Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små"

Transkript

1 Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1

2 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon, verdier og virksomhetside 9 Hovedfokus i Helgelandsmoen barnehage Helse Barns rett til medvirkning 13 Anerkjennende kommunikasjon 14 Utegruppe 15 Hva skjer ellers i Helgelandsmoen barnehage? 16 Samarbeid hjem- barnehage Praktisk informasjon og FAQ Kontaktinformasjon 21 2

3 Innledning Fra og med 2014 valgte vi å konvertere til en årsplan som løper fra 1. januar til 31. desember. I denne delen av årsplanen presenterer vi barnehagen, avdelingene, barnehagens visjon, verdier og virksomhetside. Det er også kort beskrevet hva vi har som hovedsatsningsområde, litt om hvordan vi jobber og til slutt litt praktisk informasjon. På hjemmesiden vår finner du en kalenderoversikt, med oversikt over helligdager, planleggingsdager og andre dager hvor barnehagen er stengt. Dette dokumentet vil ikke endre seg drastisk fra år til år, men små justeringer og tilpasninger til nye krav og ny kunnskap vil komme. Som tillegg til årsplan jobber vi med en virksomhetsplan, som er en mer omfattende dokumentasjon av den pedagogiske tankegangen vi jobber etter. Virksomhetsplanen er et dokument med et sterkere faglig preg og skal ligge som et grunnlag for oss i planleggingsarbeidet i barnehagen. Virksomhetsplanen er et internt arbeidsdokument. En mer detaljert oversikt over aktiviteter og daglig arbeidet i barnehagen, får dere gjennom månedsplanene fra hver enkelt avdeling. Vi ønsker å få til en elektronisk løsning på årsplanen og vil bare sende den ut på e-post og legge den på hjemmesiden til barnehagen. Målet er en elektronisk kalender som alle har tilgang til og som vi kan oppdatere etter hvert som det dukker opp informasjon som hører hjemme i kalenderen. I hverdagen er det månedsplanene som er viktigst for dere og oss. Disse vil vi også sende på e-post og legge på hjemmesiden. Reduksjon av papirbruk er tidsbesparende og gir både miljø og økonomi gevinst. Kinderegg der altså. I løpet av kommende årsplanperiode vil vi oppleve vinteren(hvis den kommer) og alt den har å by på, våren som tiner oss opp og gir nytt liv til alt vi har rundt oss, så går det mot avslutning på barnehagelivet for alle Maxi barna også kommer sommerferien. Etter en lang pust i bakken kommer et nytt barnehageår, med nye og gamle barn og nye og gamle foreldre, også stuper vi inn i høsten og plutselig er det jul igjen. Så her er et bare å henge med. I løpet av dette året skjer det millioner av små relasjonelle transaksjoner mellom alle oss som hører til i Helgelandsmoen barnehage. Samtaler, lek, blikk, følelses utveksling, smil, kroppsspråk og så videre. Alle disse små byggeklossene gjør oss til hva vi er for hverandre. Gode relasjoner og vennskap er nødvendig for at man skal ha det bra, og det er vi veldig opptatt av. Vi kommer nærmere inn på dette i lenger bak i årsplanen. 3

4 Historie - Sykestua Sykestua er et ærverdig gammelt bygg, og det er på sin plass med en presentasjon av den gamle damen kapittel som en hyllest til den gamle damen. Sykestua har vært en del av Helgelandsmoen leir siden de første rekruttene fra 2. Akershusske Infanteribrigade rykket inn sommeren Opprinnelig var sykestua lokalisert et annet sted i leiren, men ble i flyttet og fikk den beliggenhet det har i dag. Sykestua har vært igjennom flere ombygginger og utbygginger, og et stort oppussingsarbeid fant sted så sent som i Det siste oppussing og utbyggings prosjekt ble utført av Hole kommune i , og har gitt oss et flott barnehagebygg. 140 år er en anstendig alder for et bygg, og veggene i sykestua sitter sikkert på en og annen god historie. Av nyere historie kan nevnes at både ordfører i Hole kommune Per Berger og rådmann Ståle Tangesuten har hatt sine besøk på sykestua den gang de var iført kongens klær. Det bør vel også nevnes at Edvard Munch har vært i bygget sammen med sin far, som praktiserte som militærlege i sykestua på Helgelandsmoen. Edvard har malt et bilde med tittel: "Sykestua på Helgelandsmoen", Bildet er malt i det som den gang var loftet, i det nord eller sør vestre hjørnet av bygget. Bygget er siden bygget på en etasje, slik at loftet fra bildet er 2. etasje i dag. Byggets historie som sykestue er nå avsluttet, og 42 friske barn, og 12 spreke voksne sørger for at det atter er liv i og utenfor sykestua der den ligger ved en av Storelva sine buer på sin vei ned til Tyrifjorden. 4

5 Avdelingene Alvestua Dette er i utgangspunktet avdelingen for barn fra 1-3 år, antallet plasser varierer noe fra år til år og i løpet av året. Pr. januar 2014 er det 10 barn som frekventerer Alvestua. På Alvestua er det 3,6 voksne, se hjemmesiden vår for mer informasjon om disse. På Alvestua legges det spesielt vekt på nærhet, primærbehov og omsorg, og å bli kjent med barnehagelivet. Det pedagogiske opplegget er tilrettelagt for utvikling av grunnleggende ferdigheter innenfor motorikk, språk og sosial kompetanse. Mye av tiden går til stell, spising, soving og lek. De voksne følger barna tett i leken, og er tilgjengelig der barna er, både som lekekamerat, veileder eller observatør. Musikk/sang og dans er noe som denne aldersgruppa liker godt, og dette bruker vi mye i samlingsstunden vår. Trollkroken På Trollkroken har vi i utgangspunktet barn i aldersgruppen 3-4 år, antall plasser varierer også her fra år til år og i løpet av året. I 2014 er det 10 barn på Trollkroken og 2,6 voksne. Disse kan du også studere nærmere på hjemmesiden. På Trollkroken er det også mye nærhet og omsorg. Barna er langt mer selvgående og selvhjulpne enn Alvene, men de trenger fortsatt en trygg og god voksen en armlengde eller tre unna. Det pedagogiske opplegget tilrettelegges for aldersgruppen, og de har også her et spesielt fokus på motorikk, språk, vennskap og sosial kompetanse. 3- åringen er i voldsom utvikling og beveger seg i grenselandet mellom liten og litt stor. Dette er en aktiv, strevsom og ikke minst morsom alder. Nå holder de på å bli mer stødige i alt det de har brukt de første årene på å lære. 3-åringene preges av svingende humør, frustrasjon og stor glede. De kommer lett i konflikter med voksne og med andre barn. Det er viktig at de ikke må undertrykke følelsene sine, men at de blir møtt av anerkjennende, men også grensesettende voksne. Trollkroken kan til tider bære preg av noe i nærheten av en trykkoker full av alle slags følelser. Herlig! Kongsgården På Kongsgården er det i utgangspunktet barn fra 4 til 6 år, og som på Alvestua og Trollkroken varierer antall plasser. Vi starter 2014 med 22 hoder, som tilbringer dagene sammen med 5 voksne. Ta en titt på hjemmesiden. Her jobber vi mye med sosial kompetanse og anerkjennende kommunikasjon. Personalet bruker mye tid på å være der barna er i hverdagen og veilede de i aktiviteter, samspill og i lek. Målet er at barna skal bli gode på samspill og kommunikasjon, både for å begrense antall konflikter og til å løse dem når de oppstår. Vi jobber mye med å være en god venn. 5

6 Alle barn er forskjellige og på forskjellige steder i sin utvikling. Vi ønsker at de skal bli bevisste seg selv i samhandling med andre, og at de skal være trygge på at de er bra nok. Vi er opptatt av å ha fokus på det positive, og fremheve det som barna gjør bra. En viktig del av jobben vår er å støtte barna og gi god beskrivende ros. På Kongsgården har vi Maxigruppe for de eldste barna som skal begynne på skolen. Målet til Maxigruppa er at vi skal forberede barna og foreldrene til skolestart. Det er egne planer for innhold og gjennomføring. Foreldrene får en egen perm med informasjon og tips frem mot skolestart. Når Maxiene er samlet, er 4 åringene igjen og har midigruppe. De har hovedfokus på sosial kompetanse, samarbeid og lek. Barna på Kongsgården er på utegruppe, dette står det litt mer om lenger bak i årsplanen. 6

7 Lovverk, Rammeplan og lokal rammeplan. Barnehagen arbeider etter lov om barnehager med forskrifter, disse sammen med FN`s barnekonvensjon som ble inkorporert i norsk lov i 2003, danner grunnlaget for innholdet i barnehagen. Barnehageloven regulerer bl.a. barnehagens formål ( 1), innhold( 2) og barns rett til medvirkning( 3). Rammeplan for barnehager kom i ny utgave august 2006, og har som mål å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre og tilsynsmyndighet. Rammeplanen presiserer videre at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. I vår dokumentasjon vil du kunne følge med på hvordan vi nærmer oss disse hovedområdene på ulik måte gjennom hverdagen. Det vil bli lagt vekt på tverrfaglighet og et helhetlig læringssyn. Virksomhetsplanen vil gi en utdypende beskrivelse av dette. 7

8 Lokal rammeplan Hole kommune har f.o.m lokal rammeplan. Det er et dokument som drar den nasjonale rammeplan ned på et lokalt nivå. Den tar for seg de viktigste elementene i den nasjonale rammeplanen. Alle barnehagene i Hole skal bruke den som et verktøy i planleggingsarbeidet. Barnehageloven finner du her: Rammeplan for barnehager finner du her: Lokal rammeplan finner du her: %20Hole%20bhg%20% pdf?return=hole2011.custompublish.com 8

9 Visjon, verdier og virksomhetsidé Vi jobbet mye med dette i oppstarten av barnehagen fordi vi så det som viktig å danne en felles plattform for alle som skulle være med å dra i gang Helgelandsmoen barnehage. Vi ser at det er viktig og fortsatt fokusere på disse verdiene, og visjonen vår er vi fornøyd med. Den utfordrer oss på så mange områder, her er en liten presentasjon: Visjon Trygt og godt for store og små. Verdier Respekt, Ærlighet, Humor Virksomhetsidé Helgelandsmoen barnehage vil med respekt og engasjement gi: Veiledning Vi jobber for god veiledning av barna i deres hverdag og oppvekst, slik at de føler seg trygge på seg selv og sin plass i barnehagen. Vi jobber for at foreldrene skal få god veiledning som styrker og trygger dem i deres foreldrerolle. Egenverdi Vi jobber for å se hvert enkelt barn og legge til rette for utvikling og modning der de er. Vi skal jobbe for å se hver enkelt forelder i deres foreldrerolle og imøtekomme dem på deres behov. Alle skal kjenne seg mye verdt. Ærlighet i ord og handling Vi jobber for å gi barn og foreldre tilbakemeldinger som står i forhold til realiteten og som gjør dem trygge på at de kan være ærlige tilbake til oss. Natur og kultur Vi jobber for å gi barna kompetanse innen natur og kultur, med spesiell fokus på lokalhistorisk kultur, nærmiljø, og praktisk bruk av naturen og dens ressurser. 9

10 Hovedfokus i Helgelandsmoen barnehage - Helse I Helgelandsmoen barnehage er vi opptatt av helse. God helse er et viktig fundament for all aktivitet i livet. Helsebegrepet er omfattende og tar for seg hele mennesket, fysisk og psykisk. Vi ønsker å favne dette, og bidra til at barna gis gode forutsettinger, utvikler gode holdninger og vaner i forhold til de faktorer som er viktige for helsa vår. Det er ingen fasit for hva som er god helse, og vi må ta hensyn til at vi ikke er like. Psykisk helse. For å ha det godt med seg selv og med andre, trenger man normalt trygge rammer og gode oppvekstsvilkår. En liten storm i ny og ne tåler alle, men å vokse opp i et dårlig klima kan være skadelig. Arbeidet med å gi barn et godt selvbilde er en viktig del av rollen som forelder og det er viktig for hvordan vi jobber i barnehagen. For å utvikle et godt selvbilde er man avhengig av positive tilbakemeldinger og signaler fra foreldre, andre voksne og venner. For å oppnå en positiv speiling av egne handlinger og samspill, trenger barn å utvikle en sosial forståelse og de trenger å bli gode på hensiktsmessige sosiale handlinger i samspill med andre. Dette er vi bevisste på i Helgelandsmoen barnehage, og vi jobber mye for å hjelpe barna til å kjenne igjen følelser hos seg selv og andre. Videre jobber vi med å bli gode på å handle på en hensiktsmessig måte i forhold til følelsene man kjenner igjen. Barn må lære seg å vite hvilke følelser forskjellige handlinger fører til. Sagt på en veldig enkel måte, kan vi si at vi i barnehagen skal trene oss på å være en god venn. Det er mye læring og forståelse bak en sosial adferd som fører til at man er en god venn. Når man etter hvert blir god på å være en god venn får man mye positivt tilbake, selvfølelsen og selvbildet vil da få gode vekstvilkår. Dette forsterker seg gjerne videre, og man har et godt grunnlag for utvikling av en god psykisk helse. 10

11 Fysisk helse For å ivareta utvikling av en sunn og frisk kropp, er det spesielt to faktorer som er viktig. Fysisk aktivitet og kosthold. Kosthold. Kosthold skal ivareta energi behovet, og byggematerial behovet. Det vil si at vi må sette sammen et kosthold som gir oss karbohydrater, proteiner, vitaminer og andre nødvendige næringsstoffer. Da har vi krefter til aktivitet, og vi bygger muskler, sener, skjelett og så videre. I barnehagen forsøker vi å ta hensyn til dette når vi velger hvilke mat vi serverer. Vi har et variert utvalg av pålegg, og brødet baker vi i barnehagen. Brødet vi baker er blanding av hvete og grovbakst mel, og vi mener det ivaretar krav til et godt og næringsrikt brød. Varmmatmåltidene på fredager er variert, med kjøtt og fisk annenhver uke. Det varieres også mellom ris, pasta, poteter og grønnsaker skal være med til hvert måltid. Fiskepinner, pølser og andre halvfabrikater forsøker vi å styre unna i så stor grad som mulig. Matpakkene er foreldrene sitt domene, og vi legger oss i liten grad bort i hva dere velger å sende med i matboksen. Vi oppfordrer selvfølgelig alle til å være litt bevisst hva de sender med. Matvaner og holdninger ift mat læres tidlig, og det danner grunnlaget for hva slags kosthold barna får når de vokser opp. Vi voksne må være bevist hva vi serverer, men det er like viktig hva vi putter i oss selv. For det hjelper lite hva vi sier og serverer, hvis barna ser at vi gjør det annerledes. Det er et prinsipp som gjelder for all læring. Barn lærer hva vi gjør, ikke hva vi sier. 11

12 Fysisk aktivitet. Barn er fysisk aktive, og det er ikke en stor utfordring å aktivere barn fysisk. Det handler om å tilby et fysisk miljø som gir mulighet for variert bevegelse. Inne rommet i barnehagen har sine begrensninger, men barn beveger seg mye når de er i lek innendørs. Uterommet gir helt andre muligheter for grovmotorisk aktivitet. Uteområdet i barnehagen vår er fantastisk flott og gir motoriske utfordringer til alle aldersgruppene. Asfalt, gress og skogbunn med skråbakker og variert terreng gir et godt grunnlag for varierte grovmotoriske utfordringer. Klatre/lekeapparater, vippehuske, husker, sklier og sandkasser supplerer området og gjør et til et allsidig lekeområde. Aktive voksne som viser at det er gøy å være fysisk aktive er en faktor som er med og former barns aktivitetsmønster og holdninger til fysisk aktivitet. Dette er avgjørende for hvordan og i hvor stor grad barna velger fysisk aktivitet senere i livet. De voksne i barnehagen er rollemodeller, men vi spiller annenfiolin. Barn kopierer foreldrene sine. Har vi nevnt det før? I barnehagen har vi ansvar for at det er tilrettelagt for fysisk aktivitet og vi må gi barna tid til å være fysisk aktive i fri lek. Vi som jobber i barnehagen må være gode forbilder. 12

13 Barns rett til medvirkning(barnehageloven 3). Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Hvilke konsekvenser har barnehagelovens 3 for arbeidet med barn i barnehagen? Først og fremst gir 3 klare signaler om hvilket syn vi skal ha på barn og barndom. Det forteller oss at barnet er likeverdig, og at barndommen har egenverdi. Barnet har lik verdi og barnets ønsker og behov for seg selv skal tillegges lik verdi som voksnes vurdering av hva som er barnets beste. Dette handler ikke bare om valg ift hva man skal gjøre, hva slags pålegg man skal ha på brødskiva, eller hvem man har lyst til å være sammen med. I større grad handler det om at voksne må ta barns følelser og opplevelser av en situasjon på alvor. Vi voksne må anerkjenne barnets opplevelse og følelser, og ikke fordømme, latterliggjøre eller avfeie dem. Barndommen ble tidligere sett på som en nødvendig vei til «voksendommen». I dag anser vi barndommen som en periode av livet med egenverdi på lik linje med verdien av voksenlivet. Barn er human beings, ikke human becomings. Dette forteller oss at innholdet i barnehagehverdagen må ivareta barnas behov som barn og menneskehetens behov for læring og utvikling for fremtiden. 13

14 Anerkjennende kommunikasjon Vår viktigste vei til trygge barn og ivaretakelse av 3 i barnehageloven. Vi har jobbet mye med anerkjennende kommunikasjon. Å være anerkjennende er en væremåte, og det tar tid å tilegne seg en væremåte. Vi har jobbet med dette i fire år og har kommet et stykke på veien. Vi bruker tid på å utvikle oss på anerkjennende kommunikasjon fordi vi er overbevist om at barn (og også voksne) trenger å oppleve seg sett og forstått for å være trygge. Hva vil det si å være anerkjennende? Anerkjennelse vil si å lytte til og observere det andre formidler verbalt og nonverbalt, og kommunisere tilbake de følelsene og de tankene den andre har. La barnet eie sine tanker og følelser, selv om det av og til kan være helt irrasjonelt for en voksen. Du skal bekrefte at du har forstått det barnet sier og vise at du skjønner hva barnet vil. Når barnet opplever seg sett og forstått, har man et godt grunnlag for den videre kommunikasjonen i situasjonen. For å øke vår forståelse for anerkjennelse, har vi reflektert rundt spørsmål som: Hvordan vi ønsker å bli møtt når vi skal fortelle noe vi har opplevd? Hvordan ønsker vi at andre forholder seg til de følelsene vi har? Skal man møte barn på en annerledes måte enn man ønsker å bli møtt selv? Dette styres i stor grad av hvilke syn man har på barn? Når man jobber i barnehage er det viktig at man har reflektert rundt eget barnesyn og i Helgelandsmoen barnehage har vi et klart standpunkt ift dette. Barn er likeverdige individer, som har like stor rett til sine tanker og følelser. Et barns opplevelse av en situasjon er ikke feil. Erfaringer vi har gjort. Vi har erfart: ved å være anerkjennende med barna blir det lettere å hjelpe dem til å utvikle samspillskompetansen. De blir gode på å kommunisere med andre, konfliktnivået blir lavere og de blir gode til å løse de konfliktene som oppstår. Barna blir gode på å uttrykke egne følelser på gode måter, og de blir gode på å se følelser hos andre. De får gode ferdigheter for vennskap og samspill. 14

15 Utegruppe Hvorfor utegruppe? Vi tenker det er på sin plass at vi sier noe om hvorfor vi prioriterer å ha utegruppe som en del av det pedagogiske tilbudet i Helgelandsmoen barnehage. Her kommer en kort oppsummering av våre tanker i tilfeldig rekkefølge. Vi ønsker å gi barna: Fysiske utfordringer i et naturlig og tilrettelagt miljø, med gode muligheter for stimulering av grov og finmotorikk. Gode holdninger ift hvordan man ferdes i naturen. Gode ferdigheter i feltliv. Hvordan klare seg, og ha det komfortabelt i naturen i alle årstider. Stimulering av sansene i naturen o Se o Høre o Lukte o føle/kjenne Lære barna å bruke de mulighetene naturen gir til lek og utfoldelse. Foruten å være i, oppleve, utforske og mestre naturen vil det hovedsakelig bli lagt vekt på to temaer på utegurppa: Natur Vi vil jobbe med fakta om naturen, trær, blomster, insekter og dyr på en enkel måte, tilrettelagt for barna. Vikinger Vikingene var et naturfolk i større grad enn det vi er i dagens sivilisasjon, og vi vil bruke utgruppa for å gi barna et innblikk i denne gamle norske kulturen. Det er et tema vi har valgt som et av hovedtemaene for Helgelandsmoen barnehage fordi det er en viktig del av Hole kommunes kulturhistorie, og fordi arbeidet med en annerledes kultur skal bidra til å gi barna forståelse for andre kulturer. 15

16 Hva skjer ellers i Helgelandsmoen barnehage? 16

17 Samarbeid hjem barnehage. Vi ønsker en god dialog og et godt samarbeid med foreldrene til de flotte barna som går i Helgelandsmoen barnehage. Kommunikasjon kan være veldig vanskelig, og god kommunikasjon er noe man må jobbe med. Vi jobber med det, og ønsker selvfølgelig å få det til så bra som overhode mulig. Denne folderen tar for seg de kanalene vi har for kommunikasjon med dere, og vi har forsøkt å beskrive hvilke temaer/saker vi tenker hører hjemme i de forskjellige møteplassene. Tanken er at en best mulig kommunikasjon gir det beste samarbeidet, som gir den beste barnehagen. Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Hvilket betyr at vi er lovpålagt å tilrettelegge for et godt samarbeid med dere. Vi har forskjellige kanaler for samarbeid, og ønsker at vi og dere skal være flinke til å bruke disse: Foreldresamtaler Foreldresamtaler er en samtale mellom en eller begge foreldre, og en av personale på avdelingen. Som regel er det pedagogisk leder som har disse samtalene. I foreldresamtaler snakker man om barnet, hvordan barnet har det i barnehagen, om hva foreldre og barnehagen tenker om utviklingen til barnet, sosialt, motorisk, språklig, kognitivt. Og man kommuniserer behov og tanker man har knyttet til sitt eget barn. Foreldremøter Foreldremøter er gjerne delt i to. En felles økt for hele barnehagen. Denne inneholder gjerne generell informasjon om barnehagen. På grunn av gruppen størrelse er dette et lite egnet fora for diskusjon. Oppklarende spørsmål i forhold til det som blir sagt mottas med takk, og det kan forekomme meningsutvekslinger. Men i utgangspunktet legger vi ikke opp til store diskusjoner. Del to av foreldremøte foregår på hver enkelt avdeling. Dette inneholder informasjon på avdelingsnivå. Det er en mindre gruppe, hvor hver enkelt i større grad kan slippe til. Samtaler rundt avdelingens informasjon er ønskelig. Vi ønsker ideer og innspill som går på avdelingsgruppe nivå. 17

18 Daglig kommunikasjon. Informasjon og beskjeder fra foreldre til barnehagepersonalet og motsatt gis når man kommer om morgenen eller henter om ettermiddagen. Denne kommunikasjonen er viktig, og skal sikre et godt samarbeid på detaljnivå. Barnehagepersonalet og foreldre bør være bevisst hva de tar opp i denne kommunikasjonen, siden det ofte er barn tilstede. Vi ønsker spesielt at barna skjermes fra følelsesladede kritiske tilbakemeldinger. Samtale. Om man har et behov for å formidle noe utenom de tre nevnte fora kan man be om en samtale med barnehagen. Da tenker vi alle saker som ikke egner seg i foreldresamtale, foreldremøte eller i den daglige kommunikasjon. Ta kontakt med den du ønsker å snakke med og gjør en avtale. Det kan være styrer, pedagogisk leder, eller assistent. Det trenger ikke være store saken, eller ta lang tid, men en saker det vil være fornuftig å snakke om uten barn tilstede. Ofte kan slike samtaler tas på sparket, men vi ønsker å trekke oss unna der barna er. Barnehagen kan også ha et behov for en samtale med hjemmet, utenom de vanlige foreldresamtalene. Utover dette er styrer stort sett til stede i barnehagen, døren er alltid åpen. SAU Samarbeidsutvalget er et møtefora med foreldrerepresentanter(en fra hver avdeling, velges på foreldremøte på høsten), barnehagepersonalet (tre stk.) en representant for eier (kan møte). I tillegg har styrer møterett og talerett, men ikke stemmerett. Saker til SAU møter kan komme fra foreldre og fra barnehagen. Det skal jobbes med kvalitetsutvikling, og de store sakene. Leder for SAU(velges på første sau møte i høst, og kan med fordel være en forelder) samler inn og siler saker som skal tas opp. Saker som meldes foreldrerepresentanter fra foreldre kan være av en art som hører hjemme i et av de andre nevnte fora. Det blir da foreldrerepresentantens oppgave å veilede saken til riktig fora. 18

19 Praktisk informasjon og FAQ Ferie og fridager Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed om barnet skal ha fri enkeltdager eller sammenhengende. I forkant av skolens ferier vil vi spørre om noen planlegger å ha fri. Dette er for at vi kan planlegge å avvikle egen ferie og avspasering de dagene det er færre barn i barnehagen. Jf. vedtektene for Hole kommune sine barnehager, skal alle barn ha minimum 4 uker ferie pr barnehageår. Sykdom Det er dere foreldre som gjør den første vurderingen av barnet ift om det er friskt nok til å gå i barnehagen. Det kan mange ganger være en vanskelig vurdering. Vi har laget et skriv som vi håper kan være til hjelp, det er å finne på barnehagens hjemmeside. Dersom barnet blir syk i løpet av barnehagedagen, vil vi ringe dere. Fravær Hvis barnet skal være hjemme grunnet sykdom eller annet, er det fint om dere gir beskjed til barnehagen så tidlig som mulig og innen klokken Det hjelper oss til endelig planlegging av dagen på morgenmøte vi har klokken Fravær meldes til hver enkelt avdeling. Kontaktinformasjon finnes bakerst i årsplanen. Kjernetid Vi ønsker at alle er på plass i barnehagen klokken Planlagte aktiviteter, grupper og liknende starter opp da og det er forstyrrende å ta imot nye barn etter det. Barna blir lett avledet fra aktivitet og vi voksne også. Er man forhindret av skjellig grunn(eks: tannlege, helsesøster, lege o.l.) er det selvfølgelig greit at man kommer senere. Utstyr og klær En barnehagehverdag krever litt forskjellig utstyr og klær. Alle barna må til enhver tid ha tilstrekkelig med klær tilpasset vær og årstid. Vi sender ut påminnelser hvis det er noe som mangler og deler også ut veileder til klær rundt årstidsskiftene. Merking av klær og effekter Det er viktig at klær og utstyr blir merket. Det er flere grunner til dette. De viktigste årsakene er at vi skal finne og kle på barna deres riktige klær og at dere skal få tilbake de klærne og det utstyret dere har med. Mye av både tøy og utstyr er likt og det er vanskelig både for barna og oss å vite forskjell. Spør oss om råd for merking av tøy. 19

20 Yoghurt Barna må gjerne ha med seg yoghurt til frokostmåltidet. Vi ønsker ikke yoghurt til lunsj matpakken, eller når de er på tur i skogen. Fruktmåltidet holder vi også yoghurt fritt. Måltider Frokost: Ta med hjemmefra om dere ønsker at barnet skal spise frokost i barnehagen. Melk evt. vann serveres til frokosten, det har vi i barnehagen. Det er litt forskjellige frokostrutiner(ift. klokkeslett) på avdelingene, spør på avdelingen om du er usikker på hva som gjelder. Lunsj: Mandag, tirsdag og torsdag har vi smøremåltid i barnehagen, fredag er det varmmat, onsdag er det matpakkedag og alle tar med seg lunsj hjemmefra. Fruktmåltid: Det serveres et lite måltid i barnehagen ca. klokken 14-14:30. Vi kaller det fruktmåltid. Barna får litt frukt, og tilbud om et knekkebrød. Dette er et mellommåltid, og vi mener det er tilstrekkelig med litt frukt og knekkebrød til dette måltidet. Bursdag Litt individuelle løsninger på avdelingene, i grove trekk gjør vi som følger: Når et barn har bursdag, markerer vi dette med flagg ute på veggen og et bilde ved siden av flagget. Vi har en bursdag samling, hvor bursdagsbarnet er i fokus. Etter lunsj, eller til fruktmåltidet serverer vi litt is eller popcorn(ikke popcorn på Alvestua). Kake hjemmefra er ikke nødvendig, men det er heller ikke forbud. 20

21 Kontaktinformasjon Adresse: Besøksadresse: Helgelandsmoen barnehage Helgelandsmoen næringspark bygning Hønefoss Postadresse: Helgelandsmoen barnehage Viksveien Røyse Styrer Espen Pedersen Tlf.: / E-post: Avdelinger: Alvestua Tlf.: Pedagogisk leder: Toril Gundersen E-post: Trollkroken Tlf.: Pedagogisk leder: Line T. Berg E-post: Kongsgården Tlf.: Pedagogisk leder: Hege Åmodt E-post: Pedagogisk leder: Anne W. Gjerdingen E-post: Foreldrerepresentanter: Alvestua Svein Bjerke Tlf: E-post: Trollkroken Astrid Charlotte Aker Tlf: E-post: Kongsgården Veronica Simensen Tlf: E-post: 21

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 PERSONALET PÅ AVDELINGEN Lise W. Bendiksby, pedagogisk leder, førskolelærer, 100 % stilling Helene W. Michelsen, barne- og ungdomsarbeider, 100 % stilling Anne Grete

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER Nå er vi godt i gang med hverdagen på Huskestua, og vi har kommet inn i gode rutiner og gruppedelinger. Vi ser at barnegruppa må deles gjennom hele dagen,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 Hei! Da er barnehageåret på Loppekassa godt i gang, og nå er snart alle barna er på plass. Tobias og Casper starter i starten av september, og da er gruppa fulltallig.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Handlingsplan 2015-2016

Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 «Små barn i mulighetenes verden» BARN PÅ TROLLSTUA: Sofie Linnea Andrine Mikkel Matheo Leon Evelyn Mahmoud Julie Adele Ronia Oliver Luna PERSONALET PÅ TROLLSTUA: Inger Kari Eriksen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013

Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013 Oppsummering fra foreldremøte 21. februar 2013 Tilstede: 12 foreldre og personalet Tema på møte: årsplan med fokus på medvirkning og progresjon. Vi jobbet i grupper der det ble svart på spørsmål rundt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE 1 Innledning I 2013 og 2014 har personalet i Ervik barnehage reflektert mye rundt voksnes holdninger, adferd og verdier i arbeidet med barna. Dette har resultert i et

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

Kosthold i Pioner barnehager 2014/ 2015

Kosthold i Pioner barnehager 2014/ 2015 Kosthold i Pioner barnehager 2014/ 2015 Forord Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av matglede, og at vi bevisstgjør barn og voksne på at maten vi

Detaljer

Periodeplan september-november.

Periodeplan september-november. Periodeplan september-november. Rogna. Hei og vel møtt til et nytt barnehageår! Velkommen tilbake etter sommeren og en ekstra velkommen til Julie, Ariana, Celine, Nikolay og Theodor med foreldre, som er

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Periodeplan september-november 2016

Periodeplan september-november 2016 Periodeplan september-november 2016 Rogna. Hei og vel møtt til et nytt barnehageår! Velkommen tilbake etter sommeren og en ekstra velkommen til Thea, Ava Emilie, Jacob og Synne med foreldre, som er helt

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2016/2017 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info HEI OG VELKOMMEN TIL STJERNEBLIKK Stjerneblikk er en 3-6 års avdeling med 19 barn og 3 voksne. Vi holder til i 2. etasje. Vi ønsker at barnas hverdag skal være preget av mestring, tilhørighet og glede.

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018

MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018 MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018 Januar: I januar har vi hatt fokus på fagområdet antall, rom og form. Dette er et fagområde som er rundt oss hele tiden både i barnehagens inne og uterom og på turer i skogen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer