Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE serien (2 dager på stedet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering g rådgivning fr å etablere Dell KACE K2000-series Deplyment Appliance. Varigheten på denne knfigurasjnstjenesten er mtrent seksten (16) timer sm deles pp i tidssegmenter ver tap påfølgende arbeidsdager sm er avtalt mellm Dell g kunden. En Dell-representant kntakter kunden fr å planlegge denne tjenesten, hvr en leveringstid på minst ti arbeidsdager må beregnes før start av tjenesten, basert på gjensidig avtalt ressurstilgjengelighet. Tjenestetiden fr prsjektet er vanlig arbeidstid, mandag til fredag fra 08:00 til 17:00 lkal tid hs kunden. Deler av dette engasjementet kan utføres utenfr stedet eller utenfr vanlig arbeidstid. Nrmal g rimelig reisetid blir tatt med i vurderingen på reisedager. Alle tjenester sm utføres utenfr Dells rdinære arbeidstid, føres på kundens faktura. Ingen tjenester skal utføres på ffentlige helligdager hvis ikke annet er avtalt med salgsteamet g Dells prsjektkrdinatr. Kunden g Dell-enheten sm er angitt på kundens faktura, inngår denne tjenestebeskrivelsen fr kjøpet av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i frbindelse med kundens separate, underskrevne hvedavtale fr tjenester fra Dell, sm eksplisitt autriserer salget av denne tjenesten (sm definert i dette dkumentet), eller, dersm det ikke freligger nen slik avtale, Dells salgsvilkår fr kmmersielle kunder (sm aktuelt, "Avtalen ), sm er tilgjengelig på g er innlemmet i dette dkumentet i sin helhet i frm av henvisning, g partene bekrefter at de har lest g samtykket til vilkårene på Internett. En trykt versjn av Dells salgsvilkår er gså tilgjengelig på frespørsel. [LEGG TIL FØLGENDE KUN FOR EMEA]: Fr å unngå all tvil skal ingen fremstillinger eller vilkår i denne tjenestebeskrivelsen verstyre garantien g ansvarsbestemmelsene i Avtalen, uansett rangfølgen sm er beskrevet i Avtalen. Finne salgsvilkårene. Kunder sm er basert i USA, kan finne sine kmmersielle vilkår fr salg på Kunder utenfr USA kan få tilgang til gjeldende vilkår fr salg g service på Dells lkale nettsted eller ved å gå til de landspesifikke servicevilkårene på Fra det nettstedet må du velge ditt land g fretrukket språk fra den riktige nedtrekksmenyen fr Dell-salgssegmentet du kjøpte tjenesten fra (enten Små g mellmstre bedrifter eller Stre bedrifter g ffentlig sektr). Hvis du trenger hjelp til å finne dine salgsvilkår, kntakter du Dells tekniske kundestøtte eller din salgsrepresentant. Finne tjenesteavtalene dine. Tjenestebeskrivelser er tilgjengelige på nettet på Fra det nettstedet må du velge ditt land g fretrukket språk fra den 1 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

2 riktige nedtrekksmenyen fr Dell-salgssegmentet du kjøpte tjenesten fra (enten Små g mellmstre bedrifter eller Stre bedrifter g ffentlig sektr). Det valget vil autmatisk føre deg til en nettside sm presenterer en liste ver tjenestekntrakter sm er tilgjengelige i hvert land. Se enhets- eller SKU - beskrivelsen på fakturaen eller bekreftelsen fr å se hvilke tjenestekntrakter du har kjøpt. Hvis du trenger hjelp til å finne en tjenestekntrakt, kntakter du Dells tekniske kundestøtte eller din salgsrepresentant. Når du bestiller tjenestene, bruker tjenestene eller tilknyttet prgramvare eller klikker på / merker av fr "Jeg gdtar" i grensesnittet i et Dell-prgram eller på nettstedet Dell.cm i frbindelse med kjøpet, gdtar du vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen g avtalene sm er innlemmet i denne i frm av henvisning. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av en virksmhet eller annen juridisk enhet, framhlder du at du har autrisasjn til å binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, g i så fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. I tillegg til å mtta denne tjenestebeskrivelsen, kan kunder i visse land gså være nødt til å signere et bestillingsskjema. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenesteenheter Se tillegg A Viktige tjenestetrinn mfatter KACE 2000-serien med utplasseringsverktøy Hjelp til installering Dell vil levere førstegangsppsett fr én (1) installering g knfigurering av KACE verktøy. Verktøyet må være mntert i rack g kblet til kundens nettverk. Førstegangsppsett gjelder fr en virtuell maskin eller fysisk verktøy. Prduktversikt/tilstandskntrll Dell vil gi kundens SME en versikt ver KACE-brukergrensesnittet g disse generelle innstillingene: Systemmeny Opplasting av medier Oversikt ver beste praksis fr prgrambilder Driveradministrasjn Oppgaver før/etter installering Overføring av brukertilstand Gjenpprettingsknsll Dell vil vurdere kundens gjeldende nettverksknfigurasjn fr KACE Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

3 Dell vil gjennmgå metdene fr bildebehandling g dataverføring sm kunden bruker, g vil lage anbefalinger fr hvrdan disse prsessene kan endres g frbedres gjennm bruk av KACE Dell vil ikke bygge en skriptet ppgavesekvens fr å støtte verføring av klient-os frdi dette ligger utenfr denne tjenestebeskrivelsen. Denne tjenesten er tilgjengelig sm rådgivningstjenester fr KACE ptimalisert utplassering. Dell vil knfigurere ett (1) Remte Site Appliance (sm nødvendig), g demnstrere denne prsessen fr kundens SMEer. Kunden må ha en server hydratisert g kblet til nettverket. Dell vil registrere ett (1) systembilde vd bruk av KPE, g demnstrere denne prsessen fr kundens SMEer. Bilderegistreringen er fr å demnstrere funksjnaliteten til KACE-verktøyet. Denne tjenestebeskrivelsen inkluderer ikke bygging av et standardbilde sm kan brukes i hele kundens miljø. Dell kan levere tilleggstjenester sm kan hjelpe kunden med bildeadministrasjn. Tjenester sm ikke mfattes Både Dell g kunden erkjenner at følgende aktiviteter ikke er inkludert i mfanget fr denne tjenestebeskrivelsen: Andre aktiviteter enn dem sm uttrykkelig er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Knfigurering av skriptet installering av perativsystem (KACE Optimalisert utplasseringstjeneste er tilgjengelig separat) Installering, ppsett eller knfigurering av Active Directry, e-pstservere, nettverksenheter eller andre prgrammer fra tredjepart Bruk av KACE-prdukter i frbindelse med ikke-støttede versjner av perativsystemer, Service Packs, nettlesere eller andre prdukter fra tredjepart Knfigurering g administrasjn av virtuelle infrastrukturservere fra tredjepart sm kjører et virtuelt KACE-verktøy Dell skal ikke hldes ansvarlig fr feilfunksjn eller knflikter mellm kundens applikasjner Kundens ansvar spesifikt fr denne tjenesten Kunden gdtar å samarbeide med Dell i frbindelse med leveringen av disse tjenestene, g gdtar spesifikt følgende ansvarsmråder: I henhld til prsjektplanen, g før Dells engasjement, skal kunden skriftlig utpeke ett enkelt kntaktpunkt fr å sikre at alle ppgaver fullføres innenfr angitt tidsperide. All kmmunikasjn i frbindelse med tjenesten skal adresseres til det kntaktpunktet ( kundekntakt ). Hvis kunden ikke utpeker en kundekntakt, det det føre til økt antall prsjekttimer g/eller lengre tidsplan. Kunden skal sørge fr tekniske kntaktpunkter ("tekniske kntakter") sm har driftskunnskap m bedriftens kmpnenter sm skal vurderes under tjenestene. Dell kan kreve at det avhldes møter med tekniske kntakter. Kundekntakten skal ha autrisasjn til å handle på vegne av kunden med hensyn til alle aspekter ved tjenesten, inkludert å legge frem prblemer fr de riktige persnene i kundens rganisasjn, g løse knfliktkrav. Kundekntakten skal sende all kmmunikasjn mellm kunden g Dell, inkludert alle spørsmål eller frespørsler sm gjelder mfang, gjennm riktig Dell- prsjektleder. 3 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

4 Kundekntakten skal sørge fr rettidig tilgang til tekniske g frretningsmessige kntaktpunkter g nødvendig data/infrmasjn fr saker sm gjelder mfanget av tjenesten. Hvedkundekntaktene skal delta på kundemøter g presentasjner sm leveres. Kundekntakten skal innhente g levere prsjektkrav, infrmasjn, data, beslutninger g gdkjenninger innen én arbeidsdag etter en frespørsel, hvis ikke begge parter skriftlig aksepterer en annen respnstid, g kunden aksepterer å være ansvarlig fr tids- g kstnadsimplikasjner sm skyldes eventuelle frsinkelser med hensyn til dette. Kunden har ansvar fr å utvikle eller levere dkumentasjn, materialer g assistanse til Dell, g gdtar å gjøre dette til riktig tid. Dell skal ikke hldes ansvarlig fr eventuelle frsinkelser i i tildelte ppgaver hvis det skyldes at kunden ikke har sørget fr slik dkumentasjn, materialer g assistanse til riktig tid. Kunden må sørge fr at tjenestepersnellet har rimelig g sikker tilgang til prsjektstedet, et sikkert arbeidsmiljø, tilstrekkelig med kntrplass g parkering, hvis det er nødvendig. Kunden må infrmere Dell m alle tilgangsprblemer g sikkerhetstiltak, g gi tilgang til all nødvendig maskinvare g lkaler. Det er kundens ansvar å sørge fr all maskinvare, prgramvare, Internett-tilgang g lkaler fr vellykket gjennmføring av tjenestene. Lkaler g strøm må være i samsvar med Dells krav til prdukter g tjenester sm er kjøpt. Kunden gdtar å fullføre en undersøkelse m kundetilfredshet. Dell skal ikke ha ne ansvar fr tap eller gjenppretting av data eller prgrammer eller tap av muligheten til å bruke system(er) sm måtte ppstå sm resultat av denne tjenesten eller relaterte støtteaktiviteter, eller nen handling eller utelatelse, inkludert frsømmelse, utført av Dell. Før Dells engasjement må følgende aktiviteter være fullført: Kundens SMEer må være utpekt g tilgjengelig fr å arbeide sammen med Dellteknikeren på startdaten fr engasjementet på stedet Kundens SMEer må ha lest gjennm KACE-administrasjnshåndbøker g gjennmført en veiledet gjennmgang av KACE-verktøyet Kunden må ha abnnert på OS-patcher g fullført nedlasting Kunden må ha testet PXE- g DHCP-ppsett Kunden må ha kjøpt OS-medier g prduktnøkler Hvis kunden ikke ppfyller de frpliktelsene sm er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, kan Dell justere tidsplanen eller kstnadene med varsel til kunden fr å kunne håndtere slike frsinkelser eller unnlatelse av å ppfylle frpliktelser. Frutsetninger Dell satte følgende frutsetninger når tjenestene i denne tjenestebeskrivelsen ble spesifisert: Denne tjenestebeskrivelsen inkluderer reise til ett sted innenlands innenfr det kntinentale USA slik det er beskrevet nærmere i denne tjenestebeskrivelsen. Dell anser at reise til andre steder er utenfr tjenestemfanget, g slik reise vil kreve at kunden gdkjenner den via endringskntrllprsessen sm er beskrevet i dette dkumentet. Dell er ikke ansvarlig fr å løse kmpabilitetsprblemer eller andre prblemer sm ikke kan løses av prdusenten, eller fr å knfigurere maskinvare eller prgramvare på en måte sm står i mtsetning til innstillingene sm støttes av prdusenten. Dell er ikke ansvarlig fr frsinkelser i prsjektet eller tjenesteleveringen sm skyldes utfrdringer med hensyn til kundens lkaler eller persnell. Fullført vergang innenfr avtalt tidsfrist avhenger av at Dell mttar den nødvendige infrmasjnen fra kunden g får tilgang til nødvendige ressurser, persnell g lkaler til avtalt tid. 4 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

5 Enhver tidsplan sm presenteres i denne tjenestebeskrivelsen, frutsetter at kunden gir nødvendig infrmasjn g ppfyller frpliktelsene sm er beskrevet i dette dkumentet, til avtalt tid. Kundens nettverksinfrastruktur må være stabil g lik på tvers av alle kundemråder. 5 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

6 Vilkår fr tjenesten 1 Støttede prdukter Denne tjenesten er knfigurert på utvalgte Dell PwerEdge g virtuelle maskiner fr Dell KACE 2000 series-verktøy, sm er kjøpt i en standardknfigurasjn. Tjenestens ppgavesekvens støttes fr kjøring på Windws-støttet maskinvare fra Dell g andre leverandører. Listen ver støttede prdukter ppdateres regelmessig. Ta kntakt med en av Dells salgsrepresentanter fr å få en ppdatert liste ver støttede Dell-prdukter. Hvert av de støttede prduktene er merket med et serienummer ("service-iden"). Kunden må kjøpe en separat tjenesteavtale fr hvert støttede prdukt. En skriver sm er kjøpt sammen med en bærbar PC, dekkes fr eksempel ikke av tjenesteavtalen fr den bærbare PC-en: Skriveren g den bærbare PC-en må ha separate tjenesteavtaler. Oppgi service-iden fr det støttede prduktet når du tar kntakt med Dell angående denne tjenesten. 2 Tjenesteperide A Denne avtalen trer i kraft den daten du bestiller tjenesten, g gjelder ut tjenesteperiden. "Tjenesteperiden" starter på kjøpsdaten g varer ut periden sm er angitt på bestillingsskjemaet. Antallet systemer, lisenser, installasjner, implementeringer, administrerte sluttpunkter eller sluttbrukere sm kunden har kjøpt inn én eller flere tjenester fr (definert nedenfr), satsen eller prisen samt gjeldende tjenesteperide fr hver av disse er definert på kundens bestillingsskjema eller i en annen gjensidig avtale i frm av faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsrdre (fellesbetegnelse "bestillingsskjema"). Innkjøp av tjenester i henhld til denne avtalen skal utelukkende være til kundens eget interne bruk g ikke til videresalg eller servicebyråfrmål. 3 Kundens ansvar A Myndighet til å gi tilgang. Kunden står fr g garanterer at det er innhentet tillatelse fr både kunden g Dell fr tilgang til g bruk av det støttede prduktet, data på dette prduktet, g alle maskinvare- g prgramvarekmpnenter i prduktet, fr å yte disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente den, fr egen regning, før kunden ber Dell m å yte disse tjenestene. B Samarbeid med telefnanalytiker g tekniker på stedet. Kunden aksepterer å samarbeide med g følge instruksjnene sm gis av Dells telefnanalytiker g teknikere på stedet. Erfaring viser at de fleste systemprblemer g -feil kan rettes pp ver telefn på denne måten. C Frpliktelser på stedet. Når tjenestene krever tjenesteyting på stedet, må kunden sørge fr fri, sikker g tilstrekkelig tilgang til kundens lkaler g støttede prdukter. Tilstrekkelig tilgang mfatter nk arbeidsplass, elektrisitet g en lkal telefnlinje. Kunden må gså sørge fr (uten kstnad fr Dell) skjerm, mus (eller pekeenhet) g tastatur hvis ikke systemet allerede inkluderer disse enhetene. D Vedlikehld av prgramvare g støttede versjner. Kunden skal hlde prgramvare g støttede prdukter på de minimumsversjnene eller -knfigurasjnene sm Dell har spesifisert på PwerLink fr Dell EMC Strage eller EqualLgic, eller på fr andre støttede prdukter. Kunden må sørge fr installasjn av reservedeler, patcher, prgramvareppdateringer eller nyere versjner sm anvist av Dell, fr å hlde de støttede prduktene kvalifisert fr denne tjenesten. E Sikkerhetskpiering av data. Ta en fullstendig sikkerhetskpi av alle eksisterende data g prgrammer på de berørte systemene før tjenesten fra Dell leveres. DELL SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR TAP ELLER GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av muligheten til å bruke system(er) sm måtte ppstå sm resultat av denne tjenesten eller relaterte støtteaktiviteter, eller nen handling eller utelatelse, inkludert frsømmelse, utført av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. 6 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

7 F Garantier fra tredjepart. Disse tjenestene kan innebære at Dell trenger tilgang til maskinvare eller prgramvare sm ikke er prdusert av Dell. Garantien fra enkelte prdusenter kan bli ugyldig hvis Dell eller nen andre enn prdusenten selv utfører arbeid på maskinvaren eller prgramvaren. Det er kundens ansvar å sikre at Dells tjenesteyting ikke påvirker slike garantier, eller, hvis garantiene påvirkes, at knsekvensene er akseptable fr kunden. DELL TAR IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FOR EVENTUELLE INNVIRKNINGER DELLS TJENESTER KAN HA PÅ DISSE GARANTIENE. 4 Viktig tilleggsinfrmasjn A OMBERAMMING. NÅR DENNE TJENESTEN ER BERAMMET, MÅ EVENTUELLE ENDRINGER I TIMEPLANEN GJØRES MINST ÅTTE (8) KALENDERDAGER FØR DEN BERAMMEDE DATOEN. HVIS KUNDEN OMBERAMMER DENNE TJENESTEN SJU (7) ELLER FÆRRE DAGER FØR DEN BERAMMEDE DATOEN, PÅBELØPER ET OMBERAMMINGSGEBYR PÅ MAKSIMALT 25 % AV KUNDEPRISEN FOR TJENESTENE. KUNDEN GODTAR AT EN OMBERAMMING AV TJENESTEN BEKREFTES MINST ÅTTE (8) DAGER FØR UTFØRELSE AV TJENESTEN. B Betaling fr maskinvare sm er kjøpt med installerings- g implementeringstjenester. Med mindre ne annet er avtalt skriftlig med Dell, er betaling fr maskinvare ikke på ne vis avhengig av gjennmføring eller levering av installerings- eller implementeringstjenester sm er kjøpt sammen med slik maskinvare. C Kmmersielt frsvarlige grenser fr tjenestens mfang. Dell kan avslå å levere tjenestene hvis, etter Dells skjønn, levering av tjenestene utgjør en urimelig risik fr Dell eller Dells tjenesteleverandører eller går utver mfanget av tjenestene. Dell skal ikke hldes ansvarlig fr eventuelle feil eller frsinket ytelse sm skyldes årsaker utenfr Dells kntrll. Tjenesten gjelder kun fr bruken sm det støttede prduktet ble laget fr. D Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (deriblant behvsbaserte støtte- eller pplæringstjenester, installering, rådgivning, administrerte g prfesjnelle støtte- eller pplæringstjenester) kan være tilgjengelig fr kjøp fra Dell, g vil variere etter kundens tilhldssted. Tilleggstjenester kan kreve en separat avtale med Dell. E Kansellering. Dell kan når sm helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid sm følge av en av disse årsakene: Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet fr denne tjenesten i henhld til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden verhlder ikke vilkårene g betingelsene sm er fremsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell kansellerer tjenesten, vil Dell sende en skriftlig ppsigelse til adressen sm står på kundens faktura. Meldingen vil inkludere årsaken til g daten fr kanselleringen, sm ikke vil være mindre enn ti (10) dager fra daten Dell sender melding m kansellering til Kunden, med mindre statlig lvgivning krever andre tiltak sm ikke kan varieres etter avtale. HVIS DELL KANSELLERER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN RETT TIL NOEN FORM FOR REFUSJON AV AVGIFTER SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES TIL DELL. F Gegrafiske begrensninger g flytting. Dell skal levere denne tjenesten til stedet(stedene) sm er angitt på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig veralt. Tjenestealternativer, herunder tjenestenivåer, åpningstider fr teknisk kundestøtte g respnstider på stedet, varierer fra sted til sted, g enkelte alternativer kan være utilgjengelige fr kjøp der kunden hlder til. Dells frpliktelse til å tilby tjenestene fr støttede prdukter sm flyttes til et annet sted, avhenger av m den aktuelle tjenesten er tilgjengelig på dette stedet, g kan medføre tilleggsavgifter samt inspeksjn g ny sertifisering av de støttede prduktene sm flyttes, til Dells gjeldende rådgivningssatser fr tidsbruk g materialer. Kunden må gi Dell kstnadsfri, tilstrekkelig g trygg tilgang til kundens lkaler fr at Dell skal kunne ppfylle sine frpliktelser. 7 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

8 5 Overføring av tjenesten. Kunden kan ikke verføre denne tjenesten 6 [KUN EMEA] Persnvern fr data. I denne delen vil termene datakntrller, databehandler, persnlige data g behandling være sm definert i Eurpeisk direktiv 95/46/EC m beskyttelse av enkeltpersner med hensyn til behandling av persnlige data g m fri flytting av slike data ( direktiv ), slik det endres eller verstyres fra tid til annen. 7 I den grad kunden g Dell er datakntrllere fr eventuelle data sm behandles under eller i frbindelse med denne avtalen, skal begge parter verhlde bestemmelsene g frpliktelsene sm pålegges av direktivet, i den grad sm kreves av lvgivningen fr hver part. Sm datakntrller bekrefter kunden at alle nødvendige tillatelser er innhentet fr lvlig behandling, før persnlige data sendes til Dell. 8 I den grad Dell behandler persnlige data sm en databehandler fr kunden under eller i frbindelse med denne tjenestebeskrivelsen, skal Dell sørge fr riktig beskyttelse fr å sikre slike persnlige data. Dell skal bruke rimelige anstrengelser fr å hjelpe kunden med å verhlde sine frpliktelser, sm datakntrller, fr å svare på frespørsler m tilgang til kundepster fra enkeltpersner sm de persnlige dataene er relatert til, under frutsetning av at kunden betaler Dell fr tiden Dell-ansatte bruker på å gjøre dette. 9 Kunden gir Dell autrisasjn til å samle inn, bruke, lagre g verføre de persnlige dataene sm kunden gir til Dell fr at Dell skal kunne ppfylle sine frpliktelser i henhld til denne tjenestebeskrivelsen g alle andre beskrevne frmål, i samsvar med tjenestebeskrivelsen. 10 Dell kan i sin vanlige frretningsdrift verføre persnlige data ver hele verden i sine bedriftssystemer, til andre enheter, agenter eller underleverandører i samme gruppe med selskaper, eller til andre relevante frretningspartnere sm kan ha tilfeldig tilgang til persnlige data. Under slike verføringer skal Dell sørge fr tilstrekkelig beskyttelse fr å sikre persnlige data sm verføres i henhld til eller i frbindelse med denne Avtalen. 11 Dell skal ikke ha ne ansvar fr krav sm fremsettes av kunden eller et datasubjekt, sm ppstår fra en handling eller en utelatelse fra Dell, hvis en slik handling eller utelatelse er et resultat av at Dell verhlder kundens instruksjner. [KUN EMEA] Ansettelse. Kunden erkjenner g gdtar at ingen enkeltpersner (sm en ansatt hs kunden eller hs en tidligere tjenesteleverandør) var fullt ut eller i dminerende grad utpekt fr å kjøre en tilsvarende tjeneste til kundens frdel, før tjenestene leveres av Dell. Kunden skal sørge fr at ingen enkeltpersner verføres til Dell g at ingen enkeltpersn anses å være ansatt i Dell i henhld til eventuell gjeldende lvgivning, slik tilfellet kan være. Kunden erkjenner at prisene g kstnadene samt andre vilkår relatert til tjenestene, utelukker alle aktiviteter g kstnader ved slik ptensiell verføring av ansettelsesfrhld, g kunden påtar seg herved å hlde Dell skadesløs i frbindelse med alle krav sm fremsettes verfr Dell, inkludert, men ikke begrenset til, krav fra ansatte sm er verført fra kunden eller en tredjepart, samt alle kstnader eller utgifter, rimelige advkathnrarer eller annet øknmisk ansvar fremsatt fr Dell, sm ppstår på grunn av eller i frbindelse med slike ansatte. Hvis du ønsker mer infrmasjn m tjenestetilbudet vårt, kan du kntakte din Dell-representant eller gå til Tilgjengelighet varierer fra land til land. Hvis du ønsker mer infrmasjn, kan du kntakte din Dell-salgsrepresentant Dell Inc. Med enerett. Varemerker sm brukes i denne teksten: Dell, DELL-lgen, Dell Precisin, OptiPlex, Latitude, PwerEdge, PwerVault, PwerCnnect, EqualLgic, KACE g Vstr er varemerker fr Dell Inc. Micrsft g Windws er enten varemerker eller registrerte varemerker fr Micrsft Crpratin i USA g/eller andre land. Andre varemerker g varenavn kan brukes i dette dkumentet sm en henvisning til institusjnene sm innehar rettighetene til merkene g navnene, eller til prduktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i andres varemerker g varenavn. Spesifikasjner er riktige på publiseringsdaten, men kan begrenses av tilgjengelighet eller når sm helst endres uten varsel. Dell g dets tilknyttede selskaper skal ikke hldes ansvarlig fr feil eller utelatelser i tekst eller bilder. Dells vilkår g betingelser fr salg gjelder. Disse er tilgjengelige på g på frespørsel. 8 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

9 Tillegg A Tjenesteenheter Enheter fr USA g Canada Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB LA-enhet Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB BZ-enhet Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB EMEA-enhet (Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Kuwait, Luxemburg, Nederland, Nrge, Oman, Plen, Qatar, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, UK, UAE) Enhet Beskrivelse Partner Segment KACE K2000 implementering knsulenttjenester lite, på stedet 2 dager * SMB bare ICS SMB APJ-enhet (Australia, Kina, Hng Kng, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapre g Thailand) Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB 9 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

10 Tillegg B Unntak fra Dells arbeidstid Land Dells arbeidstid Jmfruøyene, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, resten av det engelsktalende Karibia til Bahamas, Barbads, Belize, Csta Rica, Den dminikanske republikk, El Salvadr, Gran Cayman, Guatemala, Hnduras, Jamaica, Panama, Puert Ric, Surinam, Turks- g Caics-øyene Australia, Bermuda, De nederlandske Antiller, Haiti, Hngkng, India, Japan, Kina, Krea, Malaysia, New Zealand, Singapre, Taiwan, Thailand til til Argentina, India, Paraguay, Uruguay til Blivia, Chile til Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet)

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten på stedet gir optimalisert utplassering av klientoperativsystemer,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten tilbyr fjernhjelp med kundens installering, konfigurering og integrering av én Ethernet-svitsj

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av replisering på Dell Fluid File System

Detaljer

Rådgivningstjeneste for implementering av KACE 1000 og 2000 series (5 dager på stedet eller eksternt)

Rådgivningstjeneste for implementering av KACE 1000 og 2000 series (5 dager på stedet eller eksternt) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE 1000 g 2000 series (5 dager på stedet eller eksternt) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering av opptil antallet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell KACE Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K-Series Appliance ( støttet produkt eller

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE Generelle betingelser Denne begrensede HP-garantien fr maskinvare gir deg, kunden, uttrykkelige rettigheter fra HP, prdusenten. Vennligst

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter fjernimplementering av to servere (det "støttede produkter"

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon av en enkelt PowerVault

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste

Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste fr NTNUs fakulteter g enheter levert av Campusservice Pstadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefn 7491 Trndheim Høgskleringen 8 + 47

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Rammeavtale managementprogramvare med opsjon på integrasjon mot CA Unicenter

Rammeavtale managementprogramvare med opsjon på integrasjon mot CA Unicenter Rammeavtale managementprgramvare med psjn på integrasjn mt CA Unicenter Kntraktsvedlegg Bilag 1: Kundens frmål g kravspesifikasjn Versjn 1.0 11.07.2006 1 1 INNLEDNING...3 2 OM ANSKAFFELSEN...4 2.1 Frmål...4

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Installering av Dell PowerEdge C-serie servere Introduksjon Dell tilbyr installering og implementering av en Dell PowerEdge C-serie servere ("kalt tjenesten(e)") i henhold til denne

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Tjenestevilkår. 1. Godtakelse. 2. Kvalifisering. 3. Registrering og avslutning. Gjelder fra 30. september 2015

Tjenestevilkår. 1. Godtakelse. 2. Kvalifisering. 3. Registrering og avslutning. Gjelder fra 30. september 2015 Tjenestevilkår Gjelder fra 30. september 2015 1. Gdtakelse Disse tjenestevilkårene g persnvernerklæringen fra Micrsft Mbile g alle andre betingelser g infrmasjn sm kan følge med Tjenesten (fellesbetegnelse

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter datamigrering til et nyimplementert Dell Compellent-lagringssystem. Denne

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir fysisk installasjon av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen og tilkobling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én avansert PowerEdge -systemoppgradering i én enkelt

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling Sikkerhet g risikhåndtering i skyen - juridisk vinkling Heldagsseminar m sikkerhet g integrasjn i skyen Den nrske datafrening, 16. september 2015 Advkat Øyvind Eidissen Ransedkken 1 Hva er datasikkerhet?

Detaljer

Brukerveiledning Nokas Cash Portal

Brukerveiledning Nokas Cash Portal Brukerveiledning Nkas Cash Prtal Registrere ppgjør Bestille veksel Bestille rekvisita https://cashprtal.nkas.n/ 1 Førstegangs pålgging E-pst vil bli sendt til din e-pst adresse. E-psten innehlder brukernavn

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer