Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien"

Transkript

1 Sult og Overflod - et historisk rollespill på Veien En reise over 2000 år tilbake i tid - til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord lever germanerne i små høvdingesamfunn, i Romerriket lenger sør hersker keiser Augustus... Spillerkompendie Veien, sete for den mektigste høvdingen i trakten. Her har alle det bra for tiden, til og med trellene! Men på nabogården Sørum har de blitt rammet av hungersnød, for kornet deres har blitt ødelagt av uvær. For å snu ulykken bringer de gaver til Veien for å ofre til fruktbarhetsgudinnen Nerthus. Volven, en mektig prestinne, er tilkalt. Men for å få hjelp må Sørum-folket gjøre som de blir fortalt... Onkel Geir fra Sørum har tjenestegjort som legionær og har blir rikelig betalt for sine tjenester i den romerske hæren. Han har med seg flere av sine venner fra de Romerske legioner, og vil bytte prestisjevarer mot mat siden hele Sørum er rammet av hungersnød. Det har også kommet en gruppe handelsreisende til gårds, som er ute etter best mulig bytte for sine varer. Det skal med andre ord gjøres gode bytteavtaler, og da helst etter strenge regler...

2 Introduksjon Et rollespill er et spill hvor du skal prøve å nå din karakters mål i en historie, og ha det gøy samtidig. Et rollespill har en fortelling rollene skal oppleve. Noe vet du fra karakterskjemaet. Andre ganger, når dere i spillet får spørsmål hvor svaret ikke finnes, må dere finne på de manglende fortellingsbitene. Og i dette kompendiet kan dere få vite mer: Et historisk rollespill henter mye av fortellingen sin fra fortellingen om hva som faktisk kan ha skjedd. Man er ikke helt sikker på hva som er sant, det er tross alt 2000 år siden og mye kunnskap er tapt, men fortellingen om denne tiden er puslet sammen av mange fakta arkeologien har gitt oss. Dette kompendiet inneholder noe av dette puslespillet. Hver av karakterene deres har noen erfaringer fra historien som står beskrevet i dette heftet. Det din karakter vet mye om, kan du finne ved å lese det som samsvarer med numrene under «Spesiell kunnskap» på karakterarket ditt. Når du kan disse tingene er du klar til å reise til Veien i år 11 etter vår tidsregning... Velkommen! Veien I dag møtes veiene fra Hallingdal og Valdres ved Veien. I år 11 fulgte også ferdselen dalførene. Veien og Tyrifjorden utgjorde viktige knutepunkt for reise og handel mellom innland og kyst. Arkeologiske funn og gårdsnavnenes betydning viser at Veien har vært et politisk og religiøst maktsenter på denne tiden. Gjennom generasjoner har Veien vært en viktig møteplass for det hverdagslige og for det guddommelige. I spillet skal vi utforske gården Veien hvor høvding Vebjørn og volva Groa er de mektigste lederskikkelsene i hele trakten. 1 - Høvding Høvdingen var den mektigste frie mannen i en region (et område) og bestemte over de nærmeste gårdene. Han var den som avgjorde konflikter og snakket for folk i området når det var nødvendig. Høvdingen hadde gjerne flere våpenføre menn (krigere) i sin familie og tjeneste. De var respekterte menn som ofte også hadde en sterk æresfølelse. Høvdinger bygget allianser med andre høvdinger gjennom gavegiving og familiebånd. 2 - Husfrue Husfruen var høvdingen eller bondens kone. Hun hadde kontroll på alt som foregikk på hjemstedet, på matvarer, verdisaker og det daglige arbeidet. 3 - Menn Menn var familiens overhode, og familiens eldste sønn arvet gården og andre eiendeler når faren døde. Mennene gjorde det tyngste fysiske arbeidet og forhandlet med naboer når det oppsto uoverenstemmelser. Menn som ikke arvet gården gjorde andre ting. Det kunne for eksempel være å hjelpe til på gården, gå på jakt, handle, reise og stifte sin egen familie og rydde seg en gård.

3 4 - Kvinner Kvinner var underordnet menn i forhold til verden rundt dem, men på hjemplassen hadde de minst like stor autoritet. Hjemmet var deres domene (bestemmelsesområde), der visste de alt som foregikk og styrte med stø hånd. Kvinnene drev blant annet arbeid så som spinning, veving og matlaging. De tok seg også mye av dyra og samlet sammen det naturen gav dem slik som nøtter og andre mat- og nyttevekster. 5 - Jenter Familiens arbeid og fritid var tettere knyttet sammen enn i våre dager, og barna var mye sammen med de voksne og lærte seg det som ble gjort. Jentene begynte så snart de kunne å hjelpe til i hjemmet med det som måtte gjøres, men heldigvis var det også tid til lek. Når de var sammen med de voksne lærte de håndarbeid og ferdigheter så som spinning, veving, matlaging og å ta seg av dyra. Allerede når jentene var år ble de regnet som voksne kvinner. 6 - Gutter Familiens arbeid og fritid var tettere knyttet sammen enn i våre dager, og barna var mye sammen med de voksne og lærte seg det som ble gjort. Guttene begynte så snart de kunne å hjelpe til på gården, men heldigvis var det også tid til lek. De lærte seg tidlig håndarbeid og ferdigheter så som lær- og trearbeid, jordbruk, jakt og, om gården lå utsatt til, fektekunst. Allerede når guttene var 1415 år ble de regnet som voksne menn. 7 - Gamle I tiden vi skal spille, ble ikke folk så gamle som vi er nå. Om man levde til man var 60 år ble man regnet som eldgammel, de fleste døde lenge før de ble 50. Folk hadde stor respekt for gamle folk og lyttet nøye til deres meninger og erfaringer. De gamle fortalte gjerne eventyr og historier om hva som har hendt tidligere. Dette kan kanskje høres bra ut, men om de gamle ikke lenger kunne hjelpe til på gården hendte det at de dro ut i skogen for aldri å komme tilbake Treller Treller var rettsløse mennesker som av en eller annen grunn levde som slaver og jobbet på gården. Man kunne bli trell på flere måter. Noen ble tatt som krigsbytte eller fanget på røvertokter både i nærheten og langt borte. Andre var barn av treller, født inn i fangenskap. At trellene var rettsløse betyr at de ikke hadde rett på noen ting. De var fullstendig underlagt sin herre. En sjelden gang fantes det «snille» trelleeiere som frigav barn av treller når de var blitt voksne, men dette kunne like gjerne være et triks for å få foreldrene til å oppføre seg. En rømt trell ble lyst fredløs og kunne drepes av hvem som helst uten at det fikk konsekvenser. Men det vanligste var at flyktede treller ble brakt tilbake til gården de kom fra mot belønning til finneren. Og da ventet det gjerne en ublid skjebne for flyktningen Gårder De aller fleste mennesker i år 11 bodde på gårder, enten som en del av familien, som drenger og tauser (menn eller kvinner som jobbet for gårdens eiere), eller man kunne dyrke andres land mot å gi noe igjen til eieren. Trellene var gjerne like viktig for arbeidet som gårdsfolket, men de ble sammenlignet med husdyr som hest og ku. På gården foregikk nesten alt arbeid. Det kunne være dyrking av mark og dyrehold, men også produksjon av forskjellige håndverk og sanking, jakt og fiske. De rikeste gårdene med best jordbruksland og plassering ble gjerne hjem for høvdingene.

4 10 - Matlaging Matlaging var en kunst som hovedsaklig kvinnene behersket. Maten var for det meste enkel og ikke spesielt velsmakende. Graut, stuing, suppe og brød var blant de vanligste matrettene. Men til spesielle anledninger kunne man lage fantastisk god mat! Da kunne man bruke for eksempel honning, kvann, ramsløk, timian, mynte og andre krydderier de hadde tilgang på. Kjøtt og den beste fisken ble helst spist i forbindelse med spesielle anledninger. Det fantes ikke kjøleskap eller frys, så for å gi maten mer holdbarhet pleide man å tørke eller røyke den, og lagre den på kjølige steder som i en jordkjeller Handel Handel foregikk ikke med penger slik vi er vant til i dag. Man kunne handle med alt som andre kunne finne nyttig. Da byttet man egne ting mot saker som man trengte. Handelsvarer hadde man om man hadde overskudd av noe. Hadde man godt jordbruksland som gav mye mat kunne man handle med mat. Var man dyktig jeger kunne man handle med kjøtt, skinn og ben. Kunne man utvinne jern kunne man handle med metallet. Var man en dyktig kriger kunne man handle med det man røvet av sine fiender. Lagde man gode sko, kunne man handle med dem. Klarte man altså å lage noe andre trengte men som de ikke hadde tid, ressurser eller kunnskap til å lage selv, så kunne man bytte det med ting en selv trengte. All denne handlingen krevde planlegging siden det ofte var langt mellom gårdene. Handelen foregikk gjerne på to hovedmåter; handelsreiser og markeder. Var man på handelsreise visste en gjerne hva som trengtes forskjellige steder og tok med seg disse tingene. Man kunne lage lange ekspedisjoner med flere stopp underveis, og noen handelsfolk reiste så langt som til Miklagard! (Miklagard er et gammelt navn for Istanbul i dagens Tyrkia.) Markedene var mer for lokale gårder i regionen (området) der de byttet seg i mellom, men kunne også tiltrekke seg handelsreisende langveisfra. Markeder ble gjerne holdt til faste steder og tider, for eksempel om våren og høsten Smeder I år 11 ble redskaper og våpen laget på en smie. Jern ble varmet i en esse (spesielt bygget bål) til riktig temperatur, og formet med hammere og tenger. Det er en komplisert prosess, derfor var smedens yrke spesielt. Det krevdes stor kunnskap og dyktighet for å smi solide og gode redskaper og våpen, og det var en stor fordel å ha en smed på gården sin. Smedene brakte sitt yrke videre ved å ta lærlinger. Lærlinger i år 11, var unge mennesker som forplikter seg til å gjøre tjeneste hos en mester i mange år i bytte mot å få lære det mesteren kunne. Smeden hadde kunnskaper få andre i samfunnet hadde og hadde ikke bare en spesielt respektert stilling i yrkeslivet, men også i åndslivet. Smedens spesielle ferdigheter ble gjerne sett på som magiske siden han kunne gjøre noe om til noe annet ved hjelp av ilden og sine ferdigheter Religion I gamle tider var religionene det vi nå kaller naturreligioner, altså at religionen forklarte naturfenomener så som årstider, verdens tilblivelse og liv og død. Sannsynligvis dreide religionen i år 11 seg rundt Nerthus, en fruktbarhetsgudinne. Nerthus ble tilbedt blant annet gjennom offergaver og ritualer i forbindelse med viktige ting. Dette kunne være fødsler og dødsfall, såing og innhøsting, før reiser og forhandlinger, ved møter og alle andre ganger når menneskene følte de trengte veiledning fra gudinnen eller ønsket å vise henne respekt. Nerthus var forgjengeren til blant annet vikingtidens (ca år ) Frøy (landets fruktbarhet), Frøya (menneskenes fruktbarhet) og Njord (havets fruktbarhet).

5 14 - Volver En Volve var den øverste religiøse lederen. Hun hadde kontakt med gudinnen og kunnskaper om mangt og mye! Legekunst, spådomskunst, og kunnskap om ritualer, menneskers væremåte og gamle visdomsord. Det meste av kunnskapen ble overført muntlig til en eller flere lærlinger (et ungt menneske som forpliktet seg til å gjøre tjeneste hos en mester i mange år i bytte mot å få lære det mesteren kunne). Likevel kunne volven lese og skrive ved hjelp av runene; spesielle skrifttegn som også ble brukt til spådom og magi (ganding). Volven var omreisende og kunne tilkalles i krisesituasjoner. Ofte ble hun fulgt av en flokk unge mennesker når hun var ute på ærend. Hun hadde stor autoritet og tok seg gjerne godt betalt for sine tjenester Krigere I år 11 var det ikke mange i Norden som hadde som hovedoppgave å trene til strid selv om de fleste, spesielt mektige familier, kunne noen grunnleggende ferdigheter. Noen gjorde også tjeneste for rike og mektige høvdinger. Krigere var respekterte menn som ofte også hadde en sterk æresfølelse. Metall var en sjelden ressurs, derfor var den vanligste utrustningen gjerne en øks eller et spyd, kanskje sammen med et skjold. Etterhvert når krigeren hadde vunnet flere kamper og fått mer erfaring, fikk han gjerne bedre utstyr. Det fikk han enten av sin herre eller tok det fra sine falne fiender Respekt Det var viktig å vise respekt for hverandre. Å vise respekt i år 11, handler blant annet om å vise at andre var mektigere enn en selv og dermed være tryggere på at de ikke vil gjøre en noe vondt og behandle en bedre. Det var spesielt storfolk som høvdinger, husfruer, volver, smeder, eldre mennesker og andre med spesielle kunnskaper det var viktigst å vise respekt. Det var vanlig å gi gaver til slike mennesker og bruke deres titler når man snakker om eller med dem. Dersom man ikke gjorde dette kunne man fort bli mislikt. En vanlig måte å vise respekt på, er forskjellige bevegelser. Håndtrykk, hilsninger med både åpen og knyttet hånd, og å bukke eller neie. Sammen med bevegelsen kommer den verbale hilsningen, for eksempel: «Vær hilset, høvding!» eller «Alt vel, fremmede?» Giftermål Å gifte seg var i år 11 gjerne ikke like romantisk som i våre dager. Det foreldrene arrangerte ekteskap, og kjærlighet var ikke like viktig som å forbedre familiens sjanse til å overleve. Kunne man gifte seg inn i en familie med godt jordbruksland, fikk man bedre tilgang på mat. Kunne man gifte seg inn i en familie med mye makt og rikdom, kunne man få bedre tilgang på disse tingene. Likevel kunne meningen til de som skulle gifte seg ha noe å si... Giftermålet foregikk med en seremoni hvor mannen og kvinnens hender ble bundet sammen for å symbolisere den pakten de nå skulle gå inn i Reise Å reise i år 11 var ikke like lett som i dag. Skulle man lenger enn til nærmeste nabo måtte man pakke niste, gjerne for flere dager, og overnattingsutstyr i tillegg til alt det man ellers skulle ha med seg. De viktigste måtene å reise på var til fots, med hest og i båt. Det var også viktig å vite litt om områdene man skulle reise igjennom; hvor man kunne finne ly, de raskeste veiene, om det var fare for å bli overfalt og hvem man burde snakke med og vise respekt om man reiste forbi.

6 19 - Jakt Jakt var en viktig måte å få tak i mat på. Man reiste gjerne langt for å finne de beste jaktområdene og man forsøkte å holde oversikt over hvor viltet holdt til og vandret. Pil og bue var et viktig jaktvåpen, men det var også vanlig å bruke spyd og feller av forskjellig slag. Man jaktet gjerne i flokker hvor noen hadde som oppgave å finne viltet og jage det i retning av ventende skyttere eller feller. Og når man vendte hjem ble de beste jakthistoriene delt rundt ildstedet! 20 - Blestring Jern ble laget av myr. Gjennom tusener av år har jernet blitt brutt ned i bergsidene og har vandret med vannet og satt seg i myrtorven. Dette visste ikke de som levde på denne tiden, derfor ble blestring, prosessen med å få jernet ut av myra, sett på som magisk, og de som kjente hemmeligheten ble høyt ansett! Ved starten av jernalderen klarte altså noen å finne ut hvordan de kunne utvinne jernet ved blestring: Først grillet de torv fra myren. Deretter brente de torven i en spesiell ovn. Den ser ut som en pipe for å få god trekk og høy varme. Etter en god stund rant det ut slagg, en blanding av masse forskjellige mineraler. Slagget ser ut som lava når det kommer ut, og det er merkelig at dette kan komme fra torv. En annen grunn til at det ble sett på som magisk! Men det mest magiske av alt er at inni ovnen, når den ble nedkjølt, kunne de finne en klump med jern! Vi vet i våre dager at det som virkelig hender er: Når torven blir grillet blir jernet magnetisk. Inne i ovnen hvor de brenner torven etterpå finner de magnetiske jernmolekylene sammen og fester seg til hverandre. Da får man en jernklump man kan forvandle til redskaper i en smie Kappestrid Stridstrening var en alvorlig affære, men ikke alltid! Det var mange måter å trene styrke, smidighet, reflekser, kløkt og kroppsbeherskelse på. De mer lekne måtene ble kalt kappestrid. En vanlig og enkel kappestrid var håndbak. En annen var fingerkrok: To stykker står bredbent med venstrefoten sin bak seg og høyrefoten frem så den er inntil motstanderens fotblad. Deretter tar man pekefingeren (de andre fingrene og også hele hånden kan brukes etter ønske) og krøller den rundt motstanderens. Så er det om å gjøre å få sin motstander ut av balanse! Om du får ene foten opp fra bakken, eller faller, har du tapt. Det finnes utallige slike leker. Kanskje du kan klare å lære deg en eller to til i løpet av spillet? Og kanskje du kan vise din dyktighet i strid ved å utfordre noen? 22 - Romerriket Romerriket strekker seg i år 11 rundt nesten hele Middelhavet og vokser stadig. Romersk kultur og handelsvarer fra riket når langt, også her nord var påvirkningen sterk. Romerske varer som bronsekar og glass fant veien via elva Rhinen og Nordsjøen til Skandinavias kyster. Romerriket var kjent for å være velstående, og unge menn fra nord kunne finne på å reise dit for å vinne sin lykke i de romerske legioner. Reisen tok gjerne 12 år eller mer! 23 - Gallia Gallia er er nesten det samme landområdet som dagens Frankrike. I år 11 fulgte de stort sett de samme skikker som nordboerne. (Nordboerne: I dette tilfellet menes befolkningsgrupper ble kalt germanere av romerne. Germanerne bodde i det som i dag heter Tyskland og Skandinavia.) Den galliske kulturen var basert på en sivilisasjon, av arkeologer kalt La Tène-kulturen, som var berømt helt til romerne erobret områdene deres.

7 24 - Germania Folk fra Germania følte seg ikke som germanere, for navnet Germania ble satt av romerne. De brukte det til å beskrive store deler av det som i dag er Nordtyskland og Skandinavia. Likevel fulgte de som ble kalt germanere mye de samme skikkene og hadde mye kontakt med hverandre Romersk religion Romerne hadde mange guder. De hadde guder for alt. Hvert hus hadde sine guder og ofte hadde de en statue eller et annen symbol for guden som de kunne tilbe og ofre til. Romerne gikk gjerne til templer hver dag for å ofre til forskjellige guder. De hadde mange helligdager der de fikk fri fra jobb for å bruke ekstra tid i templene og feire hjemme. De ba til gudene for forskjellige ting. Hvis de skulle ut i krig, kunne de be til Mars som var guden for krig og vold. En måte de kunne be på, var å skrive hva de ønsket som en beskjed og så ofre det til den rette guden. Arkeologer har funnet mange slike «brev». Selv om romerne hadde mange egne guder, fikk de stadig nye. Etterhvert som de erobret andre land og hørte om gudene deres, adopterte de dem også! Noen romerske guder: Jupiter: Den mektigste guden. Styrte lynet! Juno: Jupiters kone og gudinne for kvinner og fruktbarhet. Minerva: Gudinne for visdom, læring og kunst. Mars: Gud for krig og vold Romerske krigere Den romerske armé samlet mange skjebner. Straffanger, slaver, frivillige og høybårne sloss side om side for det Romerske Imperiet. Romerske legionærer tjente ca 900 sestertier (Tidens romerske myntenhet: 1 denarius er 4 sestertier og 100 aureus.) Dette tilsvarte ca 500 kg hvete i året. Altså mer enn nok mat til en person. Dette betydde at mange av myntene kunne spares. I tillegg kunne krigeren ta med seg krigsbytte. På enden av tjenestetiden fikk man et stykke land eller 3000 denarier som man kunne bruke som man ville. Flere nordboere som gjorde tjeneste organiserte handelsreiser tilbake til egne land for pengene før de slo seg ned og stiftet familie. Romerske krigere fulgte ofte gudinnen Disciplina, som sto for nøkternhet, strenghet og lojalitet. De brukte gjerne lykkeamuletter eller andre ting, i tillegg til trengingen sin, for å overleve det harde og brutale livet Gallisk religion Gallia har vært okkupert av romerne i over 500 år, og religionen har smeltet sammen med den romerske. Gudstjenestene, eller ritene, er som i romersk religion mens mange av gudene er de samme keltiske gudene som ble tilbedt mange hundre år tidligere. For å tilbe gudene ofret man for eksempel røkelse eller dyr. Man lagde utskjæringer og statuer av gudene og mange ritualer innebar å gå rundt og rundt det som tilbes. Mens man gikk rundt, manet eller sang man. Gallerne trodde, som mange andre, at man kunne få effekt av å bære lykkeamuletter eller andre magiske eller religiøse gjenstander.

8 28 - Slaget i Teutoburgskogen Romerne prøvde stadig å ekspandere sitt rike, og Germania (se nummer 24) var et område de forsøkte å få kontroll over. For to år siden, i år 9, skjedde et stort slag som skulle få stor betydning for både romere og germanere og deres forhold. Noen germanske stammer ledet av en mann kalt Arminius klarte å lure hele tre legioner romerske soldater (ca soldater) inn i et bakhold. Det var en blodig kamp i skogen, og legionene ble slått ned for fote. Etter slaget prøvde ikke lenger romerne å kontrollere Germania på andre siden av elva Rhinen, selv om de etterhvert tok en grusom hevn. Men det skjer etter år 11 så vi får bare gjette.. I nyere tid mener noen vitenskapsfolk at historien om Sigurd Drakedreper i Volsungesaga egentlig er basert på Arminius, og dragens skatt er de rundt 50 tonnene med jern og edle metaller erobret fra «den romerske dragen»! Lykke til med spillet, og ha det gøy!

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen ARKEOLOGI HVA ER ARKEOLOGI? Arkeologi er læren om det gamle. Arkeologen er interessert i mennesker, samfunn, og de tingene de hadde i fortida. Fortiden regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1536

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.)

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Ordforklaringer klima - vær og temperatur å smelte - når is blir til vann, smelter isen planter - gress, trær og blomster

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Tilleggskompendium: Religion

Tilleggskompendium: Religion Tilleggskompendium: Religion Dette kompendiet beskriver mer utfyllende de forskjellige religionene som er utbredt på Stulaaria. Akkurat som med de andre tilleggskompendiene er dette et kompendie alle bør

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ OKTOBER 2013 Hei alle sammen! Takk for kjempe bra oppmøte på foreldremøte! Det er en veldig engasjert foreldregruppe på Brynjå i år, og det setter vi stor pris på! Dere deler

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Liv Margareth Alver. Døden er her. Slangeringen 1. Gyldendal

Liv Margareth Alver. Døden er her. Slangeringen 1. Gyldendal Liv Margareth Alver Døden er her Slangeringen 1 Gyldendal TAKK TIL Professor Bergljot Solberg, som var min veileder til Arkeologi hovedfag. Rosvita M. Alver, Eirik W. Alver, Anne L. Alver, Bjarte S. Larsen,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013.

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. Hei alle sammen! Da er september måned også slutt, og vi nærmer oss høsten med stormskritt. Det har vært en fin måned med fokus på trygghet, tilvenning, tur,

Detaljer

KoiKoi: Mannskompendiet

KoiKoi: Mannskompendiet KoiKoi: Mannskompendiet 1 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske samtaler med barn. Vi ønsket at barna skulle få mulighet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

KoiKoi: Barnekompendiet

KoiKoi: Barnekompendiet KoiKoi: Barnekompendiet 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

En dag i steinalderen

En dag i steinalderen Lærerveiledning En dag i steinalderen Arkeologiformidling utviklet av Telemark fylkeskommune. (Oluf Rygh, 1885) En dag i steinalderen er et aktivitetsbasert formidlingsopplegg. Fagutdannede arkeologer

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER Det var en gang et troll som bodde i et fjell kalt Roberget. Lokalfolket kalte ham Robergtrollet. Robergtrollet var et staut og trivelig troll som var kjent for

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Innledning (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Historisk har det kamiske samfunn nesten alltid vært et klanssamfunn, der storfamilien står helt sentralt. Uansett hvordan samfunnet

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG Herskere og mektige folk har alltid levd farlig. Uansett om de er krigerske tyranner eller om de prøver å skape fred og velstand: Det er alltid noen som hater dem. Mange av

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer