Reglement NTCC Konkurranse og Teknisk Reglement NTCC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement NTCC 01.01.2013. Konkurranse og Teknisk Reglement NTCC"

Transkript

1 Reglement NTCC Konkurranse og Teknisk Reglement NTCC 2013

2 INNHOLD SPORTS REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Tittel samt jurisdiksjon 1.2 Organisasjon 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løpsserie 1.6 Poeng 1.7 Premier 1.8 Klassesponsorer, Startnummer og On-board kamera 2 SPORTSREGLEMENT SAMT JURIDISK PROSEDYRE 2.1 Avvikling 3 LØPSANMELDELSE FØRERMØTE & LØPSPROSEDYRE 3.1 Anmeldelse 3.2 Førermøte 3.3 Teknisk kontroll og Trening 3.4 Tidstakning 3.5 Løpsdistanse 3.6 Start 3.7 Race slutt/ Etterkontroll 3.8 Resultat 4 STRAFFER, PROTESTER OG APPELLER 4.1 Mesterskaps straffer 4.2 Protester og appeller RESUME AV AVIKLINGSBESTEMMELSER

3 1 GENERELT 1.1 Tittel samt jurisdiksjon Norwegian Thunder Car er en løpsserie som tilrettelegges og arrangeres av NTCC A/S NTCC A/S har retten til navnet NTCC, Norwegian Thunder Car Championship NTCC A/S har i løpsseriens interesse, rett til, løpende og regulere reglementet i NTCC-serien. Dette i forbindelse med Force Majeure, av sikkerhetsmessige årsaker eller i forbindelse med konkurranse forvridning. Reguleringer godkjennes av NBF NTCC A/S står for salg av Tittel & Hovedsponsoravtaler samt delsponsoravtaler NTCC A/S er ansvarlig for PR.- og pressearbeid for NTCC serien NTCC A/S er, i samarbeid med NBF, ansvarlig for klassens tekniske kontroll. 1.2 Organisasjon Championship coordinator: Rune Næss Team koordinator: Rune Næss Klassens tekniske Sjef: TBA Dommersystem: NBF ved stevnets Jury og løpsfunksjonærer Presse/hjemmeside: TBA Gridoppstilling: TBA Reglementskoordinator: Rune Næss Klassens tekniske kontroll ved arrangementer: TBA eller NBF s godkjente assistent for denne, NTCC kontroll mannskap samt stevnets teknisk-kontroll mannskap. 1.3 Deltagere NTCC er en åpen serie for serieanmeldte førere med Nasjonal RAC lisens eller Internasjonal C lisens Det tillates gjestekjørere. (kjørere som deltar i maksimalt 2 avdelinger i serien.) Kjørere som deltar i 3 eller flere avdelinger henvises til pkt Nødvendig dokumentasjon skal fremvises ved lisens- og teknisk kontroll i.h.t. NBF's regler. 1.4 Registrering Påmelding til NTCC-serien skal sendes til NTCC A/S v/rune Næss, Flafjellet 28, 1454 Fagerstrand Alle påmeldte deltagere vil få tildelt et permanent startnummer for den kommende sesong. Fordelingen vil bli i den rekkefølge som anmeldelsene kommer. 1.5 Løpsserie NTCC 2013 avvikles over 5 avdelinger, som hver består av 1 obligatorisk trening, 1 tid tagning, 1 Super Pole, 1 warm up og 2 heat. 1.6 Poeng NTCC mesterskap avvikles i henhold til reglementet med følgende poeng skala. 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det deles ut poeng i alle heat. For å få tildelt poeng i heats, skal deltageren ha gjennomført min. 75 % av den fastsatte heat lengden (nedrundet til nærmeste hele omgang).

4 1.6.2 Team kan nominere inntil 2 biler/førere til Team Mesterskapet. Påmelding gjøres til NTCC organisasjonen senest 1 time før den obligatoriske trening i den gjeldende avdeling. Kun disse 2 nominerte biler/førere får tildelt poeng. For team med kun en deltager, er det kun denne bil som regnes med i Team Mesterskapet. Det deles ut poeng i alle heat til de nominerte bilene, basert på de innkjørte poeng i førermesterskapet Vinneren av NTCC 2012 er den fører og det team som ifølge sluttstillingen har samlet flest poeng. Nr. 2 er den fører og det team der har nest flest poeng osv. Deltakeren fratrekkes i sammendraget, sesongens 2 dårligste heat, men aldri heat 2 i finalen eller heat der deltageren er utelukket I tilfelle av poenglikhet ved sesongens avslutning er det, den med flest 1. plasser, 2. plasser, 3., 4., osv. av alle heat, som blir utropt som vinner. I det tilfelle at det stadig står likt, er det den best plasserte deltager i sesongens siste heat-, nestsiste heat-, osv. som er vinner. 1.7 Vekt Føreren skal, ved 1. (kan gjøres på DTC første avdeling) og igjen ved 3 avdeling, umiddelbart etter treningen, møte til veining (med personlig sikkerhetsutstyr). Denne vekt gelder under alle arrangementer (reguleres ved 4. avdeling) og vil bli lagt til bilens vekt uten fører. Hvis kjøreren ikke er anmeldt til avdeling 1 hhv. avdeling 4, skal denne møte til veining ved førstkommende avdeling, som kjøreren heretter deltar i. (Dette for at kjøreren ikke behøver være tilstede ved kontroll veining). 1.8 Premier Premiene vil bli utleverte av arrangør, NBF, NTCC A/S og DTC A/S Det vil være premie til de 3 beste førerne i alle heat. (Alle premievinnerne skal etter heat gå direkte til premiepallen) Det vil være mesterskapsmedalje til de 3 best plasserte i det samlede førermesterskapet Det vil være et trofe til vinneren av det samlede Team Mesterskapet Etter hver avdeling, kan det avholdes pressemøte, det er møteplikt for de 3 beste førerne Alle deltagerne, som skal ha overrakt premie etter heat samt ved Gallafesten, skal møte opp til overrekkelsen. Ved uteblivelse uten gyldig grunn, tilbakeholdes premier og eventuelle pengepremier. 1.9 Klassesponsorer, Startnummer og On-board kamera De deltagende biler skal dekoreres med logo fra samtlige tittel- & hovedsponsorer samt klassesponsorer. Man kan ikke frikjøpe seg fra tittel- & hovedsponsorer. Alle deltagere skal reservere plass til tittel/hovedsponsor og klassesponsorer på bilens originale plass til reg. nummer, samt foran og bak forhjul på begge sider (15cm bredde og 25cm høyde). Det skal også reserveres plass til Yokohama logo på begge sider av frontspoiler og begge sider av bak stykke (skisse leveres av NTCC). Info rundt sponsorer og dekal plasseringer gis av NTCC senest 15 april Det er ikke tillatt å ha reklame på bilen for andre dekkmerker en Yokohama Alle deltagere skal bære en Hovedsponsor logo (2 x 10 cm) på kjøredressen venstre bryst og høyre arm. (Logo samt skisse for plassering blir levert av Hovedsponsor) Det skal være Yokohama logo på kjøredressens venstre arm. Logo og skisse for plassering utleveres av NTCC Alle deltagere skal, ved premieoverrekkelse samt etterfølgende pressemøte bære Hovedsponsor caps. Unnlatelse av dette vil resultere i innberetning til løpets dommer med krav om minus 2 startplassering ved neste avdelings første løp Alle deltagere skal ha startnummer og navn i frontrutens høyre hjørne. Førerens navn og nasjonalitet(flagg) skal også være montert over døren på begge sider av bilen.

5 1.9.6 Alle deltagere skal innen forkontroll ha anskaffet og montert 3 stk kamera feste til GoPro kamera. En skisse over hvor de skal monteres vil bli levert av NTCC A/S innen 15 april. Alle deltagere skal tillate at det monteres Tv-kamera i bilen hvis NTCC bestemmer dette. Vekten for dette utstyret (max. 5 kg) kan medregnes i bilens minimum vekt Alle deltagere skal innen forkontroll ha montert et panel (20 x 20 cm.) på instrumentbrettet i passagersiden med Tittel-, hoved- og klasse sponsorenes navn og logo (panelet med påførte logos leveres av NTCC A/S). Ingen form for reklame, utover førerens og teamets navn samt bilfabrikantens logo, må være montert innvendig i Tv-kameraets retning. Reklame, f.eks. på førerens hjelm og kjøredress, vil kun bli tillat filmet såfremt det ansvarlige TV selskap bestemmer dette Når man melder seg på NTCC serien, aksepterer man samtidig at alle filmopptak samt fotos fritt kan benyttes av NTCC A/S, mesterskapets tittel-, Hoved- eller klassesponsorer. 2 SPORTSREGLEMENT SAMT JURIDISK PROCEDURE 2.1 Avvikling Serien avvikles etter dette reglement og NBF's øvrige reglement. Såfremt det er motstridende punkter mellom NBF s reglement og NTCC reglement, er NBF's reglement gjeldende. 3 LØPSANMELDELSE, FØRERMØTE & LØPSPROSEDYRE 3.1 Anmeldelse NTCC A/S er ansvarlig for og har rett til å fremsende alt supplerende materiale/reglementsendringer/anmeldelsesblanketter/bulletins til deltagerne i NTCC serien Samtlige deltagere er ansvarlige for i rett tid og sende inn korrekt utfylt anmeldelse og anmeldelsesgebyr til løpsarrangørens sekretariat jf. tilleggsreglene Alle korrekte anmeldelser vil av løpsarrangør bli besvart med en slutt instruksjon eller en startbekreftelse Såfremt en anmeldelse skal endres i form av utskiftning av fører eller bil, skal dette skriftlig meddeles til NTCC samt løpsledelsen, senest 60 min. før løpets teknisk kontroll begynner Anmeldelsesgebyret til NTCC-serien er kr. + moms. Deltagere som tilmelder seg serien etter 1. avdeling, betaler den prosentvise andel av anmeldelsesgebyret for de resterende avdelinger. Anmeldelsesgebyret til de norske løpene, er i overensstemmelse med RacingNM regler og inkl. plass i depotet med 16 amp strømtilslutning. Ved løp i utlandet, etter avtale Alle deltagere/teams vil pr. anmeldelse motta 8 stk. NTCC adgangskort gjeldende for alle seriens løp, kun 6 stk. er gjeldende for adgang til pit. Hvis et adgangskort mistes kan et erstatningskort utleveres mot et beløp på 500 kr Alle deltagere skal før sesongstart sende inn en plan over det forventede forbruk av depotareal, til NTCC Såfremt det til 1. avdeling er flere anmeldelser en banesertifikatet tillater, gis starttillatelse til de deltagere som har oppnådd best plassering i tid tagningen. I resten av seriens avdelinger gis starttillatelse til de 15 best plasserte deltagere i den sammenlagte stilling. De resterende plasser tildeles iflg. tid tagningen. Startoppstilling til heat 1 iflg. punkt Team, som ønsker og benytte pit-telt og monitorer på pit muren, skal sette opp dette før første klasses første trening, disse team skal likeledes være innstilt på at andre klassers mannskap benytter disse fasiliteter under avvikling av andre klasser.

6 Deltagere som anmelder seg løp i NTTC-serien, forplikter seg til ut over reglene i punkt 1.9. og etterkomme og akseptere følgende: Stille opp presentabelt team (herunder lastbiler/busser, racer, telt og orden). Skader på race bilene skal utbedres mellom hver racehelg, slik at bilene fremstår hel og pen. Møte opp i pen og ens teambekledning. Fremstille autograf kort til bruk ved gridshow og lign. Fremstå som en sportsmann i holdning og uttalelser. Delta i intervju med pressen og TV. Tillate bruk av film og foto fra NTCC race mm. Akseptere alle fasiliteter godkjent av NTCC (herunder, depot/pit forhold, måle områder for frihøyde, støymåling og lign.). Ikke melde på og benytte NTCC bilen i andre klasser under arrangement der NTCC arrangeres. 3.2 Førermøte Det er møteplikt for fører (personlig sign-on) og teamsjef på arrangørens førermøte. 3.3 Teknisk kontroll, Trening Løpets tekniske kontroll åpner og gjennomføres iht. tilleggsregler Det vil til alle avdelinger bli avholdt 1 obligatorisk trening. Treningen vil være på minimum 15 min. Ved arrangementer i utlandet kan det skje endringer. 3.4 Tid tagning og løpsavvikling min. tid tagning avvikles lørdag Det vil være 10 min. warm up søndag morgen Umiddelbart etter warm up, blir det kjørt en "super-pole" blant de 8 hurtigste i tid tagningen. Avvikling av super-pole skjer etter følgende regler: Første deltager er plassering nr. 8 i tid tagningen, denne sendes ut på banen til en grønn flaggs omgang. Når denne passerer startstreken starter super-pole tid tagningen og nr. 7 sendes på banen til dennes grønn flaggs omgang og så videre. Når deltagerne har gjennomført deres super-pole-omgang kjøres det hurtigst mulig til pit innkjørselen til evt. kontroll av bilen. En deltager, som ved langsom kjøring eller på annen måte generer eller distraherer den neste deltager, utelukkes fra super-pole og plasseres som nr. 8 i tid tagningen. Såfremt det er 2 eller flere som blir utelukket, plasseres disse etter den tid de har oppnådd i super-pole-runden. Startoppstilling heat 1: Beste tid i Super Pole gir beste startplassering, nest beste gir startplassering som nr 2 osv. Startoppstilling fra nr 9 bestemmes av resultatet fra tid tagningen Startoppstilling heat 2: Etter resultatet i heat 1, dog skal de 8 første starte i omvendt rekkefølge. (maks 50% av feltet) Tidsplan ved arrangementer i utlandet og Rudskogen Motorfestival kan inneholde endringer. 3.5 Løpsdistanse Løpet avvikles over 2 heat med hver km. Tidsplan i utlandet kan inneholde endringer Hvis det under løpet innsettes safety-car (en eller flere gange), vil de første 3 runder etter denne, ikke bli medregnet i den fastsatte heatdistanse.

7 3.6 Start Alle biler skal før heat, være klar til startoppstilling i depotet minst 10 minutter før start På løpene som kjøres i Danmark vil det bli avviklet gridshow, bilene skal da være klar til startoppstilling i depoet minst 30 min før start. 20 minutter før start plasseres alle bilene på start/publikums gridden. Innkjørsel til banen lukkes 10 min før start Alle biler skal før heat 2 være klar til startoppstilling i depoet minst 10 minutter før start Biler som ikke er kommet tidsnok på banen skal starte fra PIT Alle tilskuere skal før heat 1 ha mulighet for å komme inn på banen ved start oppstillingen for å se bilene og få autografer fra førerne Alle tilskuere skal forlate banen 5 min. før starten. Dette vil fremgå i form av hornsignal Etter at deltagerne har kjørt frem til startoppstilling for heat1 og 2 kjøres en oppvarmingsrunde under grønt flagg. Hvis en deltager under grønn flaggs omgangen, ved unormal langsom eller «prøvestart lignende» kjøring, forsinker startoppstillingen vil denne bli straffet med enten straffbane, stop and og eller utelukkelse Starten foregår ved rullende start (ca. 1 omgang efter safety-car, hvoretter løpet startes ved lyssignal) 3.7 Race slutt og etterkontroll Etter deltagerne har passert målflagget i heat, kan ethvert kjøretøy og fører plukkes ut til kontroll, disse kjøres i Parc- Ferme. Øvrige deltagere kan kjøre direkte til depotet Ethvert kjøretøy og enhver kjører kan utover dette, på ethvert tidspunkt under arrangementet, plukkes ut for kontroll. Føreren/teamet skal, etter henvisning fra klassens tekniske kontrolanter, adskille og presentere de deler som skal kontrolleres. Dessuten skal føreren/teamet meddele klassens tekniske kontrolanter, hvis de under arrangementet ønsker og skifte ut, motor, girkasse, bakaksel eller i forveien plomberte deler. Føreren/Teamet skal likeledes være innforstått med at disse deler og de deler som ønskes anvendt, kan bli inspiserte av klassens tekniske kontrolanter. 3.8 Resultat Alle resultatlister vil bli opphengt på de respektive oppslagstavler samt bli utlevert i sekretariatet. 4 STRAFFER, PROTESTER OG APPELLER 4.1 Mesterskaps straffer Såfremt en deltager ikke overholder NTCC seriens og NBF's reglement, vil deltageren bli straffet i henhold til NBF's regler Såfremt en deltager/team bryter reglene opplistet i punkt 1.9 og vil vedkommende bli straffet med 2 start plasseringer til den etterfølgende NTCC avdelings første heat, hvis han deltar i Super Pole kan straffen ikke bli større en start plassering Såfremt en deltager/kjøretøy blir funnet i uoverensstemmelse med teknisk reglement for NTCC vil tildelte poeng vunnet i både heat 1 og 2 bortfalle Såfremt en deltager/kjøretøy blir funnet i uoverensstemmelse med teknisk reglement for NTCC under tid tagningen, vil alle tider oppnådd inntil feilen konstateres bli slettet, heretter har deltageren, når feilen er rettet, mulighet for å gjenoppta tid tagningen på like vilkår med resten av deltagerne. 4.2 Protester og appeller Protester leveres løpsleder innen oppsatt frist, iht. kapittel 10 og 11 i NSR.

8 Resyme av avviklingsbestemmelsene i NTCC Trening: Minimum 15 min. obligatorisk trening. Tid tagning: 30 min. tid tagning. Super Pole: 8 beste etter tid tagning 1. Heat: Avvikles over km. Startoppstilling heat 1: Etter tid kjøring og Super pole. 2. Heat: Avvikles over km. Startoppstilling heat 2: Etter resultatet i heat 1, dog skal de 8 første starte i omvendt rekkefølge.( Maks 50 % av deltagerne) Startmåte: Starten i alle heat foregår ved rullende start (ca. 1 omgang etter safety-car, hvoretter løpet startes ved lyssignal) Poeng: Det gis følgende poeng: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. i alle heat. Strykning: Deltakeren fratrekkes i sammendraget, sesongens 2 dårligste heat, men aldri heat 2 i finale helgen eller heat der deltageren er utelukket. Særlige bestemmelser: Hvis det under løpet innsettes safety-car (en eller flere gange), vil de første 3 omganger etter denne, ikke bli medregnet i den fastsatte heatdistanse. Tidsplan ved spesielle arrangementer, og arrangementer i utlandet, kan inneholde endringer.

9 Teknisk reglement TEKNISKT REGLEMENT Her kommer link til felles skandinavisk regelverk angjeldende selve bilen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Teknisk reglement, tillegg for NTCC INNDHOLD 5 TEKNISK REGLEMENT Tillegg for NTCC 5.1 Introduksjon 5.2 Generell beskrivelse og krav 5.3 Sikkerhet 5.4 Dekk 5.5 Telemetri, datalog og radiokommunikasjon 5.6 Bensin TILLEGG 6 Løpsorganisasjon og løpskontakter

10 Teknisk reglement, tillegg for NTCC TEKNISK REGLEMENT Tillegg for NTCC 5.1 Introduksjon Alle endringer er forbudt med mindre dette reglement tillater det De følgende regler er utarbeidet av NTCC A/S NTCC A/S vil i samarbeid med NBF foreta formel vurdering av reglementet etter finalen NTCC A/S har til enhver tid rett til å endre det tekniske reglement, hvis det er behov for dette. Slike endringer skal på forhånd være godkjent av NBF s Racingseksjon. 5.2 Generell beskrivelse og krav NTCC serien er åpen for biler av typen CCRMK1/MK2, fremstillet til konkurransebruk av Performance AutoMotive Scandinavian AB (PASAB), med tilhørende rammenummer og identifikasjonsplate, oppdatert etter seneste CCRMK1/MK2 forskrifter, utsendt av SBF- RA-5 (RA_Tekn-reglemente_Camaro_Vers_ _rev4.doc.) Bilen skal forbli som beskrevet og overholde alle punkter i teknisk reglement håndbok (CD) utlevert ved kjøp av bilen (med unntagelse av de i pkt beskrevne endringer), tekniske bulletins utsendt av NTCC A/S, og nærværende reglement for NTCC Minimum konkurransevekt: (Inkl. fører, evt. ballast og den mengde væsker bilen inneholder, på et hvilket som helst tidspunkt i konkurransen.) = 1175 kg. Føreren skal, ved 1.(kan også gjøres på DTC s første runde) og igjen ved 3. runde, umiddelbart etter treningen, møte til veiing (med personlig sikkerhetsutstyr). Denne vekt gjelder under alle arrangementer (reguleres ved 3. runde) og vil bli lagt til bilens vekt uten fører. Hvis kjøreren ikke er anmeldt til 1. runde, hhv. 3. runde, skal denne møte til veiing ved førstkommende runde, som kjøreren heretter deltar i. (Dette for at kjøreren ikke behøver være tilstede ved kontroll veiing) Det er tillat å montere et eller flere stykker ballast for oppnåelse av minimum konkurranse vekt, denne ballast skal være av sterke og ensartede blokker montert i avsatt vekt kasse ved venstre bakhjul, forberedt for plombering Maks. støynivå er 100 db og måles i henhold til NBFs bestemmelser 303. Ved løp i Danmark er grensen 115db jf. DASU reglement Sikkerhet Alle sikkerhetsbestemmelser jf. NBFs 304 skal overholdes Setet kan valgfritt utskiftes med annet FIA-godkjente sete Tauekrok foran og bak skal være festet iht. NBFs 307 pkt. P 5.4 Dekk Det skal deltas med enhetsdekk bestemt av NTCC A/S Dekk type, fabrikat og leverandør offentliggjøres i bulletin senest 15. Mars Ingen mekanisk eller kjemisk bearbeiding av dekkene er tillat Alle dekk vil være merkede og skal kjøpes gjennom leverandøren. Leverandøren oppbevarer en dekkregistreringsliste pr. deltager Til hele sesongen, kan det godkjennes/registreres 14 stk. slicksdekk. (brukte eller nye). Dog ikke mer en 4 pr helg. Til åpningshelgen kan det tillates 6.

11 Teknisk reglement, tillegg for NTCC Registrering av slicksdekk skal skje senest 1 time før tid tagningen starter. Kjøreren skal kvittere/underskrive den blanket registreringen foretas på, listen kan løpende oppdateres inntil det maksimale antall (14) er oppnådd Antallet av regndekk er fritt og kan fritt benyttes men ikke kombineres med slicksdekk Det er ikke tillat å bruke kunstig oppvarming av dekk Dekk som benyttes til trening og warm-up er fri. Dekk som brukes til tid tagning, Super Pole og heat skal enten være regndekk eller registrerte slicksdekk Brukte dekk med beskadiget eller manglende merking kan IKKE registreres og vil bli avist. Skulle en deltager få beskadiget et registrert dekk, skal denne henvende seg til NTCC s tekniske kontrolant, som sammen med leverandøren, vil vurdere om deltageren kan få ombyttet det beskadigede dekk med et annet i tilsvarende stand. Det er alene deltagerens ansvar at de anvendte dekk er i overensstemmelse med reglementet, og er korrekt registrert Telemetri, datalog og radiokommunikasjon Det er ikke tillat og montere noen form for telemetri (alle former for datatransmisjon fra den kjørende bil), gjelder ikke laptimer og radiokommunikasjon mellom kjører og team Datalogsystemer er tillat men bilens originale ledningsnett må ikke modifiseres og ingen ledninger må tilsluttes bilens originale sensorer, følere eller signalgivere. Ledninger, sensorer og lign. til datalogsystemet, skal være av en annen type en de originalmonterede, og skal installeres adskilt fra det originale ledningsnett. 5.6 Bensin Det må kun benyttes drivstoff levert fra NTCC s offisielle leverandør. Ytterligere gjøres oppmerksom på, at det er kjører/anmelder som har ansvaret for å kunne dokumentere kjøp hos denne leverandør. Offisiell leverandør vil bli offentliggjort i bulletin fra NTCC A/S senest 15. mars Det skal være minst 3 L. drivstoff, til kontrollbruk, tilbake i tanken etter hver tidstagning og heat. 6.1 Løpsorganisasjon og løpskontakter. NTCC v/rune Næss Rudskogen Motorsenter A/S Flafjellet 28 ADR: Rudskogen Motorsenter 1454 Fagerstrand 1890 Rakkestad. Tlf: TLF: Mail: Racing NM v/ulf Johannessen DTC A/S, FDM Jyllandsringen Pb. 474, Bedriftssenteret Skellerupveien 38. Resenbro 1410 Kolbotn 8600 Silkeborg Tlf Tlf: Jesper Nielsen:

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28)

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse ii 1. Turneringsreglement, Fellesbestemmelser 1 1.1. Innledning 1

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØPM inneholder en del spesielle forhold som kun gjelder mesterskap. Forhold som ikke er omtalt finnes i reglene for de respektive grener (BMX, Landevei, Terreng) Dersom

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 1. Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer