nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr så følger februar da leser jeg Basar deretter kommer mars med sludd og gamasj..» og for egen regning: rop på sommer n så kommer n.

2 Vi er i ferd med å legge en lang, kald og snørik vinter bak oss. Det er mange år siden isen og snøen ligger så sent på ettervinteren, som den gjør i år. Men alt har en ende. SDola begynner så smått å varme forfrosne skrotter, og det er på tide å forberede seg på en ny Hvaler-sommer. I virkeligheten har tankene vært på Hvaler i hele vinter. Forslaget om å forlenge bomperioden har vært én av grunnene til det. En annen grunn er regjeringens passivitet vedrørende Tomtefesteloven. De fleste av oss fikk vel en forståelse av at bare det ble et regjeringsskifte, så skulle det bli andre boller. Men, de bollene vi har fått, er de samme gamle, mugne og steinharde. Likevel har vi mye å glede oss over, bl.a over at de kommunale myndigheter tilbyr oss gleden av å betale bompenger i 2 ½ år ut over avtaltfestet periode - og dette for at fisken fra Utgårdskilen skal få tryggest mulig transport. Nå er det snart vår, med sol, varme og lange dager - la oss derfor la fisken være der den bor, mens vi andre slår av varmeovnene, kaster vintertøyet og stormer ut og hilser våren. HVALER HYTTEFORENING Postboks Fredrikstad Telefon E-post: ADRESSE- OG TELEFONLISTE Navn/mailadresse* Mobil Hytte STYRET: GUNNAR DAHL-JOHANSEN, leder Asmaløy JORUNN JENSEN, nestleder Spjærøy HOLSTAD, FRANK, sekretær Siljeholmen KRISTOFFERSEN, ROGER, Asmaløy kasserer/regnskapsfører STYREMEDLEMMER: GJERTSEN, TRYGVE Vesterøy GUNDERSEN, RIGMOR, Kjerringh. SYVERSEN TOMMY Asmaløy VARAMEDLEMMER: ODD BAKKEHAUGEN Asmaløy JOHANSEN, ELISE Røssholmen Hovseterveien 44 B, 0768 Oslo OLSEN, TROND Vesterøy Hjørnerødgt. 8, 1608 Fr.stad «HVALER-NYTT» utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Jorunn Jensen - Roger Kristoffersen Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B Oslo Telefon: Mobil: Fax: E-post: HVALER HYTTEFORENING arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2006

3 HJELP TIL SELVHJELP! (Ja, vi mener det er riktig og viktig å hjelpe Liv Strand) I vedtektene for Hvaler Hytteforening står det i 3 følgende: «Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler. Foreningen er partipolitisk nøytral.» Nå om dagen er det ikke vanskelig å se at felles interesser for veldig mange av våre medlemmer til de grader handler om alle de problemer som en ny tomtefestelov har medført. Siden årsmøtet i juli 2005 har det nesten ikke gått en eneste dag uten at vi som forening har blitt kontaktet av fortvilte og sinte medlemmer, som på en eller annen måte har blitt et «offer» for den politikk som har blitt ført når det gjelder hytteeiendommer som fortsatt er under leilendingekontrakt. TAKK TIL TRYGVE Etter nyttår 2006 har sakene og problemene blitt flere og flere. I januar/februarmåned ble det til å måtte arbeide med tomtefestersaker omtrent på heltid. Heldigvis har vi i styret hatt Trygve Gjertsen som en kunnskapsrik og interessert «tomtefestemann», men i begynnelsen av februar ble dessverre Trygve alvorlig syk, og måtte motvillig trekke seg fra sitt styreverv og det videre arbeid med tomtefestersakene. Tusen takk for den kjempeinnsatsen du har gjort for våre medlemmer Trygve, og vi ønsker deg av hele vårt hjerte en riktig god bedring! Ett av våre medlemmer har heldigvis tatt en utfordring på strak arm, og Kjeld Gustavsen har påtatt seg å videreføre det arbeid som Trygve har holdt på med. Kjeld sitter inne med mye kunnskap om tomtefeste, så vi kan derfor forsikre våre medlemmer om at saksområdet fortsatt er i trygge hender. En foreløpig stor takk til Kjeld som stilte seg til disposisjon da han ble forespurt om dette. KJERRINGHOLMENSAKEN I løpet av høsten 2005 ble det i tingretten i Fredrikstad avsagt en dom i en tomtefestersak fra Kjerringholmen. Grunneieren hadde saksøkt hytteeier og tomtefester Liv Strand fordi sistnevnte ved HVALER-NYTT - NR. 1/2006 3

4 Faksimile fra Fredriksstad Blad 23. februar regulering i 2002 ikke hadde godtatt en økning fra kr. 1640,- (fastsatt i 1992) til kr. 9000,- pr. år. Tomtefester Liv Strand hadde ved forfall i 2002 kun innbetalt den festeavgift som var blitt fastsatt i 1992 med kr. 1640,-. Grunneieren tapte saken i tingretten og retten fastslo at man skulle legge konsumprisindeks til grunn, og fastsatte festeavgiften til kr. 2048,- pr. år frem til Saken ble av grunneier anket inn for Borgarting lagmannsrett, som i sin dom av ga grunneier medhold. Tomtefester Liv Strand tapte saken, og ble i tillegg til en fastsatt festeavgift på kr. 9324,- pr år, også idømt saksomkostninger på over kr ,- Liv Strands advokat, Edvard Os, har etter dette gjort en henvendelse til Hvaler Hytteforening og spurt om vår forening var villig til å engasjere seg i saken. Saken er etter hans (også vår) mening viktig å forfølge videre i rettssystemet med en anke til Høyesterett, på bakgrunn av de juridiske konklusjoner ( eller mangel på sådan), som dommen i lagmannsretten omhandler. Et viktig moment i sakens anledning er at Liv Strand (70 år), pensjonist og enslig, ikke selv har økonomisk evne til å forfølge saken til Høyesterett. HJELP TIL SELVHJELP! Styret i Hvaler Hytteforening har derfor i et hastemøte pr. E-post, (se egen sak i dette nr.) enstemmig vedtatt at vår forening skal engasjere seg i denne sak både aktivt, verbalt og økonomisk. Vi håper i skrivende stund at vi vil få med oss Tomtefesterforbundet og Norges Hytteforbund på et «spleiselag», slik at en så viktig prinsippsak kan få sin rettmessige behandling ved vår høyeste domstol, Høyesterett. Hvilke økonomiske konsekvenser dette styrevedtak vil få for foreningens kassabeholdning er det i dag ingen som kjenner til. Imidlertid både håper og tror vi at årsmøtet i juli 2006 vil ha full forståelse for vedtaket og applaudere den beslutning som er tatt. Styret er av den formening at hvis det er noen sak som det skal brukes en betydelig sum penger på fra vår felles kasse, så må det være i en sak som denne. Styret har i sakens anledning også fattet et enstemmig vedtak 4 HVALER-NYTT - NR. 1/2006

5 om å sette i gang en kronerulling. Som et innstikk (vedlegg) til dette nummer av Hvaler-nytt vil dere derfor finne en giro som vi håper mange av dere vil benytte dere av. Giroen har et eget bankkontonummer og pengene som samles inn vil gå inn i det fondet som vi ønsker å opprette. Styret har besluttet å gi fondet navnet «RETTSHJELPS- FONDET», som det vil bli utarbeidet egne statutter for. Fondet er i første rekke tenkt brukt i forbindelse med rettslige tvister. Forslag til statutter for fondet vil bli fremlagt for godkjennelse på årsmøtet sommeren Da gjenstår det bare, i disse tomtefestetider, å slå fast at vi nå kan se frem mot bedre tider. VÅREN står nemlig for døren og vil snart springe ut i et løvgrønt skue. Før vårfornemmelsen for alvor tar tak i oss skal vi imidlertid nok en gang glede oss til gule påskedager på Hvaler. Vi ønsker alle våre medlemmer og annonsører riktig GOD PÅSKE! Gunnar Dahl-Johansen ÅRSMØTET I HVALER HYTTEFORENING AVHOLDES LØRDAG 1. JULI 2006 KL I HVALERHALLEN ASMALØY Etter vedtak på årsmøtet 2005 skal alle forslag som ønskes behandlet, være styret i hende innen 8 uker før møtet avholdes. Det vil si at siste frist for innlevering er 6. mai Detaljert saksliste og eventuelle forslag vil bli presentert i neste nr. av bladet. HVALER-NYTT - NR. 1/2006 5

6 DER HAV OG LAND MØTES I likhet med i tidligere år har vi også denne gang fått Hvalers ordfører, Paul Henriksen, til å komme med noen betraktninger. Det er ikke vanskelig å være enige med ordføreren i hans hyldest til Hvaler og naturen her ute skjærgården. Når dette skrives ligger fremdelses sneen i stor fonner, og frosten biter langt inn i margen. Men, snart er det sommer og sol og vi er klare til å tre markjordbærene på strå. Går du en maidag sørover på veien over jordet fra Huser på Asmaløy, vil lerka møte deg med sine flotte vårtriller. Nåletrærne som står på toppen av raet her brer sine grener over den gressbelagte veien og gir assosiasjoner om et landskap lenger sør i Europa. Fra raet får vi også første syn av det panorama som gjør en tur til Brattestø til en sterk og minnerik opplevelse enten det er i mai når lerkas triller overdøver det svake suset av flo sjø, eller det er en stormfull dag i oktober når den lydfulle ramme for opplevelsen er bølgene som slår mot berg og rullesten. Fremsynte må de ha vært folkene, i Oslofjordens Friluftsråd, som i sin tid sikret de ytre delene av Hvaler for allmennheten. Nå pågår et annet og utvidet vernearbeid i sjø- og landområdet her ute. Om noen få år blir den første HVALER-NYTT - NR. 1/2006 7

7 nasjonalparken i et sjøområde stadfestet. Svenskene vil følge opp med en utvidelse av nasjonalparkområdet inn i området ved Koster i Det gode naboskap forenes også i verdiene vi har under vann. 1. mars starter vi utredningsarbeidet knyttet til et informasjons- og opplevelsessenter for nasjonalparken. Jeg drømmer allerede om å «dukke ned» i Hvalerrenna på 450 m etter først å ha «besøkt» korallrevet ved Tisler. Hvor senteret vil ligge vet vi ikke i dag. Kommende høst vil gi oss svaret. Nok en lokaliseringsdebatt står for døren. Tar du turen ut til Brattestø en mørk kveldstime, ser du hvor fint havet «fargelegges» gjennom sektorlys fra Tresten, Torbjørnskjær, Pikesten, Skjellholmen og langt der i vest - Færder Fyr. I årtier har fyrene vist vei for fiskefartøyer, fritidsbåter, ferger og handelsfartøy. Lykkelig er den som har hatt et fyr å navigere på. I tidligere tider befolket mange familier noen av fyrene i Ytre-Oslofjord. På Torbjørnskjær var det noen år opp til 16 personer, mange av dem barn. Skole fikk de i de periodene da læreren bodde på «Skjæret». For kua de hadde med var ikke gresset særlig høyt. Jorda ble imidlertid tatt godt vare på om høsten båret ned i kjelleren så vinterstormen ikke skulle vaske den bort. Ærbødighet og takk er det jeg føler med tanke på den kamp de førte for de sjøfarendes trygghet. Men ikke bare gir disse fyrene en sikkerhet for det sjøfarende folk. Fyrene gir meg også en følelse av historiske bånd tilbake til den tid da oldefar seilte sin losskøyte ut for å møte en firemastet bark på vei inn Oslofjorden, eller farfar vinket farvel til familien på Tisler fra bark Odin for aldri å komme igjen. For farmor ble kampen for tilværelsen tøff der hun i mange år rodde til byen for å selge sine sukkerplommer. Inntil for kort tid siden lå deler av et vrak her nede på berget, skyllet opp på land i en brutal vinterstorm. Som et minne over hardt slit og menneskers kamp mot elementene lå det her og skapte næring for fantasifulle utlegninger når barn og voksne tok vrakets indre i nærsyn. Men så en dag var vraket brent ned ødelagt av mennesker som ikke så verdien av å ha et slikt minnesmerke over kystens mange slitere liggende. Direkte pent var det vel ikke dette vraket, men her hadde elementene gitt et siste hvilested for restene av en sliter, et fraktefartøy som hadde gått kysten langs med plank, sten, eller var det kanskje grus hun bar på i sitt indre. Kanskje skulle skuta inn til Hurumlandet, eller for den del til Lysekil, ja kanskje helt til Ålborg den ukjente dagen da bølgen brøt henne ned og roret brakk? Verden blir stor og tanken flyktig når den skues fra fjæra på Brattestø. Som lerka ønsker deg velkommen på raet en vårdag, ønsker rørsangeren deg velkommen til sumpområdet i fjæra der takrørene bukter stille i sommerbrisen. Kvitrende flyr den fra strå til strå i kapp med fargerike sommerfugler. Mon tro om den noen gang tar seg tid til å betrakte den flora som sommeren igjennom gir farge og spenst for opplevelsen i dette området. Eller er det den evige kamp for føde for seg og familien som overskygger liv og tilværelse. I sumpområdet finner jeg bekkeblom, myrull, honningblom og de kraftigste Kvann med sine karakteristiske hule stammer. Men aller helst kommer jeg hit for å lukte på Hvalers egen kommuneblomst strandmalurt. Eller for den del å plukke en bitter frukt slåper. Tett i tett står de i tidlig høstskrud og venter på å bli plukket som grunnlag for julas bitre dram. Fantasien får også sin gode næring her HVALER-NYTT - NR. 1/2006 9

8 ute ved havet gjennom den rekveden som i storm og kuling slynges opp fra sjøen. Alt jeg finner har sin historie å fortelle fra «væla» til den lokale fiskeren merket med navn og nummer, til kasser, bord og plank som gjennom tekst og preg av langvarig opphold i salt sjø, forteller meg om vår nærhet til andre kystnære nasjoner. Sammen er vi knyttet til et historisk fellesskap der hav og strømmer er en sentral ramme om våre liv. Jeg sier nok en gang farvel til Brattestø. Vi skriver midten av februar nå, og snøen ligger uvanelig høy på Hvaler. Landskapet har tatt den vinterhvite kjolen på og skjuler alle de kjente vekstene og bergets lav og fargespekter. Bare kjolekanten er svart, vasket rent av havet som tidløst ruller mot land, og som inne på øyene høres som «evighetens drønn» hver gang havet hever sin røst i kuling og storm. Trær og busker har et flott dekke av rimfrost og snø. Stillhet og ro preger landskapet. Men fantasiene er mange. Ikke rart at mange kunstnere slår seg ned her ute på Hvaler for å oppleve det evige skiftet i landskapet båret fram i møtet mellom hav og land. Det er bare måneder til jeg igjen skal finne de første markjordbærene oppe ved grinda og glade stemmer igjen forteller meg at våre hyttegjester er på plass. Paul Henriksen Ordfører på Hvaler VERVE- KAMPANJEN Vervekampanjen sommeren 2005 medførte stort engasjement blant våre medlemmer. Kampanjen ble avsluttet i fjor høst, og medførte at foreningen inntil videre kan notere seg for ca. 200 nye medlemmer. Det var utlovet premier til tre av ververne, som premier var satt opp resisegavesjekker på henholdsvis kr ,-, kr ,- og kr ,-. I januar i år foretok styret trekning blant ververne, og resultatet ble som følger: Kr går til Svein Erik Kaasa, Lachmannsvei.30 b,0495 Oslo for å ha vervet Rolf Gabrielsen. Kr går til Thor Fredriksen, Brødløsveien 14, 1782 Halden. For å ha vervet Arne Larsen. Kr går til Espen Mørk, Tranbergveien 3, 2819 Gjøvik for å ha vervet Gunnar Janssen. Vi benytter nå anledningen til å takke alle som deltok! HVALER-NYTT - NR. 1/

9 Nesten daglig får foreningen henvendelser fra medlemmer som mottar krav om tildels betydelige økninger av festeavgiften, og foreningen bistår disse så godt det lar seg gjøre. I fjor, før valget, trodde vi at den beste bistanden foreningen kunne yte medlemmene, var å oppfordre til å støtte de partier som gikk inn for en endring, ja sogar fjerning av Tomtefesteloven. Vår økonomisk støtte til den annonsekampanjen Tomtefesterforbundet førte i en del aviser, bekrefter at vi så stor mulighet til å påvirke valgresultatet i positiv retning. Arbeiderpartiet vant valget med en overlegen seier, og vi vil påstå; ikke minst ved hjelp av alle landets tomtefestere. Foreløpig har vi ikke sett vilje fra den nåværende regjering til hverken å endre loven, eller å fjerne denne. Arbeiderpartiet gikk ganske høyt på banen i denne saken, og det er vår påstand at justisminister Knut Storberget, har pådratt seg et stort troverdighetsproblem. Det er fristende å påstå at: Store ord og fett flesk sitter ikke fast i halsen. Nedenfor gjengir vi to brev som begge er sendt herr justisministeren. Det første er fra Hvaler Hytteforening, og uttrykker foreningens frusatrasjon over brutte valgløfter. Det andre er fra advokat Edvard Os, og omhandler domstolenes vurdering av den nåværende lov, og advokatens egne refleksjoner på dom avsagt i Tingrett og Lagmannsrett. TOMTEFESTELOVEN Justis- og politidepartementet v/ justisminister Knut Storberget Akersgt 42, PB 8005 Dep, 0030 Oslo TOMTEFESTELOVEN BREV 1 FRA HVALER HYTTEFORENING Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon og representerer ca hytteeiere av totalt 4700 hytteeiere i Hvaler kommune. Vår fremste oppgave er å arbeide med saker som anses viktige for våre medlemmer. I løpet av de siste 2 årene er det en sak som har opptatt våre medlemmer spesielt, og ikke overraskende er dette den nye tomtefesteloven. Blant våre 2000 medlemmer har mer enn 2/3-deler en festekontrakt å forholde seg til. Nesten daglig har vi henvendelser fra våre medlemmer i sakens anledning, og vi bistår så godt vi kan med råd og veiledning. Vi i styret fant det også naturlig å bidra til å orientere omverdenen om hvilke politiske partier som ønsket å gjøre noe med en urettferdig tomtefestelov. Vår forening er og blir partipolitisk nøytral, men det forhindrer oss ikke i å gi faktaopplysninger til våre medlemmer og andre. Vi ga derfor økonomisk støtte til en annonsekampanje som Tomtefesteforbundet lanserte i en del aviser i forkant av stortingsvalget I dag, med fasit i hånd, etter Soria Moria-forhandlinger, er det grunn HVALER-NYTT - NR. 1/

10 til i etterpåklokskapens tegn å spørre seg selv om vi burde ha vært dette engasjementet foruten. Det ble nemlig, etter vår mening, et hakk verre. Arbeiderpartiet, med justisminister Knut Storberget i spissen, har nå et troverdighetsproblem. At valgløfter er til for å brytes har vi vært kjent med lenge, men vi håper fortsatt at dette er et løfte som et av regjeringspartiene holder fast ved. Det er mellom tomtefestere her i landet. At Arbeiderpartiet overlegent vant valget p.g.a. tomtefesteloven er kanskje en litt drøy påstand, men mange hus-og hytteeiere med festekontrakter hjalp nok meget godt til. Vi har nå en stor grunn til å tro at tomtefesteloven vil komme til å bli uendret i de neste 4 årene. Dette til tross for at Arbeiderpartiet er landets største parti, men tydeligvis ikke større enn at de i denne saken er helt og holdent i lomma på et miniparti som Senterpartiet. Det vi nå er vitne til er et klart løftebrudd overfor de velgerne som valgte å gi AP sin stemme. Før valget ble det gitt et løfte om at det skulle innføres konsumprisregulering av festeavgiften for alle festeforhold og festerne skulle gis en innløsningsrett annet hvert år til 30 ganger årlig konsumprisregulert festeavgift. Den «hestehandel» som har blitt ført med SP etter valget 2005 ser vi på som et pinlig og ynkelig politisk arbeid. Hvaler Hytteforening er meget overrasket over at AP ikke har tatt sine egne valgløfter mer alvorlig enn dette, og kan ikke forstå hvordan et politisk parti til de grader tør å undervurdere sine velgere Vi velger likevel fortsatt å ha tro på at dette er et valgløfte som vil bli innfridd. Husk at det er dere politikere som selv definerer politikk som «det muliges kunst». Vi ser frem til å se AP utføre en del baklengs saltomortaler med innlagt skru for så å lande fjellstøtt ned på en ny og for oss «spiselig» tomtefestelov. M.v.h. Hvaler Hytteforening Gunnar Dahl-Johansen Leder BREV 2 FRA ADVOKAT EDVARD OS Oslo, den Justisdepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Att.: Justisminister Knut Storberget AD: TOMTEFESTE Jeg har som advokat bistått en rekke tomtefestere i ulike tomtefestespørsmål. En klassisk konflikt på dette området de senere år har vært spørsmålet om hvilket prinsipp festeavgiften skal reguleres etter. Jeg noterte meg derfor med interesse at Arbeiderpartiet under siste valgkamp uttalte at de ville underlegge alle festekontrakter konsumprisregulering. Dermed kunne man jo håpe at et tvistetema ville bli lagt dødt. Utover det som er uttalt i Soria Moriaerklæringen om festeforhold på eiendommer tilhørende statlige fond og eiendom- HVALER-NYTT - NR. 1/

11 mer, kan jeg imidlertid ikke finne dette standpunktet igjen blant forslagene til endringer i tomtefesteloven som ble sendt på høring Jeg finner det derfor nødvendig å gjøre Justisministeren oppmerksom på at toget - om konsumprisindeksregulering av festeavgifter - nå er i ferd med å gå. Det avsies stadig flere rettsavgjørelser og det foretas utenrettslige avgiftsreguleringer basert på andre prinsipper enn endringen i pengeverdi. Til å belyse dette vedlegges kopi av en ny rettsavgjørelse (overskjønn) fra Borgarting lagmannsrett, hvor jeg var prosessfullmektig for fester (Liv Strand). Etter min vurdering viser denne avgjørelsen en tendens i retning av å bortfortolke «tvillaust» - kriteriet i tomtefesteloven 15 annet ledd. Videre viser avgjørelsen at prosesskostnadene og prosessrisikoen for festere kan bli svært betydelige av årsaker utenfor festernes kontroll. Det fører igjen til at rettssikkerheten og vanlige folks muligheter til å få prøvet sine saker for domstolene undergraves. Konkret dreide saken seg om en kontrakt fra 1965 om feste av en hyttetomt på Hvaler. Kontrakten hadde en reguleringsklausul som er mye brukt i festekontrakter fra 60-tallet, både på Hvaler og andre steder i landet. Bestemmelsen lyder: Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10. år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn. Spørsmålet i saken var om festekontrakten innebar en «tvillaus avtale» om regulering basert på dagens tomteverdi, eller om grunneier (Einar Hegdahl) måtte nøye seg med indeksregulering av avgiften iht lovens hovedregel. (Dette er et vanlig tvistetema om denne reguleringsklausulen. Selv er jeg p.t. prosessfullmektig i 4 ulike rettsprosesser med likelydende reguleringsklausul.) Grunneier Hegdahl har et betydelig antall festekontrakter med denne reguleringsklausulen på sin eiendom. Han gikk til sak mot Strand (en enslig pensjonist) fordi hun ikke aksepterte hans krav om regulering basert på tomteverdi. Det understrekes at Strand ikke er alene om å protestere på Hegdahls krav. Dette har også de fleste andre festerne på hans eiendom gjort. Strands kontrakt ble imidlertid «reguleringsmoden» først, og hun ble dermed grunneiers «prøveklut». I tingretten vant Strand og hun ble tilkjent saksomkostninger med ca kr Hegdahl begjærte imidlertid overskjønn, og til Strands forbauselse kom lagmannsretten ikke bare til motsatt resultat av tingretten mht reguleringsspørsmålet. I tillegg dømte lagmannsretten Strand til å erstatte Hegdahls saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett med tilsammen ca kr ! Som det fremgår av lagmannsrettens avgjørelse, ble resultatet i det vesentlige begrunnet med at grunneier i forbindelse med tidligere avgiftsreguleringer (særlig i et brev han sendte til Strand i 1982) uttalte at festeavgiften ble fastsatt som en funksjon av tomteverdi og vanlig rente den gang. Siden Strand ikke hadde protestert på dette brevet, mente lagmannsretten at et slikt reguleringsprinsipp i dag måtte anses tvilløst avtalt. HVALER-NYTT - NR. 1/

12 Utgårdskilen i februar Bildet har ingen tilknytelse til brevet på disse sider, bortsett fra at isen kan illustrere den kalde fronten som enkelte grådige grunneeieres pengeapetitt har ført med seg. Det skulle være unødvendig å si at Liv Strand opplever avgjørelsen som rent bondefangeri mht reguleringsprinsippet. Hun erkjenner at hun har akseptert de beløpene grunneier tidligere har oppregulert avgiften til, men hun mente ikke at hun med det bandt seg til noe bestemt reguleringsprinsipp for fremtiden. Videre opplever hun saksomkostningsavgjørelsen som svært urimelig. Det er grunneier som har gått til sak med hennes kontrakt som «prøveklut» i en situasjon hvor regelverket er av nyere dato. Det at hun vant i første instans viser at hun hadde rimelig grunn til å motsette seg grunneiers krav. Tvisten mellom partene dreier seg i realiteten om festeavgiften skulle være ca 2000/år eller 9300/år. For grunneier med mange like kontrakter har imidlertid saken også økonomisk betydning utover den enkelte kontrakten, og grunneier la saken bredt an. Det medgikk dermed 3 dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten og saksomkostningene ble tilsvarende høye. Dersom avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett blir stående, vil omkostningsavgjørelsen i seg selv være et tungtveiende argument mot å protestere mot reguleringskrav fra grunneiere. Avgjørelsen vil sikkert også bli aktivt benyttet og påberopt av grunneiere overfor festere når reguleringskrav presenteres. Etter min vurdering er en omkostningsavgjørelse som den foreliggende en trussel mot folks rettssikkerhet. Spørsmålet for Strand er nå om hun skal anke avgjørelsen til Høyesterett. Det er p.t. ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet. Et moment ved denne vurderingen, vil bl.a. være om det kan forventes regelendringer av betydning i overskuelig fremtid. Jeg tillater meg derfor å stille Justisministeren følgende spørsmål: * Vil det fra lovgivers side bli foretatt noe for at oppnå indeksregulering av alle festekontrakter innen rimelig tid, eller må festere nå belage seg på at lov- og forskriftssituasjonen om dette vil forbli som den er i dag? * Evt.: Har Justisministeren noe generelt råd til hvordan tomtefestere skal forholde seg i saker som dette? For øvrig tror jeg den aktuelle avgjørelsen kan være en sak som Høyesterett kan være interessert i å se nærmere på. Saken gjelder HVALER-NYTT - NR. 1/

13 anvendelsen av en ny lovbestemmelse, kontraktsgrunnlaget er et annet enn i Høyesteretts dom av , saken har betydning for mange festere og grunneiere, og det foreligger en rettsavgjørelse fra Frostating lagmannsrett om en tilsvarende reguleringsklausul hvor resultatet ble et annet enn i herværende sak (LF ). En av hovedinnvendingene mine mot lagmannsrettens avgjørelse er at det må være feil å tillegge historiske forhold/ensidige partsutsagn avgjørende vekt ved vurderingen av om et reguleringsprinsipp skal anses «tvillaust avtalt» i forhold til dagens tomtefestelov. Å avgjøre en sak nærmest alene på grunnlag av det som måtte være uttalt og tilkjennegitt fra den ene siden i forbindelse med en avgiftsregulering som ble foretatt for over 20 år siden, og under et annet lovregime enn vi har i dag, er etter mitt skjønn uforenlig med lovens formål. En vesentlig grunn til at man innførte «tvillaust»-kriteriet var jo nettopp å unngå prosesser basert på bevisførsel utenom avtaleteksten, jf NOU 1993:29 s Det avgjørende for vurderingen av reguleringsadgangen i festeforhold med dagens regler - og særlig når det dreier seg om en «standardklausul» som her - bør, både av hensyn til lovformålet og av hensyn til at folk flest skal kunne forstå hvilken rettsstilling de har, være en naturlig forståelse av avtalens ordlyd sammenholdt med en naturlig forståelse av lovteksten. Dersom den foreliggende avgjørelsen fra Borgarting blir stående blir det i det hele tatt lite igjen av «tvillaust»-kriteriet, og hensynet til å unngå rettstvister og sikre forutberegnelighet blir overhodet ikke ivaretatt. Med håp om et snarlig og konstruktivt svar. Med vennlig hilsen Edvard Os Advokat Boka STEN er kommet! STEN - en historie om stenhoggingen på Hvaler, er den første boka sm forteller om steinindustrien i Norge på individ- og kommunenivå. Pressen har gitt den en meget god omtale, spesielt Dagbladet. STEN er på 248 sider i stort format, med en rekke illustsrasjoner og faksimiler. Den har også en 16 siders dokumentasjon av «sten i fjell» i farger. Boka kan foreløpig kjøpes på Vesterøy (KIWI i Øgårn) og på Skjærhalden (og i bokhandlerne i Fredrikstad), eller bestilles fra undertegnede. Prisen er kr. 348,-. (Ved bestilling og forsendelse kommer et tillegg på 30 kroner.) Vennlig hilsen Ulf Hjardar telefon (Event. best. på telefonsvarer). HVALER-NYTT - NR. 1/

14 Stakemerking av undervannsskjær/ grunner i farvannet rundt Hvaler Føreren av båten på bildet er enten lokalkjent, eller så har han flaks. Hadde kursen ligget 20 meter nærmere den borteste holmen hadde, han mest sannsynlig fått merke et av Hvalers lumske skvalpeskjær, i beste fall med ødelagt propell og derpå dypt inngrep i lommeboka. Hvert år er de mange grunner/undervannsskjær årsak til mindre og store havarier som kan koste båteieren og forsikringsselskaper store summer. Vi har alle opplevet den kjente skraping under kjølen,- eller en verre lyd, - DONK- DONK!!! Med påfølgende regning som er skrevet med gaffel. Innseilingene til Borg og Halden havn er godt merket med staker og fyrlykter. Der hvor fritidsbåtene ferdes er det lite eller ingen merking av undervannsskjær. Hvaler Hytteforening vedtokpå årsmøtet 1 juli, 2005 å «undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig og organsiere merking av grunner i områdene rundt Hvaler». Det har vært samtaler med representanter fra Kystverket Sør-Øst, Arendal og re- presentanten derfra har sagt seg positiv til stakemerking. Tiltaket er også drøftet med båtforeninger, som også er positive. Opplysninger om de mest besøkte grunner vil bli innhentet blant medlemmer i Hvaler Hytteforening, båtforeninger, Redningsselskapet, losvesen, fiskere, politi, fastboende m.fl. Kostnadene for montering av staker søkes dekket av forsikringsselskaper, båtforeninger, lokalrederier, Hvaler Hytteforening, Kystverket, o.a. Innkjøp og montering av staker kan eventuelt utføres av Kystverket eller settes bort på anbud. Det vises forøvrig til egen annonse et annet sted i bladet HVALER-NYTT - NR. 1/

15 forlenge bompengeinnkrevingen på Riksvei 108 ved Bukkholmen til inntekt for A/S Hvalertunnelen. Hvaler kommune har sågar fattet 2 vedtak i sakens anledning, da det viste seg at kommunens første vedtak ikke var i samsvar med vedtaket i Østfold fylkeskommune. Hvaler Hytteforening, som er en privat interesseorganisasjon og representerer ca hytteeiere med hytte beliggende i Hvaler kommune, protesterer på det sterkeste mot en forlengelse av en slik bomavgift. Første del av Hvaler kommunestyrets vedtak av lyder som følger. Sitat: HVALER- BOMMEN - IGJEN Vedtakene i Hvaler kommune og Østrfold fylkeskommune om å søke myndighetene for, om mulig, å forlenge bompengeinnkrevingen ved Bukkholmen går ikke upåaktet hen blant hyttefolket og deres representant, Hvaler Hytteforening. Etter vårt skjønn viser forslaget en grenseløs frekkhet, og vi vil påstå en utrolig arroganse overfor brukerne, som i de aller fleste tilfeller er hytteeierne. Ikke bare har hyttefolket vært den største bidragsyteren til at Hvalerøyene fikk innlagt strøm, men også fastlandsveien kan de fastboende på Hvaler takke hyttefolket for. At vann- og kloakk ville blitt betydelig dyrere uten hyttefolket sier seg selv. Nå forsøker de kommunale myndigheter å pålegge hyttefolket ytterligere avgifter, denne gang for at bl.a veien ved Bratte Bakke kan utbedres slik at transport av fisk fra Utgårdskilen skal bli bedre. Frustrasjonen over myndighetenes utspill har utløst en harme i Hvaler Hytteforenings styre, noe som igjen har resultert i brev til Samfferdselsdepartementet, Brevet gjengis i sin helhet. Fredrikstad, Samferdselsdepartementet Akersgt. 59 Postboks 8010 Dep 0030 Oslo PROTEST MOT FORSLAG OM Å GI A/S HVALERTUNNELEN GOD- KJENNELSE OM FORLENGET BOMPENGEINNKREVING PÅ BUKKHOLMEN. Både Hvaler kommune og Østfold Fylkeskommune har fattet sine vedtak om å søke sentrale myndigheter om godkjennelse til å HVALER-NYTT - NR. 1/

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref.

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested:, Rådhuset Dato: 18.01.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP Mona J Abrahamsen

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse 19.5.2015 STATUSRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA Søknad og nabovarsling Nabovarsel sendt til 103 hjemmelshavere Ved hjelp av e-post sparte vi mye penger Over 6000 kr

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00

ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00 Kallvatnet hytteforening Postboks 116 Selfors 8604 Mo i Rana www.kallvatnethytteforening.com SAKSLISTE 1. Valg av

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak:

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: BEBY /17 Bergen bystyre Innbyggerforslag Bindende folkeavstemming om bompenger i Bergen FRWE ESARK-0183-201638981-5 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt et innbyggerforslag fra Minsak.no som

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005

nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005 Vi slutter oss til kjærlighetserklæringen i bildet over, og med ordene «Vi liker sommerferie på Hvaler!» ønsker vi alle God Jul og Godt nytt år

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Tønsberg kommune JournalpostID 17/40149 Saksbehandler: Steinar Lien, telefon: 33 34 82 59 Rådmannens stab Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for nærings-

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer