MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik vgs Medlem Ingvald Brekkå Åkrehamn vgs Medlem Thea Lindtner Bø ungdomsskole Medlem Simen J. Nilsen Stangeland ungdomsskole Medlem Bethe Øgård FO Åkra ungdomsskole Medlem Anna Slinning FO Skudeneshavn ungdomsskole Medlem Håkon Roald FO Vormedal ungdomsskole Medlem Rune Steinkjellå FO Skudeneshavn fritidsarena Medlem Jaran Hereid FO Åkra fritidsarena Fung. Nestleder Tollak Mikal Kaldheim Kopervik/Stangeland fritidsarena Medlem Aslak Rossehaug Torvastad/Avaldsnes fritidsarena Medlem Stine Røyrvik Helgesen FO Fastlandet fritidsarena Fra adm. (evt. andre): Formannskapssekretær Kristine Tveit, SLT-koordinator Eivind Jahren og kultursjef John Arve Hveding Utlagt på representantenes bord: - Vedtekter for Ungdomsrådet i Karmøy - Informasjon om ungdomsrådet hentet fra Karmøy kommunes hjemmesider - Skjema: Hvilke temaer skal ungdomsrådet drive med? - Skjema: Hva skal ungdomsrådet gjøre? - Oversikt over politisk organisering i Karmøy kommune - Forslag til møteplan 1. halvår 2009 Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit formannskapssekretær

2 Møtet startet med en presentasjonsrunde. SLT-koordinator forklarte litt om bakgrunnen for at det er opprettet et ungdomsråd i Karmøy og utfordret medlemmene til å definere viktige arbeidsområder for ungdomsrådet. Oppsummert: Hva vil du med Ungdomsrådet? * Representere ungdommen 11 prikker * Makt (være med å bestemme) 5 prikker * Få bruke evnene mine 4 prikker * Lære noe nytt 2 prikker * Få fri på skolen 1 prikk * Lære kommunen å kjenne 1 prikk 0 prikker til "Få møtegodtgjørelse", "Oppleve noe", "Få oppmerksomhet/bli kjent", "Få venner, utvikle nettverk" og "annet". Hva skal ungdomsrådet gjøre? * Fordele penger 3 stemmer * Lage konkrete arrangementer 2 stemmer * Representere ungdom i kommunen 2 stemmer * Skape politikk blant unge 1 stemme * Støtte oppunder frivillige lag og foreninger 1 stemme * Gjøre Ungdomsrådet kjent 1 stemme 0 stemmer til "påvirke politiske partier". "hjelpe til å gjøer ungdomstilbudet kjent" og "annet". Hvilke temaer skal Ungdomsrådet drive med? * Fritidstilbud (13 stemmer) * Miljø (7 stemmer) * Kulturtilbud (6 stemmer) * Oppvekstvilkår (4 stemmer) * Alkohol (2 stemmer) * Transporttilbud (2 stemmer) * Skoletilbud (1 stemme) * Narkotika (1 stemme) Vel - kanskje ikke drive med narkotika... 0 stemmer til "barnehagetilbud", "helsespørsmål", "eldreomsorg", "kriminalitet", "fysisk tilrettelegging", "reguleringsplaner", "trafikk" "helsetilbud", "psykisk helse", "tobakk", "arealbruk", "friluftsliv" og "annet". Kultursjef understreket at medlemmene i ungdomsrådet er nødt for å engasjere seg hvis kommunen skal ta med seg synspunktene deres. Han demonstrerte dette ved å vise en figur kalt Deltakelsestrappa. Medlemmene ble oppfordret til å ta initiativ og huske at de har talerett i kommunestyret. Formannskapssekretær orienterte litt om politisk organisering i Karmøy kommune og om kommunens nettsider. På nettsidene ligger det bl.a. informasjon om ungdomsrådet, møteplaner og sakskart fra alle politiske utvalg. I tillegg ligger det aktuelle nyheter fra kommunen. Medlemmene ble oppfordret til å holde seg orientert ved å utforske nettsiden og gjerne komme med tilbakemelding om forbedringer. Medlemmene ble vist rundt i kommunestyresalen. Side 2 av 5

3 SAKNR. 50/08 KONSTITUERING VALG AV LEDER OG NESTLEDER Det var kun 6 fremmøtte av 12 medlemmer. Ifølge vedtektene for ungdomsrådet må det være 7 medlemmer tilstede for at rådet skal være vedtaksdyktig. Det ble likevel foretatt et foreløpig valg av leder og nestleder. Vedtak: Henrik Kolstø Hansen enstemmig foreløpig valgt til leder. Tollak Mikal Kaldheim foreløpig valgt til nestleder med 4 stemmer mot 2 stemmer for Ingvald Brekkå. Dette må legges frem til godkjenning eller nyvalg må skje på neste møte. Saksnr. 51/08 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling godkjent. Innkalling fremover bør fortrinnsvis skje ved e-post. Saksnr. 52/08 GODKJENNING AV SAKSLISTE Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Saksnr. 53/08 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE Referat/protokoll fra møte var ikke sendt ut. Det må sendes ut med sakspapirene til neste møte. Saksnr. 54/08 BLI-KJENT-DAG SLT-koordinator orienterte om at den planlagte bli-kjent-dagen 27. november ble avlyst pga veldig få påmeldte. Forslag fra Mikal om å holde bli-kjent-dagen i slutten av januar. Det ble diskutert ulike aktiviteter. Paint ball ble nevnt som et alternativ alle tilstedeværende hadde lyst til. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill. Det ble også i denne forbindelse diskutert muligheten for å lage en face book gruppe i regi av ungdomsrådet. Enighet om å prøve dette. Det holdes bli-kjent-dag kombinert med møte for ungdomsrådet 30. januar. Administrasjonen lager opplegg. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill. Side 3 av 5

4 Saksnr. 55/08 UNGDOMSKONFERANSEN 2009 SLT-koordinator orienterte om ungdomskonferansen i 2008 og litt om bakgrunnen for denne. Henrik foreslo at de politiske partiene ble orientert om at det skal være ungdomskonferanse og invitere til å komme med forslag til tema. Videre at de medlemmene av ungdomsrådet som ikke var tilstede på dagens møte også må spørres om forslag til tema. Ungdomsrådet går inn for at det holdes en ungdomskonferanse, for eksempel en tirsdag ettermiddag i april Dette må meldes til hovedutvalg skole og kultur. Saksnr. 56/08 EVENTUELT 1. Møteplan tatt opp som sak. Ingvald foreslo at møtene ikke holdes på samme ukedag, slik at skoleelever ikke gikk glipp av undervisningen samme dag. Møteplan for ungdomsrådet 1. halvår 2009 Rådhuset kl 10.00, formannskapssalen Fredag 30. januar - NB! Bli-kjent-dag Torsdag 19. mars Onsdag 6. mai Tirsdag 2. juni 2. Henrik fremmet forslag om at ungdomsrådets logo ble endret, evt. med designkonkurranse. Diskusjon om ungdomsrådet skulle lage en egen nettside utenom kommunens nettside. Enighet om følgende arbeidsfordeling: Henrik ser på design, Mikal på tekniske løsninger og alle medlemmene må tenke på hva siden skal inneholde. 3. Henrik fremmet forslag om at ungdomsrådet samarbeidet med Karten LAN og at de fikk låne et kommunalt bygg for å arrangere LAN-treff. Kultursjefen viste til at slike bygg må være egnet ift linjer og brannsikring. Det er spesielt viktig med våkne voksne vakter og at disse til enhver tid har oversikt over hvor deltakerne befinner seg i bygget i tilfelle brann. Enighet om at Henrik skulle ta kontakt med Karten LAN for å høre om interesse for samarbeid. Side 4 av 5

5 4. Oppslag om salg av alkohol til mindreårige i dagligvarebutikker utdelt i møtet. Medlemmene hadde ikke fått satt seg grundig nok i saken på forhånd, og så ikke noen mulighet for å gi innspill til endringer i regelverk eller kontrollrutiner i dette møtet. Enighet om at rådet evt. kommer tilbake til denne problemstillingen i et senere møte. Side 5 av 5

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 Agenda Godkjenning av agenda, Innspill kvalitetsoppfølgingsmøtet Rektor/ skolen informerer Status i gruppene Kurs Trafikk (Innspill til trafikk sikkerhetsplanen) Utemiljø/

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer