Multimodale skrivepraksiser - studenters selvframstilling på web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multimodale skrivepraksiser - studenters selvframstilling på web"

Transkript

1 Multimodale skrivepraksiser - studenters selvframstilling på web Carl F. Dons, HiST Konferanse Norgesuniversitetet Rica Ishavshotel, Tromsø 8. september 2009

2 Utsyn og ståsted

3 Er "høyere utdannings tekster for snevre?

4 Multimodal skrivekompetanse! literacy - opprinnelig om skrivekunsten (littera=bokstav)! inkluderer etter hvert alle tegnsystemer (bilder, lyder, gester, bevegelser, diagrammer, ligninger, gjenstander)! digital literacy

5 Literacy Å være literate innebærer derfor å være kompetent deltaker i en læringssituasjon der skriftspråket eller andre symbolske medieringsformer er involvert. (Østerud 2004:179).

6 Onlinespillet World of warcraft

7

8 HiST - Carl F. Dons

9 S

10

11

12 Studenter som kunnskapsprodusenter 8%-%+(05(#&$%+5,'&,&1%&(,()01%&%()-9""%'()+0( :04/#'(*1(*5%+(",-(#"50-1"%(1+#&&'2*-%+;($%+( '"#$%&"%&%('20-(#")<+%(=)*+'2&,&1'*//$+01=>((!"#$%&"%&%'(#")*+$+%'(",-(.(/+%'%&"%+%()01(*1( )01$,$02",'2(2#&&'20/(*1(+%)-%2'3*&%+(,()*+4( 05('044%&'0""%(64#-",4*$0-%7("%2'"%+(

13 Digital eksamensmappe utfordre studentene til å!presentere faglige arbeid fra studiet!reflektere over egen studieprosess og begrunne utvalg av faglige arbeider.!uttrykke seg gjennom multimodale tekster. (studentene produserer digitale tekster i ulike sjangere og formater i løpet av to første studieår.)

14

15

16

17

18 På sporet av lærerrollen! Studentene skal presentere sitt spor (personlig og faglig) på veg til lærerrollen med vekt på faglig refleksjon. Mappa skal utformes som et nettsted med krav til hypertekstualitet og multimedia presentasjoner.

19 Selvpresentasjon (Goffman1992)! Man må uttrykke seg for at andre skal få et inntrykk av en. (Bevisste/ubevisste inntrykk)! Kommunikasjonen, de tegn som avgis er i fokus.! At man avgir inntrykk, betyr at man spiller roller, fremstiller seg inngår i forestillinger på ulike scener.! Backtage (forberedelse, oppbygging) og Frontstage (setting, personlig front) Impression management (troverdighet i forhold til situasjon og rolle)

20 Selvpresentasjon på web (Rasmussen 2003)! Ny type ressurs og for presentasjon og impression management av ens offentlige inntrykk.! Informasjon tilsynelatende eksplisitt fordi ordvalg og formuleringer, stil og design er med å avgi inntrykk! I selvpresentasjon på web kan men velge ut og overveie hvilke virkemidler og hvilken stil man skal fremtre med uten å bli avbrutt! Synkront medium - bedre tid til back-stage forberedelser. Kan være selvkritisk før man møter publikum

21 Minimumskrav.! En inngangstekst ( metatekst )som beskriver eget spor på veg til lærerollen, samt en begrunnelse for utvalget.! En selvvalgt ordinær fagartikkel med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til temaet lærerrollen.! Pekere til eksempler og refleksjoner som viser utvikling knyttet til! didaktiske prosesser,! nettbasert kommunikasjon! digital kompetanse

22

23

24

25 Jeg vil bruke IKT i mitt fremtidige yrke som lærer I noen grad (Survey) 4% I meget stor grad I stor grad 48% 48% Cases weighted by V001

26 Tryggere bruker av IKT i min undervisnpraksis Tryggere bruker av IKT i min undervisningspraksis Ikke i det hele tatt I begrenset grad 9,0% I meget stor grad 16,7% 29,5% I noen grad 21,8% 23,1% I stor grad Cases weighted by V001

27 Intervju etter ett år

28 .. æ hente idea fra andre nettsida...og det å skift ut Tore med Einar... på sporet kainn jo å vær digital kompetanse...

29 Nettsida er litt som ei avisside med hovedoppslag. De e de herre æ vil fortæll! Æ bruke overskrift og ingress. Prøve å friste litt, gjøre innholdet salgbart...

30 Faglig selvfremstilling...det var veldig bra å bli utfordra slik. Ikke ped. som oppramsing av pensum, men ped. som det å vær lærer. Ble tvunge te å tenk djupar.. mulighet for å forbedre det en har gjort tidligere. Gjennom arbeid med nettsida kunn æ finne ut kordan æ kunne stille meg sjøl i et bedre lys ikke bare i forhold til ped. lærerne. Nettsida gav meg mulighet til å si kæm æ og ka æ står for som lærer litt som å selge sæ sjøl...

31 Back stage.. vi har vi hjulpet hverandre med fancy triks og bedre design, vi har løst opp i teknologiske problemer osv. Vi har med andre ord brukt Lev Vygotskys sosiokulturelle læringsteorier i praksis. Vi har tilegnet oss ny kunnskap i samhandling med andre. Vi har vært støttende stillas som har hjulpet hverandre i den proksimale utviklingssonen

32 Metaperspektiv på teknologi og læring..det e viktig å kunne lage nettsider slik at æ kainn hjelpe elevan sjøl te å lage sine egne nettsider hvor de kan samle sine ulike arbeid og reflekter slik æ har gjort på mi nettside. Det gir muligheter for at eleven sjøl kan sette seg i et bedre lys og la for eksempel fritidsaktivitetan farge skolearbeidet...

33 Oppsummering Digital kompetanse er knyttet til det å kunne delta profesjonelt i en digitalisert offentlighet. Personlig publisering på nett kan fungere som en ressurs for presentasjon og impression management. Bidra til at lærerstudenter iscenesetter seg i en digital offentlighet. Gi rom for å mediere en rolle eller konstituere en arbeidsidentitet i forhold til andre, og dermed erobre en ny scene for selvfremstilling på vegen mot en lærerrolle. En viktig forutsetning for å kunne gjøre dette er å ha tilgang til sentrale deler av brukergrensesnittet.

34 Oppsummering Gjennom publisering på nett er studentene både i dialog med og i motvekt til presentasjonsformer som preger populærkulturen. Det å fremstille seg front stage krever et omfattende arbeid back stage. Fordi nettsider er et asynkront medium er det bedre tid til back stage forberedelser. Det er et arbeid som også omfatter erfaringsutveksling og kunnskapsdeling Lærerstudenters digitale kompetanse er knyttet til bevissthet om bruken av multimodale tekster i egne faglige fremstillinger på nett og i refleksjoner knyttet til grunnskoleelevers læring. Digital kompetanse som metaperspektiv på teknologi og læring er nært knyttet til det å ha råderett over de grensesnitt som skal brukes til presentasjon. Det ser ut til at lærerstudenters egenerfaringer med personlig publisering også generer refleksjoner knyttet til teknologi og læring hos grunnskoleelever.

35 Anbefalinger! Økt bruk av prosjekt- og problemorientert undervisning -krav om digitale spor! Aktiv bruk av forskjellige læringsrom (både analoge og digitale )! Økt innsats for å knytte teori og praksisfeltet bedre sammen! Praksis som teoriarena! Bruk av digital eksamensmappe! Økt bruk av de muligheter for selvpresentasjon som åpne nettsider gir. (Blog, wikis etc.)

36 Referanser!!!! Dons, C.F. (2008): "..it is a major challenge to guide pupils in a field they believe they master." student teachers on dealing with pupils' digital everyday. I Seminar.net 2008 vol. 2 Dons, C. F. (2008): På sporet av lærerstudenters digitale kompetanse. i Guldal, T. Et. al. (2008): FoU i praksis Rapport fra en konferanse om praksisrettet Fou i lærerutdanning. Trondheim. Tapir akademisk forlag Dons, C. F. & Hokstad, L. M (2007): Digital literacy Towards a redescription of literacy for digital learning environment. Proceedings Interactive Computer Aided Learning ICL2007. Villach, Austria Dons, C. F. (2006): Digital kompetanse som literacy? Refleksjoner over ungdomsskolelevers multimodale tekster. I Digital kompetanse s

Personlig publisering og mediekompetanse

Personlig publisering og mediekompetanse 1 av8 Jon Hoem, Mediesenteret, HiB / IKM, NTNU, september 2004 Personlig publisering og mediekompetanse Skrevet for ITU og prosjektet "Dramaturgi i distribuert læring" Bakgrunn Fra "digital kompetanse"

Detaljer

Den didaktiske digitale kompetansen

Den didaktiske digitale kompetansen Den didaktiske digitale kompetansen Lærerutdanningens forsømmelse av tor arne wølner Hver høst går nye lærere inn i klasserom over hele landet. Flertallet stiller med null kompetanse i forhold til didaktikk

Detaljer

Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser

Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser Jon Hoem, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU Referer: Hoem, Jon (2006a): Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser, Norsk pedagogisk tidsskrift 3.2006 s 303-315,, Universitetsforlaget. Oslo

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Bruk av blogg i undervisningen

Bruk av blogg i undervisningen Bruk av blogg i undervisningen Elever som «prosumenter» i et perforert klasserom n av brit iren hetland haavik En lærer setter seg som mål at elevene skal ut på den digitale arenaen, ikke bare som konsumenter,

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Ungdoms selvfremstilling ved grafisk nettpublisering

Ungdoms selvfremstilling ved grafisk nettpublisering Ungdoms selvfremstilling ved grafisk nettpublisering Jon Hoem, Mediesenteret, Høgskolen Berge n joh@ hib. no Prosjektet det her søkes om støtte til skal ta f or seg ungdoms bruk av grafiske nettsider innenfor

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Resultatrapport 2000 LAVA Læring Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT NR/IMEDIA 2001 NR

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Internetts historie handler om hvordan delingskulturen ble startet av en liten gruppe forskere og etter hvert utviklet til dagens

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Prosjektleder: Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Saakvitne Jostein 1. amanuensis Mediesenteret, HiB Adresse: Nygårdsgaten 112 Postnr.:

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår «Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår Gunnar Engvik Artikkelens hovedtema er læreres videreutvikling av profesjonell kompetanse i første yrkesår

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

En gløtt inn i undervisningen og lærernes hverdag i et FoU-arbeid

En gløtt inn i undervisningen og lærernes hverdag i et FoU-arbeid Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer