VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk."

Transkript

1 R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN , EN 50581

2 INNHOLD Deaktiver PIN koden på SIM kortet før det settes inn i alarmen. Kapittel 1. Bruker Spesifikasjoner Kapittel 2. Panel indikatorer og tilkoplingspunkter Kapittel 3. Montering Kapittel 4. Systeminnstillinger 4.1. Angi innstillinger 4.2. Legg til fjernkontroll 4.3. Slett fjernkontroll 4.4. Koding av Aktiv Sone 4.5. Slett Aktiv Sone 4.6. Innstilling av Aktiv Sone 4.7. Valg av Aktiv Sone 4.8. Sirene-innstilling for alarm 4.9. Innstilling av alarmforsinkelse Valg av alarm-telefonnummer Sletting av alarm-telefonnummer Valg av SMS alarm telefonnummer Slett SMS alarm telefonnummer Nettverk tilkopling Talebeskjed Avspilling av Talebeskjed Innstilling av dato Innstilling av tid Tids innstilling av automatisk aktivering Tids innstilling av automatisk deaktivering Trådløs kontroll Innstilling Trådløs Sirene innstilling

3 4.23. Koding av trådløs Sirene Trådløs styring av lys og varme Endre bruker passord Endre Program passord Tids innstilling for forsinket aktivering 4.28 Tids innstilling av alarmforsinkelse Talebeskjed Funksjon 4.30 Signal fra sirenen ved bruk av fjernkontrollen Bakgrunnsbelysning Siren innstillingen i SOS modus SMS melding ved Aktivert/Deaktivert alarm Valg av språk Fabrikk innstilling Har du glemt passordet Kapittel 5. Bruksanvisning 5.1. Aktivert modus 5.2. Natt modus 5.3. Deaktivering av alarmen 5.4. Besvare alarm oppringing 5.5. Fjernkontroll via telefon 5.6. Bruk av alarmen til SOS varsling 5.7. Bruk av alarmen som telefon 5.8. Lagring og kontroll av utløste alarmer Kapittel 6. Tekniske Spesifikasjoner Kapittel 7. Innholdsfortegnelse Kapittel 8. Stell og vedlikehold

4 Funksjoner Kapittel 1. Bruker Spesifikasjoner Elegant og avansert touch tastatur for enkel betjening; 128x64 LCD-skjerm med klokke display; 4 kablede og 10 trådløse alarm soner, og hver trådløs sone støtter maksimalt 10 sensorer; Kan tilkoples maksimalt 8 fjernkontroller; Innebygd høyttaler, og kunstig digital stemme. Innebygd kunstig melding 10-sekunders automatisk egen innspilt talemelding Kan forhåndsinnstille inntil 6 telefonnumre Når alarmen går, vil systemet varsle disse telefonnumrene automatisk. Kan forhåndsinnstille inntil 3 SMS nummere. Når alarmen går, vil systemet sende SMS til disse. Forhånds valgt aktivert og deaktivert funksjon. Kan brukes som en trådløs telefon ved hjelp av tastaturet på sentralenheten; Aktivering av systemet kan gjøres på forskjellige måter: Alt.1. Kodetastatur på sentralenhet Alt.2 Trådløst kodetastatur Alt.3. Fjernkontroll. Alarm samtale har prioritet selv om enheten er opptatt ved for eksempel en telefonsamtale. SMS-varsel for strømbrudd, samt når strømmen kommer tilbake. Innebygd LI batteri som automatisk lades opp. 1

5 Innføring i alarmsystemet Kapittel 2. Panel indikatorer og tilkoplingspunkter Ref.1. LCD-skjerm: Oppløsning: 128x64, velg mellom norsk eller engelsk display. Ref.2. Indikator for: POWER: Spenning og statusindikator. -blinker raskt (en gang per sekund) betyr at systemet søker GSMnettverk; -blinker en gang hvert 3 sekund betyr panel er i standby modus. SET: vil være på når systemet går i innstillings modus. SIGNAL: signalindikatoren. ALARM: Lyser når systemet er aktivert. 3. Dette tastaturet er et Touch Panel som krever et tydelig trykk. Men vennligst ikke press hardt. ARM: Ved å trykke på 'ARM' knappen, vil systemet gå i Aktivert modus. STAY: Ved å trykke på 'Stay' knappen, vil systemet gå i Natt modus. CALL: brukes til å foreta anrop. Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk deretter på CALL knappen. TRYKK Call igjen etter samtalen for å avslutte. SOS: nød alarm ESC: fjerne det innskrevne innhold eller gå tilbake til siste operasjon ENTER: bekrefte 2

6 OFF ON POWER IN Innføring i alarmsystemet 6 SIREN+ SIREN- T-Vcc CLK DATA T-GND GND Zone l GND Zone 2 GND Zone 3 GND Zone 4 GND R SIREN+ SIREN- T-Vcc CLK DATA T-GND GND Zonel GND Zone2 GND Zone3 GND Zone4 GND RED BLACK 4. Lednings tilkoplinger SIREN WIRED SENSOR 1 SIREN + (rød kabel) 2 SIREN- (svart kabel) 3 T_VCC: Ugyldig port (ikke har noen funksjon) 4 CLK: Ikke i bruk 5 DATA: Ikke i bruk 6 T_GND: Ikke i bruk 7 GND: Jord 8 Sone 1: Kablet sensor 1: støtter både NO og NC 9 GND: Jord 10 Sone 2: Kablet sensor 2: støtter både NO og NC 11 GND: Jord 12 Sone 3: Kablet sensor 3: støtter både NO og NC 13 GND: Jord 14 Sone 4: Kablet sensor 4: støtte både NO og NC 15 GND: Jord 5. AV / På bryter.. 6. SIM - kortholder: Vennligst vær oppmerksom på pilen som indikerer åpningen av sim kort holderen: "LOCK" "OPEN". Ikke sett inn eller ta ut SIM-kortet når hovedenheten er slått på eller strømmen (220V) er tilkoblet. Mrk: PIN koden på SIM kortet MÅ deaktiveres permanent. Dette gjøres ved å sette SIM kortet inn i en vanlig telefon, gå inn i innstillinger å velg deaktiver PIN kode. Dette kan også gjøres hos teleoperatøren. ALARMSYSTEMET VIL IKKE FUNGERE SOM DET SKAL OM IKKE PIN KODEN ER DEAKTIVERT. 3

7 Kapittel 3. Montering Riktig montering og plassering av hovedpanelet er viktig for god arbeidstemperatur og lang levetid. 1. Koble til kablede tilbehør som anvist. 2. Sett inn SIM-kortet. HUSK Å DEAKTIVERE PIN KODEN FØRST. 3. Koble til strømadapteret. Hovedpanelet vil starte egenkontroll og strømindikatorlyset blinker en gang. Hvis LED lysene ikke lyser, må du slå på alarmenheten en gang til. Vennligst vent 10 sekunder før du slår alarmenheten på igjen. Dette er viktig med tanke på restarting av systemet. 4. Hovedpanelet blinker hvert 3. sekund etter etablert kontakt med GSM-nettet. 5. Slå på AV / PÅ bryteren (5). 6. Sjekk GSM signal ikonet på LCD-skjermen. Signal mindre enn 3 markører vil påvirke den normale ytelsen. Vennligst monter Hovedpanelet der det er best mulig GSM-signal. Kapittel 4. Systeminnstillinger 4.1. Angi innstillinger Alle innstillinger må gjøres i innstillings modus. Trykk 2/8/4/6 (piltastene) for å velge: opp/ned/venstre/høyre. Gå til "Innstilling" i frakoplet modus. Tast inn et 6-sifret passord (standard passord er: ), og trykk deretter ENTER. Hoved panelet gjør et "pip" og SET indikatoren lyser. Skjermen viser "Fjernkontroll". Fig 1: Alarm Frakoblett Alarm Frakoblet Fig 2: Tast Passord Alarm Frakoblet Fig 3: Trykk for å bekrefte Fjernkontroll : 11/12/12 11:

8 4.2 Legg til Fjernkontroll Alarmsystemet kan betjenes fra maksimalt 8 fjernkontroller. Ekstra fjernkontroller må kodes til hovedenheten for å fungere. Koden for hver enkelt fjernkontroll kan ikke være tom eller ha samme kode som andre lagrede fjernkontroller. Fremgangsmåte: Gå til Fjernkontroll i innstillingsmenyen Trykk "4" eller "6" (piltastene) for å velge fjernkontroll nr, trykk "8" for å finne "koding" og trykk ENTER for å bekrefte. Trykk så på en knapp på fjernkontrollen for å sende signal til sentralenheten. Godtas fjernkontrollen som du vil legge til, vil panelet lage to pip. Trykk deretter ENTER for å bekrefte. Hvis fjernkontrollen har vært programmert og lagret tidligere, vil hovedenheten gjøre fire pip og skjermen viser: "Feil, Gjenta kode". Fremgangsmåte vist på displayet: Fig 1: Gå til menyen for fjernkontroller Fjernkontroll Fig 2: Velg fjernkontroll nummer og programmerings meny Fjernkontroll 1 Koding Slett Fig 3: Venter på signal Fjernkontroll Trigge Styring Lagre Fig 4A: Enheten er godkjent. Fjernkontroll Normal Kode Fig 4B: Sentralenheten har Fig 5: Trykk ENTER for å lagre samme kode som fjernkontrollen Fjernkontroll 1 Feil Gjenta Kode Fjernkontroll 1 Lagret OK Lagre Lagre 4.3 Slett fjernkontroll Hvis fjernkontrollen blir borte eller skadet, må den slettes fra systemet. Etter sletting, kan den ikke betjene alarmsystemet. 5

9 Fremgangsmåte: Gå til Fjernkontroll i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" (piltaster) for å velge den fjernkontrollen du ønsker å slette. Trykk på "8" for å finne "fjern", og trykk deretter ENTER. Fremgangsmåten vist på Displayet: Fig1: Fig 2: Velg den fjernkontrollen fjernkontroll programmering du ønsker å slette Fig 3: trykk ENTER for å bekrefte Fjernkontroll Fjernkontroll 1 Koding Slett Fjernkontroll 1 Slett OK 4.4 Koding av Aktiv Sone Alarmen har muligheter for 10 trådløse alarm soner, som hver støtter opptil 10 trådløse detektorer. Ekstra sensorer som ikke er i standardpakken må kodes til sentralenheten for å fungere. Koden til tilleggsutstyr kan ikke være tom eller være den samme som den lagrede koden til sentralenheten. Fremgangsmåte for koding: Gå til Aktiv Sone i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" (piltaster) for å velge sensor, trykk "8" for å finne "koding" og trykk ENTER for å bekrefte. Aktiver så sensoren slik at den sender signal til sentralenheten. Godkjennes sensoren du vil legge til, vil panelet lage to pip etter å ha mottatt signalet. Trykk så ENTER for å bekrefte. Hvis sensoren har vært lagret før, vil hovedenheten gjøre fire piper og displayet vise: "Feil, Gjenta kode". Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg aktivsoneinnstilling Fig 2: Velg sone nummer og trykk ENTER Fig 3: Venter på signal fra sensor Sone Sone 1 Koding Slett Sone Trigge sensor Lagre 6

10 Fig 4A: Koding vellykket Fig 4B: Sentralenheten har samme kode som sensoren Fig 5: Trykk ENTER for å lagre Sone Normal Kode Sone 1 Feil Gjenta Kode Sone 1 Lagret OK Lagre Lagre 4.5 Slett Aktiv Sone Den trådløse detektoren kan ikke alarmere hovedenheten etter at den er slettet. Fremgangsmåte: Gå til Aktiv sone i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" for å velge hvilken sensor du ønsker å slette. Trykk på "8" for å finne "Slett", og trykk deretter ENTER. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg aktiv sone innstilling Sone Fig 2: Velg nummeret på sonen Sone 1 Koding Slett Fig 3: Velg Delete og trykk ENTER Slett OK Sone Innstilling av Aktiv Sone Valget av aktiv sone kan velges i hovedpanelet. Det er 8 valgmuligheter: SOS, brann, gass, dør, hall, vindu, balkong og nivå. Vennligst les "Kapittel 6. Tekniske Spesifikasjoner "for systemets standardinnstillinger. Fremgangsmåte: Gå til Aktiv Sone i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" for å velge sonen nummeret, og trykk deretter på "2" eller "8" for å gå til sone valg. Trykk ENTER. 7

11 Fremgangsmåten, som et eksempel, som vist på Displayet: Fig 1: Velg aktiv soneinnstilling Fig 2: Velg aktiv sone Fig 3: Trykk ENTER for å bekrefte Sone Sone 1 Sted: Brann Aktivert: På Sone 1 Sted: Gass Aktivert: På Fig. 4: (Vist i dette eksempelet) Før innstillingen, er SMS alarmen for sone 1: 01 sone brannalarm; Etter innstilling, er den: 01 sone gassalarm. SMS alarm: [01 ~ 10]. Som et eksempel kan valg av stedet for sone 4 være "vindu". SMS meldingen du mottar, er da: '04 sone vindus alarm'. 4.7 Valg av Aktive soner/alarmering: Det er ulike mulige valg av alarm setting: Fullt Aktivert, Nattaktivert og Alarm når enheten er avslått. For eksempel kan det være ønskelig at gassdetektorer er aktive hele tiden. Gå til: Natt modus, og aktivere de sonene som er tilkoplet gassdetektorer. Fremgangsmåte: Velg Aktiv Sone i innstillingsmenyen, trykk "2" eller "8" for å velge Natt modus (aktivere eller deaktivere), trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte, som et eksempel, er vist på Displayet: Fig 1: Velg aktiv sone innstilling Fig 2: Velg modus Fig 3: Trykk ENTER for åbekrefte Sone Sone 1 Natt: Av Frakobl: Av Sone 1 Natt: På Frakobl: Av Fig. 4: (I dette eksempelet) Før innstilling, vil ikke sone 1 aktiveres i Frakoplet status; Etter innstilling, vil sone 1 utløse alarmen i Frakoplet status. 8

12 4.8. Sirene Innstilling for alarm Sirenen kan stilles til PÅ eller AV når det er alarm fra hver av de aktive sonene. Fremgangsmåte: Velg Aktivsoneinnstilling, trykk "2" eller "8" for å velge aktivere sirene, eller deaktivere, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte, som vist på Displayet: Fig 1: Velg aktivsoneinnstilling Fig 2: Velg sirene status Fig 3: Trykk ENTER for å bekrefte Sone Sone 1 Sirene: Av Forsink: Av Sone 1 Sirene: På Forsink: Av Fig.4:(I dette eksempelet) Før innstillingen er sirenen PÅ, når sone 1 alarmerer; Etter innstilling,er sirenen AVSLÅTT for sone Innstilling av Alarm forsinkelse Det er mulig å sette en tidsforsinkelse for hver enkelt sone før alarmen går. Fremgangsmåte: Gå til Aktivsoneinnstilling.Trykk "2" eller "8" for å velge aktivere eller deaktivere forsinkelse, og trykk ENTER for å bekrefte. Husk at dette må gjøres separat i hver enkelt sone man ønsker forsinkelse. Man ønsker gjerne en tidsforsinkelse ved ut og innpassering av hoved dør. Man velger da den sonen (gjerne sone 1) hvor hoved døren befinner seg, og setter for eksempel 20 sek forsinkelse i denne sonen. Ingen andre soner blir berørt av dette. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg aktivsoneinnstilling Fig 2: Velg forsinket status Fig 3:Trykk ENTER for å bekrefte Sone Sone 1 Sirene: Av Forsink: Av Sone 1 Sirene: På Forsink: Av Fig.4:(I dette eksempelet) Før innstillingen, alarmeres enheten,og sirenen slås på umiddelbart når sone1 er utløst; Etter innstilling, vill alarmen aktiveres etter innstilt tid. 19

13 4.10 Valg av alarm-telefonnummer Enheten kan lagre seks alarm - telefonnummer. Når alarmen går, vil enheten ringe til de valgte telefonnumrene i rekkefølge, tre ganger inntil det oppnås kontakt med en. Fremgangsmåte: Gå til telefonnummer i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" for å velge prioritets-nummer og trykk ENTER. Tast inn telefonnummeret, og trykk deretter på ENTER for å lagre. Gjenta prosessen for hvert av de 6 valgte telefonnumrene. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1:Velg telefonnummer programmering Fig 2: Velg prioritetsnummer. Fig 3: Tast inn telefonnummer Tlf Nr Telefon 1 Intet Nummer Slett Telefon Tast Tlf Nummer Lagre Fig 4: Trykk ENTER for å lagre Telefon 1 Lagret Ok Fig 5:Det første telefonnummeret er lagret Telefon # Slett 4.11 Slett valgte alarm-telefonnumre Gå til telefonnummerinnstilling, trykk "4" eller "6" for å velge prioritetsnummer, og trykk deretter på"8" for å velge "slett" og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1:Velg telefonnummer programmering Tlf Nr Fig 2:Velg det telefonnummeret du ønsker å slette Telefon # Slett Fig 3: Velg slett Telefon # Slett 10

14 Fig 4: Det valgte nummeret er nå slettet Telefon 1 Slett Ok 4.12 Valg av SMS alarm telefonnummer. Alarmsystemet kan lagre 3 SMS telefonnumre. Når alarmen går,vil den sende SMS til disse telefonnumrene. Fremgangsmåte: Gå til SMS-nummerinnstilling. Trykk"4"eller "6" for å velge prioriterings-nummer og trykk ENTER.Tast inn nummeret du vil at systemet skal sende SMS til, og trykk deretter påenter for å lagre. Gjenta samme prosedyre for de andre valgte SMS telefonnumrene Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg SMS nummer programmering SMS Nummer Fig 2: Velg prioritetsnummer SMS 1 Intet Nummer Slett Fig 3: Tast nummer for SMS mottak SMS Tast Tlf Nummer Lagre Fig 4: Trykk ENTER for å lagre SMS 1 Lagret Ok Slett SMS telefonnummer Fremgangsmåte: Gå til SMS-nummer innstillingen, trykk "4" eller "6" for å velge prioriterings nummer, og trykk deretter på "8" for å velge "Slett". Trykk ENTER for å bekrefte 11

15 Fremgangsmåte som vist på Displayet: Fig 1: Velg SMS nummer programmering SMS Nr Fig 2:Velg det nummeret du ønsker å slette SMS # Slett Fig 3: Velg slett SMS # Slett Fig 4:Det valgte nummeret er nå slettet SMS 1 Slett Ok Nettverk tilkopling Dette systemet har ikke denne funksjon Talebeskjed Dette systemet kan gi en 10-sekunders talebeskjed. Når alarmen går, vil enheten ringe og spille av innspilt beskjed. Fremgangsmåte: Gå til opptak innstillingen og trykk. Systemet viser "startopptak". Trykk igjen for å starte opptak. Opptaket starter nå automatisk og du kan tale inn beskjeden. Systemet teller ned fra 10-0 sek slik at du kan følge hvor lenge det er igjen av den tilmålte tiden. OBS: Opptaket vil stoppe automatisk og lagres etter 10 sekssekunder! Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1:Velg opptakinnstilling Fig 2: start opptak Fig 3: Opptak I 10 sekunder Opptak Opptak Start Opptak Opptak Avspilling av Talebeskjed

16 Gå til Opptak innstillingen, og trykk deretter på"6" for å velge "avspill". Enheten vil begynne å spille av talemeldingen du spilte inn. Du kan gjøre nytt opptak hvis du ikke er fornøydmed det første. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg opptakinnstilling Fig 2: Dette vises I displayet Fig 3: Trykk '6' for å velge 'play' Opptak Opptak Start Opptak Opptak Avspill Fig 4:Trykk ENTER for å spille av opptaket Opptak Innstilling av dato Dato formatet er år / måned/ dag. ("År"-innstillingen er00-99.) Fremgangsmåte: Gå til "Tid"-menyen, og velg deretter "Dato". Tast inn den datoen du vil ha, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2: Velg datoinnstilling Fig 3: Tast inn datoen Tid Dato 11/12/12 Dato 00/00/00 Vennligst Lagre Fig 4: Trykk ENTER for å lagre Dato Lagret Ok 13

17 4.18 Innstilling av klokke. Tidssystemet er 24-timers system. Gå til"tid"-menyen, da vil du få frem"dato"-menyen. Trykk deretter på"6" for å velge "Tid".Tast inn nøyaktig klokkeslett, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2: Du ser nå dato menyen Fig 3:Velg 6 for å velge tid Tid Dato 11/12/12 Tid 16:25 Fig 4: Tast inn riktig klokkeslett Tid 00:00 Vennligst Fig 5:Trykk ENTER for å lagre Tid Lagret Ok Lagre 4.19 Tids innstilling av automatisk aktivering Med denne innstillingen, vil alarmsystemet bli aktivert på den innstilte tiden.fremgangsmåte: Gå til "Tid"-menyen, så til"dato"-menyen, og trykk deretter på"6" for å velge "På-tidspunkt". Tast inn det nøyaktige tidspunktet du ønsker alarmen aktivert, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2:Du ser nå datoen I menyen Fig 3:Trykk 6 for å velge tidsinnstilling Tid Dato 11/12/12 Timer Tillkobl Av t 14

18 Fig 4:Tast inn tiden du vil bruke Timer Tillkobl Lagret Ok 4.20 Tidsinnstilling for automatisk deaktivering Med denne innstillingen, vil alarmsystemet automatisk bli avslått på det innstilte tidspunkt. Fremgangsmåte: Gå til"tid"-menyen, så til "Dato"- menyen, og trykk deretter på"6" for å velge "Av-tidspunkt". Tast inn det nøyaktige tidspunktet du ønsker alarmen skal slå seg av, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2: Du ser nå datoen I menyen Fig 3:Trykk 6 for å velge deaktivere tidsinnstilling Tid Dato 11/12/12 Timer Frakoblett Av Fig 4:Tast inn tiden du vil endre Timer Frakoblett Lagret Ok 4.21 Trådløs kontroll Innstilling Dette systemet har ikke denne funksjon i dag. 15

19 4.22. Trådløs Sirene innstilling. (ekstra utstyr. Kommer høsten 2013) Trådløse sirener må kodes til hovedpanelet for å fungere normalt. Fremgangsmåte: Sett den trådløse sirenen som du ønsker å kode i koding modus. Gå til "trådløs kontroll"-menyen i panelet, så til "kontroll"-menyen. Trykk "6" for å velge "trådløs sirene"-innstillingen, og deretter velg "overføring"-innstillingen. Alarmenheten vil sende valgte data til sirenen. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1:Velg trådløs kontroll Fig2: Kontrollmeny Fig3:Trykk 6 for å velge sirene Fjernkontrolll Styring På Trådløs Sirene Sender Kryptering Fig4: Etter å ha trykket på ENTER-tasten, vil hovedenheten sende trådløst signal til å styre den trådløse sirenen Koding av trådløs Sirene Koding av den trådløse sirenen blir sendt fra den interne senderen i sentralenheten. Signalkodene av denne modellen er fra fabrikken de samme for alle alarmer.hvis du og din nabo begge bruker denne modellen, kan alarmsignal fra din nabo føre til aktivering av sirenen. Skjer dette, må den trådløse sirenen krypteres for å unngå forstyrrelser. Fremgangsmåte: Gå til "trådløs kontroll"-menyen, og deretter "kontroll"- menyen. Trykk "6" for å velge "trådløs sirene", og trykk "8" for å velge "kryptering". Velg fire tilfeldige tall og deretter lagre. 16

20 Fremgangsmåten vist i Displayet: Fig 1: Velg trådløs kontroll Fig 2: Kontrollmeny Fig 3:Trykk 6 for å velge trådløs sirene Fjernkontroll Styring Av Trådløs Sirene På Kryptering Fig 4:Tast inn en tilfeldig 4 sifret kode Trådløs Sirene 8907 Inntast Fig 5:Trykk ENTER for å lagre Trådløs Sirene Lagret Ok 4.24Trådløs kontrollav lys og varme Denne funksjonen har ikke enheteni dag. 4.25EndreBrukerPassord Passordet skal brukes til daglig bruk. Standard innstilling er Fremgangsmåte for å endre dette passordet: Gå til"settings"-menyen, og deretter "Endre passord". Tast inn det 4-sifrede passordet du vil bruke, og lagre dette. Fremgangsmåte vist i Display: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passord menyen Fig 3:Tast inn ditt 4 sifrede passord Brukerkode Brukerkode Inntast Lagre 17

21 Fig 4: Lagre Brukerkode Lagret Ok 4.26 Endre Programmeringspassord Programmeringspassordet brukes når alarmen skal programmeres. Standard fabrikksinnstilling er Fremgangsmåte for å endre dette passordet: Gå til"settings"-menyen, og deretter "endre passord", trykker '6"for å velge" program passord ". Tast inn det 6-sifrede passord du vil benytte,og lagre dettte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge programere passord Brukerkode Programkode Fig 4: tast inn passordet å lagre Programkode Lagret Ok Tids innstilling for forsinket aktivering. Med denne innstillingen, vil alarmen slå seg på etter innstilt tid. Forsinkelses tidsom er sekunder. Fabrikk innstillingen er 60 sekunder. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen, Tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge "forsinket På". Tast inn den tidsforsinkelsen du vil ha, og lagre dette.

22 Fremgangsmåte vist i Displayet Fig 1: Velg innstillinger Fig 2:Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge forsinket aktivering Brukerkode 1234 Forsinket Akt 40 Fig 4:Tast inn tid og lagre Forsinket Akt 08 Vennligst Lagre 4.28 Tidsinnstilling av alarmforsinkelse Etter denne innstillingen, vil systemet alarmere etter innstilt tid. Forsinkelses tidsrom er sekunder. Fabrikksinnstilt forsinkelse er 60 sekunder. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen. Tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge "forsinkelse alarm". Velg den tiden du vil ha, og lagre dette. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå ti lpassordmenyen Fig 3:Tast 6 for å velge forsinket alarm Brukerkode 1234 Forsinket Alarm 60 t 19

23 Fig 4:Tast inn tid og lagre. Forsinket Alarm 15 Inntast Lagre 4.29 Talebeskjed Funksjon Hovedpanelet har talemeldingsfunksjon. Når brukeren trykker Aktiver, vil det gi talemelding. Brukerekan velge å slå av talemeldingen. Fremgangsmåte: Gå til"settings menyen, Tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge"talemeldingen" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Tast 6 å velg Talemelding Brukerkode 1234 Alarmstemme På Fig 4:Velg aktiver/ deaktiver Alarmstemme Av 4.30 Signal fra sirenen ved bruk av fjernkontrollen Når denne funksjonen er på, vil sirenen gi et kort pip hver gang du trykker på fjernkontrollen. Standard funksjon fra fabrikken er "deaktivert". 20

24 Fremgangsmåte for aktivering/deaktivering av funksjonen: Gå til innstillinger, og trykk inn Brukerpassord. Trykk "6" for å velge "sirene utløser" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge sirene utløser Brukerkode 1234 Direkte Sirene Av Fig 4:Velg aktiver/ deaktiver Direkte Sirene Enable På 4.31 Bakgrunnsbelysning Bakgrunnsbelysningen på LCD-skjermen og tastaturet vil automatisk bli avslått etter en viss tid når tastaturet ikke er i bruk. Brukere kan sette den kontinuerlig på, hvis det er ønskelig. Fabrikkinnstilling er deaktivert. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen, og tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge "bakgrunnsbelysning på" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåten vist på Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge bakgrunnsbelysning på Brukerkode 1234 Displaylys På Av 21

25 Fig 4:Velg aktiver/ deaktiver Displaylys På Enable På 4.32 Sireneinnstillingen i "SOS"Modus. Standard innstillinger at når du trykker på SOS knappen på fjernkontrollenså slås sirenen på.brukerenkan deaktivere dette i henhold til faktiske behov. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen. Tast inn "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "ekstern sirene" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge ekstern sirene Brukerkode 1234 Fjernstyr Sirene Av Fig 4: Velg aktiver/ deaktiver Fjernstyr Sirene Enable På 4.33 SMS melding om Aktivert/Deaktivert alarm Når brukeren aktiverer eller deaktiverer systemet, kan andre brukere ikke vite dette. Aktiveres denne funksjonen, vil Alarmenheten sende SMS-varsling til alle valgte SMS telefonnummer, slik at brukerne kan vite status for systemet. 22

26 SMS beskjeden som sendes er: Aktivert: "System Aktivert" eller Avslått: "System Deaktivert". Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen. Tast inn "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "på/av SMS" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge aktiver/deaktiver SMS Brukerkode 1234 Av/På Via SMS Av t Fig 4: Velg aktiver/ deaktiver Av/På Via SMS Enable På 4.34 Valg av språk Denne alarmen støtter engelsk og norsk tekst. Gå til innstillinger, tast inn ditt "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "språk". Trykk ENTER for å skifte mellom engelsk og norsk. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge språk Brukerkode 1234 Språk Norsk 23

27 Fig 4:Velg språket du ønsker 语 言 中 文 返 回 确 定 4.35 still til Fabrikkinnstilling Dersom systemet er ustabilt, er det anbefalt å tilbakestille systemet til fabrikkinnstilte data. Fremgangsmåte: Gå til innstillinger, Tast inn "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "fabrikkinnstilling". Tast "ENTER". Alle innstillingene er da tilbake til fabrikkinnstillingene. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig3:Trykk 6 for å velge fabrikkinnstilling Brukerkode 1234 Fabr Innstilling Gjennopprette Fig 4: Trykk ENTER for å bekrefte Vennligst Vent stilles Hvis du glemmer passordet, kan du taste inn: i Frakoplet modus. Hovedpanelet vil vise "Vent litt, tilbake til standardpassord". Etter denne operasjonen, er Brukerpassordet tilbakestilt til fabrikk innstillingen: "1234" og Programpassordet til"888888" Har du glemt passordet

28 Bruksanvisning Panelet viser: Fig 1: Frakoblett modus. Fig 2:Tast Fig 3: Bekreft. System Frakoblet 11/12/12 11:49 System Frakoblet : Vennligst Vent Koden stilles Kapittel 5.Bruksanvisning 5.1. Aktivert modus Aktivert modus betyr at alle sonene er aktive.når det ikke er noen hjemme,er det anbefallt å aktivere alle sensorene. Alle sensorene som blir aktivert (for eksempel IR, brann eller gasslekkasje) vil da utløse alarmen. Alt.1. Betjening med fjernkontroll: Trykk aktiveringsknapp [ ] på fjernkontrollen. Alt.2. Hovedpanelet:Trykk [ARM]. Systemetvil gå i Aktivert modus etter tidsforsinkelsen (standard:60seconds) System Aktivert 11/12/12 11:49 25

29 Bruksanvisning 5.2. Natt modus Natt modus betyr at noen av sonene står i aktivert, og noen i deaktivert modus.når det er noen hjemme (natt etc) kan man likevel ha deler av alarmen aktivert, (slik som sensorer for dør, vindu, balkong, etc), og deaktivere de andre(slik som sensorer for hallen, soverom, toalett eller andre steder det er lett å utløse alarmen av personen som er hjemme). Alt.1 Bruk hoved panelets tastatur og trykk på"stay" knappen. Skjermen vil vise "system aktivert". Alt.2 Betjening med fjernkontroll: Trykk på natt modus knappen[ ] på fjernkontrollen. Nattmodus 11/12/12 11: Deaktivering av alarmen Hensikten med deaktivering av systemet er at ikke noen av sonene skal være aktive, bortsett fra 24 timers soner. Disse skal alltid være aktive. (Røykvarslere, gassvarslere etc). Vanlig måte å deaktivere alarmen på er normal deaktivering. Etter at enheten er deaktivert, skal alle aktiverte soner, unntatt 24-timers soner, slutte å fungere. 1. Bruk panelets tastatur for å tast inn brukerpassord + #. Skjermen vil vise "System Deaktivert". 2. Betjening med fjernkontrollen: Trykk deaktiverings - knappen[ ] på fjernkontrollen. 3. Hovedpanelet: Trykk passord + ENTER 26

30 Bruksanvisning System Frakoblett 5.4. Besvare alarm oppringing Når alarmen blir utløst, vil den ringe opp de forhåndsinnstilte numrene. Hvis ingen svarer på det første nummeret, vil systemet ringe det neste nummeret automatisk. Den vil ringe alle de forhåndsinnstilte numrene tre ganger om ingen svarer. Hvis du svarer på anropet, vil du høre den innspilte talebeskjeden. Du kan så programmere/resette systemet via telefon tastaturet. Hvis du legger på direkte uten å svare på anropet, vil systemet ringe alle numrene i rekkefølge, 3 ganger. Trykk [*]: Hør alarm informasjon. Trykk [1]: Hovedenhet stopper alarmen og går til Aktivert modus og stopper oppringing til andre programmerte nummer. Trykk [2]: Hovedenhet stopper alarmering og kobler fra alarmen, den stopper også oppringing av andre programmerte nummer. Trykk [3]: Sirenen slås av og overvåker området i 30 sekunder, for å fortsette overvåking, trykk [3] igjen. Da overvåker alarmen for ytterligere 30 sekunder. Trykk [4]: Hovedenhet starter en 30-sekunders toveis intercom for å ev. spørre hvem som har aktivert alarmen. Alarmen kan ikke styres av telefonen i den perioden den brukes som intercom Fjernkontroll via telefon 11/12/12 11:49 Slå nummeret til alarmen via telefon (mobiltelefon). Etter oppringing, kan du høre en stemme spørre "Vennligst tast inn passord". Hvis passordet er riktig, vil du få alternativene: Trykk 1 for å aktivere, Trykk 2 for å deaktivere, Trykk 3 for å overvåke, Trykk 4 for Intercom". Hvis passordet er feil, vil du få en muntlig melding: "feil passord, prøv igjen". 27

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukermanual V 1,0 GSM Trygghetsvakt HT10. Holars HT10

Brukermanual V 1,0 GSM Trygghetsvakt HT10. Holars HT10 Brukermanual V 1,0 GSM Trygghetsvakt HT10 Holars HT10 Innholdsfortegnelse 1. Kort introduksjon.3 2. Sikkerhetsregler...3 3. Standard utstyrsliste 4 4. Beskrivelse av enheten 4 5. Innhold 5 6. Programmering...6

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593B 2013.04.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593B 2013.04. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593B 2013.04.09 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Numa TA10 Trygghetsalarm

Numa TA10 Trygghetsalarm Numa TA10 Trygghetsalarm Brukermanual Versjon 1.1 Publisert dato: 1ste. mai 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia Næringssenter Kanalkaia 1-3 N-3263 LARVIK Tlf : 3352 1060 Fax: 3352 1061 e-post:

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i GSM

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Trådløs video porttelefon Brukermanual

Trådløs video porttelefon Brukermanual Trådløs video porttelefon Brukermanual Takk for at du kjøpte vårt trådløse video porttelefon-system. Før installasjon, vær vennlig å lese brukermanualen og følg alle retningslinjer om bruk og installasjon..

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer