut.

22 22 For at man skal kunne lage oversettelser av innholdet, må faktisk selve siden være oversatt. For å få til det må det lages et element på siden som heter Alternativt sidespråk. Den enkleste måten å lage dette på er å lage det ved hjelp av Vis oversettelser, Lag ny oversettelse i vanlig sidemodus. Klikk på Vis oversettelser og velg deretter hav man skal oversette til. Neste skjermbilde har flere av feltene fra Sideoppsett. Vi skriver bare inn sidetittelen på nynorsk og Lagrer og lukk. Da har vi muligheten for å lage språkversjoner av elementer. Når oversettelser finnes kan man også redigere sideegenskaper, velge å vise artikler på bestemte språk etc fra samme meny. Mer om å legge inn i tekstelement (linker og tabeller) De neste skjermbildene er hentet fra et annet oppsett, i og med at fremagansmåten er identisk.

23 23 Merk ordet som skal ha en link til eksternt nettsted, annen side på gjeldende nettsted eller epostadresse. Klikk deretter på ikonet for link, og følgende vil komme opp i eget vindu. Her kan eksisterende link fjernes, link til side på nettstedet lages, link til fil, link til ekstern nettadresse og til epost. Her er det laget et eksempel med link til eksternt nettsted. URL må angis med først. Mål: forteller om at linken skal åpnes i nytt vindu eller ikke Tittel: Kan fylles ut. Velges Side, får man tilgang til sidetreet på nettstedet og link til intern side lages ved å klikke på sidenavnet. Fjern link, fjerner linken. Fil, gir ingen muligheter uten at tilgang til mapper er satt opp E-post, gir mulighet til å skrive inn epost adresse. Skrives som Vil bli kryptert når kryptering er slått på. For å legge inn tabeller klikk på. Det vil gi følgende bilde i nytt vindu. Og her er det behov for å forklare litt:

24 24 Beskrivelse: Beskrivelse er tittelen på tabellen, dvs en overskrift. Sammendrag er en skjult tekst (som alt-tekst) som kan beskrive tabellen. Hjelper screenreaders Mellomrom og marger: Det trengs ikke fylles ut. Size and headers: Rader og kolonner forklarer seg selv. Som i Word kan tabellen utvides underveis. Headers gjør at cellene på toppen eller til venstre blir tittelceller. CSS-stil: Ikke i bruk ennå. Layout: Bredde bestemmer bredde på tabellen % er et godt valg. Justering: Tekstjustering vil gjøre at teksten enten blir venstrestilt, sentrert eller høyrestilt i cellen for hele tabellen. Vertikal justering bestemmer om teksten skal forankres øverst, i midten eller nederst i cella (omtrent som i Word). Trolig vil man ikke se tabellen. For å se denne klikk på ikonet for å slå av og på rammestreker. I tillegg har man nå fått tilgang til ikoner for håndtering av tabellelementer Etter å ha skrevet inn tekst i tabellen ser den slik ut For å høyrejustere tekst plasserer man markør i cella og velger «Justify Right» under Block style.

25 25 For å sette fast bredde på kolonner høyreklikker man på øverste cella i kolonnen, og angir bredde i % Tabellfunksjonaliteten er nå på det nærmeste ferdigkonfigurert, men si fra om feil. Ellers er det bare å prøve seg frem. Trykk nå lagre og lukk for å avslutte arbeidet med innholdselementet. Som en ser, tekstelementet gjengis. Nytt element kan legges inn både foran og etter elementet ved å klikke på nytt element ikonet. Elementet kan redigeres ved å klikke på blyanten, det kan kopieres, det kan lages referanse til det, klippes ut og flyttes, samt slettes fra siden. Lage nye sider Kort om hvordan man lager nye sider. Enklest gjøres dette i sidetreet. Høyreklikk på ikonet (eller teksten) for siden man skal lage ny side etter eller under. Her har jeg høyreklikket på Kjørekontor Helse Sør-ØSt

26 26 I menyen velges Ny. (kort forklaring av de andre valgene Vis: Vis siden i nettleser (selve nettsiden) Rediger: Rediger elementer Info: Ikke intersant Kopier: siden med innhold kopieres Klipp ut: siden med innhold klippes ut. Skjul: siden skjules Endre sideoppsett: Konfigurasjon av selve siden kan endres.) Etter ny er valg kommer følgende skjermbilde opp til høyre. Det er flere valg for å legge inn ulike typer innhold her, men det er bare Side (inn i), og Side (etter) som brukes til å lage nye sider. De andre mulighetene kommer vi tilbake til. Side (inn i) lager en side på nivået undere den markerte siden. Side (etter) lager en side på samme nivå, men etter. Du kan også bruke Opprett ny side for å lage ny side. Da kan vi plassere siden hvor vi vil. Vi klikker Side (inn i). Skjermbilde blir seende slik ut.

27 27 Vi mår her fjerne avkrysningen i Skjul side, om den er markert I skjermbildet som kommer opp må/bør følgende fylles ut. Sidetittel: Vi kaller denne Kjørekontor Oppland Undertittel: Denne blir til en «tittel» på menyvalget når vi tar musa over. Lag derfor en litt mer beskrivende tekst her. Denne kan droppes dersom beskrivelse fylles ut. For Metadata (egen fane)fylles også Sammendrag, Nøkkelord og Beskrivelse ut. Feltene vises ikke i detalj. Og så klikker vi Lagre og lukk. I sidetreet har vi nå fått en underside til Kjørekontor Helse Sør-Øst. Jevnt over bruker man valgene side (inn i = underside), og side (etter), da det er færre klikk. Det er bare å prøve seg fram, sider kan slettes og flyttes i ettertid, så feil gjør ingeting. Redigere sideopplysninger. For å redigere sideopplysninger er fremgangsmåten til en viss grad likeartet. Høyreklikk på siden der opplysningene skal redigeres, og velg Endre sideoppsett. Man åpner da skjemaet for sideoppsett. Er Type Standard, endre denne til Avansert. Fyll ut nødvendige felt, og Lagre og lukk.

28 28 Lage og redigere metatagger. Metatagger lages/redigeres ved å legge inn innhold i feltene Sammendrag, Nøkkelord og Beskrivelse i Sideoppsettet Lage en linker til nedlastbare filer. Klikk på Lag nytt element bilde. (vi legger det etter på Om oss siden). Velg Fillinker i neste Skriv inn overskrift dersom ønsket (er ikke nødvendig) i neste skjembilde. Husk å velge korrekt ramme (her bruker jeg Prikket linje...) Klikk på fanen Filhyperkoblinger, Velg mappeikonet (Finn filer), til høyre under Filer. Bildet under viser slik det vil se ut etter filer er lagt til.

29 29 I PopUp vinduet velges katalogen der man har dokumentene, eller katalogen man vil laste opp dokumentene til. I dette tilfellet har jeg alt lastet opp dokumentene, så jeg klikker bare på + tegnet for de filene som skal være med og lukker vinduet. Under beskrivelser skriver man en beskrivelse for hver fil på en enkelt linje. Dvs med tre filer, skal det være tre linjer i beskrivelsen. Lagre og lukk

30 30 Klikk Lagre og lukk. En begrensing med denne er at man bare kan ha 10 filer i et element. Vil nå se slik ut i backend.

31 31 Og slik på nettsidene Legge inn og redigere nyheter Nyheter håndteres/produseres på en litt annen måte enn vanlig sideinnhold på en side. Grunnen til dette er at det er det mest dynamiske innholdet på et nettsted. I tillegg er det også slik at nyheter ofte ønskes vist i flere formater og flere steder. Det vanlige er at man ønsker 3 5 av de mest aktuelle nyhetene presentert i kortform på nettstedets forside. Alle nyheter innen siste 15, 30 eller 60 dager listet opp på en nyhetside. Alle eldre nyheter tilgjengelig i et arkiv Ved å klikke på nyhet på forside eller liste, gis tilgang til nyheten i sin helhet. En nyhet kan være alt fra en kort notis, link til andre sider/nettsteder eller en lengre artikkel. Nyheter legges inn via Listemodulen (Liste i venstre kolonne). Det finnes en annen måte, men den er ikke satt opp. Nyhetene lagres ikke på siden der de vises, men i en egen lagringsmappe som heter Nyheter. Den finnes nesten nederst i sidetreet. Grunnen til at nyheter lagres slik, er at det enkelt skal kunne brukes på flere steder, dvs både forside og nyhetside (eventuelt også på lokale sider). Da legger vi inn en ny nyhet. Velg Liste i Modulmenyen og Nyheter i sidetreet. Og slik vil deler av skjermbildet se ut.

32 32 Definisjon av nynorsk som ekstra språk. For å kunne oversette nyhetsartikler Listede nyheter (også oversettelser vist) Klikk på Nytt element i seksjonen Nyheter (finnes rett foran Tittel). Også Opprett nytt element lenger ned på sida kan brukes, men det første valget gir direkte en ny nyhet, og vi sparer et klikk. Høyre del av skjermbildet vil nå se slik ut. Først ser vi på valgene under fanen Standard.

33 33 Tittel, Forfatter, Epost og Tekst er såpass logisk at de ikke kommenteres nærmere. Det er ellers en meget god skikk å skrive inn forfatter på nyheter. Avkrysningsboksen Skjul må være blank (for at nyheten skal vises), Start, Stopp virker som for andre elementer, dvs at brukes start vises ikke nyheten før den datoen, og ved stopp skjules nyheten den datoen. Dato gir den datoen som blir angitt på nyheten. Stilles automatisk til gjeldende tidspunkt, men kan endres. Arkivdato gir en dato for når nyheten skal legges i arkiv (den forsvinner ikke). Fylles ikke dette ut, arkiveres nyheten etter f.eks 30 dager. Undertittel gir mulighet til å lage en ingress i nyheten. Denne utheves når nyheten vises, og brukes i lister over nyheter for å beskrive innholdet. Type gir mulighet å velge tre typer nyheter, Nyhet, Link til intern side og Link til ekstern URL. De to siste er hva teksten beskriver, nemlig link til en annen side/nettsted. Nøkkelord gir muligheten til ord i kommaseparert liste som brukes til å forbedre søking, metainfo. Under fanen Relations finner vi følgende skjermbilde Under Kategory velges kategorien i høyre liste som nyheten skal knyttes til. En nyhet kan knyttes til flere kategorier. Tilgjengelige kategorier er ikke alle som skal være med ennå. Grunnen til bruk av kategorier er:

34 34 Gir mulighet til å styre publisering til bestemte side. Gir leser mulighet til å sortere nyheter på kategorier. Kategorier er foreløpig ikke lagt inn Bilder virker på akkurat samme måte som bilder i et vanlig innholdselement. Unntaket er at her vil alltid bildene plasseres til høyre. Under Linker kan det legges inn linker til andre nettsteder/sider på formatet eller ved hjelp av full HTML kode <a href="http://www.side.com/nyhet1.html" title="link til annen nyhet">nyheter fra</a> Under Relaterte nyheter kan det linkes til andre nyheter/sider på nettstedet, og under Filer kan Word, Excel, pdf og andre filer vedlegges. Filer legges inn som bilder. Relaterte nyheter finner man ved å klikke på mappeikonet (Finn database elementer) og finne enten en side, nyhet eller aktivitet i sidetreet.

35 35 Når alle opplysninger er fylt inn, trykk på Lagre og lukk. Tilbake i lista vil man se en ny nyhet. For å sjekke hvordan nyheten ser ut gå til forsiden på nettsidene, og oppdater siden. Nyheten skal komme fram i lista av nyheter, f.eks som følger.

36 36 Den vises øverst i lista Klikker man på linken i nyheten vil følgende skjermbilde komme fram (neste side). Boksene til høyre er ikke justert ferdig når det gjelder design. Også i nyhetslista i «backend» kan man ved hjelp av blyanten redigere innholdet. Før musmarkør over de ulike ikoner for forklaring på hva de gjør.

37 37 Litt om typer nyheter (generelt) Det finnes 4 typer nyheter, Nyhet, Link til intern side, Link til ekstern URL og Blog post. Den siste krever at en blogmodul er satt opp, noe den ikke er gjort her, og den vises derfor ikke. Link til intern side, gir mulighet til å lage en nyhet når man har lagt inn nytt innhold på en annen side. Velger man denne typen ser man at det store tekstfeltet forsvinner, samt mulighet til å vedlegge filer etc. Men man får mulighet til å lage en snarvei til siden med det nye innholdet. Dette kan være aktuelt når man f.eks legger ut nye brosjyrer, endring av retningslinjer etc.. Link til ekstern URL, er identisk med foregående, men snarvei til side er byttet ut med Ekstern URL. Den skrives på formatet men den enkle måten er å klippe ut linken fra nettsiden som skal linkes til og lime inn her. Oversettelse av nyheter. Det er bare å klikke på Nynorsk (eller annet språk) i under den enkelte nyhet. Da lages det en kopi av nyhetene som kan oversettes. Husk at også her kan det være lurt å skjule elementet til det er ferdig oversatt.

38 38 Krysspublisering Samme innhold kan publiseres på flere steder. En måte er som forklart under nyheter, der samme nyhet kan vises på flere sider. Men mer eller mindre alle former for innholdselementer kan krysspublisere. Krysspublisering kan gjøres gjennom kopiering, der de to elementene i ettertid vil måte redigeres hver for seg, eller krysspubliseringen kan gjøres som en referanse der enhver endring vil være identiske i alle kopier (referanse). Hele sider kan gjøres til referanse, og hvert enkelt innholdselement kan gjøres til en referanse. Som eksempel er det laget noe innhold under Dine rettigheter, Rekvisisjon. Dette elementet skal også være under Jeg har rekvisisjon, Rekvisjon. For å lage referansen klikker jeg på (Lag referanse) i ikonlinja for elementet. Legg merke til at ikonet får en rød hake, og at følgende ikon vises i området for å legge inn elementer (Lim inn element). Gå så til siden der referansen skal legges inn (jf ovenfor). Og klikk på Lim inn element på denne siden.

39 39 Legg merke til at tittellinja for elementet er gulaktig og at blyanten er borte. Man kan allikevel klikke på selve elementet for å åpne det i redigeringsmodus. Og uansett om det er orginalen eller referansen som blir åpnet, vil innholde bli identisk alle steder. Ikke trykk på ikonet, da oppheves referansen og det lages en lokal kopi i stedet. Som skjermbildet viser, følger også oversettelser med. Den andre måte er å lage referanser til sider. Dette egner seg særlig der to sider skal være identiske. Som eksempel er det laget to innholdselementer under Dine rettigheter, Egenandel. Gå nå til Jeg ordner reisen selv, Egenandel. Klikk på blyanten i sidehodet, Rediger sideoppsett (den foran forstørrelsesglasset). Dersom det ikke er valgt alt, må man velge Type, Avansert. Bla ned til Vis innhold fra denne siden istedenfor Klikk på mappeikonet, og bla fram til den siden som skal vises

40 40 Klikk Lagre og lukk. Og utseende i Backend endrer seg På disse to måtene løses krysspublisering.

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Kort oppstartsmanual Frisk torsk

Kort oppstartsmanual Frisk torsk Kort oppstartsmanual Frisk torsk Versjon 1 8.5.2007 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Kort oppstartsmanual 2 Denne manualen beskriver bare kort innlogging, struktur og hvilke handlinger som er tilgjengelig.

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Brukermanual 2 TYPO3 Brukermanual 3 Innholdsfortegnelse Generell bruk av FAQ

Detaljer

Manual for innlegging av spesielt sideinnhold via «backend»

Manual for innlegging av spesielt sideinnhold via «backend» Manual for innlegging av spesielt sideinnhold via «backend» Versjon 2 28.3.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Manual spesielle typer sideinnhold 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend»

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Versjon 1 14.6.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend» vises

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Brukermanual TYPO3 Pasientreiser

Brukermanual TYPO3 Pasientreiser Brukermanual TYPO3 Pasientreiser Oppdragsgiver: Pasientreiser ANS Forfatter: Erik Svendsen Dato Linnea Rådgivning Erik Svendsen :: Linneavegen 160 2611 Lillehammer :: Telf: 61 25 96 77 Mob: 970 73 802

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Nasjonal veileder - intranett

Nasjonal veileder - intranett Brukerveiledning Nasjonal veileder - intranett Forfatter: Erik Svendsen Dato: 28.2.2014 Linnea Rådgivning Erik Svendsen :: Brubakken 2, 2615 Lillehammer :: Telf/Mob: 970 73 802 Epost: erik@linnearad.no

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: gå til Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell og brukere av omsorgstjenester,

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Alle publiserte nyheter arkiveres i kategorier som du selv oppretter, Det gir deg en ryddig oversikt i arkivet senere.

Alle publiserte nyheter arkiveres i kategorier som du selv oppretter, Det gir deg en ryddig oversikt i arkivet senere. PUBLISERING Som innlogget bruker får du tilgang til publiseringsfunksjoner... ABC for publisering Overskrift Ingress Ingressbilde Hovedtekst Widget Visning Verktøy Annet Alle publiserte nyheter arkiveres

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Makeweb...2 1.1 Innlogging...2 1.2 Hovedmeny / startside...2 1.2 Første gang:...3 2.0 Artikler i Makeweb...5 3.0 Menyoppsett...

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Velkommen til Kjelsås fotball på nett! Vi ønsker at flest mulig benytter seg av våre nettsider i det daglige, og som webansvarlig for et lag eller en årgang

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer