Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning"

Transkript

1 u-nytt nr Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

2 Innovasjon Nepal Gjennom vårt arbeid med bønder i fattige land får vi daglig bevis for bøndenes evne til å tilpasse seg og skape endring. På grunn av stadige endringer i både natur og samfunn er bøndene helt avhengige av egne ressurser og tilpasningsevner for å kunne produsere mest mulig mat. Dette sitatet fra en gruppe forskere fra afrikanske land er en vurdering som bønder over hele verden kjenner seg igjen i: «På tross av alle bevis på bønders evne til å eksperimentere og skape nytt, holder de fleste landbruksforskere fast på å forske på vegne av bønder heller enn sammen med bønder». I en matproduksjon der oppgaven er å hente mest mulig menneskeføde ut av en natur som setter grenser men som er tilnærmet uendelig rik på variasjon, er ingen utlært. Det finnes med andre ord ingen standard tilnærming som passer for alle. Alle aktører har kunnskap av verdi denne kunnskapen må ustanselig oppsummeres og videreutvikles lokalt. Derfor er det også avgjørende at landbruksforskere, bønder, bistandsorganisasjoner og politikere vektlegger to-veis kommunikasjon. I forordet til siste State of the World skriver presidenten i Worldwatch Institute, Christopher Flavin, følgende: «Selv om vi ofte tenker på innovasjon som den nyeste søkermotoren eller videospillet, demonstrerer fattige afrikanske bønder at innovasjon også finner sted i verdens fattigste samfunn, og at disse kan ha mer å si for menneske og vår planet en de mest høyteknologiske. [ ] Om bare en brøkdel av ressursene som nå utnyttes på fabrikker i USA og soyabønneplantasjer i Brasil hadde vært investert for å hjelpe fram innovative småbrukere, hadde vi fått langt større framgang i arbeidet med å realisere FN-målet om å halvere sulten innen 2015.» Utviklingsfondet er levende opptatt av å styrke innovasjonsevnen til fattige bønder i Sør. Gjennom vårt samarbeid med blant annet Li-Bird i Nepal kan vi dokumentere at bøndene vi jobber med har kommet opp med over 300 forskjellige innovative «produkter» de siste seks årene. Småbruker Dhan Ragali fra Nepal har konstruert en manuelt drevet treskemaskin som gjør at man sparer fire timers arbeid på å treske 26 mål jord. Litt lenger sør i landet, i Ilam provinsen, har Shushila Kattel bidratt til at det i dag drikkes vann som tidligere var helsefarlig på grunn av for høyt jerninnhold. Fattige bønders egen skaperkraft er en nøkkel for å oppnå økt produktivitet og effektivitet. Noe vi sårt trenger i en verden hvor 920 millioner mennesker sulter. Vi utfordrer herved de andre bistandsorganisasjonene i Norge til å dokumentere like gode resultater fra sitt arbeid Knut Harald Ulland Daglig leder Nicaragua: På Atlanterhavskysten av Nicaragua har store skogsområder blitt hogget ned for å gi beitemark til kyr. Karbonutslippene er en side av saken, en annen er tapet av jordsmonn, ved til matlaging og inntekter fra det man kan høste i skogen. Organisasjonen Fadcanic har kjøpt plantasjen Kakha Creek hvor naturen får vokse fritt og naturen har kommet tilbake. Fadcanic har egen ungdomsskole med miljøfag, og ungdommen kommer til Kakha Creek for å lære om naturen, blant annet med besøk i froskehuset hvor denne trefrosken bor. Foto: Sigurd Jorde Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne støtte miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-Nytt trykkes på Cyclus Print 115g papir, som er 100 prosent resirkulert og ikke klorbleket. Redaksjonen for dette U-Nytt: Sigurd Jorde og Andrew P. Kroglund. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett: 2

3 Nytt meieri i Nepal gir fersk iskrem I gamle dager var det fest på bygda i Norge hver gang et nytt meieri ble åpnet. Nå legges de ned. I Nepal er det annerledes; der er ambassadører med å åpne meiereier! I alle fall den norske. I Ilamdistriktet i øst-nepal ble et meieri åpnet med brask og bram den 19. mars i år. Tilstede var Norges ambassadør i Nepal, Thor Gislesen, samt Knut Harald Ulland (bildet) og Kyrre Lind fra Utviklingsfondet. På åpningsdagen ble det servert fersk iskrem den første kommersielt lokalproduserte iskremen i distriktet! Ilamdistriktet er kjent for sin gode melk. De fleste bønder har ei ku, og melk er en viktig inntektskilde. Tradisjonelt har melken kun blitt brukt til å produsere ost og smør, og mangel på kommersiell utnyttelse av melken har ført til et overskudd av melk. Utviklingsfondets partner MJS driver flere prosjekter med fokus på kvinner i Ilam. I 2009 samlet MJS alle interessenter, og de ble enige om at Ilam har et stort potensial for produksjon av meieriprodukter. Meieridrift kan i økende grad styrke økonomien på landsbygda. Møtet endte med at deltagerne bestemte seg for å starte et meieri sammen. Hovedmålet med prosjektet var å redusere arbeidsløshet og fattigdom på landsbygda. Utviklingsfondet har bidratt med 22 prosent av investeringene i meieriet. Nepalske myndigheter, landeieren og bøndene har sammen stått for resten. Rundt tusen bønder er knyttet til meieriet som eiere og leverandører. De som har investert i meieriet og som leverer råvarene forvalter også sitt eget overskudd. Spiren sådd for GMO-fri framtid Dette sikrer bærekraft og eierskap til bedriften. Tjue prosent av overskuddet blir investert i et velferdsfond, som skal brukes på kapasitetsbygging og utdannelse. Lokale myndigheter og MJS sitter i det rådgivende styret. Kvinner er prioritert og godt representert. Dette er et godt eksempel på hvordan lokale bedrifter kan drives kommersielt og samtidig sørge for at overskuddet kommer bøndene til gode. Av Kyrre Lind Ingen grunn til å tvile, si Nei til GMO-maisene! Kathrine Kleveland, leder av Bygdekvinnelaget (til venstre i bildet) ledet an de drøye 50 oppmøtte på aksjon mot godkjenning av genmodifisert mat 21.mai på gården Ommang Søndre på Løten. Aksjonen var organisert av Nettverk for GMO-fri mat og fôr Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har ventet i tre år med å ta stilling til to søknader om genmodifiserte mais i så fall den første genmodifiserte maten i Norge. Vi forventer at Solheim følger opp vår gode genteknologilov i praksis. Det er ingen grunn til å godkjenne mais som er genmodifisert til å tåle så helseskadelige sprøytemidler at de er forbudt i Norge, sier Kleveland. Drøye femti mennesker, inkludert representater fra en rekke av organisasjonene i nettverket deltok på aksjonen der et nypløyd jorde ble sådd for hånd i manngard med vårhveten Polka. Gårdbrukerne Bente Pünther og Gertjan de Snaijer på Ommang Søndre på Løten har dyrket denne sorten i femten år, og de tar vare på såfrø fra egen avling. Det er bra med slike aksjoner mot GMO, sier Pitambar Shrestha, fra Nepal og for tiden på fredskorpsutveksling i Utviklingsfondet. Den genetiske rikdommen i tradisjonelle sorter er tilstrekkelig og det er viktig å videreutvikle denne og sikre bønder full kontroll over prosessen og såfrøene, sier Shrestha som hjemme i Nepal jobber med prosjekter som forbedrer bønders forvaltning av såfrø, inkludert lokale såfrøbanker, deltakende planteforedling og oppretting av marked for nye produkter fra gamle sorter. Av Bell Batta Torheim Smånytt Spire diskuterer matmakt Fredag 13. mai arrangerte Spire i samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge, Fellesrådet for Afrika og Attac Norge et heldagsseminar om matmakt i Oslo. Over 60 personer hadde tatt turen til Litteraturhuset denne dagen. Flere viktige spørsmål ble reist, og det var til tider heftig diskusjon både mellom paneldeltakerne og publikum. Blant temaene som ble diskutert var bærekraftig landbruk, hvorvidt subsidier kan sies å være solidarisk eller ei og økt konsernmakt i matvarekjeden. Særlig under debatten om landbrukssubsidier kom engasjementet fram her fikk vi en spennende diskusjon med stor uenighet om hva løsningen på dette spørsmålet er. Senere på kvelden ble det arrangert debatt på Kafe Jaeger, også her med godt oppmøte og fortsatt like stort engasjement! X dekker matprisene Å stille sulten blir stadig dyrere, og siste nummer av Verdensmagasinet X tar for seg årsakene til stigende matpriser. Aldri har verden produsert mer mat, også per person. Aldri har basismatvarer vært så dyre. Likevel lider en milliard mennesker av underernæring og sult, mens noen tjener grovt på det. Siste utgave av Verdensmagasinet X tar for seg; Spekulasjon i matfatet, internasjonal handel med mat, matopprør, palmeolje, kollaps i matproduksjonen i Haiti og sårbart mangfold. Besøk for artikler og abonnement. Husk:... å melde adresseforandring hvis du flytter. 3

4 Trangt om plassen? Verdens befolkning runder snart 7 milliarder Om noen måneder runder verdens befolkning sju milliarder. Sjansen er derfor stor for at du vil høre ordet «overbefolkning» dukke fram på nytt. Ergo er det nyttig å se hvilke nye perspektiver som vil forme debatten i denne runden. Av Sigurd Jorde Ordet «overbefolkning» kan skape ergrelse blant lesere som har fulgt med på miljø- og utviklingsspørsmål i mange år. Mener du at det er for mange mennesker på jorda, er det lett å tenke at det er kineserne, inderne eller generelt de fattige det er for mange av. Eller at for mange folk på jorda, betyr at det ikke blir nok til alle. Utviklingsfondet tror frykten for overbefolkning er en god anledning til å snakke om bærekraft, fordeling og alternative strategier. Det produseres allerede nok mat til å mette alle verdens innbyggere, selv om over 900 millioner sulter i dag. Produksjonen kan dessuten økes til å forsyne 9 milliarder i Begge påstander er godt belagt i Utviklingsfondets rapporter (se boks). Men dette er i teorien, og det er mye som må gjøres før mulighetene for mat til alle blir oppfylt. Dessuten handler ikke befolkningsspørsmålet bare om mat til alle, men om forbruk, fordeling og bærekraftig produksjon. Befolkningsvekst: En gang rundt årsskiftet 2011/2012 kommer innbygger nummer 7 milliarder til verden. Det er bare litt over 12 år siden vi rundet 6 milliarder, og vi vil være rundt 9 milliarder i år Men fødselstallene er i dag langt lavere enn de var på 1970-tallet i de fleste land, og fortsetter dagens utvikling vil verdens folketall stabilisere seg på mellom ni og ti milliarder i framtiden. Nok mat? En voksende befolkning vil trenge mer mat. Men hvor mye? Hvis vi skal fortsette dagens matforbruk hvor de rike landene og middelklassen i utviklingsland spiser stadig mer kjøtt, vil vi trenge et sted mellom 70 og 100 prosent mer mat enn vi har i dag. De høye internasjonale matprisene i , og en ny kraftig vekst i matprisene våren 2011 skyldes flere årsaker, men svikt i avlinger og problemer med å forsyne matmarkedene er deler av forklaringene. I lys av dette er en dobling av matproduksjonen en reell utfordring. Utviklingsfondets rapport «A viable food future» forklarer hvordan vi kan fø ni milliarder mennesker med mellom prosent økt matproduksjon, men det krever en storsatsing på produksjon i fattige land og omlegging av matvanene i rike land. Vannmangel og jorderosjon I en situasjon hvor vi ønsker vekst i matproduksjonen, sliter mye av verdens landbruk med vannmangel eller overforbruk av vann og tap av matjord. Lester Brown viser i boka «World on the edge» hvordan overforbruk av grunnvann i særlig USA, India og Kina vil føre til store problemer for landbruket i løpet av få år. Jordsmonnet er i mange land alvorlig truet på grunn av overproduksjon, og det enten blåser bort eller forsvinner med regnet. Det industrielle landbruket vil ha problemer med å gi økte avlinger på grunn av nettopp vannmangel, jorderosjon og at potensialet i kunstgjødsel er nådd. Klimaendringer Vi kjenner fortsatt på de store utslagene av menneskeskapte klimaendringer. Karbonutslippene stiger fortsatt, og det krever rask og drastisk handling hvis vi skal holde det såkalte «togradersmålet». Verdens matproduksjon de siste år har foregått i en svært stabil klimaperiode, og det kan bli vanskelig å opprettholde dagens produksjon når gjennomsnittemperaturen passerer to grader og krabber mot tre. Toppen av forbruk? Hvis vi antar at vi kan fø alle, vil det være mulig å fortsette produksjon og forbruk av ting på samme nivå som før? I løpet av få år eller tiår vil verden trolig passere toppen av sitt oljeforbruk, samtidig som etterspørselen øker, særlig fra fattige land. (Se egen boks) Andre er mer bekymret for at vi skal gå tomme for fosfor som brukes i kunstgjødsel. Atter andre peker på hvordan industrien er avhengig av sjeldne mineraler som på sikt vil brukes opp. Befolkningsveksten gir en viss bekymring for hvordan vår egen generasjon «bruker opp» jordas ressurser, uten å dele med kommende generasjoner. Vi bør heller ikke undervurdere hvordan forbrukssamfunnet påvirker hverdagen vår allerede. I verdens tettbefolkede storbyer er trafikken så tett at det å eie og bruke en bil påvirker velferden til alle andre. Hvem skal ut? Spørsmålet om hvem det eventuelt er for mange av, er det som skaper konflikt om begrepet overbefolkning. Med ujevne mellomrom dukker det opp debattinnlegg som nevner overbefolkning som drivkraft bak klimaendringer, sult og fattigdom. Ettersom det er den lille rike eliten i verden vi er en del av som forbruker mest mat, fossil energi og forbruksvarer, blir slike påstander en fornærmelse mot de fattigste. Det er vår del av verden som er overbefolket, målt etter forbruk. Miljøet og naturressursgrunnlaget tillater likevel ikke at vi fortsetter som før. Det økologiske fotavtrykket av dagens befolkning (per 2006) betyr at vi bruker 44 prosent mer av jordas ressurser enn den klarer å gjenvinne naturlig. Debatten om overbefolkning må ikke avfeies, men bør spores over i en debatt om hvordan dagens befolkning kan redusere sitt fotavtrykk, fordele ressursene og skape alternative strategier for en bærekraftig utvikling. Lett blir det ikke, men vi kommer ikke utenom. «Mat til 9 milliardar menneske?» er et nytt diskusjonsnotat fra Utviklingsfondet om befolkningsvekst og matforsyning, forfattet av Olav Randen. Forfatteren er optimist med forbehold: «Ja, kloden er stor nok og har tilstrekkeleg med matressursar for dei vel 9 milliardane som truleg kjem til å befolke Tellus om 40 år. Men det krev mobilisering av alle menneskelege ressursar som er tilgjengelege, og det krev at hindera for slik mobilisering, først og fremst prioritering av interessene til eit fåtal på kostnad av dei mange, blir rydda av vegen.» «Fra oljeslaveri til mangfold av energi?» forsøker å gi klimadebatten en ny omdreining ved å se på sammenhengen mellom oljeindustrien og klimaendringene. På tross av politiske løfter om å stanse klimaendringene, foregår det en massiv satsing i oljeindustrien for å finne mer og utvinne større mengder olje og dekke en stigende etterspørsel. Det vil bli umulig å nå klimamålene dersom alle kjente reserver av olje, kull og gass brukes opp likevel investeres det mer på norsk sokkel enn noen gang før. I 2011 er det forventet 141 milliarder i investeringer på norsk sokkel; tallet på fornybar energi ligger på under ti prosent. I verden utenfor er forholdene bedre og det investeres rundt halvparten så mye i fornybar energi som i fossil energi, men på langt nær nok til å møte etterspørselen. Hvis vi skal unngå overbefolkning er vi avhengige av vi gir verdens fattige bærekraftige energiløsninger, slik at vi kan stanse bruken av fossil energi og avskoging fra vedsanking. Begge notatene kan lastes ned fra:

5 «Earth provides enough to satisfy every man s need, but not every man s greed» Mahatma Gandhi «The constant effort towards population, which is found even in the most vicious societies, increases the number of people before the means of subsistence are increased.» Thomas Malthus «En oppskrift for framtidens matforsyning: Rikelig med planter, ikke mye kjøtt, maksimalt mangfold og minst mulig sløsing. Fra «Mat til 9 milliardar menneske» «Jo flere vi er desto bedre er det, bare vi er venner så er det plass.» Knutsen og Ludvigsen Markedet i Oshodi, Nigeria. Nigeria er Afrikas mest folkerike land med over 150 innbyggere. Om 40 år vil de trolig være dobbelt så mange. Foto: Scanpix. 5

6 Bilde 1: I den stekende heten finnes også mange varme smil. 2: Bilo (over 40 år) 3: De tradisjonelle husene pakkes sammen og fraktes med når husdyrnomadene 4: Tre generasjoner, Bilo, Fatima og Mohammed. 5: Hente vann er stor sett en jobb for kvinner og barn. 6: Osman er yngst i familien, derfor må han hente vann Husdyrnomadene i Etiopia har det varmt og tørt. Kvinnene bærer vann og andre bører. Intet er så i måte nytt under solen. Av Siv Helén Strømland, i Afar En liten brun dam under føttene mine idet jeg vasker sandstøvet fra Afar av kroppen etter en lang dag. Vinden er varm når mørket faller, og blåser litt på lyden av imamene slik at den kommer helt inn til meg. Jeg skal møte så mange mennesker i løpet av de nærmeste dagene, men denne første kvelden, er det sanden under himmelen og vinden mellom som berører meg tørre, tørre, uendelig vakre Afar i solnedgang. Det tørreste området i verden. Her lever afarene i Etiopia sammen med husdyrene sine. Geiter. Kameler om de er heldige. Når det ikke 6 Venter på vann og hvile finnes beite lenger der de er, flytter afarene med dyra sine til et sted der det finnes. Mens vi passerer enda en dyreflokk tenker jeg litt på hvor kamelene får vann i puklene sine fra. Ikke her iallefall, jeg har ikke sett vann på flere kilometer. Vann og blodslit Når kommer vannet? Vi står ved en vannsisterne, som Utviklingsfondets partner AISDA holder på å bygge. Et tjuetalls mennesker har samlet seg rundt den uferdige sisternen. Det er en dame som spør. Når kommer vannet? Hun heter Bilo. Hun vet ikke helt hvor gammel hun er, men iallefall over førti, forteller hun. Jeg sier gjennom tolken at jeg ikke vet når vannet kommer og han forteller henne når vannet kommer. Jeg forstår at svaret er snart. Utviklingsfondets arbeid i Afar Utviklingsfondet har arbeidet med husdyrnomader (pastoralister) i Afar i Etiopia siden Husdyrnomadene lever under ekstremt tørre forhold med lite vegetasjon og har liten tilgang på livsviktige naturresurser (som vann). De er både politisk og økonomisk marginaliserte. Utviklingsfondets partnere i Afar jobber blant annet med vannforvaltning, skogforvaltning, markedsutvikling og mikrokreditt. Kvinner er en viktig målgruppe. Jeg spør henne hvor hun bor. Hun peker forbi skulderen min og anslår ca femten minutter å gå. Jeg ser utover det gulbrune flate landskapet. Hvor henter du vann nå, spør jeg Bilo under sola. Jeg skjønner på håndbevegelsene hennes at det er langt. Hvor lang tid bruker hun, lurer jeg på. Fem timer, svarer hun etter å ha konferert med tolken. Hun pleier jo ikke akkurat å ta tiden. Fem timer er omtrent det jeg bruker på å hente vann hver dag. Hun binder jerrykanner på eslene og på sin egen rygg og går, helst ved morgengry før sanden er blitt glovarm. Du kommer til å spare mye tid sier jeg. Når vannet kommer vil du spare mye tid. Hva skal du bruke all tiden til? Bilo ler, kneiser med nakken og legger høyre håndbak på motsatt kinn i et universelt tegnspråk. Da skal jeg hvile, sier hun. Og lage kaffe til meg selv. Bilos ærlige svar morer menneskene rundt oss. Vi ler. Jeg skjønner at hun mener det. Bilo gnir seg over en sliten rygg, overlevelse her kommer ikke gratis. Damejobb Mannen min passer dyrene. Jeg gjør alt det andre, sier Bilo. Enhver annen kvinne jeg mø- 1

7 3 4 2 flytter på seg. De kalles senan ari på afarenes eget språk. i stedet for å gå på skolen. ter sier det samme. Bilo viser sjåføren veien til huset sitt mens hun ramser opp daglige gjøremål; lage kaffe, hente vann, lage mat, passe barn, bygge hus. Ja, jeg hørte riktig, husbygging i Afar er kvinnenes ansvar. Afar-husene er små domer med skjellett av bøyelige greiner, kledd med stråmatter og tøystykker. Vi står foran inngangen til Bilos hjem, forventningsfulle øyne følger meg mot den bittelille åpningen. Vil den store bleke damen greie å komme inn? Jeg får en, for meg, morsom assosiasjon til Alice i eventyrland idet jeg bøyer knærne. Jeg kommer meg inn. Det er enda varmere, og mørkt. Først ser jeg bare hoppende svarte flekker foran øynene. Litt dagslys slipper inn gjennom sprekker i veggene. En seng fyller halve rommet som er ca seks kvadratmeter i størrelse. En hylle med tomme vannkanner og en kokeplass fyller resten. Det bor ni mennesker her. Men jeg holder på å bygge et nytt hus ved siden av, forteller Bilo. Datteren min, Fatima, skal overta dette huset. Jeg møter datteren utenfor, hun bærer barnet sitt på armen og ser alvorlig ut. Jeg vet ikke hvor gammel Fatima er, men jeg tipper rundt 16 basert på hva jeg har hørt om hvor gamle jentene pleier være når de får sitt første barn her. I det ugjestmilde Afarlandskapet er det strevsomt å være menneske og ekstra hardt å være kvinne. En uke senere, jeg skyller siste rest av afarsanden ned i rørene under Addis Ababa. Jeg håper når du leser dette at vannet har kommet til Bilo så hun kan få hvile litt. Insallah. 5 6 Ny rapport om pastoralister og klimaendringer Utviklingsfondet vil i august lansere en ny rapport om klimasårbarhet og tilpasning til klimaendringer blant nomader i provinsene Afar og Somali. Rapporten lages i samarbeid med de lokale organisasjonene i Etiopia og forskere i Norge. Rapporten vil legge strategiske føringer for det videre arbeidet til Utviklingsfondet i disse områdene fremover. Rapporten vil bli lagt ut på våre nettsider. 7

8 Avsender: Utviklingsfondet Grensen 9B 0159 Oslo Slik kan du støtte Utviklingsfondets arbeid Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Dette er billig for oss, og enkelt for deg. Presanger: Vi kan sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til konto og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand og er fritatt fra å betale arveavgift. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Adopsjon: Vi tilbyr egen ordning for prosjektadopsjon. Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 prosent av det beløpet du har gitt. Personnummer: For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Ta kontakt: Send oss gjerne en e-post, et brev, eller ring Vi har mer informasjon om Utviklingsfondet på våre nettsider Du kan også melde det på vårt elektroniske månedlige nyhetsbrev.

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet Matvarekrise og fattigdom Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet 03.09.2008 Høye matvarepriser Siden 2003 har prisene på mais og hvete blitt mer enn fordoblet Prisen på ris ble firedoblet på 4

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Innspill til melding om jordbrukspolitikken

Innspill til melding om jordbrukspolitikken Landbruks- og matdepartementet 1.februar 2016 Innspill til melding om jordbrukspolitikken Norges Bygdekvinnelag viser til Landbruks- og matdepartementet sin invitasjon til å komme med innspill til Regjeringens

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Norges Blindeforbund utgir Giverglede for sine givere Nr 1/2005 Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Arne (t.v.) mistet synet gradvis som tenåring: Som 22-åring

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GMO på 1-2-3. Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012

GMO på 1-2-3. Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012 GMO på 1-2-3 Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012 Nettverk for GMO-fri mat og fôr Sprer føre-var-holdning til GMO Krever mer uavhengig forskning 16 organisasjoner: Debio - Fremtiden i våre hender - Greenpeace

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Skolehagen: et svar på vår tids utfordringer? Skolehageseminar i Oslo 2012 Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB

Skolehagen: et svar på vår tids utfordringer? Skolehageseminar i Oslo 2012 Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB Skolehagen: et svar på vår tids utfordringer? Skolehageseminar i Oslo 2012 Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB Skolehageseminar i Oslo, 2012 Barn-i-hagen 3 Skolehageseminar i Oslo,

Detaljer

I India drikker alle saltvann

I India drikker alle saltvann I India drikker alle saltvann Hva er vann? Først legger man vann i en kopp, så setter man den i fryseren og da blir det til is. Så tar man bitte litt varmt vann oppi og da blir det lunka vann. Sara 5 år

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Norsk energibistand Solenergidagen Liv Thoring

Norsk energibistand Solenergidagen Liv Thoring Norsk energibistand Solenergidagen 2010 Liv Thoring Norsk bistand innen fornybar energi er lik storskala vannkraft Det burde være storskala solkraft til industri og sentrale strøk Og landsby-elektrifisering

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Det viktige mangfoldet «Både under og over jorda myldrer det av små og store organismer

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Utvikling i internasjonale råvaremarkeder

Utvikling i internasjonale råvaremarkeder Utvikling i internasjonale råvaremarkeder Håkon Mageli 18. september 2014, Oslo Militære Samfunds lokaler Agenda 1. Kort om Orkla 2. Utvikling i råvaremarkedene 3. Årsakene 4. Utvikling fremover Nøkkeltall

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 En fest i farger! For de fleste. Men for 90 000 nordmenn ser festen slik ut: Alle trenger hjelp når synet svikter 2 Alle trenger

Detaljer

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Frokostseminar 6. oktober 2014 Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio Noen myter Rundt halvparten av fôret til norske husdyr er importert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned?

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Given title: Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Årsaker Fordeler - Ulemper 1 Enkelte kretsløp kan vi ikke gjøre så mye med 2 Det hydrologiske kretsløpet Den globale oppvarmingen gir: Kortere

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange

Detaljer

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Fokus: Sult og ernæring Anledning: Verdens matdag, 16. oktober Trinn: 7-9 klasse Nødvendige hjelpemidler Internett Prosjektor/skjerm Penn og papir Introduksjon

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Biologisk mangfold sikrer framtiden

Biologisk mangfold sikrer framtiden Biologisk mangfold sikrer framtiden Biologisk mangfold Biologisk mangfold Mange forbinder biologisk mangfold med sjeldne arter i regnskogen, eller dyr som er i ferd med å bli utryddet. Biologisk mangfold,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer