nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr så følger februar da leser jeg Basar deretter kommer mars med sludd og gamasj..» og for egen regning: rop på sommer n så kommer n.

2 Vi er i ferd med å legge en lang, kald og snørik vinter bak oss. Det er mange år siden isen og snøen ligger så sent på ettervinteren, som den gjør i år. Men alt har en ende. SDola begynner så smått å varme forfrosne skrotter, og det er på tide å forberede seg på en ny Hvaler-sommer. I virkeligheten har tankene vært på Hvaler i hele vinter. Forslaget om å forlenge bomperioden har vært én av grunnene til det. En annen grunn er regjeringens passivitet vedrørende Tomtefesteloven. De fleste av oss fikk vel en forståelse av at bare det ble et regjeringsskifte, så skulle det bli andre boller. Men, de bollene vi har fått, er de samme gamle, mugne og steinharde. Likevel har vi mye å glede oss over, bl.a over at de kommunale myndigheter tilbyr oss gleden av å betale bompenger i 2 ½ år ut over avtaltfestet periode - og dette for at fisken fra Utgårdskilen skal få tryggest mulig transport. Nå er det snart vår, med sol, varme og lange dager - la oss derfor la fisken være der den bor, mens vi andre slår av varmeovnene, kaster vintertøyet og stormer ut og hilser våren. HVALER HYTTEFORENING Postboks Fredrikstad Telefon E-post: ADRESSE- OG TELEFONLISTE Navn/mailadresse* Mobil Hytte STYRET: GUNNAR DAHL-JOHANSEN, leder Asmaløy JORUNN JENSEN, nestleder Spjærøy HOLSTAD, FRANK, sekretær Siljeholmen KRISTOFFERSEN, ROGER, Asmaløy kasserer/regnskapsfører STYREMEDLEMMER: GJERTSEN, TRYGVE Vesterøy GUNDERSEN, RIGMOR, Kjerringh. SYVERSEN TOMMY Asmaløy VARAMEDLEMMER: ODD BAKKEHAUGEN Asmaløy JOHANSEN, ELISE Røssholmen Hovseterveien 44 B, 0768 Oslo OLSEN, TROND Vesterøy Hjørnerødgt. 8, 1608 Fr.stad «HVALER-NYTT» utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Jorunn Jensen - Roger Kristoffersen Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B Oslo Telefon: Mobil: Fax: E-post: HVALER HYTTEFORENING arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2006

3 HJELP TIL SELVHJELP! (Ja, vi mener det er riktig og viktig å hjelpe Liv Strand) I vedtektene for Hvaler Hytteforening står det i 3 følgende: «Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler. Foreningen er partipolitisk nøytral.» Nå om dagen er det ikke vanskelig å se at felles interesser for veldig mange av våre medlemmer til de grader handler om alle de problemer som en ny tomtefestelov har medført. Siden årsmøtet i juli 2005 har det nesten ikke gått en eneste dag uten at vi som forening har blitt kontaktet av fortvilte og sinte medlemmer, som på en eller annen måte har blitt et «offer» for den politikk som har blitt ført når det gjelder hytteeiendommer som fortsatt er under leilendingekontrakt. TAKK TIL TRYGVE Etter nyttår 2006 har sakene og problemene blitt flere og flere. I januar/februarmåned ble det til å måtte arbeide med tomtefestersaker omtrent på heltid. Heldigvis har vi i styret hatt Trygve Gjertsen som en kunnskapsrik og interessert «tomtefestemann», men i begynnelsen av februar ble dessverre Trygve alvorlig syk, og måtte motvillig trekke seg fra sitt styreverv og det videre arbeid med tomtefestersakene. Tusen takk for den kjempeinnsatsen du har gjort for våre medlemmer Trygve, og vi ønsker deg av hele vårt hjerte en riktig god bedring! Ett av våre medlemmer har heldigvis tatt en utfordring på strak arm, og Kjeld Gustavsen har påtatt seg å videreføre det arbeid som Trygve har holdt på med. Kjeld sitter inne med mye kunnskap om tomtefeste, så vi kan derfor forsikre våre medlemmer om at saksområdet fortsatt er i trygge hender. En foreløpig stor takk til Kjeld som stilte seg til disposisjon da han ble forespurt om dette. KJERRINGHOLMENSAKEN I løpet av høsten 2005 ble det i tingretten i Fredrikstad avsagt en dom i en tomtefestersak fra Kjerringholmen. Grunneieren hadde saksøkt hytteeier og tomtefester Liv Strand fordi sistnevnte ved HVALER-NYTT - NR. 1/2006 3

4 Faksimile fra Fredriksstad Blad 23. februar regulering i 2002 ikke hadde godtatt en økning fra kr. 1640,- (fastsatt i 1992) til kr. 9000,- pr. år. Tomtefester Liv Strand hadde ved forfall i 2002 kun innbetalt den festeavgift som var blitt fastsatt i 1992 med kr. 1640,-. Grunneieren tapte saken i tingretten og retten fastslo at man skulle legge konsumprisindeks til grunn, og fastsatte festeavgiften til kr. 2048,- pr. år frem til Saken ble av grunneier anket inn for Borgarting lagmannsrett, som i sin dom av ga grunneier medhold. Tomtefester Liv Strand tapte saken, og ble i tillegg til en fastsatt festeavgift på kr. 9324,- pr år, også idømt saksomkostninger på over kr ,- Liv Strands advokat, Edvard Os, har etter dette gjort en henvendelse til Hvaler Hytteforening og spurt om vår forening var villig til å engasjere seg i saken. Saken er etter hans (også vår) mening viktig å forfølge videre i rettssystemet med en anke til Høyesterett, på bakgrunn av de juridiske konklusjoner ( eller mangel på sådan), som dommen i lagmannsretten omhandler. Et viktig moment i sakens anledning er at Liv Strand (70 år), pensjonist og enslig, ikke selv har økonomisk evne til å forfølge saken til Høyesterett. HJELP TIL SELVHJELP! Styret i Hvaler Hytteforening har derfor i et hastemøte pr. E-post, (se egen sak i dette nr.) enstemmig vedtatt at vår forening skal engasjere seg i denne sak både aktivt, verbalt og økonomisk. Vi håper i skrivende stund at vi vil få med oss Tomtefesterforbundet og Norges Hytteforbund på et «spleiselag», slik at en så viktig prinsippsak kan få sin rettmessige behandling ved vår høyeste domstol, Høyesterett. Hvilke økonomiske konsekvenser dette styrevedtak vil få for foreningens kassabeholdning er det i dag ingen som kjenner til. Imidlertid både håper og tror vi at årsmøtet i juli 2006 vil ha full forståelse for vedtaket og applaudere den beslutning som er tatt. Styret er av den formening at hvis det er noen sak som det skal brukes en betydelig sum penger på fra vår felles kasse, så må det være i en sak som denne. Styret har i sakens anledning også fattet et enstemmig vedtak 4 HVALER-NYTT - NR. 1/2006

5 om å sette i gang en kronerulling. Som et innstikk (vedlegg) til dette nummer av Hvaler-nytt vil dere derfor finne en giro som vi håper mange av dere vil benytte dere av. Giroen har et eget bankkontonummer og pengene som samles inn vil gå inn i det fondet som vi ønsker å opprette. Styret har besluttet å gi fondet navnet «RETTSHJELPS- FONDET», som det vil bli utarbeidet egne statutter for. Fondet er i første rekke tenkt brukt i forbindelse med rettslige tvister. Forslag til statutter for fondet vil bli fremlagt for godkjennelse på årsmøtet sommeren Da gjenstår det bare, i disse tomtefestetider, å slå fast at vi nå kan se frem mot bedre tider. VÅREN står nemlig for døren og vil snart springe ut i et løvgrønt skue. Før vårfornemmelsen for alvor tar tak i oss skal vi imidlertid nok en gang glede oss til gule påskedager på Hvaler. Vi ønsker alle våre medlemmer og annonsører riktig GOD PÅSKE! Gunnar Dahl-Johansen ÅRSMØTET I HVALER HYTTEFORENING AVHOLDES LØRDAG 1. JULI 2006 KL I HVALERHALLEN ASMALØY Etter vedtak på årsmøtet 2005 skal alle forslag som ønskes behandlet, være styret i hende innen 8 uker før møtet avholdes. Det vil si at siste frist for innlevering er 6. mai Detaljert saksliste og eventuelle forslag vil bli presentert i neste nr. av bladet. HVALER-NYTT - NR. 1/2006 5

6 DER HAV OG LAND MØTES I likhet med i tidligere år har vi også denne gang fått Hvalers ordfører, Paul Henriksen, til å komme med noen betraktninger. Det er ikke vanskelig å være enige med ordføreren i hans hyldest til Hvaler og naturen her ute skjærgården. Når dette skrives ligger fremdelses sneen i stor fonner, og frosten biter langt inn i margen. Men, snart er det sommer og sol og vi er klare til å tre markjordbærene på strå. Går du en maidag sørover på veien over jordet fra Huser på Asmaløy, vil lerka møte deg med sine flotte vårtriller. Nåletrærne som står på toppen av raet her brer sine grener over den gressbelagte veien og gir assosiasjoner om et landskap lenger sør i Europa. Fra raet får vi også første syn av det panorama som gjør en tur til Brattestø til en sterk og minnerik opplevelse enten det er i mai når lerkas triller overdøver det svake suset av flo sjø, eller det er en stormfull dag i oktober når den lydfulle ramme for opplevelsen er bølgene som slår mot berg og rullesten. Fremsynte må de ha vært folkene, i Oslofjordens Friluftsråd, som i sin tid sikret de ytre delene av Hvaler for allmennheten. Nå pågår et annet og utvidet vernearbeid i sjø- og landområdet her ute. Om noen få år blir den første HVALER-NYTT - NR. 1/2006 7

7 nasjonalparken i et sjøområde stadfestet. Svenskene vil følge opp med en utvidelse av nasjonalparkområdet inn i området ved Koster i Det gode naboskap forenes også i verdiene vi har under vann. 1. mars starter vi utredningsarbeidet knyttet til et informasjons- og opplevelsessenter for nasjonalparken. Jeg drømmer allerede om å «dukke ned» i Hvalerrenna på 450 m etter først å ha «besøkt» korallrevet ved Tisler. Hvor senteret vil ligge vet vi ikke i dag. Kommende høst vil gi oss svaret. Nok en lokaliseringsdebatt står for døren. Tar du turen ut til Brattestø en mørk kveldstime, ser du hvor fint havet «fargelegges» gjennom sektorlys fra Tresten, Torbjørnskjær, Pikesten, Skjellholmen og langt der i vest - Færder Fyr. I årtier har fyrene vist vei for fiskefartøyer, fritidsbåter, ferger og handelsfartøy. Lykkelig er den som har hatt et fyr å navigere på. I tidligere tider befolket mange familier noen av fyrene i Ytre-Oslofjord. På Torbjørnskjær var det noen år opp til 16 personer, mange av dem barn. Skole fikk de i de periodene da læreren bodde på «Skjæret». For kua de hadde med var ikke gresset særlig høyt. Jorda ble imidlertid tatt godt vare på om høsten båret ned i kjelleren så vinterstormen ikke skulle vaske den bort. Ærbødighet og takk er det jeg føler med tanke på den kamp de førte for de sjøfarendes trygghet. Men ikke bare gir disse fyrene en sikkerhet for det sjøfarende folk. Fyrene gir meg også en følelse av historiske bånd tilbake til den tid da oldefar seilte sin losskøyte ut for å møte en firemastet bark på vei inn Oslofjorden, eller farfar vinket farvel til familien på Tisler fra bark Odin for aldri å komme igjen. For farmor ble kampen for tilværelsen tøff der hun i mange år rodde til byen for å selge sine sukkerplommer. Inntil for kort tid siden lå deler av et vrak her nede på berget, skyllet opp på land i en brutal vinterstorm. Som et minne over hardt slit og menneskers kamp mot elementene lå det her og skapte næring for fantasifulle utlegninger når barn og voksne tok vrakets indre i nærsyn. Men så en dag var vraket brent ned ødelagt av mennesker som ikke så verdien av å ha et slikt minnesmerke over kystens mange slitere liggende. Direkte pent var det vel ikke dette vraket, men her hadde elementene gitt et siste hvilested for restene av en sliter, et fraktefartøy som hadde gått kysten langs med plank, sten, eller var det kanskje grus hun bar på i sitt indre. Kanskje skulle skuta inn til Hurumlandet, eller for den del til Lysekil, ja kanskje helt til Ålborg den ukjente dagen da bølgen brøt henne ned og roret brakk? Verden blir stor og tanken flyktig når den skues fra fjæra på Brattestø. Som lerka ønsker deg velkommen på raet en vårdag, ønsker rørsangeren deg velkommen til sumpområdet i fjæra der takrørene bukter stille i sommerbrisen. Kvitrende flyr den fra strå til strå i kapp med fargerike sommerfugler. Mon tro om den noen gang tar seg tid til å betrakte den flora som sommeren igjennom gir farge og spenst for opplevelsen i dette området. Eller er det den evige kamp for føde for seg og familien som overskygger liv og tilværelse. I sumpområdet finner jeg bekkeblom, myrull, honningblom og de kraftigste Kvann med sine karakteristiske hule stammer. Men aller helst kommer jeg hit for å lukte på Hvalers egen kommuneblomst strandmalurt. Eller for den del å plukke en bitter frukt slåper. Tett i tett står de i tidlig høstskrud og venter på å bli plukket som grunnlag for julas bitre dram. Fantasien får også sin gode næring her HVALER-NYTT - NR. 1/2006 9

8 ute ved havet gjennom den rekveden som i storm og kuling slynges opp fra sjøen. Alt jeg finner har sin historie å fortelle fra «væla» til den lokale fiskeren merket med navn og nummer, til kasser, bord og plank som gjennom tekst og preg av langvarig opphold i salt sjø, forteller meg om vår nærhet til andre kystnære nasjoner. Sammen er vi knyttet til et historisk fellesskap der hav og strømmer er en sentral ramme om våre liv. Jeg sier nok en gang farvel til Brattestø. Vi skriver midten av februar nå, og snøen ligger uvanelig høy på Hvaler. Landskapet har tatt den vinterhvite kjolen på og skjuler alle de kjente vekstene og bergets lav og fargespekter. Bare kjolekanten er svart, vasket rent av havet som tidløst ruller mot land, og som inne på øyene høres som «evighetens drønn» hver gang havet hever sin røst i kuling og storm. Trær og busker har et flott dekke av rimfrost og snø. Stillhet og ro preger landskapet. Men fantasiene er mange. Ikke rart at mange kunstnere slår seg ned her ute på Hvaler for å oppleve det evige skiftet i landskapet båret fram i møtet mellom hav og land. Det er bare måneder til jeg igjen skal finne de første markjordbærene oppe ved grinda og glade stemmer igjen forteller meg at våre hyttegjester er på plass. Paul Henriksen Ordfører på Hvaler VERVE- KAMPANJEN Vervekampanjen sommeren 2005 medførte stort engasjement blant våre medlemmer. Kampanjen ble avsluttet i fjor høst, og medførte at foreningen inntil videre kan notere seg for ca. 200 nye medlemmer. Det var utlovet premier til tre av ververne, som premier var satt opp resisegavesjekker på henholdsvis kr ,-, kr ,- og kr ,-. I januar i år foretok styret trekning blant ververne, og resultatet ble som følger: Kr går til Svein Erik Kaasa, Lachmannsvei.30 b,0495 Oslo for å ha vervet Rolf Gabrielsen. Kr går til Thor Fredriksen, Brødløsveien 14, 1782 Halden. For å ha vervet Arne Larsen. Kr går til Espen Mørk, Tranbergveien 3, 2819 Gjøvik for å ha vervet Gunnar Janssen. Vi benytter nå anledningen til å takke alle som deltok! HVALER-NYTT - NR. 1/

9 Nesten daglig får foreningen henvendelser fra medlemmer som mottar krav om tildels betydelige økninger av festeavgiften, og foreningen bistår disse så godt det lar seg gjøre. I fjor, før valget, trodde vi at den beste bistanden foreningen kunne yte medlemmene, var å oppfordre til å støtte de partier som gikk inn for en endring, ja sogar fjerning av Tomtefesteloven. Vår økonomisk støtte til den annonsekampanjen Tomtefesterforbundet førte i en del aviser, bekrefter at vi så stor mulighet til å påvirke valgresultatet i positiv retning. Arbeiderpartiet vant valget med en overlegen seier, og vi vil påstå; ikke minst ved hjelp av alle landets tomtefestere. Foreløpig har vi ikke sett vilje fra den nåværende regjering til hverken å endre loven, eller å fjerne denne. Arbeiderpartiet gikk ganske høyt på banen i denne saken, og det er vår påstand at justisminister Knut Storberget, har pådratt seg et stort troverdighetsproblem. Det er fristende å påstå at: Store ord og fett flesk sitter ikke fast i halsen. Nedenfor gjengir vi to brev som begge er sendt herr justisministeren. Det første er fra Hvaler Hytteforening, og uttrykker foreningens frusatrasjon over brutte valgløfter. Det andre er fra advokat Edvard Os, og omhandler domstolenes vurdering av den nåværende lov, og advokatens egne refleksjoner på dom avsagt i Tingrett og Lagmannsrett. TOMTEFESTELOVEN Justis- og politidepartementet v/ justisminister Knut Storberget Akersgt 42, PB 8005 Dep, 0030 Oslo TOMTEFESTELOVEN BREV 1 FRA HVALER HYTTEFORENING Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon og representerer ca hytteeiere av totalt 4700 hytteeiere i Hvaler kommune. Vår fremste oppgave er å arbeide med saker som anses viktige for våre medlemmer. I løpet av de siste 2 årene er det en sak som har opptatt våre medlemmer spesielt, og ikke overraskende er dette den nye tomtefesteloven. Blant våre 2000 medlemmer har mer enn 2/3-deler en festekontrakt å forholde seg til. Nesten daglig har vi henvendelser fra våre medlemmer i sakens anledning, og vi bistår så godt vi kan med råd og veiledning. Vi i styret fant det også naturlig å bidra til å orientere omverdenen om hvilke politiske partier som ønsket å gjøre noe med en urettferdig tomtefestelov. Vår forening er og blir partipolitisk nøytral, men det forhindrer oss ikke i å gi faktaopplysninger til våre medlemmer og andre. Vi ga derfor økonomisk støtte til en annonsekampanje som Tomtefesteforbundet lanserte i en del aviser i forkant av stortingsvalget I dag, med fasit i hånd, etter Soria Moria-forhandlinger, er det grunn HVALER-NYTT - NR. 1/

10 til i etterpåklokskapens tegn å spørre seg selv om vi burde ha vært dette engasjementet foruten. Det ble nemlig, etter vår mening, et hakk verre. Arbeiderpartiet, med justisminister Knut Storberget i spissen, har nå et troverdighetsproblem. At valgløfter er til for å brytes har vi vært kjent med lenge, men vi håper fortsatt at dette er et løfte som et av regjeringspartiene holder fast ved. Det er mellom tomtefestere her i landet. At Arbeiderpartiet overlegent vant valget p.g.a. tomtefesteloven er kanskje en litt drøy påstand, men mange hus-og hytteeiere med festekontrakter hjalp nok meget godt til. Vi har nå en stor grunn til å tro at tomtefesteloven vil komme til å bli uendret i de neste 4 årene. Dette til tross for at Arbeiderpartiet er landets største parti, men tydeligvis ikke større enn at de i denne saken er helt og holdent i lomma på et miniparti som Senterpartiet. Det vi nå er vitne til er et klart løftebrudd overfor de velgerne som valgte å gi AP sin stemme. Før valget ble det gitt et løfte om at det skulle innføres konsumprisregulering av festeavgiften for alle festeforhold og festerne skulle gis en innløsningsrett annet hvert år til 30 ganger årlig konsumprisregulert festeavgift. Den «hestehandel» som har blitt ført med SP etter valget 2005 ser vi på som et pinlig og ynkelig politisk arbeid. Hvaler Hytteforening er meget overrasket over at AP ikke har tatt sine egne valgløfter mer alvorlig enn dette, og kan ikke forstå hvordan et politisk parti til de grader tør å undervurdere sine velgere Vi velger likevel fortsatt å ha tro på at dette er et valgløfte som vil bli innfridd. Husk at det er dere politikere som selv definerer politikk som «det muliges kunst». Vi ser frem til å se AP utføre en del baklengs saltomortaler med innlagt skru for så å lande fjellstøtt ned på en ny og for oss «spiselig» tomtefestelov. M.v.h. Hvaler Hytteforening Gunnar Dahl-Johansen Leder BREV 2 FRA ADVOKAT EDVARD OS Oslo, den Justisdepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Att.: Justisminister Knut Storberget AD: TOMTEFESTE Jeg har som advokat bistått en rekke tomtefestere i ulike tomtefestespørsmål. En klassisk konflikt på dette området de senere år har vært spørsmålet om hvilket prinsipp festeavgiften skal reguleres etter. Jeg noterte meg derfor med interesse at Arbeiderpartiet under siste valgkamp uttalte at de ville underlegge alle festekontrakter konsumprisregulering. Dermed kunne man jo håpe at et tvistetema ville bli lagt dødt. Utover det som er uttalt i Soria Moriaerklæringen om festeforhold på eiendommer tilhørende statlige fond og eiendom- HVALER-NYTT - NR. 1/

11 mer, kan jeg imidlertid ikke finne dette standpunktet igjen blant forslagene til endringer i tomtefesteloven som ble sendt på høring Jeg finner det derfor nødvendig å gjøre Justisministeren oppmerksom på at toget - om konsumprisindeksregulering av festeavgifter - nå er i ferd med å gå. Det avsies stadig flere rettsavgjørelser og det foretas utenrettslige avgiftsreguleringer basert på andre prinsipper enn endringen i pengeverdi. Til å belyse dette vedlegges kopi av en ny rettsavgjørelse (overskjønn) fra Borgarting lagmannsrett, hvor jeg var prosessfullmektig for fester (Liv Strand). Etter min vurdering viser denne avgjørelsen en tendens i retning av å bortfortolke «tvillaust» - kriteriet i tomtefesteloven 15 annet ledd. Videre viser avgjørelsen at prosesskostnadene og prosessrisikoen for festere kan bli svært betydelige av årsaker utenfor festernes kontroll. Det fører igjen til at rettssikkerheten og vanlige folks muligheter til å få prøvet sine saker for domstolene undergraves. Konkret dreide saken seg om en kontrakt fra 1965 om feste av en hyttetomt på Hvaler. Kontrakten hadde en reguleringsklausul som er mye brukt i festekontrakter fra 60-tallet, både på Hvaler og andre steder i landet. Bestemmelsen lyder: Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10. år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn. Spørsmålet i saken var om festekontrakten innebar en «tvillaus avtale» om regulering basert på dagens tomteverdi, eller om grunneier (Einar Hegdahl) måtte nøye seg med indeksregulering av avgiften iht lovens hovedregel. (Dette er et vanlig tvistetema om denne reguleringsklausulen. Selv er jeg p.t. prosessfullmektig i 4 ulike rettsprosesser med likelydende reguleringsklausul.) Grunneier Hegdahl har et betydelig antall festekontrakter med denne reguleringsklausulen på sin eiendom. Han gikk til sak mot Strand (en enslig pensjonist) fordi hun ikke aksepterte hans krav om regulering basert på tomteverdi. Det understrekes at Strand ikke er alene om å protestere på Hegdahls krav. Dette har også de fleste andre festerne på hans eiendom gjort. Strands kontrakt ble imidlertid «reguleringsmoden» først, og hun ble dermed grunneiers «prøveklut». I tingretten vant Strand og hun ble tilkjent saksomkostninger med ca kr Hegdahl begjærte imidlertid overskjønn, og til Strands forbauselse kom lagmannsretten ikke bare til motsatt resultat av tingretten mht reguleringsspørsmålet. I tillegg dømte lagmannsretten Strand til å erstatte Hegdahls saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett med tilsammen ca kr ! Som det fremgår av lagmannsrettens avgjørelse, ble resultatet i det vesentlige begrunnet med at grunneier i forbindelse med tidligere avgiftsreguleringer (særlig i et brev han sendte til Strand i 1982) uttalte at festeavgiften ble fastsatt som en funksjon av tomteverdi og vanlig rente den gang. Siden Strand ikke hadde protestert på dette brevet, mente lagmannsretten at et slikt reguleringsprinsipp i dag måtte anses tvilløst avtalt. HVALER-NYTT - NR. 1/

12 Utgårdskilen i februar Bildet har ingen tilknytelse til brevet på disse sider, bortsett fra at isen kan illustrere den kalde fronten som enkelte grådige grunneeieres pengeapetitt har ført med seg. Det skulle være unødvendig å si at Liv Strand opplever avgjørelsen som rent bondefangeri mht reguleringsprinsippet. Hun erkjenner at hun har akseptert de beløpene grunneier tidligere har oppregulert avgiften til, men hun mente ikke at hun med det bandt seg til noe bestemt reguleringsprinsipp for fremtiden. Videre opplever hun saksomkostningsavgjørelsen som svært urimelig. Det er grunneier som har gått til sak med hennes kontrakt som «prøveklut» i en situasjon hvor regelverket er av nyere dato. Det at hun vant i første instans viser at hun hadde rimelig grunn til å motsette seg grunneiers krav. Tvisten mellom partene dreier seg i realiteten om festeavgiften skulle være ca 2000/år eller 9300/år. For grunneier med mange like kontrakter har imidlertid saken også økonomisk betydning utover den enkelte kontrakten, og grunneier la saken bredt an. Det medgikk dermed 3 dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten og saksomkostningene ble tilsvarende høye. Dersom avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett blir stående, vil omkostningsavgjørelsen i seg selv være et tungtveiende argument mot å protestere mot reguleringskrav fra grunneiere. Avgjørelsen vil sikkert også bli aktivt benyttet og påberopt av grunneiere overfor festere når reguleringskrav presenteres. Etter min vurdering er en omkostningsavgjørelse som den foreliggende en trussel mot folks rettssikkerhet. Spørsmålet for Strand er nå om hun skal anke avgjørelsen til Høyesterett. Det er p.t. ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet. Et moment ved denne vurderingen, vil bl.a. være om det kan forventes regelendringer av betydning i overskuelig fremtid. Jeg tillater meg derfor å stille Justisministeren følgende spørsmål: * Vil det fra lovgivers side bli foretatt noe for at oppnå indeksregulering av alle festekontrakter innen rimelig tid, eller må festere nå belage seg på at lov- og forskriftssituasjonen om dette vil forbli som den er i dag? * Evt.: Har Justisministeren noe generelt råd til hvordan tomtefestere skal forholde seg i saker som dette? For øvrig tror jeg den aktuelle avgjørelsen kan være en sak som Høyesterett kan være interessert i å se nærmere på. Saken gjelder HVALER-NYTT - NR. 1/

13 anvendelsen av en ny lovbestemmelse, kontraktsgrunnlaget er et annet enn i Høyesteretts dom av , saken har betydning for mange festere og grunneiere, og det foreligger en rettsavgjørelse fra Frostating lagmannsrett om en tilsvarende reguleringsklausul hvor resultatet ble et annet enn i herværende sak (LF ). En av hovedinnvendingene mine mot lagmannsrettens avgjørelse er at det må være feil å tillegge historiske forhold/ensidige partsutsagn avgjørende vekt ved vurderingen av om et reguleringsprinsipp skal anses «tvillaust avtalt» i forhold til dagens tomtefestelov. Å avgjøre en sak nærmest alene på grunnlag av det som måtte være uttalt og tilkjennegitt fra den ene siden i forbindelse med en avgiftsregulering som ble foretatt for over 20 år siden, og under et annet lovregime enn vi har i dag, er etter mitt skjønn uforenlig med lovens formål. En vesentlig grunn til at man innførte «tvillaust»-kriteriet var jo nettopp å unngå prosesser basert på bevisførsel utenom avtaleteksten, jf NOU 1993:29 s Det avgjørende for vurderingen av reguleringsadgangen i festeforhold med dagens regler - og særlig når det dreier seg om en «standardklausul» som her - bør, både av hensyn til lovformålet og av hensyn til at folk flest skal kunne forstå hvilken rettsstilling de har, være en naturlig forståelse av avtalens ordlyd sammenholdt med en naturlig forståelse av lovteksten. Dersom den foreliggende avgjørelsen fra Borgarting blir stående blir det i det hele tatt lite igjen av «tvillaust»-kriteriet, og hensynet til å unngå rettstvister og sikre forutberegnelighet blir overhodet ikke ivaretatt. Med håp om et snarlig og konstruktivt svar. Med vennlig hilsen Edvard Os Advokat Boka STEN er kommet! STEN - en historie om stenhoggingen på Hvaler, er den første boka sm forteller om steinindustrien i Norge på individ- og kommunenivå. Pressen har gitt den en meget god omtale, spesielt Dagbladet. STEN er på 248 sider i stort format, med en rekke illustsrasjoner og faksimiler. Den har også en 16 siders dokumentasjon av «sten i fjell» i farger. Boka kan foreløpig kjøpes på Vesterøy (KIWI i Øgårn) og på Skjærhalden (og i bokhandlerne i Fredrikstad), eller bestilles fra undertegnede. Prisen er kr. 348,-. (Ved bestilling og forsendelse kommer et tillegg på 30 kroner.) Vennlig hilsen Ulf Hjardar telefon (Event. best. på telefonsvarer). HVALER-NYTT - NR. 1/

14 Stakemerking av undervannsskjær/ grunner i farvannet rundt Hvaler Føreren av båten på bildet er enten lokalkjent, eller så har han flaks. Hadde kursen ligget 20 meter nærmere den borteste holmen hadde, han mest sannsynlig fått merke et av Hvalers lumske skvalpeskjær, i beste fall med ødelagt propell og derpå dypt inngrep i lommeboka. Hvert år er de mange grunner/undervannsskjær årsak til mindre og store havarier som kan koste båteieren og forsikringsselskaper store summer. Vi har alle opplevet den kjente skraping under kjølen,- eller en verre lyd, - DONK- DONK!!! Med påfølgende regning som er skrevet med gaffel. Innseilingene til Borg og Halden havn er godt merket med staker og fyrlykter. Der hvor fritidsbåtene ferdes er det lite eller ingen merking av undervannsskjær. Hvaler Hytteforening vedtokpå årsmøtet 1 juli, 2005 å «undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig og organsiere merking av grunner i områdene rundt Hvaler». Det har vært samtaler med representanter fra Kystverket Sør-Øst, Arendal og re- presentanten derfra har sagt seg positiv til stakemerking. Tiltaket er også drøftet med båtforeninger, som også er positive. Opplysninger om de mest besøkte grunner vil bli innhentet blant medlemmer i Hvaler Hytteforening, båtforeninger, Redningsselskapet, losvesen, fiskere, politi, fastboende m.fl. Kostnadene for montering av staker søkes dekket av forsikringsselskaper, båtforeninger, lokalrederier, Hvaler Hytteforening, Kystverket, o.a. Innkjøp og montering av staker kan eventuelt utføres av Kystverket eller settes bort på anbud. Det vises forøvrig til egen annonse et annet sted i bladet HVALER-NYTT - NR. 1/

15 forlenge bompengeinnkrevingen på Riksvei 108 ved Bukkholmen til inntekt for A/S Hvalertunnelen. Hvaler kommune har sågar fattet 2 vedtak i sakens anledning, da det viste seg at kommunens første vedtak ikke var i samsvar med vedtaket i Østfold fylkeskommune. Hvaler Hytteforening, som er en privat interesseorganisasjon og representerer ca hytteeiere med hytte beliggende i Hvaler kommune, protesterer på det sterkeste mot en forlengelse av en slik bomavgift. Første del av Hvaler kommunestyrets vedtak av lyder som følger. Sitat: HVALER- BOMMEN - IGJEN Vedtakene i Hvaler kommune og Østrfold fylkeskommune om å søke myndighetene for, om mulig, å forlenge bompengeinnkrevingen ved Bukkholmen går ikke upåaktet hen blant hyttefolket og deres representant, Hvaler Hytteforening. Etter vårt skjønn viser forslaget en grenseløs frekkhet, og vi vil påstå en utrolig arroganse overfor brukerne, som i de aller fleste tilfeller er hytteeierne. Ikke bare har hyttefolket vært den største bidragsyteren til at Hvalerøyene fikk innlagt strøm, men også fastlandsveien kan de fastboende på Hvaler takke hyttefolket for. At vann- og kloakk ville blitt betydelig dyrere uten hyttefolket sier seg selv. Nå forsøker de kommunale myndigheter å pålegge hyttefolket ytterligere avgifter, denne gang for at bl.a veien ved Bratte Bakke kan utbedres slik at transport av fisk fra Utgårdskilen skal bli bedre. Frustrasjonen over myndighetenes utspill har utløst en harme i Hvaler Hytteforenings styre, noe som igjen har resultert i brev til Samfferdselsdepartementet, Brevet gjengis i sin helhet. Fredrikstad, Samferdselsdepartementet Akersgt. 59 Postboks 8010 Dep 0030 Oslo PROTEST MOT FORSLAG OM Å GI A/S HVALERTUNNELEN GOD- KJENNELSE OM FORLENGET BOMPENGEINNKREVING PÅ BUKKHOLMEN. Både Hvaler kommune og Østfold Fylkeskommune har fattet sine vedtak om å søke sentrale myndigheter om godkjennelse til å HVALER-NYTT - NR. 1/

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010 Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2010 Leder n Ny Bygdebok! Mandag, 1. mars

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n 624 15. juni Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. 2004 Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr.42): 1.

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer