Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: , Telefaks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic."

Transkript

1 Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: , Telefaks:

2 INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmodul Side 2 av 70 1 INNLEDNING Om applikasjonen og brukerhåndboken Innlogging og oversikt Administrasjon Brukergrupper Brukere Aktivitetslogg STYRING OG OVERVÅKING AV ANLEGG Prosessbilder Driftsvalg og innstillinger Funksjoner i tilknytning til prosessbilder Historikk Tidstyring Maksimalvokter Driftslogg Alarmer Kommunikasjonsstatus Historikk Frie rapporter Faste rapporter Rapportpresentasjon DEL 2 - TILLEGGSMODULER 3 EOS - ENERGIOPPFØLGING Rapporter Energirapporter Energisignatur Oppdatering tariffer og målerstand, energibudsjett Energipriser Manuelle målere Lag budsjetter Konfigurering av EOS Kalendere Graddagstabeller Graddager... 44

3 Del 1 - Grunnmodul Side 3 av 70 Kap 1 - Innledning Normaltemperaturtabeller Tariffer Egendefinerte funksjoner Energimålere Rapportobjekter Rapportmaler Rapporter Bruk av funksjoner SMS - ALARMTJENESTE Rapporter Meldingslogg Kontaktpersoner Vaktlister Testalarm Alarmkonfigurering SMS-meldingssentraler DV DRIFT OG VEDLIKEHOLD Rapporter Leverandører Artikler Periodisk vedlikehold Tilstandsbasert vedlikehold Vedlikeholdsoppgaver og vedlikeholdshistorikk...69

4 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Del 1 - Grunnmodul Side 4 av 70 1 Innledning 1.1 Om applikasjonen og brukerhåndboken Bakgrunnsinformasjon Normatic WebServer er et toppsystem for driftskontroll designet for bruk fra nettlesere som klienter mot en sentral driftssentral i Intranett/Internett, og representerer en idé om at det overordnede systemet for driftskontroll skal være så enhetlig og brukervennlig som mulig. De som tidligere har benyttet Windows-basert driftskontroll har kanskje vært vant til å benytte ulike applikasjoner for anleggsoversikt, rapportering og eventuelt alarmutsendelse til personsøker eller GSM-telefon. Der flere leverandører av driftskontroll er representert har man også gjerne vært henvist til å benytte disse leverandørenes dedikerte applikasjoner (og arbeidsstasjoner) for å betjene anlegget. Normatic WebServer kan kommunisere mot alle typer automasjonssystemer som støtter standarden OPC (1.0 og 2.0), og i tillegg kommunisere mot ReginExomatics undersentraler via EXO4. Man kan dermed bygge opp et brukergrensesnitt som er mest mulig likt for alle stasjoner, uavhengig av hvilke PLS-systemer som benyttes ute i anlegget. Håndtering av alarmer, tidstyring, samt logging av historiske måleverdier kan styres fra driftssentral, og data fra ulike PLS-systemer kan sammenstilles i alarmoversikter og rapporter. Programmoduler Normatic WebServer omfatter forskjellige programmoduler, som lisensieres separat for den enkelte kunde. Alle anlegg leveres med grunnmodul, som omfatter all funksjonalitet for styring og overvåkning av anlegget. Det er lett å aktivere en eller flere av tilleggsmodulene hvis man har behov for dem senere. (Ingen oppgradering av programvare er nødvendig, de låses enkelt opp med en kode, kontakt eventuelt Normatic for nærmere informasjon / pristilbud ): o Grunnmodul omfatter all funksjonalitet for styring og overvåkning av anlegget, med utgangspunkt i prosessbilder, som oppdatering av børverdier/styreparametere, tidstyring, maksimalvokter, trend og alarmhåndtering. I tillegg kan man generere historiske rapporter for signaler som er logget. Disse signalene kan velges ut fra anleggsdel og signaltype, og applikasjonen vil generere enkle års-, kvartals-, måneds-, uke- og døgnrapporter, som vil vises i et rapportvindu i nettleseren og deretter kan skrives ut eller lagres på fil. o EOS (Energioppfølgingssystem) med funksjonalitet for rapportering på grunnlag av konfigurerte energiobjekter for energimålere (fra signaler eller fra avleste målere for ulike energikilder), og tariffer og meteorologiske data for området (graddagstall / normaltemperaturer). Også energibudsjett og energisignatur. o Meldingstjeneste for utsendelse av alarmer fra anlegget som SMS-meldinger eller e-post til vaktpersonell. o Drifts- og vedlikeholdsmodul der man kan registrere og få løpende oversikt over vedlikeholdsaktiviteter basert på data fra anlegget, samt registrere data for materiell i tilknytning til anlegget.

5 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 5 av 70 en Denne brukerhåndboken er utarbeidet både for operatører av tekniske anlegg, som skal benytte Normatic WebServer aktivt for styring, overvåkning og rapportering, og for personell som har ansvar for konfigurering av anlegget. Kapittel 2 Styring og overvåkning av anlegg omhandler funksjonalitet som vil benyttes ofte av de daglige brukere av applikasjonen. Operatører som skal hente ut energirapporter fra EOS og/eller alarmlister fra meldingstjeneste, vil også ha nytte av første del av kapittel 3 og 4, som omhandler rapportering fra disse modulene. Konfigurasjon av disse modulene krever større kunnskaper, og forutsetter opplæring fra systemleverandør. en forutsetter grunnleggende kunnskaper om PC-er, operativsystemet Windows og nettleser som skal benyttes, samt en viss grad av opplæring i forbindelse med overlevering av anlegget. Normatic WebServer benyttes i ulike systemer både innenfor vann- og avløpsautomasjon og byggautomasjon. De ulike fagområdene har ulike behov og enkelte av modulene er derfor typisk benyttet bare i den ene typen anlegg. Som eksempel kan nevnes energioppfølging, som er svært sentralt innen byggautomasjon, men som sjelden er aktuelt innen vann- og avløpsautomasjon. De ulike delene av denne brukerhåndboken vil dermed ha ulik relevans for de enkelte driftsoperatører helt avhengig av hvilket fagområde man tilhører. På samme måte vil også noen av eksemplene på skjermbilder gjerne avvike noe fra det man kjenner igjen fra sitt eget anlegg. Beskrivelsen av funksjonalitet er imidlertid forsøkt gjort så generell som mulig. For detaljert beskrivelse av funksjonalitet spesifikk for det enkelte anlegg henvises til supplerende prosjektdokumentasjon (funksjonsbeskrivelse). Nettlesere For betjening av Normatic WebServer benyttes en standard nettleser (browser) : Normatic WebServer er kvalitetssikret for og støtter p.t følgende nettlesere : Microsoft Internet Explorer (versjon 5.0 og senere. Hvis Adobe Reader benyttes for rapportvisning kreves minimum versjon 6.0 SP2 eller senere). Mozilla (versjon1.7 og senere) Mozilla Firefox (alle versjoner) Nettleser aktiveres fra programmenyen eller ved å klikke på det aktuelle ikonet, f.eks for Internet Explorer på skrivebordet, og adressen til webserveren skrives deretter inn i adressefeltet i nettleseren. Eventuell IP-adresse for server opplyses fra systeminstallatøren eller driftsansvarlig for nettverket. Eksempler på adresser : o Hvis webserver er installert på lokal PC, angis o I et internt nettverk (intranett) eller Internett angis for server>/webserver o Hvis webserver er tilknyttet et eget Internett domenenavn, kan eventuelt dette angis isteden for IP-adressen. Det kan ofte være praktisk å angi adressen til webserver som startside for nettleseren (i Internet Explorer gjøres dette under Internet Explorer -> Tools -> Internet Options) Øvrige nettleser-innstillinger: JavaScript må være aktivert, popup-blokkering avslått.

6 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 6 av Innlogging og oversikt Oppstartsbilde Utseende på oppstartsbildet som fremkommer i nettleseren vil variere fra anlegg til anlegg, med hensyn på tekster, farger etc, men vil typisk ha en oppbygning som vist nedenfor: Det øverste feltet er sidehodet, som gjerne viser logoer for kunde (f. eks kommunevåpen) og systemleverandør, samt navn på anlegg. Når man ha logget inn og navigerer mellom de forskjellige prosessene i anlegget, vil også navnet på den aktuelle prosessen vises her. Nederst i sidehodet vises en menylinje. Ved å trykke på knappen HJELP lengst til høyre på linjen kan man få opp informasjon om versjonsnummer for applikasjonen. Ved innlogging vil det på denne linjen også aktiveres flere klikkbare felter for navigering mellom de forskjellige modulene i applikasjonen, i henhold til adgangsnivå for den enkelte bruker, se nedenfor. Avhengig av hvordan systemet er konfigurert vil det i menyfeltet til venstre i bildet ofte vises en velkomsttekst. Menyfeltet kan fremkomme i ulike farger. (Noen anlegg vil ikke ha menyfelt, hvis de er konfigurert for å benytte hele skjermbredden for prosessbilder). Den grå bunnlinjen nederst i skjermbildet inneholder lisensnavn for webserveren, samt systemtid for siste aktivering fra bruker (oppdateres hver gang man navigerer mellom sider/moduler).

7 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 7 av 70 Innlogging For å logge inn, angis brukernavn og passord i de respektive feltene, for deretter å trykke på knappen Logg inn. Hvis feil brukernavn og/eller passord angis, vil melding om dette vises på skjermen. OBS! Applikasjonen kan være konfigurert for å bare tillate et bestemt antall (3 10) innloggingsforsøk før en brukerkonto blokkeres. Hvis denne grensen overskrides, kommer melding om dette opp på skjermen, og brukeren må kontakte systemadministrator for å få låst opp kontoen sin på nytt. (Administrator, se kap 1.3 Administrering av brukere). Hvis grensen overskrides også for systemadministratorkonto, slik at ingen lenger kan logge på for administrasjon, krever dette eventuelt omstart av server-pc. Passord kan endres ved å klikke på linken Endre passord i innloggingsbildet. I bildet som da kommer opp må man kunne oppgi sitt gamle passord og bekrefte det før endringen godtas. Av sikkerhetshensyn bør passord endres med jevne mellomrom. Hvis du har glemt passordet, kontakt din systemansvarlige for å få tildelt et nytt (kunder som selv ikke har personell som vedlikeholder brukernavn og passord for webserver må kontakte systemleverandør). Startside Hvis korrekt brukernavn og passord angis, vil startsiden for den brukergruppen man tilhører vises i nettleseren. Flere knapper vil nå aktiveres på menylinjen i sidehodet. I startsiden vises f. eks en anleggsoversikt eller et kart. I den venstre delen av skjermbildet vises en meny med navnet på prosesstasjoner som er tilgjengelig for den enkelte bruker. Navigering o Navigering mellom forskjellige programmoduler i webserver gjøres ved å klikke på navnet for den respektive modulen, f. eks HISTORIKK, EOS eller SMS (meldingsservice) på menylinjen i sidehodet. For å gå tilbake til startsiden trykker man på ANLEGG. o Navigering mellom prosessbilder kan gjøres ved å benytte menyfeltet t.v i bildet. Ved å klikke på navnet på en prosesstasjon i anlegget vil trestrukturen ekspanderes, og alle prosesser under den valgte stasjonen vil vises i menyfeltet. Det enkelte prosessbilde nås deretter ved å klikke på navnet på prosessen i menyfeltet. Ved å holde SHIFT- eller CTRL-tasten nede, samtidig som man klikker på en prosess, vil prosessbildet åpnes i et nytt vindu. Dette gjør det mulig å se på flere bilder samtidig. o Noen anlegg vil ikke ha menyfelt, siden de kan være konfigurert for å benytte hele skjermbredden for prosessbilder. All navigasjon mellom prosessbilder utføres da ved å trykke på funksjonsknapper i de aktuelle bildene, eller eventuelt på s.k hotspots (en hånd vises når man beveger musen over det klikkbare punktet i bildet), som f. eks kan være et navn på et kart/oversiktsbilde eller et ikon i en prosess. Alarmstatus Når man er innlogget på webserveren, vil det helt til venstre på menylinjen i sidehodet vises et firkantet ikon. Dette ikonet forteller brukeren om den høyeste alarmstatusen for de anleggene denne har tilgang til. Ved å klikke på dette ikonet vil det komme opp et vindu med en alarmliste. (Se kap 2.4 Alarmer). Merk at ikonet i hovedbildet oppdateres selv om en sesjon termineres på grunn av inaktivitet (timeout). Man vil dermed alltid kunne se om nye alarmer aktiveres, så lenge man ikke aktivt har logget ut. For å få tilgang til alarmlisten, må man imidlertid logge på webserver på nytt. Utlogging Ved å klikke på LOGG UT i menylinjen i sidehodet kan man logge seg ut fra webserver. Av sikkerhetshensyn er alltid det enkelte anlegg også konfigurert for automatisk utlogging, dvs av sesjonen termineres og man må logge seg inn på nytt etter inaktivitet (dvs. ingen aktiv handling fra operatør) mellom 10 og 60 minutter. Utlogging skjer også automatisk når nettleseren lukkes.

8 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 8 av Administrasjon Installasjon og konfigurering av Normatic WebServer utføres av systemleverandør, men kunder som ønsker det kan få tilgang til noen funksjoner for administrasjon av applikasjonen. Ved å velge ADM på menylinjen i sidehodet (forutsetter at bruker har tilgang til administrasjon), får man opp startside for systemadministrasjon : Brukergrupper Gir tilgang til registreringsbilde for brukergrupper (1.2.1) Brukere Gir tilgang til registreringsbilde for brukere som skal knyttes opp mot de forskjellige brukergruppene (1.2.2). Aktivitetslogg Gir tilgang til bestillingsbilde for aktivitetslogg (1.2.3)

9 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 9 av Brukergrupper En brukergruppe representerer en knytning mot adgangsnivåer for de forskjellige modulene som inngår i WebServerinstallasjonen, samt for prosesstasjoner som er konfigurert for dette anlegget. Endringer av adgangsnivåer for en brukergruppe endrer automatisk adgangsnivåer for alle brukere (se kap 1.3.2) som er tilknyttet denne gruppen. ID ID for brukergruppen, tildeles automatisk første gang den lagres. Navn Internt navn på brukergruppen. Bilde Første bilde, f. eks kommunekart eller anleggsoversikt, som vises når brukere tilknyttet denne brukergruppen logger seg på WebServer. Historikk Adgangsnivå for WebServer Historikk (forutsetter lisens). 0(Ingen adgang), 1(Rapportbestilling), 2 (Rapportbestilling faste rapporter), 3 (Konfigurering). EOS Meldingsservice Adgangsnivå for WebServer EOS (forutsetter lisens). 0(ingen adgang), 1(Rapportbestilling), 3(Konfigurering unntatt graddagstabeller og dagtyper), 4 (all konf.) Adgangsnivå for WebServer Meldingsservice (forutsetter lisens). 0(ingen adgang), 1(Rapportbestilling),2(Vedlikehold, dvs kontaktpersoner, vaktlister), 3(Konfigurering) DV Adgangsnivå for WebServer DV (forutsetter lisens). 0(ingen adgang), 1(Rapportbestilling),2(Vedlikehold, dvs kontaktpersoner, vaktlister), 3(Konfigurering) Tabellfeltet omfatter alle prosesstasjonene som denne brukergruppen har adgang til: Stasjon Adgangsnivå Aktuell prosesstasjon velges med komboboks. Adgangsnivå for stasjon. Alternativer er 1 (Gjest), 2-8 (Operatør) og 9 (Full adgang). Det er i tillegg mulig å velge 0 (Ingen adgang), med tanke på at prosesstasjon, f. eks på grunn av vedlikehold etc. Skal kunne gjøres midlertidig utilgjengelig for en brukergruppe som normalt har adgang til denne. For adgangsnivå 1 (Gjest), som også er forslag, vil brukergruppen som utgangspunkt ha lesetilgang til alle prosessbilder, med bilder for parameterinnstillinger. Fra og med adgangsnivå 2 (Operatør) vil brukergruppen som utgangspunkt også ha mulighet til å endre parameterinnstillinger i popup-bilder. Andre innstillinger kan gjelde for det enkelte anlegg. Kontakt eventuelt systemleverandør.

10 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 10 av Brukere Brukere for WebServer opprettes i henhold til kundens ønsker og behov. Flere sesjoner for samme brukernavn kan være aktive samtidig, dvs ett brukernavn kan deles av flere personer, men det anbefales å opprette flest mulig separate brukerkontoer. Navn Internt navn på brukeren. Brukernavn Passord Innloggingsnavn. (Kan ikke endres etter at brukerkontoen er opprettet). Passord for innlogging. (Kan også endres ved å velge Endre passord fra påloggingsbildet) Knappen vil kun fremkomme for brukere som har gjort ett eller flere innloggingsforsøk, og ikke har klart å logge inn på Normatic WebServer. Ved å benytte denne knappen, oppheves den midlertidige sperren, og brukeren kan logge inn på nytt. E-post E-postadresse for denne brukeren (internt informasjonsfelt for oppslag for systemadministrator, benyttes ikke i applikasjonen) Telefon 1 Telefon 2 Brukergruppe Telefonnummer 1 for denne brukeren (internt informasjonsfelt for oppslag for systemadministrator, benyttes ikke i applikasjonen) Telefonnummer 2 for denne brukeren (internt informasjonsfelt for oppslag for systemadministrator, benyttes ikke i applikasjonen) Brukergruppen bestemmer adgangsnivåene til de forskjellige prosesstasjoner og moduler for brukeren. Velges fra komboboks ut fra definerte brukergrupper (se kap 1.3.1)

11 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 11 av Aktivitetslogg Hvis Normatic WebServer er konfigurert for å logge aktiviteter, vil applikasjonen logge alle inn/utlogginger, innloggingsforsøk, samt alle endringer som gjøres i driftsparametere. Funksjonen Aktivitetslogg kan da benyttes for å vise oversikt over bestemte typer aktiviteter innenfor en bestemt tidsperiode. Område Aktivitet Bruker Fra dato / til dato Sortert på Område som skal vises aktiviteter for. Forslag er alle. Type aktivitet som skal vises. Forslag er alle. Alternativer er: o Driftsvalg og parametere o Alarmer (kvittering / blokkering / avblokkering) o Tidstyring (endringer i status og planer) o Funksjoner ( knappetrykk fra prosessbilder) o Oppstart (av server/applikasjon) / innlogging, innloggingsforsøk og utlogging o Driftslogg (sammenstilling av driftslogg registert under de enkelte systemer) Bruker som aktivitetslogg skal vises for. Forslag er alle. Tidsintervall som aktiviteter skal vises for. Forslag er dagens dato. Ved å trykke på kalender-knappen t.h for valgboksene, vil en popup-kalender fremkomme. Forslag er Dato synkende. Andre alternativer er Dato stigende, Aktivitet og Bruker. Ved å trykke på utskriftsknappen oppe i venstre billedkant vil det genereres en rapport på de samme rader som vises i tabellfeltet.

12 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 12 av 70 2 Styring og overvåking av anlegg Normatic WebServer grunnmodul omfatter all funksjonalitet for styring og overvåkning av anlegg, samt presentasjon av historiske data. Med utgangspunkt i prosessbildene for de forskjellige delene av anlegget gis operatøren tilgang til alarmlister, trendkurver, tidstyring, samt funksjonalitet for endring av driftsvalg og driftsparametere for de enkelte prosesser. 2.1 Prosessbilder Hvis anlegget er konfigurert for bruk av menyer, vil det i menyfeltet, som fremkommer til venstre i skjermbildet vises en oversikt over alle anlegg (prosesstasjoner) som den innloggede bruker har tilgang til. Foran navnene på de enkelte stasjoner vises en +. Ved å klikke på denne vil trestrukturen i menyfeltet ekspanderes og alle prosesser for den aktuelle stasjon vises. Ved deretter å klikke på navnet for prosessen vil prosessbilde hentes opp og vises i rammen t.h, i skjermbildet. Prosessbildene er spesielt tilpasset det enkelte anlegg, men er alltid bygd opp på samme måte, med standardelementer. Prinsippene for manøvreringen blir derfor lik for alle anlegg, selv om prosessbildene som vises som eksempel i denne brukerhåndboken avviker fra det som er levert til den enkelte kunde. Prosessbildene inneholder ofte en rad av funksjonsknapper i øverste bildekant. Standard funksjonsknapper er oppdatering av bilde, utskrift og eventuelt tilkobling til modul. De fleste prosessbilder inneholder også funksjonsknapper for visning av alarmliste, korttidstrend og tidstyringer i tilknytning til prosessen. De fleste prosessbilder inneholder også en rekke numeriske felter for visning av aktuelle måleverdier og børverdier (setpunkter), samt symboler for visualisering av driftsstatus for motorer, pumper, vifter etc. Mange av de numeriske feltene og bildesymbolene er klikkbare, og lede til detaljbilder for endring av styreparametere.

13 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 13 av 70 Eksempler på prosessbilder Alarmstatus (se kap. 2.4) Funksjonsknapper (se kap. 2.3) Symbolvekslinger for hhv ventiler og motorer. Ved å klikke på disse symbolene får man opp de ulike driftsvalgene for komponentene (kap 2.2). Numeriske kontroller for aktuell måling (blå), børverdi (grønn) og alarm (rød). Ved å klikke på disse kan man lese av og endre alarminnstillinger for den aktuelle målingen (se kap 2.2), All betjening av den aktuelle prosessen foregår ved å klikke på de aktuelle funksjonsknapper/objekter i prosessbildet. Når musepekeren føres over et klikkbart objekt vil ofte en hjelpetekst vises i bildet. Denne hjelpeteksten vil normalt gi litt informasjon om objektet som pekes på. Hvis markøren i tillegg endres til en hånd med pekefinger, indikerer det at man ved å klikke på objektet vil få opp et vindu med detaljinformasjon, eventuelt med driftsvalg eller styreparametere som kan endres. Numeriske verdier betydning av farger Brukes for å presentere aktuelle måleverdier fra PLS, samt børverdier, i prosessbilde. Numeriske verdier kan gis ulike farger og egenskaper avhengig av hva som vises : o Børverdi (setpunkt) indikeres ofte i prosessbilde med grønn farge. Ved å klikke på verdien, vil man gjerne få tilgang til et popup-bilde der verdien kan endres. o Måleverdi indikeres med ulike farger i prosessbilde. Temperaturer og trykk vises f. eks ofte med blå farge, pådrag med svart farge. Hvis måleverdien er tilknyttet et alarmsignal, vil den vises i rødt eller blinkende rødt i alarmtilstand. Måleverdier er ofte knyttet opp mot et popup-vindu hvor brukeren kan se en korttidstrend for måleverdien samt endre alarminnstillinger for den aktuelle målingen.

14 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 14 av 70 Ved å klikke på symbolene fremkommer driftsvalg og driftsparametere for de aktuelle komponentene.

15 Del 1 - Grunnmodul Tekstvekslinger Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Side 15 av 70 Brukes for å presentere alarmstatus, driftstatus, venderstatus osv i prosessbilde. Tekstvekslinger kan på lik linje med numeriske verdier gis ulike egenskaper avhengig av hva som skal vises. Eksempler på bruk av dette kan være: o o Driftsstatus indikeres i prosessbilde sammen med objektet som driftsstatusen vises på. Teksten til objektet endres dersom driftsstatusen endres. Alarmstatus indikeres i prosessbilde sammen med objektet som alarmstatusen vises på. Teksten til objektet indikerer den statusen som alarmen har, eksempelvis ( Alarm, Kvittert, Returnert osv) hvor også tekstfargen endrer seg avhengig av alarmstatus. Søyler Brukes for å presentere pådrag, nivå osv i prosessbilde. Søyler kan gis ulike egenskaper avhengig av hva som skal vises. Disse egenskapene kan være, ulike farger, gjennomsiktlig samt popup-funksjon. Eksempler på bruk av dette kan være. o Nivåmåling nivået i en tank endrer seg dynamisk i prosessbilde. o Pådrag det vises en søyle som indikerer pådraget på en ventil, varmeveksler osv. Symbolveksling Normatic benytter i utgangspunktet symboler for objekter i henhold til NORVAR standard. Det vises ulike symboler ut fra driftsstatus for de ulike objektene. Noen eksempler på de mest vanlige (merk at flere av symbolene også finnes i ulike varianter i henhold til hvilke retninger de indikerer): DRIFTSSTATUS Av/ Stengt På/ Åpen Regulering/ Redusert Feil PUMPE VENTIL VIFTE SPJELD

16 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 16 av Driftsvalg og innstillinger All betjening av den aktuelle prosessen foregår ved å klikke med musen på de aktuelle funksjonsknapper/objekter i prosessbildet. Alle klikkbare felter, s.k hotspots, i prosessbildene kan knyttes opp mot et popup-bilde. I disse popupbildene kan brukeren lese av og endre de ulike innstillingene for den aktuelle parameter/ utstyrskomponent. Her vises noen eksempler på typiske popup-bilder som kan fremkomme ved å klikke på numeriske verdier eller symboler i prosessbildene: Betjening av prosess ved museklikk på numeriske verdier: Ved å klikke på verdien som vises for en giver kan man som vist under, få frem trendkurve og alarmgrenser. Brukeren kan her lese av og endre alarminnstillingene for den aktuelle giveren. I tillegg vises en trendkurve for målingen. Trendkurve og alarminnstillinger Periodelengde for trender: Periodelengden for trender i undersentralene vil ofte variere for de enkelte signaltypene. For temperaturmålinger benyttes ofte en 2 timers periode, dvs at hvert plot for kurven representerer et tidsintervall på 1 minutt. Periodelengden for trender på driftssentral kan velges av bruker ved å trykke på en av knappene 2h ( 2 timers trend m/1 min sampler), 4h, 6h, 8h, 12h eller 24h som vil fremkomme i øvre billedkant. Kurveinnstillinger, som sampleperiode (for trender i undersentral), min.verdi og max.verdi, kan endres fra eget popupbilde som fremkommer ved å trykke på knapp for Kurveinnstillinger (avhengig av prosjektkonfigurasjon). Ved å bevege musen over grafen og klikke på et bestemt punkt, vil det vises en liten hjelpetekst som refererer til tidspunktet målingen ble tatt, samt hvilken verdi som ble målt på det aktuelle tidspunktet. En trendkurve kan også omfatte flere grafer, f. eks en sammenstilling av utetemperatur, romtemperatur (aktuell måling) og av/på signal for varme.

17 Børverdi Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 17 av 70 Figuren under viser en popup for en børverdi. I dette tilfelle vises innstillinger for en utekompensert tilluftstemperatur for et ventilasjonsaggregat : Brukeren kan her lese av og endre punkter i utekompenseringskurven for det aktuelle aggregatet. Betjening av prosess ved museklikk på symboler Popup-bilder for driftsvalg fremkommer gjerne ved å klikke på de aktuelle symbolene i prosessbildene (f. eks vifter, pumper, ventiler eller motorer) og omfatter gjerne et brytersymbol med (2 5) tilhørende knapper for forskjellige modus, eventuelt kombobokser der det er flere driftsvalg for det samme objektet. Driftsvalg og driftstid I Popup-bilder for driftsvalg kan man endre posisjonen for softwarevenderen. I dette bildet vises også ofte driftstid og grense for servicealarm, eller disse kan fremkomme i et eget bilde som nås ved å trykke på knapp for Driftstid.

18 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 18 av Funksjoner i tilknytning til prosessbilder Oversikt over funksjonsknapper Oppdater Benyttes for å starte bildeanimasjon på nytt dersom den har stoppet på grunn av inaktivitet fra operatør (timeout for prosessbilder konfigureres for det enkelte anlegg til mellom 1 60 minutter). Lagre Benyttes for å lagre bilde på fil. Dialog for lagring kommer opp. OBS! Forutsetter at nettleser er åpnet for å tillate nedlasting av filer, samt at popup-blokkering er avslått. Skriv ut Benyttes for å skrive ut bilde. Utskriftsdialog kommer opp. Driftslogg Popup-bilde for driftslogg kommer opp, der man kan skrive inn kommentarer i tilknytning til den daglige driften av anlegget. Koble til Vises for oppringte stasjoner i henhold til oppkoblingsstatus. Kobler til aktuell utestasjon (kobler samtidig fra eventuell annen oppringt stasjon) Koble fra Kobler fra aktuell oppringt stasjon. Alarmliste Ved å trykke på funksjonsknapp med alarmsymbol, vil man få opp et popup-bilde med alarmliste for den aktuelle prosessen (se 2.4). Tidsforsinkelse digitale alarmer Viser popup-bilde for innstilling av tidsforsinkelsen på digitale alarmer for den aktuelle prosessen. Historikk Et popup-bilde kommer opp, der man kan velge mellom analoge signaler for den aktuelle prosessen og vise en trendkurve der disse sammenstilles for en historisk periode (se 2.2.3). Tidstyring Viser popup-bilde for tidstyringer for den aktuelle prosessen, der man også kan endre dagplaner og ferieplaner (se 2.2.4). Maksimalvokter Viser popup-bilde for maksimalvokter (se 2.2.5). Parametre Funksjonsknapp for popup-bilde med generelle parameterinnstillinger for prosessen. Hent historikk Benyttes for å hente siste historiske måleverdier, som ennå ikke har blitt automatisk overført, fra Exomatic undersentraler til databasen. Dokumentasjon For visning av funksjonsbeskrivelse etc. (på pdf, rtf eller doc-format) i eget vindu. Symbolhjelp Viser popup-bilde med forklaring av alle symboler som er benyttet i prosessbildet.

19 2.3.1 Historikk Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 19 av 70 Når man klikker på funksjonsknapp for historikk i prosessbilde, fremkommer et popup-bilde som vist nedenfor. Her kan man velge signaler for den gjeldende prosessen fra historikkdatabasen og få generert kurver ut fra historiske måleverdier. En mer omfattende presentasjon av de historiske dataene kan gjøres ved å velge HISTORIKK i skjermbildet (se kap 2.6). Nederst i bildet er det flere valgbokser som benyttes for å gjøre utvalg fra databasen. Signal Periodelengde I denne listen vises analoge signaler fra databasen for den aktuelle undersentral eller prosess. Et signal velges ved å klikke på navnet i listen. Hvis man ønsker å sammenstille flere trendkurver for ulike signaler, gjøres dette ved å holde nede CTRL-tasten og klikke med musen på de aktuelle signalene. Avhengig av hvordan logging og kompaktering er konfigurert i anlegget, vil det i historikkdatabasen være lagret data for ulike periodelengder (Alternativer er 1,5,10 minutter, 1 time og 1 døgn). Skalering Skala for kurven. Automatisk (forslag), manuell (min-,max og step, dvs delestreker på y- akse angis fra bruker) eller en fast skala kan velges. Farger Inntil 3 fargevalg for kurvene som tegnes for signalene i den rekkefølge signalene framkommer i valgboksen. Antall dager bakover Velg mellom dager og trykk på Vis for å vise trendkurvene. Fra dato / til dato Alternativt kan man velge dato fra / dato til for trendkurven. Bruk kombobokser til å velge dato fra/til. Fra til dette år, og trykk deretter på Vis t.h Når trendkurvene vises i bildet, vil man ved å bevege markøren over kurven få opp et lite informasjonsfelt på skjermen med tidspunkt for målingen og alle signalverdier på det aktuelle tidspunktet. Kurve kan skrives ut ved å trykke på utskriftsknappen oppe i venstre hjørne.

20 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 20 av Tidstyring Tidstyringsbilde nås ved å klikke på funksjonsknapp i prosessbilde. Her kan man få vist status for og eventuelt endre ulike tidkanaler for prosessen. Tidstyringene representerer funksjonalitet for å starte/stoppe ulike prosesser i anlegget, f. eks ventilasjonsaggregater, pumper etc i henhold til bestemte planer, som konfigureres av operatøren. Tidstyringer kan også benyttes for å definere tidsintervaller for aktivering av alarmer, eller interne prosesser definert for driftssentral, f. eks dataoverføringer. o Tidstyringene for systemer som kommuniserer via OPC konfigureres normalt på driftssentral o Tidstyringer for Exomatic kan også konfigureres på driftssentral, men vil ofte være konfigurert i undersentraler. (Merk at det for disse kan ta noen sekunder å oppdatere skjermbilder hvis en tidstyring omfatter mange tidgrupper, siden alle data for start/stop-planer må oppdateres og hentes tilbake fra undersentral) Brukeren kan ved hjelp av tidsstyringsfunksjonen vise og vedlikeholde : o Dagplaner (start/stopp-planer) med inntil 4 start-stopp tidspunkter o Ukeplaner, der ulike dagplaner kan velges for alle ukens dager, samt helgedager o Helgeplaner (fra dato/til dato for helgedager og ferier) der tidstyringene skal følge egne planer. Overstyrer planer for vanlige dager. Når tidstyringen hentes opp, vises alle tidgruppene som inngår i denne : Status Tidgruppe Ukeplan gult diodesymbol indikerer at tidkanalen er aktiv (innenfor tidsintervall PÅ) hvitt diodesymbol indikerer at tidkanalen er deaktivert (utenfor tidsintervall PÅ) Merk at disse symbolene bare oppdaterer seg når bildet veksler, eller hentes opp på nytt fra hovedbildet, og altså ikke automatisk, slik som alarmstatus. Man må derfor vente noen sekunder og deretter gjenoppfriske bildet hvis man f.eks ønsker å få bekreftet at en tidkanal har gått av/på etter endring i tidstyring. En tidgruppe omfatter prosesser som benytter samme tidkanal Ukeplan som skal benyttes for tidgruppen. Legg til : For tidstyringer definert på driftssentral vil det vises en knapp for å legge til en ny ukeplan. Når man trykker på denne vil en ny ukeplan (med tilhørende nye dagplaner) legges til og denne automatisk velges for denne tidgruppen. Et ubegrenset antall ukeplaner kan opprettes. (Nye ukeplaner for tidstyringer i undersentraler kan bare opprettes av systemleverandør og medfører at moduler må lastes på nytt) Endre : Ved å velge ny ukeplan fra komboboks og trykke på denne knappen, kan man bytte ukeplan for en tidgruppe. Vis : Trykk på knappen Vis for å få tilgang til detaljbilde for ukeplan.

Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005

Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005 Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005 Funksjonalitet Kjell Myklebust Hva er en Webserver? Top system som erstatter windows baserte systemer EXO 4 ifix Intouch Citect Osv.. Hvorfor

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Oppgradering WMS og PLS

Oppgradering WMS og PLS Oppgradering WMS og PLS Lageret til Midtunbygget Varehotell ble bygget for Vinmonopolet på åttitallet. Leverandør for automatlageret var den gang Munck Autech Technology. Lageret består av fire reolganger

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

WEBvision Brosjyre. Sentral Driftskontroll

WEBvision Brosjyre. Sentral Driftskontroll WEBvision Brosjyre Sentral Driftskontroll Anleggstyring Lysstyring Alarmering Trendlogging Fjernbetjening Fjernovervåkning Sentral Driftskontroll Byggherrer som ønsker de laveste årskostnadene og samtidig

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2 1.2 Oppbygging av skjermbilder...3 1.3 Brukerveiledning for tjenesten...5 1.3.1 Start

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

CRI Brukermanual for bilforhandlere

CRI Brukermanual for bilforhandlere CRI Brukermanual for bilforhandlere 1 Pålogging Gå til denne linken for å logge på. (http://www.carnext.biz/prd/no/bidderlogin?rccmd=start&instancecode=crno01) Du har fått tilsendt brukernavn og passord

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork?

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 HURTIGSTARTVEILEDNING Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombinerer direktemeldingstjenester med tilgjengelighetsfunksjoner

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L WEB basert Leder VA D R I F T S K O N T R O L L Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS Landsdekkende leverandør av automasjonssystem Etablert i 1998 50 ansatte Omsetning : 60

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt i realtid med R-CONTROL RCO Securitys programvare R-CONTROL tilbyr avansert systemadministrasjon og anleggsoversikt alt presentert

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 AerWeb er en tilleggsmodul som kan plasseres i alle Aermec aggregater og som gir mulighet å kommunisere via internett. Kommunikasjonene kan foregå på

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

[BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] TINE SA. Jan-Anders Thorsveen

[BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] TINE SA. Jan-Anders Thorsveen TINE SA Jan-Anders Thorsveen [BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere som kan forårsake problemer for enkelte nettløsninger, samt veiledning i innsamling

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer