VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk."

Transkript

1 R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN , EN 50581

2 INNHOLD Deaktiver PIN koden på SIM kortet før det settes inn i alarmen. Kapittel 1. Bruker Spesifikasjoner Kapittel 2. Panel indikatorer og tilkoplingspunkter Kapittel 3. Montering Kapittel 4. Systeminnstillinger 4.1. Angi innstillinger 4.2. Legg til fjernkontroll 4.3. Slett fjernkontroll 4.4. Koding av Aktiv Sone 4.5. Slett Aktiv Sone 4.6. Innstilling av Aktiv Sone 4.7. Valg av Aktiv Sone 4.8. Sirene-innstilling for alarm 4.9. Innstilling av alarmforsinkelse Valg av alarm-telefonnummer Sletting av alarm-telefonnummer Valg av SMS alarm telefonnummer Slett SMS alarm telefonnummer Nettverk tilkopling Talebeskjed Avspilling av Talebeskjed Innstilling av dato Innstilling av tid Tids innstilling av automatisk aktivering Tids innstilling av automatisk deaktivering Trådløs kontroll Innstilling Trådløs Sirene innstilling

3 4.23. Koding av trådløs Sirene Trådløs styring av lys og varme Endre bruker passord Endre Program passord Tids innstilling for forsinket aktivering 4.28 Tids innstilling av alarmforsinkelse Talebeskjed Funksjon 4.30 Signal fra sirenen ved bruk av fjernkontrollen Bakgrunnsbelysning Siren innstillingen i SOS modus SMS melding ved Aktivert/Deaktivert alarm Valg av språk Fabrikk innstilling Har du glemt passordet Kapittel 5. Bruksanvisning 5.1. Aktivert modus 5.2. Natt modus 5.3. Deaktivering av alarmen 5.4. Besvare alarm oppringing 5.5. Fjernkontroll via telefon 5.6. Bruk av alarmen til SOS varsling 5.7. Bruk av alarmen som telefon 5.8. Lagring og kontroll av utløste alarmer Kapittel 6. Tekniske Spesifikasjoner Kapittel 7. Innholdsfortegnelse Kapittel 8. Stell og vedlikehold

4 Funksjoner Kapittel 1. Bruker Spesifikasjoner Elegant og avansert touch tastatur for enkel betjening; 128x64 LCD-skjerm med klokke display; 4 kablede og 10 trådløse alarm soner, og hver trådløs sone støtter maksimalt 10 sensorer; Kan tilkoples maksimalt 8 fjernkontroller; Innebygd høyttaler, og kunstig digital stemme. Innebygd kunstig melding 10-sekunders automatisk egen innspilt talemelding Kan forhåndsinnstille inntil 6 telefonnumre Når alarmen går, vil systemet varsle disse telefonnumrene automatisk. Kan forhåndsinnstille inntil 3 SMS nummere. Når alarmen går, vil systemet sende SMS til disse. Forhånds valgt aktivert og deaktivert funksjon. Kan brukes som en trådløs telefon ved hjelp av tastaturet på sentralenheten; Aktivering av systemet kan gjøres på forskjellige måter: Alt.1. Kodetastatur på sentralenhet Alt.2 Trådløst kodetastatur Alt.3. Fjernkontroll. Alarm samtale har prioritet selv om enheten er opptatt ved for eksempel en telefonsamtale. SMS-varsel for strømbrudd, samt når strømmen kommer tilbake. Innebygd LI batteri som automatisk lades opp. 1

5 Innføring i alarmsystemet Kapittel 2. Panel indikatorer og tilkoplingspunkter Ref.1. LCD-skjerm: Oppløsning: 128x64, velg mellom norsk eller engelsk display. Ref.2. Indikator for: POWER: Spenning og statusindikator. -blinker raskt (en gang per sekund) betyr at systemet søker GSMnettverk; -blinker en gang hvert 3 sekund betyr panel er i standby modus. SET: vil være på når systemet går i innstillings modus. SIGNAL: signalindikatoren. ALARM: Lyser når systemet er aktivert. 3. Dette tastaturet er et Touch Panel som krever et tydelig trykk. Men vennligst ikke press hardt. ARM: Ved å trykke på 'ARM' knappen, vil systemet gå i Aktivert modus. STAY: Ved å trykke på 'Stay' knappen, vil systemet gå i Natt modus. CALL: brukes til å foreta anrop. Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk deretter på CALL knappen. TRYKK Call igjen etter samtalen for å avslutte. SOS: nød alarm ESC: fjerne det innskrevne innhold eller gå tilbake til siste operasjon ENTER: bekrefte 2

6 OFF ON POWER IN Innføring i alarmsystemet 6 SIREN+ SIREN- T-Vcc CLK DATA T-GND GND Zone l GND Zone 2 GND Zone 3 GND Zone 4 GND R SIREN+ SIREN- T-Vcc CLK DATA T-GND GND Zonel GND Zone2 GND Zone3 GND Zone4 GND RED BLACK 4. Lednings tilkoplinger SIREN WIRED SENSOR 1 SIREN + (rød kabel) 2 SIREN- (svart kabel) 3 T_VCC: Ugyldig port (ikke har noen funksjon) 4 CLK: Ikke i bruk 5 DATA: Ikke i bruk 6 T_GND: Ikke i bruk 7 GND: Jord 8 Sone 1: Kablet sensor 1: støtter både NO og NC 9 GND: Jord 10 Sone 2: Kablet sensor 2: støtter både NO og NC 11 GND: Jord 12 Sone 3: Kablet sensor 3: støtter både NO og NC 13 GND: Jord 14 Sone 4: Kablet sensor 4: støtte både NO og NC 15 GND: Jord 5. AV / På bryter.. 6. SIM - kortholder: Vennligst vær oppmerksom på pilen som indikerer åpningen av sim kort holderen: "LOCK" "OPEN". Ikke sett inn eller ta ut SIM-kortet når hovedenheten er slått på eller strømmen (220V) er tilkoblet. Mrk: PIN koden på SIM kortet MÅ deaktiveres permanent. Dette gjøres ved å sette SIM kortet inn i en vanlig telefon, gå inn i innstillinger å velg deaktiver PIN kode. Dette kan også gjøres hos teleoperatøren. ALARMSYSTEMET VIL IKKE FUNGERE SOM DET SKAL OM IKKE PIN KODEN ER DEAKTIVERT. 3

7 Kapittel 3. Montering Riktig montering og plassering av hovedpanelet er viktig for god arbeidstemperatur og lang levetid. 1. Koble til kablede tilbehør som anvist. 2. Sett inn SIM-kortet. HUSK Å DEAKTIVERE PIN KODEN FØRST. 3. Koble til strømadapteret. Hovedpanelet vil starte egenkontroll og strømindikatorlyset blinker en gang. Hvis LED lysene ikke lyser, må du slå på alarmenheten en gang til. Vennligst vent 10 sekunder før du slår alarmenheten på igjen. Dette er viktig med tanke på restarting av systemet. 4. Hovedpanelet blinker hvert 3. sekund etter etablert kontakt med GSM-nettet. 5. Slå på AV / PÅ bryteren (5). 6. Sjekk GSM signal ikonet på LCD-skjermen. Signal mindre enn 3 markører vil påvirke den normale ytelsen. Vennligst monter Hovedpanelet der det er best mulig GSM-signal. Kapittel 4. Systeminnstillinger 4.1. Angi innstillinger Alle innstillinger må gjøres i innstillings modus. Trykk 2/8/4/6 (piltastene) for å velge: opp/ned/venstre/høyre. Gå til "Innstilling" i frakoplet modus. Tast inn et 6-sifret passord (standard passord er: ), og trykk deretter ENTER. Hoved panelet gjør et "pip" og SET indikatoren lyser. Skjermen viser "Fjernkontroll". Fig 1: Alarm Frakoblett Alarm Frakoblet Fig 2: Tast Passord Alarm Frakoblet Fig 3: Trykk for å bekrefte Fjernkontroll : 11/12/12 11:

8 4.2 Legg til Fjernkontroll Alarmsystemet kan betjenes fra maksimalt 8 fjernkontroller. Ekstra fjernkontroller må kodes til hovedenheten for å fungere. Koden for hver enkelt fjernkontroll kan ikke være tom eller ha samme kode som andre lagrede fjernkontroller. Fremgangsmåte: Gå til Fjernkontroll i innstillingsmenyen Trykk "4" eller "6" (piltastene) for å velge fjernkontroll nr, trykk "8" for å finne "koding" og trykk ENTER for å bekrefte. Trykk så på en knapp på fjernkontrollen for å sende signal til sentralenheten. Godtas fjernkontrollen som du vil legge til, vil panelet lage to pip. Trykk deretter ENTER for å bekrefte. Hvis fjernkontrollen har vært programmert og lagret tidligere, vil hovedenheten gjøre fire pip og skjermen viser: "Feil, Gjenta kode". Fremgangsmåte vist på displayet: Fig 1: Gå til menyen for fjernkontroller Fjernkontroll Fig 2: Velg fjernkontroll nummer og programmerings meny Fjernkontroll 1 Koding Slett Fig 3: Venter på signal Fjernkontroll Trigge Styring Lagre Fig 4A: Enheten er godkjent. Fjernkontroll Normal Kode Fig 4B: Sentralenheten har Fig 5: Trykk ENTER for å lagre samme kode som fjernkontrollen Fjernkontroll 1 Feil Gjenta Kode Fjernkontroll 1 Lagret OK Lagre Lagre 4.3 Slett fjernkontroll Hvis fjernkontrollen blir borte eller skadet, må den slettes fra systemet. Etter sletting, kan den ikke betjene alarmsystemet. 5

9 Fremgangsmåte: Gå til Fjernkontroll i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" (piltaster) for å velge den fjernkontrollen du ønsker å slette. Trykk på "8" for å finne "fjern", og trykk deretter ENTER. Fremgangsmåten vist på Displayet: Fig1: Fig 2: Velg den fjernkontrollen fjernkontroll programmering du ønsker å slette Fig 3: trykk ENTER for å bekrefte Fjernkontroll Fjernkontroll 1 Koding Slett Fjernkontroll 1 Slett OK 4.4 Koding av Aktiv Sone Alarmen har muligheter for 10 trådløse alarm soner, som hver støtter opptil 10 trådløse detektorer. Ekstra sensorer som ikke er i standardpakken må kodes til sentralenheten for å fungere. Koden til tilleggsutstyr kan ikke være tom eller være den samme som den lagrede koden til sentralenheten. Fremgangsmåte for koding: Gå til Aktiv Sone i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" (piltaster) for å velge sensor, trykk "8" for å finne "koding" og trykk ENTER for å bekrefte. Aktiver så sensoren slik at den sender signal til sentralenheten. Godkjennes sensoren du vil legge til, vil panelet lage to pip etter å ha mottatt signalet. Trykk så ENTER for å bekrefte. Hvis sensoren har vært lagret før, vil hovedenheten gjøre fire piper og displayet vise: "Feil, Gjenta kode". Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg aktivsoneinnstilling Fig 2: Velg sone nummer og trykk ENTER Fig 3: Venter på signal fra sensor Sone Sone 1 Koding Slett Sone Trigge sensor Lagre 6

10 Fig 4A: Koding vellykket Fig 4B: Sentralenheten har samme kode som sensoren Fig 5: Trykk ENTER for å lagre Sone Normal Kode Sone 1 Feil Gjenta Kode Sone 1 Lagret OK Lagre Lagre 4.5 Slett Aktiv Sone Den trådløse detektoren kan ikke alarmere hovedenheten etter at den er slettet. Fremgangsmåte: Gå til Aktiv sone i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" for å velge hvilken sensor du ønsker å slette. Trykk på "8" for å finne "Slett", og trykk deretter ENTER. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg aktiv sone innstilling Sone Fig 2: Velg nummeret på sonen Sone 1 Koding Slett Fig 3: Velg Delete og trykk ENTER Slett OK Sone Innstilling av Aktiv Sone Valget av aktiv sone kan velges i hovedpanelet. Det er 8 valgmuligheter: SOS, brann, gass, dør, hall, vindu, balkong og nivå. Vennligst les "Kapittel 6. Tekniske Spesifikasjoner "for systemets standardinnstillinger. Fremgangsmåte: Gå til Aktiv Sone i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" for å velge sonen nummeret, og trykk deretter på "2" eller "8" for å gå til sone valg. Trykk ENTER. 7

11 Fremgangsmåten, som et eksempel, som vist på Displayet: Fig 1: Velg aktiv soneinnstilling Fig 2: Velg aktiv sone Fig 3: Trykk ENTER for å bekrefte Sone Sone 1 Sted: Brann Aktivert: På Sone 1 Sted: Gass Aktivert: På Fig. 4: (Vist i dette eksempelet) Før innstillingen, er SMS alarmen for sone 1: 01 sone brannalarm; Etter innstilling, er den: 01 sone gassalarm. SMS alarm: [01 ~ 10]. Som et eksempel kan valg av stedet for sone 4 være "vindu". SMS meldingen du mottar, er da: '04 sone vindus alarm'. 4.7 Valg av Aktive soner/alarmering: Det er ulike mulige valg av alarm setting: Fullt Aktivert, Nattaktivert og Alarm når enheten er avslått. For eksempel kan det være ønskelig at gassdetektorer er aktive hele tiden. Gå til: Natt modus, og aktivere de sonene som er tilkoplet gassdetektorer. Fremgangsmåte: Velg Aktiv Sone i innstillingsmenyen, trykk "2" eller "8" for å velge Natt modus (aktivere eller deaktivere), trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte, som et eksempel, er vist på Displayet: Fig 1: Velg aktiv sone innstilling Fig 2: Velg modus Fig 3: Trykk ENTER for åbekrefte Sone Sone 1 Natt: Av Frakobl: Av Sone 1 Natt: På Frakobl: Av Fig. 4: (I dette eksempelet) Før innstilling, vil ikke sone 1 aktiveres i Frakoplet status; Etter innstilling, vil sone 1 utløse alarmen i Frakoplet status. 8

12 4.8. Sirene Innstilling for alarm Sirenen kan stilles til PÅ eller AV når det er alarm fra hver av de aktive sonene. Fremgangsmåte: Velg Aktivsoneinnstilling, trykk "2" eller "8" for å velge aktivere sirene, eller deaktivere, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte, som vist på Displayet: Fig 1: Velg aktivsoneinnstilling Fig 2: Velg sirene status Fig 3: Trykk ENTER for å bekrefte Sone Sone 1 Sirene: Av Forsink: Av Sone 1 Sirene: På Forsink: Av Fig.4:(I dette eksempelet) Før innstillingen er sirenen PÅ, når sone 1 alarmerer; Etter innstilling,er sirenen AVSLÅTT for sone Innstilling av Alarm forsinkelse Det er mulig å sette en tidsforsinkelse for hver enkelt sone før alarmen går. Fremgangsmåte: Gå til Aktivsoneinnstilling.Trykk "2" eller "8" for å velge aktivere eller deaktivere forsinkelse, og trykk ENTER for å bekrefte. Husk at dette må gjøres separat i hver enkelt sone man ønsker forsinkelse. Man ønsker gjerne en tidsforsinkelse ved ut og innpassering av hoved dør. Man velger da den sonen (gjerne sone 1) hvor hoved døren befinner seg, og setter for eksempel 20 sek forsinkelse i denne sonen. Ingen andre soner blir berørt av dette. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg aktivsoneinnstilling Fig 2: Velg forsinket status Fig 3:Trykk ENTER for å bekrefte Sone Sone 1 Sirene: Av Forsink: Av Sone 1 Sirene: På Forsink: Av Fig.4:(I dette eksempelet) Før innstillingen, alarmeres enheten,og sirenen slås på umiddelbart når sone1 er utløst; Etter innstilling, vill alarmen aktiveres etter innstilt tid. 19

13 4.10 Valg av alarm-telefonnummer Enheten kan lagre seks alarm - telefonnummer. Når alarmen går, vil enheten ringe til de valgte telefonnumrene i rekkefølge, tre ganger inntil det oppnås kontakt med en. Fremgangsmåte: Gå til telefonnummer i innstillingsmenyen, trykk "4" eller "6" for å velge prioritets-nummer og trykk ENTER. Tast inn telefonnummeret, og trykk deretter på ENTER for å lagre. Gjenta prosessen for hvert av de 6 valgte telefonnumrene. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1:Velg telefonnummer programmering Fig 2: Velg prioritetsnummer. Fig 3: Tast inn telefonnummer Tlf Nr Telefon 1 Intet Nummer Slett Telefon Tast Tlf Nummer Lagre Fig 4: Trykk ENTER for å lagre Telefon 1 Lagret Ok Fig 5:Det første telefonnummeret er lagret Telefon # Slett 4.11 Slett valgte alarm-telefonnumre Gå til telefonnummerinnstilling, trykk "4" eller "6" for å velge prioritetsnummer, og trykk deretter på"8" for å velge "slett" og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1:Velg telefonnummer programmering Tlf Nr Fig 2:Velg det telefonnummeret du ønsker å slette Telefon # Slett Fig 3: Velg slett Telefon # Slett 10

14 Fig 4: Det valgte nummeret er nå slettet Telefon 1 Slett Ok 4.12 Valg av SMS alarm telefonnummer. Alarmsystemet kan lagre 3 SMS telefonnumre. Når alarmen går,vil den sende SMS til disse telefonnumrene. Fremgangsmåte: Gå til SMS-nummerinnstilling. Trykk"4"eller "6" for å velge prioriterings-nummer og trykk ENTER.Tast inn nummeret du vil at systemet skal sende SMS til, og trykk deretter påenter for å lagre. Gjenta samme prosedyre for de andre valgte SMS telefonnumrene Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg SMS nummer programmering SMS Nummer Fig 2: Velg prioritetsnummer SMS 1 Intet Nummer Slett Fig 3: Tast nummer for SMS mottak SMS Tast Tlf Nummer Lagre Fig 4: Trykk ENTER for å lagre SMS 1 Lagret Ok Slett SMS telefonnummer Fremgangsmåte: Gå til SMS-nummer innstillingen, trykk "4" eller "6" for å velge prioriterings nummer, og trykk deretter på "8" for å velge "Slett". Trykk ENTER for å bekrefte 11

15 Fremgangsmåte som vist på Displayet: Fig 1: Velg SMS nummer programmering SMS Nr Fig 2:Velg det nummeret du ønsker å slette SMS # Slett Fig 3: Velg slett SMS # Slett Fig 4:Det valgte nummeret er nå slettet SMS 1 Slett Ok Nettverk tilkopling Dette systemet har ikke denne funksjon Talebeskjed Dette systemet kan gi en 10-sekunders talebeskjed. Når alarmen går, vil enheten ringe og spille av innspilt beskjed. Fremgangsmåte: Gå til opptak innstillingen og trykk. Systemet viser "startopptak". Trykk igjen for å starte opptak. Opptaket starter nå automatisk og du kan tale inn beskjeden. Systemet teller ned fra 10-0 sek slik at du kan følge hvor lenge det er igjen av den tilmålte tiden. OBS: Opptaket vil stoppe automatisk og lagres etter 10 sekssekunder! Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1:Velg opptakinnstilling Fig 2: start opptak Fig 3: Opptak I 10 sekunder Opptak Opptak Start Opptak Opptak Avspilling av Talebeskjed

16 Gå til Opptak innstillingen, og trykk deretter på"6" for å velge "avspill". Enheten vil begynne å spille av talemeldingen du spilte inn. Du kan gjøre nytt opptak hvis du ikke er fornøydmed det første. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg opptakinnstilling Fig 2: Dette vises I displayet Fig 3: Trykk '6' for å velge 'play' Opptak Opptak Start Opptak Opptak Avspill Fig 4:Trykk ENTER for å spille av opptaket Opptak Innstilling av dato Dato formatet er år / måned/ dag. ("År"-innstillingen er00-99.) Fremgangsmåte: Gå til "Tid"-menyen, og velg deretter "Dato". Tast inn den datoen du vil ha, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2: Velg datoinnstilling Fig 3: Tast inn datoen Tid Dato 11/12/12 Dato 00/00/00 Vennligst Lagre Fig 4: Trykk ENTER for å lagre Dato Lagret Ok 13

17 4.18 Innstilling av klokke. Tidssystemet er 24-timers system. Gå til"tid"-menyen, da vil du få frem"dato"-menyen. Trykk deretter på"6" for å velge "Tid".Tast inn nøyaktig klokkeslett, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2: Du ser nå dato menyen Fig 3:Velg 6 for å velge tid Tid Dato 11/12/12 Tid 16:25 Fig 4: Tast inn riktig klokkeslett Tid 00:00 Vennligst Fig 5:Trykk ENTER for å lagre Tid Lagret Ok Lagre 4.19 Tids innstilling av automatisk aktivering Med denne innstillingen, vil alarmsystemet bli aktivert på den innstilte tiden.fremgangsmåte: Gå til "Tid"-menyen, så til"dato"-menyen, og trykk deretter på"6" for å velge "På-tidspunkt". Tast inn det nøyaktige tidspunktet du ønsker alarmen aktivert, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2:Du ser nå datoen I menyen Fig 3:Trykk 6 for å velge tidsinnstilling Tid Dato 11/12/12 Timer Tillkobl Av t 14

18 Fig 4:Tast inn tiden du vil bruke Timer Tillkobl Lagret Ok 4.20 Tidsinnstilling for automatisk deaktivering Med denne innstillingen, vil alarmsystemet automatisk bli avslått på det innstilte tidspunkt. Fremgangsmåte: Gå til"tid"-menyen, så til "Dato"- menyen, og trykk deretter på"6" for å velge "Av-tidspunkt". Tast inn det nøyaktige tidspunktet du ønsker alarmen skal slå seg av, og trykk ENTER for å bekrefte. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg tidsinnstilling Fig 2: Du ser nå datoen I menyen Fig 3:Trykk 6 for å velge deaktivere tidsinnstilling Tid Dato 11/12/12 Timer Frakoblett Av Fig 4:Tast inn tiden du vil endre Timer Frakoblett Lagret Ok 4.21 Trådløs kontroll Innstilling Dette systemet har ikke denne funksjon i dag. 15

19 4.22. Trådløs Sirene innstilling. (ekstra utstyr. Kommer høsten 2013) Trådløse sirener må kodes til hovedpanelet for å fungere normalt. Fremgangsmåte: Sett den trådløse sirenen som du ønsker å kode i koding modus. Gå til "trådløs kontroll"-menyen i panelet, så til "kontroll"-menyen. Trykk "6" for å velge "trådløs sirene"-innstillingen, og deretter velg "overføring"-innstillingen. Alarmenheten vil sende valgte data til sirenen. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1:Velg trådløs kontroll Fig2: Kontrollmeny Fig3:Trykk 6 for å velge sirene Fjernkontrolll Styring På Trådløs Sirene Sender Kryptering Fig4: Etter å ha trykket på ENTER-tasten, vil hovedenheten sende trådløst signal til å styre den trådløse sirenen Koding av trådløs Sirene Koding av den trådløse sirenen blir sendt fra den interne senderen i sentralenheten. Signalkodene av denne modellen er fra fabrikken de samme for alle alarmer.hvis du og din nabo begge bruker denne modellen, kan alarmsignal fra din nabo føre til aktivering av sirenen. Skjer dette, må den trådløse sirenen krypteres for å unngå forstyrrelser. Fremgangsmåte: Gå til "trådløs kontroll"-menyen, og deretter "kontroll"- menyen. Trykk "6" for å velge "trådløs sirene", og trykk "8" for å velge "kryptering". Velg fire tilfeldige tall og deretter lagre. 16

20 Fremgangsmåten vist i Displayet: Fig 1: Velg trådløs kontroll Fig 2: Kontrollmeny Fig 3:Trykk 6 for å velge trådløs sirene Fjernkontroll Styring Av Trådløs Sirene På Kryptering Fig 4:Tast inn en tilfeldig 4 sifret kode Trådløs Sirene 8907 Inntast Fig 5:Trykk ENTER for å lagre Trådløs Sirene Lagret Ok 4.24Trådløs kontrollav lys og varme Denne funksjonen har ikke enheteni dag. 4.25EndreBrukerPassord Passordet skal brukes til daglig bruk. Standard innstilling er Fremgangsmåte for å endre dette passordet: Gå til"settings"-menyen, og deretter "Endre passord". Tast inn det 4-sifrede passordet du vil bruke, og lagre dette. Fremgangsmåte vist i Display: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passord menyen Fig 3:Tast inn ditt 4 sifrede passord Brukerkode Brukerkode Inntast Lagre 17

21 Fig 4: Lagre Brukerkode Lagret Ok 4.26 Endre Programmeringspassord Programmeringspassordet brukes når alarmen skal programmeres. Standard fabrikksinnstilling er Fremgangsmåte for å endre dette passordet: Gå til"settings"-menyen, og deretter "endre passord", trykker '6"for å velge" program passord ". Tast inn det 6-sifrede passord du vil benytte,og lagre dettte. Fremgangsmåte vist på Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge programere passord Brukerkode Programkode Fig 4: tast inn passordet å lagre Programkode Lagret Ok Tids innstilling for forsinket aktivering. Med denne innstillingen, vil alarmen slå seg på etter innstilt tid. Forsinkelses tidsom er sekunder. Fabrikk innstillingen er 60 sekunder. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen, Tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge "forsinket På". Tast inn den tidsforsinkelsen du vil ha, og lagre dette.

22 Fremgangsmåte vist i Displayet Fig 1: Velg innstillinger Fig 2:Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge forsinket aktivering Brukerkode 1234 Forsinket Akt 40 Fig 4:Tast inn tid og lagre Forsinket Akt 08 Vennligst Lagre 4.28 Tidsinnstilling av alarmforsinkelse Etter denne innstillingen, vil systemet alarmere etter innstilt tid. Forsinkelses tidsrom er sekunder. Fabrikksinnstilt forsinkelse er 60 sekunder. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen. Tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge "forsinkelse alarm". Velg den tiden du vil ha, og lagre dette. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå ti lpassordmenyen Fig 3:Tast 6 for å velge forsinket alarm Brukerkode 1234 Forsinket Alarm 60 t 19

23 Fig 4:Tast inn tid og lagre. Forsinket Alarm 15 Inntast Lagre 4.29 Talebeskjed Funksjon Hovedpanelet har talemeldingsfunksjon. Når brukeren trykker Aktiver, vil det gi talemelding. Brukerekan velge å slå av talemeldingen. Fremgangsmåte: Gå til"settings menyen, Tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge"talemeldingen" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Tast 6 å velg Talemelding Brukerkode 1234 Alarmstemme På Fig 4:Velg aktiver/ deaktiver Alarmstemme Av 4.30 Signal fra sirenen ved bruk av fjernkontrollen Når denne funksjonen er på, vil sirenen gi et kort pip hver gang du trykker på fjernkontrollen. Standard funksjon fra fabrikken er "deaktivert". 20

24 Fremgangsmåte for aktivering/deaktivering av funksjonen: Gå til innstillinger, og trykk inn Brukerpassord. Trykk "6" for å velge "sirene utløser" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge sirene utløser Brukerkode 1234 Direkte Sirene Av Fig 4:Velg aktiver/ deaktiver Direkte Sirene Enable På 4.31 Bakgrunnsbelysning Bakgrunnsbelysningen på LCD-skjermen og tastaturet vil automatisk bli avslått etter en viss tid når tastaturet ikke er i bruk. Brukere kan sette den kontinuerlig på, hvis det er ønskelig. Fabrikkinnstilling er deaktivert. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen, og tast inn "Brukerpassord". Trykk på "6" for å velge "bakgrunnsbelysning på" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåten vist på Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge bakgrunnsbelysning på Brukerkode 1234 Displaylys På Av 21

25 Fig 4:Velg aktiver/ deaktiver Displaylys På Enable På 4.32 Sireneinnstillingen i "SOS"Modus. Standard innstillinger at når du trykker på SOS knappen på fjernkontrollenså slås sirenen på.brukerenkan deaktivere dette i henhold til faktiske behov. Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen. Tast inn "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "ekstern sirene" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge ekstern sirene Brukerkode 1234 Fjernstyr Sirene Av Fig 4: Velg aktiver/ deaktiver Fjernstyr Sirene Enable På 4.33 SMS melding om Aktivert/Deaktivert alarm Når brukeren aktiverer eller deaktiverer systemet, kan andre brukere ikke vite dette. Aktiveres denne funksjonen, vil Alarmenheten sende SMS-varsling til alle valgte SMS telefonnummer, slik at brukerne kan vite status for systemet. 22

26 SMS beskjeden som sendes er: Aktivert: "System Aktivert" eller Avslått: "System Deaktivert". Fremgangsmåte: Gå til "settings"-menyen. Tast inn "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "på/av SMS" og velg "aktiver" eller "deaktiver". Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge aktiver/deaktiver SMS Brukerkode 1234 Av/På Via SMS Av t Fig 4: Velg aktiver/ deaktiver Av/På Via SMS Enable På 4.34 Valg av språk Denne alarmen støtter engelsk og norsk tekst. Gå til innstillinger, tast inn ditt "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "språk". Trykk ENTER for å skifte mellom engelsk og norsk. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig 3:Trykk 6 for å velge språk Brukerkode 1234 Språk Norsk 23

27 Fig 4:Velg språket du ønsker 语 言 中 文 返 回 确 定 4.35 still til Fabrikkinnstilling Dersom systemet er ustabilt, er det anbefalt å tilbakestille systemet til fabrikkinnstilte data. Fremgangsmåte: Gå til innstillinger, Tast inn "Brukerpassord". Trykk "6" for å velge "fabrikkinnstilling". Tast "ENTER". Alle innstillingene er da tilbake til fabrikkinnstillingene. Fremgangsmåte vist i Displayet: Fig 1: Velg innstillinger Fig 2: Gå til passordmenyen Fig3:Trykk 6 for å velge fabrikkinnstilling Brukerkode 1234 Fabr Innstilling Gjennopprette Fig 4: Trykk ENTER for å bekrefte Vennligst Vent stilles Hvis du glemmer passordet, kan du taste inn: i Frakoplet modus. Hovedpanelet vil vise "Vent litt, tilbake til standardpassord". Etter denne operasjonen, er Brukerpassordet tilbakestilt til fabrikk innstillingen: "1234" og Programpassordet til"888888" Har du glemt passordet

28 Bruksanvisning Panelet viser: Fig 1: Frakoblett modus. Fig 2:Tast Fig 3: Bekreft. System Frakoblet 11/12/12 11:49 System Frakoblet : Vennligst Vent Koden stilles Kapittel 5.Bruksanvisning 5.1. Aktivert modus Aktivert modus betyr at alle sonene er aktive.når det ikke er noen hjemme,er det anbefallt å aktivere alle sensorene. Alle sensorene som blir aktivert (for eksempel IR, brann eller gasslekkasje) vil da utløse alarmen. Alt.1. Betjening med fjernkontroll: Trykk aktiveringsknapp [ ] på fjernkontrollen. Alt.2. Hovedpanelet:Trykk [ARM]. Systemetvil gå i Aktivert modus etter tidsforsinkelsen (standard:60seconds) System Aktivert 11/12/12 11:49 25

29 Bruksanvisning 5.2. Natt modus Natt modus betyr at noen av sonene står i aktivert, og noen i deaktivert modus.når det er noen hjemme (natt etc) kan man likevel ha deler av alarmen aktivert, (slik som sensorer for dør, vindu, balkong, etc), og deaktivere de andre(slik som sensorer for hallen, soverom, toalett eller andre steder det er lett å utløse alarmen av personen som er hjemme). Alt.1 Bruk hoved panelets tastatur og trykk på"stay" knappen. Skjermen vil vise "system aktivert". Alt.2 Betjening med fjernkontroll: Trykk på natt modus knappen[ ] på fjernkontrollen. Nattmodus 11/12/12 11: Deaktivering av alarmen Hensikten med deaktivering av systemet er at ikke noen av sonene skal være aktive, bortsett fra 24 timers soner. Disse skal alltid være aktive. (Røykvarslere, gassvarslere etc). Vanlig måte å deaktivere alarmen på er normal deaktivering. Etter at enheten er deaktivert, skal alle aktiverte soner, unntatt 24-timers soner, slutte å fungere. 1. Bruk panelets tastatur for å tast inn brukerpassord + #. Skjermen vil vise "System Deaktivert". 2. Betjening med fjernkontrollen: Trykk deaktiverings - knappen[ ] på fjernkontrollen. 3. Hovedpanelet: Trykk passord + ENTER 26

30 Bruksanvisning System Frakoblett 5.4. Besvare alarm oppringing Når alarmen blir utløst, vil den ringe opp de forhåndsinnstilte numrene. Hvis ingen svarer på det første nummeret, vil systemet ringe det neste nummeret automatisk. Den vil ringe alle de forhåndsinnstilte numrene tre ganger om ingen svarer. Hvis du svarer på anropet, vil du høre den innspilte talebeskjeden. Du kan så programmere/resette systemet via telefon tastaturet. Hvis du legger på direkte uten å svare på anropet, vil systemet ringe alle numrene i rekkefølge, 3 ganger. Trykk [*]: Hør alarm informasjon. Trykk [1]: Hovedenhet stopper alarmen og går til Aktivert modus og stopper oppringing til andre programmerte nummer. Trykk [2]: Hovedenhet stopper alarmering og kobler fra alarmen, den stopper også oppringing av andre programmerte nummer. Trykk [3]: Sirenen slås av og overvåker området i 30 sekunder, for å fortsette overvåking, trykk [3] igjen. Da overvåker alarmen for ytterligere 30 sekunder. Trykk [4]: Hovedenhet starter en 30-sekunders toveis intercom for å ev. spørre hvem som har aktivert alarmen. Alarmen kan ikke styres av telefonen i den perioden den brukes som intercom Fjernkontroll via telefon 11/12/12 11:49 Slå nummeret til alarmen via telefon (mobiltelefon). Etter oppringing, kan du høre en stemme spørre "Vennligst tast inn passord". Hvis passordet er riktig, vil du få alternativene: Trykk 1 for å aktivere, Trykk 2 for å deaktivere, Trykk 3 for å overvåke, Trykk 4 for Intercom". Hvis passordet er feil, vil du få en muntlig melding: "feil passord, prøv igjen". 27

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer