Kravspesifikasjon. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon. for"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for Universelt digitalt verktøyprogram for barn, unge og voksne som gir mulighet for deltakelse gjennom felleskap i opplæringssituasjonene. Pr

2 ... Innhold Kravspesifikasjon til verktøyprogrammet... 2 Bakgrunn...2 Mål og målgrupper...2 Funksjoner...3 Oppgavegenerator...6 Maler...8 Hjelpefunksjoner Brukerprofiler Logg Språk Brukergrensesnitt Tilgjengelighet Tekniske funksjoner Ressursbanker Opplæring i

3 Kravspesifikasjon til verktøyprogrammet Bakgrunn Det er utviklet få norske pedagogiske programmer for målgruppene. Programvaremarkedet dekker i dag i hovedsak handlingsnivåene årsak / virkning og tidlig valg. Det er nødvendig å få et større mangfold både i forhold til innhold, arbeidsformer og læringsstiler for målgruppene. Videre er det viktig å få større fleksibilitet ved å kunne tilrettelegge for flere nivåer innen samme læringsmoment. Det er med andre ord ønskelig å få et allment verktøyprogram som store elevgrupper kan ha nytte av - samtidig som behov hos barn / elever med særskilte og / eller store, sammensatte behov blir ivaretatt. Mål og målgrupper Målgrupper Verktøyprogrammets målgrupper omfatter barn / elever i førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Disse deles i to hovedgrupper: primær og sekundær målgruppe. Primær målgruppe omfatter elever med særskilte og / eller store, sammensatte behov. Elevgruppen kjennetegnes med store bevegelses-, syns- og hørsels-, hukommelses-, kommunikasjons- og / eller forståelsesvansker. Sekundær målgruppe omfatter alle elever under ordinær opplæring. Sekundær målgruppe er viktig for å ivareta inkluderingsaspektet på opplæringsarenaen. Dette ivaretar prinsippet for universell utforming. Mål Barn, unge og voksne har tilgjengelig og kan bruke et universelt digitalt verktøyprogram som de kan ha nytte av i opplæringen. Programmet må bidra til å redusere de funksjonshemmende barrierene som elever med særskilt behov for tilrettelegging møter. Følgende punkter er sentrale som bakgrunn for kravspesifikasjonen: Fleksibilitet: Det er viktig å få et verktøyprogram som er tilpasset alle elevgruppene og som i større grad følger elevenes utvikling. Nivåene på det som lages i verktøyprogrammet skal kunne gå fra enkle lærerdefinerte applikasjoner1 for målgruppens svakeste elever - til komplekse presentasjoner av eget arbeid for elever i videregående skole og voksenopplæring. I den grad det er hensiktsmessig skal hele verktøyprogrammet være tilgjengelig i forhold til ulike typer funksjonsvansker (se primærmålgruppen). Inkludering: Verktøyprogrammet skal fremme inkludering i en skole for alle elever. Programmet skal gi mulighet til å jobbe med samme tema på ulike nivå. Dette skal gi mulighet for deltakelse for den enkelte. Følgende kvaliteter i verktøyprogrammet skal gjøre dette mulig: 1 En applikasjon - er et frittstående lite program som er laget med verktøyprogrammet som oftest ved hjelp av en ferdigdefinert mal 2

4 o En snever primær målgruppe gjør krav på et begrenset antall maler2, begrenset variasjon og nødvendige tilpasninger. En utvidet sekundær målgruppe fordrer et større mangfold i antall maler og variasjon blant malene og programmets funksjoner. o Barna / elevene kan gå fra å benytte ferdige applikasjoner til å bruke ferdige maler som de selv definerer innholdet i (på lik linje med lærerne). Etter hvert som kompetansen øker vil både elever og lærere kunne ta i bruk stadig flere funksjoner i programmet (benytte det fritt, uavhengig av maler). For mange elever i den primære målgruppen vil imidlertid bruk av ferdige applikasjoner være mest aktuelt. Ett verktøy: Erfaring viser at datakompetansen blant lærere fremdeles kan være forholdsvis lav i mange tilfeller mestrer elevene mer enn lærerne ved datamaskinen. Ved å utvikle et universelt verktøy for både lærer og elev vil skolene generelt kunne utvikle en høyere og bredere datakompetanse. Tanken er at eksperten støtter novisen uavhengig av om eksperten er en kollega / medelev eller en lærer / elev. Funksjoner Funksjoner beskriver verktøyprogrammets muligheter for å utføre handlinger på ulike typer objekter. Objekter defineres som tekst, bilde, symboler, animasjon (eks. animert GIF), video, lyd. Verktøyprogrammet må tilfredsstille følgende krav til handlinger: Kobling mellom skjermbilder / sider Det skal være mulig å foreta kobling: Side side (eksempelvis elektronisk bok) Objekt side (utpeking av en figur i skjermbildet menyikon - gir ny side). En gruppe oppgaver kan være laget i forskjellige maler. Hendelser på objektet Det skal være mulig å velge hendelser fra et Animasjonsoppsett : o Forflytning fly inn/ut (fra bunn / topp / venstre / høyre + diagonalt) sprett o Stasjonær bevegelse dukk opp / ton ned / oppløs flip / rotasjon (rundt egen akse) øk / reduser størrelse o Bygge / avdekke skjermbilde stolper / rektangler / ruter sirkel/elipse Det skal være mulig å definere egne forflytninger av grafiske objekter (animert GIF eller bilder / tegninger) over skjermbildet ved hjelp av: o Frihåndstegning av banen 2 En mal: I verktøyprogrammet vil det være en database med ulike typer oppgavemaler hvor læreren eksempelvis kan legge inn eget valg av bilder, symboler og lyder uten å måtte gå inn i/mestre alle funksjonene i selve verktøyprogrammet. Malene er knyttet til en oppgavegenerator som eventuelt svarer på elevens riktige eller gale handlinger - dersom oppgaven krever et slikt svar. 3

5 o Trekke banen fra punkt til punkt, der banen kan bestå av mange punkter o Angivelse av tid på bevegelse og tid på pause(r) o Forhåndsvisning av forflytning under produksjon o Bestemme antall gjentagelser o Angi prosentvis økning i størrelse i definerte punkter Handlingen trykke Trykk på bryter medfører: Visning av bilde, tegning, animasjoner, videoer uten begrensninger på størrelse Avspilling av lyd (tale, musikk, naturlige lyder, mekanisk lyd) Bygge bilder figur for figur Bygge/avdekke bilder bit for bit (se animasjonsoppsett) Bla til neste side Handlingen velge objekter Utforsking av skjermbilder o Klikk på objektet med mus gir animasjon / forflytning / vibrering avspilling av lyd (se over) nytt skjermbilde o Utsøking med ramme/pekefigur og valg med bryter(e) gir samme responser som for mus Løse oppgaver: Se oppgavegenerator Handlingen manipulere objekter Under oppgaveløsing skal det være mulig å: Flytte objekter fritt rundt på skjermen o Magnetfunksjon: Administrator skal kunne velge at objektet gis en magnetfunksjon slik at grafiske objekter spretter på plass innenfor et gitt område. Trekke strek o ved frihåndstegning o ved å trekke en rett linje fra punkt A til punkt B o Farge på strek må kunne endres Fargelegge o Fyllfunksjon for å endre farge på grafiske objekter. o Endre farge på fyll Rotasjon o Grafiske objekter skal kunne roteres fritt ved bruk av mus o Rotasjon i intervaller ved bryter-/tastaturstyring (antall grader pr intervall er stillbart) 4

6 Endre størrelse o Det skal være mulig å endre størrelsen på grafiske objekter: trinnvis (proporsjonalt høyde / bredde) bryter/tastatur manuelt å trekke i objektet (proporsjonalt høyde / bredde) - mus manuelt å trekke objektet enten i høyde eller i bredde - mus Funksjoner for tekst Opplesing av tekst o Opplesing av ulike tekstkomponenter som grafiske tegn 3 og ortografisk skrift på ulike nivå (bokstav, ord, setning, avsnitt). o Visualisering av opplest tekst med markering av tekstkomponentene (både automatisk og manuelt). o Mulighet for regulering av tempo på opplesning (regulering av pausetid mellom ord, etter komma og etter punktum). Innskriving av tekst o Tekst defineres som ortografisk skrift og grafiske tegn 1. o Ved bruk av grafisk tegn skal det være mulig å få skrevet ordbildet over/under tegnet eller begge deler (fremmedspråk + norsk) Funksjoner for bilde Innskriving og opplesing av bildetekst o Det skal være mulig å beskrive bilder i form av tekst. o Teksten skal kunne leses opp. Ordprediksjon Ordprediksjon skal være et mulig tillegg for verktøyprogrammet, evt gjennom bruk av eksternt ordprediksjonsprogram. Ordprediksjon bør være for begge målformer. Funksjoner for tall Brøk: Endre teller og nevner Areal: Tegne ulike geometriske former (trekke strek fra punkt til punkt - der punktene senere kan endres) og regne ut arealet (Automatisk utregning av arealet ved anmodning om hjelp). Multimedia Valgfri størrelse på videorute Mulighet for fullskjermvisning. Simulering Visualisering av analog og digital tid: o Når eleven angir et digitalt klokkeslett justerer klokka seg til dette tidspunktet. 3 Grafiske tegn: Eksempelvis foto, Pictogram, PCS, Rebus, Bliss etc. 5

7 o Eleven kan markere på klokka hvor viserne skal stå og får opp tidsangivelsen digitalt. Visualisering av mengder / antall: o Ved angivelse av et tall vises tilhørende mengde. o Etter hvert som mengden fylles med elementer vises tilhørende tallsymbol Visualisering av mål for mengde: liter, desiliter, centiliter, milliliter: Når eleven angir en mengde får han opp et egnet måleobjekt (litermål, desilitermål etc.) hvor mengden visualiseres, eksempelvis i form av farget væske i litermål. Visualisering av mål for lengde: mil, km, m, dm, cm, mm o En tallinje / modell hvor man velger målenhet (mm, cm, dm, m, km, mil) og med tallangiver som endrer seg i takt med elevens markering på tallinja. o Eleven må også kunne angi en lengde og deretter få opp en modell av denne (markering på tallinje eller vei) Visualisering av mål for temperatur (positive og negative tall) o Når eleven angir et bestemt antall grader, vil dette visualiseres på temperaturmåler. o Eleven kan også markere et punkt på temperaturmåler og deretter få angitt hvor mange grader dette. Felles for alle: Ved å klikke seg frem (+) eller tilbake (-) skal man kunne endre parametere for tid, antall, mengde, lengde, temperatur, brøk og få den korrekte angivelsen visualisert. Visualisering av brøk o En brøkmåler / modell med tallangiver for teller og nevner som endrer seg i takt med at man øke/minsker teller / nevner. o Eleven må også kunne angi en brøk og deretter få opp en modell av denne. Visualisering av tidsforløp o Det må være mulig å vise et hendelsesforløp komprimert. Eksempelvis kan utvikling fra frø til blomst vises ved at stillbilder knyttes sammen til en video o Komprimering av video: Det vil være ønskelig å kunne angi at hvert n-te bilde skal plukkes ut for å vise fenomener som utvikles over tid i en forkortet utgave Oppgavegenerator Oppgavegeneratoren brukes for å lage nye oppgaver av ulike typer der det kreves ett eller flere riktige svar. Følgende er felles for alle oppgavetyper: Respons på riktig svar skal kunne velges av administrator for oppgaven. Administrator skal kunne velge både visuell og auditiv tilbakemelding. For elever med særskilte behov for tilrettelegging av tilgjengelighet skal prinsipper for tilgjengelighet følges (se side 14). Administrator skal kunne velge respons på feil svar på oppgaven. Responsalternativene skal være at objektet hopper tilbake til utgangsstilling, en melding gis i form av visuell markering eller auditiv tilbakemelding (maskinlyd eller tale), eller at ingen respons gis. Det skal være mulig å lese inn flere ulike typer meldinger som gis tilfeldig under oppgaveløsningen. Oppgavegeneratoren skal kunne gjøre bruk av funksjoner beskrevet fra side 3. Merk at det også skal være mulig å bruke simulering (se side 5) i oppgaver der dette er naturlig. Hjelp i løsning av oppgaven skal kunne gis i form av hjelpere (se side 13). 6

8 Når nye oppgaver konstrueres ved hjelp av oppgavegeneratoren, skal oppgavegeneratoren veilede brukeren i konstruksjon av oppgaven ved hjelp av en veiviserfunksjon (jmf Veivisere, side 13). Ved hjelp av oppgavegeneratoren skal det være mulig å lage nye oppgaver som dekker alle oppgavetyper som skolen har bruk for. Nedenfor skisseres fire oppgavetyper som eksempler. Merk at øvrige oppgavetyper som oppgavegeneratoren skal dekke, kommer i tillegg. Spill Puslespill o Eleven velger et bilde fra disk, og oppgavegeneratoren deler det opp i et antall forhåndsdefinerte brikker (med intervallene 2, 4, 6, 9, 12, 16 til 32). o Form (kvadrat, uregelmessig) på oppdelingen av brikkene bør kunne velges av administrator. o Mulighet til å vise puslespillet med eller uten hjelpelinjer. o Mulighet til å velge om forhåndsvisning skal vises hele tiden, eller ved valg av eleven selv. o For bryterbrukere: Brikken vises på en linje nederst på skjermen. Skanning skjer på platen (eleven velger riktig posisjon). Eleven velger i en rekke med brikker, og velger deretter posisjon på platen. o For musebrukere: Memory Lotto Brikkene vises på en linje nederst på skjermen. Det skal være mulig å bla mellom brikkene på linjen. Eleven klikker på brikker, for deretter å klikke på stedet der brikken skal stå på platen. Brikkene vises på en linje nederst på skjermen. Det skal være mulig å bla mellom brikkene på linjen. Eleven klikker på brikken, roterer den (administrator bestemmer om rotasjon skal være tilgjengelig) og drar brikken til stedet der brikken skal stå på platen. o Administrator velger det antall par av kort (fra 2 til 16 par) som skal brukes i oppgaven. Oppgavegeneratoren skal gi administrator mulighet til å lage par av kort. Et kort kan bestå av et bilde valgt fra ressursbanken eller et ordbilde. I tillegg skal lyd kunne velges til hvert kort. o Når alle kort har fått tilordnet et bilde eller et ordbilde, presenterer oppgavegeneratoren kortene med bildesiden skjult. o Oppgavegeneratoren gir kortene tilfeldig plassering fra gang til gang spillet spilles. o Ved matching av riktig par skal kortene enten fjernes eller bli stående med bildesiden fram. Dette bestemmer administrator før spillet settes i gang. o Oppgavegeneratoren må gi mulighet for at to spillere kan spille sammen. Det skal også være mulig for en spiller å spille mot maskinen. o Oppgavegeneratoren gir mulighet til at hver av spillerne kan velge hvert sitt spillbrett fra en meny. o I oppgavegeneratoren velger administrator om spillerne skal få trekke kort så lenge kortene passer på eget brett, eller om spillerne har tur annenhver gang. Verktøyprogrammet må markere hvilken spiller som har tur, eksempelvis gjennom visualisering av spillerens spillbrett og spillebunke. o Oppgavegeneratoren legger alle kortene i en bunke, og trekker kort fra bunken. 7

9 o Når en spiller har fått par, trykker spilleren på feltet på spillebrett og baksiden på kortet vises i feltet. Utfyllingsoppgaver Skrive inn tegn (bokstaver og tegn) eller velge fraser / setninger til et innskrivingsfelt i tekst. Lage nye utfyllingsoppgaver ved bruk av oppgavegeneratoren: o Programmet velger ut tilfeldig valgte ord som eleven skal fylle ut. Antall ord kan bestemmes av administrator for oppgaven. o Administrator for oppgaven velger selv ord som eleven skal fylle ut. Oppstilling av matematiske oppgaver for bryterbrukere Ved utregning av oppstilte oppgaver må markørens retning snus slik at den går fra venstre mot høyre Det må være mulig å skrive minnetall og markere låning Simuleringsoppgaver Lage oppgaver som benytter simulering som visualisering for å støtte forståelsen ved oppgaveløsningen; eksempel i matematikk: Visualisere hva som skjer ved addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. Maler Verktøyprogrammet skal ha et visst utvalg av ferdige maler som kan brukes slik de er og som viser brukerne bredden av muligheter mht. handlingsnivåer, arbeidsformer og læringsstiler. Malene bør i størst mulig grad dekke spekteret av fag (begrepslæring, språk, matematikk, natur/miljø, samfunnsfag, historie, kreative fag) og typer aktiviteter i skolen (utforsking, oppgaveløsning, interaktive forklaringsmodeller, spill, presentasjoner, innhenting av kunnskap). Malene skal følge med programmet. Generelt om malene Malene kan endres og tilpasses ytterligere av administrator/bruker uten altfor mye forkunnskap og eventuelt ved hjelp av en veiledning for den aktuelle malen. Malene kan låses når de er ferdig laget/tilpasset. Denne ferdige applikasjonen skal da kunne kjøres som et selvstendig lite program som eleven eksempelvis kan ta med seg hjem. Malene fremstår mest mulig likt det ferdige resultatet (applikasjonen), også mens man lager / endrer dem. Det er ønskelig at det opprettes et eget nettsted for brukere av verktøyprogrammet hvor maler fra både enkeltbrukere og utviklingsmiljø kan ligge fritt tilgjengelig for alle. Dette kan ligge hos andre enn produktutvikler (eksempelvis i tilknytning til ressursbanken). Eksempler på maler: Elektronisk billedbok Boka består av bilder som dekker hele skjermen eventuelt med tilhørende lyd. 8

10 Bilder kan hentes fra verktøyprogrammets billedbank, andre banker, harddisk (for eksempel bilder tatt med digitalt kamera). Ved hvert bilde kan man legge til lyd (tale, musikk o.s.v.). Ved hvert bilde kan man legge til tekst (ortografisk skrift eller grafiske tegn). Styring med brytere: 1. bryter bla i bok, se bilde og lytte til lyd 1. bryter bla i bok og se bilde / 2. bryter lytte til lyd Styring med mus: Venstre museknapp klikke på bla-hjørnet for å bla / se bilde Venstre museknapp klikke på figuren for å høre lyd Bygge bilder Malen består av ett felt som kan fylles med farge eller et bakgrunnsbilde + menyknapper som inneholder figurer (sortert etter kategori) og eventuelt ikonsymbol for tekst. Eleven skal kunne plassere figurene fritt på skjermen for å lage historier og eventuelt siden skrive historien (menyknappene byttes da ut med et enkelt skjermtastatur med bokstaver, ordbilder eller grafiske symboler). Styring med brytere: Markøren skanner kategorier og figurer eleven velger Markøren skanner forhåndsinnstilte felter på bakgrunnen eleven trykker på valgbryteren når markøren er på ønsket sted Ved valg av menyknappen skrive skiftes menyknappene ut med skjermtastaturet. Eleven velger bokstaver / ord / symboler ved hjelp av lineær skanning eller skanning i rad og kolonne (innstilling - Se Tilgjengelighet ) Styring med mus: Eleven klikker på figuren, deretter på bakgrunnen der de ønsker å plassere figuren Eleven klikker og drar figurene på plass Ved skriving av tekst benyttes tastatur, styreplate eller skjermtastatur. Utforsking av bilde Malen består av ett stort felt som kan fylles med et bakgrunnsbilde og forskjellige objekter. Eleven skal kunne utforske bildet/velge objekt og får høre en lyd/et ord, se et grafisk symbol/et ordilde, en animasjon eller en videosnutt. Skjermbilder kan linkes sammen til en utforskningsbok. Styring med brytere: Markøren skanner detaljene som kan utforskes eleven velger med valgbryter Styring med mus: Musemarkøren gir visuelt / evt. auditivt signal når den befinner seg over noe som kan utforskes Malen kan benyttes i begrepstrening, naturfag etc. 9

11 Enkel matching Malen består av ett stort felt (stimulusfigur) mindre felt (valgmuligheter). Ett av de små feltene fylles med innhold som matcher innholdet i det store feltet Feltene kan fylles med tekst, bilder, lyd, animasjoner og video. Eleven skal matche to som hører sammen (bilde bilde, tekst bilde, lyd bilde, Blisssymbol bilde o.s.v.) Styring med brytere: Markøren skanner de små feltene eleven velger riktig felt og de øvrige forsvinner. Eleven velger riktig felt valgfiguren glir bort til eller inn i stimulus-figuren. Styring med mus: Eleven klikker på riktig felt Eleven klikker på riktig felt og drar opp til det store feltet Lydopptaker med illustrasjon Malen består av ett felt som kan fylles med bilde, animasjon eller video + knapper for lydopptak, avspilling av lydopptak og forhåndsinnspilt lyd Det må også finnes en knapp for å bla til neste bilde Eleven kan lese inn lyd, lytte til det han selv har lest inn og lytte til forhåndsinnstilt lyd for å sammenlikne. Malen kan brukes til taletrening, og til å lage enkle bøker med lyd. Administrator bør kunne velge om lyden skal lagres i applikasjonen, eller om den slettes etter at eleven har avsluttet oppgaven. Utforsking av størrelse Malen består av felt i ulik størrelse som kan fylles med figurer eller former. Eleven skal endre størrelse på objektet ved å klikke og dra (eventuelt trinnvis forstørring / forminsking for bryterbrukere). Når eleven slipper figuren, får han høre om figuren er blitt stor eller liten. Liknende maler kan brukes for å trene tykkelse, høyde, lengde o.s.v. Stille på rekke etter relasjon Malen består av 2 4 felt som kan fylles med figurer eller former. Eleven skal stille figurene på rekke etter relasjon fra minst til størst, fra lavest til høyest etc. Eleven skal på oppfordring (hjelpefigur) peke ut hvilken som er størst, nest størst, nest minst og minst. Styring med bryter: Markøren skanner valgobjektene eleven velger. Markøren skanner svarfeltene eleven velger Styring med mus: 10

12 Eleven klikker på figuren og deretter på markert plass på avmerkede felt. Boksene kan være i 4 ulike størrelser (økende størrelse) eller 4 like store (for å gjøre oppgaven vanskeligere). Eleven drar figurene på plass Samme mal kan benyttes til å trene på lengde, høyde, tykkelse, bredde o.s.v. Konstruksjon Lage historier med ulike hendelsesforløp o Bruk av tekst og / eller bilder, der valg av alternative veier å gå i historien gir ulike fortellinger. Lese- og skriveaktiviteter Bygge setninger med mulighet til å sette inn grafiske tegn i bokser, der hver boks kan være kodet med sin farge og form, lik Karlstadmodellen (Irene Johansson). Kryssord Valg av rutenett (størrelse på kryssord) o Eksempelvis 7 forhåndsvalg : 4*4, 5*5, 6*6, 8*8, 10*10, 15*15, 20*20 o Valgte rutenett tilpasser seg automatisk til skjermen Oppgavene kan fremstå i form av tekst, bilder, grafiske tegn (eks. pictogram) eller lyd i enkelte ruter i rutenettet Svar kan sjekkes underveis og/eller til slutt Oppgavene skal kunne endres og tilpasses ut fra eksisterende maler Styring med mus: Eleven markerer hvor han vil begynne markør forflytter seg automatisk rute for rute etter hvert som han skriver. Ved lydoppgaver klikk først i rute med lydsymbol deretter klikk i første rute der man vil skrive et ord Styring med brytere: Markøren skanner rutene eleven velger den ruta han vil starte å skrive i. Markøren forflytter seg automatisk rute for rute etter hvert som man skriver. Dersom eleven kan velge mellom horisontalt eller vertikalt ord med samme utgangsrute, må skanningen - etter at første bokstav er skrevet - først markere de to valgmuligheten. Ny scanning første rute for neste ord markeres. Ved lydoppgaver markøren skanner rutene eleven velger rute med lydsymbol, ny scanning av rutene og eleven velger den ruta han vil skrive i. Maler for matematiske aktiviteter Verktøyprogrammet må være tilrettelagt for å kunne behandle de fire regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) i følgende tema: Penger Klokka/tid Mål 11

13 Vekt Volum Brøk Temperatur (positive og negative tall) Geometri Vinkler Maler for matematikk må ivareta muligheter for: Å løse / lage oppgaver Å bruke / lage spill Å lage utforskingsoppgaver Å bruke / lage presentasjoner Å innhente kunnskap Å bruke / lage interaktive forklaringsmodeller: Det bør med programmet ligge ferdige maler som inneholder funksjonelle elementer det er naturlig å ha med innen de ulike tema i matematikk. Dette vil kreve at malene inneholder en del modeller som er spesifikt knyttet til matematikk. Slike modeller vil være: Visualiseringsmodell for klokka (se Eksempelmal nedenfor) Visualiseringsmodell(er) for mengder / antall Visualiseringsmodell(er) for måling av mengde: liter, desiliter, centiliter, milliliter Visualiseringsmodell (er) for måling av lengde: mil, km, m, dm, cm, mm Visualiseringsmodell for måling av temperatur Visualiseringsmodell(er) for brøk (Alle: Se simulering ) Modellene kan også brukes som hjelpemiddel ved oppgaveløsing (eks. 1,6 liter + 3 dl =) ved å gå inn på modellen og utføre regnestykket på denne. Visualiseringsmodeller for geometriske figurer. Disse må kunne flyttes, roteres, forstørres, forminskes, fargelegges. Den korrekte benevnelsen på de ulike figurene må være med. (Se funksjoner ) Eksempelmal: Utforsking klokka Skjermbilde med klokke (modell) med stor og liten viser Eleven må kunne velge mellom analog tid (tallene 1-12 på klokka) og digital tid (tallene tallene på klokka), samt tidsangivelse i henhold til dette valget. Riktig tidsangivelse kommer opp i rute ved siden av når man har plassert viserne slik man ønsker. Styring med mus analog tid: Venstre museknapp Klikk for å markere hvilken viser man vil flytte. Venstre museknapp Klikk på ønsket/riktig tall på urskiven (gjelder for begge viserne) 12

14 Styring med brytere analog tid: Timeviser markeres - Lilleviseren beveger seg / beveges mellom tallene på tallskiven (timesintervaller) Eleven trykker på valgbryteren for å sette tiden. Samme fremgangsmåte for langviseren Viseren beveges i 5 min intervaller pr forflytning/trykk. Styring med mus/bryter digital tid: Tall for tidsangivelse velges fra en tall-linje. Tallsymbolene dukker opp på markert plassering i den digitale klokka. Tilrettelegging for andre typer oppgaver: Det må kunne legges til situasjonsbilder/foto for hver hele/halve time slik at eleven/administrator kan lage en dagsplan/presentasjon med elevens aktiviteter knyttet opp mot bestemte klokkeslett. Disse må kunne lagres bit for bit eller kjedes som en elektronisk billedbok. Alternativt: Man må kunne hente inn denne klokkemodellen når man er i en annen mal eks. elektronisk billedbok. Hjelpefunksjoner Det skilles mellom to typer hjelpefunksjoner i verktøyprogrammet. Disse er veivisere og hjelpere. Veivisere Veivisere skal dekke hjelpebehovet i tilrettelegging for bruk av verktøyprogrammet (hjelpen gis med utgangspunkt i at verktøyet er i fokus). Verktøyprogrammet skal ha veiviserfunksjoner som leder brukeren av programmet gjennom prosessene med å: Bruke oppgavegeneratoren for å lage nye oppgaver innenfor ulike oppgavetyper. Lage nye maler. Fylle ferdige maler med innhold. Lage animasjoner med et objekt. Hjelpere Aktiviteten elevene skal utføre i verktøyprogrammet er enten frie eller bundne. Frie aktiviteter innebærer utforsking av skjermbilder, lage egne presentasjoner og lignende. Bundne aktiviteter innebærer oppgaver som har ett eller flere riktige svar. Verktøyprogrammet skal ha hjelpefunksjoner i form av hjelpere som hjelper elevene med å utføre frie eller bundne aktiviteter (hjelpen gis med utgangspunkt i at oppgaven er i fokus). En hjelper kan være i form av en animert figur som snakker på skjermen. Verktøyprogrammet bør ha ulike utgaver av hjelpere relatert til ulike oppgavenivå. Eksempel på hjelp i en fri aktivitet er en hjelper som sier Du kan trykke på bryteren din. Administrator definerer hvor og hvordan hjelpefunksjonen skal være tilgjengelig når eleven løser oppgaver. Det skal være mulig å velge om hjelpen skal være verbal eller skriftlig. Dette skjer gjennom innstillinger i elevens brukerprofil. Hjelpefunksjonen knyttes til: Opplesing av oppgave Kontekstbasert hjelp til oppgaveløsning, med mulighet for opplesing. 13

15 Brukerprofiler Administrator av verktøyprogrammet skal kunne opprette nye brukerprofiler, og slette gamle profiler. Hver elev skal ha sin egen brukerprofil. Hver brukerprofil skal ha tildelt et eget dataområde på lokal eller nettverksbasert diskstasjon for lagring av brukerens dokumenter (egenutviklede maler og ferdige applikasjoner). Administrator skal ha mulighet til å gjøre ulike tilpasninger for hver brukerprofil, som for eksempel å endre hvilke maler og funksjoner eleven skal ha tilgang til. Logg Verktøyprogrammet skal ha en loggfunksjon som registrerer alle handlinger i applikasjoner som eleven bruker. Det skal være én logg for hver brukerprofil. På oppgaver som krever riktige svar skal loggen gi svar på om eleven har svart rett. Eleven og administrator skal ha mulighet til å lese loggen på skjerm og skrive den ut på papir. Programmet skal kunne sammenligne resultat fra tidligere gjennomføring av samme oppgave slik at eleven kan se egen framgang. Språk Verktøyprogrammet skal utvikles i to målformer: bokmål og nynorsk. De delene av programmet som omfattes av språkformene er menyer, dialogbokser og brukerveiledning. Brukergrensesnitt Målsettingen med verktøyprogrammet er som tidligere nevnt at det skal kunne benyttes av alle lærerne og elevene i hele skolesystemet. For de svakeste elevene vil bruken være avgrenset til applikasjoner hvor innholdet er spesielt tilpasset elevens ferdighetsnivå (kognitivt/motorisk). Elever som forståelsesmessig kan benytte verktøyet, skal ha tilgang til både ferdige applikasjoner, å bruke av maler for oppgavelaging, samt verktøyfunksjoner for produksjon av nye maler/frie presentasjonsoppgaver. Fordi målgruppen spenner vidt, blir det viktig at grensesnittet er så intuitivt som over hodet mulig. En tilstrebelse av prinsippet om hva du ser er hva du får (WYSIWYG) bør være gjennomgående. Denne tanken får spesielt konsekvenser ved arbeid med maler: Malen eleven/læreren benytter for utforming av en applikasjon (læreprogram/ elevoppgave) skal avspeile hvordan det konkrete skjermbildet eller skjermbildene vil bli i det endelige produktet som lages. I tillegg til å tilrettelegge for elever med store bevegelsesproblemer, skal det tas hensyn til elever med syn og hørselshemninger, persepsjonsproblemer og elever med lærevansker. Det anbefales kontakt med miljøer som arbeider med disse målgruppene. Det vil uunngåelig oppstå kryssende behov når programmet skal dekke en så omfattende målgruppe. Dersom enkelte anbefalinger ikke kan møtekommes fordi de utelukker hverandre, må endelig ansvar for denne type avgjørelser ligge hos oppdragsgiver. Aktuelle adresser for ytterligere informasjon på Internett kan være: Tilgjengelighet Programutviklerne må: Sette seg inn i hvordan funksjonshemmede betjener sitt datautstyr Unngå å legge hindringer i programmet sitt, som fører til at det mest effektive hjelpemidlet for brukeren ikke kan benyttes. 14

16 Personer med motoriske vansker av ulike grad og art Fordi de fleste i denne målgruppen har problemer med bruk av musestyring, må hele programmet kunne betjenes fra tastaturet. Dette innebærer at alle menyer og funksjoner må nås fra en tast eller en tastekombinasjon. For brukere som ikke klarer å holde to taster nede samtidig er det mulig, ved bruk av Tilgjengelighetsfunksjoner i Windows/Mac OS, å låse tastene slik at de kan trykkes etter hverandre. Muligheter for å foreta tilpasninger i Tilgjengelighetsfunksjoner må ikke hindres ved at implementering av verktøyprogrammet ikke utføres forskriftsmessig. (En test kan være om pilstyring fra det numeriske tastaturet forflytter musemarkøren i verktøyprogrammet og således kan erstatte musestyring). Tastaturstyring Det må oppgis hvilken tast som aktiverer fokuspunkt i programmet. En del ofte brukte funksjoner må kunne nås direkte fra tastaturet uten at brukeren behøver forholde seg til valg i menyer. Eksempelvis: Alt+F4 for å avslutte programmet; Ctrl+z Angre; Ctrl+x - Klipp ut; Ctrl+c Kopier; Ctrl+v - Lim inn. Denne styringsmåten vil være den raskeste og mest arbeidsbesparende, men stiller krav til at eleven husker de ulike kombinasjonene. Ved bruk av tekstmenyer vil valg av ALT-tasten + en tilordnet bokstav i meny-navnet (understreket Rediger = r) åpne en rullgardinmeny. Et deretter trykk på gitt tast i valgt listeord (eksempelvis u = Klipp ut) vil medføre at valgt handling gjennomføres. På samme måte som tekst i menyer må også symboler/menyikoner tilordnes en tekst med en tilordnet tast eller en tastekombinasjon. For brukere som benytter brytere vil kommandotastene beskrevet over kunne nås fra et tilpasset skjermtastatur. Det må derfor undersøkes at de mest brukte skjermtastaturene kan kjøres sammen med verktøyprogrammet (Wivik; Viking Flexisoft Skjermtastatur, EZ Keys etc). Det kan argumenteres med at det vil være muligheter å lage et integrert skjermtastatur nettopp i verktøyprogrammet, men skjermtastaturet eleven benytter kan ha funksjoner og tilpasningsmuligheter som ikke finnes i verktøyprogrammet. Videre skal eleven ved oppgavelaging også kunne benytte maler eller selv besvare oppgaver som ikke inneholder noen form for tastatur. Som et alternativ bør det også være mulig å benytte TAB-tasten for å skanne gjennom valgalternativene i menyer og skjermbilder. Utsøkingsmåten kan være lineær, rad- og kolonne eller felt + rad- og kolonne-skanning. Tasten ENTER benyttes for å velge. Søkerammens forflytning må ikke styres av den rekkefølgen menyer eller objektene er lagt inn i programmet, men vurderes ut fra funksjonelle hensyn. Skanning må kunne forgå på flere måter: 1-bryter automatisk skanning: Den utsøkende rammen forflyttes seg maskinelt, brukeren stopper på ønsket objekt ved å trykke på bryteren 2-bryter selvdirigert skanning: Brukeren flytter selv rammen med den ene bryteren og velger med den andre 1-bryterstyrt selvdirigert skanning: Brukeren flytter rammen med bryteren. Fravær av trykk (forsinkelse) velger objekt 2-bryter automatisk skanning/3-bryter selvdirigert skanning: Brukeren har her anledning til å snu utsøkingsretningen om markøren/rammen går forbi ønsket objekt. Uansett hvilken skanningshastighet, teknikk og metode man benytter, vil skriving ved hjelp av bryterstyrt skanning ta lang tid. Det vil derfor være et poeng å begrense antall trykk mest mulig. Musestyring Ved hjelp av et muse-emuleringsprogram er det mulig å betjene musedefinerte program ved hjelp av én bryter. Markøren på skjermen vil ha form av et trådkors hvor en horisontal linje først beveger seg nedover skjermbildet. Når linjen treffer ønsket objekt trykkes bryteren og en vertikal linje beveges fra venstre mot høyre. Linjens bevegelse/skanning stoppes når trådkorset dekker ønsket objekt. Alternativt kan linjen beveges som i en radar sirkulært. Dette er en meget langsom betjeningsform, men kan være eneste løsning for noen brukere som har behov for fri 15

17 tilgang til alle punkter i skjermbildet. For at muse-emuleringen skal fungere, skal musestyringen og utseende overlates til operativsystemet og ikke overtas av programmet. Piltastene som navigasjonshjelp må vurderes i tillegg (for å oppnå en viss fleksibilitet må brukeren mestre minst 9 brytere direkte; 2 horisontal / 2 vertikal / 4 diagonal bevegelse + valg / museknappfunksjon). Alternativet kan være skanning i en pil/retningsmeny. Tilgjengelige muse-emuleringsprogram som er å kjøpe må testes mot verktøyprogrammet for å sikre at de fungerer som de skal: Viking Radarmus / Kryss-skanner, EZ Keys, Wivik etc. Personer med synsvansker Personer med synsvansker (synshemmede) er en samlebetegnelse for blinde, svaksynte og personer med CVI (cerebral visual impairment på norsk hjernesynshemning). I denne omtalen av tilpasninger for personer med synsvansker, omfattes i hovedsak personer som er svaksynte og personer med CVI. Kravspesifikasjonen har ikke som mål å møte alle de krav som blinde stiller til tilpasninger av dataprogram. Dette har årsak i at blinde har særskilte tilpasningsbehov, og at det vil være vanskelig å innfri disse behovene og samtidig ta vare på behov som grupper elevgrupper har. Tilrettelegging av tekst for synshemmede med synsrest (svaksynte og CVI) vil omfatte: Skrifttype; For synshemmede er rene skrifttyper å foretrekke, for eksempel Arial. Slike skrifttyper kjennetegnes ved at de ikke har seriffer og at hvert tegn er sammensatt med lik tykkelse i streken. Skrift-/bokstavstørrelse; Skrifttypen måles i punkt, skriftstørrelsen for svaksynte bør ikke være under punkt. Fethetsgrad; Svaksynte foretrekker skrifttype som har ensartet strek med middels fet skrift. Linjeavstand; Avstanden mellom linjene vil være med på å bestemme lesbarheten. I likhet med skriftstørrelse kan linjeavstand måles i punkter. Linjeavstanden bør være 10% større enn punktstørrelsen på skriften. Linjelengde; For svaksynte som holder teksten nært vil det være gunstig med relativt korte linjelengder for å unngå store bevegelser. Tegnavstand; Det anbefales å bruke rett venstre marg og ujevn høyremarg. Det er viktig å unngå ujevn avstand mellom ordene. Store bokstaver; Store bokstaver er lettere å lese, for eksempel i overskrifter. Lesbarheten blir imidlertid nedsatt dersom store bokstaver brukes i større tekstmengder. Understreking; Unngå understreking av store tekstblokker, dette gjør lesingen vanskeligere. Kontrast; Det som skal ses / leses må skille seg ut fra bakgrunnen. Svart tekst på hvitt eller gult gir god kontrast. Brukes annen skriftfarge enn svart, er det viktig at fargemetningen er høy. Bildetekster; Det er viktig å unngå å legge tekst på bilder. Talesyntese; Talesyntese er en god støtte i mottak av informasjon for svaksynte og personer med CVI. Verktøyprogrammet skal gi mulighet til å tilrettelegge bruk av tekst med utgangspunkt i ovennevnte forhold. Nødvendige tilpasninger for dette knyttes til den enkelte brukerprofil. 16

18 Personer med hørselsvansker Verktøyprogrammet skal gi mulighet for nødvendige tilpasninger for å tilfredsstille behov hos personer med hørselsvansker. For denne gruppen barn og elever vil følgende være viktig: Instruksjoner for oppgaveløsning, hjelp til løsning av oppgaver, generelle tilbakemeldinger, og hjelp i bruk av programmet skal kunne visualiseres i form av tekst og videorute med tegnspråkvideoer. For tunghørte og personer med cochleaimplantat (CI) vil god kvalitet på tale og annen lyd være en forutsetning for å møte gruppenes behov. Dette er spesielt viktig når det gjelder uttale av konsonanter generelt, og ustemte konsonanter spesielt. Ovennevnte tilpasningsmuligheter bør kunne velges i innstillingene for hver brukerprofil, slik at de knyttes til behovene som den enkelte elev har. Tekniske funksjoner Verktøyprogrammet må tilfredsstille følgende krav til tekniske funksjoner: Operativsystem Det er ønskelig at verktøyprogrammet utvikles plattformuavhengig. Alternativt kan verktøyprogrammet utvikles for Windows, primært XP. Begrunnelser for dette er som følger: Windows er i dag det operativsystemet som i særklasse er mest utbredt i og utenfor Norge, i skoleverket og i samfunnet for øvrig. Operativsystemets store markedsandel har bidratt til at Windows er bedre kjent enn andre aktuelle operativsystem. I tilrettelegging og bruk av verktøyprogram vil datateknisk kompetanse være en forutsetning for funksjonell bruk av verktøyprogrammet for elevene. Det er derfor svært viktig at lærere og elever har de beste forutsetninger for å bruke programmet ut fra datatekniske forhold. Windows kan pr i dag være det operativsystemet som gir de beste muligheter for at den nødvendige datatekniske kompetanse har størst mulig utbredelse. I senere tid er alternative operativsystem, eksempelvis Linux, aktualisert for bruk i skoleverket. Dette er programvare som i et økonomisk perspektiv vil være besparende ved innkjøp og oppgradering av datamaskiner i skolen. Utbredelsen av Linux er fremdeles likevel svært beskjeden målt opp mot den store majoriteten av datamaskiner der Windows brukes som operativsystem. Linux inntreden i skoleverket og de eventuelle framtidige muligheter som Linux representerer kan pr i dag ikke utgjøre et godt nok grunnlag for å velge vekk Windows som operativsystem for verktøyprogrammet. Windows XP er spesielt tilrettelagt for multimedia, herunder bilde- og lydbehandling. Operativsystemet vil derfor bedre støtte opp under de funksjoner som verktøyprogrammet skal inneholde enn tidligere versjoner av Windows. Lyd Tale Mulighet for å bruke syntetisk tale Mulighet for hente fram innlest (digitalisert) tale Mulighet for å lese inn tale 17

19 Lydformat Mulighet for avspilling av lyd i MP3-format, WAV-format Mulighet for avspilling av lyd fra musikk-cd Musemarkør Mulighet for visuell og / eller auditiv tilbakemelding når musemarkør beveger seg over skjulte objekter. Visuell tilbakemelding kan skje ved at musemarkøren pulserer, endrer form eller farge etc. Det skal være mulig å velge størrelse, form og farge på musemarkøren (fra et bibliotek). Det skal være mulig å endre strektykkelse og farge på skannerammen. Importere objekter Importere objekter fra ulike typer kilder som disk og internett. Import av grafiske tegn. Utskrift Verktøyprogrammet skal gi mulighet til: Utskrift av ferdige maler og applikasjoner Eksport Eksportere maler til disk Eksportere ferdige applikasjoner til disk Ressursbanker Verktøyprogrammet skal gjøre nytte av ressursbanker. Det skilles mellom to hovedtyper av ressursbanker: Verktøyprogrammets egen ressursbank som følger med programmet Eksterne ressursbanker Innholdet i ressursbankene knyttes til nasjonale fagplaner, og skal omfatte: Bilder Tekst Lyd (tale, naturlyder, musikk, etc.) Video Animasjoner 18

20 Eksterne ressursbanker kan være: Multimediabasen, Multimediabasen kan være en viktig innholdsleverandør til verktøyprogrammet. Ulike bibliotek med foto, grafiske tegn, lyd og video som er tilgjengelige og kan kjøpes på det norske markedet. Ressurser på nett; det skal være mulig å importere innhold fra internett direkte fra verktøyprogrammet. Det er ønskelig at det opprettes et eget nettsted for brukere av verktøyprogrammet hvor maler fra både enkeltbrukere og utviklingsmiljø kan ligge fritt tilgjengelig for alle. Dette kan ligge f.eks. i tilknytning til Multimediabasen og forhandlers nettside. Nettstedet(ene) skal stimulere til å videreutvikle maler og bruk av verktøyprogrammet. Elevens og lærerens eget materiale; eksempelvis tekster, foto tatt med digitalt kamera, lydopptak, videoopptak osv. Opplæring En forutsetter at utviklingsmiljøet tar ansvar for at de som kjøper verktøyprogrammet får mulighet for opplæring i teknisk bruk og eventuelle tilpasninger av programmet i forhold til de ulike funksjoner programmet har ved tilrettelegging for den enkelte bruker. Opplæringen kan foregå på ulike måter, enten som forhåndsbestemte kursdager eller gjennom tilbud om lokal oppfølging i den enkelte kommune og/eller region. Teknisk manual og metodisk brukerveiledning Teknisk manual og metodisk brukerveiledning skal være i begge målformer (bokmål og nynorsk). Metodisk brukerveiledning skal være didaktisk basert og skal være i papirutgave og i elektronisk utgave. Den skal gi eksempler på hvordan verktøyprogrammet kan brukes for å understøtte læringsmål, læringsstiler og arbeidsformer hos eleven og i elevgruppene. Kurs, inklusive kursmateriell Utviklingsmiljøene må legge til rette for kurspakker som kan tilbys kommunene. Kursene kan ha ulikt innhold og være knyttet til fagområder i læreplanene. Kursene må være pedagogisk/didaktisk rettet og gi innblikk i ulike løsninger og muligheter lærerne og elevene har for å kunne bruke programmet på en måte som kan legge til rette for en likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring. Kursmateriellet må være didaktisk rettet og skal beskrive hvordan verktøyprogrammet kan brukes for å nå ulike læringsmål hos elevene. Kurs og kursmateriell skal utformes med tanke på økende/trinnvis vanskegrad, eksempelvis 1. Bruke maler 2. Lage maler 3. Benytte alle funksjoner fritt. E-læringsprogram Det skal utvikles e-læringsprogram for lærere. Programmet skal bestå av opplæringsvideoer som viser hvordan verktøyprogrammet tas i bruk, med spesiell vekt på hvordan eksisterende maler redigeres og nye maler utvikles. Det skal bygges opp i sammenheng med kurs og kursmateriellet. E-læringsprogrammet skal være fritt tilgjengelig for alle. E-læringsprogrammet bør utvikles av et annet utviklingsmiljø enn de som står bak verktøyprogrammet. E-læringsprogrammet må ha en metodisk veiledningsdel for lærere. 19

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Leselandet 2 Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Stemme Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish Norsk forhandler: NorMedia AS Postboks 24 1451 Nesoddtangen Tlf. 66 91 54 40 www.normedia.no

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Retningslinjer for utvikling av elektroniske læremidler - slik at de blir tilgjengelige for elever som ikke kan benytte vanlig mus eller tastatur

Retningslinjer for utvikling av elektroniske læremidler - slik at de blir tilgjengelige for elever som ikke kan benytte vanlig mus eller tastatur Retningslinjer for utvikling av elektroniske læremidler - slik at de blir tilgjengelige for elever som ikke kan benytte vanlig mus eller tastatur Innledning Læringssenteret (nå Utdanningsdirektoratet)

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208 Brukerhåndbok Lightning 2 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0208 Innhold 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er en utvidelse (eng. extension) for nettleseren Google Chrome, og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Med

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Leselist. Innhold i dette kapitlet:

Leselist. Innhold i dette kapitlet: Innhold i dette kapitlet: Leselist Hurtigtaster Skjermleserprogram Syntetisk tale Bærbare og stasjonære løsninger Skriver for punktskrift Skanning av tekst Programvare for tastaturtrening Alternative innskrivingsmåter

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for forfattere

WISEflow brukerveiledning for forfattere WISEflow brukerveiledning for forfattere Version 2.9.0 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 om aktiviteter, spørsmål, sider og innhold.... 3 Oversikt... 4 Spørsmålseditor... 5 Ulike spørsmålstyper...

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18 Tall KOMPETANSEMÅL PERIODE ARBEIDSMETODE DIGITALT VERKTØY Forstå plassverdisystemet for hele tall og, alt fra tusendeler til millioner og så med brøker og prosent. De skal også forstå utvidelsen til negative

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese Brukerveiledning En NY digital taleteknologi som leser opp det meste - for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Visjonen var å utvikle en ny høykvalitets

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Perspektivtegning med Paint

Perspektivtegning med Paint Perspektivtegning med Paint Hvis du bruker Microsoft Windows, har du tilgang til programmet Paint. Paint finner du som regel ved å velge Start, Alle programmer og Tilbehør. Med Paint kan du bl.a. lage

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Innledning. Meny. Fargefest

Innledning. Meny. Fargefest Innledning Programmet består av seks forskjellige typer årsak virkning programmer. Hensikten med programmet er å skape interesse for det som skjer på skjermen, trene oppmerksomhet, forstå årsak og virkning,

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Grieg Multimedia AS Valkendorfsgt 1a 5012 Bergen Tlf. 55 21 31 51 gm@griegmultimedia.no www.griegmultimedia.no

Grieg Multimedia AS Valkendorfsgt 1a 5012 Bergen Tlf. 55 21 31 51 gm@griegmultimedia.no www.griegmultimedia.no Grieg Multimedia AS Valkendorfsgt 1a 5012 Bergen Tlf. 55 21 31 51 gm@griegmultimedia.no www.griegmultimedia.no Ny, effektiv innføring i norsk for minoritetsspråklige Fullstendig intuitivt i bruk alle øvelser

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Presentasjon av Multi

Presentasjon av Multi Presentasjon av Multi Mellomtrinnet Eksempler på Multi i praktisk bruk Faglig fokus og tydelige læringsmål Nettstedet Tilpasset opplæring Ulike oppgavetyper og aktivitetsformer Faglig fokus og tydelige

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter

Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter Skrevet av Ragni Indahl, prosjektkoordinator for prosjekt om universell utforming Institutt for kulturstudier (IKS),

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner

Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner Idéhefte MEMOdayplanner er en elektronisk døgnplantavle for personer som har behov for å strukturere dagen og gjøre den mest mulig oversiktlig. Tavlen er stilren

Detaljer

Animasjon med GIMP. Kompendiet er utarbeidet av Kari Saasen Strand 2011. [Skriv inn tekst]

Animasjon med GIMP. Kompendiet er utarbeidet av Kari Saasen Strand 2011. [Skriv inn tekst] Animasjon med GIMP Kompendiet er utarbeidet av Kari Saasen Strand 2011 [Skriv inn tekst] Innhold Lage en animasjon hvor filmbildene byttes ut med hverandre... 3 Eksempel 1 viser animasjon av en ball som

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer