Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning"

Transkript

1 Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

2 Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær. Forsiktig (ikke farlig) Man må være spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og effektivitet. Kan medføre skade på utstyret. Advarsel (farlig) Potensielle sikkerhetsfarer og alvorlige skadelige virkninger. Kan medføre personskade. Denne feilsøkingsveiledningen utgjør ingen komplett brukerveiledning for Cochlear Nucleus CP810 Lydprosessor eller Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant. Les alltid hele brukerveiledningen og heftet Viktig informasjon for viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon som kanskje ikke er inkludert her.

3 Innhold Innledning... 5 Utføre en vedlikeholdskontroll... 5 Inspisere komponentene...6 Kontrollere at prosessoren mottar lyd...8 Hvordan kontrollere lyd med lytte-telefonene...9 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren...11 Reagere på visuelle alarmer...11 Kontrollere statusindikatoren til Remote Assistant...20 Trinnvis veiledning av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant Feilsøke prosessoren...23 Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell...23 Du er ikke sikker på hva blinkingen på prosessoren betyr...24 Prosessoren slår seg ikke på...24 Du hører ikke lyd...25 Lyden kommer med ujevne mellomrom eller volumet går opp og ned...26 Lyden er for høy og ubehagelig...26 Lyden er for svak eller dempet...27 Når du bruker LiteWear, virker ikke prosessoren...28 Prosessoren detekterer ikke automatisk noe tilleggutstyr...28 Du hører ikke lyd fra tilleggutstyret...29 Du hører interferens som summing eller forvrengt tale Feilsøke din Remote Assistant Din Remote Assistant viser en alarm Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell...32 Skjermen til Remote Assistant er tom...32 Remote Assistant slår seg ikke på...33 Remote Assistant slår seg ikke av...33 Du trykker en tast og det skjer ingen ting...34

4 Du ser tall i stedet for navn på Hjem-skjermbildet...34 Veiviseren Ny firmware funnet vises...35 Remote Assistant lader ikke...35 Du kan ikke se skjermen på Remote Assistant tydelig...36 Batteriet til Remote Assistant lades ut svært raskt...36 Din Remote Assistant er skadet...36 Feilsøk batteriladeren i CP800 serien...37 Indikatorlampen viser at et fulladet batteri fremdeles lader...37 Stikkord...39

5 Innledning Det kan tidvis være nødvendig å feilsøke din Cochlear Nucleus CP810 Lydprosessor eller Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant. Denne veiledningen forklarer hvordan du kan: Utføre en vedlikeholdskontroll. Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren. Feilsøke prosessoren eller Remote Assistant trinn-for-trinn. Disse veiledningene bør oppbevares lett tilgjengelig: CP810 Lydprosessor brukerveiledning CR110 Remote Assistant brukerveiledning Noen av funksjonene på Remote Assistant som er beskrevet i denne veiledningen, er kun tilgjengelig når Remote Assistant brukes i Avansert modus. For mer informasjon, se CR110 Remote Assistant brukerveiledning. Utføre en vedlikeholdskontroll Ved å utføre en vedlikeholdskontroll før man feilsøker, kan det gå raskere og enklere å finne årsaken til problemet. Slik utfører du en vedlikeholdskontroll: 1. Inspiser komponentene. Se Inspisere komponentene i denne veiledningen. 2. Kontroller at prosessoren mottar lyd. Se Kontrollere at prosessoren mottar lyd i denne veiledningen. 3. Sjekk for alarmer eller feil: Hvis du har en Remote Assistant, må du slå den på og kontrollere skjermen for visuelle alarmer. Kontroller også batteristatus for prosessoren. Hvis du ikke har en Remote Assistant, må du kontrollere prosessorindikatorlampene for alarmer eller feil. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 5

6 Innledning Inspisere komponentene Figur 1: CP810 Lydprosessor, spole og spoleledning En inspeksjon av prosessoren, spolen og spoleledningen kan hjelpe deg med å identifisere skitne eller skadde deler som kan være årsaken eller bidra til problemet. Fjern prosessoren, spolen og spoleledningen fra hodet før du utfører inspeksjonen. Koble fra alt tilbehør. Trinn Tiltak Kontroller spoleledningen, og kontakten på spoleledningen: Koble spoleledningen fra prosessorenheten. Kontroller at kontakten til spoleledningen på prosessorenheten ikke er skitten eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Koble til spoleledningen på prosessorenheten. Kontroller at spoleledningen er satt helt inn i kontakten til spoleledningen. Kontroller at spoleledningen ikke har sprekker eller ujevnheter. Hvis spoleledningen er skadet, må spoleledningen skiftes. 6 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

7 Innledning Trinn Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Tiltak Kontroller spolen: Koble spoleledningen fra spolen. Kontroller at kontakten på spolen ikke viser tegn på slitasje. Koble til spoleledningen tilbake på spolen. Kontroller at spoleledningen er satt helt inn i kontakten til spolen. Hvis kontakten på spolen er skadet, må spolen skiftes. Kontroller batterikontaktene: Koble batterimodulen fra prosessorenheten. Kontroller at kontaktene på både batterimodulen og prosessorenheten ikke er skitne eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Koble til batterimodulen på prosessorenheten. Kontroller at prosessorenheten og batterimodulen er riktig satt sammen. Selv en ørliten feilinnretting kan forhindre at prosessoren slår seg på. Kontroller mikrofonbeskyttelsene: Kontroller at mikrofonbeskyttelsene er på plass. Bytt mikrofondeksler hvis du oppdager at lydkvaliteten er forringet eller hvis dekslene ser skitne ut. Kontroller utstyrskontakten og ledningen: Kontroller at utstyrskontakten ikke er skitten eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Kontroller at utstyrsledningen ikke har sprekker eller ujevnheter. Hvis utstyrsledningen er skadet, må ledningen skiftes. Ta kontakt med klinikkpersonalet hvis noen del av prosessoren, spolen eller spoleledningen har fysisk skade. CP810 Lydprosessor og alt tilbehøret er deler som brukeren selv ikke kan utføre service på. Bare personer autorisert av Cochlear Limited skal reparere prosessorenheten. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 7

8 Innledning Kontrollere at prosessoren mottar lyd Trinn Trinn 3: Trinn 4: Tiltak Kontroller at spoleledningen er satt helt inn i spolen og i kontakten til spoleledningen på prosessorenheten. Kontroller at prosessoren, spolen og spolekabelen er på hodet. Kontroller at spolen er korrekt plassert over implantatet. Slå på prosessoren. På prosessoren, skifte til mikrofoninngang: Kontroller at telespolen er av. Koble fra alt tilbehør. Hvis hørende personer er tilgjengelig, kan du be dem kontrollere om lyden virker ved å bruke lytte-telefonene. Se Hvordan kontrollere lyd med lytte-telefonene i denne veiledningen. Hvis ikke en hørende person er tilgjengelig, må du forsikre deg om at du befinner deg i et miljø med lyd som er høy nok til at du kan høre det. Hvis du har en Remote Assistant: Kontroller lydmåleren på skjermen for batteristatus. Når prosessoren mottar lyd, endres antallet stolper på lydmåleren (går opp og ned) i henhold til lydnivået. Du kan også stille prosessorindikatorlyset til Lyd på. Når prosessoren mottar lyd, blinker prosessorindikatorlyset hurtig grønt. 8 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

9 Innledning Hvordan kontrollere lyd med lytte-telefonene 2 1 Figur 2: Prosessorkontakt (1) og utstyrskontakt (2) på medhørs-øretelefonene En hørende person kan bruke lytte-telefonene for å detektere et signal fra mikrofonene, telespolen eller et tilkoblet utstyr. Lytte-telefonene vurderer ikke signalkvaliteten og representerer ikke den prosesserte lyden som brukeren hører. Trinn Tiltak Slik tester du om prosessoren mottar lyd: Forsikre deg om at prosessoren er på. Forsikre deg om at du befinner deg i et miljø med en lyd som er høy nok til at du kan høre det. Løft dekselet til utstyrskontakten på prosessoren og plugg medhørs-øretelefonene inn i utstyrskontakten. Lytt til lyder. Slik tester du tilkoblet tilleggsutstyr: Kontroller at du kan høre lyd gjennom medhørsøretelefonene. Plugg tilleggsutstyret inn i utstyrskontakten på medhørsøretelefonene. Lytt til lyder. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 9

10 Slår prosessoren seg på? Nei Ja Figur 3: Bruk Remote Assistant for å feilsøke prosessoren 10 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

11 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Disse funksjonene (se figur 3) på Remote Assistant kan hjelpe ved feilsøking av prosessoren: Visuelle alarmer som vises på skjermen (1) til Remote Assistant. Statusindikatoren (2) til Remote Assistant. Feilsøkingsveiledningen på Remote Assistant (3). Reagere på visuelle alarmer Hvis de visuelle alarmene til Remote Assistant er aktivert, vises det en visuell alarm på skjermen til Remote Assistant og det utløses en lydalarm for å informere deg om noe som trenger din oppmerksomhet. For eksempel når batterikapasiteten til prosessoren er lav eller hvis spolen er av. Hvis de visuelle alarmene på Remote Assistant er deaktivert: Du vil bare se visuelle alarmer når du åpner statusbildet for prosessor. For å spare batteristrøm, er det ingen visuelle alarmer når Remote Assistant er i ventemodus. For å lære mer om alarmen og hvordan man løser problemet: Trykk på en av de nederste skjermtastene (4) på Remote Assistant. Gjør det som blir foreslått i denne delen av veiledningen. For å slette alarmen fra skjermen, trykk Cochlear-tasten (5). Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 11

12 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Det kan være du ser mer enn én visuell alarm etter hverandre. Hvis f.eks. spolen har falt av hodet og batteriet på prosessoren er lavt, vises alarmene Spolen er koblet fra implantatet og Lavt prosessorbatteri etter hverandre. For å slette flere alarmer fra skjermen, trykk Cochlear-tasten én gang for hver alarm. De følgende visuelle alarmene kan vises på Remote Assistant: Prosessor er ikke tilgjengelig Denne alarmen vises hvis: Prosessoren er slått av. Remote Assistant ikke befinner seg innenfor driftsavstanden til prosessoren. Det er en hindring som f.eks. en hodeskygge, en tykk vegg, et metallbord eller en stor gjenstand mellom Remote Assistant og prosessoren. Det er interferens fra annet elektronisk utstyr, som: 2,4 GHz trådløse digitale telefoner Bluetooth - enheter som f.eks. handsfreesett til mobiltelefoner, trådløst tastatur eller trådløs mus Trådløse datanettverk som Wi-Fi Spillkonsoller med 2,4 GHz trådløs overføring. Remote Assistant er tilkoblet en annen prosessor CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

13 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Trinn 3: Forsikre deg om at prosessoren er: Slått på. Innenfor 2 meter til Remote Assistant. Tilkoblet Remote Assistant. Gå til et annet sted. Hold Remote Assistat på samme side av kroppen som prosessoren. Kontroller at statusindikatorlampen til Remote Assistant ikke dekkes av hånden din. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Din Remote Assistant har ingen ytterligere informasjon om alarmen Prosessor er ikke tilgjengelig. Hvis du trykker på en av de nederste skjermtastene når denne meldingen vises, vil Remote Assistant vise feilsøkingsveiledningen. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 13

14 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Spolen er koblet fra implantatet Spolen registrerer ikke lenger et signal fra implantatet. Denne alarmen kan bety at: Spolen har falt av hodet. Det kan være en feil med spolen eller spoleledningen. Plasser spolen tilbake på hodet. Kontroller at spolemagneten er korrekt plassert over implantatet. Hvis spolen ofte faller av hodet, må du: Justere magnetdybden, eller Bytte til en sterkere magnet. Trinn 3: Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

15 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Spoleledningen er ikke tilkoblet Denne alarmen kan bety at: Det er ingen spoleledning koblet til prosessoren. Det kan være en løs kobling mellom spoleledningen og prosessorenheten, eller mellom spoleledningen og spolen. Det kan være en feil med spolen eller spoleledningen. Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Nesten utladet prosessorbatteri Batterikapasiteten til prosessoren er nesten brukt opp. Det avhenger av det individuelle strømbehovet til prosessoren med hensyn til hvor mye batterikapasitet som er igjen når denne alarmen vises. Det kan være mindre enn en halv time igjen av batterilevetiden. Skift ut eller lad opp prosessorbatteriene så snart som mulig. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 15

16 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Utladet prosessorbatteri Prosessorbatteriene er utladet. Når denne alarmen vises, vil ikke prosessoren lenger motta lyd og vil slå seg av innen få minutter. Skift ut prosessorbatteriene umiddelbart. Batterinivå i Remote Assistant er lavt Batterikapasiteten til Remote Assistant er nesten brukt opp. Det er ca % batterilevetid igjen. Lad opp batteriet til Remote Assistant så snart som mulig. Når du ikke bruker Remote Assistant, skal du slå den av. Batteriet til Remote Assistant er utladet Batteriet til Remote Assistant er utladet. Lad opp batteriet til Remote Assistant umiddelbart med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

17 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Prosessoren detekterer ikke lyd Denne alarmen kan bety at: Det er en feil med mikrofonene. Det er en feil med prosessoren når telespolen er på eller når tilleggsutstyr er koblet til. Trinn 3: Hvis du har tilleggsutstyr koblet til: Kontroller at utstyrsledningen er satt helt inn i utstyrskontakten på prosessorenheten. Kontroller at den andre enden av utstyrsledningen er satt helt inn i lydkilden. Kontroller at lydkilden virker korrekt. du fortsette. På prosessoren, skift til mikrofoninngang. Fullfør trinnene beskrevet i Du hører ikke lyd. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 17

18 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Spolefeil Denne alarmen betyr at det kan være en feil med spolen eller spoleledningen. Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Hvis dette løste problemet, er du ferdig. Hvis ikke, fortsett. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Spolen er ikke kompatibel med prosessoren Denne alarmen kan bety at spolen ikke er kompatibel med prosessoren eller programmet på prosessoren.? Trinn 3: Bytt ut spolen med en spole som er kompatibel med lydprosessoren CP810. Kontroller både spolen og spolekabelen, som beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

19 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Prosessoren er ikke koblet til korrekt implantat Denne alarmen vises hvis prosessoren ikke er koblet til korrekt implantat.? Påse at prosessoren er koblet til implantatet. Bruk aldri en annen persons prosessor med implantatet. Hvis du har to implantater, må du kontrollere at venstre prosessor er koblet til implantatet på venstre side og høyre prosessor er koblet til implantatet på høyre side. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Generell feil/alarm Denne alarmen kan bety at: Det er en feil med prosessoren. Et program er ødelagt. Prøv å slå prosessoren av og deretter på igjen. Skift til et annet program. Ta kontakt med klinikkpersonalet.! Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 19

20 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Kontrollere statusindikatoren til Remote Assistant Indikator Hva de betyr Konstant blått lys betyr at prosessoren er innenfor driftsavstanden til Remote Assistant og at de kommuniserer med hverandre. Blinkende blått lys betyr at prosessoren ikke kommuniserer med Remote Assistant. De er f.eks. ikke innenfor hverandres driftsavstand, eller de ikke er koblet til hverandre. Sjekk skjermen på Remote Assistant for alarmer. Følg de foreslåtte tiltakene for Prosessor er ikke tilgjengelig i delen Reagere på visuelle alarmer i denne veiledningen. Konstant oransje lys betyr at Remote Assistant lader. Blinkende oransje lys kan bety: En visuell alarm må håndteres (selv om visuelle alarmer er deaktivert). Batteriet til Remote Assistant er svakt eller utladet. Firmware til Remote Assistant må oppdateres. Trykk på Cochlear-tasten for å sjekke skjermen på Remote Assistant for alarmer. Følg de foreslåtte tiltakene for alarmene som beskrevet i delen Reagere på visuelle alarmer i denne veiledningen. Hvis dette løste problemet, er du ferdig. Hvis ikke, må Følg de foreslåtte tiltakene for Remote Assistant lader ikke som beskrevet i Feilsøke Remote Assistant i denne veiledningen. Konstant grønt lys betyr at Remote Assistant er fulladet og at USB-ledningen fremdeles er tilkoblet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

21 Bruke Remote Assistant for å feilsøke prosessoren Trinnvis veiledning av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant Feilsøkingsvedledningen på Remote Assistant er nyttig for grunnleggende feilsøking når du ikke har veiledningen i nærheten, eller hvis du ikke har tilgang til feilsøkingsveiviseren på internett. 2 Bytt eller lad batteri. Problem løst? Nei Ja Problemet løst! Figur 4: Trinnvis veiledning av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant Trykk på Cochlear-tasten (1). Hvis du ser en visuell alarm på skjermen, trykk på Cochlear-tasten én gang for hver alarm til statusbildet for prosesorbatteri (2) vises. For å åpne feilsøkingsveiledningen, trykk på en av den nederste skjermtastene (3) fra statusbildet for prosessorbatteriet. For å fortsette, trykk en av de nederste skjermtastene (4). For å gå tilbake til forrige spørsmål, trykk opp-tasten (5). For å avslutte veiledningen, trykk Cochlear-tasten (6). Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 21

22 22 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

23 Feilsøke prosessoren Figur 5: CP810 Lydprosessor, spole og spoleledning Når du feilsøker prosessoren, bør du ha følgende veiledninger lett tilgjengelig: CP810 Lydprosessor brukerveiledning CR110 Remote Assistant brukerveiledning Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Hvis du ikke har en Remote Assistant, må du ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 23

24 Feilsøke prosessoren Du er ikke sikker på hva blinkingen på prosessoren betyr Se Indikatorlys i CP810 Lydprosessor brukerveiledning. Prosessoren slår seg ikke på Trinn 3: Bytt batteriene: Hvis du bruker standard batterimodul, må du skifte begge luft/sink-batteriene. Hullene (den flate siden) skal være opp. Kontroller at batterikontaktene ikke er skitne eller støvete. Blås bort eventuelt skitt eller støv. Hvis du bruker oppladbare batterier, må du prøve en fulladet oppladbar batterimodul. Slå på prosessoren igjen. Hvis du bruker standard batterimodul, må du skifte batterimodulen: Fjern standard batterimodulen og sett inn en reservemodul hvis du har. Kontroller at du har satt i nye batterier i den nye batterimodulen. Slå på prosessoren igjen. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

25 Feilsøke prosessoren Du hører ikke lyd Forsikre deg om at du befinner deg i et miljø som er høyt nok til at du kan høre. Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Trinn 6: Endre innstillinger: Bruk et annet program. Kontroller og juster volumet. Kontroller og juster følsomheten. Hvis du har en Remote Assistant, må du kontrollere og justere blandingsforholdet tilleggsutstyr/mikrofon og telespole/mikrofon bort fra 100 %. Hvis du har opplevd et gradvis tap av lydstyrke eller lydkvalitet, må du prøve å bytte mikrofonbeskyttelsene. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 25

26 Feilsøke prosessoren Lyden kommer med ujevne mellomrom eller volumet går opp og ned Prøv å gå til et miljø der lydnivået er konstant og ikke svinger opp og ned. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Trinn 3: Trinn 4: Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Lyden er for høy og ubehagelig Trinn 3: Endre innstillinger: Bruk et annet program. Kontroller og juster volumet. Kontroller og juster følsomheten. Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

27 Feilsøke prosessoren Lyden er for svak eller dempet Endre innstillinger: Bruk et annet program. Kontroller og juster volumet. Kontroller og juster følsomheten. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Trinn 3: Trinn 4: Hvis du har en Remote Assistant, må du tilbakestille prosessorinnstillingene. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 27

28 Feilsøke prosessoren Når du bruker LiteWear, virker ikke prosessoren Kontroller at batterimodulen og LiteWear-ledningen er korrekt innrettet/tilkoblet. Slå på prosessoren igjen. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll. Slå på prosessoren igjen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Prosessoren detekterer ikke automatisk noe tilleggutstyr Kontroller at utstyrsledningen er satt helt inn i utstyrskontakten på prosessorenheten og til utstyret. Prøv manuell aktivering av utstyret. Enkelt alternativ Trykk på den øverste knappen. Avansert alternativ Trykk og hold den øverste knappen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

29 Feilsøke prosessoren Du hører ikke lyd fra tilleggutstyret Kontroller at ledningen til tilleggsutstyret er satt helt inn i utstyrskontakten på prosessorenheten. Kontroller at den andre enden av utstyrsledningen er satt helt inn i lydkilden. Trinn 3: Trinn 4: Kontroller at lydkilden virker korrekt. Kontroller volumet på lydkilden. Hvis du har en Remote Assistant, må du kontrollere og justere blandingsforholdet utstyr/mikrofon. Fullfør trinnene beskrevet i Utføre en vedlikeholdskontroll, inkludert kontrollere lyden med lytte-telefonene. Trinn 5: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 29

30 Feilsøke prosessoren Du hører interferens som summing eller forvrengt tale Kontroller kilder for interferens, som f.eks.: Radio- og TV-sendertårn Mobiltelefontårn Sikkerhetssystemer på kjøpesentre og flyplasser Noen digitale mobiltelefoner Batteriladere Fluorescerende lys Hovedstrømkort Trinn 3: Forsøk å flytte deg unna elektroniske enheter som kan forårsake interferens, for eksempel summelyder eller forvrengt tale. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Hvis du fremdeles hører interferens mesteparten av tiden, selv når det ikke er noen elektroniske enheter i nærheten, må du ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

31 Feilsøke din Remote Assistant Fokus Musikk Støy Daglig bruk Figur 6: CR110 Remote Assistant Når du feilsøker Remote Assistant, bør du ha følgende veiledning lett tilgjengelig: CR110 Remote Assistant brukerveiledning Din Remote Assistant viser en alarm For å lese mer informasjon om alarmen og hvordan du kan løse problemet, trykk på en av de nederste tastene. For å slette alarmen fra skjermen, trykk Cochlear-tasten. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 31

32 Feilsøke din Remote Assistant Du har endret prosessorinnstillingene ved et uhell Nullstill innstillingene til prosessoren. Alle systeminnstillinger vil returnere til de verdiene som ble satt av klinikkpersonalet. Dette vil ikke påvirke innstillingene til Remote Assistant. Skjermen til Remote Assistant er tom Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Din Remote Assistant kan være i ventemodus. Trykk hvilken som helst knapp for å starte skjermen. Prøv å slå på Remote Assistant. Prøv å lade opp batteriet til Remote Assistant med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Prøv å slå på Remote Assistant igjen. Ta kontakt med klinikkpersonalet CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

33 Feilsøke din Remote Assistant Remote Assistant slår seg ikke på Batteriet til Remote Assistant kan være tomt. Prøv å lade opp batteriet til Remote Assistant med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren. Prøv å slå på Remote Assistant igjen. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Prøv å slå på Remote Assistant igjen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Remote Assistant slår seg ikke av Hvis din Remote Assistant lader, må du vente til den er fulladet og deretter koble fra USB-ledningen. Prøv å slå av Remote Assistant igjen. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Prøv å slå av Remote Assistant igjen. Trinn 3: Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 33

34 Feilsøke din Remote Assistant Du trykker en tast og det skjer ingen ting Hvis bildet Tastatur er låst vises når du trykker en tast, må du låse opp tastaturet. Trinn 3: Trinn 4: Trinn 5: Trinn 6: Prøv å bytte til et annet program. Prøv å trykke på forskjellige taster. Påse at du trykker korrekt på tastene. Du skal kjenne et klikk når tastene trykkes. Bruk spissen på en penn og trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden av Remote Assistant. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Du ser tall i stedet for navn på Hjem-skjermbildet Trykk og hold øverste venstre og øverste høyre skjermtaster samtidig til programnavnet vises CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

35 Feilsøke din Remote Assistant Veiviseren Ny firmware funnet vises Når du plugger USB-ledningen inn i datamaskinen, vises veiviseren Ny firmware funnet. Hvis du har internettilgang, klikk Neste (på datamaskinen) og følg veiledningen på skjermen for å installere programmet for Cochlear CR110-enheten. Hvis du ikke har internettilgang, klikk på Avbryt (på datamaskinen) for å slå av veiviseren. Lad opp Remote Assistant med å bruke USB-porten på datamaskinen. Remote Assistant lader ikke Kontroller koblingene mellom Remote Assistant, USBledningen og Cochlear-strømadapteren. Prøv å lade opp Remote Assistant igjen. Trinn 3: Hvis du lader opp Remote Assistant med en datamaskin, må du kontrollere at datamaskinen fremdeles kjører. Hvis datamaskinen er slått av, er i dvalemodus eller i ventemodus, vil Remote Assistant stoppe ladingen. Prøv å lade opp batteriet til Remote Assistant med USB-ledningen og Cochlear-strømadapteren. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 35

36 Feilsøke din Remote Assistant Du kan ikke se skjermen på Remote Assistant tydelig Prøv å gå til et annet sted. Hvis du befinner deg utendørs, kan du prøve å gå til et sted med skygge eller gå innendørs. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Batteriet til Remote Assistant lades ut svært raskt Kontroller om det er noe som presser mot en av tastene på Remote Assistent, som f.eks. en gjenstand i håndvesken eller i lommen. Dette kan forårsake at skjermen på Remote Assistant forblir på. Selv om tastaturet på Remote Assistant er låst, kan batteriet tømmes raskt hvis skjermen på Remote Assistant forblir aktiv. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Din Remote Assistant er skadet Hvis Remote Assistant er fysisk skadet, må du kontakte klinikkpersonalet. CR110 Remote Assistant er ikke et produkt man kan utføre service på. Batteriet kan ikke skiftes CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

37 Feilsøk batteriladeren i CP800 serien Figur 7: Batteriladeren i CP800-serien Indikatorlampen viser at et fulladet batteri fremdeles lader Hvis en fulladet batterimodul sitter i batteriladeren når laderen er slått på, kan indikatorene vise at batteriet fremdeles lader. Dette forårsaker ingen skade på batteriet i og med at ladesyklusen på et fulladet batteri er svært kort. Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 37

38 38 - CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

39 Stikkord A Alarmer Se Visuelle alarmer; Se også Remote Assistant: En alarm høres B Batterier Luft Sink-batterier 24 Oppladbare batterier 24 Batterikontakter 7, 24 Batterilader 37 Blinkende blått lys 20 Blinkende oransje lys 20 D Defekt Feil med mikrofonene 17 Feil med prosessoren 17, 19 Feil med spolen eller spoleledningen 14, 15, 18 Detekterer ikke automatisk noe tilleggsutstyr 28 Driftsavstand 12 E Enkelt alternativ 28 Cochlear Limited 2010 CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning - 39

40 Stikkord F Feilsøke bestemte problemer Feilsøk batteriladeren i CP800-serien 37 Feilsøke din Remote Assistant 31 Feilsøke prosessoren 23 Feilsøke ved hjelp av feilsøkingsveiledningen til Remote Assistant 21 Fluorescerende lys 30 Forvrengt tale 30 H Hjelp-meldinger Se Visuelle alarmer Hovedstrømkort 30 Hvordan Lær mer om alarmen og hvordan man løser problemet 11 Sjekke batterikontaktene 7 Sjekke for alarmer eller feil 5 Sjekke lyd med lytte-telefonene 9 Sjekke mikrofonbeskyttelsen 7 Sjekke spoleledningen 6 Sjekke spoleledningskontakten 6 Sjekke spolen 7 Sjekke utstyrskontakten og ledningen 7 Slette flere alarmer CP810 og CR110 feilsøkingsveiledning Cochlear Limited 2010

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

SM-G800F. Brukerhåndbok. Norwegian. 08/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G800F. Brukerhåndbok. Norwegian. 08/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G800F Brukerhåndbok Norwegian. 08/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Innholdsfortegnelse Les dette først Komme i gang 8 Innhold i produktesken 9 Enhetsoppsett 11 Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604 Brukerhåndbok Xperia E dual C1605/C1604 Innhold Xperia E dual Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Hva er Android?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...11 Skjermlås...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Brukerhåndbok Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

SM-G920F. Brukerhåndbok

SM-G920F. Brukerhåndbok SM-G920F Brukerhåndbok Norwegian. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Innholdsfortegnelse Grunnleggende 4 Les dette først 5 Innhold i produktesken 6 Enhetsoppsett 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Slå

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer