MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL"

Transkript

1 God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er bedre å tenne et lite lys, enn å forbanne mørket. (Gammelt kinesisk ordtak) Side 8 og 9 Læretid på Råholt Kapellan Mikkel Jebe (bildet) takker for seg og flytter til Ålgård ved Sandnes, etter god læretid som nybakt prest i Eidsvoll. Lysende merkedager Med advent starter det nye kirkeåret, og vi tenner stadig flere lys fram mot jul og et nytt kalenderår. Merk deg lysdagene nå. Lys våkne barn Kommende helg skal barn være lys våkne i lokale kirker. Med trosopplæringen kommer tilbudet om å døgne i kirkene. Side 4 Side 8 Side 11

2 2 KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL NR 4 - Desember 2014 Utgiver: Eidsvoll kirkelige fellesråd Hurdal kirkelig fellesråd JULEBETRAKTNING FRA BISKOPEN I BORG Mer himmel på jord KIRKEN VÅR DESEMBER 2014 Se også og Redaktør: Arnhild Ingeborgrud Redaksjonsadresse: Eidsvoll kirkelig fellesråd v/kirkevergen Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll Postadresse: Postboks 52, 2081 Eidsvoll Tlf Redaksjonen: John Granly, Arnhild Ingeborgrud, Anne Helene H. Mork, Trine A. Gravdal, Bjørg Braaten, Odny Buraas Maren Erstad Forretningsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll AS Bankknt.: Bladet har felles økonomi og givere i Eidsvoll og Hurdal bruker samme kontonummer. Opplag: Utgis til alle husstander i Eidsvoll og Hurdal Sideproduksjon: Reklame-huset.no AS Kjerkevegen 16, 2070 Råholt Tlf Epost: Trykk: Nr 1 Trykk Biri Redaksjonen takker alle de trofaste annonsørene og giverne som gjør det mulig for oss å utgi informasjonsbladet. Formiddagstreff Langset Siste fredag i måneden, unntatt desember, juni og juli, arrangeres det formiddagstreff i Langset menighetsstue kl. 11:30. Fredag 28. november forbereder vi oss til advent og jul. Presten vår Terje og soknediakon Vegar kommer, og i tillegg til mye sang, blir det en andakt, loddsalg, kaffe og «noe å bite ti». Trenger du skyss, kan du ringe , helst torsdag kveld. Ole Tansem I vår del av verden feirer vi jul på den mørkeste og kaldeste tiden av året. Mange vil derfor kalle vår julefeiring en lysfest fordi svært mye av våre dekorasjoner er knyttet nettopp til lys og derav følgende glede. Lyset får først mening når det er mørkt og kaldt. Stearinlys i sommersol har i grunnen aldri vært noen stor suksess! Da vi feiret jul i Botswana var dette en stor utfordring det ble ikke skikkelig jul fordi julen i Botswana faller på den varmeste tiden av året! Heldigvis var det ikke lenger sør enn at kveldene var mørke. «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden», skriver Johannes når han beskriver hva som skjedde julenatten i Betlehem. I et opphøyet språk tolker han det budskapet som ble formidlet til gjeterne gjennom englenes himmelske lovsang og som vismennene fra den andre siden av Jordanelven med annen tro og annen nasjonalitet fortalte Josef og Maria. Lyset avdekker Guds kjærlige involvering i menneskene og verdens liv. Det var ikke tilstrekkelig for Gud at skapelsens lys gjorde alt liv mulig. Gud hørte ropene fra alle dem som både den gangen og i vår tid opplever at mørkets krefter og virkelighet hele tiden truer med å overskygge livets og kjærlighetens lys. I vår tid blir vi hver eneste dag konfrontert med hvordan mennesker og skaperverk utsettes og trues. Det er naturlig å tro at den hellige Gud ikke vil bekymre seg om et lite menneskes hverdagsslit. Det er heller ikke umulig å tenke seg at dette lille menneskebarnets hovedoppgave burde være å streve etter å komme opp til himmelens herlighet der livets opphav finnes. Julens budskap er helt annerledes. Det er budskapet om at evighetens lys kommer til oss og blir en del av vår hverdag. Gud gjorde hvert menneske og hele skaperverkets kamp mot mørke og ødeleggelse til sin egen kamp. Guds virkelighet ble synlig og forståelig for oss. Og Gud fikk sannelig ganske raskt merke at våre liv ikke er en dans på roser. Kong Herodes slik som så mange herskere etter ham, - ble truet av sannheten om at himmelens tilstedeværelse på jord fantes i en alminnelig familie i en liten landsby og med fattigfolk ved krybben som det første lovsangskoret. For å være på den sikre siden, massakrerte han alle guttebarna, men klarte ikke å hindre den hellige familie å flykte til Egypt etter èn tradisjon til dagens Gaza. Bildet av Maria og barnet på eselet minner oss om at Gud var flyktning. Dette gir oss en særlig forpliktelse til å legge forholdene godt til rette for flyktninger som kommer til oss og blir våre naboer. Måtte vi bidra til at julens lys bli et lys for alle dem som i vår tid flykter fra mørket, enten det er makthaveres undertrykkelse, uutholdelige familieforhold eller mørket innerst i sjelen - og slik være Guds medhjelpere i å la mer av himmelen bli en del av livet på jorda. God jul! Hilsen Atle Sommerfeldt Biskop i Borg Holter 1 Tirsdag-fredag

3 KIRKEN VÅR DESEMBER KIRKEVERGEN INFORMERER Håper på kroner til restaurering av Eidsvoll kirkes tårn Langset kirkes tårn er ferdigrestaurert, og Eidsvoll kirkes tårn er det neste som trenger vedlikehold. De siste årene har murpuss på tårnet sprukket og løsnet og noe faller ned. Når vann trenger inn under pussen, blir det frostsprengning og forfallet akselererer raskt. Det kan bli nødvendig å sperre av området nær kirka av sikkerhetsmessige grunner. SINTEF er engasjert for å vurdere restaureringsmetodene og de har tatt prøver av eksisterende murpuss. Alt arbeid må foregå i samråd med Riksantikvaren. Kirkelig fellesråd har søkt kommunen om kr ,- til tårnreparasjoner og leie/oppsett av stillaser i Vi venter spent på budsjettbehandlingen i kommunen. BEDRE BESØKT Kirkekontorene for Eidsvoll, Langset og Feiring menigheter og kirkevergekontoret er nå i 2. etg.i Vormavegen 28, midt i Sundet. Kontorene er lett tilgjengelige med heis og ligger sentralt til. Servicebussen stopper rett utenfor døra. Besøkstallet har økt etter at vi flyttet hit ned. Velkommen innom når du er i Sundet! BEDRE PARKERING Innkjøringa til Feiring kirke blir smalere. Det har lenge vært et problem med vann som renner inn mot kirkeporten og til inngangen i Feiring kirke. Spesielt problematisk er det ved store regnskyll og om våren når smeltevannet kommer nedover Kjerkelinna. I samarbeid med kommunen vil det i vinter, som en midlertidig løsning, bli satt opp betongklosser for å avgrense den udefinerte innkjøringa, og terrenget vil bli fylt opp noe for å lede vannet forbi innkjøringa og videre nedover bakken. Dette vil også forhindre noe av parkeringa langs vegen og gi flere parkeringsplasser innenfor betongklossene. Til våren er det planlagt å grave grøft og legge rør under innkjøringa for å lede vannet forbi parkeringsplassen og videre nedover bakken. NY KIRKE PÅ RÅHOLT Kirketomt for ny kirke i Råholt sokn er under utredning. Fellesrådet har nedsatt en komité for å vurdere tomt til ny framtidig kirke i sørbygda. Komiteen har vurdert ulike alternativer og kommet fram til et sentralt tomtevalg i området sør for Tærudvegen vis a vis Råholt ungdomsskole. Dette ligger midt i et område med skoler, eldresenter og stor planlagt befolkningsvekst de nærmeste årene. Forslaget er oversendt kommunen, som vil ta innspillet opp til vurdering i forbindelse med oppstart av kommunedelplanen for Råholt. Selv om nytt kirkebygg ligger noe inn i framtida, er det viktig allerede nå å få avsatt tomt i planen. Sørbygda er i sterk vekst og i Råholt sokn er det pr. i dag ca personer som er døpt og medlemmer av Den norske kirke. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god julehøytid! Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud Fellesmøteuke Torsdag 22 januar kl Millennium Kirken på Vestheim. Nattverd og felles måltid etter møte Fredag 23 januar kl fest på Fyrtårnet Lørdag 24 januar kl formiddagstreff Dal misjonshus Søndag 25 januar kl gudstjeneste. Ronny Myhrer MÅ UTBEDRES. Tårnet på Grunnlovskirken i Eidsvoll må utbedres etter Riksantikvarens anvisninger det kommende året. Foto: Hanne Fossum Menighetene er jo også på Facebook.

4 4 KIRKEN VÅR DESEMBER 2014 Desember-avskjed med Mikkel Søndag 14. desember kl er det avskjedsgudstjeneste for Mikkel Eikill Jebe i Råholt kirke. Han er den første i kapellanstillingen som ble opprettet i Mikkel er nå ansatt som menighetsprest i Ålgård nær Stavanger. Mikkel Jebe har gjort en flott jobb som prest i Råholt. På denne gudstjenesten vil Mikkel preke og forrette, også prost Bjarne Olaf Weider vil delta. Eidsvoll Soul Children skal synge. Kjersti, Mikkels kone har vært dirigent i Soul Children. Etter gudstjenesten inviterer Råholt menighetsråd til kirkekaffe på Menighetshuset. Der blir det mulighet for å komme med hilsener og ønske vår kjære prestefamilie alt godt på nytt sted. Marta Botne - Takk for all støtte! - Takk for all støtten jeg har fått i stab og menighet her i Eidsvoll, og spesielt i Råholt. Alt jeg har lært av praktiske presteting, har jeg lært her sammen med dere!, sier Mikkel Eikill Jebe (32) idet han starter pakkingen for å flytte til Ålgård ved Sandnes. Mens han og kona Kjersti har vært i Råholt menighet siden tidlige på høsten i 2012, er familien blitt til fire, og boet har blitt såpass stort i presteboligen at de leier flyttebyrå. Familien har skaffet seg vertikaldelt bolig og blir selveiere der sørvest på. Det er en 114 kvm stor bolig i et rekkehus, der litt oppussing må til. BYGGE NYTT FELLESSKAP Presteoppgaven er å bygge fellesskap, og nå skal det skje på et sted hvor menigheten har holdt til i en gymsal fram til ny kirke står klar om kort tid. Jebe kommer til en liten menighet på nærmere bare det halve av Råholt, men ser fram til oppgavene. - Jeg blir verken kapellan eller sokneprest, men menighetsprest lønnet av menigheten selv. Det betyr friere muligheter til å bygge fellesskap og prøve nye opplegg eller metoder i menighetsarbeidet. Nå kan en si at jeg skal lage min egen prestestilling, smiler presten som nå forlater sin første jobb etter studiene på Råholt. Han blir i prinsippet ikke underlagt biskop og del av en prestestab, men underlagt menighetsrådet og ikke kirkevergen, heller. Jebe blir ikke med på juleopplegget i Råholt i år, men det tas avskjed med han i kirken 14. desember. Da tar menigheten også farvel med kona Kjersti Sofie (32) og barna Anna på to og et halvt, og Isak som er seks måneder bare. ÅLREIT MOTTAKELSE Mikkel Jebe vil aldri glemme Råholt og den ålreite mottakelsen han fikk i denne menigheten, men også den måten han fikk arbeide i stab og sammen med alle kirkelig ansatte i kommunen. - Dette har vært en enestående start på min oppgave som prest, og også en fin tid for min kone Kjersti Sofie. Hennes foreldre lever, og dette er bakgrunnen for at de flytter i retning av dem der det også er jobb å få for Mikkel. Svigerfar er i jobb som tannlege, svigermor er daglig leder i en kirkelig menighet. Kjersti skal tilbake i jobb etter barselpermisjonen, og søker NAV-jobb som sosionom i vest. Mikkels far bor på Bærums Verk, og han får de plass til å få på besøk når de flytter til egen bolig. Mikkels oppgaver i menigheten blir blant annet å administrere en betydelig frivillighet rundt og i menigheten, og arbeide med gudstjenestene. - Mitt ønske er å arbeide mer med gudstjenesteutvikling når det er rom for to kirker i samme menighet og to forskjellige uttrykk, sier Mikkel Jebe til Kirken Vår. SAMARBEID. Mikkel er imponert over energien og farta til Marta soknepresten i Råholt. De har samarbeidet veldig godt. STOR UTVIKLING - Tida i Råholt menighet har utviklet meg til å finne ut hvem jeg er som prest. Jeg ser nok ikke helt ennå rekkevidden av alt disse vel to årene har lært meg. Det har betydd veldig mye å få prøve seg fram. Jeg kunne ikke hatt det bedre!, sier Jebe videre. Han konstaterer at det er mye å gjøre som prest i Råholt, men at det også har gjort jobben mer lærerik. Litt for mange ganger var det for mye å gjøre, slik at han var nødt til å prioritere. - En ny prest her etter meg må absolutt ha energi og kapasitet, slik Marta har. Gudstjenester og begravelser kommer i første rekke, og mange sorgsaker er tunge og vanskelige. I prestejobben møter man alle mennesker, og må være medmenneske selv. Egentlig er det veldig ålreit å kjenne på, sier Jebe. Han innrømmer at han er blitt glad i Råholt-folk, fordi han fikk så mange gode møter med dem. Innerst inne tror han at folk er ekstra snille, greie, høflige og respektfulle overfor presten, enn med mange andre samfunnspersoner. - Jeg tviler ikke på at mange kan være uenige med presten også her, men de sier det ikke til meg. Kanskje de ikke ser det som noe problem at jeg kan mene noe annet enn dem. Så fikk vi uansett et godt møte med hverandre, oppsummerer avtroppende kapellan. GJØRE EN FORSKJELL - Erfaringen min er at folk som sier de ikke kjenner noen kristne og ikke liker kristne, endrer holdningen sin når de møter en fin, kristen nabo eller presten der de bor. Jeg tror ikke jeg har oppført meg slik at jeg har fått folk til å ta avstand fra kirken eller det kirken står for. Både jeg og andre oppdager jo at jobben som prest betyr noe for oss alle. Presten skal ha mye å si til folk og for folk. Jeg skal møte dem og bety noe. Så fikk det betydning for meg som prest, også! - Vi ses kanskje aldri mer etter 14. desember, men det er en nødvendighet for oss å flytte nå før Anna skal begynne på skolen. Hun har hatt det veldig fint på Brensmork barnehage. Nå flytter vi et sted hvor jeg kan sykle rundt i menigheten, og Kjersti kan bruke bilen på jobb. Da trenger vi kanskje bare én bil. Det gjør godt for familieøkonomien og miljøet. Åmundskavet boligområde er sentralt i Ålgård, i Gjesdal kommune like ved Kongeparken. John Granly

5 KIRKEN VÅR DESEMBER Gullkonfirmanter i Feiring Gullkonfirmanter i Hurdal Bak fra venstre. Ole Jørgen Bjørnstad, Øivind Melby, Kjell Nils Bekkedal, Frank Skaug, Jostein Brodshaug, Arild Bjørnstad, Even Halvor Flesvig, Sjur Rømmerud, Håvard Jørgensen og sokneprest Terje Kjølsvik Foran fra venstre. Bjørn Arne Melgård, Bjørg Irene Bjørke, Wivi Solfrid Kraus(Heimdal) og Trond Nordahl. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Gaute Magne Asperheim, Wenche Karlsen og Torunn Bålsrud Midteng (Foto: Jøran Kristensen) Gullkonfirmanter i Eidsvoll Fra venstre 1. rekke: Undis Gundersen, f. Inngjerdingen, Annie Hoel-Knai, f. Rognstad, Kirsten Marie Skjølås, f. Tangen, Anne Marit Buraas, Torill Linnerud, f. Dalen, Kari Helene Riise, f. Rustad, Lise Berit Ottinsen, f. Rønningen, Synnøve Rugroden Sørlien, Elisabeth Bakken Fra venstre 2. rekke: Steinar Melvin Halvorsen, Kjell Olaf Henriksen, Arvid Fagerlund, Knut Morten, Arne Sommerstad, Roy Ove Vollengen, Arne Sandberg, Petter Sæteråsen, Arild Svend Husås, Odd Karstein Haugelien, Sogneprest Kari Lette Pollestad Høghaug. (Foto: Hurdal Foto) Gullkonfirmanter i Råholt 1. rekke fra venstre. Berit Andersen Solveig Dahl,Unn Torill (Halberg) Østby, Anette Elstad, Marit (Kinnsbekken) Voll, Randi Fossum, Anne Lene Kristoffersen Gresslien. 2. rekke fra venstre. Anne Karin (Tjærebråten) Nilsen, Dag Aasheim, Åge Lennart Smedsrud, Trond Vidar Nilsen, Tove Ingelind Westby, Synnøve (Zachariassen) Hauger, May Gunn Kristiansen Karlsen, Berit Ruud Fjeldheim, Solveig Tønsaker Pettersen, Egil Bjørn Løntjern, Per Martinsen, Tove (Leonsen) Østerud. 3. rekke fra venstre. Arild Heimlund, Gunnar Opsahl, Odd Herman Maridal, Alf E. Røvang, Tor-Egil Furu, Steinar Skoglund,Terje Antonsen, Arne Jensen,Bent Johnny Haugland og sogneprest Arnstein Johnsen(Foto: Jøran Kristensen) 1. rekke fra venstre. Gerd Kristiansen, Reidun M. Åstad, Anne Karin Marstein. 2. rekke fra venstre. Unni Eriksen, Kari Irene Østli, Gulfrid Henriette Buraas, Anne-Karin Hansen, Gunn Karin Birketvedt, Bjørg K. Waage, Aud Eli Skotvedt. 3. rekke fra venstre. Liv Berit Christensen, Jane Elisabeth Asprusten, Ninni Ingrid Kristin Svendsen, Magne Kristian Fossum, Kate Helene Dahl, Terje Sørgaard, John Granly, Toril Wenche Østby. 4. rekke fra venstre. sokneprest Marta Botne, John Egil Andersen, Bjørn Østengen, Svein Erik Søberg, Widar Engebretsen. (Foto: Guro Østby) Gullkonfirmanter i Langset 1. rekke fra venstre. Kari Synnøve Karlsen, sokneprest Terje Kjølsvik, Liv Toril Kampenhaug Idlang, Anne Margrethe Sandholt Olafsen. 2. rekke fra venstre. Brynjar Stuldalen, Vidar Sannerhaugen, Bjørn Helgesen, Anne-Lise Larsen Ørbæk,Øyvind Stuldalen, John Brodshaug. 3. rekke fra venstre. Roar Arnesen, Kittil Asmyhr, Trond Lysjø, Svein Ove Bråthen og Kjell E. Tosterud. (Foto: Hanne Wollebekk Foto-Hjørnet Eidsvoll)

6 6 KIRKEN VÅR KIRKELIVET DESEMBER JUNI Din lokale RØRLEGGER! Ørn industriområde, Vognvegen 4, 2072 Dal Oppussing av bad Ny bolig Gulvvarme Service Industri KJØP SAlG brukte biler Se våre biler på nett: Tlf Flaenbakken 2, 2070 Råholt Tlf Melby Bilsalg 2092 Minnesund v/ gamle Statoil Tlf KJØP OG SALG AV BRUKTE BILER Eidsvoll Naturstein A.s Hammerstadvegen Eidsvoll Tlf Fax mail: Vi har også kransespyd. Skrifttilføying Oppussing Omsliping og bolting av gravminner REGNSKAP MOMSOPPGJØR SKATTETREKK/ARBEIDSGIVERAVGIFT ÅRSOPPGJØR SELVANGIVELSE SKATTESPØRSMÅL blomster til alle livets dager Ambulerende fotterapeut Anne Marit Hoelsæter Mobil Fin gaveide! Husk å bestille time til fotografering.no hos oss! Sundtangen, 2080 Eidsvoll Tlf fax Gode tilbud! se: Se vårt utvalg for ung og voksen dame! Vi har blomster Vi har størrelser opptil til alle anledninger Tansem Gartneri 2080 Eidsvoll 2092 Minnesund, Tlf Tlf Moteklær - Undertøy Sentrumsgården, Advokat Knut Idland As MNA Idebygg Vormavegen 2080 Eidsvoll Tlf Fax: Mobil: E-post: Alminnelig praksis, fast eiendom og eiendomsmegling Hoelgården Sundgata 18 Eidsvoll sentrum Tlf Fax Velkommen til å benytte Breidablikk til møter, jubileér, minnesamvær og andre arrangementer. Utleie med eller uten servering. Kjøkken kan benyttes Henvendelse tlf. Randi Rustad, tlf.: , mob.:

7 KIRKEN KIRKELIVET VÅR JUNI DESEMBER Se det helt klart... Se det helt klart... Sagasenteret Eidsvoll - Tlf Flaenbakken Råholt - Tlf Mer enn 17 år på Råholt! EIDSVOLL ÅPNINGSTIDER BrILLer KontaKtLInser synsprøver BRILLER - KONTAKTLINSER - SYNSPRØVER MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf Mob.: fagkunnskap gir trygghet Gjermund Pekeberg ADVOKAT MNA Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Postboks Eidsvoll Telefon Telefaks E-post: Hans-Richard Steinholt Advokat mna Sundgt. 1 (2. etg. DnB Nor) Postboks 75, 2081 Eidsvoll Telefon: Telefaks: Mobil: E-post: fuglerud begravelsesbyrå trygve fuglerud 2070 råholt tlf Svendby Bygg Consult Svendby Bygg Consult AS Årnesveien Feiring Telefon Telefax Mobil FORENING BEGRAVELSESBYRÅENES døgnvakt ordner alt ved begravelser og kremasjoner Trondheimsvegen Dal Hurdal Blomster Se vårt utvalg for ung og voksen dame! Vi har størrelser opptil Rådyrstigen 7 Tlf Fax Sentrumsgården, 2080 Eidsvoll alt innen blomster til en hver anledning Tlf Utkjøring av blomster hver dag støtt våre annonsører De støtter oss! STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS. Telefon: E-post:

8 8 KIRKEN VÅR DESEMBER 2014 Advent og lysende merkedager I skrivende stund er det mørk og høstvåt novemberkveld her hos oss. Ingen snøkåpe lyser opp landskapet rundt heimen, og lavt skydekke skygger for stjerne- og månelys. Kvelder som denne blir du spesielt mint om behovet for lyskilder. Uten lys er vi helt hjelpeløse. Det er snart advent og nytt kirkeår. Da tennes flere og flere lys jo nærmere jul vi kommer, slik vi synger i sanger og salmer knyttet til adventskransen. I ei strofe heter det: «., og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent.» Enhver fest og høytid trenger forberedelse. I den kirkelige tradisjonen har julen fått ei forberedelsestid på tre til fire uker som vi kaller advent. Advent er latin og betyr ankomst, komme, og salmen synger videre: «. Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom.» Samtidig er advent ventetid; gitt oss for forberede julens store høytid; ventetid for å feire at vi enda en gang skal få feire Jesu fødselsfest, Guds komme til jorden som et lite menneskebarn. I år faller 1. søndag i ad- &gi få vent på 30. november. Da har vi Lys Våkenhelg i Hurdal menighet. I morgendemringen denne søndagen, før frokost og gudstjenesten i kirken, tennes bål ved Hurdalsjøen, der Lys Våkendeltagerne møter det nye kirkeåret med sang og lek. 30. november er Andreasmesse, minnedag for apostelen Andreas. Han var bror til Simon Peter, og han var fisker. Primstavmerket for denne dagen er ofte en fiskekrok. Andreas er blitt kalt verdens første misjonær. Flere ganger leser vi i evangeliene om at Andreas førte mennesker til Jesus: Først sin egen bror, og seinere en gutt med en matpakke og noen hellenistiske jøder. Sammen med Peter, Jakob og Johannes, var Andreas med i den indre disippelkretsen. Han begynte altså med en gang å hjelpe menne- Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, alle 10 cm i diameter: Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013), de vise menn ( ÅRETS MOTIV) og et misjonsmotiv (2015). Hver gang du ser på et av motivene, vet du at du har bidratt til verdig liv og varig håp for et medmenneske! sker til å komme nær Jesus, Verdens Lys. 4. desember har Hurdal menighetsråd desembermøtet sitt. Den datoen er i følge primstaven Barbromesse, etter sankta Barbara fra Nikomedia som kan ha levd i tidlig kristen tid (død visstnok tidlig på 300-tallet). Dagen kan ha et kors med en lenke eller to ringer som merke. Det er mange legender knyttet til Barbara, og de forteller, som så mange helgenlegender, om utholdende tro på Jesus tross motgang og smerte. Det lyser av slike fortellinger. Så nevner jeg 6. desember som er Nilsmesse eller st Nikolasdagen. Den hellige Nikolas var biskop i Myra i Lykia og døde på 300-tallet. Etter tradisjonen ble han vernehelgen for sjøfarere, og legendene om han forteller ÅRETS JULEGAVE! PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,- TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,- BESTILLES hos NMS: eller Når du kjøper et motiv til kr 1000, går kr 750 direkte til NMS sitt verdensvide arbeid. nms.no/julegave at han hjalp fattigfolk med gaver, spesielt barna. Siden Gud ga seg selv i gave da Jesus ble født og deler himmelhåp, nåde og kjærlighet med oss, kalles vi til å gi ham tilbake ved å dele med andre mennesker. I dansknorsk tradisjon fikk han navnet Nils og ble til julenissen som kommer med gaver. Merket hans på primstaven er bispelue eller bispestav. To dager etter Nikolasdagen deltar konfirmantene på lysmesse i Hurdal kirke. Takkeofferet denne dagen går til ungdom i vennskapsmenigheten vår i Amuria i Uganda slik at de kan få hjelp til skolegang og framtidmulighet. Lørdag 13. desember holder Hurdalskoret fulltonende førjulskonsert på sjølveste Luciadagen. Primstavmerket for dagen er gjerne et kors eller et lys. Navnet Lucia kommer av ordet lux som betyr lys. Det er mange eldre og nyere tradisjoner knyttet til Lucia, men først og fremst forbindes vel dagen med å bære lys, dele lysskinnet med hverandre. Kvelden før er det førjulskonsert, årlig høydepunkt, på Hurdal verk folkehøgskole, og dagen etter er det lysmesse i Skrukkeli kapell; tre lysende samlinger rundt 3. søndag i advent da bibelteksten er den om døperen Johannes som peker på, setter lyskjegla inn mot Jesus for at alle skal se Guds frelse. 4. søndag i advent har vi gudstjeneste med pynting av juletreet i Hurdal kirke. Det er den eneste søndagen i året vi feirer gudstjeneste med en stor stige inne i kirkerommet. Med den kan vi nå helt opp til toppen av treet, og gjennom gudstjenestens gang hjelper vi hverandre med å få på englene, hjertene, stjernene og lenkene; hjelp til å ta inn julens store under. Til slutt, i forbindelse med velsignelsen, tennes alle lysa på treet! Denne dagen, 21. desember, er merkedag til minne om apostelen Thomas, han som trengte litt ekstra hjelp av Jesus for å kunne tro. Primstavmerket denne dagen kan være en hånd, og det minner oss om Thomas som trengte å ta på Jesu sårmerker. I norrøn tid lyste de julefreden denne dagen, og nå skulle alle forberedelser være ferdige til jul. Og, primstavmerket for 25. desember er jo krybba, for da ble Jesus født! Og, som det er før de store høytidsdagene, så begynner vi feiringa kvelden før, og da, ja, først da er det jul! En av de nyere salmene lar oss synge: Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Velsignet advents- og juletid! Kari Lette P. Høghaug Sokneprest i Hurdal

9 KIRKEN VÅR DESEMBER Tenn lys i adventstiden Åpne kirker i adventstiden Dagene er kortere, mørket kommer tidligere på ettermiddagen. Disse ukene kan kjennes litt mer krevende for noen, mens andre har mest en glad forventning fram mot jul. En liten stund med å tenne lys kan gjøre dagen enda mer verdifull. Her har jeg funnet fram en kjent sang og et forslag til en liten høytidsstund enten det er i familien eller om du er alene. Lag en liten «advents-plass». Det kan være ved enden av kjøkkenbordet eller et sted i stua. Lag plass til 4 lys, for eksempel i en adventsstake eller enkle telysholdere. Du kan bruke hvilken som helst farge på lysene. Noen velger naturlig nok lilla lys, fordi det er adventstidens farge. En Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det. Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem. glassplate, keramisk flis eller noe annet kan brukes som underlag. Det er viktig at det er brannsikkert. Finn en tid på dagen som passer, hvor det kan være litt ro. Så kan du/dere tenne et lys fra første søndag i advent (og to, tre og fire lys etter hvert som adventstiden kommer). Syng eller les verset som passer fra sangen som står nedenfor. Denne uka tenker vi særlig på: (første uke i advent): HÅP (andre uke i advent): KJÆRLIGHET OG TRØST (tredje uke i advent): FRIHET OG MOT (fjerde uke i advent): TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET Så kan du/dere tenke på noen som kanskje trenger at du husker på dem. Du kan for eksempel si: «Takk for (navnet). La det være en god dag i dag» Kanskje vil du/ dere nevne noe annet som det kan være fint å be for. Til slutt kan det avsluttes med: «Gud, velsign dagen/ natten for meg/oss» Sangen «Tenn Lys» er skrevet av Eivind Skeie, og melodien som hører til er komponert av Sigvald Tveit. Den står i salmeboka, og du finner den også på i ulike versjoner. Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss. Må ingen miste motet før alle folk er ett. Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett. Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så! Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå! Konfirmanter Langset Adventstiden peker fram mot Jesu ankomst til jorda. Mens mange av oss er travelt opptatt med alle juleforberedelsene, står det noen kirker like ved der vi går, kjører, eller er Noen er ikke så travle i denne tida. Det kan være mange grunner til at man heller girer ned henimot julehøytiden. Det kan være sorg, ensomhet, eller et bevisst valg om ikke å være med på den kommersielle «karusellen». Åpne kirker kan også være en motkultur i forhold til alle kravene vi kjenner på, «julerushet» som vi kaller det. Inne i kirkerommet går det an å stresse ned eller finne en annen ro i tilværelsen. Der inne råder en fred som kanskje er sårt tiltrengt, enten man er stressa eller går «på lavgir». Inne i dette rommet kan en bare få «være»; sitte og lytte, drømme seg bort, lese, møte et annet menneske, eller tenne et lys. Kirkene i Eidsvoll er åpne gjennom hele adventstiden. Ved noen anledninger Konserter i Eidsvoll kirke 29. november kl. 15:00 Adventskonsert, med Oslo Domkirkes guttekor. Dirigent Vegard Sandholt 30. november kl. 19:00 Adventskonsert, med Eidsvoll korforening vil det bli annonsert musikk og tekstmeditasjoner. Slike meditasjoner følger en enkel liturgi, der musikk og tekster leder tanke og sinn ut i en refleksjon over livet slik det utfolder seg for den enkelte. Kirkenes gudstjenester kan også nevnes i denne sammenheng. Flere av gudstjenestene i advent og juletiden rører ved dyptgripende forhold ved menneskelivet og kan være med på å sette oss i stand til å mestre de livsvilkår vi er gitt. Åpen kirke og meditasjonene vil bli annonsert på våre nettsider og i lokalavisa. Generelle åpningstider: Eidsvoll kirke mandager, Fredager, (samtalegruppe i søndre sideskip) Råholt kirke- Torsdager, Feiring kirke Onsdager, Velkommen inn! Hilsen Vegar Berntsen, diakon 12. desember kl. 18:00 og 13. desember kl. 17:00 Eidsvoll kulturskole s julekonserter. 21. desember kl. 19:00 «Vi synger julen inn», Eidsvoll mannskor synger 23. desember kl. 21:00 «Stille Natt» 27. desember kl. 17:00 Julekonsert med Eidsvoll janitsjarkorps For mer informasjon: se vår nettside 1. rekke fra venstre. Maren Julie Valstad Jensen, Cathrine Christiansen, Trine Gully-Kjesbu, Antonie Alfheim, Natalie Linnerud, Kine Tomter Stenvald, Victoria Fossum Snipen 2.rekke fra venstre. Jonas Wenger Nøtvedt, Birk Adrian Karlsen, Malin Holtet Olafsen, Junior Moe, Prest Terje, Eline Sofie Strand-Jørgensen, Eivind Tidem Paulsen, Olav Isak Nilsen Utgaard Fotograf Beate Baraas, Råholt

10 10 KIRKEN VÅR DESEMBER 2014 Gleder, nei, gruer meg til jul! Mange synes den tida vi snart går inn i er vond, vanskelig og ganske ugrei. Det er kanskje fristende å være bjørn i hi i desember? Det blir ikke bedre av glansbilde-jula som vi stadig snubler i. Det er ei tid hvor det vonde i livet gjør mer vondt, savn kjennes dypere, ensomhet kjennes enda sterkere, hat og bitterhet svir. Denne artikkelen er ikke skrevet for å løse alle desemberfloker, men for å si tydelig at det er mange som strever i denne tiden. Det kan være en hjelp til å snakke om dette. Det finnes ingen patentsvar på dette. Men jeg håper at du som leser dette vil bruke tiden framover til å puste ut og senke skuldrene. Jeg gikk forbi et butikkvindu nettopp. Der hang det en diger plakat: JULEN ER HER. VI FIK- SER DET! Da kom det: Jeg fikk lyst til å knuse vinduet, rive ned plakaten og spise den opp, så den skulle bli borte! Ei ung flott dame med mange venner fortalte meg dette nettopp. Jeg kjenner mange som på denne tida kjenner det komme snikende inn i kroppen: Tristhet, angst, sinne og gruing fordi desember er nær forestående. Julen har en lang tradisjon i vår kultur som en tid for familien, for fred, fest og glede. Julebudskapet handler om at Jesus kom for å gi oss fred og forsoning. Men denne høytida er blitt en tid med kjøpe- og forbruksfokus. Det er mange som kjenner seg fremmede i den framstillingen av advent- og juletid. Sorg og savn blir ofte sterkere i denne tiden. Den som har opplevd dødsfall i nær familie vet at høytider blir annerledes for alltid når en stol står tom. Vi må finne nye måter å være sammen på. Nye familieritualer. Kanskje er det å gå på kirkegården en viktig del av vår høytid? Når mørket senker seg julaften ser vi det: Lyshavet av flammer som forteller om håp, om sorg, om kjærlighet og trøst. For mange vekker julen vanskelige erfaringer fra egen oppvekst. Overdreven bruk av alkohol blir for mange en kortvarig flukt og skaper et nytt problem for omgivelsene. Barn opplever at voksne blir «rare» og annerledes etter ganske lite inntak av alkohol. Mange har en forestilling om at i julen skal alt være som det alltid har vært. Et rom i tiden hvor alt er annerledes. Endringer i livssituasjon, hvor vi bor og hvordan vi har det sammen tenker vi kanskje ikke så mye over i det daglige, men når jula nærmer kan det være påtrengende. Familier og relasjoner er i forandring alltid. Derfor er det fint om vi kan bruke tid til å kjenne etter og snakke sammen om hva vi trenger nå, dette året. Følelsen av ensomhet kan gjøre vondt også om vi har mennesker rundt oss. Noen har erfart at det er bedre å ha det fredelig alene enn være sammen og ha det ugreit. Etter skilsmisse kan både voksne og barn kjenne det sårt og vondt. Mange familier forsøker å planlegge så barna skal få en fin jul, men det forutsetter jo at de voksne i familien ikke selv har det for vondt. Se også hva «Kari» sier om dette nedenfor. Vi kan ikke late som vi er glade og fornøyde hvis det er noe som smerter oss dypt. Følelser kan gjøre vondt og være sårt hos både små og store. Det er ikke så lett å forklare hva som gjør vondt. Men det kan være lurt å forsøke å snakke sammen om hvordan vi egentlig har det. Hva er våre egentlige behov? - Ikke bare hva vi vil fylle ønskelista med. Materielle ønsker kan være et dekke for det egentlige. Dyre gaver kan ikke erstatte nærvær og oppriktighet. Er du alene i julen? Det er lurt å tenke gjennom hvordan høytidsdagene kan bli også om en er alene. Det finnes noen steder hvor man kan være sammen med andre om man ønsker det. For noen er det godt å være alene julaften, hvis man ønsker det selv. Men det kan være lurt å oppsøke noen fellesskap i løpet av høytidsdagene. Gudstjenestene 1. og juledag er en fredelig og høytidelig gudstjeneste, og det er som regel god plass i kirkebenkene. Men mange er ufrivillig ensomme i julen. Det er en utfordring for oss alle å SE HVER- ANDRE! Det gjelder alle dager i året, men advent og juletida kan vi trene oss litt mer enn ellers til å være der for hverandre. For å skrive denne artikkelen har jeg bedt om hjelp fra folk på Facebook. Her er noen av innspillene: «Kari» skriver: Å ha skilte foreldre byr på veldig mye stress, for ikke å snakke om en voldsom utfordring i forhold til tid. Man skal rekke å være like mye hos mor og far (dette gjelder kanskje særlig de som har relativt nyskilte foreldre), og uansett hvor godt man løser det har man alltid litt dårlig samvittighet gjennom hele juletiden. Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den tematikken, og som sikkert syns det er topp å få det satt på dagsordenen. Og dette gjelder jo ikke bare de små barna. Det blir jo verre for de som er studenter og har flyttet hjemmefra, fordi de da ikke får den hvile og rekreasjon som egentlig juledagene skulle gi. Mange hadde tro på at det kom til å bli annerledes når man ble stor og flyttet hjemmefra, også skjedde ikke det. Man er på en måte barn av sine skilte foreldre selv i voksen alder. «Per» skriver: Vi mener det er veldig viktig med et slikt fokus for barna, som vokser opp i et materialistisk samfunn. Det er helt andre verdier som betyr noe, respekt, omtanke, kjærlighet og medmenneskelighet. Vår hjertesak og videreformidle til de små. Vi jobber med å skape en tradisjon i julen, med at barna må velge ut 5 leker /spill hver (hele og fine), som de må gi til noen som trenger det. «Liv» skriver: Kanskje man skal tillate seg å sette av tid til seg selv, gjøre noe du har lyst til, ikke noe du må, det er lov å ikke gjøre som alle andre... Charlotte skriver: Hva med å besøke noen du ellers ikke ser så ofte.. Det kan også gjøre godt å gjøre noe fint for andre når en ikke har det lett selv, hva med å dele litt av deg selv denne julen? Camilla skriver Julen alene kan være vond selv for de som vanligvis trives i sitt eget selskap... Bank på hos en nabo, oppsøk venner, hjelp noen, vær noe for noen som har det værre.. Still som frivillig på fattighuset e.l Det kan gi mere julestemning enn noe annet. Olav Håkon Mork skrev i 2011 på verdidebatt.no Jeg har alltid hatt jul med den ytre ramma på plass. Med juletre, med familiekos og god mat. Jeg har alltid satt pris på disse tingene, satt pris på å høre til i en familie og på å ha julekosen rundt meg. Likevel har jeg én gang opplevd en jul som snudde ting på hodet for meg. Det var jula 2004, jula da kona mi var alvorlig deprimert. Høsten 2004 var sterkt preget av depresjonen. Denne høsten lærte jeg at man av og til skal si ja når venner tilbyr hjelp. Ved å reise til mine foreldre, og feire jul sammen med dem, fikk vi jul med den ytre ramma på plass. Ungene hadde det fint. Vi feiret jul i et julepynta hus, med julemat og julekos. Men, vi hadde det også knalltøft. Jeg husker alle samtalene med kona mi, samtaler som ga meg innblikk i et totalt mørke, en verden der håp på sett og vis ikke var en relevant størrelse. Selv om jeg selv ikke var deprimert, var jeg stadig i knallhard kamp med depresjonstankene til kona mi. Det var utmattende, og har preget meg siden. Som i en slags trass mot det mørke og håpløse verdensbilde, ble det til slutt to ord som jeg med en slags triumf sa til meg selv, og som siden den gangen har vært selve jula for meg: Jesus kom! Kona mi ble frisk igjen, heldigvis. Hvert år etter dette har vi feiret jul med alle de tingene som må til for å få det på den rette måten. Men, inni meg er disse tingene ikke lenger nødvendige for å få Jul med stor «J». Det er ikke koketteri når jeg sier at jeg ville kunne ha skikkelig jul også med Pizza Grandiosa og et glass vann. Jeg ville selvfølgelig gått glipp av noe av min barndoms julestemning, men selv uten den rette julestemning: Jesus kom! Jeg koser meg med alle juletingene, men de eier ikke jula. Selv om jeg skulle bli dypt deprimert, og miste alt håp (jeg har sett hvor reell en slik håpløshet kan være for et menneske), kan ingen ting endre det faktum at Jesus kom. Håpet med stor H er ikke avhengig av at man kan føle håp! JESUS KOM! Marta Botne

11 KIRKEN VÅR DESEMBER Lys våkne i år også! Helga november arrangeres Lys Våken over hele landet, for syvende gang! Dette er blitt et veldig populært tiltak i trosopplæringen. I år arrangeres det i Råholt, Eidsvoll og Hurdal for de som er født I Feiring prøver vi for første gang og inviterer tre årskull, 03, 04 og 05 kullet. Vi håper på god oppslutning. I år gjennomfører NRK en direktesending med «Salmeboka minutt for minutt» fra fredag til søndag samme helg. Dette gjør at vi setter fokus på salmeboka på Lys Våken også. Alle deltagere får en liten spesialutgave av salmeboka til å ta med hjem. Men vi gjør mye annet også! Vi spiser god mat, kirkegårdsvandring, sosialt med leker og spill, forbereder søndagens gudstjeneste og utforsker kirken vår. Og ikke minst; vi overnatter i kirkerommet. Hentet fra lysvaken.no: Lys våken adventsnatt i kirken, er en unik mulighet til å være med å vise at kirken er et sted der barna hører hjemme. Arrangementet gir også mulighet for alle menigheter å arrangere et tiltak som skal nå bredden i en aldersgruppe, uansett funksjonsnivå. Navnet Lys våken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys våken for oss. La 11-åringene få oppleve: En kirke som rommer alle hele døgnet, hele livet! La foreldrene få oppleve: En kirke som deler tradisjoner og verdier hele døgnet, hele livet! La menigheten få oppleve: Fellesskap som gir glede og energi hele døgnet, hele livet! La omverdenen få oppleve: En nyskapende kirke som gir omsorg hele døgnet, hele livet! Ved spørsmål, ta kontakt med din menighets trosopplærer. Tweensfestivalen 2014! ÅPENT KAPELL. En lavvo ble satt opp på kulturtunet og fungerte som et åpent kapell. KONSERT. Jentegruppa Caromilie fremførte mange fine sanger. FOTO. Mikkel Jebe, Charlotte P. Heyse, Ivar Kr. Bergem og Daniel Mork. Årets Tweensfestival ble arrangert for tredje gang og var denne gangen lagt til første helgen i høstferien. Rundt 50 ivrige barn og unge var samlet til en helg fylt av sang, dans, lek, foto, god mat, nye venner og en avsluttende festivalgudstjeneste i Eidsvoll kirke! Tweensfestivalen er et trosopplæringstiltak i regi av trosopplæringen i Eidsvoll og Hurdal for barn i 5-8 klasse. Målet med festivalen er at barna skal ha det gøy og bli kjent med andre på samme alder, og at de skal bli kjent med kirka gjennom å forberede og delta på gudstjeneste. I år var temaet for festivalen «Sånn som vi er». Budskapet i temaet at vi er bra nok som vi er, for oss selv, for hverandre og for Gud. Det er også tittelen på en av låtene til jentegruppa Caromilie, som består av duoen Caroline og Emilie Ellingsen. De ledet korseminaret på festivalen. I tillegg til kor kunne deltakerne velge mellom gruppene: solist, matlaging, skateboard, film/ foto, kunst/grafitti og moderne dans. Gjennom helgen jobbet de ulike gruppene frem mot festivalgudstjeneste i Eidsvoll kirke søndag kveld! Der fikk de vist seg frem gjennom dans, sang, video og grafittiutstilling. Barna leste bønner og var med å dele ut nattverd. Mange tok turen til Eidsvoll kirke søndag kveld og fikk gleden av å se og oppleve noe av det barna hadde fått med seg på Tweensfestivalen! Årets festival var en stor opplevelse for store og små! Hittil har det vært arrangert hvert annet år, men det vurderes å gjøre dette til et årlig tiltak, etter mange ønsker fra deltakere på årets Tweensfestival! Anne Kjersti Korsmo Trosopplæringskoordinator BRUKTMARKEDET RÅHOLT Trondhjemsveien 266 Åpent hver onsdag og torsdag kl Og hver lørdag kl Masse varer, klær, møbler dekketøy, pyntegjenstander m.m. Velkommen til en hyggelig handel!

12 12 KIRKEN VÅR DESEMBER år S ID E Le Fargelegg A B k. F r o. o r t e ll i n g. T Vismennenes labyrint C D Finn riktig skygge B A C Hjelp de vise menn å finne fram til Jesusbarnet! Hvilken vei skal de velge? E D nett SPRELL.no Vismennene kaster skygge inn i huset til Josef og Maria, men bare en er den rette. Hvilken? 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barn Manus: Odd Ketil Sæbø 02 Himm Fortelle el over Ålesun r: Harald Jakt livet Stoltenb Solister: d Soul Childre stille en på erg n stem den Walderh Astrid Myren 10 God aug og Kristian men tid T/M: Runar Anita N. Bang Musikkp Stange Gjerlau g, Henning roduksjon/arr./mi Fjalsettland KaufmaRebecca n, Mathia ks: Vokalpro Kalvøy, 1/0 T: Karin, Karin K. En Studios, Dag Manvik s Tromme duksjon: Runar M: Karin K. Manvik og Oslo r: K. Manvik Merete Bestill O: Hildegun F. Arnevåg SØNDA Børre Flyen Bang -CD barnebla GSSKOL n Garnes med tårnagen Gitarer, det EN NORGE produks Reigstad på tenes BARNAS 04 Herren 2011 Kristian Kvalvaag jon og arr. ndagssk klubbavis Bratsj: Vetle, Basemen av komp: olen.no Tarjei Klevela er min hyrde t Studio Miks: Espen Nysted T: Asle nd Bjorvatn og Hanna M: PhatBack Teknike (Salme Muren Audiopol Gjelstad Gunders 23) Tekniker Studio Fra CD-en Antonse r voice: Håvard en, (vokal): Make Postpro n, Studio Staffeldt Gressum Sanden Propell Vegard Music Media Schow, Vegard duksjon/ferdigs s SØNDA AS 2011 Schow, GSSKOL 06 Kom Illustra tilling: Make EN NORGE Paradisbukta tør: Jentegr til meg Kanako Music AS Tomas, 12 Aria Jesus og 2012 Grafisk side 2& Yuzuru Solist: uppa Seven Liv-Ben (utdra side 4-5 CD trykk:design: Camilla bibelserien Mathea g) edicte Dicentia T: Britt-Ven Celine Produs Hoholm Fiolin: Hallvard Bjørne ent: Odd M: Melinda ke OldebråLøver Dagens ord: M: Liv-Bene Bjørnebo boe Ketil Sæbø E. Løver ten Fra CD-en og fra CD-en dicte Bjørneboe Sæbø Sammen med Gud Det NORGE SØNDAGSSKOL e Seven Liv-Bene Aria selv om vi ikke sersong hamer gull 15. april EN 2012 dicte Bjørnebo Producti ndagssk ons 2011 e Skatte 14 Tomas olen.no skrin Tore Elias sang Thoma Songe T/M: Tore ssen T/M: Hans og barn Fra CD-enThomassen Program Inge Fagervik fra Tromøy Skatteskr Bli en a Lynor Rasmus mering/tekniker: in as ekte tårnag Bass/key Solem arnage Få agentb ntene.ent på Gitar: board: Rasmus Hans evis og no hemm SØNDA Inge FagervikSolem elige oppdr GSSKOL EN NORGE ag! 2012 Den gode Jakt stille en på stem den men LUKA S Jakt still en på e stem den men SUKA I LINN EA MART IN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n et g -DVD 20 tegnefilm liv. fra Jesu Fortelle fortellin ger Føyen Arnevåg DVD-tr r: Tegnere on: Animasj Alve, CirkA Film r Christoffe g: nt innlesin Produse Merete g Harald Stoltenber Tegneser iemanus/ produsen Runar Bang forbund Søndagsskole og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling ndagsskole.no ent på Bli abonn En -DVD ykking: Dicentia :, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, s, Rikke Fjeld Gaustadne Raymond Erik Ødegaard Den god e g je t ere n gj gode De n e r e n jet En d barnebla hjem i posten. skolens rett Søndags DVD + bok skole.no + sondags 14 blader på Bestill t: fra 2011 En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

13 KIRKEN VÅR DESEMBER Utdeling av 4-års bok i Hurdal Dette er en lang tradisjon som fortsatt holdes ved like. Den første 4-års boka kom så tidlig som i 1972, og bøkene har etter hvert fått nytt innhold og utseende. Barna fikk invitasjon til å komme til kirken for litt aktiviteter en dag i forkant av utdelingen. I år var tema Sauen som ble funnet, og fortellingen fenget! Ungene laget sauer med håndavtrykket sitt på små lerret. Disse ble båret inn i kirken under gudstjenesten, og ble med ungene hjem. Et bilde som kan minne dem om at de er en del av Guds flokk. Vi kikket også i boka som de skulle få og sang noen av sangene. Birgitte Hoel-Knai Kirkens organisasjon i Eidsvoll Eidsvoll, Langset og Feiring kirkekontor Vormavegen etg Eidsvoll, PB. 52, 2081 Eidsvoll Åpent: Mandag fredag kl , tlf Sekretær Irèn H. Sandviken, mob , Sokneprest Arnstein N. Johnsen, mob , Kirkemusiker Bjørnar Robertsen, mob , Sokneprest Terje Kjølsvik, mob , Kirkemusiker Karin Melby Bjørnstad, mob , Diakon Vegar Berntsen, mob , Kateket Mari Van Haselen, mob , Trosopplærer Kristin Vågåsar Thoresen, mob , Råholt kirkekontor Råholtvegen 98, 2070 Råholt Åpent: Tirsdag fredag kl , tlf.: Sekretær Berit Hartz, mob , Sokneprest Marta Botne, mob , Diakon Vegar Berntsen, mob , Kateket Mari van Haselen mob , Trosopplærer Anne Kjersti Korsmo, mob , Trosopplærer Kristin Vågåsar Thoresen, mob , EIDSVOLL Trosopplærer i Eidsvoll og Hurdal Birgitte Hoel- e det helt klart... Sagasenteret Eidsvoll - Tlf ÅPNINGSTIDER Knai, mob , Kirkevergekontoret i Eidsvoll Vormavegen etg Eidsvoll, Flaenbakken Råholt - Tlf PB. 52, Mer 2081 enn 17 år Eidsvoll på Råholt! Åpent:Mandag fredag , tlf.: Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, mob , Konsulent Lill-Tove Klingenberg, mob , Sekretær Irén H. Sandviken, mob , Driftsleder André Hammer, mob , Kirketjener/klokker Alf Fagerli, Feiring sokn, mob.: RILLER - KONTAKTLINSER - SYNSPRØVER Kirketjener Trond Arild Dahl, mob Kirketjener Odd Rune Nygaard, mob Kirketjener Johnny Smestad, mob Renholder Eidsvoll,Råholt og Langset kirker: Nina Melby,mob Boligtlf.: Sokneprest Arnstein N. Johnsen tlf Sokneprest Terje Kjølsvik, mob Sokneprest Marta Botne, mob Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, mob Menighetsrådsledere Eidsvoll menighet: Trine A. Gravdal, mob , Råholt menighet: Anne Helene Høyland Mork, mob , Langset menighet: Marit Kaldhussæter, mob , Feiring menighet: Maren Erstad, mob , Leder i fellesrådet Ivar Nakken, mob , Nestleder i fellesrådet Anne Grethe H. Hammer, mob , Utleie/bestilling av Breidablikk selskapslokaler og Råholt menighetshus: Randi Rustad, tlf.: eller mob Hjemmesidene våre: Eller besøk oss på facebook. Kirkeskyss til Langset eller Feiring kirke. Har du behov for skyss til gudstjeneste i Langset eller Feiring kirke? Ring Kirkekontoret fredag før gudstjenesten mellom 9.00 og Langset menighetsråd og Feiring menighetsråd Ansatte i Hurdal kirkelige fellesråd / menighetsråd Hurdal menighetskontor Postadresse: Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal Besøksadresse: Torget 7, 2090 Hurdal Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl Telefon: Telefaks: e-post: Web: Sokneprest: Kari Lette Pollestad Høghaug. Tlf. kontor: Tlf. mobil: e-post: Kirkeverge / daglig leder: Odny Kristine Buraas. Tlf. kontor: Tlf. mobil: e-post: Organist: Kaia Georgieva. Tlf. mobil: Berit Hansen, Brattlivegen 4, 2090 Hurdal, leder i fellesråd og menighetsråd. Tlf , Oddbjørn Mulelid, nestleder i fellesråd og menighetsråd. Håvard Morten, medlem i fellesråd og menighetsråd. Hildur Margrethe Lundberg, medlem i fellesråd og menighetsråd. John Rognstadtangen, medlem i fellesråd og menighetsråd. Ellen Maud Gravingen Johnsen, medlem i fellesråd og menighetsråd. Kirketjener i Hurdal kirke: Tove Rognstad. Tlf. mobil: Kirkegårdsarbeider i Hurdal: Dag Ove Hoel-Knai. Tlf. mobil: Kirketjener i Skrukkeli kapell: Magnhild Dølerud. Tlf. mobil: Kirkegårdsarbeider i Skrukkeli: Steinar Rognstad. Tlf. mobil: Trosopplærer: Birgitte Hoel-Knai. Tlf. mobil: Konfirmantlærer: Rakel Kvaal. Tlf. mobil: e-post: Hurdals kirkelig valgte Kari Lette P. Høghaug, sokneprest, medlem i fellesråd og menighetsråd. Iver Solsrud, kommunens medlem i fellesrådet. Åse Karin Nygård, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Brit-Helen Åsheim Skjølås, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Grete Anna Parken, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Berit Magda Høgbakken, varamedlem i fellesråd og menighetsråd. Kjetil Rydland, kommunens varamedlem i fellesrådet.

14 - Numbers of households using KHM(Solar cooking): 40 made by loca enjoy using t Impact: - The time that women waste while cooking decreases. KIRKEN VÅR DESEMBER The quantity of firewood used while cooking decreases. Bara-prosjektet, et - eksempel For students who live alone, they do til not need etterfølgelse to waste lots of time to find firewood and to cook thus they can have more time to study. 14 Blant bara og mikea i sør-vest. Bara-prosjektet, som Eidsvoll menighet støtter økonomisk, startet sitt arbeid i Ihosy på Sør-Madagaskar i Prosjektet driver landsbyutvikling og har i disse årene betydd helse, skolegang, bedret ernæring og bedre økonomi for tusener av fattige småbønder på landsbygda på Madagaskar. Prosjektlandsbyene ligger ofte øde til og vi arbeider i mange områder der ingen andre hjelpeorganisasjoner finnes. Den gassisk lutherske kirken driver menighetsbygging i de samme områdene og menighetene vokser fra år til år. Det som begynte som et pilotprosjekt i 1997 er i dag et arbeid med nedslagspunkt i bushen i 4 forskjellige områder. Det arbeides fortsatt i bara-stammen i området omkring Ihosy, men nå også blant mikea-folket som lever i et område nesten uten regn på Sørvest-Madagaskar. I perioder av året lever denne folkegruppen uten tilgang på vann og greier seg bare med vannholdige røtter som de finner. Det er en stor glede å få være med å grave brønner i dette området. Rent vann gir god hygiene, forbedret helse, bedre kosthold og mye mindre arbeid for NMSU leirer vårsemesteret På Stenbekk: februar Vinterferieleir for 2.-7.klasse april Leir for 5.-7.klasse april Tenleir for tenåringer mai Bitteleir, 3-7 år sammen med voksen juni Leir for klasse På Solsetra: mars Lederdøgn for ungdommer som er leirledere mars Fugleleir i påska for kl juni Minileir, 3-7 år sammen med voksen juni og juni Agentleirer for klasse. Følg med på ost for å lese mer om leirene og finne påmeldingsskjema. Silje M. Ljosland kvinnene. I dette ørkenlignende området er det svært lite skog igjen og en viktig del av vårt arbeid er å lære mikeafolket å dyrke jorda på en måte som ikke ødelegger naturgrunnlaget. Maten kokes mange steder nå ved hjelp av enkle solsystemer. Riskokeren er en beholder med folie som reflekterer solstrålene og koker risen fra de går på jordene om morgenen til de kommer hjem på ettermiddagen. Slik spares brensel og skog. Skogplanting har ingen tradisjon slik som i Norge, men nå er de første 8500 plantene i jorda og skolebarna er engasjert for å verne om den nye skogen. I skogsynoden Ifanadiana og i regnskogen i øst, Marolambo I disse områdene har alfabetiseringskurs (voksen lese-skriveopplæring), landbruk og miljø vært de viktigste satsingsområdene. Analfabetismen er stor og det er lagt sterkt trykk på skolebygging og voksenopplæring. Det er gjennomført alfabetiseringskurs på til sammen 167 steder og over 3000 voksne har lært å lese og skrive i våre prosjekter. Kirkelige handlinger i Eidsvoll EIDSVOLL KIRKE Døpte Emilie Engh-Kristoffersen Adrian Valen-Halldén Linnéa Klute Fredriksen Signe Nygård-Husbyn Eirik Baarstad Martin Karisari Solstad Marcus Gullhaugen Troberg Leah Aurora Zachariassen Gustav Nordbak Øsmundset Eleah Johansen Aksel Alkesander Johansen Hulby Sander Rognstad Post Olav Aas Grøneng Håvard Eriksrød Brækkan Stine Zophialiena Fagermo Markus Leander Brækkan Døde Hjalmar Bjørnly Hanna Hillestad Randi Lea Blakkisrud Aslaug Karlsen Alf Røyse Odd Nossum May Dagvor Myrdal Oline Tangen Thor-Erik Pettersen Leif Larsen Ragnar Knudsen Kristin Aalborg Austad Ane Eliassen Pedersen Henry Georg Gulbrandsen Tor Arnstein Ruud Anne Grete Larsen Bjørn Egil Fodstad RÅHOLT KIRKE Døpte Mathea Emilie Grande Hollseter Cornelia Husum Molnes Isak Eikill Jebe Kevin Rafael Anderssen Leander Espås Paulsen Marvin Maputol Bergerskogen Henrik Brubakk-Lahtinen Christiane Angelica Hovi Angelica Marie Makarevich Sander Johansen Skogstad Christa Erica Donatino Vanessa Wiik Thea Amalie Wiik Leah Emilie Kulstad Berntsen Emilie Rosenlund Dante Jahr Doncic Johansen Emilie Finstad Paulsberg Victoria Hansen Theodor Hanken Ildahl Døde Alfhild Margrethe Olafsen Oddvar Kristiansen Dag Jostein Grønoset Kai Kortsen Asprusten Mette Iren Langeid Bjørg Werner Minnegudstjenester Nyttårsaften er en spesiell kveld for mange av oss. Ikke minst for de som har mistet en av sine det siste året. Råholt, Eidsvoll og Feiring menigheter inviterer til minnegudstjeneste i sine kirker på nyttårsaften. Navnene til alle det er holdt gravferd for i den LANGSET KIRKE Døpte Thea Therese Nersveen Christoffesen Ella Oline Byrud Jakset Døde Magne Bolstad Reidar Nestor Krogvold Jan Otto Halvorsen Norvald Sigmund Nilsen Ruth Hansen Trygve Tomter Edith Knutsen FEIRING KIRKE Døpte Jakob Andreas Mortensen Johann Sebastian Kjølsvik Vigde Anett Kittelsen og Knut Harald Flesvik Døde Normann Morgan Tandberg Ole Baalsrud Aksel Bjørnstad Agaton Lium After being trained by MIRD technicians and environmental volunteers and farmers make their own fuel-saving stoves; they are made by local materials and farmers enjoy using them. Maten kokes mange steder nå ved hjelp av enkle solsystemer. Riskokeren er en beholder med folie som reflekterer solstrålene og koker risen fra de går på jordene om morgenen til de kommer hjem på ettermiddagen. Training about solar cocking of Bærekraft/varig hjelp. ningen blir derfor delaktige på rent vann til flere tusen mennesker. Over 3000 voksne har lært volunteers in environment, gender Fra mange andre utviklingsprosjekter kjenner man til at alt fortsetter disse arbeidet under å lese og skrive. en helt spesiell måte. Uten lønn and health sector (Marolambo) arbeid stanser opp når ekstern veiledning av en liten stab. Når Kvinner øker peanøttavlingene finansiering og hjelp fases ut. det graves brønner og lages vannposter sine 3 ganger med ny dyrk- Det som var blomstrende aktivitet er den lokale utviklingingsteknikk Malaria reduseres noen år forsvinner med skommiteen med på arbeidet. kraftig ved bruk av myggnett hjelperne. Dette skjer ofte med Det samme gjelder når det bygges som deles ut. Barn dør ikke de små private prosjektene som skoler. Dette har gjort at det lenger av kikhoste etter at vi det er blitt så mange av de siste lille bara-prosjektet nå er blitt kom med vaksine. årene. Det krever gjennomtenkte en betydelig utviklingsagent på opplegg for at arbeidet nasjonalt nivå på Madagaskar. De gode eksemplene er mange. skal være bærekraftig og gi Du er med din støtte med å gir varig hjelp til befolkningen. Her er litt statistikk som viser HELSE, RENT VANN, MAT Dette arbeides det bevisst med omfanget av arbeider : OG UTDANNING for de som i våre prosjekter og det er med Over mennesker likt lever i de mest vanskelig og fattige stolthet vi forteller at vi nå har fordelt på menn og kvinner har områdene på Madagaskar. til sammen 1246 frivillige medarbeidere fått hjelp fra vårt helsearbeid. som blir veiledet av Bare i Marolambo er det bygget Kai-Arne Schie 10 teknikere innen de forskjellige 507 toaletter fagområdene. Lokalbefolk- Vi har gravd 46 brønner som gir enkelte menighet det siste året blir lest opp og tent lys for. Gudstjenesten er åpen for alle, men de som har mistet noen det siste året, er spesielt invitert. Det er kl 16 i Råholt og Eidsvoll og kl 14 i Feiring. I Langset er det tradisjon at minnegudstjenesten er Allehelgenssøndag. Slekters gang i Hurdal HURDAL KIRKE Døpte: Agnes Morten Døde: Harald Lid Aslaug Eli Tangen Sven Moltzau Brit Høilund Amundsen Harald Rust Bjørg Elinore Strand SKRUKKELI KAPELL Døpte Amalie Haug 19 T v a (

15 KIRKEN VÅR DESEMBER Gudstjenester i Eidsvolls kirker Gudstjenester i Hurdal 30. nov 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste, Lys Våken 11 Råholt Gudstjeneste, Lys Våken 11 Feiring Gudstjeneste, Lys Våken 7. des Vilberg Helsetun Gudstjeneste 11 Råholt Gudstjeneste 17 Råholt menighetshus Storsamling 11 Langset Gudstjeneste 14. des 11 Råholt Avskjedsgudstjeneste 11 Feiring Gudstjeneste 21. des 11 Eidsvoll Gudstjeneste Mandag 22.des 18 Råholt Kirkeklubbgudstjeneste Julaften Eidsvoll kirke: Råholt kirke: Feiring kirke: Langset kirke: juldag 11 Eidsvoll Kirke Høytidsgudstjeneste 11 Råholt kirke Høytidsgudstjeneste 11 Feiring Høytidsgudstjeneste 2. juledag 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste 11 Dal misjonshus Gudstjeneste 28. des 17 Feiring bedehus Juletrefest Nyttårsaften 16 Eidsvoll kirke Minnegudstjeneste 16 Råholt kirke Minnegudstjeneste 14 Feiring kirke Minnegudstjeneste 1. jan 11 Eidsvoll kirke Fellesgudstjeneste 4. jan 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste 12 Råholt Juletrefest på Skaubanen 16 Effata Juletrefest 11. jan 18 Eidsvoll kirke Kveldsgudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 11 Feiring Gudstjeneste 18. jan 11 Eidsvoll kirke Familiegudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 11 Langset kirke Gudstjeneste FELLESMØTEUKA Torsdag Milleniumskirken (Pilgrims, Minnesund) Nattverd, bønn, vitnesbyrd, bønn og lovsang. Felles måltid til slutt. Fredag Fest på Fyrtårnet Lørdag Formiddagstreff på Dal misjonshus. Søndag Gudstjeneste i Eidsvoll kirke 1. feb 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste 17 Råholt menighetshus Storsamling 11 Feiring kirke Gudstjeneste 8. feb 18 Eidsvoll kirke Kveldsgudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste m/karneval 11 Langset kirke Gudstjeneste 15. feb 11 Eidsvoll kirke Familiegudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 11 Feiring kirke Gudstjeneste 22. feb 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 1. mars 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 17 Råholt menighetshus Storsamling 11 Langset kirke Gudstjeneste 8. mars 11 Råholt kirke Gudstjeneste 15. mars 11 Eidsvoll kirke Familiegudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste m/4-årsbok 11 Feiring kirke Gudstjeneste 22. mars 11 Eidsvoll kirke Gudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 11 Langset kirke Gudstjeneste 29. mars - Palmesøndag 11 Eidsvoll kirke Familiegudstjeneste 11 Råholt kirke Gudstjeneste 11 Feiring kirke Familiegudstjeneste med Esel og palmegreiner Med forbehold om skrivefeil og endringer se annonser i lokalavisene og på Søndag 30. november 1. søndag i advent Hurdal kirke kl 1000 (merk tiden) Gudstjeneste Lys Våken - 11-åringene deltar Søndag 7. desember 2. søndag i advent Lysmesse konfirmantene Lørdag 13. desember Hurdal kirke kl Førjulskonsert med Hurdalskoret v/dirigent Johanne Bjørkhaug Gjester: Jon Lotterud og Viggo Sandvik Søndag 14. desember 3. søndag i advent Skrukkeli kapell Lysmesse - konfirmantene Søndag 21. desember 4. søndag i advent Hurdal kirke kl Gudstjeneste med pynting av juletreet 24. desember - Julekveld Hurdal kirke kl Familiegudstjeneste med julespill Hurdal kirke kl Familiegudstjeneste Musikk/sang ved Ingeborg Bergem 25. desember - Juledag Høytidsmesse Fiolin Petter Sæteråsen 26. desember 2. Juledag Skrukkeli kapell kl 1100 Høytidsgudstjeneste 28. desember - Romjulssøndag Hurdal helsetun kl 1100 Nattverdgudstjeneste 31. desember Nyttårsnatt Hurdal kirke kl 2315 Midnattsgudstjeneste 1. januar 2015 Nyttårsdag Eidsvoll kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste 4. januar - Kristi Åpenbaringsdag Helligtrekongersgudstjeneste 11. januar - 2. søndag i Åpenbaringstiden Skrukkeli kapell kl 1100 Høymesse 18. januar - 3. søndag i Åpenbaringstiden Høymesse 25. januar - 4. søndag i Åpenbaringstiden Hurdal kirke kl 1900 Salmemesse 1.februar - Såmannssøndagen Høymesse 8. februar Kristi forklarelsesdag Hurdal Torg kl 1100 Gudstjeneste VM Spark Utfor 15. februar - Fastelavnssøndag Karnevalsgudstjeneste - Bildebibel til 6-åringene 18. februar - Askeonsdag Hurdal kirke kl Fastemesse 22.februar - 1. søndag i fastetiden Hurdal kirke kl 1900 Kveldsmesse 1.mars - 2.søndag i fastetiden Gudstjeneste 8. mars - 3. søndag i fastetiden Skrukkeli kapell kl 1100 Gudstjeneste 15. mars - 4. søndag i fastetiden Høymesse 22. mars - Maria budskapsdag Marimesse 29. mars - Palmesøndag Hurdal kirke kl Familiemesse

16 Vi gjør ideer til virkelighet God jul & Reklame-huset.no Kjerkevegen 16, 2070 Råholt Tel Epost. Godt nytt år!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016

MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016 MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016 TEMA: JUL Fokusord: Adventskalender Adventslys Lussekatter Julekort Julestjerne Julegave Juletre Hjerte Julekaker Nisse Engel Pepperkaker Julegrøt Julekule Kirke

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01.desember T.O.M. 31.desember 2015

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01.desember T.O.M. 31.desember 2015 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01.desember T.O.M. 31.desember 2015 TEMA: Julehøytiden Fokusord: Vinter Glatt Frost Snøfnugg Advent Julestjerne Pentagon Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 45 01. desember

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Pedagogiske bygningstweens

Pedagogiske bygningstweens Året 2014 er om få timer omme, og da er vi godt innenfor deadlinegrensa for å skrive årets siste nyhetsbrev. Pedagogiske bygningstweens Denne tittelen gir selvsagt ingen mening, men oppsummerer noe av

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer