Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006"

Transkript

1 Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: Bakgrunn Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: etablering av ressursnettverk. MediaLt fikk støtte til et nettverk knyttet til "universell utforming innen IKT". 17 forskjellige nasjonale fagmiljøer deltar i ressursnettverket, samt et internasjonalt miljø (Universitetet i Linz). Siden fagområdet universell utforming og IKT er nytt, er det viktig for nettverket å komme fram til en felles forståelse av hva universelt utformede IKT-løsninger vil si i praksis. Dette notatet er et første forsøk som et innspill til prosjektgruppa. Noen lesere kan muligens ha nytte av litt bakgrunnsstoff: Derfor har jeg tatt med en kort innledning og noen pekere til mer informasjon. Referansene i dette notatet finnes tilgjengelige på web, så det skal være enkelt å lese mer for de som ønsker det. Jeg har forsøkt å skrive notatet relativt enkelt, dvs. hverken veldig akademisk eller veldig teknisk. Innledning Universell utforming har blitt et vanlig begrep. Når jeg første gang hørte "barrierfree/accessible/universal design", er jeg usikker på, men det var sannsynligvis tidlig på tallet. Ordene skal beskrive noe i retning av "mest mulig for flest mulig", såpass skjønner jeg, men ellers er innholdet i dette begrepet relativt vagt. Er det f.eks. mulig å si at en eneste nettside eller et eneste PC-program er universelt utformet? Selvsagt er svaret nei! Likevel er begrepet viktig. Kanskje enda viktigere for å beskrive prosesser enn som betegnelse på ferdige produkter og tjenester. Det som helt sikkert er et viktig mål er universell utvikling, dvs. at all utvikling skal ta høyde for at mennesker har ulike forutsetninger og behov. Universell utforming kan brukes innen all utvikling. I denne artikkelen har jeg forsøkt å begrense meg til viktige temaer og problemstillinger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). IKT er muligens ikke så forskjellig fra design av bygninger, egentlig? Hovedforskjellen ligger kanskje i at kunnskapen om utforming av fysiske miljøer er større. For lesere som vil ha en bredere introduksjon til temaet anbefaler jeg SHDIRs hefte "Universell utforming over alt!" [2]. I tillegg til en samling artikler inneholder heftet mange referanser. Produktutvikling tar utgangspunkt i en målgruppe. For meg er det naturlig at en definisjon av universell utforming gjør det samme. Alle produkter skal ikke nødvendigvis være like hensiktsmessige for alle mennesker, men universell utforming skal brukes som prinsipp for å oppnå tilgjengelighet for hele målgruppen. Den tradisjonelle definisjonen Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Dette er en oversettelse fra The Center for Universal Design (http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/about_ud.htm): "Universal design is the design of

2 products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design." (Ron Mace). Arbeidet som er gjort ved The Center for Universal Design ved North Carolina State University [1] regnes som utgangspunktet for begrepet "universell utforming". En tverrfaglig gruppe har satt opp 7 hovedprinsipper (jfr. [2] for definisjoner og retningslinjer): 1. Like muligheter for bruk 2. Fleksibel i bruk 3. Enkel og intuitiv i bruk 4. Forståelig informasjon 5. Toleranse for feil 6. Lav fysisk anstrengelse 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk Når jeg til slutt i notatet forsøker meg på en definisjon av begrepet (inkl. prinsipper), tar jeg naturligvis utgangspunkt i den klassiske definisjonen. Universell utforming brukes synonymt med blant annet: tilgjengelighet for alle design for alle planlegging for alle universell design inkluderende design På engelsk brukes blant annet: Universal design Design for all Design for a Broader Average Inclusive design Universal Usability Teknologi er døråpner Mange funksjonshemmede har fått nye muligheter som følge av ulike typer teknologi: standardteknologi standardteknologi med ulike tillegg spesialutviklede hjelpemidler Nedenfor møter du tre personer jeg kjenner. En av dem er meg selv. De andre har fått nye navn, siden jeg ikke har spurt om å få skrive om dem. Når disse historiene er tatt med, er det som en slags bakgrunn for den definisjonen jeg prøver meg på til slutt i artikkelen. Jeg mener at en hensiktsmessig definisjon av universell utforming innen IKT må tillate spesielle grensesnitt mot generelle produkter og tjenester. På den annen side må det være rom for utvikling av helt spesialiserte IKT produkter. Standardteknologi Elin er snart 60 år gammel. De fleste trodde hun var dum som barn, og det har nok preget henne hele livet. Fortsatt er nok ikke Elin utstyrt med like mye selvtillit som det hun burde ha, men det går bedre og bedre med henne. Hun er nemlig langt fra dum. Hun er et menneske med mange ressurser, og Elin har etter hvert skjønt at dette er verdifulle ressurser som hun kan dele med andre. I godt voksen alder fikk hun diagnosen dysleksi. Hun sliter veldig med lesingen, og skriving er nesten umulig. I moderne tekstbehandlere finnes det stavekontroll, synonymordbok, hjelp med grammatikk osv. Dette gjør det enklere for mennesker som er dårlige til å skrive, f.eks. Elin. Siden Elin hele livet har slitt med lesing og skriving, trodde hun ikke PC og tekstbehandling var aktuelt for henne. Norges dysleksiforbund har imidlertid arrangert kurs, og mange har nok skjønt at

3 standardteknologi som brukes av alle også kan redusere konsekvensen av et lese/skriveproblem. Nå skriver Elin bok! Hun kommer nok til å be om litt hjelp med finishen, men det er en enorm personlig seier for henne bare å ha gått i gang med dette prosjektet! Standardteknologi med ulike tillegg Morten er en blind mann på 40. Etter noen år i en spesialklasse for synshemmede gikk han over i en vanlig klasse. Morten fullførte videregående, tok cand. scient grad i informatikk og har jobbet fra studiet var avsluttet. Hjelpemidler har vært viktige for å gjennomføre både grunnskole, videregående og høyere utdanning. Først var det lese-tv, etter hvert skjermforstørrer for PC og da "det ble svart" leselist og syntetisk tale. Mens Morten sitter og skriver, kommer det inn en melding på mobiltelefonen. Det er en standard Nokia N70. Morten trykker på Vis-tasten. Meldingen leses opp. På mobilen er det lagt inn en skjermleser som i prinsippet kan lese opp alt som står i displayet. Skjermleseren gjør altså at standardteknologi også kan brukes av en som ikke ser. Spesialutviklede hjelpemidler Kari ble utsatt for en ulykke da hun var 8 år gammel. Begge hendene og begge beina måtte amputeres. Kari bodde i litt "grisgrente strøk", og først fikk hun veldig gammeldagse proteser. Riktignok kunne jenta gå, men fort gikk det ikke og behagelig var det absolutt ikke. Så vidt jeg husker brukte hun ikke håndproteser. Ved en tilfeldighet møtte hun en protese-ekspert. I tillegg til at beina ble byttet ut med moderne og lette proteser fikk Kari nye hender. Hendene var utstyrt med mikroprosessorer, og for henne veldig mye bedre. Med andre ord et helt spesialutviklet hjelpemiddel for Kari. Teknologi er kroken på døra I forrige avsnitt eksemplifiserte jeg at teknologi er viktig for funksjonshemmede, både for å gjøre det alle andre gjør og for å kompensere for en funksjonshemning. Det er imidlertid heller ikke vanskelig å finne eksempler på at lite tilgjengelig teknologi reduserer menneskers mulighet til samfunnsdeltakelse, og nettopp derfor er universell utforming nødvendig, viktig og riktig. Jeg tar igjen tre eksempler på noen jeg kjenner. Takker for seg Han er ikke en racer med PCen sin, Ragnar. Men han behersker både leselist, syntetisk tale og skjermleser ganske bra. Epost, tekstbehandler og regneark går fint, til og med temmelig komplekse dokumentmaler. For noen år siden ble rutinene på arbeidsplassen endret. Ragnar måtte ta i bruk et saksbehandlerverktøy som er veldig lite tilgjengelig. Etter mye frustrasjon endte det med sykemelding og etter hvert delvis uføretrygd. Ragnar er faglig sterk, men det hjelper lite når han ikke klarer å bruke saksbehandlingsverktøyet der alt skal registreres. Etter veldig mye slit har han faktisk lært å bruke verktøyet sånn noenlunde, men dette er så krevende at det ligger ann til at Ragnar "takker for seg". Sander er mest for seg selv Sander ble blind etter et kirurgisk inngrep rett før han skulle begynne på skolen. Det er en tøff gutt, og selv om kroppen ikke alltid er i toppslag står han på mer enn nesten alle andre jeg kjenner. Han er flink til det meste og behersker teknologi like bra som andre ungdommer. Sander er mest aleine etter skoletid. Han bruker PCen til online kommunikasjon, særlig Skype og Messenger. Men hovedinteressen til klassekammeratene er online spill (World of warcraft). Det kan ikke Sander spille, og faktisk er det nesten ingen spennende spill han kan bruke - "for det funker ikke med leselist".

4 En dere alt vet litt om Kari (som det står om over) får til mange ting hun ikke kunne klart uten teknologi. Men det er teknologi som byr på store utfordringer for ei jente med veldig redusert finmotorikk: bærbar MP3 spiller, mobil, små fjernkontroller, bare for å nevne noe. Ta høyde for det spesielle eller kun fokusere på det generelle? I definisjonen av universell utforming er det tatt et forbehold: "... i så stor utstrekning som mulig...". Dette forbeholdet er helt nødvendig for at definisjonen skal kunne brukes. Ulempen med et slikt forbehold er at det ikke finnes spesifikke grenser for hva som er mulig. Viktige faktorer for hva som er realiserbart inkluderer økonomi, kompleksitet, tid, fysiske mål mm. Prinsippet om universell utforming må kunne fravikes. Det har for eksempel lite for seg å lage datastyrte håndproteser for mennesker som har to hender som fungerer fint. Dvs. at utvikling må kunne rettes mot brukere med helt spesifikke forutsetninger (mangler en hånd, kan spille piano, kan programmere ASP,...). Det jeg mener er at ikke alt trenger å kunne brukes av alle. Men alle skal kunne bruke produkter og tjenester som det er naturlig at de bruker. For meg er det derfor naturlig at universell utforming knyttes opp mot målgruppen til produkter og tjenester. Det vil være lite hensiktsmessig å inkludere teknologi for smale kundegrupper i alle produkter. Leselister er nyttige for blinde, men det er mange grunner til at f.eks. alle bærbare datamaskiner ikke bør utstyres med leselist. To av grunnene er at det er fordyrene og at PCene blir større og tyngre. PCer skal naturligvis tilpasses ulike forutsetninger og behov. Dette gjøres ved at teknologien tar høyde for alternativ presentasjon og kommunikasjon med brukeren. Altså trengs spesielle løsninger for at flere skal kunne bruke det generelle. Når dette er sagt, er siste del av definisjonen naturligvis noe av bærebjelken i hele begrepet, så den skal ikke sages over, men evt. modifiseres litt: "uten behov for tilpassing og en spesiell utforming". I en hensiktsmessig definisjon av universell utforming innen IKT bør det altså tas høyde for at standardteknologi kan kombineres med spesielle løsninger. Dette er, i alle fall når vi trekker dette litt langt, også praksis i fagfelt der universell utforming har kommet lengre enn innen IKT. Bygninger skal f.eks. være utformet med god tilgjengelighet for rullestol. Men ingen krever at bevegelseshemmede skal kunne bruke bygningen uten rullestol. Politiske festtaler eller noe mye mer? Det er positivt at universell utforming og tilgjengelighet for alle er en del av den politiske agendaen. Jeg tror dette vil bety økt fokus og bedre kompetanse i utviklingsmiljøer innen en rekke fagfelt. Tendensen til at begrepet trekkes frem i politiske festtaler uten at veldig mye mer konkret skjer er etter min mening uansett relativt tydelig. Jeg har sett nokså mange kravspesifikasjoner f.eks. på utvikling av nye nettsteder. Ofte står det at nettstedet skal være tilgjengelig (evt. at det skal følge W3C WCAG). Egentlig er dette et bevis på at det mangler mye kompetanse hos miljøene som bestiller web-systemet. De har klare definisjoner av utseende, funksjonalitet, informasjonsmengde osv. Men når det kommer til brukere "med spesielle behov", tror de at et sett med retningslinjer aleine gir garanti om god tilgjengelighet. Oppdragsgiver ønsker ofte å bruke den nyeste teknologien, men et sett med snart 10 år gamle, og nokså spesifikke retningslinjer knyttet mot den teknologien som da var utbredt skal garantere "tilgjengeligheten for alle". Det finnes validatorer for WCAG 1.0. Og validatoren gir langt på vei automatisk svar på om en side følger retningslinjene eller ikke. Tilsvarende finnes det validatorer for HTML, men selv om siden ikke har noen feil kan strukturen være dårlig. Det finnes validatorer for stilark også, men selv om et stilsett ikke inneholder feil trenger ikke nettsidene å se fine ut. Slik er det naturligvis også med tilgjengelighet: En maskin vil ikke kunne gi gode svar på hvor tilgjengelig en nettside er. Det vil kanskje ikke all verdens standarder heller? Jeg tror faktisk at det aller viktigste satsningsområdet er å få til seriøs kommunikasjon mellom utviklere/bestillere og brukere med ulike forutsetninger og behov. Sluttbruker er alt viktig i seriøse prosjekter, så en

5 viktig oppgave blir å få inn kunnskap om at mennesker er forskjellige, og at dette må det tas høyde for på en profesjonell måte. Det har begrenset verdi å kreve at produkter, tjenester og miljø er "universelt utformet" så lenge dette ikke er etterprøvbart. Men framskritt handler også om kompetanse og holdninger. Dette fikk jeg nylig erfare. SHDIR lanserte et kampanjenettsted om universell utforming. MediaLT ble engasjert for å gjøre brukertester mm. På et møte med prosjektledelsen forklarte jeg flere ting som reduserte tilgjengeligheten til nettstedet. Da sier en av oppdragsgiverne: ".. men dette nettstedet henvender seg ikke primært til funksjonshemmede". Jeg datt ikke av stolen, men synes jeg hadde rett til å be ham skjerpe seg. Forslag til en definisjon av universell utforming innen IKT Som nevnt over synes jeg en definisjon av universell utforming bør ta utgangspunkt i den naturlige målgruppen for et produkt eller en tjeneste. Her vil nok noen forenkle utviklingsprossessen ved å gjøre målgruppen smal, men dette er naturligvis ikke hensikten med å ta utgangspunkt i målgrupper. Tvert i mot skal målgruppene, og dette bør alle være tjent med, til en hver tid gjøres så bred som mulig. Universell utforming innen IKT betyr at produkter og tjenester skal utvikles på en slik måte at alle mennesker det er naturlig å tenke seg som målgruppe skal kunne bruke teknologien på en hensiktsmessig måte. Denne definisjonen erstatter "i så stor utstrekning som mulig" med "det er naturlig å tenke seg som målgruppe". Dette tillater utvikling for spesielle behov, men er en strengere definisjon på den måten at dersom mennesker må kunne regnes som målgruppe skal produkter og tjenester være tilgjengelige. Med de mulighetene som ligger i ny teknologi er dette realiserbart. Den siste delen av definisjonen "uten behov for tilpassing og en spesiell utforming" er byttet ut med "på en hensiktsmessig måte". Etter min mening er dette en nødvendig "vridning". Eksempelvis kan nettsider brukes av døvblinde hvis de er designet "riktig", men dette krever en leselist. Likevel bør det tas høyde for at mennesker med spesielle behov ikke skal måtte avfeies med spesielle løsninger i en hver sammenheng. Dette bør være unntakene, ikke hovedregelen. "På en hensiktsmessig måte" betyr f.eks. ikke at en blind skal dra opp PCen, vente på at operativsystemet lastes inn, plugge til høretelefoner i PCen og ha med USB-kabel for å koble til mini-banken. Dette er rett og slett ikke hensiktsmessig. Mini-banker må ha innebygget tale, og helst bør det finnes en løsning der synshemmede heller ikke må ha med egen hørepropp for å få ut kontanter. Selv om dette er på plass er ikke mini-banken tilgjengelig for alle, tale er eksempelvis ikke brukbar feedback for døvblinde. Skal man skryte av en universell mini-bank må det altså lages et hensiktsmessig brukergrensesnitt, for døvblinde er en naturlig del av målgruppen til en bank. En liknende definisjon som jeg foreslår over finner vi hos Vanderheiden: "Med universell brukervennlighet menes å ha fokus på å designe produkter slik at de er lette å bruke for en størst mulig variasjon av mennesker i et størst mulig spenn av brukssituasjoner, innenfor det kommersielt mulige" Problemet med denne definisjonen er etter min mening at det blir dobbelt opp med "størs mulig". En definisjon innen IKT bør også ta med tjenester (men muligens kan dette inngå som produkter, jeg vet rett og slett ikke hva som er vanlig). "lette å bruke" er også en udefinert del av denne definisjonen. For det første skal en del produkter ikke nødvendigvis være lette å bruke (f.eks. er nettopp det at noen dataspill er vanskelige å bruke noe av suksess-faktoren), og for det andre kan det som er "enkelt" for den ene være "vanskelig" for den andre. Enkelt har blant annet med opplæring å gjøre. Ingen synes vel f.eks. at det var veldig enkelt å kjøre bil på trafikerte veier første gang? Likevel er biler utstyrt med nokså forståelige brukergrensesnitt: kan du kjøre en bil er det vanligvis greit og sette seg inn og kjøre en annen bil.

6 Nedenfor diskuterer jeg hvert av de 7 prinsippene med forslag til definisjon og tilhørende retningslinjer. Jeg har brukt oversettelsen til norsk som finnes i [2]. 1. Like muligheter for bruk Den originale definisjonen er "Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter". Dette vil vel nesten alltid være tilfelle? I alle fall føles definisjonen noe "spinkel". Jeg foreslår en definisjon som ligger noe nærmere det nye forslaget til definisjonen av "universell utforming": for på mange måter er jo nettopp "like muligheter for bruk" selve kjernen. Like er likevel et litt "komplisert" ord i denne sammenheng. Ofte vil nettopp valgfriheten til å gjøre ting på forskjellig måte være det som gjør produkter og tjenester tilgjengelige for flest mulig. Det som imidlertid menes her er at mennesker med ulike forutsetninger skal ha de samme mulighetene (jfr. 2 Fleksibel i bruk). Jeg har gjort noen små språklige endringer i retningslinjene, men ikke bevisst endret innholdet. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for alle personer som naturlig tilhører målgruppa for et produkt eller en tjeneste. 1a. Gi alle brukergrupper samme muligheter til bruk, alltid like løsninger når det er mulig, likeverdige hvis like ikke er mulig. 1b. Unngå segregering og stigmatisering av brukere. 1c. Muligheter for privatliv, sikkerhet og trygghet skal ivaretas for alle. 1d. Gjøre utformingen tiltalende for alle brukere. 2. Fleksibel i bruk Her synes jeg den originale definisjonen med tilhørende retningslinjer fungerer bra også for IKT. Det som imidlertid svært ofte kan være et problem er manglende standarder og/eller at eksisterende standarder ikke benyttes. Dette har jeg lagt til som retningslinje 2e. Likevel er det slik at noen ganger kan standarder (spesielt de facto) brytes, f.eks. for å oppnå bedre tilgjengelighet. For å gjøre det enda tydeligere at "fleksibiliteten" gjelder hele brukergrensesnittet (input og output), har jeg også gjort en liten justering på 2a. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter. 2a. Muliggjøre ulike valg av metoder for input og output. 2b. Skal tjene både høyre- og venstrehåndsbruk. 2c. Lette brukerens nøyaktighet og presisjon. 2d. Muliggjøre ferdigheter som samsvarer med brukerens tempo. 2e. Benytt standarder når disse er tilgjengelige dersom det ikke er svært gode grunner til å la være.

7 3. Enkel og intuitiv i bruk Den originale definisjonen er slik: "Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå". "Lett" er rett og slett ikke helt dekkende synes jeg. Teknologi brukes til svært komplekse ting, og alt kan sannsynligvis ikke utformes lett når man skal se bort fra: erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. Retningslinjene er imidlertid fine også for IKT, og samsvarer med god praksis for menneske-maskin interaksjon. Utformingen skal være forståelig for alle som naturlig hører til målgruppa for et produkt eller en tjeneste og det må tas høyde for at mennesker har ulik erfaring, kunnskap, språkferdigheter, konsentrasjonsnivå osv. 3a. Eliminere unødvendig kompleksitet. 3b. Være i overensstemmelse med brukerens forventninger og intuisjon. 3c. Tjene et vidt spekter av lese-, skrive- og språkferdigheter. 3d. Arrangere informasjonen konsist i forhold til viktighet. 3e. Muliggjøre effektive og raske tilbakemeldinger i løpet av og etter at oppgaven er utført. 4. Forståelig informasjon "Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter" - er den originale definisjonen. Mye teknologi brukes i omgivelser som er svært varierende, f.eks. mobiltelefoner som brukes på et stille kontor og midt i byens ståk og larm. Skal noen klare å designe produkter og tjenester som fullt ut tar høyde for kombinasjonen av omgivelsesendringer og sansetap, kan utfordringene derfor bli betydelige! I bytrafikken er det eksempelvis ikke "effektivt" å bruke en skjermleser for mobiltelefon. Likevel antar jeg at de færreste blinde ønsker en svær mobiltelefon med innebygget leselist. Jeg kunne trekke frem mange liknende eksempler. Dette er grunnen til at jeg har justert litt på definisjonen. Retningslinjene for dette prinsippet er ikke endret. Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon på en effektiv måte i typiske omgivelser og med maksimal utnyttelse av brukerens sensoriske forutsetninger. 4a. Bruke forskjellige måter (bilde, verbal, taktil) for en bred presentasjon av essensiell informasjon. 4b. Muliggjøre adekvate kontraster mellom essensiell informasjon og deres omgivelser. 4c. Maksimere "lesbarheten" av essensiell informasjon. 4d. Muliggjøre kompatibilitet med forskjellige typer teknikker og innretninger, til bruk for mennesker med sensoriske begrensninger.

8 5. Toleranse for feil "Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimaliserer utilsiktede handlinger" - er den originale definisjonen. Innholdet er bra, og det har jeg ikke bevisst endret på, men jeg har skrevet om definisjonen litt. Retningslinjene for dette prinsippet er ikke endret. Utformingen skal minimalisere risikoen for skader og utilsiktede handlinger. 5a. Arrangere elementene på en slik måte at en minimaliserer farer og feil; mest brukte elementer, mest tilgjengelige; farlige elementer elimineres, isoleres eller skjermes. 5b. Sørge for advarsel om farer og feil. 5c. Sørge for anordninger for feilsikkerhet. 5d. Ikke oppmuntre til utilsiktede handlinger på områder som krever årvåkenhet. 6. Lav fysisk anstrengelse Dette prinsippet med tilhørende retningslinjer har jeg valgt å beholde. Likevel vil noen produkter bryte helt prinsippielt med "lav fysisk anstrengelse". I-Toy for PlayStation er et eksempel på slik teknologi. Kamera mm. gjør at kroppen skal brukes for å spille f.eks. sportsspill: veldig bra at dataspill-entusiastene kommer seg opp av sofaen, ikke sant? Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær. 6a. Tillate brukeren å opprettholde en nøytral kroppsstilling. 6b. Bruke rimelig betjeningsstyrke. 6c. Minimalisere gjentakende handlinger. 6d. Minimalisere vedvarende fysisk kraft. 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk Dette prinsippet med tilhørende retningslinjer har jeg også valgt å beholde. Igjen vil noen produkter helt opplagt måtte bryte prinsippene, men hovedregelen i design av nye produkter og tjenester skal være at retningslinjene nedenfor følges. Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet. 7a. Muliggjøre en klar synslinje til viktige elementer for både sittende og stående brukere.

9 7b. At det er bekvem rekkevidde til alle komponenter for sittende og stående brukere. 7c. Muliggjøre variasjoner i hånd- og gripestørrelse. 7d. Tilrettelegge nok rom for bruk av hjelpemidler og personlig assistanse. Lenker/referanser 1: Center for Universal Design 2: SHDIR, Universell utforming over alt! artikkelsamling_ : Wikipedia: Universal design 4: Gregg Vanderheiden Fundamental Principles and Priority Setting for Universal Usability

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal Universell utforming I! «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee,

Detaljer

Universell Utforming Intro til testing av webløsninger. Trondheim, mars 2015

Universell Utforming Intro til testing av webløsninger. Trondheim, mars 2015 Universell Utforming Intro til testing av webløsninger Trondheim, mars 2015 Niruban Yogalingam SOCO Trondheim Utdannelse NTNU Siv.ing datateknikk Arbeidserfaring store og små prosjekter Offentlig og privat

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Design for alle. hva, hvorfor og hvordan

Design for alle. hva, hvorfor og hvordan hva, hvorfor og hvordan Tom Vavik Norsk Designråds seminar 8. juni 2005 Ergonomi/Human Factors Institutt for industridesign Mastergrad Produktdesign Interaksjonsdesign Forskeropplæring Doktorgradsutdanning

Detaljer

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Statusoppdateringer På toget! Noen som misunner meg? Søndag kl. 13:55 via iphone Nyter sommerlivet - på Malmøya sammen med Kari Nielsen og

Detaljer

Universell utforming i mobilapper. INF5261, Instiutt for informatikk 13. oktober 2015

Universell utforming i mobilapper. INF5261, Instiutt for informatikk 13. oktober 2015 INF5261, Instiutt for informatikk 13. oktober 2015 Agenda Om universell utforming Universell utforming i NRK TV-appen Universell utforming i nrk.no-appen Smartklokker hva og hvorfor Apple TV Spørsmål og

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg?

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 28.10.15 Hva menes med helse? Evne til å mestre hverdagens krav

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1 Notat Tema Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Til Fra OKK Entreprenør AS, v/frode R. Sørensen Vista Utredning AS v/finn Aslaksen og Edel Heggem Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.09.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.09.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.09.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og og oppfylle internasjonale retningslinjer

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

Universell utforming Nødvendig for noen bra for alle

Universell utforming Nødvendig for noen bra for alle Universell utforming Nødvendig for noen bra for alle Aust-Agder pilotfylke for universell utforming Regjeringens handlingsplan: Norge universelt utformet 2025 50 tiltak innen 4 prioriterte områder (bygg/anlegg,

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Introduksjon 1: Hva er universell utforming og UUL?

Introduksjon 1: Hva er universell utforming og UUL? Introduksjon 1: Hva er universell utforming og UUL? Hva er universell utforming? Universell utforming er et begrep som ble lansert i Norge første gang i 1997. Begrepet ble arvet fra amerikanske arkitekter

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Lansering av fire standarder for universell utforming

Lansering av fire standarder for universell utforming 2. desember 2013 Lansering av fire standarder for universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Utvikler standarder på de fleste

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

Hva er universell utforming?

Hva er universell utforming? Universell utforming og IKT AHO 29. august 2006 Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no Hva er universell utforming? Universell utforming (UU) Universell utforming er utforming

Detaljer

Universell utforming og statsforvaltningen

Universell utforming og statsforvaltningen Deltasenteret ved Toril Bergerud Buene Universell utforming og statsforvaltningen 08.10.2008 Tema for presentasjonen 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

www.nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no

www.nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede innenfor 8 ulike områder/delprosjekter

Detaljer

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon 9 tips Til å skrive en nettsidespesifikasjon Hvorfor Vecora Vecora er et digitalt mediebyrå med bred kompetanse innen web, design, sosiale medier, synlighet og kommunikasjon. Vi har skrevet denne hjelpen

Detaljer

Music Impro Application

Music Impro Application Music Impro Application Joakim Bording Geirr Sethre Jan Ole Skotterud Kjartan Vestvik Tommy Madsen En del av: Hensikt og mål Without music life would be a mistake - Nietzsche 1888! For mange er det å lære

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Noark med fokus på innhold og typografi

Noark med fokus på innhold og typografi Noark med fokus på innhold og typografi Metadatabasertesystemer Et Noark system er egentlig veldig enkel Metadata og dokumenter "Alltid" hørt folk klage på systemene Det jeg har sett bærer preg av det

Detaljer

Berøringsskjerm - og hva så?

Berøringsskjerm - og hva så? Contents Berøringsskjerm - og hva så?... 2 Navigasjon på en berøringsskjerm... 3 Hva bør jeg velge - mobiltelefon eller nettbrett?... 4 Android eller ios - hva fungerer best uten syn?... 4 (Dette innholdet

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Råd og tips til universell utforming

Råd og tips til universell utforming Råd og tips til universell utforming Bilde 1 Tilgjengelig for funksjonshemmede Råd og tips til universell utforming i Ringerike Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming: Fremtiden Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Universell utforming i et etisk perspektiv

Universell utforming i et etisk perspektiv Universell utforming i et etisk perspektiv Akershus fylkeskommune 7. april 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Etikk: samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

For noen er alt brukervemmelig

For noen er alt brukervemmelig For noen er alt brukervemmelig Tilgjengelighetstesting og brukerkompetanse, brukertesting og brukermedvirkning. Miriam E. Nes Begnum miriam@medialt.no 1. Tilgjengelighetstesting MediaLT: Kvikk-sjekk og

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag?

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? IT-FUNK 20. Sept. 2006 IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger?

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger? Definisjonsteori Hva er de tre hovedtilnærmingene til evaluering? Nevn de seks stegene i DECIDE. (blir gjennomgått neste uke) Gi et eksempel på en måte å gjøre indirekte observasjon. Hva ligger i begrepene

Detaljer

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming NOKIOS, 28.10.2014 Kjetil Knarlag Universell, NTNU Leder NOKIOS 2014 - Universell

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR BRUKERE MED KOGNITIVE UTFORDRINGER

TILGJENGELIGHET FOR BRUKERE MED KOGNITIVE UTFORDRINGER TILGJENGELIGHET FOR BRUKERE MED KOGNITIVE UTFORDRINGER Riitta Hellman Seniorrådgiver, PhD (Karde AS) På nett! Tilgjengelighet og web i ABM-sektoren Trondheim, Trøndelag folkemuseum 23. september 2008 &

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI)

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI) Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI) Kapittel 1- Introduksjon Forskningshistorie innenfor MMI Den første konferansen ble holdt i 1982 Annet arbeid i feltet fant sted før 1982 Konferanser

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK)

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) prosjektering YTELSESBESKRIVELSE FOR INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) Gjelder for: FORPROSJEKTFASEN Entrepriseform: TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Prosjektnavn: RISLØKKA TRAFIKKSTASJON Nybygg og rehabilitering

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Beslutningstøttesystem for effektiv drift av bygninger. Teknisk vinteruke 2008. Storefjell Resort Hotel, Gol

Beslutningstøttesystem for effektiv drift av bygninger. Teknisk vinteruke 2008. Storefjell Resort Hotel, Gol Teknisk vinteruke 2008 Storefjell Resort Hotel, Gol Sentral Driftskontroll og EDB-basert FDV-system, Klarer vi å ta nye teknologier i bruk? Erfaringer med FDV-system Hva trenger man? Hva er begrensningen,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Siw Risøy Spesialpedagogisk veileder Drømtorp vgs. sija PT & Rådgivning as Om meg Dere Hvor er vi nå? Nasjonal veileder U.dir. Egen ME veileder i

Detaljer

Rullestol i Tvedestrand

Rullestol i Tvedestrand Rullestol i Tvedestrand I forrige uke var vi ute i Tvedestrand sentrum for å teste ut hvordan det er å være rullestolbruker. Dette var et ledd i undervisningen vår på Vg1 Helse og sosial fag ved Tvedestrand

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer