EUROPEISK PARKERINGSKORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISK PARKERINGSKORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE"

Transkript

1 EUROPEISK PARKERINGSKORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE HVORDAN OG HVOR DU KAN BRUKE DET I 18 LAND

2 Østerrike 2 Belgia 3 Danmark 4 Finland 5 Frankrike 6 Tyskland 7 Hellas 8 Det er tatt i bruk et standarisert europeisk parkeringskort for funksjonshemmede. Hvis det nye blå kortet er utstedt til deg har du rett til samme parkeringsdispensasjoner i andre medlemsstater i EU, og i enkelte andre europeiske land, som gis til funksjonshemmede innbyggere i de landene. Denne brosjyren beskriver hva dispensasjonene er, hvor funksjonshemmede kan parkere, hvor de ikke kan, og de forskjellige parkeringsskiltene du må være på utkikk etter. Du må alltid lese informasjonen om dispensasjoner i det landet du besøker, og passe på at du overhoder reglene når du parkerer. Noen land har lokale dispensasjoner, og du må kanskje spørre på stedet før du parkerer. På side står det på hvert lands språk at du har rett til å parkere på steder der det gis dispensasjon til funksjonshemmede. La rett side ligge åpen på dashbordet, sammen med parkeringskortet ditt, for å forklare dette for de lokale parkeringsmyndighetene. Hvis du er i noen som helst tvil om rettighetene dine, IKKE PARKER Island 9 Irland 10 Italia 11 Liechtenstein 12 Luxembourg 13 Nederland 14 Norge 15 Portugal 16 Spania 17 Sverige 18 Storbritannia & Nord-Irland 19 Dine rettigheter 20 Europeiske trafikkskilt 24 Generelle råd 25

3 A B ØSTERRIKE BELGIA med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom plassen er merket med et navn eller eller stans forbudt. Du kan parkere så lenge du vil der parkering er gratis, men tidsbegrenset. På de fl este steder må du betale for å parkere på veier der det er parkering mot avgift. Sjekk på stedet. Du kan kjøre og parkere i gågater, men kun på tider da varebiler har tilgang til området. Sjekk lokalt. Offentlige parkeringsplasser eller parkeringshus gir ikke dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. På veier og på parkeringsplasser er parkeringsfelt som er reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. På de fl este steder kan du parkere gratis på veier der det er parkering mot avgift, for eksempel parkometre. Sjekk lokalt. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Noen parkeringsplasser eller parkeringshus har gratis parkering for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, men kun i spesielt oppmerkede felt. Sjekk oppslåtte merknader, eller spør en parkeringsvakt. 2 3

4 DK FIN DANMARK med rullestolsymbolet. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med navn eller I Danmark bruker man parkeringsskiver, og disse kan kjøpes på bensinstasjoner. Bilførere må stille inn skiven når de parkerer i områder med tidsbegrenset parkering. Men bilene kan vise skiver som ikke er utstedt i Danmark. Du kan parkere i 15 minutter på veier der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Følgende tidsbegrensninger gjelder generelt for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. - der parkering er begrenset til minutter kan du parkere i inntil en time. - der parkering er begrenset til 3 timer kan du parkere så lenge du vil. På veier som har parkometre eller annen form for parkeringsavgift må du betale i henhold til hvor lenge du parkerer, men dersom du betaler den høyeste avgiften kan du parkere så lenge du vil. FINLAND med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du kan parkere på veier der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du kan parkere gratis og så lenge du vil på veier med parkometre eller annen form for parkeringsavgift. Det kan være tillatt å kjøre og parkere i gågater. Sjekk lokalt. Personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede kan parkeres gratis og så lenge man vil. Det kan være tillatt å kjøre og parkere i gågater, men dette er kun tillatt til bestemte tider, og i høyst 15 minutter. Sjekk lokalt. På avgiftspliktige parkeringsplasser eller parkeringshus må du betale i henhold til hvor lenge du parkerer, men dersom du betaler den høyeste avgiften kan du parkere så lenge du vil. 4 5

5 F D FRANKRIKE TYSKLAND Det er et landsomfattende system for parkeringsdispensasjon, men dette kan variere fra sted til sted. Sjekk lokalt. I Paris kan personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede parkere gratis på veiene. reservert for funksjonshemmede merket med rullestolsymbol. eller stans forbudt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Sjekk lokalt for å fi nne ut hva bestemmelsen er. Du må betale for å parkere på veier der betaling er påkrevd (unntatt i Paris). Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Parkeringsplasser eller parkeringshus har generelt ikke dispensasjon for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du kan parkere i inntil 3 timer på veier der det er parkering forbudt, og i områder for boligparkering (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Du kan parkere i inntil 24 timer på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du kan parkere gratis og i inntil 24 timer på veier der det er parkometre eller annen form for parkeringsavgift. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater hvis ikke dette er spesielt tillatt på stedet. Sjekk lokalt. Der dette er lov er det kun tillatt å kjøre eller parkere til bestemte tider. Disse reglene gjelder generelt bare når det ikke fi nnes andre parkeringsmuligheter innen rimelig avstand. Noen parkeringsplasser eller parkeringshus tillater at personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, får parkere gratis, men bare i spesielt oppmerkede felt. Sjekk oppslåtte merknader, eller spør en parkeringsvakt. 6 7

6 GR IS HELLAS ISLAND med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Det finnes ingen dispensasjoner for parkering på gate eller parkeringsplasser. Du kan parkere der det er tillatt, og du må betale parkeringsavgifter og overholde tidsbegrensningene. med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller eller stans forbudt. Avgifter og tidsbegrensinger for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede varierer. Sjekk lokalt. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Det gis generelt ingen dispensasjon for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede på parkeringsplasser eller parkeringshus, men det er enkelte lokale variasjoner. Sjekk lokalt. 8 9

7 IRL I IRLAND ITALIA reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt. Avgifter og tidsbegrensninger for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede varierer. Sjekk lokalt. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. På enkelte parkeringsplasser eller parkeringshus gis det dispensasjon for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Sjekk oppslåtte merknader på parkeringsplassen, eller spør en parkeringsvakt. med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du må ikke parkere på steder der det er parkering eller stans forbudt hvis ikke annet er tydelig angitt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du kan parkere gratis og så lenge du vil på veier med parkometre eller annen form for parkeringsavgift. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater bortsett fra hvis det fi nnes et skilt som viser unntak. Sjekk lokalt. Ett av 50 felt på offentlige parkeringsplasser eller i parkeringshus er reservert for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Der kan personer som viser parkeringskort parkere gratis. Hvis disse feltene er opptatt kan personer som viser parkeringskort parkere gratis i andre felt. På enkelte private parkeringsplasser er det gratis parkering for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, og ofte for lengre perioder enn andre biler. Sjekk lokalt

8 FL L LIECHTENSTEIN reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. Bortsett fra i reserverte felt gis det ingen dispensasjon for parkering på gate eller parkeringsplasser/parkeringshus. Du kan bare parkere der dette er tillatt, og du må betale parkeringsavgifter og overholde tidsbegrensninger. LUXEMBOURG reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt. Du må betale for å parkere der betaling er påkrevd, og du må overholde tidsbegrensningen. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Offentlige parkeringsplasser eller parkeringshus gir ikke dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede

9 NL N NEDERLAND NORGE med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du kan parkere i inntil 3 timer der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Du må betale for å parkere der dette er påkrevd, og du må overholde tidsbegrensningen, men det kan variere fra sted til sted. Sjekk lokalt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Offentlige parkeringsplasser eller parkeringshus gir ikke dispensasjon til personer som viser parkeringskort for forfl ytningshemmede. Parkeringskortet gir adgang til å parkere: på offentlig skiltede parkeringsplasser for forfl ytningshemmede, angitt med rullestolsymbol. på offentlig skiltede avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover lengste tillatte parkeringstid dersom ikke lengste tillatte parkeringstid også er fastsatt for forfl ytningshemmede. utover lengste tillatte parkeringstid på steder hvor det ved offentlig skilt er fastsatt en lengst tillatt parkeringstid dersom ikke lengste tillatte parkeringstid også er fastsatt for forfl ytningshemmede. på steder det ved offentlig skilt er innført boligsoneparkering. Parkeringsplass for forfl ytningshemmet som er reservert for bestemt kjøretøy, kan ikke brukes av andre. Det er forbudt å parkere på steder der det er stanseforbud eller parkeringsforbud. Det er forbudt å kjøre eller parkere i gågater. På privat skiltede parkeringsplasser må du følge de bestemmelser som er angitt på det enkelte sted

10 P E PORTUGAL SPANIA med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Bortsett fra i reserverte felt gis det ikke dispensasjon for parkering i gater. eller stans forbudt. Du må betale for å parkere der dette er påkrevd, og du må ikke overskride tiden du har betalt for. Du må ikke overskride tidsgrensen på veier der tidsbegrensninger gjelder. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. På veier og på parkeringsplasser er parkeringsfelt reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt, dersom ikke lokal dispensasjon spesielt tillater der. Sjekk på stedet. Avgifts- og tidsdispensasjon for biler som viser parkeringskort for funksjonshemmede varierer. Sjekk på stedet. På de fl este steder gir parkeringsplasser eller parkeringshus dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Sjekk på stedet. Generelt gis det ikke dispensasjon til personer som viser et parkeringskort for funksjonshemmede på parkeringsplasser eller i parkeringshus

11 S UK SVERIGE STORBRITANNIA & NORD-IRLAND reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. Du kan parkere i inntil 3 timer på veier der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). På veier der det er gratis å parkere men tidsbegrenset gjelder følgende tidsbegrensninger for biler som viser parkeringskort for funksjonshemmede: - der parkering er begrenset til mindre enn 3 timer kan du parkere i inntil 3 timer. reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. I Storbritannia & Nord-Irland blir parkeringskortet brukt sammen med en parkeringsskive. Men besøkende fra andre land som viser parkeringskortet for funksjonshemmede uten parkeringsskive gis samme dispensasjon. Du kan parkere i inntil 3 timer på veier der det er parkering forbudt, hvis ikke det fi nnes et skilt som viser No loading or unloading (Ingen lasting eller lossing) (Se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). - der parkering er begrenset til mer enn 3 timer kan du parkere i inntil 24 timer. Du kan parkere gratis og uten tidsbegrensning på veier med parkometre eller annen parkeringsavgift. Det kan være lov å parkere gratis på veier der det vanligvis er parkering mot avgift. Sjekk lokalt. Du kan kjøre og parkere i inntil 3 timer i gågater. Parkeringsplasser eller parkeringshus gir ofte dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Sjekk lokalt. Du kan parkere så lenge du vil der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater dersom det ikke er et skilt som viser at biler med parkeringskort for funksjonshemmede er unntatt. Dette er ikke helt gjennomført i London sentrum. Sjekk gjeldende dispensasjoner lokalt i London sentrum. Noen parkeringsplasser eller parkeringshus tillater at personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, får parkere gratis. Sjekk oppslåtte merknader eller spør en parkeringsvakt

12 Åpne denne brosjyren på siden med informasjon på rett språk og legg den på dashbordet når du parkerer i utlandet, for å vise parkeringsmyndighetene de gjensidige ordningene som gir deg parkeringsdispensasjon. Vennligst la den ligge framme sammen med parkeringskortet. NORGE Parkeringskort for forflytningshemmet. Personen som viser dette parkeringskortet er en funksjonshemmet besøkende fra et annet europeisk land, og har rett til samme parkeringsdispensasjoner som en funksjonshemmet person som er fastboende i ditt land. EØS-MODELL SVERIGE Parkeringsintyg för handikappade. Innehavaren av detta intyg är en handikappad resenär från ett annat europeisk land och har rätt till samma speciella parkeringsförmåner som en handikappad person bosatt i ert eget land. EG-FÖRLAGA DANMARK Handicapskilt Denne person, som viser dette handicapskilt, er en handicappet besøgende fra et andet land i Den Europeiske Union og er berettiget til de samme parkeringsindrømmelser som en handicappet bosiddende i landet. MODELL FOR DET EUROPEISKE FÆLLESSKAB DEUTSCHLAND Parkkarte für Personen mit Behinderungen. Die Person, de diese Parkkarte ausgelegt hat, ist ein behinderter Besucher aus einem anderen europäischen Land und zu den selben Parkvergünstigungen wie ein behinderter Einwohner Ihres Landes Brechtigt. EU-MODELL ÖSTERREICH Parkkarte für Behinderte. Die Person, de diese Parkkarte auslegt, ist ein behinderter Besucher aus einem anderen europäischen Land un berechtigt, dieselben Vergünstigungen für Behinderte in Anspruch zu nehmen wie behinderte Bewohner Ihres Landes. EG-MODELL FRANCE Permis de stationnement pour handicapé. La personne à qui appartient ce permis de stationnement est un visiteur handicapé d un autre pays de la communauté européenne et a les mêmes droits en matière de stationnement qu un handicapé de votre pays. VERSION COMMUNAUTE EUROPEENNE BELGIEN Parkkarte für Personen mit Behinderungen. Die Person, die diese Parkkarte ausgelegt hat, ist ein behinderter Besucher aus einem anderes europäischen Land und zu den selben Parkvergünstigungen wie ein behinderter Einwohner Ihres Landes berechtigt. EU-MODELL BELGIE Parkeerkaart voor gehandicapten. De persoon die deze parkeerkaart gebruikt is een gehandicapte bezoeker uit een ander Europees land en heeft recht op dezelfde parkeerconcessies als een gehandicapte inwoner van uw land. MODELL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BELGIQUE Permis de stationnement pour handicapé. La personne à qui appartient ce permis de stationnement est un visiteur handicapé d un autre pays de la communauté européenne et a les mêmes droits en matiére de stationnement qu un handicapé de votre pays. VERSION COMMUNAUTE EUROPEENNE SUOMI Vammaisuutta osoittava pysäköintikortti. Tämän pysäköintikortin esittävä henkilö on toisesta Euroopan valtiosta vieraileva vammainen, ja hänella on samat pysäköintivaltuutukset kuin tämän maan vammautuneella kansalaisella. EUROOPAN UHTEISÖN MALLI 20 21

13 FINLAND Parkeringsintyg för handikappade. Innehavaren av detta intyg är en handikappad resenär från et annat europeisk land och har rätt till samma speciella parkeringsförmåner som en handikappad person bosatt i ert eget land. EG-FÖRLAGA LIECHTENSTEIN Parkausweis für Behinderte. Der Inhaber dieses Ausweises ist ein behinderter Besucher eines anderen europäischen Landes und ist zu den gleichen Parkzugeständnissen berechtigt wie behinderte Einwohner Ires Landes. EIN MODELL DER EUROPÄISCHEN GEMEINSHAFT PORTUGAL Cartão de estacionamento para pessoas com incapacidades. A pessoa que exibe este cartão de estacionamento é um visitante incapacitado de um outro país europeu e tem direito às mesmas concessões de estacionamento como um incapacitado residenten o seu país MODELO DA COMMUNIDADE EUROPEIA ESPAÑA Tarjeta de aparcamiento para minusválidos. La persona que muestra esta tarjeta de aparcamiento es un visitante minusválido procedente de otro país europeo, y tiene derecho a los mismos privilegios de aparcamiento que un minusválido residente en su país. MODELO DE LA COMUNIDAD EUROPEA IRELAND Parking card for people with disabilitites. The person displaying this parking card is a disabled visitor from another European country and is entitled to the same parkering concessions as a disabled resident of your country. EUROPEAN COMMUNITY MODELL LËTZEBUERG Parkschäin fir behënnert Leit. D Persoun, dèi dëse Parkschäin opweist, ass e behënnerte Mënsch op Besuch aus engem aneren europäesche Land a genèisst dèiselwecht Rechter, wat d Parken ubelaangt, wèi e behënnerten Awunner vun Ärem Land. EG-MODELL UNITED KINGDOM Parking card for people with disabilities. The person displaying this parking card is a disabled visitor from another European country and is entitled to the same parking concessions as a disabled resident of your country. EUROPEAN COMMUNITY MODELL ITALIA Contrassegno d invalidità per persone disabili. La persona che espone questo contrassegno è un visitatore disabile di un altro paese europeo, che ha diritto alle stresse agevolazioni dei disabili residenti nel vostro paese. MODELLO PER LA COMMUNITÀ EUROPEA NEDERLAND Parkeerkart voor gehandicapten. De persoon die deze parkeerkaart vertoont is een gehandicapte bezoeker uit een ander Europees land, die tijdens het parkeren recht heeft op dezelfde tegemoetkomingen als een gehandicapte ingezetene van uw eigen land. EU-MODEL 22 23

14 EUROPEISKE TRAFIKKSKILT: PARKERING, PARKERING FORBUDT OG STANS FORBUDT GENERELLE RÅD DU SKAL IKKE PARKERE Der du kan forårsake fare for andre, slik som ved inngangsporter foran skoler eller ved fotgjengerfelt. Parkering Parkering forbudt. I enkelte land kan det være tillatt å parkere i en avgrenset tid, forutsatt at du ikke hindrer trafi kken. Parkering forbudt på dager med oddetall. Parkering forbudt på dager med partall. Stans forbudt. Der veien er spesielt begrenset, slik som ved veiarbeid, eller på smale landeveier. Der du kan sperre utsikten for andre, slik som nær veikryss. Der du kan forårsake hindring, slik som ved innkjørsler for andre kjøretøyer. I hovedsak er skiltene de røde og blå runde skiltene som er felles for alle land. På noen steder er det lov å parkere på vekselvise sider av veien. Skiltene på forrige side viser om dette endres fra dag til dag. Dersom det er en annen type veksling er tallene I og II byttet ut med datoene, for eksempel 1-15 og dersom forandringen gjøres på den 1. og 16. dagen i måneden. Det kan være skilt under alle de forannevnte skiltene med informasjon om tidene da restriksjonene gjelder, eventuelle unntakelser for visse trafikkantgrupper, og avstanden som restriksjonene strekker seg over. Der plassen trengs til utrykningsbiler. Enhver person som misbruker parkeringskortet til funksjonshemmede er ansvarlig for straffer for ulovlig parkering som gjelder i det landet det dreier seg om. Hvis du er i noen som helst tvil om rettighetene dine, IKKE PARKER Når det er begrenset parkeringstid for biler kan dette være oppgitt på et ekstra skilt, eller nederst på den røde sirkelen på forbudsskiltet

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning

GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning Etablering av datamodell og eksempel på planleggingsrelevant analyse Kjersti Melander Often Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Tore

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Veiledning for InterRail Pass 2014

Veiledning for InterRail Pass 2014 Veiledning for InterRail Pass 2014 Last ned InterRail Rail Planner fra App Store. Den er gratis og virker offline! Kjære InterRail-reisende Du har valgt den perfekte måten å reise gjennom Europa på med

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune 7580 Selbu Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune Sektor helse og sosial 7580 Selbu Besøksadresse: Nestansringen 18, 7580 Selbu Tlf: 73 81 67 00 Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

OPEL Assistance. Opel. Fresh thinking - better cars.

OPEL Assistance. Opel. Fresh thinking - better cars. OPEL Assistance Opel. Fresh thinking - better cars. Garantert hjelp på veien. 800 31611 Fra utlandet +47 800 316 11. Opel Assistance Med din nye Opel har du gjort et svært godt valg. Du har en bil som

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Volvo Car Corporation. Volvo On Call

Volvo Car Corporation. Volvo On Call Volvo Car Corporation Volvo On Call KJÆRE VOLVO-EIER Takk for at du valgte Volvo On Call. Dette dokumentet beskriver funksjonene i systemet Volvo On Call. Vennlig hilsen Volvo Car Corporation Spesifikasjonene,

Detaljer