Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning"

Transkript

1 Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

2 Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær. Forsiktig (ikke farlig) Man må være spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og effektivitet. Kan medføre skade på utstyret. Advarsel (farlig) Potensielle sikkerhetsfarer og alvorlige skadelige virkninger. Kan medføre personskade. Denne feilsøkingsveiledningen utgjør ingen komplett brukerveiledning for Cochlear Nucleus CP810 Lydprosessor eller Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant. Les alltid hele brukerveiledningen og heftet Viktig informasjon for viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon som kanskje ikke er inkludert her.

3 Innhold Innledning... 5 Utføre en vedlikeholdskontroll... 5 Inspisere komponentene...6 Kontrollere at prosessoren mottar lyd...8 Hvordan kontrollere lyd med lytte-telefonene...9 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren...11 Reagere på visuelle alarmer...11 Kontrollere statusindikatoren til Remote Assistant...20 Trinnvis veiledning av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant Feilsøke prosessoren...23 Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell...23 Du er ikke sikker på hva blinkingen på prosessoren betyr...24 Prosessoren slår seg ikke på...24 Du hører ikke lyd...25 Lyden kommer med ujevne mellomrom eller volumet går opp og ned...26 Lyden er for høy og ubehagelig...26 Lyden er for svak eller dempet...27 Når du bruker LiteWear, virker ikke prosessoren...28 Prosessoren detekterer ikke automatisk noe tilleggutstyr...28 Du hører ikke lyd fra tilleggutstyret...29 Du hører interferens som summing eller forvrengt tale Feilsøke din Remote Assistant Din Remote Assistant viser en alarm Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell...32 Skjermen til Remote Assistant er tom...32 Remote Assistant slår seg ikke på...33 Remote Assistant slår seg ikke av...33 Du trykker en tast og det skjer ingen ting...34

4 Du ser tall i stedet for navn på Hjem-skjermbildet...34 Veiviseren Ny firmware funnet vises...35 Remote Assistant lader ikke...35 Du kan ikke se skjermen på Remote Assistant tydelig...36 Batteriet til Remote Assistant lades ut svært raskt...36 Din Remote Assistant er skadet...36 Feilsøk batteriladeren i CP800 serien...37 Indikatorlampen viser at et fulladet batteri fremdeles lader...37 Stikkord...39

5 Innledning Det kan tidvis være nødvendig å feilsøke din Cochlear Nucleus CP810 Lydprosessor eller Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant. Denne veiledningen forklarer hvordan du kan: Utføre en vedlikeholdskontroll. Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren. Feilsøke prosessoren eller Remote Assistant trinn-for-trinn. Disse veiledningene bør oppbevares lett tilgjengelig: CP810 Lydprosessor brukerveiledning CR110 Remote Assistant brukerveiledning Noen av funksjonene på Remote Assistant som er beskrevet i denne veiledningen, er kun tilgjengelig når Remote Assistant brukes i Avansert modus. For mer informasjon, se CR110 Remote Assistant brukerveiledning. Utføre en vedlikeholdskontroll Ved å utføre en vedlikeholdskontroll før man feilsøker, kan det gå raskere og enklere å finne årsaken til problemet. Slik utfører du en vedlikeholdskontroll: 1. Inspiser komponentene. Se Inspisere komponentene i denne veiledningen. 2. Kontroller at prosessoren mottar lyd. Se Kontrollere at prosessoren mottar lyd i denne veiledningen. 3. Sjekk for alarmer eller feil: Hvis du har en Remote Assistant, må du slå den på og kontrollere skjermen for visuelle alarmer. Kontroller også batteristatus for prosessoren. Hvis du ikke har en Remote Assistant, må du kontrollere prosessorindikatorlampene for alarmer eller feil. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 5

6 Innledning Inspisere komponentene Figur 1: CP810 Lydprosessor, spole og spoleledning En inspeksjon av prosessoren, spolen og spoleledningen kan hjelpe deg med å identifisere skitne eller skadde deler som kan være årsaken eller bidra til problemet. Fjern prosessoren, spolen og spoleledningen fra hodet før du utfører inspeksjonen. Koble fra alt tilbehør. Trinn Tiltak Kontroller spoleledningen, og kontakten på spoleledningen: Koble spoleledningen fra prosessorenheten. Kontroller at kontakten til spoleledningen på prosessorenheten ikke er skitten eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Koble til spoleledningen på prosessorenheten. Kontroller at spoleledningen er satt helt inn i kontakten til spoleledningen. Kontroller at spoleledningen ikke har sprekker eller ujevnheter. Hvis spoleledningen er skadet, må spoleledningen skiftes. 6 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

7 Innledning Trinn Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Tiltak Kontroller spolen: Koble spoleledningen fra spolen. Kontroller at kontakten på spolen ikke viser tegn på slitasje. Koble til spoleledningen tilbake på spolen. Kontroller at spoleledningen er satt helt inn i kontakten til spolen. Hvis kontakten på spolen er skadet, må spolen skiftes. Kontroller batterikontaktene: Koble batterimodulen fra prosessorenheten. Kontroller at kontaktene på både batterimodulen og prosessorenheten ikke er skitne eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Koble til batterimodulen på prosessorenheten. Kontroller at prosessorenheten og batterimodulen er riktig satt sammen. Selv en ørliten feilinnretting kan forhindre at prosessoren slår seg på. Kontroller mikrofonbeskyttelsene: Kontroller at mikrofonbeskyttelsene er på plass. Bytt mikrofondeksler hvis du oppdager at lydkvaliteten er forringet eller hvis dekslene ser skitne ut. Kontroller utstyrskontakten og ledningen: Kontroller at utstyrskontakten ikke er skitten eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Kontroller at utstyrsledningen ikke har sprekker eller ujevnheter. Hvis utstyrsledningen er skadet, må ledningen skiftes. Ta kontakt med klinikkpersonalet hvis noen del av prosessoren, spolen eller spoleledningen har fysisk skade. CP810 Lydprosessor og alt tilbehøret er deler som brukeren selv ikke kan utføre service på. Bare personer autorisert av Cochlear Limited skal reparere prosessorenheten. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 7

8 Innledning Kontrollere at prosessoren mottar lyd Trinn Trinn 3: Trinn 4: Tiltak Kontroller at spoleledningen er satt helt inn i spolen og i kontakten til spoleledningen på prosessorenheten. Kontroller at prosessoren, spolen og spolekabelen er på hodet. Kontroller at spolen er korrekt plassert over implantatet. Slå på prosessoren. På prosessoren, skifte til mikrofoninngang: Kontroller at telespolen er av. Koble fra alt tilbehør. Hvis hørende personer er tilgjengelig, kan du be dem kontrollere om lyden virker ved å bruke lytte-telefonene. Se Hvordan kontrollere lyd med lytte-telefonene i denne veiledningen. Hvis ikke en hørende person er tilgjengelig, må du forsikre deg om at du befinner deg i et miljø med lyd som er høy nok til at du kan høre det. Hvis du har en Remote Assistant: Kontroller lydmåleren på skjermen for batteristatus. Når prosessoren mottar lyd, endres antallet stolper på lydmåleren (går opp og ned) i henhold til lydnivået. Du kan også stille prosessorindikatorlyset til Lyd på. Når prosessoren mottar lyd, blinker prosessorindikatorlyset hurtig grønt. 8 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

9 Innledning Hvordan kontrollere lyd med lytte-telefonene 2 1 Figur 2: Prosessorkontakt (1) og utstyrskontakt (2) på medhørs-øretelefonene En hørende person kan bruke lytte-telefonene for å detektere et signal fra mikrofonene, telespolen eller et tilkoblet utstyr. Lytte-telefonene vurderer ikke signalkvaliteten og representerer ikke den prosesserte lyden som brukeren hører. Trinn Tiltak Slik tester du om prosessoren mottar lyd: Forsikre deg om at prosessoren er på. Forsikre deg om at du befinner deg i et miljø med en lyd som er høy nok til at du kan høre det. Løft dekselet til utstyrskontakten på prosessoren og plugg medhørs-øretelefonene inn i utstyrskontakten. Lytt til lyder. Slik tester du tilkoblet tilleggsutstyr: Kontroller at du kan høre lyd gjennom medhørsøretelefonene. Plugg tilleggsutstyret inn i utstyrskontakten på medhørsøretelefonene. Lytt til lyder. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 9

10 Slår prosessoren seg på? Nei Ja Figur 3: Bruk Remote Assistant for å feilsøke prosessoren 10 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

11 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Disse funksjonene (se figur 3) på Remote Assistant kan hjelpe ved feilsøking av prosessoren: Visuelle alarmer som vises på skjermen (1) til Remote Assistant. Statusindikatoren (2) til Remote Assistant. Feilsøkingsveiledningen på Remote Assistant (3). Reagere på visuelle alarmer Hvis de visuelle alarmene til Remote Assistant er aktivert, vises det en visuell alarm på skjermen til Remote Assistant og det utløses en lydalarm for å informere deg om noe som trenger din oppmerksomhet. For eksempel når batterikapasiteten til prosessoren er lav eller hvis spolen er av. Hvis de visuelle alarmene på Remote Assistant er deaktivert: Du vil bare se visuelle alarmer når du åpner statusbildet for prosessor. For å spare batteristrøm, er det ingen visuelle alarmer når Remote Assistant er i ventemodus. For å lære mer om alarmen og hvordan man løser problemet: Trykk på en av de nederste skjermtastene (4) på Remote Assistant. Gjør det som blir foreslått i denne delen av veiledningen. For å slette alarmen fra skjermen, trykk Cochlear-tasten (5). Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 11

12 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Det kan være du ser mer enn én visuell alarm etter hverandre. Hvis f.eks. spolen har falt av hodet og batteriet på prosessoren er lavt, vises alarmene Spolen er koblet fra implantatet og Lavt prosessorbatteri etter hverandre. For å slette flere alarmer fra skjermen, trykk Cochlear-tasten én gang for hver alarm. De følgende visuelle alarmene kan vises på Remote Assistant: Prosessor er ikke tilgjengelig Denne alarmen vises hvis: Prosessoren er slått av. Remote Assistant ikke befinner seg innenfor driftsavstanden til prosessoren. Det er en hindring som f.eks. en hodeskygge, en tykk vegg, et metallbord eller en stor gjenstand mellom Remote Assistant og prosessoren. Det er interferens fra annet elektronisk utstyr, som: 2,4 GHz trådløse digitale telefoner Bluetooth - enheter som f.eks. handsfreesett til mobiltelefoner, trådløst tastatur eller trådløs mus Trådløse datanettverk som Wi-Fi Spillkonsoller med 2,4 GHz trådløs overføring. Remote Assistant er tilkoblet en annen prosessor CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

13 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Trinn 3: Forsikre deg om at prosessoren er: Slått på. Innenfor 2 meter til Remote Assistant. Tilkoblet Remote Assistant. Gå til et annet sted. Hold Remote Assistat på samme side av kroppen som prosessoren. Kontroller at statusindikatorlampen til Remote Assistant ikke dekkes av hånden din. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Din Remote Assistant har ingen ytterligere informasjon om alarmen Prosessor er ikke tilgjengelig. Hvis du trykker på en av de nederste skjermtastene når denne meldingen vises, vil Remote Assistant vise feilsøkingsveiledningen. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 13

14 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Spolen er koblet fra implantatet Spolen registrerer ikke lenger et signal fra implantatet. Denne alarmen kan bety at: Spolen har falt av hodet. Det kan være en feil med spolen eller spoleledningen. Plasser spolen tilbake på hodet. Kontroller at spolemagneten er korrekt plassert over implantatet. Hvis spolen ofte faller av hodet, må du: Justere magnetdybden, eller Bytte til en sterkere magnet. Trinn 3: Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

15 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Spoleledningen er ikke tilkoblet Denne alarmen kan bety at: Det er ingen spoleledning koblet til prosessoren. Det kan være en løs kobling mellom spoleledningen og prosessorenheten, eller mellom spoleledningen og spolen. Det kan være en feil med spolen eller spoleledningen. Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Nesten utladet prosessorbatteri Batterikapasiteten til prosessoren er nesten brukt opp. Det avhenger av det individuelle strømbehovet til prosessoren med hensyn til hvor mye batterikapasitet som er igjen når denne alarmen vises. Det kan være mindre enn en halv time igjen av batterilevetiden. Skift ut eller lad opp prosessorbatteriene så snart som mulig. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 15

16 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Utladet prosessorbatteri Prosessorbatteriene er utladet. Når denne alarmen vises, vil ikke prosessoren lenger motta lyd og vil slå seg av innen få minutter. Skift ut prosessorbatteriene umiddelbart. Batterinivå i Remote Assistant er lavt Batterikapasiteten til Remote Assistant er nesten brukt opp. Det er ca % batterilevetid igjen. Lad opp batteriet til Remote Assistant så snart som mulig. Når du ikke bruker Remote Assistant, skal du slå den av. Batteriet til Remote Assistant er utladet Batteriet til Remote Assistant er utladet. Lad opp batteriet til Remote Assistant umiddelbart med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

17 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Prosessoren detekterer ikke lyd Denne alarmen kan bety at: Det er en feil med mikrofonene. Det er en feil med prosessoren når telespolen er på eller når tilleggsutstyr er koblet til. Trinn 3: Hvis du har tilleggsutstyr koblet til: Kontroller at utstyrsledningen er satt helt inn i utstyrskontakten på prosessorenheten. Kontroller at den andre enden av utstyrsledningen er satt helt inn i lydkilden. Kontroller at lydkilden virker korrekt. du fortsette. På prosessoren, skift til mikrofoninngang. Fullfør trinnene beskrevet i Du hører ikke lyd. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 17

18 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Spolefeil Denne alarmen betyr at det kan være en feil med spolen eller spoleledningen. Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Hvis dette løste problemet, er du ferdig. Hvis ikke, fortsett. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Spolen er ikke kompatibel med prosessoren Denne alarmen kan bety at spolen ikke er kompatibel med prosessoren eller programmet på prosessoren.? Trinn 3: Bytt ut spolen med en spole som er kompatibel med lydprosessoren CP810. Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

19 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Prosessoren er ikke koblet til korrekt implantat Denne alarmen vises hvis prosessoren ikke er koblet til korrekt implantat.? Påse at prosessoren er koblet til implantatet. Bruk aldri en annen persons prosessor med implantatet. Hvis du har to implantater, må du kontrollere at venstre prosessor er koblet til implantatet på venstre side og høyre prosessor er koblet til implantatet på høyre side. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Generell feil/alarm Denne alarmen kan bety at: Det er en feil med prosessoren. Et program er ødelagt. Prøv å slå prosessoren av og deretter på igjen. Skift til et annet program. Ta kontakt med klinikkpersonalet.! Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 19

20 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Kontrollere statusindikatoren til Remote Assistant Indikator Hva de betyr Konstant blått lys betyr at prosessoren er innenfor driftsavstanden til Remote Assistant og at de kommuniserer med hverandre. Blinkende blått lys betyr at prosessoren ikke kommuniserer med Remote Assistant. De er f.eks. ikke innenfor hverandres driftsavstand, eller de ikke er koblet til hverandre. Sjekk skjermen på Remote Assistant for alarmer. Følg de foreslåtte tiltakene for Prosessor er ikke tilgjengelig i delen Reagere på visuelle alarmer i denne veiledningen. Konstant oransje lys betyr at Remote Assistant lader. Blinkende oransje lys kan bety: En visuell alarm må håndteres (selv om visuelle alarmer er deaktivert). Batteriet til Remote Assistant er svakt eller utladet. Firmware til Remote Assistant må oppdateres. Trykk på Cochlear-tasten for å sjekke skjermen på Remote Assistant for alarmer. Følg de foreslåtte tiltakene for alarmene som beskrevet i delen Reagere på visuelle alarmer i denne veiledningen. Hvis dette løste problemet, er du ferdig. Hvis ikke, må Følg de foreslåtte tiltakene for Remote Assistant lader ikke som beskrevet i Feilsøke Remote Assistant i denne veiledningen. Konstant grønt lys betyr at Remote Assistant er fulladet og at USB-ledningen fremdeles er tilkoblet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

21 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Trinnvis veiledning av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant Feilsøkingsvedledningen på Remote Assistant er nyttig for grunnleggende feilsøking når du ikke har veiledningen i nærheten, eller hvis du ikke har tilgang til feilsøkingsveiviseren på internett. 2 Bytt eller lad batteri. Problem løst? Nei Ja Problemet løst! Figur 4: Trinnvis veiledning av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant Trykk på Cochlear-tasten (1). Hvis du ser en visuell alarm på skjermen, trykk på Cochlear-tasten én gang for hver alarm til statusbildet for prosesorbatteri (2) vises. For å åpne feilsøkingsveiledningen, trykk på en av den nederste skjermtastene (3) fra statusbildet for prosessorbatteriet. For å fortsette, trykk en av de nederste skjermtastene (4). For å gå tilbake til forrige spørsmål, trykk opp-tasten (5). For å avslutte veiledningen, trykk Cochlear-tasten (6). Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 21

22 22 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

23 Feilsøke prosessoren Figur 5: CP810 Lydprosessor, spole og spoleledning Når du feilsøker prosessoren, bør du ha følgende veiledninger lett tilgjengelig: CP810 Lydprosessor brukerveiledning CR110 Remote Assistant brukerveiledning Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Hvis du ikke har en Remote Assistant, må du ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 23

24 Feilsøke prosessoren Du er ikke sikker på hva blinkingen på prosessoren betyr Se Indikatorlys i CP810 Lydprosessor brukerveiledning. Prosessoren slår seg ikke på Trinn 3: Bytt batteriene: Hvis du bruker standard batterimodul, må du skifte begge luft/sink-batteriene. Hullene (den flate siden) skal være opp. Kontroller at batterikontaktene ikke er skitne eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Hvis du bruker oppladbare batterier, må du prøve en fulladet oppladbar batterimodul. Slå på prosessoren igjen. Hvis du bruker standard batterimodul, må du skifte batterimodulen: Fjern standard batterimodulen og sett inn en reservemodul hvis du har. Kontroller at du har satt i nye batterier i den nye batterimodulen. Slå på prosessoren igjen. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

25 Feilsøke prosessoren Du hører ikke lyd Forsikre deg om at du befinner deg i et miljø som er høyt nok til at du kan høre. Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Trinn 6: Endre innstillinger: Bruk et annet program. Kontroller og juster volumet. Kontroller og juster følsomheten. Hvis du har en Remote Assistant, må du kontrollere og justere blandingsforholdet tilleggsutstyr/mikrofon og telespole/mikrofon bort fra 100 %. Hvis du har opplevd et gradvis tap av lydstyrke eller lydkvalitet, må du prøve å bytte mikrofonbeskyttelsene. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 25

26 Feilsøke prosessoren Lyden kommer med ujevne mellomrom eller volumet går opp og ned Prøv å gå til et miljø der lydnivået er konstant og ikke svinger opp og ned. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Trinn 3: Trinn 4: Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Lyden er for høy og ubehagelig Trinn 3: Endre innstillinger: Bruk et annet program. Kontroller og juster volumet. Kontroller og juster følsomheten. Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

27 Feilsøke prosessoren Lyden er for svak eller dempet Endre innstillinger: Bruk et annet program. Kontroller og juster volumet. Kontroller og juster følsomheten. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Trinn 3: Trinn 4: Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 27

28 Feilsøke prosessoren Når du bruker LiteWear, virker ikke prosessoren Kontroller at batterimodulen og LiteWear-ledningen er korrekt innrettet/tilkoblet. Slå på prosessoren igjen. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Slå på prosessoren igjen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Prosessoren detekterer ikke automatisk noe tilleggutstyr Kontroller at utstyrsledningen er satt helt inn i utstyrskontakten på prosessorenheten og til utstyret. Prøv manuell aktivering av utstyret. Enkelt alternativ Trykk på den øverste knappen. Avansert alternativ Trykk og hold den øverste knappen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

29 Feilsøke prosessoren Du hører ikke lyd fra tilleggutstyret Kontroller at ledningen til tilleggsutstyret er satt helt inn i utstyrskontakten på prosessorenheten. Kontroller at den andre enden av utstyrsledningen er satt helt inn i lydkilden. Trinn 3: Trinn 4: Kontroller at lydkilden virker korrekt. Kontroller volumet på lydkilden. Hvis du har en Remote Assistant, må du kontrollere og justere blandingsforholdet utstyr/mikrofon. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll, inkludert kontrollere lyden med lytte-telefonene. Trinn 5: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 29

30 Feilsøke prosessoren Du hører interferens som summing eller forvrengt tale Kontroller kilder for interferens, som f.eks.: Radio- og TV-sendertårn Mobiltelefontårn Sikkerhetssystemer på kjøpesentre og flyplasser Noen digitale mobiltelefoner Batteriladere Fluorescerende lys Hovedstrømkort Trinn 3: Forsøk å flytte deg unna elektroniske enheter som kan forårsake interferens, for eksempel summelyder eller forvrengt tale. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Hvis du fremdeles hører interferens mesteparten av tiden, selv når det ikke er noen elektroniske enheter i nærheten, må du ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

31 Feilsøke din Remote Assistant Fokus Musikk Støy Daglig bruk Figur 6: CR110 Remote Assistant Når du feilsøker Remote Assistant, bør du ha følgende veiledning lett tilgjengelig: CR110 Remote Assistant brukerveiledning Din Remote Assistant viser en alarm For å lese mer informasjon om alarmen og hvordan du kan løse problemet, trykk på en av de nederste tastene. For å slette alarmen fra skjermen, trykk Cochlear-tasten. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 31

32 Feilsøke din Remote Assistant Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell Nullstill innstillingene til prosessoren. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Dette vil ikke påvirke innstillingene til Remote Assistant. Skjermen til Remote Assistant er tom Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Din Remote Assistant kan være i ventemodus. Trykk hvilken som helst knapp for å starte skjermen. Prøv å slå på Remote Assistant. Prøv å lade opp batteriet til Remote Assistant med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Prøv å slå på Remote Assistant igjen. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

33 Feilsøke din Remote Assistant Remote Assistant slår seg ikke på Batteriet til Remote Assistant kan være tomt. Prøv å lade opp batteriet til Remote Assistant med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren. Prøv å slå på Remote Assistant igjen. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Prøv å slå på Remote Assistant igjen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Remote Assistant slår seg ikke av Hvis din Remote Assistant lader, må du vente til den er fulladet og deretter koble fra USB-ledningen. Prøv å slå av Remote Assistant igjen. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Prøv å slå av Remote Assistant igjen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 33

34 Feilsøke din Remote Assistant Du trykker en tast og det skjer ingen ting Hvis bildet Tastatur er låst vises når du trykker en tast, må du låse opp tastaturet. Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Trinn 6: Prøv å bytte til et annet program. Prøv å trykke på forskjellige taster. Påse at du trykker korrekt på tastene. Du skal kjenne et klikk når tastene trykkes. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Du ser tall i stedet for navn på Hjem-skjermbildet Trykk og hold øverste venstre og øverste høyre skjermtaster samtidig til programnavnet vises CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

35 Feilsøke din Remote Assistant Veiviseren Ny firmware funnet vises Når du plugger USB-ledningen inn i datamaskinen, vises veiviseren Ny firmware funnet. Hvis du har internettilgang, klikk Neste (på datamaskinen) og følg veiledningen på skjermen for å installere programmet for Cochlear CR110-enheten. Hvis du ikke har internettilgang, klikk på Avbryt (på datamaskinen) for å slå av veiviseren. Lad opp Remote Assistant med å bruke USB-porten på datamaskinen. Remote Assistant lader ikke Kontroller koblingene mellom Remote Assistant, USBledningen og Cochlear-strømadapteren. Prøv å lade opp Remote Assistant igjen. Trinn 3: Hvis du lader opp Remote Assistant med en datamaskin, må du kontrollere at datamaskinen fremdeles kjører. Hvis datamaskinen er slått av, er i dvalemodus eller i ventemodus, vil Remote Assistant stoppe ladingen. Prøv å lade opp batteriet til Remote Assistant med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 35

36 Feilsøke din Remote Assistant Du kan ikke se skjermen på Remote Assistant tydelig Prøv å gå til et annet sted. Hvis du befinner deg utendørs, kan du prøve å gå til et sted med skygge eller gå innendørs. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Batteriet til Remote Assistant lades ut svært raskt Kontroller om det er noe som presser mot en av tastene på Remote Assistent, som f.eks. en gjenstand i håndvesken eller i lommen. Dette kan forårsake at skjermen på Remote Assistant forblir på. Selv om tastaturet på Remote Assistant er låst, kan batteriet tømmes raskt hvis skjermen på Remote Assistant forblir aktiv. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Din Remote Assistant er skadet Hvis Remote Assistant er fysisk skadet, må du kontakte klinikkpersonalet. CR110 Remote Assistant er ikke et produkt man kan utføre service på. Batteriet kan ikke skiftes CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

37 Feilsøk batteriladeren i CP800 serien Figur 7: Batteriladeren i CP800-serien Indikatorlampen viser at et fulladet batteri fremdeles lader Hvis en fulladet batterimodul sitter i batteriladeren når laderen er slått på, kan indikatorene vise at batteriet fremdeles lader. Dette forårsaker ingen skade på batteriet i og med at ladesyklusen på et fulladet batteri er svært kort. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 37

38 38 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

39 Stikkord A Alarmer Se Visuelle alarmer; Se også Remote Assistant: En alarm høres B Batterier Luft Sink-batterier 24 Oppladbare batterier 24 Batterikontakter 7, 24 Batterilader 37 Blinkende blått lys 20 Blinkende oransje lys 20 D Defekt Feil med mikrofonene 17 Feil med prosessoren 17, 19 Feil med spolen eller spoleledningen 14, 15, 18 Detekterer ikke automatisk noe tilleggsutstyr 28 Driftsavstand 12 E Enkelt alternativ 28 Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 39

40 Stikkord F Feilsøke bestemte problemer Feilsøk batteriladeren i CP800-serien 37 Feilsøke din Remote Assistant 31 Feilsøke prosessoren 23 Feilsøke ved hjelp av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant 21 Fluorescerende lys 30 Forvrengt tale 30 H Hjelp-meldinger Se Visuelle alarmer Hovedstrømkort 30 Hvordan Lær mer om alarmen og hvordan man løser problemet 11 Sjekke batterikontaktene 7 Sjekke for alarmer eller feil 5 Sjekke lyd med lytte-telefonene 9 Sjekke mikrofonbeskyttelsen 7 Sjekke spoleledningen 6 Sjekke spoleledningskontakten 6 Sjekke spolen 7 Sjekke utstyrskontakten og ledningen 7 Slette flere alarmer CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Nucleus CR110 Remote Assistant Brukerveiledning

Nucleus CR110 Remote Assistant Brukerveiledning Nucleus CR110 Remote Assistant Brukerveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Advarsel (farlig) Potensielle sikkerhetsfarer og alvorlige skadelige virkninger. Kan medføre personskade. Innhold

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

FEILSØKING PÅ CI KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

FEILSØKING PÅ CI KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS FEILSØKING PÅ CI NOV. 2009 KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS GENERELT Viser eksempler fra følgende typer CI-prosessorer: Cochlear Freedom Med-El Opus 2

Detaljer

Feilsøking på CI. Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus

Feilsøking på CI. Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Feilsøking på CI Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Generelt Viser eksempler fra følgende typer CI-prosessorer: Cochlear Freedom Med-El Opus 2 Tar også

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk Forleng batteritiden Bevissthet om batteribruk Fem måter å forlenge batterilevetiden på En avslått motor er den største utfordringen for et batteri. Apparater og systemer krever strøm, og hvis for mye

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse TV-hodetelefoner med AudioBoost 15 mm drivere / lukket bakside In-ear SSC5001/10 Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret MD-7W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200276/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret MD-5W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model Two-Way Radios User Guide XT420 Non-Display model INNHOLD Innhold...................................... 1 Sikkerhet.................................... 2 Sikkerhetsinformasjon for BATTERIER og ladere..........................

Detaljer