ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram til Fra 1997 har Nord-Sør biblioteket fått fast statlig driftstøte. Målsettinger I de opprinnelige tildelingsbrevene fra Statens bibliotekstilsyn kan en lese at Nord-Sør biblioteket skal være et nasjonalt kompetansesenter for informasjon om nord-sør relasjoner og landene i sør. Biblioteket sine målgrupper er særlig folkebibliotek, skolebibliotek og skoleverket generelt. Tanken var at biblioteket skulle dekke et informasjonsbehov på folkeopplysningsnivå, som ikke blir prioritert av de mange forsknings-, og fagbibliotek som arbeider særlig med nord-sør relatert informasjon. I løpet av de siste årene har biblioteket utviklet seg til å bli et digitalt biblioteket. For å best mulig å framstå som et nasjonalt ressursog informasjonssenter står biblioteket bak utviklingen av søkbare samlinger med lenker til norske og utenlandske nettsteder, og elektroniske spørretjenester. I 2006 var målene å forsterke vår profil som digitalt bibliotek. Det har vi oppnådd. Statistikken tyder på at det var ca 28% mer aktivitet på nettsidene våre. Vi håpet også at samarbeidet med biblioteksvar skulle stanse den negative trenden i antall henvendelser til biblioteket. Det har vi også klart, selv om antall spørsmål via biblioteksvar ikke helt har svart til forventningene. VIRKSOMHET 2006 Administrasjon Nord-Sør biblioteket er organisert under avdelingen Digitalt bibliotek ved Stavanger Bibliotek. Nord-sør bibliotekaren rapporterer til leder for Digitalt bibliotek. Avdelingen har 5 ansatte. Boksamling og tidsskrift er integrert i Stavanger folkebibliotek sin samling, som også står for innkjøp av medier som blir etterspurt av Nord-Sør biblioteket. Nord-Sør biblioteket sine nettsider er en del av Stavanger kulturhus sitt nettsted. Nord-Sør biblioteket er bemannet med en stilling. Håkon Hestvik har vært ansatt som nord-sør bibliotekar siden Global Nord-Sør biblioteket samarbeider nært med Global.no. Global er Norges offisielle nord-sør portal. Medlemmene i Global er over 100 norske organisasjoner og institusjoner som arbeider med nord-sør spørsmål. Nord-sør bibliotekaren ble i 2006 gjenvalgt som styreleder i Global. Nord-Sør biblioteket har ansvaret for det elektroniske biblioteket og lenke katalogen på Global.

2 NORD-SØR BIBLIOTEKET SOM ET NASJONALT DIGITALT BIBLIOTEK Nord-Sør biblioteket er nærmest et digitalt bibliotek og har ingen fysisk skranke. Skranke vår er vi er også sterkt tilstede på Globalskole og Biblioteksvar er andre viktige digitale samarbeidspartnere. Det ble naturlig for et bibliotek bygd etter kompetansebibliotek modellen å ta i bruk digitale hjelpemidler for å nå sine målsettinger. Den nye utviklingen innefor IKT har gjort tilgjengligheten til kompetansebiblioteket større enn det noen hadde tenkt seg i Fra å besvare telefoner, kopiere og sende ut bøker til på det meste ca. 300 brukere i året, har det i år vært informasjonssøk i våre lenkekataloger. Denne eksplosive økningen ved hjelp av å satse på digitale tjenester har knapt krevd større ressursbruk, foruten mye arbeidsinnsats. Gjennom sentrale samarbeidspartnere og enkle, men funksjonelle, tekniske løsninger kan en bli et svært effektivt digitalt bibliotek. Nettsidene til Nord-Sør biblioteket skal være en brukervennlig og oversiktlig internett skranke for våre digitale tjenester. Her finner man innganger til de søkbare lenkebasene, et elektronisk spørreskjema, temasider, svar på spørsmål og nyhetsbrevet i PDF-format. De publiserte svarene er nye i Det er mer generelle spørsmål av allmenn interesse som tillater utfyllende svar. De gir sidene preg av interaktivitet, og statistikken tyder på at de er populære. Nord-Sør biblioteket sine nettsider er de mest besøkte undersidene på Antallet som har gått inn via adressen i 2006 var ca , en økning på hele 41,3% i forhold til Besøkstallene er sannsynligvis enda høyere. I tillegg kommer de som går inn gjennom Stavanger kulturhus, Stavanger bibliotek eller direkte til våre undersider via søkemotorer eller andre lenker. De blir av tekniske årsaker ikke regnet som besøk på Nord-Sør biblioteket sitt nettsted. Besøket på kulturhuset sine sider har steget med 24,5%. Det tyder på at Nord-Sør biblioteket er på riktig vei i forhold til markedsføring, og at brukere finner sidene verdt et gjenbesøk. Lenker og elektronisk bibliotek Nord-Sør biblioteket legger ned en stor del av sitt arbeid på Global.no. Vi vedlikeholder og legger inn nye lenker i de søkbare katalogene til den norske nord-sør portalen. Lenkekatalogen inneholder over 1000 lenker til nettsteder i Norge og utlandet. Lenkekatalogen er indeksert etter 119 ulike emner og 240 land. En kan lett søke etter ulike emner ved hjelp av rullegardinmenyer. Det er likevel det elektroniske biblioteket på Global som er mest brukervennlige for våre målgrupper. Denne databasen inneholder mer enn 1300 lenker til artikler og temasider fra norske nord-sør aktører. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor Hender Det, Verdensmagasinet X, Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører. Biblioteket er indeksert, og søkbar på samme måte som lenkekatalogen. Med sitt norskspråklige innhold er det en unik samlingen som er meget godt egnet til bruk for skoleelever. Bruken av de to lenkekatalogene har steget formidabelt de siste årene. Etter aktiv markedsføring i 2005 steg antall søk fra til I 2006 fortsatte de å stige med 24%

3 , antall søk i katalogene var Aldri har Nord-Sør biblioteket hjulpet så mange med å finne informasjon. Digitale spørretjenester Nord-Sør biblioteket har merket seg, som mange andre bibliotek, at brukerne foretrekker å benytte seg av selvbetjente løsninger på internett. På tross av at bibliotekets overgang til slike løsninger har vært en stor suksess, har det vært et ønske om å holde på kontakten med våre brukere. Det fører til innsyn i problemstillinger brukerne står ovenfor, og å svare på spørsmål er ofte lærerikt. I 2006 var antall henvendelser stabilt i forhold til 2005, men det ble stilt flere spørsmål til biblioteket. Nord-Sør biblioteket har en egen elektroniskspørrekasse og samarbeider med biblioteksvar. Biblioteket betjener også en spørsmål og svar tjeneste på Globalskole. Globalskole er skolenettet sin portal for undervisning om nord-sør spørsmål. Samarbeidet med biblioteksvar har ført til flere henvendelser, men resultatet har dessverre ikke stått til forventningene. Samarbeidet er basert på at biblioteksvarerne videresender nordsør spørsmål til kompetansebiblioteket, terskelen for å gjøre dette synes høy. Andre fagbibliotek som samarbeider med biblioteksvar har den samme erfaringen. Likevel ga 2006, etter mange år med en negativ trend, et positivt resultat,. Antall henvendelser var tilnærmet likt, men antall spørsmål økte fra 165 til 193. Når brukerne først spør, så spør de mer. Det er et potensial for å øke mengden av spørsmål fra Biblioteksvar. Ved en gjennomgang av svarene på nord-sør spørsmål på biblioteksvar har jeg merket meg at Nord-Sør biblioteket, med sin kompetanse og erfaring i å svare på slike spørsmål, har mye å tilby. At henvendelsene ikke blir flere må sees i sammenheng med at mange velger å gjøre selvstendige informasjonssøk på internett. Når tilretteleggingen blir bedre, mengden med informasjon vokser, og brukerens kompetanse øker blir behovet for direkte kontakt med biblioteket mindre. Nord-Sør biblioteket streber da også etter å både tilrettelegge og øke kompetansen til bibliotekets brukere for selvstendig informasjonsinnhenting. Det er likevel viktig å beholde kontakt med brukerne, og la den komme til syne. Det lave antall henvendelser gjør at vi kan arbeide mer med spørsmålene. Noen av svarene blir som små temasider og publiseres på I påvente av nye nettsider for Stavanger kulturhus har vi stoppet publiseringen, men har mange svar på lager. Markedsføring og elektroniske nyhetsbrev Nord-Sør biblioteket har gitt ut 3 nyhetsbrev i Alle i PDF-format. De er publisert via og sendt ut til bibliotekene ved alle videregående skoler i Norge. Tema for nyhetsbrevene har vært Kongo, Nepal (Operasjon Dagsverk) og en presentasjon av Nord-Sør biblioteket sine svar på viktige spørsmål i Kapittel 06 Afrika var et gjennomgangstema for Stavangers internasjonale litteraturfestival i Det ble blant annet arrangert et bistandsseminar. I den forbindelse samarbeidet Nord-Sør biblioteket med kapittel ledelsen. Nord-Sør biblioteket hadde i lengre perioder redaksjonsansvaret for Kapittel sine nettsider. Planer for 2007 og årene framover

4 Digitale tjenester Nytteverdien av våre digitale tjenester synes å være meget høy for våre brukere. Det vil bli lagt stor vekt på å utvikle tjenestene. I 2007 får Nord-Sør biblioteket sammen med Stavanger kulturhus nye nettsider, og en ny publiseringsløsning. De nye nettsidene innbyr til å presentere flere temasider og svar på spørsmål. Vi vil også lage en presentasjon av nord-sør relevante filmer, og ha korte bokanmeldelser på de nye sidene. Nord-Sør biblioteket er et nasjonalt digitalt bibliotek med spesielle behov som vil kreve løsninger og omkostninger som ikke er inkludert på Stavanger kulturhus sitt nettsted. Lenkesamlingene på Global er vår mest brukte tjeneste, vi håper å beholde den meget høye aktiviteten. Det krever kvalitetsikring, veldikehold og fornying av ressursene. Dette er tidkrevende oppgaver, men med forhåpinger om over søk i 2007 er det vel verdt arbeid. Tidligere forsøk på brukerstyring av katalogene har ikke vært tilfredsstillende. I 2007 skal det avholdes workshop for å utvikle nettstedet Global. Nord-Sør biblioteket ønsker at søkemotor og brukergrensesnitt for søk skal bli bedre. Den omfattende bruken av lenkekatalogene, og at de er enestående innenfor sitt fagområdet i Norge, understreker betydningen av dem. Nord-sør wiki Stavanger bibliotek har søkt om midler for lage lokalhistorisk wiki. I samarbeid med Stavanger bibliotek og Global ønsker Nord-Sør biblioteket å ta initiativ for å lage en nord-sør wiki. Kapittel Latin-Amerika og klimaendringer er blant de tema som kommer i fokus under Kapittel 07. Det blir også i år naturlig for Nord-Sør biblioteket å samarbeide med litteraturfestivalen. Media Farm Nord-Sør biblioteket har fått en henvendelse fra kommunikasjonsbyrået Media Farm i forbindelse med et informasjonssenter for norsk utenriks- og utviklingspolitikk i regi av UD. Media Farm har inne et anbud på dette prosjekt, og Nord-Sør biblioteket vil bli en av Media Farm sine samarbeidspartnere. Media Farm har allerede bygd opp Minitinget, et informasjons og opplæringssenter for skoleelever i Oslo. Markedsføring Biblioteket vil fortsette med sin utgivelse av nyhetsbrevet i PDF-format. Vi ønsker å utvide mottaker listen. Tidligere sendte vi ut nyhetsbrev også til en rekke grunnskoler, vi vil se om det er mulig å sende nyhetsbrevet til relevante e-post adresser for grunnskolene. Digitalt bibliotek Norge I følge utredningen bibliotekreform 2014 ønsker en å satse på nasjonale digitale tjenester. Målet er å skape et felles digitalt bibliotek som igjennom nettbaserte tjenester gir alle enkel tilgang til kunnskap. Det er ønskelig med samarbeid mellom bibliotekene, og nasjonal koordinering og finansiering. Nord-Sør biblioteket tilbyr nasjonale nettbaserte tjenester, som blir brukt. Vi samarbeider allerede med biblioteksvar, og venter i spenning på den videre utviklingen av Digitalt bibliotek Norge. For å heve kvaliteten på biblioteksvar bør en se på løsninger som best mulig utnytter

5 kompetansen som eksisterer hos svarerne. Kanskje kan brukerne tagge spørsmålene, som deretter fordeles etter emne. Blir det flere fagportaler fra bibliotek Norge bør de samles slik at en finner alt på en plass, og etter hvert kanskje med samme brukegrensesnitt. Detektor er allerede et kjent og markedsført begrep hos mange, og kan være en god ramme for dette. Det vil øke tilgjengeligheten til bibliotek Norge sine digitale tjenester, slik Global og Nord-Sør biblioteket har gjort norsk nord-sør informasjon mer tilgjengelig på en portal. Statistikk for Nord-Sør biblioteket 2006 Internett Totalt Søk i elektronisk bibliotek Søk i lenkekatalog Besøk på % Spørsmål til biblioteket spørsmål henvendelser % -1,20 % Nord-Sør biblioteket har satset på å tilrettelegge nord-sør informasjon på internett. Med tilsammen søk i lenkekatalogene og besøk på har Nord-Sør bibliotekets tjenester aldri blitt mer brukt enn i 2006.

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Statistikk og styring i norske folkebibliotek

Statistikk og styring i norske folkebibliotek Statistikk og styring i norske folkebibliotek KOSTRA-systemets rolle i kommunal planlegging Af Tord Høivik Abstract Sammenliknet med aktørene i privat sektor, som stadig må tilpasse seg endrede forhold,

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer