Glem industrien, vi har penger nok?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glem industrien, vi har penger nok?"

Transkript

1 Nr NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er redd for en splittet landsdel etter at Troms bestemte seg for å melde seg ut av Landsdelsutvalget for Nord-Norge. BOREPLAN NORSKEHAVET Alcoa sine planer om å benytte naturgass fra Hammerfest til aluminiumsproduksjon har vært en sterkt utløsende årsak til intens debatt om klimaforliket og de konsekvenser dette får for ny industrietablering. Mens miljøvernminister Erik Solheim fastholder de rødgrønnes idealpolitikk krever LO-ledelsen og mange andre nå en endring. Næringsrapport belyser saken grundig i denne utgaven. Side 16 OPERATøR FELT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Aker Barents Transocean Leader Songa Delta Aker Barents Trans. Leader Transocean Winner Polar Pioneer Borgland Dolphin Aker Barents Scaraboe 5 Transocean Leader Borgland Dolphin Borgland Dolphin Songa Delta Borgland Dolphin PL468 Det norske Dovregubben PL429 Statoil Spinell PL434 Nexen Ronaldo PL522 BG Group Gullris PL312 Statoil Nordtuva PL431 Mærsk T-Rex PL212, 212B, 262 BP Norge Skarv PL471 OMV Chamonix PL482 Det norske Skaugumåsen PL122 ENI Norge Marulk PL385 Statoil Jette PL559 Rocksource Phoenix PL212 BP Snadd Øst PL159B Total Alve Nord EON Ruhrgas PL350 (Sørøst Skrav) BOREPLAN BARENTSHAVET Statoil Statoil Total ENI Norge Lundin OPERATøR FELT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Polar Pioneer Polar Pioneer West Phoenix? Transocean Leader Aker Barents Scarabeo 8 Aker Barents? Scarabeo? GDF Suez ENI Norge Dong PL488 Lunde PL532 Skrugard PL535 Norvarg PL533 Salina PL438 Skalle PL530 Heilo PL229, 229B Goliat PL518 Zappfe OMV PL537 PL529 ENI Norge Bønna MÅTTE skrive opp... Sparebanken Nord-Norge Her skal det bores i år skrev opp verdien på sine aksjer i Front Exploration med hele 189 millioner kroner. Vi måtte gjøre det, sier viseadministrerende direk- NæringsRapport gir deg en komplett oversikt over leteboringer for Hvem tør, Oddmund skal bore hvor, og med hvilken rigg. Åsen. Side 46 Side 38 Side 52 Kunnskapsparken Bodø arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet. Vi skaper kontakt mellom næringsliv, FoU-miljø og virkemiddelapparatet. Vi hjelper etablerere med oppstart av bedrift og bidrar til utvikling av eksisterende bedrifter. Kr. 40,- Vil du lese mer om utviklingen i nordnorsk offshorebasert leverandørindustri, gå til våre hjemmesider og last ned rapporten LEVERT! LEVERT! Petroleumsrelatert leverandørindustri NORD - NORGE Kunnskapsparken Bodø AS Sjøgata 15 / 17 Postboks 815, 8001 BODØ Tlf Følg oss på Facebook!

2 TORMODS TANKER 2 NR Nordområdestrategien: For folket i nord eller for landet? TORMOD SELJEVOLL Strategien er tilordnet landets behov for politisk styring, forvaltning og kontroll i nordområdene. Strategien inneholder ikke noen motivasjon for at du og jeg som bor ved de kalde kyster skal få det materielt bedre. Det er heller ikke nevnt noe behov for noen politiske tiltak for å høyne vår materielle levestandard. En tilstandsanalyse, omfattende nåtiden, forteller at folk i Troms og Finnmark bor i landets mest ressursrike område. Tradisjonelle fiskerier har bedre inntjening enn noensinne, oppdrettsnæringen går på høygear, olje og gass ser det ut til å være nok av på den nordlige sokkelen og etterspørselen etter mineraler fra østen gir nye muligheter i gamle nedlagte og nye gruveområder. Det mangler verken råstoffer eller energi i form av vind og vann. Av de som bor i disse to fylkene er det 3 % som er arbeidsledige. Det finnes altså ikke ledig arbeidskraft. For å utvikle nye næringer er landsdelen helt avhengig av å importere arbeidskraft. Dette er kort fortalt dagens situasjon. Soria Moria erklæringen av 2006 om strategien i nord gir derfor knapt noe svar på de utfordringer landsdelens bærekraftige næringsliv står overfor. Jeg holder petroleumsnæringen utenfor i denne vurdering fordi den vil vare over de neste 50 år hvoretter landsdelen sitter tilbake med tomme oljebrønner og utdaterte produksjonsanlegg. Det vi må ta vare på, er den bærekraftige virksomheten basert på gjenvinnbare ressurser. Med grunnlag i de arbeidssøkendes preferanser til bosted tyder alt på at Nord-Norge i petroleumsalderen blir en landsdel for langpendlere, inn og ut fra eget land og fra utlandet. Det er intet som tyder på at for eksempel Skjervøy eller Hammerfest kommer til å bli valgt som fremtidig Det er derfor viktig at nordnorske politikere nå setter noen kjepphester i stallen og lar sin røst lyde hva angår de transportløsninger som må på plass. boligområde for de som tar arbeid i oljeindustrien eller andre virksomheter som må rekruttere arbeidskraft. All empiri og erfaring fra Europa og USA tilsier at folk vil bo i den behagelige tempererte sonen i et klima hvor knapt Østlandet strekker til. Dermed blir langpendling løsningen for å dekke arbeidskraftbehovet. Det må meget sterke personrettede tiltak til om staten politisk skal makte å snu opp ned på enkeltmenneskenes preferanse hva angår bosted. Slike tiltak er ikke nevnt i strategidokumentet. Tvert i mot føres det og forsterkes det en miljøpolitikk i distriktene som fører med seg stengsel for utfoldelse og dermed vantrivsel. Natur vernes og forbeholdes urbane menneskers opplevelsesbehov og rovdyr får fritt leide slik at bygdenæringene langsomt bygges ned. Jeg antar at grunnlaget for tilblivelsen av nordområdestrategien er tuftet på behovet for å innhente politisk aksept for utvidelse av petroleumsnæringen mot nord og øst.. Det må noen gulrøtter til for at folk flest skal gi tilslutning til leting og produksjon av olje med den risiko det innebærer for miljøet og de tradisjonelle næringer på kysten. FOR FOLKET I NORD ELLER FOR LANDET: Strategien for nordområdene er som sagt et politisk program myntet på forvaltning og verdiskapning for hele nasjonen og har slett ikke de nordlige områdene alene som mål. Uten mulighetene for en stor Petroleumsnæring i nord ville strategien neppe ha sett dagens lys. Den rødgrønne regjeringen har klart sett behovet for å markedsføre sine tiltak i nord under en samlet fane uten at det nødvendigvis betyr at satsingen har gitt flere midler enn det for øvrig ville ha blitt gitt over de ordinære budsjetter. Med utenriksminister Støre som markedsfører er det klart noen politiske gevinster å hente med denne metode når regnskapet en gang skal gjøres opp. Foruten oljenæringen, er populære og moteriktige temaer som klima, miljø, samarbeid folk til folk (Russland) og urfolk fremhevet i Soria Moria erklæringen av 2006 om strategien for nordområdet. Majoriteten, den etniske norske befolkning eller de tradisjonelle næringer, er knapt nevnt som noen viktig ressurs. Ikke uvanlig hva angår politikk i nord. Uansett politiske tiltak og preferanser er det grunn til å tro at urbaniseringen og sentraliseringen av befolkningen vil fortsette slik bildet har vært de siste årene. Ingen regjering synes å ha politisk mot og sterk nok vilje til å lansere personrettede tiltak som tilstrekkelige for å styre flyttestrømmene. Det som imidlertid blir den store utfordring de nærmeste årene er hvorvidt det er politisk vilje og mot til å etablere en infrastruktur for landsdelens transportbehov som både er effektiv og tar tilstrekkelig hensyn til miljø og klimautfordringen. Kravene fra fiskeindustrien og oppdrettsnæringen for en effektiv transport ut av landsdelen for produktene er langt fra oppfylt. Det er allerede uforsvarlig utelukkende å bruke trailere for transport til markedene i EU. Miljø og klima burde tilsi at sentrale myndigheter lanserte snarlige løsninger basert på miljøeffektivitet. I og med at det politiske samarbeidet i landsdelen er brutt sammen, er det vel fare for at det går både vinter og vår før effektiv planlegging iverksettes. Det er vanskelig å forstå at ikke våre naboland Sverige og Finland er trukket sterkere inn planleggingsprosessen. Vi kan neppe få til effektive jernbaneløsninger til kontinentet uten at løsningen baserer seg på å bruke disse landenes territorier. Vi har pengene til et effektivt samarbeid for å få til klima- og miljøriktige løsninger sammen med Sverige og Finland. Det blir neppe noen inflasjon av det. De varer, fersk fisk, som vi skal bringe ut til konsumentene i EU, vårt hovedmarked, kan ikke løses med sjøtransport basert på dagens teknologi. Det gror imidlertid stadig en liten mistanke om at alt av jernbanespor skal planlegges via Østlandet; nødvendig for å få politisk oppslutning. Det er derfor viktig at nordnorske politikere nå setter noen kjepphester i stallen og lar sin røst lyde hva angår de transportløsninger som må på plass. Strategien for nordområdene er som sagt et politisk program myntet på forvaltning og verdiskapning for hele nasjonen og har slett ikke de nordlige områdene alene som mål. Uten mulighetene for en stor Petroleumsnæring i nord ville strategien neppe ha sett dagens lys. Det er imidlertid gruveindustri, fiskeri og oppdrett som vil være hovednæringene i uoverskuelig tid fremover, og som det må tilrettelegges for. Derfor et det viktig at oljeverdiene veksles om fra finansfordring til realinvestering og brukes til infrastruktur som kan medføre at vi blir konkurransedyktige både i riktig ressursanvendelse (klima og miljø) og i effektivitet. Det må derfor komme på plass mer politisk vidsyn og mot enn politisk korrekt boklærd sosialøkonomi. Bergensbanen som i kostnad den gang var større enn et statsbudsjett, ville ikke vært bygd uten politisk mot og vidsyn. SAR kan gjennom sine selskaper i SAR gruppen; SAR Hammerfest og NordMiljø tilby komplett avfallskjedestyring for offshore og landbasert industri. Gjennom avfallshåndtering og rådgivning forhindrer og forebygger vi at ressurser kommer på avveie. Vår innsamling, sortering og veiledning sparer brukerne for kostnader og miljøet for skader. Vi tilbyr også kurs, rådgivning og innkjøpsveiledning innen ressurs- og avfallshåndtering. SAR satser sterkt internasjonalt og er nå etablert med egne anlegg i India og Kuwait. SAR dekker hele norskekysten og har hovedkontor i Stavanger. Hovedkontor tlf: eller besøk Systembygger av aluminiumsprofiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Besøk oss på:

3 LEDER NR Det var en gang et bittelite land I et bittelite land høyt, høyt oppe mot nord; som er velsigna med vannkraftressurser som er unike i verdenssammenheng så lar det seg meget vel gjøre å framstå som den unge helten som skal ta seg fram til det glitrende slottet Soria Moria der framme i horisonten. Spesielt dersom det samme landet kan selge olje og gass for stadig mer penger til en enda mer energihungrende verden - langt, langt der ute. Eventyret Soria Moria slott ble skrevet av Asbjørnsen og Moe, til utgivelsen av Norske Folkeeventyr I forbindelse med den intense diskusjonen som har oppstått omkring bruk av gass til industri her i landet sterkt utløst av storselskapet Alcoa sine planer om å bygge gasskraftverk og aluminiumsfabrikk i Hammerfest, så får noen av de storslåtte visjonene som de rødgrønne regjeringsmedlemmene festa til papiret under Soria Moriaforhandlingene også et sus av eventyr over seg. I 2007 kom statsminister Jens Stoltenberg med sin nyttårstale, hvor han forkynte at Norge skulle bli det første landet i verden som foretok fullskalarensing av CO 2 og lagring av uvesenet ved gasskraftverket på Mongstad. Selv karakteriserte ikke statsministeren det hele som et eventyr men som noe som ikke er så veldig langt ifra; nemlig som en månelanding. Siden har realitetene kommet Helten og det glitrende slottet: I et bittelite land høyt, høyt mot nord lar det seg meget vel gjøre å framstå som den unge helten som skal ta seg fram til det glitrende slottet Soria Moria langt der framme i horisonten. I hvert fall så lenge landet har olje og gassinntekter å leve av. Den varslede «månelandingen» til Jens Stoltenberg skulle være en del av eventyret. for en dag. CO 2 -rensingen på Mongstad har blitt utsatt; sist fordi eksperter mente at noe så lite eventyrlig som kreftfare kunne knyttes til eksperimentet. Nye beregninger viser også at den teknologien som Norge er i ferd med å utvikle trolig vil bli alt for kostbar for salg til verden langt, langt der ute. Man mener at miljøer som forsker på det samme i Europa og Canada er i ferd med å kunne tilby både bedre og billigere teknologi. I land som ikke har vannkraft av betydning å ty til må man finne praktiske løsninger. Innen OECD regner man med at 80 prosent av nye kraftverk som vil bli bygget innen 2020 vil drives av gass. I Tyskland har man kunngjort at man i årene som kommer vil gå over fra atomkraftverk til gasskraftverk. Tegninga er klar: Behovet for gass i Europa vil øke sterkt i årene som kommer; samtidig som Norge er blitt verdenes neststørste eksportør av naturgass. Med stigende etterspørsel i markedene øker selvsagt også prisen på gass. Norske inntekter av olje og gass er allerede eventyrlige. Statoil konsentrerer seg nå her i landet utelukkende om å eksportere olje og gass og kan legge fram kvartalsresultater som det glitrer av. I Tyskland bygger Statkraft urensede gasskraftverk, og i Qatar driver Hydro verdens største aluminiumsfabrikk basert på gasskraft. Mens Alcoa nektes å bygge aluminiumsfabrikk i Finnmark, fordi norske myndigheter ikke vil tillate bruk av gasskraft til annet enn - petroleumsproduksjon. Og nettopp slik produksjon; og den bruk av fossilt brennstoff verden over som den resulterer i er den desiderte hovedårsaken til de økte CO 2 -utslippene. Her er det noe som skurrer. Kina har en av verdens raskest voksende økonomier, og her kommer mye av energiproduksjonen fortsatt fra kullkraftverk som etter beregninger forurenser mer enn dobbelt så mye enn gasskraftverk. Statistikk lagt fram i vår er da også lesning som ligger fjernt ifra det som Asbjørnsen og Moe presterte: CO 2 -utslippene bare fortsatte å øke i fjor; her i landet, så vel som i verden for øvrig. Ca. en prosent av naturgassen som hentes ut fra havbunnen på norsk sokkel brukes i Norge. Ca. 2/3-deler av denne gassen går til metanolfabrikken på Tjeldbergodden, resten brukes til energi. Stadig flere mener nå at denne andelen må økes betraktelig. Dette mener ikke minst spesialrådgiver Hogne Hongset i LO-forbundet IndustriEnergi. Han har satt seg i fòre å avsløre Keiserens nye klær som ble tatt på etter Soria Moria. Et middel han benytter er å skrive spenningsromaner hvor bl.a. CO 2 -hykleriet avsløres. Også den mektige LO-lederen har kommet på banen: Mens han tidligere har støttet klimaforliket, så mener han nå at det blir alt for dyrt å realisere dette fordi det vil gå på bekostning av ny industri-etablering her i landet. For i løpet av den tiden olje og gass har blitt til avgjørende norsk eksportvare, så har industrien blitt kraftig redusert. Hva skal vi vel leve av her i landet den gang olje- og gassressursene ubønnhørlig tar slutt? spør flere. Å gjøre som han i eventyret om Askeladden og de gode hjelperne; å ete gråstein, er foreløpig ikke lansert som noe alternativ. INNHOLD NR For folket i nord eller for landet?... 2 Leder: Det var en gang et bittelite land... 3 Delelinjeområdet er komplekst... 4 Skrugard åpner for ny oljeprovins?... 6 Samarbeid gir økte leveranser... 8 Oljen trekker ungdom hjem Nå øker petro-aktiviteten sterkt Men få oppdrag for oljenæringen Viktig å kjenne de rette folkene Vellykket verkstedssamarbeid i Tromsø Mikropartier hindrer industriutbygging Alcoa avventer CO2-avklaring Fastholder mål om CO2-rensing Regjeringen er industrifiendtlig Ny renseteknologi vil løse alt Urimelig med krav om nullutslipp LNG, CO2 og den store verden Gasskraftverk i Norge Må se helheten av CO2-utslipp Nordlandsbedrifter for gass CO2-utslipp fra aluminiumsindustrien Davids kamp mot goliat Gassrør utvides mot nord Mange nye muligheter åpner seg i Barentshavet Muligheter for nordnorsk industri Skrugard skrudde til interessen i nord Det norske oljeselskap Her skal det bores i år Borekalender Oljemyggene MÅ gjøre funn i år Unik beredskapsmodell i Hammerfest Fiskebåter bygges om Opplæringssenter for beredskap Frykter et splittet Nord-Norge Odd Eriksen frykter tapt «kjøttvekt» Dette er LU (Landsdelsutvalget) Flere tiår unna åpning helt i nord Åpner for mer leting Baseoptimist gjennom 30 år Polarbase: Sterkt økende aksjeverdi Vi MÅTTE skrive opp Hentet 600 millioner kroner Tallet er Taper penger i Russland Karde passerte 6 millioner Ikke lenger tid for smålig splid Næring utvikles raskere enn planene Tildelinger fra Innovasjon Norge Finnsnes sykehjem Et miljøbygg med særpreg Bygg for et bedre Luftfartstilsyn Leiv Berg ansvarlig redaktør Utgiver: NæringsRapport AS Adresse: Grønnegt. 32, 4. etg. Postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Markedskonsulenter: André Eilertsen: Dag Danielsen: Journalister: Geir Johansen: Geir Bjørn Nilsen: Annonse- og abonnement: Telefon: ISSN

4 4 NR BARENTSHAVET Delelinjeområdet er komp være såkalte elefant-funn som inneholder mer enn én milliard fat oljeekvivalenter. Blant annet viser seismikken i dette området lovende tegn på at det finnes gass her såkalte «flatflekker». Det første selskapet som skal bore langs denne vestlige randsonen er Eni. Bønna-prospektet skal bores neste år, og det ryktes i bransjen at et funn her kan være en elefant. NORDNORSK I TOPPLEDELSEN: Vest i Barentshavet kan det fremdeles være såkalte «elefant-funn», d.v.s. funn som inneholder mer enn en milliard fat oljeekvivalenter, sier Bente Nyland. Hun er oljedirektør, nordlending, født og oppvokst i Bodø. Her er hun fotografert under Barentshavkonferansen i Hammerfest i april i år. Foto: Ole Ketil Helgesen Olje pipler ut av fjellet OD mener at 37 prosent av de uoppdagede norske petroleumsressursene ligger i Barentshavet. Men området er stort og i stor grad uutforsket. OD ivrer etter å undersøke Barentshavet nord, dvs de områdene som ligger nord for N, og som ennå ikke er åpnet for oljeselskapene. Foreløpige undersøkelser tyder på at det kan være store forekomster. Oljen kan ha lekket ut av det nye området. Muligens elefanter vest i Barentshavet Ole Ketil helgesen, Teknisk UKEBLAd. REDIGERing: seniorgeolog Harald Brekke, OLjedirektoratet I sommer starter Oljedirektoratet geologiske undersøkelser av det nye delelinjeområdet. Oljedirektør Bente Nyland mener vi vet altfor lite for å kunne anslå hvor store petroleumsressurser som finnes her. Det er noen store domer eller store feller i det nye området. Vi må finne ut hva disse er. I tillegg må vi få en bedre forståelse for i hvor stor grad området har vært utsatt for heving og erosjon. Vi kan nok komme til å finne ut at det er større kompleksitet enn det man får inntrykk av fra de kartene som har blitt presentert i media. De baserer seg på veldig gammel og enkel seismikk. Champagne-effekt Nyland forteller at heving og erosjon er årsaken til at mye olje har lekket ut på norsk side av Barentshavet. Og det var faktisk oljedirektøren, sammen med en håndfull kolleger hos sin tidligere arbeidsgiver Statoil, som i 1985 Alt innen logistikk TOTALE LOGISTIKKLØSNINGER Spesialtransporter (bred, lang, høy) Faste ukentlige ruter (vestlandet - Alta- H.fest - Murmansk Bulkrelaterte trasnporter Stort nettverk langs hele norskekysten Lager inne/ute Dypvannskai (ISPS Godkj). Rådgivining Personell/material koordinatorer ADR transporter KRANVIRKSOMHET Mobilkraner tonn Havnekraner Lastebilkraner Løftesystemer TRANSPORT OG LOGISTIKK MURMANSK TLM Januar 2008 startet vi opp selskapet Transport og Logistikk Murmansk (TLM). Vi har pr i dag avganger ukentlig med trailere og båter både inn og ut av Russland samt intern transport i russland. - Vi har høy fokus på sikkerhet og finner de beste og mest økonomiske løsningene for våre kunder. ALTA LOGISTICS AS Humleveien Alta Tel : Faks : Mail: Et selskap i: avslørte mysteriet om de mange tørre brønnene i området. Under de store istidene i løpet av de siste to millioner år var havbunnen i Barentshavet tørt land og var dekket av en tykk kappe av isbreer. Isbreene strømmet utover fra det indre av Barentshavsplatået ut mot de dype havområdene i Norskehavet og Polhavet, og på veien slipte isen ned berggrunnen under og transporterte det løse materialet ut i dyphavet. For hver istid ble dermed jordskorpen her litt tynnere og lettere, og bergartslagene som inneholdt olje og gass nede i dypet, kom litt grunnere for hver gang (dette er det som ofte omtales som «hevingen av Barentshavet»). Vekten av selve isen tynget også jordskorpen ned. Når isen smeltet, ble denne vekten fjernet og jordskorpen hevet seg ytterligere. Man antar at bergartslagene i norsk del av Barentshavet dermed har hevet seg med ca meter i løpet av de siste to millioner år. En slik heving har stor virkning på væsketrykket i de porøse bergartslagene i undergrunnen. Porerommene i disse porøse lagene (som oftest sandsteiner) er fylt med enten vann eller hydrokarboner (olje og gass). Hydrokarboner er lettere enn vann og vil alltid flyte oppover gjennom undergrunnen. Noen steder vil de imidlertid bli hindret på veien av tette lag og kan bli fanget opp i såkalte hydrokarbonfeller, og vi har fått et olje- og gassreservoar. Når et slikt reservoar blir hevet og dermed kommer nærmere overflaten, vil væsketrykket i porene synke. Da vil gassen, som er oppløst i oljen, frigjøres og boble ut av oljen. Dette er samme effekt vi ser når vi tar korken av en flaske brus eller champagne da synker trykket i flasken og kullsyren begynner å boble ut. Når dette skjer i et olje- og gassreservoar, vil gassen ta all plassen i fellen og fortrenge oljen. Oljen vil da presses ut av fellen og vil flyte videre opp mot overflaten (eller bli fanget på nytt i en annen felle). Dette forklarer hvorfor man i reservoarene ofte finner gass med spor etter olje som en gang har vært der. Muligheter for funn Hun sier at det trolig også har vært heving i det tidligere omstridte området. Vi har fått god oversikt over hvor det har vært mest heving. Den har vært minst der hvor Skrugardfunnet nylig ble gjort og i de såkalte bassengområdene som ligger dypere. Problemet øker jo lengre vest man kommer. Og det nye området ligger i grenseland for erosjonsutfordringene. Vi vet ikke i hvor stor grad eventuelle ressurser kan ha blitt utsatt på grunn av dette. Men på russisk side ser vi at hydrokarbonene har blitt liggende i store reservoarer, som for eksempel i Shtokmanfeltet, forklarer hun. Selv om det skulle vise seg at kjempeprospektene i delelinjeområdet ikke er intakte, vil det fremdeles være muligheter for funn på størrelse med Goliat, Snøhvit og Skrugard. Mulighet for elefanter Det er også andre områder i Barentshavet som er spennende, og interessen fra oljeselskapene er tilbake, spesielt etter Statoils siste oljefunn. Jeg har stor tro på Barentshavet. Og med Skrugard-funnet har man for første gang på norsk side lyktes med en letemodell utenfor Hammerfestbassenget (hvor Snøhvit og Goliat ligger, journ. anm.). Nyland forklarer at landhevingen etter siste istid gjorde at bergrunnen ble gjennomsatt av store sprekker (forkastninger). Disse delte opp reservoarene. Det kan være en grunn til at oljefeltene vanligvis ikke er større enn millioner fat. Men lengre vest i Barentshavet (på skråningene ned mot dyphavet) har det ikke vært tilsvarende heving fordi isen her fløt på vannet (dypt vann) og ikke fikk erodert berggrunnen. Her kan det fremdeles Nyland forteller at bergartene fra Barentshavet fortsetter opp på land på Svalbard, og at det er kildebergarter der. Det er funnet skifer som inneholder opp til ti prosent organisk karbon på land. Det er like mye som i de beste kildebergartene i Nordsjøen og utenfor Midt-Norge. De som jobber i gruvene der oppe, skal ha fortalt om olje som piplet ut av fjellet. Så det er skiferolje på Svalbard? Ja, det er det. Men vi vet ikke om det er mulig å få noe ut av skiferen. Uansett er det et naturreservat, så skiferoljeproduksjon vil nok aldri være aktuelt. Offshoreproduksjon av konvensjonell olje er nok mer sannsynlig. Det er ikke bare på Svalbard det er oljerester i skiferbergarter. Som geologistudent skrev Nyland hovedfagsoppgave om svartskifer i Oslofeltet. Alunskiferen i Oslofeltet som strekker seg sørover inn i Sverige har mye hydrokarbon, men den er utbrent. Hvis det ikke hadde vært for vulkanismen i området, kunne vi kanskje hatt landproduksjon på Østlandet. Mektig byråkrat OD sitter med all tilgjengelig informasjon om petroleumsressursene i Norge. Ressurser verdt flere tusen milliarder kroner. Det gir makt i seg selv. Og det er direktoratet som vurderer hvem som skal få tilgang til de mest spennende lisensene. Blir dere utsatt for sterkt press? Det er klart det er mange som ønsker å påvirke beslutningene våre. Derfor har vi strenge regler for hvordan konsesjonstildelingene skal foregå. Omverden vet ikke hvem som jobber med hva. Og det er aldri en enkelt person som gjør vurderingene av en søknad. Dette er selvsagt mannskapskrevende, men det er helt nødvendig for å sikre uhildete søknadsevalueringer, sier oljedirektøren.

5 s NR lekst Kriseleder med klare beskjeder I personanalyser har Nyland fått karakteristikken kriseleder. Dette skyldes at hun sjeldent mister fatningen. Samtidig er hun ikke redd for å gi klare beskjeder. Det har oljebransjen også fått merke, spesielt når det gjelder det mye omtalte temaet «økt oljeutvinning». OD skal forvalte det norske folks olje- og gassressurser på en kunnskapsbasert og forutsigbar måte. For OD er det viktig å arbeide for å forlenge feltenes levetid og finne nye ressurser. Det er få oljetopper som ikke vet hva Nyland har ment om deres satsing på dette området. Sammen med resten av OD har hun gått uvanlig kraftig ut og kritisert bransjen for sommel og handlingslammelse. Men selv om økt utvinning er viktig, legger heller ikke oljedirektøren skjul på at en stor andel av de uoppdagede ressursene ligger i uåpnede områder. Hun prøver å være tydelig på at det ikke er hennes oppgave å si om disse områdene skal åpnes eller ikke. Nyland er likevel ikke redd for å synliggjøre størrelsen på ressursene, hvor de befinner seg, betydningen av å kommunisere hvordan de eventuelt kan utvinnes i framtiden. Det er vår jobb Kvitøya Tildelt areal Funn Avtalt delelinje Tidligere omstridt område TFO-boks Lofoten - Vesterålen Svalbard Bjørnøya Sørlege Barentshav Skrugardfunnet Bodø Snøhvit Harstad Nordlege Barentshav Goliat Hammerfest Tromsø NOREG Vadsø FINLAND Austlege Barentshav Murmansk Kandalaksja Ludlovskoye Rusanovskoye Leningradskoye Ledovoya Ostrov Vaigatj Shtokmanovskoye Prirazlomnoye Dolginskoye Gulyaveyskoye Se Pechorahavet Pomorskoye Peschanoozerskoy Sev. Kildinskoye Kolguyevøya Narjan-Mar Murmanskoye RUSSLAND Arkhangelsk Karahavet P o l a r s i r k e l e n OD JAKTEN PÅ NATURRESSURSENE: Kartet på det sørlige Barentshav viser alle blokkene som er tildelt til og med 21. konsesjonsrunde. Kart: Oljedirektoratet Din totalleverandør av trykkluft i Nord-Norge j ø e n N o v a j t i K v a S e m l j a Bente Nyland Skruekompressorer Stempelkompressorer Blåsemaskiner Transportable kompressorer Salg Service Rådgivning Hovedkontor Tromsø: Skattøra vn 71, 9018 Tromsø Tlf Bente Nyland (født 12. august 1958) er oljedirektør fra 21. desember Hun er utdannet geolog ved Universitetet i Oslo fra 1984 og var ansatt i Statoil fram til 1989 og deretter i Oljedirektoratet hvor hun har hatt en rekke lederfunksjoner siden Nyland har jobbet med letepolitikk, tildeling av utvinningstillatelser, dataforvaltning og arbeid med å vurdere aktører på kontinentalsokkelen (prekvalifisering). Fra 2001 var hun direktør for Data, informasjon og kunnskap og fra 2004 direktør med ansvar for uoppdagede ressurser og leting. Bente Nyland har holdt en rekke foredrag om ressursforvaltning. Hun ble konstituert som oljedirektør etter at Gunnar Berge gikk av 26. juni 2007, og ble utnevnt i statsråd for seksårsperioden Forebygg dyre driftsavbrudd Forebyggende vedlikehold er nøkkelen til kontinuerlig drift og optimal utnyttelse av anlegget. DYNATEC har lang erfaring og stor ekspertise på service av maskiner til matindustrien. Stort delelager og eget verksted gjør responstiden rask dersom maskinproblem skulle oppstå. Ta kontakt mer for info om våre serviceavtaler! optimale løsninger F or matindustrien DYNATEC AS, telefon , epost R

6 SKRUGARD 6 NR Intensivert data-kartlegging i Barentshavet: Skrugard åpner for ny oljeprovins? Mange trakk et lettelsens sukk da Statoil rapporterte om et stort olje- og gassfunn på prospektet som selskapet har gitt navnet Skrugard. Nå forventer mange at dette åpner for flere nye funn i området. Geir Johansen og Bent Kjølhamar, TGS Det nye olje- og gassfunnet Skrugard ligger på vestflanken av Loppahøyden, et bratt fallende terreng med smale, roterte forkastningsblokker ned mot Bjørnøyabassenget. Produksjonslisensen (PL 532) er operert av Statoil med ENI og Petoro som partnere. Lisensen dekker fem blokker, og arealmessig tilsvarer dette tre blokker i Nordsjøen. Strukturelementkart over Barentshavet. De grønne firkantene vi ser på kartet markerer rutenett av moderne 2D-seismikk som er viktig for tolkningsarbeidet. Dette programmet har bidratt positivt til den geologiske forståelsen av området, mener geologene hos TGS. SagEx PEtRoLEUM asa ER Et oljeselskap MED fokus PÅ NoRDvESt EURoPa Deltar på brønner i Barentshavet og Norskehavet i 2011 Starter oljeproduksjon i UK fra 2012 Har unik kompetanse på nordområdene LES MER PÅ:

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H)

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) OLJEKONFERANSE SANDNESSJØEN 15. juni 2011 Det norske olje- og gasseventyret Gjennom 40 år har Norge gjennomgått en eventyrlig utvikling som olje- og gassnasjon.

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1?

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Finnmarks situasjon i 2004 Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Det tradisjonelle fisket er av nasjonal betydning både som ressurs og symbol Selv om mye fisk blir fanget har antall helårsfiskere falt

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Med ny seismikk og friske øyne

Med ny seismikk og friske øyne Med ny seismikk 36 GEO Mai 2014 og friske øyne GEO Mai 2014 37 Det seismiske programmet UtStord 3D (5080 km 2 ) dekker østlige del av Utsirahøgda og strekker seg videre inn i Stordabassenget. Nærliggende

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel.

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel. 1 INNLEDNING Bakgrunn for arbeidet Forvaltningsplanen Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (FLB) ble lagt fram for Stortinget i Stortingsmelding nr. 8

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Foredrag 1. april 2011 Brønnøysund Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Takk for invitasjonen hit til Brønnøysund. Som ny statssekretær i Olje- og energidepartementet er det spennende å

Detaljer

Kartlegging og ressursberegning, Barentshavet sørøst

Kartlegging og ressursberegning, Barentshavet sørøst Kartlegging og ressursberegning, Barentshavet sørøst Vedlegg til melding til Stortinget om åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Introduksjon... 7 Metode

Detaljer

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger.

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 10/01989 Vår ref: EL/EK/ED Arkiv: Dato: 21.3.2011 Oljeindustriens Landsforenings kommentarer til forslag til program

Detaljer

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Classification: Internal Status: Draft Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Narvik 04.03.08 2 Innhold Potensial Utfordringer Respons 3 Potensial US Geology Survey indikerer at 25% av gjenværende

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Energi direkte fra Barentshavet

Energi direkte fra Barentshavet Energidrevet industrialisering - Renere energi inntar markedet: Energi direkte fra Barentshavet Gudrun B. Rollefsen Adm. direktør Barents NaturGass AS Tema: Oppstarten av BNG Naturgass, egenskaper og bruksområder

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010

NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010 NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010 Hva er galt, kan gå galt Klima, natur, ressurser - Miljø og klima (Fokus ulykker og politiske redsel) - Varig vern av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge www.eninorge.com Bjørn Bjørgve Industrikoordinator / samfunnskontakt Mars 2016: Aller første oljeleveranse fra Barentshavet 2

Detaljer

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Petroleumspolitikk i nordområdene Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Realitetene vi står overfor: Store klimautfordringer Økende energibehov Energi innen bærekraftige rammer Flere tanker i hodet!

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 13. desember Hva vet du om oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Eldbjørg Vaage Melberg 09:15 Rammeverk og myndighetsroller

Detaljer