Forslag til årsplan for 8. klassetrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til årsplan for 8. klassetrinn"

Transkript

1 Forslag til årsplan for 8. klassetrinn På de neste sidene følger et forslag til årsplan for 8. klassetrinn. Årsplanen ligger også elektronisk på nettsiden til læreverket. Planen her følgende forutsetninger: Elevene bruker Auf Deutsch 1, Texte und Übungen. Det er en fordel dersom de også har Auf Deutsch 1, Aktivitetshefte (spesielt vil dette være nødvendig når det gjelder henvisning til spill). Dersom elevene ikke har dette heftet, bør lærer ha et eksemplar. Det forutsettes også at lærer har et eksemplar av Ressurspermen, ettersom det her står henvist til praktiske måter å gjennomføre ulike opplegg på samt at fargetransparenter med kart og lignende finnes her. Tyskgruppen har 2 uketimer á 60 minutter. Den kan også brukes ved 2 (3) uketimer á 45 minutter. Dersom det er lagt ut færre timer, eller timene er ulikt fordelt på de to halvårene, må planen justeres i utgangspunktet. Elevene gjennomfører en del av arbeidet som hjemmearbeid eller som studietid i tillegg til de avsatte tysktimene. Annet: Dersom det i tyskgruppen er elever som arbeider spesielt sakte eller som trenger spesiell tilrettelegging, bør det overveies om heftet Auf Deutsch, Wir starten passer bedre for dem. Dette heftet er laget for mellomtrinnet, men stoffet (som er delvis det samme) presenteres på en enklere måte. Dette er også et engangshefte som elevene kan skrive i. Når det gjelder arbeid med grammatikk, er det i planen tatt opp det en kanskje vil vurdere som et minimum av det som bør gjennomgås på 8. trinn. Se emnet «Å arbeide med grammatikk» på side 000 i denne permen. Vi har noen steder i planen satt av en uke til justering. Det har vel ennå ikke hendt at en gruppe har kunnet gjennomføre alle årstimene. Elevene bør også arbeide med nettstedet til Auf Deutsch både på skolen og hjemme, slik at de venner seg til å bruke dette som en del av læringsarbeidet. Nyttig hjelp til arbeidet hjemme er elev-cd der elevene kan lytte til en del av tekstene. Auf Deutsch 1 Ressursperm Gyldendal Norsk Forlag 1

2 Årsplan 8. klassetrinn FAG: TYSK SKOLEÅRET 2006/2007 LÆRER: ABC GRUPPE 8A LÆREVERK: AUF DEUTSCH Komponenter for 8. klassetrinn: Annet materiell: Auf Deutsch 1, Texte und Übungen (forkortet TÜ) Auf Deutsch 1, Aktivitetshefte (forkortet AKT) Auf Deutsch 1, Ressursperm (forkortet ) Auf Deutsch 1, Lydmateriell på CD Auf Deutsch 1, Nettside Internett (bl.a. etter henvisninger i læreverket) Eventuelt tekster og oppgaver fra andre kilder Generelt: Arbeidsplanen følger Læreplan for Fremmedspråk i læreplanverket Kunnskapsløftet. Læreplanen har ikke kompetansemål for hvert - klassetrinn, men for de tre årene på ungdomstrinnet i helhet. Læreplanen har tre hovedmål: Språklæring som omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Kommunikasjon som dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Språk, kultur og samfunn som dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Årsplanen for 8. klassetrinn dekker en del av de elementære emnene innen disse hovedmålene. Vurdering: Det første året vil elevene bli fortløpende vurdert både skriftlig og muntlig ut fra mindre prøver og muntlige fremføringer. Hvert halvår vil de få en felles karakter for muntlig og skriftlig tysk. 2 Auf Deutsch 1 Ressursperm Gyldendal Norsk Forlag

3 UKE EMNER/LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTER ANNET Karneval (TÜ, s. 8 23) kartkunnskap bli kjent med tyskboken Deutsch im Klassenzimmer tall 0 13 å kunne presentere seg bruke kart: tysktalende land, Köln. Kartskisse i AKT, s. 50. se på bilder, tekster, finne kjente ord i boken trene på hilsningsord (møte/avskjed). telle alt som telles kan (gutter, jenter, vinduer) kjedespørsmål: Wie heißt du? / Wie alt bist du? / Wo wohnst du? arbeide med stykkeordlisten (TÜ s. 22) Elevbrev: Hvorfor har du lyst å lære tysk? Samtale omkring det å lære fremmedspråk Karneval (TÜ, s. 8 23) Deutsch im Klassenzimmer navn på farger navn på klær uttale, det tyske alfabetet repetisjon av hilsningsord + presentasjon lek med klær og farger skriveøvinger tyske bokstaver lydmateriell lytte korlesing etteraping Selvvurdering: Test deg selv ekstra oppgaver: AKT s. 2 7, materiell fra Sissy und Espen (TÜ, s ) skaffe seg kunnskap om Tyskland/Østerrike kunne fortelle om seg selv og andre kunne snakke om hobbyer og interesser kunne tall fra 14 til 21 få litt innsikt i verbbøyning uttale bruke kart over det tyskspråklige området (TÜ bakerst + fargetransparenter). Finne steder og byer i Tyskland og Østerrike. Hva er kjent? Kartskisse i AKT, s skrive, lytte til og fremføre korte tekster anslag arbeide med ordlistene bak i TÜ a elevene presentere egne hobbyer og interesser skriftlig (veggavis med bilder, evt. transparent eller powerpoint) og muntlig. se på verbbøyning i presens entall. Sammenligne med engelsk presens. Skrive bøyningsdikt etter modell TÜ s. 36 leke gjettelek (Lernspaß, TÜ s. 36) Selvvurdering: Test deg selv. Vise selvbruk av nettsider. Søk på tysk. Tyske bokstaver på tastaturet. ekstra oppgaver: AKT s. 8 13, materiell fra Hvis tid og interesse: Tema 1 (TÜ s. 169). 40 Høstferie Der Herbst (TÜ, s 40 55) skaffe seg kunnskap om Sveits å kunne si hvordan været er inndelingen av året i dager, uker, måneder og årstider å kunne fortelle om ferie og fritid kunne tall fra 22 til 100 få innsikt i substantivets kjønn og tall å skrive postkort med tysk tekst bruke kart over det tyskspråklige området (TÜ bakerst + fargetransparenter). Finne steder og byer i Sveits. Hva er kjent? Kartskisse i AKT, s. 56. skrive, lytte til og fremføre korte tekster om vær og om tidsinndeling (dager, måneder, årstider) arbeide og leke med tall fra arbeide med ferier, skrive postkort fra feriested sammenligne substantivets kjønn og tall med norsk. Se på fargene i ordlistene. leke bingo med ord og tall (Lernspaß, TÜ s. 52) Selvvurdering: Test deg selv ekstra oppgaver: AKT s , materiell fra Hvis tid og interesse: evt. tema 4 (TÜ s. 193). 44 Repetisjon (Wiederholung 1) Grün, grün, grün sind alle meine Kleider (TÜ, s ) bruke stoffet til å sikre at alle mestrer stoffet i de tre første kapitlene. la alle elevene arbeide seg gjennom dette repetisjonskapitlet slik at de får innsikt og trening. synge (CD) bruke spill i AKT, s. 66 til å repetere ord og tall la alle elevene teste seg selv (TÜ s ) Selvsagt kan jeg det (TÜ s. 64). Samtale om resultatet. ekstra oppgaver: AKT s , materiell fra Auf Deutsch 1 Ressursperm Gyldendal Norsk Forlag 3

4 Kopieringsoriginal BOKMÅL UKE EMNER/LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTER ANNET 45 Justering av tidsplan Arbeid med uttale evt ta igjen timer som har falt ut arbeide med uttale ta igjen (i forhold til tidsplanen) eventuelle timer som har falt ut. Bruke stoffet over. arbeide med uttale av vokaler og konsonantforbindelser. Eventuelt bruke ekstra oppgaver fra AKT og In Berlin (TÜ, s ) skaffe seg kunnskap om Berlin skaffe seg kunnskap om tysk skole kunne snakke om timeplan og skolefag kunne uttrykke klokketider på tysk kunne bruke telefonen til å gjøre avtaler kunne uttrykke nåtid på tysk skaffe seg kunnskap om tysk fotball bruke kart over Tyskland (TÜ bakerst + fargetransparent). Snakke om Berlin, også om Berlinmuren. Hva er kjent? ta utgangspunkt i elevenes egen skole(dag) og sammenligne med tysk: Inndeling av dagen, fag, skolesaker. leke med klokketider, sammenligne digital og analog klokke. elevene lager telefonsamtaler. Ta opp på bånd. gjennomgå verb i presens. Lage setninger der subjektet skifter. ta utgangspunkt i fotball-vm 2006 og se på tysk fotball. Sammenligne med norsk og engelsk fotball. Kjente lag + spillere. Olympiastadion Selvvurdering: Test deg selv snakke om ulike måter å lære seg nye ord på. TÜ s. 72 ekstra oppgaver: AKT s , materiell fra Thema Weihnachten (TÜ, s ) lære seg ord og uttrykk som har med jul og høytider å gjøre. lese, lage ønskelister, tegne bruke tyske nettsider for å finne tekster og bilder samarbeide med Mat & Helse: lage tyske julekaker (oppskrift AKT s. 60) evt. hjemme Materiell fra AKT, s og fra 52 Juleferie Im Wienerwald (TÜ, s ) skaffe seg kunnskap om Wien og Wienerwald kunne formulere spørsmål og svar kunne tyske navn på en del dyr kunne skrive parallelltekster kunne skrive korte tekster, for eksempel e-post skaffe seg kunnskap om Donau bruke kart over Østerrike (TÜ bakerst + fargetransparent). Snakke om Wien. Hva er kjent? Finne Wienerwald på kartet bak i TÜ. Snakke om forskjeller mellom å bo i en storby og på landet. Sammenligne foto over Stephansdom og Wienerwald. snakke om forskjell på husdyr og kjæledyr. Dele inn dyrene på s. 89 i TÜ. Bruke nettstedet til læreverket og øve på dyrenavn og uttale. lage intervjuer med utgangspunkt i tekst A og opplysningene om Nicole på s. 91 i TÜ. Elevene intervjuer hverandre. elevene lager SMS på tysk og sender til hverandre /skriver og leverer til hverandre. elevene sender e-post til hverandre, eventuelt til lærer som svarer. snakke om og gjennomgå eiendomsord (TÜ s. 96). finne et stort europakart og følge Donau hele veien: land, byer. Hva er kjent for elevene? Selvvurdering: Test deg selv AKT s , materiell fra Hvis tid og interesse: Tema 3 (TÜ s. 185). 4 Auf Deutsch 1 Ressursperm Gyldendal Norsk Forlag

5 Kopieringsoriginal BOKMÅL UKE EMNER/LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTER ANNET Familie und Freunde (TÜ, s ) lære seg navn på familiemedlemmer kunne beskrive mennesker og steder kunne uttrykke fortid kunne telefonere med venner og familie kunne bruke høflig tiltale (Sie) kunne arbeide med nye tekster kunne skrive/snakke på tysk om Norge leke med familiekartet på side 102. elevene skriver e-post og forteller om seg selv uten å nevne navnet sitt. E-posten leses opp av lærer og elevene gjetter hvem eleven er. gjennomgå fortidsformene. Deretter arbeide med å gjøre om setninger fra presens til presens preteritum og omvendt. synge sang. Øve inn uttrykk som Ich spreche nicht gut Deutsch., Bitte, sprechen Sie langsam., Ich verstehe nicht, was Sie sagen. arbeide med Sie-formen. Gjøre om setninger fra du til Sie og omvendt. skrive små dikt NB! tenke på familieforhold i klassen Selvvurdering: Test deg selv. Gjennomgå ordbokoppslag på s. 111 i TÜ. Arbeide med ordbok. Bruke leseteksten på s. 110 i TÜ og slå opp ord i ordbok. ekstra oppgaver: AKT s , materiell fra 7 8 Temaarbeid Tema 1 4 (TÜ, s ) bli kjent med de tyskspråklige landene 1. time: Snakke om de tyskspråklige landene og om språket tysk. Tema 1, s. 168 Auf Deutsch. Kart s. 173 og bak i TÜ + fargetransparenter. Elevene velger seg et av de tre landene, Deutschland, Österreich eller Die Schweiz og deler seg i tre grupper time: Gruppearbeid med tema time: Presentasjon: veggavis, plakat, brosjyre eller powerpoint AKT s , materiell fra 9 Vinterferie 10 Repetisjon (Wiederholung 2) Ich bin Ausländer (TÜ, s ) bruke stoffet til å sikre at alle elevene mestrer stoffet i de foregående kapitlene la elevene få velge hva de vil arbeide med i repetisjonskapitlet alle synger (CD) bruke spill i AKT, s. 70 til bli kjent med Berlin la alle elevene teste seg selv (TÜ s ) Selvsagt kan jeg det (TÜ s. 124). Samtale om resultatet. AKT s , materiell fra 11 Justering av tidsplan Arbeid med uttale evt ta igjen timer som har falt ut arbeide med uttale ta igjen (i forhold til tidsplanen) eventuelle timer som har falt bort. Bruke stoffet over. arbeide med uttale av vokaler og konsonantforbindelser. Eventuelt bruke ekstra oppgaver fra AKT og Thema Ostern (TÜ, s ) lese, skrive påskekort, tegne bruke tyske nettsider for å finne tekster og bilder male påskeegg (samarbeid med Kunst og håndverk?) Materiell fra AKT, s og fra 14 Påskeferie Auf Deutsch 1 Ressursperm Gyldendal Norsk Forlag 5

6 Kopieringsoriginal BOKMÅL UKE EMNER/LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTER ANNET In der Stadt (TÜ, s ) kaffe seg kunnskap om Bremen kunne spørre etter veien og finne fram på et bykart forstå myntsystemet euro kunne uttrykke oppfordring og befaling kunne finne opplysninger i faktatekster skaffe seg kunnskap om den tyske eventyrveien Fylles ut av den enkelte lærer i forhold til arbeidet i gruppen. Selvvurdering: Test deg selv. AKT s , materiell fra Besøke USC på nettet? Hvis tid og interesse: Tema 2 (TÜ s. 177). Trene på bruk av ordbok Alles Gute (TÜ, s ) kunne uttrykke datoer på rett måte kunne ord for en del matretter kunne skrive innbydelser, ønskelister og personlige brev kunne ordenstallene kunne uttrykke framtid kunne fortelle på tysk om den norske nasjonaldagen skaffe seg kunnskap om nasjonaldagene i tyskspråklige land Fylles ut av den enkelte lærer i forhold til arbeidet i gruppen. Selvvurdering: Test deg selv. AKT s , materiell fra Trene på bruk av ordbok Repetisjon (Wiederholung 3) Im Frühtau zu Berge (TÜ, s ) bruke stoffet til å sikre at alle mestrer stoffet i de foregående kapitlene la elevene få velge hva de vil arbeide med i repetisjonskapitlet alle synger (CD) bruke spill i AKT, s. 74 til å repetere datoer, tall og ord bruke Selvsagt kan jeg det (TÜ s ) som prøve Selvsagt kan jeg det (TÜ s. 166). Prøve. Samtale om resultatet. AKT s , materiell fra Justering / Lernspaß bruke tiden til å justere for timer som har falt ut arbeide med spill og leker repeter uttale med uttalekurset på s. 246 i TÜ. Se gjennom læreverket og bruke stoff som ikke har blitt brukt før. Bruke nettstedet til læreverket. Eventuelt bruke ekstra oppgaver fra AKT og 6 Auf Deutsch 1 Ressursperm Gyldendal Norsk Forlag

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer