nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr så følger februar da leser jeg Basar deretter kommer mars med sludd og gamasj..» og for egen regning: rop på sommer n så kommer n.

2 Vi er i ferd med å legge en lang, kald og snørik vinter bak oss. Det er mange år siden isen og snøen ligger så sent på ettervinteren, som den gjør i år. Men alt har en ende. SDola begynner så smått å varme forfrosne skrotter, og det er på tide å forberede seg på en ny Hvaler-sommer. I virkeligheten har tankene vært på Hvaler i hele vinter. Forslaget om å forlenge bomperioden har vært én av grunnene til det. En annen grunn er regjeringens passivitet vedrørende Tomtefesteloven. De fleste av oss fikk vel en forståelse av at bare det ble et regjeringsskifte, så skulle det bli andre boller. Men, de bollene vi har fått, er de samme gamle, mugne og steinharde. Likevel har vi mye å glede oss over, bl.a over at de kommunale myndigheter tilbyr oss gleden av å betale bompenger i 2 ½ år ut over avtaltfestet periode - og dette for at fisken fra Utgårdskilen skal få tryggest mulig transport. Nå er det snart vår, med sol, varme og lange dager - la oss derfor la fisken være der den bor, mens vi andre slår av varmeovnene, kaster vintertøyet og stormer ut og hilser våren. HVALER HYTTEFORENING Postboks Fredrikstad Telefon E-post: ADRESSE- OG TELEFONLISTE Navn/mailadresse* Mobil Hytte STYRET: GUNNAR DAHL-JOHANSEN, leder Asmaløy JORUNN JENSEN, nestleder Spjærøy HOLSTAD, FRANK, sekretær Siljeholmen KRISTOFFERSEN, ROGER, Asmaløy kasserer/regnskapsfører STYREMEDLEMMER: GJERTSEN, TRYGVE Vesterøy GUNDERSEN, RIGMOR, Kjerringh. SYVERSEN TOMMY Asmaløy VARAMEDLEMMER: ODD BAKKEHAUGEN Asmaløy JOHANSEN, ELISE Røssholmen Hovseterveien 44 B, 0768 Oslo OLSEN, TROND Vesterøy Hjørnerødgt. 8, 1608 Fr.stad «HVALER-NYTT» utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Jorunn Jensen - Roger Kristoffersen Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B Oslo Telefon: Mobil: Fax: E-post: HVALER HYTTEFORENING arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2006

3 HJELP TIL SELVHJELP! (Ja, vi mener det er riktig og viktig å hjelpe Liv Strand) I vedtektene for Hvaler Hytteforening står det i 3 følgende: «Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler. Foreningen er partipolitisk nøytral.» Nå om dagen er det ikke vanskelig å se at felles interesser for veldig mange av våre medlemmer til de grader handler om alle de problemer som en ny tomtefestelov har medført. Siden årsmøtet i juli 2005 har det nesten ikke gått en eneste dag uten at vi som forening har blitt kontaktet av fortvilte og sinte medlemmer, som på en eller annen måte har blitt et «offer» for den politikk som har blitt ført når det gjelder hytteeiendommer som fortsatt er under leilendingekontrakt. TAKK TIL TRYGVE Etter nyttår 2006 har sakene og problemene blitt flere og flere. I januar/februarmåned ble det til å måtte arbeide med tomtefestersaker omtrent på heltid. Heldigvis har vi i styret hatt Trygve Gjertsen som en kunnskapsrik og interessert «tomtefestemann», men i begynnelsen av februar ble dessverre Trygve alvorlig syk, og måtte motvillig trekke seg fra sitt styreverv og det videre arbeid med tomtefestersakene. Tusen takk for den kjempeinnsatsen du har gjort for våre medlemmer Trygve, og vi ønsker deg av hele vårt hjerte en riktig god bedring! Ett av våre medlemmer har heldigvis tatt en utfordring på strak arm, og Kjeld Gustavsen har påtatt seg å videreføre det arbeid som Trygve har holdt på med. Kjeld sitter inne med mye kunnskap om tomtefeste, så vi kan derfor forsikre våre medlemmer om at saksområdet fortsatt er i trygge hender. En foreløpig stor takk til Kjeld som stilte seg til disposisjon da han ble forespurt om dette. KJERRINGHOLMENSAKEN I løpet av høsten 2005 ble det i tingretten i Fredrikstad avsagt en dom i en tomtefestersak fra Kjerringholmen. Grunneieren hadde saksøkt hytteeier og tomtefester Liv Strand fordi sistnevnte ved HVALER-NYTT - NR. 1/2006 3

4 Faksimile fra Fredriksstad Blad 23. februar regulering i 2002 ikke hadde godtatt en økning fra kr. 1640,- (fastsatt i 1992) til kr. 9000,- pr. år. Tomtefester Liv Strand hadde ved forfall i 2002 kun innbetalt den festeavgift som var blitt fastsatt i 1992 med kr. 1640,-. Grunneieren tapte saken i tingretten og retten fastslo at man skulle legge konsumprisindeks til grunn, og fastsatte festeavgiften til kr. 2048,- pr. år frem til Saken ble av grunneier anket inn for Borgarting lagmannsrett, som i sin dom av ga grunneier medhold. Tomtefester Liv Strand tapte saken, og ble i tillegg til en fastsatt festeavgift på kr. 9324,- pr år, også idømt saksomkostninger på over kr ,- Liv Strands advokat, Edvard Os, har etter dette gjort en henvendelse til Hvaler Hytteforening og spurt om vår forening var villig til å engasjere seg i saken. Saken er etter hans (også vår) mening viktig å forfølge videre i rettssystemet med en anke til Høyesterett, på bakgrunn av de juridiske konklusjoner ( eller mangel på sådan), som dommen i lagmannsretten omhandler. Et viktig moment i sakens anledning er at Liv Strand (70 år), pensjonist og enslig, ikke selv har økonomisk evne til å forfølge saken til Høyesterett. HJELP TIL SELVHJELP! Styret i Hvaler Hytteforening har derfor i et hastemøte pr. E-post, (se egen sak i dette nr.) enstemmig vedtatt at vår forening skal engasjere seg i denne sak både aktivt, verbalt og økonomisk. Vi håper i skrivende stund at vi vil få med oss Tomtefesterforbundet og Norges Hytteforbund på et «spleiselag», slik at en så viktig prinsippsak kan få sin rettmessige behandling ved vår høyeste domstol, Høyesterett. Hvilke økonomiske konsekvenser dette styrevedtak vil få for foreningens kassabeholdning er det i dag ingen som kjenner til. Imidlertid både håper og tror vi at årsmøtet i juli 2006 vil ha full forståelse for vedtaket og applaudere den beslutning som er tatt. Styret er av den formening at hvis det er noen sak som det skal brukes en betydelig sum penger på fra vår felles kasse, så må det være i en sak som denne. Styret har i sakens anledning også fattet et enstemmig vedtak 4 HVALER-NYTT - NR. 1/2006

5 om å sette i gang en kronerulling. Som et innstikk (vedlegg) til dette nummer av Hvaler-nytt vil dere derfor finne en giro som vi håper mange av dere vil benytte dere av. Giroen har et eget bankkontonummer og pengene som samles inn vil gå inn i det fondet som vi ønsker å opprette. Styret har besluttet å gi fondet navnet «RETTSHJELPS- FONDET», som det vil bli utarbeidet egne statutter for. Fondet er i første rekke tenkt brukt i forbindelse med rettslige tvister. Forslag til statutter for fondet vil bli fremlagt for godkjennelse på årsmøtet sommeren Da gjenstår det bare, i disse tomtefestetider, å slå fast at vi nå kan se frem mot bedre tider. VÅREN står nemlig for døren og vil snart springe ut i et løvgrønt skue. Før vårfornemmelsen for alvor tar tak i oss skal vi imidlertid nok en gang glede oss til gule påskedager på Hvaler. Vi ønsker alle våre medlemmer og annonsører riktig GOD PÅSKE! Gunnar Dahl-Johansen ÅRSMØTET I HVALER HYTTEFORENING AVHOLDES LØRDAG 1. JULI 2006 KL I HVALERHALLEN ASMALØY Etter vedtak på årsmøtet 2005 skal alle forslag som ønskes behandlet, være styret i hende innen 8 uker før møtet avholdes. Det vil si at siste frist for innlevering er 6. mai Detaljert saksliste og eventuelle forslag vil bli presentert i neste nr. av bladet. HVALER-NYTT - NR. 1/2006 5

6 DER HAV OG LAND MØTES I likhet med i tidligere år har vi også denne gang fått Hvalers ordfører, Paul Henriksen, til å komme med noen betraktninger. Det er ikke vanskelig å være enige med ordføreren i hans hyldest til Hvaler og naturen her ute skjærgården. Når dette skrives ligger fremdelses sneen i stor fonner, og frosten biter langt inn i margen. Men, snart er det sommer og sol og vi er klare til å tre markjordbærene på strå. Går du en maidag sørover på veien over jordet fra Huser på Asmaløy, vil lerka møte deg med sine flotte vårtriller. Nåletrærne som står på toppen av raet her brer sine grener over den gressbelagte veien og gir assosiasjoner om et landskap lenger sør i Europa. Fra raet får vi også første syn av det panorama som gjør en tur til Brattestø til en sterk og minnerik opplevelse enten det er i mai når lerkas triller overdøver det svake suset av flo sjø, eller det er en stormfull dag i oktober når den lydfulle ramme for opplevelsen er bølgene som slår mot berg og rullesten. Fremsynte må de ha vært folkene, i Oslofjordens Friluftsråd, som i sin tid sikret de ytre delene av Hvaler for allmennheten. Nå pågår et annet og utvidet vernearbeid i sjø- og landområdet her ute. Om noen få år blir den første HVALER-NYTT - NR. 1/2006 7

7 nasjonalparken i et sjøområde stadfestet. Svenskene vil følge opp med en utvidelse av nasjonalparkområdet inn i området ved Koster i Det gode naboskap forenes også i verdiene vi har under vann. 1. mars starter vi utredningsarbeidet knyttet til et informasjons- og opplevelsessenter for nasjonalparken. Jeg drømmer allerede om å «dukke ned» i Hvalerrenna på 450 m etter først å ha «besøkt» korallrevet ved Tisler. Hvor senteret vil ligge vet vi ikke i dag. Kommende høst vil gi oss svaret. Nok en lokaliseringsdebatt står for døren. Tar du turen ut til Brattestø en mørk kveldstime, ser du hvor fint havet «fargelegges» gjennom sektorlys fra Tresten, Torbjørnskjær, Pikesten, Skjellholmen og langt der i vest - Færder Fyr. I årtier har fyrene vist vei for fiskefartøyer, fritidsbåter, ferger og handelsfartøy. Lykkelig er den som har hatt et fyr å navigere på. I tidligere tider befolket mange familier noen av fyrene i Ytre-Oslofjord. På Torbjørnskjær var det noen år opp til 16 personer, mange av dem barn. Skole fikk de i de periodene da læreren bodde på «Skjæret». For kua de hadde med var ikke gresset særlig høyt. Jorda ble imidlertid tatt godt vare på om høsten båret ned i kjelleren så vinterstormen ikke skulle vaske den bort. Ærbødighet og takk er det jeg føler med tanke på den kamp de førte for de sjøfarendes trygghet. Men ikke bare gir disse fyrene en sikkerhet for det sjøfarende folk. Fyrene gir meg også en følelse av historiske bånd tilbake til den tid da oldefar seilte sin losskøyte ut for å møte en firemastet bark på vei inn Oslofjorden, eller farfar vinket farvel til familien på Tisler fra bark Odin for aldri å komme igjen. For farmor ble kampen for tilværelsen tøff der hun i mange år rodde til byen for å selge sine sukkerplommer. Inntil for kort tid siden lå deler av et vrak her nede på berget, skyllet opp på land i en brutal vinterstorm. Som et minne over hardt slit og menneskers kamp mot elementene lå det her og skapte næring for fantasifulle utlegninger når barn og voksne tok vrakets indre i nærsyn. Men så en dag var vraket brent ned ødelagt av mennesker som ikke så verdien av å ha et slikt minnesmerke over kystens mange slitere liggende. Direkte pent var det vel ikke dette vraket, men her hadde elementene gitt et siste hvilested for restene av en sliter, et fraktefartøy som hadde gått kysten langs med plank, sten, eller var det kanskje grus hun bar på i sitt indre. Kanskje skulle skuta inn til Hurumlandet, eller for den del til Lysekil, ja kanskje helt til Ålborg den ukjente dagen da bølgen brøt henne ned og roret brakk? Verden blir stor og tanken flyktig når den skues fra fjæra på Brattestø. Som lerka ønsker deg velkommen på raet en vårdag, ønsker rørsangeren deg velkommen til sumpområdet i fjæra der takrørene bukter stille i sommerbrisen. Kvitrende flyr den fra strå til strå i kapp med fargerike sommerfugler. Mon tro om den noen gang tar seg tid til å betrakte den flora som sommeren igjennom gir farge og spenst for opplevelsen i dette området. Eller er det den evige kamp for føde for seg og familien som overskygger liv og tilværelse. I sumpområdet finner jeg bekkeblom, myrull, honningblom og de kraftigste Kvann med sine karakteristiske hule stammer. Men aller helst kommer jeg hit for å lukte på Hvalers egen kommuneblomst strandmalurt. Eller for den del å plukke en bitter frukt slåper. Tett i tett står de i tidlig høstskrud og venter på å bli plukket som grunnlag for julas bitre dram. Fantasien får også sin gode næring her HVALER-NYTT - NR. 1/2006 9

8 ute ved havet gjennom den rekveden som i storm og kuling slynges opp fra sjøen. Alt jeg finner har sin historie å fortelle fra «væla» til den lokale fiskeren merket med navn og nummer, til kasser, bord og plank som gjennom tekst og preg av langvarig opphold i salt sjø, forteller meg om vår nærhet til andre kystnære nasjoner. Sammen er vi knyttet til et historisk fellesskap der hav og strømmer er en sentral ramme om våre liv. Jeg sier nok en gang farvel til Brattestø. Vi skriver midten av februar nå, og snøen ligger uvanelig høy på Hvaler. Landskapet har tatt den vinterhvite kjolen på og skjuler alle de kjente vekstene og bergets lav og fargespekter. Bare kjolekanten er svart, vasket rent av havet som tidløst ruller mot land, og som inne på øyene høres som «evighetens drønn» hver gang havet hever sin røst i kuling og storm. Trær og busker har et flott dekke av rimfrost og snø. Stillhet og ro preger landskapet. Men fantasiene er mange. Ikke rart at mange kunstnere slår seg ned her ute på Hvaler for å oppleve det evige skiftet i landskapet båret fram i møtet mellom hav og land. Det er bare måneder til jeg igjen skal finne de første markjordbærene oppe ved grinda og glade stemmer igjen forteller meg at våre hyttegjester er på plass. Paul Henriksen Ordfører på Hvaler VERVE- KAMPANJEN Vervekampanjen sommeren 2005 medførte stort engasjement blant våre medlemmer. Kampanjen ble avsluttet i fjor høst, og medførte at foreningen inntil videre kan notere seg for ca. 200 nye medlemmer. Det var utlovet premier til tre av ververne, som premier var satt opp resisegavesjekker på henholdsvis kr ,-, kr ,- og kr ,-. I januar i år foretok styret trekning blant ververne, og resultatet ble som følger: Kr går til Svein Erik Kaasa, Lachmannsvei.30 b,0495 Oslo for å ha vervet Rolf Gabrielsen. Kr går til Thor Fredriksen, Brødløsveien 14, 1782 Halden. For å ha vervet Arne Larsen. Kr går til Espen Mørk, Tranbergveien 3, 2819 Gjøvik for å ha vervet Gunnar Janssen. Vi benytter nå anledningen til å takke alle som deltok! HVALER-NYTT - NR. 1/

9 Nesten daglig får foreningen henvendelser fra medlemmer som mottar krav om tildels betydelige økninger av festeavgiften, og foreningen bistår disse så godt det lar seg gjøre. I fjor, før valget, trodde vi at den beste bistanden foreningen kunne yte medlemmene, var å oppfordre til å støtte de partier som gikk inn for en endring, ja sogar fjerning av Tomtefesteloven. Vår økonomisk støtte til den annonsekampanjen Tomtefesterforbundet førte i en del aviser, bekrefter at vi så stor mulighet til å påvirke valgresultatet i positiv retning. Arbeiderpartiet vant valget med en overlegen seier, og vi vil påstå; ikke minst ved hjelp av alle landets tomtefestere. Foreløpig har vi ikke sett vilje fra den nåværende regjering til hverken å endre loven, eller å fjerne denne. Arbeiderpartiet gikk ganske høyt på banen i denne saken, og det er vår påstand at justisminister Knut Storberget, har pådratt seg et stort troverdighetsproblem. Det er fristende å påstå at: Store ord og fett flesk sitter ikke fast i halsen. Nedenfor gjengir vi to brev som begge er sendt herr justisministeren. Det første er fra Hvaler Hytteforening, og uttrykker foreningens frusatrasjon over brutte valgløfter. Det andre er fra advokat Edvard Os, og omhandler domstolenes vurdering av den nåværende lov, og advokatens egne refleksjoner på dom avsagt i Tingrett og Lagmannsrett. TOMTEFESTELOVEN Justis- og politidepartementet v/ justisminister Knut Storberget Akersgt 42, PB 8005 Dep, 0030 Oslo TOMTEFESTELOVEN BREV 1 FRA HVALER HYTTEFORENING Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon og representerer ca hytteeiere av totalt 4700 hytteeiere i Hvaler kommune. Vår fremste oppgave er å arbeide med saker som anses viktige for våre medlemmer. I løpet av de siste 2 årene er det en sak som har opptatt våre medlemmer spesielt, og ikke overraskende er dette den nye tomtefesteloven. Blant våre 2000 medlemmer har mer enn 2/3-deler en festekontrakt å forholde seg til. Nesten daglig har vi henvendelser fra våre medlemmer i sakens anledning, og vi bistår så godt vi kan med råd og veiledning. Vi i styret fant det også naturlig å bidra til å orientere omverdenen om hvilke politiske partier som ønsket å gjøre noe med en urettferdig tomtefestelov. Vår forening er og blir partipolitisk nøytral, men det forhindrer oss ikke i å gi faktaopplysninger til våre medlemmer og andre. Vi ga derfor økonomisk støtte til en annonsekampanje som Tomtefesteforbundet lanserte i en del aviser i forkant av stortingsvalget I dag, med fasit i hånd, etter Soria Moria-forhandlinger, er det grunn HVALER-NYTT - NR. 1/

10 til i etterpåklokskapens tegn å spørre seg selv om vi burde ha vært dette engasjementet foruten. Det ble nemlig, etter vår mening, et hakk verre. Arbeiderpartiet, med justisminister Knut Storberget i spissen, har nå et troverdighetsproblem. At valgløfter er til for å brytes har vi vært kjent med lenge, men vi håper fortsatt at dette er et løfte som et av regjeringspartiene holder fast ved. Det er mellom tomtefestere her i landet. At Arbeiderpartiet overlegent vant valget p.g.a. tomtefesteloven er kanskje en litt drøy påstand, men mange hus-og hytteeiere med festekontrakter hjalp nok meget godt til. Vi har nå en stor grunn til å tro at tomtefesteloven vil komme til å bli uendret i de neste 4 årene. Dette til tross for at Arbeiderpartiet er landets største parti, men tydeligvis ikke større enn at de i denne saken er helt og holdent i lomma på et miniparti som Senterpartiet. Det vi nå er vitne til er et klart løftebrudd overfor de velgerne som valgte å gi AP sin stemme. Før valget ble det gitt et løfte om at det skulle innføres konsumprisregulering av festeavgiften for alle festeforhold og festerne skulle gis en innløsningsrett annet hvert år til 30 ganger årlig konsumprisregulert festeavgift. Den «hestehandel» som har blitt ført med SP etter valget 2005 ser vi på som et pinlig og ynkelig politisk arbeid. Hvaler Hytteforening er meget overrasket over at AP ikke har tatt sine egne valgløfter mer alvorlig enn dette, og kan ikke forstå hvordan et politisk parti til de grader tør å undervurdere sine velgere Vi velger likevel fortsatt å ha tro på at dette er et valgløfte som vil bli innfridd. Husk at det er dere politikere som selv definerer politikk som «det muliges kunst». Vi ser frem til å se AP utføre en del baklengs saltomortaler med innlagt skru for så å lande fjellstøtt ned på en ny og for oss «spiselig» tomtefestelov. M.v.h. Hvaler Hytteforening Gunnar Dahl-Johansen Leder BREV 2 FRA ADVOKAT EDVARD OS Oslo, den Justisdepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Att.: Justisminister Knut Storberget AD: TOMTEFESTE Jeg har som advokat bistått en rekke tomtefestere i ulike tomtefestespørsmål. En klassisk konflikt på dette området de senere år har vært spørsmålet om hvilket prinsipp festeavgiften skal reguleres etter. Jeg noterte meg derfor med interesse at Arbeiderpartiet under siste valgkamp uttalte at de ville underlegge alle festekontrakter konsumprisregulering. Dermed kunne man jo håpe at et tvistetema ville bli lagt dødt. Utover det som er uttalt i Soria Moriaerklæringen om festeforhold på eiendommer tilhørende statlige fond og eiendom- HVALER-NYTT - NR. 1/

11 mer, kan jeg imidlertid ikke finne dette standpunktet igjen blant forslagene til endringer i tomtefesteloven som ble sendt på høring Jeg finner det derfor nødvendig å gjøre Justisministeren oppmerksom på at toget - om konsumprisindeksregulering av festeavgifter - nå er i ferd med å gå. Det avsies stadig flere rettsavgjørelser og det foretas utenrettslige avgiftsreguleringer basert på andre prinsipper enn endringen i pengeverdi. Til å belyse dette vedlegges kopi av en ny rettsavgjørelse (overskjønn) fra Borgarting lagmannsrett, hvor jeg var prosessfullmektig for fester (Liv Strand). Etter min vurdering viser denne avgjørelsen en tendens i retning av å bortfortolke «tvillaust» - kriteriet i tomtefesteloven 15 annet ledd. Videre viser avgjørelsen at prosesskostnadene og prosessrisikoen for festere kan bli svært betydelige av årsaker utenfor festernes kontroll. Det fører igjen til at rettssikkerheten og vanlige folks muligheter til å få prøvet sine saker for domstolene undergraves. Konkret dreide saken seg om en kontrakt fra 1965 om feste av en hyttetomt på Hvaler. Kontrakten hadde en reguleringsklausul som er mye brukt i festekontrakter fra 60-tallet, både på Hvaler og andre steder i landet. Bestemmelsen lyder: Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10. år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn. Spørsmålet i saken var om festekontrakten innebar en «tvillaus avtale» om regulering basert på dagens tomteverdi, eller om grunneier (Einar Hegdahl) måtte nøye seg med indeksregulering av avgiften iht lovens hovedregel. (Dette er et vanlig tvistetema om denne reguleringsklausulen. Selv er jeg p.t. prosessfullmektig i 4 ulike rettsprosesser med likelydende reguleringsklausul.) Grunneier Hegdahl har et betydelig antall festekontrakter med denne reguleringsklausulen på sin eiendom. Han gikk til sak mot Strand (en enslig pensjonist) fordi hun ikke aksepterte hans krav om regulering basert på tomteverdi. Det understrekes at Strand ikke er alene om å protestere på Hegdahls krav. Dette har også de fleste andre festerne på hans eiendom gjort. Strands kontrakt ble imidlertid «reguleringsmoden» først, og hun ble dermed grunneiers «prøveklut». I tingretten vant Strand og hun ble tilkjent saksomkostninger med ca kr Hegdahl begjærte imidlertid overskjønn, og til Strands forbauselse kom lagmannsretten ikke bare til motsatt resultat av tingretten mht reguleringsspørsmålet. I tillegg dømte lagmannsretten Strand til å erstatte Hegdahls saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett med tilsammen ca kr ! Som det fremgår av lagmannsrettens avgjørelse, ble resultatet i det vesentlige begrunnet med at grunneier i forbindelse med tidligere avgiftsreguleringer (særlig i et brev han sendte til Strand i 1982) uttalte at festeavgiften ble fastsatt som en funksjon av tomteverdi og vanlig rente den gang. Siden Strand ikke hadde protestert på dette brevet, mente lagmannsretten at et slikt reguleringsprinsipp i dag måtte anses tvilløst avtalt. HVALER-NYTT - NR. 1/

12 Utgårdskilen i februar Bildet har ingen tilknytelse til brevet på disse sider, bortsett fra at isen kan illustrere den kalde fronten som enkelte grådige grunneeieres pengeapetitt har ført med seg. Det skulle være unødvendig å si at Liv Strand opplever avgjørelsen som rent bondefangeri mht reguleringsprinsippet. Hun erkjenner at hun har akseptert de beløpene grunneier tidligere har oppregulert avgiften til, men hun mente ikke at hun med det bandt seg til noe bestemt reguleringsprinsipp for fremtiden. Videre opplever hun saksomkostningsavgjørelsen som svært urimelig. Det er grunneier som har gått til sak med hennes kontrakt som «prøveklut» i en situasjon hvor regelverket er av nyere dato. Det at hun vant i første instans viser at hun hadde rimelig grunn til å motsette seg grunneiers krav. Tvisten mellom partene dreier seg i realiteten om festeavgiften skulle være ca 2000/år eller 9300/år. For grunneier med mange like kontrakter har imidlertid saken også økonomisk betydning utover den enkelte kontrakten, og grunneier la saken bredt an. Det medgikk dermed 3 dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten og saksomkostningene ble tilsvarende høye. Dersom avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett blir stående, vil omkostningsavgjørelsen i seg selv være et tungtveiende argument mot å protestere mot reguleringskrav fra grunneiere. Avgjørelsen vil sikkert også bli aktivt benyttet og påberopt av grunneiere overfor festere når reguleringskrav presenteres. Etter min vurdering er en omkostningsavgjørelse som den foreliggende en trussel mot folks rettssikkerhet. Spørsmålet for Strand er nå om hun skal anke avgjørelsen til Høyesterett. Det er p.t. ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet. Et moment ved denne vurderingen, vil bl.a. være om det kan forventes regelendringer av betydning i overskuelig fremtid. Jeg tillater meg derfor å stille Justisministeren følgende spørsmål: * Vil det fra lovgivers side bli foretatt noe for at oppnå indeksregulering av alle festekontrakter innen rimelig tid, eller må festere nå belage seg på at lov- og forskriftssituasjonen om dette vil forbli som den er i dag? * Evt.: Har Justisministeren noe generelt råd til hvordan tomtefestere skal forholde seg i saker som dette? For øvrig tror jeg den aktuelle avgjørelsen kan være en sak som Høyesterett kan være interessert i å se nærmere på. Saken gjelder HVALER-NYTT - NR. 1/

13 anvendelsen av en ny lovbestemmelse, kontraktsgrunnlaget er et annet enn i Høyesteretts dom av , saken har betydning for mange festere og grunneiere, og det foreligger en rettsavgjørelse fra Frostating lagmannsrett om en tilsvarende reguleringsklausul hvor resultatet ble et annet enn i herværende sak (LF ). En av hovedinnvendingene mine mot lagmannsrettens avgjørelse er at det må være feil å tillegge historiske forhold/ensidige partsutsagn avgjørende vekt ved vurderingen av om et reguleringsprinsipp skal anses «tvillaust avtalt» i forhold til dagens tomtefestelov. Å avgjøre en sak nærmest alene på grunnlag av det som måtte være uttalt og tilkjennegitt fra den ene siden i forbindelse med en avgiftsregulering som ble foretatt for over 20 år siden, og under et annet lovregime enn vi har i dag, er etter mitt skjønn uforenlig med lovens formål. En vesentlig grunn til at man innførte «tvillaust»-kriteriet var jo nettopp å unngå prosesser basert på bevisførsel utenom avtaleteksten, jf NOU 1993:29 s Det avgjørende for vurderingen av reguleringsadgangen i festeforhold med dagens regler - og særlig når det dreier seg om en «standardklausul» som her - bør, både av hensyn til lovformålet og av hensyn til at folk flest skal kunne forstå hvilken rettsstilling de har, være en naturlig forståelse av avtalens ordlyd sammenholdt med en naturlig forståelse av lovteksten. Dersom den foreliggende avgjørelsen fra Borgarting blir stående blir det i det hele tatt lite igjen av «tvillaust»-kriteriet, og hensynet til å unngå rettstvister og sikre forutberegnelighet blir overhodet ikke ivaretatt. Med håp om et snarlig og konstruktivt svar. Med vennlig hilsen Edvard Os Advokat Boka STEN er kommet! STEN - en historie om stenhoggingen på Hvaler, er den første boka sm forteller om steinindustrien i Norge på individ- og kommunenivå. Pressen har gitt den en meget god omtale, spesielt Dagbladet. STEN er på 248 sider i stort format, med en rekke illustsrasjoner og faksimiler. Den har også en 16 siders dokumentasjon av «sten i fjell» i farger. Boka kan foreløpig kjøpes på Vesterøy (KIWI i Øgårn) og på Skjærhalden (og i bokhandlerne i Fredrikstad), eller bestilles fra undertegnede. Prisen er kr. 348,-. (Ved bestilling og forsendelse kommer et tillegg på 30 kroner.) Vennlig hilsen Ulf Hjardar telefon (Event. best. på telefonsvarer). HVALER-NYTT - NR. 1/

14 Stakemerking av undervannsskjær/ grunner i farvannet rundt Hvaler Føreren av båten på bildet er enten lokalkjent, eller så har han flaks. Hadde kursen ligget 20 meter nærmere den borteste holmen hadde, han mest sannsynlig fått merke et av Hvalers lumske skvalpeskjær, i beste fall med ødelagt propell og derpå dypt inngrep i lommeboka. Hvert år er de mange grunner/undervannsskjær årsak til mindre og store havarier som kan koste båteieren og forsikringsselskaper store summer. Vi har alle opplevet den kjente skraping under kjølen,- eller en verre lyd, - DONK- DONK!!! Med påfølgende regning som er skrevet med gaffel. Innseilingene til Borg og Halden havn er godt merket med staker og fyrlykter. Der hvor fritidsbåtene ferdes er det lite eller ingen merking av undervannsskjær. Hvaler Hytteforening vedtokpå årsmøtet 1 juli, 2005 å «undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig og organsiere merking av grunner i områdene rundt Hvaler». Det har vært samtaler med representanter fra Kystverket Sør-Øst, Arendal og re- presentanten derfra har sagt seg positiv til stakemerking. Tiltaket er også drøftet med båtforeninger, som også er positive. Opplysninger om de mest besøkte grunner vil bli innhentet blant medlemmer i Hvaler Hytteforening, båtforeninger, Redningsselskapet, losvesen, fiskere, politi, fastboende m.fl. Kostnadene for montering av staker søkes dekket av forsikringsselskaper, båtforeninger, lokalrederier, Hvaler Hytteforening, Kystverket, o.a. Innkjøp og montering av staker kan eventuelt utføres av Kystverket eller settes bort på anbud. Det vises forøvrig til egen annonse et annet sted i bladet HVALER-NYTT - NR. 1/

15 forlenge bompengeinnkrevingen på Riksvei 108 ved Bukkholmen til inntekt for A/S Hvalertunnelen. Hvaler kommune har sågar fattet 2 vedtak i sakens anledning, da det viste seg at kommunens første vedtak ikke var i samsvar med vedtaket i Østfold fylkeskommune. Hvaler Hytteforening, som er en privat interesseorganisasjon og representerer ca hytteeiere med hytte beliggende i Hvaler kommune, protesterer på det sterkeste mot en forlengelse av en slik bomavgift. Første del av Hvaler kommunestyrets vedtak av lyder som følger. Sitat: HVALER- BOMMEN - IGJEN Vedtakene i Hvaler kommune og Østrfold fylkeskommune om å søke myndighetene for, om mulig, å forlenge bompengeinnkrevingen ved Bukkholmen går ikke upåaktet hen blant hyttefolket og deres representant, Hvaler Hytteforening. Etter vårt skjønn viser forslaget en grenseløs frekkhet, og vi vil påstå en utrolig arroganse overfor brukerne, som i de aller fleste tilfeller er hytteeierne. Ikke bare har hyttefolket vært den største bidragsyteren til at Hvalerøyene fikk innlagt strøm, men også fastlandsveien kan de fastboende på Hvaler takke hyttefolket for. At vann- og kloakk ville blitt betydelig dyrere uten hyttefolket sier seg selv. Nå forsøker de kommunale myndigheter å pålegge hyttefolket ytterligere avgifter, denne gang for at bl.a veien ved Bratte Bakke kan utbedres slik at transport av fisk fra Utgårdskilen skal bli bedre. Frustrasjonen over myndighetenes utspill har utløst en harme i Hvaler Hytteforenings styre, noe som igjen har resultert i brev til Samfferdselsdepartementet, Brevet gjengis i sin helhet. Fredrikstad, Samferdselsdepartementet Akersgt. 59 Postboks 8010 Dep 0030 Oslo PROTEST MOT FORSLAG OM Å GI A/S HVALERTUNNELEN GOD- KJENNELSE OM FORLENGET BOMPENGEINNKREVING PÅ BUKKHOLMEN. Både Hvaler kommune og Østfold Fylkeskommune har fattet sine vedtak om å søke sentrale myndigheter om godkjennelse til å HVALER-NYTT - NR. 1/

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005

nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005 Vi slutter oss til kjærlighetserklæringen i bildet over, og med ordene «Vi liker sommerferie på Hvaler!» ønsker vi alle God Jul og Godt nytt år

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse 19.5.2015 STATUSRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA Søknad og nabovarsling Nabovarsel sendt til 103 hjemmelshavere Ved hjelp av e-post sparte vi mye penger Over 6000 kr

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Guldholmstrand friområde - hytteområde - innløsing av festetomt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Guldholmstrand friområde - hytteområde - innløsing av festetomt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2007/2488-19 Saksbehandler: Randi Henden Tranås Saksframlegg Guldholmstrand friområde - hytteområde - innløsing av festetomt Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

ÅHF. Årsberetning 2014 ÅL HYTTEFORENING. Årsberetning 2014 ÅHF aahf.no Side 1 av 8

ÅHF. Årsberetning 2014 ÅL HYTTEFORENING. Årsberetning 2014 ÅHF aahf.no Side 1 av 8 ÅHF ÅL HYTTEFORENING Årsberetning 2014 Side 1 av 8 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Styret Rita Roarsen leder velges for tre år Martin Koksrud Bekkelund nestleder velges for tre år Arne

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet MØTEINNKALLING TILLEGGSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2010 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Referat fra styremøte 17.04.2013. Sted: Olaf. Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril. Forfall: Svein

Referat fra styremøte 17.04.2013. Sted: Olaf. Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril. Forfall: Svein 1 Referat fra styremøte 17.04.2013 Sted: Olaf Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril Forfall: Svein 1. Korttidsparkering ved Kiletegnen Grunneierne skal sende søknad om opparbeidelse av parkeringsarealer

Detaljer

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00.

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Møtet er åpent for publikum. Møterom Flaksvann Kommunehuset. SAKSLISTE 022/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Vilkår ved innløsning av festetomter

Vilkår ved innløsning av festetomter Vilkår ved innløsning av festetomter Adv. Mari Helen Gulsvik Adv. flm. Ingvild Bråthen Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 11. oktober 2010 Tema for foredraget - utgangspunkter Skjønnsrettens

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Tomtefesteloven og EMD-dommen fra juni 2012. Høringsuttalelse om NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett

Tomtefesteloven og EMD-dommen fra juni 2012. Høringsuttalelse om NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett Til Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep Hovedkontor og sekretariat: Arbinsgt. 1 0253 Oslo Telefon: 23 27 37 60 Telefax: 23 27 37 61 0030 Oslo Sendt med E-post til: lovavdelingen@jd.dep.no

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 NORGES HYTTEFORBUND Arbinsgt. 1 0253 Oslo Oslo 25. juni 2013 SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 Norges Hytteforbund (NHF) har ca. 21.000 medlemmer gjennom individuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP Den 26.03.2008 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset ordførerens kontor. Møtet var berammet med sakliste den 13.03.08

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN

BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/4267-1 Arkiv: Q11 Sakbeh.: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: BOLLOVEGEN BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF)

Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) Kort om Gamlebyen Handelsforening (GHF) GHF har som formål å fremme og ivareta et godt grunnlag for handel og annen nærings-virksomhet i Gamlebyen i Fredrikstad. Foreningen er en uavhengig forening bestående

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT ~..., STATSBYGG 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: l\.fette Bahr Bugge, 22 95 44 58 07.01.201 4 201302385-2

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

VELKOMMEN TIL. medlemsmøte i SB. Tors. 11.april 2013

VELKOMMEN TIL. medlemsmøte i SB. Tors. 11.april 2013 VELKOMMEN TIL medlemsmøte i SB Tors. 11.april 2013 TILBAKEBLIKK! Opprinnelig ble det søkt om å få utvide med 15 plasser. Denne utvidelsen med 15 plasser ble godkjent av Råde kommune uten problem. Det kom

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer