EUROPEISK PARKERINGSKORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISK PARKERINGSKORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE"

Transkript

1 EUROPEISK PARKERINGSKORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE HVORDAN OG HVOR DU KAN BRUKE DET I 18 LAND

2 Østerrike 2 Belgia 3 Danmark 4 Finland 5 Frankrike 6 Tyskland 7 Hellas 8 Det er tatt i bruk et standarisert europeisk parkeringskort for funksjonshemmede. Hvis det nye blå kortet er utstedt til deg har du rett til samme parkeringsdispensasjoner i andre medlemsstater i EU, og i enkelte andre europeiske land, som gis til funksjonshemmede innbyggere i de landene. Denne brosjyren beskriver hva dispensasjonene er, hvor funksjonshemmede kan parkere, hvor de ikke kan, og de forskjellige parkeringsskiltene du må være på utkikk etter. Du må alltid lese informasjonen om dispensasjoner i det landet du besøker, og passe på at du overhoder reglene når du parkerer. Noen land har lokale dispensasjoner, og du må kanskje spørre på stedet før du parkerer. På side står det på hvert lands språk at du har rett til å parkere på steder der det gis dispensasjon til funksjonshemmede. La rett side ligge åpen på dashbordet, sammen med parkeringskortet ditt, for å forklare dette for de lokale parkeringsmyndighetene. Hvis du er i noen som helst tvil om rettighetene dine, IKKE PARKER Island 9 Irland 10 Italia 11 Liechtenstein 12 Luxembourg 13 Nederland 14 Norge 15 Portugal 16 Spania 17 Sverige 18 Storbritannia & Nord-Irland 19 Dine rettigheter 20 Europeiske trafikkskilt 24 Generelle råd 25

3 A B ØSTERRIKE BELGIA med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom plassen er merket med et navn eller eller stans forbudt. Du kan parkere så lenge du vil der parkering er gratis, men tidsbegrenset. På de fl este steder må du betale for å parkere på veier der det er parkering mot avgift. Sjekk på stedet. Du kan kjøre og parkere i gågater, men kun på tider da varebiler har tilgang til området. Sjekk lokalt. Offentlige parkeringsplasser eller parkeringshus gir ikke dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. På veier og på parkeringsplasser er parkeringsfelt som er reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. På de fl este steder kan du parkere gratis på veier der det er parkering mot avgift, for eksempel parkometre. Sjekk lokalt. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Noen parkeringsplasser eller parkeringshus har gratis parkering for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, men kun i spesielt oppmerkede felt. Sjekk oppslåtte merknader, eller spør en parkeringsvakt. 2 3

4 DK FIN DANMARK med rullestolsymbolet. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med navn eller I Danmark bruker man parkeringsskiver, og disse kan kjøpes på bensinstasjoner. Bilførere må stille inn skiven når de parkerer i områder med tidsbegrenset parkering. Men bilene kan vise skiver som ikke er utstedt i Danmark. Du kan parkere i 15 minutter på veier der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Følgende tidsbegrensninger gjelder generelt for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. - der parkering er begrenset til minutter kan du parkere i inntil en time. - der parkering er begrenset til 3 timer kan du parkere så lenge du vil. På veier som har parkometre eller annen form for parkeringsavgift må du betale i henhold til hvor lenge du parkerer, men dersom du betaler den høyeste avgiften kan du parkere så lenge du vil. FINLAND med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du kan parkere på veier der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du kan parkere gratis og så lenge du vil på veier med parkometre eller annen form for parkeringsavgift. Det kan være tillatt å kjøre og parkere i gågater. Sjekk lokalt. Personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede kan parkeres gratis og så lenge man vil. Det kan være tillatt å kjøre og parkere i gågater, men dette er kun tillatt til bestemte tider, og i høyst 15 minutter. Sjekk lokalt. På avgiftspliktige parkeringsplasser eller parkeringshus må du betale i henhold til hvor lenge du parkerer, men dersom du betaler den høyeste avgiften kan du parkere så lenge du vil. 4 5

5 F D FRANKRIKE TYSKLAND Det er et landsomfattende system for parkeringsdispensasjon, men dette kan variere fra sted til sted. Sjekk lokalt. I Paris kan personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede parkere gratis på veiene. reservert for funksjonshemmede merket med rullestolsymbol. eller stans forbudt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Sjekk lokalt for å fi nne ut hva bestemmelsen er. Du må betale for å parkere på veier der betaling er påkrevd (unntatt i Paris). Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Parkeringsplasser eller parkeringshus har generelt ikke dispensasjon for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du kan parkere i inntil 3 timer på veier der det er parkering forbudt, og i områder for boligparkering (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Du kan parkere i inntil 24 timer på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du kan parkere gratis og i inntil 24 timer på veier der det er parkometre eller annen form for parkeringsavgift. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater hvis ikke dette er spesielt tillatt på stedet. Sjekk lokalt. Der dette er lov er det kun tillatt å kjøre eller parkere til bestemte tider. Disse reglene gjelder generelt bare når det ikke fi nnes andre parkeringsmuligheter innen rimelig avstand. Noen parkeringsplasser eller parkeringshus tillater at personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, får parkere gratis, men bare i spesielt oppmerkede felt. Sjekk oppslåtte merknader, eller spør en parkeringsvakt. 6 7

6 GR IS HELLAS ISLAND med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Det finnes ingen dispensasjoner for parkering på gate eller parkeringsplasser. Du kan parkere der det er tillatt, og du må betale parkeringsavgifter og overholde tidsbegrensningene. med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller eller stans forbudt. Avgifter og tidsbegrensinger for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede varierer. Sjekk lokalt. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Det gis generelt ingen dispensasjon for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede på parkeringsplasser eller parkeringshus, men det er enkelte lokale variasjoner. Sjekk lokalt. 8 9

7 IRL I IRLAND ITALIA reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt. Avgifter og tidsbegrensninger for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede varierer. Sjekk lokalt. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. På enkelte parkeringsplasser eller parkeringshus gis det dispensasjon for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Sjekk oppslåtte merknader på parkeringsplassen, eller spør en parkeringsvakt. med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du må ikke parkere på steder der det er parkering eller stans forbudt hvis ikke annet er tydelig angitt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du kan parkere gratis og så lenge du vil på veier med parkometre eller annen form for parkeringsavgift. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater bortsett fra hvis det fi nnes et skilt som viser unntak. Sjekk lokalt. Ett av 50 felt på offentlige parkeringsplasser eller i parkeringshus er reservert for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Der kan personer som viser parkeringskort parkere gratis. Hvis disse feltene er opptatt kan personer som viser parkeringskort parkere gratis i andre felt. På enkelte private parkeringsplasser er det gratis parkering for personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, og ofte for lengre perioder enn andre biler. Sjekk lokalt

8 FL L LIECHTENSTEIN reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. Bortsett fra i reserverte felt gis det ingen dispensasjon for parkering på gate eller parkeringsplasser/parkeringshus. Du kan bare parkere der dette er tillatt, og du må betale parkeringsavgifter og overholde tidsbegrensninger. LUXEMBOURG reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt. Du må betale for å parkere der betaling er påkrevd, og du må overholde tidsbegrensningen. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Offentlige parkeringsplasser eller parkeringshus gir ikke dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede

9 NL N NEDERLAND NORGE med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Du kan parkere i inntil 3 timer der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). Du må betale for å parkere der dette er påkrevd, og du må overholde tidsbegrensningen, men det kan variere fra sted til sted. Sjekk lokalt. Du kan parkere så lenge du vil på veier der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. Offentlige parkeringsplasser eller parkeringshus gir ikke dispensasjon til personer som viser parkeringskort for forfl ytningshemmede. Parkeringskortet gir adgang til å parkere: på offentlig skiltede parkeringsplasser for forfl ytningshemmede, angitt med rullestolsymbol. på offentlig skiltede avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover lengste tillatte parkeringstid dersom ikke lengste tillatte parkeringstid også er fastsatt for forfl ytningshemmede. utover lengste tillatte parkeringstid på steder hvor det ved offentlig skilt er fastsatt en lengst tillatt parkeringstid dersom ikke lengste tillatte parkeringstid også er fastsatt for forfl ytningshemmede. på steder det ved offentlig skilt er innført boligsoneparkering. Parkeringsplass for forfl ytningshemmet som er reservert for bestemt kjøretøy, kan ikke brukes av andre. Det er forbudt å parkere på steder der det er stanseforbud eller parkeringsforbud. Det er forbudt å kjøre eller parkere i gågater. På privat skiltede parkeringsplasser må du følge de bestemmelser som er angitt på det enkelte sted

10 P E PORTUGAL SPANIA med et rullestolsymbol. Du må ikke parkere der dersom feltet er merket med et navn eller Bortsett fra i reserverte felt gis det ikke dispensasjon for parkering i gater. eller stans forbudt. Du må betale for å parkere der dette er påkrevd, og du må ikke overskride tiden du har betalt for. Du må ikke overskride tidsgrensen på veier der tidsbegrensninger gjelder. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater. På veier og på parkeringsplasser er parkeringsfelt reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. eller stans forbudt, dersom ikke lokal dispensasjon spesielt tillater der. Sjekk på stedet. Avgifts- og tidsdispensasjon for biler som viser parkeringskort for funksjonshemmede varierer. Sjekk på stedet. På de fl este steder gir parkeringsplasser eller parkeringshus dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Sjekk på stedet. Generelt gis det ikke dispensasjon til personer som viser et parkeringskort for funksjonshemmede på parkeringsplasser eller i parkeringshus

11 S UK SVERIGE STORBRITANNIA & NORD-IRLAND reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. Du kan parkere i inntil 3 timer på veier der det er parkering forbudt (se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). På veier der det er gratis å parkere men tidsbegrenset gjelder følgende tidsbegrensninger for biler som viser parkeringskort for funksjonshemmede: - der parkering er begrenset til mindre enn 3 timer kan du parkere i inntil 3 timer. reservert for funksjonshemmede merket med et rullestolsymbol. I Storbritannia & Nord-Irland blir parkeringskortet brukt sammen med en parkeringsskive. Men besøkende fra andre land som viser parkeringskortet for funksjonshemmede uten parkeringsskive gis samme dispensasjon. Du kan parkere i inntil 3 timer på veier der det er parkering forbudt, hvis ikke det fi nnes et skilt som viser No loading or unloading (Ingen lasting eller lossing) (Se informasjon om europeiske trafi kkskilt i denne brosjyren). - der parkering er begrenset til mer enn 3 timer kan du parkere i inntil 24 timer. Du kan parkere gratis og uten tidsbegrensning på veier med parkometre eller annen parkeringsavgift. Det kan være lov å parkere gratis på veier der det vanligvis er parkering mot avgift. Sjekk lokalt. Du kan kjøre og parkere i inntil 3 timer i gågater. Parkeringsplasser eller parkeringshus gir ofte dispensasjon til personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede. Sjekk lokalt. Du kan parkere så lenge du vil der det er gratis å parkere, men tidsbegrenset. Du må ikke kjøre eller parkere i gågater dersom det ikke er et skilt som viser at biler med parkeringskort for funksjonshemmede er unntatt. Dette er ikke helt gjennomført i London sentrum. Sjekk gjeldende dispensasjoner lokalt i London sentrum. Noen parkeringsplasser eller parkeringshus tillater at personer som viser parkeringskort for funksjonshemmede, får parkere gratis. Sjekk oppslåtte merknader eller spør en parkeringsvakt

12 Åpne denne brosjyren på siden med informasjon på rett språk og legg den på dashbordet når du parkerer i utlandet, for å vise parkeringsmyndighetene de gjensidige ordningene som gir deg parkeringsdispensasjon. Vennligst la den ligge framme sammen med parkeringskortet. NORGE Parkeringskort for forflytningshemmet. Personen som viser dette parkeringskortet er en funksjonshemmet besøkende fra et annet europeisk land, og har rett til samme parkeringsdispensasjoner som en funksjonshemmet person som er fastboende i ditt land. EØS-MODELL SVERIGE Parkeringsintyg för handikappade. Innehavaren av detta intyg är en handikappad resenär från ett annat europeisk land och har rätt till samma speciella parkeringsförmåner som en handikappad person bosatt i ert eget land. EG-FÖRLAGA DANMARK Handicapskilt Denne person, som viser dette handicapskilt, er en handicappet besøgende fra et andet land i Den Europeiske Union og er berettiget til de samme parkeringsindrømmelser som en handicappet bosiddende i landet. MODELL FOR DET EUROPEISKE FÆLLESSKAB DEUTSCHLAND Parkkarte für Personen mit Behinderungen. Die Person, de diese Parkkarte ausgelegt hat, ist ein behinderter Besucher aus einem anderen europäischen Land und zu den selben Parkvergünstigungen wie ein behinderter Einwohner Ihres Landes Brechtigt. EU-MODELL ÖSTERREICH Parkkarte für Behinderte. Die Person, de diese Parkkarte auslegt, ist ein behinderter Besucher aus einem anderen europäischen Land un berechtigt, dieselben Vergünstigungen für Behinderte in Anspruch zu nehmen wie behinderte Bewohner Ihres Landes. EG-MODELL FRANCE Permis de stationnement pour handicapé. La personne à qui appartient ce permis de stationnement est un visiteur handicapé d un autre pays de la communauté européenne et a les mêmes droits en matière de stationnement qu un handicapé de votre pays. VERSION COMMUNAUTE EUROPEENNE BELGIEN Parkkarte für Personen mit Behinderungen. Die Person, die diese Parkkarte ausgelegt hat, ist ein behinderter Besucher aus einem anderes europäischen Land und zu den selben Parkvergünstigungen wie ein behinderter Einwohner Ihres Landes berechtigt. EU-MODELL BELGIE Parkeerkaart voor gehandicapten. De persoon die deze parkeerkaart gebruikt is een gehandicapte bezoeker uit een ander Europees land en heeft recht op dezelfde parkeerconcessies als een gehandicapte inwoner van uw land. MODELL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BELGIQUE Permis de stationnement pour handicapé. La personne à qui appartient ce permis de stationnement est un visiteur handicapé d un autre pays de la communauté européenne et a les mêmes droits en matiére de stationnement qu un handicapé de votre pays. VERSION COMMUNAUTE EUROPEENNE SUOMI Vammaisuutta osoittava pysäköintikortti. Tämän pysäköintikortin esittävä henkilö on toisesta Euroopan valtiosta vieraileva vammainen, ja hänella on samat pysäköintivaltuutukset kuin tämän maan vammautuneella kansalaisella. EUROOPAN UHTEISÖN MALLI 20 21

13 FINLAND Parkeringsintyg för handikappade. Innehavaren av detta intyg är en handikappad resenär från et annat europeisk land och har rätt till samma speciella parkeringsförmåner som en handikappad person bosatt i ert eget land. EG-FÖRLAGA LIECHTENSTEIN Parkausweis für Behinderte. Der Inhaber dieses Ausweises ist ein behinderter Besucher eines anderen europäischen Landes und ist zu den gleichen Parkzugeständnissen berechtigt wie behinderte Einwohner Ires Landes. EIN MODELL DER EUROPÄISCHEN GEMEINSHAFT PORTUGAL Cartão de estacionamento para pessoas com incapacidades. A pessoa que exibe este cartão de estacionamento é um visitante incapacitado de um outro país europeu e tem direito às mesmas concessões de estacionamento como um incapacitado residenten o seu país MODELO DA COMMUNIDADE EUROPEIA ESPAÑA Tarjeta de aparcamiento para minusválidos. La persona que muestra esta tarjeta de aparcamiento es un visitante minusválido procedente de otro país europeo, y tiene derecho a los mismos privilegios de aparcamiento que un minusválido residente en su país. MODELO DE LA COMUNIDAD EUROPEA IRELAND Parking card for people with disabilitites. The person displaying this parking card is a disabled visitor from another European country and is entitled to the same parkering concessions as a disabled resident of your country. EUROPEAN COMMUNITY MODELL LËTZEBUERG Parkschäin fir behënnert Leit. D Persoun, dèi dëse Parkschäin opweist, ass e behënnerte Mënsch op Besuch aus engem aneren europäesche Land a genèisst dèiselwecht Rechter, wat d Parken ubelaangt, wèi e behënnerten Awunner vun Ärem Land. EG-MODELL UNITED KINGDOM Parking card for people with disabilities. The person displaying this parking card is a disabled visitor from another European country and is entitled to the same parking concessions as a disabled resident of your country. EUROPEAN COMMUNITY MODELL ITALIA Contrassegno d invalidità per persone disabili. La persona che espone questo contrassegno è un visitatore disabile di un altro paese europeo, che ha diritto alle stresse agevolazioni dei disabili residenti nel vostro paese. MODELLO PER LA COMMUNITÀ EUROPEA NEDERLAND Parkeerkart voor gehandicapten. De persoon die deze parkeerkaart vertoont is een gehandicapte bezoeker uit een ander Europees land, die tijdens het parkeren recht heeft op dezelfde tegemoetkomingen als een gehandicapte ingezetene van uw eigen land. EU-MODEL 22 23

14 EUROPEISKE TRAFIKKSKILT: PARKERING, PARKERING FORBUDT OG STANS FORBUDT GENERELLE RÅD DU SKAL IKKE PARKERE Der du kan forårsake fare for andre, slik som ved inngangsporter foran skoler eller ved fotgjengerfelt. Parkering Parkering forbudt. I enkelte land kan det være tillatt å parkere i en avgrenset tid, forutsatt at du ikke hindrer trafi kken. Parkering forbudt på dager med oddetall. Parkering forbudt på dager med partall. Stans forbudt. Der veien er spesielt begrenset, slik som ved veiarbeid, eller på smale landeveier. Der du kan sperre utsikten for andre, slik som nær veikryss. Der du kan forårsake hindring, slik som ved innkjørsler for andre kjøretøyer. I hovedsak er skiltene de røde og blå runde skiltene som er felles for alle land. På noen steder er det lov å parkere på vekselvise sider av veien. Skiltene på forrige side viser om dette endres fra dag til dag. Dersom det er en annen type veksling er tallene I og II byttet ut med datoene, for eksempel 1-15 og dersom forandringen gjøres på den 1. og 16. dagen i måneden. Det kan være skilt under alle de forannevnte skiltene med informasjon om tidene da restriksjonene gjelder, eventuelle unntakelser for visse trafikkantgrupper, og avstanden som restriksjonene strekker seg over. Der plassen trengs til utrykningsbiler. Enhver person som misbruker parkeringskortet til funksjonshemmede er ansvarlig for straffer for ulovlig parkering som gjelder i det landet det dreier seg om. Hvis du er i noen som helst tvil om rettighetene dine, IKKE PARKER Når det er begrenset parkeringstid for biler kan dette være oppgitt på et ekstra skilt, eller nederst på den røde sirkelen på forbudsskiltet

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede. Vi vil spesielt påpeke

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Jmf. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 5 og 8. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune 7580 Selbu Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune Sektor helse og sosial 7580 Selbu Besøksadresse: Nestansringen 18, 7580 Selbu Tlf: 73 81 67 00 Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p. 19-27 COMMISSION DECISION of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council KOMMISJONSAVGJERD

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Det europeiske miljøbyrå (EEA)

Det europeiske miljøbyrå (EEA) Det europeiske miljøbyrå (EEA) Det europeiske miljøbyrå Oppgave Det europeiske miljøbyrå er EUs organ for formidling av pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ HTM-sak 120/13 Parkering i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Skiltplanen for Ås sentrum vedtas. 2. Bestemmelsene vedrørende

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel Ellipsen borettslag Org nr 997 523 385 Styret v/styreleder Ove Bengt Berg Gladengveien 6 E 0061 Oslo Oslo kommune v/bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 Oslo og Oslo politidistrikt v/trafikkseksjonen,

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

Norsk Standard NS-EN 13187

Norsk Standard NS-EN 13187 Norsk Standard NS-EN 13187 1. utgave desember 1998 ICS 91.120.10 Språk: Norsk Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer Infrarød

Detaljer

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske landene 1930-2007: en suksessreise fra nød og fattigdom til

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

DØDSRATER pr. 100.000 innbygger for definerte dødsårsaksgrupper: en sammenligning mellom land som bruker WHOs standard ICD-10

DØDSRATER pr. 100.000 innbygger for definerte dødsårsaksgrupper: en sammenligning mellom land som bruker WHOs standard ICD-10 DØDSRATER pr. 100.000 innbygger for definerte dødsårsaksgrupper: en sammenligning mellom land som bruker WHOs standard ICD-10 for kategorisering av dødsårsaker (WHO-databasen pr. 01.06.2012) FINLAND 1999

Detaljer

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig?

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Per M. Koch Per Koch, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth Myten: Norge som middelmådig innovasjonsnasjon No. 17 European Innovation

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

OVERSETTERNES LILLE RØDE

OVERSETTERNES LILLE RØDE OVERSETTERNES LILLE RØDE En huskeliste for Standardiseringssekretariatet, oversettere, prosjektledere og andre som jobber med tekst i standarder. 1 Innholdsfortegnelse 1 Håndtering av endringer i standardene...3

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE Sandefjord kommune ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE Legeerklæring: eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen. Din søknad: Tenk godt

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2121/98. av 2. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2121/98. av 2. oktober 1998 9.11.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/155 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2121/98 av 2. oktober 1998 om gjennomføringsregler for rådsforordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr.

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer

Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer 1 Måling av inntektsulikhet og fattigdom Status og utfordringer Rolf Aaberge Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Velferdskonferansen, Oslo kongressenter 21 22 mai 1 Ulike fokus på inntektsfordeling

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse.

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Eirik Skjetne ITS-seksjonen, TMT Bompengekonferansen Teknologidagene 2010 Innhold Dagens betalingssystemer i by Holdninger til brukerbetaling Etablering

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd?

Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd? Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd? Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april 2014 Forhistorien på 1-2-3 1989: Berlinmurens fall 1994: Norge inn i EUs åpne marked 1999: Euroen innført 2004:

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV300 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker 3 Gled deg Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Hva

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5405 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400/00 SLV5405 Hva er i esken

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

BESLUTNING NR. 187 (2003/251/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR

BESLUTNING NR. 187 (2003/251/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR Nr. 49/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 BESLUTNING NR. 187 2005/EØS/49/29 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Toleranser. Legeringsgrupper. Toleranser

Toleranser. Legeringsgrupper. Toleranser Toleranser Vi benytter oss av mål- og formtoleranser i henhold til CEN-europeiske standardiseringsorganisasjonen; profilnorm EN 755-9. På de følgende sidene kommer et utdrag fra denne normen. Mulige toleranser

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5400 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN FR NL EN FR NL EN FR NL FR SLV5400/00

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV0 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV00 Wireless TV link EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV0 Hva er i esken SLV0

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

NORSK utgave 2000/EØS/50/11 EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 56/1999 av 30. april 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

NORSK utgave 2000/EØS/50/11 EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 56/1999 av 30. april 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.50/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR - EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 56/1999 av 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 8 første ledd

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Trafikksikkerhetskonferansen 2014

Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Yara: En Bedrift, 24-timers mennesket Stein Rune Sakshaug, Regional HESQ Manager, Industrial Nordic Yara leverer bærekraftige løsninger for landbruk og miljø Landbruks

Detaljer