Kravspesifikasjon. for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon. for"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for Universelt digitalt verktøyprogram for barn, unge og voksne som gir mulighet for deltakelse gjennom felleskap i opplæringssituasjonene. Pr

2 ... Innhold Kravspesifikasjon til verktøyprogrammet... 2 Bakgrunn...2 Mål og målgrupper...2 Funksjoner...3 Oppgavegenerator...6 Maler...8 Hjelpefunksjoner Brukerprofiler Logg Språk Brukergrensesnitt Tilgjengelighet Tekniske funksjoner Ressursbanker Opplæring i

3 Kravspesifikasjon til verktøyprogrammet Bakgrunn Det er utviklet få norske pedagogiske programmer for målgruppene. Programvaremarkedet dekker i dag i hovedsak handlingsnivåene årsak / virkning og tidlig valg. Det er nødvendig å få et større mangfold både i forhold til innhold, arbeidsformer og læringsstiler for målgruppene. Videre er det viktig å få større fleksibilitet ved å kunne tilrettelegge for flere nivåer innen samme læringsmoment. Det er med andre ord ønskelig å få et allment verktøyprogram som store elevgrupper kan ha nytte av - samtidig som behov hos barn / elever med særskilte og / eller store, sammensatte behov blir ivaretatt. Mål og målgrupper Målgrupper Verktøyprogrammets målgrupper omfatter barn / elever i førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Disse deles i to hovedgrupper: primær og sekundær målgruppe. Primær målgruppe omfatter elever med særskilte og / eller store, sammensatte behov. Elevgruppen kjennetegnes med store bevegelses-, syns- og hørsels-, hukommelses-, kommunikasjons- og / eller forståelsesvansker. Sekundær målgruppe omfatter alle elever under ordinær opplæring. Sekundær målgruppe er viktig for å ivareta inkluderingsaspektet på opplæringsarenaen. Dette ivaretar prinsippet for universell utforming. Mål Barn, unge og voksne har tilgjengelig og kan bruke et universelt digitalt verktøyprogram som de kan ha nytte av i opplæringen. Programmet må bidra til å redusere de funksjonshemmende barrierene som elever med særskilt behov for tilrettelegging møter. Følgende punkter er sentrale som bakgrunn for kravspesifikasjonen: Fleksibilitet: Det er viktig å få et verktøyprogram som er tilpasset alle elevgruppene og som i større grad følger elevenes utvikling. Nivåene på det som lages i verktøyprogrammet skal kunne gå fra enkle lærerdefinerte applikasjoner1 for målgruppens svakeste elever - til komplekse presentasjoner av eget arbeid for elever i videregående skole og voksenopplæring. I den grad det er hensiktsmessig skal hele verktøyprogrammet være tilgjengelig i forhold til ulike typer funksjonsvansker (se primærmålgruppen). Inkludering: Verktøyprogrammet skal fremme inkludering i en skole for alle elever. Programmet skal gi mulighet til å jobbe med samme tema på ulike nivå. Dette skal gi mulighet for deltakelse for den enkelte. Følgende kvaliteter i verktøyprogrammet skal gjøre dette mulig: 1 En applikasjon - er et frittstående lite program som er laget med verktøyprogrammet som oftest ved hjelp av en ferdigdefinert mal 2

4 o En snever primær målgruppe gjør krav på et begrenset antall maler2, begrenset variasjon og nødvendige tilpasninger. En utvidet sekundær målgruppe fordrer et større mangfold i antall maler og variasjon blant malene og programmets funksjoner. o Barna / elevene kan gå fra å benytte ferdige applikasjoner til å bruke ferdige maler som de selv definerer innholdet i (på lik linje med lærerne). Etter hvert som kompetansen øker vil både elever og lærere kunne ta i bruk stadig flere funksjoner i programmet (benytte det fritt, uavhengig av maler). For mange elever i den primære målgruppen vil imidlertid bruk av ferdige applikasjoner være mest aktuelt. Ett verktøy: Erfaring viser at datakompetansen blant lærere fremdeles kan være forholdsvis lav i mange tilfeller mestrer elevene mer enn lærerne ved datamaskinen. Ved å utvikle et universelt verktøy for både lærer og elev vil skolene generelt kunne utvikle en høyere og bredere datakompetanse. Tanken er at eksperten støtter novisen uavhengig av om eksperten er en kollega / medelev eller en lærer / elev. Funksjoner Funksjoner beskriver verktøyprogrammets muligheter for å utføre handlinger på ulike typer objekter. Objekter defineres som tekst, bilde, symboler, animasjon (eks. animert GIF), video, lyd. Verktøyprogrammet må tilfredsstille følgende krav til handlinger: Kobling mellom skjermbilder / sider Det skal være mulig å foreta kobling: Side side (eksempelvis elektronisk bok) Objekt side (utpeking av en figur i skjermbildet menyikon - gir ny side). En gruppe oppgaver kan være laget i forskjellige maler. Hendelser på objektet Det skal være mulig å velge hendelser fra et Animasjonsoppsett : o Forflytning fly inn/ut (fra bunn / topp / venstre / høyre + diagonalt) sprett o Stasjonær bevegelse dukk opp / ton ned / oppløs flip / rotasjon (rundt egen akse) øk / reduser størrelse o Bygge / avdekke skjermbilde stolper / rektangler / ruter sirkel/elipse Det skal være mulig å definere egne forflytninger av grafiske objekter (animert GIF eller bilder / tegninger) over skjermbildet ved hjelp av: o Frihåndstegning av banen 2 En mal: I verktøyprogrammet vil det være en database med ulike typer oppgavemaler hvor læreren eksempelvis kan legge inn eget valg av bilder, symboler og lyder uten å måtte gå inn i/mestre alle funksjonene i selve verktøyprogrammet. Malene er knyttet til en oppgavegenerator som eventuelt svarer på elevens riktige eller gale handlinger - dersom oppgaven krever et slikt svar. 3

5 o Trekke banen fra punkt til punkt, der banen kan bestå av mange punkter o Angivelse av tid på bevegelse og tid på pause(r) o Forhåndsvisning av forflytning under produksjon o Bestemme antall gjentagelser o Angi prosentvis økning i størrelse i definerte punkter Handlingen trykke Trykk på bryter medfører: Visning av bilde, tegning, animasjoner, videoer uten begrensninger på størrelse Avspilling av lyd (tale, musikk, naturlige lyder, mekanisk lyd) Bygge bilder figur for figur Bygge/avdekke bilder bit for bit (se animasjonsoppsett) Bla til neste side Handlingen velge objekter Utforsking av skjermbilder o Klikk på objektet med mus gir animasjon / forflytning / vibrering avspilling av lyd (se over) nytt skjermbilde o Utsøking med ramme/pekefigur og valg med bryter(e) gir samme responser som for mus Løse oppgaver: Se oppgavegenerator Handlingen manipulere objekter Under oppgaveløsing skal det være mulig å: Flytte objekter fritt rundt på skjermen o Magnetfunksjon: Administrator skal kunne velge at objektet gis en magnetfunksjon slik at grafiske objekter spretter på plass innenfor et gitt område. Trekke strek o ved frihåndstegning o ved å trekke en rett linje fra punkt A til punkt B o Farge på strek må kunne endres Fargelegge o Fyllfunksjon for å endre farge på grafiske objekter. o Endre farge på fyll Rotasjon o Grafiske objekter skal kunne roteres fritt ved bruk av mus o Rotasjon i intervaller ved bryter-/tastaturstyring (antall grader pr intervall er stillbart) 4

6 Endre størrelse o Det skal være mulig å endre størrelsen på grafiske objekter: trinnvis (proporsjonalt høyde / bredde) bryter/tastatur manuelt å trekke i objektet (proporsjonalt høyde / bredde) - mus manuelt å trekke objektet enten i høyde eller i bredde - mus Funksjoner for tekst Opplesing av tekst o Opplesing av ulike tekstkomponenter som grafiske tegn 3 og ortografisk skrift på ulike nivå (bokstav, ord, setning, avsnitt). o Visualisering av opplest tekst med markering av tekstkomponentene (både automatisk og manuelt). o Mulighet for regulering av tempo på opplesning (regulering av pausetid mellom ord, etter komma og etter punktum). Innskriving av tekst o Tekst defineres som ortografisk skrift og grafiske tegn 1. o Ved bruk av grafisk tegn skal det være mulig å få skrevet ordbildet over/under tegnet eller begge deler (fremmedspråk + norsk) Funksjoner for bilde Innskriving og opplesing av bildetekst o Det skal være mulig å beskrive bilder i form av tekst. o Teksten skal kunne leses opp. Ordprediksjon Ordprediksjon skal være et mulig tillegg for verktøyprogrammet, evt gjennom bruk av eksternt ordprediksjonsprogram. Ordprediksjon bør være for begge målformer. Funksjoner for tall Brøk: Endre teller og nevner Areal: Tegne ulike geometriske former (trekke strek fra punkt til punkt - der punktene senere kan endres) og regne ut arealet (Automatisk utregning av arealet ved anmodning om hjelp). Multimedia Valgfri størrelse på videorute Mulighet for fullskjermvisning. Simulering Visualisering av analog og digital tid: o Når eleven angir et digitalt klokkeslett justerer klokka seg til dette tidspunktet. 3 Grafiske tegn: Eksempelvis foto, Pictogram, PCS, Rebus, Bliss etc. 5

7 o Eleven kan markere på klokka hvor viserne skal stå og får opp tidsangivelsen digitalt. Visualisering av mengder / antall: o Ved angivelse av et tall vises tilhørende mengde. o Etter hvert som mengden fylles med elementer vises tilhørende tallsymbol Visualisering av mål for mengde: liter, desiliter, centiliter, milliliter: Når eleven angir en mengde får han opp et egnet måleobjekt (litermål, desilitermål etc.) hvor mengden visualiseres, eksempelvis i form av farget væske i litermål. Visualisering av mål for lengde: mil, km, m, dm, cm, mm o En tallinje / modell hvor man velger målenhet (mm, cm, dm, m, km, mil) og med tallangiver som endrer seg i takt med elevens markering på tallinja. o Eleven må også kunne angi en lengde og deretter få opp en modell av denne (markering på tallinje eller vei) Visualisering av mål for temperatur (positive og negative tall) o Når eleven angir et bestemt antall grader, vil dette visualiseres på temperaturmåler. o Eleven kan også markere et punkt på temperaturmåler og deretter få angitt hvor mange grader dette. Felles for alle: Ved å klikke seg frem (+) eller tilbake (-) skal man kunne endre parametere for tid, antall, mengde, lengde, temperatur, brøk og få den korrekte angivelsen visualisert. Visualisering av brøk o En brøkmåler / modell med tallangiver for teller og nevner som endrer seg i takt med at man øke/minsker teller / nevner. o Eleven må også kunne angi en brøk og deretter få opp en modell av denne. Visualisering av tidsforløp o Det må være mulig å vise et hendelsesforløp komprimert. Eksempelvis kan utvikling fra frø til blomst vises ved at stillbilder knyttes sammen til en video o Komprimering av video: Det vil være ønskelig å kunne angi at hvert n-te bilde skal plukkes ut for å vise fenomener som utvikles over tid i en forkortet utgave Oppgavegenerator Oppgavegeneratoren brukes for å lage nye oppgaver av ulike typer der det kreves ett eller flere riktige svar. Følgende er felles for alle oppgavetyper: Respons på riktig svar skal kunne velges av administrator for oppgaven. Administrator skal kunne velge både visuell og auditiv tilbakemelding. For elever med særskilte behov for tilrettelegging av tilgjengelighet skal prinsipper for tilgjengelighet følges (se side 14). Administrator skal kunne velge respons på feil svar på oppgaven. Responsalternativene skal være at objektet hopper tilbake til utgangsstilling, en melding gis i form av visuell markering eller auditiv tilbakemelding (maskinlyd eller tale), eller at ingen respons gis. Det skal være mulig å lese inn flere ulike typer meldinger som gis tilfeldig under oppgaveløsningen. Oppgavegeneratoren skal kunne gjøre bruk av funksjoner beskrevet fra side 3. Merk at det også skal være mulig å bruke simulering (se side 5) i oppgaver der dette er naturlig. Hjelp i løsning av oppgaven skal kunne gis i form av hjelpere (se side 13). 6

8 Når nye oppgaver konstrueres ved hjelp av oppgavegeneratoren, skal oppgavegeneratoren veilede brukeren i konstruksjon av oppgaven ved hjelp av en veiviserfunksjon (jmf Veivisere, side 13). Ved hjelp av oppgavegeneratoren skal det være mulig å lage nye oppgaver som dekker alle oppgavetyper som skolen har bruk for. Nedenfor skisseres fire oppgavetyper som eksempler. Merk at øvrige oppgavetyper som oppgavegeneratoren skal dekke, kommer i tillegg. Spill Puslespill o Eleven velger et bilde fra disk, og oppgavegeneratoren deler det opp i et antall forhåndsdefinerte brikker (med intervallene 2, 4, 6, 9, 12, 16 til 32). o Form (kvadrat, uregelmessig) på oppdelingen av brikkene bør kunne velges av administrator. o Mulighet til å vise puslespillet med eller uten hjelpelinjer. o Mulighet til å velge om forhåndsvisning skal vises hele tiden, eller ved valg av eleven selv. o For bryterbrukere: Brikken vises på en linje nederst på skjermen. Skanning skjer på platen (eleven velger riktig posisjon). Eleven velger i en rekke med brikker, og velger deretter posisjon på platen. o For musebrukere: Memory Lotto Brikkene vises på en linje nederst på skjermen. Det skal være mulig å bla mellom brikkene på linjen. Eleven klikker på brikker, for deretter å klikke på stedet der brikken skal stå på platen. Brikkene vises på en linje nederst på skjermen. Det skal være mulig å bla mellom brikkene på linjen. Eleven klikker på brikken, roterer den (administrator bestemmer om rotasjon skal være tilgjengelig) og drar brikken til stedet der brikken skal stå på platen. o Administrator velger det antall par av kort (fra 2 til 16 par) som skal brukes i oppgaven. Oppgavegeneratoren skal gi administrator mulighet til å lage par av kort. Et kort kan bestå av et bilde valgt fra ressursbanken eller et ordbilde. I tillegg skal lyd kunne velges til hvert kort. o Når alle kort har fått tilordnet et bilde eller et ordbilde, presenterer oppgavegeneratoren kortene med bildesiden skjult. o Oppgavegeneratoren gir kortene tilfeldig plassering fra gang til gang spillet spilles. o Ved matching av riktig par skal kortene enten fjernes eller bli stående med bildesiden fram. Dette bestemmer administrator før spillet settes i gang. o Oppgavegeneratoren må gi mulighet for at to spillere kan spille sammen. Det skal også være mulig for en spiller å spille mot maskinen. o Oppgavegeneratoren gir mulighet til at hver av spillerne kan velge hvert sitt spillbrett fra en meny. o I oppgavegeneratoren velger administrator om spillerne skal få trekke kort så lenge kortene passer på eget brett, eller om spillerne har tur annenhver gang. Verktøyprogrammet må markere hvilken spiller som har tur, eksempelvis gjennom visualisering av spillerens spillbrett og spillebunke. o Oppgavegeneratoren legger alle kortene i en bunke, og trekker kort fra bunken. 7

9 o Når en spiller har fått par, trykker spilleren på feltet på spillebrett og baksiden på kortet vises i feltet. Utfyllingsoppgaver Skrive inn tegn (bokstaver og tegn) eller velge fraser / setninger til et innskrivingsfelt i tekst. Lage nye utfyllingsoppgaver ved bruk av oppgavegeneratoren: o Programmet velger ut tilfeldig valgte ord som eleven skal fylle ut. Antall ord kan bestemmes av administrator for oppgaven. o Administrator for oppgaven velger selv ord som eleven skal fylle ut. Oppstilling av matematiske oppgaver for bryterbrukere Ved utregning av oppstilte oppgaver må markørens retning snus slik at den går fra venstre mot høyre Det må være mulig å skrive minnetall og markere låning Simuleringsoppgaver Lage oppgaver som benytter simulering som visualisering for å støtte forståelsen ved oppgaveløsningen; eksempel i matematikk: Visualisere hva som skjer ved addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. Maler Verktøyprogrammet skal ha et visst utvalg av ferdige maler som kan brukes slik de er og som viser brukerne bredden av muligheter mht. handlingsnivåer, arbeidsformer og læringsstiler. Malene bør i størst mulig grad dekke spekteret av fag (begrepslæring, språk, matematikk, natur/miljø, samfunnsfag, historie, kreative fag) og typer aktiviteter i skolen (utforsking, oppgaveløsning, interaktive forklaringsmodeller, spill, presentasjoner, innhenting av kunnskap). Malene skal følge med programmet. Generelt om malene Malene kan endres og tilpasses ytterligere av administrator/bruker uten altfor mye forkunnskap og eventuelt ved hjelp av en veiledning for den aktuelle malen. Malene kan låses når de er ferdig laget/tilpasset. Denne ferdige applikasjonen skal da kunne kjøres som et selvstendig lite program som eleven eksempelvis kan ta med seg hjem. Malene fremstår mest mulig likt det ferdige resultatet (applikasjonen), også mens man lager / endrer dem. Det er ønskelig at det opprettes et eget nettsted for brukere av verktøyprogrammet hvor maler fra både enkeltbrukere og utviklingsmiljø kan ligge fritt tilgjengelig for alle. Dette kan ligge hos andre enn produktutvikler (eksempelvis i tilknytning til ressursbanken). Eksempler på maler: Elektronisk billedbok Boka består av bilder som dekker hele skjermen eventuelt med tilhørende lyd. 8

10 Bilder kan hentes fra verktøyprogrammets billedbank, andre banker, harddisk (for eksempel bilder tatt med digitalt kamera). Ved hvert bilde kan man legge til lyd (tale, musikk o.s.v.). Ved hvert bilde kan man legge til tekst (ortografisk skrift eller grafiske tegn). Styring med brytere: 1. bryter bla i bok, se bilde og lytte til lyd 1. bryter bla i bok og se bilde / 2. bryter lytte til lyd Styring med mus: Venstre museknapp klikke på bla-hjørnet for å bla / se bilde Venstre museknapp klikke på figuren for å høre lyd Bygge bilder Malen består av ett felt som kan fylles med farge eller et bakgrunnsbilde + menyknapper som inneholder figurer (sortert etter kategori) og eventuelt ikonsymbol for tekst. Eleven skal kunne plassere figurene fritt på skjermen for å lage historier og eventuelt siden skrive historien (menyknappene byttes da ut med et enkelt skjermtastatur med bokstaver, ordbilder eller grafiske symboler). Styring med brytere: Markøren skanner kategorier og figurer eleven velger Markøren skanner forhåndsinnstilte felter på bakgrunnen eleven trykker på valgbryteren når markøren er på ønsket sted Ved valg av menyknappen skrive skiftes menyknappene ut med skjermtastaturet. Eleven velger bokstaver / ord / symboler ved hjelp av lineær skanning eller skanning i rad og kolonne (innstilling - Se Tilgjengelighet ) Styring med mus: Eleven klikker på figuren, deretter på bakgrunnen der de ønsker å plassere figuren Eleven klikker og drar figurene på plass Ved skriving av tekst benyttes tastatur, styreplate eller skjermtastatur. Utforsking av bilde Malen består av ett stort felt som kan fylles med et bakgrunnsbilde og forskjellige objekter. Eleven skal kunne utforske bildet/velge objekt og får høre en lyd/et ord, se et grafisk symbol/et ordilde, en animasjon eller en videosnutt. Skjermbilder kan linkes sammen til en utforskningsbok. Styring med brytere: Markøren skanner detaljene som kan utforskes eleven velger med valgbryter Styring med mus: Musemarkøren gir visuelt / evt. auditivt signal når den befinner seg over noe som kan utforskes Malen kan benyttes i begrepstrening, naturfag etc. 9

11 Enkel matching Malen består av ett stort felt (stimulusfigur) mindre felt (valgmuligheter). Ett av de små feltene fylles med innhold som matcher innholdet i det store feltet Feltene kan fylles med tekst, bilder, lyd, animasjoner og video. Eleven skal matche to som hører sammen (bilde bilde, tekst bilde, lyd bilde, Blisssymbol bilde o.s.v.) Styring med brytere: Markøren skanner de små feltene eleven velger riktig felt og de øvrige forsvinner. Eleven velger riktig felt valgfiguren glir bort til eller inn i stimulus-figuren. Styring med mus: Eleven klikker på riktig felt Eleven klikker på riktig felt og drar opp til det store feltet Lydopptaker med illustrasjon Malen består av ett felt som kan fylles med bilde, animasjon eller video + knapper for lydopptak, avspilling av lydopptak og forhåndsinnspilt lyd Det må også finnes en knapp for å bla til neste bilde Eleven kan lese inn lyd, lytte til det han selv har lest inn og lytte til forhåndsinnstilt lyd for å sammenlikne. Malen kan brukes til taletrening, og til å lage enkle bøker med lyd. Administrator bør kunne velge om lyden skal lagres i applikasjonen, eller om den slettes etter at eleven har avsluttet oppgaven. Utforsking av størrelse Malen består av felt i ulik størrelse som kan fylles med figurer eller former. Eleven skal endre størrelse på objektet ved å klikke og dra (eventuelt trinnvis forstørring / forminsking for bryterbrukere). Når eleven slipper figuren, får han høre om figuren er blitt stor eller liten. Liknende maler kan brukes for å trene tykkelse, høyde, lengde o.s.v. Stille på rekke etter relasjon Malen består av 2 4 felt som kan fylles med figurer eller former. Eleven skal stille figurene på rekke etter relasjon fra minst til størst, fra lavest til høyest etc. Eleven skal på oppfordring (hjelpefigur) peke ut hvilken som er størst, nest størst, nest minst og minst. Styring med bryter: Markøren skanner valgobjektene eleven velger. Markøren skanner svarfeltene eleven velger Styring med mus: 10

12 Eleven klikker på figuren og deretter på markert plass på avmerkede felt. Boksene kan være i 4 ulike størrelser (økende størrelse) eller 4 like store (for å gjøre oppgaven vanskeligere). Eleven drar figurene på plass Samme mal kan benyttes til å trene på lengde, høyde, tykkelse, bredde o.s.v. Konstruksjon Lage historier med ulike hendelsesforløp o Bruk av tekst og / eller bilder, der valg av alternative veier å gå i historien gir ulike fortellinger. Lese- og skriveaktiviteter Bygge setninger med mulighet til å sette inn grafiske tegn i bokser, der hver boks kan være kodet med sin farge og form, lik Karlstadmodellen (Irene Johansson). Kryssord Valg av rutenett (størrelse på kryssord) o Eksempelvis 7 forhåndsvalg : 4*4, 5*5, 6*6, 8*8, 10*10, 15*15, 20*20 o Valgte rutenett tilpasser seg automatisk til skjermen Oppgavene kan fremstå i form av tekst, bilder, grafiske tegn (eks. pictogram) eller lyd i enkelte ruter i rutenettet Svar kan sjekkes underveis og/eller til slutt Oppgavene skal kunne endres og tilpasses ut fra eksisterende maler Styring med mus: Eleven markerer hvor han vil begynne markør forflytter seg automatisk rute for rute etter hvert som han skriver. Ved lydoppgaver klikk først i rute med lydsymbol deretter klikk i første rute der man vil skrive et ord Styring med brytere: Markøren skanner rutene eleven velger den ruta han vil starte å skrive i. Markøren forflytter seg automatisk rute for rute etter hvert som man skriver. Dersom eleven kan velge mellom horisontalt eller vertikalt ord med samme utgangsrute, må skanningen - etter at første bokstav er skrevet - først markere de to valgmuligheten. Ny scanning første rute for neste ord markeres. Ved lydoppgaver markøren skanner rutene eleven velger rute med lydsymbol, ny scanning av rutene og eleven velger den ruta han vil skrive i. Maler for matematiske aktiviteter Verktøyprogrammet må være tilrettelagt for å kunne behandle de fire regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) i følgende tema: Penger Klokka/tid Mål 11

13 Vekt Volum Brøk Temperatur (positive og negative tall) Geometri Vinkler Maler for matematikk må ivareta muligheter for: Å løse / lage oppgaver Å bruke / lage spill Å lage utforskingsoppgaver Å bruke / lage presentasjoner Å innhente kunnskap Å bruke / lage interaktive forklaringsmodeller: Det bør med programmet ligge ferdige maler som inneholder funksjonelle elementer det er naturlig å ha med innen de ulike tema i matematikk. Dette vil kreve at malene inneholder en del modeller som er spesifikt knyttet til matematikk. Slike modeller vil være: Visualiseringsmodell for klokka (se Eksempelmal nedenfor) Visualiseringsmodell(er) for mengder / antall Visualiseringsmodell(er) for måling av mengde: liter, desiliter, centiliter, milliliter Visualiseringsmodell (er) for måling av lengde: mil, km, m, dm, cm, mm Visualiseringsmodell for måling av temperatur Visualiseringsmodell(er) for brøk (Alle: Se simulering ) Modellene kan også brukes som hjelpemiddel ved oppgaveløsing (eks. 1,6 liter + 3 dl =) ved å gå inn på modellen og utføre regnestykket på denne. Visualiseringsmodeller for geometriske figurer. Disse må kunne flyttes, roteres, forstørres, forminskes, fargelegges. Den korrekte benevnelsen på de ulike figurene må være med. (Se funksjoner ) Eksempelmal: Utforsking klokka Skjermbilde med klokke (modell) med stor og liten viser Eleven må kunne velge mellom analog tid (tallene 1-12 på klokka) og digital tid (tallene tallene på klokka), samt tidsangivelse i henhold til dette valget. Riktig tidsangivelse kommer opp i rute ved siden av når man har plassert viserne slik man ønsker. Styring med mus analog tid: Venstre museknapp Klikk for å markere hvilken viser man vil flytte. Venstre museknapp Klikk på ønsket/riktig tall på urskiven (gjelder for begge viserne) 12

14 Styring med brytere analog tid: Timeviser markeres - Lilleviseren beveger seg / beveges mellom tallene på tallskiven (timesintervaller) Eleven trykker på valgbryteren for å sette tiden. Samme fremgangsmåte for langviseren Viseren beveges i 5 min intervaller pr forflytning/trykk. Styring med mus/bryter digital tid: Tall for tidsangivelse velges fra en tall-linje. Tallsymbolene dukker opp på markert plassering i den digitale klokka. Tilrettelegging for andre typer oppgaver: Det må kunne legges til situasjonsbilder/foto for hver hele/halve time slik at eleven/administrator kan lage en dagsplan/presentasjon med elevens aktiviteter knyttet opp mot bestemte klokkeslett. Disse må kunne lagres bit for bit eller kjedes som en elektronisk billedbok. Alternativt: Man må kunne hente inn denne klokkemodellen når man er i en annen mal eks. elektronisk billedbok. Hjelpefunksjoner Det skilles mellom to typer hjelpefunksjoner i verktøyprogrammet. Disse er veivisere og hjelpere. Veivisere Veivisere skal dekke hjelpebehovet i tilrettelegging for bruk av verktøyprogrammet (hjelpen gis med utgangspunkt i at verktøyet er i fokus). Verktøyprogrammet skal ha veiviserfunksjoner som leder brukeren av programmet gjennom prosessene med å: Bruke oppgavegeneratoren for å lage nye oppgaver innenfor ulike oppgavetyper. Lage nye maler. Fylle ferdige maler med innhold. Lage animasjoner med et objekt. Hjelpere Aktiviteten elevene skal utføre i verktøyprogrammet er enten frie eller bundne. Frie aktiviteter innebærer utforsking av skjermbilder, lage egne presentasjoner og lignende. Bundne aktiviteter innebærer oppgaver som har ett eller flere riktige svar. Verktøyprogrammet skal ha hjelpefunksjoner i form av hjelpere som hjelper elevene med å utføre frie eller bundne aktiviteter (hjelpen gis med utgangspunkt i at oppgaven er i fokus). En hjelper kan være i form av en animert figur som snakker på skjermen. Verktøyprogrammet bør ha ulike utgaver av hjelpere relatert til ulike oppgavenivå. Eksempel på hjelp i en fri aktivitet er en hjelper som sier Du kan trykke på bryteren din. Administrator definerer hvor og hvordan hjelpefunksjonen skal være tilgjengelig når eleven løser oppgaver. Det skal være mulig å velge om hjelpen skal være verbal eller skriftlig. Dette skjer gjennom innstillinger i elevens brukerprofil. Hjelpefunksjonen knyttes til: Opplesing av oppgave Kontekstbasert hjelp til oppgaveløsning, med mulighet for opplesing. 13

15 Brukerprofiler Administrator av verktøyprogrammet skal kunne opprette nye brukerprofiler, og slette gamle profiler. Hver elev skal ha sin egen brukerprofil. Hver brukerprofil skal ha tildelt et eget dataområde på lokal eller nettverksbasert diskstasjon for lagring av brukerens dokumenter (egenutviklede maler og ferdige applikasjoner). Administrator skal ha mulighet til å gjøre ulike tilpasninger for hver brukerprofil, som for eksempel å endre hvilke maler og funksjoner eleven skal ha tilgang til. Logg Verktøyprogrammet skal ha en loggfunksjon som registrerer alle handlinger i applikasjoner som eleven bruker. Det skal være én logg for hver brukerprofil. På oppgaver som krever riktige svar skal loggen gi svar på om eleven har svart rett. Eleven og administrator skal ha mulighet til å lese loggen på skjerm og skrive den ut på papir. Programmet skal kunne sammenligne resultat fra tidligere gjennomføring av samme oppgave slik at eleven kan se egen framgang. Språk Verktøyprogrammet skal utvikles i to målformer: bokmål og nynorsk. De delene av programmet som omfattes av språkformene er menyer, dialogbokser og brukerveiledning. Brukergrensesnitt Målsettingen med verktøyprogrammet er som tidligere nevnt at det skal kunne benyttes av alle lærerne og elevene i hele skolesystemet. For de svakeste elevene vil bruken være avgrenset til applikasjoner hvor innholdet er spesielt tilpasset elevens ferdighetsnivå (kognitivt/motorisk). Elever som forståelsesmessig kan benytte verktøyet, skal ha tilgang til både ferdige applikasjoner, å bruke av maler for oppgavelaging, samt verktøyfunksjoner for produksjon av nye maler/frie presentasjonsoppgaver. Fordi målgruppen spenner vidt, blir det viktig at grensesnittet er så intuitivt som over hodet mulig. En tilstrebelse av prinsippet om hva du ser er hva du får (WYSIWYG) bør være gjennomgående. Denne tanken får spesielt konsekvenser ved arbeid med maler: Malen eleven/læreren benytter for utforming av en applikasjon (læreprogram/ elevoppgave) skal avspeile hvordan det konkrete skjermbildet eller skjermbildene vil bli i det endelige produktet som lages. I tillegg til å tilrettelegge for elever med store bevegelsesproblemer, skal det tas hensyn til elever med syn og hørselshemninger, persepsjonsproblemer og elever med lærevansker. Det anbefales kontakt med miljøer som arbeider med disse målgruppene. Det vil uunngåelig oppstå kryssende behov når programmet skal dekke en så omfattende målgruppe. Dersom enkelte anbefalinger ikke kan møtekommes fordi de utelukker hverandre, må endelig ansvar for denne type avgjørelser ligge hos oppdragsgiver. Aktuelle adresser for ytterligere informasjon på Internett kan være: Tilgjengelighet Programutviklerne må: Sette seg inn i hvordan funksjonshemmede betjener sitt datautstyr Unngå å legge hindringer i programmet sitt, som fører til at det mest effektive hjelpemidlet for brukeren ikke kan benyttes. 14

16 Personer med motoriske vansker av ulike grad og art Fordi de fleste i denne målgruppen har problemer med bruk av musestyring, må hele programmet kunne betjenes fra tastaturet. Dette innebærer at alle menyer og funksjoner må nås fra en tast eller en tastekombinasjon. For brukere som ikke klarer å holde to taster nede samtidig er det mulig, ved bruk av Tilgjengelighetsfunksjoner i Windows/Mac OS, å låse tastene slik at de kan trykkes etter hverandre. Muligheter for å foreta tilpasninger i Tilgjengelighetsfunksjoner må ikke hindres ved at implementering av verktøyprogrammet ikke utføres forskriftsmessig. (En test kan være om pilstyring fra det numeriske tastaturet forflytter musemarkøren i verktøyprogrammet og således kan erstatte musestyring). Tastaturstyring Det må oppgis hvilken tast som aktiverer fokuspunkt i programmet. En del ofte brukte funksjoner må kunne nås direkte fra tastaturet uten at brukeren behøver forholde seg til valg i menyer. Eksempelvis: Alt+F4 for å avslutte programmet; Ctrl+z Angre; Ctrl+x - Klipp ut; Ctrl+c Kopier; Ctrl+v - Lim inn. Denne styringsmåten vil være den raskeste og mest arbeidsbesparende, men stiller krav til at eleven husker de ulike kombinasjonene. Ved bruk av tekstmenyer vil valg av ALT-tasten + en tilordnet bokstav i meny-navnet (understreket Rediger = r) åpne en rullgardinmeny. Et deretter trykk på gitt tast i valgt listeord (eksempelvis u = Klipp ut) vil medføre at valgt handling gjennomføres. På samme måte som tekst i menyer må også symboler/menyikoner tilordnes en tekst med en tilordnet tast eller en tastekombinasjon. For brukere som benytter brytere vil kommandotastene beskrevet over kunne nås fra et tilpasset skjermtastatur. Det må derfor undersøkes at de mest brukte skjermtastaturene kan kjøres sammen med verktøyprogrammet (Wivik; Viking Flexisoft Skjermtastatur, EZ Keys etc). Det kan argumenteres med at det vil være muligheter å lage et integrert skjermtastatur nettopp i verktøyprogrammet, men skjermtastaturet eleven benytter kan ha funksjoner og tilpasningsmuligheter som ikke finnes i verktøyprogrammet. Videre skal eleven ved oppgavelaging også kunne benytte maler eller selv besvare oppgaver som ikke inneholder noen form for tastatur. Som et alternativ bør det også være mulig å benytte TAB-tasten for å skanne gjennom valgalternativene i menyer og skjermbilder. Utsøkingsmåten kan være lineær, rad- og kolonne eller felt + rad- og kolonne-skanning. Tasten ENTER benyttes for å velge. Søkerammens forflytning må ikke styres av den rekkefølgen menyer eller objektene er lagt inn i programmet, men vurderes ut fra funksjonelle hensyn. Skanning må kunne forgå på flere måter: 1-bryter automatisk skanning: Den utsøkende rammen forflyttes seg maskinelt, brukeren stopper på ønsket objekt ved å trykke på bryteren 2-bryter selvdirigert skanning: Brukeren flytter selv rammen med den ene bryteren og velger med den andre 1-bryterstyrt selvdirigert skanning: Brukeren flytter rammen med bryteren. Fravær av trykk (forsinkelse) velger objekt 2-bryter automatisk skanning/3-bryter selvdirigert skanning: Brukeren har her anledning til å snu utsøkingsretningen om markøren/rammen går forbi ønsket objekt. Uansett hvilken skanningshastighet, teknikk og metode man benytter, vil skriving ved hjelp av bryterstyrt skanning ta lang tid. Det vil derfor være et poeng å begrense antall trykk mest mulig. Musestyring Ved hjelp av et muse-emuleringsprogram er det mulig å betjene musedefinerte program ved hjelp av én bryter. Markøren på skjermen vil ha form av et trådkors hvor en horisontal linje først beveger seg nedover skjermbildet. Når linjen treffer ønsket objekt trykkes bryteren og en vertikal linje beveges fra venstre mot høyre. Linjens bevegelse/skanning stoppes når trådkorset dekker ønsket objekt. Alternativt kan linjen beveges som i en radar sirkulært. Dette er en meget langsom betjeningsform, men kan være eneste løsning for noen brukere som har behov for fri 15

ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED

ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED Jan Gunnar Haugen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag - 1 - - 2 - Forord Heftet er utviklet som et

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Ny plan nye lærebøker

Ny plan nye lærebøker Et løfte om kunnskap Nye læreverk er løfter om kunnskap. Et moderne læreverk er ikke lenger en bok mellom to permer. Et læreverk er en egen verden du kan velge å gå inni eller ei. I tillegg til grunnboka

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde

ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde Rapport fra forprosjekt ReadPerfect individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde Utvikling av et verktøy for individuell tilpasning av typografiske parametre på en skjerm Rapporten er skrevet av

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder Anne Birgit Ro Cand Scient oppgave August 2004 Forord Denne oppgaven er den skriftlige delen

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

HiO-notat 20000 nr 11

HiO-notat 20000 nr 11 HiO-notat 20000 nr 11 Generelle prinsipper for design og tilrettelegging av nettsider for undervisning Av Magid Al-Araki Høgskolen i Oslo Avdeling for økonomi- kommunal- og sosialfag 2000 1 Høgskolen i

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer