Anleggsdokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsdokumentasjon"

Transkript

1 Anleggsdokumentasjon Polycom KWS8000 Dectsystem CareCom Pasientvarsling Haugvoll Sykehjem Importør/leverandør: Curacom AS Trollåsveien Trollåsen

2 Produktdokumentasjon CURACOM Side 2 av 11 1 Innhold 1 INNHOLD REVISJON INTRODUKSJON GENERELL BESKRIVELSE UTSTYR FUNKSJONER PERSONSKINGSGRUPPE FAST GRUPPE SYKLISK GRUPPE ALLE GRUPPE FORSKJELLIG ALARMTYPER TRÅDLØSE SENDERE NØDSTRØM (UPS) ANDRE ALARMSIGNAL TELEFONSAMTALER VEDLIKEHOLD START, NORMAL DRIFT, STOPP OG NØDSTOPP FAREMOMENTER, BESKYTTENDE TILTAK KVALIFIKASJONSKRAV FOR OPERATØRSPERSONELL RUTINEMESSIG KONTROLL PERIODISK VEDLIKEHOLD LADING AV TRÅDLØSE TELEFONER UTBEDRINGER OG ENKLE REPARASJONER STØRRE REPARASJONER FEILSØKING OG KORRIGERING AV FEIL KONTAKTINFORMASJON... 11

3 Produktdokumentasjon CURACOM Side 3 av 11 2 Revisjon Rev.nr. : 1 Dato : Beskrivelse : Anleggsdokumentasjon med FDV instruks

4 Produktdokumentasjon CURACOM Side 4 av 11 3 Introduksjon 3.1 Generell beskrivelse CareCom Pasientvarslingsanlegg er et trådløst system med IP basert infrastruktur. Infrastrukturen etableres via Ethernet (LAN). Anlegget er integrert med KNX-systemet og brannalarmanlegget. Alarm aktiveres fra trådløse enheter (f.eks. smykkesendere, trekkontakter, etc.) eller anropspanel tilknyttet KNX, ESPA og lignende. Alarmer overføres som tekstmeldinger til Dect telefoner. Avhengig av valgt funksjonalitet kan alarmer betjenes fra Dect telefoner. Dect håndsett kan leveres med innbygget alarmknapp til bruk som assistansealarm, overfallsalarm og lignende. Via den etablerte infrastrukturen for posisjonering kan alarmer vises med både ID (hvem) og posisjon (hvor). 3.2 Utstyr Følgende hovedkomponenter er levert: Art.nr. Beskrivelse Antall D3800 DECT8000, Sentralenhet, rack 1 D3805 DECT8000, interfacekort for basestasjoner 4 D3810 DECT8000, Analog kort, 16 linjer 3 D3814 DECT8000, CPU kort ekskl. link 1 D3840 DECT8000, Konnektorer for D D3845 DECT8000, Nettkabel for D D3846 DECT8000, Strømforsyning for D D3110 Base stasjon (Rfp) Z D3510 Repeaterbase, System D3044 Swan Dect 40, håndsett IP54 40 D3207 Strømforsyning, til Kirk lader/repeaterbase 36 D3208 Lader Swan 20/40/60 37 D Bæreveske for Z4040, m/ bøyle 40 K2371 ctlink Main Server 1 S NO PC Tastatur, norsk 1 SKJERM19 LCD Skjerm, 19 1 K2378 ctlink Server, lisens 1 K2381 ctlink Wireless Server, lisens 1 K2605 ctlink Kirk SerialDectInterface, lisens 1 K2606 ctlink Dect Server, lisens 1 K2387 ctlink ESPA interface, lisens 1 K2389 ctlink EIB interface, lisens 1 K2396 ctlink Watchdog interface, lisens 1 K2792 TeleVakt nøkkel, tom 1 K2765 Swan UPS 1 S Prosafe switch, 4+4 porter m/ PoE 1 K2373A-EU ctlink UHF mottaker, 869Mhz 4 K2415 IDT124 Posisjonssender 20

5 Produktdokumentasjon CURACOM Side 5 av 11 K2420 IDT128 Posisjonssender, 12/24v 68 K2912 FC120 Ferrittantenne til Idt126/ DR Strømforsyning 24V 2A 13 K2215-EU Mip75 Sender med Id og Posisjon, 869Mhz 30 K2268-EU PIR75, Bevegelsesdetektor, 869Mhz 11 K2742-EU SD75, Røykvarsler, 869Mhz R3 Sengevakt S2B M/3,5Mm Jack 11 4 Funksjoner Dette dokumentet gir en kort introduksjon til noen av anleggets funksjoner. For detaljer og anvisninger vedrørende bruken henvises til brukerveiledninger. Alle alarmtekster er fritt programmerbare. Alarmer sendes ut til Dect telefoner iht programmerte vakt- og utkallsplaner. Vaktplanene definerer hvem som er på vakt til en hver tid (f.eks. pr avdeling, team, etc.). Utkallsplaner definerer hvor mange ganger en alarmmelding skal sendes ut inntil den blir kvittert og hvilken vaktplan som skal benyttes for hvert av utkallene. Det kan velges blant fire gruppefunksjoner for utsendelse av alarmmeldinger. Disse er beskrevet i avsnitt 4.1 til 4.4. I anlegg med CareCom romapparater med samtale kan det åpnes for samtale fra telefonen som kvitterte alarmen. Det kan velges om det skal sendes alarm til telefoner som står til lading og om alarmer skal sendes ut forløpende eller settes i kø. 4.1 Personskingsgruppe Alarmer overføres som tekstmeldinger til faste grupper av telefoner. Alarmer sendes samtidig til alle telefoner i gruppen. Alarmer kan ikke betjenes fra telefoner. Telefoner i gruppen defineres i anleggets grunnkonfigurering. 4.2 Fast gruppe Det sendes melding til en og en telefon. Dersom alarmen kvitteres på en telefon sendes den ikke til øvrige telefoner i gruppen. Alarmene sendes i en fast rekkefølge. Alarmer videresendes automatisk til neste telefon i gruppen etter en forhåndsinnstilt tid, eller umiddelbart dersom personalet trykker tasten for videresend. Inn- og utmelding av telefoner fra gruppen gjøres fra Pc skjerm, eller fra telefon. En telefon kan være medlem i flere grupper.

6 Produktdokumentasjon CURACOM Side 6 av Syklisk gruppe Som fast gruppe, men rekkefølgen endres slik at arbeidsbelastningen fordeles mellom de ansatte 4.4 Alle gruppe Alarmer sendes ut samtidig til alle telefoner i gruppen. Dersom alarmen kvitteres fra en telefon vil øvrige telefoner få informasjon om at alarmen er kvittert. Alarmer videresendes automatisk til neste telefon i gruppen etter en forhåndsinnstilt tid, eller umiddelbart dersom personalet trykker tasten for videresend. MERK: Dersom neste utkall skal foretas til samme gruppe vil aktivering av videresend kun medføre at meldingen sendes på nytt til de samme telefonene. Den automatiske viderekoblingen vil imidlertid fungere som en påminnelse da den først sendes ut etter den innstilte tidsforsinkelsen. Inn- og utmelding av telefoner fra gruppen gjøres fra Pc skjerm, eller fra telefon. En telefon kan være medlem i flere grupper. 4.5 Forskjellig alarmtyper Alarmer fra utstyret kan mottas i alarmserveren som forskjellig alarmtyper, kalt zoner. Eksempler på dette er normal- og assistanseanrop fra romapparater, normal- og batterialarm fra smykkesendere, etc. Det kan defineres at enkelte zoner benytter spesifikke utkallsplaner. Det betyr f.eks. at et normalanrop fra beboeren kan sendes ut til en fast gruppe (melding til en og en telefon), mens et assistanseanrop sendes ut til en alle gruppe (alle telefoner samtidig). 4.6 Trådløse sendere Anrop fra smykkesendere aktiveres med et trykk på alarmknappen. Alarmen fra en smykkesender kan trigge et romapparat, eller presenteres med en egen alarmtekst som identifiserer senderen. Alarm kan også aktiveres fra andre typer trådløse sendere som trekkontakter, vandrealarmer, optisk sengesensorer, bevegelsessensorer, etc. Er anropet aktivert fra en sender med posisjonering, vises også en posisjonstekst. Denne angir hvilken posisjonssender brukeren sist passerte før alarmen ble aktivert. Hver gang senderen aktiveres blir også batteriet testet. Er batteriet dårlig aktiveres en batterialarm. 4.7 Nødstrøm (UPS) Anlegget er tilkoblet en overvåket UPS med reservekraft for ca 30 minutter drift (avhengig av forbruk). UPS- og batteristatus, samt forbruk vises på skjerm tilkoblet server. Det anbefales at UPS er tilkoblet kurs fra aggregat e.l.

7 Produktdokumentasjon CURACOM Side 7 av Andre alarmsignal CareCom systemet kan integreres med ulike eksterne systemer som brannalarmanlegget og KNX anlegg. Disse alarmsignalene behandles og presenteres på samme måte som øvrige alarmer i systemet. 4.9 Telefonsamtaler Det er mulig å foreta interne og eksterne telefonsamtaler fra de trådløse telefonene. Assistanse- eller overfallsalarm kan aktiveres fra alarmtast på telefonen (funksjonen må være aktivert). Tasten holdes inne ca. 3 sekunder hvoretter man hører et svakt klikk. Alarmsignalet er da sendt.

8 Produktdokumentasjon CURACOM Side 8 av 11 5 Vedlikehold Anlegget er tilkoblet internettlinje for fjernprogrammering. Programvare for ekstern tilkobling via TeamViewer er installert på serveren ved levering. 5.1 Start, normal drift, stopp og nødstopp Anlegget skal normalt ikke stanses. Ved behov for vedlikehold kan anlegget slås av. Dette gjøres ved å bemanne serveren og avslutte alle programmer før serveren stanses. Anlegget startes igjen ved å slå på serveren. Alle programmer som skal kjøre starter automatisk ved oppstart av server. Kontroller at alle programmer kjører som normalt og at serveren er i status Ubemannet etter oppstart. 5.2 Faremomenter, beskyttende tiltak Anlegget bør være utstyrt med normal overspenningsbeskyttelse for tele- og dataanlegg. Ved planlagte langvarige strømutkoblinger (> 30 minutter) bør anlegget slås av. De fleste Ethernet komponentene strømforsynes via PoE. Ved patching eller bytte av switcher må det sikres at disse er tilkoblet porter som støtter dette. Det bør tas periodisk backup av systemet. Systemet kan settes opp til å foreta backup en gang pr døgn. Backup bør tas på en USB- minnepenn slik at den enkelt kan flyttes ved behov. Ved endringer i tilkoblede brannalarmanlegg, KNX anlegg, etc. må behovet for endringer i systemet vurderes. Ved bygningsmessige endringer må dekningsområdet for trådløst utstyr testes. 5.3 Kvalifikasjonskrav for operatørspersonell Ingen utover standard brukeropplæring. 5.4 Rutinemessig kontroll Smykkesendere som er sjelden i bruk bør testes periodisk, og minst en gang hver 14 dag. 5.5 Periodisk vedlikehold Det anbefales at det etableres serviceavtaler med årskontroll. Batteriene i UPS skal kontrolleres minst en gang årlig. Batteriene byttes ved behov og minst en gang hvert tredje år. Bruk batteri godkjent av leverandøren. Gamle batterier leveres til resirkulering iht gjeldende rutiner. Videre anbefales det at batteriskift på trådløst utstyr inkluderes i den årlige kontrollen. Batterier i smykkesendere byttes hvert år, mens batterier i Dect telefoner byttes annet hvert år.

9 Produktdokumentasjon CURACOM Side 9 av 11 Likeledes skal det gjøres funksjonskontroll på anlegget. Alarmserveren bør byttes periodisk og minst hvert fjerde år. Dekningsområdet for trådløst utstyr kontrolleres. Årlig kontroll utføres av leverandøren, eller en representant autorisert av denne. 5.6 Lading av trådløse telefoner Laderen har en posisjon for lading av telefon med batteri. Håndsettet har indikator for pågående lading. Ikke avbryt pågående lading. Telefonen slår seg automatisk på ved lading, men vil ikke motta alarmer (valgfri funksjon). For optimal levetid på batterier bør dette lades helt ut mellom hver opplading. Deretter lades batteriet til ladeindikatoren viser fulladet batteri. Telefonen kan ved behov settes til lading for kortere perioder. Husk at slik "klattlading" er med å reduserer batteriets levetid, og bør reduseres til et minimum. 5.7 Utbedringer og enkle reparasjoner Batteriene i smykkesendere skiftes ved behov. Når batteriene begynner å bli dårlige sendes batterivarsel ved alarm (når alarmknappen trykkes). NB! Senderen kan skades/ødelegges ved batteriskift. Det er derfor viktig at gjeldene prosedyre for batteriskifte følges. Batterier i Dect telefoner byttes også ved behov. Et typisk tegn på dårlig batteri er at telefonen slår seg av under samtale eller når den mottar en melding. Bruk batterier godkjent av leverandøren. Gamle batterier leveres til resirkulering iht gjeldende rutiner. Senderen testes etter batteribytte. Sendere med posisjonering må passere en posisjonssender før de er klar til bruk. Alt utstyr kan rengjøres med en lett fuktet klut ved behov, eller ved bruk av våtservietter beregnet til formålet. Husk å teste utstyret etter rengjøring. NB! utstyr kan skades/ødelegges dersom det kommer vann på strømførende deler. 5.8 Større reparasjoner Utføres av leverandør eller en representant autorisert av denne. 5.9 Feilsøking og korrigering av feil Første feilsøking kan utføres av lokalt teknisk personell med telefonbistand fra leverandøren. Videre feilsøking utføres av leverandør, eller en representant autorisert av denne.

10 Produktdokumentasjon CURACOM Side 10 av 11 Typisk brukerutstyr kan skiftes av lokalt teknisk personell. Utstyr kan leveres ferdig programmert fra leverandøren, og byttes av lokalt teknisk personell etter leverandørens anvisninger.

11 Produktdokumentasjon CURACOM Side 11 av 11 6 Kontaktinformasjon Curacom AS Trollåsveien 6, Inngang A 1414 Trollåsen Tlf : Faks : Web : E-post :

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

EIB. www.stork.no. Rask og sikker varsling. løsninger for omsorg og drift

EIB. www.stork.no. Rask og sikker varsling. løsninger for omsorg og drift Rask og sikker varsling EIB Copyright: Corbis/Scanpix løsninger for omsorg og drift stork as brynsveien 100 1352 kolsås telefon 67 17 64 00 telefaks 67 17 64 01 e-post stork@stork.no www.stork.no Teknologiske

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer