ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER"

Transkript

1 ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1

2 SE ÄGGKOKARE Rostfri BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka 9. Handtag (äggbricka) 3. Äggnål 10. Strömbrytare med 4. Ägghållare kontrollampa 5. Rostfritt lock 11. Värmeplatta/ 6. Ångöppning vattenbricka 7. Elkabel med 12. Skala stickkontakt 13. Mätglas, graderat LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA ÄGGKOKARE! SÄKERHETSANVISNINGAR Denna äggkokaren är endast avsedd för inkoppling till 230 V ~ 50 Hz. Felaktigt handhavande och felaktig användning kan skada äggkokaren och även orsaka personskada. Denna äggkokare är endast avsedd för kokning av ägg. Inget ansvar tas för ev. skada som orsakas av felaktig användning eller felaktigt handhavande. Endast avsedd för inomhusbruk. Innan äggkokarens stickkontakt ansluts till vägguttaget, kontrollera att äggkokarens märkdata överensstämmer med vägguttagets Fig. A 8 9 Placera ej äggkokaren eller stickkontakten i vätska eller annan typ av vätska. Skulle äggkokaren av olyckshändelse ändå hamna i vatten, lossa omedelbart stickkontakten och låt behörig elektriker kontrollera äggkokaren innan den används igen. Oaktsamhet att göra så kan resultera i livsfarlig elstöt. Försök aldrig själv öppna äggkokarens ytterhölje. Stick EJ in några föremål inuti äggkokarens ytterhölje. Använd ej äggkokaren med blöta händer, på ett fuktigt golv eller när äggkokaren själv är blöt. Vidrör ej stickkontakten med blöta eller fuktiga händer. Kontrollera regelbundet elkabeln och stickkontakten efter ev. skador. Om elkabeln eller stickkontakten uppvisar skador, så måste de bytas ut av behörig elektriker för att undvika skada eller personskada. Använd ej äggkokaren om den tappats i golvet eller på annat sätt skadats eller med skadad elkabel eller stickkontakt. Lämna apparaten hos auktoriserad verkstad för kontroll och eventuell reparation. Försök EJ reparera äggkokaren själv. Detta kan medföra elchock. Skydda elkabeln att hänga över vassa kanter och håll den borta från heta föremål och öppna flammor. Lossa alltid elkabeln från vägguttaget genom att dra i stickkontakten. Som ett extra skydd kan man komplettera eluttaget med någon form av jordfelsbrytare med utlösningsström 30 ma. Om förlängningskabel måste användas, måste den vara av godkänd typ. Äggkokaren är ej avsedd för kommersiellt bruk, ej heller för användning utomhus. 2

3 SE Lämna aldrig äggkokaren obevakad när den används. Barn kan ej sätta sig in i de farligheter som felaktig användning av hushållsmaskiner kan medföra. Barn får därför absolut EJ använda äggkokaren. Förvara alltid äggkokaren oåtkomlig för barn. Drag alltid ut stickproppen ur vägguttaget när äggkokaren inte används, när den skall rengöras eller när vatten skall fyllas på. Låt alltid äggkokaren svalna ordentligt före rengöring. FARA! Märkspänning finns alltid inuti äggkokaren så länge den är ansluten till vägguttaget. Stäng av äggkokaren innan stickkontakten lossas från vägguttaget. Bär aldrig äggkokaren i elkabeln. SPECIELLA SÄKERHETSANVISNINGAR Äggkokaren blir snabbt varm men svalnar sakta. Var försiktig med det kokande vattnet och den heta ånga som strömmar upp genom öppningen i locket. Vidrör endast handtaget. Låt äggkokaren svalna helt före all slags hantering. Använd ej tillbehör som ej rekommenderats av tillverkaren. Placera ej äggkokaren i närheten av heta föremål (ex. ugn, värmekälla etc.). OBS! Elkabeln får ej vidröra äggkokarens heta delar vid användning av densamma. Äggkokaren är endast avsedd för att koka ägg. Försök ej värma upp andra typer av matvaror med hjälp av äggkokaren. Använd ej äggkokaren utan locket (5) och äggbrickan (2). Äggnålen (3) i botten av mätglaset (13) är mycket vass. För att undvika olyckor bör därför mätglaset alltid förvaras oåtkomligt för barn. INNAN ÄGGKOKAREN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN Avlägsna allt packmaterial. Rengör äggkokaren innan den används första gången (se avsnitt RENGÖRING OCH UNDERHÅLL). Det kan bildas lite rök och lukt när äggkokaren startas första gången, eftersom avlagringar och restprodukter från tillverkningen kan finnas kvar och nu bränns bort från ytan på äggkokaren. ANVÄNDNING Du kan koka upp till 7 ägg samtidigt. Använd alltid färska ägg. Placera äggen på äggbrickan (2) ovanpå värmeelementet (1). Gör mycket försiktigt ett litet hål i toppen av äggets smala ände med hjälp av äggnålen (3). (Fig. B) Var försiktig vid håltagningen. Använd ingen kraft, eftersom då ägget lätt kan gå sönder. VARNING! Var försiktig vid håltagningen, eftersom spetsen på äggnålen (3) är mycket vass. Fig. B Man kan endast placera ett ägg i vardera av de sju ägghållarna (4). Placera äggets storände nedåt i ägghållaren (4) så att hålet hamnar uppåt. Fyll sedan på med kallt, friskt vatten upp till den markering i mätglaset (13) som motsvarar antal ägg och önskad hårdhet. Mängden vatten beror dels på antalet ägg som skall kokas, dels på hur hårdkokta man önskar äggen (lös-, medium- eller hårdkokta). Det finns tre skalor (12) på mätglaset (13) som visar hur mycket vatten man skall använda (markeringarna är på engelska, tyska och franska). Soft = löskokt, medium = mediumkokt, hard = hårdkokt. 3

4 SE Skala 1: soft (löskokt) Koktid ca. 12 minuter Skala 2: medium (mediumkokt) Koktid ca. 15 minuter Skala 3: hard (hårdkokt) Koktid ca. 17 minuter Om du t.ex. önskar koka fyra löskokta ägg, fyll på vatten till markeringen 4 på skala 1 soft (12). Om vattnet är mycket hårt, kan du tillsätta en halv tesked ättika. Använd annars ingen annan typ av vätska än vatten. Tillsätt ej heller något annat (t.ex. salt) i vattnet. Häll nu vattnet från mätglaset (13) i vattenbrickan (11). Var försiktig så att inget vatten spills på värmeelementets (1) ytterhölje. Täck äggbrickan (2) och dess ägghållare (4) med hjälp av locket (5). Se till så att äggbrickan (2) med sina ägghållare (4) och locket (5) passar in mitt för varandra på värmeelementets (1) ytterhölje. Ställ strömbrytaren (10) i position O (OFF). Placera stickkontakten (7) i lämpligt vägguttag och ställ strömbrytaren (10) i position I (ON). Kontrollampan i strömbrytaren (10) tänds. Värmeelementet (1) börjar nu värma upp värmeplattan/vattenbrickan (11) och därmed vattnet. VARNING! Vissa delar på äggkokaren blir mycket varma under och efter användning. När äggkokaren används, vidrör endast dess handtag (8, 9). Var speciellt uppmärksam på kokande vatten och ånga som strömmar ut. Risk för brännskador! Lossa EJ några delar på äggkokaren när den används. När vattnet kokar så kommer en liten mängd het vattenånga att sippra ut ur ångöppningen (6). Locket (5) får ej avlägsnas så länge äggen kokar. Om så skulle ske så kommer all den heta vattenångan omedelbart att strömma ut. När allt vattnet på värmeplattan/ vattenbrickan (11) avdunstat av så är äggen färdiga. En ljudsignal ljuder. Kontrollampan i strömbrytaren (10) slocknar. Den heta värmeplattan/ vattenbrickan (11) ovanpå värmelementet (1) börjar så sakta att svalna. Ställ strömbrytaren (10) i position O (OFF). Summern tystnar. Lossa stickkontakten (7) från vägguttaget. Lyft försiktigt upp locket (5) från äggkokaren. Håll i handtaget (8). Plocka bort äggbrickan (2) från äggkokaren genom att hålla i handtaget (9). Spola äggen en kort stund under kallt, rinnande vatten. Äggen är nu klara att serveras. Placera tillbaka äggbrickan (2) och dess ägghållare (4) med hjälp av en grytvante. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL I tillägg till dessa punkter måste du även lägga märke till säkerhetsanvisningarna. Låt äggkokaren svalna helt innan rengöringen påbörjas. Du kan rengöra locket (5) och äggbrickan (2) med vatten och milt diskmedel. Använd en tygtrasa fuktad med vatten och milt diskmedel för rengöring av äggkokarens ytterhölje och värmeplattan/ vattenbrickan (11). Torka dem noga efter rengöring. VARNING! Tillåt ej äggkokarens elektriska element att komma i kontakt med vatten. Avkalkning av värmeplattan/vattenbrickan (11): Äggskal innehåller en mängd kalciumsalt. Detta salt bildar kalkavlagringar i botten på värmeplattan/vattenbrickan (11) såvida den inte avkalkas regelbundet. För att göra detta, häll lite hushållsättika i mätglaset (13). Fyll sedan upp mätglaset (13) med vatten. Häll sedan denna blandning av vatten och ättika i värmeplattan/ vattenbrickan (11). Efter 30 minuter kan ättiksblandningen hällas ut. Torka ur värmeplattan/vattenbrickan (11) med hjälp av en tygtrasa. 4

5 SE Tillåt EJ denna ättiksblandning att koka i äggkokaren. Vi rekommenderar att efter rengöring förvara äggkokaren i sin kartong. TEKNISKA DATA Driftspänning: V ~ 50 Hz Effekt: W Mått (bxhxd): x 170 x 165 mm 5

6 NO EGGKOKER Rustfri BESKRIVELSE AV EGGKOKEREN (FIG. A) 1. Varmeelement 9. Håndtak (eggbrett) 2. Eggbrett 10. Strømbryter med 3. Eggnål kontrollampe 4. Eggholdere 11. Varmeplate/ 5. Rustfritt lokk vannbeholder 6. Dampåpning 12. Skala 7. Ledning med støpsel 13. Måleglass, gradert 8. Håndtak (lokk) LES ANVISNINGENE NØYE FØR DU TAR EGGKOKEREN I BRUK! SIKKERHETSANVISNINGER Denne eggkokeren er beregnet kun for tilkobling til 230 V ~ 50 Hz. Feilaktig håndtering og feilaktig bruk kan skade eggkokeren og også forårsake personskade. Denne eggkokeren er beregnet kun for koking av egg. Det tas ikke noe ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk eller feilaktig håndtering. Kun beregnet for bruk innendørs. Før eggkokerens støpsel settes i stikkkontakten, kontroller at eggkokerens merkedata er i samsvar med stikkontaktens Fig. A Plasser ikke eggkokeren eller støpselet i vann eller annen type væske. Skulle eggkokeren ved et uhell likevel havne i vann, trekk straks støpselet ut av stikkontakten, og la en kvalifisert elektriker kontrollere eggkokeren før den brukes igjen. Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i livsfarlig elektrisk støt. Forsøk aldri selv å åpne eggkokerens ytre hus. Stikk IKKE inn noen gjenstander i eggkokerens ytre hus. Bruk ikke eggkokeren med våte hender, på et fuktig gulv eller når eggkokeren selv er våt. Berør ikke støpselet med våte eller fuktige hender. Kontroller regelmessig ledning og støpsel med henblikk på skade. Dersom ledning eller støpsel skulle ha en skade, må de skiftes ut av kvalifisert elektriker for å unngå personskade. Bruk ikke eggkokeren dersom den har blitt mistet i gulvet eller på annen måte skadet eller med skadet ledning eller støpsel. Lever apparatet inn til autorisert verksted for kontroll og eventuell reparasjon. Forsøk IKKE selv å reparere eggkokeren. Dette kan medføre elektrisk støt. La ikke ledningen henge over skarpe kanter, og hold den borte fra varme gjenstander og åpen ild. Koble alltid ledningen fra stikkontakten ved å dra i støpselet. Som en ekstra beskyttelse kan man komplettere eluttaket med en eller annen form for jordfeilbryter med utløsningsstrøm 30 ma. Dersom det må brukes skjøteledning, må den være av godkjent type. Eggkokeren er ikke beregnet for kommersiell bruk, og heller ikke for bruk utendørs. Gå aldri fra eggkokeren ubevoktet når den er i bruk. 6

7 NO Barn kan ikke sette seg inn i de farene som feilaktig bruk av husholdningsapparater kan medføre. Barn må derfor IKKE under noen omstendigheter bruke eggkokeren. Oppbevar alltid eggkokeren utilgjengelig for barn. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når eggkokeren ikke er i bruk, når den skal rengjøres, eller når vann skal fylles på. La alltid eggkokeren avkjøles ordentlig før rengjøring. FARE! Det foreliger alltid merkespenning inni eggkokeren så lenge den er koblet til stikkontakten. Slå av eggkokeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. Bær aldri eggkokeren etter ledningen. SPESIELLE SIKKERHETSANVISNINGER Eggkokeren blir hurtig varm, men avkjøles langsomt. Vær forsiktig med det kokende vannet og den svært varme dampen som strømmer opp gjennom åpningen i lokket. Berør kun håndtaket. La eggkokeren avkjøles helt før enhver form for håndtering. Bruk ikke tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Plasser ikke eggkokeren i nærheten av varme gjenstander (f.eks. komfyr, varmekilde etc.). OBS! Ledningen må ikke berøre eggkokerens varme deler når denne er i bruk. Eggkokeren er beregnet kun for koking av egg. Forsøk ikke å varme opp andre typer matvarer ved hjelp av eggkokeren. Bruk ikke eggkokeren uten lokket (5) og eggbrettet (2). Eggnålen (3) i bunnen av måleglasset (13) er svært skarp. For at ulykker skal unngås, bør derfor måleglasset alltid oppbevares utilgjengelig for barn. FØR EGGKOKEREN BRUKES FOR FØRSTE GANG Fjern all emballasje. Rengjør eggkokeren før den brukes for første gang (se avsnittet RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD). 7 Det kan dannes litt røyk og lukt når eggkokeren startes første gang, fordi det kan finnes avleiringer og restprodukter fra produksjonen, som nå brennes bort fra overflaten på eggkokeren. BRUK Du kan koke inntil 7 egg samtidig. Bruk alltid ferske egg. Plasser eggene på eggbrettet (2) oppå varmeelementet (1). Lag meget forsiktig et lite hull i toppen av eggets smale ende ved hjelp av eggnålen (3). (Fig. B) Vær forsiktig når du lager hullet. Bruk ingen kraft, fordi egget da lett kan gå i stykker. ADVARSEL! Vær forsiktig når du lager hull, fordi spissen på eggnålen (3) er svært skarp. Fig. B Man kan kun plassere ett egg i hver av de sju eggholderne (4). Plasser eggets brede ende nedover i eggholderen (4), slik at hullet havner oppover. Fyll deretter på kaldt, friskt vann opp til den markeringen i måleglasset (13) som tilsvarer antall egg og ønsket hardhet. Mengden vann avhenger dels av hvor mange egg som skal kokes, dels av hvordan man ønsker eggene kokt (bløtkokt, middels eller hardkokt). Det finnes tre skalaer (12) på måleglasset (13) som viser hvor mye vann man skal bruke (markeringene er på engelsk, tysk og fransk). Soft = bløtkokt, medium = middels kokt, hard = hardkokt. Skala 1: soft (bløtkokt) Koketid ca. 12 minutter Skala 2: medium (middels kokt) Koketid ca. 15 minutter Skala 3: hard (hardkokt) Koketid ca. 17 minutter

8 NO Dersom du f.eks. vil koke fire bløtkokte egg, fyll på vann til markering 4 på skala 1 soft (12). Dersom vannet er svært hardt, kan du tilsette en halv teskje eddik. Bruk ellers ingen annen type væske enn vann. Tilsett heller ikke noe annet (f.eks. salt) i vannet. Hell nå vannet fra måleglasset (13) i vannbeholderen (11). Vær forsiktig slik at du ikke søler vann på varmeelementets (1) ytre deksel. Dekk eggbrettet (2) og dets eggholdere (4) ved hjelp av lokket (5). Se etter at eggbrettet (2) med sine eggholdere (4) og lokket (5) passer inn midt for hverandre på varmeelementets (1) ytre deksel. Still strømbryteren (10) i posisjon O (OFF). Sett støpselet (7) i egnet stikkontakt, og still strømbryteren (10) i posisjon I (ON). Kontrollampen i strømbryteren (10) tennes. Varmeelementet (1) begynner nå å varme opp varmeplaten/vannbeholderen (11) og dermed vannet. ADVARSEL! Enkelte deler på eggkokeren blir svært varme under og etter bruk. Når eggkokeren brukes, berør kun dens håndtak (8, 9). Vær spesielt oppmerksom på kokende vann og damp som strømmer ut. Risiko for brannskader! Løsne IKKE noen deler på eggkokeren når den er i bruk. Når vannet koker, vil en liten mengde varm vanndamp sive ut av dampåpningen (6). Lokket (5) må ikke tas av så lenge eggene koker. Om så skulle skje, vil all den varme vanndampen straks strømme ut. Når alt vannet på varmeplaten/vannbeholderen (11) er fordampet, er eggene ferdige. Et lydsignal lyder. Kontrollampen i strømbryteren (10) slokkes. Den varme varmeplaten/vannbeholderen (11) oppå varmeelementet (1) begynner sakte å avkjøles. Still strømbryteren (10) i posisjon O (OFF). Summeren slutter å lyde. Trekk støpselet (7) ut av stikkontakten. Løft forsiktig opp lokket (5) fra eggkokeren. Hold i håndtaket (8). Fjern eggbrettet (2) fra eggkokeren ved å holde i håndtaket (9). Skyll eggene en kort stund under kaldt, rennende vann. Eggene er nå klare for servering. Sett eggbrettet (2) og dets eggholdere (4) tilbake på plass ved bruk av en gryteklut. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD I tillegg till disse punktene må du også ta hensyn til det som står i sikkerhetsanvisningene. La eggkokeren kjøles helt av før rengjøring igangsettes. Du kan rengjøre lokket (5) og eggbrettet (2) med vann og et mildt oppvaskmiddel. Bruk en tøyklut fuktet med vann og mildt oppvaskmiddel for rengjøring av eggkokerens utside og varmeplaten/vannbeholderen (11). Tørk dem grundig etter rengjøring. ADVARSEL! La ikke eggkokerens elektriske element komme i kontakt med vann. Avkalking av varmeplate/vannbeholder (11): Eggeskall inneholder en mengde kalsiumsalt. Dette saltet danner kalkavleiringer i bunnen på varmeplaten/vannbeholderen (11) med mindre den avkalkes regelmessig. For å gjøre dette, hell litt husholdningseddik i måleglasset (13). Fyll deretter opp måleglasset (13) med vann. Hell deretter denne blandingen av vann og eddik i varmeplaten/vannbeholderen (11). Etter 30 minutter kan eddikblandingen helles ut. Tørk ut av varmeplaten/vannbeholderen (11) ved hjelp av en tøyklut. La IKKE denne eddikblandingen koke i eggkokeren. Vi anbefaler at eggkokeren etter rengjøring oppbevares i sin kartong. TEKNISKE DATA Driftsspenning: V ~ 50 Hz Effekt: W Mål (bxhxd): x 170 x 165 mm 8

9 FI MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä MUNANKEITTIMEN OSAT (KUVA A) 1. Lämpövastus 7. Virtajohto, jossa 2. Munateline pistotulppa 3. Munaneula 8. Kannen kahva 4. Munanpidikkeet 9. Munatelineen kahva 5. Kansi ruostumatonta 10. Virtakytkin, jossa terästä merkkivalo 6. Höyryaukko 11. Lämpölevy/vesiallas 12. Asteikko 13. Mittalasi, jossa LUE KÄYTTÖOHJEET asteikko HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ MUNANKEITINTÄ! TURVALLISUUSOHJEITA Tämän munankeittimen saa liittää ainoastaan sähköliitäntään 230 V ~ 50 Hz. Munankeittimen vääränlainen käsittely ja käyttö voi aiheuttaa vahinkoa sekä itse laitteelle että laitteen lähellä oleville henkilöille. Tämä munankeitin on tarkoitettu ainoastaan munien keittämiseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttämisestä muihin tarkoituksiin tai muusta laitteen väärästä käytöstä. Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa. Ennen kuin liität munankeittimen sähköverkkoon, tarkista että laitteen sähkötiedot vastaavat sähköverkkosi taajuutta ja jännitettä Kuva A Älä sijoita munankeitintä tai sen pistotulppaa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen. Jos munankeitin sattuu kuitenkin vahingossa joutumaan veteen, irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta ja anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa munankeitin ennen kuin jatkat sen käyttöä. Jollet noudata tätä ohjetta, voit saada hengenvaarallisen sähköiskun. Älä koskaan yritä avata munankeittimen ulkokoteloa. Älä KOSKAAN työnnä esineitä munankeittimen ulkokotelon sisään. Älä käytä munankeitintä märin käsin, märillä pinnoilla tai kun munankeitin itse on märkä. Älä koske pistotulppaan märin tai kostein käsin. Tarkista virtajohdon ja pistotulpan kunto säännöllisesti. Jos virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa ne uusiin. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua tai laite voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä käytä munankeitintä, jos se on pudonnut lattialle tai vahingoittunut jollain muulla tavalla, tai jos sen virtajohto tai pistotulppa ovat vaurioituneet. Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa laitteen moitteeton toiminta. Älä KOSKAAN yritä korjata munankeitintä itse. Voit saada sähköiskun. Suojaa virtajohto teräviltä kulmilta sekä kuumilta esineiltä ja avotulelta. Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan, älä vedä johdosta. Turvallisuuden lisäämiseksi pistorasialiitännän voi varustaa erillisellä vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 ma. Jos käytät jatkojohtoa, tarkista että se on hyväksyttyä tyyppiä. 9

10 FI Munankeitin ei ole tarkoitettu suurtalouskäyttöön eikä sitä saa myöskään käyttää ulkotiloissa. Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa munankeitintä ilman valvontaa. Lapset eivät aina tunnista kaikkia munankeittimen käyttöön liittyviä vaaratilanteita. Valvo siksi lasten toimintaa koko ajan munankeitintä käyttäessäsi. Älä KOSKAAN anna lasten käyttää laitetta. Säilytä laite lasten ulottumattomissa. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun et käytä munankeitintä, kun puhdistat sitä tai kun täytät siihen vettä. Anna munankeittimen jäähtyä kunnolla ennen kuin alat puhdistaa sitä. VAARA! Munankeittimessä on sähköjännite aina, kun sen pistotulppa on liitettynä pistorasiaan. Kytke munankeitin pois päältä ennen kuin irrotat pistotulpan pistorasiasta. Älä koskaan kanna munankeitintä virtajohdosta. ERITYISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Munankeitin kuumenee nopeasti mutta jäähtyy hitaasti. Varo kiehuvaa vettä ja kannen aukosta virtaavaa kiehuvan kuumaa höyryä. Tartu laitteeseen ainoastaan kahvoista. Anna munankeittimen jäähtyä aina ennen kuin alat käsitellä sitä. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita. Älä sijoita munankeitintä kuumien esineiden läheisyyteen (esim. uuni, lämmitin tai muu lämmönlähde). HUOM! Virtajohto ei saa koskettaa munankeittimen kuumiin osiin, kun laite on käytössä. Munankeitin on tarkoitettu ainoastaan munien keittämiseen. Älä yritä kuumentaa munankeittimellä muita elintarvikkeita. Älä koskaan käytä munankeitintä ilman kantta (5) ja munatelinettä (2). Mittalasin (13) pohjassa oleva munaneula (3) on erittäin terävä. Välttyäksesi vahingoilta säilytä mittalasi aina lasten ulottumattomissa. ENNEN KUIN KÄYTÄT MUNANKEI- TINTÄ ENSIMMÄISTÄ KERTAA Poista kaikki pakkausmateriaali. Puhdista munankeitin ennen kuin alat käyttää sitä (katso kohtaa PUHDISTUS JA HOITO). Munankeittimen ensimmäisellä käyttökerralla voi syntyä hieman savua tai käryä. Tämä on normaalia, sillä se aiheutuu valmistuksesta jääneiden suoja-aineiden ja kerrostumien palamisesta munankeittimen pinnalta. KÄYTTÖ Voit keittää enintään 7 munaa samalla kertaa. Käytä aina tuoreita munia. Aseta munat munatelineelle (2) lämpövastuksen päälle (1) siten, että niiden leveämpi pää tulee alaspäin. Tee varovasti pieni reikä kunkin munan kapeaan päähän käyttämällä mittalasin munaneulaa (3). (Kuva B) Ole hyvin varovainen reikää tehdessäsi. Älä käytä voimaa, koska muna voi mennä helposti rikki. VAROITUS! Varo myös munaneulan (3) erittäin terävää kärkeä. Kuva B Jokaisen munanpidikkeeseen (4) mahtuu vain yksi muna. Aseta munat pidikkeisiin (4) leveämpi pää alaspäin, jolloin niiden reikä tulee ylöspäin. 10

11 FI Kaada sitten mittalasiin (13) kylmää, raikasta vettä siihen merkintään saakka, joka vastaa munien lukumäärää ja haluamaasi kypsyysastetta. Vesimäärä vaihtelee toisaalta keitettävien munien lukumäärän mukaan, toisaalta sen mukaan, millaisina munat haluat (löysinä, keskikovina vai kovina). Mittalasissa (13) on kolme asteikkoa (12), jotka osoittavat kuinka paljon vettä kulloinkin tarvitset (merkinnät ovat englaniksi, saksaksi ja ranskaksi). Soft = löysäksi, medium = keskikovaksi, hard = kovaksi keitetty. Asteikko 1: soft (löysä) Keittoaika n. 12 minuuttia Asteikko 2: medium (keskikova) Keittoaika n. 15 minuuttia Asteikko 3: hard (kova) Keittoaika n. 17 minuuttia Jos esimerkiksi haluat neljä löysäksi keitettyä munaa, täytä mittalasi merkintään 4 asti asteikolla 1 soft (12). Jos vesi on erittäin kovaa, voit lisätä veteen ½ tl etikkaa. Käytä keittämiseen ainoastaan vettä, älä muita nesteitä. Älä myöskään lisää mitään muuta (esim. suolaa) veteen. Kaada nyt vesi mittalasista (13) vesialtaaseen (11). Varo ettei vettä roisku lämpövastuksen (1) suojakoteloon. Peitä munateline (2) ja sen munanpidikkeet (4) kannella (5). Tarkista että munateline (2) munanpidikkeineen (4) sekä kansi (5) tulevat tarkasti kiinni toisiinsa lämpövastuksen (1) suojakotelon päälle. Tarkista että virtakytkin (10) on asennossa O (OFF). Työnnä pistotulppa (7) pistorasiaan ja aseta virtakytkin (10) asentoon I (ON). Virtakytkimen merkkivalo (10) syttyy. Lämpövastus (1) alkaa nyt lämmittää lämpölevyä/vesiallasta (11) ja siten myös vesi kuumenee. VAROITUS! Jotkin munankeittimen osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana ja pysyvät kuumina jonkin aikaa käytön jälkeen. Kun munankeitin on käytössä, tartu ainoastaan laitteen kahvoihin (8, 9). Varo erityisesti kiehuvaa vettä ja kuumaa höyryä, joka virtaa ulos. Palovamman vaara! Älä KOSKAAN irrota munankeittimen osia toisistaan laitteen ollessa toiminnassa. Kun vesi kiehuu, höyryaukosta (6) tihkuu jonkin verran kuumaa vesihöyryä. Älä avaa kantta (5) niin kauan kuin munat kiehuvat. Jos avaat kannen, kuumaa vesihöyryä tulvii kasvoillesi välittömästi. Kun kaikki vesi lämpölevyllä/vesialtaassa (11) on haihtunut, munat ovat valmiita. Laitteesta kuuluu merkkiääni. Virtakytkimen merkkivalo (10) sammuu. Lämpövastuksen (1) päällä oleva kuuma lämpölevy/vesiallas (11) alkaa jäähtyä hitaasti. Aseta virtakytkin (10) asentoon O (OFF). Merkkiääni hiljenee. Irrota pistotulppa (7) pistorasiasta. Tartu kannen kahvaan (8) ja nosta munankeittimen kansi (5) varovasti. Tartu munatelineen kahvaan (9) ja nosta munateline (2) pois munankeittimestä. Huuhtele munia hetki juoksevan, kylmän veden alla. Munat ovat nyt valmiita tarjoiltaviksi. Aseta munateline (2) munanpidikkeineen (4) takaisin paikalleen käyttämällä patalappua. PUHDISTUS JA HOITO Noudata näiden ohjeiden lisäksi aina myös turvallisuusohjeita. Anna munankeittimen jäähtyä kokonaan ennen kuin alat puhdistaa sitä. Voit puhdistaa kannen (5) ja munatelineen (2) vedellä, jossa on tilkka astianpesuainetta. Puhdista munankeittimen ulkokotelo ja lämpölevy/vesiallas (11) käyttämällä pehmeää liinaa, jonka olet kostuttanut veteen, jossa on tilkka astianpesuainetta. Kuivaa osat huolellisesti puhdistuksen jälkeen. VAROITUS! Älä päästä vettä munankeittimen sähköisiin osiin. 11

12 FI Lämpölevyn/vesialtaan (11) kalkinpoisto: Munankuoressa on jonkin verran kalsiumsuoloja. Tämä suola muodostaa kalkkikertymiä lämpölevyn/vesialtaan (11) pohjalle. Siksi säännöllinen kalkinpoisto on välttämätöntä. Toimi seuraavasti: kaada vähän kotitalousetikkaa mittalasiin (13). Täytä sitten mittalasi (13) vedellä. Kaada tämä etikan ja veden seos lämpölevylle/ vesialtaaseen (11). Kaada etikkaseos pois noin 30 minuutin kuluttua. Pyyhi ja kuivaa lämpölevy/vesiallas (11) lopuksi puhtaalla rievulla. Älä KOSKAAN keitä etikkaseosta munankeittimessä. Suosittelemme, että säilytät munankeitintä pakkauslaatikossaan silloin, kun et käytä sitä. TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite: V ~ 50 Hz Teho: W Mitat (lxkxs): x 170 x 165 mm 12

13 DK BESKRIVELSE AF ÆGGEKOGEREN (FIGUR A) 1. Varmeelement 2. Æggebakke 3. Æggenål 4. Æggeholder 5. Rustfrit låg 6. Dampåbning 7. Ledning med stik LÆS ANVISNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN DU ANVENDER DENNE ÆGGEKOGER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Denne æggekoger er kun beregnet til tilslutning til 230 V ~ 50 Hz. Fejlagtig håndtering og fejlagtig anvendelse kan beskadige æggekogeren og også forårsage personskade. Denne æggekoger er udelukkende beregnet til kogning af æg. Der tages ikke ansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af forkert brug eller forkert håndtering. Kun beregnet til indendørs brug. Inden æggekogerens stik tilsluttes til stikkontakten, skal det kontrolleres, at æggekogerens mærkedata svarer til stikkontaktens ÆGGEKOGER Rustfri 6 Figur A 8. Håndtag (låg) 9. Håndtag (æggebakke) 10. Strømafbryder med kontrollampe 11. Varmeplade/vandbakke 12. Skala 13. Måleglas, inddelt Anbring ikke æggekogeren eller stikket i vand eller anden væske. Hvis æggekogeren ved en fejl havner i vand, skal du med det samme fjerne stikket fra stikkontakten og lade en kvalificeret elektriker kontrollere æggekogeren, inden den anvendes igen. Uagtsomhed kan medføre elektriske stød. Forsøg aldrig selv at åbne æggekogerens yderhus. Stik IKKE genstande ind i æggekogerens yderhus. Anvend ikke æggekogeren med våde hænder, på et fugtigt gulv eller hvis selve æggekogeren er våd. Rør ikke ved stikket med fugtige hænder. Kontrollér regelmæssigt ledningen og stikket for eventuelle skader. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal disse udskiftes af en kvalificeret elektriker for at undgå skade eller personskade. Anvend ikke æggekogeren, hvis den er tabt på gulvet eller på anden vis beskadiget, eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Lad en autoriseret fagmand efterse apparatet og foretage eventuelle reparationer. Forsøg IKKE selv at reparere æggekogeren. Dette kan give elektrisk stød. Beskyt ledningen mod skarpe kanter, og hold den borte fra varme genstande og åben ild. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket. Som en ekstra beskyttelse kan stikkontakten kompletteres med en form for fejlstrømsafbryder med en udløsningsstrøm på 30 ma. Hvis der anvendes forlængerledning, skal denne være af en godkendt type. 13

14 DK Æggekogeren er ikke beregnet til kommercielt brug og heller ikke til udendørs anvendelse. Efterlad aldrig æggekogeren uden opsyn, hvis den er i brug. Børn kan ikke forstå de farlige forhold, som en fejlagtig anvendelse af husholdningsmaskiner kan medføre. Børn må derfor under INGEN omstændigheder anvende æggekogeren. Opbevar altid æggekogeren utilgængeligt for børn. Træk stikket ud af stikkontakten, når æggekogeren ikke anvendes, når den rengøres, eller når der fyldes vand på. Lad altid æggekogeren køle forsvarligt af før rengøring. FARE! Mærkespændingen er altid til stede inde i æggekogeren, så længe der er tilsluttet til stikkontakten. Sluk for æggekogeren, inden stikket fjernes fra stikkontakten. Bær aldrig æggekogeren i ledningen. SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Æggekogeren bliver hurtigt varm, men afkøles langsomt. Vær forsigtig med det kogende vand og den varme damp, der strømmer op gennem åbningen i låget. Rør kun ved håndtaget. Lad æggekogeren afkøle helt inden al slags håndtering. Anvend ikke tilbehør, der ikke anbefales af fabrikanten. Anbring ikke æggekogeren i nærheden af varme genstande (f.eks. ovn, varmekilde mv.) OBS! Ledningen må ikke røre ved æggekogerens varme dele, når den anvendes. Æggekogeren er kun beregnet til kogning af æg. Forsøg ikke at opvarme andre typer af madvarer vha. æggekogeren. Anvend ikke æggekogeren uden låget (5) og æggebakken (2). Æggenålen (3) i bunden af målebægeret (13) er meget skarp. For at undgå ulykker skal målebægeret derfor altid opbevares utilgængeligt for børn. INDEN ÆGGEKOGEREN ANVENDES FØRSTE GANG Fjern alt emballagemateriale. Rengør æggekogeren, inden den anvendes første gang (se afsnittet RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE). Der kan dannes lidt røg og lugt, når æggekogeren anvendes første gang, da aflejringer og restprodukter fra fremstillingen kan være tilbage og nu brændes bort fra æggekogerens overflade. ANVENDELSE Du kan koge op til syv æg på samme tid. Anvend altid friske æg. Anbring æggene på æggebakken (2) oven på varmeelementet (1). Lav meget forsigtigt et lille hul i toppen af æggets smalle ende vha. æggenålen (3). (Figur B) Vær forsigtig, når du laver hul. Anvend ingen kraft, da ægget let kan gå i stykker. ADVARSEL! Vær forsigtig, når du laver hul, da spidsen på æggenålen (3) er meget skarp. Figur B Du kan kun anbringe ét æg i hvert af de syv æghuller (4). Anbring æggets store ende nedad i æggeholderen (4), så hullet vender opad. Fyld derefter koldt, friskt vand op til den markering på målebægeret (13), der svarer til antal æg og ønsket hårdhed. Mængden af vand afhænger dels af antallet af æg, der skal koges, dels af hvor hårdt kogte æggene skal være (blødkogte, smilende eller hårdkogte). Der findes tre skalaer (12) på målebægeret (13), der viser hvor meget vand, der skal anvendes (markeringerne er på engelsk, tysk og fransk). Soft = blødkogt, medium = smilende, hard = hårdkogt. 14

15 DK Skala 1: soft (blødkogt) Kogetid ca. 12 minutter Skala 2: medium (smilende) Kogetid ca. 15 minutter Skala 3: hard (hårdkogt) Kogetid ca. 17 minutter Hvis du f.eks. vil lave fire blødkogte æg, skal du fylde vand på til markeringen 4 på skala 1 soft (12). Hvis vandet er meget hårdt, kan du tilsætte en halv teske eddike. Anvend i øvrigt ingen andre væsketyper end vand. Tilsæt heller ikke andet (f.eks. salt) i vandet. Hæld nu vandet fra målebægeret (13) i vandbakken (11). Vær forsigtig, så du ikke spilder vand på varmeelementets (1) yderhus. Dæk æggebakken (2) og dens æggeholder (4) med låget (5). Sørg for, at æggebakken (2) med sine æggeholdere (4) og låget (5) passer ind midt for hinanden på varmeelementets (1) yderhus. Stil strømafbryderen (10) i stilling O (OFF). Sæt stikket (7) i stikkontakten, og stil strømafbryderen (10) i stilling I (ON). Kontrollampen i strømafbryderen (10) tændes. Varmeelementet (1) begynder nu at opvarme varmepladen/vandbakken (11) og dermed vandet. ADVARSEL! Visse dele af æggekogeren bliver meget varme under og efter anvendelsen. Når æggekogeren anvendes, må du kun røre ved dens håndtag (8, 9). Vær særlig opmærksom på kogende vand og damp, der strømmer ud. Risiko for forbrænding! Løsn IKKE nogle dele på æggekogeren, når den anvendes. Når vandet koger, slipper en lille mængde varm vanddamp ud af dampåbningen (6). Låget (5) må ikke fjernes, så længe æggene koger. Hvis det skulle ske, strømmer al den varme vanddamp ud med det samme. Når alt vandet på varmepladen/vandbakken (11) er fordampet, er æggene færdige. Der høres et lydsignal. Kontrollampen i strømafbryderen (10) slukkes. Den varme varmeplade/vandbakke (11) oven på varmeelementet (1) begynder langsomt at køles af. 15 Stil strømafbryderen (10) i stilling O (OFF). Summeren ophører. Fjern stikket (7) fra stikkontakten. Løft forsigtigt låget (5) op fra æggekogeren. Hold i håndtaget (8). Fjern æggebakken (2) fra æggekogeren ved at holde i håndtaget (9). Skyl æggene et øjeblik under koldt, rindende vand. Æggene er nu klar til servering. Sæt æggebakken (2) og æggeholderen (4) tilbage vha. en grydelap. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Foruden disse punkter skal du også holde øje med sikkerhedsanvisningerne. Lad æggekogeren afkøle helt, inden rengøring påbegyndes. Du kan rengøre låget (5) og æggebakken (2) med vand og mildt opvaskemiddel. Anvend en stofklud fugtet med vand og mildt opvaskemiddel til rengøring af æggekogerens yderhus og varmepladen/vandbakken (11). Aftør dem omhyggeligt efter rengøring. ADVARSEL! Lad ikke æggekogerens elektriske element komme i kontakt med vand. Afkalkning af varmepladen/vandbakken (11): Æggeskaller indeholder en del kalciumsalt. Dette salt danner kalkaflejringer på bunden af varmepladen/vandbakken (11), hvis den ikke afkalkes regelmæssigt. For at gøre dette skal du hælde lidt husholdningseddike i målebægeret (13). Fyld derefter målebægeret (13) op med vand. Hæld derefter denne blanding af vand og eddike i varmepladen/vandbakken (11). Efter 30 minutter kan eddikeblandingen hældes ud. Aftør varmepladen/vandbakken (11) med en stofklud. Denne eddikeblanding må IKKE koge i æggekogeren. Vi anbefaler, at æggekogeren efter rengøringen opbevares i sin æske. TEKNISKE DATA Driftsspænding: V ~ 50 Hz Effekt: W Mål (bxhxd): x 170 x 165 mm

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer 200 W Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Grästrimmer 200 W ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER Läs säkerhetsreglerna noggrant före användning av grästrimmern!

Detaljer

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Kitchen. inox 1.5 deluxe // cordless kettle // Type 6425. 2000 watt // 1.5 litres // Water level indicator // Indicator light // Hinged locking lid //

Kitchen. inox 1.5 deluxe // cordless kettle // Type 6425. 2000 watt // 1.5 litres // Water level indicator // Indicator light // Hinged locking lid // Kitchen inox 1.5 deluxe // cordless kettle // 2000 watt // 1.5 litres // Hinged locking lid // Water level indicator // Indicator light // Type 6425 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Reparationssats för aluminiumfälg Reparasjonssett for aluminiumsfelg Alumiinivanteiden korjaussarja Reparationssæt til aluminiumfælge

Reparationssats för aluminiumfälg Reparasjonssett for aluminiumsfelg Alumiinivanteiden korjaussarja Reparationssæt til aluminiumfælge Reparationssats för aluminiumfälg Reparasjonssett for aluminiumsfelg Alumiinivanteiden korjaussarja Reparationssæt til aluminiumfælge 1 SE Reparationssats för aluminiumfälg Reparationssatsen innehåller:

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

CAMPINGUGN 30 L CAMPINGOVN 30 L RETKIUUNI 30 L CAMPINGOVN 30 L

CAMPINGUGN 30 L CAMPINGOVN 30 L RETKIUUNI 30 L CAMPINGOVN 30 L CAMPINGUGN 30 L med två kokplattor CAMPINGOVN 30 L med to kokeplater RETKIUUNI 30 L ja kaksi keittolevyä CAMPINGOVN 30 L med to kogeplader Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel:

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe SE Utomhusbelysning / Stolplykta Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

ELHYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL 800 W

ELHYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL 800 W SE ELHYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL 800 W TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...800 W Varvtal (obelastad):...14000 v/min. Hyvelbredd:...82 mm Hyveldjup:...0 2 mm Vikt:...3,6 kg

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 2010 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 6 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan

Detaljer

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg SE VINSCH Max. dragkapacitet: 350 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och enkelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 350 kg. Utväxling: 3,2:1.

Detaljer

Monteringsanvisning - diskbänksblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken. Monteringsanvisning - opvaskbatteri

Monteringsanvisning - diskbänksblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken. Monteringsanvisning - opvaskbatteri Monteringsanvisning - diskbänksblandare Monteringvejledning - blandingsbatteri kjøkken Monteringsanvisning - opvaskbatteri Asennusohje - pesupöytähana Hafa AB Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 1 2007 Biltema Nordic Services AB Kaffebryggare Kapacitet: 10 15 koppar (1,5 l) Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan kaffebryggaren

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time Grand Prix Steam Station Perfect result in less time 1.5 L detachable water tank for easy refill High steam performance 120 g/min and 6 bar Secure lock system of iron Double ceramic sole plate for easy

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER

STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER STAVMIXER STAVMIKSER SAUVASEKOITIN STAVBLENDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

WK-5 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WK-5 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WK-5 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VANNKOKER NO BRUKSANVISNING Les grundig gjennom bruksanvisningen før vannkokeren

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

653-067 DK SE NO FI UK DE PL

653-067 DK SE NO FI UK DE PL 653-067 DK SE NO FI UK DE PL Mekanisk mikrobølgeovn...2 Mekaniskt styrd mikrovågsugn...5 Mekanisk mikrobølgeovn...8 Mekaaninen mikroaaltouuni...11 Mechanical microwave oven...14 Mechanisches Mikrowellengerät...17

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

16330095 / 16330096 / 16330100

16330095 / 16330096 / 16330100 16330095 / 16330096 / 16330100 DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

646-076/646-079/ 646-80

646-076/646-079/ 646-80 646-076/646-079/ 646-80 DK Smoothies to go... 2 SE Smoothies to go... 6 NO Smoothies til å ta med... 10 FI Smoothies to go... 14 UK Smoothies to go... 18 DE Smoothies To Go... 22 PL Koktajl na wynos...

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är endast utformad och konstruerad för användning i HEMMET. Maskinen är inte en leksak. Låt inte barn leka med maskinen.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brugsanvisning DK Ismaskine TS-061 Bruksanvisning NO Isterningmaskin TS-061 Bruksanvisning SE Ismaskin TS-061 Käyttöohje FIN Jääpalakone TS-061

Brugsanvisning DK Ismaskine TS-061 Bruksanvisning NO Isterningmaskin TS-061 Bruksanvisning SE Ismaskin TS-061 Käyttöohje FIN Jääpalakone TS-061 Brugsanvisning DK Ismaskine TS-061 Bruksanvisning NO Isterningmaskin TS-061 Bruksanvisning SE Ismaskin TS-061 Käyttöohje FIN Jääpalakone TS-061 Brugsanvisning DK Witt Ismaskine TS-061 Inden De tager maskinen

Detaljer

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 658-022 DK SE NO FI UK DE Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem.

Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem. 638-156/ 16670045 DK Hårklipper...2 SE Hårklipparen...6 NO Hårklipper... 10 FI Hiustenleikkuukoneesta...14 UK Hair clipper...18 DE Haarschneidemaschine...22 PL Maszynka do strzyżenia włosów...26 www.adexi.eu

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS Suppe Maker Soup maker Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Produktkode

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper 230 V, 38 cm

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper 230 V, 38 cm Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper 230 V, 38 cm SE 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT 2 SE Gräsklippare 230 V, 38 cm Varning: Läs användarmanualen noggrant

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer