Kapittel 1. YourCo-scenarioet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1. YourCo-scenarioet"

Transkript

1 Kapittel 1. YourCo-scenarioet I 1997 opprettet YourCo Financial et nettsted. Nettstedet inneholder opplysninger om bedriften, hor hoedkontoret ar plassert, åpningstider, og en ny funksjon hordan firmaet kunne nås ia e-post. Nettsidene inneholdt forklaringer om markedsaspektene ed bedriften, men de inneholdt ingen funksjoner som hjalp kundene på en dynamisk måte. I og med en oppmykning a USAs regelerk for finansselskaper i 1999, kunne YourCo utide tjenestene som ble tilbudt til kundene. I og med at bedriften nå kunne gi kundene flere algmuligheter, begynte YourCo-ledelsen å se erdien a å legge disse tjenestene på nettstedet. Firmaet hadde en IBM DB2-database med kundenan, kontoer og andre personlige data. Databaseadministratoren kunne nå bruke, ed hjelp a web-administratoren, en brukerpålogging for å få tilgang til YourCo Financial-nettstedet og få tilgang til kontoinformasjon. Nettstedet kunne tilby flere tjenester til kunden, men nettstedet ble bygd med statisk HTML og hadde derfor ikke noe dynamisk innhold. Kunden måtte fremdeles kommer til kontoret for å få utført mange ting. I år har YourCo-ledelsen truffet en smart forretningsmessig beslutning. YourCo Financial tok skrittet til IBM WebSphere. Utiklingsadelingen i YourCo brukte WebSphere Studio til å utikle bedriftsprosjekter. Ved å tilføye IBM WebSphere Portal og WebSphere Portal Content publishing (WPCP), gjennomfører YourCo Financial løftet til sine kunder om å tilby tjenester og persontilpasset innhold i sanntid. YourCo-ledelsen pekte ut disse medarbeiderne for å bygge opp den nye portalen: Andy (WebSphere Portal-administratoren), Joe (WebSphere Studio-applikasjonsutikler - WSAD), Tara (prosjektpubliserer), Greg, (ansarlig innholdsleerandør) og Dae, innholdsleerandør). Det ar denne gruppen som opprettet YourCo Financial-portalen du ser nå. Formål Formålet med scenarioplanlegging er å ise hordan forskjellige grupper kan bidra til å styre et prosjekt mot et felles mål. Når dette er oppnådd, får man et prosjekt som kan brukes på nytt og utides i et forretningsmiljø. Derfor inneholder scenarioet opplæringsmoduler som bygger på erfaring og økt funksjonalitet. Som en hjelp i arbeidet finnes det eksempelfiler som du kan bruke som kontroll på at du har fullført en modul på riktig måte, eller som en mal du kan bruke i ditt eget utiklingsarbeid. Når dere har fullført alle modulene, il teamet ære klart til å opprette et nytt portalprosjekt. Sel om ikke alle selskaper som bruker WPCP er finansselskaper, har de fleste de samme behoene for å dele informasjon fra ulike forretningsområder eller disipliner, i og utenfor selskapet. WPCP integrerer disse ulike områdene i en sømløs operasjon, og tillater samtidig at ansatte med forskjellige kunnskaper kan delta på lik linje i et prosjekt. WebSphere Portal Content Publishing-grensesnittet WPCP-grensesnittet gir mulighet til å tilpasse og styre bedriftens portal og opprette, teste, feilsøke og spre indiiduelle portletter og web-innhold. Ved hjelp a maler kan utiklere raskt og enkelt opprette sine egne portletter. De kan opprette regler, legge til innhold og generere prosjektrapporter som legges til gruppene, samtidig som brukere med ulike niåer teknisk kunnskap kan bidra på lik linje. Copyright IBM Corp

2 Komponenter i WPCP YourCo-scenarioet inneholder alle komponentene i WPCP-grensesnittet. Sel om YourCo-scenarioet er et fullført prosjekt, il du forstå hordan elementene i scenarioet fungerer ed å følge opplæringsmodulene. Her modul gjennomgår en bestemt funksjon eller oppgae som er nødendig for å fullføre YourCo-scenarioet. Modulene blir anskeligere etter hert som du blir flinkere til manørere i grensesnittet, og etter hert som du klarer å fullføre oppgaer. Opplæringsmodulene behandler disse komponentene i WPCP-grensesnittet: Redigeringsmaler Et a hoedmålene til WPCP er å gjøre brukerne (emneeksperter og innholdsforfattere som ikke har teknisk kunnskap) i stand til å leere innhold til nettstedet. Redigeringsmaler er nettsider som gjør innholdsleerandørene i stand til å legge til og redigere innhold ed å fylle ut web-formularer. Genereringsmaler Innhold som sendes ed hjelp a redigeringsmaler, blir lagret i databasen. Genereringsmaler blir brukt til å lage utsnitt fra innholdet som er lagret som filer i databasen. Det er mulig å lage mange maler for å generere forskjellige utsnitt for ulike enheter og målbrukere. Forhåndsisning Forhåndsisning gjør WPCP-brukerne i stand til å forhåndsise hordan innholdet il se ut på den faktiske nettsiden. Syndikert innhold Web Content Publisher støtter innholdsleering gjennom syndikerte kilder. Syndikert innhold er informasjon som er leert a eksterne innholdsleerandører, og som skal brukes på nettsider. Vanlige eksempler på syndikert innhold er nyhetsoerskrifter, finansiell informasjon og ærmeldinger. Tilgangskontroll WPCP gir tilgangskontroll for innholdsressurser og brukerhandlinger. Eksempelbrukere utfører oppgaene i opplæringsmodulene til YourCo-scenarioet. Brukergrensesnitt for nettleser Brukeren får tilgang til WPCP ed hjelp a et nettlesergrensesnitt. Med unntak a utikling a ressurser i WSAD, blir alle oppgaer i opplæringsmodulene utført i nettlesergrensesnittet. Fylle YourCo-scenarioet med eksempelbrukere 2 YourCo-scenarioet Det går raskere å opprette brukere og grupper og tilordne roller ed å bruke WPCPs sett med XML-inndatafiler som kjøres med XMLkonfigurasjonsgrensesnittet i WebSphere Portal under installeringsprosessen. Brukerne og gruppene som opprettes, har nødendige autorisasjoner for å bruke eksemplene i opplæringen i Komme i gang og opplæringsmodulene i YourCo-scenarioet. Disse filene kan oppdateres og brukes på nytt for å legge inn data i ditt eget system a brukere, grupper og autorisasjoner. Slik blir eksempelbrukere, -grupper og -autorisasjoner opprettet under installering: 1. Forhåndsdefinerte grupper som har tilgang til arbeidsområdet, opprettes ed hjelp a wpcpgroups.xml. De forhåndsdefinerte gruppene inkluderer WPCPUsers, WPCPAdmins, innholdsleerandør, innholdsutgier, domeneekspert og prosjektleder. Innholdsleerandør, innholdsutgier, domeneekspert og prosjektleder tilordnes til gruppene med arbeidsflyt. WPCPUsers og WPCPAdmins er logiske grupperinger a WPCP-brukere.

3 2. For at riktige portletter skal bli distribuert, og for at etiketten og siden for arbeidsområdet skal bli opprettet, kjøres wpcpworkspace.xml. Dette trinnet tilordner også tillatelser til gruppene som ble opprettet a wpcpgroups.xml. Disse tillatelsene gir gruppene muligheten til å se på etiketten, siden og portlettene (som samlet utgjør arbeidsområdet). I tillegg kjøres sample10.xml for å distribuere sidene og etikettene for YourCo Financial-eksempelet. 3. Tilgang til hele systemet og prosjekttilgang gis ed å kjøre samplepac.xml. WPCP-administratorer får autorisasjon til Tildel tillatelser og å ise portletten Ressurstillatelser og siden som er del a de administratie portlettene. WPCPUsers får autorisasjon som redigerer i arbeidsområdet. Som referanse ligger wpcpgroups.xml, wpcpworkspace.xml og samplepac.xml i denne katalogen: WebSphere\PortalSerer\wpcp\5.0\author\portlet Nødendig konfigurasjonstrinn konfigureringstrinnetter installering: For å tilføye eksempelbrukerne (Rob, Greg, Tara, Dae og WCPAdmin), som brukes i WPCP-eksemplene, må du kjøre den følgende Ant-konfigurasjonsoppgaen etter installeringen. WPCPconfig action-create-sample-users Du finner flere opplysninger om hordan du kjører Ant-konfigurasjonsoppgaer i dokumentasjonen om installering a WebSphere Portal InfoCenter. Merk: His du oppleer problemer med bruken a produkteksemplene, bør du kontakte den som er ansarlig for installeringen, og kontrollere at dette trinnet er utført. Filen sampleusers.xml, som inneholder en modell du kan bruke for WPCP-redigeringsmiljøet, er plassert i følgende katalog (ahengig a hilken databasetype som brukes): WebSphere\PortalSerer\wpcp\5.0\author\samples_5\database_type\sampleUtilities Kapittel 1. YourCo-scenarioet 3

4 4 YourCo-scenarioet

5 Kapittel 2. Bruke opplæringsmodulene Opplæringsmoduler Når du følger YourCo Portal-scenarioet, lærer du å bruke WPCP på to måter. Du lærer å starte og fullføre eksempelprosjektene ed hjelp a åre maler og forhåndsutformede ressurser, slik at du blir mer erfaren og føler deg tryggere når du bruker WPCP, og du lærer å bruke instruksjonene som en eiiser til å opprette ditt eget portalsted med egne ressurser og maler. Hert prosjekt eller her opplæringsmodul er basert på oppgaer som er brukt i tidligere prosjekter. Her prosjektmappe inneholder ferdige eksempelfiler. Bruk disse eksempelfilene til å teste ytelsen i forhold til dine egne forsøk på prosjekter eller som komponenter i ditt eget scenario. Alle opplæringsmodulene følger den samme disposisjonen for å fullføre tildelte oppgaer i et prosjekt. Du følger den første moduldisposisjonen, og fullfører de andre moduler på den samme måten. Her modul inneholder en generell beskrielse a oppgaer i modulen, og en kort oersikt som forklarer de iktigste årsakene til brukerhandlinger og horfor. Noen moduler er basert på tidligere leksjoner, og i heniser til dem før du begynner på oppgaene. Her modul følger denne disposisjonen: Brukere/roller YourCo-scenarioet bruker forhåndsdefinerte brukere til å fullføre oppgaer. Disse brukerne er knyttet til roller i en irkelig organisasjon. I YourCo-scenarioet har her bruker et bestemt ansar for at her opplæringsmodul blir fullført. Noen roller trengs ikke i alle opplæringsmodulene, og de er derfor utelatt i isse deler. Her bruker står oppført etter rolle og generert brukerpåloggingsnan, fulgt a en kort forklaring på oppgaene som skal utføres i den aktuelle opplæringsmodulen. Disse eksempelbrukerne blir aktiert ia YourCo Financial-portalen. I Fylle YourCo-scenarioet med eksempelbrukere på side 2 lærer du hordan du oppretter disse brukerne. I YourCo-scenarioet har i identifisert disse brukerne med følgende roller: Utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) Utikleren oppretter ressursfilene som skal brukes i dette scenarioet. For å spare tid inneholder noen a opplæringsmodulene eksempelressurser som er utiklet uten å ta hensyn til denne brukeren. I disse tilfellene kan du opprette trinnene for brukeren på nytt, ed å følge henisningene. WPCP-administrator (wpsadmin) WPCP Web-administratoren oppretter opplæringsmodulprosjektene. I tillegg importerer denne personen ressurser, definerer innholdsleerandørmaler og tilordner publiseringssereren. WPCP-innholdsleerandør (Dae) Brukeren Dae representerer informasjonsutiklere som oppretter innhold for YourCo-scenarioet. Denne rollen i YourCo-scenarioet har grunnleggende rettigheter i et prosjekt, og er bare ansarlig for å leere innhold. Copyright IBM Corp

6 WPCP-innholdsleerandør (Greg) Brukeren Greg er likeerdig i forhold til brukeren Dae. Denne brukeren har imidlertid ansar for å opprette regler i WPCP-prosjektene. Denne ansarsfremstillingen representerer rollen som systemansarlig eller redigerer (Editor) for innholdsleerandører. Ved å opprette regler definerer brukerne med denne rollen også distribusjon a innhold og persontilpasning for sluttbruker. Merk: Det er mulig at du ikke har beho for å ha disse gruppene så detaljert som i YourCo-eksempelet. Forklaringen a her gruppes rolle og ansar bør imidlertid gjelde for dine egne ressurser.tabellen forklarer hordan en bruker står i forhold til et irkelig forretningsmiljø, og hilken opplæringsmodul denne brukeren forekommer i. WSAD-utikler WPCP-administrator (wpsadmin) Rolle (WPCPpåloggingsnan) WPCPinnholdsleerandør (dae) WPCPinnholdsleerandør (greg) WPCP-innholdsutgier (tara) Forretningskorrelasjon En utikler i organisasjonen som har ansaret for å skaffe innholdsressurser til et IBM WebSphere Portal-prosjekt. Administratoren har ansaret for minst en portalserer. Portalen kan omfatte ressursene i en enkelt adeling eller i en hel diisjon. Innholdsleerandøren representerer alle bidragsytere på et grunnleggende niå. Alle personer i et firma bør ha denne tilgangen til WPCP. Mens eksempelbrukerne Greg og Dae har samme rolle, representerer denne personen en gruppeleder. Denne personen har en lederposisjon i forhold til de andre innholdsleerandørene. Denne stillingen kan også iaretas a en redigerer. Utgieren tilsarer en produksjonskoordinator. WPCP-administratoren oppretter prosjektets arbeidsområde,wsadutikleren oppretter prosjektressursene, og innholdsleerandørene sørger for innhold og regler. Det siste trinnet er publisering. Forekomst i opplæringsmodul Opprette et YourCo-prosjekt, Utide maler og regler Forekommer i samtlige opplæringsmoduler. Opprette et YourCo-prosjekt, Utide maler og regler, Publisere og bruke effekti ressursadministrasjon Forekommer i samtlige opplæringsmoduler. Publisere og bruke effekti ressursadministrasjon Før du starter I denne delen a her opplæringsmodul finner du en oersikt oer nødendige trinn som må utføres før du starter på prosjektoppgaene nedenfor. Disse trinnene 6 YourCo-scenarioet

7 innebærer anligis at du har riktige ressurser klare eller har kjennskap til en tidligere opplæringsmodul. Disse forutsetningene må ære oppfylt før du starter på prosjektet. Prosjektoppgaer Dette er oppgaene som brukerne må utføre for å kunne fullføre opplæringsmodulen. Prosjektoppgaene er atskilt a bruker og må utføres i rekkefølge. Etter hert som du følger med i modulene, il du se at noen a oppgaene er forklart i et tidligere eksempel som du blir henist til. Bruk trinnene i dette scenarioet som en eiiser for å bygge ditt eget WebSphere Portal-prosjekt. Du kan elge eksempelressurser for å fullføre hert prosjekt. Disse ressursene ble migrert under installeringen, og installert i standardkatalogen: %installeringskatalog%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\sample02\web Content. Disse eksemplene er fullstendige prosjektfiler, og kan brukes til sammenlikning med ditt eget prosjekt, eller brukes slik de er. Sammendrag Denne informasjonen gir en oersikt oer begrepene i opplæringsmodulen og forbereder deg på den neste modulen. Når du er ferdig med en modul, il du se hordan IBM WebSphere Portal-erktøy og -funksjoner brukes i praksis. Etter hert som du fullfører flere moduler, ser du hordan disse separate eksemplene irker sammen og hordan du oppretter mer aanserte interaksjoner. Det siste prosjektet, Innføring i YourCo-scenarioet, gir en oersikt oer elementene og oppgaene du brukte i den forrige opplæringsmodulen. Vi har laget disse opplæringsmodulene for YourCo Financial-scenarioet: Opprette et YourCo-prosjekt på side 9 Utide maler og regler på side 17 Bruke brukerressurser på side 21 Publisere og bruke effekti ressursadministrasjon på side 25 Kapittel 2. Bruke opplæringsmodulene 7

8 8 YourCo-scenarioet

9 Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene Opprette et YourCo-prosjekt Den finansielle institusjonen YourCo Financial er klar til å opprette selskapets WebSphere-portalsted etter å ha satt sammen en gruppe med ansatte som skal utforme og implementere funksjonene og informasjonen. Først måtte de lære å starte og fullføre et WPCP-prosjekt. De fant ut at det enkleste prosjektet de (som en gruppe) kunne fullføre, ar å opprette en enkel nyhetsfunksjon. Dette prosjektet danner grunnlaget for isning a informasjon til kunden. Her bruker har et sett med oppgaer som skal fullføres etter hert som prosjektet nærmer seg slutten og de er klare til å begynne. I denne modulen, som er den første opplæringsmodulen, lærer du hordan du oppretter et enkelt YourCo-nyhetsprosjekt, importerer ressursene for en grunnleggende nyhetsseksjon og forhåndsiser det ferdige prosjektet. Du kommer også til å opprette en redigeringsmal som definerer prosjektet, og en regel som strukturerer innholdet. Når du er ferdig med denne modulen, kan du gå idere til mer aanserte maldefinisjoner og regeltilordninger. Brukere/roller Disse brukerne deltar i denne opplæringsmodulen: WSAD-utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) Utikleren oppretter ressursfilene som skal brukes i denne opplæringsmodulen. Rollen WPCP-administrator (wpsadmin) Web-administratoren WPCP oppretter Sample01-prosjektet og importerer ressursene som ble opprettet a utikleren. Rollen WPCP-innholdsansarlig (Greg) Den innholdsansarlige oppretter en regel for det strukturerte nyhetsinnholdet. Rollen WPCP-innholdsoppretter (Dae) Den som oppretter innholdet, legger til en ressurs i nyhetsdatabasen. Før du starter Å opprette et WPCP-prosjekt er det enkleste, men iktigste trinnet i dette scenarioet. Det finnes imidlertid trinn som må utføres utenfor WPCP som må gjøres før i starter det nye prosjektet. Disse handlingene dreier seg om å opprette ressursene og applikasjonene som brukes i WPCP. Brukeren/rollen Utikler oppretter ressurser og applikasjoner ed hjelp a WebSphere Studio Application Deeloper (WSAD) eller WebSphere Studio Site Deeloper (WSSD) i dette scenarioet. Det finnes et fullført eksempelprosjektet i eksempelfilene. Bruk det fullførte prosjektet til å hoppe oer oppgaene som er beskreet detaljert for rollen som utikler, eller som en eiledning til alle oppgaene som står oppført. Før du starter på denne modulen, må du kontrollere følgende: WPCP er installert og konfigurert med forhåndsdefinerte eksempelbrukere Copyright IBM Corp

10 WSAD eller WSSD er tilgjengelig. (His du ikke bruker de tilgjengelige fullførte ressursene.) WebSphere Portal-erktøysettet er installert på WSAD eller WSSD. Opprettet miljøariabelen WPS_V5_PLUGINDIR i WSAD. Administrati tilgang til WebSphere Application Serer (WAS). Prosjektoppgaer Følg oppgaene som er tildelt disse brukerne når du skal fullføre det enkle Sample01-nyhetsprosjektet: Utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) 1. Åpne en kopi a WebSphere Studio (WSAD). 2. Åpne J2EE-perspektiet. 3. Opprett et nytt prosjekt. 4. I eiiseren Nytt prosjekt elger du Enkelt Prosjekt. Klikk på Neste. 5. I feltet Prosjektnan skrier du Sample01. Resten a elementene forblir uendret. Klikk på Fullfør. Prosjektet Sample01 er opprettet. Du ser disse filene i Ressurs-rammen i WSAD. Vi må deretter importere prosjektinnholdet fra eksempelkatalogen. Disse filene er opprettet på forhånd for dette prosjektet. 6. Velg Sample01 i naigeringsrammen, høyreklikk og elg Importer. Importdialogboksen åpnes. 7. Velg filsystem og klikk på Neste. 8. Vi må deretter importere fra Sample01-katalogen. Klikk på Bla gjennom.velg banen %installation_directory%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\sample01 og klikk på OK. Kontroller at alle underkataloger og filer er algt i katalog- og filinduene. 9. Målmappen for importen a ressursene er Sample01. Bekreft at mappen er riktig og klikk på Fullfør. 10. Det blir ist et tilleggsindu som spør om du il oerskrie prosjektinformasjonen. Klikk på Ja til alt. WSAD kompilerer de importerte filene til WSAD Sample01-prosjektet. Nå trenger i å endre prosjektet for å legge til WPCP-elementer. 11. Mens Sample01 fremdeles er algt, høyreklikker og elger du WebSphere Portal content publishing Legg til prosjekttype. WSAD oppdaterer klassebanen. Den neste oppgaen år er å opprette eksempelressursen med nyheter som inneholder oerskrift og tekstdeler, ressursmal og innholdspunkt. 12. Etter at i har importert eksempelfilene, får i en feil på grunn a en uløst klassebane. Fra menylinjen klikker du på Project Rebuild Project. Når prosjektet gjenoppbygges, korrigeres klassebaneinformasjonen. Det finnes brutte koblinger, men dette er som entet. Når et prosjekt blir distribuert, blir koblingene fikset. 13. I naigeringsrammen utider du katalogen med Sample01 og underkatalogen, src. Velg den neste underkatalogen, sample På erktøylinjen klikker du på Opprett en WPCP-ressurs. Ressurseiiseren i WebSphere Portal content publishing åpnes. 10 YourCo-scenarioet

11 15. Vi trenger nå å elge en datamodell til prosjektet årt. Filene du importerte til prosjektet, inneholder en SQL-modell. Klikk på Use existing database model. 16. Vi trenger å bla gjennom katalogen for å finne modellen år. Klikk på Bla gjennom. Tilleggsinduet for dataressurs åpnes. 17. Utid Sample01-katalogen og underkatalogene Web Content, WEB-INF og databases. Velg databasen WPCPSAMP (DB2 Uniersal Database V7.1) og klikk på OK. 18. Siden Lag en web-innholdsressurs åpnes i eiiseren. Vi må deretter inkludere den importerte tabellen. På flippen Tabeller utider du SAMPLE. Utid NEWSSAM1. Legg merke til at body- og headline-ariablene finnes. 19. Velg NEWSSAM1. Klikk på høyre pilknapp for å flytte NEWSSAM1-tabellen til den algte kolonnen. Vi bruker denne tabellen til prosjektet årt. 20. Klikk på flippen Kolonner. 21. Velg Newssam1 fra kolonnefeltet. Klikk på knappen med dobbeltpilen for å elge alle kolonnene i tabellen. 22. Vi kommer ikke til å lage kombineringer eller tilordninger i denne modulen. Klikk på flippen Distribusjon. 23. Distribusjonsmenyen iser distribusjonsariablene for dette prosjektet. Det eneste i trenger til årt første prosjekt, er datakildeplasseringen. Skri jdbc/wpcpsample i datakildefeltet. Denne datakildeplasseringen ble opprettet under installeringen a WebSphere Portal. Klikk på Neste. 24. På siden Alternatier for ressursgenerering merker du a for Generer et innholdspunkt for denne ressursen. Opphe alget Ta med skjemanan i generert Kjøretidsstyrer for ressurs. Vi trenger ikke skjemanan i dette enkle prosjektet. Klikk på Neste. 25. Siden Angi malstil brukes når du har beho for å spesifisere et entydig stilark eller et separat stilark for en bestemt mal. I denne opplæringsmodulen bruker i ikke stilark. Klikk på Neste. 26. På siden Utform inndataformularet angir i formularet innholdsleerandøren skal bruke for å legge inn innhold. I induet Egenskaper for brukerisning elger du oerskrift og hoeddel. Klikk på Neste. 27. Fra de tilgjengelige egenskapene elger du Redigeringsisning for: Aktieringsdato, Utløpsdato og Type. På siden Oppgi egenskapen Redigeringsisning og Skjult ises alle egenskapene i prosjektet. Alle egenskapene blir først algt som skjulte egenskaper. Når i flytter en egenskap fra Skjult til Redigeringsisning, endrer i egenskapen fra å ære en databaseerdi til en metadataerdi. Innholdsleerandøren bruker disse metadataene til å lage flere regler. I denne opplæringsmodulen il i ikke opprette en spesifikk regel for metadataene i elger her. Formålet for å elge egenskapene for redigeringsisning, er å ise egenskapene slik de blir ist i forhåndsisningen på slutten a denne modulen. Klikk på Neste. 28. Vi genererer ikke en sammendragsside for dette prosjektet. Klikk på Fullfør. Vi har generert ressursene i trenger til dette prosjektet. Vi må opprette en side som iser innholdet årt. 29. Åpne Web-perspektiet. 30. I J2EE Naigator-rammen utider du katalogen Web-innhold. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 11

12 31. Velg katalogen sample01. Høyreklikk og elg Ny JSP-fil. Veiiseren Ny JSP-fil blir åpnet. 32. I feltet Filnan skrier du index.jsp. På dette tidspunktet er i ikke interessert i å gjøre en enkel fil mer aansert. Klikk på Fullfør. 33. I filrammen elger du induet Utforming. 34. Utid WEB-INF-katalogen, underkatalogen classes og underkatalogen sample Trekk filen Newssam1Spot.class til utformingsrammen. Mens objektet fremdeles er algt, skrier du newssam1spot i ID-feltet i rammen Attributter. Gå tilbake til kildeutsnittet. Du ser at jsp:usebean-funksjonen er understreket i filen. Under denne linjen sletter du asnittet Place index.jsp s content here. 36. Vi må redigere indeksfilen slik at den inkluderer den nye tabellen. Redigeringstrinnene nedenfor bør kopieres nøyaktig, slik at du unngår skriefeil. Under usebean-setningen, setter du inn forespørselskonteksten for bønnefunksjonen: <% newssam1spot.setrequest(request); %> 37. Vi må aktiere regelstyring i forhåndsisningsfunksjonen til eksempelet. Under setrequest-linjen tilføyer du ankerkoden: <%= newssam1spot.getpreiewanchortag() %> 38. Når du har aktiert regelstyring, ises regelresultatene. Skri følgende funksjon: <% sample01.newssam1[] _a0 = newssam1spot.getrulecontent(); if (_a0!=null) { sample01.newssam1 _p0; for (int _i0=0; _i0<_a0.length; _i0++) { _p0 = _a0[_i0]; %> <B>Headline: </B><%= _p0.getheadline() %><BR> <B>Body: </B><%= _p0.getbody() %><BR> <BR> <% } } %> 39. Lagre filen index.jsp. 40. I J2EE-naigatorrammen komprimerer du Sample01-oersikten. Mens Sample01 er algt, høyreklikker du på Eksporter. Du får frem induet Eksporter. 41. Velg Filsystem. Klikk på Neste. 42. Kontroller at Sample01-mappen og -filene er algt. I feltet Katalog skrier du eller finner frem til den katalogen på portalsereren der Sample01-filene skal ligge. WebSphere Portal-administratoren må ha tilgang til denne katalogen for å importere prosjektet til WPCP. 43. Klikk på Fullfør. Du kan kontrollere at du har fullført oppgaene i prosjektet, ed å sammenlikne filen index.jsp med det ferdige index.jsp-eksempelet, plassert i underkatalogen done i sample01. Du har fullført rollen som utikler i denne modulen. Rollen WPCP-administrator (wpsadmin) 12 YourCo-scenarioet

13 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord for wpsadmin. I Komme i gang finner du mer informasjon om hordan du får tilgang til WPCP med en a disse brukerne. 2. Velg flippen Innholdspublisering. 3. Klikk på den neste pilen. 4. Velg flippen Administrator. 5. I naigeringsrammen elger du Prosjekt/Utgaer. Elementrammen iser en liste oer opprettede prosjekter. 6. I elementrammen klikker du på Nytt prosjekt. Dialogboksen Nytt prosjekt Nettside åpnes. 7. Fyll ut tekstfeltene med denne informasjonen: Nan: Sample01 Beskrielse: Learning module 1 Kontekstrot: wps/wcpfr Denne katalogen ble opprettet under installeringen og er fellesbanen for YourCo-scenarioet. Rotbane for import/eksport: %installeringskatalog%:\%wsad_eksportkatalog%\web Content Skri inn banen til de eksporterte filene fra WSAD-prosjektet. Husk å ta med underkatalogen Web Content som siste katalog i banen. Område-ID: Sample01 Startside for forhåndsisning: wps/wcpfr/sample01/index.jsp Brukerressurs for forhåndsisning: Standardprosess: (elg) Endring, Godkjennelse Versjon: (elg) Ingen Hurtigredigering: (merk a for) Ja Lås: (merk a for) Ja Varsle innholdseier ed utløp: (merk a for) Nei. Merknader: a. Rotbanen for import/eksport har samme plassering som WSAD-ressursen som ble opprettet og lagret eller lastet opp til WPCP-sereren. His utikleren arbeider fra en fjernterminal, må disse filene lastes opp til WebSphere Application-sereren. b. Hert prosjekt inneholder en entydig rotbane for import/eksport og startside for forhåndsisning. Et prosjekt som bruker ressurser fra Sample02, bruker wps/wcpfr/sample02/index.jsp som startside for forhåndsisningen, og så idere. Rotbane for import/eksport er definert a filene som ble eksportert a WSAD-utiklerrollen, eller a standard eksempelkatalog, %installeringskatalog%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\samplexx\web Content der %installeringskatalog% er rotkatalogen for WebSphere-installasjonen, og samplexx er eksempelressursene som er brukt i opplæringsmodulen. 8. Klikk på OK for å lagre informasjonen og lukke dialogboksen. Når du har fullført dette trinnet, har du opprettet et fysisk datalager for alle ressurselementene i dette prosjektet. Deretter importerer i ressursene som er opprettet a utikleren, til prosjektet. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 13

14 9. Velg hoedutgae (base) under prosjekttittelen Sample01 på erktøylinjen for prosjekter. 10. Klikk på Gjør gjeldende i induet Utgaedetaljer under erktøylinjen for prosjekter. Prosjekttittelen endres til Sample01 i statusisningen. Eentuelle endringer a ressurser eller andre data påirker bare det algte prosjektet. 11. Klikk på Importer i elementrammen. Du får frem dialogboksen Importer prosjekt. 12. Importbanene i induet Importer prosjekt defineres fra dialogboksen Nytt prosjekt Nettside, som i fylte ut i trinn 7. Ikke endre innstillingene. Kontroller at Importer innhold nå er algt, og klikk på Importer. 13. Importprosessen iser alle filene som blir kopiert, og ressursen blir registrert. Når prosessen er fullført, klikker du på OK for å lukke dialogboksen Importer prosjekt. Importeringen a ressurser er nå fullført. Du har nå fullført rollen som administrator i denne modulen. Logg a brukeren wpsadmin. Merk: Vi antar at det blir brukt et enkelt portalgrensesnitt, og at her bruker må logge seg a før neste bruker kan starte på den neste oppgaen. I et større miljø kan her gruppe med brukere ære pålogget mens du kjører scenarioet. Innholdsleerandør (Dae) Dae er personen som er ansarlig for å legge til innhold i denne modulen. Han lager oerskriften og hoeddelen (teksten) i eksempeldatabasen med nyheter. Din rolle (som Dae) er å leere innholdsinformasjon til prosjektet. I likhet med andre prosjekter skrier innholdsleerandøren informasjon som skal ises gjennom regler som defineres a den andre innholdsleerandøren Greg. 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord for brukeren Dae. 2. Velg flippen Innholdspublisering. 3. Klikk på den neste pilen. 4. Velg flippen Administrasjon. 5. I naigeringsrammen elger du Prosjekter/utgaer. Elementrammen iser listen med tilgjengelige prosjekter. 6. Bla i elementrammen til du finner Sample01-prosjektet. Klikk på hoedutgae under prosjekttittelen Sample I detaljrammen klikker du på Gjør gjeldende. Trinn 2 til og med 5 iser hordan du elger og gjør et prosjekt gjeldende. Når du gjør et prosjekt gjeldende, blir alle ressurser, filer og innhold som er knyttet til dette prosjektet, gjort gjeldende i naigeringsrammen. I andre opplæringsmoduler heniser i til denne delen når du blir bedt om å gjøre et prosjekt gjeldende. 8. Velg flippen Innhold. 9. I naigeringsrammen, under Strukturert innhold, elger du Newssam1. Elementrammen iser innhold for dette elementet. Siden dette er nytt innhold, må du opprette det nå. 10. I elementrammen klikker du på * for å opprette et nytt innholdselement. Dialogboksen Opprett et nytt Newssam1-element åpnes. 14 YourCo-scenarioet

15 11. Skri Dette er hoeddelen. i tekstfeltet og Dette er en oerskrift i oerskriftsfeltet. Utikleren algte Aktieringsdato, Utløpsdato og Type i trinn 27. Merk: His du gjør en feil, klikker du på Tilbakestill. Vær imidlertid klar oer at his du klikker på Tilbakestill, fjernes all informasjon i begge feltene. Vær forsiktig når du bruker denne funksjonen. 12. Klikk på OK for å fullføre. Det nye innholdet ises i elementrammen. 13. Når innholdet er algt, klikker du på Forhåndsis i elementrammen. Forhåndsisningsinduet blir åpnet. De utfylte feltene ises i induet. Forhåndsis og lukk induet. Du har nå fullført rollen som Dae i denne modulen. Logg a brukeren Dae. Rollen WPCP-innholdsleerandør (Greg) Brukeren Greg har samme autorisasjon som bidragsyteren Dae. I dette scenarioet endrer i imidlertid Gregs rolle som innholdsleerandør slik at han får autorisasjon oer Dae. I denne modulen, og i andre, oppretter Greg regler for innholdet som opprettes a Dae. I et forretningsmiljø kan Gregs rolle sammenliknes med en gruppeleder eller en leder for innholdsleerandører. 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord til brukeren Greg. 2. Klikk på flippen Innholdspublisering. 3. Klikk på den neste pilen. 4. Klikk på flippen Administrasjon. 5. I naigeringsrammen elger du Prosjekter/utgaer. Elementrammen iser listen med tilgjengelige prosjekter. 6. Bla i elementrammen til du finner Sample01-prosjektet. Klikk på hoedutgae under prosjekttittelen Sample I detaljrammen klikker du på Gjør gjeldende. Trinn 2 til og med 7 iser hordan du elger et prosjekt og gjør det gjeldende. Når du gjør et prosjekt gjeldende, blir alle ressurser, filer og innhold som er knyttet til dette prosjektet, gjort gjeldende i naigeringsrammen. I andre opplæringsmoduler heniser i til denne delen når du blir bedt om å gjøre et prosjekt gjeldende. 8. Velg flippen Persontilpasning. 9. I naigeringsrammen klikker du på Regler. Regelmenyen blir ist i elementrammen. 10. I elementrammen klikker du på * (Ny regel). Detaljrammen åpner en ny regel og iser flippen Regelegenskaper. 11. Skri SelectAllNews i feltet Regelnan. 12. På menyen Regeltype elger du Velg innhold. 13. I detaljfeltet klikker du på Resource.Attribute. Du får frem dialogboksen Oppgi et ressursattributt. 14. Vi angir en ressurs som regelmål. Kontroller at ressursattributt er algt. 15. I tabellen Ressurs elger du Newssam I tabellen Attributt elger du Headline. 17. Klikk på Lagre. 18. I detaljfeltet klikker du på er lik. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 15

16 Du får frem induet Oppgi ealuering. 19. På menyen Ealuering elger du is not empty. 20. Klikk på Lagre. 21. Regelen er ferdig. Klikk på Lagre. Den nye regelen, SelectAllContent, ises i elementrammen. Merk: Det tredje elementet i detaljfeltet, erdi, blir ikke opprettet his ealueringen is not empty er algt. 22. Tilordne denne regelen til innholdspunktet. I naigeringsrammen klikker du på Kampanjer. 23. I naigeringsrammen klikker du på Normalt utsnitt. Innholdspunktene blir ist i elementrammen. 24. I elementrammen elger du Newssam1Spot. Opplysninger om Newssam1Spot blir ist i detaljrammen. 25. Flippen Detaljer for punkttilordning blir ist. Klikk på Rediger. 26. Fra menyen Regel på flippen Detaljer for punkttilordning elger du regelen SelectAllNews. 27. Klikk på Lagre. Den algte reglene blir tilordnet til innholdspunktet. I elementrammen ises regelen Select All News med innholdspunktet Newssam1Spot. 28. Forhåndsis innholdspunktet ia den tilordnede regelen. Klikk på flippen Forhåndsis. 29. I elementrammen klikker du på Forhåndsis. Du får frem induet Oppgi kriterier for forhåndsisning. 30. Dette er en enkel forhåndsisning. Sidefeltet hentes fra dialogboksen Opprett prosjekt. Klikk på Send. 31. Forhåndsisningen blir ist i en ny nettleser. Du ser oerskriftseksempelet og hoeddelen som er utiklet a Dae, med ressursene som utikleren har opprettet. Du har nå fullført rollen som Greg i denne modulen. Logg a brukeren Greg. Sammendrag Som du har sett, er det enkelt å opprette et WPCP-prosjekt. Men for å fullføre (publisere) et prosjekt, må du importere innhold. Dette innholdet, eller denne ressursen, blir hentet fra et fullført prosjekt i WSAD eller WSSD. Det er WPCP-administratorens (wpsadmin) ansar å opprette WPCP-prosjektet og importere innholdet. Dette er grunnleggende for alle opplæringsmodulene i dette YourCo-scenarioet. Når du følger deg komfortabel med å utføre disse oppgaene, går du idere til den neste opplæringsmodulen. Innholdsleerandøren Dae oppretter innhold basert på strukturen som leeres a ressursen som ble importert a WPCP-administratoren. Rollen er enkel. En innholdsleerandør fullfører den tildelte oppgaen ed å legge inn data i det angitte formularet for å opprette strukturert innhold. Når denne oppgaen er fullført, oerleeres prosjektet til den andre innholdsleerandøren, Greg. Samtidig som Greg er likeerdig i forhold til Dae, har Greg ansaret for å ise det strukturerte innholdet ed å opprette en regel. En hilken som helst innholdsleerandør kan opprette en regel, men når det gjelder 16 YourCo-scenarioet

17 Utide maler og regler YourCo-scenarioet har Greg fått tildelt disse oppgaene. Etter å ha fullført de grunnleggende oppgaene for Greg og Dae, går du idere med den neste opplæringsmodulen. I den første modulen lærte du hordan du oppretter og fullfører et enkelt prosjekt. Mesteparten a arbeidet gikk med til å opprette ressursene i WSAD. Etter hert som i går gjennom opplæringsmodulene, il du se hordan WPCP stoler på plug-in-arkitekturen til WSAD for å legge til maler og utide innholdsressurser. Prosjektet som du skal opprette i denne modulen, legger til maler og øker antallet regler. Ved å utide disse funksjonene kan du styre flere attributter i innholdsstyrt publisering. I denne modulen lærer du å tilføye en JSP-mal til et prosjekt med WSAD bruke JaaScript for å tilføye alidering til en JSP-mal opprette XSL-maler og generere HTML-sammendragsfiler og detaljfiler opprette og bruke flere regler Brukere/roller Disse brukerne deltar i denne opplæringsmodulen: Utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) Utikleren utider WPCP-ressursen ed å ta i bruk en sideisningsmal. Utikleren oppretter og eksporterer deretter XSL-filer som brukes i WPCP for å generere sammendrags- og detalj-html-filer. Administrator (wpsadmin) WPCP-administratoren oppretter Sample02-prosjektet. Denne personen importerer ressursene som skal brukes, og legger til XSL-malene til prosjektkatalogen. Administratoren genererer nytt, strukturert innhold basert på XSL-malene. Innholdsleerandør (Greg) Innholdsleerandøren oppretter regler for det strukturerte nyhetsinnholdet. Ved å legge til regel nummer to oppretter den innholdsansarlige et filter for isning a innhold som kun oppfyller ilkårene. Før du starter Før du begynner å arbeide med denne opplæringsmodulen, må du ære kjent med hordan du oppretter og arbeider et WPCP-prosjekt. Innholdsleerandøren, Greg, skulle også begynne å bli mer komfortabel med å forstå og opprette regler. Prosjektoppgaer Slik fullfører du Sample02-prosjektet: Rollen WPCP-administrator (wpsadmin) 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord for brukeren wpsadmin. 2. Opprett Sample02-prosjektet og gjør det til det gjeldende prosjektet. Du finner detaljert informasjon om disse trinnene under rollen WPCP-administrator i på side 12. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 17

18 Merk: Rotbane for import/eksport er standardplasseringen for Sample02-filene. Importer filene du finner i: %installeringskatalog%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\sample02\web Content der %installeringskatalog% er rotkatalogen for WebSphere-installasjonen. 3. Importer Sample02-filene ed hjelp a trinn 11 til 13 i WPCPadministratorrollen i Opprette et YourCo-prosjekt på side Klikk på flippen Innhold. 5. I naigeringsrammen klikker du på Strukturert innhold. 6. Velg Newssimpler. Elementrammen iser nyhetsinnhold som del a de importerte Sample02-ressursene. Du ser tre nyhetselementer, det første med oerskriften Flight Ticket on Sale. Dette nyhetselementet er fokuset for reglene som blir opprettet i denne opplæringsmodulen. 7. Du trenger ikke å logge deg a som wpsadmin. Vi kommer tilbake til dette prosjektet etter at utikleren har fullført sine oppgaer. Utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) 1. Opprett et Sample02-prosjekt og importer Sample02-filene ed å følge trinn 5 til 8 i den første modulen, Opprette et YourCo-prosjekt på side I naigeringsrammen utider du katalogen Web-innhold. Under katalogen Web Content utider du underkatalogen templates. Utid underkatalogen templates og elg filen wpcptemplates.js. 3. Dobbeltklikk på filen for å åpne den. 4. I katalogen Web Content utider du underkatalogen sample02, underkatalogen done og underkatalogen templates. Underkatalogen templates inneholder filen wpcptemplates.js. Denne filen inneholder WPCP-malene. 5. Sammenlikn basisersjonen a filen wpcptemplates.js og den ferdige wpcptemplates.js-filen. Velg filen wpcptemplates.js i underkatalogen scripts. 6. Hold nede Ctrl-tasten og elg wpcptemplates.js i katalogen templates. Høyreklikk og elg Compare With Each Other. Forskjellene ises i den endrede filen. 7. Endre basisfilen, wpcptemplates.js, slik at den samsarer med den ferdige filen wpcptemplates.js. 8. Tre andre filer ises i katalogen templates. Gjenopprett eller kopier filene detailsnews.xsl og summarynews.xsl, og plasser filene i underkatalogen generate. Underkatalogen generate ligger i underkatalogen Newssimpler i katalogen maler. Filen detailsnews.xsl deklarerer alle kontekstariablene som finnes i det strukturerte innholdet. Filen summarynews.xsl deklarerer bare tre kontekstariabler: News ID, Headline og Abstract. Du finner flere opplysninger om å opprette XSL-filer i An Introduction to Web Content Publisher Generation Templates. 9. Velg underkatalogen generate. Høyreklikk for å elge Eksporter. Du får frem induet Eksporter. 10. Velg filsystem fra listen oer eksportmål og klikk på Neste. 11. I induet Eksporter til filsystem kontrollerer du at generate-katalogen er algt, og at filene i katalogen også er algt. Velg underkatalogen scripts, og kontroller at filen wpcptemplates.js også er algt. 18 YourCo-scenarioet

19 12. I feltet Katalog skrier du eller finner frem til den katalogen på portalsereren der Sample01-filene skal ligge. WebSphere Portal-administratoren må ha tilgang til denne katalogen for å importere prosjektet til WPCP. Klikk på Fullfør. Du har fullført rollen som utikler i denne modulen. Rollen WPCP-administrator (wpsadmin) 1. I naigeringsrammen klikker du på Filer. Merk: Det er mulig at du må logge deg på igjen his systemklokken for uirksom tid er utløpt. 2. I filkatalogen utider du malkatalogen og utider deretter underkatalogen Newssimpler. Velg author. Elementrammen iser de originale redigeringsfilene. 3. I elementrammen elger du PageView.jsp. 4. I detaljrammen klikker du på Last opp. Opplastingskatalogen blir åpnet. 5. Velg filbanen der utikleren eksporterte de oppdaterte filene. Klikk på Last opp. I detaljrammen klikker du på flippen Endre historikk. Filen er oppdatert, og endringen blir registrert her. 6. I naigeringsrammen elger du scripts. Elementrammen iser den originale malfilen. 7. Som med de foregående filene elger du filen og laster opp filen som er endret a utikleren. Se nærmere på oppdateringen på flippen Endringshistorikk. 8. Nå må i legge til XSL-filene som utikleren opprettet for oss. I naigeringsrammen elger du generate. 9. I elementrammen klikker du på knappen Ny fil. Du får frem induet Ny fil. 10. Feltet Bane for den nye filen er riktig utfylt. Velg Lokalt filsystem og klikk på Bla gjennom. Du får frem katalogen Velg fil. 11. Fra den samme eksportkatalogen naigerer du for å elge filen detailsnews.xsl. Klikk på Åpne. 12. Feltet Filnan er fylt ut med den algte filen. Klikk på OK. 13. På samme måte legger du til filen summarynews.xsl i genereringsmappen. Vi har fullført importen a de endrede og nye filene fra utikleren. 14. Nå tilordner i XSL-filene til de strukturerte innholdsmalene. I naigeringsrammen klikker du på Strukturert innhold. 15. Velg Newssimpler og klikk på Maler. Du får frem dialogboksen Maler. 16. I katalogen elger du Detalj html. I detaljrammen klikker du på Rediger. 17. Velg Søk. Du får frem dialogboksen Søk etter fil. 18. I feltet Filnan skrier du detailsnews.xsl. Klikk på Neste. 19. Velg filen i underkatalogen generate. Klikk på Fullfør. 20. Klikk på Lagre. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 19

20 21. I katalogen elger du Sammendrag html. I detaljrammen klikker du på Rediger. Bruk trinnene oer til å endre malfilen fra Summary.jsp til summarynews.xsl. 22. Klikk på Lukk. 23. Fordi i har endret malene, må i oppdatere endringene. Mens Newssimpler fremdeles er algt, klikker du på Generer. Du får frem dialogboksen Generer elementer. 24. Siden i har endret detalj- og sammendragsmalene, må i oppdatere begge. Velg html på listene Detaljutsnitt og Sammendragsutsnitt. Klikk på Generer. Genereringen returnerer fire elementer: 100.html, 200.html, 300.html og summary.html. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Generer elementer. 25. His du il ise de genererte filene, klikker du på Filer i naigeringsrammen. 26. Utid underkatalogen, generated, og underkatalogen sample02.newssimpler. Velg underkatalogen html. De genererte filene ises i elementrammen. 27. Forhåndsis filene. Velg en fil og klikk på Forhåndsis. Du har nå fullført rollen som Administrator i denne modulen. Logg a brukeren wpsadmin. Rollen WPCP-innholdsleerandør (Greg) 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord til brukeren Greg. 2. Velg Sample02 som det gjeldende prosjektet. Du finner detaljert informasjon om disse trinnene under rollen WPCP-innholdsleerandør i Opprette et YourCo-prosjekt på side Klikk på flippen Persontilpasning. 4. I naigeringsrammen elger du Regler. Merk: His du utider regelkatalogen, ser du underkatalogen done. Filene i done-katalogen er fullførte prosjektfiler som følger med som eksempler. 5. Klikk på Ny regel. Du får frem rammen Ny regel. 6. Ved hjelp a instruksjonene for å opprette en regel i 10 på side 15, oppretter og nangir du regelen SelectAllContent. SelectContent-regelen inneholder disse parameterne: Fra menyen Regeltype: Velg innhold Resource.Attribute: Newssimpler.Headline Oppgi ealueringen som: is not empty 7. Klikk på Lagre for å fullføre den nye regelen. 8. Vi har beho for en annen regel med en liten forskjell. Opprett en regel og kall den SelectTicketContent. Regelen SelectTicketContent inneholder disse parameterne: Fra menyen Regeltype: Velg innhold Resource.Attribute: Newssimpler.Headline Oppgi ealueringen som: includes I den første opplæringsmodulen, Opprette et YourCo-prosjekt på side 9, opprettet regelen et ressursattributt som erditype. For denne rollen elger du Verdi. I feltet Verdi skrier du Ticket. 9. Klikk på Lagre for å fullføre den andre regelen. 20 YourCo-scenarioet

IBM Operasjonsnavigator

IBM Operasjonsnavigator Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Ha er nytt i Operasjonsnaigator for V5R1?.................

Detaljer

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 83.

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok NetVista tynn klient NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok Du kan se på og skrie ut oppdatert engelsk utgae fra http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4778-00 NetVista

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Informasjonsbrev om PTFer for IBM i

Informasjonsbrev om PTFer for IBM i Informasjonsbre om PTFer for IBM i KUMULATIV PTF-PAKKE FOR IBM i INSTALLERINGSINSTRUKSJONER SF99730 Niå 16299 PAKKE-ID: C6299730 VERSJON 7 UTGAVE 3.0 Instruksjoner for kumulati PTF-pakke sist oppdatert:

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman For fullstendig versjon se brukerdokumentasjon i Solman. Første gangs pålogging Opprette sak fra SAP HR Opprette sak fra Solman Legge ved vedlegg Hente opp sak

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

Veiledning og referanse

Veiledning og referanse IBM DB2 Cube Views Veiledning og referanse Versjon 8.2 SA15-4837-01 IBM DB2 Cube Views Veiledning og referanse Versjon 8.2 SA15-4837-01 Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

ELDONS VEILEDNING FOR EPLAN VERSJON 1.0 JANUAR 2013

ELDONS VEILEDNING FOR EPLAN VERSJON 1.0 JANUAR 2013 ELDONS VEILEDNING FOR EPLN VERSJON 1.0 JNUR 2013 INNHOLD 1. INTRODUKSJON TIL ELDONS VEILEDNING FOR EPLN 3 2. IMPORTERE ELDON-MKROENE TIL EPLN P8 4 Trinn 1: Last ned og pakk ut Eldon-artikkeldata 4 Trinn

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Konvertering av klientdata fra Sticos A rsoppgjør 2011 til Total A rsoppgjør 2012

Konvertering av klientdata fra Sticos A rsoppgjør 2011 til Total A rsoppgjør 2012 Konvertering av klientdata fra Sticos A rsoppgjør 2011 til Total A rsoppgjør 2012 Dette dokumentet beskriver fremgangsmåten på hvordan grunnlagsdata for den enkelte klient kan eksporteres fra Sticos Årsoppgjør

Detaljer

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Versjon 1 14.6.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend» vises

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 Før du bruker opplysningene

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc.

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Av Thomas Gitlevaag Steg 1. Installasjon Steg 2. simpel utforsking av wordpress steg 3. Sette opp en veldig enkel side. Steg 1.

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 29. august 2005 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 24. august 2006 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer