Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011"

Transkript

1 1

2 Grønn Bil er et av Transnovas viktigste prosjekter for å fremme bruken av ladbare biler i Norge. Prosjektet jobber bredt ved å motivere potensielle brukere til å prøve ladbare biler i sin virksomhet samtidig som de jobber mot leverandører av kjøretøy til å satse på Norge som et interessant marked. I tillegg har prosjektet fokus på ladeinfrastruktur og rammebetingelser og er en viktig bidragsyter i å få frem fakta og erfaringer omkring eie og bruk av elektriske kjøretøy. Transnova er svært fornøyd med at Energi Norge har vært villig til å eie og drive dette prosjektet. Transnova har finansiert prosjektet i 2009, 2010 og vil fortsette med støtte i Vi håper og tror at vi skal kunne støtte prosjektet også videre fra Vi har tro på Grønn Bil og det prosjektet bidrar med både på utvikling av verktøy, informasjon, fakta, rådgiving og ikke minst med motivasjonsarbeid, bygging av nettverk og fjerning av myter. Skal vi få til en overgang til ladbare kjøretøy og en reduksjon i klimagassutslipp fra biltrafikken må vi jobbe målrettet i mange år. Grønn Bil er et effektivt organisert prosjekt, det er en liten kompetent prosjektgruppe og en liten styringsgruppe med sentrale parter fra Energi Norge, KS, Zero og Transnova. Det er kort vei fra ide til beslutning. På denne måten er Grønn Bil sikret en god handlekraft. Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011 Eva Solvi Leder Transnova 2

3 Ved utgangen av 2010 er vi marginalt foran skjema for å nå målsetningen om ladbare biler i 2020 Grønn Bil har i 2010 etablert seg som en synlig aktør i det offentlige rom Grønn Bil har i 2010 bistått nærmere 40 kommuner og andre virksomheter med overgang til ladbare biler Store bilprodusenter lanserer nå ladbare biler, og ser på Norge som et attraktivt tidligmarked Ved utgangen av 2010 har Norge kanskje den beste ladeinfrastrukturen noe sted i verden Norge er det landet med best rammevilkår for elbilister i Europa. For ladbare hybridbiler er bildet mindre rosenrødt. 3

4 4

5 Think Peugeot Reva Buddy Citroën Andre Grønn Bils overordnede mål er at det per skal være minst ladbare biler registrert i Motorvognregisteret. 10 % 10 % 9 % 6 % 35 % 2020 målet er brutt ned i årlige delmål basert på følgende prognose for antall elbiler og ladbare hybridbiler frem mot 2020: % Merkesvis fordeling av den norske elbilbestanden pr Mann Virksomhet Kvinne % 22 % 49 % Elbiler Ladbare hybridbiler I følge prognosen skulle det per være ladbare biler i Norge. Faktiske tall viser at det ved årsskiftet var registrerte ladbare biler i Norge. Dette gjør at vi ved utgangen av 2010 ligger marginalt foran den forutsatte innfasningstakten som skal til for å nå målet om ladbare biler i 2020 Eierstruktur, den norske elbilbestanden per Akershus Oslo 952 Hordaland 277 Sør-Trøndelag 208 Rogaland 193 Buskerud 183 Vest-Agder 102 Vestfold 62 Møre og Romsdal 57 Troms 57 Østfold 43 Aust-Agder 28 Telemark 20 Nordland 15 Nord-Trøndelag 14 Oppland 14 Hedmark 12 Sogn og Fjordane 8 Finnmark 3 Svalbard - Geografisk fordeling av elbilene 5

6 Grønn Bil brukes ofte som referanse og faktaleverandør til artikler, og som intervjuobjekt i forskjellige sammenhenger. I 2010 ble Grønn Bil nevnt i 363 store og små oppslag i papirmedier og webmedier. Under vises disse oppslagene fordelt per uke: Prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl i aksjon på Union Scene i Drammen, i anledning konferanse om elektrifisering av veitransport. Foto: Drammens Tidene Så mye koster det å eie en elbil: Faksimile fra Fædrelandsvennen Det er særlig fire saker som har generert mye omtale: I mai lanserte vi elbilkartet (www.gronnbil.no/elbilkartet), som viste at det var elbiler i Norge. Samtidig lanserte vi en undersøkelse som viste at inntil 60% av den offentlige flåten kunne vær elektrisk. Disse to sakene ble plukket opp av NTB, og fikk dermed bred dekning. I midten av august meldte vi at det rullet over elbiler på norske veier, noe som plasserer Norge helt i elbiltoppen. Første uke i september ble gronnbil.no brukt som referanse i forbindelse med Bergens satsning på ladepunkter og elbiler I november ble vi intervjuet av NTB til artikkelen Mens vi venter på strømmen en optimistisk artikkel om elbilens fremtid som fikk bred dekning gjennom NTBs nettverk. Lekker og nyttig elbilvelger: Faksimile fra dinside.no ved lansering av elbilvelgeren, I 2010 har vi også blitt intervjuet i flere radioinnslag og TV innslag. Blant de viktigste finner vi: Grønn Bil på Kveldsnytt, Innslag på TV2 nyhetene 11. mai, om det lave antall elbiler i offentlig sektor NRK1 morgennytt 6.september, i forbindelse med Siemens lansering av en større satsning på elbiler og smartgrid, og ikke minst fremvisning av deres elektriske Porsche NRK1 Kveldsnytt 25.oktober 2010, om at Norge er helt i verdenstoppen hva angår antall elbiler. TV2 nyhetskanalen 9.november, paneldebatt om elbilens Grønn Bil på TV2 nyhetskanalen, paneldebatt

7 industrielle og kommersielle fremtid Ikke minst i lokalpressen har Grønn Bil hatt høy synlighet både i papir og webaviser, lokalradio og lokal TV. Dette kan skyldes at elbiler i enkelte distrikter fortsatt er mer eksotisk enn i storbyene. Fordelingen av omtale per medietype, som vist til høyre, tydeliggjør dette. Hele 87 % av omtalen er i lokal og regionalmedia. Den geografiske fordelingen viser at noen fylker skiller seg ut. Særlig i Sogn og Fjordane og Nordland har NRKs distriktskontorer vært interesserte. Dette kan skyldes engasjement fra enkeltjournalister, samt spesielle forhold rundt elbiler i disse fylkene. Kartet til høyre viser den relative geografiske fordelingen av Grønn Bils mediedekning i Lokalavis: 68% Regionavis: 20% Rikspresse: 9% Fagavis: 3% Magasin / tidsskrift: 1% Fordeling av skriftlig presseomtale per medietype. Mot slutten av 2010 har også Grønn Bils rådgiver Gabriel Wergeland bidratt til å sette elbil på dagsorden i Østfold. Grønn Bil er mye brukt som foredragsholder på ulike konferanser om elektrifisering av veitransport. I 2010 har vi blant annet holdt innlegg i forbindelse med Næring for klima: Konferanse i regi av Oslo kommune Partnerskap for klima og energi i Buskerud, Union Scene, Drammen ZERO konferansen Nasjonal Transportplan perspektivanalyse mot 2050 Seminar om ladbare biler i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune Energibransjens nettkonferanse i Tromsø Samt en lang rekke andre. Slike konferanser er en viktig mulighet til å formidle informasjon om ladbare biler, og anses som en viktig del av Grønn Bils kommunikasjonsstrategi. Geografisk fordeling av Grønn Bils omtale i 2010 Grønn Bils rådgiver Gabriel Wergeland på NRK Østfolds distriktsnyheter I januar 2010 lanserte Grønn Bil sine hjemmesider Sidene fungerer som et ressurssenter for ladbare biler. Målgruppen er virksomheter og privatpersoner som ønsker informasjon om slike biler. I løpet av året har vi gradvis fylt sidene med nyttige verktøy: Ved lanseringen i januar kom elbilkalkulatoren, som gir oversikt over livsløpskostnadene ved å kjøpe og bruke en elbil sammenlignet med tilsvarende kostnader for en bensin eller dieselbil. Kalkulatoren er primært myntet på flåteeiere og Grønn Bils hjemmeside ble lansert i januar I løpet av året hadde siden over besøkende. 7

8 profesjonelle aktører, men brukes også av privatpersoner. I mai lanserte vi elbilkartet, som gir full oversikt over alle registrerte elbiler i Norge helt ned på kommunenivå. Kartet har i løpet av året blitt oppdatert med to nye visningslag: Ett som viser ladestasjoner per fylke og kommune, samt ett som viser elbilforhandlere. Kartet oppdateres med statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikk hver tredje måned, og viser også utviklingen i den ladbare bilparken over tid. Kartet brukes mye som referanse av journalister. I august lanserte vi elbilvelgeren, som gir oversikt over alle elbiler som selges i Norge. Her kan brukere enkelt se hvilke biler som tilfredsstiller deres krav til pris, rekkevidde, plass, sikkerhet og annet. Elbilkartet (www.gronnbil.no/elbilkartet) gir oversikt over alle elbiler i Norge helt ned på kommunenivå, samt ladestasjoner og elbilforhandlere I tillegg til denne verktøykassen oppdateres sidene jevnlig med nyheter og pressemeldinger som også sendes ut i vårt nyhetsbrev. I løpet av 2010 la vi ut 50 artikler. Nyhetsbrevet hadde ved årsskiftet rundt 400 abonnenter. Sidene inneholder også informasjon om prosjektet, kontaktinformasjon og pressebilde, samt en seksjon med vanlige spørsmål og svar om ladbare biler. Statistikken under viser at gronnbil.no har hatt over unike brukere i 2010, og over unike besøk. Ved lanseringen av elbilkartet fikk vi nær treff på en dag etter et oppslag på vg.no. Elbilkalkulatoren (www.gronnbil.no/kalkulator) gir oversikt over livsløpskostnadene for en elbil sammenlignet med en tradisjonell bil Elbilvelgeren (www.gronnbil.no/biler) gir oversikt over tilgjengelige ladbare biler i det norske markedet 8

9 Grønn Bil er aktive på Twitter, under I løpet av 2010 har profilen vår fått rundt 230 followers, og vi twitret om lag 440 ganger. På Twitter treffer vi interessante målgrupper som journalister, samfunnsdebattanter, politikere og engasjerte forbrukere. Vi anser Twitter som en effektiv kanal for å nå ut til disse. Grønn Bil har i 2010 opprettet en egen side på Facebook. Siden speiler Grønn Bils twitterkonto, slik at alle meldinger som postes på Twitter også legges automatisk på Facebook. Utover dette har vi i 2010 ikke brukt Facebook siden aktivt. Grønn Bils hadde ved årsskiftet rundt 230 followers. I 2010 twitret vi om lag 440 ganger Prosjektet vedlikeholder også en side på Youtube.Denne benyttes hovedsaklig til å legge ut medieinnslag hvor Grønn Bil har deltatt. Ved årsskiftet hadde vi lagt ut 18 klipp Prosjektet har i 2010 disponert en elektrisk Fiat 500. Bilen produseres i Italia av selskapet Micro Vett, og leases av Bodø firmaet Moving City. Bilen ble i løpet av året kjørt nærmere kilometer, og har vært i flittig bruk som demonstrasjonsbil hos kommuner. Den har også vært brukt i mediasammenheng, og fungert som en lekker reklameplakat både for prosjektet Grønn Bil og elbiler generelt. Grønn Bils side på Facebook speiler twitterkontoen vår, men blir ellers lite brukt Grønn Bil skal være merkenøytrale, og det er derfor inngått avtale om å bytte bil i den eksisterende leasingavtalen med Moving City. Fra januar 2011 vil Grønn Bil benytte en Mitsubish i-miev. Grønn Bils youtube side (http://www.youtube.com/user/gro nnbil) brukes til å legge ut medieklipp hvor Grønn Bil har deltatt 9

10 Grønn Bil har hjulpet oss med å finne gode bruksområder for elbiler i kommunen vår, og å snu initiell skepsis til gryende entusiasme for elbiler Vidar Kolstad, Lindås kommune Delprosjektet skal øke antall ladbare biler eiet eller leaset av privatpersoner og virksomheter. Prosjektet vil i første fase fokusere primært på flåteeiere. Det antas at hovedbarrieren for innfasing av ladbare biler i flåtedrift er kostnadsnivået ved innkjøp av dagens ladbare biler, samt usikkerhet knyttet til kostnader, brukerterskel og andre praktiske utfordringer ved å eie slike biler. Delprosjektet ønsker derfor å synliggjøre kostnadsnivået ved disse bilene, og foreslå virkemidler som bidrar til å gjøre ladbare biler mer konkurransedyktige i forhold til fossilt drevne biler. Flåtebilinitiativet skal tilrettelegge for raskere innfasing av ladbare biler i flåtedrift. Initiativet skal primært fokusere på kommuner, fylkeskommuner, selskaper eid av kommuner og fylkeskommuner slik som avfallselskaper og energiselskaper, store offentlige bedrifter med statlig eierskap, statens egne virksomheter, departementene, direktoratene, andre statlige virksomheter, samt statlige finansierte virksomheter. Vi fikk god hjelp av Grønn Bil ved anskaffelsen av 10 elbiler til hjemmetjenesten. Det ga oss en ekstra trygghet å ha en objektiv rådgiver å støtte oss på underveis i prosessen Bettina E. Lindstad, Sandefjord kommune Vi var tidlig ute med elbiler, og har gjort oss både gode og mindre gode erfaringer underveis. Gjennom å dele våre erfaringer fra anskaffelse og drift av disse bilene med Grønn Bil, kommer de til nytte for andre som ønsker å ta i bruk elbiler Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Det estimeres at det totalt sett går mellom og biler i kommunal drift i Norge. Videre anslås det at Posten opererer ca biler. I tillegg kommer antall biler i energiselskapene og øvrige virksomheter, som er noe vanskeligere å anslå. Grønn Bil har i 2010 fokusert primært på kommunesektoren. Samlet sett er kommunene Norges største flåteeier. I mars analyserte vi kjøremønsteret til litt over 700 biler i kommunal tjeneste. Formålet var å finne potensialet for innfasing av elbiler i kommunene, basert på elbilens begrensninger i kjørelengde og lastekapasitet. Vi segmenterte derfor bilene i to dimensjoner: Daglig kjørelengde, samt størrelse. Den prosentvise fordelingen av bilene i undersøkelsen viser at 90 % av den kommunale bilflåten kjører mindre enn 10 mil per dag: Grønn Bils innkjøpsveileder ble utviklet i 2010 for innkjøp av elbiler i offentlig sektor, og har blitt meget godt mottatt. 10

11 Daglig kjørelengde (km) Klasse < >150 Totalt Småbil 2,7 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % Kompaktklasse 26,1 % 20,8 % 3,5 % 1,1 % 51,6 % Mellomklasse 2,1 % 4,5 % 1,0 % 0,1 % 7,8 % Storbil 2,1 % 2,7 % 1,0 % 0,6 % 6,4 % Liten varebil 3,1 % 0,7 % 0,1 % 0,0 % 4,0 % Stor varebil 8,3 % 12,7 % 2,0 % 0,6 % 23,6 % Pickup 2,4 % 1,1 % 0,1 % 0,3 % 4,0 % Totalt 46,9 % 42,7 % 7,8 % 2,7 % 100,0 % Fra overleveringen av 10 Think City elbiler til Sandefjord kommune. Foto: Sandefjords Blad Dersom man i tillegg tar høyde for størrelse på bilene, viser analysen at om lag 60 % av dagens kommunebiler kunne vært byttet ut med elbiler som allerede er tilgjengelige i markedet uten at man må gå på akkord med verken kjøremønster eller plassbehov. Dette utgjør et potensial for omtrent elbiler i kommune-norge alene. Grønn Bil utviklet i 2010 en veileder for innkjøp av elbil i offentlig sektor. Veilederen er bygd opp rundt en enkel tre-stegs prosess: 1. Flåteanalyse Hvilke biler i deres flåte egner seg for elektrifisering, ut fra bruksmønster og behov? Vi er søkk imponert. Elbilene går i fast tjeneste i rus- og psykiatritjenesten, hjemmetjenesten og vann- og avløpsetaten Ellen Holmes Indahl, bilansvarlig Tromsø kommune, til Dagsavisen Budsjettering og finansiering Hva koster elbilen i et totalperspektiv, dvs innkjøp og drift? Budsjettmessige konsekvenser ved elbiler i forhold til eksisterende bilpark 3. Innkjøp Kontakt med leverandører Kriteriesetting og andbudsutlysning: Veilederen ble godt mottatt, og er blant annet publisert på DiFis nettside for offentlige anskaffelser Veilederen oppdateres ved behov, og siste versjon er alltid tilgjengelig på gronnbil.no Veilederen danner også grunnlaget for vår tilbud til kommuner og andre offentlige virksomheter som er nysgjerrige på ladbare biler. I løpet av 2010 var Grønn Bil i kontakt med om lag 40 store og små kommuner angående innkjøp av slike biler. Vår bistand til disse har vært av veldig forskjellig karakter: I noen kommuner har vi vært med gjennom hele prosessen og bidratt til å få interesse for elbil omsatt i innkjøp. I andre kommuner har vi kun vært involvert i deler av I november 2010 fikk vi Gabriel Wergeland med på laget som prosjektmedarbeider i Grønn Bil. Han har lang fartstid fra elbilbransjen, og jobber i hovedsak med å bistå kommuner med overgangen til ladbare biler. 11

12 prosessen. Vi har holdt motivasjons og informasjonsmøter for politikere og kommuneadministrasjon, kvalitetssikret anbudstekster og kravspesifikasjoner, bidratt med kostnadskalkyler, og bidratt med generell informasjon om elbiler og deres egnethet til å utføre ulike transportoppgaver. Vi opplever også at mange kommuner benytter innkjøpsveilederen til Grønn Bil uten å være i direkte kontakt med oss. Dette tar vi som et tegn på at veilederen fungerer som tiltenkt. Grønn Bil ønsker å skape suksesshistorier og entusiasme om elbiler i offentlige og private virksomheter. I 2010 har vi definitivt opplevd at dette er mulig. De fleste som setter seg i en elbil for første gang blir positivt overrasket, og ikke sjelden imponert over akselerasjon og kjøreegenskaper. Mange fordommer og myter rundt slike biler blir avlivet, og ikke minst gjør en prøvetur i en elbil at de som senere skal bruke bilen i tjeneste blir tryggere på at bilen kan fungere i deres arbeidshverdag. Vi kjenner til følgende elbil-leveranser til kommuner i 2010 (med forbehold om feil): I november 2010 lanserte Grønn Bil en nasjonal kartlegging av behovet for ladbare biler i samarbeid med Oslo kommune og Trondheim kommune. Undersøkelsen ligger på Kommune Antall biler Sandefjord kommune 10 Kristiansand kommune 9 Tromsø kommune 7 Skjervøy kommune 2 Asker kommune 2 Stjørdal kommune 1 Orkdal kommune 1 Stokke kommune 1 Skien kommune 1 Sula kommune 1 Ringerike kommune 1 Tingvoll kommune 1 Flora kommune 1 Bodø kommune 1 Nordland fylkeskommune 1 Totalt 40 Ved utgangen av 2010 er rundt 100 elbiler i det offentliges tjeneste. Om lag 40 av disse bilene ble levert i Sett i lys av at potensialet ligger på rundt elbiler bare i kommunene, er ikke dette tallet særlig imponerende. Vi opplever dog stor elbil-interesse fra kommuner og andre offentlige instanser rundt i landet, og vil jobbe for at det ved utløpet av 2011 er betraktelig flere elbiler i det offentlige. Trondheim Kommune fikk Grønn Bil prisen i Her overrekker prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl prisen til varaordfører Knut Fagerbakke, og overingeniør Bjørn Ove Berthelsen. Fra åpningen av Ringerikskrafts to første ladepunkter, og mottak av deres første elbil. 12

13 I 2010 har Grønn Bil også bistått Posten Midt Norge i forbindelse med et prosjekt om elektrisk postdistribusjon. Vi har også besvart en rekke henvendelser fra store og små flåteeiere, offentlige og private. I november 2010 lanserte Grønn Bil en nasjonal kartlegging av behovet for ladbare biler i samarbeid med Oslo kommune og Trondheim kommune. Senere har også bedriftsnettverket Birkebeinerlauget meldt seg på. Undersøkelsen fortsetter inn i I 2010 innstiftet vi Grønn Bil prisen. Denne tildeles en virksomhet, offentlig eller privat, som har utmerket seg ved sin innsats for ladbare biler. Vinneren av Grønn Bil prisen 2010 ble Trondheim kommune, som fikk prisen i kraft av å være en foregangskommune innen elbiler. Selve prisen består av et diplom, samt en elektrisk, grønn, radiostyrt bil. Initiativet skal jobbe for at kjøreskoler også har elbiler blant sine øvelsesbiler. Dette vil bidra til å skape gode holdninger til ladbare biler hos fremtidens bilførere. Denne satsningen er flyttet frem i tid til Det er allikevel hyggelig å registre at en kjøreskole på Gjøvik i 2010 bestilte elbil til kjøreopplæringen. Bilen kommer i bruk i De første Mitsubishi i-miev ankom Drammen Havn i desember Foto: Norstart norsk elbilforening Grønn Bil has been helpful in providing an overview of the Norwegian marketplace, and putting us in touch with relevant stakeholders. We see Norway as an important market for electrical vehicles in the coming years Florian RM Wunsch, Nissan Europe Grønn Bil er merkenøytrale, og jobber for å synliggjøre leverandører og løsninger i markedet. Bildet er fra vår test av bildelingskonseptet Move About Delprosjektet skal jobber for å tiltrekke seg leverandører av ladbare biler til det norske markedet, slik at tilbudet av attraktive ladbare biler frem mot 2020 er i stand til å dekke etterspørselen. Flere store markeder har sterke incentiver for produsenter og leverandører av ladbare biler. Motivasjonen for slike incentiver kan være industrielle, energipolitiske eller klimamotiverte. Selv om Norge har representert et tidligmarked for ladbare biler på grunn av gode incentivordninger, er det ingen automatikk i at fremtidige produsenter av ladbare biler velger å etablere seg i Norge. Leverandørene vil mest sannsynlig ønske å konsentrere de volumene de kan produsere i enkelte markeder, og forsøke å fylle etterspørselen i disse fremfor å spre små volumer av biler ut i mange forskjellige markeder. Fra vår prøvekjøring av Nissan LEAF i Lisboa, høsten

14 Delprosjektet vil jobbe for å markedsføre Norge og Norden som en attraktiv region å etablere seg i for leverandører av ladbare biler. Isolert sett er Norge et lite, men viktig tidligmarked for ladbare biler. Dersom vi kan synliggjøre Norden som et mest mulig homogent og samlet marked for slike biler, bidrar vi til å gjøre oss mer attraktive for internasjonale bilprodusenter. Ladbare biler kan bare delvis importeres, markedsføres og vedlikeholdes av etablerte forhandlernett med dagens struktur. Import og salg av ladbare biler i større skala krever en større investering i infrastruktur for service og vedlikehold, promotering, logistikk etc. Dersom man lykkes med å få anerkjente leverandører til å etablere seg i det norske markedet i en tidlig fase, og dermed bygge opp nødvendig infrastruktur, er det rimelig å anta at disse leverandørene også senere vil velge å tilby nye modeller av ladbare biler i Norge gjennom sin allerede etablerte infrastruktur. I 2010 har Grønn Bil tatt initiativ til et nordisk samarbeid med Dansk Elbilalliance, og Svensk Energi. Samarbeidet gir nyttig informasjon om arbeidet med ladbare biler på tvers av disse landene, og de ulike utfordringene og rammevilkårene i disse markedene. Norge er det landet i Norden som har desidert flest elbiler, og vi kan derfor dele nyttige erfaringer med våre naboer. Samtidig foregår det mye spennende i disse landene, ikke minst rundt kommersialisering og industrialisering av ladbare biler og ladeinfrastruktur. Danmark har i 2010 etablert seg som et attraktivt elbilmarked på grunn av gode støtteordninger, og er en viktig partner i tiden som kommer. Vi har i 2010 også opprettet kontakt med Automotive Sweden, den svenske bransjeorganisasjonen for bilindustrien. Svensk bilindustri satser tyngre på ladbare biler, noe som også gir ringvirkninger for norsk industri. Grønn Bil har i 2010 også samarbeidet med Kongsberg Innovasjon, som går i bresjen Kongsberg miljøets satsning på det voksende markedet innen komponentleveranser til ladbare biler. Vi har i løpet av året jobbet tett med flere bilprodusenter og bilimportører som i nær fremtid vil lansere ladbare biler. Vi har bidratt til å markedsføre Norge som et attraktivt tidligmarked for ladbare biler ovenfor bilprodusentenes internasjonale avdelinger, og vi har bistått norske importører med innspill og erfaringer fra salg og markedsføring av ladbare biler i det norske markedet. Grønn Bil og Toyota samarbeidet om deltagelse i ZERO rally, hvor vi kom på en overraskende tredjeplass med en prototype på neste generasjons ladbare Toyota Prius. Samarbeidet ga resultater i form av fokus på fordelene med ladbare hybridbiler, og synliggjorde at disse bilene vil kunne fungere godt som en miljøvennlig og driftsøkonomisk bil nummer én i et langstrakt land som Norge. Grønn Bil i aksjon under årets ZERO rally, hvor vi kom på 3.plass. Foto: ZERO Vårt samarbeid med Grønn Bil under ZERO rally var en fin måte å vise frem både av kjøreegenskapene og miljøegenskapene ved ladbare hybridbiler. Det var ekstra moro å komme på tredje plass med vår prototype på neste generasjons ladbare Prius, foran en rekke Tesla sportsbiler Espen Olsen, Toyota Norge GM annonserte i 2010 at pluginhybriden Opel Ampera planlegges levert i Norge fra november Foto: GM I august åpnet samferdselsminister Kleppa det som trolig er Europas største parkeringsplass for ladbare biler på Aker Brygge. Slike satsninger legges merke til, også av internasjonale bilprodusenter. Foto: Norstart norsk elbilforening 14

15 PROSJEKTRAPPORT 2010 Delprosjektet skal jobbe for utbygging av nødvendig infrastruktur for ladbare biler. Grønn Bil skal være en pådriver for utbygging av hurtiglading gjennom å jobbe for riktige insentiver og gode rammevilkår, og ved å tilrettelegge for standardisering av ladestasjoner og bakenforliggende systemer på tvers av Norden. Grønn Bil skal stimulere til en kommersiell utbygging av ladeinfrastruktur gjennom å bidra til å finne gode forrentingsmodeller for lading av biler. Delprosjektet skal primært fokusere på infrastruktur for hurtiglading det vil si lading med effekt over 220V 16A. En forutsetning for å bygge ut slik infrastruktur vil være at det etableres en standard for hurtiglading. Delprosjektet skal ikke ta en aktiv rolle i utformingen av en slik standard, men følge utviklingen i standardiseringsarbeidet. Delprosjektet skal informere om fremdriften og utformingen av aktuelle standarder, og jobbe for at Norge velger løsninger som i størst mulig grad er kompatible med løsningene som velges av våre naboland og ellers i Europa. Vi har hatt stor glede av Grønn Bil som sparringspartner ved utbygging av ladepunkter, og til å hjelpe oss med å spre entusiasme og kunnskap om elbiler Runar Johnsen, Energiselskapet Buskerud Grønn Bil har vært en nyttig rådgiver i vårt arbeid med ladbare biler, og bidratt til å sette oss i kontakt med potensielle samarbeidspartnere Christian Forø, Eidsiva Energi Grønn Bil har gitt verdifulle innspill til vår satsning på ladbare biler, og hjulpet oss med å få oversikt over markedet Erik Hatling, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Delprosjektet skal holde kontakten med energibransjen og komme med innspill til nødvendige forsterkninger i nett og produksjon etter hvert som det blir klart hvilke standarder som er aktuelle i Norge. Delprosjektet skal også jobbe for at rammevilkårene for bransjen stimulerer til de nødvendige forsterkninger og utbygginger. I 2010 har Grønn Bil fokusert på samarbeid med og bistand til energiselskaper og andre aktører i Norge som er sentrale i utbygging av ladepunkter. Vi deltar i ZEROs hurtigladeprosjekt, og har også bistått Transnova med forberedelser til utlysning av støtteordning for hurtiglading. Ved utgangen av 2010 var det ladepunkter i Norge. Det er så vidt vi vet ingen andre land i verden som har en tilnærmet like god ladeinfrastruktur verken i geografisk dekning eller i antall punkter. Ved utgangen av 2010 var det ladepunkter i Norge. gir oversikt over disse 15

16 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , , , , ,500 12, FRANCE SPAIN PORTUGAL UK ITALY DENMARK NETHERLANDS AUSTRIA BELGIUM NORWAY IRELAND 2,600 3,000 5,000 Purchase EV Tax Saving Bonus Other Grants Other Incentives 23,050 2,800 5,000 PROSJEKTRAPPORT 2010 Delprosjektet skal foreslå og være en pådriver for implementering av rammevilkår og støtteordninger som bidrar til å redusere merkostnaden ved ladbare biler kontra tilsvarende fossilt drevne biler. Delprosjektet skal jobbe for at offentlig sektor selv går foran gjennom å fase inn ladbare biler i egen flåte, og dermed bidrar til å skape et tidligmarked for slike biler. Delprosjektet skal også ligge i forkant av utviklingen frem mot 2020, og proaktivt foreslå endringer i regelverk og avgiftssystemer som er tilpasset fremtidige behov. Grønn Bil har i 2010 vært partner i flere søknader til Nordisk Energiforskning om støtte til nordiske samarbeidsprogrammer på flere nivåer. Ved utgangen av 2010 har vi fått tilsagn om støtte til to prosjekter: INTELECT prosjektet, som skal utvikle en nordisk oversikt over incentiver for ladbare biler og en kalkulator som viser hva slike biler koster å kjøpe og eie i de forskjellige landene. SAFE urban logistics, som skal se på nye muligheter innen logistikk og varedistribusjon som følge av elektrifisering av kjøretøy I løpet av året har vi gitt innspill til forskjellige offentlige fora. Blant annet har vi gitt innspill til Nasjonal Transportplan og til DiFis innkjøpsveileder for miljøvennlige kjøretøy. Vi har også sett på avgiftssystemet for ladbare hybridbiler. Det norske systemet slår gunstig ut for biler med lavt CO2 utslipp, noe som favoriserer ladbare hybrider med store batteripakker. Dog er det slik at mer batterier, og dermed lavere CO2 utslipp og mindre avgift, medfører høyere vekt, og dermed høyere vektavgift. I praksis vil derfor ladbare hybridbiler bli relativt dyre i Norge ikke minst fordi inngangsprisen på bilen er høy, noe som gir en relativt høy merverdiavgift uten at engangsavgiften er vesentlig lavere enn for andre tilsvarende biler. Vi vil jobbe videre med denne problemstillingen i Elbiler er god samfunnsøkonomi: Av prosjektleder i Grønn Bil. Faksimile fra e24.no Vi har stor nytte av Grønn Bil som sparringspartner i vårt arbeid med Green Car Initiative, vår satsning på ladbare biler. Vi ser spennende industrielle muligheter i dette markedet, også for norsk industri Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon 247 9,740 Norge er det landet med best incentiver for elbiler i Europa, representert ved den røde søylen som er høyest i bildet. Kilde: Nissan / Renault, februar 2011 Grønn Bil beregnet i 2010 energibehovet til den norske personbilparken frem mot 2050, dersom 90 % av bilene i 2050 er elektriske. Grunnet energieffektiviteten til en elmotor, vil energibehovet i perioden halveres frem mot 2050 selv om bilparken i prognosen dobler seg. 16

17 PROSJEKTRAPPORT 2010 Grønn Bil sitter også i referansegruppen til Oslo kommune i EVUE, et EU prosjekt i URBACT programmet. Prosjektet skal dele erfaringer og idéer om elektrisk mobilitet mellom europeiske byer, og bidra til elektrifisering av transport. Dette gir oss mulighet til å lære av byer som London, Amsterdam og Stockholm, samtidig som vi kan bidra med operativ erfaring fra Norge. Grønn Bil får jevnlig henvendelser fra politiske organisasjoner både nasjonalt og lokalt. Vår rolle er ikke å være lobbyorganisasjon, men å drive faktabasert opplysningsvirksomhet. Vi bidrar derfor med innspill til disse ved behov, men tar ikke aktivt del i politiske kampanjer. I 2010 har vi også vært aktive i samfunnsdebatten rundt fordelene med ladbare biler og rasjonale bak en nasjonal satsning på slike. Blant annet har vi vært involvert i en debatt på nettstedet E24.no angående den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved elbiler som klimatiltak. 17

18 PROSJEKTRAPPORT 2010 I 2010 hadde Grønn Bil et ressursforbruk tilsvarende ,-. Av dette var ,- egeninnsats, mens Transnova bidro med ,-. Post Dekket av Transnova Egeninnsats SUM Hovedprosjekt Grønn Bil Delprosjekt Brukere Delprosjekt Leverandører Delprosjekt Infrastruktur Delprosjekt Rammevilkår Andre utgifter, ikke timebasert Det påløp i 2010 nærmere mindre i utgifter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at vi frem til november kun var én fulltidsressurs i prosjektet, som er mindre enn budsjettert. Ved utgangen av 2010 har vi ,- i overførbare midler fra Transnova, som vil inngå i prosjektfinansieringen for Tilsagn for Overført Transnova - støtte fra Sum Transnova-støtte Utgifter dekket av Transnova Prosjektregnskapet for Grønn Bil inngår i regnskapet til prosjekteier Energi Norge AS, og er underlagt de samme regler for regnskapsføring og revisjon som det øvrige regnskapet til Energi Norge AS. 18

19 PROSJEKTRAPPORT 2010 Grønn Bil skal øke innfasingstakten for ladbare biler i Norge frem mot 2020, og tilrettelegge for at disse bilene i størst mulig grad kjører med strøm som drivstoff. Prosjektet skal muliggjøre visjonen om nullutslipp fra veitransporten innen 2050 ved å gjøre Norge til en verdensleder innen elektrifisering av veitransporten frem mot 2020 Minst ladbare biler registrert i motorvognregisteret pr Prosjektet omfatter initiativer knyttet til ladbare biler og tilhørende infrastruktur som er nødvendig for bruk av slike biler. Prosjektet skal i hovedsak fokusere på biler som kan føres med førerkort klasse B, men kan også fokusere på andre kjøretøyklasser. Prosjektet skal kun fokusere på biler som kan lades fra det norske strømnettet Prosjektet skal ikke stå som kontraktspart i kommersielle kundeforhold. Dog kan prosjektet forhandle frem åpne rammeavtaler med leverandører ved behov. Grønn Bil skal være en programstruktur for ikke kommersielle delprosjekter som øker innfasingstakten for ladbare biler. Prosjektet skal ta en aktiv rolle i grensesnittet mellom brukere og leverandører, myndigheter og kraftbransjen gjennom å: Fungere som objektivt servicesenter for brukere o Samle inn og tilgjengeliggjøre kostnader og fakta om ladbare biler o Sammenstille og tilgjengeliggjøre erfaringer og behov o Bidra med praktisk hjelp til innkjøp av ladbare biler i private og offentlige virksomheter o Skape entusiasme for ladbare biler, og få frem suksesshistorier Jobbe for bedre rammebetingelser for ladbare biler o Jobbe for gode rammevilkår inkludert innførselsvilkår for ladbare biler o Foreslå tiltakspakker og støtteordninger som bidrar til akselerert innfasing av ladbare biler o Gi innspill om ønskede forbedringer eller endringer i rammevilkår til andre aktører, eksempelvis Rådet for Elektrifisering av veitransport, som kan drive lobbyvirksomhet for slike tiltak Synliggjøre behov ovenfor leverandører o Synliggjøre Norge og Norden som et attraktivt marked for leverandører av ladbare biler 19

20 PROSJEKTRAPPORT 2010 o Jobbe for at attraktive leverandører etablerer seg og bygger opp nettverk for salg og service i Norge og Norden på et tidlig stadium. o Forhandle frem rammeavtaler dersom dette er ønskelig og praktisk mulig. Jobbe for utbygging av neste generasjons infrastruktur for ladbare biler o Være en pådriver for utbygging av hurtiglading gjennom å jobbe for riktige insentiver og gode rammevilkår o Tilrettelegge for standardisering av ladestasjoner og bakenforliggende systemer på tvers av Norden Eierskapet til prosjektet ligger hos Energi Norge AS, et selskap heleid av Energi Norge. Prosjekteier er Mona Askmann, administrerende direktør i Energi Norge AS. Prosjektet organiseres etter følgende modell: STYRINGSGRUPPE PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER DELPROSJEKT 1: Brukere DELPROSJEKT 2: Leverandører DELPROSJEKT 3: Infrastruktur DELPROSJEKT 4: Rammevilkår DELPROSJEKTLEDER DELPROSJEKTLEDER DELPROSJEKTLEDER DELPROSJEKTLEDER RESSURSGRUPPER RESSURSGRUPPER RESSURSGRUPPER RESSURSGRUPPER Det utpekes en styringsgruppe på overordnet nivå. Denne fungerer også som styringsgruppe for samtlige delprosjekter. Det utpekes egne ressursgrupper og prosjektledere for de enkelte delprosjektene. Styringsgruppen for prosjektet består av representanter fra Energi Norge, KS, ZERO og Transnova. Representanter for andre aktører og grupperinger kan inviteres til å delta i ressursgrupper i ulike delprosjekter ved behov. Ved utgangen av 2010 består styringsgruppen av Mona Askmann, Energi Norge AS Gøril Andreassen, ZERO Kjetil Bjørklund, KS Eva Solvi, Transnova 20

21 PROSJEKTRAPPORT 2010 Sluttmilepælen baseres på følgende forutsetninger: Parameter Verdi Kommentar Solgte personbiler pr år Hentet fra Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Solgte personbiler Andel ladbare Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler Antall ladbare Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler Utfasede ladbare Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler Sum ladbare pr Hvorav elbiler Hvorav ladbare hybridbiler ,50 % 1,50 % 2,00 % 5,00 % 8,00 % 12,00 % 17,00 % 25,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 0,5 % 1,5 % 1,8 % 4,5 % 7,1 % 10,5 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 6,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 1,5 % 7,0 % 16,0 % 22,0 % 34,0 % 45,0 % Elbiler Ladbare hybridbiler Fordelingen mellom elbiler og ladbare hybridbiler er den ladbare bilparken i 2020 vil bestå av i overkant av biler, hvorav 1/3 elbiler og 2/3 ladbare hybridbiler. Dette er i tråd med den relative fordelingen fra Handlingsplan for elektrifisering av veitransport. Andre forutsetninger: Forholdet mellom bensinpris, dieselpris og strømpris er slik at det vil være mest lønnsomt for bileiere å velge strøm som drivstoff fremfor dagens fossile brensler. 21

22 PROSJEKTRAPPORT 2010 Leverandører av ladbare biler er i stand til å møte den antatte etterspørselen som ligger til grunn for innfasingstakten. Senest i 2015 vil det eksistere ladbare personbiler som er fullverdige alternativer til dagens personbiler på pris etter avgifter, komfort, kjørelengde, funksjonalitet og driftssikkerhet. Myndighetene bidrar med nødvendige midler for å gjøre ladbare biler til et konkurransedyktig økonomisk alternativ til fossilt drevne biler i en overgangsfase Vi i Grønn Bil vil gjerne rette en stor takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere, som har vært med oss gjennom året. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, både i 2011, og videre fremover mot Vi tror fremtiden er elektrisk, og i 2010 har vi opplevd at stadig flere deler dette synet. Med vennlig hilsen oss i Grønn Bil, Ole Henrik Hannisdahl Prosjektleder Gabriel Wergeland Rådgiver 22

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 215 FORORD Green Highway et EU/Interreg-prosjekt innom Interreg Sverige Norge programmet gjennomførte i perioden mai desember 21 et prøveprosjekt

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer