Online Aksjehandel fra Oslo Market Solutions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Online Aksjehandel fra Oslo Market Solutions"

Transkript

1 Online Aksjehandel fra Keeping investors informed and empowered provides specialized market data and trading solutions to the financial industry. For further information, please contact phone: AS - part of Oslo Børs VPS. P.O. Box 4, 0051 Oslo. Visiting adress: Biskop Gunnerus' gate 14A, Oslo. Phone: Fax: Org.nr: NO MVA.

2 1 INNLEDNING DATAINNHOLD DATA FRA OSLO BØRS VPS NYHETER ANDRE DATA DATA FRA KUNDEN BØRSPORTAL MARKEDSOVERSIKT KURSLISTER SELSKAPSBILDE HEAT-MAPS OG ANDRE KART INTERAKTIVE GRAFER BASERT PÅ JAVA OG FLEX RANGERINGER OG KALKULERINGER WEB STREAMING HANDELSFUNKSJONER HANDELSSYSTEM DEKNINGSKONTROLL ORDREINNLEGGELSE ORDRESTATUS OG TRANSAKSJONSOVERSIKT TILKNYTNING PORTEFØLJE FIKTIV PORTEFØLJE HISTORISK PORTEFØLJEAVKASTNING ALARMER MATADOR MOBILE LØSNINGER AUTENTISERING OG AUTORISERING ADMIN-MODUL EDITOR SUPPORTFUNKSJON RÅDGIVERFUNKSJON AUDIT

3 1 Innledning Dette dokumentet viser en samling av det OMS tilbyr i en aksjehandelsløsning. Hver enkelt løsning skreddersys kundens behov og ønsker. Dette dokumentet er ikke uttømmende. OMS tilbud utvides stadig og vi gjør også utvikling på spesifikasjon fra kunder. 2 Datainnhold All data er tilgjengelig i feed, i fragmenter og i ferdige driftede løsninger. Den enkelte kundeløsning kan konfigureres til å dekke de fleste behov for finansielle instrumenter og markeder. Kursdata blir hentet direkte fra markedsplasser og datadistributører som Interactive Data Corporation (IDCo), mens andre data hentes fra andre data-aggregatorer som FactSet eller fra nyhetsleverandører. Kundens egne data kan også innlemmes. 3

4 2.1 Data fra Oslo Børs VPS Typiske data i en aksjehandelsløsning er: Realtidsoppdateringer på aksjer, egenkapitalbevis, tegningsrettigheter, warrants, ETFs, indekser og børsmeldinger fra Oslo Børs og Oslo Axess aksjehandelsløsning tar vare på historikk (5 år for norske aksjer) og justerer denne for corporate actions, slik at kursgrafer blir korrekt gjengitt. Finanskalender (løpende oppdatert) med oversikt over regnskapspresentasjoner, corporate og actions TOP10 Aksjonæroversikt: 10 største eiere i hvert selskap på Oslo Børs, Oslo Axess og A-listen på N-OTC, Innsiderliste (løpende oppdatert) 2.2 Nyheter Regulatory news, altså børsmeldinger, for selskaper på Nasdaq OMX Nordic og Oslo Børs/Axess er dekket med direkte feeder fra: Oslo Børs, OMX NewsFeed, Cision og Hugin. Disse meldingene kan sorteres etter Ticker og ISIN. Non-regulatory news, definert som pressemeldinger og redaksjonelle nyheter, fra: Nyhetsbyrån Direkt, TDN Finans og gratis tjenester som borsen.dk, dn.no, e24.no, thestreet.com. Gjennom IDCo tilbyr vi også internasjonale nyheter fra AFX, Dow Jones og Comtex. Artiklene kan filtreres av brukeren. 2.3 Andre data Consensusdata fra FactSet med god løpende dekning av norske selskaper Energidata fra EIA eller ICE Internasjonale indekser, råvarer, renter og valuta - typisk forsinkede data (15-20 minutter). Aksjekurser forsinket eller i realtid fra andre børser, global dekning gjennom IDCo. For eksempel fra OMX Nordic eller utvalg fra NYSE og Nasdaq. Kurser fra N-OTC-systemet til Norges Fondsmeglerforbund. 2.4 Data fra kunden Verdipapirforetakets egne analyser og estimater Kunden produserer xls eller xml, som leses inn automatisk eller lastes opp manuelt. 4

5 3 Børsportal Markedsdata blir distribuert med 15 eller 20 minutter forsinkelse eller i realtid avhengig av brukerens autorisasjon. 3.1 Markedsoversikt Markedsoversikten er det første bildet som gir brukeren en rask oversikt over markedet. Siden inneholder typisk følgende elementer: OSEBX, graf og siste Siste overskrifter fra Oslo Børs Vinnere / Tapere / Mest omsatt Indekser, Valuta 5

6 3.2 Kurslister Fokuserer automatisk på OSEBX listen. Listen inneholder felter som ticker, navn, kurs, endringer i kroner og prosent osv. Aksjelister, grunnfondsbevis og tegningsrettigheter på OSE Filtrering på topp nivå av GICS lister + OSEBX, vinnere, tapere, mest omsatt Sortering på vinnere, tapere, mest omsatt, navn OMS kurslister oppdateres automatisk ved endringer i Oslo Børs lister. Historikk, nøkkeltall osv 3.3 Selskapsbilde Kurslinje Graf som kan vise ulike intervaller, type (OHLC, Candlestick etc.), nyheter tegnes inn på graf med mouse-over effekt, sammenligning med OSEBX og indekser. Avansert graf med teknisk analyse Ordredybde, Siste handler, Meglerstatistikk, Nyheter, Finanskalender, Aksjonærliste osv. 6

7 3.4 Heat-maps og andre kart Heat-maps benytter størrelse og fargekoding i figurer for å fremvise et todimensjonalt datasett. Vi benytter heat-maps for å illustrere handelen i et selskap, i en indeks eller i en sektor. Alle heat-maps har mouse-over som gir underliggende detaljinformasjon. OMS leverer også verdenskart som viser utviklingen på de internasjonale markedene, basert på et utvalg aksjeindekser. Verdenskartet viser også hvilke markeder som er åpne for handel og hvilke som er stengte på visningtidspunktet. 7

8 3.5 Interaktive grafer basert på Java og Flex Vi tilbyr både statiske og interaktive grafer. De interaktive grafene er Flash komponenter eller Java applets som kan forstørres i et separat vindu med en mengde funksjoner: sammenligninger, tekniske analyser, dataoverlegg. Mouse-overs gir detaljert informasjon på spesifikke tidspunkt, og grafene støtter zooming, panning og printing. 8

9 3.6 Rangeringer og kalkuleringer Vi tilbyr flere ferdigkalkulerte og konfigurerbare lister: Største handler: Definerer de største handlene i turnover i et spesifikt marked i løpet av handelsdagen Index movers: Viser hvilke verdipapir som har størst innvirkning på verdien til en gitt indeks. Kalkuleres basert på indeksens komposisjon og dagens handler. Hot Stocks: Unormal høy omsetning, det regnes ut en "ratio" over (dagens omsetning) / (gjennomsnittlig dagsomsetning for de 10 siste handelsdager). Den med høyest "ratio" kommer på topp. Den er altså basert på høyest omsetning i forhold til selskapets gjennomsnittlig omsetning over den siste 10-dagers perioden. Skreddersydde indekser: Kundespesifiserte utvalg kan kalkuleres, i realtid, som vektede eller uvektede indekser. Vises med egne intradag grafer, snapshots og lignende Meglerstatistikk Rangeringer: estimater, locomotives etc 9

10 4 Web Streaming Web Streaming muliggjør streaming av data over Internet til standard nettlesere. Det kreves ingen installasjon på klientsiden. Kommunikasjon mellom server og klient går på HTTP, konfigurasjoner i brannvegger er derfor ikke nødvendig. Med Web Streaming blir kursoppdateringene dynamiske, slik at brukeren slipper å oppdatere websidene. Oppdateringer vises ved fargekoding tilsvarende en profesjonell tradingapplikasjon. Dette gir et oversiktlig og instinktivt bilde av kursoppdateringene. Brukerne kan lett fange opp positive og negative endringer i både kurslistene, ordredybde og vinnere og tapere. Realtidskunder blir profesjonelt betjent i browseren og blir samtidig uavhengige av arbeidsstasjon, en stor fordel for mobile brukere. Kundene får altså streamet data i sin prefererte og kjente arbeidsflate, som gjerne også er meglerselskapets prefererte kommunikasjonskanal mot kundene. tilbyr også streamende intradagsgrafer, på tilsvarende måte, dvs uten krav til nedlastning av programkomponenter på klienten. Med disse får brukeren et levende visuelt uttrykk for hvordan en aksje utvikler seg gjennom dagen og gjør det enda lettere og mer oversiktlig å følge markedet gjennom handelsløsningen. I tillegg til at grafen beveger seg, viser en pil med fargekoding, til en hver tid hvor kursen er akkurat for øyeblikket. 10

11 5 Handelsfunksjoner 5.1 Handelssystem OMS funksjonalitet for handel er basert på integrasjon mot verdipapirforetakets handelssystem - typisk er det i Norge Tietos handelssystem ProBroker som ligger til grunn. 5.2 Dekningskontroll ProBroker håndterer dekningskontroll mot depot ved salg og mot oppgjørskonto ved kjøp. Eventuelt reservasjon og belastning ved kjøp håndteres av ProBroker. Ved manglende dekning returnerer ProBroker feilmeldinger som umiddelbart presenteres på en pedagogisk måte i Internettløsningen. Ved manglende dekning eller registrering av ugyldige ordre, for eksempel feil papirnavn, odde børsposter, limit utenfor spredd osv gir det fornuftige feilmeldinger. Kunde bestemmer selv regelverk for behandling av ordre, for eksempel i forbindelse med sjekk av odd/round lots, rimelighetskontroll ved limit osv. 5.3 Ordreinnleggelse Internettløsningen tillater at det legges inn ordre i ProBroker 365/24/7. I ordrebildet kan man registrere standard ordre med varighet, limit osv, men også avanserte ordre med skjult volum eller stop loss. Andre ordretyper som for eksempel take-profit, triggerbok, automatisk handel osv. kan også utvikles dersom ønskelig. I tillegg finnes en enkel hurtighandelsfunksjon, som er tilgjengelig fra alle skjermbilder. Etter registrering av ordre vises den registrert ordre, med visning av estimert beløp. Brukeren blir bedt om å bekrefte. 11

12 5.4 Ordrestatus og transaksjonsoversikt En egen side viser innlagte ordre og eventuelle transaksjoner knyttet til disse. Her kan man filtrere på aktive, sluttede og kansellerte ordre innenfor en valgt periode. Det vises hvorvidt ordrene er helt eller delvis utført. Ordrestatus blir oppdatert i realtid. Fra dette bildet kan brukeren endre eller kansellere ordre. 5.5 Tilknytning Tilknytning gjør at en kunde kan kobles mot hvilket som helst ProBroker kundenummer med handel- eller read-only funksjon. Dette gjør det mulig å handle på fullmakt, eller for eksempel i aksjeklubber. OMS' adminmodul gjør det enkelt å sette opp eller endre slike tilknytninger til en hver tid. 12

13 6 Portefølje Siden benyttes for å hente ut kundens portefølje fra ProBroker og viser navn, ticker, siste kurs, antall, kostpris, markedsverdi, realisert og urealisert gevinst/tap absolutt og i %,. Brukeren kan sortere porteføljeoversikten på alle disse feltene. Saldo hentes fra ProBroker og kan vises i porteføljebildet. Porteføljen viser posisjon og tilhørende beregninger i det angjeldende papirs valuta. Totalportefølje kan omregnes til en bestemt valuta. Vi kan også summere markedsverdi i porteføljen og banksaldo for å få frem total verdi. Dersom kunden er VP kreditt-kunde vil informasjon knyttet til kreditten vises i porteføljebildet. Fra porteføljebildet kan man klikke seg videre til transaksjonshistorikk og selskapsside med markedsinformasjon. 13

14 6.1 Fiktiv portefølje Bruker kan opprette, endre og slette egne simulerte porteføljer hvor man legger inn egne fiktive transaksjoner, med kjøpskurs og kurtasje. I dette tilfelle vil OMS sørge for at fiktive beholdninger blir justert i forhold til eventuelle corporate actions. Daglig beregning av historisk porteføljeavkastning er inkludert og må avtales særskilt. 6.2 Historisk Porteføljeavkastning Portefølje og simulert portefølje vil være gjenstand for avkastningsberegninger, både for den samlede porteføljen og for de enkelte beholdninger. Porteføljeavkastningsmodulen beregner porteføljens avkastning på daglig basis og presenterer resultatet i en graf. Verdien av porteføljen fastsettes på bakgrunn av dagens sluttkurser og benytter sann tidsvektet metode. Formlene for utregning av avkastning følger anbefalingene i GIPS. 14

15 7 Alarmer OMS aksjehandelsløsning inneholder en alarmserver for utsendelse av for eksempel kursvarslinger. Brukeren definerer selv sine varslinger basert på kursendringer eller terskelverdier. Nyhetsvarslinger og analysevarslinger er en del av standard mulighetene i alarmserveren. Det kan settes alarmer på aksjer, indekser, råvarer, valuta og renter. Varslingene kan sendes per e-post og per SMS. Det kan settes alarmer på alt datainnhold i tjenesten, både rådata og beregnede data. For eksempel kan det settes alarmer på analysedata, for eksempel: Ny analyse med kjøpsanbefaling, Endret anbefaling på selskap, Target nådd eller ny Target. Eller det kan settes alarmer på porteføljeverdier, for eksempel når en kredittkunde har nådd eller nærmer seg sine grenseverdier. Vi kan også tilby andre utvidede kursalarmer som unormal høy omsetning, ekstraordinært volum, all-time-high på alle instrumenter osv. Alle utsendelser og utløsninger av alarmer logges i vår database og fremvises for sluttbruker og i admin-gui. Slik kan både support og kunden selv enkelt se hvilke alarmer som er aktive og hvor mange alarmer som er sendt ut. 15

16 8 Matador Matador er en windows desktop applikasjon for den aktive investor. Mens de fleste brukere vil være tilfreds med en webløsning, vil særdeles aktive investorer ønske en fullstendig personaliserbar applikasjon. Matador er tilrettelagt for handel og kan brandes med kundens navn og profil. Matador kan startes direkte fra desktop eller fra nettleser. 16

17 17

18 9 Mobile løsninger OMS tilbyr JME-applikasjonen Picador for mobiltelefoner som støtter Java. Vi tilbyr også iphone-app en ipicador. I tillegg kan vi lage websider tilpasset fremvisning på mobiltelefoner og tablets, typisk i skjermstørrelsene til iphone og ipad. 18

19 10 Autentisering og autorisering Aksjehandelsløsningen til OMS inneholder egen brukerdatabase og et web grensesnitt for behandling av både interne og eksterne brukere. Det genereres engangspassord til brukere som sendes per mail. Dette må endres ved førstegangs bruk. For ekstra sikkerhet kan man legge på en challenge, én engangskode som sendes på epost og/eller SMS, og som så tastes inn i løsningen før man får aksess. Passord lagres lagres kryptert. All kommunikasjon mellom nettleser og tjenesten skjer gjennom https og SSL (minimum 128bits). Løsningen kan etableres med Single SignOn (SSO) / URL sikkerhetshopp fra andre systemer, for eksempel EDB Secure Access / SO Verify som benyttes fra mange nettbanker. I kundens nettbank vil det etableres link til aksjehandelstjenesten. Når brukeren klikker på denne, gjøres et URL sikkerhetshopp til aksjehandelstjenesten. I sikkerhetsobjektet følger personeller organisasjonsnummer til kunden. I enkelte løsninger benytter vi kundens proprietære protokoller mot kundens portalsystem. Typisk en WebService som kunden kaller hos OMS, hvor OMS kaller en tjeneste hos kunden og verifiserer at brukeren er innlogget. Autorisasjoner kan registreres i OMS brukerdatabase eller i ProBrokers avtale-/ tjenestemodul. Dersom man benytter ProBrokers avtalemodul, vil tjenester, priser, løpetid, oppsigelsesfrister osv registreres der. ProBroker vil da håndterer fakturering/belastning av kunden i henhold til disse regler. Når brukeren har logget seg på/url sikkerhetshoppet er gjennomført, gjøres et søk mot ProBroker med person- eller organisasjonsnummer, som filtreres på kundegruppe(r), eventuelt identifikasjon av bank (regnr/ senterkode). Brukeren får så tilgang til de tjenester hun er autorisert for i ProBroker. Sluttbruker skal selv kunne bestille/avbestille tjenester innenfor aksjehandelsavtalen, slik som Realtid Level 1 og 2, Matador, Picador osv. 19

20 11 Admin-modul Adminmodulen kreves for å kunne benytte Editor-, Support-, Rådgiver- og Auditmodulene. I adminmodulen kan man legge inn, endre og slette interne brukere og tilordne disse ulike roller. Det tildeles brukernavn/passord for innlogging og tilgang beskyttes også på IP ranger Editor Editormodulen gir fleksible muligheter for egenprodusert innhold på hovedsiden i handelsløsningen (og evt. andre sider): 20

21 Sniplets: Det settes opp områder på de ulike websidene hvor man skal kunne publisere informasjon om tjenesten, driftsmeldinger etc. Helplets: Online hjelp på side- og felt nivå. Sistnevnte peker inn i hjelpesiden for den aktuelle siden med et såkalt HTML anchor. Publisering gjøres med en Javascript WYSIWIG HTML editor, TinyMCE. Filer kan lastes opp fra et web skjema, som igjen kan linkes til fra HTML sider Supportfunksjon Ved bruk av Supportløsning, kan Support logge seg inn på vegne av sluttkunde. Denne brukergruppen skal kunne søke opp en kunde og overta dens brukerident. Utvalgt funksjonalitet, som f. eks handel, skal ikke kunne utføres av denne brukergruppen Rådgiverfunksjon Tilsvarende som Support funksjonen, men fokuset i denne er å handle på vegne av kunder. Denne inneholder funksjonalitet for å kunne skifte fort mellom kunder, og er således en 21

22 ProBroker Light. Rådgivermodulen gir også adgang til å registrere brukere, endre opplysninger og slette brukere Audit Admin har en egen Audit modul for å kunne søke frem hendelser på kunder (ny/endre/slette ordre og tjenester, logg inn/ut etc). Audit kommer med et fast sett med hendelser, men kan utvides til å logge hva som helst. Man kan søke etter kunder med personnummer eller kundenummer i ProBroker og etter hendelser i datointervaller eller innhold, samt filtrere på hendelse og kilde. Statistikk er også tilgjengelig. 22

Webtjenester. Securities

Webtjenester. Securities Webtjenester Securities TILGANGER Våre webtjenester inngår i kundeforholdet med Pareto Securities og er helt gratis. Du logger inn fra: www.paretosec.com. Her får du tilgang til: Handel i Norge og Sverige

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

ParetoTrader. Securities

ParetoTrader. Securities ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet Pareto Trader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan bygge din

Detaljer

Oppsett ParetoTrader. Securities

Oppsett ParetoTrader. Securities Oppsett ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet ParetoTrader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan

Detaljer

2015 Aksjehandel på nett

2015 Aksjehandel på nett 2015 Aksjehandel på nett Pareto Securities Ledende aktør med over 360 ansatte innen obligasjon-, aksje- og assetmegling, analyse og corporate finance. Lanserte i juni 2011 kanskje Norges mest komplette

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper

OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper OSLO BØRS VPS Utstederprodukter Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper I korte trekk 2009 Antall VPS-kontoer 1 683 935 6,1 milliarder kroner daglig omsetning Utenlandske

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.7 Versjon 3.7 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 3.7.pdf for oppgraderingsbeskrivelse.

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Stocks Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open... 6 Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)...

Detaljer

Pareto Online Trader. Securities

Pareto Online Trader. Securities Pareto Online Trader Securities MARKEDETS BESTE Markedets beste handelsapplikasjon Pareto Online Trader er et komplett informasjons- og handelssystem med streaming i realtid som passer for deg som er aktiv

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer