Årsrapport PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for"

Transkript

1 Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern

2 STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD ( Electrically Addressable Smectic Liqid Daylight Memory Display ). PolyDisplay eier patentene til teknologien og disponerer personell og nettverk med erfaring fra nasjonal og internasjonal industri, slik at denne oppgaven kan virkeliggjøres. Selskapets forretningskontorer er i Sandefjord. PolyDisplay s forretningsidé er å bli en ledende internasjonal aktør innen display relatert industri, med hovedfokus på lavkost displaymoduler til bruk i situasjoner som krever lesbarhet under alle lysforhold, som dessuten har svært brede lesevinkler, medfører robusthet, har lavt energiforbruk, tilfører miljøvennlighet og kan bidra med fleksible/bøyelige løsninger. Hovedpunkter drift Driften i konsernet i 2001 har vært preget av følgende hovedaktiviteter: Gjennomføring av et omfattende FoU-program i samarbeid med SINTEF og enkeltstående forskere og ressurspersoner i inn- og utland, for utvikling av potensialet i EASL DMD teknologien. Programmet bygger på tidligere prosjekter utført ved SINTEF på oppdrag av PolyDisplay og vil etter planen pågå frem til sommeren Videreutvikling av Locus AS i et strategisk samarbeide med Zenitel ASA (Sait-Stento ASA). Dette vil muliggjøre en raskere penetrering av Locus produkter inn mot sentral-europeiske markeder. Ferdigstillelse av den første prototypen til SmartBoard konseptet, som representerer et modulært konsept for å bygge store tavler for både utendørs- og innendørs anvendelser. Selskapet innledet samtaler med flere potensielle strategiske samarbeidspartnere både på teknologisk nivå og innenfor salg- og markedsføring. Dette for at det skulle kunne danne basis for videre finansiering, eller for oppfølging mot industrielle finansielt orienterte aktører for på den måten å kunne akselerere den videre industrialiseringsprosessen. Innlevering av tre sentrale patentsøknader i Norge og USA. Innen 12 måneder (november 2002) vil disse bli videreført som internasjonale patentsøknader via PCT-systemet ( Patent Cooperation Treaty ). Etter forberedende arbeider gjennom 2001, med møter i Hærens forsyningskommando (HFK) nå FLO/LAND, Forsvarets overkommando (FO) og Forsvarsdepartementet (FD), ble det i februar 2002 sendt brev fra FD til HFK om å iverksette PolyDisplay ASAs foreslåtte prosjekt POINTER ( Personal Orientation and Information Terminal ) for å fremskaffe nye terminaler til Forsvaret, basert på PolyDisplay gruppens displayteknologi og systemkompetanse (MobilDisplay). Prosjektet innebærer utvikling og leveranse av terminaler, og har en økonomisk ramme på ca. NOK 70 millioner. Avtalen fordrer en egen/fremmedfinansiering på NOK 25 mill. I tillegg til den militære terminal og dens applikasjoner, vil det parallelt bli utviklet sivile varianter for applikasjoner med antatt større markedsmuligheter enn det militære.

3 Forhold i 2002 Som et ledd i konsernets konsoliderings- og effektiviseringstiltak, ble det vedtatt å samle utviklingsmiljøene på ett sted. På denne bakgrunn flyttet TechnoDisplay primo mars 02 fra Forskningsveien/SINTEF til et samlende teknologimiljø i Horten. Overføring av laboratoriefasiliteter/ testproduksjonslinje fra Karlskoga, samt å avvikle operativ virksomhet i PD AB og også overføre og samle disse aktivitetene til Horten, ble gjort i løpet av våren 02. Det er inngått en strategisk rammeavtale med Koreanske SYhitech, som er et datterselskap av SamYoung konsernet. Det forutsettes at avtalen videreføres som en forretningsavtale som skal ferdigstilles innen 15.august d.å. SamYoung gruppen omsatte i 2001 for USD 400 mill. og oppnådde et resultat på USD 50 mill. Samarbeidsavtalen innbefatter at det innen 12 måneder skal fremskaffes ferdigutviklete fargedisplayer som igjen skal danne basis for kapitaltilførsel og industriproduksjon. I tillegg til ovenstående arbeider ledelsen konkret med flere andre aktuelle strategiske alliansemodeller, både mot produksjonsrelaterte og markedsorienterte aktører, hvor siktemålet også er at en eller flere av disse skal eksponere seg finansielt mot PD ASA slik at konsernet får driftsfinansiert videre industrialisering. Datterselskaper Locus AS Locus AS har sin forretningsadresse i Sandefjord. Selskapets formål er å utvikle og selge systemer for transportkontroll og ledelse og flåtestyringssystemer. Disse er basert på egen programvare. Ved årets utgang var det 31 ansatte i selskapet. Locus AS eies 100% av PolyDisplay ASA. Etter et meget godt resultat I 1999 har selskapet vært gjennom 2 krevende år med utvikling. TechnoDisplay AS TechnoDisplay AS utøver sitt forretningsmessige virke i Borre, utenfor Horten. Selskapet ble etablert i 1994 med formål å utvikle teknologien (glass, væske og elektronikk) til demonstratorer og prototyper som element i kommersialisering og industrialisering av EASL displaymoduler. Selskapet er 100% eiet av PolyDisplay ASA og har overtatt produksjonsutstyr. PolyDisplay AB Sommeren 2000 kjøpte PolyDisplay ASA det svenske teknologiselskap Tunna Display Moduler AB for å sikre seg viktige patenter og kompetanse for utvikling og industrialisering av tynne displaymoduler mot særlig reflektive skilt-/tavle-/skjermapplikasjoner, som kan gi tidligere markedsadgang enn tilsvarende applikasjoner basert på EASL teknologi. Teknologien ble demonstrert i Operativ virksomhet i Sverige er nå lagt ned og overført og integrert til Horten for videre industrialisering. PolyDisplay AB er 100% eiet av PolyDisplay ASA. ImageDisplay Ltd ImageDisplay Ltd har sin forretningsadresse i London. Selskapet formål er å forvalte patentrettigheter gjennom salg og inngåelse av lisensavtaler. Selskapet eier verdensomfattende patentrettigheter på EASL DMD teknologien, samt dokumentasjon og utstyr for displayproduksjon ved SINTEF i Trondheim. Det er ingen operativ aktivitet og ansatte i selskapet, som er 100% eiet av PolyDisplay ASA. PolyDisplay Iberica SL/SIDSA Sistemas SL Et heleid datterselskap, PolyDisplay Iberica SL ble etablert i Madrid i 2001 for å ivareta PolyDisplay ASAs forretningsinteresser og muligheter i Spania, bl.a. i gjenkjøps-sammenheng. PolyDisplay ASA kjøpte dessuten 51% av teknologiselskapet SIDSA Sistemas SL, også lokalisert i Madrid. SIDSA Sistemas er i markedet med skreddersydde elektroniske paneler/displayer primært innen terminaler/transport segmentet.

4 PolyDisplay Inc. PolyDisplay Inc. ble etablert i Michigan, USA i 2001 for å forberede fremstøt mot potensielle strategiske partnere og kunder. Selskapet har en ansatt. PolyDisplay ASA eier 100%. AutoDisplay AS AutoDisplay AS ble stiftet i 1996 med formål å utvikle og selge storskala automatisert produksjonsprosess for PolyDisplay EASL moduler, samt delta i slik produksjon. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i PolyDisplay ASA eier 100%. AudioVision AS AudioVision AS (AV) ble stiftet 11. november 1993 med formål å utvikle, produsere og selge multimedia-løsninger. Det har ikke vært noen aktivitet i selskapet i PolyDisplay ASA eier 100%. MobileDisplay AS MobileDisplay AS ble stiftet 1 april 2002, med formål å drive utvikling og produksjon, utnyttelse av lisensrettigheter, konsulentvirksomhet, eie og forvalte aksjer og andre verdipapirer, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i eller overta annen virksomhet, primært knyttet til MobileDisplays system applikasjoner. Det er hensikten at POINTER prosjektet i sin helhet legges inn i det heleide datterselskapet MobileDisplay AS. Organisasjon I PolyDisplay ASA og TechnoDisplay AS var det ved årets utgang totalt 10 ansatte. Konsernet hadde ved årets utgang 52 ansatte. Konsernsjef i 2001 har vært Thor G. Kamfjord. Et viktig poeng med flyttingen til Horten, har vært å styrke strukturen på organisasjonskapitalen i TechnoDisplay. Ved at (tekniske) virksomheter har hatt en spredt lokalisering, har samordningsgevinster ikke vært optimale. Dette er det dramatiske forandringer og forbedringer på, ved at de totale FoU aktivitetene i konsernet er blitt samlet. Som en ytterligere styrking er det i denne sammenhengen besluttet å overføre både LCD prosess/pilotlinje og diverse laboratoriefasiliteter, som har vært lagret i Karlskoga i Sverige siden 1998, og reaktivere disse og implementere dette utstyret i det samlende miljøet i Horten. Etableringen av TechnoDisplay AS i mikroteknologisenteret i Vestfold i Horten, medførte et løft og nye muligheter for teknologiutviklingen i selskapet. Med etablering av produktutvikling, "rapid prototyping", test og evaluering av nye materialer og konsepter i et innovativt miljø, samt på litt sikt utvikling og produksjon av nye flytende krystaller, gis TechnoDisplay en ny dimensjon i sitt målrettede program mot industrialisering av EASL DMD teknologien. Det er i denne forbindelse av stor verdi at morselskapet PolyDisplay har ivaretatt pilotlinjeutstyret som nå i stor grad vil benyttes til utviklingsarbeidet i Horten. Utstyret består i stor grad av kostbare, spesialbygde prosesseringsenheter som, til tross for at det er over 12 år gammelt, er tilnærmet ubrukt og meget velegnet til prototype fremstilling og prosessutvikling. Uten den eksisterende utrustningen ville denne prosessen ha tatt lang tid (typisk leveransetid for denne type utstyr er 8-10 måneder etter spesifikasjonsfasen) og vært svært kostbart. Etableringen av utviklingslaboratoriet vil gi en "flying start" for industrialiseringen av teknologien og en langt høyere grad av interaktiv innovasjon en tidligere. Overførsel av utstyret fant sted i slutten av april Utstyret ble opprinnelig kjøpt inn av AutoDisplay AS for rundt NOK 25 mill, og skulle representere en pilotproduksjonslinje for LCD skjermer til bil. Utstyret ble senere ervervet av PolyDisplay ASA for ca. NOK 5 mill. Produksjonslinjen og tilbehør ble av UNI Storebrand, , forsikret til NOK 25 mill. på vegne av PolyDisplay. Forsikringssummen var basert på gjenanskaffelsesverdi.

5 Da utstyret har vært fullstendig deaktivert, har det representert en død kapital og regnskapsmessig har det derfor vært vurdert til null. Dagens verdi er anslått til ca. NOK 5 mill. I Tyskland har Deutsche Flachdisplay-Forum (DFF) - hvor PolyDisplay ASA er medlem - iverksatt et prosjekt og etablert et selskap for å sette opp en referanseproduksjonslinje for OLED-displaymoduler (DORA GmbH). PolyDisplay ASA har i 2002 gått inn med en 5% eierandel i prosjektet for ha et utsiktspunkt i forhold til det som skjer på dette teknologifeltet, og for å vurdere egne muligheter i prosessen. PolyDisplays representant i Tyskland, Dr Werner Doll, ivaretar PolyDisplays interesser i DFF og DORA. Arbeidsmiljø og det ytre miljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Dette gjelder også konsernet som helhet. Sykefraværet var på 0,16 % av total normalarbeidstid. Dette er lavt og det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det var ingen skader eller ulykker i Dette gjelder også konsernet. Årsregnskapet - Morselskapet Som en konsekvens av at selskapet ennå ikke har startet regulært salg, ble driftsresultatet også for 2001 negativt. På grunn av betydelig økt FoU aktivitet, ble driftsresultatet minus NOK 41.5 mill. mot minus NOK 10.8 mill. i år Netto finansposter ble positiv med NOK 2.2 mill. mot NOK 3.1 mill. året før. Som et ledd i prosessen med å overføre bl. a. operativ virksomhet i PD AB til Horten, har vi valgt å skrive ned verdiene på aksjene i det svenske datterselskapet. Det er administrasjonens oppfatning at det er riktig at bruttoverdien i balansen av patentene blir økt fra NOK til NOK 10.4 mill. ved at kostnader forbundet med FoU aktiviteter mot SINTEF, som har resultert i innlevering av tre patentsøknader i 2001 og ytterligere en i februar 2002, vil bli aktiverte. Vi mener det er riktig å aktivere disse utgiftene da patentbeskyttelse vil representere bærebjelken i den intellektuelle kapitalen når de nåværende patentene begynner å løpe ut. I morselskapets balanse blir verdien av datterselskapene vurdert etter kostmetoden. Ved årets slutt er dette bokført til NOK 47.5 mill. Ved årets slutt i år 2000 var disse verdsatt til NOK 59.0 mill. Per 31. desember 2001 utgjør egenkapitalen NOK 76.2 mill. Kontantbeholdningen var på samme tid NOK 13.8 mill. Tilsvarende tall per 31. desember 2000 var henholdsvis NOK mill. og NOK 55.5 mill. Styret foreslår at årets underskudd inndekkes slik: Fra overkursfond NOK ,- Årsregnskapet - Konsernet Konsernets samlede inntekter for 2001 var NOK 27.6 mill. mot NOK 22.1 mill. i Hovedtyngden av denne omsetningen kommer fra Locus. Aktiviteten til Locus har i 2001 vært preget av utvikling av ny software og nødvendig oppdatering av selskapets teknologi- og kompetanseplattform, innsalg til nye kunder og inngåelse av strategisk samarbeidsavtale med Zenitel ASA for salg og markedsføring av Locus produkter i Danmark, Nederland, Belgia og Frankrike. Avtalen gir Zenitel en rett, men ingen plikt å erverve inntil 51 % av aksjene i Locus innen 1. juli 2002 til en pris av NOK 65 mill. på 100 % basis. Locus AS fikk et regnskapsmessig underskudd i 2001 på NOK 2.7 mill. Selskapet gikk imidlertid inn i 2002 med en ordrereserve på ca NOK 13 mill.

6 I og med at flere av selskapene i PolyDisplay Gruppen er i en tidlig fase i forhold til markedet, medfører dette at driftsresultatet ble negativt med NOK 45.6 mill. Tilsvarende tall for år 2000 var minus NOK 24.5 mill. Årsresultatet ble minus NOK 42.1 mill. mot minus NOK 19.3 mill. for år Totale aktiva utgjorde NOK 58.5 mill. mens bokført egenkapital utgjorde NOK 39.5 mill. Likviditetsreserve på konsernnivå representerte NOK 15.7 mill. De tilsvarende tallende per 31. desember 2000 var henholdsvis NOK 93.5 mill., NOK 82.3 mill. og NOK 60.3 mill. Patentsituasjonen PolyDisplay arbeider aktivt med å beskytte sin teknologibase gjennom vedlikehold av eksisterende patenter og patentering av nye teknologi- og anvendelsesområder basert på forsknings- og utviklingsresultater. Av den opprinnelige patentporteføljen på 20 patenter som PolyDisplay kjøpte fra STC/Nortel Networks, er det fremdeles 8 aktive patenter. Disse begynner å bli foreldet, og vil reduseres suksessivt frem mot 2008 (2010) hvor det siste av de opprinnelige patentene løper ut. Gjennom oppkjøp av TDM AB (nå PolyDisplay AB), har selskapet sikret seg tre nye patenter innenfor teknologiområdet. Disse har levetid som strekker seg frem til Gjennom år 2001 har det vært fokusert på å få forberedt og levert søknader for nye patenter basert på de meget lovende utviklingsresultatene som har kommet frem de siste årene. Siden søknadene er unntatt offentlighet i 18 måneder fra innleveringsdato, vil ikke det konkrete innholdet i patentene bli beskrevet før dette tidspunktet inntreffer, men patentsøknadene dekker i grove trekk fire forskjellige felt innenfor EASL DMD teknologiområdet: ECAP-patentet beskriver en helt ny og unik måte å lage EASL baserte displayer på som åpner veien for en meget enkel og effektiv produksjonsprosess for plastbaserte, ultratynne displayer. SmartGrid-patentet beskriver en måte å bygge store display til en meget konkurransedyktig kostnad hvor EASLs spesielle egenskaper mht. multistabilitet og drivterskel utnyttes i fullt monn. MicroPocket-patentet beskriver en metode for produksjon av plastbaserte displayer i kombinasjon med Rpix patentet fra PD AB som vil forenkle produksjon og redusere forbruk av kostbare komponenter. EASL colour #1 ble innlevert i februar 2002 og relaterer seg til fargedisplayer. Det vil i løpet av 2002 sannsynligvis bli levert inn ytterligere patentsøknader basert på de siste forsknings- og utviklingsresultatene i PolyDisplay ASA. Disse vil kunne dekke områder som fargegenerering i EASL - baserte displayer, grunnleggende basisteknologi for mer effektiv hydrodynamisk manipulering av de flytende krystallene, nye konkrete applikasjonsområder og en ny måte å utnytte de lyseffektive optiske egenskapene i EASL DMD. Videre drift og utvikling På basis av de planer som styret arbeidet etter ved inngangen til 2001 og den kapital som ble hentet i markedet ved emisjonen i mars 2000, er det gjennom året gjennomført aktiviteter som styrker selskapet betydelig, både organisatorisk, kompetanse- og forretningsmessig og som løfter teknologien videre fremover mot industrialisering. Samtidig er det gjennomført et konsolideringsprogram som fra august 2001 til primo 2002 reduserte det månedlige pengeforbruk i konsernet fra ca. NOK 4.0 mill. til NOK 1.0 mill., slik at kapitalbasen i selskapet kan strekkes lengre. I tillegg til utviklingen av EASL DMD teknologien fremover mot dens kommersielle potensialet, er det ved kontakt med ulike fagmiljøer og markedet, iverksatt prosjekter som ytterligere underbygger og forsterker selskapets forretningsmessige gjennomføringsevne.

7 Totalmarkedet for flate displayer utgjør omkring USD 28 mrd. i Markedspotensialet for EASL DMD teknologien vurderes internasjonalt til omkring USD 4.5 mrd. som er 22.5% av totalmarkedet. Selv om flere teknologier og teknikker ser dagens lys og produksjonskostnadene for LCD med konvensjonell teknologi er fallende, ser vi at etterspørselen generelt vil vokse og behovet for de kvaliteter som EASL DMD teknologien tilbyr øke i årene fremover. I tillegg kan EASL åpne nye markeder. På grunn av de finansielle innstramningstiltakene vil likviditetsreserven holde inn i 3. kvartal mot tidligere rapportert mot slutten av 2. kvartal. Ledelsen arbeider konkret med flere aktuelle strategiske alliansemodeller, både mot produksjonsrelaterte og markedsorienterte aktører, hvor siktemålet er at en eller flere av disse også skal eksponere seg finansielt mot PD ASA slik at konsernet får driftsfinansiert industrialiseringsfasen. Med henvisning til det overnevnte er det etter styrets mening grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under denne forutsetningen. Sandefjord, 29. april 2002 Leif A Ellevset Jan-Olaf Willums Marianne Lie Styreleder Styremedlem Styremedlem Leif Rune Rinnan Pentti Kölhi Thor G Kamfjord Styremedlem Styremedlem Styremedlem/konsernsjef

8 Resultatregnskap Mor Konsern Note Salgsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskr. på varige driftsm. og immat. eiend Nedskrivning aksjer i datterselskap o.a anleggsmidler 5, Annen driftskostnad Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsinteresser Anvendelse av årsresultatet Overkursfond Sum anvendelse

9 Balanse Mor Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter 5, F&U 5, Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til konsernselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler , kl.09:01

10 Balanse Mor Konsern Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innskutt, ikke registrert kapital Sum innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser 8-8 Annen langsiktig gjeld 60 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til kredittinstitusjoner Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord 29. april 2002 Leif A Ellevset Marianne Lie Leif Rune Rinnan Styrets leder Styremedlem Styremedlem Jan Olaf Willums Pentti Kölhi Thor G Kamfjord Styremedlem Styremedlem Styremedlem/ Konsernsjef , kl.08:48

11 Kontantstrømoppstilling Mor Konsern Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Nedskrivning aksjer i datterselskap Ordinære avskrivninger Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 39 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Endringer minoritetskapital, omregningsdiff Økning merverdi Locus ført mot egenkapitalen Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter , Kontanter og kontantekvivalenter , , kl.09:02

12 Note 1 Regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet for PolyDisplay ASA består av følgende deler for morselskapet og konsernet: * Resultatregnskap * Balanse * Kontantstrømoppstilling * Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2001 er utarbeidet i samsvar med ny regnskapslov. Implementering av ny regnskapslov medførte følgende endringer av tallene for 1998; implementering av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet for datterselskap som konsolideres, utsatt skattefordel. Egenkapitalmetoden er senere er blitt reversert som en følge av utviklingen i praksis blant regnskapsprodusenter. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader , kl.09:06

13 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Egne kostnader forbundet med forskning og utvikling aktiveres hvis det er rimelig sikkerhet for fremtid inntjening. Ved stor grad av usikkerhet kostnadsføres utgifter tilfou. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Ordinære avskrivninger avskrivninger påselskapets øvrige anleggsmidler påbegynnes når forventet omsetning knyttet til utviklingen forventes å finne sted. Behandling av datterselskap Med datterselskap menes selskap der selskapet har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Selskapet har tidligere innarbeidet datterselskapene etter egenkapitalmetoden. Se også nedenfor vedrørende prinsippendringer Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Locus AS har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordnnger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser , kl.09:06

14 Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. For selskaper i konsernet hvor det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig anvendelse av underskudd til fremføring mv., er ikke medtatt i utsatt skattefordel. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Konsolideringsprinsipper Datterselskapet Locus AS er innarbeidet i konsernregnskapet etter kontinuitetsmetoden. Metode ble valgt som følge av at datterselskapet ble ervervet etter sammenslåing av likeverdige interesser. Inaktive datterselskap konsolideres ikke. Øvrige datterselskap med konsolideres etteroppkjøpsmetoden. Virkning av endring i konsernsammensetning Selskapet har ervevet ett nytt selskap i løpet av Nedenfor fremgår det hvilket. Omsetning Kostnader Resultat Eiendeler Egenkapital PolyDisplay Iberica S.L Note 2 Segmentinformasjon Geografiske områder Norden Rest Europa USA Asia/ Afrika Totalt Salgsinntekter Note 3 Varer, langvarige tilvirkningskontrakter Konsern Varer Endring Ferdigvarer Varer Morselskapet har ikke varelager eller langsiktige tilvirkningskontrakter Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelsekost og virkelig verdi. Det er gjor fradrag for eventuell ukurans. Prosjekter i arbeid Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader opptjent inntekt og tapsavsetninger, direkte prosjektkostnader Netto resultatført igangværende prosjekter 583 Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld , kl.09:06

15 Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Morselskap Konsernet Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i Lønn og Godtgjørelser (i kroner) annen godtgjørelse Daglig leder Styret 300 Konsernet har en generell opsjonsordning på kjøp av PolyDisplay aksjer for alle ansatte. Denne er basert på nyemisjon av aksjer, godkjent av generalforsamlingen 29.mai 2000 gjennom styrefullmakt på aksjer, dvs ca 5% av aksjemassen. Opsjonsprogrammet har en varighet på 3 år, innløsningskurs NOK 42 pr aksje og ingen opsjonspremie. Ordningen er fulltegnet. Siden aksjekursen var lavere enn innløsningskursen har ikke opsjonsordningen noen regnskapsmessige konsekvenser for år Revisor Revisjonshonoraret for morselskapet 2001 utgjør kr ,-. I tillegg kommer annen bistand med kr Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til foreløpig NRS. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Det er kun datterselskapet Locus AS som har pensjonsordninger, den omfatter i alt 26 personer. Ordningene gir rett til definertefremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Pensjonskostnad Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad Konsern Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,0 % Forventet lønnsregulering 3,3 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % Forventet G-regulering 3,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 8,0 % , kl.09:06

16 Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor Maskiner og Patenter Inventar Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler 0-33 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10år Avskrivningsplan Lineær Selskapet leier sine lokaler. Lokalene er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør kr Selskapet leier også kontorer i Oslo,. For 2001 utgjør leien kr Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Konsern Maskiner og utstyr Patenter Goodwill F&U Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Tilgang aktiverte patanter Sidsa Tilgang aktiverte patenter Polydisplay ASA Tilgang aktivert F&U i Locus Tilgang Goodwill Sidsa 0 0 Avgang driftsmidler 0-31 Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Samtlige selskaper leier sine lokaler, samlet leie utgjør kr Leien anses ikke som finansiell leasing. Note 6 Forsknings og utviklingskostnader Selskapets og konsernets bruk av midler til forskning og utvikling, se nedenfor. Forskningen er i en innledende fase. Selskapet har aktivert deler av forsknings- og utviklingskostnadene. Disse forventer man en inntjening hvis nåverdi av kontantstrømmen overstiger det aktiverte beløpet. Det er forventet at samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter Morselskap Konsern Samlede F&U utgifter - LCD utvikling Easl utvikling Tunna Displayer Programvare flåtestyring Samlede F&U utgifter år Av samlede kostnader til FoU, herunder utviklingskostnader knyttet til omsøkte patenter er ca kr aktivert i morselskapet, og i konsernet er ca kr aktivert , kl.09:07

17 Note 7 Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttetselskap, felles kontrollert virksomhet og andre selskap Aksjer og andeler i datterselsk, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Selskap Anskaffelses Forretnings Eier andel Stemme Bokført Egenkapital Resultat tidspunkt kontor andel verdi Locus AS 1-jan-99 Sandefjord/Ski 100 % 100 % TechnoDisplay AS 15-sep-94 Oslo 100 % 100 % AutoDisplay AS 19-jan-96 Sandefjord 100 % 100 % AudioVision AS 11-nov-93 Sandefjord 100 % 100 % ImageDisplay Ltd 1994 London, UK 100 % 100 % 338 Tunna Display Moduler AB 10-aug-00 Kista, Sverige 100 % 100 % Autopricing AB, datter av TDM 10-aug-00 Kista, Sverige 100 % 100 % Sidsa Sistemas SA 31-des-00 Madrid, Spania 51 % 51 % PolyDisplay Iberica S.L. 31-des-01 Madrid, Spania 100 % 100 % PolyDisplay INC 1-nov-00 Michigan,USA 100 % 100 % Sum Verdien av aksjene i PolyDisplay AB er etter en helhetsvurdering nedskrevet med 87 %, til sammen ca. 16 mnok , kl.09:07

18 Note 8 Skatt Mor Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad des des des des-00 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Reduksjon grunnlag utsatt skattefordel Sum Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Gjenværende utsatt skattefordel i konsernet gjelder datterselskapet Locus AS Selskapets og konsernets ubenyttede skatteposisjoner fremgår ovenfor som "reduksjon grunnlag utsatt skattefordel". Underskuddene til fremføring har følgende forfall: Mor Konsernet Sum til fremføring , kl.09:08

19 Note 9 Egenkapital og aksjonærinformasjon Selskapskapital / Aksjekapital Overkursfond Innskutt, ikke reg. emisjon Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Rettet emisjon til aksjonærer i PD AB Årsresultat Egenkapital Egenkapital i Konsernet pr 31/12/ Endring minoritet, omregningsdifferanse mv -370 Resultat før minoritetsinteresser Egenkapital i Konsernregnskapet 31/12/ Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Eierstruktur: De største aksjonærene i PolyDisplay ASA pr var Antall aksjer Eierandel og Stemmeandel Fjord Investment AS ,2 % Telenor Venture AS ,5 % Sören Eriksson ,6 % Tine Pensjonskasse ,1 % Navia Invest AS ,0 % ABIF Norge ,0 % ABIF Norge ,0 % Telespar A/L ,8 % Johs. Bruvik AS ,7 % Oddmund Hammerstad ,7 % Jan L. Andersen ,7 % Svein Jørgensen ,6 % Stian Opsahl ,6 % Øst Invest AS ,6 % Skandinaviska Enskil ,6 % Ole-Johan Olsen Invest ,6 % Ken Roger Kullerød ,5 % Isek Invest AS ,5 % Waltyr Nagell ,5 % Per Christian Wahl ,4 % Sum 20 største ,3 % Sum øvrige 654 aksjonærer ,7 % Totalt antall aksjer ,0 % Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret, og daglig leder: Navn Verv Aksjer Ant. opsjoner Leif Agnar Ellevset Styreleder Thor G. Kamfjord Styremedlem/ konsernsjef samt kontrolleres direkte og indirekte av TGK ) 1) TGK eier gjennom Fjord International AS ca 57 % av Fjord Investment AS (FIN) og har således bestemmende innflytelse ove FIN's eierandel. I tillegg har FIN stemmerett for aksjene som Telenor Venture, Søren Eriksson, Bertil Dahlström Erdenius og Fjord International AS ( aksjer) eier , kl.09:09

20 Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Lån til konsernselskap fordeler seg som følger: Locus AS Sum Kundefordringene er oppført til pålydende uten nedvurdering for tap. På tidspunktet for regnskapsavleggelsen er mesteparten av kundefordringene pr. årsskiftet innbetalt. Note 11 Nærtstående parter/ Viktige avtaler PolyDisplay ASA bruker SINTEF som ekstern utvikler av EASL teknologien. Avtalen med SINTEF gir PolyDisplay ASA full eiendomsrett til resultatene. Gjennom Hærens Forsyningskommando (HFK) tilkommer det norske forsvar 2% royalty av netto salgspris ved alt salg av de utviklede produkter i PolyDisplay ASA. Ved den videreutvikling av produkter som ikke HFK er med på, reduseres royaltyprosenten etter en gitt formel. PolyDisplay leier kontorlokaler av Fjord International som er eiet av adm.dir. Thor G. Kamfjord. Årlig leie kr Selgerne av Tunna DisplayModuler AB skal i flg generalforsamlingsvedtak innen en 3-års periode kunne motta inntil nyemiterte aksjer dersom kursen på PolyDisplay aksjene oppnår et nivå på en trappestige fra kr 110,- til kr 200,- pr aksje. PolyDisplay ASA har en forpliktelse til å kjøpe ytterligere 40% av Sidsa Sistemas SL, betinget av at selskapet når visse definerte mål innen en 2 års periode. PolyDisplay har dessuten rett til å kjøpe de resterende 9% til markedspris. Note 11 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Usikre forpliktelser Opplysninger om usikre forpliktelser det er foretatt avsetning for i regnskapet: Morselskapet Konsernet Avsetning Periodens tillegg i avsetning Ny avsetning i perioden Oppggjør som er motregnet mot avsetning i perioden Reversering i perioden Økning i avsetning som følge av renteeffekt av neddiskontering Avsetning , kl.09:09

PolyDisplay ASA. Mellombalanse pr 30.06.02

PolyDisplay ASA. Mellombalanse pr 30.06.02 Resultatregnskap Note Pr 30.06.02 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 18 000 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4 019 583 Lønnskostnader 3 2 021 045 Andre driftskostnader 3 188 705 Avskrivninger

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2007 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2006 2007 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2007 2006 398 000 488 000 2 Annen driftsinntekt 92 958 463 78 532 365 398 000 488 000 Sum driftsinntekter 92

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer