Versjon Veierland Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 2012.02. Veierland 2012. Boplikt. Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag."

Transkript

1 Versjon Demokrati må vær noe mer enn to ulver og en sau som stemmer over hva de skal ha til middag. James Boward Veierland 2012 Boplikt

2

3 Daglig oppdatert informasjon på Dette dokumentet er utarbeidet av Bosted Veierland med Bjørn Arve Iversen som redaktør. Dokumentet er i stor grad basert på innholdet i På dette nettstedet ligger alt vi i Bosted Veierland klart å samle om bopliktsaken inkludert direkte linker til våre motstanderes sider. Dette er ikke et nøytralt dokument. Det er utarbeidet av Bosted Veierland, en interesseorganisasjon som arbeider for skole og boplikt på Veierland. Faktaopplysninger er alikevel, så langt vi har klart å finne ut av det, korrekte. Bjørn Arve Veierland

4 Bosted Veierland Innhold Boplikten...6 Hvorfor ble boplikten innført?...6 Scenarier for Veierland...6 Hvordan virker boplikten?...6 Bakgrunn...6 Willy Veierlending...6 Hullene i boplikten på Veierland...7 Tetting av hull...7 Victor og Victoria Veierlending...7 Politisk...7 Innledning...7 Høyre...8 Fremskrittspartiet...8 Kristelig Folkeparti...8 Kjente politikerne til hullet?...8 Litt fra Veierlendingen (lokalavisa) spørsmål om boplikten...9 Sant og usant...10 Det er faktisk ikke sant...10 Det er derimot sant...11 Folkets mening...12 Arbeidet startet...12 Vellets folkeavstemning Nøttrøy kommunes folkeavstemning Veierland vel årsmøte Kommunevalget Kommunestyret...14 Sitater om folkets mening...14 Bolyst...14 Bosted Veierland...15 Politikerne...15 Befolkningsutvikling på Veierland...17 Tall fra statistisk sentralbyrå...17 Eller vi kan bruke andre tall...18 Bakgrunn Fra 2000 til Antall innbyggere...19 Vår komplette liste...19 Dokumentasjon...19 Arv er ikke noe problem...20 Datagrunnlag...20 Foreløpige tall...20 Sitater om befolkningsutvikling...21 Bolyst...21 Bosted Veierland/Veierland vel...21 Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz)...21 Politikerne...22 Prisutvikling på eiendom...23 Prisutvikling...23 Tomter...24 Alle eiendommer som er omsatt...27 Sitater om prisutvikling...30 Bolyst...30 Bosted Veierland/Veierland vel...30 Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz)...31 Nybygg på øya...32 Nybygg etter innføring av boplikt...32 Sitater om nybygg...33 Bosted Veierland/Veierland vel...33 Politikerne...33 Den hemmelige listen...34 Alt vi vet...34 Hvem står på listene...34 Hvem sto bak den hemmelige lista?...35 Listen skulle dokumentere at det var et flertall mot boplikt...35 Skolen...35 Sitater om den hemmelige listen...35 Bolyst...35 Bosted Veierland/Veierland vel...36 Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz)...36 Politikerne...37 Andre

5 Boplikt 2012 Bosted Veierlands lister...39 Facebook...39 Underskriftskampanjene...39 Veierland skole...40 Bakgrunn for skolesaken?...40 Sitater om skolen...41 Bolyst...41 Bosted Veierland/Veierland vel...41 Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz)...41 Politikerne...42 Veierland vel...43 Boplikt i Vellet...43 Hva driver vellet med? Annet...50 Sitater om Veierland vel...50 Bolyst...50 I Tønsberg Blad...51 Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz)...51 Kommunestyremøtet Inhabilitet...52 Bakgrunn...52 Ellen Solberg...52 Tove Marie Dimmock...52 Bente Jørgensen...52 Boplikten...52 Intro...52 Bjørn Kåre Seviks første innlegg...53 Hans Christian Bøes første innlegg...55 Ordfører Roar Jonstangs første innlegg...56 Ragnar Skau-Nilsens første innlegg...56 Bjørn Kåre Seviks andre innlegg...57 Bente Jørgensens første innlegg...58 Hans Christian Bøes andre innlegg...58 Ragnar Skau-Nilsens andre innlegg...59 Erik Holmelins første innlegg...59 Erik Holmelins andre innlegg...60 Bjørn Kåre Seviks tredje innlegg...60 Hvorfor er det bråk på Veierland?...61 Boplikt eller ikke...61 Historikk...61 Bolystmetodene...61 Bolyst og partiene...61 Direkte forbindelser...61 Historikk...63 Tidslinjen...63 Veierlendingene og politikerne...63 Spekulasjoner...63 Våre nettsider

6 Bosted Veierland Boplikten Hvorfor ble boplikten innført? Scenarier for Veierland Det var kommunedelplanen for Veierland som dannet grunnlag for innføring av boplikt for Veierland. Forut for denne ble det kjørt et scenarieprosjekt. Et samarbeid mellom alle foreninger på Veierland, Nøtterøy kommune og selskapet der Erik Holmelin var ansatt. Erik Holmelin var prosjektleder. Vi fikk minst ,- i støtte fra kommunaldepartementet. Det ble utarbeidet 4 scenarier. Det var scenarier med og scenarier uten boplikt. Det var tre grupper som alle hadde medlemmer fra foreningene på Veierland, politiske partier og kommuneadministrasjonen. Det var samlinger på Veierland og storsamlinger på hotell. Dette var en omfattende prosess. Prosessen resulterte i et gryende flertall for boplikt på Veierland. Ingen av scenariene uten boplikt fristet Veierlendingene. Dette var i en periode da vi mistet en til to boliger i året til sommerhus. Ingen nybygg Fylket ville ikke tillate utlegg av nye tomter uten boplikt. Hvordan virker boplikten? Bakgrunn Boplikten omfatter alle helårsboliger på Veierland. Den omfatter imidlertid ikke alle personer. Den omfatter kanskje bare 8 til 10 familier. Willy Veierlending La oss ta eksempelet Willy Veierlending og hans familie. De bygde hus på Veierland i Lenge før boplikten ble innført. Derfor har hverken Willy eller hans familie boplikt. Dersom familien Veierlending flytter til Kodal kan de fritt gjøre det og beholde huset som hytte. Dersom familien Veierlending er en vanlig familie har de imidlertid ikke råd til å bygge nytt hus hver gang de flytter til et nytt sted. De finansierer det nye huset ved å selge det gamle. De nye eierne, som nå flytter inn i det gamle huset, må binde seg til og bo og har derfor boplikt. Derfor fungerer boplikten selv om de som opprinnelig bodde her ikke har boplikt. 6

7 Boplikt 2012 INGEN har flyttet fra øya og beholdt huset på denne måten etter at boplikten ble innført. Hullene i boplikten på Veierland Det er to hull i lovverket vedrørende boplikt. Man kan kjøpe en eiendom for straks å overføre den til sine barn som arv. Eiendommen kan da benyttes som helårsbolig. Man kan kjøpe en boligtomt, bygge et hus og aldri melde flytting til eiendommen. Så lenge huset ikke har vært benyttet som bolig har en ikke boplikt. Det kan imidlertid ikke selges. Nye eiere har boplikt. Dette tok vellet opp med Nøtterøy kommune for mange år siden. Nøtterøy kommune bestemte seg for å tette disse hullene. Tetting av hull Kommunen gikk straks i gang med å tette disse hullene. Dette førte til nesten 2 års byggestans på Veierland da øya måtte reguleres og reguleringsplanen måtte godkjennes. Nå viser det seg at kommunen har glemt å sende et brev til Statens Landbruksforvaltning. Tettingen har derfor ikke vært helt vellykket. En kunne da kanskje tro at det naturlige ville være å sende dette papiret, men nei Victor og Victoria Veierlending Victor og Victoria fant en fin tomt på Veierland etter innføring av boplikt. De bygger hus og flytter inn. Dersom Victor og Victoria ikke hadde flyttet inn ville det ikke vært boplikt på dette huset (det er dette som er hullet). Boplikten trer i kraft når huset tar i bruk. Dersom Victor og Victoria nå skal selge huset og flytte til Kodal må kjøper melde flytting til huset. Huset har fått boplikt. Alle hus som er bygd og ferdigstilt etter boplikten er tilflyttet. Alle disse husene har derfor boplikt. Politisk Innledning Vi har kun sett på de partier som har gått inn for å fjerne boplikten. Begrunnelsen til opposisjonen er åpenbar (demokrati), kan vanskelig i møtegås og er i tråd med Bosted Veierlands syn. På lederplass i Øyene ( ) leser vi: «Enten snakker de ikke sant, eller så følger de ikke med i timen.» Mye tyder på at de lyver. 7

8 Bosted Veierland Høyre Så vidt jeg forstår hevder ordfører Roar Jonstang at det nå har oppstått en helt ny situasjon og at dette må ha vært ukjent for de fleste. Det er imidlertid påfallende hvor lite ordføreren og nesten alle andre høyrerepresentanter ønsker å si om denne saken. Denne saken skal føres bak lukkede dører. Hans Christian Bøe, varaordfører, hevder at det kan bli erstatningsansvar om boplikten ikke fjernes. Bosted Veierland har vurdert uttalelsen. For å få erstatning må en dokumentere et tap. Hvem har tapt penger på at brevet til Statens Landbruksforvaltning ikke ble sendt? Hvordan har dette tapet oppstått? Hans Christian Bøe sier at det ligger dynamitt i oppdagelsen av at brevet ikke er sendt. Fremskrittspartiet Bjørn Kåre Sevik sier (TB fredag 25. november): «Jeg har misforstått boplikten helt fra starten av. Jeg trodde det var boplikt og at nybygg fikk boplikt fra dag én. For meg er det nytt at forskriften vi vedtok for 14 år siden har virket kun for åtte eller elleve boliger.» For ordens skyld: Boplikten gjelder alle boliger på Veierland. Sevik mente videre at forutsetningene nå var helt endret siden han i våres fremmet forslag om kommunedelplan. Kristelig Folkeparti Følger de store guttene, men forstår nok ikke selv hvorfor. Kjente politikerne til hullet? Ingen visste at brevet som skulle tettet hullene (beskrevet ovenfor) ikke var sendt. Men Sentralt i høyre sitter Erik Holmelin. Erik var prosjektleder for Scenarieprosjektet i forkant av kommunedelplanen for Veierland. Dette var mannen som lærte Veierlendingene hvorfor vi måtte ha boplikt og hvordan boplikten virker. Det var et 10-talls andre høyremedlemmer med på dette prosjektet. På det møte ordfører og administrasjon hadde med veierlendingene i sommer (2011) lovet ordføreren at det skulle utarbeides en kommunedelplan for Veierland. Panelet ordføreren satt i (rådmann, kommuneadvokat, plansjef) informerte videre at boplikten gjaldt alle som bodde i helårsboliger på Veierland. Undertegnede (Bjørn Arve Iversen) tok ordet to ganger på dette møtet. Begge gangene for å fortelle at panelet at dette var feil boplikten gjelder alle boliger på Veierland, ikke alle personer. Veierland vel skrev et brev til Sevik i Brevet var stilet til ordfører Bjørn Kåre Sevik. Sitat: «Vi er imidlertid bekymret for to "hull" i regelverket. a) At man 8

9 Boplikt 2012 kan kjøpe en eiendom, straks overføre den til sine barn, og så benytte stedet som fritidsbolig. b) At man kan kjøpe en (bolig)tomt, oppføre et hus, ikke melde flytting og så benytte stedet som fritidsbolig.» Dette brevet resulterte i et møte med ordfører Sevik. Den gang forsto han lovverket bedre og lovet å sette i gang arbeidet med å tette hullene. Noe som ble gjort (bortsett fra at et brev ikke er sendt). Kommunen utga et skriv i «Boplikt på Veierland Rapport». Dette var forut for folkeavstemningen og skulle informere politikere og Veierlendinger om boplikten generelt og på Veierland spesielt. Her kan man lese: «Det som imidlertid bør bemerkes er at når eiendommen bebygges vil det være krav om at bebyggelsen vil være helårsbolig, men dersom boligen ikke tas i bruk som bolig vil det ikke automatisk være boplikt på eiendommen. Boplikt vil det kun være på boliger i regulert område.» I sakspapirene forut for folkeavstemningen i 2006 finner vi følgende: «Skulle derimot et alminnelig flertall ønske å videreføre bopliktsordningen vil kommunen også måtte ta stilling til hvorvidt en endring foretatt i konsesjonsloven i 2003 skal få konsekvens også for Nøtterøy kommune. Endringen medførte at ubebygde tomter kun vil være sikret for boplikt dersom tomten er regulert til boligformål.» I det samme dokumentet leser vi: «Det som imidlertid bør bemerkes er at når eiendommen bebygges så vil det være krav om at bebyggelsen skal være helårsbolig, men dersom boligen ikke tas i bruk som bolig vil det ikke automatisk være boplikt på eiendommen.» At enkeltpersoner kan ha oversett og misforstått er mulig, men et hele partier? Det er kanskje ulempen ved å behandle sånt i lukkede rom? Litt fra Veierlendingen (lokalavisa) 10 spørsmål om boplikten 1. Når ble boplikten på Veierland innført? Svar: I Når hadde vi folkeavstemninger om boplikten? Svar: Første gang i 1984, annen gang i 2006 og siste gang som en uravstemning i Veierland Vel i Hva var resultatet av folkeavstemningene? Avstemningen i 1984 ble gjennomført i regi av Veierland Vel og omfattet alle stemmeberettigede. Det ble avgitt 107 stemmer, 59 % var for boplikt og 41 % mot. Annen gang var i 2006 i regi av Nøtterøy kommune. Det ble avgitt 99 stemmer, 62 9

10 Bosted Veierland % var for boplikt og 38 % mot. I 2011 ble det etter årsmøtet i vellet invitert til en uravstemning blant vellets medlemmer. 55 medlemmer stemte for boplikt og 4 medlemmer mot. 19 medlemmer meldte seg ut av vellet. 4. Har det skjedd et stemningsskifte når det gjelder boplikt? Svar: Det er lite trolig. Folkeavstemningen i 2006 ga økt oppslutning om boplikten i forhold til den som vellet gjennomførte i Det påståtte stemningsskifte tar utgangspunkt i en hemmelig underskriftsliste. 5. Hvordan har befolkningsutviklingen vært etter at boplikt ble innført? Svar: I henhold til Folkeregisterets tall har det vært en årlig vekst i folketallet på 2.2% pr år siden innføring av boplikt. Dette er betydelig mer enn Nøtterøy som helhet, der befolkningsveksten i samme periode er 0,5%. Siden boplikten ble innført har folketallet på Veierland steget med 27,9 % i følge Statistisk sentralbyrå. Ifølge byrået var det da boplikten ble innført i innbyggere på Veierland. I 2010 var tallet Hvor mange hus er det bygget på Veierland siden boplikten ble innført? Svar: Det er siden 1998 bygget seksten hus på Veierland. 7. Hvor mange barnefamilier har flyttet til Veierland? Svar: Det har flyttet 17 barnefamilier til øya siden En familie har flyttet ut igjen, mens en familie forbereder bygging av nytt hus. 8. Selges eiendommer på Veierland med tap på grunn av boplikten? Svar: Nei. Det er foretatt en grundig undersøkelse av all eiendomsomsetning på Veierland fra 1986 til En liste over disse eiendomsoverdragelsene er tilgjengelig. På de eiendommene som er solgt flere ganger, kan man følge prisstigningen. Man kan også følge prisene før og etter at boplikt ble innført i Det er bare en bolig som er videresolgt med lavere pris enn de opprinnelig ble kjøpt for, og dette er et salg av bolighus til feriested før boplikten ble innført. 9. Når ble bolighus sist omsatt på Veierland? Svar: Det skjedde i Det var en bolig som ligger sentralt på øya. Den ble solgt for kr Selger hadde kjøpt eiendommen i 2001 for kr Blir mange fastboendehus på Veierland likevel fritidshus, på grunn av arv? Svar: Nei. Det er over 130 opprinnelige fastboendehus på Veierland. 54 av de opprinnelige helårsboligene er opp gjennom årene blitt til sommersteder. Tre av disse har igjen gått tilbake til å bli helårsboliger, to ved salg og ett ved arv. Av de 54 helårsboligene er 5 i bruk som sommersted etter arv. Resten er solgt ut av familien. Sant og usant Det er faktisk ikke sant Det er ikke sant at det er stagnasjon i folkeveksten på Veierland. Veierland 10

11 Boplikt 2012 har hatt en økning i folketallet på 2,2% pr. år de siste 10 årene. I Nøtterøy kommune har økningen vært 0,5%. (kilde Statistisk sentralbyrå). Det er ikke sant at hus takseres dårligere her enn andre steder i omlandet rundt Tønsberg. Takst er helt avhengig av hva man sammenligner seg med. Å forvente at prisene skal være som på Teie eller andre sentrale steder på Nøtterøy blir galt. Vi kan tross alt ikke kjøre bil til døra. Det er laget en oversikt over eiendomssalgene på Veierland (basert på opplysninger fra Tønsbergs Blads eiendomsbase). Den viser at vi har hatt en god prisutvikling på husene her ute etter at boplikten ble innført. Det er ikke sant at det er vanskelig å selge hus her. Salg er avhengig av mye. Pris, beliggenhet, solforhold, osv, osv. 15 hus har vært lagt ut for salg siden boplikten ble innført, 13 av dem er solgt. Det er ikke sant at tjenestenivået her er så lavt at det ikke er liv laga å bo her året rundt. Vi har: barneskole (ennå), 14 fergeavganger daglig på hverdager, gratis ferge for barn under 18 år, vi har alle nå fast parkeringsplass på Tenvik, vi har kirke, posthus og bibliotek. Vi har brannberedskapsgruppe som på kort varsel kan rykke ut og starte forberedende brannslukking og vi har nylig samlet inn til splitter ny sanitetsbil men hjertestarter og annet utstyr. Vi har et nyoppusset velhus som alle medlemmene kan bruke gratis. Velhuset gir bl.a. skolen gratis gymsal med ribbevegg og annet nødvendig utstyr, dusj og toaletter. I det samme velhuset er det Friskis og Svettis hver mandag. Og vi har selvfølgelig både rett og tilgang til offentlige tjenester som for eksempel hjemmebasert omsorg. Det er ikke sant at det er konflikt på øya p.g.a. den veiledende folkeavstemningen i Konflikten på øya springer ut av at Bolystgruppen hevder å ha flertall for boplikt ved å vise til en hemmelig liste, samtidig som de kjemper med nebb og klør mot en ny folkeavstemning. Det er konflikt fordi sentrale politikere ønsker å ta omkamp om boplikten p.g.a. denne hemmelige listen. Det er konflikt fordi bolysterne kan, igjen og igjen, komme med udokumenterte og usanne påstander om situasjonen på Veierland og åpenbart bli trodd både av politikere og av administrasjonen i Nøtterøy kommune. Det er ikke sant at vi ikke ønsker folkeavstemning om boplikt. Om kommunestyret vil gjøre endringer i boplikten så krever vi veiledende folkeavstemning først! Det er derimot sant Veierland Vel, som organiserer 64 av øyas beboere over 18 år (etter Bolystgruppas utmeldingsaksjon hvor 19 meldte seg ut), har et solid flertall for boplikt (55 for og 4 mot, 1 blank og 2 forkastet). Om vi er snille og tenker at de 19 som meldte seg ut alle er mot boplikt, får vi 55 for og 23 mot. Vi er overbevist om at bare boplikt kan forhindre hus- og tomtespekulasjon og sikre helårsbebyggelsen på Veierland. 11

12 Bosted Veierland Folkets mening Arbeidet startet Diskusjonen om innføring av boplikt på Veierland startet rundt Det var utallige diskusjoner om dette i vellet med varierende flertall. For å få dette avgjort en gang for alle arrangerte Veierland vel en folkeavstemning i Ikke bare for medlemmene, men for alle Veierlendinger. Vellets folkeavstemning 1984 I oktober 1984 avholdt Veierland velforening den første folkeavstemning om boplikt på Veierland. Det var den gang 112 Veierlendinger med stemmerett. Av disse var det 107 som avga sin stemme. Resultatet ble som følger: Dette førte til at Vellet fattet et endelig standpunkt vedrørende boplikten. Det ble gjennomført en omfattende scenarieprosess og det ble utarbeidet en kommunedelplan for øya. Boplikten ble innført på Veierland i

13 Boplikt 2012 Nøttrøy kommunes folkeavstemning 2006 I 2006 var det ny, offisiell, folkeavstemning om boplikt på Veierland. Av 111 stemmeberettigede stemte % stemte for å beholde boplikten og 38% for å fjerne den. Oppslutningen om boplikten på øya hadde med andre ord holdt seg ganske konstant i disse drøyt 20 åra. Allikevel kom boplikten opp på nytt i Veierland vel årsmøte 2011 Før Veierland vels årsmøte vinteren 2011 mobiliserte Bolyst. Det var et antall nye innmeldinger fra denne gruppa. Da de forsto at det ville bli en uravstemning i vellet om skole og boplikt og at de ville lide et nederlag med den vanlige 60/40 fordelingen meldte de seg ut igjen rett etter årsmøtet. Uravstemningen i vellet ga følgende resultat. Selv om en regner med at alle de 20 som meldte seg ut av vellet ville stemt nei var resultatet entydig. 13

14 Bosted Veierland Kommunevalget 2011 Kommunevalget 2011 understreker enda en gang at det er flertall for boplikt på Veierland. Her er resultatet for valgkrets Veierland: Når en sammenligner Høyres liste fra nominasjonsmøte med det endelige resultat ser en dessuten at det er flere av Høyres mer verdikonservative representanter som har rykket fra på bekostning av de mer markedsliberale. Noe som kan tolkes som at noen på øya har valgt å stå på Høyres side, men allikevel har ønsket å fremme verdikonservatismen. Kommunestyret Faktisk er det slik at det ikke engang i dagens kommunestyre er flertall for å fjerne boplikten. Stilles alle representanter fritt vil det sannsynligvis være flertall for boplikt på Veierland. Sitater om folkets mening Oppgitte datoer kan være noe feil da en del av sitatene er hentet fra nettsider der datoene ikke alltid stemmer med avisens utgivelsesdato. Bolyst (Geir S. Prytz TB ) Det har bare vært én folkeavstemning om boplikt på Veierland, i På et møte i Veierland Velforening i 1998 ble spørsmålet om innføring av boplikt reist, på bakgrunn av prosjektet «Scenarier Veierland» og kommuneplanutvalgets innstilling på bakgrunn av denne. Blant ca. 14 møtedeltakere stemte over halvparten for innfø- 14

15 Boplikt 2012 ring av boplikt. (Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB ) Så hvordan skulle vi formidle vårt synspunkt? Verken tilhengere eller motstandere av boplikten ønsker en ny folkeavstemning her ute. (Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB ) Hvis våre lister skaper uro hva mener da opinionen om at svært mange personer på valgdagen i 2006 var leietakere! De er ikke bundet av sine valg og flere har allerede forlatt Veierland. (Bente Jørgensen Nøtterøy Høyre TB ) I 1998 ble den første «folkeavstemningen» avholdt på Veierland. Så vidt meg bekjent ble den avgjort ved håndsopprekning. Hvor mange som var til stede er usikkert, men driftige personer sendte avgjørelsen inn til kommunen og deretter ble den sendt til Landbruksdepartementet for godkjenning. Bosted Veierland (Kari Paulsen, sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Det ble flertallsavstemninger både i 1998 og Og Veierland er et attraktivt sted for sommergjester, derfor må vi ha boplikt. (Anders Brynildsen TB ) Politikerne i Nøtterøy ønsket i utgangspunktet en rådgivende avstemning og det fikk de; med et så godt som 2/3 flertall ga vi veierlendinger klart uttrykk for at vi ønsket å beholde boplikten slik vi da hadde hatt den i ni år. (Bjørn Arve Iversen TB ) Etter årets årsmøte i Veierland vel ble det avholdt en «uravstemning» blant vellets medlemmer. Resultatet her ble 55 for boplikt og fire mot. (Marite Juul Veierland vel TB ) Nesten to tredjedeler av veierlendingene stemte for fortsatt boplikt i Nøtterøy Høyre lovet å respektere resultatet. Vi glemte dessverre å spørre hvor lenge denne respekten ville vare. Samfunnet på Veierland kan ikke bestå uten boplikt. Dette vet naturligvis høyrepolitikerne. Vi ber de verdikonservative blant dem tenke igjennom om de virkelig vil være med på å avfolke Veierland. Politikerne (Bjørn Kåre Sevik FrP sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Å gå inn for å avvikle boplikten uten en ny folkeavstemning, synes vi er feil, sier Fremskrittspartiets Bjørn Kåre Sevik. (Bjørn Kåre Sevik FrP i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Selv om folkeavstemninger ikke er bindende for kommunestyret, har Sevik ingen planer om å heve seg over folkets mening. (Roar Jonstang Høyre sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Det er ikke lenge siden vi hadde en folkeavstemning og vi respekterer den beslutningen. Jeg vil ikke ta initiativ i denne saken hvis ikke andre gjør det, sier 15

16 Bosted Veierland Jonstang. (Anders Brynildsen Høyre TB ) Boplikt er ikke noe man innfører og avvikler annenhvert år det ville skape helt uforutsigbare forhold. Slik virker den politiske situasjonen også å være i dag; verken Ap, V, SV/R, Frp eller H ønsker å gjøre om på dette nå. (Tom E. Amundsen Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten TB ) På Veierland hadde man i 2006 en folkeavstemning som ga et flertall for boplikt. I sin tur dannet denne folkeavstemningen det demokratiske grunnlaget for Nøtterøy kommunestyres etterfølgende vedtak om videreføring av boplikt på Veierland. At mindretallet i folkeavstemningen ikke var fornøyd ligger i sakens demokratiske logikk. (Trygve Eklund, sekretær i Høyre Øyene 2006) Boplikten på Veierland er under diskusjon, og Veierland velforening beskylder Høyre for å ville fjerne boplikten på øya. Dette er feil. Det er bare Fremskrittspartiet som vil fjerne boplikten gjennom et politisk vedtak. (Trygve Eklund, sekretær i Høyre Øyene 2006) De er påfallende at en velforening mener at Veierlands beboere ikke kan ansees som kvalifiserte til å mene noe om sitt eget beste. Det er også underlig å se at de to som undertegner for Velforeningen mener at foreningen ivaretar øyboernes interesser bedre enn øyboerne selv. ( Jørn Magdahl Kommunestyrerepresentant for Felleslista Rødt/SV TB ) Det finnes grovtellingsresultater fra alle valgkretsene. Resultatet fra Veierland viser at det var de partiene som er for fortsatt boplikt som fikk flertall. De fikk 56,2% av stemmene Det kan ikke være tvil om at det er bopliktsaken som forklarer dette resultatet. 16

17 Boplikt 2012 Befolkningsutvikling på Veierland Tall fra statistisk sentralbyrå Vi har valgt å benytte disse tallene i våre beregninger og i vår argumentasjon siden disse neppe kan diskuteres. Vi kan gjerne legge til at av disse som har flyttet til øya i denne perioden er det 18 barnefamilier. 17

18 Bosted Veierland Eller vi kan bruke andre tall... Bakgrunn Det er ikke lett å finne pålitelige tall når det gjelder befolkningsutviklingen på Veierland. I dette alternativet har vi valgt å benytte flere kilder I tiden 1995 til 1999 har vi valgt å benytte kommunens tall fra dokumentet «Boplikt for helårsboliger på Veierland Tilleggsdokumentasjon». Kommunens liste ligger lenger ned på denne siden. Vi venter på bedre tall fra kommunen her. Fra 2000 til 2011 Her benytter vi våre egne tall da vi har liste med alle inn og utflyttere. Denne listen har vi anonymisert, men alle kan se listen hos oss om de ønsker det. Dersom det er et krav vil vi offentliggjøre listen, men dette må vi i så fall forhøre oss med datatilsynet om. Vår liste inneholder navn på familier som har flyttet hit og antall personer i familien. Tilsvarende for utflyttere. De som har flyttet inn og ut i perioden er ikke tatt med i listen. Tallene er 92 inn og 44 ut (fra 2000 til 2011). Vi har liste med navn på alle som har flyttet inn/ut om det skulle være behov for å dokumentere våre tall. 18

19 Boplikt 2012 Antall innbyggere Her bygger vi på tall fra kommunens nye utredning som på side 5 sier at det er 165 i dag. Vi har så regnet oss tilbake ved hjelp av inn- og utflyttingslistene. Vår komplette liste Vi er klar over at slike tellelister kan være usikre. Noen bor her bare halve året, noen går på skole, men har hjemmeadresse osv. Vi regner med at innbyggertallet i dag ligger mellom 160 og 170. Sannsynligvis er kommunens tall på 165 veldig nær det riktige (bolystgruppen kommer til 163 i 2010 i sitt brev til formannskapet i Nøtterøy ). Innflyttet Utflyttet Netto Antall innbyggere Befolkningen har økt med 52 personer siden innføring av boplikt om en baserer seg på disse tall. Dokumentasjon Her er kommunens liste for perioden 1993 til Vi benytter tallene fra 1995 til Vi håper kommunen kommer med bedre tall etterhvert. Vi er allikevel sikre på at befolkningen har økt med godt over 40 personer. 19

20 Bosted Veierland Arv er ikke noe problem Datagrunnlag Hvor mange helårshus ble egentlig hytte før boplikten ble innført? Bosted Veierland har gått igjennom manuset til den nye veierlandsboken og sett på hvor mange av helårshusene som har blitt solgt til feriested og hvor mange som er blitt arvet til feriested. Dette er ikke kontrollsjekket ennå. Foreløpige tall 55 helårsboliger gikk over til sommersted før innføring av boplikt. Tre av disse har gått tilbake til helårshus, to ved salg og ett ved arv. Av 55 helårshus så er 12 i bruk som sommersted etter arv. Resten er solgt ut av familien. Salg ut av familien dekkes nå opp av boplikten. 20

21 Boplikt 2012 Sitater om befolkningsutvikling Bolyst (Bente Jørgensen TB ) Det har heller ikke vært noen økning i bosettingen siden boplikten ble innført. (Bente Jørgensen TB ) Etter at boplikten ble innført (først i 1998, senere ved avstemning i 2006) har, så vidt meg bekjent, ingen barnefamilier flyttet til Veierland. (Geir Prytz TB ) Faktum er, at etter at boplikt ble innført på Veierland har antallet fastboende sunket fra 155 til dagens 143. (Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB ) Vi ønsker flere fastboende til øya vår, men ser at dette ikke skjer. Veierlands befolkning er i ferd med å eldes. Bosted Veierland/Veierland vel (Lise Sandereid/Marite Juul TB ) Videre er det bygget 13 hus, alle bebodd, og fem til er under bygging. (Lise Sandereid/Marite Juul TB ) Det har flyttet 17 barnefamilier til øya siden 1998, da boplikten ble innført. (Kari Paulsen TB ) Det er blitt hevdet, at etter at boplikten ble innført i 1998, så har ingen barnefamilier flyttet hit. Det er helt feil, sånn i farten kan jeg telle en barnefamilier som har bosatt seg her etter at vi fikk boplikt. Det er også bygd nye hus, flere er på gang. Ingen gamle hus er solgt til sommergjester. (Karin Bang TB ) Ved århundreskiftet fantes det 13 husstander på Hudø, Veierlands nærmeste naboøy i sør. Og siden det dreide seg om storfamilier kan vi løst regne med ca. 100 personer. Det tok mindre enn 25 år å forvandle et levende lite lokalsamfunn til den spøkelsesøya som nå, bortsett fra noen korte ferieuker, ligger øde og forlatt. Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz) (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Flere, mange, fastboende har sett seg lei av den nedgangen øya opplever etter at boplikten ble innført i år uten framgang. Butikken er borte. Praten er nedlagt. Antallet fastboende har sunket fra 152 til 142. (Veierlandsnytt Fakta om boplikten ) Et kjent fakta er at "Når en løgn gjentas tilstrekkelig mange ganger uten å bli imotsagt blir løgnen snart oppfattet som sannhet." Min familie og jeg flyttet til Veierland i 1997 og ved det fikk øya 153 fastboende ikke 100 som red i Veierlendingen hevder. Fakta er at her har ikke folketallet økt i det heletatt på de 13 år boplikten har vært i kraft. 21

22 Bosted Veierland (Veierlandsnytt Innledning ) Ad boplikten så har vi nå forsøkt den i snart 13 år uten at den har hatt noen positiv effekt på øya. Vi er fort rundt 150 fastboende. Det er på tide å forsøke andre virkemidler for å få fart på øya. Vi vil jo alle at den fortsatt skal være et godt bosted, kanskje Nøtterøys beste, som en snakket om en gang. Politikerne (Ragnar Skau-Nilsen KrF TB ) Barnetallet i hele kommunen er synkende. (Per Samuelsen Felleslista i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Forsvinner skolen og boplikten, tror jeg det vil føre til en gradvis fraflytting fra Veierland og samfunnet blir en ferieøy, advarte Samuelsen. (Jon S. Andersen, ordførerkandidat for Nøtterøy Ap Tønsberg Blad ) Den samme problematikken finnes i mange småsamfunn på hovedøya også. I Osloavisene annonseres boliger fra Tenvik med «NB: Ikke boplikt». I Årøysund har naboene gått ut i Tønsbergs Blad og beklaget seg over hus som blir til ferieboliger. Vi som bor inne på øya, merker ikke dette. 22

23 Boplikt 2012 Prisutvikling på eiendom Prisutvikling Listen er fra offentlig tilgjengelige registre. Antallet er kanskje lite til å lage god statistikk, men det er den eneste dokumentasjonen vi har. Den viser at på det som er omsatt har prisutviklingen vært god i perioden med boplikt og bedre enn i perioden før innføring av boplikt. Listen viser dessuten at flere av husene som ble solgt før innføring av boplikt ble solgt som sommerboliger. 23

24 Bosted Veierland Dette er eiendommer som er solgt to eller flere ganger de «siste» årene: Tomter Her er en oversikt over tomter som er omsatt de siste årene. 24

25 Boplikt 2012 Tomtesalg på Veierland Adresse Selger/Kjøper År Pris Merknad Albykilen /157 Bente Hobæk/Morten Hobæk ,- Hus ferdig 2004 Albykilen /158 Bente Hobæk/Lill og Kjell Åge Hem ,- Ubebygget Albykilen /159 Bente Hobæk/Svein Trollsås ,- Hus ferdig Albykilen /160 Bente Hobæk/Gard Erling og R. Schømer ,- Gard Erling og R. Schømer/Bente Jørgensen og Bjørn Eilertsen ,- Båsløkka /297 Bente Jørgensen og Bjørn Eilertsen/ Susanne H. Elman Grete Kristiansen/Svein og Anne Aurmark ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig 2001 Båsløkka /298 Grete Kristiansen/Tore og Monika Iversen ,- Hus ferdig 2001 Båsløkka /303 Solveig og Kari F. Torgersen/Arne Torgersen ,- Arne Torgersen/Even Winje ,-!!!!! Ubebygget (Båtplass inkludert) 25

26 Bosted Veierland Tomtesalg på Veierland Adresse Selger/Kjøper År Pris Merknad Båsløkka /302 Solveig og Kari F. Torgersen/Pål Bråttum og Victoria L. Bråttum ,- Båsløkka /301 Pål Bråttum og Victoria L. Bråttum/Even Winje Solveig og Kari F. Torgersen/Even Winje ,- Ubebygget ,- Ubebygget Rispa 2B 141/304 Solveig og Kari F. Torgersen/Hege Christin Thrygg og Eirik Thrygg ,- Ubebygget Rispa 2C 141/305 Solveig og Kari F. Torgersen/Kim Bjønnes Müller og Iselin Hafseld ,- Hus ferdig 2011 Rispa 2D 141/306 Rispa 2E 141/307 Solveig og Kari F. Torgersen/Hauk Martin Hedberg og Yulia Pelikhova Solveig og Kari F. Torgersen/Veierland Invest AS ,- Hus ferdig ,- Ubebygget Rispa /300 og 141/299 Tove Gonstad og Liv Valleraunet/Mona Lisa Knutsen ,- Hus ferdig 2004 Jutodden 1,3,5 138/163, 138/164 og 138/165 Arne Elling Gråbø/ Øystein Bø og Solveig Ingebjørg Holen ,- Jutodden 1 Hus ferdig Se de to neste rader 26

27 Boplikt 2012 Tomtesalg på Veierland Adresse Selger/Kjøper År Pris Merknad Jutodden 3 138/164 Jutodden 5 139/165 Skauvn /91 Tangenvn /75 Tangenvn /76 Tangenvn /77 Vestgårdsvn /93 Vestgårdsvn /94 Vestgårdsvn /95 Vestgårdsvn /72 Vestgårdsvn /73 Vestgårdsvn /74 Øystein Bø og Solveig Ingebjørg Holen/Geir Olav Nistad og Haldis B. Nistad Øystein Bø og Solveig Ingebjørg Holen/Øyvind Lund Edmund Paulsen/Knut Bjørnli og Tone Skalpe Bjørnli Nokart Brynildsen/Ellen Verde og Hans Georg Ehrlinger Nokart Brynildsen/Alf Petter Halle Nokart Brynildsen/ Caroline Bynildsen Edmund Paulsen/ Annette Hansen Edmund Paulsen/Martin J. Pieters og Pamela Pieters Edmund Paulsen/Anne Aashamar Kjell A. Jacobsen/Heidi Marie Narum Sundby og Hans Ivar Sundby Kjell A. Jacobsen/Trond Christian Sundby og Janne Westeraas Sundby Kjell A. Jacobsen/ Christopher R. Dimmock ,- Ubebygget ,- Hus under bygging ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig , ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig ,- Hus ferdig Alle eiendommer som er omsatt Vi har tatt utgangspunkt i offentlig tilgjengelige eiendomsregister og har følgende komplette liste. 27

28 Bosted Veierland Eiendom Type Før boplikt Etter boplikt Pris Merk Albykilen 11 Albykilen 14 Albykilen 27 Albykilen 28 Albykilen 29 Albykilen 30 Helårsbolig solgt 2003 Kr 2!910!000,- Helårsbolig solgt 1992 Kr 350!000,- Solgt til feriested Helårsbolig solgt 1994 Kr 1!120!000,- Solgt 2004 Kr 2!200!000,- Boligtomt 2003 Kr 200!000,- Ubebygget Boligtomt 2003 Kr 200!000,- Hus bygget Boligtomt solgt 2004 Kr 300!000,- Solgt 2004 Kr 425!000,- Albyveien 2 Albyveien 3 Albyveien 6 Albyveien 20 Albyveien 27 Jutodden 1 Jutodden 2 Jutodden 3 Jutodden 5 Solgt 2008 Kr 900!000,- Hus under bygging Helårsbolig solgt 1986 Kr 340!000,- Helårsbolig solgt 1990 Kr 750!000,- Helårsbolig solgt 1995 Kr 670!000,- Solgt 2006 Kr 2!300!000,- Helårsbolig solgt 1996 Kr 650!000,- Bolighus solgt 1987 Kr 600!000,- Bolighus, butikk og serveringssted Solgt 1997 Kr 900!000,- Solgt 2004 Kr 1!800!000,- Boligtomt 2007 Kr 1!000!000,- Hus bygget Helårsbolig solgt 1997 Kr 795!000,- Boligtomt 2009 Kr 600!000,- Ubebygget Boligtomt 2010 Kr 500!000,- Ubebygget Krikaveien 5 Krikaveien 14 Båsløkka 28 Båsløkka 30 Båsløkka 34 Helårsbolig solgt 2001 Kr 810!000,- Helårsbolig 2008 Kr 2!050!000,- Solgt til arvinger som feriebolig Boligtomt 2001 Kr 100!000,- Hus bygget Boligtomt 2001 Kr 100!000,- Hus bygget Småbruk solgt 2002 Kr 1!500!000,- Nytt hovedhus bygget Solgt 2008 Kr 9!700!000,- Båsløkka 38 Boligtomt 2007 Kr 50!000,- Ubebygget Solgt 2009 Kr 1!500!000,- Båsløkka 40 Båsløkka 42 Rispa 2 Rispa 2B Rispa 2C Rispa 2D Boligtomt 2006 Kr 568!000,- Ubebygget Solgt Kr 790!000,- Prisantydning. Ligger til salgs. Boligtomt 2010 Kr 775!000,- Ubebygget Helårsbolig solgt 1987 Kr 350!000,- Solgt 1997 Kr 950!000,- Solgt til feriested Boligtomt 2006 Kr 382!000,- Ubebygget Boligtomt 2006 Kr 539!800,- Hus under bygging Boligtomt 2006 Kr 540!750,- Hus bygget 28

29 Boplikt 2012 Eiendom Type Før boplikt Etter boplikt Pris Merk Rispa 2E Boligtomt, 2007 Kr 129!400,- Ubebygget Rispa 11 Helårsbolig solgt 1996 Kr 830!000,- Solgt til feriested Rispa 15 Vestgårdsvn 5 Vestgårdsvn 9 Vestgårdsvn 17 Vestgårdsvn 18 Vestgårdsvn 20 Boligtomt 2002 Kr 330!000,- Hus bygget Gård 1996 Kr 875!000,- Odel Helårshus 1995 Kr 520!000,- Helårshus 2000 Kr 900!000,- Ble brukt som ferie sted. Nå solgt til fastboende Boligtomt 2007 Kr 101!000,- Hus under bygging Boligtomt 2007 Kr 106!490,- Ubebygget Vestgårdsvn 22 Vestgårdsvn 25 Vestgårdsvn 27 Vestgårdsvn 29 Vestgårdsvn 31 Vestgårdsvn 35 Vestgårdsvn 38 Skauveien Tangenvn 2 Tangenvn 11 Tangenvn 13 Tangenvn 15 Tangenvn 18 Tangenvn 26 Tangenvn 28 Tangenvn 30 Tangenvn 34 Boligtomt 2007 Kr 123!100,- Hus bygget Helårsbolig solgt 1988 Kr 620!000,- Solgt 1990 Kr 670!000,- Solgt 1996 Kr 750!000,- Solgt til feriested Boligtomt 2004 Kr 246!500,- Hus bygget Boligtom 2005 Kr 110!000,- Hus bygget Boligtomt 2000 Kr 220!000,- Hus bygget Helårshus 1994 Kr 220!000,- Solgt til feriested Helårsbolig solgt 2001 Kr 1!100!000,- Solgt 2010 Kr 1!950!000,- Boligtomt 2005 Kr 1!000!000,- Hus bygget Bedehus 1999 Kr 275!000,- Solgt til feriested Boligtomt 2006 Kr 350!000,- Hus bygget Boligtomt 2005 Kr 400!000,- Hus bygget Boligtomt 2005 Kr 100!000,- Hus bygget Helårsbolig solgt 1997 Kr 760!000,- Helårsbolig solgt 1995 Kr 490!000,- Solgt til feriested Helårsbolig solgt 1988 Kr 460!000,- Solgt 1996 Kr 630!000,- Solgt 1998 Kr 825!000,- Helårsbolig solgt 1989 Kr 610!000, Kr 580!000,- Solgt til feriested Helårsbolig solgt 1987 Kr 615!000, Kr 675!000, Kr 1!350!000, Kr 2!850!000,- Lagt ut for salg med prisantydning 29

30 Bosted Veierland Sitater om prisutvikling Bolyst (Bente Jørgensen TB ) Boplikt hindrer salg: Imidlertid er det noen familier her som ønsker å flytte, men dette viser seg å være svært vanskelig nettopp på grunn av boplikten. (Geir Prytz TB ) Faktum er også at flere fastboende familier på Veierland ønsker å flytte av forskjellige årsaker, men kan ikke av den grunn at de ikke får igjen hva de selv ga når de bygde/kjøpte på øya. (Bente Jørgensen TB ) Det jeg ønsket å formidle var at boplikten alene ikke fører til økt befolkning på Veierland, og at den er et hinder for enkelte som sliter med å få solgt sin bolig, samtidig som den forringer boligens verdi. (ref. meglere og bankene). (Tone Margrethe Torgersen i reportasje i Finansavisa 2011) Mannen hennes er, i følge Torgersen, en av dem som har tapt store beløp på den feilaktige praktiseringen av boplikten. Han solgte sammen med en kamerat 11 vestvendte tomter på Veierland på 2 mål med vei, vann og kloakk for den latterlige summen av ,- kroner. Bosted Veierland/Veierland vel (Lise Sandereid/Marite Juul TB ) Det er naturligvis trist og vanskelig for dem som ikke får solgt til den prisen de ønsker, men vi må likevel nevne at de andre tolv husene som har vært lagt ut for salg etter at boplikten ble innført, er solgt, til takst og over. (Karin Bang TB ) Så fort et gammelt familiehjem kom på markedet, var pengesterke feriehuslystne på pletten med bud som vanlige folk ikke kunne matche og som oftest var det noen som lot seg friste. (Marite Juul Veierland vel TB ) Vi har (ifølge eiendomsbasen i Tønsbergs Blad) hatt god prisutvikling på husene etter at boplikten ble innført. Her er ett eksempel; Tangenveien 34 ligger ute for salg med en prisantydning på kroner. Dette huset ble første gang solgt i 1987 for Ti år seinere ble det solgt for I 2002, fire år etter at boplikten ble innført, ble eiendommen solgt for , og nå er altså prisen doblet igjen. 15 hus har vært lagt ut for salg siden boplikten ble innført, 14 av dem er solgt. (Lise Sandereid/Marite Juul TB ) De siste årene har det vært få tomter til salgs her ute, nå har imidlertid flere grunneiere meldt sin interesse for å selge (barnefamilier og andre med lyst til å bo på Veierland anbefales å sjekke ut hjemmesiden vår: veierland.org), så vi er optimistiske med tanke på økt tilflytting. 30

31 Boplikt 2012 Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz) (Veierlandsnytt Innledning ) Antallet fastboende øker ikke som forutsatt i kommuneplanen, gjennomsnittsalderen øker år for år, hus er til salgs, men ingen kjøpere melder seg. (Veierlandsnytt Innledning ) Familier bor på øya i en økonomisk gisselsituasjon. Ingen vil kjøpe. (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Det ryktes at eiendom er solgt på øya med en klausul at kjøper skal være for boplikt. Nytt stimulerende tiltak? (Veierlandsnytt Fakta om Boplikten ) Det er lov å tenke seg andre konsekvenser av boplikten enn sin egen egoistiske lykke med å ha noen boende rundt seg. Og så Anders som flyttet da gitt. 31

32 Bosted Veierland Nybygg på øya Nybygg etter innføring av boplikt Det er bygget 18 nye hus etter innføring av boplikt på Veierland. Vi har navn og adresser, men mener adressene gir god nok dokumentasjon. Da har vi 18 ferdige hus. I tillegg er det hus under bygging og planlegging. I de 18 husene bor det ialt 45 personer, om en regner med studenter og halvtidsboende barn. Det ville vært enda flere om kommunen hadde klart å gi oss tilgjengelige tomter. Begrensende faktor har hele tiden vært byggeklare tomter. 32

33 Boplikt 2012 Sitater om nybygg Bosted Veierland/Veierland vel (Lise Sandereid/Marite Juul TB ) De siste årene har det vært få tomter til salgs her ute, nå har imidlertid flere grunneiere meldt sin interesse for å selge (barnefamilier og andre med lyst til å bo på Veierland anbefales å sjekke ut hjemmesiden vår: veierland.org), så vi er optimistiske med tanke på økt tilflytting. (Veierland vel v/marite Juul) I Tønsbergs blad kunne vi under overskriften Veierland får ikke nye tomter, lese at kommuneplanutvalget vil følge rådmannens innstilling om ikke å godkjenne nye tomter i kommuneplanen denne gang. Oppgitt årsak er at Veierland har rundt 50 tomter godkjent for utbygging. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Siden 2001 har i alt 73 tomter vært godkjent for utbygging. 29 av disse har aldri vært lagt ut for salg. Politikerne (Ragnar Skau-Nilsen KrF TB ) Det er nå et flertall i kommunestyret for å legge til rette for en utvidet boligbygging på hovedøya. Dette for å kunne tiltrekke seg unge familier med skolebarn. Det betyr at Nøtterøy kommune ikke har maktet å holde barnetallet oppe med den politikk som er vedtatt. (Ragnar Skau-Nilsen KrF TB ) Å øke bosettingen av unge familier med barn på Veierland står da for meg som et mer eller mindre uoppnåelig prosjekt. 33

34 Bosted Veierland Den hemmelige listen Alt vi vet Hvem står på listene Boplikttilhengerne påsto, så lenge lista var hemmelig, at det bare var fastboende med eiendom på Veierland som hadde skrevet seg på den «hemmelige listen». Dette skapte frustrasjon her ute da alle forsto at enten var det mange som red to hester, eller Bolysterne løy om listen. Nå er det slik at lista er offentlig og vi vet hvem som står på lista. Fra Veierlandsnytt klipper vi: (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Lista er og forblir hemmelig. Men dens riktighet kan bekreftes. (Veierlandsnytt Ingressen ) Det er uansett ufravikelig sant, 60 fastboende har signert for sitt standpunkt mot fortsatt boplikt og slik er det bare. Siden lista nå er offentlig må vi ha lov til å kommentere den ufravikelige sannhet om at bare fastboende har skrevet seg på lista. Gyri Jacobsen Hansen er ikke fastboende Bård E. Hansen er ikke fastboende Jan Hansen er ikke fastboende Eva Hansen er ikke fastboende Trond Ramski er ikke fastboende Even Winje er ikke fastboende Alexander Dimmock eier ikke eiendom på Veierland Mary Joy Suson eier ikke eiendom på Veierland Martine G. Prytz har ikke eiendom på Veierland Mona Lisa Knutsen står på lista. Hun forsøkte å trekke seg, men fikk beskjed (e-post fra Bolyst) om at hun ikke sto på lista og aldri hadde stått der. Enda er det nok flere navn som kunne vært strøket om en skulle følge Bolysts egne krav til en slik liste. Vi har selvfølgelig ikke noe i mot at personer som ikke er fastboende eller ikke eier eiendom på øya skriver seg på en slik protestliste. Det vi reagerer på er at man lyver om en slik liste som ikke er offentlig tilgjengelig. 34

35 Boplikt 2012 Hvem sto bak den hemmelige lista? Til å begynne med tok Bolyst på seg ansvaret for lista. Dette ble for eksempel bekreftet av Svein Trollsås innlegg i Tønsberg Blad og Geir Prytz på nettstedet Veierlandsnytt. Når listen så er offentliggjort hevder Bolyst at de aldri har hatt noe med denne listen å gjøre. Listen skulle dokumentere at det var et flertall mot boplikt Bolyst la aldri skjul på at hensikten med listen var å gi politikerne ryggdekning når de skulle fjerne boplikten. Sevik/Jonstang uttalte i en herværende avis at boplikten ikke skulle røres om ikke det kunne dokumenteres at det var et stemningsskifte på Veierland. Kort etter at lista var levert ordføreren (Jonstang) og Sevik ombestemte de seg. Skolen Bolyst benyttet dessuten listen i et forsøk på å få lagt ned skolen. I sitt brev til kommunen skrev de: (Brevet fra Bolystgruppen ved kontaktperson Bjørn Eilertsen I begynnelsen av februar) Innstilling til sak 012/11 Utvikling av Veierland På vegne av 60 fastboende på Veierland, som har underskrevet en kontrollerbar liste opp mot folkeregisteret med gårds og bruksnr., skatteliste og hvor alle er over 18 år, ønsker vi Alternativ 3 for framtiden. Vi foreslår at teksten endres til: Primært: Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. osv. osv. Sitater om den hemmelige listen Bolyst (Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB ) «Den dagen vi får en underskrifts-liste som viser et markant stemningsskifte på Veierland, da vil det være et politisk tema etter min oppfatning» og «Hvis det er et helt tydelig stemningsskifte, kan det hende vi ikke behøver å gjennomføre folkeavstemning. Men det er et spørsmål jeg ikke vil ta stilling til før saken er aktuell». Sitatene stammer fra Bjørn Kåre Sevik Frp og Roar Jonstang Høyre i Tønsbergs Blad 10. mai i fjor. (Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB ) Derfor med bakgrunn i Jonstang og Seviks uttalelser, ble vi enige om å sende inn 35

36 Bosted Veierland en liste. Denne ble levert til ledelsen i de tre borgerlige partiene, KrF, Frp og Høyre. Siden vi har hemmelige valg i Norge, var listen konfidensiell og vår måte å dokumentere et stemningsskifte på. Listen inneholder navn på personer (over 18 år) som er bosatt og har bolig på Veierland. (Tone Maggrethe Torgersen, Bolyst Veierland i TB ) Brevet er undertegnet av 60 personer som alle har eiendommer på Veierland belagt med boplikt og som oppfyller loven. (E-brev fra Tone Torgersen ) Hei Bolyst Veierland har ingen underskriftsliste, har aldri laget noen liste og er ikke en part i denne saken. Saken står mellom fylke og kommune. Mvh Tone M Torgersen Bolyst Veierland Bosted Veierland/Veierland vel (Ivar Thomas Brynildsen TB ) En detalj i debatten som jeg har merket meg er at det blir lagt mye vekt på en underskriftsliste mot boplikt. Antall underskrifter på denne hevdes å bevise at det nå er et flertall mot boplikt på Veierland. Listen er imidlertid hemmelig, uvisst for meg av hvilken grunn. Jeg kan vanskelig forstå at dette bidrar til tillit og saklighet i debatten og jeg vil håpe og tro at eventuelle beslutningstagere som får seg forelagt en slik liste, vil ta de åpenbare betydelige forbehold som et slikt hemmelighold nødvendiggjør. (Anders Brynildsen TB ) Jonstang bør erkjenne at det først og fremst er som ordfører og dernest som høyrerepresentant han har mottatt listen. Jonstang mener åpenbart at det at han som Høyre-mann mottar en hemmelig underskriftsliste er helt ukomplisert. Det er kanskje ukomplisert for ham, men er det for partiet? (Anders Brynildsen TB ) Ordføreren bør innse at han har latt seg bruke av Trollsås og Prytz på en svært uheldig måte, ikke bare for sin egen del, men også for Nøtterøy Høyre, og han bør sette egen prestisje til side til fordel for partiet. Hvis ikke vil det være et parti med en sterkt svekket ordfører som går til valg til høsten. (Kristina Mørk Jacobsen TB ) Trollsås bekrefter i Tønsbergs Blad 1. april at underskriftslisten fra Bolyst Veierland er et svar på politikernes ønske om «bevis» på stemningsskifte imot boplikt på øya. Listen brukes som utgangspunkt i bopliktdebatten. Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz) (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Lista er og forblir hemmelig. Men dens riktighet kan bekreftes. 36

37 Boplikt 2012 (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Bolystgruppa har samlet 60 underskrifter mot boplikt fra fastboende som eier eiendom på øya. På grunn av naboskapet er navnene lista hemmelig men antallet er offentlig. Ytterligere 9 har erklært seg som motstander av boplikt, men våger ikke stå på en liste på grunn av naboskapet. (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Signaturene på lista er knyttet opp til gårds og bruksnummer så det er en enkel sak for de som har fått se den å kontrollere riktigheten av at det er bare fastboende. (Veierlandsnytt Ingressen ) Det er uansett ufravikelig sant, 60 fastboende har signert for sitt standpunkt mot fortsatt boplikt og slik er det bare. Politikerne (Roar Jonstang Ordfører Høyre fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Ordfører Roar Jonstang hevder han ikke tok imot listen som ordfører for Nøtterøy, men som en representant for Høyre. Dermed er ikke listen blitt journalført som en del av kommunens offentlige post. (Arne Magnus Berge Venstre fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Venstres Arne Magnus Berge liker dårlig at listen ikke ligger åpen. I kommunestyret i går krevde han et klart svar fra ordfører Jonstang. Venstre mener det er vesentlig informasjon dersom det er belegg for påstanden om at det har skjedd en opinionsendring på Veierland. (Roar Jonstang Ordfører Høyre fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Jonstang svarte bekreftende på at han har mottatt listen. Men ikke som ordfører i Nøtterøy kommune. Jeg tok imot listen på vegne av Høyre. Og jeg skrev under på at det var under forutsetning av at ikke navnene offentliggjøres, sa Jonstang og minnet forsamlingen om at bopliktspørsmålet er sendt ut på høring (Tom E. Amundsen Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten TB ) Motstanderne av boplikt på Veierland hevder nå at flertallet er snudd og legitimerer angivelig dette med en hemmelig underskriftsliste som bare Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti har fått se. Dette skal ifølge motstanderne av boplikt være tilstrekkelig for kommunestyret til å avvikle boplikten. Fra motstanderne av boplikt heter det at den hemmelige underskriftslisten også «kan ses på som en folkeavstemning», hvilket selvsagt er forkastelig. (Tom E. Amundsen Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten TB ) Men motstanderne av boplikt ønsker ingen ny folkeavstemning på Veierland fordi det angivelig skaper splid i nærsamfunnet. Man ønsker at kommunestyret skal ta den hemmelige listen for god fisk og oppheve boplikten på Veierland. Uten å ta stilling for eller mot boplikt på Veierland, så må likevel det demokratiske aspektet forsvares. Det er ikke akseptabelt at en delvis hemmelig underskriftsliste kan 37

38 Bosted Veierland måle seg med en folkeavstemning som demokratisk legitimering. Andre (Arne Jensen Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening leder i TB ) Politikeren Jonstang må gjerne hevde at han kan hoppe ut og inn av rollene som vekselvis ordfører og en av mange høyrepolitikere, men det kan han naturligvis ikke. Her er vi helt enig med assisterende generalsekretær Arne Jensen, som sier: «Ordføreren kan ikke tre inn og ut av rollen etter eget forgodtbefinnende.» 38

39 Boplikt 2012 Bosted Veierlands lister Facebook Bosted Veierland har to grupper på facebook. Den ene for skole og den andre for boplikt. Begge er åpne for fastboende, sommergjester, politikere og andre engasjerte mennesker. «La Veierland skole leve» har i dag 343 medlemmer. «Bosted Veierland» (Boplikt) har i dag 128 medlemmer. Underskriftskampanjene Bosted Veierland har to underskriftskampanjer også. Begge er åpne for fastboende, sommergjester, politikere og andre engasjerte mennesker. «La Veierland skole leve» har i dag 317 signaturer. «Ja til boplikt på Veierland» har 274 signaturer. Listen er nå løevert kommunen og lagt ut på vårt nettsted (www.veierlendingen.no), 39

40 Bosted Veierland Veierland skole OBS --- OBS Mye av dette er endret. Kapittelet vil bli oppdatert senere. Det tas ingen avgjørelse vedrørende Veierland skole i denne omgang. Skolens videre skjebne vil bli avgjort i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunedelplan for Veierland. Bakgrunn for skolesaken? Rådmannen ville ha en vurdering av Veierland skoles videre drift. Det viste seg da at en del av bolystgruppa var pådrivere for å få lagt ned skolen. Bolystgruppa skriver selv følgende i sitt innspill til sak om «Utvikling av Veierland»: Innstilling til sak 012/11 Utvikling av Veierland På vegne av 60 fastboende på Veierland, som har underskrevet en kontrollerbar liste opp mot folkeregisteret med gårds og bruksnr., skatteliste og hvor alle er over 18 år, ønsker vi Alternativ 3 for framtiden. Vi foreslår at teksten endres til: Primært: Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. Bolig og arealutvikling i tråd med forslag til ny kommunedelplan. Tiltak for befolkningsutvikling innføres. Sekundært: Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. Bolig og arealutvikling i tråd med forslag til ny kommunedelplan. Framdrift: Vi ønsker en så rask framdriftplan som mulig uten en vond og lang prosess. Vennlig Hilsen Bolystgruppen på Veierland Dermed var skolen brakt inn i bopliktdebatten med de samme skillelinjer som boplikten. Det kom en demententi om dette dagen etter at brevet var mottatt i kommunen. 40

41 Boplikt 2012 Dementien ble distribuert til alle på Veierland, men brevet er ikke trukket tilbake fra kommunen så vidt vi kan se. Sitater om skolen Bolyst (Bente Jørgensen TB ) Etter at boplikten ble innført (først i 1998, senere ved avstemning i 2006) har, så vidt meg bekjent, ingen barnefamilier flyttet til Veierland og det er fra høsten 2010 under ti elever igjen i en klasse! (Lasse Sandvik, Veierland i TB ) Å legge ned skolen på Veierland var et fornuftig forslag fra kommuneadministrasjonen. Det handler om likhet i skoletilbudet til alle barn på Nøtterøy. Bosted Veierland/Veierland vel (Lise Sandereid/Marite Juul TB ) Det er riktig at elevtallet på skolen blir lavt fra høsten av. Men det er ikke bare Veierland som har nedgang i barnetallet, det har Nøtterøy også, og der er det som kjent ikke boplikt. (Kari Paulsen TB ) Det er riktig at det i forfjor var 20 elever på skolen, og at dette tallet blir halvert fra høsten av. Ingen har flyttet fra øya, men barna vokser til og begynner på Borgheim ungdomsskole. Elevtallet har i alle år variert; da min yngste datter begynte på skolen, var det bare seks elever der; hadde elevtallet sunket under fem, ville skolen blitt stengt. (Kari Paulsen TB ) I dag har vi syv åtte barn under skolealder på øya; med et par barnefamilier til, så lyser det igjen. (Fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Forkjempere for skolen hevder at bygda dør om skolen blir borte og at en skolenedleggelse gir støtet til å omgjøre boplikten. Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz) (Veierlandsnytt Leder ) Noen har tydeligvis fått det for seg at barn flyttes fra Veierland skole til skoler på fastlandet for at skolen skal nedlegges slik at boplikten blir opphevet. (Veierlandsnytt Leder ) Det er helt utrolig hvor lite jeg forstår, som ikke har skjønt at boplikten er tuftet på skolens eksistens. Men nå har jeg sett lyset, for her kan tydeligvis ikke en forandring skje uten at noen får det til å bli positivt eller negativt i bopliktsammenheng. (Veierlandsnytt Leder ) Vår datter Pernille flyttet vi fra Veierland skole til Brattås da hun hadde 2 år 41

42 Bosted Veierland igjen av barneskolen og hun har stått seg veldig på det. Jeg skal ikke ta opp det pedagogiske miljøet ved skolen og dets utviklingsmuligheter, men det oppleves en viss forskjell mellom her og der. Politikerne (Ragnar Skau-Nilsen KrF TB ) Det må ikke være tvil om at barneskolen skal bestå.... Det er ikke verken midler eller vilje til å bidra slik at utviklingen kan resultere i det vedtak som er fattet i kommuneplanen med 300 fastboende. (Per Samuelsen Felleslista i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) Samuelsen forsøkte også å redde skolen, men ble alene om å stemme imot rådmannens forslag om å gjennomføre høring om nedleggelse. Flertallet reiste i likhet med rådmannen spørsmålet om fortsatt skoledrift faktisk lønner seg da verken befolkningstallet eller elevtallet har vokst som ønsket. 42

43 Boplikt 2012 Veierland vel Boplikt i Vellet Boplikt har vært diskutert i Veierland vel i mange år. Vellet tok ikke noen endelig beslutning før etter den første folkeavstemningen i Det var også masse diskusjon før folkeavstemningen i Uten at det førte til noen splittelse. Den splittelsen som har oppstått kommer av de metoder og usannheter som Bosted Veierland systematisk benytter i media og i e-poster på øya. For ikke å snakke om hvordan de beskriver øya og oss som bor her. Dette er godt dokumentert i de sitatene en finner i dette dokumentet. Hva driver vellet med? Veierland vel er en institusjon på Veierland. Her er en oversikt over hva Veierland vel gjør og har gjort for øya. Dette er fra noen årsmeldinger Juletretenning 3 dagers basar Møte med sommergjestene Åpent møte om kommuneplan Arbeid med uttalelse til kommuneplanhøringen Hjelper Vestfoldfestspillene med å avvikle Grete Preus-konsert på Kjølholmen Nye oppslagstavler Overhaling og vedlikehold av krakker, skilt, bord etc. 43

44 Bosted Veierland 1996 Juletretenning Juletrefest i samarbeid med FAU 50-årsjubileum på vellet. Jubileumsfest Familiekveld Vellet støtter skoletur for Veierland skole 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre 3 dagers basar Møte med sommergjestene. Ekstra festivitas. Vellet 50 år. Hadde postvesenet på besøk. De orienterte om nedleggelse av Veierland postkontor Har satt opp nye kart og informasjonsplakater Laget nye krus. Motiv Per Solberg. Vedlikeholder skilter og setter opp opplysningsplakater Modernisert lekeplass Kjøper bestikk, glass, kakespader etc. Legger inn lys og kontakter på loft Laget hylle og lagt opp 3-fas til kaffetrakter 1997 Vår- og høstfest pluss 2 ekstra fester Vår- og høstdugnad Juletretenning Karneval 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre 3 dagers basar Har hatt kakelotteri Familiekveld med tryllekunstner og bevertning Møte med sommergjestene Jobbet med kommunedelplan som ble godkjent Fikk avverget innføring av nye bussruter (pendelbusser) til/fra Tenvik Fikk gjennomslag for utvidet fergetilbud i skolesesongen Har deltatt med to personer i utarbeidelse av strategisk næringsplan for Nøtterøy Hadde brannsjefen på besøk. Han orienterte om brannvern og syketransport Har satt opp nye kart og informasjonsplakater Igangsatt arbeidet med å få utgitt Sverre >Solbergs erindringer fra Veierland Arbeid med å få økte fellingskvoter på rådyr igangsatt Malt velhuset, hugget trær, laget rekkverk og pusset grunnmur på velhuset Lokalet har vært i bruk 184 dager 44

45 Boplikt Vår- og høstfest Vårdugnad Juletrefest i samarbeid med FAU 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre. Musikk fra Strømstad 3 dagers basar Familiekveld med tryllekunstner, bevertning, utlodning med mer Møte med sommergjestene Førstehjelpskurs på vellet i samarbeid med Røde Kors Kjøpt førstehjelpskoffert som er plassert på vellet Deltok på møter om skolene i kommunen Informasjonsmøte om utbygging. Ordfører, nye fastboende, representanter fra kommune og fylke Hadde brannsjefen på besøk. Han orienterte om brannvern og syketransport Hadde formannen i viltnemnda på besøk. Han orienterte om fellingstillatelser og rådyrbestand Presentasjon av boka «Veierlandsminner». 60 gjester med Sverre Solberg som hedersgjest (90 år) Reddet postkontoret Fikk igjennom kloakkordning for Veierland Malt vinduer innvendig, lakket alle gulv, sådd og plantet, oljet utebord, lagt opp stener mot fotballbane og rundt bed, raket og planert lekeområde Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, barneparken og Saniteten. Lokalet har vært i bruk 184 dager 1999 Vårdugnad Vår- og høstfest 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre 3 dagers basar Møte med sommergjester Det utarbeides nye planer for utbygging av boliger Vi fikk endret kjøreforskriftene slik at de nå passer øyas næringsdrivende bedre To kveldsruter med buss ble fjernet fra Tenvik. Vellet arbeidet iherdig og fikk dem tilbake. Måtte skaffe profesjonelle for å bli kvitt maur på velhus og garasjeanlegg Innsamling av midler, godkjenning av tegninger og innhenting av anbud for utbygging av vellet Vellokalet har vært i bruk 294 dager. 45

46 Bosted Veierland 2001 Vårdugnad Vår- og høstfest Deltar i revidering av kommuneplanens arealdel Deltar i kommuneplanarbeidet 3 dagers basar Bygger ut vellet med ny fløy EU-kontroll av sykebil Totalt har velhuset vært i bruk 218 dager Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, barneparken og Saniteten 2003 Vårdugnad Vår- og høstfest Lørdagskaféer 3 dagers basar Forslag til ny peisestue er utarbeidet og godkjent Vi har leid ut vellet 3 ganger, medlemmer har lånt lokalene 18 ganger, grupper har lånt lokalene 6 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 4 ganger Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, musikkundervisningen, mannetrimmen, barneparken, Aktivitetsklubben (for barn), ungdomsgruppa, kor og Saniteten 2005 Vår- og høstdugnad Vår- og høstfest Pinsekafé på vellet Arrangerte dugnad på kirken og kirkebakken Deltok ved kirkejubileet 3 dagers basar Stilte vellet til disposisjon ved 17. mai feiringen Advent- og juletrefest Vi har leid ut vellet 3 ganger, medlemmer har lånt lokalene 8 ganger, grupper har lånt lokalene 13 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 4 ganger Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, musikkundervisningen, trimgruppa, barneparken, Aktivitetsklubben (for barn), ungdomsgruppa og Saniteten 46

47 Boplikt Vår- og høstdugnad Vår- og høstfest Arrangerte førstehjelpskurs og oppfriskningskurs for hjertestartere Deltok i TV-aksjonen 2006 Kjørte opp skiløyper 3 dagers basar Arrangerte «Åpen dag» med annonser i TB og SB, laget stickers til bilene etc. for å markedsføre øya. Opprettet domene Samkjørt våre krav om parkering med Tenvik og Småvik vel Arrangerte folkemøte på vellet med Bo Solhaug vedr. kommunedelplanen Inngått avtale med kommunen og de politiske partier om bedre kommunikasjon Utbedret brannutstyr og etablerte kontakt med Nøtterøy Brannvesen Lakkerte gulv i storsal og peisestue Monterte vaskeskap Monterte nytt vindu i styrerommet (brannkrav) Monterte nye lister på kjøkkenet (mattilsynet) Juletrefest Hjalp til med gjennomføring av valg «for eller mot boplikt» Støttet opp om bryggeprosjekt på Båsløkka dagers basar Jobber med å få ned fergeprisene og parkeringen på Tenvik Fikk ordnet med en ekstra bussavgang fra Tenvik i samarbeid med andre velforeninger Deltok i merking av brannkummer og oppdatering av brannhenger Veierland vel har en representant i kommunens miljøutvalg. Denne representanten representerer alle velforeninger i kommunen Utarbeidet turforslag på Veierland for Folkehelsa Feiret fergens 70 årsjubileum med ordføreren og foredrag av Kari Paulsen. Kaffe og kaker til alle reisende. Pusset opp på vellet Odd Børretzen og Lars Martin Myhre gjorde plateinnspilling på Vellet. Vi har leid ut vellet 7 ganger, medlemmer har lånt lokalene 18 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 4 ganger Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, musikkundervisningen, trimgruppa, barneparken, Aktivitetsklubben (for barn) og Saniteten 47

48 Bosted Veierland 2009 Vår- og høstdugnad Vår- og høstfest 3 dagers basar Fest for alle som hadde bidratt Møte med Hytteeierforeningen Møte med ordføreren Møte med andre velforeninger på Nøtterøy Deltatt på befaring med teknisk hovedutvalg på Veierland Levert innspill til kommuneplanarbeidet (nye tomter) Arbeidet for å få fortgang i garasjesaken Fikk gjennomslag for merkede parkeringsplasser på Tenvik Fikk til en avtale med Sandefjord kommune med sesongkort for parkering på Engø Henvendte seg til Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune vedrørende prisnivået på fergen. Fylkeskommunen økte sitt tilskudd. Bilettprisene ble redusert slik at månedskort ble 175 kr billigere. Fastboendes barn og unge reiser gratis. Driftsformen skal vurderes i forbindelse med fylkes kollektivtransportplan. Kommunens godkjenningsordning for kjøring på øya er diskutert. Godkjente kjøretøy merkes med oblat. Det arbeides med ny Veierlandsbok. Søkt om støtte til dette (fikk ,- fra Nøtterø Sparebank) Uttalt seg om nye fartsgrenser på sjøen Pusset opp velhuset innvendig. Malt vegger, nye gardiner tildekning forran ribbevegg 48

49 Boplikt Vår- og høstdugnad Høstfest Møte med Tenvik og Småvik vel Møte med Hytteeierforeningen 3 dagers basar Drift av Rispestua Veiskilting. Vedlikehold av egne treskilt og oppretting av feil i kommunens skilt Møte der kommunens sakkyndige innen konsesjonsloven og kommuneadvokaten deltok. De orienterte om boplikten Gitt uttalelse i flere politiske saker. Reguleringsplan for Tenvik, om skole på Skjerpe, om garasjebygging på Tenvik, om vedlikehold av veier og drenering Kontaktet Beredskapssentralen 113 for å informere om vår beredskapsgruppe Gitt bidrag til FAU til lekeapparater, stor huske og fotballmål og Tangen bryggesameie til ventebu Samlet inn penger og kjøpt ny sanitetsbil. En firehjulstrekker Etablert skiløypetraséer på dugnad. Kjørt opp skiløyper med snøscooteren de eier sammen med Vestre Tangen gård Tatt initiativ vedrørende søppelsituasjonen i Albykilen Laget en ny Veierlandsbok. Kommer i løpet av 2011 Sto for maten under Veierlandsfestivalen Vi har leid ut vellet 5 ganger, medlemmer har lånt lokalene 20 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 3 ganger Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, lesegruppen, skolen, voksentrimmen, Hopp of Sprett og Saniteten Ellers har lokalene våre vært brukt av Veierlandsfestivalen, høstfesten, basaren, 17. mai-arrangementet og ved julegrantenningen. Og selvfølgelig til velmøter 49

50 Bosted Veierland Annet Vi kan takke Veierland vel for: at vi fikk tillatelse til å etablere lokale kloakkløsninger at vi fikk offentlig vann til øya skiløyper brannvernsordningen og brannstasjonen redningstjeneste med hjertestarter og sertifisering av operatører for hjertestarter sanitetsbil for syke og eldretransport (ikke bare den nye, men i mange år) et flott lokale som vi kan bruke som vårt eget det er vårt eget posthus da vi måtte trå til for å beholde posten en vellykket markedsføring av øya som bosted masse fester og underholdning. Vi nevner vår- og høstfester, basarer, lørdagskafé, konserter, 17. mai arrangementer og utstillinger samarbeid med Vestfoldfestspillene og Veierlandfestivalen stadig bedre fergetilbud fotballbanen Innføring av boplikt når folketallet raskt nærmet seg den kritiske 100-grensen skolen som hadde vært nedlagt uten boplikt (vår påstand) skilting rasteplasser Etter at bopliktmotstanderne tapte flere avstemninger (med god margin) som skulle hindre vellet i å uttale seg om boplikt startet motstanderne en aksjon for å melde folk ut av Vellet. Det til tross for det overveldende antall andre saker vellet arbeider med. Sitater om Veierland vel Bolyst (Tove Marie og Chris Dimmock TB ) En velforening bør være nøytral og ta hensyn til alle øyas innbyggere, deres ulike ståsteder og ikke ta parti. (Bente Jørgensen TB ) Velleder Lise Sandereid skriver sammen med Marite Juul på vegne av hele Veierland Vel. Dette forekommer meg noe underlig, da de burde erkjenne at øya er splittet i synet på boplikt. Mange av medlemmene har reagert på dette utspillet, som ikke er blitt tatt opp på noe medlemsmøte. Undertegnede er også selv medlem av vellet. (Bente Jørgensen TB ) For øvrig håper jeg at den videre diskusjon om bopliktens berettigelse kan foregå i saklige og rolige former på medlemsmøte i Veierland Vel. 50

51 Boplikt 2012 (Svein Trollsås sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) De utmeldte tilhører Bolystgruppen. Bopliktsaken er såpass splittende for et vellag, og vi har hele tiden sagt at velforeningen ikke skal drive politikk, sier Svein Trollsås. I Tønsberg Blad (Fra artikkel av An-Magritt Larsen i TB ) 3. juni inviterer velforeningen til åpent informasjonsmøte om reglene rundt boplikt. Veierlandsnytt (Redaksjonsansvar: Geir Prytz) (Veierlandsnytt Innledning ) Det er umulig å fortsette som medlem i en forening arbeider for boplikt og har en egen arbeids-gruppe opprettet for dette formålet, når en selv er motstander av boplikt. (Veierlandsnytt Ryktebørsen ) Så har ryktene fortalt meg at formannen i vellet har hatt et møte med ordføreren om boplikt. Jeg trodde vi i velforeningens siste møte nådde en felles forståelse for at slike kontroversielle saker skulle diskuteres i et medlemsmøte først. I tilfelle hadde nok formannen i dette tilfellet fått tieplikt. (Veierlandsnytt Forrige leder ) Det ulmer i debatten om boplikt og om velforeningens rolle i denne forbindelsen. (Veierlandsnytt Forrige leder ) Men nok om det, kveldens møte i velforeningen er vel neppe med på å løse noen konflikter, snarere en arena for å manifistere situasjonen slik den er. 51

52 Bosted Veierland Kommunestyremøtet Her har vi en gjennomgang av behandlingen på kommunestyremøtet 7. desember. Vi vil spesielt peke på feil opplysninger fra talerstolen og sære konklusjoner. Inhabilitet Bakgrunn Det var tvil om hvorvidt de tre damene fra Veierland var innhabile eller ikke. Det er kommunestyret selv som avgjør hvorvidt dette er tilfelle. I dette tilfelle ble det slik at disse tre selv skulle vurdere sin habilitet og argumentere for dette fra talerstolen. Ellen Solberg Ellen Solberg mente seg ikke innhabil og argumenterte for dette. Hun ble ikke vurdert av kommunestyret. Tove Marie Dimmock Tove Marie Dimmock mente hun var innhabil og argumenterte for dette. Dette ble støttet av kommunestyret. Bente Jørgensen Bente Jørgensen mente hun (og alle andre Veierlendinger) var innhabil og la fram argumenter for det. Det ble dessuten vurdert om Bente også var innhabil når saken ble behandlet i formannskapet. Det rare var at når kommunestyret ba de som ønsket sin habilitet vurdert om å tre til side gjorde Bente Jørgensen ikke det. Dermed ble hennes habilitet heller ikke vurdert av kommunestyre. Dette var merkelig. Først leverer hun argumenter for at hun er innhabil, så blir dette ikke vurdert av kommunestyret. Mens Tove Marie som vurderte seg som innhabil ble vurdert og erklært innhabil. Boplikten Intro Her har vi forsøkt å konsentrere oss om de konkrete og dokumenterbare feil vi hørte fra talerstolen. Vi har lagt inn våre kommentarer der vi ser åpenbare feil i logikk og i forhold til kjente fakta. Grunnen til at vi har spandert så mye plass på dette kommunestyret er at vi ønsker å vise hvor lite FrP og Høyre vet om forholdene på Veierland. 52

53 Boplikt 2012 Bjørn Kåre Seviks første innlegg Sevik mente det hadde kommet nye momenter i bopliktsaken, men slik han la det fram hørte det ut som om situasjonen var den samme som da boplikten ble innført. De svakhetene han beskriver er de samme i dag som de alltid har vært. Ingen av oss som bodde her når boplikten ble innført i 1998 har boplikt. Vi kan benytte huset som sommersted. Selger vi huset vil nye eiere ha boplikt. Dette er slik det ble beskrevet den gang boplikten ble innført og det er ikke nytt. INGEN har imidlertid flyttet fra disse husene for å benytte dem som sommerbolig. Sevik sa videre at 9 til 11 hus i dag har boplikt. Dette er i beste fall upresist. Alle nåværende og tidligere helårsboliger på Veierland omfattes av boplikten. Det som er korrekt er at det bare er 9 til 11 familier som har boplikt (er usikker på tallet). Dette fordi de har flyttet inn i sine hus etter Det er bygget 19 hus her etter innført boplikt. Alle disse er tilflyttet. Dermed er det boplikt på disse husene selv om familiene som bor der ikke har boplikt. I tillegg er det noen hus som er omsatt etter 1998 der kjøperne har boplikt. Når boplikten ble innført omfattet boplikten ingen familier siden boplikten ikke hadde tilbakevirkende kraft. Nå omfatter den (i følge Sevik) 9 til 11 familier. Noe som overrasker Sevik. Er Sevik overrasket over at den omfatter så mange, eller over at den omfatter så få? Er han overrasket over at så få har flyttet fra øya? Sevik sier også at ingen visste at de 50 nye tomtene som er godkjent ikke hadde krav om at de skulle tilflyttes og bebos. Det er selvfølgelig helt feil. Kjennskapen til dette var faktisk grunnen til at vellet i sin tid henvendte seg til Sevik (ordfører) for å få tettet hullet. Dette var grunnen til at Sevik var enig med vellet og tok initiativ til regulering av alle tomteområdene på Veierland. Dette var grunnen til at det var 1,5 års bygge- og delingsforbud her ute. Så glemte altså kommunen å følge det opp med et brev til departementet. I dag er 19 hus ferdigbygget. Alle er tilflyttet. 3 til 5 hus til er straks ferdigbygget og disse vil også bli tilflyttet om kommunen ikke bestemmer seg for noe annet. Det er i alle fall byggernes intensjon. Fjernes boplikten er selvfølgelig situasjonen en helt annen (usikkert med ferge og mye annet). Sevik setter det hele på spissen ved å si at det er snakk om 50 tomter som kan bebygges med bolig 2. Det er det ikke. Rundt regnet 10 tomter er plassert slik at de ikke vil bli solgt. 19 tomter er allerede bebygd og tilflyttet. Frem til i dag har alt tydet på at dette også ville gjelde de 3-5 neste. Da sitter vi igjen med ( ) under 20 tomter. Dersom boplikten blir opprettholdt er det, basert på erfaringene så langt, sannsynlig at disse også bebygges med helårsboliger. Dersom det glemte brevet sendes så er det jo helt sikkert. 53

54 Bosted Veierland Det bisarre er at Sevik vil endre dette slik at alle disse husene og tomtene skal kunne selges som sommersteder. Sevik er ganske forsiktig med å påstå at kommunen har informert feil. Ikke så rart. All skriftlig informasjon vi har sett fra kommunen er korrekt. Eneste gang jeg har hørt feilinformasjon er på et velmøte på Veierland vel sommeren Her ble det ved et par anledninger hevdet at fastboende som bodde her når boplikten ble innført har boplikt. Dette ble begge gangene korrigert fra salen (uten at kommunens representanter lot seg overbevise). Denne feilinformasjonen har imidlertid ikke hatt praktisk betydning. Det som kunne hatt en praktisk betydning er det glemte brevet. Det brevet som skulle ha tettet hullet. Vi kan imidlertid heller ikke se at dette har noen betydning for de som bor her. Alle som har bygget hus her ute har, så vidt vi kjenner til, gjort det i den hensikt å flytte hit. De eneste som kan ha blitt rammet er de som IKKE har kjøpt eiendom fordi de trodde den måtte tilflyttes. Altså de som var ute etter å bygge en fritidsbolig. Sevik gjentar at kun noen få boliger har boplikt. Han spør om det kan være riktig at disse 8-10 boligene skal ha boplikt mens det kan bygges 50 hus som kan benyttes som bolig 2? Han påstår videre at det allerede er godkjent 24 boliger som kan benyttes på denne måten. Dette er jo helt feil 19 av de 24 han refererer til er jo allerede tilflyttet. De andre er ikke ferdige. Så sier han at når intensjonen fra kommunen ikke er oppfylt må dette få konsekvenser. Det betyr selvfølgelig ikke noe for Sevik om denne intensjonen er oppfylt, men det er den altså. Han innrømmer at det logiske ville være å forsterke boplikten, men vil ikke være logisk. Han hevder samtidig at det å innføre forskriften nå vil ha liten effekt da den ikke vil ha tilbakevirkende kraft. Han har rett i at forskriften ikke vil ha tilbakevirkende kraft. Det er jo heller ikke nødvendig siden alle de 19 husene som er bygget i perioden er tilflyttet. Med all uroen rundt saken kan man ikke vente med å ta en avgjørelse mener Sevik. Han vil altså ikke behandle denne saken i forbindelse med den ordinære kommuneplan. Hva som får Sevik til å tro at et vedtak som går i mot 2 folkeavstemninger, mot flertallet på Veierland slik det fremkom under valget og mot det faktiske flertall i kommunestyre vil skape ro er for meg uforståelig. Det diskuteres allerede nå hvordan en skal jobbe videre dersom en taper i kommunestyret. Dessuten må det presiseres enda en gang. Uroen har ikke noe med for eller mot boplikt å gjøre. Opphetet diskusjon om boplikt har vi hatt siden 80-tallet uten at det medførte uvennskap. Den har med metodene som benyttes å gjøre. Massiv feil- 54

55 Boplikt 2012 informasjon (se bare dette innlegget fra talerstolen i Nøtterøy kommune), løgner, trusler (dersom vellet ikke vedtar dette melder vi oss ut), hemmelige lister osv. Og sist, men ikke minst den totale mangel for respekt for demokratiske spilleregler. Han sier at denne saken ikke egner seg for folkeavstemning. Her er vi, selvsagt uenige. Denne saken egner seg for folkeavstemning fordi den angår en liten del av kommunens befolkning, avgjørelsen har ikke vesentlig innvirkning på kommunens økonomi og avgjørelsen har stor betydning for de den gjelder. Dette er skole-eksempelet på ulempen med kommunesammenslåinger. Politikerne får større avstand til velgerne. Det er selvfølgelig bort imot umulig for Veierlands 110 stemmeberettigede å endre sammensetningen av kommunestyret på en øy med innbyggere. I slike tilfeller er man helt avhengig av representantenes evne til å lytte en evne som ofte er fraværende Sevik konkluderer: FrP vil ikke ha folkeavstemning om boplikt på Veierland da saken ikke egner seg for folkeavstemning. Frp vil avvikle boplikten da situasjonen nå er helt annerledes og fordi kommunens intensjon for Veierland ikke er oppfylt. Vi er helt uenige med ham i første punkt. Saken egner seg for folkeavstemning. Hva var kommunens intensjon med boplikten? Vi må anta at den var at tidligere boliger ikke skulle bli sommerboliger og at nybygde hus skulle bli tilflyttet og bestå som helårsboliger. Boliger omsatt etter innføring av boplikt har blitt helårsboliger. Alle de 19 husene som er ferdigstilt er i dag tilflyttet. Vi kan ikke se at hvilke intensjoner som ikke er oppfylt. Seviks to grunner til å fjerne boplikten er begge basert på feilinformasjon, men vi har ingen tro på at fakta påvirker Seviks standpunkt. FrP vil fjerne boplikten om den virker eller ikke er helt uinteressant. Hans Christian Bøes første innlegg Hans Christian Bøe starter sitt innlegg med å si seg enig med Sevik i alt Sevik har sagt. Alt som er galt i det Sevik mener er med andre ord galt i det Bøe mener. Bøe bruker mye tid på å fortelle om nye opplysninger som er veldig spesielle. Opplysninger de ikke hadde tidligere. Han påstår at ingen i salen kan ha kjent til det de har fått høre de siste måneder. Graverende opplysninger legger han til. Langt om lenge kommer han fram til hva de har fått høre. Det er bygget 24 nye boliger som kan omsettes som fritidsboliger om igjen og om 55

56 Bosted Veierland igjen i all evighet så lenge ingen flytter inn i boligene. Han innrømmer at det kanskje ikke er 24 som er ferdige, men det er gitt 24 rammetillatelser. Sjokkerende, men helt feil. 19 eller 20 av disse er allerede tilflyttet og omfattes allerede av boplikten. De resterende er, som Bøe antyder, ikke ferdige. Da sitter vi igjen med 4 eller 5 boliger som kan havne i denne situasjonen. Bøes påstand om at disse 24 boligene kan omsettes gang på gang uten at boplikten inntreffer er altså helt feil. Han peker på det faktum at politikerne ble feilinformert i forrige høringsrunde. I følge saksdokumentene fra forrige høringsrunde skulle hullet være tettet. Det er nok korrekt, siden brevet som skulle tette hullet i bopliktordningen aldri ble sendt. Alle trodde jo at det brevet var sendt? Spiller det noen rolle for Bøe at dette ikke har hatt noen betydning i forhold til kommunestyrets intensjoner med boplikten? Det gjenstår å se. Han ber om at det nå fattes et vedtak basert på de opplysningene de nå har fått altså på de opplysningene som er feil. Dersom en baserer vedtaket på de korrekte opplysningene så vil jo vedtaket bli feil. Ordfører Roar Jonstangs første innlegg Ordfører Roar Jonstang fikk spørsmål om han kjente til at brevet som skulle tette hullet i konsesjonforskriftene for Veierland før møte på Veierland. Ordføreren bekrefter dette, men han husker det ikke helt sikkert. Ragnar Skau-Nilsens første innlegg Ragnar Skau-Nilsen åpner med å gi full støtte til både Bjørn Kåre Sevik og Hans Christian Bøe. Han vet med andre ord ikke mer om forholdene på Veierland enn sine venner i FrP og Høyre. Skau-Nilsen viser videre til at folketallet har steget veldig lite siden Nøtterøy overtok Veierland fra Stokke. Han hopper helt over det faktum at folketallet falt ganske dramatisk frem mot innføring av boplikt og har steget raskt etter det. Stigningen har kommet til tross for 1,5 år med bygge- og delingsforbud og et par år uten tomter etter innføring av boplikt. Skau-Nilsen ramser opp en rekke tiltak for å vise at KrF vil satse på et Vei- 56

57 Boplikt 2012 erland uten boplikt. Han nevner garasjer, flere fergeavganger, båtplasser, bedre veilys osv. Noen som tror på dette? Sjekk budsjettet! Skau-Nilsen påstår også at prisutviklingen på Veierland er vesentlig lavere enn på fastlandet. Da sitter han med andre tall enn oss (finnes annet sted i dette dokumentet). Vi har basert oss på Tønsberg Blads eiendomsregister. Jeg tviler på at Skau-Nilsen har basert seg på noe annet enn synsing. Ja, ligger eiendommen din ved vannet vil du få en bedre pris uten boplikt. Ligger eiendommen inne på øya er du best tjent med å beholde boplikten. Tallene viser at vi har hatt en god prisutvikling på Veierland i perioden med boplikt. Han påstår videre at boplikten ikke løser noen problemer for Veierland. At noen som vet så lite om øya vil uttale seg om alle våre problemer skjønner jeg ikke. Vi fikk tomter takket være boplikten. Vi fikk kloakkløsning takket være boplikten. Vi fikk snudd nedgangen i folketallet til oppgang takket være boplikten. Det hadde vært lettere å argumentere dersom Skau-Nilsen hadde vært mer konkret på hvilke problemer boplikten ikke løste. Han viser også til problematikken rundt et av smutthullene i konsesjonsloven. Spesielt at arvinger kan overta hus uten å flytte til øya. Dette kunne vært et problem dersom mange av de husene som ble omsatt ble omsatt ved arv, men igjen: Virkeligheten er en annen. De aller fleste av husene omsettes ved ordinære salg. Dermed fungerer boplikten. Han peker også på at KrF har velgerne bak seg når de vil legge ned boplikten. KrF fikk 7 stemmer på Veierland. Dersom Skau-Nilsen hevder at de 499 andre Nøttlendingene som stemte på KrF gjorde det for å bli kvitt boplikten på Veierland så tror jeg at noen lyver. Skal en betrakte dette fra en demokratisk synsvinkel så vant boplikttilhengerne en solid seier på Veierland. Bjørn Kåre Seviks andre innlegg Bjørn Kåre Sevik fnyser av salens protester mot Hans Christian Bøe.«Når Bøe sier at disse eiendommene kan selges til nye eiere som kan bruke dem som bolig 2 og selge dem videre til nye eiere som kan bruke dem som bolig 2» osv. osv. Han hevder å ha fått dokumentasjon fra administrasjonen som viser dette. Han sier også at: 57

58 Bosted Veierland «Dersom ingen melder flytting til boligen kan dette være bolig 2 i 10 generasjoner.» Han gjentar at det dessuten er lagt ut 50 tomter som kan benyttes på samme måten. Når Sevik bruker betegnelsen bolig 2 mener han hytte/sommerbolig. Forstår ikke Sevik at det han sier er feil? Vet han at disse eiendommene er tilflyttet og at det derfor er boplikt, eller vet han det ikke? Noen lyver eller har sovet i timen sto det i Øyene. Det er i alle fall sikkert. Bente Jørgensens første innlegg Først hevder Bente Jørgensen at det er omtrent umulig å selge eiendommer med boplikt. Litt rart da, at det er solgt så mange til en så god pris (se alle eiendomssalg annet sted i dette dokumentet). Deretter sier hun at det vil ta 150 år å nå 300 innbyggere her ute. Vet ikke hvordan hun regner. Dersom jeg benytter en vekst på rundt 2% når vi 300 innbyggere ca Det er 30 år. Ikke 150. Begrensende faktor har hele tiden vært tilgangen på tomter, så dersom kommunen ønsker en raskere utbygging så er det også mulig. Hans Christian Bøes andre innlegg Hans Christian Bøe har forstått det slik at 17 nye hus på Veierland ikke er tilflyttet og tatt i bruk som bolig. Dermed kan de fritt benyttes som bolig 2 (fritidsbolig). Dette mener han kan skje med alle de 50 tomtene som er planlagt her ute. Han presiserer at «det er dette som gjør at saken nå er snudd helt på hode». Det virker som om han er helt i villrede om situasjonen og følgende av eventuelle vedtak. Alle de 17 boligene Bøe refererer til er tatt i bruk som bolig. Det vil skje med de resterende også dersom Høyre ikke fjerner boplikten og lar «hullet» stå åpent. Dersom Høyre gjennomfører det de har planlagt vil det derimot bli slik Bøe beskriver det og mere til: De 24 eiendommene (de 17 til Bøe og de som ikke er ferdige enda) som har fått rammetillatelse vil kunne bli sommersteder De resterende opp til 50 eiendommer vil kunne bli sommersteder Alle tidligere helårsboliger vil kunne bli sommersteder. Han sier også at «det må jo være godt å få tettet dette hullet og ikke la det skure og gå». 58

59 Boplikt 2012 Her forstår jeg ikke hva han mener. Det å skjære bunnen ut av sekken er da ikke å tette hullet? Ragnar Skau-Nilsens andre innlegg Ragnar Skau-Nilsen presiserer nå at det han tidligere har sagt dreier seg om den generelle utvikling på Veierland. Han snakker ikke om boplikt. Fra 1964 har det vært en nedgang i befolkningen på over 50%. Nettopp. Denne nedgangen førte til at vi innførte boplikt. Etter innføring av boplikt har vi hatt en sterkere vekst på Veierland enn i resten av kommunen. Dette forteller på en god måte hvor bra boplikten virker. Skau-Nilsen har også sjekket med 3 eiendomsmeglere. Alle sier at om en bygger bolig her ute kan en ikke forvente å få igjen det samme for boligen som om en hadde bygget på land (les; andre steder på Nøtterøy). Det er sikkert korrekt, men veldig avhengig av hvor på Veierland en bygger. Slik er det kanskje på resten av Nøtterøy også. Får kanskje ikke samme pris inne på øya som en får for en eiendom i strandkanten? Erik Holmelins første innlegg Erik Holmelin tar opp to ting. Først dramatikken. Holmelin fatter ikke at opposisjonen kan overse det dramatiske som har skjedd. Han sier at mange hevder det som har skjedd ikke er dramatisk. Selv så trodde han, så sent som ved valget at brorparten av de som bodde på Veierland hadde boplikt. Nå har han oppdaget at 140 mennesker her ute ikke har boplikt. Dette synes han er dramatisk. For det første er det dramatisk at en sentral Høyrepolitiker husker så dårlig. Erik Holmelin var prosjektleder for scenarieprosjektet som ble laget i forkant av forrige kommunedelplan for Veierland. Den gang var det helt klart at de som eide boliger ved innføring av boplikt ikke selv ville være omfattet av boplikten, men dersom de solgte ville kjøper være omfattet av boplikten. Når sluttet Holmelin å tro at det var sånn? Det andre Holmelin tar opp er skolen. Han hevder glatt at skole og boplikt ikke henger sammen. Det gjør de selvfølgelig. I dag vet vi lite om hvordan de henger sammen. For å vite det må en lage en analyse vedrørende hvordan boplikt påvirker folketall og antall barn på øya. Det vet vi ikke og noen slik analyse vil ikke bli laget siden boplikt behandles separat. Han nevner så vidt en tredje sak også. En sak som kan bli viktig og som har 59

60 Bosted Veierland sammenheng med boplikten. Hva som skal skje med de tomtene som ligger i strandsonen dersom boplikten fjernes vil bli behandlet i kommunedelplanen. Enda en grunn til å behandle boplikt i forbindelse med kommunedelplanen. Erik Holmelins andre innlegg Erik Holmelin svarer på et spørsmål fra Ellen Solberg. Solberg lurer på om Holmelin mener boplikten må vurderes på nytt i forbindelse med kommuneplanen dersom det skulle vise seg at fjerning av boplikt fikk konsekvenser for de tomtene som er lagt ut i dag. Holmelin svarte at boplikt ikke ville bli tatt opp igjen. Det han mente var at mange av tomtene ligger i strandsonen og at en måtte vurdere disse på nytt dersom boplikten ble borte. Dette viser igjen hvorfor boplikten burde vært behandlet som en del av kommuneplanen. Bjørn Kåre Seviks tredje innlegg Bjørn Kåre Sevik presiserer at kommunestyret aldri har vedtatt noen kommunedelplan for Veierland. Han berømmer dessuten Astrid Gundersen for hennes logiske sans. Han er enig i at det logiske ville være å sende det brevet man glemte å sende. Med andre ord tette hullet i Nøtterøy kommunes forskrifter for boplikt på Veierland. Han vil allikevel ikke gjøre det 60

61 Boplikt 2012 Hvorfor er det bråk på Veierland? Boplikt eller ikke Historikk Helt siden tidlig på 70-tallet har det vært diskusjon om boplikt på Veierland. Den gang det hele startet var det flertall på øya mot boplikt. Temaet var oppe på utallige medlemsmøter i Veierland vel dette varte frem til vellets folkeavstemning i Da hadde stemningen snudd. Det var flertall for boplikt. Helt frem til Bolyst begynte sitt arbeid mot boplikten har dette foregått uten at det har skapt dårlig stemning på øya. Bolystmetodene Bolysts metoder har skapt dårlig stemning og uvennskap på øya. Ikke for og mot boplikt, men for og mot boplikt. Vi har mange bopliktmotstandere som fortsatt gjør en jobb for Veierland vel og lokalsamfunnet. Skillelinjene går mellom Bolyst og de andre og heldigvis er bolysterne svært få og flere av dem er bare periodisk på øya. Bolyst benytter seg av: hemmelige møter med partier og politikere hemmelige møter på øya hemmelige lister som de lyver om i aviser og på sine nettsider (de påstår at det er 60 fastboende med eiendom på øya som har signert noe som viste seg å vær veldig feil). de farer med løgn i aviser og på nett. Eks.: Ingen barnefamilier har flyttet til Veierland etter innføring av boplikt (skal være 18). Folketallet har sunket etter innføring av boplikt (har steget med 2,2% pr år). med den veksten vi har i dag vil det ta 150 år å nå målet om 300 innbyggere. Dette sa de fra kommunestyrets talerstol. (med dagens vekst tar det mindre enn 30). osv. Bolyst og partiene Direkte forbindelser Fra skissen under ser vi at det er veldig tette bånd mellom bolyst og posisjonspartiene. Når bolyst til de grader benytter løgn i aviser og på nett, der de kan bli korrigert, så kan vi bare gjette hva de sier på de lukkede rom der ingen kan korrigere dem. 61

62 Bosted Veierland Ordførerkandidat Aktiv i Tønsberg FrP FrP Bjørn Kåre Sevik Trond Arvid Ramski Deltar på Bolystmøter, figurerer på Bolysts e-postlister, signerte på hemmelig liste (den listen som bare inneholdt fastboende) Mottar hemmelig liste På fornavn med Sevik i Tønsberg Blad Leder for Høyres nominasjonskommité. Hadde møte med Bolyst forut for nominasjonsmøte i Høyre. Hadde ikke møte med Høyres medlemmer på Veierland Bolyst Formann og nestformann i Bolyst Bolystmøter er avholdt på, gården til Winje, Winje er på Bolysts e-postlister Winje signerte på hemmelig liste (den listen som bare inneholdt fastboende) Arne & Tone Torgersen Arne Torgersen jobbet en periode for Even Winje eller Eura. Han solgte dessuten en tomt til Winje for kr ,- (1,5 mill). En tomt Arne kjøpte et par år tidligere for kr ,- (femtitusen). Even Winje Torbjørn Fevang Aktiv i Bolyst. Aktiv i Bolyst den første tiden Aktivt medlem av Bolyst. Så aktiv at hun var innhabil i kommunestyrets behandling av boplikt. Aktivt medlem av Bolyst Sentral i Bolyst Særlig i starten Svein Trollsås er daglig leder og sitter i styret i Eura AS der Even Winje er stor aksjonær og også sitter i styret. Mottar hemmelig liste fra Bolyst. Svein Trollsås Alf Ranheim Tove Marie Dimmock Geir Prytz Har fått flere verv i Høyre til tross for lav velgeroppslutning. Var ikke aktiv i høyre før Bolyst ble etablert. KrF Bente Jørgensen Aktiv i Høyre. Har egne nettsider der han har informert om møter privatpersoner har hatt med ordføreren. Sitter i kommunestyret for Høyre. Valgt inn med knappest mulig mandat. Valg kommiteen ville ha henne på kummulert plass. Hun ble skjøvet langt ned på listen. Roar Jonstang Høyre Ordfører Dette er byllen vi ikke får hull på. Legg merke til at det er 2 meget rike eiere av sommersteder på Veierland i dette bildet. Begge har sommersteder med boplikt. Even Winje opprettholder boplikten ved at en person bor i en leilighet på gården. Trond Ramski opprettholder boplikten ved tidvis å leie ut sommerstedet. 62

63 Boplikt 2012 Historikk Tidslinjen Veierlendingene og politikerne Tidslinjen viser Veierlendingenes langdryge arbeid med boplikten fra 1970 og frem til i dag. Begivenhetene som markeres er først og fremst de som viser Veierlendingenes innspill mot kommunen og politikernes lovnader og brutte løfter. Vi forsøker også å finne svaret på følgende spørsmål: Hva skjedde i Høyre og FrP i perioden fra 2010 til 2011? Begge partiene fulgte vanlige demokratiske spilleregler frem til slutten av 2011 for så å gå for å fjerne boplikten koste hva det koste ville. Denne listen har en sammenheng med figuren i forrige kapittel. Figurene som viser alle koblingene og hvem som kjenner hvem. Spekulasjoner For de som mener at våre opplysninger kan føre til rene spekulasjoner Dere har helt rett. Har man ikke fakta nok fakta så blir det spekulasjoner. Har du opplysninger i saken er vi takknemlige for informasjon. Våre nettsider Tidslinjen ligger også på våre nettsider. Der er den mer lettlest da den ikke er delt opp i flere sider, men vises som en sammenhengende linje. Gå til veierlendingen.no og klikk deg inn på temasidene. Det er en av de nederste knappene. 63

64 Bosted Veierland 64

65 Boplikt

66 Bosted Veierland 66

67 Boplikt

68 Bosted Veierland 68

69 Boplikt

70 Bosted Veierland 70

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Kommunestyret. Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Kommunestyret. Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Kommunestyret Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

på forvaltningen av 0-konsesjon for bolighus på Veierland i Nøtterøy kommune.

på forvaltningen av 0-konsesjon for bolighus på Veierland i Nøtterøy kommune. Bolyst Veierland v/ Tone M Torgersen Pb 143, Borgheim, 3144 Veierland 24.10.2011, Veierland Sivilom budsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo Klage på forvaltningen av 0-konsesjon for bolighus på Veierland

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Bakgrunn Kommunestyret bad i sak 98/14 administrasjonen om å legge fram en sak med

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Veileder for Kvitsøy kommune A - Kommunens formål med konsesjonsloven kommunale vedtak 1. Innføring av konsesjonslovens nullgrense i 1981 formål 2. Kommunestyresak

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene POLICY BRIEF 1-2017 Skolenedleggelser i distriktene Mange norske lokalskoler opplever en nedgang i antall elever. Dette, samt andre faglige og økonomiske argumenter, brukes av de ansvarlige for skolesektoren

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2017 Tid: 10:00-00:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen, Wivi Jakobsen, Roall Wang

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2006/1023-8 Arkiv: V60 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 13.04.2011 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk, plan- og naturkomite Kommunestyret Nedsatt konsesjonsgrense

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 11.09.2013 kl. 19:30 Sted: Rådhuset, Åfjord, Fremmøtte: Einar Lian Tove Mette Guttelvik Egil Nittemark

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

KONSESJONSGRENSE 0 ERFARINGER MED OPPFØLGING OG KONTROLL KRAGERØ KOMMUNE

KONSESJONSGRENSE 0 ERFARINGER MED OPPFØLGING OG KONTROLL KRAGERØ KOMMUNE KONSESJONSGRENSE 0 ERFARINGER MED OPPFØLGING OG KONTROLL KRAGERØ KOMMUNE Kragerø kommune Ca.10.500 innbyggere Folketallet stabilisert etter lengre tid med stagnasjon. 495 øyer og holmer ca. 4000 fritidsboliger

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Re: SV: SV: SV: SV: Møte mellom Kristiansund kommune og Jomar Tørset angående kommunale boliger i Tollåsenga

Re: SV: SV: SV: SV: Møte mellom Kristiansund kommune og Jomar Tørset angående kommunale boliger i Tollåsenga Emne Fra Til Re: SV: SV: SV: SV: Møte mellom Kristiansund kommune og angående kommunale boliger i Tollåsenga Jomar Toerset Kjell Neergaard

Detaljer

Høringssvar fra Lyngdal kommune vedr. forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høringssvar fra Lyngdal kommune vedr. forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Plankontor Landbruks- og matdepartementet Pr. mail: postmottak@lmd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2014/1728-0 Ingebjørg 000/&13 15.12.2014 Kamstrup Høringssvar

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven MOTEBOK Fylkeslandbruksstyret i Vest Ko^i: Saksnr: 14/08 Møte dato: 21.04.08 Vår ref.: Saksbehandler : Kristen Gislefoss Arkivkode:422.3 % -.k..c vio= 2 er Høring - forslag til endringer i odelsloven,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

DONORBARN I KLASSEN. Kunnskap og inspirasjon til lærere og andre ansatte på skolen. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I KLASSEN. Kunnskap og inspirasjon til lærere og andre ansatte på skolen. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I KLASSEN Kunnskap og inspirasjon til lærere og andre ansatte på skolen 1 KJÆRE LÆRER OG ANDRE PEDA- GOGISK ANSATTE PÅ 0. - 3. TRINN VÆR NYSGJERRIG OG AVKLAR FORVENTNINGENE I disse tider nærmer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Algebra Vi på vindusrekka

Algebra Vi på vindusrekka Algebra Vi på vindusrekka Utsagn... 2 Åpne utsagn... 3 Den ukjente... 4 Likhetstegnet... 5 Likninger... 6 Løs likninger... 7 Matematiske uttrykk... 8 Formel... 9 Tilordning... 10 Funksjon... 11 Koordinatsystem...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 2014/3 14/5557/1 Tove Ursin Hellebust Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/15 28.01.2015 Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien - igangsetting av planarbeid Vedlegg:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG GNR. 29 BNR. 140 PÅ JOMFRULAND - KONSESJONSPLIKT - KLAGESAK

SAKSFRAMLEGG GNR. 29 BNR. 140 PÅ JOMFRULAND - KONSESJONSPLIKT - KLAGESAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Ørvik, NÆR Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/02781-004 GNR. 29 BNR. 140 PÅ JOMFRULAND - KONSESJONSPLIKT - KLAGESAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø kommune fastholder tidligere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-12 11.09.2015 Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Vi

Detaljer

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen:

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Nyhetsbrev #9/2015 Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Truls E. Norby stiller i leserbrev til lokalavisene tolv spørsmål til Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke og finner det «høyst urimelig

Detaljer

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet Deres ref.: 13/1523-14/HAHARV Vår dato: 24.02.2014 Vår ref.: 2013/10708 Arkivnr.: 323 Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland Att. Arvid Håheim, leder av politisk sekretariat Postadresse: Postboks 59

Detaljer

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak:

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: BEBY /17 Bergen bystyre Innbyggerforslag Bindende folkeavstemming om bompenger i Bergen FRWE ESARK-0183-201638981-5 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt et innbyggerforslag fra Minsak.no som

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 298 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 8:50 L (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner Jeg viser til brev fra

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Oslo 20. September 2016

Landbruks- og matdepartementet Oslo 20. September 2016 Landbruks- og matdepartementet Oslo 20. September 2016 Høringsuttalelse fra NITO Takst Service AS til Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), lov om

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø,

Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/1 Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 17:00 Faste medlemmer: H, Elisabeth Lie Aasland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.01.2016 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 16:30 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Karen Tone

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 49/10 55/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer