Grunnleggende ferdigheter i faget:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende ferdigheter i faget:"

Transkript

1 Årsplan i engelsk - 5. klasse Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale. Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt. Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster. Å kunne br digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

2 Kap.1 «all about me» - Ulike tekster, vers på rim. - Spørreord - Beskrive seg selv - Verbet «to be» - br oppslagsverk (ordbok og lærerverk) - Br ulike strategier - Br nettsidene for - Br oppslagsverk. - Br ordregister bak - - Lytte til en kort tekst med mange kjente ord og forstå den. - Lytte til en tekst og forstå hvilke personer den handler om. - Forstå en tekst ved hjelp av illustrasjoner. - Kunne lese tekster med mange kjente ord. - Kunne lese tekster med flere vanskeligere ord. - Kunne lære seg korte replikker utenat. - Kunne lære seg vers /dikt på rim utenat. - Kunne lese dialoger med flyt og riktig intonasjon. - Kunne stille spørsmål på engelsk. - Kunne svare på spørsmål på eng. - Kunne gi en kort beskrivelse av seg selv. - Kunne svare på spørsmål fra lærer med enkeltord. - Kunne svare på spørsmål fra lærer med hele setninger. - Kunne fortelle hvor man bor. - Kunne bøye verbet «to be» - Kunne fylle ut med riktig spørreord i setninger. - Kunne skrive setninger med spørreordene i. - Kunne skrive om hva man ser på et bilde. - Kunne br hjelpeordene i margen, slik at jeg lettere forstår teksten. - Kunne arbeide selvstendig i workbook uten hjelp fra lærer. Side 3-13 Side elen.no

3 40 Kap. 2.»Hobbies» 41 høstferie Ulike tekster - «what do you like doing?» - I like I don t like - «I can..» «Can you..?» - tankekart - kakediagram - Br ulike strategier - Br nettsidene for - Br oppslagsverk. - Br ordregister bak - Kunne lytte ut rimord i en tekst - Kunne følge en instruksjon. - Kunne lese en beskrivelse av et dyr og gjette hvilket dyr det er. - Kunne lytte til en tekst og finne ut hvilke personer eller figurer den handler om. - Kunne lese tekster med mange kjente ord. - Kunne lese og forstå en lengre fortelling med litt vanskeligere ord, når den har mange bilder i tillegg. - Kunne svare på spørsmål knyttet til en tekst. - Kunne plukke ut nøkkelord i en tekst og gjenfortelle den. - Kunne spørre med «What do you like doing?» - Kunne svare med I like.. / I don t like.. - Kunne fortelle med I can..setninger. - Kunne spørre med Can you..? og svare med yes, I can../ no, I can t. - Kunne skrive nøkkelord inn i et tankekart. - Kunne fylle ut et kakediagram. - Kunne br hjelpeordene i margen, slik at jeg lettere forstår teksten. - Kunne arbeide selvstendig i workbook uten hjelp fra lærer. Side Side ppelen.no

4 Kap. 3. All year round - Ordenstall - månedene - Dikt - Tegneserie - Klokka - A eller an - Regelrette substantive - E-post - Br ulike strategier - Br nettsidene for - Br oppslagsverk. - Br ordregister bak - Kunne lese en kort tekst og forstå når på døgnet handlingen foregår. - Kunne forstå ordenstallene på engelsk. - Kunne lytte til en tekst og forstå hvilken årstid handlingen foregår i. - Kunne lese dikt og lære dem utenat. - Kunne lese og forstå en tegneserie. - Kunne øve på replikker, slik at en kan lese med riktig intonasjon og innlevelse. - Kunne lytte ut stavelser i korte og lengre ord. - Kunne klokka på engelsk (hele timer, kvart på og kvart over) og kunne br ordene o clock, past og to. - Kunne lytte ut vokallyd og konsonantlyd i begynnelsen av et ord og bestemme om en brr a eller an. - Vite at ord som starter med y uttales med j-lyd og derfor skal ha artikkelen a foran seg. - Kunne bøye regelrette substantiv i entall og flertall. - Kunne skrive en e-post og sende den til læreren min. - Kunne skrive en femrader. - Kunne skrive de engelske navnene på alle månedene. - Kunne br hjelpeordene i margen, slik at jeg lettere forstår teksten. - Kunne arbeide selvstendig i workbook uten hjelp fra lærer. - Side Side ppelen.no

5 51 Juleferie Kap.4. Read me a story - intonasjon - lese lengre bøker (biblioteket)? - personlig pronomen - bøye: to be - søylediagram - Br ulike strategier - Br nettsidene for - Br oppslagsverk. - Br ordregister bak - Låne bøker på biblioteket. - Kunne lytte til og lese enkle dialoger. - Kunne lese dikt med ulikt stemmeleie og skape stemning i det. - Kunne lese lengre tekster med flere vanskelige ord. - Kunne lytte til en tekst å huske intonasjonen. - Kunne lese bøkene som tekstutdragene er hentet fra. - Kunne øve på replikker, slik at en kan lese med riktig intonasjon og innlevelse. - Kunne lese lengre tekster med leseflyt og forståelse. - Kunne de personlige pronomene. - Kunne bøye verbet to be. - Kunne spørre med verbet to be. - Kunne lage et søylediagram med trinnets favorittdyr. - Kunne formulere en tekst om et selvvalgt dyr. - Kunne formulere en oppskrift på Glop. - Kunne br hjelpeordene i margen, slik at jeg lettere forstår teksten. - Kunne arbeide selvstendig i workbook uten hjelp fra lærer. Side Side ppelen.no

6 8 Vinterferie Kap. 5 Secrets and mysteries - Nøkkelord - Ulike tekster - Replikker - Gradbøye adjektiv - Lage faktatekst - Lage tegneserie - Br ulike strategier - Br nettsidene for - Br oppslagsverk. - Br ordregister bak - Låne bøker på biblioteket. - Kunne lytte til, og forstå og lese korte dialoger. - Kunne lese dikt og plukke ut rimordene. - Kunne lese dikt og lære dem utenat. - Kunne lytte til faktatekster og plukke ut nøkkelord fra teksten. - Kunne lytte til et skuespill og forstå handlingen. - Kunne lese bøkene som tekstutdragene er hentet fra. - Kunne øve på replikker, slik at en kan snakke med riktig intonasjon og innlevelse. - Kunne svare på spørsmål til en tekst. - Kunne svare på spørsmål om teksten og begrunne svarene mine. - Kunne gradbøye adjektiv. - Vite at adjektiv som ender på y, får ie i komarativ og superlativ. - Vite at lange adjektiv bøyes ved å sette more og most foran o komperativ og superlativ. - Kunne skrive en faktatekst om et slott. - Kunne lage en tegneserie. - Kunne br hjelpeordene i margen, slik at jeg lettere forstår teksten. - Kunne arbeide selvstendig i workbook uten hjelp fra lærer. Side Side ppelen.no

7 14 Påskeferie 15 Som Uke Kap.6 Travelling in the British Isles - ulike tekster -skotske og irske ord - tidtabell - telefon - verbet «to have» - Verbet «to do» - spørresetninger med have og do - skrive e-post - Br ulike strategier - Br nettsidene for - Br oppslagsverk. - Br ordregister bak - Kunne lytte til og lese faktatekster. - Kunne lese dialoger med innlevelse. - Kunne lese en oppskrift og følge anvisningene. - Kunne lytte til og lese skotske og irske enkeltord og fraser. - Kunne lese en tidtabell og finne ut når toget går til et bestemt sted. - Kunne svare på telefonen på engelsk. - Kunne fortelle om hvor en ønsker å reise på ferie og hva en ønsker å gjøre når en kommer dit. - Kunne bøye verbet «to have» - Kunne bøye verbet «to do» - Kunne formulere spørresetninger med verbet to have. - Kunne formulere spørresetninger med verbet to do. - Kunne skrive en e-post. - Kunne skrive et postkort. - Kunne sette opp regnestykker knyttet til handel og valuta. - Kunne br hjelpeordene i margen, slik at jeg lettere forstår teksten. Side Side

8 - skrive postkort - Kunne arbeide selvstendig i workbook uten hjelp fra lærer. ppelen.no Alle kapitlene - Høre hverandre - Spille spill (rulleskapet) - Br nettsidene og gå gjennom hele kapitlet. Vi repeterer med fokus på gramatikk. - Kunne bøye vernet «to be» - Kunne fylle ut med riktig spørreord i setninger. - Kunne skrive setninger med spørreordene i. - Kunne spørre med «What do you like doing?» - Kunne svare med I like.. / I don t like.. - Kunne fortelle med I can..setninger. - Kunne spørre med Can you..? og svare med yes, I can../ no, I can t. - Kunne lytte ut vokallyd og konsonantlyd i Textbook: Side

9 begynnelsen av et ord og bestemme om en brr a eller an. - Vite at ord som starter med y uttales med j-lyd og derfor skal ha artikkelen a foran seg. - Kunne bøye regelrette substantiv i entall og flertall. - Kunne de personlige pronomene. - Kunne bøye verbet to be. - Kunne spørre med verbet to be. - Kunne gradbøye adjektiv. - Vite at adjektiv som ender på y, får ie i komarativ og superlativ. - Vite at lange adjektiv bøyes ved å sette more og most foran o komperativ og superlativ. - Kunne bøye verbet «to have» - Kunne bøye verbet «to do» - Kunne formulere spørresetninger med verbet to have. - Kunne formulere spørresetninger med verbet to do. - Kopier noen av sidene som kan være fine til repetisjon.

10

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer 10 Tid år årstid måned døgn time minutt sekund 4 Tid 5 Tid Om kapitlet Dette kapitlet handler om tid. Gjennom lesetekster og illustrasjoner får elevene mulighet til å utvikle kunnskap og nye begreper knyttet

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Leseopplæring. Praksis

Leseopplæring. Praksis 1 Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne Praksis Vigdis Refsahl Praksisdel til Leseopplæring på grunnleggende nivåer - nivå 1 og 2 fra fonologi til leseflyt, etter Jørgen Frost, 1999,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer