Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual"

Transkript

1 Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent Første revisjon AJIV FM Andre revisjon IV ID Tredje revisjon FM ID WEB revisjon FM ID 1/73

2 INNHOLD. 1 Installasjon Montering av kontrollskap Montering av kabelgater Montering av damnivåføler Montering av posisjonsgiver for nåledyse Montering av speedpickup Montering av kondensatorbatteri Tilkobling av sterkstrømskabler Hovedjording Kabel mot nett Kabel til generator Kabel til kondensatorbatteri Tilkobling av signalkabler Kabel for damnivåføler Kabel for nåledyseaktuator Kabel for spjeldventilaktuator Kabel for posisjongiver Kabel for speedpickup Testprosedyre / spenningssetting Kontrollmåling av tilkoblede kabler Innstilling av komponenter før spenningssetting Spenningssetting Innstilling av komponenter etter spenningssetting Dreieretningstest generator Programmering nåledyse endestopp Speedpickup generator Koding av antall poler Koding av antall dyser Testkjøring av spjeldventiler Oppstart / Innfasing Innkobling mot nett Kalibrering av damnivå Forhåndsinnstilling av potensiometer: Justering av minimum damnivå Justering av maksimum damnivå Soft shutdown alarm Hard shutdown alarm Maksimum pådrag Kontroll av nivåregulering Test av UPS Test av GSM alternativ GSM alarmer GSM kommandoer Operasjon Start / stopp /73

3 3.2 Multiinstrument Data over spenning og strøm Effektdata Effektkvalitet data Timeteller, energiteller Statistiske data Nivåkontroll Alarmer Alarm statusbit Alarmbetydning og virkning Nullstilling (tilbakestilling) av aktive alarmer Drift Føring av logg Innhold i logg Vedlikehold Årlig vedlikehold Sterkstrømkomponenter i kontrollskap VDC Sikringer i Kontrollskap Indikatorlamper på komponenter PLS ventilstyringsrelé dynamisk ventil Ventilstyringsrelé statisk ventil Overspenningsvern og damnivå isolator Relé for isolasjonsovervåkning / jordfeil Hjelperelé for generatorkontaktor Nettovervåkingsrelé V DC Strømforsyning Batterilader Batteri for spenningsforsyning GSM alternativ Montering av antenne Montering av SIM kort SMS - tjeneste Tekstdisplay alternativ Tekniske data Anbefalte reservedeler Verktøy for nødvendig vedlikehold Vedlegg /73

4 Systemoversikt Damnivå føler Kontrollskap Overspenningsvern Dyse 1 Dyse 2 Dyse 3 PLS Dyse 4 Dyse 5 Dyse 6 Generator Kontaktor Dig Multi instrument Nettovervåknings rele UPS Jordfeil vern Hoved bryter Q1 Kond Batt Tilførsel 230V 4/73

5 1 Installasjon 1.1 Montering av kontrollskap. Kontrollskap monteres på en slik måte at det er god tilkomst til skapet for betjening, og slik at fremføring av kabler til turbin og generator blir mest mulig praktisk. Skapet festes i vegg gjennom 4 hull i kontrollskapets rygg. Monteringshøyde fra gulvet til underkant av kontrollskap anbefales å være 80 cm, da dette vil føre til at trykknapper og multi-instrument kommer i riktig betjeningshøyde. Det bør ikke benyttes skruer / bolter som er tynnere enn 6 mm for innfesting av skap mot vegg. Ved montering på trevegg må en påse at det finnes spikerslag under kledning for å få godt inngrep for skruer. 1.2 Montering av kabelgater. Mellom kontrollskap og turbin må det monteres kabelgate av en slik dimensjon at det er god plass for fremføring av både sterkstrømskabler og signalkabler. Det må tas høyde for ca. 5 cm avstand mellom sterkstrømskabler og signalkabler. Det anbefales kabelgate fra Øglænd av typen SPBE-40 til dette formålet. Der kabelgate monteres på gulv bør en også bruke avstandstykker slik at der blir luft mellom gulv og kabelgate for å forhindre rust, samt å benytte deksel av typen SPB CO for å beskytte kabler mekanisk, disse festes med klammer av typen SPBE CC. Skarpe kanter og grader på kabelgater og eventuelle deksler må files bort og tildekkes med kantlist for å hindre at disse forårsaker skade på kabler. 5/73

6 1.3 Montering av damnivåføler. Montering av damnivåføler må utføres på en slik måte at denne er beskyttet mot ytre påvirkninger. Ved å lage en brønn som damnivåføler og tilhørende utstyr monteres i, vil dette hindre at nivåføler og vann til denne fryser under kuldeperioder. Det er også viktig at nivåføler monteres nærmest mulig bunnivå i dam. Foran damnivåføler anbefales det å montere en block & bleed ventil for å kunne stenge av vann til nivåføler ved vedlikehold og for å kunne blø ut eventuelle luftlommer i rør inn til nivåføler. Tegningen nedenfor illustrerer hvordan damnivåføler og block & bleed ventil kobles sammen. Dam Damnivåføler Block & Bleed ventil 6/73

7 1.4 Montering av posisjonsgiver for nåledyse. Posisjonsgiver for nåledyse monteres i henhold til monteringsanvisning i datablad for posisjonsgiver PMI80-F90-IE8-V15. Avstand fra posisjonsgiver til flagg denne føler på må være innenfor 1 3 mm. Avstand fra siden på posisjonsgiver til magnetisk materiale må være minimum 3mm for at dette ikke skal virke inn på posisjonsgiver og forårsake forstyrrelser på målesignal. 1.5 Montering av speedpickup. Speedpickup monteres på generatorens viftedeksel med brakett for dette formål. Flagg som denne føler på, gjenges inn i generatorens akseltapp. Påse at denne er montert på en slik måte at det ikke fører til kast i flagg når generator roterer. Ledning fra speedpickup føres inn i koblingshus på generator hvor denne kobles sammen med signalkabel fra kontrollskap. Speedpickup justeres inn slik at denne gir et signal til PLS for hver omdreining på generator. 1.6 Montering av kondensatorbatteri. Kondensatorbatteri skal tilkobles med kabel til klemmebrett på generator og bør av den grunn monteres nær generator, samtidig som det bør monteres på en beskyttet plass. Dersom kondensatorbatteri monteres på gulv bør dette monteres på avstandsstykker, slik at det blir luft mellom gulv og kondensatorbatteri. Dette gjøres for å hindre at kapsling på kondensatorbatteri ruster. 7/73

8 1.7 Tilkobling av sterkstrømskabler Dersom koblinger avviker fra koblingstegninger, må dette merkes av i tegninger slik at dette kommer med i endelig revisjon av tegningsunderlag Hovedjording Hovedjordleder trekkes inn i kontrollskap og tilkobles hovedjordskinne i bunn av skap Kabel mot nett Kabel mot nett tilkobles Q1 Hovedbryter i kontrollskap med kabelsko, kabel må dimensjoneres for 488 A. Kabel avisoleres i bunn av skap og jordleder tilkobles jordskinne, faseledere føres igjennom summasjonstrafo og sentreres i denne ved hjelp av buntebånd som beskrevet i datablad Jordfeilvarsling Installation instruction for toroids. Dersom kabel avisoleres etter at den er ført igjennom summasjonstrafo, må jordleder føres tilbake igjennom summasjonstrafo for at måleresultat skal bli riktig. Dersom det er benyttet aluminiumskabel må det brukes kabelsko beregnet som overgang fra aluminium til kobber. Tiltrekningsmoment og boltdimensjoner på Q1 Hovedbryter er i henhold til tabell under. VL160X VL160 VL250 VL400 VL630 Bolt mm M5x20 M5x20 M8x20 M8x20 M6x30 (2x) Max. moment Nm 4,5 4, Busbar mm 6x19 9x24 9x24 10x32 10x42 Dersom kabelsko er synlige eller tilgjengelige for berøring fra utsiden av avdekninger på Q1 Hovedbryter, må disse isoleres tilstrekkelig til der ikke lenger er berøringsfare. 8/73

9 1.7.3 Kabel til generator Det benyttes kabel av typen PFSP 3x240 mm2 mellom kontrollskap og generator. Kontrollskap Generatorkabel tilkobles generatorkontaktor K1 med kabelsko, tiltrekningsmoment på kontaktor er 40 Nm. Kabel avisoleres i bunn av skap og jordleder tilkobles jordskinne, faseledere tilkobles generatorkontaktor i henhold til tegningsunderlag Dersom kabelsko er synlige eller tilgjengelige for berøring fra utsiden av avdekninger på generatorkontaktor K1, må disse isoleres tilstrekkelig til der ikke lenger er berøringsfare. Generator Generatorkabel tilkobles generatorens klemmebrett sammen med kabel for kondensatorbatteri i henhold til tegningsunderlag, påse at generator kobles riktig Y/D ut fra nettspenning og motordata. Tiltrekningsmoment på klemmebrettet er 40 Nm Kabel til kondensatorbatteri Det benyttes kabel av typen PFSP 3x10 mm2 mellom kondensatorbatteri og generator. Kabel til kondensatorbatteri må strekkavlastes på en tilstrekkelig måte slik at eventuell mekanisk påkjenning på kabel ikke overføres til tilkoblingsklemmer på kondensatorbatteri. Kondensatorbatteri Kabel tilkobles klemmebrett, tiltrekningsmoment på kondensatorbatteri er 15 Nm. Generator Kabel for kondensatorbatteri tilkobles generatorens klemmebrett sammen med generatorkabel. Tiltrekningsmoment på klemmebrettet er 15 Nm. 9/73

10 1.8 Tilkobling av signalkabler Dersom kobling avviker fra koblingstegninger, må dette merkes av i tegninger slik at dette kommer med i sluttrevisjon av tegningsunderlag. I kontrollskap føres kablene inn i ledningskanal og avisoleres der før de tilkobles rekkeklemmelist X1, jordledere tilkobles på jordklemmer på rekkeklemmelist for signaler Kabel for damnivåføler. Det benyttes kabel av typen PFSP 4x1,5 mm2 som føres frem fra kontrollskap til damnivåføler gjennom nedgravd trekkerør. Damnivåføler tilkobles i henhold til tegningsunderlag Kabel for nåledyseaktuator. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 4G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap til ventilaktuator og skjøtes sammen med kabel som er ferdigmontert på ventilaktuator Kabel for spjeldventilaktuator. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 4G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap til ventilaktuator, hvor den føres inn gjennom kabelgjennomføring og kobles i henhold til tegningsunderlag Kabel for posisjongiver. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 7G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap til posisjonsgiver, hvor den tilkobles plugg som leveres med posisjonsgiver i henhold til tegningsunderlag Kabel for speedpickup. Det benyttes kabel av typen FLEX YSL Y-JZ 4G0,75 mm2 som føres frem fra kontrollskap og inn i koblingshus på generator, hvor den kobles sammen med ledning fra speedpickup i henhold til tegningsunderlag. 10/73

11 2 Testprosedyre / spenningssetting Det er viktig å utføre denne testprosedyren så nøyaktig som mulig for å unngå feilkoblinger i kontrollsystemet og tilkoblet utstyr, som kan forårsake feil og skader på anlegget. 2.1 Kontrollmåling av tilkoblede kabler Etter at alle komponenter er tilkoblet kontrollsystem må det utføres en kontrollmåling for å avdekke eventuelle feilkoblinger. Dette gjøres ved å måle alle kabler, leder for leder fra tilkoblingspunkt i kontrollskap til tilkoblingspunkt i felt, koblinger verifiseres opp mot tegningsunderlag. Etter hvert som forbindelser testes og er funnet i orden, merkes de av i tegninger som dokumentasjon på utført kontrollmåling. 2.2 Innstilling av komponenter før spenningssetting Komponenter i kontrollskap må innstilles i forhold til tilkoblet nett og generatordata samt etter krav fra netteier. - Q1 Hovedbryter o Kontroller verninnstillinger på Q1 hovedbryter i henhold til krav fra netteier. o Beskrivelse av verninnstilling finnes i Sentron_3VL_Parameter assignment fra Siemens. - U2 Nettovervåkingsrelé o Kontroller innstillinger på U2 nettovervåkingsrelé i henhold til krav fra netteier. o Beskrivelse av innstillinger finnes i LMR122D-Installation and startup instructions fra Deif. - U4 Batterilader o Still bryter merket Bat.Select [Ah] i henhold til montert batteripakke. o Still bryter merket tmax [min.] til. Dersom denne stilles til for eksempel 0,5 vil UPS koble fra batterispenning etter 0,5 minutt, ved innstillingen vil ikke batterispenning kobles fra før spenningen kommer ned til 19,2 VDC. o Beskrivelse av innstillinger finnes i datablad for batterilader. - U9 Jordfeilrelé o Still I n til 0,03A. o Still t til 0 o Beskrivelse av innstillinger finnes i brukermanual for jordfeilrelé Vigirex Installation and user manual. 11/73

12 2.3 Spenningssetting Spenningssetting må foregå i følgende rekkefølge. o Kontroller at hovedbryter og alle sikringer i kontrollskap er utkoblet, før tilførsel til kontrollskap kobles inn fra ekstern forsyning. o Kontroller spenning inn til kontrollskap. o Legg inn hovedbryter i kontrollskap. o Slå på sikring F2 i kontrollskap. o Mål spenning på alle komponenter i kontrollsystem som er tilkoblet sterkstrøm. o Still bryter på batterilader merket Bat.Select til Service. o Sett inn sikring på batterienhet. Se Batteri for spenningsforsyning. o Still bryter på batterilader merket Bat.Select [Ah] i henhold til montert batteripakke. o Slå på S10 hovedbryter for 24 VDC. o Mål spenning på 24 VDC sikringslist og kontroller polaritet. o Legg inn sikringer F10 F15 enkeltvis, mål spenning og kontroller polaritet på tilhørende komponenter i kontrollsystem fortløpende. 2.4 Innstilling av komponenter etter spenningssetting Komponenter i kontrollskap må innstilles i forhold til tilkoblet nett og generatordata. - U1 Digitalt multiinstrument o Kontroller innstillinger i henhold til installasjonsmanual Installation Instruction and Reference Handbook fra Deif. 2.5 Dreieretningstest generator Før første oppstart av anlegget må en kontroll av generatorens dreieretning utføres, for å unngå at generator begynner å rotere mot vannstrømmen når generatorkontaktor legger inn etter innfasing. o Kontroller at generator roterer fritt ved å rotere generator for hånd. o Dreieretning på generator kontrolleres ved å tvangskjøre generatorkontaktor K1 i kontrollskap. o Dersom generator roterer i gal retning må faserekkefølge forandres. o Legg ut hovedbryter under omkobling av faserekkefølge. o Påse at bolter som blir løsnet, trekkes til igjen med riktig moment. o Legg inn hovedbryter og foreta ny kontroll av dreieretning. 12/73

13 2.6 Programmering nåledyse endestopp Posisjonsgiver for nåledyse er utstyrt med 2 stk programmerbare brytere som benyttes for å indikere endeslag på nåledyse i tillegg til analog tilbakemelding om posisjon. Disse bryterne programmeres ved å kjøre nåledyse til ønsket posisjon for endestopp, deretter holdes trykknapp for den respektive endestoppbryter inne i minst 2 sekund, til tilhørende lysdiode begynner å blinke, bekreft innstillingen ved å trykke en gang til på trykknapp for endestoppbryter. Lysdiode lyser nå konstant og endestoppbryter er programmert. Dersom innstillingen ikke blir bekreftet innen 80 sekunder, vil giver ikke bruke opprinnelig innstilling. Gjenta prosedyre for programmering av neste endestoppbryter. Power Lysdiode Lysdiode S2 Lysdiode S1 Trykknapp S2 Led S1 Trykknapp S1 Led S1 Nåledyse plasseres manuelt i ønsket posisjon, og programmeres etter følgende prosedyre. o Kontroller at hovedventil er stengt. o Slå av kontrollspenning 24 VDC. o Koble fra styresignal til ventilstyringsrelé K20:L og K20:R, merk ledningene og isoler endene. o Slå på kontrollspenning 24 VDC. o Tilfør 24VDC til K20:L til nåledyse står i åpen posisjon. o Programmer endestopp S2. o Kontroller signal inn på I0.1 på PLS o Tilfør 24 VDC til K20:R til nåledyse står i lukket posisjon. o Programmer endestopp S1. o Kontroller signal inn på I0.2 på PLS o Slå av kontrollspenning 24 VDC. o Koble tilbake styresignal til ventilstyringsrelé K20:L og K20:R. o Slå på kontrollspenning 24 VDC. 13/73

14 2.7 Speedpickup generator Roter motoraksling på generator for hånd, kontroller at inngang I0.0 på PLS registrerer 1 inngangssignal pr. omdreining når flagg passerer induktiv giver. Dette ses ved at lysdiode for inngang på PLS tennes når inngang aktiveres, samt ved at lysdiode på induktiv giver tennes. 2.8 Koding av antall poler Kontrollsystemet skal være bygget slik at antall poler på generator det skal brukes til, er kodet inn på PLS ved hjelp av inngangene I1.3 og I1.4. Kontroller at oppgitt turtall på generator og koding på PLS innganger stemmer overens. Tabell for koding av antall poler på generator RPM Ant. poler I1.3 I poler (1 polpar) poler (2 polpar) poler (3 polpar) poler (4 polpar) 1 1 Antall poler på generator er gitt av formelen: = poler = frekvens = omdreininger pr. sekund 2.9 Koding av antall dyser Kontrollskap skal være bygget slik at antall ventiler på turbin det skal brukes til, er kodet inn på PLS ved hjelp av inngangene I1.0, I1.1 og I1.2. Kontroller at antall ventiler på turbin og koding på PLS innganger stemmer overens. Tabell for koding av antall ventiler på turbin Ant. ventiler / Inngang I1.0 I1.1 I1.2 1 ventil ventiler ventiler ventiler ventiler ventiler /73

15 2.10 Testkjøring av spjeldventiler Alle spjeldventiler må testkjøres for å verifisere at aktuatorene er riktig koblet, og opererer som de skal. Når dette gjøres må hovedventil være stengt, for å hindre at generator begynner å rotere. - Ventil 2 o Lask mellom K21:A1 og F14:2. o Ventil 2 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K21:A1 og F14:2. o Ventil 2 skal nå stenge. - Ventil 3 o Lask mellom K22:A1 og F14:2. o Ventil 3 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K22:A1 og F14:2. o Ventil 3 skal nå stenge. - Ventil 4 o Lask mellom K23:A1 og F14:2. o Ventil 4 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K23:A1 og F14:2. o Ventil 4 skal nå stenge. - Ventil 5 o Lask mellom K24:A1 og F15:2. o Ventil 5 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K24:A1 og F15:2. o Ventil 5 skal nå stenge. - Ventil 6 o Lask mellom K25:A1 og F15:2. o Ventil 6 skal nå åpne. o Fjern lask mellom K25:A1 og F15:2. o Ventil 6 skal nå stenge. 15/73

16 2.11 Oppstart / Innfasing Før denne del av testingen finner sted må relé K1.1 tas ut av sokkel slik at generatorkontaktor K1 ikke kan legges inn. Kontroller at det er tilstrekkelig med vann i inntaksdam og at potensiometrene på PLS som er beskrevet i punkt 2.13 Kalibrering av damnivå, er justert på følgende måte, potensiometer 0 stilles mot klokken til endeslag og potensiometer 1 stilles med klokken til endeslag. Kjør i gang generator ved å trykke på start og sjekk følgende punkter: - Ventil 1 begynner å åpne. - Tid fra start er trykket til generatorkontaktor får lukkesignal er akseptabel. PLS gir lukkesignal når lysdiode på relé K1.1 lyser. Når signal om lukking av generatorkontaktor K1 er gitt vil ventil 1 åpne ytterligere for å øke pådraget på generator. Dette vil føre til generator roterer med en hastighet over 55 Hz og kontrollsystemet registrerer dette som en alarmtilstand, dette fører til hard shutdown. For å resette alarmtilstand må stoppknapp holdes inne i minst 5 sekund til feillampe i bryterpanel slukker. Se punkt Nullstilling (tilbakestilling) av aktive alarmer Innkobling mot nett Før denne del av testingen finner sted må relé K1.1 settes tilbake i sokkel slik at generatorkontaktor K1 kan legge inn. Kontroller at det er tilstrekkelig med vann i inntaksdam og at potensiometer på PLS som er beskrevet i punkt 2.13 Kalibrering av damnivå er justert på følgende måte, potensiometer 0 stilles mot klokken til endeslag og potensiometer 1 stilles med klokken til endeslag. Kjør i gang generator ved å trykke på start og sjekk følgende punkter: - Ventil 1 begynner å åpne. - Generator når 50Hz og generatorkontaktor legger inn. - Kontroller at U2 nettovervåkingsrelé aktiveres, dette indikeres ved at lysdiodene supervision på nettovervåkingsrelé tennes. - Ingen alarmer inntreffer og generator forblir tilkoblet på nett til stoppknapp trykkes eller damnivå kommer under minimum damnivå. 16/73

17 2.13 Kalibrering av damnivå Kontrollsystemet mottar et 4-20 ma signal fra damnivåføler i inntaksdam. Det vil si at damnivåføler sender ut et signal som varierer fra 4 ma til 20 ma avhengig av damnivå. Ettersom minimum og maksimum høyde i inntaksdam, samt måleområdet til damnivåføleren kan variere fra anlegg til anlegg må verdier for minimum og maksimum høyde på vannspeil justeres på PLS. Denne kalibreringen må gjøres før kraftverket settes i drift første gang. Verdiene kan endres ved å justere på 2 potensiometer på PLS forsiktig med et lite skrujern, det er verdt å merke seg at potensiometrene er svært følsomme og kun en liten bevegelse vil gi stort utslag. Potensiometrene (pot0 til venstre, pot1 til høyre) ligger beskyttet under en luke i front av PLS. Åpne luken for å få tilgang til potensiometrene. Plassering av potensiometer Forhåndsinnstilling av potensiometer: - Juster begge potensiometrene lengst mulig til høyre. (med klokken) Potensiometer 0 Potensiometer 1 17/73

18 Justering av minimum damnivå Ved kalibrering av minimum damnivå justeres potensiometer 0 inn mot det milliampere signal damnivåføler sender ut når høyden på vannspeilet i inntaksdam er på et ønsket minimumsnivå. (Typisk like over inntaksristen.) Dette gjøres ved å tappe ned inntaksdammen til vannhøyden når ønsket minimums damnivå, når dette er gjort strupes bunntapping i inntaksdam ned slik at nivået i inntaksdammen holder seg stabilt. PLS kan da lese milliampere signalet fra damnivåføleren direkte under kalibreringen. Kalibreringen foregår med stengt hovedventil, slik at vannhøyden ikke endres underveis ved at det kjøres vann inn på turbin. Dette er spesielt viktig i små dammer hvor høyden på vannspeilet endres hurtig. Vent minst 1 min etter at damnivået er justert før kalibrering starter, slik at avlesning av damnivå har stabilisert seg i PLS. Ettersom hovedventil er lukket kommer det ikke vann til turbinen. Anlegget forsøker å starte ved å åpne dyse 1 for å spinne opp turbinen til 50 Hz. Endring av dyse 1 benyttes som indikator for at anlegget starter under kalibreringen. Dette kan ses ved at lampe L på ventilstyringsrelé K20 slukker, eller ved å observere fysisk endring på dyse 1. Mangel på vann under oppstart er ingen normaltilstand for anlegget. Dette kan føre til at feillampen tennes for å indikere feil grunnet for langsom oppstart, noe som er naturlig da turbinen ikke vil spinne uten vann. Alarmene nullstilles ved å trykke inn og holde stoppknappen i 5 sekunder. Fortsett så kalibreringsprosedyren. For mer informasjon angående tilbakestilling av alarmer, se kapitel 3.4 Alarmer 18/73

19 Simulering av damnivå Ettersom det i mange tilfeller er vanskelig å regulere høyden på vannspeilet i dammen til nøyaktig minimums damnivå kan damnivået simuleres ved hjelp av en 4-20 ma loopkalibrator. Ved å måle høyden fra plassering av damnivåføler opp til ønsket høyde på vannspeil for minimum damnivå, kan denne meterverdien omgjøres til milliampere (ma) etter følgende formel: Eksempelvis vil milliampere signalet bli 8,8 ma om høyde fra damnivåføler til ønsket minimum damnivå er 1,20 meter og måleområde til damnivåføleren er 0-4,0 m (0-0,4 bar) Erstatt kabel fra damnivåføler tilkoblet X1:1 og X1:12 i kontrollskapet med signalkabler fra loopkalibrator. Vent minst 1 min etter at damnivået er justert før kalibrering starter, slik at avlesning av signal har stabilisert seg i PLS. Kalibrering av potensiometer 0: - Vent minst 1 min etter at dam nivået er justert før kalibrering starter. - Steng hovedventil (Benyttes en Loopkalibrator for å simulere vannhøyden behøves ikke hovedventil lukkes.) - Forsøk å starte anlegget ved å trykke inn for så å slippe startknappen. (Lampen i startknappen vil tenne om det ikke er noe feil ved anlegget) - Juster potensiometer 0 til venstre (mot klokken) i små steg til anlegget starter.(ventil 1 begynner å åpne). - Stopp anlegget ved å trykke inn og slippe stoppknappen. - Finjuster potensiometer 0 slik at anlegget akkurat forsøker å starte (endring av posisjon på ventil 1) når startknappen trykkes inn. 19/73

20 Justering av maksimum damnivå Ved kalibrering av maksimum damnivå justeres potensiometer 1 inn mot det milliampere signal damnivåføler sender ut når høyden på vannspeilet i inntaksdam er på et ønsket maksimumsnivå. (Typisk 30 cm under overløp) Dette gjøres ved å regulere/fylle opp inntaksdammen til vannhøyden når ønsket maksimums damnivå. PLS kan da lese milliampere signalet fra damnivåføler direkte under kalibreringen. Kalibreringen foregår med strupe hovedventil, slik at vannhøyden endres minimalt underveis. Dette er spesielt viktig i små dammer hvor høyden på vannspeilet endres hurtig. Benyttes en loopkalibrator for å simulere vannhøyden behøves ikke hovedventil å strupes. Er hovedventilen lukket for mye kan dette medføre feil ved for langsom oppstart. Øk åpningen på hovedventil litt mer, og forsøk å starte anlegget på ny. Simulering av damnivå På samme måte som ved justering av minimum vannhøyde i inntaksdam kan signalet fra damnivåføler simuleres ved hjelp av en 4-20 ma loopkalibrator. Ved å måle høyden fra plassering av damnivåføler opp til ønsket høyde på vannspeil for maksimum damnivå kan denne meterverdien omgjøres til milliampere etter samme formel som forklart i forrige kapittel. Erstatt kabel fra damnivåføler tilkoblet X1:1 og X1:12 i kontrollskapet med signalkabler fra loopkalibratoren. 20/73

21 Kalibrering av potensiometer 1: - Vent minst 1 min etter at damnivået er justert før kalibrering starter. - Åpne hovedventil %. - Juster potensiometer 1 til like over potensiometer 0 verdi. - Start anlegget ved å trykke inn og slippe startknappen. - Kontroller at anlegget kjøres opp - Kontroller at alle ventiler (dyser) i anlegget åpner / har åpnet maksimalt. Juster potensiometer 1 lengre til venstre (mot klokken) om nødvendig. - Juster potensiometer 1 mot høyre (med klokken) til posisjonen hvor dyse 1 akkurat starter å lukke. Dette kan ses ved at lampe R på ventilstyringsrelé K20 slukker, eller ved å observere fysisk endring på dyse 1. - Stopp anlegget ved å trykke inn og slippe stoppknappen. - Åpne hovedventil - Er loopkalibrator benyttet, koble til damnivåføler til X1:1 og X1:12 i kontrollskapet. - Anlegget er nå klart for drift. 21/73

22 2.14 Soft shutdown alarm Disse testene utføres med anlegget i drift og mellom hver test må alarmer nullstilles, dette gjøres ved å holde inne stoppknapp i minst 5 sekund til feillampe i bryterpanel slukkes. Soft shutdown stopper anlegget som ved normal stoppkommando, dyser stenger ned og generatorkontaktor K1 legger ut når siste dyse er stengt. - Alarm 1 - Ingen rotasjon ved 50 % pådrag ventil 1. o Koble fra speed pickup X1:1 og X1:12. o Trykk start, anlegget vil nå starte opp og ventil 1 vil begynne å åpne. o Alarm inntreffer når ventil 1 er 50 % åpen. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.7 (Ingen rotasjon ved 50 % pådrag) tennes på PLS. o Koble til speed pickup X1:1 og X1:12. o Resett kontrollsystemet. - Alarm 2 Feil ved stenging av dyser. o Start opp anlegget. o Koble bort endebryter for ventil 1 stengt X1:3. o Trykk stopp og anlegget vil stenge ned, men vil ikke få tilbakemelding om at ventil 1 er stengt. o Etter en forhåndsinnstilt tid får man alarm. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Generatorkontaktor K1 legger ut. o Kontroller at alarm statusbit Q0.6 (Feil ved stenging av dyser) tennes på PLS. o Koble til endebryter for ventil 1 stengt X1:3. o Resett kontrollsystemet. Dersom kontrollsystemet mister tilbakemelding fra endestopp når anlegget er stoppet vil dette føre til samme alarm. 22/73

23 - Alarm 3 for langsom oppstart. o Strup ned hovedventil slik at vannmengden inn på turbin begrenses. o Start opp anlegget. o Ventil 1 åpner men vannstrømmen er så liten at turtall tilsvarende 50Hz ikke oppnås innen en forhåndsinnstilt tid (90 sek.) utløper og gir alarm. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.6 og Q0.7 (For langsom oppstart) tennes på PLS. o Resett kontrollsystemet. o Åpne hovedventil. - Alarm 4 Feil på UPS. o Start opp anlegget. o Ta bort sikring fra batteripakke, dette vil føre til alarm innen maksimalt 1 minutt. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 (Feil på UPS) tennes på PLS. o Sett tilbake sikring. o Resett kontrollsystemet. o Start opp anlegget. o Koble bort forbindelse mellom strømforsyning og batterilader. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Anlegget stenger ned. o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 (Feil på UPS) tennes på PLS. o Koble tilbake forbindelse mellom strømforsyning og batterilader. o Resett kontrollsystemet. 23/73

24 2.15 Hard shutdown alarm Disse testene utføres med anlegget i drift og mellom hver test må alarmer nullstilles, dette gjøres ved å holde inne stoppknapp i minst 5 sekund til feillampe i bryterpanel slukkes. Hard shutdown stopper anlegget momentant, dyser stenger og generatorkontaktor K1 legger ut med en gang alarmtilstand oppstår. - Alarm 5 Nettfeil. o Koble fra ledning på U2:22, nettovervåkingsrelé vil nå aktiveres, dette indikeres ved at lysdiodene supervision tennes. o Still ned settpunkt for vektorskift og R.O.C.O.F på U2 nettovervåkingsrelé til 0. o Start opp anlegget. o Samtidig med at generatorkontaktor legger inn vil nettovervåkingsrelè detektere feil på vektorskift. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Generatorkontaktor K1 legger ut. o Alle ventiler lukkes. o Generator ruser, dette fører til alarm 8 - Overhastighet o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 og Q0.7 (Nettfeil) tennes på PLS. o Trykk stopp. o Kontroller at alarm statusbit Q0.4 (Overhastighet (rusing)) tennes på PLS. o Koble tilbake ledning på U2:22, nettovervåkingsrelé vil nå deaktiveres dette indikeres ved at lysdiodene slukkes. o Still tilbake settpunkt for vektorskift og R.O.C.O.F på U2 nettovervåkingsrelé. o Resett kontrollsystemet. - Alarm 6 Hovedbryter utløst. o Start opp anlegget. o Trykk test på U9 jordfeilrelé og kontroller at hovedbryter Q1 legger ut. o Startkommando deaktiveres. o Alarmlampe tennes. o Generatorkontaktor K1 legger ut. o Alle ventiler lukkes. o Generator ruser, dette fører til alarm 8 - Overhastighet o Kontroller at alarm statusbit Q0.5 og Q0.6 (Hovedbryter utløst) tennes på PLS. o Trykk stopp. o Kontroller at alarm statusbit Q0.4 (Overhastighet (rusing)) tennes på PLS. o Trykk reset på U9 Jordfeilrelé for å tilbakestille jordfeilrelé. o Legg inn hovedbryter Q1. o Resett kontrollsystemet. 24/73

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP (Artikkelnr. 523178 / artikkelnr. 523192 ) for NIBE luft-vann varmepumper FORSPRANGET LIGGER I KOMPETANSEN INNHOLD Beskrivelse av energimålerskapet 3 Hovedspenningstilførsel

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Epilepsialarm med Lakenføler Art.nr 323003 Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck 6903

Detaljer

Robometer. Meteret trenger i utgangspunktet ingen betjening fra fører.

Robometer. Meteret trenger i utgangspunktet ingen betjening fra fører. Robometer Vi takker for at du har valgt å montere Robometeret. Det er utviklet for å adressere problematikken rundt reversering av celler i NiCd batteriet i Think, PSA og Renault Elbiler. Det vil oppdage

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer