Rapport - Elektrisitet Utarbeidet av Marta Dortea Lian & Erik Adalberon. INF 117, Unversitetet i Agder, 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport - Elektrisitet Utarbeidet av Marta Dortea Lian & Erik Adalberon. INF 117, Unversitetet i Agder, 2012"

Transkript

1 Rapport - Elektrisitet Utarbeidet av Marta Dortea Lian & Erik Adalberon. INF 117, Unversitetet i Agder, 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Valg av tema/emne 1.2. Begrunnelser og avgrensning 2. Didaktisk design Marta Dortea Lian - 1

2 2.1. Målgruppe 2.2. Læringsmål 2.3. Innhold 2.4. Interaktivitet 3. Teknisk design 3.1. Struktur og navigasjon av nettstedet 3.2. Layout av nettstedet 3.3. Flash-elementer 3.4. PHP-elementer 4. Evaluering av nettstedet 4.1. Tekniske og pedagogiske evalueringskriterier 4.2. Egenevaluering 5. Referanser/Kilder 6. (Evt.) Vedlegg 1. Innledning 1.1. Valg av tema/emne Vi ønsket å bruke Teknologi & design som hovedtema, da begge i gruppen syntes dette var et spennende tema som i tillegg er mangelfullt beskrevet i mange lærebøker. Vi ønsket å lage et nettsted som kunne brukes som supplement til læreboken, ved å presentere eksisterende fagstoff interaktivt. Dette planla vi å gjøre ved å utvikle en html side med interaktive animasjoner, en faglig quiz og eventuelt noe film rundt temaet Begrunnelser og avgrensning Da vi fikk tilbakemeldinger om at det var ønskelig at oppgaven ble tettere knyttet opp til læreboka, fant vi ut at Elektrisitet var et passende tema. Vi Marta Dortea Lian - 2

3 brukte informasjon vi fant i læreboka "Tellus 9", kap 3 (s ), som grunnlag for de ulike oppgavene/animasjonene i Programmet Flash. På grunnlag av de kravendringer til oppgaven som kom fra faglærer i ettertid, konsentrerte vi innholdet på nettsiden, droppet filmklipp og valgte å lage to læringsressurser i Flash og en PHP oppgave. 2. Didaktisk design 2.1. Målgruppe Målgruppen for innholdet på nettsiden vår, er rettet mot elever på 9. klasse trinn. Dette er elever som har faget Teknologi & design og tema Elektrisitet som pensum. Den interaktive nettbaserte læringsressursen kan brukes av en eller flere klasser Læringsmål Vi ønsket å ha en didaktisk forankring av temaet vårt. I den nasjonale læreplanen fant vi et kompetansemål i naturfag, som vi ønsket å knytte opp mot vårt tema. Kompetansemål, hentet ut fra den nasjonale læreplanen, for 10. trinn i naturfag: forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon Denne oppgaven vil i noen grad kunne bidra til å øke forståelsen for hvilke stoffer som kan lede strøm Innhold Vi ønsket å knytte de interaktive oppgavene tett opp mot læreverket og valgte å bruke læreboken Tellus 9, kapittel 3, som hovedlitteratur. Læreboken presenterte teamet vårt på en god måte og vi syntes boken ville være en god ressurs. Vi så mange muligheter for å presentere eksisterende fagstoff interaktivt, i Flash og PHP, som støttet opp under de samme læringsmålene. For design av både nettsted og interaktive oppgaver, ønsket vi i tillegg å bruke Teknologi- & designboka som tilleggslitteratur. Vi ønsket å bruke denne læreboken for å sikre et faglig utrykk på både nettsted og oppgaver, samt for å få et mer overordnet bilde av læringsmålet som bygget opp under vårt tema Interaktivitet Marta Dortea Lian - 3

4 Vi ønsket å lage et nettsted som kunne brukes som et supplement til læreboken, ved å presentere deler av fagstoffet interaktivt. Dette planla vi å gjøre ved å utvikle interaktive ressurser som støttet opp under samme læringsmål. Vi ønsket at brukeren skulle aktiviseres av et faglig innhold samt at illustrasjoner og visualiseringer skulle ha et støtte i et faglig grunnlag. Vi ønsket en oversiktlig og brukervennlig nettside som var selvinstruerende og som la til rette for faglig interaktivitet. 3. Teknisk design 3.1. Struktur og navigasjon av nettstedet Vi ønsket å lage en hovedside i HTML med input tekst for navn og klasse for å gjøre innholdet personlig for brukeren. I tillegg ønsket vi 3 iframes for henholdsvis å vise intastet informasjon om brukeren, faglige Flash oppgaver og spørsmål. Ved hjelp av radioknapper skulle bruker kunne navigere seg mellom ulike oppgaver i Flash og lese og svare på relevante spørsmål til oppgaven. Denne løsningen viste seg å være teknisk utfordrende og vanskelig å komme i mål med. Så til slutt endte vi opp med å lage en enkel nettside der vi hadde en hovedside som lenket ut til 2 ulike oppgavesider med innebygget Flash oppgave og statisk informasjon om temaet. Nederst på nettsiden ønsket vi fremdeles å ha faglige spørsmål til bruker knyttet opp mot PHP. Dette viste seg å være for omfattende til at det lot seg gjennomføre. Flere iframes på en side gjør det vanskelig å få riktig input. Vi tok for oss en enklere modell med kun en iframe, og at det skulle være spørsmål og fakta i ett, kommunisert via en PHP-fil Layout av nettstedet Vi ønsket at nettsiden vår skulle være en HTML side med en stor tabell som kunne inneholde felt for input av navn på elev og klasse, informasjon om temaet og mulighet for å velge mellom de ulike oppgavene i Flash. Nederst på siden ønsket vi å knytte opp faglige spørsmål til eleven, utifra hvilken Flash oppgave han arbeidet med. Alle disse ulike elementene skulle kommunisere med en eller flere PHP program slik at det ble presentert riktig informasjon til riktig Flash oppgave og de faglige spørsmålene. Nettsiden vår inneholdt flere iframes og underveis fant vi ut at det var vanskelig å få PHP programmene til å kommunisere med riktig iframe. Etter å ha rådført oss med faglærer prøvde vi å programmere hele nettsiden i PHP i stedet for HTML, men også dette viste seg å bli vanskelig og vi fikk det ikke helt til å fungere. Til slutt endte vi opp med å lage en enkel nettside der vi hadde en hovedside som lenket ut til 2 ulike oppgavesider med innebygget Flash oppgave og statisk informasjon om temaet. Nederst på nettsiden ønsket vi fremdeles å ha faglige spørsmål til bruker knyttet opp mot PHP. Marta Dortea Lian - 4

5 Da vi fikk landet på oppbygning av nettsiden kunne vi starte på layout av nettstedet. Vi prøvde først å kode nettstedet fra bunnen av. Da vi ikke er erfarne nettside programmerere, ble siden fort litt traust og kjedelig og man kunne lett se at den var laget av nybegynnere. Derfor søkte vi opp ulike applikasjoner som tilbyr hjelp til opprettelse av nettsider. Vi prøvde ut som tilbød gratis utseendemaler, men etter å ha redigert et utseende vi var fornøyd med, viste det seg å være vanskelig å importere til lokal disk. Det var derimot like enkelt å lage en nettside i Artisteer. Gruppen har brukt Artisteer i forbindelse med en oppgave i et annet fag på studiet og syntes applikasjonen er svært enkelt i bruk. Ved hjelp av denne applikasjonen fikk vi til slutt laget en layout vi var fornøyde med Flash-elementer Det ble gjort et valg om å jobbe med actionscript 3.0 som er et mer fremtidsrettet format. Det er ikke like enkelt å knytte script til knapper, men til gjengjeld gir det mer kontroll over scenen via scripting. Det ble laget en mal for alle flashoppgavene slik at de skulle ha likt innhold av nødvendige illustrasjoner. Det ble tegnet i flash og lagret som symboler i biblioteket. Malen ble så videreutviklet til de ulike elementene som egne oppgaver. Første oppgave tok for seg ledningsevne, og har en enkel navigasjon på main timeline der ulike materialer er representert. Det finnes en knapp for hvert materiale, og man kan flytte seg via en eventlistener som hopper til riktig frame ved et tastetrykk. Man skal kunne teste ledningsevne via en knapp som da er tilknyttet et "If-else"-uttrykk, og skal få en lyspære til å lyse for alle materialer som leder strøm når animasjonen er i "riktig" frame. Oppgave 2 har flere animasjoner og har til hensikt å vise hvordan elektroner flytter seg når man bruker et batteri. Selve batteriet er formet med to kammere, og åpent frontpanel slik at man kan se innholdet. Venstre kammer inneholder en animasjon der en blokk med elektroner forsvinner en og en, mens høyre kammer har en tilsvarende (invertert) animasjon der de dukker opp. Elektrodene flytter seg henholdsvis oppover eller nedover. Denne startes og stoppes via en knapp på siden. Ledningen inneholder et elektron som flytter seg fra en pol til den andre. På veien tar den turen innom en lyspære, og beveges via en classic motion-tween med guideline. Marta Dortea Lian - 5

6 Oppgaven ble ikke slik som tenkt, og det ble nødvendig med noe enklere løsninger. I det hele virker den noe uferdig PHP-elementer Spørsmålene knyttet til oppgave 1 ble gjort som en type multiple choice med checkbokser man kan krysse av, og sende en form action til PHPscript via metoden POST. Det oppstod et visst logisk problem å skulle returnere beskjed om riktig svar når man hadde flere alternativer som var riktige. Først trodde vi at man kunne benytte et enkelt if/else statement, men det åpnet også for at andre kombinasjoner var riktige så lenge de riktige svarene var merket. Deretter prøvde vi kommandoen isset, men støtte på samme problem. Dette kunne nok løses gjennom en type foreach-løkke, men vi fant ikke helt utav dette innen tidsfristen. Løsningen ble å sette et if-statement der alle mulige kombinasjoner av isset/!isset ble satt opp. Ganske voldsomt uttrykk som helt klart kunne blitt skrevet enklere, men på grunn av tidsmangel og at koden fungerte ble koden beholdt. For å sette opp noen faktasetninger brukte vi ideen fra den obligatoriske innleveringen. Vi lagde en matrise som inneholdt 7 ulike setninger, og satte opp et echo-uttrykk som viste tilfeldig innhold av matrisen via funksjonen rand(0,6). For oppgave 2 lagde vi en tilsvarende oppgave med nye spørsmål, men samme faktasetninger. 4. Evaluering av nettstedet 4.1. Tekniske og pedagogiske evalueringskriterier Nettstedet blir i all hovedsak et supplement til ordinær undervisning og laboppgaver, hvor deler av fagstoffet presenteres interaktivt. I oppgave 1 har man muligheten til å teste et utvalg av materialer i forhold til ledningsevne, uten å måtte sette opp nødvendig apparatur. Oppgave 2 gir muligheten til å se hvordan elektroner beveger seg i et batteri. Alle komponenter i oppgaven er tegnet selv, og det har vært fokus på gjenbruk. I PHP har det vært en utfordring å finne ut hvordan man kunne lage en spennende og lærerik interaktivitet. Vi måtte til slutt innse at vi pga resursmangler måtte gå for en løsning vi hadde fått litt kunnskap om i forelesningene og løsningen ble å lage spørsmål knyttet til innholdet av flash. Vi synes ikke sluttresultatet på utseende på nettsidene ble særlig spennende, men sett i forhold til de rammene vi hadde til rådighet, finner vi det akseptabelt. Det er Marta Dortea Lian - 6

7 nok mye med nettresursen vår som kunne blitt gjort mer omfattende og estetisk, men grunnet mangel på tid måtte vi legge slike hensyn til side Egenevaluering I ettertid ser vi at å ha utgangspunkt i en god ide, er det viktige når man skal utforme en slik oppgave. Innholdet bør være overkommelig å utvikle samt ikke by på for mange tekniske utfordringer. Vi har innsett at vi hadde for stort fokus på å finne ut av hva slags muligheter vi hadde, før vi startet på innholdet på siden. Vi brukte i tillegg for stor del av vår tidsbruk på skallet rundt oppgaven. Det medførte at vi kanskje landet på et innhold som kanskje kan bli i enkleste laget for målgruppen. Det er i tillegg kanskje ikke så spennende. Vi har erfart at Flash og PHP er tidkrevende verktøy å benytte, og resultatet blir fort magert hvis man ikke har tilstrekkelige kunnskaper. Vi har sittet i timesvis hvor vi stod fullstendig fast, og uten gode alternativer. Sett utifra kunnskap vi har tillegnet oss gjennom semesteret, tidsbruk og verktøy vi har hatt til rådighet er ikke resultatet helt som ønsket, men godt nok. 5. Referanser/Kilder Sitat for nettside HTML: Hvis all utvikling var overlatt til ingeniørene, ville vi hatt perfekte parafinlamper, men ingen elektrisitet. Albert Einstein Nettbaserte referanser: Faglitteratur: Tellus 9 - Skrevet av Per Roar Ekeland, Odd Ivar Johansen, Odd Rygh, og Siri Busengdal Strand Teknologi- & designboka - Skrevet av Svein Briså, Rolf Ingebrigtsen, Eva Celine Jørgensen 6. (Evt.) Vedlegg Marta Dortea Lian - 7

8 Marta Dortea Lian - 8

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer