Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011"

Transkript

1 1

2 Grønn Bil er et av Transnovas viktigste prosjekter for å fremme bruken av ladbare biler i Norge. Prosjektet jobber bredt ved å motivere potensielle brukere til å prøve ladbare biler i sin virksomhet samtidig som de jobber mot leverandører av kjøretøy til å satse på Norge som et interessant marked. I tillegg har prosjektet fokus på ladeinfrastruktur og rammebetingelser og er en viktig bidragsyter i å få frem fakta og erfaringer omkring eie og bruk av elektriske kjøretøy. Transnova er svært fornøyd med at Energi Norge har vært villig til å eie og drive dette prosjektet. Transnova har finansiert prosjektet i 2009, 2010 og vil fortsette med støtte i Vi håper og tror at vi skal kunne støtte prosjektet også videre fra Vi har tro på Grønn Bil og det prosjektet bidrar med både på utvikling av verktøy, informasjon, fakta, rådgiving og ikke minst med motivasjonsarbeid, bygging av nettverk og fjerning av myter. Skal vi få til en overgang til ladbare kjøretøy og en reduksjon i klimagassutslipp fra biltrafikken må vi jobbe målrettet i mange år. Grønn Bil er et effektivt organisert prosjekt, det er en liten kompetent prosjektgruppe og en liten styringsgruppe med sentrale parter fra Energi Norge, KS, Zero og Transnova. Det er kort vei fra ide til beslutning. På denne måten er Grønn Bil sikret en god handlekraft. Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011 Eva Solvi Leder Transnova 2

3 Ved utgangen av 2010 er vi marginalt foran skjema for å nå målsetningen om ladbare biler i 2020 Grønn Bil har i 2010 etablert seg som en synlig aktør i det offentlige rom Grønn Bil har i 2010 bistått nærmere 40 kommuner og andre virksomheter med overgang til ladbare biler Store bilprodusenter lanserer nå ladbare biler, og ser på Norge som et attraktivt tidligmarked Ved utgangen av 2010 har Norge kanskje den beste ladeinfrastrukturen noe sted i verden Norge er det landet med best rammevilkår for elbilister i Europa. For ladbare hybridbiler er bildet mindre rosenrødt. 3

4 4

5 Think Peugeot Reva Buddy Citroën Andre Grønn Bils overordnede mål er at det per skal være minst ladbare biler registrert i Motorvognregisteret. 10 % 10 % 9 % 6 % 35 % 2020 målet er brutt ned i årlige delmål basert på følgende prognose for antall elbiler og ladbare hybridbiler frem mot 2020: % Merkesvis fordeling av den norske elbilbestanden pr Mann Virksomhet Kvinne % 22 % 49 % Elbiler Ladbare hybridbiler I følge prognosen skulle det per være ladbare biler i Norge. Faktiske tall viser at det ved årsskiftet var registrerte ladbare biler i Norge. Dette gjør at vi ved utgangen av 2010 ligger marginalt foran den forutsatte innfasningstakten som skal til for å nå målet om ladbare biler i 2020 Eierstruktur, den norske elbilbestanden per Akershus Oslo 952 Hordaland 277 Sør-Trøndelag 208 Rogaland 193 Buskerud 183 Vest-Agder 102 Vestfold 62 Møre og Romsdal 57 Troms 57 Østfold 43 Aust-Agder 28 Telemark 20 Nordland 15 Nord-Trøndelag 14 Oppland 14 Hedmark 12 Sogn og Fjordane 8 Finnmark 3 Svalbard - Geografisk fordeling av elbilene 5

6 Grønn Bil brukes ofte som referanse og faktaleverandør til artikler, og som intervjuobjekt i forskjellige sammenhenger. I 2010 ble Grønn Bil nevnt i 363 store og små oppslag i papirmedier og webmedier. Under vises disse oppslagene fordelt per uke: Prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl i aksjon på Union Scene i Drammen, i anledning konferanse om elektrifisering av veitransport. Foto: Drammens Tidene Så mye koster det å eie en elbil: Faksimile fra Fædrelandsvennen Det er særlig fire saker som har generert mye omtale: I mai lanserte vi elbilkartet (www.gronnbil.no/elbilkartet), som viste at det var elbiler i Norge. Samtidig lanserte vi en undersøkelse som viste at inntil 60% av den offentlige flåten kunne vær elektrisk. Disse to sakene ble plukket opp av NTB, og fikk dermed bred dekning. I midten av august meldte vi at det rullet over elbiler på norske veier, noe som plasserer Norge helt i elbiltoppen. Første uke i september ble gronnbil.no brukt som referanse i forbindelse med Bergens satsning på ladepunkter og elbiler I november ble vi intervjuet av NTB til artikkelen Mens vi venter på strømmen en optimistisk artikkel om elbilens fremtid som fikk bred dekning gjennom NTBs nettverk. Lekker og nyttig elbilvelger: Faksimile fra dinside.no ved lansering av elbilvelgeren, I 2010 har vi også blitt intervjuet i flere radioinnslag og TV innslag. Blant de viktigste finner vi: Grønn Bil på Kveldsnytt, Innslag på TV2 nyhetene 11. mai, om det lave antall elbiler i offentlig sektor NRK1 morgennytt 6.september, i forbindelse med Siemens lansering av en større satsning på elbiler og smartgrid, og ikke minst fremvisning av deres elektriske Porsche NRK1 Kveldsnytt 25.oktober 2010, om at Norge er helt i verdenstoppen hva angår antall elbiler. TV2 nyhetskanalen 9.november, paneldebatt om elbilens Grønn Bil på TV2 nyhetskanalen, paneldebatt

7 industrielle og kommersielle fremtid Ikke minst i lokalpressen har Grønn Bil hatt høy synlighet både i papir og webaviser, lokalradio og lokal TV. Dette kan skyldes at elbiler i enkelte distrikter fortsatt er mer eksotisk enn i storbyene. Fordelingen av omtale per medietype, som vist til høyre, tydeliggjør dette. Hele 87 % av omtalen er i lokal og regionalmedia. Den geografiske fordelingen viser at noen fylker skiller seg ut. Særlig i Sogn og Fjordane og Nordland har NRKs distriktskontorer vært interesserte. Dette kan skyldes engasjement fra enkeltjournalister, samt spesielle forhold rundt elbiler i disse fylkene. Kartet til høyre viser den relative geografiske fordelingen av Grønn Bils mediedekning i Lokalavis: 68% Regionavis: 20% Rikspresse: 9% Fagavis: 3% Magasin / tidsskrift: 1% Fordeling av skriftlig presseomtale per medietype. Mot slutten av 2010 har også Grønn Bils rådgiver Gabriel Wergeland bidratt til å sette elbil på dagsorden i Østfold. Grønn Bil er mye brukt som foredragsholder på ulike konferanser om elektrifisering av veitransport. I 2010 har vi blant annet holdt innlegg i forbindelse med Næring for klima: Konferanse i regi av Oslo kommune Partnerskap for klima og energi i Buskerud, Union Scene, Drammen ZERO konferansen Nasjonal Transportplan perspektivanalyse mot 2050 Seminar om ladbare biler i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune Energibransjens nettkonferanse i Tromsø Samt en lang rekke andre. Slike konferanser er en viktig mulighet til å formidle informasjon om ladbare biler, og anses som en viktig del av Grønn Bils kommunikasjonsstrategi. Geografisk fordeling av Grønn Bils omtale i 2010 Grønn Bils rådgiver Gabriel Wergeland på NRK Østfolds distriktsnyheter I januar 2010 lanserte Grønn Bil sine hjemmesider Sidene fungerer som et ressurssenter for ladbare biler. Målgruppen er virksomheter og privatpersoner som ønsker informasjon om slike biler. I løpet av året har vi gradvis fylt sidene med nyttige verktøy: Ved lanseringen i januar kom elbilkalkulatoren, som gir oversikt over livsløpskostnadene ved å kjøpe og bruke en elbil sammenlignet med tilsvarende kostnader for en bensin eller dieselbil. Kalkulatoren er primært myntet på flåteeiere og Grønn Bils hjemmeside ble lansert i januar I løpet av året hadde siden over besøkende. 7

8 profesjonelle aktører, men brukes også av privatpersoner. I mai lanserte vi elbilkartet, som gir full oversikt over alle registrerte elbiler i Norge helt ned på kommunenivå. Kartet har i løpet av året blitt oppdatert med to nye visningslag: Ett som viser ladestasjoner per fylke og kommune, samt ett som viser elbilforhandlere. Kartet oppdateres med statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikk hver tredje måned, og viser også utviklingen i den ladbare bilparken over tid. Kartet brukes mye som referanse av journalister. I august lanserte vi elbilvelgeren, som gir oversikt over alle elbiler som selges i Norge. Her kan brukere enkelt se hvilke biler som tilfredsstiller deres krav til pris, rekkevidde, plass, sikkerhet og annet. Elbilkartet (www.gronnbil.no/elbilkartet) gir oversikt over alle elbiler i Norge helt ned på kommunenivå, samt ladestasjoner og elbilforhandlere I tillegg til denne verktøykassen oppdateres sidene jevnlig med nyheter og pressemeldinger som også sendes ut i vårt nyhetsbrev. I løpet av 2010 la vi ut 50 artikler. Nyhetsbrevet hadde ved årsskiftet rundt 400 abonnenter. Sidene inneholder også informasjon om prosjektet, kontaktinformasjon og pressebilde, samt en seksjon med vanlige spørsmål og svar om ladbare biler. Statistikken under viser at gronnbil.no har hatt over unike brukere i 2010, og over unike besøk. Ved lanseringen av elbilkartet fikk vi nær treff på en dag etter et oppslag på vg.no. Elbilkalkulatoren (www.gronnbil.no/kalkulator) gir oversikt over livsløpskostnadene for en elbil sammenlignet med en tradisjonell bil Elbilvelgeren (www.gronnbil.no/biler) gir oversikt over tilgjengelige ladbare biler i det norske markedet 8

9 Grønn Bil er aktive på Twitter, under I løpet av 2010 har profilen vår fått rundt 230 followers, og vi twitret om lag 440 ganger. På Twitter treffer vi interessante målgrupper som journalister, samfunnsdebattanter, politikere og engasjerte forbrukere. Vi anser Twitter som en effektiv kanal for å nå ut til disse. Grønn Bil har i 2010 opprettet en egen side på Facebook. Siden speiler Grønn Bils twitterkonto, slik at alle meldinger som postes på Twitter også legges automatisk på Facebook. Utover dette har vi i 2010 ikke brukt Facebook siden aktivt. Grønn Bils hadde ved årsskiftet rundt 230 followers. I 2010 twitret vi om lag 440 ganger Prosjektet vedlikeholder også en side på Youtube.Denne benyttes hovedsaklig til å legge ut medieinnslag hvor Grønn Bil har deltatt. Ved årsskiftet hadde vi lagt ut 18 klipp Prosjektet har i 2010 disponert en elektrisk Fiat 500. Bilen produseres i Italia av selskapet Micro Vett, og leases av Bodø firmaet Moving City. Bilen ble i løpet av året kjørt nærmere kilometer, og har vært i flittig bruk som demonstrasjonsbil hos kommuner. Den har også vært brukt i mediasammenheng, og fungert som en lekker reklameplakat både for prosjektet Grønn Bil og elbiler generelt. Grønn Bils side på Facebook speiler twitterkontoen vår, men blir ellers lite brukt Grønn Bil skal være merkenøytrale, og det er derfor inngått avtale om å bytte bil i den eksisterende leasingavtalen med Moving City. Fra januar 2011 vil Grønn Bil benytte en Mitsubish i-miev. Grønn Bils youtube side (http://www.youtube.com/user/gro nnbil) brukes til å legge ut medieklipp hvor Grønn Bil har deltatt 9

10 Grønn Bil har hjulpet oss med å finne gode bruksområder for elbiler i kommunen vår, og å snu initiell skepsis til gryende entusiasme for elbiler Vidar Kolstad, Lindås kommune Delprosjektet skal øke antall ladbare biler eiet eller leaset av privatpersoner og virksomheter. Prosjektet vil i første fase fokusere primært på flåteeiere. Det antas at hovedbarrieren for innfasing av ladbare biler i flåtedrift er kostnadsnivået ved innkjøp av dagens ladbare biler, samt usikkerhet knyttet til kostnader, brukerterskel og andre praktiske utfordringer ved å eie slike biler. Delprosjektet ønsker derfor å synliggjøre kostnadsnivået ved disse bilene, og foreslå virkemidler som bidrar til å gjøre ladbare biler mer konkurransedyktige i forhold til fossilt drevne biler. Flåtebilinitiativet skal tilrettelegge for raskere innfasing av ladbare biler i flåtedrift. Initiativet skal primært fokusere på kommuner, fylkeskommuner, selskaper eid av kommuner og fylkeskommuner slik som avfallselskaper og energiselskaper, store offentlige bedrifter med statlig eierskap, statens egne virksomheter, departementene, direktoratene, andre statlige virksomheter, samt statlige finansierte virksomheter. Vi fikk god hjelp av Grønn Bil ved anskaffelsen av 10 elbiler til hjemmetjenesten. Det ga oss en ekstra trygghet å ha en objektiv rådgiver å støtte oss på underveis i prosessen Bettina E. Lindstad, Sandefjord kommune Vi var tidlig ute med elbiler, og har gjort oss både gode og mindre gode erfaringer underveis. Gjennom å dele våre erfaringer fra anskaffelse og drift av disse bilene med Grønn Bil, kommer de til nytte for andre som ønsker å ta i bruk elbiler Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Det estimeres at det totalt sett går mellom og biler i kommunal drift i Norge. Videre anslås det at Posten opererer ca biler. I tillegg kommer antall biler i energiselskapene og øvrige virksomheter, som er noe vanskeligere å anslå. Grønn Bil har i 2010 fokusert primært på kommunesektoren. Samlet sett er kommunene Norges største flåteeier. I mars analyserte vi kjøremønsteret til litt over 700 biler i kommunal tjeneste. Formålet var å finne potensialet for innfasing av elbiler i kommunene, basert på elbilens begrensninger i kjørelengde og lastekapasitet. Vi segmenterte derfor bilene i to dimensjoner: Daglig kjørelengde, samt størrelse. Den prosentvise fordelingen av bilene i undersøkelsen viser at 90 % av den kommunale bilflåten kjører mindre enn 10 mil per dag: Grønn Bils innkjøpsveileder ble utviklet i 2010 for innkjøp av elbiler i offentlig sektor, og har blitt meget godt mottatt. 10

11 Daglig kjørelengde (km) Klasse < >150 Totalt Småbil 2,7 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % Kompaktklasse 26,1 % 20,8 % 3,5 % 1,1 % 51,6 % Mellomklasse 2,1 % 4,5 % 1,0 % 0,1 % 7,8 % Storbil 2,1 % 2,7 % 1,0 % 0,6 % 6,4 % Liten varebil 3,1 % 0,7 % 0,1 % 0,0 % 4,0 % Stor varebil 8,3 % 12,7 % 2,0 % 0,6 % 23,6 % Pickup 2,4 % 1,1 % 0,1 % 0,3 % 4,0 % Totalt 46,9 % 42,7 % 7,8 % 2,7 % 100,0 % Fra overleveringen av 10 Think City elbiler til Sandefjord kommune. Foto: Sandefjords Blad Dersom man i tillegg tar høyde for størrelse på bilene, viser analysen at om lag 60 % av dagens kommunebiler kunne vært byttet ut med elbiler som allerede er tilgjengelige i markedet uten at man må gå på akkord med verken kjøremønster eller plassbehov. Dette utgjør et potensial for omtrent elbiler i kommune-norge alene. Grønn Bil utviklet i 2010 en veileder for innkjøp av elbil i offentlig sektor. Veilederen er bygd opp rundt en enkel tre-stegs prosess: 1. Flåteanalyse Hvilke biler i deres flåte egner seg for elektrifisering, ut fra bruksmønster og behov? Vi er søkk imponert. Elbilene går i fast tjeneste i rus- og psykiatritjenesten, hjemmetjenesten og vann- og avløpsetaten Ellen Holmes Indahl, bilansvarlig Tromsø kommune, til Dagsavisen Budsjettering og finansiering Hva koster elbilen i et totalperspektiv, dvs innkjøp og drift? Budsjettmessige konsekvenser ved elbiler i forhold til eksisterende bilpark 3. Innkjøp Kontakt med leverandører Kriteriesetting og andbudsutlysning: Veilederen ble godt mottatt, og er blant annet publisert på DiFis nettside for offentlige anskaffelser Veilederen oppdateres ved behov, og siste versjon er alltid tilgjengelig på gronnbil.no Veilederen danner også grunnlaget for vår tilbud til kommuner og andre offentlige virksomheter som er nysgjerrige på ladbare biler. I løpet av 2010 var Grønn Bil i kontakt med om lag 40 store og små kommuner angående innkjøp av slike biler. Vår bistand til disse har vært av veldig forskjellig karakter: I noen kommuner har vi vært med gjennom hele prosessen og bidratt til å få interesse for elbil omsatt i innkjøp. I andre kommuner har vi kun vært involvert i deler av I november 2010 fikk vi Gabriel Wergeland med på laget som prosjektmedarbeider i Grønn Bil. Han har lang fartstid fra elbilbransjen, og jobber i hovedsak med å bistå kommuner med overgangen til ladbare biler. 11

12 prosessen. Vi har holdt motivasjons og informasjonsmøter for politikere og kommuneadministrasjon, kvalitetssikret anbudstekster og kravspesifikasjoner, bidratt med kostnadskalkyler, og bidratt med generell informasjon om elbiler og deres egnethet til å utføre ulike transportoppgaver. Vi opplever også at mange kommuner benytter innkjøpsveilederen til Grønn Bil uten å være i direkte kontakt med oss. Dette tar vi som et tegn på at veilederen fungerer som tiltenkt. Grønn Bil ønsker å skape suksesshistorier og entusiasme om elbiler i offentlige og private virksomheter. I 2010 har vi definitivt opplevd at dette er mulig. De fleste som setter seg i en elbil for første gang blir positivt overrasket, og ikke sjelden imponert over akselerasjon og kjøreegenskaper. Mange fordommer og myter rundt slike biler blir avlivet, og ikke minst gjør en prøvetur i en elbil at de som senere skal bruke bilen i tjeneste blir tryggere på at bilen kan fungere i deres arbeidshverdag. Vi kjenner til følgende elbil-leveranser til kommuner i 2010 (med forbehold om feil): I november 2010 lanserte Grønn Bil en nasjonal kartlegging av behovet for ladbare biler i samarbeid med Oslo kommune og Trondheim kommune. Undersøkelsen ligger på Kommune Antall biler Sandefjord kommune 10 Kristiansand kommune 9 Tromsø kommune 7 Skjervøy kommune 2 Asker kommune 2 Stjørdal kommune 1 Orkdal kommune 1 Stokke kommune 1 Skien kommune 1 Sula kommune 1 Ringerike kommune 1 Tingvoll kommune 1 Flora kommune 1 Bodø kommune 1 Nordland fylkeskommune 1 Totalt 40 Ved utgangen av 2010 er rundt 100 elbiler i det offentliges tjeneste. Om lag 40 av disse bilene ble levert i Sett i lys av at potensialet ligger på rundt elbiler bare i kommunene, er ikke dette tallet særlig imponerende. Vi opplever dog stor elbil-interesse fra kommuner og andre offentlige instanser rundt i landet, og vil jobbe for at det ved utløpet av 2011 er betraktelig flere elbiler i det offentlige. Trondheim Kommune fikk Grønn Bil prisen i Her overrekker prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl prisen til varaordfører Knut Fagerbakke, og overingeniør Bjørn Ove Berthelsen. Fra åpningen av Ringerikskrafts to første ladepunkter, og mottak av deres første elbil. 12

13 I 2010 har Grønn Bil også bistått Posten Midt Norge i forbindelse med et prosjekt om elektrisk postdistribusjon. Vi har også besvart en rekke henvendelser fra store og små flåteeiere, offentlige og private. I november 2010 lanserte Grønn Bil en nasjonal kartlegging av behovet for ladbare biler i samarbeid med Oslo kommune og Trondheim kommune. Senere har også bedriftsnettverket Birkebeinerlauget meldt seg på. Undersøkelsen fortsetter inn i I 2010 innstiftet vi Grønn Bil prisen. Denne tildeles en virksomhet, offentlig eller privat, som har utmerket seg ved sin innsats for ladbare biler. Vinneren av Grønn Bil prisen 2010 ble Trondheim kommune, som fikk prisen i kraft av å være en foregangskommune innen elbiler. Selve prisen består av et diplom, samt en elektrisk, grønn, radiostyrt bil. Initiativet skal jobbe for at kjøreskoler også har elbiler blant sine øvelsesbiler. Dette vil bidra til å skape gode holdninger til ladbare biler hos fremtidens bilførere. Denne satsningen er flyttet frem i tid til Det er allikevel hyggelig å registre at en kjøreskole på Gjøvik i 2010 bestilte elbil til kjøreopplæringen. Bilen kommer i bruk i De første Mitsubishi i-miev ankom Drammen Havn i desember Foto: Norstart norsk elbilforening Grønn Bil has been helpful in providing an overview of the Norwegian marketplace, and putting us in touch with relevant stakeholders. We see Norway as an important market for electrical vehicles in the coming years Florian RM Wunsch, Nissan Europe Grønn Bil er merkenøytrale, og jobber for å synliggjøre leverandører og løsninger i markedet. Bildet er fra vår test av bildelingskonseptet Move About Delprosjektet skal jobber for å tiltrekke seg leverandører av ladbare biler til det norske markedet, slik at tilbudet av attraktive ladbare biler frem mot 2020 er i stand til å dekke etterspørselen. Flere store markeder har sterke incentiver for produsenter og leverandører av ladbare biler. Motivasjonen for slike incentiver kan være industrielle, energipolitiske eller klimamotiverte. Selv om Norge har representert et tidligmarked for ladbare biler på grunn av gode incentivordninger, er det ingen automatikk i at fremtidige produsenter av ladbare biler velger å etablere seg i Norge. Leverandørene vil mest sannsynlig ønske å konsentrere de volumene de kan produsere i enkelte markeder, og forsøke å fylle etterspørselen i disse fremfor å spre små volumer av biler ut i mange forskjellige markeder. Fra vår prøvekjøring av Nissan LEAF i Lisboa, høsten

14 Delprosjektet vil jobbe for å markedsføre Norge og Norden som en attraktiv region å etablere seg i for leverandører av ladbare biler. Isolert sett er Norge et lite, men viktig tidligmarked for ladbare biler. Dersom vi kan synliggjøre Norden som et mest mulig homogent og samlet marked for slike biler, bidrar vi til å gjøre oss mer attraktive for internasjonale bilprodusenter. Ladbare biler kan bare delvis importeres, markedsføres og vedlikeholdes av etablerte forhandlernett med dagens struktur. Import og salg av ladbare biler i større skala krever en større investering i infrastruktur for service og vedlikehold, promotering, logistikk etc. Dersom man lykkes med å få anerkjente leverandører til å etablere seg i det norske markedet i en tidlig fase, og dermed bygge opp nødvendig infrastruktur, er det rimelig å anta at disse leverandørene også senere vil velge å tilby nye modeller av ladbare biler i Norge gjennom sin allerede etablerte infrastruktur. I 2010 har Grønn Bil tatt initiativ til et nordisk samarbeid med Dansk Elbilalliance, og Svensk Energi. Samarbeidet gir nyttig informasjon om arbeidet med ladbare biler på tvers av disse landene, og de ulike utfordringene og rammevilkårene i disse markedene. Norge er det landet i Norden som har desidert flest elbiler, og vi kan derfor dele nyttige erfaringer med våre naboer. Samtidig foregår det mye spennende i disse landene, ikke minst rundt kommersialisering og industrialisering av ladbare biler og ladeinfrastruktur. Danmark har i 2010 etablert seg som et attraktivt elbilmarked på grunn av gode støtteordninger, og er en viktig partner i tiden som kommer. Vi har i 2010 også opprettet kontakt med Automotive Sweden, den svenske bransjeorganisasjonen for bilindustrien. Svensk bilindustri satser tyngre på ladbare biler, noe som også gir ringvirkninger for norsk industri. Grønn Bil har i 2010 også samarbeidet med Kongsberg Innovasjon, som går i bresjen Kongsberg miljøets satsning på det voksende markedet innen komponentleveranser til ladbare biler. Vi har i løpet av året jobbet tett med flere bilprodusenter og bilimportører som i nær fremtid vil lansere ladbare biler. Vi har bidratt til å markedsføre Norge som et attraktivt tidligmarked for ladbare biler ovenfor bilprodusentenes internasjonale avdelinger, og vi har bistått norske importører med innspill og erfaringer fra salg og markedsføring av ladbare biler i det norske markedet. Grønn Bil og Toyota samarbeidet om deltagelse i ZERO rally, hvor vi kom på en overraskende tredjeplass med en prototype på neste generasjons ladbare Toyota Prius. Samarbeidet ga resultater i form av fokus på fordelene med ladbare hybridbiler, og synliggjorde at disse bilene vil kunne fungere godt som en miljøvennlig og driftsøkonomisk bil nummer én i et langstrakt land som Norge. Grønn Bil i aksjon under årets ZERO rally, hvor vi kom på 3.plass. Foto: ZERO Vårt samarbeid med Grønn Bil under ZERO rally var en fin måte å vise frem både av kjøreegenskapene og miljøegenskapene ved ladbare hybridbiler. Det var ekstra moro å komme på tredje plass med vår prototype på neste generasjons ladbare Prius, foran en rekke Tesla sportsbiler Espen Olsen, Toyota Norge GM annonserte i 2010 at pluginhybriden Opel Ampera planlegges levert i Norge fra november Foto: GM I august åpnet samferdselsminister Kleppa det som trolig er Europas største parkeringsplass for ladbare biler på Aker Brygge. Slike satsninger legges merke til, også av internasjonale bilprodusenter. Foto: Norstart norsk elbilforening 14

15 PROSJEKTRAPPORT 2010 Delprosjektet skal jobbe for utbygging av nødvendig infrastruktur for ladbare biler. Grønn Bil skal være en pådriver for utbygging av hurtiglading gjennom å jobbe for riktige insentiver og gode rammevilkår, og ved å tilrettelegge for standardisering av ladestasjoner og bakenforliggende systemer på tvers av Norden. Grønn Bil skal stimulere til en kommersiell utbygging av ladeinfrastruktur gjennom å bidra til å finne gode forrentingsmodeller for lading av biler. Delprosjektet skal primært fokusere på infrastruktur for hurtiglading det vil si lading med effekt over 220V 16A. En forutsetning for å bygge ut slik infrastruktur vil være at det etableres en standard for hurtiglading. Delprosjektet skal ikke ta en aktiv rolle i utformingen av en slik standard, men følge utviklingen i standardiseringsarbeidet. Delprosjektet skal informere om fremdriften og utformingen av aktuelle standarder, og jobbe for at Norge velger løsninger som i størst mulig grad er kompatible med løsningene som velges av våre naboland og ellers i Europa. Vi har hatt stor glede av Grønn Bil som sparringspartner ved utbygging av ladepunkter, og til å hjelpe oss med å spre entusiasme og kunnskap om elbiler Runar Johnsen, Energiselskapet Buskerud Grønn Bil har vært en nyttig rådgiver i vårt arbeid med ladbare biler, og bidratt til å sette oss i kontakt med potensielle samarbeidspartnere Christian Forø, Eidsiva Energi Grønn Bil har gitt verdifulle innspill til vår satsning på ladbare biler, og hjulpet oss med å få oversikt over markedet Erik Hatling, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Delprosjektet skal holde kontakten med energibransjen og komme med innspill til nødvendige forsterkninger i nett og produksjon etter hvert som det blir klart hvilke standarder som er aktuelle i Norge. Delprosjektet skal også jobbe for at rammevilkårene for bransjen stimulerer til de nødvendige forsterkninger og utbygginger. I 2010 har Grønn Bil fokusert på samarbeid med og bistand til energiselskaper og andre aktører i Norge som er sentrale i utbygging av ladepunkter. Vi deltar i ZEROs hurtigladeprosjekt, og har også bistått Transnova med forberedelser til utlysning av støtteordning for hurtiglading. Ved utgangen av 2010 var det ladepunkter i Norge. Det er så vidt vi vet ingen andre land i verden som har en tilnærmet like god ladeinfrastruktur verken i geografisk dekning eller i antall punkter. Ved utgangen av 2010 var det ladepunkter i Norge. gir oversikt over disse 15

16 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , , , , ,500 12, FRANCE SPAIN PORTUGAL UK ITALY DENMARK NETHERLANDS AUSTRIA BELGIUM NORWAY IRELAND 2,600 3,000 5,000 Purchase EV Tax Saving Bonus Other Grants Other Incentives 23,050 2,800 5,000 PROSJEKTRAPPORT 2010 Delprosjektet skal foreslå og være en pådriver for implementering av rammevilkår og støtteordninger som bidrar til å redusere merkostnaden ved ladbare biler kontra tilsvarende fossilt drevne biler. Delprosjektet skal jobbe for at offentlig sektor selv går foran gjennom å fase inn ladbare biler i egen flåte, og dermed bidrar til å skape et tidligmarked for slike biler. Delprosjektet skal også ligge i forkant av utviklingen frem mot 2020, og proaktivt foreslå endringer i regelverk og avgiftssystemer som er tilpasset fremtidige behov. Grønn Bil har i 2010 vært partner i flere søknader til Nordisk Energiforskning om støtte til nordiske samarbeidsprogrammer på flere nivåer. Ved utgangen av 2010 har vi fått tilsagn om støtte til to prosjekter: INTELECT prosjektet, som skal utvikle en nordisk oversikt over incentiver for ladbare biler og en kalkulator som viser hva slike biler koster å kjøpe og eie i de forskjellige landene. SAFE urban logistics, som skal se på nye muligheter innen logistikk og varedistribusjon som følge av elektrifisering av kjøretøy I løpet av året har vi gitt innspill til forskjellige offentlige fora. Blant annet har vi gitt innspill til Nasjonal Transportplan og til DiFis innkjøpsveileder for miljøvennlige kjøretøy. Vi har også sett på avgiftssystemet for ladbare hybridbiler. Det norske systemet slår gunstig ut for biler med lavt CO2 utslipp, noe som favoriserer ladbare hybrider med store batteripakker. Dog er det slik at mer batterier, og dermed lavere CO2 utslipp og mindre avgift, medfører høyere vekt, og dermed høyere vektavgift. I praksis vil derfor ladbare hybridbiler bli relativt dyre i Norge ikke minst fordi inngangsprisen på bilen er høy, noe som gir en relativt høy merverdiavgift uten at engangsavgiften er vesentlig lavere enn for andre tilsvarende biler. Vi vil jobbe videre med denne problemstillingen i Elbiler er god samfunnsøkonomi: Av prosjektleder i Grønn Bil. Faksimile fra e24.no Vi har stor nytte av Grønn Bil som sparringspartner i vårt arbeid med Green Car Initiative, vår satsning på ladbare biler. Vi ser spennende industrielle muligheter i dette markedet, også for norsk industri Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon 247 9,740 Norge er det landet med best incentiver for elbiler i Europa, representert ved den røde søylen som er høyest i bildet. Kilde: Nissan / Renault, februar 2011 Grønn Bil beregnet i 2010 energibehovet til den norske personbilparken frem mot 2050, dersom 90 % av bilene i 2050 er elektriske. Grunnet energieffektiviteten til en elmotor, vil energibehovet i perioden halveres frem mot 2050 selv om bilparken i prognosen dobler seg. 16

17 PROSJEKTRAPPORT 2010 Grønn Bil sitter også i referansegruppen til Oslo kommune i EVUE, et EU prosjekt i URBACT programmet. Prosjektet skal dele erfaringer og idéer om elektrisk mobilitet mellom europeiske byer, og bidra til elektrifisering av transport. Dette gir oss mulighet til å lære av byer som London, Amsterdam og Stockholm, samtidig som vi kan bidra med operativ erfaring fra Norge. Grønn Bil får jevnlig henvendelser fra politiske organisasjoner både nasjonalt og lokalt. Vår rolle er ikke å være lobbyorganisasjon, men å drive faktabasert opplysningsvirksomhet. Vi bidrar derfor med innspill til disse ved behov, men tar ikke aktivt del i politiske kampanjer. I 2010 har vi også vært aktive i samfunnsdebatten rundt fordelene med ladbare biler og rasjonale bak en nasjonal satsning på slike. Blant annet har vi vært involvert i en debatt på nettstedet E24.no angående den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved elbiler som klimatiltak. 17

18 PROSJEKTRAPPORT 2010 I 2010 hadde Grønn Bil et ressursforbruk tilsvarende ,-. Av dette var ,- egeninnsats, mens Transnova bidro med ,-. Post Dekket av Transnova Egeninnsats SUM Hovedprosjekt Grønn Bil Delprosjekt Brukere Delprosjekt Leverandører Delprosjekt Infrastruktur Delprosjekt Rammevilkår Andre utgifter, ikke timebasert Det påløp i 2010 nærmere mindre i utgifter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at vi frem til november kun var én fulltidsressurs i prosjektet, som er mindre enn budsjettert. Ved utgangen av 2010 har vi ,- i overførbare midler fra Transnova, som vil inngå i prosjektfinansieringen for Tilsagn for Overført Transnova - støtte fra Sum Transnova-støtte Utgifter dekket av Transnova Prosjektregnskapet for Grønn Bil inngår i regnskapet til prosjekteier Energi Norge AS, og er underlagt de samme regler for regnskapsføring og revisjon som det øvrige regnskapet til Energi Norge AS. 18

19 PROSJEKTRAPPORT 2010 Grønn Bil skal øke innfasingstakten for ladbare biler i Norge frem mot 2020, og tilrettelegge for at disse bilene i størst mulig grad kjører med strøm som drivstoff. Prosjektet skal muliggjøre visjonen om nullutslipp fra veitransporten innen 2050 ved å gjøre Norge til en verdensleder innen elektrifisering av veitransporten frem mot 2020 Minst ladbare biler registrert i motorvognregisteret pr Prosjektet omfatter initiativer knyttet til ladbare biler og tilhørende infrastruktur som er nødvendig for bruk av slike biler. Prosjektet skal i hovedsak fokusere på biler som kan føres med førerkort klasse B, men kan også fokusere på andre kjøretøyklasser. Prosjektet skal kun fokusere på biler som kan lades fra det norske strømnettet Prosjektet skal ikke stå som kontraktspart i kommersielle kundeforhold. Dog kan prosjektet forhandle frem åpne rammeavtaler med leverandører ved behov. Grønn Bil skal være en programstruktur for ikke kommersielle delprosjekter som øker innfasingstakten for ladbare biler. Prosjektet skal ta en aktiv rolle i grensesnittet mellom brukere og leverandører, myndigheter og kraftbransjen gjennom å: Fungere som objektivt servicesenter for brukere o Samle inn og tilgjengeliggjøre kostnader og fakta om ladbare biler o Sammenstille og tilgjengeliggjøre erfaringer og behov o Bidra med praktisk hjelp til innkjøp av ladbare biler i private og offentlige virksomheter o Skape entusiasme for ladbare biler, og få frem suksesshistorier Jobbe for bedre rammebetingelser for ladbare biler o Jobbe for gode rammevilkår inkludert innførselsvilkår for ladbare biler o Foreslå tiltakspakker og støtteordninger som bidrar til akselerert innfasing av ladbare biler o Gi innspill om ønskede forbedringer eller endringer i rammevilkår til andre aktører, eksempelvis Rådet for Elektrifisering av veitransport, som kan drive lobbyvirksomhet for slike tiltak Synliggjøre behov ovenfor leverandører o Synliggjøre Norge og Norden som et attraktivt marked for leverandører av ladbare biler 19

20 PROSJEKTRAPPORT 2010 o Jobbe for at attraktive leverandører etablerer seg og bygger opp nettverk for salg og service i Norge og Norden på et tidlig stadium. o Forhandle frem rammeavtaler dersom dette er ønskelig og praktisk mulig. Jobbe for utbygging av neste generasjons infrastruktur for ladbare biler o Være en pådriver for utbygging av hurtiglading gjennom å jobbe for riktige insentiver og gode rammevilkår o Tilrettelegge for standardisering av ladestasjoner og bakenforliggende systemer på tvers av Norden Eierskapet til prosjektet ligger hos Energi Norge AS, et selskap heleid av Energi Norge. Prosjekteier er Mona Askmann, administrerende direktør i Energi Norge AS. Prosjektet organiseres etter følgende modell: STYRINGSGRUPPE PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER DELPROSJEKT 1: Brukere DELPROSJEKT 2: Leverandører DELPROSJEKT 3: Infrastruktur DELPROSJEKT 4: Rammevilkår DELPROSJEKTLEDER DELPROSJEKTLEDER DELPROSJEKTLEDER DELPROSJEKTLEDER RESSURSGRUPPER RESSURSGRUPPER RESSURSGRUPPER RESSURSGRUPPER Det utpekes en styringsgruppe på overordnet nivå. Denne fungerer også som styringsgruppe for samtlige delprosjekter. Det utpekes egne ressursgrupper og prosjektledere for de enkelte delprosjektene. Styringsgruppen for prosjektet består av representanter fra Energi Norge, KS, ZERO og Transnova. Representanter for andre aktører og grupperinger kan inviteres til å delta i ressursgrupper i ulike delprosjekter ved behov. Ved utgangen av 2010 består styringsgruppen av Mona Askmann, Energi Norge AS Gøril Andreassen, ZERO Kjetil Bjørklund, KS Eva Solvi, Transnova 20

21 PROSJEKTRAPPORT 2010 Sluttmilepælen baseres på følgende forutsetninger: Parameter Verdi Kommentar Solgte personbiler pr år Hentet fra Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Solgte personbiler Andel ladbare Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler Antall ladbare Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler Utfasede ladbare Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler Sum ladbare pr Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler ,50 % 1,50 % 2,00 % 5,00 % 8,00 % 12,00 % 17,00 % 25,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 0,5 % 1,5 % 1,8 % 4,5 % 7,1 % 10,5 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 6,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 1,5 % 7,0 % 16,0 % 22,0 % 34,0 % 45,0 % Elbiler Ladbare hybridbiler Fordelingen mellom elbiler og ladbare hybridbiler er den ladbare bilparken i 2020 vil bestå av i overkant av biler, hvorav 1/3 elbiler og 2/3 ladbare hybridbiler. Dette er i tråd med den relative fordelingen fra Handlingsplan for elektrifisering av veitransport. Andre forutsetninger: Forholdet mellom bensinpris, dieselpris og strømpris er slik at det vil være mest lønnsomt for bileiere å velge strøm som drivstoff fremfor dagens fossile brensler. 21

22 PROSJEKTRAPPORT 2010 Leverandører av ladbare biler er i stand til å møte den antatte etterspørselen som ligger til grunn for innfasingstakten. Senest i 2015 vil det eksistere ladbare personbiler som er fullverdige alternativer til dagens personbiler på pris etter avgifter, komfort, kjørelengde, funksjonalitet og driftssikkerhet. Myndighetene bidrar med nødvendige midler for å gjøre ladbare biler til et konkurransedyktig økonomisk alternativ til fossilt drevne biler i en overgangsfase Vi i Grønn Bil vil gjerne rette en stor takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere, som har vært med oss gjennom året. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, både i 2011, og videre fremover mot Vi tror fremtiden er elektrisk, og i 2010 har vi opplevd at stadig flere deler dette synet. Med vennlig hilsen oss i Grønn Bil, Ole Henrik Hannisdahl Prosjektleder Gabriel Wergeland Rådgiver 22

PROSJEKTRAPPORT 2012. Ved utgangen av 2012 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020

PROSJEKTRAPPORT 2012. Ved utgangen av 2012 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020 Prosjektrapport 2012 Ved utgangen av 2012 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil har i 2012 videreført sin rolle som analysebasert ressurssenter for

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 2011 1

PROSJEKTRAPPORT 2011 1 1 I mai 2009 ble samferdselsminister Navarsete overrakt "Handlingsplan for elektrifisering av veitransporten". Et av de konkrete tiltakene som ble foreslått i rapporten var å opprette et nasjonalt nettverk,

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 2013. Prosjektrapport 2013

PROSJEKTRAPPORT 2013. Prosjektrapport 2013 PROSJEKTRAPPORT 2013 Prosjektrapport 2013 1 Ved utgangen av 2013 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil har i 2013 fungert som analysebasert ressurssenter

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil Grønn Bil Strategidokument November 2011 1 Innhold / Sammendrag 1 Innledning... 4 2 Om Grønn Bils målsetning... 5 3 Om infrastruktur... 5 3.1 Norsk kjøremønster favoriserer plugin-hybrider fremfor elbiler

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

NTE Holding ASA 93,2%

NTE Holding ASA 93,2% NTE Holding ASA 93,2% Energiselskap Proneo AS 2,2% Utviklingsselskap Gøran Vollan 4,6% Daglig leder NTEs strategiske virksomhetsområder Nett Energi Marked Forr.utvikling Leverings-sikkerhet Infrastruktur

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Polyteknisk Forening, 24.november 2011 Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver transport, ZERO Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL, Norsk Elbilforening

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Lokale klimamål Miljøpakke for transport, Trondheim (2008): 2018: Minst 20% reduksjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

GRØNN BIL-KONFERANSEN 22. mai 2012, Clarion Hotel, Gardermoen

GRØNN BIL-KONFERANSEN 22. mai 2012, Clarion Hotel, Gardermoen GRØNN BIL-KONFERANSEN 22. mai 2012, Clarion Hotel, Gardermoen Program 09:00-10:00 Registrering, kaffe og prøvekjøring 10:00-10:20 Velkommen og innledning Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder Grønn Bil

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer