Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual"

Transkript

1 Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent Første revisjon AJIV FM Andre revisjon IV ID Tredje revisjon FM ID WEB revisjon FM ID 1/73

2 INNHOLD. 1 Installasjon Montering av kontrollskap Montering av kabelgater Montering av damnivåføler Montering av posisjonsgiver for nåledyse Montering av speedpickup Montering av kondensatorbatteri Tilkobling av sterkstrømskabler Hovedjording Kabel mot nett Kabel til generator Kabel til kondensatorbatteri Tilkobling av signalkabler Kabel for damnivåføler Kabel for nåledyseaktuator Kabel for spjeldventilaktuator Kabel for posisjongiver Kabel for speedpickup Testprosedyre / spenningssetting Kontrollmåling av tilkoblede kabler Innstilling av komponenter før spenningssetting Spenningssetting Innstilling av komponenter etter spenningssetting Dreieretningstest generator Programmering nåledyse endestopp Speedpickup generator Koding av antall poler Koding av antall dyser Testkjøring av spjeldventiler Oppstart / Innfasing Innkobling mot nett Kalibrering av damnivå Forhåndsinnstilling av potensiometer: Justering av minimum damnivå Justering av maksimum damnivå Soft shutdown alarm Hard shutdown alarm Maksimum pådrag Kontroll av nivåregulering Test av UPS Test av GSM alternativ GSM alarmer GSM kommandoer Operasjon Start / stopp /73

3 3.2 Multiinstrument Data over spenning og strøm Effektdata Effektkvalitet data Timeteller, energiteller Statistiske data Nivåkontroll Alarmer Alarm statusbit Alarmbetydning og virkning Nullstilling (tilbakestilling) av aktive alarmer Drift Føring av logg Innhold i logg Vedlikehold Årlig vedlikehold Sterkstrømkomponenter i kontrollskap VDC Sikringer i Kontrollskap Indikatorlamper på komponenter PLS ventilstyringsrelé dynamisk ventil Ventilstyringsrelé statisk ventil Overspenningsvern og damnivå isolator Relé for isolasjonsovervåkning / jordfeil Hjelperelé for generatorkontaktor Nettovervåkingsrelé V DC Strømforsyning Batterilader Batteri for spenningsforsyning GSM alternativ Montering av antenne Montering av SIM kort SMS - tjeneste Tekstdisplay alternativ Tekniske data Anbefalte reservedeler Verktøy for nødvendig vedlikehold Vedlegg /73

4 Systemoversikt Damnivå føler Kontrollskap Overspenningsvern Dyse 1 Dyse 2 Dyse 3 PLS Dyse 4 Dyse 5 Dyse 6 Generator Kontaktor Dig Multi instrument Nettovervåknings rele UPS Jordfeil vern Hoved bryter Q1 Kond Batt Tilførsel 230V 4/73

5 1 Installasjon 1.1 Montering av kontrollskap. Kontrollskap monteres på en slik måte at det er god tilkomst til skapet for betjening, og slik at fremføring av kabler til turbin og generator blir mest mulig praktisk. Skapet festes i vegg gjennom 4 hull i kontrollskapets rygg. Monteringshøyde fra gulvet til underkant av kontrollskap anbefales å være 80 cm, da dette vil føre til at trykknapper og multi-instrument kommer i riktig betjeningshøyde. Det bør ikke benyttes skruer / bolter som er tynnere enn 6 mm for innfesting av skap mot vegg. Ved montering på trevegg må en påse at det finnes spikerslag under kledning for å få godt inngrep for skruer. 1.2 Montering av kabelgater. Mellom kontrollskap og turbin må det monteres kabelgate av en slik dimensjon at det er god plass for fremføring av både sterkstrømskabler og signalkabler. Det må tas høyde for ca. 5 cm avstand mellom sterkstrømskabler og signalkabler. Det anbefales kabelgate fra Øglænd av typen SPBE-40 til dette formålet. Der kabelgate monteres på gulv bør en også bruke avstandstykker slik at der blir luft mellom gulv og kabelgate for å forhindre rust, samt å benytte deksel av typen SPB CO for å beskytte kabler mekanisk, disse festes med klammer av typen SPBE CC. Skarpe kanter og grader på kabelgater og eventuelle deksler må files bort og tildekkes med kantlist for å hindre at disse forårsaker skade på kabler. 5/73

6 1.3 Montering av damnivåføler. Montering av damnivåføler må utføres på en slik måte at denne er beskyttet mot ytre påvirkninger. Ved å lage en brønn som damnivåføler og tilhørende utstyr monteres i, vil dette hindre at nivåføler og vann til denne fryser under kuldeperioder. Det er også viktig at nivåføler monteres nærmest mulig bunnivå i dam. Foran damnivåføler anbefales det å montere en block & bleed ventil for å kunne stenge av vann til nivåføler ved vedlikehold og for å kunne blø ut eventuelle luftlommer i rør inn til nivåføler. Tegningen nedenfor illustrerer hvordan damnivåføler og block & bleed ventil kobles sammen. Dam Damnivåføler Block & Bleed ventil 6/73

7 1.4 Montering av posisjonsgiver for nåledyse. Posisjonsgiver for nåledyse monteres i henhold til monteringsanvisning i datablad for posisjonsgiver PMI80-F90-IE8-V15. Avstand fra posisjonsgiver til flagg denne føler på må være innenfor 1 3 mm. Avstand fra siden på posisjonsgiver til magnetisk materiale må være minimum 3mm for at dette ikke skal virke inn på posisjonsgiver og forårsake forstyrrelser på målesignal. 1.5 Montering av speedpickup. Speedpickup monteres på generatorens viftedeksel med brakett for dette formål. Flagg som denne føler på, gjenges inn i generatorens akseltapp. Påse at denne er montert på en slik måte at det ikke fører til kast i flagg når generator roterer. Ledning fra speedpickup føres inn i koblingshus på generator hvor denne kobles sammen med signalkabel fra kontrollskap. Speedpickup justeres inn slik at denne gir et signal til PLS for hver omdreining på generator. 1.6 Montering av kondensatorbatteri. Kondensatorbatteri skal tilkobles med kabel til klemmebrett på generator og bør av den grunn monteres nær generator, samtidig som det bør monteres på en beskyttet plass. Dersom kondensatorbatteri monteres på gulv bør dette monteres på avstandsstykker, slik at det blir luft mellom gulv og kondensatorbatteri. Dette gjøres for å hindre at kapsling på kondensatorbatteri ruster. 7/73

8 1.7 Tilkobling av sterkstrømskabler Dersom koblinger avviker fra koblingstegninger, må dette merkes av i tegninger slik at dette kommer med i endelig revisjon av tegningsunderlag Hovedjording Hovedjordleder trekkes inn i kontrollskap og tilkobles hovedjordskinne i bunn av skap Kabel mot nett Kabel mot nett tilkobles Q1 Hovedbryter i kontrollskap med kabelsko, kabel må dimensjoneres for 488 A. Kabel avisoleres i bunn av skap og jordleder tilkobles jordskinne, faseledere føres igjennom summasjonstrafo og sentreres i denne ved hjelp av buntebånd som beskrevet i datablad Jordfeilvarsling Installation instruction for toroids. Dersom kabel avisoleres etter at den er ført igjennom summasjonstrafo, må jordleder føres tilbake igjennom summasjonstrafo for at måleresultat skal bli riktig. Dersom det er benyttet aluminiumskabel må det brukes kabelsko beregnet som overgang fra aluminium til kobber. Tiltrekningsmoment og boltdimensjoner på Q1 Hovedbryter er i henhold til tabell under. VL160X VL160 VL250 VL400 VL630 Bolt mm M5x20 M5x20 M8x20 M8x20 M6x30 (2x) Max. moment Nm 4,5 4, Busbar mm 6x19 9x24 9x24 10x32 10x42 Dersom kabelsko er synlige eller tilgjengelige for berøring fra utsiden av avdekninger på Q1 Hovedbryter, må disse isoleres tilstrekkelig til der ikke lenger er berøringsfare. 8/73

9 1.7.3 Kabel til generator Det benyttes kabel av typen PFSP 3x240 mm2 mellom kontrollskap og generator. Kontrollskap Generatorkabel tilkobles generatorkontaktor K1 med kabelsko, tiltrekningsmoment på kontaktor er 40 Nm. Kabel avisoleres i bunn av skap og jordleder tilkobles jordskinne, faseledere tilkobles generatorkontaktor i henhold til tegningsunderlag Dersom kabelsko er synlige eller tilgjengelige for berøring fra utsiden av avdekninger på generatorkontaktor K1, må disse isoleres tilstrekkelig til der ikke lenger er berøringsfare. Generator Generatorkabel tilkobles generatorens klemmebrett sammen med kabel for kondensatorbatteri i henhold til tegningsunderlag, påse at generator kobles riktig Y/D ut fra nettspenning og motordata. Tiltrekningsmoment på klemmebrettet er 40 Nm Kabel til kondensatorbatteri Det benyttes kabel av typen PFSP 3x10 mm2 mellom kondensatorbatteri og generator. Kabel til kondensatorbatteri må strekkavlastes på en tilstrekkelig måte slik at eventuell mekanisk påkjenning på kabel ikke overføres til tilkoblingsklemmer på kondensatorbatteri. Kondensatorbatteri Kabel tilkobles klemmebrett, tiltrekningsmoment på kondensatorbatteri er 15 Nm. Generator Kabel for kondensatorbatteri tilkobles generatorens klemmebrett sammen med generatorkabel. Tiltrekningsmoment på klemmebrettet er 15 Nm. 9/73

10 1.8 Tilkobling av signalkabler Dersom kobling avviker fra koblingstegninger, må dette merkes av i tegninger slik at dette kommer med i sluttrevisjon av tegningsunderlag. I kontrollskap føres kablene inn i ledningskanal og avisoleres der før de tilkobles rekkeklemmelist X1, jordledere tilkobles på jordklemmer på rekkeklemmelist for signaler Kabel for damnivåføler. Det benyttes kabel av typen PFSP 4x1,5 mm2 som føres frem fra kontrollskap til damnivåføler gjennom nedgravd trekkerør. Damnivåføler tilkobles i henhold til tegningsunderlag Kabel for nåledyseaktuator. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 4G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap til ventilaktuator og skjøtes sammen med kabel som er ferdigmontert på ventilaktuator Kabel for spjeldventilaktuator. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 4G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap til ventilaktuator, hvor den føres inn gjennom kabelgjennomføring og kobles i henhold til tegningsunderlag Kabel for posisjongiver. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 7G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap til posisjonsgiver, hvor den tilkobles plugg som leveres med posisjonsgiver i henhold til tegningsunderlag Kabel for speedpickup. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 4G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap og inn i koblingshus på generator, hvor den kobles sammen med ledning fra speedpickup i henhold til tegningsunderlag. 10/73

11 2 Testprosedyre / spenningssetting Det er viktig å utføre denne testprosedyren så nøyaktig som mulig for å unngå feilkoblinger i kontrollsystemet og tilkoblet utstyr, som kan forårsake feil og skader på anlegget. 2.1 Kontrollmåling av tilkoblede kabler Etter at alle komponenter er tilkoblet kontrollsystem må det utføres en kontrollmåling for å avdekke eventuelle feilkoblinger. Dette gjøres ved å måle alle kabler, leder for leder fra tilkoblingspunkt i kontrollskap til tilkoblingspunkt i felt, koblinger verifiseres opp mot tegningsunderlag. Etter hvert som forbindelser testes og er funnet i orden, merkes de av i tegninger som dokumentasjon på utført kontrollmåling. 2.2 Innstilling av komponenter før spenningssetting Komponenter i kontrollskap må innstilles i forhold til tilkoblet nett og generatordata samt etter krav fra netteier. - Q1 Hovedbryter o Kontroller verninnstillinger på Q1 hovedbryter i henhold til krav fra netteier. o Beskrivelse av verninnstilling finnes i Sentron_3VL_Parameter assignment fra Siemens. - U2 Nettovervåkingsrelé o Kontroller innstillinger på U2 nettovervåkingsrelé i henhold til krav fra netteier. o Beskrivelse av innstillinger finnes i LMR122D-Installation and startup instructions fra Deif. - U4 Batterilader o Still bryter merket Bat.Select [Ah] i henhold til montert batteripakke. o Still bryter merket tmax [min.] til. Dersom denne stilles til for eksempel 0,5 vil UPS koble fra batterispenning etter 0,5 minutt, ved innstillingen vil ikke batterispenning kobles fra før spenningen kommer ned til 19,2 VDC. o Beskrivelse av innstillinger finnes i datablad for batterilader. - U9 Jordfeilrelé o Still I n til 0,03A. o Still t til 0 o Beskrivelse av innstillinger finnes i brukermanual for jordfeilrelé Vigirex Installation and user manual. 11/73

12 2.3 Spenningssetting Spenningssetting må foregå i følgende rekkefølge. o Kontroller at hovedbryter og alle sikringer i kontrollskap er utkoblet, før tilførsel til kontrollskap kobles inn fra ekstern forsyning. o Kontroller spenning inn til kontrollskap. o Legg inn hovedbryter i kontrollskap. o Slå på sikring F2 i kontrollskap. o Mål spenning på alle komponenter i kontrollsystem som er tilkoblet sterkstrøm. o Still bryter på batterilader merket Bat.Select til Service. o Sett inn sikring på batterienhet. Se Batteri for spenningsforsyning. o Still bryter på batterilader merket Bat.Select [Ah] i henhold til montert batteripakke. o Slå på S10 hovedbryter for 24 VDC. o Mål spenning på 24 VDC sikringslist og kontroller polaritet. o Legg inn sikringer F10 F15 enkeltvis, mål spenning og kontroller polaritet på tilhørende komponenter i kontrollsystem fortløpende. 2.4 Innstilling av komponenter etter spenningssetting Komponenter i kontrollskap må innstilles i forhold til tilkoblet nett og generatordata. - U1 Digitalt multiinstrument o Kontroller innstillinger i henhold til installasjonsmanual Installation Instruction and Reference Handbook fra Deif. 2.5 Dreieretningstest generator Før første oppstart av anlegget må en kontroll av generatorens dreieretning utføres, for å unngå at generator begynner å rotere mot vannstrømmen når generatorkontaktor legger inn etter innfasing. o Kontroller at generator roterer fritt ved å rotere generator for hånd. o Dreieretning på generator kontrolleres ved å tvangskjøre generatorkontaktor K1 i kontrollskap. o Dersom generator roterer i gal retning må faserekkefølge forandres. o Legg ut hovedbryter under omkobling av faserekkefølge. o Påse at bolter som blir løsnet, trekkes til igjen med riktig moment. o Legg inn hovedbryter og foreta ny kontroll av dreieretning. 12/73

13 2.6 Programmering nåledyse endestopp Posisjonsgiver for nåledyse er utstyrt med 2 stk programmerbare brytere som benyttes for å indikere endeslag på nåledyse i tillegg til analog tilbakemelding om posisjon. Disse bryterne programmeres ved å kjøre nåledyse til ønsket posisjon for endestopp, deretter holdes trykknapp for den respektive endestoppbryter inne i minst 2 sekund, til tilhørende lysdiode begynner å blinke, bekreft innstillingen ved å trykke en gang til på trykknapp for endestoppbryter. Lysdiode lyser nå konstant og endestoppbryter er programmert. Dersom innstillingen ikke blir bekreftet innen 80 sekunder, vil giver ikke bruke opprinnelig innstilling. Gjenta prosedyre for programmering av neste endestoppbryter. Power Lysdiode Lysdiode S2 Lysdiode S1 Trykknapp S2 Led S1 Trykknapp S1 Led S1 Nåledyse plasseres manuelt i ønsket posisjon, og programmeres etter følgende prosedyre. o Kontroller at hovedventil er stengt. o Slå av kontrollspenning 24 VDC. o Koble fra styresignal til ventilstyringsrelé K20:L og K20:R, merk ledningene og isoler endene. o Slå på kontrollspenning 24 VDC. o Tilfør 24VDC til K20:L til nåledyse står i åpen posisjon. o Programmer endestopp S2. o Kontroller signal inn på I0.1 på PLS o Tilfør 24 VDC til K20:R til nåledyse står i lukket posisjon. o Programmer endestopp S1. o Kontroller signal inn på I0.2 på PLS o Slå av kontrollspenning 24 VDC. o Koble tilbake styresignal til ventilstyringsrelé K20:L og K20:R. o Slå på kontrollspenning 24 VDC. 13/73

14 2.7 Speedpickup generator Roter motoraksling på generator for hånd, kontroller at inngang I0.0 på PLS registrerer 1 inngangssignal pr. omdreining når flagg passerer induktiv giver. Dette ses ved at lysdiode for inngang på PLS tennes når inngang aktiveres, samt ved at lysdiode på induktiv giver tennes. 2.8 Koding av antall poler Kontrollsystemet skal være bygget slik at antall poler på generator det skal brukes til, er kodet inn på PLS ved hjelp av inngangene I1.3 og I1.4. Kontroller at oppgitt turtall på generator og koding på PLS innganger stemmer overens. Tabell for koding av antall poler på generator RPM Ant. poler I1.3 I poler (1 polpar) poler (2 polpar) poler (3 polpar) poler (4 polpar) 1 1 Antall poler på generator er gitt av formelen: = poler = frekvens = omdreininger pr. sekund 2.9 Koding av antall dyser Kontrollskap skal være bygget slik at antall ventiler på turbin det skal brukes til, er kodet inn på PLS ved hjelp av inngangene I1.0, I1.1 og I1.2. Kontroller at antall ventiler på turbin og koding på PLS innganger stemmer overens. Tabell for koding av antall ventiler på turbin Ant. ventiler / Inngang I1.0 I1.1 I1.2 1 ventil ventiler ventiler ventiler ventiler ventiler /73

15 2.10 Testkjøring av spjeldventiler Alle spjeldventiler må testkjøres for å verifisere at aktuatorene er riktig koblet, og opererer som de skal. Når dette gjøres må hovedventil være stengt, for å hindre at generator begynner å rotere. - Ventil 2 o Lask mellom K21:A1 og F14:2. o Ventil 2 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K21:A1 og F14:2. o Ventil 2 skal nå stenge. - Ventil 3 o Lask mellom K22:A1 og F14:2. o Ventil 3 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K22:A1 og F14:2. o Ventil 3 skal nå stenge. - Ventil 4 o Lask mellom K23:A1 og F14:2. o Ventil 4 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K23:A1 og F14:2. o Ventil 4 skal nå stenge. - Ventil 5 o Lask mellom K24:A1 og F15:2. o Ventil 5 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K24:A1 og F15:2. o Ventil 5 skal nå stenge. - Ventil 6 o Lask mellom K25:A1 og F15:2. o Ventil 6 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K25:A1 og F15:2. o Ventil 6 skal nå stenge. 15/73

16 2.11 Oppstart / Innfasing Før denne del av testingen finner sted må relé K1.1 tas ut av sokkel slik at generatorkontaktor K1 ikke kan legges inn. Kontroller at det er tilstrekkelig med vann i inntaksdam og at potensiometrene på PLS som er beskrevet i punkt 2.13 Kalibrering av damnivå, er justert på følgende måte, potensiometer 0 stilles mot klokken til endeslag og potensiometer 1 stilles med klokken til endeslag. Kjør i gang generator ved å trykke på start og sjekk følgende punkter: - Ventil 1 begynner å åpne. - Tid fra start er trykket til generatorkontaktor får lukkesignal er akseptabel. PLS gir lukkesignal når lysdiode på relé K1.1 lyser. Når signal om lukking av generatorkontaktor K1 er gitt vil ventil 1 åpne ytterligere for å øke pådraget på generator. Dette vil føre til generator roterer med en hastighet over 55 Hz og kontrollsystemet registrerer dette som en alarmtilstand, dette fører til hard shutdown. For å resette alarmtilstand må stoppknapp holdes inne i minst 5 sekund til feillampe i bryterpanel slukker. Se punkt Nullstilling (tilbakestilling) av aktive alarmer Innkobling mot nett Før denne del av testingen finner sted må relé K1.1 settes tilbake i sokkel slik at generatorkontaktor K1 kan legge inn. Kontroller at det er tilstrekkelig med vann i inntaksdam og at potensiometer på PLS som er beskrevet i punkt 2.13 Kalibrering av damnivå er justert på følgende måte, potensiometer 0 stilles mot klokken til endeslag og potensiometer 1 stilles med klokken til endeslag. Kjør i gang generator ved å trykke på start og sjekk følgende punkter: - Ventil 1 begynner å åpne. - Generator når 50Hz og generatorkontaktor legger inn. - Kontroller at U2 nettovervåkingsrelé aktiveres, dette indikeres ved at lysdiodene supervision på nettovervåkingsrelé tennes. - Ingen alarmer inntreffer og generator forblir tilkoblet på nett til stoppknapp trykkes eller damnivå kommer under minimum damnivå. 16/73

17 2.13 Kalibrering av damnivå Kontrollsystemet mottar et 4-20 ma signal fra damnivåføler i inntaksdam. Det vil si at damnivåføler sender ut et signal som varierer fra 4 ma til 20 ma avhengig av damnivå. Ettersom minimum og maksimum høyde i inntaksdam, samt måleområdet til damnivåføleren kan variere fra anlegg til anlegg må verdier for minimum og maksimum høyde på vannspeil justeres på PLS. Denne kalibreringen må gjøres før kraftverket settes i drift første gang. Verdiene kan endres ved å justere på 2 potensiometer på PLS forsiktig med et lite skrujern, det er verdt å merke seg at potensiometrene er svært følsomme og kun en liten bevegelse vil gi stort utslag. Potensiometrene (pot0 til venstre, pot1 til høyre) ligger beskyttet under en luke i front av PLS. Åpne luken for å få tilgang til potensiometrene. Plassering av potensiometer Forhåndsinnstilling av potensiometer: - Juster begge potensiometrene lengst mulig til høyre. (med klokken) Potensiometer 0 Potensiometer 1 17/73

18 Justering av minimum damnivå Ved kalibrering av minimum damnivå justeres potensiometer 0 inn mot det milliampere signal damnivåføler sender ut når høyden på vannspeilet i inntaksdam er på et ønsket minimumsnivå. (Typisk like over inntaksristen.) Dette gjøres ved å tappe ned inntaksdammen til vannhøyden når ønsket minimums damnivå, når dette er gjort strupes bunntapping i inntaksdam ned slik at nivået i inntaksdammen holder seg stabilt. PLS kan da lese milliampere signalet fra damnivåføleren direkte under kalibreringen. Kalibreringen foregår med stengt hovedventil, slik at vannhøyden ikke endres underveis ved at det kjøres vann inn på turbin. Dette er spesielt viktig i små dammer hvor høyden på vannspeilet endres hurtig. Vent minst 1 min etter at damnivået er justert før kalibrering starter, slik at avlesning av damnivå har stabilisert seg i PLS. Ettersom hovedventil er lukket kommer det ikke vann til turbinen. Anlegget forsøker å starte ved å åpne dyse 1 for å spinne opp turbinen til 50 Hz. Endring av dyse 1 benyttes som indikator for at anlegget starter under kalibreringen. Dette kan ses ved at lampe L på ventilstyringsrelé K20 slukker, eller ved å observere fysisk endring på dyse 1. Mangel på vann under oppstart er ingen normaltilstand for anlegget. Dette kan føre til at feillampen tennes for å indikere feil grunnet for langsom oppstart, noe som er naturlig da turbinen ikke vil spinne uten vann. Alarmene nullstilles ved å trykke inn og holde stoppknappen i 5 sekunder. Fortsett så kalibreringsprosedyren. For mer informasjon angående tilbakestilling av alarmer, se kapitel 3.4 Alarmer 18/73

19 Simulering av damnivå Ettersom det i mange tilfeller er vanskelig å regulere høyden på vannspeilet i dammen til nøyaktig minimums damnivå kan damnivået simuleres ved hjelp av en 4-20 ma loopkalibrator. Ved å måle høyden fra plassering av damnivåføler opp til ønsket høyde på vannspeil for minimum damnivå, kan denne meterverdien omgjøres til milliampere (ma) etter følgende formel: Eksempelvis vil milliampere signalet bli 8,8 ma om høyde fra damnivåføler til ønsket minimum damnivå er 1,20 meter og måleområde til damnivåføleren er 0-4,0 m (0-0,4 bar) Erstatt kabel fra damnivåføler tilkoblet X1:1 og X1:12 i kontrollskapet med signalkabler fra loopkalibrator. Vent minst 1 min etter at damnivået er justert før kalibrering starter, slik at avlesning av signal har stabilisert seg i PLS. Kalibrering av potensiometer 0: - Vent minst 1 min etter at dam nivået er justert før kalibrering starter. - Steng hovedventil (Benyttes en Loopkalibrator for å simulere vannhøyden behøves ikke hovedventil lukkes.) - Forsøk å starte anlegget ved å trykke inn for så å slippe startknappen. (Lampen i startknappen vil tenne om det ikke er noe feil ved anlegget) - Juster potensiometer 0 til venstre (mot klokken) i små steg til anlegget starter.(ventil 1 begynner å åpne). - Stopp anlegget ved å trykke inn og slippe stoppknappen. - Finjuster potensiometer 0 slik at anlegget akkurat forsøker å starte (endring av posisjon på ventil 1) når startknappen trykkes inn. 19/73

20 Justering av maksimum damnivå Ved kalibrering av maksimum damnivå justeres potensiometer 1 inn mot det milliampere signal damnivåføler sender ut når høyden på vannspeilet i inntaksdam er på et ønsket maksimumsnivå. (Typisk 30 cm under overløp) Dette gjøres ved å regulere/fylle opp inntaksdammen til vannhøyden når ønsket maksimums damnivå. PLS kan da lese milliampere signalet fra damnivåføler direkte under kalibreringen. Kalibreringen foregår med strupe hovedventil, slik at vannhøyden endres minimalt underveis. Dette er spesielt viktig i små dammer hvor høyden på vannspeilet endres hurtig. Benyttes en loopkalibrator for å simulere vannhøyden behøves ikke hovedventil å strupes. Er hovedventilen lukket for mye kan dette medføre feil ved for langsom oppstart. Øk åpningen på hovedventil litt mer, og forsøk å starte anlegget på ny. Simulering av damnivå På samme måte som ved justering av minimum vannhøyde i inntaksdam kan signalet fra damnivåføler simuleres ved hjelp av en 4-20 ma loopkalibrator. Ved å måle høyden fra plassering av damnivåføler opp til ønsket høyde på vannspeil for maksimum damnivå kan denne meterverdien omgjøres til milliampere etter samme formel som forklart i forrige kapittel. Erstatt kabel fra damnivåføler tilkoblet X1:1 og X1:12 i kontrollskapet med signalkabler fra loopkalibratoren. 20/73

21 Kalibrering av potensiometer 1: - Vent minst 1 min etter at damnivået er justert før kalibrering starter. - Åpne hovedventil %. - Juster potensiometer 1 til like over potensiometer 0 verdi. - Start anlegget ved å trykke inn og slippe startknappen. - Kontroller at anlegget kjøres opp - Kontroller at alle ventiler (dyser) i anlegget åpner / har åpnet maksimalt. Juster potensiometer 1 lengre til venstre (mot klokken) om nødvendig. - Juster potensiometer 1 mot høyre (med klokken) til posisjonen hvor dyse 1 akkurat starter å lukke. Dette kan ses ved at lampe R på ventilstyringsrelé K20 slukker, eller ved å observere fysisk endring på dyse 1. - Stopp anlegget ved å trykke inn og slippe stoppknappen. - Åpne hovedventil - Er loopkalibrator benyttet, koble til damnivåføler til X1:1 og X1:12 i kontrollskapet. - Anlegget er nå klart for drift. 21/73

22 2.14 Soft shutdown alarm Disse testene utføres med anlegget i drift og mellom hver test må alarmer nullstilles, dette gjøres ved å holde inne stoppknapp i minst 5 sekund til feillampe i bryterpanel slukkes. Soft shutdown stopper anlegget som ved normal stoppkommando, dyser stenger ned og generatorkontaktor K1 legger ut når siste dyse er stengt. - Alarm 1 - Ingen rotasjon ved 50 % pådrag ventil 1. o Koble fra speed pickup X1:1 og X1:12. o Trykk start, anlegget vil nå starte opp og ventil 1 vil begynne å åpne. o Alarm inntreffer når ventil 1 er 50 % åpen. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.7 (Ingen rotasjon ved 50 % pådrag) tennes på PLS. o Koble til speed pickup X1:1 og X1:12. o Resett kontrollsystemet. - Alarm 2 Feil ved stenging av dyser. o Start opp anlegget. o Koble bort endebryter for ventil 1 stengt X1:3. o Trykk stopp og anlegget vil stenge ned, men vil ikke få tilbakemelding om at ventil 1 er stengt. o Etter en forhåndsinnstilt tid får man alarm. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Generatorkontaktor K1 legger ut. o Kontroller at alarm statusbit Q0.6 (Feil ved stenging av dyser) tennes på PLS. o Koble til endebryter for ventil 1 stengt X1:3. o Resett kontrollsystemet. Dersom kontrollsystemet mister tilbakemelding fra endestopp når anlegget er stoppet vil dette føre til samme alarm. 22/73

23 - Alarm 3 for langsom oppstart. o Strup ned hovedventil slik at vannmengden inn på turbin begrenses. o Start opp anlegget. o Ventil 1 åpner men vannstrømmen er så liten at turtall tilsvarende 50Hz ikke oppnås innen en forhåndsinnstilt tid (90 sek.) utløper og gir alarm. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.6 og Q0.7 (For langsom oppstart) tennes på PLS. o Resett kontrollsystemet. o Åpne hovedventil. - Alarm 4 Feil på UPS. o Start opp anlegget. o Ta bort sikring fra batteripakke, dette vil føre til alarm innen maksimalt 1 minutt. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 (Feil på UPS) tennes på PLS. o Sett tilbake sikring. o Resett kontrollsystemet. o Start opp anlegget. o Koble bort forbindelse mellom strømforsyning og batterilader. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 (Feil på UPS) tennes på PLS. o Koble tilbake forbindelse mellom strømforsyning og batterilader. o Resett kontrollsystemet. 23/73

24 2.15 Hard shutdown alarm Disse testene utføres med anlegget i drift og mellom hver test må alarmer nullstilles, dette gjøres ved å holde inne stoppknapp i minst 5 sekund til feillampe i bryterpanel slukkes. Hard shutdown stopper anlegget momentant, dyser stenger og generatorkontaktor K1 legger ut med en gang alarmtilstand oppstår. - Alarm 5 Nettfeil. o Koble fra ledning på U2:22, nettovervåkingsrelé vil nå aktiveres, dette indikeres ved at lysdiodene supervision tennes. o Still ned settpunkt for vektorskift og R.O.C.O.F på U2 nettovervåkingsrelé til 0. o Start opp anlegget. o Samtidig med at generatorkontaktor legger inn vil nettovervåkingsrelè detektere feil på vektorskift. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Generatorkontaktor K1 legger ut. o Alle ventiler lukkes. o Generator ruser, dette fører til alarm 8 - Overhastighet o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 og Q0.7 (Nettfeil) tennes på PLS. o Trykk stopp. o Kontroller at alarm statusbit Q0.4 (Overhastighet (rusing)) tennes på PLS. o Koble tilbake ledning på U2:22, nettovervåkingsrelé vil nå deaktiveres dette indikeres ved at lysdiodene slukkes. o Still tilbake settpunkt for vektorskift og R.O.C.O.F på U2 nettovervåkingsrelé. o Resett kontrollsystemet. - Alarm 6 Hovedbryter utløst. o Start opp anlegget. o Trykk test på U9 jordfeilrelé og kontroller at hovedbryter Q1 legger ut. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Generatorkontaktor K1 legger ut. o Alle ventiler lukkes. o Generator ruser, dette fører til alarm 8 - Overhastighet o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 og Q0.6 (Hovedbryter utløst) tennes på PLS. o Trykk stopp. o Kontroller at alarm statusbit Q0.4 (Overhastighet (rusing)) tennes på PLS. o Trykk reset på U9 Jordfeilrelé for å tilbakestille jordfeilrelé. o Legg inn hovedbryter Q1. o Resett kontrollsystemet. 24/73

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer