Online Aksjehandel fra Oslo Market Solutions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Online Aksjehandel fra Oslo Market Solutions"

Transkript

1 Online Aksjehandel fra Keeping investors informed and empowered provides specialized market data and trading solutions to the financial industry. For further information, please contact phone: AS - part of Oslo Børs VPS. P.O. Box 4, 0051 Oslo. Visiting adress: Biskop Gunnerus' gate 14A, Oslo. Phone: Fax: Org.nr: NO MVA.

2 1 INNLEDNING DATAINNHOLD DATA FRA OSLO BØRS VPS NYHETER ANDRE DATA DATA FRA KUNDEN BØRSPORTAL MARKEDSOVERSIKT KURSLISTER SELSKAPSBILDE HEAT-MAPS OG ANDRE KART INTERAKTIVE GRAFER BASERT PÅ JAVA OG FLEX RANGERINGER OG KALKULERINGER WEB STREAMING HANDELSFUNKSJONER HANDELSSYSTEM DEKNINGSKONTROLL ORDREINNLEGGELSE ORDRESTATUS OG TRANSAKSJONSOVERSIKT TILKNYTNING PORTEFØLJE FIKTIV PORTEFØLJE HISTORISK PORTEFØLJEAVKASTNING ALARMER MATADOR MOBILE LØSNINGER AUTENTISERING OG AUTORISERING ADMIN-MODUL EDITOR SUPPORTFUNKSJON RÅDGIVERFUNKSJON AUDIT

3 1 Innledning Dette dokumentet viser en samling av det OMS tilbyr i en aksjehandelsløsning. Hver enkelt løsning skreddersys kundens behov og ønsker. Dette dokumentet er ikke uttømmende. OMS tilbud utvides stadig og vi gjør også utvikling på spesifikasjon fra kunder. 2 Datainnhold All data er tilgjengelig i feed, i fragmenter og i ferdige driftede løsninger. Den enkelte kundeløsning kan konfigureres til å dekke de fleste behov for finansielle instrumenter og markeder. Kursdata blir hentet direkte fra markedsplasser og datadistributører som Interactive Data Corporation (IDCo), mens andre data hentes fra andre data-aggregatorer som FactSet eller fra nyhetsleverandører. Kundens egne data kan også innlemmes. 3

4 2.1 Data fra Oslo Børs VPS Typiske data i en aksjehandelsløsning er: Realtidsoppdateringer på aksjer, egenkapitalbevis, tegningsrettigheter, warrants, ETFs, indekser og børsmeldinger fra Oslo Børs og Oslo Axess aksjehandelsløsning tar vare på historikk (5 år for norske aksjer) og justerer denne for corporate actions, slik at kursgrafer blir korrekt gjengitt. Finanskalender (løpende oppdatert) med oversikt over regnskapspresentasjoner, corporate og actions TOP10 Aksjonæroversikt: 10 største eiere i hvert selskap på Oslo Børs, Oslo Axess og A-listen på N-OTC, Innsiderliste (løpende oppdatert) 2.2 Nyheter Regulatory news, altså børsmeldinger, for selskaper på Nasdaq OMX Nordic og Oslo Børs/Axess er dekket med direkte feeder fra: Oslo Børs, OMX NewsFeed, Cision og Hugin. Disse meldingene kan sorteres etter Ticker og ISIN. Non-regulatory news, definert som pressemeldinger og redaksjonelle nyheter, fra: Nyhetsbyrån Direkt, TDN Finans og gratis tjenester som borsen.dk, dn.no, e24.no, thestreet.com. Gjennom IDCo tilbyr vi også internasjonale nyheter fra AFX, Dow Jones og Comtex. Artiklene kan filtreres av brukeren. 2.3 Andre data Consensusdata fra FactSet med god løpende dekning av norske selskaper Energidata fra EIA eller ICE Internasjonale indekser, råvarer, renter og valuta - typisk forsinkede data (15-20 minutter). Aksjekurser forsinket eller i realtid fra andre børser, global dekning gjennom IDCo. For eksempel fra OMX Nordic eller utvalg fra NYSE og Nasdaq. Kurser fra N-OTC-systemet til Norges Fondsmeglerforbund. 2.4 Data fra kunden Verdipapirforetakets egne analyser og estimater Kunden produserer xls eller xml, som leses inn automatisk eller lastes opp manuelt. 4

5 3 Børsportal Markedsdata blir distribuert med 15 eller 20 minutter forsinkelse eller i realtid avhengig av brukerens autorisasjon. 3.1 Markedsoversikt Markedsoversikten er det første bildet som gir brukeren en rask oversikt over markedet. Siden inneholder typisk følgende elementer: OSEBX, graf og siste Siste overskrifter fra Oslo Børs Vinnere / Tapere / Mest omsatt Indekser, Valuta 5

6 3.2 Kurslister Fokuserer automatisk på OSEBX listen. Listen inneholder felter som ticker, navn, kurs, endringer i kroner og prosent osv. Aksjelister, grunnfondsbevis og tegningsrettigheter på OSE Filtrering på topp nivå av GICS lister + OSEBX, vinnere, tapere, mest omsatt Sortering på vinnere, tapere, mest omsatt, navn OMS kurslister oppdateres automatisk ved endringer i Oslo Børs lister. Historikk, nøkkeltall osv 3.3 Selskapsbilde Kurslinje Graf som kan vise ulike intervaller, type (OHLC, Candlestick etc.), nyheter tegnes inn på graf med mouse-over effekt, sammenligning med OSEBX og indekser. Avansert graf med teknisk analyse Ordredybde, Siste handler, Meglerstatistikk, Nyheter, Finanskalender, Aksjonærliste osv. 6

7 3.4 Heat-maps og andre kart Heat-maps benytter størrelse og fargekoding i figurer for å fremvise et todimensjonalt datasett. Vi benytter heat-maps for å illustrere handelen i et selskap, i en indeks eller i en sektor. Alle heat-maps har mouse-over som gir underliggende detaljinformasjon. OMS leverer også verdenskart som viser utviklingen på de internasjonale markedene, basert på et utvalg aksjeindekser. Verdenskartet viser også hvilke markeder som er åpne for handel og hvilke som er stengte på visningtidspunktet. 7

8 3.5 Interaktive grafer basert på Java og Flex Vi tilbyr både statiske og interaktive grafer. De interaktive grafene er Flash komponenter eller Java applets som kan forstørres i et separat vindu med en mengde funksjoner: sammenligninger, tekniske analyser, dataoverlegg. Mouse-overs gir detaljert informasjon på spesifikke tidspunkt, og grafene støtter zooming, panning og printing. 8

9 3.6 Rangeringer og kalkuleringer Vi tilbyr flere ferdigkalkulerte og konfigurerbare lister: Største handler: Definerer de største handlene i turnover i et spesifikt marked i løpet av handelsdagen Index movers: Viser hvilke verdipapir som har størst innvirkning på verdien til en gitt indeks. Kalkuleres basert på indeksens komposisjon og dagens handler. Hot Stocks: Unormal høy omsetning, det regnes ut en "ratio" over (dagens omsetning) / (gjennomsnittlig dagsomsetning for de 10 siste handelsdager). Den med høyest "ratio" kommer på topp. Den er altså basert på høyest omsetning i forhold til selskapets gjennomsnittlig omsetning over den siste 10-dagers perioden. Skreddersydde indekser: Kundespesifiserte utvalg kan kalkuleres, i realtid, som vektede eller uvektede indekser. Vises med egne intradag grafer, snapshots og lignende Meglerstatistikk Rangeringer: estimater, locomotives etc 9

10 4 Web Streaming Web Streaming muliggjør streaming av data over Internet til standard nettlesere. Det kreves ingen installasjon på klientsiden. Kommunikasjon mellom server og klient går på HTTP, konfigurasjoner i brannvegger er derfor ikke nødvendig. Med Web Streaming blir kursoppdateringene dynamiske, slik at brukeren slipper å oppdatere websidene. Oppdateringer vises ved fargekoding tilsvarende en profesjonell tradingapplikasjon. Dette gir et oversiktlig og instinktivt bilde av kursoppdateringene. Brukerne kan lett fange opp positive og negative endringer i både kurslistene, ordredybde og vinnere og tapere. Realtidskunder blir profesjonelt betjent i browseren og blir samtidig uavhengige av arbeidsstasjon, en stor fordel for mobile brukere. Kundene får altså streamet data i sin prefererte og kjente arbeidsflate, som gjerne også er meglerselskapets prefererte kommunikasjonskanal mot kundene. tilbyr også streamende intradagsgrafer, på tilsvarende måte, dvs uten krav til nedlastning av programkomponenter på klienten. Med disse får brukeren et levende visuelt uttrykk for hvordan en aksje utvikler seg gjennom dagen og gjør det enda lettere og mer oversiktlig å følge markedet gjennom handelsløsningen. I tillegg til at grafen beveger seg, viser en pil med fargekoding, til en hver tid hvor kursen er akkurat for øyeblikket. 10

11 5 Handelsfunksjoner 5.1 Handelssystem OMS funksjonalitet for handel er basert på integrasjon mot verdipapirforetakets handelssystem - typisk er det i Norge Tietos handelssystem ProBroker som ligger til grunn. 5.2 Dekningskontroll ProBroker håndterer dekningskontroll mot depot ved salg og mot oppgjørskonto ved kjøp. Eventuelt reservasjon og belastning ved kjøp håndteres av ProBroker. Ved manglende dekning returnerer ProBroker feilmeldinger som umiddelbart presenteres på en pedagogisk måte i Internettløsningen. Ved manglende dekning eller registrering av ugyldige ordre, for eksempel feil papirnavn, odde børsposter, limit utenfor spredd osv gir det fornuftige feilmeldinger. Kunde bestemmer selv regelverk for behandling av ordre, for eksempel i forbindelse med sjekk av odd/round lots, rimelighetskontroll ved limit osv. 5.3 Ordreinnleggelse Internettløsningen tillater at det legges inn ordre i ProBroker 365/24/7. I ordrebildet kan man registrere standard ordre med varighet, limit osv, men også avanserte ordre med skjult volum eller stop loss. Andre ordretyper som for eksempel take-profit, triggerbok, automatisk handel osv. kan også utvikles dersom ønskelig. I tillegg finnes en enkel hurtighandelsfunksjon, som er tilgjengelig fra alle skjermbilder. Etter registrering av ordre vises den registrert ordre, med visning av estimert beløp. Brukeren blir bedt om å bekrefte. 11

12 5.4 Ordrestatus og transaksjonsoversikt En egen side viser innlagte ordre og eventuelle transaksjoner knyttet til disse. Her kan man filtrere på aktive, sluttede og kansellerte ordre innenfor en valgt periode. Det vises hvorvidt ordrene er helt eller delvis utført. Ordrestatus blir oppdatert i realtid. Fra dette bildet kan brukeren endre eller kansellere ordre. 5.5 Tilknytning Tilknytning gjør at en kunde kan kobles mot hvilket som helst ProBroker kundenummer med handel- eller read-only funksjon. Dette gjør det mulig å handle på fullmakt, eller for eksempel i aksjeklubber. OMS' adminmodul gjør det enkelt å sette opp eller endre slike tilknytninger til en hver tid. 12

13 6 Portefølje Siden benyttes for å hente ut kundens portefølje fra ProBroker og viser navn, ticker, siste kurs, antall, kostpris, markedsverdi, realisert og urealisert gevinst/tap absolutt og i %,. Brukeren kan sortere porteføljeoversikten på alle disse feltene. Saldo hentes fra ProBroker og kan vises i porteføljebildet. Porteføljen viser posisjon og tilhørende beregninger i det angjeldende papirs valuta. Totalportefølje kan omregnes til en bestemt valuta. Vi kan også summere markedsverdi i porteføljen og banksaldo for å få frem total verdi. Dersom kunden er VP kreditt-kunde vil informasjon knyttet til kreditten vises i porteføljebildet. Fra porteføljebildet kan man klikke seg videre til transaksjonshistorikk og selskapsside med markedsinformasjon. 13

14 6.1 Fiktiv portefølje Bruker kan opprette, endre og slette egne simulerte porteføljer hvor man legger inn egne fiktive transaksjoner, med kjøpskurs og kurtasje. I dette tilfelle vil OMS sørge for at fiktive beholdninger blir justert i forhold til eventuelle corporate actions. Daglig beregning av historisk porteføljeavkastning er inkludert og må avtales særskilt. 6.2 Historisk Porteføljeavkastning Portefølje og simulert portefølje vil være gjenstand for avkastningsberegninger, både for den samlede porteføljen og for de enkelte beholdninger. Porteføljeavkastningsmodulen beregner porteføljens avkastning på daglig basis og presenterer resultatet i en graf. Verdien av porteføljen fastsettes på bakgrunn av dagens sluttkurser og benytter sann tidsvektet metode. Formlene for utregning av avkastning følger anbefalingene i GIPS. 14

15 7 Alarmer OMS aksjehandelsløsning inneholder en alarmserver for utsendelse av for eksempel kursvarslinger. Brukeren definerer selv sine varslinger basert på kursendringer eller terskelverdier. Nyhetsvarslinger og analysevarslinger er en del av standard mulighetene i alarmserveren. Det kan settes alarmer på aksjer, indekser, råvarer, valuta og renter. Varslingene kan sendes per e-post og per SMS. Det kan settes alarmer på alt datainnhold i tjenesten, både rådata og beregnede data. For eksempel kan det settes alarmer på analysedata, for eksempel: Ny analyse med kjøpsanbefaling, Endret anbefaling på selskap, Target nådd eller ny Target. Eller det kan settes alarmer på porteføljeverdier, for eksempel når en kredittkunde har nådd eller nærmer seg sine grenseverdier. Vi kan også tilby andre utvidede kursalarmer som unormal høy omsetning, ekstraordinært volum, all-time-high på alle instrumenter osv. Alle utsendelser og utløsninger av alarmer logges i vår database og fremvises for sluttbruker og i admin-gui. Slik kan både support og kunden selv enkelt se hvilke alarmer som er aktive og hvor mange alarmer som er sendt ut. 15

16 8 Matador Matador er en windows desktop applikasjon for den aktive investor. Mens de fleste brukere vil være tilfreds med en webløsning, vil særdeles aktive investorer ønske en fullstendig personaliserbar applikasjon. Matador er tilrettelagt for handel og kan brandes med kundens navn og profil. Matador kan startes direkte fra desktop eller fra nettleser. 16

17 17

18 9 Mobile løsninger OMS tilbyr JME-applikasjonen Picador for mobiltelefoner som støtter Java. Vi tilbyr også iphone-app en ipicador. I tillegg kan vi lage websider tilpasset fremvisning på mobiltelefoner og tablets, typisk i skjermstørrelsene til iphone og ipad. 18

19 10 Autentisering og autorisering Aksjehandelsløsningen til OMS inneholder egen brukerdatabase og et web grensesnitt for behandling av både interne og eksterne brukere. Det genereres engangspassord til brukere som sendes per mail. Dette må endres ved førstegangs bruk. For ekstra sikkerhet kan man legge på en challenge, én engangskode som sendes på epost og/eller SMS, og som så tastes inn i løsningen før man får aksess. Passord lagres lagres kryptert. All kommunikasjon mellom nettleser og tjenesten skjer gjennom https og SSL (minimum 128bits). Løsningen kan etableres med Single SignOn (SSO) / URL sikkerhetshopp fra andre systemer, for eksempel EDB Secure Access / SO Verify som benyttes fra mange nettbanker. I kundens nettbank vil det etableres link til aksjehandelstjenesten. Når brukeren klikker på denne, gjøres et URL sikkerhetshopp til aksjehandelstjenesten. I sikkerhetsobjektet følger personeller organisasjonsnummer til kunden. I enkelte løsninger benytter vi kundens proprietære protokoller mot kundens portalsystem. Typisk en WebService som kunden kaller hos OMS, hvor OMS kaller en tjeneste hos kunden og verifiserer at brukeren er innlogget. Autorisasjoner kan registreres i OMS brukerdatabase eller i ProBrokers avtale-/ tjenestemodul. Dersom man benytter ProBrokers avtalemodul, vil tjenester, priser, løpetid, oppsigelsesfrister osv registreres der. ProBroker vil da håndterer fakturering/belastning av kunden i henhold til disse regler. Når brukeren har logget seg på/url sikkerhetshoppet er gjennomført, gjøres et søk mot ProBroker med person- eller organisasjonsnummer, som filtreres på kundegruppe(r), eventuelt identifikasjon av bank (regnr/ senterkode). Brukeren får så tilgang til de tjenester hun er autorisert for i ProBroker. Sluttbruker skal selv kunne bestille/avbestille tjenester innenfor aksjehandelsavtalen, slik som Realtid Level 1 og 2, Matador, Picador osv. 19

20 11 Admin-modul Adminmodulen kreves for å kunne benytte Editor-, Support-, Rådgiver- og Auditmodulene. I adminmodulen kan man legge inn, endre og slette interne brukere og tilordne disse ulike roller. Det tildeles brukernavn/passord for innlogging og tilgang beskyttes også på IP ranger Editor Editormodulen gir fleksible muligheter for egenprodusert innhold på hovedsiden i handelsløsningen (og evt. andre sider): 20

21 Sniplets: Det settes opp områder på de ulike websidene hvor man skal kunne publisere informasjon om tjenesten, driftsmeldinger etc. Helplets: Online hjelp på side- og felt nivå. Sistnevnte peker inn i hjelpesiden for den aktuelle siden med et såkalt HTML anchor. Publisering gjøres med en Javascript WYSIWIG HTML editor, TinyMCE. Filer kan lastes opp fra et web skjema, som igjen kan linkes til fra HTML sider Supportfunksjon Ved bruk av Supportløsning, kan Support logge seg inn på vegne av sluttkunde. Denne brukergruppen skal kunne søke opp en kunde og overta dens brukerident. Utvalgt funksjonalitet, som f. eks handel, skal ikke kunne utføres av denne brukergruppen Rådgiverfunksjon Tilsvarende som Support funksjonen, men fokuset i denne er å handle på vegne av kunder. Denne inneholder funksjonalitet for å kunne skifte fort mellom kunder, og er således en 21

22 ProBroker Light. Rådgivermodulen gir også adgang til å registrere brukere, endre opplysninger og slette brukere Audit Admin har en egen Audit modul for å kunne søke frem hendelser på kunder (ny/endre/slette ordre og tjenester, logg inn/ut etc). Audit kommer med et fast sett med hendelser, men kan utvides til å logge hva som helst. Man kan søke etter kunder med personnummer eller kundenummer i ProBroker og etter hendelser i datointervaller eller innhold, samt filtrere på hendelse og kilde. Statistikk er også tilgjengelig. 22

ParetoTrader. Securities

ParetoTrader. Securities ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet Pareto Trader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan bygge din

Detaljer

Oppsett ParetoTrader. Securities

Oppsett ParetoTrader. Securities Oppsett ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet ParetoTrader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan

Detaljer

Pareto Trader for iphone

Pareto Trader for iphone Pareto Trader for iphone Securities HANDEL PÅ MOBILE ENHETER Pareto Trader for iphone og ipad er et informasjons- og handelssystem i realtid. Du får tilgang til: Hurtig og sikker handel med Smart Order

Detaljer

Webtjenester Marked. Securities

Webtjenester Marked. Securities Webtjenester Marked Securities TILGANGER Våre webtjenester inngår i kundeforholdet med Pareto Securities og er helt gratis. Du logger inn fra: www.paretosec.com/online Her får du tilgang til: Handel i

Detaljer

Pareto Trader for ipad

Pareto Trader for ipad Pareto Trader for ipad Securities HANDEL PÅ MOBILE ENHETER Pareto Trader for iphone og ipad er et informasjons- og handelssystem i realtid. Du får tilgang til: Hurtig og sikker handel med Smart Order Routing

Detaljer

Pareto Trader for Android

Pareto Trader for Android Pareto Trader for Android Securities HANDEL PÅ MOBILE ENHETER Pareto Trader for Android er et informasjons- og handelssystem i realtid. Du får tilgang til: Hurtig og sikker handel med Smart Order Routing

Detaljer

Webtjenester Handel. Securities

Webtjenester Handel. Securities Webtjenester Handel Securities MIN KONTO Under menypunket Min konto finner du Min portefølje, Kontooversikt, Avkastning, Sluttsedler og innlogging til VPS Investortjeneste (uten passord). I Min portefølje

Detaljer

Webtjenester (beta versjon)

Webtjenester (beta versjon) Webtjenester (beta versjon) Securities TILGANGER Våre webtjenester inngår i kundeforholdet med Pareto Securities og er helt gratis. Du logger inn fra: www.paretosec.com. Her får du tilgang til: Handel

Detaljer

Webtjenester. Securities

Webtjenester. Securities Webtjenester Securities TILGANGER Våre webtjenester inngår i kundeforholdet med Pareto Securities og er helt gratis. Du logger inn fra: www.paretosec.com. Her får du tilgang til: Handel i Norge og Sverige

Detaljer

Tilleggstjenester og priser for våre handelstjenester

Tilleggstjenester og priser for våre handelstjenester Tilleggstjenester og priser for våre handelstjenester Securities HANDELSTJENESTER Webtjenesten Inngår kostnadsfritt i kundeforholdet og inneholder blant annet gratis realtidsinformasjon fra Oslo Børs (snapshot).

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

TAZETT. InterPortfolio TAZETT V 1

TAZETT. InterPortfolio TAZETT V 1 TAZETT TAZETT V 1 AZETT Betalinger Verdipapirer Firma Hendelser Oversikt side Konto 6020 99 99999 100 000 2 000 Aksjer Tick Aksje ITA Itera Siste 344, 19,00 AntallSnitt Kurs 75 2 312,67 16,40 Kurtasje

Detaljer

Slik kommer du i gang hos Pareto Securities

Slik kommer du i gang hos Pareto Securities Slik kommer du i gang hos Pareto Securities Securities INNLOGGING Innlogging Du logger inn ved å klikke på Market Login fra www.paretosec.com eller ved å gå direkte til https://online.paretosec.com. Brukernavn

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Pareto Online Trader. Securities

Pareto Online Trader. Securities Pareto Online Trader Securities MARKEDETS BESTE Markedets beste handelsapplikasjon Pareto Online Trader er et komplett informasjons- og handelssystem med streaming i realtid som passer for deg som er aktiv

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Hurtigveiledning Kundens Webapplikasjon Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

SiteVision brukerveiledning 1

SiteVision brukerveiledning 1 Document no. 15-SSV10006, B, 100607 SiteVision brukerveiledning 1 Denne brukerveiledningen er ment som starthjelp til sluttbrukere av SiteVision, og er tilpasset brukere som kun har lesetilgang (med rollen

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

2013 Aksjehandel på nett

2013 Aksjehandel på nett 2013 Aksjehandel på nett Pareto Securities Ledende aktør med 320 ansatte innen obligasjon-, aksje- og assetmegling, analyse og corporate finance. Lanserte i juni 2011 kanskje Norges mest komplette netthandelsløsning

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy DnB NOR Markets Aksjehandel våre online verktøy Aksjehandel på Internett Aksjehandel på internett gir deg effektiv tilgang til ulike aksjemarkeder og kostnadene er lavere enn ved tradisjonell aksjehandel

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

2015 Aksjehandel på nett

2015 Aksjehandel på nett 2015 Aksjehandel på nett Pareto Securities Ledende aktør med over 360 ansatte innen obligasjon-, aksje- og assetmegling, analyse og corporate finance. Lanserte i juni 2011 kanskje Norges mest komplette

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2 1.2 Oppbygging av skjermbilder...3 1.3 Brukerveiledning for tjenesten...5 1.3.1 Start

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Brukerveiledning. Nets Issuer Online. Nets Settlement Report. Visa Norge Bankgruppe-rapporten

Brukerveiledning. Nets Issuer Online. Nets Settlement Report. Visa Norge Bankgruppe-rapporten Brukerveiledning Nets Issuer Online Nets Settlement Report Visa Norge Bankgruppe-rapporten Nets Issuer Online Du kan når og hvor som helst få tilgang til egne data og verktøy for kortøkonomi og varsling

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

Onix Personell - Self Service. av Kjetil Bakkan

Onix Personell - Self Service. av Kjetil Bakkan Onix Personell - Self Service av Kjetil Bakkan Hva er Self Service? Et program som den ansatte selv bruker for å se og endre på data om seg selv i Onix Personell. Endre data? Det høres skummelt ut. Programmet

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer