Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE serien (2 dager på stedet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering g rådgivning fr å etablere Dell KACE K2000-series Deplyment Appliance. Varigheten på denne knfigurasjnstjenesten er mtrent seksten (16) timer sm deles pp i tidssegmenter ver tap påfølgende arbeidsdager sm er avtalt mellm Dell g kunden. En Dell-representant kntakter kunden fr å planlegge denne tjenesten, hvr en leveringstid på minst ti arbeidsdager må beregnes før start av tjenesten, basert på gjensidig avtalt ressurstilgjengelighet. Tjenestetiden fr prsjektet er vanlig arbeidstid, mandag til fredag fra 08:00 til 17:00 lkal tid hs kunden. Deler av dette engasjementet kan utføres utenfr stedet eller utenfr vanlig arbeidstid. Nrmal g rimelig reisetid blir tatt med i vurderingen på reisedager. Alle tjenester sm utføres utenfr Dells rdinære arbeidstid, føres på kundens faktura. Ingen tjenester skal utføres på ffentlige helligdager hvis ikke annet er avtalt med salgsteamet g Dells prsjektkrdinatr. Kunden g Dell-enheten sm er angitt på kundens faktura, inngår denne tjenestebeskrivelsen fr kjøpet av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i frbindelse med kundens separate, underskrevne hvedavtale fr tjenester fra Dell, sm eksplisitt autriserer salget av denne tjenesten (sm definert i dette dkumentet), eller, dersm det ikke freligger nen slik avtale, Dells salgsvilkår fr kmmersielle kunder (sm aktuelt, "Avtalen ), sm er tilgjengelig på g er innlemmet i dette dkumentet i sin helhet i frm av henvisning, g partene bekrefter at de har lest g samtykket til vilkårene på Internett. En trykt versjn av Dells salgsvilkår er gså tilgjengelig på frespørsel. [LEGG TIL FØLGENDE KUN FOR EMEA]: Fr å unngå all tvil skal ingen fremstillinger eller vilkår i denne tjenestebeskrivelsen verstyre garantien g ansvarsbestemmelsene i Avtalen, uansett rangfølgen sm er beskrevet i Avtalen. Finne salgsvilkårene. Kunder sm er basert i USA, kan finne sine kmmersielle vilkår fr salg på Kunder utenfr USA kan få tilgang til gjeldende vilkår fr salg g service på Dells lkale nettsted eller ved å gå til de landspesifikke servicevilkårene på Fra det nettstedet må du velge ditt land g fretrukket språk fra den riktige nedtrekksmenyen fr Dell-salgssegmentet du kjøpte tjenesten fra (enten Små g mellmstre bedrifter eller Stre bedrifter g ffentlig sektr). Hvis du trenger hjelp til å finne dine salgsvilkår, kntakter du Dells tekniske kundestøtte eller din salgsrepresentant. Finne tjenesteavtalene dine. Tjenestebeskrivelser er tilgjengelige på nettet på Fra det nettstedet må du velge ditt land g fretrukket språk fra den 1 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

2 riktige nedtrekksmenyen fr Dell-salgssegmentet du kjøpte tjenesten fra (enten Små g mellmstre bedrifter eller Stre bedrifter g ffentlig sektr). Det valget vil autmatisk føre deg til en nettside sm presenterer en liste ver tjenestekntrakter sm er tilgjengelige i hvert land. Se enhets- eller SKU - beskrivelsen på fakturaen eller bekreftelsen fr å se hvilke tjenestekntrakter du har kjøpt. Hvis du trenger hjelp til å finne en tjenestekntrakt, kntakter du Dells tekniske kundestøtte eller din salgsrepresentant. Når du bestiller tjenestene, bruker tjenestene eller tilknyttet prgramvare eller klikker på / merker av fr "Jeg gdtar" i grensesnittet i et Dell-prgram eller på nettstedet Dell.cm i frbindelse med kjøpet, gdtar du vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen g avtalene sm er innlemmet i denne i frm av henvisning. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av en virksmhet eller annen juridisk enhet, framhlder du at du har autrisasjn til å binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, g i så fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. I tillegg til å mtta denne tjenestebeskrivelsen, kan kunder i visse land gså være nødt til å signere et bestillingsskjema. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenesteenheter Se tillegg A Viktige tjenestetrinn mfatter KACE 2000-serien med utplasseringsverktøy Hjelp til installering Dell vil levere førstegangsppsett fr én (1) installering g knfigurering av KACE verktøy. Verktøyet må være mntert i rack g kblet til kundens nettverk. Førstegangsppsett gjelder fr en virtuell maskin eller fysisk verktøy. Prduktversikt/tilstandskntrll Dell vil gi kundens SME en versikt ver KACE-brukergrensesnittet g disse generelle innstillingene: Systemmeny Opplasting av medier Oversikt ver beste praksis fr prgrambilder Driveradministrasjn Oppgaver før/etter installering Overføring av brukertilstand Gjenpprettingsknsll Dell vil vurdere kundens gjeldende nettverksknfigurasjn fr KACE Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

3 Dell vil gjennmgå metdene fr bildebehandling g dataverføring sm kunden bruker, g vil lage anbefalinger fr hvrdan disse prsessene kan endres g frbedres gjennm bruk av KACE Dell vil ikke bygge en skriptet ppgavesekvens fr å støtte verføring av klient-os frdi dette ligger utenfr denne tjenestebeskrivelsen. Denne tjenesten er tilgjengelig sm rådgivningstjenester fr KACE ptimalisert utplassering. Dell vil knfigurere ett (1) Remte Site Appliance (sm nødvendig), g demnstrere denne prsessen fr kundens SMEer. Kunden må ha en server hydratisert g kblet til nettverket. Dell vil registrere ett (1) systembilde vd bruk av KPE, g demnstrere denne prsessen fr kundens SMEer. Bilderegistreringen er fr å demnstrere funksjnaliteten til KACE-verktøyet. Denne tjenestebeskrivelsen inkluderer ikke bygging av et standardbilde sm kan brukes i hele kundens miljø. Dell kan levere tilleggstjenester sm kan hjelpe kunden med bildeadministrasjn. Tjenester sm ikke mfattes Både Dell g kunden erkjenner at følgende aktiviteter ikke er inkludert i mfanget fr denne tjenestebeskrivelsen: Andre aktiviteter enn dem sm uttrykkelig er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Knfigurering av skriptet installering av perativsystem (KACE Optimalisert utplasseringstjeneste er tilgjengelig separat) Installering, ppsett eller knfigurering av Active Directry, e-pstservere, nettverksenheter eller andre prgrammer fra tredjepart Bruk av KACE-prdukter i frbindelse med ikke-støttede versjner av perativsystemer, Service Packs, nettlesere eller andre prdukter fra tredjepart Knfigurering g administrasjn av virtuelle infrastrukturservere fra tredjepart sm kjører et virtuelt KACE-verktøy Dell skal ikke hldes ansvarlig fr feilfunksjn eller knflikter mellm kundens applikasjner Kundens ansvar spesifikt fr denne tjenesten Kunden gdtar å samarbeide med Dell i frbindelse med leveringen av disse tjenestene, g gdtar spesifikt følgende ansvarsmråder: I henhld til prsjektplanen, g før Dells engasjement, skal kunden skriftlig utpeke ett enkelt kntaktpunkt fr å sikre at alle ppgaver fullføres innenfr angitt tidsperide. All kmmunikasjn i frbindelse med tjenesten skal adresseres til det kntaktpunktet ( kundekntakt ). Hvis kunden ikke utpeker en kundekntakt, det det føre til økt antall prsjekttimer g/eller lengre tidsplan. Kunden skal sørge fr tekniske kntaktpunkter ("tekniske kntakter") sm har driftskunnskap m bedriftens kmpnenter sm skal vurderes under tjenestene. Dell kan kreve at det avhldes møter med tekniske kntakter. Kundekntakten skal ha autrisasjn til å handle på vegne av kunden med hensyn til alle aspekter ved tjenesten, inkludert å legge frem prblemer fr de riktige persnene i kundens rganisasjn, g løse knfliktkrav. Kundekntakten skal sende all kmmunikasjn mellm kunden g Dell, inkludert alle spørsmål eller frespørsler sm gjelder mfang, gjennm riktig Dell- prsjektleder. 3 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

4 Kundekntakten skal sørge fr rettidig tilgang til tekniske g frretningsmessige kntaktpunkter g nødvendig data/infrmasjn fr saker sm gjelder mfanget av tjenesten. Hvedkundekntaktene skal delta på kundemøter g presentasjner sm leveres. Kundekntakten skal innhente g levere prsjektkrav, infrmasjn, data, beslutninger g gdkjenninger innen én arbeidsdag etter en frespørsel, hvis ikke begge parter skriftlig aksepterer en annen respnstid, g kunden aksepterer å være ansvarlig fr tids- g kstnadsimplikasjner sm skyldes eventuelle frsinkelser med hensyn til dette. Kunden har ansvar fr å utvikle eller levere dkumentasjn, materialer g assistanse til Dell, g gdtar å gjøre dette til riktig tid. Dell skal ikke hldes ansvarlig fr eventuelle frsinkelser i i tildelte ppgaver hvis det skyldes at kunden ikke har sørget fr slik dkumentasjn, materialer g assistanse til riktig tid. Kunden må sørge fr at tjenestepersnellet har rimelig g sikker tilgang til prsjektstedet, et sikkert arbeidsmiljø, tilstrekkelig med kntrplass g parkering, hvis det er nødvendig. Kunden må infrmere Dell m alle tilgangsprblemer g sikkerhetstiltak, g gi tilgang til all nødvendig maskinvare g lkaler. Det er kundens ansvar å sørge fr all maskinvare, prgramvare, Internett-tilgang g lkaler fr vellykket gjennmføring av tjenestene. Lkaler g strøm må være i samsvar med Dells krav til prdukter g tjenester sm er kjøpt. Kunden gdtar å fullføre en undersøkelse m kundetilfredshet. Dell skal ikke ha ne ansvar fr tap eller gjenppretting av data eller prgrammer eller tap av muligheten til å bruke system(er) sm måtte ppstå sm resultat av denne tjenesten eller relaterte støtteaktiviteter, eller nen handling eller utelatelse, inkludert frsømmelse, utført av Dell. Før Dells engasjement må følgende aktiviteter være fullført: Kundens SMEer må være utpekt g tilgjengelig fr å arbeide sammen med Dellteknikeren på startdaten fr engasjementet på stedet Kundens SMEer må ha lest gjennm KACE-administrasjnshåndbøker g gjennmført en veiledet gjennmgang av KACE-verktøyet Kunden må ha abnnert på OS-patcher g fullført nedlasting Kunden må ha testet PXE- g DHCP-ppsett Kunden må ha kjøpt OS-medier g prduktnøkler Hvis kunden ikke ppfyller de frpliktelsene sm er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, kan Dell justere tidsplanen eller kstnadene med varsel til kunden fr å kunne håndtere slike frsinkelser eller unnlatelse av å ppfylle frpliktelser. Frutsetninger Dell satte følgende frutsetninger når tjenestene i denne tjenestebeskrivelsen ble spesifisert: Denne tjenestebeskrivelsen inkluderer reise til ett sted innenlands innenfr det kntinentale USA slik det er beskrevet nærmere i denne tjenestebeskrivelsen. Dell anser at reise til andre steder er utenfr tjenestemfanget, g slik reise vil kreve at kunden gdkjenner den via endringskntrllprsessen sm er beskrevet i dette dkumentet. Dell er ikke ansvarlig fr å løse kmpabilitetsprblemer eller andre prblemer sm ikke kan løses av prdusenten, eller fr å knfigurere maskinvare eller prgramvare på en måte sm står i mtsetning til innstillingene sm støttes av prdusenten. Dell er ikke ansvarlig fr frsinkelser i prsjektet eller tjenesteleveringen sm skyldes utfrdringer med hensyn til kundens lkaler eller persnell. Fullført vergang innenfr avtalt tidsfrist avhenger av at Dell mttar den nødvendige infrmasjnen fra kunden g får tilgang til nødvendige ressurser, persnell g lkaler til avtalt tid. 4 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

5 Enhver tidsplan sm presenteres i denne tjenestebeskrivelsen, frutsetter at kunden gir nødvendig infrmasjn g ppfyller frpliktelsene sm er beskrevet i dette dkumentet, til avtalt tid. Kundens nettverksinfrastruktur må være stabil g lik på tvers av alle kundemråder. 5 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

6 Vilkår fr tjenesten 1 Støttede prdukter Denne tjenesten er knfigurert på utvalgte Dell PwerEdge g virtuelle maskiner fr Dell KACE 2000 series-verktøy, sm er kjøpt i en standardknfigurasjn. Tjenestens ppgavesekvens støttes fr kjøring på Windws-støttet maskinvare fra Dell g andre leverandører. Listen ver støttede prdukter ppdateres regelmessig. Ta kntakt med en av Dells salgsrepresentanter fr å få en ppdatert liste ver støttede Dell-prdukter. Hvert av de støttede prduktene er merket med et serienummer ("service-iden"). Kunden må kjøpe en separat tjenesteavtale fr hvert støttede prdukt. En skriver sm er kjøpt sammen med en bærbar PC, dekkes fr eksempel ikke av tjenesteavtalen fr den bærbare PC-en: Skriveren g den bærbare PC-en må ha separate tjenesteavtaler. Oppgi service-iden fr det støttede prduktet når du tar kntakt med Dell angående denne tjenesten. 2 Tjenesteperide A Denne avtalen trer i kraft den daten du bestiller tjenesten, g gjelder ut tjenesteperiden. "Tjenesteperiden" starter på kjøpsdaten g varer ut periden sm er angitt på bestillingsskjemaet. Antallet systemer, lisenser, installasjner, implementeringer, administrerte sluttpunkter eller sluttbrukere sm kunden har kjøpt inn én eller flere tjenester fr (definert nedenfr), satsen eller prisen samt gjeldende tjenesteperide fr hver av disse er definert på kundens bestillingsskjema eller i en annen gjensidig avtale i frm av faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsrdre (fellesbetegnelse "bestillingsskjema"). Innkjøp av tjenester i henhld til denne avtalen skal utelukkende være til kundens eget interne bruk g ikke til videresalg eller servicebyråfrmål. 3 Kundens ansvar A Myndighet til å gi tilgang. Kunden står fr g garanterer at det er innhentet tillatelse fr både kunden g Dell fr tilgang til g bruk av det støttede prduktet, data på dette prduktet, g alle maskinvare- g prgramvarekmpnenter i prduktet, fr å yte disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente den, fr egen regning, før kunden ber Dell m å yte disse tjenestene. B Samarbeid med telefnanalytiker g tekniker på stedet. Kunden aksepterer å samarbeide med g følge instruksjnene sm gis av Dells telefnanalytiker g teknikere på stedet. Erfaring viser at de fleste systemprblemer g -feil kan rettes pp ver telefn på denne måten. C Frpliktelser på stedet. Når tjenestene krever tjenesteyting på stedet, må kunden sørge fr fri, sikker g tilstrekkelig tilgang til kundens lkaler g støttede prdukter. Tilstrekkelig tilgang mfatter nk arbeidsplass, elektrisitet g en lkal telefnlinje. Kunden må gså sørge fr (uten kstnad fr Dell) skjerm, mus (eller pekeenhet) g tastatur hvis ikke systemet allerede inkluderer disse enhetene. D Vedlikehld av prgramvare g støttede versjner. Kunden skal hlde prgramvare g støttede prdukter på de minimumsversjnene eller -knfigurasjnene sm Dell har spesifisert på PwerLink fr Dell EMC Strage eller EqualLgic, eller på fr andre støttede prdukter. Kunden må sørge fr installasjn av reservedeler, patcher, prgramvareppdateringer eller nyere versjner sm anvist av Dell, fr å hlde de støttede prduktene kvalifisert fr denne tjenesten. E Sikkerhetskpiering av data. Ta en fullstendig sikkerhetskpi av alle eksisterende data g prgrammer på de berørte systemene før tjenesten fra Dell leveres. DELL SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR TAP ELLER GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av muligheten til å bruke system(er) sm måtte ppstå sm resultat av denne tjenesten eller relaterte støtteaktiviteter, eller nen handling eller utelatelse, inkludert frsømmelse, utført av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. 6 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

7 F Garantier fra tredjepart. Disse tjenestene kan innebære at Dell trenger tilgang til maskinvare eller prgramvare sm ikke er prdusert av Dell. Garantien fra enkelte prdusenter kan bli ugyldig hvis Dell eller nen andre enn prdusenten selv utfører arbeid på maskinvaren eller prgramvaren. Det er kundens ansvar å sikre at Dells tjenesteyting ikke påvirker slike garantier, eller, hvis garantiene påvirkes, at knsekvensene er akseptable fr kunden. DELL TAR IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FOR EVENTUELLE INNVIRKNINGER DELLS TJENESTER KAN HA PÅ DISSE GARANTIENE. 4 Viktig tilleggsinfrmasjn A OMBERAMMING. NÅR DENNE TJENESTEN ER BERAMMET, MÅ EVENTUELLE ENDRINGER I TIMEPLANEN GJØRES MINST ÅTTE (8) KALENDERDAGER FØR DEN BERAMMEDE DATOEN. HVIS KUNDEN OMBERAMMER DENNE TJENESTEN SJU (7) ELLER FÆRRE DAGER FØR DEN BERAMMEDE DATOEN, PÅBELØPER ET OMBERAMMINGSGEBYR PÅ MAKSIMALT 25 % AV KUNDEPRISEN FOR TJENESTENE. KUNDEN GODTAR AT EN OMBERAMMING AV TJENESTEN BEKREFTES MINST ÅTTE (8) DAGER FØR UTFØRELSE AV TJENESTEN. B Betaling fr maskinvare sm er kjøpt med installerings- g implementeringstjenester. Med mindre ne annet er avtalt skriftlig med Dell, er betaling fr maskinvare ikke på ne vis avhengig av gjennmføring eller levering av installerings- eller implementeringstjenester sm er kjøpt sammen med slik maskinvare. C Kmmersielt frsvarlige grenser fr tjenestens mfang. Dell kan avslå å levere tjenestene hvis, etter Dells skjønn, levering av tjenestene utgjør en urimelig risik fr Dell eller Dells tjenesteleverandører eller går utver mfanget av tjenestene. Dell skal ikke hldes ansvarlig fr eventuelle feil eller frsinket ytelse sm skyldes årsaker utenfr Dells kntrll. Tjenesten gjelder kun fr bruken sm det støttede prduktet ble laget fr. D Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (deriblant behvsbaserte støtte- eller pplæringstjenester, installering, rådgivning, administrerte g prfesjnelle støtte- eller pplæringstjenester) kan være tilgjengelig fr kjøp fra Dell, g vil variere etter kundens tilhldssted. Tilleggstjenester kan kreve en separat avtale med Dell. E Kansellering. Dell kan når sm helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid sm følge av en av disse årsakene: Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet fr denne tjenesten i henhld til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden verhlder ikke vilkårene g betingelsene sm er fremsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell kansellerer tjenesten, vil Dell sende en skriftlig ppsigelse til adressen sm står på kundens faktura. Meldingen vil inkludere årsaken til g daten fr kanselleringen, sm ikke vil være mindre enn ti (10) dager fra daten Dell sender melding m kansellering til Kunden, med mindre statlig lvgivning krever andre tiltak sm ikke kan varieres etter avtale. HVIS DELL KANSELLERER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN RETT TIL NOEN FORM FOR REFUSJON AV AVGIFTER SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES TIL DELL. F Gegrafiske begrensninger g flytting. Dell skal levere denne tjenesten til stedet(stedene) sm er angitt på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig veralt. Tjenestealternativer, herunder tjenestenivåer, åpningstider fr teknisk kundestøtte g respnstider på stedet, varierer fra sted til sted, g enkelte alternativer kan være utilgjengelige fr kjøp der kunden hlder til. Dells frpliktelse til å tilby tjenestene fr støttede prdukter sm flyttes til et annet sted, avhenger av m den aktuelle tjenesten er tilgjengelig på dette stedet, g kan medføre tilleggsavgifter samt inspeksjn g ny sertifisering av de støttede prduktene sm flyttes, til Dells gjeldende rådgivningssatser fr tidsbruk g materialer. Kunden må gi Dell kstnadsfri, tilstrekkelig g trygg tilgang til kundens lkaler fr at Dell skal kunne ppfylle sine frpliktelser. 7 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

8 5 Overføring av tjenesten. Kunden kan ikke verføre denne tjenesten 6 [KUN EMEA] Persnvern fr data. I denne delen vil termene datakntrller, databehandler, persnlige data g behandling være sm definert i Eurpeisk direktiv 95/46/EC m beskyttelse av enkeltpersner med hensyn til behandling av persnlige data g m fri flytting av slike data ( direktiv ), slik det endres eller verstyres fra tid til annen. 7 I den grad kunden g Dell er datakntrllere fr eventuelle data sm behandles under eller i frbindelse med denne avtalen, skal begge parter verhlde bestemmelsene g frpliktelsene sm pålegges av direktivet, i den grad sm kreves av lvgivningen fr hver part. Sm datakntrller bekrefter kunden at alle nødvendige tillatelser er innhentet fr lvlig behandling, før persnlige data sendes til Dell. 8 I den grad Dell behandler persnlige data sm en databehandler fr kunden under eller i frbindelse med denne tjenestebeskrivelsen, skal Dell sørge fr riktig beskyttelse fr å sikre slike persnlige data. Dell skal bruke rimelige anstrengelser fr å hjelpe kunden med å verhlde sine frpliktelser, sm datakntrller, fr å svare på frespørsler m tilgang til kundepster fra enkeltpersner sm de persnlige dataene er relatert til, under frutsetning av at kunden betaler Dell fr tiden Dell-ansatte bruker på å gjøre dette. 9 Kunden gir Dell autrisasjn til å samle inn, bruke, lagre g verføre de persnlige dataene sm kunden gir til Dell fr at Dell skal kunne ppfylle sine frpliktelser i henhld til denne tjenestebeskrivelsen g alle andre beskrevne frmål, i samsvar med tjenestebeskrivelsen. 10 Dell kan i sin vanlige frretningsdrift verføre persnlige data ver hele verden i sine bedriftssystemer, til andre enheter, agenter eller underleverandører i samme gruppe med selskaper, eller til andre relevante frretningspartnere sm kan ha tilfeldig tilgang til persnlige data. Under slike verføringer skal Dell sørge fr tilstrekkelig beskyttelse fr å sikre persnlige data sm verføres i henhld til eller i frbindelse med denne Avtalen. 11 Dell skal ikke ha ne ansvar fr krav sm fremsettes av kunden eller et datasubjekt, sm ppstår fra en handling eller en utelatelse fra Dell, hvis en slik handling eller utelatelse er et resultat av at Dell verhlder kundens instruksjner. [KUN EMEA] Ansettelse. Kunden erkjenner g gdtar at ingen enkeltpersner (sm en ansatt hs kunden eller hs en tidligere tjenesteleverandør) var fullt ut eller i dminerende grad utpekt fr å kjøre en tilsvarende tjeneste til kundens frdel, før tjenestene leveres av Dell. Kunden skal sørge fr at ingen enkeltpersner verføres til Dell g at ingen enkeltpersn anses å være ansatt i Dell i henhld til eventuell gjeldende lvgivning, slik tilfellet kan være. Kunden erkjenner at prisene g kstnadene samt andre vilkår relatert til tjenestene, utelukker alle aktiviteter g kstnader ved slik ptensiell verføring av ansettelsesfrhld, g kunden påtar seg herved å hlde Dell skadesløs i frbindelse med alle krav sm fremsettes verfr Dell, inkludert, men ikke begrenset til, krav fra ansatte sm er verført fra kunden eller en tredjepart, samt alle kstnader eller utgifter, rimelige advkathnrarer eller annet øknmisk ansvar fremsatt fr Dell, sm ppstår på grunn av eller i frbindelse med slike ansatte. Hvis du ønsker mer infrmasjn m tjenestetilbudet vårt, kan du kntakte din Dell-representant eller gå til Tilgjengelighet varierer fra land til land. Hvis du ønsker mer infrmasjn, kan du kntakte din Dell-salgsrepresentant Dell Inc. Med enerett. Varemerker sm brukes i denne teksten: Dell, DELL-lgen, Dell Precisin, OptiPlex, Latitude, PwerEdge, PwerVault, PwerCnnect, EqualLgic, KACE g Vstr er varemerker fr Dell Inc. Micrsft g Windws er enten varemerker eller registrerte varemerker fr Micrsft Crpratin i USA g/eller andre land. Andre varemerker g varenavn kan brukes i dette dkumentet sm en henvisning til institusjnene sm innehar rettighetene til merkene g navnene, eller til prduktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i andres varemerker g varenavn. Spesifikasjner er riktige på publiseringsdaten, men kan begrenses av tilgjengelighet eller når sm helst endres uten varsel. Dell g dets tilknyttede selskaper skal ikke hldes ansvarlig fr feil eller utelatelser i tekst eller bilder. Dells vilkår g betingelser fr salg gjelder. Disse er tilgjengelige på g på frespørsel. 8 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

9 Tillegg A Tjenesteenheter Enheter fr USA g Canada Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB LA-enhet Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB BZ-enhet Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB EMEA-enhet (Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Kuwait, Luxemburg, Nederland, Nrge, Oman, Plen, Qatar, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, UK, UAE) Enhet Beskrivelse Partner Segment KACE K2000 implementering knsulenttjenester lite, på stedet 2 dager * SMB bare ICS SMB APJ-enhet (Australia, Kina, Hng Kng, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapre g Thailand) Enhet Beskrivelse Partner Segment ICS SMB 9 Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

10 Tillegg B Unntak fra Dells arbeidstid Land Dells arbeidstid Jmfruøyene, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, resten av det engelsktalende Karibia til Bahamas, Barbads, Belize, Csta Rica, Den dminikanske republikk, El Salvadr, Gran Cayman, Guatemala, Hnduras, Jamaica, Panama, Puert Ric, Surinam, Turks- g Caics-øyene Australia, Bermuda, De nederlandske Antiller, Haiti, Hngkng, India, Japan, Kina, Krea, Malaysia, New Zealand, Singapre, Taiwan, Thailand til til Argentina, India, Paraguay, Uruguay til Blivia, Chile til Rådgivningstjeneste fr implementering av KACE v april 2012

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer